Välitilinpäätös

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välitilinpäätös 30.6.2015"

Transkriptio

1 Välitilinpäätös

2 Sivu 1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto xx.x.2015

3 Sivu 2 SISÄLTÖ TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN KESKUSHALLINTO VALTUUSTO 14 Toteutunut JOHTAMINEN 16 Elinkeinotoimi 17 Maaseututoimi 18 Toteutunut YLEIS- JA TALOUSHALLINTO 19 Toteutunut PERUSPALVELUTOIMI SIVISTYSTOIMI 21 Perusopetus 21 Lukio 22 Varhaiskasvatus 22 Kirjasto 24 Kansalaisopisto 24 Järvi-Saimaan kansalaisopiston talousarvion toteuma kevätlukukausi

4 Sivu 3 Vapaa-aikapalvelut 25 LIIKUNTATOIMI 26 Toteutunut SOSIAALITOIMI 27 Sosiaalityö 27 Avo- ja hoivapalvelut 28 Toteutunut TERVEYDENHUOLTO 30 Toteutunut RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI Rakennus- ja ympäristötoimi 32 Rakennusvalvonta 32 Ympäristönsuojelu 33 Asuntotoimi 34 Tietoimi 34 Toteutunut KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 35 Keskeisimpien tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle Sulkavan Palvelut Oy 37

5 Sivu 4 TULOSLASKELMA Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät välitp Alkuperäinen ta Ta-muutokset Ta-muutosten Toteutuma Poikkeama TOT.% jälkeen Toimintatuotot , , , ,41 49, ,74 Myyntituotot , , , ,70 46, ,55 Maksutuotot , , , ,24 48, ,87 Tuet ja avustukset , , , ,21 73, ,16 Muut toimintatuotot , , , ,26 48, ,16 Toimintamenot , , , ,22 53, ,47 Henkilöstömenot , , , ,84 49, ,92 Palvelujen ostot , , , ,87 56, ,87 Aineet, tarvik.tavar , , , ,38 47, ,00 Avustukset , , , ,94 46, ,55 Muut toimintakulut , , , ,19 51, ,13 Toimintakate ,00 0, , , ,81 53, ,73 Verotulot , , , ,92 51, ,89 Valtionosuudet , , , ,00 50, ,50

6 Sivu 5 Rah.tuotot ja menot , , , ,71 263, ,40 Korkotuotot 6 000, , , ,62 24, ,84 Muut rah.tuotot , , , ,64 77, ,24 Korkokulut , , , ,57 39, ,36 Muut rah.kulut , ,00-269, ,40 16, ,32 Vuosikate ,00 0, , , ,40-13, ,06 Poistot ja arvonal , , , ,04 48, ,58 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos ,00 0, , , ,36-111, ,48 Poistoeron vähennys 4 700, , ,28 1,72 99, ,28 Tilikauden yli/ali ,00 0, , , ,08-108, ,76 jäämä Erittely verotuloista Kunnan tulovero , , , ,64 56, ,74 Kiinteistövero , , , ,40 2, ,84 Yhteisövero , , , ,88 66, , , , , ,92 51, ,89 Tuloveroprosentti Verovuosi ,50 Verovuosi , Kiinteistövero % Yleinen kiinteistövero 0,9 Vakituisten asuinrak. 0,45 Muiden kuin 1,05 vakituisten asuinrakennusten Yleishyödyllisen yhteisön

7 Sivu 6

8 Sivu 7 RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA Talousarvio Ta-muutos Ta + Tamu Toteutunut Tot. % TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate ,00 0, , ,40-13,66 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , , , ,18 14,43 Rah.osuudet invest.menoihin 9 600,00 0, ,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,00 0, , ,00 36,76 Toiminnan ja invest.rahavirta , , , ,58-224,76 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen vähennys ,00 0, , ,00 64,90 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0,00 0,00 0, ,34 0,00 Saamisten muutos 0,00 0,00 0, ,56 0,00

9 Sivu 8 Korottomien velkojen muutos 0,00 0,00 0, ,56 0,00 Rahoituksen rahavirta ,00 0, , ,66 62,05 RAHAVAROJEN MUUTOS , , , ,24 93,41 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0, ,24 0,00

10 Sivu 9 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Talousarvio Ta-muutos Ta + Tamu Toteutunut Poikkeama TOIMIELIN A JOHDON INVESTOINNIT 100 MAA-ALUEIDEN HANKINTA Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , MAA-ALUEIDEN MYYNTI Myynnit ,00 0, ,00 0,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , , METSÄPALSTAT ERILLISET Myynnit ,00 0, ,00 0, ,00

11 Sivu 10 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , OSAKKEET JA OSUUDET Myynnit 0,00 0,00 0, , ,00 Investoinnit netto 0,00 0,00 0, , ,00 Järvi-Saimaan Palvelut Oy (svop) JOHDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat ,00 0, ,00 0, , Myynnit ,00 0, , ,00 000,00 Investoinnit netto ,00 0, , , ,00 TOIMIELIN B SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 130 TIETOTEKNIIKAN INVESTOINNIT Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , PÄIVÄKOTI

12 Sivu 11 Hankinnat ,00 0, , , ,28 Investoinnit netto ,00 0, , , , YHTENÄISKOULU Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat ,00 0, , , ,28 Investoinnit netto ,00 0, , , ,28 TOIMIELIN C SOSIAALITOIMI 133 PERUSTURVA/ASIAKASDOK.OHJELMA Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , PÄIVÄKESKUS Hankinnat ,00 0, , , ,83 Investoinnit netto ,00 0, , , ,83

13 Sivu VANHAINKOTI Hankinnat ,00 0, , , ,28 Investoinnit netto ,00 0, , , , VANHAINKOTI/KEITTIÖN LATTIA Hankinnat ,00 0, , , ,96 Investoinnit netto ,00 0, , , , SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ Hankinnat ,00 0, , , ,07 Investoinnit netto ,00 0, , , ,07 TOIMIELIN D KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT 132 ETELÄTUVAN SANEERAUS Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , PALOASEMA

14 Sivu 13 Hankinnat ,00 0, , , ,26 Investoinnit netto ,00 0, , , , LEPPÄKUJAN PERUSKORJAUS Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , PAJUKUJAN ASUNTOJEN KORJAUS Hankinnat 0, , ,00 0, ,00 Investoinnit netto 0, , ,00 0, , LIIKUNTAHALLI Hankinnat ,00 0, , , ,71 Investoinnit netto ,00 0, , , , LOHILAHDEN ASUNTOLAN PERUSKORJ Hankinnat 0,00 0,00 0, , ,69 Investoinnit netto 0,00 0,00 0, , , KUUMIEN KIVIEN KERROSTALO Hankinnat ,00 0, , , ,00

15 Sivu 14 Investoinnit netto ,00 0, , , , KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat , , , , ,76 Investoinnit netto , , , , ,76 TOIMIELIN E LIIKENNEVÄYLIEN INVESTOINNIT 182 KAAVATIET (PÄÄLLYSTYS) Hankinnat ,00 0, , , ,11 Investoinnit netto ,00 0, , , , KATUVALOJEN SANEERAUS Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , LIIKUNTAREITISTÖT Hankinnat ,00 0, , , ,75 Avustukset 9 600,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto -400,00 0,00-400, ,25-886,25

16 Sivu KUUMIEN KIVIEN ALUE Hankinnat ,00 0, , , ,15 Investoinnit netto ,00 0, , , , LIIKENNEVÄYLIEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat ,00 0, , , ,71 Avustukset 9 600,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, , , ,71 KAIKKI YHTEENSÄ Hankinnat , , , , ,82 Avustukset 9 600,00 0, ,00 0, , Myynnit ,00 0, , ,00 000,00 Investoinnit netto , , , , ,82

17 Sivu 16

18 Sivu 17 KESKUSHALLINTO 100 VALTUUSTO Valtuuston tulosalueeseen kuuluvat vaalit, valtuusto ja tarkastustoimi (tarkastuslautakunta). Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut Yhteinen tahtotila Kestävä kuntatalous Yrittäjämyönteinen ja elävä elinkeinoelämä Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Jatkuvuus Ennakoitavuus Tilinpäätös ja talouden seuranta Vapaiden tonttien ja rakennuspaikkojen määrä Nuorten, uusien yrittäjien määrä, yrittäjäpalaute Palveluverkkosuunnitelma Yhteiset sopimukset ja sovittuihin linjauksiin sitoutuminen Tulot ja menot ovat kohtuullisesti tasapainossa muiden paitsi terveydenhuollon toiminnan osalta. Toimintaedellytysten luominen yrittäjille Kannustaminen yrittäjyyteen Keskeisten lähipalvelujen priorisointi (sivistys- ja sotepalvelut) Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla yhteinen tahtotila on toteutunut kohtuullisen hyvin ja päätöksenteko on ollut ennakoitavaa. Nettomenot ovat ylittyneet johtamisen (51,3 %), valtuuston (61,0 %), yleis- ja taloushallinnon (54,9 %), sosiaalitoimen (51,3 %), terveydenhuollon (60,6 %) sekä rakennus- ja ympäristötoimentoimen (57,2 %) osalta. Vain sivistystoimen osalta nettomenot ovat alittuneet (45,4 %). Koko kunnan nettototeuma on 53,8 %. Kunnasta löytyy vapaita teollisuustontteja 9 kpl. Kunta kannustaa yrittäjyyteen mm. erilaisten avustusten avulla sekä uusille että vanhemmille yrittäjille (esim. nuorten yrittäjien muistaminen, avustuksia koulutukseen ja messuille sekä erilaisten hankkeiden kautta jne.) Uusia yrityksiä on alkuvuonna syntynyt 3 kpl. Kunnassa toimii hyvät varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut (keskuskoulu ja Lohilahden koulu). Lukio-opetus pyritään turvaamaan tulevaisuudessakin. Sosiaalipalvelut järjestetään kunnan omana tuotantona joustavasti asukkaiden tarpeita vastaavasti. Terveyspalvelut tuottaa Itä-Savon sairaanhoitopiiri.

19 Sivu 18 Kirkonkylän terveysasemalla toimii kaksi lääkäriä, ja lääkäripalveluiden saatavuus on ollut hyvä. Lohilahdella on myös mahdollista saada osa terveydenhuollon palveluista lähipalveluna. Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi VALTUUSTO Tulot yht ,00 0,0 0 Menot yht ,84 53, Netto ennen poistoja ,84 61, Netto ,84 61,

20 Sivu JOHTAMINEN Johtamisen tulosalueelle sisältyy seuraavat kustannuspaikat: Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja, Suomen Kuntaliiton ym. osuudet, juhlat ja merkkipäivät, työllistämisen tukeminen, nuorten työllistäminen, Uitonrinne entistä ehommaksi -hanke, kansainvälinen yhteistyö, elinkeinotoimi, hallinto / matkailu ja markkinointi, elinkeinojen kehittämishankkeet, mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö, maaseututoimi, joukkoliikenne, seutuliikenne, kiinteistöt, kaavoitus, projektit, liikenneväylät, puistot ja muut yleiset alueet, maa- ja metsätilat, vuokralle annetut alueet sekä tietoliikenne. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut Kestävä kuntatalous Yrittäjämyönteinen ja elävä elinkeinoelämä Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Tilinpäätös ja talouden seuranta Vapaiden tonttien ja rakennuspaikkojen määrä Palvelujen kustannus /asukas, sopimushallinta Tulot ja menot ovat kohtuullisesti tasapainossa muiden paitsi terveydenhuollon toiminnan osalta. Toimintaedellytysten luominen yrittäjille Omistajaohjaus yhtymissä Nettomenot ovat ylittyneet johtamisen (51,3 %), valtuuston (61 %), yleis- ja taloushallinnon (54,9 %), sosiaalitoimen (51,3 %), terveydenhuollon (60,6 %) sekä rakennus- ja ympäristötoimentoimen (57,2 %) osalta. Sivistystoimen osalta nettomenot ovat alittuneen (45,4 %). Koko kunnan nettototeuma on 53,8 %. Yrittäjille on tarjolla vapaita teollisuustontteja yht. 9 kpl. Yleiskaavaan on osoitettu alue teollisuusrakentamiselle. Kunta on mukana seuraavissa kuntayhtymissä: Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon maakuntaliitto, Itä-Suomen Päihdehuollon ky, Vaalijalan ky, Itä-Savon koulutusky. Kunnan edustajat käyvät aktiivisesti ko. yhtymien kokouksissa ja pyrkivät vaikuttamaan niiden toimintaa ja palvelujen kustannuksia koskevaan

21 Sivu 20 päätöksentekoon. Erityisesti terveydenhuoltoa koskevissa ky:ssä tämä on haasteellista, koska kustannukset niissä ovat nousseet kaikkien jäsenkuntien osalta jäsenkunnista riippumattomista syistä. Elinkeinotoimi Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut Yrittäjien ja yrittäjäksi aikovien toimintaedellytysten luominen ja kehittäminen Läheinen yhteistyö yrittäjäyhdistyksen ja muiden sulkavalaisten toimijoiden kanssa Yrittäjätapaamisten järjestäminen vähintään 2 kertaa vuodessa - Yrittäjien aamukahvitilaisuus järj. helmikuussa, teemana uuden ohjelmakauden rahoituskuviot. - Elinkeinojen kehittämistiimi ja matkailun kehittämistiimi perustettu ja toimii aktiivisesti -Yhteisen messuosaston (GoExpo) tiimoilta yhteispalavereja. Kunta-ja matkailumarkkinoinnin koordinoiminen ja kehittäminen Yhteismarkkinointiaktiviteettien kehittäminen yhdessä paikallisten yritysten kanssa Kustannustehokkaat ja keskitetyt markkinointitoimenpiteet Säännölliset tapaamiset yhdistys- ja järjestötoimijoiden kanssa Sulkava.fi ja Facebook-sivustojen kehittäminen yhteismarkkinointiystävällisem miksi Matkailutiedon aktiivinen jakaminen matkailu- ja muille yrittäjille Sulkavalla Sulkava-matkailutiedon -Kahvilatoimintaa koskevia tapaamisia järjestöjen ja yrittäjien kanssa -Sulkava -päivän ja kävelykierrosten suunnittelua koskevia tapaamisia -Facebook-sivuja päivitetty ahkerasti. -Osallistuttu GoExpo messuillle yhdessä yrittäjien kanssa -Sulkavan kevätmessut, myös yrittäjiä mukana -tutustumismatka Tampereen kotimaan matkailumessuille matkailuyrittäjien kanssa ensi vuotta varten -Uusi Sulkava/soutu 2015 esite. -Myös englannin, saksan ja venäjänkielistä esitettä jaettu. -Saapunet sähköpostiviestit välitetty yrittäjille. -Sulkavan esitteet jaossa naapurikunnissa sekä eri puolilla

22 Sivu 21 Kuntamarkkinointimateriaalie n päivittäminen ja ylläpitäminen aktiivinen jakaminen Sulkavan lähikuntiin Opaskarttataulujen ja muiden matkailumateriaalien säännöllinen päivittäminen Suomea. -Yhteinen messuosasto OmaMökki messuilla. -Seudullinen matkailuilta toukokuussa -Uusi Sulkava/soutu 2015 esite. -sulkava.fi ja oravareitti.fi sekä näiden facebook -sivuja päivitetty säännöllisesti Maaseututoimi Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut Palveluiden tarjoaminen lähipalveluna omassa kunnassa Hakemukset käsitellään säädetyssä ajassa Palvelujen saatavuus Hakemukset on käsitelty säädetyssä ajassa Viljelijät saavat palvelun omalta paikkakunnalta. Viljelijöiden tukihakemukset käsitellään ja maksatukset hoidetaan annetuissa määräajoissa Maaseututoimen palvelut saatu omalta paikkakunnalta, viranomaisyhteistyö ollut toimivaa. Toteutunut säädösten mukaisesti. Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi

23 Sivu JOHTAMINEN Tulot yht ,27 46, Menot yht ,93 48, Netto ennen poistoja ,66 51, Poistot yht ,15 52, Netto ,81 51, YLEIS- JA TALOUSHALLINTO Yleis- ja taloushallinto jakautuu seuraaviin kustannuspaikkoihin: Hallintopalvelut, talouspalvelut, yhteispalvelupiste, yhteistyötoimikunta, tykytoiminta, työterveyshuolto, työmarkkinasopimustoiminta ja kunnallisten työmarkkinaliittojen maksuosuudet. Hallintopalvelut Talouspalvelut Yhteispalvelupiste Hallintopalveluiden, talouspalveluiden ja yhteispalvelupisteen tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015 ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut Yhteinen tahtotila, kuntalaisaktiivisuuden edistäminen Kestävä kuntatalous Hallintopalvelutehtävien hoitaminen oikein ja ajallaan Talousarvion oikeellisuus Valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä vaalit hoidettu moitteettomasti Talousarvio on laadittu raamin mukaisesti ilman perustelemattomia yli- tai alibudjetointeja Hallintopalvelutehtävät on hoidettu oikein ja ajallaan. Valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät on hoidettu moitteettomasti ja ajallaan. Talousarvio on toteutunut kohtuullisesti.

24 Sivu 23 Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Yhteispalvelupisteen käyttäjämäärä Asiakasmäärän pitäminen nykyisellä tasolla Yhteispalvelupisteen käyttäjämäärä on edelleen kasvanut 11,05 % vuoden 2014 vastaavasta ajanjaksosta. Työsuojelu Tykytoiminta Työterveyshuolto Työsuojelun, tykytoiminnan ja työterveyshuollon tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015 ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut Sairauspoissaolot Sairauspäivät/vrk Sairauspoissaolopäivien määrän vähentäminen tai vähintään sairauspäivää pitäminen nykytasolla Työtapaturmat Lukumäärä Alhaiset työtapaturmat 3 tapaturmaa, 75 sairauspäivää Tykytoiminta Osallistujamäärä Pysytetään ennallaan Työterveyshuolto Palvelun laatu ja määrä Laadullisesti hyvä palvelu Palvelun tarpeen alentaminen ennaltaehkäisevällä toiminnalla Henkilöstö Koulutus/osaaminen Pysytetään ennallaan Toteutunut. 464 kuntosalikäyntiä, opettajien sählyvuoro toteutunut 19 krt, TYHY-toiminnassa 15 hlöä. Lisäksi tyky-rahaa käytetty hierontaan. Työterveyshoitajan ja lääkärin palveluja tarjotaan Sulkavalla säännöllisesti. Palvelu on ollut hyvää. Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi

25 Sivu YLEIS-JA TALOUSHALLINTO Tulot yht ,57 18, Menot yht ,36 50, Netto ennen poistoja ,79 54, Netto ,79 54, PERUSPALVELUTOIMI Sulkavan kunnan peruspalveluiden toimiala vastaa sivistystoimeen kuuluvista varhaiskasvatus-, opetus-, koulutus-, kirjasto-, vapaa sivistystyö-, nuoriso-, liikunta-, museo-, kotiseutuarkisto- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä sekä sosiaalitoimeen kuuluvista sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä. Peruspalveluiden tehtävä kunnassa on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen turvaamalla palveluilla mahdollisimman hyvät elämän edellytykset kaikille asukkaille. Peruspalvelulautakunta vastaa sosiaali,- terveys- ja sivistystoimen alaisista tehtävistä ja palveluiden tuottamisesta kunnallisesti tai yhteistoiminnallisesti. Sulkavan kunnan hallintosäännön mukaisesti peruspalvelut jakaantuvat sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen toimialoihin.

26 Sivu SIVISTYSTOIMI Perusopetus Perusopetuksen sitovia tavoitteita ovat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin vakiinnuttaminen. Opetuksen vaikuttavuus Koulukuljetukset toimivat hyvin. Toimintakulttuuri ja työryhmien toiminta vakiintuu. Oppilaiden tasa-arvoisuus. Annettujen huomautusten määrä Yhtenäiskoulu kykenee tarjoamaan sulkavalaisille laadukkaat ja monipuoliset opetuspalvelut. Laadukkaalla ja oikein kohdennetulla erityisopetuksella taataan tasa-arvoiset lähtökohdat opiskeluun. Oppilaat otetaan mukaan kouluviihtyvyyden suunnitteluun. Opetussuunnitelmatyö konkreettisesti käyntiin. Kuljetukset ajetaan sujuvasti ja ajallaan Työryhmien toiminta vakiintunut. Henkilöstön pätevyydet 28/30. Opetussuunnitelma tulee omalta osaltaan jäsentämään toimintakulttuuria Kouluviihtyvyyttä lisätty kalustohankinnoilla oppilaiden yleisiin tiloihin. Opetussuunnitelmatyö käynnissä ja koordinaattorit tehneet toimintasuunnitelman. Lisäksi on järjestetty kevät lukukaudella kaksi henkilöstön opetussuunnitelmailtapäivää (3h). Toimineet pääsääntöisesti.

27 Sivu 26 Lukio Lukion sitovia tavoitteita ovat seuraavat: Sitova tavoite Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta Painopisteenä yrittäjyys Etäopetuksen edellytysten luonti Opetuksen vaikuttavuus Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Kurssitarjonnan laajuus Tarjotut kurssit / lukuvuosi 137 Yrittäjyyskurssien tarjottu / suoritettu määrä Tarjottavien ja vastaanotettujen etäopetuskurssien määrä Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien määrä Tarjotaan alueellisesti 1-2 yrittäjyyskurssia sekä koulukohtaisesti toteutetusti 2 Etäopetuskursseja (vn/virt/moodle-kurssit) Toteutunut Kevätlukukaudella kolmen jakson ( kurssitarjonta yht. 68. Alueellisesti tarjottiin Tuumasta toimeen projektikurssi ja omana Asiakas on oikeassa - kurssi. Kevät lukukaudella toteutettiin kuusi kurssia Kevään kirjoituksiin osallistui 18 kirjoittajaa. Varhaiskasvatus Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Varhaiskasvatuksen tarjoaminen laadukkaana lähipalveluna Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen keväällä Toteutunut Toteutumatta. Erityislastentarhanopettajan palvelut Varhaisen tuen tarjoaminen lapsille, henkilöstön kasvatustoiminnan tukeminen Kasvun- ja oppimisen tukea saanut 20 lasta. Erityislastentarhanopet-taja pääasiallisesti esiopetusryhmässä,

28 Sivu 27 jossa 14 tukea saanutta oppilasta Ohjauskertojen lukumäärä yht. 110 kpl. Juvalle myyty sopimuksen mukaisia ohjauskäyntejä 6 krt. Jonossa olevien hakemusten lukumäärä Varhaiskasvatussuunnitelma Päivähoitoa hakeville järjestetään päivähoito lain mukaisessa aikataulussa Sulkavan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen Toteutunut. Tammi-toukokuun ajalla määräaikainen kotona työtä tekevä perhepäivähoitaja. Uusi varhaiskasvatuslaki tulee voimaan alkaen. Sen mukaisesti varhaiskasvatussuunnitelmasta tulee velvoittava ja tätä varten opetushallitus laatii valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Kunnan vasu päivitetään perusteiden ilmestyttyä siten, että se otetaan käyttöön Kestävä kuntatalous Hoitopäivän hinta Päivähoitopalvelujen järjestäminen taloudellisesti Vuosilomien aikaisten sijaisten käytön minimointi, lomia keskitetään koulujen lomien aikoihin. Hoitopäivän hinta ,63 (v ,03 ). Vuosilomasijaisia käytetty hyvin vähän.

29 Sivu 28 Kirjasto Sitova tavoite Mittarit/arviointi Kestävä kuntatalous Käyttömenot/asukas=82 Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Kestävä kuntatalous Lainamäärä kpl/asukas=20 Aineistomenot + henkilöstömenot/ Lainat+kävijät=1,29 Toiminnallinen tavoite 2015 Kustannusten pitäminen v tasolla Palvelun laadun ja laajuuden pitäminen v tasolla Kustannusten pitäminen v tasolla Toteutunut Menot 48 % Tulot 50 % Lainamäärä 18-19/asukas 1,4 toteutunut Kansalaisopisto Järvi-Saimaan kansalaisopiston talousarvion toteuma kevätlukukausi 2015 Kansalaisopiston tavoitteet ja mittarit 2015 Sitova tavoite Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta Mittarit/arviointi Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä Toiminnallinen tavoite 2015 Vähintään edellisen vuoden taso Toteutunut Opiskelijoiden lukumäärä (kevätlukukausi): Vuonna 2014: 1 640, Sulkava: 384 Vuonna 2015: 1 598, Sulkava: 362 Kurssilaisten lukumäärä (koko opetustoiminta): Vuonna 2014: 3 033, Sulkava: 734

30 Sivu 29 Vuonna 2015: 2 975, Sulkava: 712 Kustannustehokas opetus Opetustuntien lukumäärä /opetustunti /opiskelija Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen v tasolla Koko opetustoiminta (kevätlukukausi): Vuonna 2014: t, Sulkava: t Vuonna 2015: t, Sulkava: t Opetustuntien lukumäärä (koko opisto): 43 /opetustunti 105 /opiskelija (brutto) Kansalaisopiston opiskelijoilta perittävät kevään kurssimaksut on laskutettu 2014 syyslukukaudella. Tästä johtuen keväälle 2015 ei ole kurssimaksutuloja. Vapaa-aikapalvelut Vapaa-ajanpalveluiden tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015 ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Kuntalaisaktiivisuus Hyvät palvelut Tapahtuma/tilaisuudet 17 kpl, Osallistujat/henkilöt Ostopalvelut 2 toimijaa Asiakaskyselyt suoritetaan Ennallaan pysyttäminen Aktivointia lisätään Ennallaan 17 kpl Toteutunut Toteutunut Kolmas sektori Yhteistyötä jatketaan Toteutunut

31 Sivu 30 Sidosryhmäyhteistyö Nuorisovaltuusto Aktiivisuus/osallisuus Kuuleminen/lausunnot Pysyttää edelleen Lisätään kuntahallinnossa Toimintaedellytykset Tilat/alueet/talous Turvataan jatkuvuus Henkilöstö Koulutus/osaaminen Turvataan jatkuvuus ja otetaan huomioon henkilöstön jaksaminen työssään Ennallaan Toteutunut Huomioitu LIIKUNTATOIMI Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Sisä- ja ulkoliikuntapaikat turvalliset käyttää Ei onnettomuuksia Turvallisuusasiakirjan päivitys ja huoltokirja käytössä Toteutunut Huomioitu. Tarpeelliset toimenpiteet tehty. Turvallisuusasiakirja valmistelussa Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi SIVISTYSTOIMI Tulot yht ,45 65, Menot yht ,14 48,

32 Sivu 31 Netto ennen poistoja ,69 45, Poistot yht ,77 44, Netto ,46 45, SOSIAALITOIMI Sosiaalityö Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Hyvät palvelut; palvelujen saatavuus Kestävä kuntatalous; palvelujen kustannusvertailu ttt- päätös alle 7 arkipäivässä sos.tt. tapaamiseen pääsee kiireellisesti seuraavana arkipäivänä Vammaispalvelupäätös/ kotikäynti 2 viikossa Kaikki sosiaalityön ensisijaiset palvelut saa kotikunnasta Lastensuojelussa ei uusia laitossijoituksia; perhetyötä lisätty Päihdehuollon laitossijoituksissa 10 % lasku, A-klinikkakäyntejä lisätty Toimeentulotuen euromäärä kork. vuoden 2014 tasolla(+indeksikorotus) Jonotusajat lain määräysten alle, matala kynnys hakeutua palvelujen piiriin, puhelinsoittoaika sos.tt:lle Palvelujen ostopalvelut eivät lisäänny kokonaisvaltainen palvelu ja ennaltaehkäisevä työtapa vakiintuu Laitoshoito vähenee päihdehuollossa ja lastensuojelussa. Toimeentulotuen käytön kasvu pysähtyy. Toteutunut Päätökset tehty 7 arkipäivässä. puhelinsoittoaikaa käytetty hyvin Lapsiperheiden tukipalveluja jouduttu edelleen ostamaan ennaltaehkäisevänä palveluna Laitoshuoltoa ei lastensuojelussa ole, päihdehuollon laitoshoidon vähentäminen etenee Toimeentulotukea käytetään edelleen paljon.

33 Sivu 32 Henkilöstön rekrytointi, saatavuus ja hyvinvointi Yhteistyö Viestintä/tiedotus 2 koulutuspäivää/hlö/vuosi toteutuu TYKY-toimintaan osallistuminen 100 %, Alueelliset työkokoukset käynnissä Palvelujen saatavuus Asiakaspalautteet pääosin positiivisia ja muutoksiin ryhdytty tarvittaessa Ennaltaehkäisevä työote tehostuu. Henkilöstö on pätevää ja voi hyvin Yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin ym. kanssa, järjestöt mukana suunnittelussa. Ajantasainen ja oikea tieto palveluista. Ohjaus ja neuvonta yhteistyötahojen suhteen Toteutunut Toteutunut suunnitellusta Viestinnässä korostunut ATK; kaikki hakemukset viety kotisivuille. Avo- ja hoivapalvelut Mittarit/arviointi Jonotusajat Pitkäaikaispaikat/kotona asuvien määrä/avopalvelut Ostetut paikat Sitova tavoite Avohuoltopainotteinen palvelurakenne Toiminnallinen tavoite 2015 Laitospaikkojen vähentäminen Koti- ja tukipalvelujen lisääminen ja yöpartiotoiminta Omaishoidon tuki Palvelusetelit, SAS-palaverit Vanhusneuvola ja päiväkeskustoiminta Toteutunut Suunnittelu käynnissä Palveluja lisätty tarpeen mukaan ja yöpartio aloitettu Omaishoidon tukea saa 24 henkilöä, palveluseteleitä 5 asiakasta Kotisairaanhoidon muutto päiväkeskukseen käynnissä

34 Sivu 33 Palvelujen hintataso Laitos/kotihoito kustannukset Palvelujen kustannusvertailu Palvelurakenne, asiakkaat hoitoisuuden mukaisesti oikeilla paikoilla Kissankelloon jonossa 6 asiakasta. Pa. muistisairaita jotka eivät pärjää avopalveluissa. Sijaiset saatu tarvittaessa Sijaiset Saadaan koulutetut sijaiset Täydennyskoulutus suunnitelman mukaisesti Henkilöstörakenne Tyytyväisyyskyselyt Sairauspoissaolot Henkilöstön rekrytointi ja saatavuus Koulutuksen saanut henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Oppisopimus- ja täydennyskoulutukset Osaamisen arviointi Motivoitunut henkilöstö Sairauspoissaolot vähenee Kehityskeskustelut ja osaamisen arviointi x1 /v Tyhy, Tules- ja Aslak-kuntoutukset ja virkistyspäivät Palvelujen saatavuus Asiakaspalautteet Palvelujen riittävyys ja laatu palvelun tarve palvelusuunnitelmissa Palvelurakenne Yhteistyö Yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin ym. kanssa Yhteistyö kotisairaanhoidon kanssa tiivistymässä. Viestintä/tiedotus Ajantasainen tieto palveluista Tiedot netissä ja palveluohjaaja ja työntekijät tiedottavat. Tullut yksi uusi palveluseteliyrittäjä, Suunnitelma nyt 4 yrittäjää. Muuten Suunnittelun tehostaminen ikääntyneen väestön tilanne ennallaan. VPL suunnitelma tukemiseksi (VPL). on päivitetty ja Omavalvontasuunnitelma omavalvontasuunnitelmat tehty. Jokaiselle apua tarvitsevalle on tehty palvelutarpeen Palvelutarpeen määritys ja suunnitelmat on tehty jokaiselle

35 Sivu 34 määritys ja suunnitelma asiakkaalle. Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi SOSIAALITOIMI Tulot yht ,75 42, Menot yht ,57 49, Netto ennen poistoja ,82 51, Poistot yht ,28 50, Netto ,10 51, TERVEYDENHUOLTO Sitova tavoite Kestävä kuntatalous Mittarit/arviointi Kustannusnousu max. 1 % / vuosi Suunnittelun läpinäkyvyys Toiminnallinen tavoite 2015 Kokonaiskustannusten nousu hidastuu erityissairaanhoidossa, perusterveydenhoidossa pysähtyy kunnat mukana talousarvion arvioinnissa, laadinnassa ja hyväksymisessä aikaisemmassa vaiheessa Toteutunut Kokonaiskustannusten nousu ei ole hidastuntu Hyvät palvelut Sopimuksenmukainen palvelutaso Palveluketju on aukoton Lähipalvelut toimivat

36 Sivu 35 lähipalveluissa Lähipalvelut on määritelty Palveluiden saatavuus suunnittelun läpinäkyvyys Lääkäri paikalla 5 pv/viikko virka-aikana kuntayhtymän kunnat mukana määrittämässä lähipalveluja Lääkäriin pääsee jonottamatta omassa kunnassa Suurimmaksi osaksi toimii Toteutunut TERVEYDENHUOLTOPALV ELUT Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi Tulot yht. 0 0,00 0,0 0 Menot yht ,82 60, Netto ennen poistoja ,82 60, Poistot yht ,76 50, Netto ,58 60, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI Toimiala vastaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat sekä yksityistieasiat. Sulkavan ja Juvan kunnat ostavat toimialan palvelut Rantasalmen kunnalta yhteistyösopimuksen mukaisesti.

37 Sivu 36 Ympäristötoimen toiminta-ajatuksena on edistää hyvää rakentamistapaa ja valvoa rakennustoimintaa määräysten ja asetusten mukaisesti. Ympäristötoimen tehtävänä on valvoa ja seurata ympäristön tilaa, ottaen huomioon kestävä kehitys sekä yksityisteiden osalta seurata ja edistää liikenneturvallisuutta sekä tehokasta tiealueiden kunnossapitoa. Lupa- ja valvonta-asioissa tulee ottaa huomioon tasapuolinen kohtelu. 400 Rakennus- ja ympäristötoimi Ympäristötoimen hallinnon tehtävänä on johtaa ympäristötoimialaa sekä koordinoida ympäristölautakunnan toimintaa. Ympäristöhallinnon kulut jaetaan toimialalle yleiskuluprosentilla, joka on vuonna ,56 %. Sitovat tavoitteet: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteuma Ympäristötoimen riittävän henkilöresurssin turvaaminen. Kaikki vakanssit täytetty. Kaikkien virkojen ja toimien täyttäminen jollain järjestelyllä maaliskuuhun 2015 mennessä. Toteutunut. Perustelut: Ympäristöpäällikkö/rakennustarkastaja on siirtynyt muihin tehtäviin ja Sulkavan ympäristötoimensihteeri jää eläkkeelle vuoden 2014 lopussa. Ympäristötoimensihteerin osalta tehtävä on tarkoitus hoitaa 50 % työajalla. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat sekä hyväksyä toimenpideilmoitukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeuslupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Rakennusvalvonnan menot jaetaan kunnittain: 75 % lupamäärien suhteessa ja 25 % asukasluvun suhteessa. Tunnusluvut TP2013 TA2014 TA2015 toteuma Rakennusluvat (45 %) Toimenpideluvat (51 %)

38 Sivu 37 Toimenpideilmoitukset (35 %) Katselmukset (20 %) Rakennusvalvonnan sitovat tavoitteet ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteuma Rakennusvalvonnan taksojen tarkastus loppuvuodesta Vanhentuneista luvista informoidaan luvanhakijoita kirjeellä ja muistutetaan luvassa määrätyistä katselmuksista. Rakennusvalvonnan taksalla tulee kattaa suurin osa menoista. Yli viisi vuotta voimassa olevat rakennusluvat ovat rauenneet, ellei niille ole haettu jatkoaikaa. Osa haetuista rakennusluvista on jäänyt kokonaan toteuttamatta, osassa rakennuksista ei ole pidetty lopputarkastusta. Uudet taksat voimaan Vanhentuneista luvista tarkastettu 40% Ei vielä toteutunut. Aloitettu. Ympäristönsuojelu Ympäristönvalvonnan tehtävänä on myöntää tai valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti. Lakisääteisissä lupa- ja valvonta-asioissa noudatetaan tasapuolista kohtelua koko ympäristötoimen toiminta-alueella. Ympäristövalvonnan menot jaetaan kunnittain asukasluvun suhteessa. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Elinkeinotoimintojen lupa- ja ilmoitusasioiden käsittely ensisijaisena Aiheetonta viivytystä ei aiheudu toimintojen käynnistämiselle Resurssien käytössä käytetään ensisijaisuusharkintaa. Toteuma Toteutunut.

39 Sivu 38 lupakäsittelyssä Maa-ainesalueiden korkomittaukset Korkomittaukset teetetään 3-5 tärkeimmällä maa-ainesalueella. Konemittauksella saadaan faktatietoa silmämääräisen arvioinnin tueksi. Ei vielä tehty. Asuntotoimi Asuntotoimen yleistavoitteena on toimia kunnan asuntoviranomaisena ja vastata kunnan asuntojen vuokrauksesta. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut Kiinteistönpidon kehittäminen Huoltokirja Sähköisen huoltokirjan käytön vakiinnuttaminen Sähköinen huoltokirja ei ole käytössä. Tietoimi Tiejaosto toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoksen tehtävänä on yksityistielaissa säädetyt tehtävät, lähinnä tietoimitusten suorittaminen sekä yksityistieavustusten jakaminen. Tiejaoksen kulut jaetaan kunnittain avustettavien yksityistiekilometrien suhteessa. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Yksityistieverkoston kehittäminen ja kunnossapitämisen avustaminen sekä opastaminen ja ohjaaminen niin, että liikenteen aiheuttamat Tiedotukset tiekunnille 1-2 kertaa vuodessa. Tiedotukset tiekunnille 1-2 kertaa vuodessa. Toteuma Kirje avustushakupapereiden yhteydessä lähetetty.

40 Sivu 39 kulut säilyvät tiekunnille kohtuullisina ympäri vuoden. Yksityisteiden avustuskriteerien päivitys Avustusten oikeampi kohdentuminen. Avustuskriteerit päivitetty ennen avustusten hakukierrosta. Toteutunut. Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi RAKENNUS-JA YMPÄRISTÖTOIMI Tulot yht ,55 49, Menot yht ,12 54, Netto ennen poistoja ,57 58, Poistot yht ,00 39, Netto ,57 57, Toteutunut KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Talousarvi o Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi

41 Sivu 40 Tulot yht ,59 49, Menot yht. Netto ennen poistoja ,78 53, ,19 53, Poistot yht ,96 48, Netto ,15 53, Keskeisimpien tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015 Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut Palvelutuotannossa onnistuminen SPOY toimii palvelujen tuottajana kunnalle/yhteisöille tehtyjen sopimusten mukaisesti. Yhteistyöratkaisut tuottavat synergiaetuja ja kustannustehokkuutta. Kunnan ja SPOY:n hallitukset pitävät Seurantapalaverin ajankohta on sovittu. SPOY on toiminut palvelujen tuottajana kunnalle/yhteisöille

42 Sivu 41 Vesi- ja viemärilaitos Vesi- ja viemärilaitos toimii voimassa olevien lupaehtojen mukaisesti. seurantapalaverin 2 kertaa vuodessa. Vesi- ja viemäriverkostoa hoidetaan järjestelmällisesti tehtyjen sopimusten mukaisesti. Lupaehtojen mukainen toiminta on onnistunut, vesi- ja viemäriverkkoa on hoidettu järjestelmällisesti, ongelmakohtiin on puututtu ja löydetty ratkaisut. Toteutunut Sulkavan Palvelut Oy Sulkavan Palvelut Oy Budjetoitu Toteutunut Tot% Ed.vuosi Liiketoiminnan kulut ,28 86, Liiketoiminnan tulot ,95 69, Tilikauden voitto/tappio ,

Välitilinpäätös 30.6.2014

Välitilinpäätös 30.6.2014 Välitilinpäätös 30.6.2014 Kunnanhallitus 18.8.2014 Kunnanvaltuusto 25.8.2014 S i v u 1 SISÄLTÖ TULOSLASKELMA 30.6.2014... 3 RAHOITUSLASKELMA 30.6.2014... 5 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 30.6.2014... 7 KESKUSHALLINTO...

Lisätiedot

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO Toimiala vastaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta,

Lisätiedot

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO Toimiala vastaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta,

Lisätiedot

yms. YHTEENSÄ 7,0 htv 468 499 468 499 432 176 413 579 394 242 LUPATULOT 171200 rakennusvalvonta ympäristövalvonta yksityistiet

yms. YHTEENSÄ 7,0 htv 468 499 468 499 432 176 413 579 394 242 LUPATULOT 171200 rakennusvalvonta ympäristövalvonta yksityistiet RAJUSU 2013 kustannusten jako; lupam~rät, asukasluku, yksityistie kilometrit YHTEENSÄ 7,0 htv (henkilötyövuosi) MENO HALLINTO 14,16 % 58 111 ymp. päällikkö 0,45 htv sihteerit 0,3 htv kokouskulut ltk +

Lisätiedot

PERUSPALVELUTOIMI 200 SIVISTYSTOIMI PERUSOPETUS

PERUSPALVELUTOIMI 200 SIVISTYSTOIMI PERUSOPETUS PERUSPALVELUTOIMI Sulkavan kunnan peruspalveluiden toimiala vastaa sivistystoimeen kuuluvista varhaiskasvatus-, opetus-, koulutus-, kirjasto-, vapaa sivistystyö-, nuoriso-, liikunta-, museo-, kotiseutuarkisto-

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Toimiala vastaa Joroisten kunnan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Välitilinpäätös

Välitilinpäätös Välitilinpäätös 30.6.2016 Kunnanhallitus 12.8.2016 Kunnanvaltuusto 22.8.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 RAHOITUSLASKELMA 30.6.2016... 3 INVESTOINNIT 30.6.2016... 5 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN...

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot