Välitilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välitilinpäätös 30.6.2015"

Transkriptio

1 Välitilinpäätös

2 Sivu 1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto xx.x.2015

3 Sivu 2 SISÄLTÖ TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN KESKUSHALLINTO VALTUUSTO 14 Toteutunut JOHTAMINEN 16 Elinkeinotoimi 17 Maaseututoimi 18 Toteutunut YLEIS- JA TALOUSHALLINTO 19 Toteutunut PERUSPALVELUTOIMI SIVISTYSTOIMI 21 Perusopetus 21 Lukio 22 Varhaiskasvatus 22 Kirjasto 24 Kansalaisopisto 24 Järvi-Saimaan kansalaisopiston talousarvion toteuma kevätlukukausi

4 Sivu 3 Vapaa-aikapalvelut 25 LIIKUNTATOIMI 26 Toteutunut SOSIAALITOIMI 27 Sosiaalityö 27 Avo- ja hoivapalvelut 28 Toteutunut TERVEYDENHUOLTO 30 Toteutunut RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI Rakennus- ja ympäristötoimi 32 Rakennusvalvonta 32 Ympäristönsuojelu 33 Asuntotoimi 34 Tietoimi 34 Toteutunut KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 35 Keskeisimpien tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle Sulkavan Palvelut Oy 37

5 Sivu 4 TULOSLASKELMA Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät välitp Alkuperäinen ta Ta-muutokset Ta-muutosten Toteutuma Poikkeama TOT.% jälkeen Toimintatuotot , , , ,41 49, ,74 Myyntituotot , , , ,70 46, ,55 Maksutuotot , , , ,24 48, ,87 Tuet ja avustukset , , , ,21 73, ,16 Muut toimintatuotot , , , ,26 48, ,16 Toimintamenot , , , ,22 53, ,47 Henkilöstömenot , , , ,84 49, ,92 Palvelujen ostot , , , ,87 56, ,87 Aineet, tarvik.tavar , , , ,38 47, ,00 Avustukset , , , ,94 46, ,55 Muut toimintakulut , , , ,19 51, ,13 Toimintakate ,00 0, , , ,81 53, ,73 Verotulot , , , ,92 51, ,89 Valtionosuudet , , , ,00 50, ,50

6 Sivu 5 Rah.tuotot ja menot , , , ,71 263, ,40 Korkotuotot 6 000, , , ,62 24, ,84 Muut rah.tuotot , , , ,64 77, ,24 Korkokulut , , , ,57 39, ,36 Muut rah.kulut , ,00-269, ,40 16, ,32 Vuosikate ,00 0, , , ,40-13, ,06 Poistot ja arvonal , , , ,04 48, ,58 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos ,00 0, , , ,36-111, ,48 Poistoeron vähennys 4 700, , ,28 1,72 99, ,28 Tilikauden yli/ali ,00 0, , , ,08-108, ,76 jäämä Erittely verotuloista Kunnan tulovero , , , ,64 56, ,74 Kiinteistövero , , , ,40 2, ,84 Yhteisövero , , , ,88 66, , , , , ,92 51, ,89 Tuloveroprosentti Verovuosi ,50 Verovuosi , Kiinteistövero % Yleinen kiinteistövero 0,9 Vakituisten asuinrak. 0,45 Muiden kuin 1,05 vakituisten asuinrakennusten Yleishyödyllisen yhteisön

7 Sivu 6

8 Sivu 7 RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA Talousarvio Ta-muutos Ta + Tamu Toteutunut Tot. % TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate ,00 0, , ,40-13,66 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , , , ,18 14,43 Rah.osuudet invest.menoihin 9 600,00 0, ,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,00 0, , ,00 36,76 Toiminnan ja invest.rahavirta , , , ,58-224,76 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen vähennys ,00 0, , ,00 64,90 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0,00 0,00 0, ,34 0,00 Saamisten muutos 0,00 0,00 0, ,56 0,00

9 Sivu 8 Korottomien velkojen muutos 0,00 0,00 0, ,56 0,00 Rahoituksen rahavirta ,00 0, , ,66 62,05 RAHAVAROJEN MUUTOS , , , ,24 93,41 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0, ,24 0,00

10 Sivu 9 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Talousarvio Ta-muutos Ta + Tamu Toteutunut Poikkeama TOIMIELIN A JOHDON INVESTOINNIT 100 MAA-ALUEIDEN HANKINTA Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , MAA-ALUEIDEN MYYNTI Myynnit ,00 0, ,00 0,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , , METSÄPALSTAT ERILLISET Myynnit ,00 0, ,00 0, ,00

11 Sivu 10 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , OSAKKEET JA OSUUDET Myynnit 0,00 0,00 0, , ,00 Investoinnit netto 0,00 0,00 0, , ,00 Järvi-Saimaan Palvelut Oy (svop) JOHDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat ,00 0, ,00 0, , Myynnit ,00 0, , ,00 000,00 Investoinnit netto ,00 0, , , ,00 TOIMIELIN B SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 130 TIETOTEKNIIKAN INVESTOINNIT Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , PÄIVÄKOTI

12 Sivu 11 Hankinnat ,00 0, , , ,28 Investoinnit netto ,00 0, , , , YHTENÄISKOULU Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat ,00 0, , , ,28 Investoinnit netto ,00 0, , , ,28 TOIMIELIN C SOSIAALITOIMI 133 PERUSTURVA/ASIAKASDOK.OHJELMA Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , PÄIVÄKESKUS Hankinnat ,00 0, , , ,83 Investoinnit netto ,00 0, , , ,83

13 Sivu VANHAINKOTI Hankinnat ,00 0, , , ,28 Investoinnit netto ,00 0, , , , VANHAINKOTI/KEITTIÖN LATTIA Hankinnat ,00 0, , , ,96 Investoinnit netto ,00 0, , , , SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ Hankinnat ,00 0, , , ,07 Investoinnit netto ,00 0, , , ,07 TOIMIELIN D KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT 132 ETELÄTUVAN SANEERAUS Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , PALOASEMA

14 Sivu 13 Hankinnat ,00 0, , , ,26 Investoinnit netto ,00 0, , , , LEPPÄKUJAN PERUSKORJAUS Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , PAJUKUJAN ASUNTOJEN KORJAUS Hankinnat 0, , ,00 0, ,00 Investoinnit netto 0, , ,00 0, , LIIKUNTAHALLI Hankinnat ,00 0, , , ,71 Investoinnit netto ,00 0, , , , LOHILAHDEN ASUNTOLAN PERUSKORJ Hankinnat 0,00 0,00 0, , ,69 Investoinnit netto 0,00 0,00 0, , , KUUMIEN KIVIEN KERROSTALO Hankinnat ,00 0, , , ,00

15 Sivu 14 Investoinnit netto ,00 0, , , , KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat , , , , ,76 Investoinnit netto , , , , ,76 TOIMIELIN E LIIKENNEVÄYLIEN INVESTOINNIT 182 KAAVATIET (PÄÄLLYSTYS) Hankinnat ,00 0, , , ,11 Investoinnit netto ,00 0, , , , KATUVALOJEN SANEERAUS Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , LIIKUNTAREITISTÖT Hankinnat ,00 0, , , ,75 Avustukset 9 600,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto -400,00 0,00-400, ,25-886,25

16 Sivu KUUMIEN KIVIEN ALUE Hankinnat ,00 0, , , ,15 Investoinnit netto ,00 0, , , , LIIKENNEVÄYLIEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat ,00 0, , , ,71 Avustukset 9 600,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, , , ,71 KAIKKI YHTEENSÄ Hankinnat , , , , ,82 Avustukset 9 600,00 0, ,00 0, , Myynnit ,00 0, , ,00 000,00 Investoinnit netto , , , , ,82

17 Sivu 16

18 Sivu 17 KESKUSHALLINTO 100 VALTUUSTO Valtuuston tulosalueeseen kuuluvat vaalit, valtuusto ja tarkastustoimi (tarkastuslautakunta). Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut Yhteinen tahtotila Kestävä kuntatalous Yrittäjämyönteinen ja elävä elinkeinoelämä Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Jatkuvuus Ennakoitavuus Tilinpäätös ja talouden seuranta Vapaiden tonttien ja rakennuspaikkojen määrä Nuorten, uusien yrittäjien määrä, yrittäjäpalaute Palveluverkkosuunnitelma Yhteiset sopimukset ja sovittuihin linjauksiin sitoutuminen Tulot ja menot ovat kohtuullisesti tasapainossa muiden paitsi terveydenhuollon toiminnan osalta. Toimintaedellytysten luominen yrittäjille Kannustaminen yrittäjyyteen Keskeisten lähipalvelujen priorisointi (sivistys- ja sotepalvelut) Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla yhteinen tahtotila on toteutunut kohtuullisen hyvin ja päätöksenteko on ollut ennakoitavaa. Nettomenot ovat ylittyneet johtamisen (51,3 %), valtuuston (61,0 %), yleis- ja taloushallinnon (54,9 %), sosiaalitoimen (51,3 %), terveydenhuollon (60,6 %) sekä rakennus- ja ympäristötoimentoimen (57,2 %) osalta. Vain sivistystoimen osalta nettomenot ovat alittuneet (45,4 %). Koko kunnan nettototeuma on 53,8 %. Kunnasta löytyy vapaita teollisuustontteja 9 kpl. Kunta kannustaa yrittäjyyteen mm. erilaisten avustusten avulla sekä uusille että vanhemmille yrittäjille (esim. nuorten yrittäjien muistaminen, avustuksia koulutukseen ja messuille sekä erilaisten hankkeiden kautta jne.) Uusia yrityksiä on alkuvuonna syntynyt 3 kpl. Kunnassa toimii hyvät varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut (keskuskoulu ja Lohilahden koulu). Lukio-opetus pyritään turvaamaan tulevaisuudessakin. Sosiaalipalvelut järjestetään kunnan omana tuotantona joustavasti asukkaiden tarpeita vastaavasti. Terveyspalvelut tuottaa Itä-Savon sairaanhoitopiiri.

19 Sivu 18 Kirkonkylän terveysasemalla toimii kaksi lääkäriä, ja lääkäripalveluiden saatavuus on ollut hyvä. Lohilahdella on myös mahdollista saada osa terveydenhuollon palveluista lähipalveluna. Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi VALTUUSTO Tulot yht ,00 0,0 0 Menot yht ,84 53, Netto ennen poistoja ,84 61, Netto ,84 61,

20 Sivu JOHTAMINEN Johtamisen tulosalueelle sisältyy seuraavat kustannuspaikat: Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja, Suomen Kuntaliiton ym. osuudet, juhlat ja merkkipäivät, työllistämisen tukeminen, nuorten työllistäminen, Uitonrinne entistä ehommaksi -hanke, kansainvälinen yhteistyö, elinkeinotoimi, hallinto / matkailu ja markkinointi, elinkeinojen kehittämishankkeet, mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö, maaseututoimi, joukkoliikenne, seutuliikenne, kiinteistöt, kaavoitus, projektit, liikenneväylät, puistot ja muut yleiset alueet, maa- ja metsätilat, vuokralle annetut alueet sekä tietoliikenne. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut Kestävä kuntatalous Yrittäjämyönteinen ja elävä elinkeinoelämä Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Tilinpäätös ja talouden seuranta Vapaiden tonttien ja rakennuspaikkojen määrä Palvelujen kustannus /asukas, sopimushallinta Tulot ja menot ovat kohtuullisesti tasapainossa muiden paitsi terveydenhuollon toiminnan osalta. Toimintaedellytysten luominen yrittäjille Omistajaohjaus yhtymissä Nettomenot ovat ylittyneet johtamisen (51,3 %), valtuuston (61 %), yleis- ja taloushallinnon (54,9 %), sosiaalitoimen (51,3 %), terveydenhuollon (60,6 %) sekä rakennus- ja ympäristötoimentoimen (57,2 %) osalta. Sivistystoimen osalta nettomenot ovat alittuneen (45,4 %). Koko kunnan nettototeuma on 53,8 %. Yrittäjille on tarjolla vapaita teollisuustontteja yht. 9 kpl. Yleiskaavaan on osoitettu alue teollisuusrakentamiselle. Kunta on mukana seuraavissa kuntayhtymissä: Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon maakuntaliitto, Itä-Suomen Päihdehuollon ky, Vaalijalan ky, Itä-Savon koulutusky. Kunnan edustajat käyvät aktiivisesti ko. yhtymien kokouksissa ja pyrkivät vaikuttamaan niiden toimintaa ja palvelujen kustannuksia koskevaan

21 Sivu 20 päätöksentekoon. Erityisesti terveydenhuoltoa koskevissa ky:ssä tämä on haasteellista, koska kustannukset niissä ovat nousseet kaikkien jäsenkuntien osalta jäsenkunnista riippumattomista syistä. Elinkeinotoimi Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut Yrittäjien ja yrittäjäksi aikovien toimintaedellytysten luominen ja kehittäminen Läheinen yhteistyö yrittäjäyhdistyksen ja muiden sulkavalaisten toimijoiden kanssa Yrittäjätapaamisten järjestäminen vähintään 2 kertaa vuodessa - Yrittäjien aamukahvitilaisuus järj. helmikuussa, teemana uuden ohjelmakauden rahoituskuviot. - Elinkeinojen kehittämistiimi ja matkailun kehittämistiimi perustettu ja toimii aktiivisesti -Yhteisen messuosaston (GoExpo) tiimoilta yhteispalavereja. Kunta-ja matkailumarkkinoinnin koordinoiminen ja kehittäminen Yhteismarkkinointiaktiviteettien kehittäminen yhdessä paikallisten yritysten kanssa Kustannustehokkaat ja keskitetyt markkinointitoimenpiteet Säännölliset tapaamiset yhdistys- ja järjestötoimijoiden kanssa Sulkava.fi ja Facebook-sivustojen kehittäminen yhteismarkkinointiystävällisem miksi Matkailutiedon aktiivinen jakaminen matkailu- ja muille yrittäjille Sulkavalla Sulkava-matkailutiedon -Kahvilatoimintaa koskevia tapaamisia järjestöjen ja yrittäjien kanssa -Sulkava -päivän ja kävelykierrosten suunnittelua koskevia tapaamisia -Facebook-sivuja päivitetty ahkerasti. -Osallistuttu GoExpo messuillle yhdessä yrittäjien kanssa -Sulkavan kevätmessut, myös yrittäjiä mukana -tutustumismatka Tampereen kotimaan matkailumessuille matkailuyrittäjien kanssa ensi vuotta varten -Uusi Sulkava/soutu 2015 esite. -Myös englannin, saksan ja venäjänkielistä esitettä jaettu. -Saapunet sähköpostiviestit välitetty yrittäjille. -Sulkavan esitteet jaossa naapurikunnissa sekä eri puolilla

22 Sivu 21 Kuntamarkkinointimateriaalie n päivittäminen ja ylläpitäminen aktiivinen jakaminen Sulkavan lähikuntiin Opaskarttataulujen ja muiden matkailumateriaalien säännöllinen päivittäminen Suomea. -Yhteinen messuosasto OmaMökki messuilla. -Seudullinen matkailuilta toukokuussa -Uusi Sulkava/soutu 2015 esite. -sulkava.fi ja oravareitti.fi sekä näiden facebook -sivuja päivitetty säännöllisesti Maaseututoimi Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut Palveluiden tarjoaminen lähipalveluna omassa kunnassa Hakemukset käsitellään säädetyssä ajassa Palvelujen saatavuus Hakemukset on käsitelty säädetyssä ajassa Viljelijät saavat palvelun omalta paikkakunnalta. Viljelijöiden tukihakemukset käsitellään ja maksatukset hoidetaan annetuissa määräajoissa Maaseututoimen palvelut saatu omalta paikkakunnalta, viranomaisyhteistyö ollut toimivaa. Toteutunut säädösten mukaisesti. Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi

23 Sivu JOHTAMINEN Tulot yht ,27 46, Menot yht ,93 48, Netto ennen poistoja ,66 51, Poistot yht ,15 52, Netto ,81 51, YLEIS- JA TALOUSHALLINTO Yleis- ja taloushallinto jakautuu seuraaviin kustannuspaikkoihin: Hallintopalvelut, talouspalvelut, yhteispalvelupiste, yhteistyötoimikunta, tykytoiminta, työterveyshuolto, työmarkkinasopimustoiminta ja kunnallisten työmarkkinaliittojen maksuosuudet. Hallintopalvelut Talouspalvelut Yhteispalvelupiste Hallintopalveluiden, talouspalveluiden ja yhteispalvelupisteen tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015 ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut Yhteinen tahtotila, kuntalaisaktiivisuuden edistäminen Kestävä kuntatalous Hallintopalvelutehtävien hoitaminen oikein ja ajallaan Talousarvion oikeellisuus Valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä vaalit hoidettu moitteettomasti Talousarvio on laadittu raamin mukaisesti ilman perustelemattomia yli- tai alibudjetointeja Hallintopalvelutehtävät on hoidettu oikein ja ajallaan. Valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät on hoidettu moitteettomasti ja ajallaan. Talousarvio on toteutunut kohtuullisesti.

24 Sivu 23 Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Yhteispalvelupisteen käyttäjämäärä Asiakasmäärän pitäminen nykyisellä tasolla Yhteispalvelupisteen käyttäjämäärä on edelleen kasvanut 11,05 % vuoden 2014 vastaavasta ajanjaksosta. Työsuojelu Tykytoiminta Työterveyshuolto Työsuojelun, tykytoiminnan ja työterveyshuollon tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015 ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut Sairauspoissaolot Sairauspäivät/vrk Sairauspoissaolopäivien määrän vähentäminen tai vähintään sairauspäivää pitäminen nykytasolla Työtapaturmat Lukumäärä Alhaiset työtapaturmat 3 tapaturmaa, 75 sairauspäivää Tykytoiminta Osallistujamäärä Pysytetään ennallaan Työterveyshuolto Palvelun laatu ja määrä Laadullisesti hyvä palvelu Palvelun tarpeen alentaminen ennaltaehkäisevällä toiminnalla Henkilöstö Koulutus/osaaminen Pysytetään ennallaan Toteutunut. 464 kuntosalikäyntiä, opettajien sählyvuoro toteutunut 19 krt, TYHY-toiminnassa 15 hlöä. Lisäksi tyky-rahaa käytetty hierontaan. Työterveyshoitajan ja lääkärin palveluja tarjotaan Sulkavalla säännöllisesti. Palvelu on ollut hyvää. Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi

25 Sivu YLEIS-JA TALOUSHALLINTO Tulot yht ,57 18, Menot yht ,36 50, Netto ennen poistoja ,79 54, Netto ,79 54, PERUSPALVELUTOIMI Sulkavan kunnan peruspalveluiden toimiala vastaa sivistystoimeen kuuluvista varhaiskasvatus-, opetus-, koulutus-, kirjasto-, vapaa sivistystyö-, nuoriso-, liikunta-, museo-, kotiseutuarkisto- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä sekä sosiaalitoimeen kuuluvista sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä. Peruspalveluiden tehtävä kunnassa on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen turvaamalla palveluilla mahdollisimman hyvät elämän edellytykset kaikille asukkaille. Peruspalvelulautakunta vastaa sosiaali,- terveys- ja sivistystoimen alaisista tehtävistä ja palveluiden tuottamisesta kunnallisesti tai yhteistoiminnallisesti. Sulkavan kunnan hallintosäännön mukaisesti peruspalvelut jakaantuvat sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen toimialoihin.

26 Sivu SIVISTYSTOIMI Perusopetus Perusopetuksen sitovia tavoitteita ovat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin vakiinnuttaminen. Opetuksen vaikuttavuus Koulukuljetukset toimivat hyvin. Toimintakulttuuri ja työryhmien toiminta vakiintuu. Oppilaiden tasa-arvoisuus. Annettujen huomautusten määrä Yhtenäiskoulu kykenee tarjoamaan sulkavalaisille laadukkaat ja monipuoliset opetuspalvelut. Laadukkaalla ja oikein kohdennetulla erityisopetuksella taataan tasa-arvoiset lähtökohdat opiskeluun. Oppilaat otetaan mukaan kouluviihtyvyyden suunnitteluun. Opetussuunnitelmatyö konkreettisesti käyntiin. Kuljetukset ajetaan sujuvasti ja ajallaan Työryhmien toiminta vakiintunut. Henkilöstön pätevyydet 28/30. Opetussuunnitelma tulee omalta osaltaan jäsentämään toimintakulttuuria Kouluviihtyvyyttä lisätty kalustohankinnoilla oppilaiden yleisiin tiloihin. Opetussuunnitelmatyö käynnissä ja koordinaattorit tehneet toimintasuunnitelman. Lisäksi on järjestetty kevät lukukaudella kaksi henkilöstön opetussuunnitelmailtapäivää (3h). Toimineet pääsääntöisesti.

27 Sivu 26 Lukio Lukion sitovia tavoitteita ovat seuraavat: Sitova tavoite Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta Painopisteenä yrittäjyys Etäopetuksen edellytysten luonti Opetuksen vaikuttavuus Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Kurssitarjonnan laajuus Tarjotut kurssit / lukuvuosi 137 Yrittäjyyskurssien tarjottu / suoritettu määrä Tarjottavien ja vastaanotettujen etäopetuskurssien määrä Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien määrä Tarjotaan alueellisesti 1-2 yrittäjyyskurssia sekä koulukohtaisesti toteutetusti 2 Etäopetuskursseja (vn/virt/moodle-kurssit) Toteutunut Kevätlukukaudella kolmen jakson ( kurssitarjonta yht. 68. Alueellisesti tarjottiin Tuumasta toimeen projektikurssi ja omana Asiakas on oikeassa - kurssi. Kevät lukukaudella toteutettiin kuusi kurssia Kevään kirjoituksiin osallistui 18 kirjoittajaa. Varhaiskasvatus Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Varhaiskasvatuksen tarjoaminen laadukkaana lähipalveluna Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen keväällä Toteutunut Toteutumatta. Erityislastentarhanopettajan palvelut Varhaisen tuen tarjoaminen lapsille, henkilöstön kasvatustoiminnan tukeminen Kasvun- ja oppimisen tukea saanut 20 lasta. Erityislastentarhanopet-taja pääasiallisesti esiopetusryhmässä,

28 Sivu 27 jossa 14 tukea saanutta oppilasta Ohjauskertojen lukumäärä yht. 110 kpl. Juvalle myyty sopimuksen mukaisia ohjauskäyntejä 6 krt. Jonossa olevien hakemusten lukumäärä Varhaiskasvatussuunnitelma Päivähoitoa hakeville järjestetään päivähoito lain mukaisessa aikataulussa Sulkavan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen Toteutunut. Tammi-toukokuun ajalla määräaikainen kotona työtä tekevä perhepäivähoitaja. Uusi varhaiskasvatuslaki tulee voimaan alkaen. Sen mukaisesti varhaiskasvatussuunnitelmasta tulee velvoittava ja tätä varten opetushallitus laatii valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Kunnan vasu päivitetään perusteiden ilmestyttyä siten, että se otetaan käyttöön Kestävä kuntatalous Hoitopäivän hinta Päivähoitopalvelujen järjestäminen taloudellisesti Vuosilomien aikaisten sijaisten käytön minimointi, lomia keskitetään koulujen lomien aikoihin. Hoitopäivän hinta ,63 (v ,03 ). Vuosilomasijaisia käytetty hyvin vähän.

29 Sivu 28 Kirjasto Sitova tavoite Mittarit/arviointi Kestävä kuntatalous Käyttömenot/asukas=82 Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Kestävä kuntatalous Lainamäärä kpl/asukas=20 Aineistomenot + henkilöstömenot/ Lainat+kävijät=1,29 Toiminnallinen tavoite 2015 Kustannusten pitäminen v tasolla Palvelun laadun ja laajuuden pitäminen v tasolla Kustannusten pitäminen v tasolla Toteutunut Menot 48 % Tulot 50 % Lainamäärä 18-19/asukas 1,4 toteutunut Kansalaisopisto Järvi-Saimaan kansalaisopiston talousarvion toteuma kevätlukukausi 2015 Kansalaisopiston tavoitteet ja mittarit 2015 Sitova tavoite Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta Mittarit/arviointi Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä Toiminnallinen tavoite 2015 Vähintään edellisen vuoden taso Toteutunut Opiskelijoiden lukumäärä (kevätlukukausi): Vuonna 2014: 1 640, Sulkava: 384 Vuonna 2015: 1 598, Sulkava: 362 Kurssilaisten lukumäärä (koko opetustoiminta): Vuonna 2014: 3 033, Sulkava: 734

30 Sivu 29 Vuonna 2015: 2 975, Sulkava: 712 Kustannustehokas opetus Opetustuntien lukumäärä /opetustunti /opiskelija Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen v tasolla Koko opetustoiminta (kevätlukukausi): Vuonna 2014: t, Sulkava: t Vuonna 2015: t, Sulkava: t Opetustuntien lukumäärä (koko opisto): 43 /opetustunti 105 /opiskelija (brutto) Kansalaisopiston opiskelijoilta perittävät kevään kurssimaksut on laskutettu 2014 syyslukukaudella. Tästä johtuen keväälle 2015 ei ole kurssimaksutuloja. Vapaa-aikapalvelut Vapaa-ajanpalveluiden tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015 ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Kuntalaisaktiivisuus Hyvät palvelut Tapahtuma/tilaisuudet 17 kpl, Osallistujat/henkilöt Ostopalvelut 2 toimijaa Asiakaskyselyt suoritetaan Ennallaan pysyttäminen Aktivointia lisätään Ennallaan 17 kpl Toteutunut Toteutunut Kolmas sektori Yhteistyötä jatketaan Toteutunut

31 Sivu 30 Sidosryhmäyhteistyö Nuorisovaltuusto Aktiivisuus/osallisuus Kuuleminen/lausunnot Pysyttää edelleen Lisätään kuntahallinnossa Toimintaedellytykset Tilat/alueet/talous Turvataan jatkuvuus Henkilöstö Koulutus/osaaminen Turvataan jatkuvuus ja otetaan huomioon henkilöstön jaksaminen työssään Ennallaan Toteutunut Huomioitu LIIKUNTATOIMI Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Sisä- ja ulkoliikuntapaikat turvalliset käyttää Ei onnettomuuksia Turvallisuusasiakirjan päivitys ja huoltokirja käytössä Toteutunut Huomioitu. Tarpeelliset toimenpiteet tehty. Turvallisuusasiakirja valmistelussa Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi SIVISTYSTOIMI Tulot yht ,45 65, Menot yht ,14 48,

32 Sivu 31 Netto ennen poistoja ,69 45, Poistot yht ,77 44, Netto ,46 45, SOSIAALITOIMI Sosiaalityö Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Hyvät palvelut; palvelujen saatavuus Kestävä kuntatalous; palvelujen kustannusvertailu ttt- päätös alle 7 arkipäivässä sos.tt. tapaamiseen pääsee kiireellisesti seuraavana arkipäivänä Vammaispalvelupäätös/ kotikäynti 2 viikossa Kaikki sosiaalityön ensisijaiset palvelut saa kotikunnasta Lastensuojelussa ei uusia laitossijoituksia; perhetyötä lisätty Päihdehuollon laitossijoituksissa 10 % lasku, A-klinikkakäyntejä lisätty Toimeentulotuen euromäärä kork. vuoden 2014 tasolla(+indeksikorotus) Jonotusajat lain määräysten alle, matala kynnys hakeutua palvelujen piiriin, puhelinsoittoaika sos.tt:lle Palvelujen ostopalvelut eivät lisäänny kokonaisvaltainen palvelu ja ennaltaehkäisevä työtapa vakiintuu Laitoshoito vähenee päihdehuollossa ja lastensuojelussa. Toimeentulotuen käytön kasvu pysähtyy. Toteutunut Päätökset tehty 7 arkipäivässä. puhelinsoittoaikaa käytetty hyvin Lapsiperheiden tukipalveluja jouduttu edelleen ostamaan ennaltaehkäisevänä palveluna Laitoshuoltoa ei lastensuojelussa ole, päihdehuollon laitoshoidon vähentäminen etenee Toimeentulotukea käytetään edelleen paljon.

33 Sivu 32 Henkilöstön rekrytointi, saatavuus ja hyvinvointi Yhteistyö Viestintä/tiedotus 2 koulutuspäivää/hlö/vuosi toteutuu TYKY-toimintaan osallistuminen 100 %, Alueelliset työkokoukset käynnissä Palvelujen saatavuus Asiakaspalautteet pääosin positiivisia ja muutoksiin ryhdytty tarvittaessa Ennaltaehkäisevä työote tehostuu. Henkilöstö on pätevää ja voi hyvin Yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin ym. kanssa, järjestöt mukana suunnittelussa. Ajantasainen ja oikea tieto palveluista. Ohjaus ja neuvonta yhteistyötahojen suhteen Toteutunut Toteutunut suunnitellusta Viestinnässä korostunut ATK; kaikki hakemukset viety kotisivuille. Avo- ja hoivapalvelut Mittarit/arviointi Jonotusajat Pitkäaikaispaikat/kotona asuvien määrä/avopalvelut Ostetut paikat Sitova tavoite Avohuoltopainotteinen palvelurakenne Toiminnallinen tavoite 2015 Laitospaikkojen vähentäminen Koti- ja tukipalvelujen lisääminen ja yöpartiotoiminta Omaishoidon tuki Palvelusetelit, SAS-palaverit Vanhusneuvola ja päiväkeskustoiminta Toteutunut Suunnittelu käynnissä Palveluja lisätty tarpeen mukaan ja yöpartio aloitettu Omaishoidon tukea saa 24 henkilöä, palveluseteleitä 5 asiakasta Kotisairaanhoidon muutto päiväkeskukseen käynnissä

34 Sivu 33 Palvelujen hintataso Laitos/kotihoito kustannukset Palvelujen kustannusvertailu Palvelurakenne, asiakkaat hoitoisuuden mukaisesti oikeilla paikoilla Kissankelloon jonossa 6 asiakasta. Pa. muistisairaita jotka eivät pärjää avopalveluissa. Sijaiset saatu tarvittaessa Sijaiset Saadaan koulutetut sijaiset Täydennyskoulutus suunnitelman mukaisesti Henkilöstörakenne Tyytyväisyyskyselyt Sairauspoissaolot Henkilöstön rekrytointi ja saatavuus Koulutuksen saanut henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Oppisopimus- ja täydennyskoulutukset Osaamisen arviointi Motivoitunut henkilöstö Sairauspoissaolot vähenee Kehityskeskustelut ja osaamisen arviointi x1 /v Tyhy, Tules- ja Aslak-kuntoutukset ja virkistyspäivät Palvelujen saatavuus Asiakaspalautteet Palvelujen riittävyys ja laatu palvelun tarve palvelusuunnitelmissa Palvelurakenne Yhteistyö Yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin ym. kanssa Yhteistyö kotisairaanhoidon kanssa tiivistymässä. Viestintä/tiedotus Ajantasainen tieto palveluista Tiedot netissä ja palveluohjaaja ja työntekijät tiedottavat. Tullut yksi uusi palveluseteliyrittäjä, Suunnitelma nyt 4 yrittäjää. Muuten Suunnittelun tehostaminen ikääntyneen väestön tilanne ennallaan. VPL suunnitelma tukemiseksi (VPL). on päivitetty ja Omavalvontasuunnitelma omavalvontasuunnitelmat tehty. Jokaiselle apua tarvitsevalle on tehty palvelutarpeen Palvelutarpeen määritys ja suunnitelmat on tehty jokaiselle

35 Sivu 34 määritys ja suunnitelma asiakkaalle. Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi SOSIAALITOIMI Tulot yht ,75 42, Menot yht ,57 49, Netto ennen poistoja ,82 51, Poistot yht ,28 50, Netto ,10 51, TERVEYDENHUOLTO Sitova tavoite Kestävä kuntatalous Mittarit/arviointi Kustannusnousu max. 1 % / vuosi Suunnittelun läpinäkyvyys Toiminnallinen tavoite 2015 Kokonaiskustannusten nousu hidastuu erityissairaanhoidossa, perusterveydenhoidossa pysähtyy kunnat mukana talousarvion arvioinnissa, laadinnassa ja hyväksymisessä aikaisemmassa vaiheessa Toteutunut Kokonaiskustannusten nousu ei ole hidastuntu Hyvät palvelut Sopimuksenmukainen palvelutaso Palveluketju on aukoton Lähipalvelut toimivat

36 Sivu 35 lähipalveluissa Lähipalvelut on määritelty Palveluiden saatavuus suunnittelun läpinäkyvyys Lääkäri paikalla 5 pv/viikko virka-aikana kuntayhtymän kunnat mukana määrittämässä lähipalveluja Lääkäriin pääsee jonottamatta omassa kunnassa Suurimmaksi osaksi toimii Toteutunut TERVEYDENHUOLTOPALV ELUT Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi Tulot yht. 0 0,00 0,0 0 Menot yht ,82 60, Netto ennen poistoja ,82 60, Poistot yht ,76 50, Netto ,58 60, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI Toimiala vastaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat sekä yksityistieasiat. Sulkavan ja Juvan kunnat ostavat toimialan palvelut Rantasalmen kunnalta yhteistyösopimuksen mukaisesti.

37 Sivu 36 Ympäristötoimen toiminta-ajatuksena on edistää hyvää rakentamistapaa ja valvoa rakennustoimintaa määräysten ja asetusten mukaisesti. Ympäristötoimen tehtävänä on valvoa ja seurata ympäristön tilaa, ottaen huomioon kestävä kehitys sekä yksityisteiden osalta seurata ja edistää liikenneturvallisuutta sekä tehokasta tiealueiden kunnossapitoa. Lupa- ja valvonta-asioissa tulee ottaa huomioon tasapuolinen kohtelu. 400 Rakennus- ja ympäristötoimi Ympäristötoimen hallinnon tehtävänä on johtaa ympäristötoimialaa sekä koordinoida ympäristölautakunnan toimintaa. Ympäristöhallinnon kulut jaetaan toimialalle yleiskuluprosentilla, joka on vuonna ,56 %. Sitovat tavoitteet: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteuma Ympäristötoimen riittävän henkilöresurssin turvaaminen. Kaikki vakanssit täytetty. Kaikkien virkojen ja toimien täyttäminen jollain järjestelyllä maaliskuuhun 2015 mennessä. Toteutunut. Perustelut: Ympäristöpäällikkö/rakennustarkastaja on siirtynyt muihin tehtäviin ja Sulkavan ympäristötoimensihteeri jää eläkkeelle vuoden 2014 lopussa. Ympäristötoimensihteerin osalta tehtävä on tarkoitus hoitaa 50 % työajalla. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat sekä hyväksyä toimenpideilmoitukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeuslupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Rakennusvalvonnan menot jaetaan kunnittain: 75 % lupamäärien suhteessa ja 25 % asukasluvun suhteessa. Tunnusluvut TP2013 TA2014 TA2015 toteuma Rakennusluvat (45 %) Toimenpideluvat (51 %)

38 Sivu 37 Toimenpideilmoitukset (35 %) Katselmukset (20 %) Rakennusvalvonnan sitovat tavoitteet ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteuma Rakennusvalvonnan taksojen tarkastus loppuvuodesta Vanhentuneista luvista informoidaan luvanhakijoita kirjeellä ja muistutetaan luvassa määrätyistä katselmuksista. Rakennusvalvonnan taksalla tulee kattaa suurin osa menoista. Yli viisi vuotta voimassa olevat rakennusluvat ovat rauenneet, ellei niille ole haettu jatkoaikaa. Osa haetuista rakennusluvista on jäänyt kokonaan toteuttamatta, osassa rakennuksista ei ole pidetty lopputarkastusta. Uudet taksat voimaan Vanhentuneista luvista tarkastettu 40% Ei vielä toteutunut. Aloitettu. Ympäristönsuojelu Ympäristönvalvonnan tehtävänä on myöntää tai valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti. Lakisääteisissä lupa- ja valvonta-asioissa noudatetaan tasapuolista kohtelua koko ympäristötoimen toiminta-alueella. Ympäristövalvonnan menot jaetaan kunnittain asukasluvun suhteessa. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Elinkeinotoimintojen lupa- ja ilmoitusasioiden käsittely ensisijaisena Aiheetonta viivytystä ei aiheudu toimintojen käynnistämiselle Resurssien käytössä käytetään ensisijaisuusharkintaa. Toteuma Toteutunut.

39 Sivu 38 lupakäsittelyssä Maa-ainesalueiden korkomittaukset Korkomittaukset teetetään 3-5 tärkeimmällä maa-ainesalueella. Konemittauksella saadaan faktatietoa silmämääräisen arvioinnin tueksi. Ei vielä tehty. Asuntotoimi Asuntotoimen yleistavoitteena on toimia kunnan asuntoviranomaisena ja vastata kunnan asuntojen vuokrauksesta. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut Kiinteistönpidon kehittäminen Huoltokirja Sähköisen huoltokirjan käytön vakiinnuttaminen Sähköinen huoltokirja ei ole käytössä. Tietoimi Tiejaosto toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoksen tehtävänä on yksityistielaissa säädetyt tehtävät, lähinnä tietoimitusten suorittaminen sekä yksityistieavustusten jakaminen. Tiejaoksen kulut jaetaan kunnittain avustettavien yksityistiekilometrien suhteessa. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Yksityistieverkoston kehittäminen ja kunnossapitämisen avustaminen sekä opastaminen ja ohjaaminen niin, että liikenteen aiheuttamat Tiedotukset tiekunnille 1-2 kertaa vuodessa. Tiedotukset tiekunnille 1-2 kertaa vuodessa. Toteuma Kirje avustushakupapereiden yhteydessä lähetetty.

40 Sivu 39 kulut säilyvät tiekunnille kohtuullisina ympäri vuoden. Yksityisteiden avustuskriteerien päivitys Avustusten oikeampi kohdentuminen. Avustuskriteerit päivitetty ennen avustusten hakukierrosta. Toteutunut. Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi RAKENNUS-JA YMPÄRISTÖTOIMI Tulot yht ,55 49, Menot yht ,12 54, Netto ennen poistoja ,57 58, Poistot yht ,00 39, Netto ,57 57, Toteutunut KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Talousarvi o Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi

41 Sivu 40 Tulot yht ,59 49, Menot yht. Netto ennen poistoja ,78 53, ,19 53, Poistot yht ,96 48, Netto ,15 53, Keskeisimpien tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015 Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut Palvelutuotannossa onnistuminen SPOY toimii palvelujen tuottajana kunnalle/yhteisöille tehtyjen sopimusten mukaisesti. Yhteistyöratkaisut tuottavat synergiaetuja ja kustannustehokkuutta. Kunnan ja SPOY:n hallitukset pitävät Seurantapalaverin ajankohta on sovittu. SPOY on toiminut palvelujen tuottajana kunnalle/yhteisöille

42 Sivu 41 Vesi- ja viemärilaitos Vesi- ja viemärilaitos toimii voimassa olevien lupaehtojen mukaisesti. seurantapalaverin 2 kertaa vuodessa. Vesi- ja viemäriverkostoa hoidetaan järjestelmällisesti tehtyjen sopimusten mukaisesti. Lupaehtojen mukainen toiminta on onnistunut, vesi- ja viemäriverkkoa on hoidettu järjestelmällisesti, ongelmakohtiin on puututtu ja löydetty ratkaisut. Toteutunut Sulkavan Palvelut Oy Sulkavan Palvelut Oy Budjetoitu Toteutunut Tot% Ed.vuosi Liiketoiminnan kulut ,28 86, Liiketoiminnan tulot ,95 69, Tilikauden voitto/tappio ,

Välitilinpäätös 30.6.2014

Välitilinpäätös 30.6.2014 Välitilinpäätös 30.6.2014 Kunnanhallitus 18.8.2014 Kunnanvaltuusto 25.8.2014 S i v u 1 SISÄLTÖ TULOSLASKELMA 30.6.2014... 3 RAHOITUSLASKELMA 30.6.2014... 5 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 30.6.2014... 7 KESKUSHALLINTO...

Lisätiedot

yms. YHTEENSÄ 7,0 htv 468 499 468 499 432 176 413 579 394 242 LUPATULOT 171200 rakennusvalvonta ympäristövalvonta yksityistiet

yms. YHTEENSÄ 7,0 htv 468 499 468 499 432 176 413 579 394 242 LUPATULOT 171200 rakennusvalvonta ympäristövalvonta yksityistiet RAJUSU 2013 kustannusten jako; lupam~rät, asukasluku, yksityistie kilometrit YHTEENSÄ 7,0 htv (henkilötyövuosi) MENO HALLINTO 14,16 % 58 111 ymp. päällikkö 0,45 htv sihteerit 0,3 htv kokouskulut ltk +

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 2.12.2015 Kunnanvaltuusto 14.12.2015 S i v u 1 1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 1.1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.2 TALOUSARVIOTA

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 Heinäkuun lopussa vuosikate +1,562 milj. (297.000 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.7.2015 oli Danske Bankilta 6,0 milj., korko % 0,05. PERHON KUNTA

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2011

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2011 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 211 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot