Tulos/osake. Vuonna liikevoiton. ennakoidaan säilyvän. taloutta. Tammi. vastaa - (+0,2), joka. tappiollinen (-0,01).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulos/osake. Vuonna liikevoiton. ennakoidaan säilyvän. taloutta. Tammi. vastaa - (+0,2), joka. tappiollinen (-0,01)."

Transkriptio

1 Pörssitiedote klo 8.00 COMPTEL OYJ: N OSAVUOSIKATSAUS Liikevaihto ja tulos laskivat edellisvuodesta, koko vuoden näkymät ennallaan. Liikevaihto 16,8 miljoonaa euroa (tammi - maaliskuu 2010: 18,1) Liiketulos -0,2 miljoonaa euroa (+ 0,2) Tulos/osake -0,02 euroa (-0,01) Tilauskantaa 34,6 miljoonaa euroa (35,6) Vuonna 2011 Comptelin liikevaihdon odotetaan kasvavan maltillisesti. Yhtiö panostaaa kuluvana vuonna myyntikanavien edelleen kehittämiseen, minkä johdosta liikevoiton ennakoidaan säilyvän edellisvuoden tasolla. Toimitusjohtaja Juhani Hintikka: Comptelin liiketoiminta jäi odotuksistamme ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon kehitys oli pettymys erityisesti Euroopassa ja Lähi-idässä. Alhainen liikevaihto heikensi vuosineljänneksen kannattavuutta. Aasian ja Tyynenmeren alueella liiketoimintaamme edisti merkittävä uusi asiakkuus. Solmimme monivuotisen sopimuksen australialaisen NBN CO -verkko-operaattorin kanssa Comptel Fulfillment -ohjelmistokokonaisuudesta, joka automatisoi palveluiden toimitusprosessin. Ratkaisun avulla palveluntarjoajat voivat toimittaa IP-pohjaisia palveluita rakenteilla olevassa uraauurtavassa laajakaistaverkossa, johon kytketään kaikki Australian kymmenen miljoonaa taloutta. Comptelin rahoitusasema säilyi katsauskaudella vahvana. Olemmee uudistaneet organisaatiorakennettamme tuloksentekokykymme parantamiseksi. Jakamalla Euroopan liiketoiminnan Länsi- ja Itä-Euroopan alueeseen lisäämme panostuksia Venäjänn ja Euraasian kehittyville markkinoille ja toisaalta keskitymme ylläpitämään aktiivisesti merkittäviä asiakkuuksiamme Länsi-Euroopassa. Jatkamme myös asiakas- ja kumppanilähtöisenn liiketoimintamallin toteuttamista sijoittamallaa myyntiosaamista aiempaa lähemmäksi avainasiakkaitamme ja kumppaneitamme. Tammi - maaliskuun 2011 liiketoimintakatsaus Comptelin liikevaihto laski tammi - maaliskuussa 6,9 prosenttia edellisvuodesta ja oli 16,8 miljoonaa euroa (18,1). Konsernin liikevaihtoa alensi palvelu- ja ylläpitoliikevaihdon pieneneminen pääasiassa Euroopassa. Liiketulos jäi alhaisen liikevaihdon takia 0,2 miljoonaa euroa tappiolliseksi (+0,2), joka vastaa - 0,9 prosenttia liikevaihdosta (1,1). Konsernin tulos ennen veroja oli -0,3 miljoonaa euroa tappiollinen (-0,0) ja nettotulos -1,6 miljoonaa euroa tappiollinen (-0,8). Katsauskauden osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa tappiollinen (-0,01). Katsauskauden verokulu oli 1,3 miljoonaaa euroa (0,7), josta 0,7 miljoonaa euroa oli lähdeveroja. Kahdenkertaisestaa verotuksesta johtuvia, hyvittämättömiä lähdeveroja on vuodesta 2004 alkaen kumulatiivisesti kertynyt 7,2 miljoonaa euroa.

2 Konsernin tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 34,6 miljoonaa euroa (35,6). Tilauskannasta järjestelmien ylläpitosopimuksia oli 20,8 miljoonaa (22,2) ja muuta tilauskantaa 13,8 miljoonaa euroa (13,4). Uusien toimitusten tilausvirta kasvoi edellisvuodesta. Katsauskaudella Comptel alkoi sijoittaa lisää resursseja kasvumarkkinoille aiempaa lähemmäksi avainasiakkaitaan ja kumppaneitaan. Euroopan ja Lähi-idän liiketoimintayksiköiden uudelleen organisoinnin vuoksi Comptel kävi tammi - helmikuussa Suomen yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, joiden päätteeksi yhtiö irtisanoi 22 työsuhdetta. Muille markkina-alueille tehtävien investointien vuoksi konsernin kokonaishenkilöstömäärän ei ennakoida vähenevän. Liiketoiminta-alueet Liikevaihto, miljoonaa euroa Muutos % 2010 Eurooppa 6,6 8,1-18,0 37,1 Aasia ja Tyynenmeren alue 6,2 5,2 19,5 23,1 Lähi-itä ja Afrikka 2,6 2,6 0,1 9,8 Amerikka 1,4 2,2-36,7 7,8 Yhteensä 16,8 18,1-6,9 77,9 Liiketulos, miljoonaa euroa Eurooppa 2,4 3,6-33,2 19,8 Aasia ja Tyynenmeren alue 4,4 2,5 74,5 13,1 Lähi-itä ja Afrikka 0,8 0,4 116,8 2,5 Amerikka 0,6 0,9-37,5 4,2 Konsernin jakamattomat kulut -8,3-7,2 15,3-30,6 Yhteensä -0,2 0,2-180,2 8,9 Liiketulos, % liikevaihdosta Eurooppa 36,6 44,9-53,4 Aasia ja Tyynenmeren alue 69,8 47,8-56,6 Lähi-itä ja Afrikka 32,5 15,0-25,3 Amerikka 41,1 41,6-53,5 Yhteensä -0,9 1,1-11,4 Euroopan liikevaihtoa laski Telenor Norjan vanhojen IT-järjestelmien ylläpidon siirtyminen pois Comptelilta aiemmin sovitun mukaisesti. Alhainen liikevaihto heikensi kannattavuutta Euroopassa ja Amerikassa. Aasian ja Tyynenmeren alueella liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani merkittävän uuden asiakkuuden myötä. Comptel sai katsauskaudella kolme merkittävää tilausta (Q1 2010: 1), joista yksi oli fulfillmenttuotealueelta, yksi control & charge -alueelta ja yksi näiltä molemmilta päätuotealueilta. Kuluvan vuoden alusta Comptel raportoi myytyjen uusien päälisenssien (yli euroa) sijasta myytyjä projekteja ja lisenssejä, joiden arvo on vähintään euroa. Merkittävien tilausten raportointi vastaa aiempaa paremmin Comptelin liiketoiminnan luonnetta. Liikevaihdon jakauma, miljoonaa euroa Muutos % 2010 Lisenssit 5,7 4,5 25,7 26,2 Palvelut 3,2 4,8-32,8 18,3 Ylläpitosopimukset 7,9 8,7-9,6 33,4 Yhteensä 16,8 18,1-6,9 77,9 Lisenssimyynti kasvoi edellisvuodesta. Laajempien järjestelmätoimituksien edellisvuotta vähäisempi määrä alensi palveluiden osuutta liikevaihdosta. Ylläpitoliikevaihto koostuu sopimuksiin perustuvasta, jo toimitettujen järjestelmien ylläpidosta sekä tuesta. Liikevaihto myyntikanavittain, miljoonaa euroa Muutos % 2010 Suoramyynti 13,9 12,1 15,2 48,7 Partnerimyynti 2,9 6,0-51,3 29,2 Yhteensä 16,8 18,1-6,9 77,9 Suoramyynnin osuus liikevaihdosta kasvoi. Partneriprojektit jäivät katsauskaudella vähäisiksi.

3 Rahoitusasema Miljoonaa euroa Muutos % Muutos % Taseen loppusumma 74,9 76,4-1,9 82,7-9,5 Likvidit varat 9,2 7,0 30,6 10,5-12,3 Myyntisaamiset, brutto 22,1 25,1-11,9 26,0-14,7 Luottotappiovaraus -0,6-0,8-28,6-2,2-72,8 Myyntisaamiset, netto 21,5 24,3-11,3 23,8-9,4 Siirtosaamiset 8,0 7,6 5,4 12,5-36,0 Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat 1,7 1,9-8,4 1,8-4,9 Korolliset velat 0,1 0,1-9,0 8,0-98,8 Omavaraisuusaste, prosenttia 67,1 71,6-6,3 59,4 13,1 Taseen loppusumma oli 74,9 miljoonaa euroa, mistä likvidit varat olivat yhteensä 9,2 miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 3,1 miljoonaa euroa (5,3). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 21,5 miljoonaa euroa (23,8). Siirtosaamiset olivat 8,0 miljoonaa euroa (12,5). Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,8). Comptel Oyj:llä on täysimääräisesti käytettävissä 15,0 miljoonan euron suuruinen revolving credit facility -rahoitusjärjestely, joka erääntyy vuonna Omavaraisuusaste oli 67,1 prosenttia (59,4) ja nettovelkaantumisaste (gearing) oli -20,8 prosenttia (-5,8). Tutkimus ja tuotekehitys (T&K) Miljoonaa euroa Muutos % 2010 Välittömät T&K -kustannukset 3,9 3,3 16,7 13,4 IAS 38:n mukaisesti taseeseen aktivoidut T&K -menot -1,0-0,9 9,4-3,9 Tuotekehityspoistot ja arvonalentumiset 0,9 0,9-1,8 3,7 T&K -kustannukset, netto 3,8 3,3 13,5 13,2 T&K -kustannukset säilyivät loppuvuoden 2010 tasolla ja niiden ennakoidaan säilyvän nykytasolla tai kasvavan hieman kuluvana vuonna. Tuotekehityskustannukset olivat 22,9 prosenttia (18,3) liikevaihdosta. Comptelin tuotekehityspanostukset kohdistuivat pääasiassa operaattoreiden palvelutoimitusprosessin automatisointiin ja voimakkaasti kasvavan dataliikenteen reaaliaikaiseen hallintaan. Samalla yhtiö kehittää yhtenäistä ohjelmistoalustaa, joka mahdollistaa kustannustehokkaan ja ratkaisulähtöisen tuotekehityksen. Investoinnit Miljoonaa euroa Muutos % 2010 Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 0,2 0,6-67,2 1,1 Tilikauden bruttoinvestoinnit muodostuivat laite-, ohjelmisto- ja kalustohankinnoista. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella.

4 Henkilöstö Muutos % Henkilöstömäärä kauden lopussa , Muutos % Henkilöstöä keskimäärin ,1 586 Henkilöstömäärä ei muuttunut merkittävästi katsauskauden aikana. Lukumäärä sisältää 22 Suomessa irtisanottua työntekijää. Henkilöstökulut olivat tammi - maaliskuussa 52,6 prosenttia liikevaihdosta (50,1). Katsauskauden lopussa henkilöstöstä työskenteli Suomessa 36,6 prosenttia (40,0), Malesiassa 25,2 (21,7), Isossa-Britanniassa 9,2 (9,4), Norjassa 6,7 prosenttia (12,1) ja muissa toimintamaissa 22,3 prosenttia (16,8). Comptelin osake Katsauskauden päätöskurssi oli 0,68 euroa (0,87). Comptelin markkina-arvo oli 72,7 miljoonaa euroa (92,6). Comptelin osakkeen vaihto Muutos % 2010 Vaihto, miljoonaa kappaletta 11,2 4,0 180,5 38,3 Vaihto, miljoonaa euroa 8,2 3,3 150,8 29,0 Ylin hinta, euroa 0,79 0,95-16,8 0,95 Alin hinta, euroa 0,67 0,76-11,8 0,68 Comptelin osakkeista 6,5 prosenttia (6,6) oli ulkomaisessa omistuksessa tai hallintarekisterissä katsauskauden päättyessä. OP-Pohjola osk ilmoitti , että sen vaikutuspiirissä olevien yhteisöjen ja OP-Pohjolan tytäryrityksen hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistus Comptel Oyj:stä oli alittanut 5 prosentin rajan. Comptel Oyj luovutti katsauskaudella yhtiön osaketta osana vuoden 2010 osakepalkkioita järjestelyyn kuuluville henkilöille ja yhtiön osaketta hallituksen jäsenille osana vuosipalkkioita. Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä omaa osaketta, mikä vastaa 0,17 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallussa olevien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli euroa. Katsauskauden aikana ei jaettu Comptel Oyj:n optio-oikeuksia. Yhtiön hallinnointi Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudestaan seuraavat henkilöt: Olli Riikkala, Hannu Vaajoensuu, Timo Kotilainen, Juhani Lassila, Petteri Walldén ja Henri Österlund. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi uudestaan puheenjohtajaksi Olli Riikkalan ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkoi Juhani Lassila ja jäseninä Petteri Walldén ja Henri Österlund. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkoi Olli Riikkala ja jäseninä Timo Kotilainen ja Hannu Vaajoensuu.

5 Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osinkoehdotuksen, jonka mukaan vuodelta 2010 maksettiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään osakkeen suuruisista osakeanneista sekä enintään oman osakkeen hankkimisesta tai luovuttamista. Valtuutukset ovat voimassa saakka. Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote Comptel Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Juhani Hintikka alkaen. Mikko Hytönen aloitti talousjohtajana Markku Pirskasen siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen. Comptel tiedotti maaliskuussa tarkentavansa liiketoimintarakennetta edistääkseen kasvustrategiansa toteutusta. Euroopan liiketoiminta-alue jaetaan alkaen Länsi- Euroopan alueeseen ja Itä-Euroopan alueeseen. Muutoksella Comptel kohdistaa panostuksiaan erityisesti Venäjän ja Euraasian kasvumarkkinoille ja ylläpitää aktiivisesti merkittäviä asiakkuuksiaan Länsi-Euroopassa. Euroopan liiketoiminta-alueen johtaja Timo Koistinen nimitettiin Itä-Euroopan alueen johtajaksi. Mauro Carobene nimitettiin Länsi-Euroopan alueen johtajaksi alkaen asemapaikkanaan Milano. Carobene siirtyy Compteliin Nokia Siemens Networksista, jossa hän on viimeksi vastannut OSS-ohjelmistojen konsultointi- ja järjestelmäintegraatioliiketoiminnasta maailmanlaajuisesti. Lisäksi Comptel perustaa Globaalit palvelut -yksikön vastaamaan palveluliiketoiminnan kehittämisestä ja palvelutuotteiden hallinnasta. Uusi yksikkö tarjoaa keskitetyt toiminnot liiketoiminta-alueille, joilla säilyy operatiivinen liiketoimintavastuu. Huhtikuun alusta konsernissa toimii kehitysyksikkö, johon kuuluvat strateginen suunnittelu, lakiasiat, sijoittajasuhteet ja viestintä, markkinointi sekä IT. Tuotteista ja ratkaisuista vastannut johtaja Simo Sääskilahti nimitettiin kehitysyksikön johtajaksi. Toimitusjohtaja Juhani Hintikka hoitaa toistaiseksi tuotteista ja ratkaisuista vastaavan johtajan tehtäviä. Comptel-konsernilla on alkaen viisi raportoitavaa liiketoimintasegmenttiä: Länsi- Eurooppa, Itä-Eurooppa, Aasia ja Tyynenmeren alue, Lähi-itä ja Afrikka, Amerikka. Liiketoimintarakenteen muutosten jälkeen Comptelin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Juhani Hintikka, liiketoiminta-alueiden johtajat Mauro Carobene (Länsi-Eurooppa), Timo Koistinen (Itä-Eurooppa), Mika Korpinen (Aasia ja Tyynenmeren alue), Youssef Kermoury (Lähiitä ja Afrikka) ja Diego Becker (Amerikka), teknologiajohtaja Gareth Senior, talousjohtaja Mikko Hytönen, henkilöstöjohtaja Niina Pesonen ja kehitysyksikön johtaja Simo Sääskilahti, joka on myös toimitusjohtajan sijainen. Lisäksi johtoryhmään kuuluvat tuotteista ja ratkaisuista, globaaleista palveluista ja alliansseista vastaavat johtajat, joiden paikat ovat vielä täyttämättä. Alliansseista ja partneriyhteistyöstä vastaavana vt. johtajana toimii Brad Niven. Yhtiön lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Comptel kehittää joustavia kokonaisratkaisuja johtaville teleoperaattoreille maailmanlaajuisesti. Tämä edellyttää, että yhtiö ymmärtää liiketoimintaympäristönsä kehittymisen sekä asiakkaidensa ja jälleenmyyjiensä tarpeet alueellisesti oikein. Epäonnistuminen markkinasuhdanteiden tunnistamisessa, asiakkaidensa tarpeiden huomioimisessa ja tuotteidensa oikea-aikaisessa kehittämisessä saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa Comptelin liiketoiminnan kasvulle ja kannattavuudelle.

6 Yhtiön toimialalle on tyypillistä liikevaihdon ja tuloksen merkittävä vaihtelu vuosineljänneksittäin, joka liittyy asiakaskunnan ostokäyttäytymiseen ja yksittäisten merkittävien kauppojen ajoittumiseen. Comptelin käynnistämän asiakas- ja kumppanilähtöisen liiketoimintamallin toteuttaminen edellyttää oikeiden henkilöresurssien saamista aiempaa lähemmäksi avainasiakkaita ja kumppaneita tietyillä kasvumarkkinoilla. Comptel toimii maailmanlaajuisesti ja on siten altistunut eri valuuttapositioista aiheutuville riskeille. Valuuttakurssien muutokset yhtiön raportointivaluutan euron sekä Yhdysvaltain dollarin, Englannin punnan ja Norjan kruunun välillä vaikuttavat yhtiön liikevaihtoon, kuluihin ja tulokseen. Hakemusprosessi Comptelin kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi on edelleen valtiovarainministeriössä kesken. Comptel pyrkii saamaan muutoksen lähdeverojensa verokohteluun niiden maiden osalta, missä asian käsittely on kesken. Asian ratkaisemiseen valtioiden välillä liittyy kuitenkin tekijöitä, joihin yhtiö ei voi vaikuttaa. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on käsitelty laajemmin Comptelin vuosikertomuksessa Tulevaisuuden näkymät Vuonna 2011 Comptelin liikevaihdon odotetaan kasvavan maltillisesti. Yhtiö panostaa kuluvana vuonna myyntikanavien edelleen kehittämiseen, minkä johdosta liikevoiton ennakoidaan säilyvän edellisvuoden tasolla.

7 TAULUKKO-OSA Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardia noudattaen. Liitetiedossa 1 mainittuja muutoksia lukuun ottamatta osavuosikatsaus on laadittu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä noudattaen kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Konsernin laaja tuloslaskelma (1 000 euroa) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto/tappio ennen veroja Tuloverot Katsauskauden voitto/tappio Muut laajan tuloksen erät: Rahavirran suojaukset Muuntoerot Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Katsauskauden laaja tulos yhteensä Katsauskauden voiton/tappion jakautuminen Emoyrityksen osakkeenomistajille Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen osakkeenomistajille Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voistosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa -0,02-0,01 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa -0,02-0,01

8 Konsernin tase (1 000 euroa) Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Myytävissä olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Varat yhteensä Oma pääoma ja velat Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset varat Laskennalliset verovelat Varaukset Pitkäaikaiset rahoitusvelat Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Lyhytaikaiset rahoitusvelat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

9 Konsernin rahavirtalaskelma (1 000 euroa) Liiketoiminnan rahavirrat Katsauskauden voitto/tappio Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksua tai liiketoiminnan rahavirtaan kuulumattomat erät Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkotuotot -8-8 Tuloverot Käyttöpääoman muutos: Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot Saadut korot 6 6 Maksetut tuloverot ja saadut palautukset Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit tuotekehityshankkeisiin Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Omien osakkeiden hankinta Leasingvelan lyhennys -9 - Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat katsauskauden alussa Rahavarat katsauskauden lopussa Muutos Valuuttakurssien muutosten vaikutus

10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma Muut euroa Osakepääoma rahastot Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat Omat osakkeet Yhteensä Oma pääoma Osingonjako Ostetut omat osakkeet Luovutetut omat osakkeet Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät Katsauskauden laaja tulos yhteensä Oma pääoma Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma Muut euroa Osakepääoma rahastot Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat Omat osakkeet Yhteensä Oma pääoma Osingonjako Luovutetut omat osakkeet Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät Katsauskauden laaja tulos yhteensä Oma pääoma

11 Liitetiedot 1. Uusien ja muutettujen IFRS-standardien sekä tulkintojen soveltaminen Konserni otti käyttöön seuraavat EU:ssa sovellettavaksi hyväksytyt uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat, joiden katsotaan koskevan Comptelia: Uudistettu IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä. Standardimuutos selkeyttää ja yksinkertaistaa lähipiirin määritelmää sekä lieventää julkishallinnon yhteisöjen välisistä liiketoimista esitettäviä liitetietoja. IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Improvements to IFRSs -muutokset, toukokuu 2010) (voimaan pääsääntöisesti tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Annual improvements menettelyn kautta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. 2. Segmenttitiedot Liikevaihto segmenteittäin euroa Eurooppa Aasia ja Tyynenmeren alue Lähi-itä ja Afrikka Amerikka Konsernin liikevaihto yhteensä Liikevoitto/-tappio segmenteittäin euroa Eurooppa Aasia ja Tyynenmeren alue Lähi-itä ja Afrikka Amerikka Konsernin jakamattomat kulut Konsernin liikevoitto/-tappio yhteensä Rahoituserät Konsernin voitto/tappio ennen veroja Tuloverot Laajan tuloslaskelman mukainen verokulu on tuhatta euroa (728 tuhatta euroa 2010). Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunta antoi vuonna 2006 hylkäävän päätöksen lähdeverojen hyvittämisestä verotuksessa verovuosilta 2004 ja Valtiovarainministeriö on ilmoittanut päässeensä neuvotteluissaan sopimukseen Kreikan ja Romanian kanssa. Näiden maiden osalta yhteensä 595 tuhannen euron suuruinen kahdenkertainen vero vuosilta on kirjattu verosaamisiin. Verojen palauttamiseen ja takaisinmaksamiseen liittyvä prosessi on vielä kesken ko. maiden veroviranomaisilla. Muiden lähdeveroa perineiden maiden sekä valtiovarainministeriön kanssa jatketaan neuvotteluja kahdenkertaisen verotuksen poistamiseksi. Oikaisulautakunnan voimassa olevan päätöksen mukaisesti Comptel on kirjannut kuluksi lähdeveroja tammi-maaliskuun aikana 690 tuhatta euroa (403 tuhatta euroa).

12 4. Aineelliset hyödykkeet euroa Aineellisten hyödykkeiden lisäykset Aineellisten hyödykkeiden vähennykset Lähipiiritapahtumat Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiö, hallituksen jäsenet, konsernin johtoryhmä sekä johdon vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt ja yhtiöt. Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: euroa Osakkuusyhtiö Tavaroiden ja palveluiden ostot Korkotuotot 2 2 Johdon vaikutuspiiriin kuuluvat yhtiöt Tavaroiden ja palveluiden ostot euroa Osakkuusyhtiö Pitkäaikaiset saamiset Johdon vaikutuspiiriin kuuluvat yhtiöt Ostovelat ja muut velat 1 1 Johdon palkat ja palkkiot Johdon työsuhde-etuuksiin sisältyvät hallituksen jäsenten ja konsernin johtoryhmän työsuhdeetuudet euroa Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet Osakeperusteiset maksut Yhteensä Sitoumukset Ei-purettavissa olevien toimitilojen vuokrasopimusten ja muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: euroa Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua Yhteensä Konsernilla ei ollut merkittäviä aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sitoumuksia tai

13 7. Ehdolliset velat euroa Pankkitakausvastuut Tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, euroa Liikevaihto, muutos % -6,9 5,7 4,0 Liikevoitto/-tappio, euroa Liikevoitto/-tappio, muutos % -180,2 106,0 775,2 Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta -0,9 1,1 11,4 Tulos ennen veroja, euroa Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -1,9-0,2 10,9 Oman pääoman tuotto, % - - 9,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % ,3 Omavaraisuusaste, % 67,1 59,4 71,6 Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, euroa Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, % liikevaihdosta 1,1 3,2 1,4 IAS 38:n mukaiset aktivoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, euroa Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 22,9 18,3 17,2 Tilauskanta, euroa 1) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä katsauskauden aikana Korolliset nettovelat, euroa Nettovelkaantumisaste, % -20,8-5,8-14,1 1) Tilikauden aikana tilauskanta voi vaihdella merkittävästi. Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, euroa -0,02-0,01 0,04 Tulos/osake, euroa, laimennusvaikutuksen mukainen -0,02-0,01 0,04 Oma pääoma/osake, euroa 0,41 0,40 0,46 Osinko/osake, euroa - - 0,04 Osinko/tulos, % ,6 Efektiivinen osinkotuotto, % - - 5,8 Hinta/voittosuhde ,6 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa josta omassa hallussa Ulkona olevat osakkeet Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä keskimäärin

14 9. Tunnuslukujen laskentakaavat Liikevoitto/-tappioprosentti = Liikevoitto/-tappio x100 Liikevaihto Voitto-/tappioprosentti (ennen veroja) = Voitto/tappio ennen veroja x100 Liikevaihto Oman pääoman tuotto % (ROE) = Voitto/tappio x100 Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) = Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) x100 Omavaraisuusaste % = Oma pääoma x100 Taseen loppusumma saadut ennakot Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, % liikevaihdosta = Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Liikevaihto x100 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta = Tutkimus- ja tuotekehitysmenot x100 Liikevaihto Nettovelkaantumisaste % (gearing) = Korolliset velat - rahavarat x100 Oma pääoma Tulos/osake (EPS) Oma pääoma/osake = = Emoyrityksen omistajien osuus tuloksesta Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko/osake = Osinko Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko/tulos % = Osinko/osake x100 Tulos/osake (EPS) Efektiivinen osinkotuotto % = Osinko/osake x100 Tilikauden päätöskurssi Hinta/voittosuhde (P/E-luku) = Tilikauden päätöskurssi Tulos/osake (EPS) Comptel Oyj:n seuraavien osavuosikatsausten julkistamisajankohdat: Tammi - kesäkuu: Tammi - syyskuu: COMPTEL OYJ Hallitus

15 Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juhani Hintikka, puh. (09) Talousjohtaja Mikko Hytönen, puh Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Samppa Seppälä, puh Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 1 (16) Pörssitiedote 16.7.2013 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 Liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta toisella vuosineljänneksellä. Kannattavuus parani ja liiketulos oli voitollinen.

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Pörssitiedote 16.10.2013 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tuloskehitys jatkui positiivisena. Fulfillment liiketoiminta vahvassa kasvussa. Kolmannen vuosineljänneksen avainluvut:

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2009

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2009 Pörssitiedote 29.4.2009 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2009 Ensimmäisen neljänneksen alhaisesta liikevaihdosta johtuen tulos tappiollinen. Tilauskanta kasvoi. Liikevaihto 17,1 miljoonaa

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. 1 (17) Pörssitiedote 24.4.2015 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Liikevaihto 21,0 miljoonaa

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 10,6 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Merkittävä kasvu saaduissa tilauksissa, tilauskanta kasvoi 37,4 %

Liikevaihto kasvoi 10,6 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Merkittävä kasvu saaduissa tilauksissa, tilauskanta kasvoi 37,4 % 1 (17) Pörssitiedote 4.8. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6. Liikevaihto kasvoi 10,6 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Merkittävä kasvu saaduissa tilauksissa, tilauskanta kasvoi 37,4 Toisen

Lisätiedot

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta.

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Pörssitiedote 25.10.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO % liikevaihdosta 2 Markkinoiden kehitys Comptel toimii teleoperaattoreiden ohjelmistomarkkinoilla maailmanlaajuisesti. 75 5 15 1 Teleoperaattoreiden

Lisätiedot

Sisällys. Comptelin vuosi 2013 1 Avainluvut 1 Comptel lyhyesti 2 Comptelin strategia 3 Toimitusjohtajan katsaus 4

Sisällys. Comptelin vuosi 2013 1 Avainluvut 1 Comptel lyhyesti 2 Comptelin strategia 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosikertomus 2013 Sisällys 1 2 3 4 5 Comptelin vuosi 2013 1 Avainluvut 1 Comptel lyhyesti 2 Comptelin strategia 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 11 Konsernin laaja

Lisätiedot

Sisällys. Comptelin vuosi 2013... 1 Avainluvut... 1 Comptel lyhyesti... 2 Comptelin strategia... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4

Sisällys. Comptelin vuosi 2013... 1 Avainluvut... 1 Comptel lyhyesti... 2 Comptelin strategia... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Vuosikertomus Comptel / Hallituksen toimintakertomus / / Hallinnointi / Tietoja osakkeenomistajille ii Sisällys 1 Comptelin vuosi............ 1 Avainluvut........................... 1 Comptel lyhyesti........................

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto. Tilauskanta. Liikevaihdon maantieteellinen jakauma 2009. Osinko/osake. T&K-kulujen kehitys. Henkilöstö toiminnoittain 2009

Liikevaihto ja liikevoitto. Tilauskanta. Liikevaihdon maantieteellinen jakauma 2009. Osinko/osake. T&K-kulujen kehitys. Henkilöstö toiminnoittain 2009 Vuosikertomus 1 Comptel toimittaa teleoperaattoreiden liiketoimintaa edistäviä ohjelmistoja. Autamme operaattoreita tarjoamaan innovatiivisia palveluita joustavasti ja veloittamaan niistä tehokkaasti.

Lisätiedot

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014 COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014 1 Comptel vuosikertomus 2014 Copyright Comptel 2015 1 SISÄLLYS 1. COMPTELIN VUOSI 2014... 3 Avainluvut...3 Comptel ja strategiamme...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005

PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2005 Ensimmäisen vuosineljänneksen yhteenveto Comptel-konsernin vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TECNOMEN LIFETREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2009 (tilintarkastamaton)

TECNOMEN LIFETREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2009 (tilintarkastamaton) Tecnomen Lifetree Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 4.2.2010 klo 8.30 TECNOMEN LIFETREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2009 (tilintarkastamaton) Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 13,5 miljoonaa euroa

Lisätiedot

1-3/15 1-3/14 Muutos 1-12/14 Keskeiset tunnusluvut, MEUR 3 kk 3 kk % 12 kk

1-3/15 1-3/14 Muutos 1-12/14 Keskeiset tunnusluvut, MEUR 3 kk 3 kk % 12 kk Efore-konsernin Osavuosikatsaus Q1 1.1.2015 31.3.2015 1 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 21.4.2015 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015 31.3.2015 Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti - Liikevaihto oli 23,5

Lisätiedot

Sisältö. toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2005 3. hallituksen toimintakertomus 2005 7. konsernin tilinpäätös 12. konsernin tuloslaskelma 13

Sisältö. toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2005 3. hallituksen toimintakertomus 2005 7. konsernin tilinpäätös 12. konsernin tuloslaskelma 13 tilinpäätös 2005 Sisältö toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2005 3 hallituksen toimintakertomus 2005 7 konsernin tilinpäätös 12 konsernin tuloslaskelma 13 konsernitase 14 konsernin rahavirtalaskelma 15 konsernin

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 (TILINTARKASTAMATON) 29.10.2014 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen,

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004

PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004 PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 Kolmannen vuosineljänneksen yhteenveto - Liikevaihto heinä-syyskuussa 13,3 miljoonaa euroa - Liikevoitto heinä-syyskuussa 2,5 miljoonaa

Lisätiedot

Tecnotree Tilinpäätöstiedote

Tecnotree Tilinpäätöstiedote 2013 Tecnotree Tilinpäätöstiedote TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 (TILINTARKASTAMATON) 5.2.2014 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka

Lisätiedot

Tecnotree Osavuosikatsaus

Tecnotree Osavuosikatsaus 2013 Tecnotree Osavuosikatsaus TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 (TILINTARKASTAMATON) 29.4.2013 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. 2010 1/23 RAUTE OYJ - Konsernin liikevaihto 49,5 Me (29,0 Me) kasvoi 71 % vertailukaudesta. Liiketulos oli +3,6 Me (-6,4 Me) ja tulos ennen veroja oli +3,5 Me (-6,4 Me). Tulosta

Lisätiedot

10.10.2013. Basware arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan ja vuoden 2013 liikevoiton (EBIT) olevan positiivinen. Muutos, % 7 9/ 2012

10.10.2013. Basware arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan ja vuoden 2013 liikevoiton (EBIT) olevan positiivinen. Muutos, % 7 9/ 2012 Osavuosikatsaus 1 (20) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Automatisointipalvelujen vahva kasvu jatkuu - Liikevaihto 90 300 tuhatta euroa (83 272 tuhatta euroa) kasvua

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.4.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. 2010 1/22 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2010 Konsernin liikevaihto 30,0 Me (20,9 Me) kasvoi 43 % vertailukaudesta. Liiketulos oli -1,3 Me (-4,1 Me). Tulos ennen veroja

Lisätiedot

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30 Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30 TECNOMENIN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 (tilintarkastamaton) Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,2 miljoonaa euroa (20,1) ja liiketulos oli 1,8

Lisätiedot

Liikevaihdon vertailutieto sisältää L&T Recoilin ja myytyjen Ekotuoteliiketoiminnan osien liikevaihtoa 4,0 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon vertailutieto sisältää L&T Recoilin ja myytyjen Ekotuoteliiketoiminnan osien liikevaihtoa 4,0 miljoonaa euroa. 24.4.2013 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 167,7 miljoonaa euroa (171,3 milj. e) Liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa (4,9 milj. e) Operatiivisen

Lisätiedot