Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 165 Aika klo Paikka Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 189 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 190 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 191 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 192 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN PUHELINJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVIEN PUHELINLIITTYMIEN JA LIIKENTEEN HANKINTA 193 ARI RIUTTASKORVEN VALINNAN VAHVISTAMINEN JOHTAVAN SAIRAALASIELUNHOITAJAN VIRKAAN 194 URPO VARTIAISEN SIIRTYMINEN OSA-AIKAELÄKKEELLE 195 SAIRAALASIELUNHOIDON TYÖJÄRJESTELYT URPO VARTIAISEN OSA- AIKAELÄKKEEN AIKANA 196 LASTENOHJAAJAN HOITOVAPAA-ANOMUS 197 VASTAANOTTOSIHTEERIN OSA-AIKAISEN TEHTÄVÄN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÄMINEN 198 VALINTA KESKUSREKISTERIN JOHTAVAN TOIMISTOSIHTEERIN TEHTÄVÄÄN 199 VALINTA KESKUSREKISTERIN TOIMISTOSIHTEERIN TEHTÄVÄÄN 200 TOIMINNAN ARVIOINNIN OHJAUSRYHMÄ 201 ULKOMAANPÄIVÄRAHAN MAKSAMINEN PIETARIN MATKASTA 202 ULKOMAANPÄIVÄRAHAN MAKSAMINEN ÖREBRON MATKASTA 203 METSÄTALOUDEN TOTEUTUMINEN HAUTAPAIKKA- JA TOIMENPIDEHINNASTO VUODELLE HAUTAINHOITORAHASTON HAUTOJEN HOITOHINNAT VUODELLE VENEPAIKKOJEN VUOKRAT ALKAEN 207 AUTOPAIKKAVUOKRAT ALKAEN 208 VUOSIKORVAUS METSÄSTYSOIKEUDESTA ALKAEN 209 TYÖNJAKO HAUTAINHOITORAHASTON JA KT OY LPRN SAARENKATU 3-5 VÄLILLÄ 210 ASUNTO OY IMATRANTIE 4 ESITYS TONTIN VUOKRAAMISESTA TAI OSTAMISESTA 211 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN HAUN KÄYNNISTÄMINEN 212 TESTAMENTTILAHJOITUS 213 SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 214 SAAPUNEET KIRJEET 215 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 216 TIEDOKSI 217 MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

2 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 166 Aika klo Paikka Läsnä Muut läsnäolijat Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Myllynen Petteri, pj Hirvikallio Martta Holopainen Hanna, varajäsen Hovi Marja Matikainen Matti Mölsä Aino, poistui klo jälkeen Pettinen Kari Ruokoniemi Hanna Sientola Ilpo Silvennoinen Elsa Tiimo Ilkka Sinkkonen Kaarina, YKV:n puheenjohtaja Rantalainen Juha, YKV:n varapuheenjohtaja Berg Pentti, kirkkoherra Kontinen Osmo, kirkkoherra Lehtinen Jukka, kirkkoherra Tiihonen Juha, kirkkoherra Hakkarainen Irmeli, talousjohtaja Ojala Tiina, henkilöstöpäällikkö Ruutu Marinella, tiedottaja Pehkonen-Suoranta Kaisa-Liisa, lapsityön johtaja, yhteisten työmuotojen edustaja Koivisto Matti, konsultti, kutsuttuna Pöytäkirjanpitäjä Helena Turtiainen, hallintosihteeri Poissa Lehtola Mika Erämo Antti Heiro Elina

3 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 167 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 189 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KJ 9:1 "Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle." n ohjesääntö 6 "Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin päättää." KL 7:4 mom. 1 "Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet on saapuvilla." KJ 9:2 "Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin." Pj: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja Petteri Myllynen avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 190 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS n ohjesääntö 8 mom. 2 "Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."

4 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 168 Tarkastusvuorossa ovat Kari Pettinen ja Hanna Ruokoniemi. Pj: YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Pettinen ja Hanna Ruokoniemi. 191 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan Mika Lehtolan ollessa estynyt toimimaan puheenjohtajana, varapuheenjohtaja Petteri Myllynen toimii tämän kokouksen puheenjohtajana. Yhteisen kirkkoneuvosto ohjesääntö 6 2 mom. Asioiden valmistelun ja esittelyn suorittaa se viranhaltija, jonka tehtäväksi esittely johtosäännössä tai erillisellä päätöksellä tai virkaesimiehen kirjallisella määräyksellä on annettu. Yhteisen kirkkoneuvosto puheenjohtajan poissa ollessa yhteinen kirkkoneuvosto määrää pykälien osalta, että talousjohtaja toimii esittelijänä. Pj: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että pykälien osalta talousjohtaja määrätään esittelijäksi. 192 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN PUHELINJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVIEN PUHELINLIITTYMIEN JA LIIKENTEEN HANKINTA Lappeenrannan seurakuntayhtymä on pyytänyt tarjouksia puhelinjärjestelmästä ja siihen liittyvistä puhelinliittymistä ja liikenteestä klo mennessä. Liitteenä tarjouspyyntö, avauspöytäkirja ja tarjousvertailu. Alkuperäiset tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Nykyinen sopimus päättyy Määräaikaan mennessä tuli 2 tarjousta; TeliaSonera Finland Oyj ja DNA Oy.

5 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 169 Matti Koivisto Oy on suorittanut tarjousvertailun ja esittelee sen kokouksessa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hankkia puhelinjärjestelmän ja siihen liittyvät puhelinliittymät ja liikenteen DNA Oyj:ltä tarjouksen mukaisesti. DNA Oyj:n tarjous oli tehdyn vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin. YKN / 192 Ennen sopimuksen allekirjoitusta tulee käydä sopimusneuvottelut, joissa varmistetaan, että sopimus on tarjouspyynnön ja tarjouksen mukainen. Matti Koivisto esitteli saapuneiden tarjousten vertailun. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hankkia puhelinjärjestelmän ja siihen liittyvät puhelinliittymät ja liikenteen DNA Oyj:ltä tarjouksen mukaisesti. Ennen sopimuksen allekirjoitusta tulee käydä sopimusneuvottelut, joissa varmistetaan, että sopimus on tarjouspyynnön ja tarjouksen mukainen. 193 ARI RIUTTASKORVEN VALINNAN VAHVISTAMINEN JOHTAVAN SAIRAALASIELUNHOITAJAN VIRKAAN YKN valitsi kokouksessaan Ari Riuttaskorven johtavan sairaalasielunhoitajan virkaan, valintaan sisältyy puolen vuoden koeaika. Sairaalasielunhoidon johtokunta esittää lle Ari Riuttaskorven valinnan vahvistamista. Liite Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa Ari Riuttaskorven valinnan johtavan sairaalasielunhoitajan virkaan. YKN / URPO VARTIAISEN SIIRTYMINEN OSA-AIKAELÄKKEELLE Sairaalapastori Urpo Vartiainen on ilmaissut halunsa siirtyä alkuvuodesta 2013 osa-aikaeläkkeelle (töissä 60% / eläkkeellä 40%).

6 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 170 Sairaalasielunhoidon johtokunta puoltaa asiaa (töissä 50% / eläkkeellä 50%) ja esittää asian edelleen lle käsiteltäväksi. Sairaalasiunhoidon johtokunta pyytää myös lupaa sijaisen palkkaamiseen osa-aikaeläkkeen ajaksi. Tarkka ajankohta selviää myöhemmin. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää sairaalasielunhoitaja Urpo Vartiaiselle luvan siirtyä osa-aikaeläkkeelle, siten että työssäoloaika on 60 % ja eläkkeellä oloaika on 40 %. YKN / 194 Keskustelun jälkeen Ilkka Tiimo esitti Elsa Silvennoisen kannattamana asian pöydälle jättämistä. Asiasta äänestettiin niin, että käsittelyn jatkamista kannattaneet äänestivät jaa, ja asian pöydällejättämistä kannattaneet äänestivät ei. Äänestystulos: jaa-ääniä 5, ei-ääniä 6, liitteenä. Yhteinen kirkkoneuvosto jätti asian pöydälle. 195 SAIRAALASIELUNHOIDON TYÖJÄRJESTELYT URPO VARTIAISEN OSA-AIKAELÄKKEEN AIKANA Urpo Vartiaisen osa-aikaeläkkeestä johtuen sairaalasielunhoidon johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että virka pidetään kokoaikaisesti täytettynä ja pyytää lupaa saada aloittaa toimenpiteet osa-aikaisen viransijaisen valitsemiseksi. Uskoon ja vastuuseen linjauksen mukaan vuoteen 2015 mennessä tulisi yhtymästä vähentää 27 henkilötyövuotta, tällä hetkellä on vähennetty 10 henkilötyövuotta. Henkilöstömenot ovat 66% ja lähestyvät katoksi asetettua 67 %:a. Tässä tilanteessa henkilöstömenojen vähentämiseksi tulee hyödyntää osa-aikaeläkkeen myötä vapautuva osuus. YKN / 195 Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että osa-aikaeläkkeen myötä vapautunutta osaa ei täytetä. Tämä pykälä jäi edellisen pykälän käsittelystä johtuen pöydälle. 196

7 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 171 LASTENOHJAAJAN HOITOVAPAA-ANOMUS Lapsityön johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle että lastenohjaaja Minna Hirsimäelle myönnetään hänen anomansa hoitovapaa ajalle Hirsimäen lapsi on syntynyt Liite Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää lastenohjaaja Minna Hirsimäelle hoitovapaata ajalle YKN / OSA-AIKAISEN VASTAANOTTOSIHTEERIN TEHTÄVÄN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÄMINEN Perheasiain neuvottelukeskuksessa on vastaanottosihteerille työtä osaaikaisen tehtävän verran eli noin 19 tuntia viikossa. Koska henkilöstöstrategiassa linjataan henkilöstömäärän vähennykset, pyritään tehtävään löytämään soveltuva henkilö ensisijaisesti sisäisen haun kautta. Yhteinen kirkkoneuvosto perustaa tehtävän ja antaa luvan sen täyttämiseen sopivan henkilön löydyttyä, jotta eläkkeelle jäävä vastaanottosihteeri voi siirtää osaamisensa työhön tulevalle henkilölle. Liitteenä osa-aikaisen vastaanottosihteerin tehtävänkuva. Tehtävän vaativuusryhmä 402, joka pysyy samana kuin vastaanottosihteerin virassa. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää perustaa osa-aikaisen vastaanottosihteerin tehtävän perheasiain neuvottelukeskukseen ja antaa luvan tehtävän täyttämiseen. Tehtävä voidaan täyttää ennakkoon, jotta eläkkeelle jäävä vastaanottosihteeri voi siirtää osaamisensa työhön tulevalle henkilölle. Tehtävän vaativuusryhmä 402, joka pysyy samana kuin vastaanottosihteerin virassa. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika. YKN / 197 Hyäksyttiin esityksen mukaisesti. 198

8 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 172 VALINTA KESKUSREKISTERIN JOHTAVAN TOIMISTOSIHTEERIN TEHTÄVÄÄN Keskusrekisterin toimistonhoitajan virka lakkaa alkaen (YKV / 14 ). Lakkautuvan viran tilalle yhteinen kirkkoneuvosto perusti keskusrekisterin johtavan toimistosihteerin tehtävän (YKN / 138 ). Päätös sisälsi myös tehtävänkuvan ja tehtävän vaativuusryhmän. Yhteinen kirkkoneuvosto antoi luvan tehtävän täyttämiseen. Johtavan toimistosihteerin tehtävä oli haettavana Etelä-Saimaassa, Kotimaassa, seurakuntayhtymän kotisivuilla, kirkon rekrytointisivulla ja mol.fi sivuilla. Hakuajan päättymiseen klo mennessä tehtävää haki 48 henkilöä. Työryhmä Marja Hovi, Tiina Ojala, Anja Penttilä ja Juha Tiihonen haastattelevat hakijoista kuusi. Haastattelupöytäkirja ja kooste hakijoista liiteenä. Haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää johtavan toimistosihteerin tehtävään valittavaksi Marjatta Alataloa ja varasijalle Sinikka Komia. Perustelut esitykselle ovat hakemuksen ja haastattelun perusteella yleinen soveltuvuus tehtävään, koulutus sekä aiempi työhistoria. Esimieskirkkoherra sopii tehtävän aloituspäivämäärän valitun henkilön kanssa ja allekirjoittaa työsopimuksen. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika. YKN / VALINTA KESKUSREKISTERIN TOIMISTOSIHTEERIN TEHTÄVÄÄN Yhteinen kirkkovaltuusto lakkautti työntekijävaihdokseen liittyen seurakuntayhtymän keskusrekisterin toimistosihteerin viran ja perusti alkaen keskusrekisterin toimistosihteerin tehtävän (YKV / 26 ). Toimistosihteerin tehävä oli haettavana julkisella ilmoituksella sekä keskusrekisterin että seurakuntayhtymän taloustoimiston ilmoitustauluilla. Hakuajan päättymiseen klo mennessä tehtävää haki kolme henkilöä. Hakeneet henkilöt ovat entuudestaan tuttuja, joten heitä ei ole

9 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 173 YKN / 199 haastateltu. Hakemusten ja tunnettuuden perusteella toimistosihteerin tehtävään esitetään valittavaksi Sinikka Komia ja varalle Riika Muurosta. Tehtävässä ei ole koeaikaa. 200 TOIMINNAN ARVIOINNIN OHJAUSRYHMÄ Rakenneprosessin ohjausryhmä perustettiin yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä / 184. Toiminnan arvioinnissa keskeisellä sijalla oli jäsenkysely ja työpajatyöskentely - prosessi, jonka keskeiset asiat on koottu YDINTOIMINTO- KUVAUKSET vihkoseen. Prosessin tuloksia on käsitelty kirkkoherrojen työpajatyöskentelyssä sekä ohjausryhmässä. Ohjausryhmä totesi kokouksessaan oman toimintansa päättyneen ja työskentelyn jatkuvan kirkkoherrojen kesken. Ohjausryhmän toiminta päättyy YKN / ULKOMAANPÄIVÄRAHAN MAKSAMINEN PIETARIN MATKASTA KirVesTes 123 /sovellusohje Seurakunnan asianomainen viranomainen päättää ulkomaanpäivärahan suuruudesta samalla, kun päätetään viranhaltijan/työntekijän matkasta ulkomaille. Maahanmuuttajatyön sihteeri on osallistunut esimiehensä hyväksymälle matkalle Pietariin Matkasta ei ole kuitenkaan tehty sellaista hallinnollista päätöstä, jossa erikseen hyväksyttäisiin ulkomaanpäivärahan maksaminen työntekijälle. Liitteenä esimiehen selvitys. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että saadun selvityksen perusteella maahanmuuttajatyön sihteeri Sylvi Nikkariselle maksetaan takautuvasti ulkomaanpäiväraha matkasta Pietariin

10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 174 YKN / ULKOMAANPÄIVÄRAHAN MAKSAMINEN ÖREBRON MATKASTA KirVesTes 123 /sovellusohje Seurakunnan asianomainen viranomainen päättää ulkomaanpäivärahan suuruudesta samalla, kun päätetään viranhaltijan/työntekijän matkasta ulkomaille. Kapellimestari on osallistunut esimiehensä hyväksymälle matkalle Ruotsin Örebrohon Matkasta ei ole kuitenkaan tehty sellaista hallinnollista päätöstä, jossa erikseen hyväksyttäisiin ulkomaanpäivärahan maksaminen työntekijälle. Liitteenä esimiehen selvitys. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että saadun selvityksen perusteella kapellimestari Jorma Lautaselle maksetaan takautuvasti ulkomaanpäiväraha matkasta Örebrohon YKN / METSÄTALOUDEN TOTEUTUMINEN Lappeenrannan seurakuntayhtymälle on hyväksytty metsätaloussuunnitelma vuosille Vuodelle 2012 on talousarviossa hyväksytty toimintasuunnitelma metsänmyynnin, -hakkuun ja -hoidon osalta. Liitteenä viidennen suunnitelmavuoden katsaus. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja merkitsee tiedokseen liitteenä olevan selvityksen ajalle YKN / 203

11 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA HAUTAPAIKKA- JA TOIMENPIDEHINNASTO VUODELLE 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut YKNOS 9. Hautapaikka sisältää yhden tai useamman päällekkäisen hautasijan (hautaustoimen ohjesääntö 3 1 mom). Hautaustoimi on annettu ev.lut. kirkon hoidettavaksi ja kustannukset tulisi kattaa yhteisöverojen tuotosta. Yhteisövero ei nykyään riitä kattamaan seurakuntien yhteiskunnallisesti merkittävien tehtävien kustannuksia siksi hautapaikkojen hinnan määrittämisessä tulee ottaa huomioon palvelun tuottamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset. Hautapaikan hinta on kaikille lappeenrantalaisille sama riippumatta kirkon jäsenyydestä. Arkkuhautapaikkojen hintoja on korotettu 10 %, toimenpidehintoja on kustannusten nousun mukaisesti korotettu 10 %. Uurnahautapaikan osalta ulkopaikkakuntalaisten hintaa on korotettu 10%. Kappelin vuokraa ja kylmätilojen vuokraa on korotettu 8 %. Hinnastossa nimikilpi uurnapuistoon hinta on hautausmaakohtainen johtuen nimikilpien materiaalieroista sekä eri kokoluokista. Liitteenä esitys vahvistettaviksi maksuiksi. 1. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa hautaustoimen toimenpidehinnaston vuodelle 2013 liitteen mukaisesti. YKN / Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi hautapaikkamaksut vuodelle 2013 liitteen mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti hautaustoimen toimenpidehinnaston vuodelle 2013 liitteen mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi hautapaikkamaksut vuodelle 2013 liitteen mukaisesti.

12 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA HAUTAINHOITORAHASTON HAUTOJEN HOITOHINNAT VUODELLE 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut YKNOS 9. Haudan hoitomaksu määrätään siten, että maksettu pääoma ja sen korot yhteisesti vastaavat hoitokustannuksia sovitulta ajalta. Kustannuksiin sisällytetään myös työnjohdon ja rahaston hallinnon aiheuttamat menot. HHR:n säännöt 3. Kesähoitohintoja esitetään korotettavaksi 8% ja pitkäaikaisia hoitoja 4%, peruskunnostushintoja, muistomerkkien oikaisuhintoja sekä Lahnajärven hautausmaan kesäkasteluhintoja esitetään korotettavaksi 10 %, lisäksi pienten kukkien hintoja esitetään korotettavaksi 10 %. Liitteenä esitys vahvistettaviksi maksuiksi. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa hautojen hoitohinnat vuodelle 2013 liitteen mukaisesti. YKN / VENEPAIKKOJEN VUOKRAT ALKAEN Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut YKN ohjesääntö 9. Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on Joutsenon alueella venepaikkoja vuokrattavana 52 kpl ja paikan vuokra on 30 euroa/vuosi. Venepaikan vuokraan esitetään 5 euron korotusta. Syksyn 2012 aikana suoritetaan alueella raivausta ja kunnostustöitä, jotta venepaikat olisivat paremmin saavutettavissa. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa venepaikan vuokraksi 35 euroa/vuosi alkaen. YKN / 206

13 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA AUTOPAIKKAVUOKRAT ALKAEN Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut YKN ohjesääntö 9. Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on eritasoisia autopaikkoja kiinteistöissään ja niiden vuokraa on tarkistettu viimeksi vuoden 2011 alusta lukien. Kustannusten nousun vuoksi olisi tarkoituksenmukaista tarkistaa myös autopaikkojen vuokria. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vahvistaa uudet autopaikkavuokrat liitteen mukaisina alkaen. YKN / VUOSIKORVAUS METSÄSTYSOIKEUDESTA ALKAEN Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut YKN ohjesääntö 9. Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on lähes ha metsämaata, jota eri metsästysseurat ovat vuokranneet määräaikaisin sopimuksin metsästystä varten. Vuosikorvaus on nykyisin 0,26 euroa/ha, mutta yhteinen kirkkoneuvosto on esittänyt toiveensa, että hehtaariveloitusta nostettaisiin. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että metsästysoikeudesta peritään alkaen vuosikorvausta 0,35 euroa/ha + alv. Korotus koskee uusia sopimuksia. YKN / 208

14 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA TYÖNJAKO HAUTAINHOITORAHASTON JA KT OY LPRN SAARENKATU 3-5 VÄLILLÄ Kiinteistötoimen toimistosihteerin työ on jakautunut Kt Oy Lprn Saarenkatu 3-5, hautainhoitorahaston ja seurakuntayhtymän kesken siten, että viikkotuntimäärä jakautuu srky 19 h, hhr 9,75 h ja Kt Oy Lprn Saarenkatu 3-5 7,5 h, yhteensä 36,25 h. Yhtiömuodon muutos toteutettiin vuoden 2011 alusta. Vuokralaisten asiat ovat siirtyneet hautainhoitorahaston tehtäviksi, joten myös 7,5 h tulee siirtää hautainhoitorahaston kustannuksiin. Lisäksi Kt Oy Lprn Saarenkatu 3-5 hallitus esittää, että ne työtunnit, jotka kohdistuvat kiinteistöyhtiön tehtäviin (laskujen maksu, kirjanpito, tilinpäätös jne.) seurakuntayhtymä voisi laskuttaa kiinteistöyhtiöltä toteutuneiden tuntien mukaisesti ao. henkilön tuntipalkan mukaisena. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että kiinteistötoimen toimistosihteerin viikkotyöajasta 7,5 h siirretään hautainhoitorahaston kustannuksiin alkaen. YKN / 209 Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että alkaen Kt Oy Lprn Saarenkatu 3-5 tarvitsema toimistotyö laskutetaan erillisen seurannan mukaisesti Kt Oy Lprn Saarenkatu 3-5:ltä ja pohjana on ao.työntekijän tuntipalkka henkilösivukuluineen. 210 ASUNTO OY IMATRANTIE 4 ESITYS TONTIN VUOKRAAMISESTA TAI OSTAMISESTA Asunto Oy Imatrantielle on tehty tontinvuokrasopimus ajalle Tontti on 974 m2 ja tämän hetkinen vuokra on 2.540,80 euroa/vuosi. Asunto Oy Imatrantie 4 esittää tontin ostamista eurolla tai vuokraamista 30 vuodeksi ja vuokran suuruus olisi euroa/vuosi (pohjavuokra) lisättynä kulloinkin tontille määrätyllä kiinteistöverolla. Tontista on pyydetty hinta-arvio, jonka mukaan tontin vuokra voisi olla laskentatavasta riippuen eurosta euroon. Lisäksi vuokraan tulee lisätä vuotuinen kiinteistövero tmv. kustannuserä.

15 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 179 Seurakuntayhtymän etu ei tässä vaiheessa ole myydä tonttia alle markkinahintaan varsinkaan hyvän sijaintinsa vuoksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Asunto Oy Imatrantie 4:lle vuokrataan 974 m2 tontti, joka sijaitsee Lappeenrannan kaupungin Kimpisen kaupunginosassa Rkn T. Vuokrasopimus laaditaan uusin vuokraehdoin alkaen, YKN / vuokra-aika on (30v) - tontin vuosivuokra elinkustannusindeksi 1951 = 100 indeksipisteessä 1865 (elokuu 2012) on 6.500,00 euroa, - tontin vuosivuokraa korotetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti, kuitenkin siten, ettei vuosivuokraa alenneta indeksin laskiessa, - vuokra on maksettava kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä, - maksamattoman vuokran tai sen osan viivästyskorko on sen mukainen kuin laki kultakin vuodelta määrää, - vuosi vuokraan lisätään verottajan vuosittain erikseen vahvistama kiinteistövero tmv. maksu - asia esitetään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Asunto Oy Imatrantie 4:lle vuokrataan 974 m2 tontti, joka sijaitsee Lappeenrannan kaupungin Kimpisen kaupunginosassa Rkn T. Vuokrasopimus laaditaan uusin vuokraehdoin alkaen, - vuokra-aika on (30v) - tontin vuosivuokra elinkustannusindeksi 1951 = 100 indeksipisteessä 1865 (elokuu 2012) on 6.500,00 euroa,

16 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA tontin vuosivuokraa korotetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti, kuitenkin siten, ettei vuosivuokraa alenneta indeksin laskiessa, - vuokra on maksettava kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä, - maksamattoman vuokran tai sen osan viivästyskorko on sen mukainen kuin laki kultakin vuodelta määrää, - vuosi vuokraan lisätään verottajan vuosittain erikseen vahvistama kiinteistövero tmv. maksu - asia esitetään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 211 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN HAUN KÄYNNISTÄMINEN Lauritsalan kirkkokorttelissa sijaitsee rivitalo, joka toimii tällä hetkellä väistötiloina seurakuntakeskuksen peruskorjaus- ja laajennustöiden aikana. Rakennuksen käyttö asuntoina on päättynyt kiinteistön huonon kunnon vuoksi. Alueen jatkokäytöstä on keskusteltu Lappeenrannan Asuntopalvelun kanssa. Tavoitteena on ollut ikäihmisten asumispalvelujen lisääminen Lauritsalan alueella. Lappeen Ikihonka Oy esittää, että seurakuntayhtymä käynnistäisi asemakaavamuutoksen rivitalon kohdalla olevan tontin osalle. Tavoitteena olisi muodostaa sosiaalista asumista varten tontti, jonka seurakuntayhtymä vuokraisi Lappeen Ikihonka Oy:lle. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä alustavan suunnitelman Lauritsalan rivitalon kohdalla olevalle tontin osalle. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää käynnistää haun asemakaavan muuttamiseksi. YKN / 211

17 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA TESTAMENTTILAHJOITUS Lappeenrannan seurakuntayhtymä on saanut testamenttilahjoituksen Helmi Pusalta. Perukirjan mukaan omaisuuden arvo on noin euroa sisältäen asunto-osakkeen Raatimiehenkadulla, kiinteistön Turkkilan kylässä ja rahaa. Testamentti on kohdennettu Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakuntien diakoniatyölle jaettavaksi kaikille vähävaraisille avun tarpeessa oleville. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää ottaa testamenttilahjoituksen vastaan ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle tekemänsä päätöksen vahvistamista. YKN / 212 Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että lahjoituksen käytöstä valmistellaan erillinen suunnitelma, joka tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti ottaa testamenttilahjoituksen vastaan ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle tekemänsä päätöksen vahvistamista. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että lahjoituksen käytöstä valmistellaan erillinen suunnitelma, joka tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. 213 SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 1. Kouvolan seurakuntayhtymän IT-aluekeskuksen johtokunta Yhteisen palvelun johtokunta Perheneuvottelukeskuksen johtokunta Lauritsalan seurakuntaneuvosto ja Oppilaitostyön työryhmä, muistio Kiinteistöasiain johtokunta Lappeen seurakuntaneuvosto Lapsityön johtokunta Sairaalasielunhoidon johtokunta Ystävyysseurakuntatyöryhmän muisto Lappeenrannan seurakuntaneuvosto

18 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA SAAPUNEET KIRJEET 215 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 216 TIEDOKSI 217 MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 1. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A12/ Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2012, vuoden 2013 talousarvion valmistelun perusteita 3. Kirkkohallituksen yleiskirje 15/2012, pistevirsikirja julkaistu 4. Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2012, vuoden 2013 kirkkokolehdit 5. Maanmittauslaitos, maantietoimituksen pöytäkirja, tila Rantakuusikko 1. Irmeli Hakkarainen kyseli luottamushenkilöiden halukkuutta osallistua Kuopion kirkkopäiville verotulot , tulosseuranta srky ja hhr talousjohtajan päätösluettelo 20/2012, vapautus hautausmaksusta 3. IT-aluekeskus Kouvola ei käytä sivutoimisia IT-työntekijöitä lukien Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Petteri Myllynen puheenjohtaja Helena Turtiainen pöytäkirjanpitäjä Tämä yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 9/2012 on kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen.

19 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 183 Lappeenrannassa. päivänä kuuta 2012 Kari Pettinen Hanna Ruokoniemi Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa, minkä todistan. Lappeenrannassa. päivänä kuuta 2012 Irmeli Hakkarainen talousjohtaja

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 8-2013. Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 8-2013. Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00 Asialista Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lauritsalan seurakuntasali, Kauppalankatu

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 27 Aika 29.2.2012 klo 17.00 19.13 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 31 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali,

Lisätiedot

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 19.8.2008 klo 17.15 (kahvit klo 17.00 alkaen) HUOM! Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaakatselmuksen

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 186 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 3.11.2009 klo 17.00 - (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 1-2014. Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 1-2014. Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00 YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Asialista Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Ravintola Lappeenrannan Kasino, Ainonkatu

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika 25.1.2012 klo 17.00 18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 184 Aika 23.11.2010 klo 17.00 19.35 (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Käsiteltävät asiat 213

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 88 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 600, FAX 05 477 2651 Aika 21.4.2009 klo 17.00 (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone,

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 160 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 10 2009 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 22.9.2009 klo 17.00 (kahvit klo 16.45 alkaen)

Lisätiedot

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 AIKA 14.3.2012 klo 18.00 PAIKKA Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Lisätiedot

Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo 17.00 17.45. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo 17.00 17.45. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (14) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo 17.00 17.45 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2014 1 Aika tiistai 16.12.2014 klo 18.00 20.15 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen

Lisätiedot

Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 145 SEURAKUNTANEUVOSTO 5-2012 Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA p. 040 3126 400 ja 040 3126 401

LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 145 SEURAKUNTANEUVOSTO 5-2012 Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA p. 040 3126 400 ja 040 3126 401 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 145 SEURAKUNTANEUVOSTO 5-2012 Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA p. 040 3126 400 ja 040 3126 401 Aika Maanantaina 10.9.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Lauritsalan

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 89

Kirkkoneuvosto Sivu 89 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 6/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 89 Kokousaika 13.11.2013 klo 18.00-18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Kauko Nuutinen Maija

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 201 KOKOUKSEN AVAUS... 283 202 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 Aika 10.4.2006 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä Juha Voutilainen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs), Maunukselantie 3, Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs), Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 14. päivänä tammikuuta 2010 klo 17.00 18.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs),, Kuusankoski Läsnä Huovila

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.8.2012 klo 18.30 20.57 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS 316 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot