Välitilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välitilinpäätös 30.6.2015"

Transkriptio

1 Välitilinpäätös

2 Sivu 1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto xx.x.2015

3 Sivu 2 SISÄLTÖ TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN KESKUSHALLINTO VALTUUSTO 14 Toteutunut JOHTAMINEN 16 Elinkeinotoimi 17 Maaseututoimi 18 Toteutunut YLEIS- JA TALOUSHALLINTO 19 Toteutunut PERUSPALVELUTOIMI SIVISTYSTOIMI 21 Perusopetus 21 Lukio 22 Varhaiskasvatus 22 Kirjasto 24 Kansalaisopisto 24 Järvi-Saimaan kansalaisopiston talousarvion toteuma kevätlukukausi

4 Sivu 3 Vapaa-aikapalvelut 25 LIIKUNTATOIMI 26 Toteutunut SOSIAALITOIMI 27 Sosiaalityö 27 Avo- ja hoivapalvelut 28 Toteutunut TERVEYDENHUOLTO 30 Toteutunut RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI Rakennus- ja ympäristötoimi 32 Rakennusvalvonta 32 Ympäristönsuojelu 33 Asuntotoimi 34 Tietoimi 34 Toteutunut KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 35 Keskeisimpien tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle Sulkavan Palvelut Oy 37

5 Sivu 4 TULOSLASKELMA Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät välitp Alkuperäinen ta Ta-muutokset Ta-muutosten Toteutuma Poikkeama TOT.% jälkeen Toimintatuotot , , , ,41 49, ,74 Myyntituotot , , , ,70 46, ,55 Maksutuotot , , , ,24 48, ,87 Tuet ja avustukset , , , ,21 73, ,16 Muut toimintatuotot , , , ,26 48, ,16 Toimintamenot , , , ,22 53, ,47 Henkilöstömenot , , , ,84 49, ,92 Palvelujen ostot , , , ,87 56, ,87 Aineet, tarvik.tavar , , , ,38 47, ,00 Avustukset , , , ,94 46, ,55 Muut toimintakulut , , , ,19 51, ,13 Toimintakate ,00 0, , , ,81 53, ,73 Verotulot , , , ,92 51, ,89 Valtionosuudet , , , ,00 50, ,50

6 Sivu 5 Rah.tuotot ja menot , , , ,71 263, ,40 Korkotuotot 6 000, , , ,62 24, ,84 Muut rah.tuotot , , , ,64 77, ,24 Korkokulut , , , ,57 39, ,36 Muut rah.kulut , ,00-269, ,40 16, ,32 Vuosikate ,00 0, , , ,40-13, ,06 Poistot ja arvonal , , , ,04 48, ,58 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos ,00 0, , , ,36-111, ,48 Poistoeron vähennys 4 700, , ,28 1,72 99, ,28 Tilikauden yli/ali ,00 0, , , ,08-108, ,76 jäämä Erittely verotuloista Kunnan tulovero , , , ,64 56, ,74 Kiinteistövero , , , ,40 2, ,84 Yhteisövero , , , ,88 66, , , , , ,92 51, ,89 Tuloveroprosentti Verovuosi ,50 Verovuosi , Kiinteistövero % Yleinen kiinteistövero 0,9 Vakituisten asuinrak. 0,45 Muiden kuin 1,05 vakituisten asuinrakennusten Yleishyödyllisen yhteisön

7 Sivu 6

8 Sivu 7 RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA Talousarvio Ta-muutos Ta + Tamu Toteutunut Tot. % TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate ,00 0, , ,40-13,66 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , , , ,18 14,43 Rah.osuudet invest.menoihin 9 600,00 0, ,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,00 0, , ,00 36,76 Toiminnan ja invest.rahavirta , , , ,58-224,76 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen vähennys ,00 0, , ,00 64,90 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0,00 0,00 0, ,34 0,00 Saamisten muutos 0,00 0,00 0, ,56 0,00

9 Sivu 8 Korottomien velkojen muutos 0,00 0,00 0, ,56 0,00 Rahoituksen rahavirta ,00 0, , ,66 62,05 RAHAVAROJEN MUUTOS , , , ,24 93,41 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0, ,24 0,00

10 Sivu 9 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Talousarvio Ta-muutos Ta + Tamu Toteutunut Poikkeama TOIMIELIN A JOHDON INVESTOINNIT 100 MAA-ALUEIDEN HANKINTA Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , MAA-ALUEIDEN MYYNTI Myynnit ,00 0, ,00 0,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , , METSÄPALSTAT ERILLISET Myynnit ,00 0, ,00 0, ,00

11 Sivu 10 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , OSAKKEET JA OSUUDET Myynnit 0,00 0,00 0, , ,00 Investoinnit netto 0,00 0,00 0, , ,00 Järvi-Saimaan Palvelut Oy (svop) JOHDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat ,00 0, ,00 0, , Myynnit ,00 0, , ,00 000,00 Investoinnit netto ,00 0, , , ,00 TOIMIELIN B SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 130 TIETOTEKNIIKAN INVESTOINNIT Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , PÄIVÄKOTI

12 Sivu 11 Hankinnat ,00 0, , , ,28 Investoinnit netto ,00 0, , , , YHTENÄISKOULU Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat ,00 0, , , ,28 Investoinnit netto ,00 0, , , ,28 TOIMIELIN C SOSIAALITOIMI 133 PERUSTURVA/ASIAKASDOK.OHJELMA Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , PÄIVÄKESKUS Hankinnat ,00 0, , , ,83 Investoinnit netto ,00 0, , , ,83

13 Sivu VANHAINKOTI Hankinnat ,00 0, , , ,28 Investoinnit netto ,00 0, , , , VANHAINKOTI/KEITTIÖN LATTIA Hankinnat ,00 0, , , ,96 Investoinnit netto ,00 0, , , , SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ Hankinnat ,00 0, , , ,07 Investoinnit netto ,00 0, , , ,07 TOIMIELIN D KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT 132 ETELÄTUVAN SANEERAUS Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , PALOASEMA

14 Sivu 13 Hankinnat ,00 0, , , ,26 Investoinnit netto ,00 0, , , , LEPPÄKUJAN PERUSKORJAUS Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , PAJUKUJAN ASUNTOJEN KORJAUS Hankinnat 0, , ,00 0, ,00 Investoinnit netto 0, , ,00 0, , LIIKUNTAHALLI Hankinnat ,00 0, , , ,71 Investoinnit netto ,00 0, , , , LOHILAHDEN ASUNTOLAN PERUSKORJ Hankinnat 0,00 0,00 0, , ,69 Investoinnit netto 0,00 0,00 0, , , KUUMIEN KIVIEN KERROSTALO Hankinnat ,00 0, , , ,00

15 Sivu 14 Investoinnit netto ,00 0, , , , KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat , , , , ,76 Investoinnit netto , , , , ,76 TOIMIELIN E LIIKENNEVÄYLIEN INVESTOINNIT 182 KAAVATIET (PÄÄLLYSTYS) Hankinnat ,00 0, , , ,11 Investoinnit netto ,00 0, , , , KATUVALOJEN SANEERAUS Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , LIIKUNTAREITISTÖT Hankinnat ,00 0, , , ,75 Avustukset 9 600,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto -400,00 0,00-400, ,25-886,25

16 Sivu KUUMIEN KIVIEN ALUE Hankinnat ,00 0, , , ,15 Investoinnit netto ,00 0, , , , LIIKENNEVÄYLIEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat ,00 0, , , ,71 Avustukset 9 600,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, , , ,71 KAIKKI YHTEENSÄ Hankinnat , , , , ,82 Avustukset 9 600,00 0, ,00 0, , Myynnit ,00 0, , ,00 000,00 Investoinnit netto , , , , ,82

17 Sivu 16

18 Sivu 17 KESKUSHALLINTO 100 VALTUUSTO Valtuuston tulosalueeseen kuuluvat vaalit, valtuusto ja tarkastustoimi (tarkastuslautakunta). Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut Yhteinen tahtotila Kestävä kuntatalous Yrittäjämyönteinen ja elävä elinkeinoelämä Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Jatkuvuus Ennakoitavuus Tilinpäätös ja talouden seuranta Vapaiden tonttien ja rakennuspaikkojen määrä Nuorten, uusien yrittäjien määrä, yrittäjäpalaute Palveluverkkosuunnitelma Yhteiset sopimukset ja sovittuihin linjauksiin sitoutuminen Tulot ja menot ovat kohtuullisesti tasapainossa muiden paitsi terveydenhuollon toiminnan osalta. Toimintaedellytysten luominen yrittäjille Kannustaminen yrittäjyyteen Keskeisten lähipalvelujen priorisointi (sivistys- ja sotepalvelut) Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla yhteinen tahtotila on toteutunut kohtuullisen hyvin ja päätöksenteko on ollut ennakoitavaa. Nettomenot ovat ylittyneet johtamisen (51,3 %), valtuuston (61,0 %), yleis- ja taloushallinnon (54,9 %), sosiaalitoimen (51,3 %), terveydenhuollon (60,6 %) sekä rakennus- ja ympäristötoimentoimen (57,2 %) osalta. Vain sivistystoimen osalta nettomenot ovat alittuneet (45,4 %). Koko kunnan nettototeuma on 53,8 %. Kunnasta löytyy vapaita teollisuustontteja 9 kpl. Kunta kannustaa yrittäjyyteen mm. erilaisten avustusten avulla sekä uusille että vanhemmille yrittäjille (esim. nuorten yrittäjien muistaminen, avustuksia koulutukseen ja messuille sekä erilaisten hankkeiden kautta jne.) Uusia yrityksiä on alkuvuonna syntynyt 3 kpl. Kunnassa toimii hyvät varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut (keskuskoulu ja Lohilahden koulu). Lukio-opetus pyritään turvaamaan tulevaisuudessakin. Sosiaalipalvelut järjestetään kunnan omana tuotantona joustavasti asukkaiden tarpeita vastaavasti. Terveyspalvelut tuottaa Itä-Savon sairaanhoitopiiri.

19 Sivu 18 Kirkonkylän terveysasemalla toimii kaksi lääkäriä, ja lääkäripalveluiden saatavuus on ollut hyvä. Lohilahdella on myös mahdollista saada osa terveydenhuollon palveluista lähipalveluna. Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi VALTUUSTO Tulot yht ,00 0,0 0 Menot yht ,84 53, Netto ennen poistoja ,84 61, Netto ,84 61,

20 Sivu JOHTAMINEN Johtamisen tulosalueelle sisältyy seuraavat kustannuspaikat: Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja, Suomen Kuntaliiton ym. osuudet, juhlat ja merkkipäivät, työllistämisen tukeminen, nuorten työllistäminen, Uitonrinne entistä ehommaksi -hanke, kansainvälinen yhteistyö, elinkeinotoimi, hallinto / matkailu ja markkinointi, elinkeinojen kehittämishankkeet, mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö, maaseututoimi, joukkoliikenne, seutuliikenne, kiinteistöt, kaavoitus, projektit, liikenneväylät, puistot ja muut yleiset alueet, maa- ja metsätilat, vuokralle annetut alueet sekä tietoliikenne. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut Kestävä kuntatalous Yrittäjämyönteinen ja elävä elinkeinoelämä Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Tilinpäätös ja talouden seuranta Vapaiden tonttien ja rakennuspaikkojen määrä Palvelujen kustannus /asukas, sopimushallinta Tulot ja menot ovat kohtuullisesti tasapainossa muiden paitsi terveydenhuollon toiminnan osalta. Toimintaedellytysten luominen yrittäjille Omistajaohjaus yhtymissä Nettomenot ovat ylittyneet johtamisen (51,3 %), valtuuston (61 %), yleis- ja taloushallinnon (54,9 %), sosiaalitoimen (51,3 %), terveydenhuollon (60,6 %) sekä rakennus- ja ympäristötoimentoimen (57,2 %) osalta. Sivistystoimen osalta nettomenot ovat alittuneen (45,4 %). Koko kunnan nettototeuma on 53,8 %. Yrittäjille on tarjolla vapaita teollisuustontteja yht. 9 kpl. Yleiskaavaan on osoitettu alue teollisuusrakentamiselle. Kunta on mukana seuraavissa kuntayhtymissä: Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon maakuntaliitto, Itä-Suomen Päihdehuollon ky, Vaalijalan ky, Itä-Savon koulutusky. Kunnan edustajat käyvät aktiivisesti ko. yhtymien kokouksissa ja pyrkivät vaikuttamaan niiden toimintaa ja palvelujen kustannuksia koskevaan

21 Sivu 20 päätöksentekoon. Erityisesti terveydenhuoltoa koskevissa ky:ssä tämä on haasteellista, koska kustannukset niissä ovat nousseet kaikkien jäsenkuntien osalta jäsenkunnista riippumattomista syistä. Elinkeinotoimi Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut Yrittäjien ja yrittäjäksi aikovien toimintaedellytysten luominen ja kehittäminen Läheinen yhteistyö yrittäjäyhdistyksen ja muiden sulkavalaisten toimijoiden kanssa Yrittäjätapaamisten järjestäminen vähintään 2 kertaa vuodessa - Yrittäjien aamukahvitilaisuus järj. helmikuussa, teemana uuden ohjelmakauden rahoituskuviot. - Elinkeinojen kehittämistiimi ja matkailun kehittämistiimi perustettu ja toimii aktiivisesti -Yhteisen messuosaston (GoExpo) tiimoilta yhteispalavereja. Kunta-ja matkailumarkkinoinnin koordinoiminen ja kehittäminen Yhteismarkkinointiaktiviteettien kehittäminen yhdessä paikallisten yritysten kanssa Kustannustehokkaat ja keskitetyt markkinointitoimenpiteet Säännölliset tapaamiset yhdistys- ja järjestötoimijoiden kanssa Sulkava.fi ja Facebook-sivustojen kehittäminen yhteismarkkinointiystävällisem miksi Matkailutiedon aktiivinen jakaminen matkailu- ja muille yrittäjille Sulkavalla Sulkava-matkailutiedon -Kahvilatoimintaa koskevia tapaamisia järjestöjen ja yrittäjien kanssa -Sulkava -päivän ja kävelykierrosten suunnittelua koskevia tapaamisia -Facebook-sivuja päivitetty ahkerasti. -Osallistuttu GoExpo messuillle yhdessä yrittäjien kanssa -Sulkavan kevätmessut, myös yrittäjiä mukana -tutustumismatka Tampereen kotimaan matkailumessuille matkailuyrittäjien kanssa ensi vuotta varten -Uusi Sulkava/soutu 2015 esite. -Myös englannin, saksan ja venäjänkielistä esitettä jaettu. -Saapunet sähköpostiviestit välitetty yrittäjille. -Sulkavan esitteet jaossa naapurikunnissa sekä eri puolilla

22 Sivu 21 Kuntamarkkinointimateriaalie n päivittäminen ja ylläpitäminen aktiivinen jakaminen Sulkavan lähikuntiin Opaskarttataulujen ja muiden matkailumateriaalien säännöllinen päivittäminen Suomea. -Yhteinen messuosasto OmaMökki messuilla. -Seudullinen matkailuilta toukokuussa -Uusi Sulkava/soutu 2015 esite. -sulkava.fi ja oravareitti.fi sekä näiden facebook -sivuja päivitetty säännöllisesti Maaseututoimi Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut Palveluiden tarjoaminen lähipalveluna omassa kunnassa Hakemukset käsitellään säädetyssä ajassa Palvelujen saatavuus Hakemukset on käsitelty säädetyssä ajassa Viljelijät saavat palvelun omalta paikkakunnalta. Viljelijöiden tukihakemukset käsitellään ja maksatukset hoidetaan annetuissa määräajoissa Maaseututoimen palvelut saatu omalta paikkakunnalta, viranomaisyhteistyö ollut toimivaa. Toteutunut säädösten mukaisesti. Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi

23 Sivu JOHTAMINEN Tulot yht ,27 46, Menot yht ,93 48, Netto ennen poistoja ,66 51, Poistot yht ,15 52, Netto ,81 51, YLEIS- JA TALOUSHALLINTO Yleis- ja taloushallinto jakautuu seuraaviin kustannuspaikkoihin: Hallintopalvelut, talouspalvelut, yhteispalvelupiste, yhteistyötoimikunta, tykytoiminta, työterveyshuolto, työmarkkinasopimustoiminta ja kunnallisten työmarkkinaliittojen maksuosuudet. Hallintopalvelut Talouspalvelut Yhteispalvelupiste Hallintopalveluiden, talouspalveluiden ja yhteispalvelupisteen tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015 ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut Yhteinen tahtotila, kuntalaisaktiivisuuden edistäminen Kestävä kuntatalous Hallintopalvelutehtävien hoitaminen oikein ja ajallaan Talousarvion oikeellisuus Valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä vaalit hoidettu moitteettomasti Talousarvio on laadittu raamin mukaisesti ilman perustelemattomia yli- tai alibudjetointeja Hallintopalvelutehtävät on hoidettu oikein ja ajallaan. Valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät on hoidettu moitteettomasti ja ajallaan. Talousarvio on toteutunut kohtuullisesti.

24 Sivu 23 Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Yhteispalvelupisteen käyttäjämäärä Asiakasmäärän pitäminen nykyisellä tasolla Yhteispalvelupisteen käyttäjämäärä on edelleen kasvanut 11,05 % vuoden 2014 vastaavasta ajanjaksosta. Työsuojelu Tykytoiminta Työterveyshuolto Työsuojelun, tykytoiminnan ja työterveyshuollon tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015 ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut Sairauspoissaolot Sairauspäivät/vrk Sairauspoissaolopäivien määrän vähentäminen tai vähintään sairauspäivää pitäminen nykytasolla Työtapaturmat Lukumäärä Alhaiset työtapaturmat 3 tapaturmaa, 75 sairauspäivää Tykytoiminta Osallistujamäärä Pysytetään ennallaan Työterveyshuolto Palvelun laatu ja määrä Laadullisesti hyvä palvelu Palvelun tarpeen alentaminen ennaltaehkäisevällä toiminnalla Henkilöstö Koulutus/osaaminen Pysytetään ennallaan Toteutunut. 464 kuntosalikäyntiä, opettajien sählyvuoro toteutunut 19 krt, TYHY-toiminnassa 15 hlöä. Lisäksi tyky-rahaa käytetty hierontaan. Työterveyshoitajan ja lääkärin palveluja tarjotaan Sulkavalla säännöllisesti. Palvelu on ollut hyvää. Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi

25 Sivu YLEIS-JA TALOUSHALLINTO Tulot yht ,57 18, Menot yht ,36 50, Netto ennen poistoja ,79 54, Netto ,79 54, PERUSPALVELUTOIMI Sulkavan kunnan peruspalveluiden toimiala vastaa sivistystoimeen kuuluvista varhaiskasvatus-, opetus-, koulutus-, kirjasto-, vapaa sivistystyö-, nuoriso-, liikunta-, museo-, kotiseutuarkisto- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä sekä sosiaalitoimeen kuuluvista sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä. Peruspalveluiden tehtävä kunnassa on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen turvaamalla palveluilla mahdollisimman hyvät elämän edellytykset kaikille asukkaille. Peruspalvelulautakunta vastaa sosiaali,- terveys- ja sivistystoimen alaisista tehtävistä ja palveluiden tuottamisesta kunnallisesti tai yhteistoiminnallisesti. Sulkavan kunnan hallintosäännön mukaisesti peruspalvelut jakaantuvat sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen toimialoihin.

26 Sivu SIVISTYSTOIMI Perusopetus Perusopetuksen sitovia tavoitteita ovat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin vakiinnuttaminen. Opetuksen vaikuttavuus Koulukuljetukset toimivat hyvin. Toimintakulttuuri ja työryhmien toiminta vakiintuu. Oppilaiden tasa-arvoisuus. Annettujen huomautusten määrä Yhtenäiskoulu kykenee tarjoamaan sulkavalaisille laadukkaat ja monipuoliset opetuspalvelut. Laadukkaalla ja oikein kohdennetulla erityisopetuksella taataan tasa-arvoiset lähtökohdat opiskeluun. Oppilaat otetaan mukaan kouluviihtyvyyden suunnitteluun. Opetussuunnitelmatyö konkreettisesti käyntiin. Kuljetukset ajetaan sujuvasti ja ajallaan Työryhmien toiminta vakiintunut. Henkilöstön pätevyydet 28/30. Opetussuunnitelma tulee omalta osaltaan jäsentämään toimintakulttuuria Kouluviihtyvyyttä lisätty kalustohankinnoilla oppilaiden yleisiin tiloihin. Opetussuunnitelmatyö käynnissä ja koordinaattorit tehneet toimintasuunnitelman. Lisäksi on järjestetty kevät lukukaudella kaksi henkilöstön opetussuunnitelmailtapäivää (3h). Toimineet pääsääntöisesti.

27 Sivu 26 Lukio Lukion sitovia tavoitteita ovat seuraavat: Sitova tavoite Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta Painopisteenä yrittäjyys Etäopetuksen edellytysten luonti Opetuksen vaikuttavuus Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Kurssitarjonnan laajuus Tarjotut kurssit / lukuvuosi 137 Yrittäjyyskurssien tarjottu / suoritettu määrä Tarjottavien ja vastaanotettujen etäopetuskurssien määrä Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien määrä Tarjotaan alueellisesti 1-2 yrittäjyyskurssia sekä koulukohtaisesti toteutetusti 2 Etäopetuskursseja (vn/virt/moodle-kurssit) Toteutunut Kevätlukukaudella kolmen jakson ( kurssitarjonta yht. 68. Alueellisesti tarjottiin Tuumasta toimeen projektikurssi ja omana Asiakas on oikeassa - kurssi. Kevät lukukaudella toteutettiin kuusi kurssia Kevään kirjoituksiin osallistui 18 kirjoittajaa. Varhaiskasvatus Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Varhaiskasvatuksen tarjoaminen laadukkaana lähipalveluna Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen keväällä Toteutunut Toteutumatta. Erityislastentarhanopettajan palvelut Varhaisen tuen tarjoaminen lapsille, henkilöstön kasvatustoiminnan tukeminen Kasvun- ja oppimisen tukea saanut 20 lasta. Erityislastentarhanopet-taja pääasiallisesti esiopetusryhmässä,

28 Sivu 27 jossa 14 tukea saanutta oppilasta Ohjauskertojen lukumäärä yht. 110 kpl. Juvalle myyty sopimuksen mukaisia ohjauskäyntejä 6 krt. Jonossa olevien hakemusten lukumäärä Varhaiskasvatussuunnitelma Päivähoitoa hakeville järjestetään päivähoito lain mukaisessa aikataulussa Sulkavan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen Toteutunut. Tammi-toukokuun ajalla määräaikainen kotona työtä tekevä perhepäivähoitaja. Uusi varhaiskasvatuslaki tulee voimaan alkaen. Sen mukaisesti varhaiskasvatussuunnitelmasta tulee velvoittava ja tätä varten opetushallitus laatii valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Kunnan vasu päivitetään perusteiden ilmestyttyä siten, että se otetaan käyttöön Kestävä kuntatalous Hoitopäivän hinta Päivähoitopalvelujen järjestäminen taloudellisesti Vuosilomien aikaisten sijaisten käytön minimointi, lomia keskitetään koulujen lomien aikoihin. Hoitopäivän hinta ,63 (v ,03 ). Vuosilomasijaisia käytetty hyvin vähän.

29 Sivu 28 Kirjasto Sitova tavoite Mittarit/arviointi Kestävä kuntatalous Käyttömenot/asukas=82 Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Kestävä kuntatalous Lainamäärä kpl/asukas=20 Aineistomenot + henkilöstömenot/ Lainat+kävijät=1,29 Toiminnallinen tavoite 2015 Kustannusten pitäminen v tasolla Palvelun laadun ja laajuuden pitäminen v tasolla Kustannusten pitäminen v tasolla Toteutunut Menot 48 % Tulot 50 % Lainamäärä 18-19/asukas 1,4 toteutunut Kansalaisopisto Järvi-Saimaan kansalaisopiston talousarvion toteuma kevätlukukausi 2015 Kansalaisopiston tavoitteet ja mittarit 2015 Sitova tavoite Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta Mittarit/arviointi Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä Toiminnallinen tavoite 2015 Vähintään edellisen vuoden taso Toteutunut Opiskelijoiden lukumäärä (kevätlukukausi): Vuonna 2014: 1 640, Sulkava: 384 Vuonna 2015: 1 598, Sulkava: 362 Kurssilaisten lukumäärä (koko opetustoiminta): Vuonna 2014: 3 033, Sulkava: 734

30 Sivu 29 Vuonna 2015: 2 975, Sulkava: 712 Kustannustehokas opetus Opetustuntien lukumäärä /opetustunti /opiskelija Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen v tasolla Koko opetustoiminta (kevätlukukausi): Vuonna 2014: t, Sulkava: t Vuonna 2015: t, Sulkava: t Opetustuntien lukumäärä (koko opisto): 43 /opetustunti 105 /opiskelija (brutto) Kansalaisopiston opiskelijoilta perittävät kevään kurssimaksut on laskutettu 2014 syyslukukaudella. Tästä johtuen keväälle 2015 ei ole kurssimaksutuloja. Vapaa-aikapalvelut Vapaa-ajanpalveluiden tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015 ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Kuntalaisaktiivisuus Hyvät palvelut Tapahtuma/tilaisuudet 17 kpl, Osallistujat/henkilöt Ostopalvelut 2 toimijaa Asiakaskyselyt suoritetaan Ennallaan pysyttäminen Aktivointia lisätään Ennallaan 17 kpl Toteutunut Toteutunut Kolmas sektori Yhteistyötä jatketaan Toteutunut

31 Sivu 30 Sidosryhmäyhteistyö Nuorisovaltuusto Aktiivisuus/osallisuus Kuuleminen/lausunnot Pysyttää edelleen Lisätään kuntahallinnossa Toimintaedellytykset Tilat/alueet/talous Turvataan jatkuvuus Henkilöstö Koulutus/osaaminen Turvataan jatkuvuus ja otetaan huomioon henkilöstön jaksaminen työssään Ennallaan Toteutunut Huomioitu LIIKUNTATOIMI Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Sisä- ja ulkoliikuntapaikat turvalliset käyttää Ei onnettomuuksia Turvallisuusasiakirjan päivitys ja huoltokirja käytössä Toteutunut Huomioitu. Tarpeelliset toimenpiteet tehty. Turvallisuusasiakirja valmistelussa Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi SIVISTYSTOIMI Tulot yht ,45 65, Menot yht ,14 48,

32 Sivu 31 Netto ennen poistoja ,69 45, Poistot yht ,77 44, Netto ,46 45, SOSIAALITOIMI Sosiaalityö Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Hyvät palvelut; palvelujen saatavuus Kestävä kuntatalous; palvelujen kustannusvertailu ttt- päätös alle 7 arkipäivässä sos.tt. tapaamiseen pääsee kiireellisesti seuraavana arkipäivänä Vammaispalvelupäätös/ kotikäynti 2 viikossa Kaikki sosiaalityön ensisijaiset palvelut saa kotikunnasta Lastensuojelussa ei uusia laitossijoituksia; perhetyötä lisätty Päihdehuollon laitossijoituksissa 10 % lasku, A-klinikkakäyntejä lisätty Toimeentulotuen euromäärä kork. vuoden 2014 tasolla(+indeksikorotus) Jonotusajat lain määräysten alle, matala kynnys hakeutua palvelujen piiriin, puhelinsoittoaika sos.tt:lle Palvelujen ostopalvelut eivät lisäänny kokonaisvaltainen palvelu ja ennaltaehkäisevä työtapa vakiintuu Laitoshoito vähenee päihdehuollossa ja lastensuojelussa. Toimeentulotuen käytön kasvu pysähtyy. Toteutunut Päätökset tehty 7 arkipäivässä. puhelinsoittoaikaa käytetty hyvin Lapsiperheiden tukipalveluja jouduttu edelleen ostamaan ennaltaehkäisevänä palveluna Laitoshuoltoa ei lastensuojelussa ole, päihdehuollon laitoshoidon vähentäminen etenee Toimeentulotukea käytetään edelleen paljon.

33 Sivu 32 Henkilöstön rekrytointi, saatavuus ja hyvinvointi Yhteistyö Viestintä/tiedotus 2 koulutuspäivää/hlö/vuosi toteutuu TYKY-toimintaan osallistuminen 100 %, Alueelliset työkokoukset käynnissä Palvelujen saatavuus Asiakaspalautteet pääosin positiivisia ja muutoksiin ryhdytty tarvittaessa Ennaltaehkäisevä työote tehostuu. Henkilöstö on pätevää ja voi hyvin Yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin ym. kanssa, järjestöt mukana suunnittelussa. Ajantasainen ja oikea tieto palveluista. Ohjaus ja neuvonta yhteistyötahojen suhteen Toteutunut Toteutunut suunnitellusta Viestinnässä korostunut ATK; kaikki hakemukset viety kotisivuille. Avo- ja hoivapalvelut Mittarit/arviointi Jonotusajat Pitkäaikaispaikat/kotona asuvien määrä/avopalvelut Ostetut paikat Sitova tavoite Avohuoltopainotteinen palvelurakenne Toiminnallinen tavoite 2015 Laitospaikkojen vähentäminen Koti- ja tukipalvelujen lisääminen ja yöpartiotoiminta Omaishoidon tuki Palvelusetelit, SAS-palaverit Vanhusneuvola ja päiväkeskustoiminta Toteutunut Suunnittelu käynnissä Palveluja lisätty tarpeen mukaan ja yöpartio aloitettu Omaishoidon tukea saa 24 henkilöä, palveluseteleitä 5 asiakasta Kotisairaanhoidon muutto päiväkeskukseen käynnissä

34 Sivu 33 Palvelujen hintataso Laitos/kotihoito kustannukset Palvelujen kustannusvertailu Palvelurakenne, asiakkaat hoitoisuuden mukaisesti oikeilla paikoilla Kissankelloon jonossa 6 asiakasta. Pa. muistisairaita jotka eivät pärjää avopalveluissa. Sijaiset saatu tarvittaessa Sijaiset Saadaan koulutetut sijaiset Täydennyskoulutus suunnitelman mukaisesti Henkilöstörakenne Tyytyväisyyskyselyt Sairauspoissaolot Henkilöstön rekrytointi ja saatavuus Koulutuksen saanut henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Oppisopimus- ja täydennyskoulutukset Osaamisen arviointi Motivoitunut henkilöstö Sairauspoissaolot vähenee Kehityskeskustelut ja osaamisen arviointi x1 /v Tyhy, Tules- ja Aslak-kuntoutukset ja virkistyspäivät Palvelujen saatavuus Asiakaspalautteet Palvelujen riittävyys ja laatu palvelun tarve palvelusuunnitelmissa Palvelurakenne Yhteistyö Yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin ym. kanssa Yhteistyö kotisairaanhoidon kanssa tiivistymässä. Viestintä/tiedotus Ajantasainen tieto palveluista Tiedot netissä ja palveluohjaaja ja työntekijät tiedottavat. Tullut yksi uusi palveluseteliyrittäjä, Suunnitelma nyt 4 yrittäjää. Muuten Suunnittelun tehostaminen ikääntyneen väestön tilanne ennallaan. VPL suunnitelma tukemiseksi (VPL). on päivitetty ja Omavalvontasuunnitelma omavalvontasuunnitelmat tehty. Jokaiselle apua tarvitsevalle on tehty palvelutarpeen Palvelutarpeen määritys ja suunnitelmat on tehty jokaiselle

35 Sivu 34 määritys ja suunnitelma asiakkaalle. Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi SOSIAALITOIMI Tulot yht ,75 42, Menot yht ,57 49, Netto ennen poistoja ,82 51, Poistot yht ,28 50, Netto ,10 51, TERVEYDENHUOLTO Sitova tavoite Kestävä kuntatalous Mittarit/arviointi Kustannusnousu max. 1 % / vuosi Suunnittelun läpinäkyvyys Toiminnallinen tavoite 2015 Kokonaiskustannusten nousu hidastuu erityissairaanhoidossa, perusterveydenhoidossa pysähtyy kunnat mukana talousarvion arvioinnissa, laadinnassa ja hyväksymisessä aikaisemmassa vaiheessa Toteutunut Kokonaiskustannusten nousu ei ole hidastuntu Hyvät palvelut Sopimuksenmukainen palvelutaso Palveluketju on aukoton Lähipalvelut toimivat

36 Sivu 35 lähipalveluissa Lähipalvelut on määritelty Palveluiden saatavuus suunnittelun läpinäkyvyys Lääkäri paikalla 5 pv/viikko virka-aikana kuntayhtymän kunnat mukana määrittämässä lähipalveluja Lääkäriin pääsee jonottamatta omassa kunnassa Suurimmaksi osaksi toimii Toteutunut TERVEYDENHUOLTOPALV ELUT Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi Tulot yht. 0 0,00 0,0 0 Menot yht ,82 60, Netto ennen poistoja ,82 60, Poistot yht ,76 50, Netto ,58 60, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI Toimiala vastaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat sekä yksityistieasiat. Sulkavan ja Juvan kunnat ostavat toimialan palvelut Rantasalmen kunnalta yhteistyösopimuksen mukaisesti.

37 Sivu 36 Ympäristötoimen toiminta-ajatuksena on edistää hyvää rakentamistapaa ja valvoa rakennustoimintaa määräysten ja asetusten mukaisesti. Ympäristötoimen tehtävänä on valvoa ja seurata ympäristön tilaa, ottaen huomioon kestävä kehitys sekä yksityisteiden osalta seurata ja edistää liikenneturvallisuutta sekä tehokasta tiealueiden kunnossapitoa. Lupa- ja valvonta-asioissa tulee ottaa huomioon tasapuolinen kohtelu. 400 Rakennus- ja ympäristötoimi Ympäristötoimen hallinnon tehtävänä on johtaa ympäristötoimialaa sekä koordinoida ympäristölautakunnan toimintaa. Ympäristöhallinnon kulut jaetaan toimialalle yleiskuluprosentilla, joka on vuonna ,56 %. Sitovat tavoitteet: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteuma Ympäristötoimen riittävän henkilöresurssin turvaaminen. Kaikki vakanssit täytetty. Kaikkien virkojen ja toimien täyttäminen jollain järjestelyllä maaliskuuhun 2015 mennessä. Toteutunut. Perustelut: Ympäristöpäällikkö/rakennustarkastaja on siirtynyt muihin tehtäviin ja Sulkavan ympäristötoimensihteeri jää eläkkeelle vuoden 2014 lopussa. Ympäristötoimensihteerin osalta tehtävä on tarkoitus hoitaa 50 % työajalla. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat sekä hyväksyä toimenpideilmoitukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeuslupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Rakennusvalvonnan menot jaetaan kunnittain: 75 % lupamäärien suhteessa ja 25 % asukasluvun suhteessa. Tunnusluvut TP2013 TA2014 TA2015 toteuma Rakennusluvat (45 %) Toimenpideluvat (51 %)

38 Sivu 37 Toimenpideilmoitukset (35 %) Katselmukset (20 %) Rakennusvalvonnan sitovat tavoitteet ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteuma Rakennusvalvonnan taksojen tarkastus loppuvuodesta Vanhentuneista luvista informoidaan luvanhakijoita kirjeellä ja muistutetaan luvassa määrätyistä katselmuksista. Rakennusvalvonnan taksalla tulee kattaa suurin osa menoista. Yli viisi vuotta voimassa olevat rakennusluvat ovat rauenneet, ellei niille ole haettu jatkoaikaa. Osa haetuista rakennusluvista on jäänyt kokonaan toteuttamatta, osassa rakennuksista ei ole pidetty lopputarkastusta. Uudet taksat voimaan Vanhentuneista luvista tarkastettu 40% Ei vielä toteutunut. Aloitettu. Ympäristönsuojelu Ympäristönvalvonnan tehtävänä on myöntää tai valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti. Lakisääteisissä lupa- ja valvonta-asioissa noudatetaan tasapuolista kohtelua koko ympäristötoimen toiminta-alueella. Ympäristövalvonnan menot jaetaan kunnittain asukasluvun suhteessa. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Elinkeinotoimintojen lupa- ja ilmoitusasioiden käsittely ensisijaisena Aiheetonta viivytystä ei aiheudu toimintojen käynnistämiselle Resurssien käytössä käytetään ensisijaisuusharkintaa. Toteuma Toteutunut.

39 Sivu 38 lupakäsittelyssä Maa-ainesalueiden korkomittaukset Korkomittaukset teetetään 3-5 tärkeimmällä maa-ainesalueella. Konemittauksella saadaan faktatietoa silmämääräisen arvioinnin tueksi. Ei vielä tehty. Asuntotoimi Asuntotoimen yleistavoitteena on toimia kunnan asuntoviranomaisena ja vastata kunnan asuntojen vuokrauksesta. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut Kiinteistönpidon kehittäminen Huoltokirja Sähköisen huoltokirjan käytön vakiinnuttaminen Sähköinen huoltokirja ei ole käytössä. Tietoimi Tiejaosto toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoksen tehtävänä on yksityistielaissa säädetyt tehtävät, lähinnä tietoimitusten suorittaminen sekä yksityistieavustusten jakaminen. Tiejaoksen kulut jaetaan kunnittain avustettavien yksityistiekilometrien suhteessa. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Yksityistieverkoston kehittäminen ja kunnossapitämisen avustaminen sekä opastaminen ja ohjaaminen niin, että liikenteen aiheuttamat Tiedotukset tiekunnille 1-2 kertaa vuodessa. Tiedotukset tiekunnille 1-2 kertaa vuodessa. Toteuma Kirje avustushakupapereiden yhteydessä lähetetty.

40 Sivu 39 kulut säilyvät tiekunnille kohtuullisina ympäri vuoden. Yksityisteiden avustuskriteerien päivitys Avustusten oikeampi kohdentuminen. Avustuskriteerit päivitetty ennen avustusten hakukierrosta. Toteutunut. Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi RAKENNUS-JA YMPÄRISTÖTOIMI Tulot yht ,55 49, Menot yht ,12 54, Netto ennen poistoja ,57 58, Poistot yht ,00 39, Netto ,57 57, Toteutunut KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Talousarvi o Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi

41 Sivu 40 Tulot yht ,59 49, Menot yht. Netto ennen poistoja ,78 53, ,19 53, Poistot yht ,96 48, Netto ,15 53, Keskeisimpien tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015 Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut Palvelutuotannossa onnistuminen SPOY toimii palvelujen tuottajana kunnalle/yhteisöille tehtyjen sopimusten mukaisesti. Yhteistyöratkaisut tuottavat synergiaetuja ja kustannustehokkuutta. Kunnan ja SPOY:n hallitukset pitävät Seurantapalaverin ajankohta on sovittu. SPOY on toiminut palvelujen tuottajana kunnalle/yhteisöille

42 Sivu 41 Vesi- ja viemärilaitos Vesi- ja viemärilaitos toimii voimassa olevien lupaehtojen mukaisesti. seurantapalaverin 2 kertaa vuodessa. Vesi- ja viemäriverkostoa hoidetaan järjestelmällisesti tehtyjen sopimusten mukaisesti. Lupaehtojen mukainen toiminta on onnistunut, vesi- ja viemäriverkkoa on hoidettu järjestelmällisesti, ongelmakohtiin on puututtu ja löydetty ratkaisut. Toteutunut Sulkavan Palvelut Oy Sulkavan Palvelut Oy Budjetoitu Toteutunut Tot% Ed.vuosi Liiketoiminnan kulut ,28 86, Liiketoiminnan tulot ,95 69, Tilikauden voitto/tappio ,

Välitilinpäätös 30.6.2014

Välitilinpäätös 30.6.2014 Välitilinpäätös 30.6.2014 Kunnanhallitus 18.8.2014 Kunnanvaltuusto 25.8.2014 S i v u 1 SISÄLTÖ TULOSLASKELMA 30.6.2014... 3 RAHOITUSLASKELMA 30.6.2014... 5 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 30.6.2014... 7 KESKUSHALLINTO...

Lisätiedot

S i v u 0. Tasekirja 2014

S i v u 0. Tasekirja 2014 S i v u 0 Tasekirja 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto xx.x.2015 S i v u 1 SISÄLTÖ I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 KUNNAN HALLINTO... 3 2.1 Kunnanvaltuusto... 3 2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 31.8.2014 Sisällys YLEISKATSAUS... 3 KUNTASTRATEGIA... 5 TULOSLASKELMA... 8 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kunnanjohtaja 10.12.2014 Kunnanhallitus 11.12.2014 Valtuusto xx.xx2014 Sisällys Talousarvion yleiset perusteet... 3 Kärsämäen kuntakonserni...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Vuonna 2014 tulee rakennustoiminnan piiriin uusi asuntoalue Säkkimäessä. NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 9.12.2013/78 1 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014

Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014 Talous- ja hallinto-osasto 1.9.2014 1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2014 Ulvilan kaupungin

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 01/ ajalta 1.1.-30.4. Kunnanhallitus 8.6. Kunnanvaltuusto 15.6. 1 Osavuosikatsaus 01/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys...

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 2 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne ja kansainvälinen velkakriisi luo epävarmuutta talousarvion tuloperusteiden pitävyyteen.

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian

1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 2005-2008 painopistealueet...4 2.3. Toteutus ja seuranta...6

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA 1.1. 31.8.2013

PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA 1.1. 31.8.2013 PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA.. 3.8.23 KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖ- JA TALOUSHALLINNON RAPORTTI. 3.8.23 ====================================================== Hallintopäällikkö Tavoitteet ja tunnusluvut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 75

Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 75 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 75 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

KIVIJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kivijärven kunnan toimintakertomus 2014 Versio 152 Kannen kuva: Pirkko Oinonen (Kukkomarkkinat 2014) Y:\TOIMINTAKERTOMUKSET\Toimintakertomus 2014\Toimintakertomus_2014.docx 1

Lisätiedot