Kolster Info. Innovaatiot hyötykäyttöön Peikot USA:n markkinoilla. Rajoita patenttiasi, jos uhkana on sen menettäminen. Finncont:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolster Info. Innovaatiot hyötykäyttöön Peikot USA:n markkinoilla. Rajoita patenttiasi, jos uhkana on sen menettäminen. Finncont:"

Transkriptio

1 Kolster Info Nr Syyskuu Finncont: Innovaatiot hyötykäyttöön Peikot USA:n markkinoilla Rajoita patenttiasi, jos uhkana on sen menettäminen

2 Patentit teksti ja kuva Anne Suutala > MAHDOLLISUUS PATENTIN RAJOITTAMISEEN PARANTAA PATENTINHALTIJAN OIKEUKSIA Yksi merkittävimmistä Euroopan patenttisopimuksen uudistamiseen liittyvistä ja Suomen patenttilakiin joulukuussa 2007 voimaan astuvista muutoksista on patentinhaltijan mahdollisuus rajoittaa patenttinsa suojapiiriä virastossa. Tällainen patentin hallinnollinen rajoittaminen vapaaehtoisesti haltijan toimesta auttaa pitämään patentin voimassa suoja-alaltaan rajoitettuna, mikäli uhkana on koko patentin mitätöinti. Toimistopäällikkö Laila Jungfelt Patentti- ja rekisterihallituksen Patentti- ja innovaatiolinjalta vastaa uutta menettelyä koskeviin kysymyksiin. Mistä patentin rajoittamisessa on kyse? Rajoittamismenettely on tarpeen, kun patentinhaltija huomaa, että hänelle myönnetty patentti on suojaalaltaan liian laaja. Esimerkiksi kaikista estejulkaisuista ei ole ollut tietoa hakemusvaiheessa. On patentinhaltijan intressi, että patenttivaatimuksia supistetaan ennen kallista mitätöintioikeudenkäyntiä. Oma patentti saadaan pidettyä voimassa suoja-alaltaan rajoitettuna, eikä menetetä sitä kokonaan. Patenttilakiin on nyt saatu myös pykälä, jonka mukaan myös tuomioistuinkäsittelyn aikana voidaan pyytää patentin rajoittamista tätä on aiemmin pidetty Suomen oikeuskäytännössä poikkeuksellisena. Mikä on tausta menettelyn käyttöön ottamiselle? On ollut jonkinlainen kummallisuus, että patentinhaltija ei ole voinut itse rajoittaa oman patenttinsa suojapiiriä. Kun patentin rajoittaminen eurooppapatentin osalta tulee mahdolliseksi, on tarkoituksenmukaista, että myös Suomessa myönnettyä kansallista patenttia voidaan rajoittaa. Patentin rajoittaminen on jo aiemmin ollut mahdollista eräissä Euroopan maissa, kuten esimerkiksi Tanskassa, Norjassa, Saksassa ja Englannissa. Nyt eurooppalaiset patenttikäytännöt yhtenäistyvät. Mitä rajoittamispyynnöltä vaaditaan ja miten se käsitellään virastossa? Rajoittamispyyntö tehdään kirjallisesti, se on vapaamuotoinen ja sisältää uudet muutetut patenttivaatimukset. Rajoittamista ei tarvitse perustella. Muodollisen tarkastuksen jälkeen pyyntö siirtyy tutkijainsinöörille. Tavoitteena on, että pyyntö käsitellään mahdollisimman nopeasti. Väiteaikahan on 9 kuukautta, joten on hyvinkin mahdollista, että rajoittamispäätös on jo tehtynä, ennen kuin mahdollista väitettä patenttia vastaan ehditään jättää. Mitä ennakko-odotuksia PRH:lla on uuden menettelyn suhteen? On vaikea sanoa, kuinka paljon rajoittamispyyntöjä tulee virastoon. Oma arvioni on 5-6 vuodessa. Kyselyjä asiasta on kuitenkin tullut paljon. Vaikka määrällisesti ei ole kysymys isosta volyymistä, on rajoittamismahdollisuus hyvinkin merkityksellinen patentinhaltijoille. Tulkitsen asiaa myös niin, että Suomessa patenttien tutkiminen on niin hyvällä tasolla, että suuri osa myönnetyistä patenteista pysyy sellaisenaan voimassa. Myös väitemenettelyn aikana patenttivaatimukset käsitellään perusteellisesti, mistä johtuen mitätöintioikeudenkäyntejä on vähän. Onko mahdollista, että rajoittamista ei myönnetä? Rajoittamispyyntöä ei hyväksytä, jos patentin suoja-alan rajoittaminen ei ole todellista ja suoja-alaa on laajennettu. Rajoittamishakemuksella ei voi esimerkiksi vain selventää patenttivaatimuksia käyttämällä jotakin parempaa termiä. Erityistä huomioitavaa ohjeeksi patentinhaltijoille? Kannattaa muistaa, että rajoittamispäätöksen jälkeen ei enää ole mahdollista palata patentin alkuperäiseen laajempaan suojapiiriin. Toisaalta patentinhaltija voi hakea patentin rajoittamista niin monta kertaa, kuin katsoo sen tarpeelliseksi. Tällöin kuitenkin suoja-alan on oltava aina edellistä rajoittamista suppeampi. 2 Kolster Info

3 Kolster Info Nr Syyskuu Pääkirjoitus > Julkaisija Kolster Oy Ab Helsinki Iso Roobertinkatu Helsinki Turku Lemminkäisenkatu C Turku Tampere Pellavatehtaankatu 10 B Tampere Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. krs Seinäjoki Vaasa Vaasanpuistikko Vaasa Oulu Elektroniikkatie 2 B Oulu > Päätoimittaja Anne Suutala > Toimitusneuvosto Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Kaisu Spets-Vainio > Suunnittelu ja taitto White Sheep Oy, Mariet Louhento > Tilaukset ja osoitteenmuutokset Kolster Oy Ab Puh. (09) Faksi (09) Sähköposti Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Ollaksemme yrityksenä määrätietoisia ja rehellisiä - sekä itseämme että ennen kaikkea asiakkaitamme kohtaan - tarvitsemme yhtenevän käsityksen olemassaolomme tarkoituksesta ja tavoitteista sekä niistä arvoista, joiden varassa toimintaamme rakennamme. Olemme omaksuneet tehtäväksemme suojata ja hoitaa asiakkaidemme henkistä omaisuutta sekä edistää henkisen omaisuuden suojamuotojen kehitystä. Tavoitteenamme eli visionamme on olla jatkossakin Suomen johtava immateriaalioikeusalan palveluyritys ja tarjota asiakkaillemme laadullisesti parasta alan osaamista. Perusarvomme ovat eettisyys ja luottamuksellisuus, laatu ja osaaminen sekä henkilöstön hyvinvointi. Näille peruskiville rakennamme myös tulevaisuudessa Kolster-brändiä, johon sisältyy kaikki se tieto, kokemukset ja mielikuvat, jotka Te, hyvät asiakkaamme, olette liittäneet yritykseemme ja palveluihimme vuosien varrella. Haluamme vaalia brändiämme ennen kaikkea luottamussuhteena asiakkaisiimme. Rakennamme brändiämme ensisijaisesti teoillamme ja osaamisellamme, mutta olemme halunneet kiteyttää sen myös sanalliseksi peruslupaukseksi, yritys-sloganiksi. Peruslupauksessamme olemme pyrkineet kertomaan sen, mikä on kaikkein oleellisinta Kolsterin tarjoamille palveluille. Se on lupaus, joka kertoo sekä osaamisestamme että sen lopputuloksesta, siitä, mitä työmme merkitsee asiakkaillemme. Vahva pyrkimyksemme on tuottaa asiakkaillemme konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista. Tämä on lupaus, jonka haluamme lunastaa toiminnallamme nyt ja tulevaisuudessa. Antti Peltonen toimitusjohtaja > Kolster Info 3

4 Asiakkaan näkökulma Finncont Oy:n IPR-toiminnoista vastaava tuotekehityspäällikkö Toni Harjumäki kuvaa tilannetta vielä puoli vuotta sitten: Finncontin aktiivinen IPRtoiminta on vastikään käynnistetty. Näihin asioihin paneutuminen lähti konkreettisesti liikkeelle yrityksen hallitukselta tulleesta kysymyksestä, minkälainen IPR-salkku Finncontilla on. Totesimme, että meillä ei ollut selkeää kokonaisnäkemystä IPR-asioista, eikä myöskään selkeitä tavoitteita, vastuita tai toimintamalleja. Emme tunteneet myöskään riittävästi lainsäädäntöä tai niitä velvoitteita, jotka työnantajalle kuuluvat esimerkiksi työsuhdekeksintöjen käsittelyn osalta. Kokonaisnäkemystä ja tiukemteksti: Anne Suutala > FINNCONT KASVU-URALLA LISÄPOTKUA HAETAAN IPR-ASIOIDEN PAREMMASTA HALLINNASTA Yli 30 vuotta nesteiden kuljetus-, varastointi- ja prosessointikontteja ja yli 20 vuotta muovisia rotaatiovalutuotteita valmistanut yritys Finncont Oy tavoittelee voimakasta kasvua 20 miljoonan euron liikevaihdollaan. Myyntiä vauhdittavat lisääntyvä ympäristötietoisuus ja Finncontin tuotteiden hyvä ekokilpailukyky. Lisäpontta kasvulle on lähdetty hakemaan määrätietoisesti myös IPR-asioiden paremmasta haltuunotosta. Kuva Anne Suutala paa otetta IPR-asioiden hoitoon lähdettiin hakemaan Kolsterin IPR Management palvelupaketin vauhdittamana. Se sisälsi kolme koulutusja konsultointipäivää, joiden aikana Finncontin avainhenkilöt perehdytettiin erityisesti työsuhdekeksintöihin liittyviin kysymyksiin. Samalla yrityksen tuotekehitys- ja IPR-prosessit käytiin keskustellen läpi. Tavoitteena oli luoda vakiintuneet toimintatavat, vastuut ja rutiinit sekä oppia arvioimaan omaa liiketoimintaa ja tuotteita IPR-näkökulmasta. Kolsterin paketti oli käytännönläheinen. Saimme tuloksena IPR-käsikirjan, jonka tärkeä osa on Finncontin oma työsuhdekeksintöohjesääntö - se oli meille se isoin juttu, Harjumäki sanoo ja jatkaa: Pääsimme todella tehokkaasti IPR-asioihin sisään, ja saimme nopeasti valmista aikaan. Nyt tiedämme, mihin keskittyä, kun lähdemme laajentamaan omaa IPR-toimintaamme. Voin suositella IPR Management peruspakettia kaikille suomalaisille pk-yrityksille. Finncont on tuonut ekokilpailukyvyn hinta- ja laatukilpailukyvyn rinnalle, sanovat Tommi Jäntti (vas.) ja Toni Harjumäki. Tehtaalta lähtee vuosittain kappaletta kokonaan kierrätettävästä muovista rotaatiovalettuja tuotteita. Harjumäen mukaan yrityksen tärkeä tavoite on löytää innovaatiot entistä paremmin ja myös suojata ne aktiivisemmin, jotta kaikki innovatiivisuus saataisiin hyötykäyttöön. Henkilöstöä pyritään motivoimaan ja kannustamaan työsuhdekeksintöohjesäännöllä. Yleisestä käytännöstä poiketen se sisältää patenttien lisäksi hyödyllisyysmallit ja mallisuojat, joihin yritys noudattaa yhtenäistä palkitsemistapaa. Finncont suunnittelee myös aloitteiden ottamista mukaan: Työsuhdekeksinnöt ja aloitetoiminta menevät osin päällekkäin. Periaatteena on, että kaikista innovaatioista palkitaan - reilu peli ja selkeä paletti sääntöjä. Ei ole tarkoituksenmukaista, että työntekijän pitäisi osata harkita, onko kyseessä keksintö vai toimintaa tehostava aloite, tai mikä olisi se suojamuoto, jota siihen voisi soveltaa. IPR-STRATEGIA SELKIYTYMÄSSÄ Lisähaastetta Finncontin sisäiseen IPR-toimintamalliin tuo liiketoiminnan jakautuminen keskenään erilaisiin toimialoihin: IBC-kontteihin (Intermediate Bulk Container) ja rotaatiovalumenetelmällä muovista valmistettaviin ympäristötuotteisiin ja teknisiin komponentteihin. 4 Kolster Info

5 Finncontin teräksestä tai muovista valmistamat IBC-kontit ovat ns. kestokontteja, joita teollisuus käyttää nesteiden kuljetuksessa, säilytyksessä tai tuotantoprosessissaan. Tuotteista 80 % menee vientiin. Finncont onkin maailman johtavia IBC-kestokonttien valmistajia. Kasvava ympäristötietoisuus vauhdittaa siirtymistä kertakäyttöisistä kevytkonteista kestokontteihin. Harjumäen mukaan kestokontit ovat jo luoneet markkinoille vankan aseman ja standardeja alalle. Jatkossa harkitsemme suojausta systemaattisesti kaikkiin uusiin tuotteisiin, ja pyrimme myös sitouttamaan asiakkaita FINNCONT-brändiin suojauksen kautta. Samalla yritämme saada pientä jarrua Kiina-ilmiöön. Uusien tuotteiden tarjousvaiheessa on erittäin tärkeää, että suojaushakemus on sisällä ennen keskusteluja asiakkaan kanssa, ettemme paljasta omia innovaatioitamme asiakkaidemme kautta kilpailijoille. Finncont on myös Pohjoismaiden johtava rotaatiovalutuotteiden valmistaja ja Euroopassakin 10 suurimman joukossa. Aktiivisessa tuotannossa olevia tuotteita on viitisensataa. Esimerkkejä teknisistä komponenteista ovat vesi-, polttoaine- ja nestesäiliöt, veneen istuimet, poijut ja ponttoonit, trukkien paneelit ja peräkärryjen kuomut; ympäristötuotteista mm. kompostorit, jätteiden keräyssäiliöt, kuivakäymälät tai sadevesi- ja jätevedenpumppauskaivot. Tuotepäällikkö, teollinen muotoilija Tommi Jäntti kuvaa suojauksen haasteita: Teemme tuotekehitystä yhdessä sopimusasiakkaidemme kanssa. Tyypillisesti suojattaviksi soveltuvat kohteet ovat valumuotteja tai yksittäisiä tuoteominaisuuksia, jotka toimivat yleisesti useille tuotteille. Silloin on tasapainoiltava sen kanssa, kenelle innovaatio kuuluu, ja kuka suojauksen IBC-kontit ovat Finncontin oman 30-vuotisen osaamisen tulosta. Pääosa tuotteista menee vientiin. tekee: Finncont vai asiakas. Jäntti tähdentää, että tärkeintä on kuitenkin se, että suojaus hoidetaan; ei niinkään se, kumpi osapuoli sen tekee. Pääasia on, että suojausta ei tee kilpailija, sillä se rajoittaisi molempien liiketoimintaa. Rotaatiovalutuotteissa muotoilulla on iso merkitys. Jäntin mukaan mallioikeus on osoittautunut oivalliseksi tavaksi suojata myös teknisiä innovaatioita, sillä ulkomuodon suojaus suojaa usein samalla myös tärkeimmät tekniset ominaisuudet. Asiakasyrityksille pyritään tarjoamaan kokonaispaketteja, joihin sisältyy tuotteen suunnittelu, muotoilu, lujuuslaskenta, muotin ja tuotteen valmistus, muottien huolto ja tuotteiden lähetyslogistiikka. Silloin kun tuotekehitystä tehdään asiakkaan lukuun, tarvitaan neuvotteluja IPRomaisuudesta. Pyrimme ottamaan keksintö- ja suojausasiat tiukemmin huomioon kaikissa sopimuksissamme. Haluamme myös varmistaa mahdollisimman hyvin, että emme loukkaa toisten IPR-oikeuksia. Meidän on kuitenkin mahdotonta valvoa itse kaikkia niitä aloja, missä rotaatiovalutuotteita käytetään. Sovellusmahdollisuuksista on käytetty vasta ensimmäinen tuhannesosa, Jäntti sanoo. Finncontin sisäinen IPR-kehitysprojekti on siis täydessä vauhdissa. Yrityksen IPR-tavoitteet ja strategia ovat kirkastumassa. Tähtäin ei ole vähemmässä kuin liikevaihdon kasvattamisessa, yhtiön arvon nostamisessa ja asiakkaiden sitouttamisessa entistä tiiviimmin FINNCONT-brändiin. Kuva Finncont Kolster Info 5

6 Patentit usa text Christine H. McCarthy > illustration Mariet Louhento DEALING WITH U.S. PATENT TROLLS: BOTH FRIEND AND FOE You are a thriving company and understand that patents are good things to have: patents protect your investment in research and development; patents stop competitors from stealing your most profitable products; patents are a source of revenue through licensing to your business partners and customers. But what do you do when a non-competitor accuses you of infringing their patent when they are not practicing the patent themselves? What do you do when they threaten to stop the sale of your products? The story has grown more common in the U.S., with a few individuals and firms sending warning letters and filing patent infringement suits for the sole purpose of extorting money. Such organizations are harshly called Patent Trolls as in the troll who hides under the bridge only to jump out and demand gold from travelers to cross his bridge. In much the same way, licensing and enforcement firms have made a business model of acquiring and enforcing patents, although they have no competitive interest to protect because a Troll has no products in the market. Troll s lawsuits rarely proceed to trial because the Troll offers to settle the dispute for a reasonable licensing fee. Legal fees for defending against a U.S. patent infringement suit typically cost between $500 K and $4 M USD depending on the amount at stake, the technology involved and the location of the law suit. With the majority of costs being incurred prior to the case being heard in court, one can understand why many defendants agree to settle. Much has been said in the U.S. about whether Trolls should be tolerated or punished and whether merely licensing patent rights that you are not practicing makes one a Troll. However, Trolls are not a new issue in the U.S. The renowned U.S. inventor Thomas Edison was one of the original Patent Trolls; the film industry migrated to Hollywood to escape Edison s vigorous policing of motion picture patents on the U.S. east coast. Regardless of how you view such enforcement activities, effectively dealing with Trolls requires an understanding of their nature and motivation. Trolls are Persistent Ignoring a Troll will not make them go away. If you receive a warning letter, contact U.S. patent counsel, either directly or through Kolster; U.S. counsel will send an initial response asking for specific allegations and proof of infringement. Trolls Want to Scare Your Company Not Kill Your Company Trolls have no source of revenue except through patent licensing and enforcement. If a prospective licensee goes out of business, there is no one to give Trolls money. Take some comfort that, no matter what they say, Trolls are not interested in destroying your business. They may threaten an injunction stopping you from selling products/services, as in the dispute between NTP (often characterized as a Troll) and RIM regarding the popular Blackberry product. However, a recent U.S. Supreme Court case, ebay Inc v. MercExchange, L.L.C. (2006), has made it much more difficult to get an injunction when a Troll is not in the market place. Trolls Want Money The Troll business model is based on minimizing expenses while maximiz- 6 Kolster Info

7 ing profit. Therefore, like you, they have an interest in settling litigation early to reduce their legal fees. There is no harm in talking with Trolls about settling litigation; under U.S. law, negotiations cannot be used as evidence that you think you infringe. Trolls do not view negotiation as a sign of weakness: it is necessary to their goal. Moreover, the only way you can weigh the costs of settlement (compared with litigation costs) is by knowing those costs. As in any negotiation, initially suggested licensing fees are often not agreed to. However, understand that licensing fees likely increase as the Troll spends more money to attack you; discuss settlement earlier rather than later. Trolls Target Many Companies Trolls routinely send often unsubstantiated warning letters to many companies in an industry and file suit against a number of defendants at the same time to maximize their litigation budget. Of course, this approach can backfire, for example, Jerome Lemelson (well known for his 600 patents and suing entire industries) faced unified attacks from defendants cooperating to prove his patents were invalid or unenforceable. Investigate whether this Troll has targeted other companies in your industry; maybe you can work with them to set up a joint defense. Share the cost of attacking the validity or enforceability of the Troll s patents. Trolls Want You to Look Uglier than Them Trolls regularly target companies that appear to deserve punishment. For example, one well known Troll sued Internet pornography companies rather than academic institutions; the case against each group was comparable, but U.S. juries like teachers more than pornographers. Trolls want their targets to look unsympathetic. Unfortunately, non-u.s. companies are often easier targets to disparage than a manufacturing company located down the street. U.S. lawyers routinely rely on local company bias. In fact, some jurisdictions, for example, the Eastern District of Texas, have been criticized for allegedly being Troll friendly and foreign defendant unfriendly. Troll: Friend or Foe Recognizing that Trolls see you as a business prospect, deal with them as a business decision weighing risks and benefits: Determine the extent of your exposure. By knowing the Troll s target royalty and your sales in the U.S. market (now and projected), you can determine whether settling with the Troll is a less expensive business option than litigation. Determine whether you have a strong defense. The Troll may not be entitled to their patent because you developed it first. Determine dates of first use, sale or offer for sale of the accused products. Such evidence can be submitted to the U.S. Patent Office with a request to reexamine the patent or as a defense in litigation. Determine if you infringe. Although your own analysis whether you infringe a patent is valuable, obtaining opinion of U.S. patent counsel provides a more educated study. Opinion of counsel also provides a defense against a charge of willful infringement (which can result in triple damages if infringement is found). Trolls as Friends? Dealing with Trolls can be disruptive, exasperating and expensive but licensing to Trolls can be profitable. If you have patents once core to your company s business but now non-essential or unrelated, consider whether to assign or license them to a Troll. Trolls are interested in obtaining intellectual property rights around the world. Whether you view a Troll as a friend or foe, Trolls are best dealt with by being understood. Like their fairy tale counterparts, you never know when one may step in your path. The author, Christine Hoeft McCarthy, is of counsel in the Intellectual Property Department in Barnes & Thornburg LLP s Washington, D.C., office. Her practice focuses among others on complex patent prosecution, handling patent enforcement issues including licensing and litigation; negotiating and drafting high tech agreements relating to patents, know how and branding; and rendering opinions concerning the infringement, validity and enforceability of patents. Kolster Info 7

8 Uutisia Lisää uutisaiheita sivustollamme > KOLSTER ALIHANKINTA 2007 MESSUILLA Teollisuuden alihankinnan ammattimessut Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa kokoaa yhteen alan kansainvälisen tietotaidon. Kolsterin asiantuntijat kertovat teollisoikeuksien suojaamisesta, riskien tunnistamisesta ja niihin varautumisesta messuosastolla C 521. Tule keskustelemaan erilaisista suojamuodoista, IPR Management -palvelustamme tai muista ajankohtaisista aiheista! LUETTELO SUOMESSA LAAJALTI TUNNETUISTA TAVARAMERKEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on perustanut luettelon laajalti tunnetuista tavaramerkeistä. Luettelolla on tarkoitus helpottaa tavaramerkkejä koskevia ennakko- ja sekoitettavuustutkimuksia ja siten ehkäistä tavaramerkkiriitoja. Luettelo on tavaramerkkirekisteristä erillinen tietokanta, johon tavaramerkki voidaan hakemuksesta merkitä. PRH on ottanut vastaan hakemuksia luetteloon alkaen. Edellytyksenä merkin saamiselle luetteloon on, että merkki on Suomessa laajalti tunnettu. Hakemukseen on liitettävä näyttö merkin tunnettuudesta. Merkin tunnettuutta arvioidaan siinä yleisössä, joka on kyseisen merkin kohderyhmä. Tunnettuuden tasoa arvioitaessa otetaan huomioon myös esimerkiksi markkinaosuus, merkin markkinointikustannukset, merkin käytön intensiivisyys, kesto ja maantieteellinen laajuus. Merkintä on voimassa 5 vuotta, ja se voidaan hakemuksesta uudistaa. Laajalti tunnettujen merkkien luetteloon otetut ja siitä poistetut merkit kuulutetaan Tavaramerkkilehdessä. USPTO RAJOITTAA JATKOHAKEMUKSIA JA PATENTTIVAATI- MUSTEN LUKUMÄÄRÄÄ Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirasto USPTO julkaisi uusia patenttisääntöjä, jotka tulevat voimaan Yksi uusista säännöistä rajoittaa jatkohakemusten (Continuation Application ja Continuation-in-part Application) ja lisätutkimuspyyntöjen (RCE, Request for Continued Examination) määrää. Muut liittyvät vaatimusten tutkimuksiin ja saman hakijan rinnakkaisten vaatimusten käsittelyyn. Tähänastisen käytännön mukaan USA:ssa on voitu toistaa kuviota: kaksi välipäätöstä, jälkimmäinen hylkäävä, siihen vastataan jättämällä lisätutkimuspyyntö tai jatkohakemus, johon saadaan kaksi välipäätöstä, jne, kunnes hakemus saadaan hyväksytyksi tai siitä luovutaan. Uusi sääntö muuttaa tätä käytäntöä: hakijalla on oikeus jättää kaksi jatkohakemusta ja yksi lisätutkimuspyyntö. Jos hakija vielä näiden jälkeen haluaa jättää jatkohakemuksen tai lisätutkimuspyynnön, tulee hänen perustella, miksi se on tarpeellinen ja miksi muutoksia ei tehty tai kommentteja toimitettu aiemmin. Uudet säännöt rajoittavat käytännössä myös patenttivaatimusten lukumäärää. Jos hakemuksessa on enintään 25 vaatimusta, joista enintään 5 on itsenäisiä, hakijan ei tarvitse tehdä mitään. Mutta jos jompikumpi raja-arvo ylittyy, täytyy hakijan toimittaa virastoon lisätietoa: esimerkiksi ennakkouutuustutkimuksen kaikista vaatimuksista sekä yksityiskohtainen selonteko, jossa selitetään, kuinka kukin vaatimus eroaa tunnetusta tekniikasta. Jos hakemuksilla on sama tekemis- tai etuoikeuspäivä, olennaisesti päällekkäiset selitykset, yhteinen keksijä ja yhteinen haltija, eivätkä vaatimukset kohdistu selvästi eri keksintöihin, virasto joko pyytää hakijaa toimittamaan vaatimukset yhdessä hakemuksessa tai kohtelee niitä kuin yhtä hakemusta. Hakijan on myös ilmoitettava virastolle nämä rinnakkaiset hakemukset. Jos virasto pitää hakemuksen vaatimuksia epäyhtenäisinä ja pyytää valitsemaan yhden keksinnöistä, voi hakija jättää jaetun hakemuksen vaatimuksilla, joita virasto ei vielä ole tutkinut. Tällaisella jaetulla hakemuksella on käytössään kaksi jatkohakemusta ja yksi lisätutkimuspyyntö. Muut jaetut hakemukset, vaikka niiden vaatimukset kohdistuisivat eri keksintöön kuin ensimmäisen hakemuksen vaatimukset, katsotaan jatkohakemuksiksi. Uudet säännöt koskevat kaikkia jälkeen jätettäviä uusia hakemuksia sekä PCT-hakemuksia, jotka siirtyvät kansalliseen vaiheeseen tai sen jälkeen. Vireillä oleviin hakemuksiin vaatimusten lukumäärään liittyvää sääntöä sovelletaan, jos ensimmäistä patentoitavuutta käsittelevää välipäätöstä ei ole postitettu ennen Jatkohakemusten ja lisätutkimuspyyntöjen lukumäärän rajoitukset eivät tule takautuvasti voimaan ja nyt vireillä olevilla hakemuksilla on käytössään jälkeen ainakin yksi jatkohakemus. Näiden jo vahvistettujen muutosten lisäksi käsittelyssä on useita muitakin sääntömuutoksia. Sen lisäksi myös lakimuutoksia on käsiteltävänä. NORJA LIITTYY EUROOPAN PATENTTISOPIMUKSEEN Norja liittyy viimeisenä Pohjoismaana Euroopan patenttisopimukseen (EPC, European Patent Convention) vuoden 2008 alusta lukien. Norjan liittymisen myötä Euroopan patenttisopimukseen kuuluu yhteensä 33 jäsenvaltiota. Norjasta tulee virallisesti EPC:n jäsenvaltio , jonka jälkeen jätetyissä eurooppalaisissa patenttihakemuksissa ja PCThakemuksissa Norja voidaan nimetä EPC:n jäsenmaana. Kolster Infossa julkaistut artikkelit ovat luettavissa sivustomme osiossa > Tietoa alalta/kolster Info

Muotoilu, tuotekehitys ja suojaus ovat yksi kokonaisuus. IPR Control: dokumentit, määräajat ja kustannukset hallintaan

Muotoilu, tuotekehitys ja suojaus ovat yksi kokonaisuus. IPR Control: dokumentit, määräajat ja kustannukset hallintaan No 1 2013 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE IPR Control: dokumentit, määräajat ja kustannukset hallintaan IPR-oikeudet, salassapito ja vastuut sopimuksissa Fiskars: Muotoilu, tuotekehitys

Lisätiedot

Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit arvossaan. America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus?

Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit arvossaan. America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus? No 1 2012 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus? Pegasor Oy: Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit

Lisätiedot

ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti. Patenttien. IPR-toiminta. Suunnittele yrityksesi. väitekäsittely uudistuu. No 2 2008. www.kolster.

ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti. Patenttien. IPR-toiminta. Suunnittele yrityksesi. väitekäsittely uudistuu. No 2 2008. www.kolster. Suunnittele yrityksesi IPR-toiminta Patenttien väitekäsittely uudistuu No 2 2008 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti Kuva ABB:n taajuusmuuttajien

Lisätiedot

Kolster Info. IPR Management. Toivoa täynnä tavaramerkki turvana. Asiamiesnäkökulmia: Keksintöilmoitus osaksi tuotekehitysprosessia

Kolster Info. IPR Management. Toivoa täynnä tavaramerkki turvana. Asiamiesnäkökulmia: Keksintöilmoitus osaksi tuotekehitysprosessia Kolster Info Nr0 2 2006 Syyskuu Toivoa täynnä tavaramerkki turvana Asiamiesnäkökulmia: IPR Management KUVA: Nightwish-kokoelmalevy Highest Hopes (2005). Kansitaiteilija Janne Pitkänen. Keksintöilmoitus

Lisätiedot

konfliktinhallinnassa Kolster IPR Legal auttaa

konfliktinhallinnassa Kolster IPR Legal auttaa No 2 2011 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Tekijänoikeudet hyötykäyttöön teollisoikeuksien rinnalle Metso Automation, Fiskars ja Lite-On Mobile: Näkökulma IPR-oikeuksien puolustamiseen

Lisätiedot

Kilpailuetuna. ja vahva brändi. erottuva teknologia. Hyödyllisyysmallilaki. uudistui Verkkotunnukset. Ponsse Oyj: ovat yrityksen varallisuutta

Kilpailuetuna. ja vahva brändi. erottuva teknologia. Hyödyllisyysmallilaki. uudistui Verkkotunnukset. Ponsse Oyj: ovat yrityksen varallisuutta Hyödyllisyysmallilaki uudistui Verkkotunnukset ovat yrityksen varallisuutta No 3 2008 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Ponsse Oyj: Kilpailuetuna erottuva teknologia ja vahva brändi www.kolster.fi

Lisätiedot

Panphonics rakentaa patenteilla tulevaisuutta

Panphonics rakentaa patenteilla tulevaisuutta Puolusta ja valvo IPR-oikeuksiasi! Tuotekehityksen ja suojauksen saumaton yhteistyö No 2 2009 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Panphonics rakentaa patenteilla tulevaisuutta www.kolster.fi

Lisätiedot

Suojaus auttaa erottautumaan kilpailijoista

Suojaus auttaa erottautumaan kilpailijoista No 3 2010 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Monipuolinen suojaus kannattaa Patenttimerkinnät - mitä patentinhaltijan pitäisi tietää? Lignell & Piispanen: Suojaus auttaa erottautumaan kilpailijoista

Lisätiedot

Kolster Info. Patentit rahoittajien vakuuksina. Miten säilytät. Patenttipeikot ohjelmistoteollisuudessa. tavaramerkkioikeutesi?

Kolster Info. Patentit rahoittajien vakuuksina. Miten säilytät. Patenttipeikot ohjelmistoteollisuudessa. tavaramerkkioikeutesi? Kolster Info Nr0 3 2006 Joulukuu Patenttipeikot ohjelmistoteollisuudessa Miten säilytät tavaramerkkioikeutesi? Ekahau: Patentit rahoittajien vakuuksina Patentit teksti: Timo Pykälä > timo.pykälä@kolster.fi

Lisätiedot

Brändi on Bobicompanyn tärkein omaisuus

Brändi on Bobicompanyn tärkein omaisuus Vuokralle annetaan: Asiamies Netti, brändi ja nettibrändi No 3 2009 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Brändi on Bobicompanyn tärkein omaisuus www.kolster.fi IPR in-house -palvelu TEKSTI

Lisätiedot

SUOJAUS RAKENTAA ARVOA

SUOJAUS RAKENTAA ARVOA No 1 2011 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Biotekniikan ja kemian patentoinnin kehityssuuntia IPR-arvonmääritys & IPR tilinpäätöksissä Hormos Medical: SUOJAUS RAKENTAA ARVOA www.kolster.fi

Lisätiedot

PRH:n kysely suojauksesta startupeille. Tutkimusraportti 14.11. 2014 Pohjoisranta Burson-Marsteller / Anu Vuokko

PRH:n kysely suojauksesta startupeille. Tutkimusraportti 14.11. 2014 Pohjoisranta Burson-Marsteller / Anu Vuokko PRH:n kysely suojauksesta startupeille Tutkimusraportti 14.11. 2014 Pohjoisranta Burson-Marsteller / Anu Vuokko 1 Kyselyn toteutus ja vastaajamäärä Kysely kohdistettiin Startup Saunaan ja Uuteen Tehtaaseen

Lisätiedot

Kolster Info. Rauhallista Joulua & Idearikasta Uutta Vuotta. NetHawk Oyj Teollisoikeuksilla lisäarvoa liiketoimintaan

Kolster Info. Rauhallista Joulua & Idearikasta Uutta Vuotta. NetHawk Oyj Teollisoikeuksilla lisäarvoa liiketoimintaan Kolster Info Nr0 3 2005 Joulukuu Patentoinnista USA:ssa Tutkijoiden paneeli vaihtoehto valitukselle NetHawk Oyj Teollisoikeuksilla lisäarvoa liiketoimintaan Varaa yrityksellesi kuuluva.eu-tunnus ajoissa

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA TAVARA- MERKISTÄSI TIETOA TAVARAMERKEISTÄ S.26 KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU

PIDÄ HUOLTA TAVARA- MERKISTÄSI TIETOA TAVARAMERKEISTÄ S.26 KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU 01 ATTORNEYS AT LAW 2014 PART OF JURIDIA BÜTZOW PIDÄ HUOLTA TAVARA- MERKISTÄSI TIETOA TAVARAMERKEISTÄ S.26 9 18 36 KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU IMMATERIAALIOIKEUDET MAKSUKYVYTTÖMYYSTILANTEESSA

Lisätiedot

Logican tavoitteena yhtenäinen brändi MALLIOIKEUS IPR-VAKUUTUS. kasvattaa suosiotaan. osana IPR-strategiaa. No 1 2008. www.kolster.

Logican tavoitteena yhtenäinen brändi MALLIOIKEUS IPR-VAKUUTUS. kasvattaa suosiotaan. osana IPR-strategiaa. No 1 2008. www.kolster. No 1 2008 MALLIOIKEUS kasvattaa suosiotaan IPR-VAKUUTUS osana IPR-strategiaa TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Logican tavoitteena yhtenäinen brändi www.kolster.fi Mallioikeudet TEKSTI

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

KEKSIJÄKYSELYNTULOKSET: MITENHALLITAIMMATERIAALIOIKEUDET GLOBAALEILLAMARKKINOILLAERI TOIMIALOILLA?

KEKSIJÄKYSELYNTULOKSET: MITENHALLITAIMMATERIAALIOIKEUDET GLOBAALEILLAMARKKINOILLAERI TOIMIALOILLA? Yritäjyys KEKSIJÄKYSELYNTULOKSET: MITENHALLITAIMMATERIAALIOIKEUDET GLOBAALEILLAMARKKINOILLAERI TOIMIALOILLA? Tutkimustietoa yritysjohdole, yritäjile ja keksijöile Ar to La hti, pr ofessor i Tim o Kivi-Koskin

Lisätiedot

Hyvä tietotekniikan liiton jäsen! Henkilökohtaisempaa palvelua - Sinun eduksesi. Näin päivität tietosi

Hyvä tietotekniikan liiton jäsen! Henkilökohtaisempaa palvelua - Sinun eduksesi. Näin päivität tietosi Hyvä tietotekniikan liiton jäsen! Näin päivität tietosi Voit päivittää jäsentietosi verkkosivuillamme www.ttlry.fi. Tietojen päivittämiseen tarvitset käyttäjätunnuksen (= jäsennumerosi, merkitty jäsenlehtiin)

Lisätiedot

Kolster Info. BioTie. Tavaramerkki. Tullivalvonta. suojaa kehittämänsä lääkkeet ja myy lisenssioikeuksia. ei elä ilman valvontaa

Kolster Info. BioTie. Tavaramerkki. Tullivalvonta. suojaa kehittämänsä lääkkeet ja myy lisenssioikeuksia. ei elä ilman valvontaa Kolster Info Nr0 1 2007 Maaliskuu BioTie suojaa kehittämänsä lääkkeet ja myy lisenssioikeuksia Tavaramerkki ei elä ilman valvontaa Tullivalvonta auttaa taistelussa tuoteväärennöksiä vastaan Tavaramerkit

Lisätiedot

Immateriaalioikeudet liiketoiminnan tukena Osallistuminen kilpailutuksiin

Immateriaalioikeudet liiketoiminnan tukena Osallistuminen kilpailutuksiin Immateriaalioikeudet liiketoiminnan tukena Osallistuminen kilpailutuksiin Laurea 5.11.2014 Jan Ekström Aidertech Oy Kuusmiehentie 32 A FIN-00670 Helsinki Puhelin: 040-5401302 jan.ekstrom@aidertech.com

Lisätiedot

IPR-strategia. Design. Thinking. IPR-lakimiehen näkökulmia muotoiluun. Artek oy ab: palvelemaan myyntiä ja markkinointia. [Design-numero] No 3 2011

IPR-strategia. Design. Thinking. IPR-lakimiehen näkökulmia muotoiluun. Artek oy ab: palvelemaan myyntiä ja markkinointia. [Design-numero] No 3 2011 Design Thinking No 3 2011 IPR-lakimiehen näkökulmia muotoiluun TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE [Design-numero] Artek oy ab: IPR-strategia a palvelemaan myyntiä ja markkinointia Vieraileva

Lisätiedot

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus on merkittävää teollisuutta Yhdysvalloissa ohjelmistoteollisuus on kasvanut jo kolmanneksi suurimmaksi teollisuuden tuotannonalaksi

Lisätiedot

Patentti Euroopan Unionissa ja Suomessa - vertaileva tutkimus

Patentti Euroopan Unionissa ja Suomessa - vertaileva tutkimus Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusala Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Laura Saarnia Patentti Euroopan Unionissa ja Suomessa - vertaileva

Lisätiedot

PatentProsecution Highway Nopeampija yhteneväisempi paten tihakemuksen käsitelyerimaissa

PatentProsecution Highway Nopeampija yhteneväisempi paten tihakemuksen käsitelyerimaissa AaltoUniversityProfessionalDevelopment PatentProsecution Highway Nopeampija yhteneväisempi paten tihakemuksen käsitelyerimaissa Patentit-Teolisuus-Tekn ikka2011-2012 AnnaPohjala CROSSOVER AMMATILLISEN

Lisätiedot

EVERSHEDS INTERNATIONALIA JURIDIA BÜTZOW OSAKSI 01/2015

EVERSHEDS INTERNATIONALIA JURIDIA BÜTZOW OSAKSI 01/2015 PART OF JB EVERSHEDS 01/2015 JURIDIA BÜTZOW OSAKSI EVERSHEDS INTERNATIONALIA USA KIINNOSTAA SUOMALAISIA YRITYKSIÄ TYÖSOPIMUKSEN KILPAILUKIELLON SITOVUUS PERINTÖVEROSUUNNITTELU 1 Sisältö 01/2015 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Strategia TYÖTÄ, KETTERYYTTÄ JA ONNEA

Strategia TYÖTÄ, KETTERYYTTÄ JA ONNEA 1/2013 kevät Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Finland Strategia TYÖTÄ, KETTERYYTTÄ JA ONNEA Hallitusammattilaiset Brunila ja Siilasmaa Prof. Liisa Välikangas: Learning from

Lisätiedot

PATENTOINTI. Miro Luodes. Opinnäytetyö Huhtikuu 2014. Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala

PATENTOINTI. Miro Luodes. Opinnäytetyö Huhtikuu 2014. Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala PATENTOINTI Miro Luodes Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala KUVAILULEHTI Tekijä(t) Luodes, Miro Työn nimi Patentointi Koulutusohjelma Rakennustekniikka

Lisätiedot

Kaiva IPR-potero syvälle! Valitusasioiden käsittely markkinaoikeudessa Varoituskirje on vahva kilpailuase. BookIT Oy Ajanvarauspalvelu: No 3 2013

Kaiva IPR-potero syvälle! Valitusasioiden käsittely markkinaoikeudessa Varoituskirje on vahva kilpailuase. BookIT Oy Ajanvarauspalvelu: No 3 2013 No 3 2013 Valitusasioiden käsittely markkinaoikeudessa Varoituskirje on vahva kilpailuase TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE BookIT Oy Ajanvarauspalvelu: Kaiva IPR-potero syvälle! IPR-TUOMIOISTUIN

Lisätiedot

Helsinki Law Review 2014/2. In co-operation with. X_HLR_2014-2-v10_FINAL-ja-OIKOLUETTU-KORJATTU.indd 121 10.12.2014 23.41

Helsinki Law Review 2014/2. In co-operation with. X_HLR_2014-2-v10_FINAL-ja-OIKOLUETTU-KORJATTU.indd 121 10.12.2014 23.41 Helsinki Law Review 2014/2 In co-operation with X_HLR_2014-2-v10_FINAL-ja-OIKOLUETTU-KORJATTU.indd 121 10.12.2014 23.41 Helsinki Law Review 2014/2 Articles in Finnish p. 127 Charlotta Bonsdorff: Copyright

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa

Lisätiedot