PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 5/ Maanantai klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 5/2013 1. Maanantai 09.09.2013 klo 18.00-18.54"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 5/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS ASIAT Lohimaan Yritystalo, Lohitie 701, TERVO Tilaisuuden aluksi allekirjoitettiin Savon Yrittäjien ja Tervon Yrittäjien Sitoumus yrittäjyyden puolesta 14 valtuutettua ja kaksi varavaltuutettua erillisen luettelon mukaisesti. Petteri Ristikangas ja Kaija Tarvainen Savon Yrittäjien vs. toimitusjohtaja Sirpa Alho-Törrönen ja Tervon Yrittäjien pj. Sirpa Lindsberg paikalla kello Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN AL- LEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Puheenjohtaja Matti Tarvainen Tarkastusaika Tiistaina Allekirjoitukset Pekka Nuutinen Pöytäkirjanpitäjä Kaija Tarvainen Jouko Paretskoi PÖYTÄKIRJA ON PI- DETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm Virka-asema Tervossa keskiviikkona klo Allekirjoitus Toimistosihteeri Saini Malinen

2 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt. 66 Tervon kunnanvaltuuston työjärjestyksen (Kvalt ) 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään kuusi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 9 :n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Tervon kunnanvaltuuston päätöksen (Kvalt ) kunnanvaltuuston kokouksista ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla kuusi päivää ennen kokousta. Lisäksi kokousilmoitus asialistan kanssa julkaistaan kokouksen laillisuuteen vaikuttamatta myös Sisä-Savon Sanomissa ja kunnan internet-sivustolla. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä kunnanvaltuutetuille, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. 27 :n mukaan kunnanvaltuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantai-iltaisin klo kunnanviraston kokoushuoneessa. Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen esityslistoineen on postitettu valtuutetuille Kokousta koskeva kuulutus on laitettu kunnanvirastossa olevalle julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Lisäksi ilmoitus asialistoineen on julkaistu kunnan internet-sivuilla sekä ilmestyvässä Paikallislehti Sisä-Savossa. Valtuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kvalt. 67 Tervon kunnanvaltuuston työjärjestyksen (Kvalt ) 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Nuutinen ja Jouko Paretskoi.

4 Kunnanvaltuusto TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kvalt. 68 Tervon kunnanvaltuuston työjärjestyksen (Kvalt ) 16 :n mukaan asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Kuntalain 55 :n mukaan valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 53 :ssä tarkoitetulla tavalla. Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka siitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 Kunnanvaltuusto TERVON KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS SISÄILMATYÖRYHMÄN ESITYKSEN MUKAISESTI LUKIEN Kvalt. 69 Khall. 186 ( ) Sisäilmatyöryhmä 10 ( ) Keskusteltiin sisäilmatyöryhmän roolista puuttua akuutteihin sisäilmaongelmiin tai toimia ennakoiden sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Todettiin, että sisäilmatyöryhmässä on moniammatillista sisäilma-asioihin liittyvää osaamista. Khall. 186 Työryhmä esittää kunnanhallitukselle, että työryhmän roolia laajennetaan sisäilmaongelmien käsittelyn lisäksi ennalta ehkäisevään suuntaan. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 3 :n mukaan sisäilmatyöryhmä on kunnanhallituksen alainen toimielin. 4 :n mukaan kunnanhallitus nimeää sisäilmatyöryhmään työterveyshuollon edustajan, työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutettujen edustajan ja teknisen toimen edustajan. Lisäksi työryhmä kuulee harkintansa mukaan työpaikkojen esimiehiä ja henkilökuntaa sekä muita asiantuntijoita. Työryhmän puheenjohtajaksi nimetään työsuojelupäällikkö ja esittelijäksi hallintojohtaja. 5 :n mukaan sisäilmatyöryhmä koordinoi kunnan työpaikkojen sisäilman laatuun liittyvien ongelmien käsittelyä ja tiedottaa henkilöstölle asian käsittelyn vaiheista. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Tervon kunnan hallintosääntöä muutetaan lukien seuraavasti: Sisäilmatyöryhmä koordinoi kunnan työpaikkojen sisäilman laatuun liittyvien ongelmien käsittelyä, kehittää kiinteistöjen kunnossapidon seuranta- ja valvontajärjestelmiä, antaa tilojen kunnossapitoon ja käyttöön liittyviä suosituksia ja ohjeita sekä tiedottaa henkilöstölle asian käsittelyn vaiheista.

6 Kunnanvaltuusto Kvalt. 69 Kunnanhallituksen esityksen mukainen.

7 Kunnanvaltuusto KUNNAN OMISTAMIEN OSAKEHUONEISTOJEN MYYMINEN Kvalt. 70 Khall. 199 ( ) Kvalt. 60 ( ) Khall. 236 ( ) Kvalt. 54 ( ) Khall. 221 ( ) Khall. 167 ( ) Kvalt. 35 ( ) Khall. 134 ( ) Kvalt. 31 ( ) Khall. 118 ( ) Kvalt. 7 ( Khall 26 ( ) Khall. 288 ( ) Kvalt. 41 ( ) Khall. 172 ( ) Khall. 81 ( ) Khall. 18 ( ) Kunnalta on tiedusteltu mahdollisuutta ostaa kunnan omistamia osakehuoneistoja. Mikäli myyntihalukkuutta on, kysymykseen tulisivat lähinnä erilliset osakehuoneistot taloissa, joita ei ole rakennettu yksinomaan vuokrakäyttöön ja joihin ei liity aravalainoitusta. Tällaisia huoneistoja ovat kaksi Asunto Oy Varsakedossa olevaa 43 m2: suuruista saunallista kaksiota sekä Kiinteistö Oy Tervon Myllykulmassa oleva 51,4 m2:n 1 h+tupakeittiö+s. Kaikki em. huoneistot on tällä hetkellä vuokrattu. Toisaalta kunnalla on jatkuvasti tyhjiä aravavuokra-asuntoja. Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää Asunto Oy Varsakedossa ja Kiinteistö Oy Tervon Myllykulmassa olevien kunnan omistamien huoneistojen myymisestä. Khall. 81 ( ) Kunnanhallitus päätti, että se on valmis myymään huoneistot, mikäli kiinnostusta niihin on ja hinta on hyväksyttävä. Kunnanjohtajalle annettiin valtuudet neuvotella kiinnostuneiden ostajien kanssa annetun evästyksen pohjalta. Ei julkinen tase-erittelyineen tehty luettelo Tervon kunnan omistamista rakennuksista, osakkeista ja osuuksista vuonna 2010, esitellään kokouksessa.

8 Kunnanvaltuusto Puheenjohtajiston kesken käydyssä neuvottelussa todettiin, että on ajankohtaista selvittää, onko kunnan tarpeen omistaa kaikki nykyiset asuin- ja liikekiinteistöt. Kunnanhallitus päättää käynnistää valmistelutyön selvittääkseen, onko Tervon kunnan tarpeen omistaa kaikki nykyiset asuin- ja liiketilat. Valmistelutyö siirretään teknisen toimen tehtäväksi. Khall. 172 Tekninen toimi yhdessä hallintotoimen kanssa on käynyt läpi kunnan omistamat asuinrakennukset, muut rakennukset sekä muut osakkeet ja osuudet. Tehdyssä valmistelussa myytäviksi tai myyntiä valmistelevien järjestelyjen kohteiksi ovat valikoituneet aiemmin myytäviksi päätettyjen huoneistojen (Asunto Oy Varsaketo ja Kiinteistö Oy Tervon Myllykulma) lisäksi seuraavat asuinrakennukset, muut rakennukset sekä muut osakkeet ja osuudet: Asuinrakennukset: Entinen terveystalo Opettaja-asuntola Muut rakennukset: Sillankorva Muut osakkeet ja osuudet Asunto Oy Tervon Marjaharju Asunto Oy Talluskylän Kuuselanranta Asunto Oy Metsäparkki Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että edellä mainittujen kohteiden myynti tai myyntiä valmistelevat järjestelyt käynnistetään.

9 Kunnanvaltuusto Kvalt. 41( ) Kunnanhallituksen esityksen mukainen. Khall. 288 ( ) Entinen terveystalo, Asunto Oy Tervon Marjaharju, Asunto Oy Talluskylän Kuuselanranta, Asunto Oy Varsaketo ja Kiinteistö Oy Tervon Myllykulma olivat myynnissä Savon Sanomissa, Sisä-Savon lehdessä ja kunnan internet-sivuilla. Määräaikaan kello mennessä saapui kuntaan kaksi tarjousta. Avauspöytäkirja liitteenä. 1. Kunnanhallitus saa tietoonsa avauspöytäkirjan mukaiset tarjoukset ja päättää hylätä molemmat tarjoukset alhaisten hintatarjousten / tarjoajan esittämän ostoehdon vuoksi. 2. Kunnanhallitus päättää laittaa osakkeet, osuudet ja kiinteistöt kiinteistönvälittäjän arvioitaviksi ja myytäviksi. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan toimeenpanemaan kiinteistönvälittäjän valinnan. Khall 26 ( ) Pohjois-Savon OP-kiinteistökeskus Oy LKV on arvioinut Entisen terveystalon kiinteistön sekä seuraavat osakkeet Asunto Oy Tervon Marjaharju, Asunto Oy Talluskylän Kuuselanranta, Asunto Oy Varsaketo ja Kiinteistö Oy Tervon Myllykulma. Asunto Oy Tervon Marjaharjusta, Asunto Oy Varsakedosta ja Kiinteistö Oy Tervon Myllykulmasta Pohjois-Savon OP-kiinteistökeskus järjesti näytöt Näytön perusteella Asunto Oy Tervon Marjaharjusta ja Asunto Oy Varsakedosta jätettiin tarjoukset. Asunto Oy Tervon Marjaharjusta jätetty tarjous oli euroa ja Asunto Oy Varsakedosta jätetty tarjous euroa. Asunnot myytiin tarjoajille tarjousten mukaisilla hinnoilla. Oheismateriaalina välittäjän hinta-arvio myytävistä kohteista ja kauppa-

10 Kunnanvaltuusto kirjat toteutuneista kaupoista. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Asunto Oy Tervon Marjaharjun ja Asunto Oy Varsakedon kaupat kauppakirjan ehtojen mukaisesti. Kvalt. 7 ( ) Oheismateriaali 1. Khall. 118 ( ) Pohjois-Savon OP-kiinteistökeskus Oy LKV on arvioinut Entisen terveystalon kiinteistön ja järjestänyt näyttöjä kiinteistöstä kiinnostuneille. Entisen terveystalon kiinteistöstä on tehty euron tarjous. Kiinteistö myytiin tarjoajalle tarjouksen mukaisella hinnalla. Oheismateriaali 1. (Khall ) Oheismateriaali 2. Kauppakirja kiinteistön kaupasta. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Entisen terveystalon kiinteistön kaupan kauppakirjan ehtojen mukaisesti. Kvalt. 31 ( ) Oheismateriaali 1 ja 2.

11 Kunnanvaltuusto Khall. 134 ( ) Tekninen toimi yhdessä hallintotoimen kanssa on edelleen käynyt läpi listaa kunnan omistamista liike/asuinrakennuksista, muista rakennuksista, muista osakkeista ja osuuksista, tonteista ja peltoaloista. Tehdyssä valmistelussa myytäviksi tai myyntiä valmistelevien järjestelyjen kohteiksi ovat valikoituneet aiemmin myytäviksi päätettyjen kohteiden lisäksi: Liike/asuinrakennukset: Siltavahti Muut rakennukset: Pellonpää ( ) 3,790 ha Muut osakkeet ja osuudet As Oy Tervon Kievarin rivitalohuoneisto 2 osakkeet Tontit ja peltoalat Savo ( ) 0,1880 ha Tervoniemi ( ) 0,2410 ha Hautosuo ( ) 2,500 ha Kenttä ( ) 0,5250 ha Koivikko ( ) 0,4450 ha myydään määräala n. 0,3300 ha Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että edellä mainittujen kohteiden myynti tai myyntiä valmistelevat järjestelyt käynnistetään. Kvalt. 35 Kunnanhallituksen esityksen mukainen. Khall. 167 ( ) Suomen asunto- ja kiinteistökauppias Oy LKV on arvioinut Pellonpää ( ) nimisen tilan ja Hautosuo ( ) nimisen peltoalan sekä järjestänyt näyttöjä tilasta ja peltoalasta kiinnostuneille. Pellonpää ( ) nimisestä tilasta on tehty

12 Kunnanvaltuusto euron ostotarjous/esisopimus ja maksettu euron suuruinen varausmaksu. Hautosuo ( ) nimisestä peltoalasta on tehty välittäjälle euron suullinen ostotarjous Kaupasta on tehty ostotarjous/esisopimus Oheismateriaali 1. Ostotarjous/esisopimus kiinteistön kaupasta. Oheismateriaali 2. Ostotarjous/esisopimus peltoalan kaupasta. Kiinteistönvälittäjän arvio esitellään kokouksessa. 1.Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Pellonpää ( ) nimisen tilan kaupan ostotarjouksen/esisopimuksen ehtojen mukaisesti. 2. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Hautosuo ( ) nimisen peltoalan kaupan ostotarjouksen/esisopimuksen ehtojen mukaisesti. Khall. 221 Tervon kunta on asettanut Kenttä 0,5250 ha ( ) nimisen tilan ja Koivikko n.0,35 ha ( ) nimisen määräalan myyntiin kunnan www-sivuille. Tarjousten jättöaika oli välinen aika. Kenttä nimisestä tilasta saatiin yksi euron tarjous. Tarjouksen jättäjänä olivat Terhi ja Joonas Karppanen. Koivikko nimisestä tilasta tehtiin yksi euron tarjous. Tarjouksen jättäjänä olivat Liisa-Maija Väätäinen ja Jyrki Tolonen. Siltavahti kiinteistötunnus niminen kiinteistö ja noin 1000 neliömetrin tonti on ollut myynnissä Pohjois-Savon OP-kiinteistökeskus Oy:llä. Kiinteistöstä on järjestetty näyttöjä lokakuussa. Kohteesta on jätetty ostotarjous Tarjoushinta on euroa. Oheismateriaali 9 pöytäkirja tarjousten avaustilaisuudesta. Oheismateriaali 10 Kenttä ( ) nimisen tilan kauppakirja. Oheismateriaali 11 Siltavahti ( ) ostotarjous.

13 Kunnanvaltuusto Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys: 1. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Terhi ja Joonas Karppasen tarjouksen ja kaupan kauppakirjan ehtojen mukaisesti. 2. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hylkää Liisa-Maija Väätäisen ja Jyrki Tolosen tekemän tarjouksen liian alhaisen tarjoushinnan johdosta. 3. Kunnanhallitus hyväksyy Siltavahti ( ) nimisestä kiinteistöstä ja noin 1000 neliömetrin tontista jätetyn tarjouksen ja esittää kunnanvaltuustolle kaupan hyväksymistä. Katja Suhonen, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Kvalt. 54 Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja. Oheismateriaali 6, 7, 8, 9 Khall. 236 Kunnanjohtaja Petteri Ristikangas, hallintojohtaja Kaija Tarvainen ja valtuutettu Katja Suhonen eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Sihteerinä toimi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Tarvainen. Liisa-Maija Väätäinen ja Jyrki Tolonen ovat tehneet uuden euron tarjouksen Koivikko nimisen tilan määräalasta ( ). Tarjous ja kauppakirja oheismateriaalina 2. Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Liisa-Maija Väätäisen ja Jyrki Tolosen tarjouksen ja kaupan kauppakirjan ehtojen mukaisesti.

14 Kunnanvaltuusto Katja Suhonen, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Kvalt. 60 Oheismateriaali 2. Kunnanjohtaja Petteri Ristikangas ja valtuutettu Katja Suhonen eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Puheenjohtajana ja sihteerinä toimi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pirjo Hänninen. Khall. 199 Tekninen toimi yhdessä hallintotoimen kanssa on edelleen käynyt läpi listaa kunnan omistamista liikerakennuksista. Tehdyssä valmistelussa myytäviksi tai myyntiä valmistelevien järjestelyjen kohteiksi ovat valikoituneet aiemmin myytäviksi päätettyjen kohteiden lisäksi: Liikerakennukset: Teollisuushalli 2 määräala Lauttapelto ( ) tilasta osoitteessa Teollisuustie 2. Teollisuushalli 3 määräala Lauttapelto ( ) tilasta osoitteessa Teollisuustie 3. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että edellä mainittujen kohteiden myynti tai myyntiä valmistelevat järjestelyt käynnistetään.

15 Kunnanvaltuusto Kvalt. 70 Kunnanhallituksen esityksen mukainen.

16 Kunnanvaltuusto TERVON KUNNAN OMISTAMAN YRITYSTALON TONTTIMAAN HANKINTA KUNNALLE Kvalt. 71 Khall. 202 ( ) Tervon kunnan omistama Yritystalo (entinen Kalatietokeskus) sijaitsee Riitlammen kylässä Lohiranta RN:o 7:14 -nimisellä tilalla noin m 2 :n vuokratontilla. Lohimaan omistusjärjestelyissä tapahtuneet muutokset mahdollistavat Yritystalon tonttimaan hankinnan kunnan omistukseen, karttaliite oheismateriaalina 2. Kunnanjohtaja on neuvotellut yrittäjä Aki Sirenin (Kiinteistöosakeyhtiö Änsynrannat) kanssa mahdollisuudesta ostaa Yritystalon noin m 2 :n tontti. Neuvotteluissa on päädytty euron kauppahintaan. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Yritystalon noin m 2 :n tontti hankitaan kunnan omistukseen euron kauppahinnalla. Kvalt. 71 Oheismateriaali 1. Kunnanhallituksen esityksen mukainen.

17 Kunnanvaltuusto OSTOTARJOUS TERVON KUNNALLE MÄÄRÄALASTA, MARKKANEN TEIJO Kvalt. 72 Khall. 206 ( ) Teijo Markkanen on tehnyt Tervon kunnalle euron ostotarjouksen Hautalahden kylässä sijaitsevasta 4, 5 hehtaarin Pihlajamäki -nimisestä määräalasta, kiinteistötunnus , oheismateriaali 5. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Teijo Markkasen euron ostotarjouksen Hautalahden kylässä sijaitsevasta 4, 5 hehtaarin Pihlajamäki -nimisestä määräalasta, kiinteistötunnus Kvalt. 72 Oheismateriaali 2. Kunnanhallituksen esityksen mukainen.

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 28.10.2013 klo 18.30-19.45. Petteri Ristikangas, Kaija Tarvainen ja Esko Tossavainen.

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 28.10.2013 klo 18.30-19.45. Petteri Ristikangas, Kaija Tarvainen ja Esko Tossavainen. Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 28.10.2013 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 06/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 02.02.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 02.02.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 02/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 02.02.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 03/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 52. Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 55 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 56

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 52. Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 55 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 56 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 52 Kunnanhallitus 16.02.2015 AIKA 16.2.2015 klo 18:30 20.18 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 51 3/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 24.03.2011 kello 16.35-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 21.09.2015 klo 17.00-19.15. Tiistai 22.09.2015. Marika Pitkänen, Katja Suhonen 180 Pekka Ruotsalainen

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 21.09.2015 klo 17.00-19.15. Tiistai 22.09.2015. Marika Pitkänen, Katja Suhonen 180 Pekka Ruotsalainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 13/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 21.09.2015 klo 17.00-19.15 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 53 2/2013 KOKOUSAIKA Tiistaina 12.2.2013 kello 18.00-19:03 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/11. Torstai 27.1.2011 klo 18.00-19.25. Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/11. Torstai 27.1.2011 klo 18.00-19.25. Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/11 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 27.1.2011 klo 18.00-19.25 Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49 Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49 Kunnanvaltuusto 22, 23, 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 22 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2014 1. Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2014 1. Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 15:00 PAIKKA Hännilä -kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO 4 2 KAUPUNGINVALTUUSTON

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 17.11.2014 klo 17.00-18.40

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 17.11.2014 klo 17.00-18.40 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 16/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 17.11.2014 klo 17.00-18.40 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. Mikko Suihkonen, tilapäinen pj. Kirsi Nuutinen. vs. ympäristöterveysjohtaja 22-29 KOKOUSAIKA

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. Mikko Suihkonen, tilapäinen pj. Kirsi Nuutinen. vs. ympäristöterveysjohtaja 22-29 KOKOUSAIKA Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Kaisa Raatikainen, vpj Mikko Suihkonen,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kuntalaisaloitteen käsittely. Neiliköntien omakotitalon myyminen. Sosiaalilautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteuma / ylitysoikeuksien hakeminen

Kuntalaisaloitteen käsittely. Neiliköntien omakotitalon myyminen. Sosiaalilautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteuma / ylitysoikeuksien hakeminen SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Maanantai 07.04.2014 klo 15.00-17.31 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 1 Kuntalaisaloitteen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.02.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.02.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.02.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot