Kolster Info. Innovaatiot hyötykäyttöön Peikot USA:n markkinoilla. Rajoita patenttiasi, jos uhkana on sen menettäminen. Finncont:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolster Info. Innovaatiot hyötykäyttöön Peikot USA:n markkinoilla. Rajoita patenttiasi, jos uhkana on sen menettäminen. Finncont:"

Transkriptio

1 Kolster Info Nr Syyskuu Finncont: Innovaatiot hyötykäyttöön Peikot USA:n markkinoilla Rajoita patenttiasi, jos uhkana on sen menettäminen

2 Patentit teksti ja kuva Anne Suutala > MAHDOLLISUUS PATENTIN RAJOITTAMISEEN PARANTAA PATENTINHALTIJAN OIKEUKSIA Yksi merkittävimmistä Euroopan patenttisopimuksen uudistamiseen liittyvistä ja Suomen patenttilakiin joulukuussa 2007 voimaan astuvista muutoksista on patentinhaltijan mahdollisuus rajoittaa patenttinsa suojapiiriä virastossa. Tällainen patentin hallinnollinen rajoittaminen vapaaehtoisesti haltijan toimesta auttaa pitämään patentin voimassa suoja-alaltaan rajoitettuna, mikäli uhkana on koko patentin mitätöinti. Toimistopäällikkö Laila Jungfelt Patentti- ja rekisterihallituksen Patentti- ja innovaatiolinjalta vastaa uutta menettelyä koskeviin kysymyksiin. Mistä patentin rajoittamisessa on kyse? Rajoittamismenettely on tarpeen, kun patentinhaltija huomaa, että hänelle myönnetty patentti on suojaalaltaan liian laaja. Esimerkiksi kaikista estejulkaisuista ei ole ollut tietoa hakemusvaiheessa. On patentinhaltijan intressi, että patenttivaatimuksia supistetaan ennen kallista mitätöintioikeudenkäyntiä. Oma patentti saadaan pidettyä voimassa suoja-alaltaan rajoitettuna, eikä menetetä sitä kokonaan. Patenttilakiin on nyt saatu myös pykälä, jonka mukaan myös tuomioistuinkäsittelyn aikana voidaan pyytää patentin rajoittamista tätä on aiemmin pidetty Suomen oikeuskäytännössä poikkeuksellisena. Mikä on tausta menettelyn käyttöön ottamiselle? On ollut jonkinlainen kummallisuus, että patentinhaltija ei ole voinut itse rajoittaa oman patenttinsa suojapiiriä. Kun patentin rajoittaminen eurooppapatentin osalta tulee mahdolliseksi, on tarkoituksenmukaista, että myös Suomessa myönnettyä kansallista patenttia voidaan rajoittaa. Patentin rajoittaminen on jo aiemmin ollut mahdollista eräissä Euroopan maissa, kuten esimerkiksi Tanskassa, Norjassa, Saksassa ja Englannissa. Nyt eurooppalaiset patenttikäytännöt yhtenäistyvät. Mitä rajoittamispyynnöltä vaaditaan ja miten se käsitellään virastossa? Rajoittamispyyntö tehdään kirjallisesti, se on vapaamuotoinen ja sisältää uudet muutetut patenttivaatimukset. Rajoittamista ei tarvitse perustella. Muodollisen tarkastuksen jälkeen pyyntö siirtyy tutkijainsinöörille. Tavoitteena on, että pyyntö käsitellään mahdollisimman nopeasti. Väiteaikahan on 9 kuukautta, joten on hyvinkin mahdollista, että rajoittamispäätös on jo tehtynä, ennen kuin mahdollista väitettä patenttia vastaan ehditään jättää. Mitä ennakko-odotuksia PRH:lla on uuden menettelyn suhteen? On vaikea sanoa, kuinka paljon rajoittamispyyntöjä tulee virastoon. Oma arvioni on 5-6 vuodessa. Kyselyjä asiasta on kuitenkin tullut paljon. Vaikka määrällisesti ei ole kysymys isosta volyymistä, on rajoittamismahdollisuus hyvinkin merkityksellinen patentinhaltijoille. Tulkitsen asiaa myös niin, että Suomessa patenttien tutkiminen on niin hyvällä tasolla, että suuri osa myönnetyistä patenteista pysyy sellaisenaan voimassa. Myös väitemenettelyn aikana patenttivaatimukset käsitellään perusteellisesti, mistä johtuen mitätöintioikeudenkäyntejä on vähän. Onko mahdollista, että rajoittamista ei myönnetä? Rajoittamispyyntöä ei hyväksytä, jos patentin suoja-alan rajoittaminen ei ole todellista ja suoja-alaa on laajennettu. Rajoittamishakemuksella ei voi esimerkiksi vain selventää patenttivaatimuksia käyttämällä jotakin parempaa termiä. Erityistä huomioitavaa ohjeeksi patentinhaltijoille? Kannattaa muistaa, että rajoittamispäätöksen jälkeen ei enää ole mahdollista palata patentin alkuperäiseen laajempaan suojapiiriin. Toisaalta patentinhaltija voi hakea patentin rajoittamista niin monta kertaa, kuin katsoo sen tarpeelliseksi. Tällöin kuitenkin suoja-alan on oltava aina edellistä rajoittamista suppeampi. 2 Kolster Info

3 Kolster Info Nr Syyskuu Pääkirjoitus > Julkaisija Kolster Oy Ab Helsinki Iso Roobertinkatu Helsinki Turku Lemminkäisenkatu C Turku Tampere Pellavatehtaankatu 10 B Tampere Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. krs Seinäjoki Vaasa Vaasanpuistikko Vaasa Oulu Elektroniikkatie 2 B Oulu > Päätoimittaja Anne Suutala > Toimitusneuvosto Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Kaisu Spets-Vainio > Suunnittelu ja taitto White Sheep Oy, Mariet Louhento > Tilaukset ja osoitteenmuutokset Kolster Oy Ab Puh. (09) Faksi (09) Sähköposti Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Ollaksemme yrityksenä määrätietoisia ja rehellisiä - sekä itseämme että ennen kaikkea asiakkaitamme kohtaan - tarvitsemme yhtenevän käsityksen olemassaolomme tarkoituksesta ja tavoitteista sekä niistä arvoista, joiden varassa toimintaamme rakennamme. Olemme omaksuneet tehtäväksemme suojata ja hoitaa asiakkaidemme henkistä omaisuutta sekä edistää henkisen omaisuuden suojamuotojen kehitystä. Tavoitteenamme eli visionamme on olla jatkossakin Suomen johtava immateriaalioikeusalan palveluyritys ja tarjota asiakkaillemme laadullisesti parasta alan osaamista. Perusarvomme ovat eettisyys ja luottamuksellisuus, laatu ja osaaminen sekä henkilöstön hyvinvointi. Näille peruskiville rakennamme myös tulevaisuudessa Kolster-brändiä, johon sisältyy kaikki se tieto, kokemukset ja mielikuvat, jotka Te, hyvät asiakkaamme, olette liittäneet yritykseemme ja palveluihimme vuosien varrella. Haluamme vaalia brändiämme ennen kaikkea luottamussuhteena asiakkaisiimme. Rakennamme brändiämme ensisijaisesti teoillamme ja osaamisellamme, mutta olemme halunneet kiteyttää sen myös sanalliseksi peruslupaukseksi, yritys-sloganiksi. Peruslupauksessamme olemme pyrkineet kertomaan sen, mikä on kaikkein oleellisinta Kolsterin tarjoamille palveluille. Se on lupaus, joka kertoo sekä osaamisestamme että sen lopputuloksesta, siitä, mitä työmme merkitsee asiakkaillemme. Vahva pyrkimyksemme on tuottaa asiakkaillemme konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista. Tämä on lupaus, jonka haluamme lunastaa toiminnallamme nyt ja tulevaisuudessa. Antti Peltonen toimitusjohtaja > Kolster Info 3

4 Asiakkaan näkökulma Finncont Oy:n IPR-toiminnoista vastaava tuotekehityspäällikkö Toni Harjumäki kuvaa tilannetta vielä puoli vuotta sitten: Finncontin aktiivinen IPRtoiminta on vastikään käynnistetty. Näihin asioihin paneutuminen lähti konkreettisesti liikkeelle yrityksen hallitukselta tulleesta kysymyksestä, minkälainen IPR-salkku Finncontilla on. Totesimme, että meillä ei ollut selkeää kokonaisnäkemystä IPR-asioista, eikä myöskään selkeitä tavoitteita, vastuita tai toimintamalleja. Emme tunteneet myöskään riittävästi lainsäädäntöä tai niitä velvoitteita, jotka työnantajalle kuuluvat esimerkiksi työsuhdekeksintöjen käsittelyn osalta. Kokonaisnäkemystä ja tiukemteksti: Anne Suutala > FINNCONT KASVU-URALLA LISÄPOTKUA HAETAAN IPR-ASIOIDEN PAREMMASTA HALLINNASTA Yli 30 vuotta nesteiden kuljetus-, varastointi- ja prosessointikontteja ja yli 20 vuotta muovisia rotaatiovalutuotteita valmistanut yritys Finncont Oy tavoittelee voimakasta kasvua 20 miljoonan euron liikevaihdollaan. Myyntiä vauhdittavat lisääntyvä ympäristötietoisuus ja Finncontin tuotteiden hyvä ekokilpailukyky. Lisäpontta kasvulle on lähdetty hakemaan määrätietoisesti myös IPR-asioiden paremmasta haltuunotosta. Kuva Anne Suutala paa otetta IPR-asioiden hoitoon lähdettiin hakemaan Kolsterin IPR Management palvelupaketin vauhdittamana. Se sisälsi kolme koulutusja konsultointipäivää, joiden aikana Finncontin avainhenkilöt perehdytettiin erityisesti työsuhdekeksintöihin liittyviin kysymyksiin. Samalla yrityksen tuotekehitys- ja IPR-prosessit käytiin keskustellen läpi. Tavoitteena oli luoda vakiintuneet toimintatavat, vastuut ja rutiinit sekä oppia arvioimaan omaa liiketoimintaa ja tuotteita IPR-näkökulmasta. Kolsterin paketti oli käytännönläheinen. Saimme tuloksena IPR-käsikirjan, jonka tärkeä osa on Finncontin oma työsuhdekeksintöohjesääntö - se oli meille se isoin juttu, Harjumäki sanoo ja jatkaa: Pääsimme todella tehokkaasti IPR-asioihin sisään, ja saimme nopeasti valmista aikaan. Nyt tiedämme, mihin keskittyä, kun lähdemme laajentamaan omaa IPR-toimintaamme. Voin suositella IPR Management peruspakettia kaikille suomalaisille pk-yrityksille. Finncont on tuonut ekokilpailukyvyn hinta- ja laatukilpailukyvyn rinnalle, sanovat Tommi Jäntti (vas.) ja Toni Harjumäki. Tehtaalta lähtee vuosittain kappaletta kokonaan kierrätettävästä muovista rotaatiovalettuja tuotteita. Harjumäen mukaan yrityksen tärkeä tavoite on löytää innovaatiot entistä paremmin ja myös suojata ne aktiivisemmin, jotta kaikki innovatiivisuus saataisiin hyötykäyttöön. Henkilöstöä pyritään motivoimaan ja kannustamaan työsuhdekeksintöohjesäännöllä. Yleisestä käytännöstä poiketen se sisältää patenttien lisäksi hyödyllisyysmallit ja mallisuojat, joihin yritys noudattaa yhtenäistä palkitsemistapaa. Finncont suunnittelee myös aloitteiden ottamista mukaan: Työsuhdekeksinnöt ja aloitetoiminta menevät osin päällekkäin. Periaatteena on, että kaikista innovaatioista palkitaan - reilu peli ja selkeä paletti sääntöjä. Ei ole tarkoituksenmukaista, että työntekijän pitäisi osata harkita, onko kyseessä keksintö vai toimintaa tehostava aloite, tai mikä olisi se suojamuoto, jota siihen voisi soveltaa. IPR-STRATEGIA SELKIYTYMÄSSÄ Lisähaastetta Finncontin sisäiseen IPR-toimintamalliin tuo liiketoiminnan jakautuminen keskenään erilaisiin toimialoihin: IBC-kontteihin (Intermediate Bulk Container) ja rotaatiovalumenetelmällä muovista valmistettaviin ympäristötuotteisiin ja teknisiin komponentteihin. 4 Kolster Info

5 Finncontin teräksestä tai muovista valmistamat IBC-kontit ovat ns. kestokontteja, joita teollisuus käyttää nesteiden kuljetuksessa, säilytyksessä tai tuotantoprosessissaan. Tuotteista 80 % menee vientiin. Finncont onkin maailman johtavia IBC-kestokonttien valmistajia. Kasvava ympäristötietoisuus vauhdittaa siirtymistä kertakäyttöisistä kevytkonteista kestokontteihin. Harjumäen mukaan kestokontit ovat jo luoneet markkinoille vankan aseman ja standardeja alalle. Jatkossa harkitsemme suojausta systemaattisesti kaikkiin uusiin tuotteisiin, ja pyrimme myös sitouttamaan asiakkaita FINNCONT-brändiin suojauksen kautta. Samalla yritämme saada pientä jarrua Kiina-ilmiöön. Uusien tuotteiden tarjousvaiheessa on erittäin tärkeää, että suojaushakemus on sisällä ennen keskusteluja asiakkaan kanssa, ettemme paljasta omia innovaatioitamme asiakkaidemme kautta kilpailijoille. Finncont on myös Pohjoismaiden johtava rotaatiovalutuotteiden valmistaja ja Euroopassakin 10 suurimman joukossa. Aktiivisessa tuotannossa olevia tuotteita on viitisensataa. Esimerkkejä teknisistä komponenteista ovat vesi-, polttoaine- ja nestesäiliöt, veneen istuimet, poijut ja ponttoonit, trukkien paneelit ja peräkärryjen kuomut; ympäristötuotteista mm. kompostorit, jätteiden keräyssäiliöt, kuivakäymälät tai sadevesi- ja jätevedenpumppauskaivot. Tuotepäällikkö, teollinen muotoilija Tommi Jäntti kuvaa suojauksen haasteita: Teemme tuotekehitystä yhdessä sopimusasiakkaidemme kanssa. Tyypillisesti suojattaviksi soveltuvat kohteet ovat valumuotteja tai yksittäisiä tuoteominaisuuksia, jotka toimivat yleisesti useille tuotteille. Silloin on tasapainoiltava sen kanssa, kenelle innovaatio kuuluu, ja kuka suojauksen IBC-kontit ovat Finncontin oman 30-vuotisen osaamisen tulosta. Pääosa tuotteista menee vientiin. tekee: Finncont vai asiakas. Jäntti tähdentää, että tärkeintä on kuitenkin se, että suojaus hoidetaan; ei niinkään se, kumpi osapuoli sen tekee. Pääasia on, että suojausta ei tee kilpailija, sillä se rajoittaisi molempien liiketoimintaa. Rotaatiovalutuotteissa muotoilulla on iso merkitys. Jäntin mukaan mallioikeus on osoittautunut oivalliseksi tavaksi suojata myös teknisiä innovaatioita, sillä ulkomuodon suojaus suojaa usein samalla myös tärkeimmät tekniset ominaisuudet. Asiakasyrityksille pyritään tarjoamaan kokonaispaketteja, joihin sisältyy tuotteen suunnittelu, muotoilu, lujuuslaskenta, muotin ja tuotteen valmistus, muottien huolto ja tuotteiden lähetyslogistiikka. Silloin kun tuotekehitystä tehdään asiakkaan lukuun, tarvitaan neuvotteluja IPRomaisuudesta. Pyrimme ottamaan keksintö- ja suojausasiat tiukemmin huomioon kaikissa sopimuksissamme. Haluamme myös varmistaa mahdollisimman hyvin, että emme loukkaa toisten IPR-oikeuksia. Meidän on kuitenkin mahdotonta valvoa itse kaikkia niitä aloja, missä rotaatiovalutuotteita käytetään. Sovellusmahdollisuuksista on käytetty vasta ensimmäinen tuhannesosa, Jäntti sanoo. Finncontin sisäinen IPR-kehitysprojekti on siis täydessä vauhdissa. Yrityksen IPR-tavoitteet ja strategia ovat kirkastumassa. Tähtäin ei ole vähemmässä kuin liikevaihdon kasvattamisessa, yhtiön arvon nostamisessa ja asiakkaiden sitouttamisessa entistä tiiviimmin FINNCONT-brändiin. Kuva Finncont Kolster Info 5

6 Patentit usa text Christine H. McCarthy > illustration Mariet Louhento DEALING WITH U.S. PATENT TROLLS: BOTH FRIEND AND FOE You are a thriving company and understand that patents are good things to have: patents protect your investment in research and development; patents stop competitors from stealing your most profitable products; patents are a source of revenue through licensing to your business partners and customers. But what do you do when a non-competitor accuses you of infringing their patent when they are not practicing the patent themselves? What do you do when they threaten to stop the sale of your products? The story has grown more common in the U.S., with a few individuals and firms sending warning letters and filing patent infringement suits for the sole purpose of extorting money. Such organizations are harshly called Patent Trolls as in the troll who hides under the bridge only to jump out and demand gold from travelers to cross his bridge. In much the same way, licensing and enforcement firms have made a business model of acquiring and enforcing patents, although they have no competitive interest to protect because a Troll has no products in the market. Troll s lawsuits rarely proceed to trial because the Troll offers to settle the dispute for a reasonable licensing fee. Legal fees for defending against a U.S. patent infringement suit typically cost between $500 K and $4 M USD depending on the amount at stake, the technology involved and the location of the law suit. With the majority of costs being incurred prior to the case being heard in court, one can understand why many defendants agree to settle. Much has been said in the U.S. about whether Trolls should be tolerated or punished and whether merely licensing patent rights that you are not practicing makes one a Troll. However, Trolls are not a new issue in the U.S. The renowned U.S. inventor Thomas Edison was one of the original Patent Trolls; the film industry migrated to Hollywood to escape Edison s vigorous policing of motion picture patents on the U.S. east coast. Regardless of how you view such enforcement activities, effectively dealing with Trolls requires an understanding of their nature and motivation. Trolls are Persistent Ignoring a Troll will not make them go away. If you receive a warning letter, contact U.S. patent counsel, either directly or through Kolster; U.S. counsel will send an initial response asking for specific allegations and proof of infringement. Trolls Want to Scare Your Company Not Kill Your Company Trolls have no source of revenue except through patent licensing and enforcement. If a prospective licensee goes out of business, there is no one to give Trolls money. Take some comfort that, no matter what they say, Trolls are not interested in destroying your business. They may threaten an injunction stopping you from selling products/services, as in the dispute between NTP (often characterized as a Troll) and RIM regarding the popular Blackberry product. However, a recent U.S. Supreme Court case, ebay Inc v. MercExchange, L.L.C. (2006), has made it much more difficult to get an injunction when a Troll is not in the market place. Trolls Want Money The Troll business model is based on minimizing expenses while maximiz- 6 Kolster Info

7 ing profit. Therefore, like you, they have an interest in settling litigation early to reduce their legal fees. There is no harm in talking with Trolls about settling litigation; under U.S. law, negotiations cannot be used as evidence that you think you infringe. Trolls do not view negotiation as a sign of weakness: it is necessary to their goal. Moreover, the only way you can weigh the costs of settlement (compared with litigation costs) is by knowing those costs. As in any negotiation, initially suggested licensing fees are often not agreed to. However, understand that licensing fees likely increase as the Troll spends more money to attack you; discuss settlement earlier rather than later. Trolls Target Many Companies Trolls routinely send often unsubstantiated warning letters to many companies in an industry and file suit against a number of defendants at the same time to maximize their litigation budget. Of course, this approach can backfire, for example, Jerome Lemelson (well known for his 600 patents and suing entire industries) faced unified attacks from defendants cooperating to prove his patents were invalid or unenforceable. Investigate whether this Troll has targeted other companies in your industry; maybe you can work with them to set up a joint defense. Share the cost of attacking the validity or enforceability of the Troll s patents. Trolls Want You to Look Uglier than Them Trolls regularly target companies that appear to deserve punishment. For example, one well known Troll sued Internet pornography companies rather than academic institutions; the case against each group was comparable, but U.S. juries like teachers more than pornographers. Trolls want their targets to look unsympathetic. Unfortunately, non-u.s. companies are often easier targets to disparage than a manufacturing company located down the street. U.S. lawyers routinely rely on local company bias. In fact, some jurisdictions, for example, the Eastern District of Texas, have been criticized for allegedly being Troll friendly and foreign defendant unfriendly. Troll: Friend or Foe Recognizing that Trolls see you as a business prospect, deal with them as a business decision weighing risks and benefits: Determine the extent of your exposure. By knowing the Troll s target royalty and your sales in the U.S. market (now and projected), you can determine whether settling with the Troll is a less expensive business option than litigation. Determine whether you have a strong defense. The Troll may not be entitled to their patent because you developed it first. Determine dates of first use, sale or offer for sale of the accused products. Such evidence can be submitted to the U.S. Patent Office with a request to reexamine the patent or as a defense in litigation. Determine if you infringe. Although your own analysis whether you infringe a patent is valuable, obtaining opinion of U.S. patent counsel provides a more educated study. Opinion of counsel also provides a defense against a charge of willful infringement (which can result in triple damages if infringement is found). Trolls as Friends? Dealing with Trolls can be disruptive, exasperating and expensive but licensing to Trolls can be profitable. If you have patents once core to your company s business but now non-essential or unrelated, consider whether to assign or license them to a Troll. Trolls are interested in obtaining intellectual property rights around the world. Whether you view a Troll as a friend or foe, Trolls are best dealt with by being understood. Like their fairy tale counterparts, you never know when one may step in your path. The author, Christine Hoeft McCarthy, is of counsel in the Intellectual Property Department in Barnes & Thornburg LLP s Washington, D.C., office. Her practice focuses among others on complex patent prosecution, handling patent enforcement issues including licensing and litigation; negotiating and drafting high tech agreements relating to patents, know how and branding; and rendering opinions concerning the infringement, validity and enforceability of patents. Kolster Info 7

8 Uutisia Lisää uutisaiheita sivustollamme > KOLSTER ALIHANKINTA 2007 MESSUILLA Teollisuuden alihankinnan ammattimessut Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa kokoaa yhteen alan kansainvälisen tietotaidon. Kolsterin asiantuntijat kertovat teollisoikeuksien suojaamisesta, riskien tunnistamisesta ja niihin varautumisesta messuosastolla C 521. Tule keskustelemaan erilaisista suojamuodoista, IPR Management -palvelustamme tai muista ajankohtaisista aiheista! LUETTELO SUOMESSA LAAJALTI TUNNETUISTA TAVARAMERKEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on perustanut luettelon laajalti tunnetuista tavaramerkeistä. Luettelolla on tarkoitus helpottaa tavaramerkkejä koskevia ennakko- ja sekoitettavuustutkimuksia ja siten ehkäistä tavaramerkkiriitoja. Luettelo on tavaramerkkirekisteristä erillinen tietokanta, johon tavaramerkki voidaan hakemuksesta merkitä. PRH on ottanut vastaan hakemuksia luetteloon alkaen. Edellytyksenä merkin saamiselle luetteloon on, että merkki on Suomessa laajalti tunnettu. Hakemukseen on liitettävä näyttö merkin tunnettuudesta. Merkin tunnettuutta arvioidaan siinä yleisössä, joka on kyseisen merkin kohderyhmä. Tunnettuuden tasoa arvioitaessa otetaan huomioon myös esimerkiksi markkinaosuus, merkin markkinointikustannukset, merkin käytön intensiivisyys, kesto ja maantieteellinen laajuus. Merkintä on voimassa 5 vuotta, ja se voidaan hakemuksesta uudistaa. Laajalti tunnettujen merkkien luetteloon otetut ja siitä poistetut merkit kuulutetaan Tavaramerkkilehdessä. USPTO RAJOITTAA JATKOHAKEMUKSIA JA PATENTTIVAATI- MUSTEN LUKUMÄÄRÄÄ Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirasto USPTO julkaisi uusia patenttisääntöjä, jotka tulevat voimaan Yksi uusista säännöistä rajoittaa jatkohakemusten (Continuation Application ja Continuation-in-part Application) ja lisätutkimuspyyntöjen (RCE, Request for Continued Examination) määrää. Muut liittyvät vaatimusten tutkimuksiin ja saman hakijan rinnakkaisten vaatimusten käsittelyyn. Tähänastisen käytännön mukaan USA:ssa on voitu toistaa kuviota: kaksi välipäätöstä, jälkimmäinen hylkäävä, siihen vastataan jättämällä lisätutkimuspyyntö tai jatkohakemus, johon saadaan kaksi välipäätöstä, jne, kunnes hakemus saadaan hyväksytyksi tai siitä luovutaan. Uusi sääntö muuttaa tätä käytäntöä: hakijalla on oikeus jättää kaksi jatkohakemusta ja yksi lisätutkimuspyyntö. Jos hakija vielä näiden jälkeen haluaa jättää jatkohakemuksen tai lisätutkimuspyynnön, tulee hänen perustella, miksi se on tarpeellinen ja miksi muutoksia ei tehty tai kommentteja toimitettu aiemmin. Uudet säännöt rajoittavat käytännössä myös patenttivaatimusten lukumäärää. Jos hakemuksessa on enintään 25 vaatimusta, joista enintään 5 on itsenäisiä, hakijan ei tarvitse tehdä mitään. Mutta jos jompikumpi raja-arvo ylittyy, täytyy hakijan toimittaa virastoon lisätietoa: esimerkiksi ennakkouutuustutkimuksen kaikista vaatimuksista sekä yksityiskohtainen selonteko, jossa selitetään, kuinka kukin vaatimus eroaa tunnetusta tekniikasta. Jos hakemuksilla on sama tekemis- tai etuoikeuspäivä, olennaisesti päällekkäiset selitykset, yhteinen keksijä ja yhteinen haltija, eivätkä vaatimukset kohdistu selvästi eri keksintöihin, virasto joko pyytää hakijaa toimittamaan vaatimukset yhdessä hakemuksessa tai kohtelee niitä kuin yhtä hakemusta. Hakijan on myös ilmoitettava virastolle nämä rinnakkaiset hakemukset. Jos virasto pitää hakemuksen vaatimuksia epäyhtenäisinä ja pyytää valitsemaan yhden keksinnöistä, voi hakija jättää jaetun hakemuksen vaatimuksilla, joita virasto ei vielä ole tutkinut. Tällaisella jaetulla hakemuksella on käytössään kaksi jatkohakemusta ja yksi lisätutkimuspyyntö. Muut jaetut hakemukset, vaikka niiden vaatimukset kohdistuisivat eri keksintöön kuin ensimmäisen hakemuksen vaatimukset, katsotaan jatkohakemuksiksi. Uudet säännöt koskevat kaikkia jälkeen jätettäviä uusia hakemuksia sekä PCT-hakemuksia, jotka siirtyvät kansalliseen vaiheeseen tai sen jälkeen. Vireillä oleviin hakemuksiin vaatimusten lukumäärään liittyvää sääntöä sovelletaan, jos ensimmäistä patentoitavuutta käsittelevää välipäätöstä ei ole postitettu ennen Jatkohakemusten ja lisätutkimuspyyntöjen lukumäärän rajoitukset eivät tule takautuvasti voimaan ja nyt vireillä olevilla hakemuksilla on käytössään jälkeen ainakin yksi jatkohakemus. Näiden jo vahvistettujen muutosten lisäksi käsittelyssä on useita muitakin sääntömuutoksia. Sen lisäksi myös lakimuutoksia on käsiteltävänä. NORJA LIITTYY EUROOPAN PATENTTISOPIMUKSEEN Norja liittyy viimeisenä Pohjoismaana Euroopan patenttisopimukseen (EPC, European Patent Convention) vuoden 2008 alusta lukien. Norjan liittymisen myötä Euroopan patenttisopimukseen kuuluu yhteensä 33 jäsenvaltiota. Norjasta tulee virallisesti EPC:n jäsenvaltio , jonka jälkeen jätetyissä eurooppalaisissa patenttihakemuksissa ja PCThakemuksissa Norja voidaan nimetä EPC:n jäsenmaana. Kolster Infossa julkaistut artikkelit ovat luettavissa sivustomme osiossa > Tietoa alalta/kolster Info

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi Kolster on IPR-asiantuntija Kolster Oy Ab on teollisoikeuksiin tai laajemmin immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Patentit Teollisuus Tekniikka 2014 2015 Erikoistyö (salainen), tiivistelmä TkT Kari Koskenhely, PRH 25.6.2015 Helsinki Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874 Kolster Oy Ab IPR asiantuntija vuodesta 1874 Palvelumme Patentit Hyödyllisyysmallit Tutkimukset ja valvonnat Tavaramerkit ja verkkotunnukset Mallioikeudet Riita-asiat IPR Management Kolster on Suomen johtava

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto. Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.fi Start-up -yritys toimijoita http://ace.aalto.fi/en/ The aim of Aalto

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi IPR-palvelua vuodesta 1874 Kolster Oy Ab on immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut asiantuntijayritys. Tehtävämme

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft. Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.com Agenda 29.11.2011 Microsoftin strategia pähkinän kuoressa Kuluttajat

Lisätiedot

Kolster. Palvelumme. Asiakkaamme. Toimintamallimme

Kolster. Palvelumme. Asiakkaamme. Toimintamallimme Kolster. Kolster on Suomen johtava immateriaalioikeuksien asiantuntija. Meiltä saat kaikki palvelut keksintöjen, muotoilun ja brändien suojaamiseksi, puolustamiseksi ja hyödyntämiseksi. Kolster on vuonna

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua - aineeton pääp ääoma liiketoiminnan tukijalkana Vesi-ohjelman vuosiseminaari 22.11.2011 Sisält ltöä: 1) Immateriaalijärjestelm rjestelmä ja innovaatioprosessi

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Case Genelec IPR-seminaari PK-yrityksille Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Mistä IPR:ää löytyy? Suunnittelu Tuotanto Tuote, mielikuva markkinoilla innovatiivisuus teknologiaosaaminen

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT. 15.3.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa

PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT. 15.3.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT 1 Päivän kolme kysymystä Miksi, miten mitä? Mitä? Miten? Mitä? 1. 3 Step IT 3 minuutissa 2. Työntekijät ensin 3. Arvoista asenteeseen 4. PPPP -> SAVE

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

No Problem TARJOTTIMET 1.3.2012

No Problem TARJOTTIMET 1.3.2012 No Problem TARJOTTIMET 1.3.2012 Tuotetietoja Kaikki No Problem tarjottimet on käsintehtyjä, tuote kerrallaan. Yhdessä tarjottimessa voi olla jopa 8 kerrosta viilua, koosta riippuen. Paikallisesti valmistettu

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Data Quality Master Data Management

Data Quality Master Data Management Data Quality Master Data Management TDWI Finland, 28.1.2011 Johdanto: Petri Hakanen Agenda 08.30-09.00 Coffee 09.00-09.30 Welcome by IBM! Introduction by TDWI 09.30-10.30 Dario Bezzina: The Data Quality

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti

==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti Lakimies PDF By Allan Särkilahti - Are you searching for Lakimies pdf Books? Now, you will be happy that Lakimies PDF is available at our

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Ohjelmistopatentit. Vaihtoehtoinen näkökulma. Electronic Frontier Finland EFFI ry

Ohjelmistopatentit. Vaihtoehtoinen näkökulma. Electronic Frontier Finland EFFI ry Ohjelmistopatentit Vaihtoehtoinen näkökulma EFFI mikä..? Perustettu 2001 elokuussa Esikuvana Electronic Frontier Foundation Puolustaa käyttäjien oikeuksia digitaalisessa maailmassa teemoina yksityisyys,

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014 Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus Mikko Alatossava 26.9.2014 Patentinhaku Euroopassa Nyt Erilliset kansalliset hakemukset eri maihin TAI Patentti haetaan yhdellä hakemuksella, joka lähetetään EPOon

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Seuraavaksi aiheena: Mikä? Puiteohjelmien kunniakas historia Miksi? Kenelle Horisontti 2020 sopii? Mitä? Horisontin hankerahoituksen filosofia ja

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Tekesin TUTL-haku 1/2017

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Tekesin TUTL-haku 1/2017 Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Tekesin TUTL-haku 1/2017 TUTL-sparraus Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 2017 TUTL-rahoitus Haku päättyy 9.3.2017. Tekesin rahoitusosuus on 70 %, laitoksen

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINNISTA 1. CASE: MATTOKAUPPAA NORJASSA - SUOJAUKSEN MERKITYS 2. TÄRKEIMMÄT PELIVÄLINEET LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN 3. IPR -STRATEGIASTA

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä Esityksen sisältö Tavaramerkin suojaus ja puolustaminen Miten valita oma merkki? Miten suojaan? Mallioikeus Suojan kohde Miten suojaan?

Lisätiedot

Ajankohtaista BEPS:stä. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus

Ajankohtaista BEPS:stä. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus Ajankohtaista BEPS:stä Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus 24.10.2014 BEPS G20-valtiot antoivat OECD:lle viime vuonna toimeksiannon kehittää kansainväliseen verotukseen säännöt,

Lisätiedot

EPO antaa ja ottaa. Aamiaisseminaari 25.3.2014 Jukka Kantanen

EPO antaa ja ottaa. Aamiaisseminaari 25.3.2014 Jukka Kantanen EPO antaa ja ottaa Aamiaisseminaari 25.3.2014 Jukka Kantanen EPO antaa ja ottaa Patentteja alennuksella? EPO:n sääntömuutokset alkaen 1.4.2014 SME-alennukset Euro-PCT, Search ja Examination feet Search

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot