Marttilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma -VASU- Lapsuus on arvo sinänsä. Lapsella on oikeus kehittyä ja kasvaa rauhassa, omalla rytmillään.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marttilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma -VASU- Lapsuus on arvo sinänsä. Lapsella on oikeus kehittyä ja kasvaa rauhassa, omalla rytmillään."

Transkriptio

1 Marttilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma -VASU- Lapsuus on arvo sinänsä. Lapsella on oikeus kehittyä ja kasvaa rauhassa, omalla rytmillään.

2 Sisällys 1. Johdanto 2. Marttilan päiväkodin kasvatuspäämäärät - henkilökohtainen hyvinvointi - toisten huomioiminen - itsenäistyminen 3. Lapselle ominainen tapa toimia - lapsilähtöisyys 4. Orientaatiot omaksi - orientaatiot: 4.1 matemaattinen 4.4 esteettinen 4.2 luonnontieteellinen 4.5 eettinen 4.3 historiallis-yhteiskunnallinen 4.6 uskonnollis-katsomuksellinen - erityinen tuki 5. Kasvatuskumppanuus 6. Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa 7. Arviointi

3 1. Johdanto Marttilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtakunnalliseen- sekä Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Yhdessä keskustellen olemme pohtineet kasvatustyötämme ohjaavia arvojamme, tavoitteitamme ja päämääriämme. Näiden lähtökohtien mukaan olemme koonneet päiväkodillemme oman vasun. Kasvatustyötä teemme yhdessä vanhempien kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelma onkin luotu apuvälineeksi niin vanhemmille kuin myös varhaiskasvattajille. Erityisesti olemme halunneet huomioida päiväkotiimme tulevien uusien hoitolasten perheitä, joille varhaiskasvatussuunnitelma voi olla avuksi tutustuessa päiväkotimme toimintaan. Varhaiskasvatussuunnitelma on myös toimintaa ohjaava ja kehittävä työväline päiväkotimme varhaiskasvattajille. ARVOT, jotka ohjaavat työtämme 1. Turvallisuus 2. Yksilöllisyys 3. Kiireettömyys 4. Avoimuus 5. Positiivisuus

4 2. Marttilan päiväkodin kasvatuspäämäärät Henkilökohtainen hyvinvointi Kasvatusperiaatteemme on lapsikeskeinen: toimimme pienryhmissä, mikä mahdollistaa yksilöllisen huomioimisen. Panostamme lapsilähtöiseen toimintaan, huomioiden lapsen toiveet ja tarpeet. Tuemme ystävyyssuhteita, kannustamme jokaista tasavertaisena ryhmän jäsenenä ja yksilönä. Myös omahoitajuus on käynnistynyt päiväkodissamme. Omahoitajuus edistää lempeän hoidon aloitusta sekä mahdollistaa entistä paremmin perheiden tarpeiden ja toiveiden kuulemisen. Toisten huomioiminen Kaikki tapahtumat elämässämme vaativat sosiaalisia taitoja, ihan pienestä pitäen. Päiväkodissa näitä taitoja harjoitellaan päivittäin: pienryhmässä toimiessaan lapsi saa tukea toiminnalleen niin leikeissä kuin toimintahetkissä. Omassa ryhmässään lapsi saa tuntea myös yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ison leikin päivänä harjoitellaan yhteisöllisyyttä niin pienten kuin isojenkin seurassa koko talon voimin. Alle kouluikäisen lapsen arkeen sisältyy paljon tilanteita, joissa harjoitellaan jakamista, auttamista, sääntöjä ja hyviä tapoja. Kaikki nämä tilanteet ovat oppimisen ja kasvun kannalta yhtä arvokkaita. Harjoitus tekee mestarin! Itsenäistyminen Vastuu ja vapaus. Päiväkotimme toiminta kannustaa omatoimisuuden asteittaiseen lisäämiseen. Mahdollisuus valintoihin tuo ikäkehityksen mukana myös vastuuta ja sitoutumista omaan tekemiseen: jos pyydän paljon ruokaa, jaksanko syödä? Jos valitsen tämän leikin, täytyy se lopuksi myös siivota. Kannustamme lasta itsenäiseen ajatteluun, tällöin lapselle kehittyy tietoisuus omista kyvyistä. Lapsilähtöisen toimintamme tukena käytämme paljon toiminta- ja leikkikuvia. Tämä lisää lapsen omatoimista toimintaa ja sen suunnittelua.

5 Aikuiset 100 % läsnä siellä aikuiset missä lapset säännöistä pidetään kiinni Turvallisuus sopiva määrä lapsia tilaan selkeät rajat Kasvunkansiot yksilölliset Kannustus onnistumiset huomioidaan peukku hymy apuvälineet Tasavertaisuus Lapsilähtöisyys toiveet tarpeet kiinnostuksen kohteet Henkilökohtainen hyvinvointi Pienryhmä vastuuaikuinen synttärit Omahoitajuus yksilö huomioidaan keskustelut Perheen kuuleminen tarpeet toiveet Ystävät kaikilla tuetaan kaverisuhteita varhainen tuki Ongelmiin puututaan heti Oppimisympäristö jokainen huolehtii Hyvä aamu myönteisyys Ilmapiiri välittäminen panostetaan hyvään alkuun päivälle iloisuus yhteen hiileen puhaltaminen erityistarpeet Lapsi on yksilö Mahdollistetaan liikuntahetkiä kaikille tieto varmasti Päiväinfo Ruokailu maistaminen oma esimerkki synttäreille ei tuoda karkkia xylitol-pastilli

6 Huumoria rentouttaa tunnelmaa Jakaminen kun antaa niin saa > itsekkyys vähenee Pienryhmä yhteenkuuluvuus 0-toleranssi isot ja pienet yhdessä yhteisöllisyys opettaa sosiaalisia taitoja Eri kulttuurit huonoon käytökseen puututaan heti > etsitään ratkaisu Leikkipäivä eri kieli laulut Lasten kokoukset sääntöjen kertaus jne. Toisten huomioiminen Ole hyvä ystävä vanhempien vierailut Toimitaan auttavaisesti Oma esimerkki! aikuinen mallina Hyvät tavat kaunistavat Hiljentymishetkellä isompi voi auttaa pienempää Oikean-väärän opettaminen elämänhallintaan liittyviä aiheita Rehellisyys Säännöt, rajat Aikuisen asenne positiivisuus voimaannuttaa Luodaan onnistumismahdollisuuksia > itsetunto vahvistuu

7 Kiusaaja aikuisen syliin/käteen Vapaus-vastuu Kuvat apuna esim. leikkien valitsemisessa > sitoutuu valitsemaansa Vastuu yhteisistä tavaroista > ei rikota Ketään ei kiusata kiusaaja voi olla hetken yksin > miltä nyt tuntuu? Ei heti valmista vastausta kysymykseen kannusta lasta itse miettimään ratkaisua kysymykseen Omatoimisuuden asteittainen lisääminen Ota vastuu ruoan määrä: paljon/vähän jos leikit, myös siivoat leikin omat tavarat jne. Aikuisen antamat pienet tehtävät apulaiset Itsenäistyminen Mahdollisuus valintoihin esim. kaksi vaihtoehtoa Päivärytmin hahmotus kuvapäiväjärjestys Annetaan lasten tehdä rauhassa työnsä kannustus Toisen leikkiä ei rikota > oman voi rikkoa jos sitä haluaa

8 3. Lapselle ominainen tapa toimia Lapsi oppii jatkuvasti: tekemällä, kokemalla, havainnoimalla. Niinpä leikkiminen, tutkiminen, taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen sekä liikkuminen ovat lapselle luontaisia oppimismenetelmiä. Päiväkotimme sydämessä onkin lapsilähtöinen toiminta. Pyrimme aina toimimaan lapsen yksilöllisyyttä kunnioittaen ja jokaisen omaa persoonallisuutta huomioiden. Toiminnassamme lähtökohtana ovat lapsen kehitystaso sekä mielenkiinnon kohteet välillä siis lähdetään retkelle sotaleikkeihin ja joskus on vuorossa lasten musiikki-esitys. Aikuisen tehtävä ryhmässä on olla tietoinen lapsen herkkyyskausista, ruokkia lapsen tiedonhalua, ohjata, tukea ja kannustaa lasta ja näin edesauttaa onnistumisia: Olen hyvä!

9 oppimisympäristön jatkuva kehittäminen tiedon, opetuksen antaminen herkkyyskausina aikuinen ohjaa, neuvoo tiedon jakaminen ison leikin päivä: opitaan toisilta leikin arvostus ikaa ja tilaa leikille nautitaan vuorovaikutuksesta turvallinen leikki tilaa mielikuvitukselle lapsen kuuntelu tanssi vaihtuvat vuodenajat huomioidaan lasten aloitteet musiikki kouluttautuminen matematiikka kaikissa arjen hetkissä vapaata ja ohjattua draamaa oma esimerkki, innostuneisuus Tutkiminen Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen valokuvaus vastataan kysymyksiin lasten työt esille hyödynnetään sijainti ja tapahtumat ihmisyyteen kasvaminen Lapselle ominainen tapa toimia päivittäinen mahdollisuus kasvunkansiot lasten saatavilla sadut, kirjat havainnointia: autetaan, lisätään ideoita aikuinen kärpäsenä katossa Leikkiminen Liikkuminen monipuoliset välineet rajutkin leikit OK aikuinen mukana kuvien avulla lapsi saa itse valita haluamansa leikin tuetaan leikkiä: sopiva tila/ryhmä aina läsnä: sallitaan lapsen oma tarve liikkumiseen on kova kannustus liikuntatempaukset monipuolisuus uusi piha ja uusia telineitä leikkirauha huomioidaan vuodenajat luontaisena osana kaikkea toimintaa ei turhia kieltoja huomioidaan kehitystaso oma esimerkki, innostuneisuus

10 4. Orientaatiot omaksi Lapsen oppiminen on jaoteltu eri sisältöalueisiin, eli orientaatioihin. Näistä sisältöalueista muodostuu lapsen kokonaisoppimisen kirjo, jota päivähoidossa toteutamme päivittäisten toimintojen sisällä, erilaisin painotuksin. Näihin orientaatioihin sisältyvät lapselle ominaiset tavat toimia, joita on edellä esitelty. Sisältöalueet luovat myös kasvattajalle kehyksen, jonka mukaan lapselle tulee etsiä, muokata ja tarjota erilaisia kokemuksia, tilanteita ja ympäristöjä. Tällaisella toiminnalla pyrimme varmistamaan lapselle tasapainoisen kasvun ja kehityksen. Sisältöalueita ovat: matemaattinen orientaatio, luonnontieteellinen orientaatio, eettinen orientaatio, historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio, esteettinen orientaatio sekä uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio.

11 kirkkovuoden juhlapyhät erilaisten kulttuurien kunnioittaminen musiikki retket monipuoliset tuokiot myönteinen asenne lasten pohdintoihin ja kysymyksiin matematiikka kaikissa arjen hetkissä vertaamista, päättelemistä, laskemista Matemaattinen Luonnontieteellinen luonnonilmiöt hyödynnetään lähiympäristö vuodenajat hiljentymishetket eläimet hyvä tunnelma Historiallisyhteiskunnallinen Uskonnolliskatsomuksellinen Orientaatiot omaksi Eettinen ohjataan oikealle tielle oikea/väärä kasvattaminen empaattisuuteen Esteettinen kiireetön tunnelma viihtyisä oppimisympäristö näen, koen, tunnen juhlatraditiot millaista elämä oli ennen kirjat lorut kertomukset leikit aistit laulut havainnointia, tutkimista, kokeilemista hiljentymishetket luonnon kunnioittaminen, kierrättäminen, energian säästö

12 5. Kasvatuskumppanuus Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan kodin ja päivähoidon välistä yhteistyötä. Päiväkodissamme lapsen tarpeet ovat vanhempien ja henkilökunnan kasvatuskumppanuuden lähtökohta. Kasvatuskumppanuus edellyttää molemmin puolista kunnioitusta ja luottamusta sekä yhteisiä sääntöjä: yhdessä pystymme tukemaan lapsen kasvua ja kehitystä parhaiten! Hoitosuhteen alkaessa tarjoamme perheille mahdollisuuden tutustua päiväkotiimme, myös omahoitajan vierailu perheen kotona on mahdollista vanhempien näin halutessa. Kotona tutustuminen ei ole ns. tarkistuskierros perheen kotiin ja arkeen, vaan se voi madaltaa lapsen kynnystä hoitoon siirtymisessä - uusi aikuinen tutussa ympäristössä on mukava aloitus tutuksi tulemiselle. Arjen tuoksinassa pyrimme huolehtimaan informaation kulusta. Tiedot juhlista, retkistä, tapahtumista ja muista toiminnoista kulkevat sähköpostilla, tiedotteet löytyvät myös ryhmien ilmoitustauluilta. Sekä kotiin että päiväkotiin tiedon välittymisen kannalta tärkeintä ovat kuitenkin päivittäiset kuulumisen vaihdot. Myös lapsen syntymäpäivän aikaan pidettävät vasu-keskustelut ovat tärkeitä: keskustelun yhteydessä voimme yhdessä vanhempien kanssa ns. päivittää tilannetta, tarkistaa tavoitteita ja käydä läpi lapsen sen hetkiset kiinnostuksen kohteet ja muut tärkeät asiat. Esikoululaisten vanhempien kanssa käymme keskustelut sekä syksyllä että keväällä.

13 Hoidon alkuun panostetaan Juhlat ja muut yhteiset tapahtumat Rehellisyys luottamus=avoimuus jo päätöskirjeen mukaan info mahdollisuudesta kotikäyntiin ennen hoidon alkua > omahoitajuus työvuorot sopiviksi aloittavan lapsen hoitoaikojen kanssa Sähköposti Infokirjeet pyydettäessä neuvoja, ei tuputeta liikaa omaa tietoa kuunnellaan, toimitaan kuullun mukaisesti Säännöt Aikuinen on aikuinen vasu-kaavakkeiden avulla tulee tieto myös kotoa Vasu-keskustelut säännölliset rehelliset palautteet puolin ja toisin Kunnioitus Kasvatuskumppanuus yksikössämme Erilaisten perhetilanteiden tiedostaminen/ymmärtäminen kaiken perusta yhteen hiileen puhaltaminen > selitetään vanhemmille, miksi näin Päivittäiset keskustelut Herkkyyskaudet tukeminen: kuulevat korvat Vuorovaikutustaidot Havainnointivihko hyvät asiat-huolet > tieto vanhemmille Tilannetaju ollaan saatavilla täytyy olla itse tasapainossa, että pystyy olla hyvässä vuorovaikutuksessa: ilo, elämänmyönteisyys, hymy, huumori, empaattisuus, tarvittaessa jämäkkyys Kokemus tällä hetkellä/ tulevaisuuden näkymät

14 6. Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Toimintamme perustana pidämme laadukasta pedagogista toimintaa. Henkilökunnan riittävä osaaminen ja lapsen kehityksen yksilöllinen tuntemus auttavat meitä tukemaan lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä. Tämän lähtökohdan pohjalta toteutamme myös varhaista - sekä erityistä tukea. Varhaisesta tuesta puhutaan silloin, kun lapsella on havaittu tuen tarvetta jollakin toiminta-alueella. Tuen tarve voi olla tilapäinen, esimerkiksi perhe-tilanteesta tai lapsen kehitysvaiheesta johtuva kausi. Olennaista kuitenkin tuen tarpeen herätessä on varhainen tuki, jolloin ongelmaan puututaan heti. Varhaisen tuen tavoitteena on ennaltaehkäistä tuen tarpeen kasautumista ja pitkittymistä. Myös ns. erityinen tuki toimii samalla periaatteella. Tällöin päivähoidon havaintojen lisäksi tukitoimissa on mukana myös asiantuntijalausuntoja. Tuen tarpeessa oleva lapsi toimii aina ryhmän jäsenenä, jolloin tukitoimet integroidaan koko ryhmän toimintaan sopivaksi: kasvatustoimintaa ja lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista ympäristöä mukautetaan lapselle sopivaksi. Olennaista lapsen kehityksen tukemisen kannalta on myös avoin yhteistyö niin vanhempien kuin myös muiden yhteistyötahojen kanssa, jolloin tukitoimista saadaan rakennettua kattava kokonaisuus, johon kaikki osapuolet sitoutuvat. Tällöin lapsen saama tuki on tehokkainta.

15 palaverit tarvittaessa enemmän tekoja, vähemmän puhetta esteettisyys Havainnoinnit Oppimisympäristön muokkaus lasten iän/kiinnostuksen mukaan Omahoitajuus kielletyt asiat sallituiksi mahdollisuus liikkumiseen, musiikkiin, taiteeseen, erilaisiin leikkeihin leluostoihin vinkkejä lasten lelupäivien leluista lapsilähtöisyys sähköpostittelu tarvittaessa päivittäiset keskustelut toimitaan lapsen parhaaksi vasu-keskustelut avoin yhteistyö kodin kanssa Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Henkilöstön sitoutuminen koulutukset vinkit toisilta ammattikirjallisuus työrauha luottamus omaan ammattitaitoon yhdessä onnistumme määrätietoisuus ajankäytön suunnitelmallisuus esimiehen tuki Erityinen tuki Varhainen tuki päivähoidon havaintojen lisäksi asiantuntijan/asiantuntijoiden lausuntojakin yhteistyötahot: neuvola, psykologit, puheterapeutti jne. ongelmaan puututaan heti tilapäinen tuen tarve tukitoimet integroituna ryhmän toiminnassa Kelto:n vinkkejä tarvittaessa reissuvihko Aikuinen läsnä toiminnan muokkaaminen pienryhmät toimintaympäristön muokkaaminen kuvien käyttö apuna kahdenkeskisiä hetkiä informaation kulku kodin ja päiväkodin välillä sopivat haasteet syli rauhoittaa apuvälineitä helmet timetimer

16 7. Arviointi Arviointi on päiväkotimme henkilökunnan tärkeä työväline. Arvioimme toimintaamme päivittäin arkisissa tilanteissa, kuin myös pidemmällä aikavälillä kirjallisesti. Arvioinnin tarkoituksena on toimia välineenä ryhmän toiminnan ja oman ammatillisuuden kehittämiselle. Hyvä arviointi on avointa, rakentavaa ja jatkuvaa. Tämän vuoksi myös päiväkotimme Vasua on arvioitava ja päivitettävä: kun kasvattajia on monta, keskustelu ja toiminnan arviointi on tarpeen jotta meillä kaikilla on yhteinen näkemys kasvatuksestamme. Toimintamme kehittämiseen tarvitsemme myös vanhempien rehellistä palautetta, sillä itseään on vaikea nähdä. Palautteen ja arvioinnin perusteella pystymme kehittämään toimintaamme ja vastaamaan paremmin perheiden tarpeita. Yhteistyössä on voimaa!

17 virheistä oppii avointa teemme parhaamme rakentavaa rehellistä kirjallista vastaanottavaa Vuosikello tiimipalaverit Hyvää arviointia Arviointia puolivuosittain Arviointia kuukausittain Arviointi Havainnoinnit Kasvun kansiot Tieto kaikkien saataville Arviointia päivittäin, arjen tilanteissa kehittymisen edellytys tavoitteiden toteutumisen arviointi Hiljainen tietokin on arvokasta Suullista vanhempien kanssa tarpeellista päivittäiset keskustelut vasut palaute työyhteisöltä lapsilta tuleva palaute esiopetuskeskustelut alaisen vastuu

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA .... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA PORIN PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS Päivähoidon toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

1. JOHDANTO.. 2 2. PÄIVÄKODIN ESITTELY 3 3. LAPSUUDEN VAALIMINEN ARVOKAS LAPSUUS 4 4. ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 5 5. KASVATUSKUMPPANUUS 7

1. JOHDANTO.. 2 2. PÄIVÄKODIN ESITTELY 3 3. LAPSUUDEN VAALIMINEN ARVOKAS LAPSUUS 4 4. ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 5 5. KASVATUSKUMPPANUUS 7 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO.. 2 2. PÄIVÄKODIN ESITTELY 3 3. LAPSUUDEN VAALIMINEN ARVOKAS LAPSUUS 4 4. ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 5 Yksilöllisyys 5 Yhteisöllisyys.. 5 Turvallisuus.. 6 Ilo. 6 5. KASVATUSKUMPPANUUS

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

PEITSARIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PEITSARIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PEITSARIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PEITSARIN PÄIVÄKOTI 4 1.1 Päivähoidon visio 6 1.2 Tavoitteet lasten kanssa työskentelyyn 6 1.3 Tavoitteet aikuisten väliseen yhteistyöhön

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013 2 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 VARHAISKASVATUS PIEKSÄMÄEN KAUPUN- GISSA 1.1. Mitä varhaiskasvatus on? 1.2. Varhaiskasvatuksen arvopohja 1.3. Palvelumuodot 2

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS. - Kasvatuspäämääränämme on että lapsi kasvaa hyvän itsetunnon omaavaksi ja toiset huomioon ottavaksi

TOIMINTA-AJATUS. - Kasvatuspäämääränämme on että lapsi kasvaa hyvän itsetunnon omaavaksi ja toiset huomioon ottavaksi TOIMINTA-AJATUS Hansaksen päiväkodin toiminta-ajatuksena on tarjota turvallista hoitoa ja yksilölliset tarpeet huomioivaa kasvatusta. Yhteistyö vanhempien kanssa on kasvatustyömme perusta. - Kasvatuspäämääränämme

Lisätiedot

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2013-2015 varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEN LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

Haminan varhaiskasvatussuunnitelma

Haminan varhaiskasvatussuunnitelma Haminan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 Ruissalon esikoulu syksy 2010 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 1. VARHAISKASVATUSTOIMINTA 1.1 Haminasta 1.2 Toimintamuodot 1.3 Tavoitteet, toiminta-ajatus ja arvot 1.4 Kasvu-

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.1 YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.2 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Saatteeksi KOKKOLAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta 1.Toiminta-ajatus ja arvopohja 2. Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015

TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015 TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015 Varhaiskasvatuspalvelut Tikan päiväkoti Toritie 22 40520 Jyväskylä 40100 Jyväskylä www.jyvaskyla.fi SISÄLLYS 1. TIKAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN VARHAISKASVASTUSSUUNNITELMA 1. VARHAISKASVATUS SUOMUSSALMELLA.. 1 Johdanto Suomussalmen kunta Varhaiskasvatuksen toiminnan kuvaus; Kunnallinen

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

JOUPIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

JOUPIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA JOUPIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2013 1 Joupin päiväkoti on Seinäjoen kaupungin omistama ja ylläpitämä päiväkoti, joka on perustettu vuonna 1990. Joupin päiväkoti kuuluu Jouppi - Katajalaakson

Lisätiedot

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Johdanto Varhaiskasvatussuunnitelma on sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline. Stakesin (nyk. THL) muiden asiantuntijatahojen kanssa yhteistyössä

Lisätiedot

Päiväkoti Satumaa. Riihimäki. Varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkoti Satumaa. Riihimäki. Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Satumaa Riihimäki Varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Päiväkoti Satumaa... 4 2 Toiminta-ajatus... 5 2.1 Lapselle hyvä arki... 5 2.2 Toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN 2014-2015 NURMIJÄRVEN KUNTA LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA [Kirjoita teksti] SISÄLLYS 1 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI 3 2 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTAKULTTUURI 4 2.1 Varhaiskasvatus päiväkodissamme

Lisätiedot