ÄN-YY-TEE-NYT POTKUA TYÖNHAKUUN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄN-YY-TEE-NYT POTKUA TYÖNHAKUUN"

Transkriptio

1 ÄN-YY-TEE-NYT POTKUA TYÖNHAKUUN

2 ÄN-YY-TEE-NYT POTKUA TYÖNHAKUUN on opas, joka toimii tukenasi työnhaun aikana. Se sisältää tehtäviä ja esimerkkejä, jotka auttavat sinua menestymään työnhakuprosessin eri vaiheissa. Opas koostuu oleellisimmista työnhakuun liittyvistä teemoista: - ITSETUNTEMUS 3 Tavoitteet, osaaminen, vahvuudet ja taidot, työpaikan vaikutukset - OMAN ALAN TYÖ 7 Työnhakukanavat, työmarkkinatietous, oman alan ammattilaiset - TYÖNHAUNASIAKIRJAT 10 Hakukirjeet, ansioluettelo, asiakirjamallit, ansiokansio - PUHELU TYÖNANTAJALLE 18 - TYÖHAASTATTELU 21 - Liite 1. SWOT-analyysi ja aikajana - Liite 2. Hakemusesimerkki - Liite 3. Avoin hakemusesimerkki - Liite 4. Ansioluetteloesimerkki - Liite 5. Linkkivinkkejä Ennen kuin aloitat matkan kohti tehokkaampaa työnhakua, pyydämme sinua arvioimaan työnhakuvalmiutesi. Tämä antaa sinulle pohjan tehtävien suorittamiseen ja itsesi kehittämiseen. VALMIUS Heikosti Hyvin Erinomaisesti Tunnen ammatilliset vahvuuteni ja osaamiseni Tunnen ammatilliset kehityskohteeni Tiedän omat vahvuuteni työnhaussa Tiedän omat heikkouteni työhaussa Omaan riittävät tietotekniset valmiudet Osaan luoda jäsennellyn ansioluettelon Osaan luoda markkinoivan hakukirjeen Osaan valmistautua työpaikkahaastatteluun Tunnen eri tavat etsiä ja hakea töitä Tunnen oman alani työmarkkinatilanteen Uskallan hyödyntää omia verkostojani Uskallan hakea piilotyöpaikkoja Uskallan soittaa työnantajalle 2

3 ITSETUNTEMUS Työnhaku alkaa itsetuntemuksesta ja sen aikana on erittäin tärkeää, että osaat kuvata omaa osaamistasi sekä luonnettasi. Näin tunnistat paremmin, millaisia työtehtäviä voit hakea ja mitä kaikkea voit kertoa itsestäsi työnantajalle. Itsetuntemus antaa sinulle valmiudet menestyä silloin, kun otat yhteyttä työnantajaan, kirjoitat hakuasiakirjoja tai osallistut työhaastatteluun. Seuraavaksi sinua pyydetään erittelemään omia tavoitteitasi, osaamistasi, vahvuuksiasi ja taitojasi. Tehtäviin kannattaa käyttää huolella aikaa, sillä itsetuntemus on kaiken lähtökohta. 1. TAVOITTEET Pysähdy miettimään omia työlle ja työelämälle asettamiasi tavoitteita ja kuvittele, millaista elämäsi on viiden vuoden kuluttua. Kirjaa ajatuksesi tiiviisti muutamalla lauseella: Millaisena näet tulevaisuutesi suhteessa työhön? Mitä toivot ja millaisia päämääriä sinulla on? 2. OSAAMINEN Keskity hetki siihen, millaista ammatillista osaamista sinulle on kertynyt elämän varrella. Jäsennä tavoitteenasi olevan työn kannalta tärkeintä osaamistasi seuraavien taulukoiden avulla. Mitä olet opiskellut koulussa? Täytä alla olevat kentät. Kerro koulutustaustastasi ja kuvaile koulutuksen sisältöä. Tutkinto tai kurssi - paikka ja aika Sisältö - syventymisala ja lopputyö Saavutettu erityisosaaminen - teoreettiset vahvuutesi 3

4 Mitä olet oppinut työssä tai työkokeilussa? Täytä alla olevat kentät. Kerro aiemmista työtehtävistäsi ja kuvaile työsi sisältöä. Työantaja ja toimiala - paikka ja aika Työtehtävät - vastuut ja saavutukset Saavutettu erityisosaaminen - käytännön vahvuutesi Mitä taitoja olet saavuttanut vapaa-ajallasi? Täytä alla olevat kentät. Kerro harrastuksistasi tai luottamustehtävistäsi, joiden kautta olet saavuttanut erityistaitoja, joista on hyötyä tavoitteenasi olevassa työssä. Harrastus tai luottamustoimi Organisaatio Saavutettu erityisosaaminen - käytännön vahvuutesi Valitse 5 tärkeintä osaamisaluettasi, joita uskot tulevan työnantajasi arvostavan:

5 3. VAHVUUDET JA TAIDOT Tutustu alla listattuihin vahvuuksiin sekä taitoihin ja pyri löytämään viisi ominaisuutta, jotka kuvaavat sinua työntekijänä. Keskity niihin ominaisuuksiisi, joita tarvitaan myös tavoittelemassasi työssä. Mieti lisäksi, mistä vahvuuksistasi on ollut hyötyä aiemmista työtehtävissäsi. A. Vahvuudet Aktiivinen Aloitekykyinen Ahkera Avoin Energinen Ennakkoluuloton Hienotunteinen Huolellinen Huumorintajuinen Innokas Johdonmukainen Johtamistaitoinen Joustava Järjestelmällinen Kielellisesti lahjakas Kirjallisesti lahjakas Kärsivällinen Luova Matemaattisesti lahjakas Monitaitoinen Määrätietoinen Nopea Oikeudenmukainen Oppimiskykyinen Optimistinen Palveluhenkinen Perusteellinen Pitkäjänteinen Päättäväinen Rauhallinen Realistinen Rehellinen Reipas Rohkea Sanavalmis Sinnikäs Sopeutuva Suunnitelmallinen Tarkka Tasapainoinen Tehokas Teoreettinen Tiedonjanoinen Tunnollinen Täsmällinen Uuttera Vahva Vakuuttava Vastuuntuntoinen Yhteistyökykyinen Ystävällinen B. Taidot Analyyttisyys Asiakaslähtöisyys Asioiden ennakointi Asioiden luokittelu ATK-taidot Auttamishalu Arviointikyky Esiintymistaito Esimiestaito Innovatiivisuus Joukkuehenkisyys Keskittymiskyky Kielitaito Kiireen hallintataito Kokeilunhalu Kuuntelutaito Kyseenalaistaminen Kokonaisuuksien hallinta Markkinointitaito Motivointikyky Myyntitaito Ohjeiden tulkintataito Ohjaaminen Ongelmien ratkaisukyky Organisointikyky Ongelmien tunnistaminen Paineensietokyky Päätöksentekokyky Raportointitaito Ratkaisukeskeisyys Rohkaisutaito Ryhmätyökyky Suostuttelutaito Sovittelutaito Suunnittelutaito Systemaattisuus Tiedon jakaminen Tutkiminen Toteutuskyky Tehtävien loppuunvieminen Yhteistyökyky Yrittäjähenkisyys Valitse viisi vahvuuttasi ja taitoasi, joita uskot tulevan työnantajasi arvostavan:

6 Vastaa vielä huolella seuraaviin viiteen kysymykseen, jotka auttavat sinua erittelemään osaamistasi ja tekemään suunnitelmia tulevaisuuden varalta: 1. Millaisista asioista olet kiinnostunut? 2. Missä olet erityisen hyvä eli mikä on ydinosaamistasi? 3. Millaista palautetta olet saanut aiemmilta työnantajiltasi? 4. Mitä ominaisuuksiasi tai osaamistasi sinun tulisi kehittää? 5. Miten voisit kehittää itseäsi tai osaamistasi? 4. TYÖPAIKAN VAIKUTUKSET Pysähdy hetkeksi miettimään, kuinka työpaikan saanti vaikuttaa elämääsi. Asiat voivat olla sekä myönteisiä että kielteisiä mutta niiden eritteleminen auttaa työnvastaanottamisessa. Minä Arkielämä Talous Uuden työn vaikutus Tulevaisuus 6

7 OMAN ALAN TYÖ Tässä kappaleessa keskitytään työnhakukanaviin sekä oman alasi työmarkkinoiden nykytilaan ja tulevaisuuteen. Kappale auttaa sinua työpaikan etsimisessä ja saavuttamisessa. 1. TYÖNHAKUKANAVAT Työnhakukanavia on lukuisia ja tiettyjen alojen työpaikat saattavat painottua voimakkaammin tiettyihin hakukanaviin. Ympyröi ne kanavat, joita olet käyttänyt työhakuprosessisi aikana: Internet ja hakukoneet Yritysten kotisivut Työpaikkavahdit Henkilöstöpalveluyritykset Rekrytointimessut Suorat kontaktit työnantajiin Nimitysuutiset Piilotyöpaikat eli: TE-toimisto Työnhakusivustot Lehtien työpaikkailmoitukset Ammatilliset järjestöt Entiset työnantajat Omat suhdeverkostot Taloussivut Työpaikat, joista ilmoitetaan mahdollisesti vain omalle henkilökunnalle tai paikat, joihin työntekijää ei ole ehditty hakea tai ei ehkä haetakaan julkisen haun kautta. Nämä paikat usein täytetään, jos hakija on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Esimerkkejä työnhakuun liittyvistä internetosoitteista löydät oppaan lopusta (sivut 28-29). Mitä kanavia tai omia verkostojasi voisit hyödyntää työhaussa entistä tehokkaammin? 2. TYÖMARKKINATIETOUS Työmarkkinoilla viitataan työpaikkojen ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan väliseen suhteeseen. Työmarkkinat ovat jatkuvassa muutoksessa ja siksi tehokas työllistyminen edellyttää tämän liikehdinnän tiedostamista. Työmarkkinoiden tuntemuksen avulla sinun on mahdollista kohdistaa oma työhakusi oikein ja tarvittaessa suunnitella vaihtoehtoisia työllistymisen polkuja. Kerää tietoa alasi tämän hetkisistä työmarkkinoista lehtiartikkeleista, televisioista ja internetistä. Kirjoita lyhyt yhteenveto siitä, millainen tilanne tavoitteenasi olevalla alalla vallitsee ja millaisia kanavia pitkin alasi työnantajat etsivät uutta työvoimaa: 7

8 3. OMAN ALAN AMMATTILAISET Oman ammattialasi edellytykset sekä nykyhetken ja tulevaisuuden tuntevat parhaiten ne, jotka työskentelevät alan tehtävissä. Työllistymisesi kannalta on ensiarvoisen tärkeää hankkia ajankohtaista tietoa alasi osaamisvaatimuksista ja kehityksestä, jotta voit paremmin markkinoida omia taitojasi tai kehittää ammatillisia valmiuksiasi. Tiedustelutyö voidaan toteuttaa informaatiohaastatteluna, jonka kohteena voi olla joko oman alasi työntekijä tai työnantaja. Informaatiohaastattelu Ota rohkeasti yhteyttä kolmeen (3) henkilöön, jotka työskentelevät sinua kiinnostavassa tehtävässä ja pyydä hetki aikaa muutamalle kysymykselle. Jos henkilöllä on kiire, pyri sopimaan myöhemmästä ajankohdasta tai tiedustele, kehen muuhun voisit olla yhteydessä. Informaatiohaastattelu voidaan toteuttaa kasvokkain, puhelimitse tai vaikka sähköpostin välityksellä. Jos toteutat haastattelun suorassa vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa, varaa aikaa noin 15 minuuttia. Sopivan haastateltavan voit löytää internetistä tai omien verkostojesi kautta. 8

9 Kysymykset: - Millaista erityisosaamista tai millaisia valmiuksia tehtävässä tarvitaan? - Millaista muodollista pätevyyttä tehtävässä mahdollisesti vaaditaan? - Mitä kehittymistarpeita alan ammattilaiset kohtaavat tulevaisuudessa? - Miten työtä voi kuvata ja millaisista tehtävistä ja vastuista se koostuu? - Mikä työssä on motivoivinta? Entä mikä on haastavinta? - Millaisia reittejä pitkin vastaaviin tehtäviin voi työllistyä? - Miltä alan tulevaisuus ja työllistymismahdollisuudet näyttävät? - Mitä kautta alasta ja sen työtehtävistä voi hankkia lisätietoja? Mikä haastateltavien työssä kiinnosti eniten? Entä mikä tuntui vieraalta? Miten sinun tulisi kehittyä työn vaatimuksiin nähden? Entä mitä jo osaat? Mitä tahtoisit tietää lisää? Olet nyt tehnyt sarjan itsetuntemusharjoituksia sekä tutustunut työnhakukanaviin ja alasi työmarkkinoihin. ÄN-YY-TEE-NYT - on aika luoda aikataulu, siirtää oppimasi käytäntöön ja aloittaa konkreettinen matka kohti tavoitetyötäsi. Toimintasuunnitelman laatimisessa sinua auttavat oppaan lopusta löytyvät aikajana-, SWOT-analyysi-ja askel askeleelta tehtävät (sivut 21-23). 9

10 TYÖNHAUNASIAKIRJAT 3. sääntöä Työnhakuasiakirjat käsittävät sekä ansioluettelon että varsinaisen hakukirjeen. Hakukirje ja ansioluettelo tulee aina räätälöidä haettavaa työpaikkaa ajatellen. Hakemuskirjeen ja ansioluettelon laatimisessa auttaa kolme keskeistä sääntöä: 1. Lue työpaikkailmoitusta kuin kysymyslomaketta, johon vastaat ansioluettelon ja hakukirjeen muodossa. Pyri kertomaan työkokemuksesi, koulutuksesi ja luonteenpiirteidesi kautta, kuinka täytät avoimen työpaikan valintakriteerit. 2. Tee tiedustelu työtä, jotta voit räätälöidä hakukirjeen ja ansioluettelon kulloiseenkin paikkaan sopivaksi. Soita yritykseen tai pyydä lisätietoja sähköpostitse. Näin myös nimesi jää mieleen organisaatiossa. 3. Muista, että hakukirje ja ansioluettelo ovat aina itsesi markkinointia mahdollisimman tehokkaalla ja myönteisellä tavalla. Pyri erottumaan muista hakijoista äläkä unohda osoittaa kiinnostustasi yritystä ja avointa tehtävää kohtaan. Vinkki: Tallenna aina työpaikkailmoitus sekä työhakemus omalle tietokoneellesi tai tulosta ne itsellesi kansioon, jotta voit palata niihin myöhemmin. Tarvitset ilmoitusta ja hakemusta, mikäli sinut kutsutaan haastatteluun. Kun tallennat dokumentteja tietokoneellesi käytä tiedoston nimessä päivämäärää sekä yrityksen ja työtehtävän nimeä: , Yritys Oy, Myyjä. 10

11 1. HAKUKIRJEET Hakukirjeen eli työhakemuksen ensimmäisen osan tarkoituksena on herättää kiinnostus työnhakijaa kohtaan, tuoda hänen persoonansa esiin ja samalla myös yksilöllistää ansioluettelon tietoja. Työhakemus on markkinointipuhe, joka kertoo, miksi hakija hakee kyseistä työtehtävää sekä kuvaa, millaista lisäarvoa hakija voi tuoda yritykselle. Hyvässä työhakemuksessa otetaan huomioon aina avoimessa tehtävässä vaadittavat ominaisuudet ja osaaminen. Hyvä työhakemus on: 1. Enintään yhden sivun mittainen (A4) 2. Asiakirjastandardia noudattava ja jäsennelty 3. Haettavaan paikkaan räätälöity 4. Huoliteltu ja johdonmukainen 5. Asiallinen mutta samalla erottuva 6. Motivaation esiintuova ja myönteinen Vinkki: Mikäli lähetät hakemuksen sähköpostin välityksellä lisää hakukirjeesi ja ansioluettelosi aina sähköpostin liitteeksi. Sähköpostin viestikenttään kirjoitetaan ainoastaan lyhyt saateteksti: Löysin te-palveluiden verkkosivuilta työpaikkailmoituksenne, jossa etsitte vaatemyyjää kauppakeskus Jumbon liikkeeseenne. Olen liittänyt tähän sähköpostiin tarkemman hakemukseni ja ansioluetteloni tehtävää koskien. Olen tarjoamastanne mahdollisuudesta erittäin kiinnostunut, sillä se vastaa hyvin osaamistani. Toivon, että teillä on hetki aikaa tutustua hakemukseeni. Tehtävä: Työpaikkailmoituksen analyysi ja hakukirje Etsi itseäsi kiinnostava työpaikkailmoitus internetistä, lehdestä tai muita työnhakukanavia hyödyntäen. Käytä, jotakin kanavaa, jota et ole käyttänyt aiemmin. Silmäile ilmoitus huolella läpi, tutustu yrityksen verkkosivuihin ja vastaa seuraaviin kysymyksiin: - Mikä on organisaation ydintehtävä? Millä toimialalla organisaatio toimii? - Millaisia arvoja organisaatiolla on? Millaista kuvaa se viestii itsestään työnantajana? - Mitkä ovat avoimelle tehtävälle asetetut vaatimukset? Kuinka täytät nämä kriteerit? - Millaista persoonaa tehtävään haetaan? Vastaako luonteesi toivottuja ominaisuuksia? - Uskotko, että viihtyisit tehtävässä ja voisit saavuttaa siinä omia tavoitteitasi? - Kokoa ajatuksesi yhteen. Kun huomioit tehtävälle asetetut kriteerit, osaamisesi ja ominaisuutesi sekä omat henkilökohtaiset tavoitteesi. Olisiko sinusta tehtävän tekijäksi? Kirjoita hakukirje seuraavia ohjeita ja mallia (sivu 13) sekä oppaan lopusta löytyvää esimerkkiä (sivu 24) apuna käyttäen. Hyödynnä myös aiemmin tekemiäsi itsetuntemusharjoituksia. 11

12 A. Ilmoitukseen kohdistettu hakukirje 1. Aloituskappale Kerro aloituskappaleessa, miksi haet avoinna olevaa tehtävää. Korosta kiinnostustasi yritystä sekä avointa tehtävää kohtaan ja pyri herättämään uteliaisuus myös itseäsi kohtaan. Tässä kappaleessa voit myös lyhyesti viitata siihen, miksi olisit oikea valinta tehtävään. Paikan kohdistaminen: Löysin avoimen myyjän tehtävänne Työ- ja elinkeinotoimiston internetsivuilta ja se herätti heti mielenkiintoni. TAI Viitaten työpaikkailmoitukseenne Monster.fi -sivustolla, haen avointa erittäin monipuolista sähköasentajan tehtäväänne. TAI Tutustuin yrityksenne verkkosivuihin ja päätin lähestyä teitä hakukirjeellä. Tarjoan osaamistani myyjän työhön vaateketjussanne. Kiinnostuksen ilmaiseminen: Haen avointa tehtäväänne, sillä se vastaa täysin osaamistani ja tavoitteitani löytää uusi työ puhtaanapidon alalta. Olen alan pätevä, koulutettu ammattilainen. TAI Yrityksenne kansainvälisenä elektroniikkatuotteiden maahantuojana kiinnostaa minua työnantajana ja arvonne vastaavat omaa käsitystäni kestävästä liiketoiminnasta. TAI Ilmoituksenne herätti mielenkiintoni, sillä minulla on kokemusta kiinteistöhuollon alalta ja tahdon antaa täyden työpanokseni kaltaisellenne vastuulliselle työnantajalle. 2. Runkokappaleet a. Osaaminen ja saavutukset: Kuvaa ensimmäisessä runkokappaleessa koulutuksesi, työkokemuksesi ja harrastustesi kautta, kuinka osaamisesi vastaa ilmoituksessa edellytettyjä taitoja ja osaamista. Keskity työn sisältöön, vaatimuksiin ja eduksi katsottaviin asioihin. Tässä kappaleessa ilmaiset myös motivaatiosi alaa ja kyseistä työtehtävää kohtaan, mikäli et tehnyt sitä jo aloituskappaleessa. Kerro lisäksi keskeisistä saavutuksistasi ja onnistumisistasi. Lauseenaloituksia: Olen x alan ammattilainen yli x vuoden kokemuksella ja etsin uusia haasteita vahvaa osaamistani vastaavista tehtävistä. Olen x alan osaaja, jolla on vahva tuntuma ilmoitustanne vastaavista tehtävistä. Etsin tilaisuutta kehittyä alan rautaiseksi ammattilaiseksi. Osaaminen: Koulutukseltani olen Olen hankkinut opiskelun kautta Viimeksi työskentelin Olen toiminut Olen vastannut Sain kokemusta Olen perehtynyt hyvin Lisäksi hallitsen Harrastukseni tukevat Saavutukset: Saavutin Kehitin Onnistuin Paransin Laajensin Uudistin Loin 12

13 b. Vahvuudet ja ominaisuudet: Keskity toisessa runkokappaleessa niihin työskentelytyylisi ja luonteesi piirteisiin, joilla vastaat avoimen tehtävän vaatimuksiin. Kuvaa vahvuuksiasi ja ominaisuuksiasi aiempien työtehtäviesi vaatimusten tai saamasi palautteen kautta. Tässä kappaleessa voit myös kuvata tulevaisuuden tavoitteitasi eli missä tahdot kehittyä ja mitä toivot työuraltasi. Voit lisäksi kertoa asioista, joita itse arvostat työssä ja työyhteisössä. Työnantajan usein arvostamat ominaisuudet: Ongelmanratkaisukyky, Itsenäinen ajattelu, Taito soveltaa teoriaa käytäntöön, Muutosvalmius ja halu kehittyä, Joustavuus ja suvaitsevaisuus, Vuorovaikutus- ja viestintä taidot sekä asiakaslähtöisyys. Työntekijän usein arvostamat ominaisuudet: Avoin työilmapiiri ja palaute, Esimiehen ja työyhteisön tuki, Rehellisyys, Pysyvyys, Itsenäinen vastuu, Mahdollisuus kehittyä ja edetä, Mahdollisuus saavuttaa tavoitteita ja vaikuttaa omaan työhön. Lauseenaloituksia: Olen tottunut työskentelemään Aiemmat työtehtäväni ovat edellyttäneet Työntekijänä olen Vahvuuksiani ovat Erityisesti pidän Tulevaisuudessa tahdon kehittää Olen saanut palautetta aiemmilta työnantajiltani Työyhteisössä ja työtovereissa arvostan 3. Lopetuskappale Osoita lopetuskappaleessa halukkuutesi osallistua haastatteluun ja tulla keskustelemaan lisää avoimesta tehtävästä. Tässä kappaleessa voit myös kertoa palkkatukioikeudestasi sekä esittää pyydettäessä perustellun palkkatoiveesi. Palkkatoiveeni on 2500 euroa kuukaudessa perustuen x alan työehtosopimukseen. Kiitän ajastanne sekä harkinnastanne ja toivon, että saan tilaisuuden keskustella kanssanne avoimesta tehtävästä henkilökohtaisesti. TAI Tahdon vielä mainita, että työsuhdettani solmittaessa voidaan mahdollisesti hyödyntää työnantajalle maksettavaa palkkatukea. Toivon, että hakemukseni herätti mielenkiintonne ja tapaamme pian haastattelun merkeissä. 13

14 Etunimi Sukunimi Postiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite HAKEMUS Päivämäärä Työnantaja Titteli Etunimi Sukunimi Postiosoite Postinumero ja toimipaikka Viittaus tietolähteeseen, ilmoitukseen tai käytyyn puhelinkeskusteluun Haettava työtehtävä Aloituskappale: Kerro, miksi haet avoinna olevaa tehtävää ja miksi olisit oikea valinta siihen. Korosta kiinnostustasi yritystä ja avointa tehtävää kohtaan ja pyri herättämään uteliaisuus myös itseäsi kohtaan. Huomioi ilmoituksen kielelliset seikat mutta laadi kuitenkin persoonallinen hakemus. Kaksi runkokappaletta: Esittele itsesi, taustasi ja tämänhetkinen tilanteesi tiiviisti, kiinnostavasti ja persoonallisesti. Kuvaile myös koulutuksen ja kokemuksen kautta saavuttamaasi tehtävässä vaadittua pätevyyttä. Kerro siis vain siitä osaamisestasi, joka liittyy avoinna olevaan työtehtävään. Ilmaise lisäksi oma motivaatiosi työskennellä kyseissä ammatissa ja avoimessa tehtävässä. Kuvaile, millaisia ominaisuuksia aiemmat työtehtäväsi ovat edellyttäneet ja kerro muista vahvuuksistasi ja ominaisuuksistasi työntekijänä. Keskity vain niihin työskentelyotteesi ja luonteesi piirteisiin, joiden kautta vastaat avoimen työtehtävän vaatimuksiin. Lisäksi voit kuvailla tavoitteitasi ja tulevaisuudensuunnitelmiasi, jotka liittyvät hakemaasi toimenkuvaan. Lopetuskappale: Osoita halukkuutesi osallistua haastatteluun ja tulla keskustelemaan tulevista työtehtävistä. Esitä lisäksi palkkatoive, mikäli sitä on pyydetty työpaikkailmoituksessa. Muista perustella palkkatoiveesi. Vinkki: Lopetuskappaleessa voit myös mainita palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuuksista, mikäli sinulla on palkkatukioikeus tai työkokeilua on puollettu työllistymissuunnitelmassasi. Ystävällisin terveisin, (Allekirjoitus) Etunimi Sukunimi Liite Ansioluettelo 14

15 B. Markkinointikirje Avoimella hakemuksella eli markkinointikirjeellä voit lähestyä sinua kiinnostavia yrityksiä ilman, että ne olisivat ilmoittaneet avoimista työpaikoista. Näiden niin sanottujen piilotyöpaikkojen haku on hyvä aloittaa luetteloimalla, millä alalla ja missä yrityksissä tahdot työskennellä. Kun luettelo on valmis, sinun tulee tutustua jokaiseen yritykseen mahdollisimman hyvin. Markkinointikirjeessä on painotettava sitä, miksi olet kiinnostunut juuri kyseisestä yrityksestä ja millaista lisäarvoa palkkaamisesi tarjoaisi työnantajalle. Ennen markkinointikirjeen lähettämistä on lisäksi tärkeää tehdä tiedustelutyötä joko puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelun avulla on tarkoitus selvittää kenelle voit kohdistaa hakemuksesi. Samalla voit myös saada alustavaa tietoa yrityksen työntekijätarpeista. Kirje saa lisäpontta, kun soitat työnantajalle viikon tai kahden sisällä kirjeen lähettämisestä. Tehtävä: Piilotyöpaikan etsintä ja avoin hakukirje Tutustu sinua kiinnostavan organisaation verkkosivuihin ja mieti, millaisiin tehtäviin voisit tarjota osaamistasi. Erittele, miksi juuri tämä yritys kiinnostaa sinua. Muotoile avoin hakukirje seuraavaa mallia (sivu 15) ja oppaan lopusta löytyvää esimerkkiä (sivu 25) apuna käyttäen. C. Sähköinen hakemus Yritysten omilta kotisivuilta tai yleisiltä työnhakusivustoilta löytyy tietoa avoimista työpaikoista. Yhä useammin avoimia tehtäviä haetaan yrityksen omalla sähköisellä hakulomakkeella, johon monissa työpaikkailmoituksissa on myös suora linkki. Sähköinen hakulomake muodostuu samoista asioista kuin ansioluettelo ja hakukirje. Täytä lomakkeen kaikki kohdat aina huolella ja panosta etenkin kenttään, jossa voit kertoa vapaamuotoisesti itsestäsi. Kenttä se vastaa perinteistä hakukirjettä ja löytyy usein sähköisen hakulomakkeen lopusta. Huomaa myös, että joidenkin sähköisten hakemusten täyttämiseen on määritelty aika, jonka ylittyessä hakemusta ei voi enää tallentaa. Jotta et tekisi turhaa työtä, ota esille ansioluettelo ja luonnostele itsesi esittely valmiiksi ennen kuin aloitat täyttämisen. 2. ANSIOLUETTELO Ansioluettelo eli CV on työhakemuksen toinen osa. Se täydentää hakukirjettä ja on samalla luettelo työnhakijan aiemmasta koulutuksesta, työkokemuksesta, osaamisesta, saavutuksista ja tavoitteista. Ansioluettelon tarkoituksena on antaa samalla laaja mutta myös haettuun tehtävään kohdistettu kokonaiskuva hakijan ominaisuuksista. Ansioluettelon tarkoituksena on myydä työnhakijan osaaminen työnantajalle niin, että he tapaavat työhaastattelun merkeissä. Hyvä ansioluettelo on: 1. Enintään kahden sivun mittainen (A4) 2. Asiakirjastandardia noudattava ja jäsennelty 3. Haettavaan paikkaan räätälöity 4. Virheetön ja johdonmukainen 5. Selkeä mutta myös persoonallinen 6. Osaamisen esiintuova ja myyvä Tehtävä: Ansioluettelon laatiminen Laadi ansioluettelo seuraavaa mallia (sivu 16) ja oppaan lopusta löytyvää esimerkkiä (sivu 26) apuna käyttäen. Räätälöi ansioluettelo aiemmin valitsemaasi työpaikkailmoitusta varten. 15

16 Etunimi Sukunimi Postiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite AVOIN HAKEMUS Päivämäärä (kuva) Työnantaja Titteli Etunimi Sukunimi Postiosoite Postinumero ja toimipaikka Viittaus mahdolliseen puhelinkeskusteluun ja haettavaan/haettaviin tehtävään/tehtäviin Myyntikappale: - Panosta ensimmäiseen lauseeseen. Se toimii mainoksena sinusta. - Kerro kohdistetusti, miksi olet kiinnostunut juuri tästä yrityksestä. - Listaa, millaisiin tehtäviin tarjoat omaa työpanostasi. Kuvaile tehtäviä tarkasti. - Herätä kiinnostus itseäsi ja osaamistasi kohtaan, mutta älä kerro ihan kaikkea. Hyötykappale: - Kerro, mitä hyötyä työpanoksestasi olisi juuri tälle yritykselle. - Tarjoa yhtenä hyötynä myös työllistämistukia tai työkokeilua. - Kuvaile saavutuksiasi ja kiinnostuksiasi yrityksen toiminnassa. - Mieti tarkkaan, mitä työnantaja tahtoo sinusta oikeasti lukea. Minä -kappale: - Kuvaile työskentelytapojasi ja sitä, millaiseen työhön ja työyhteisöön sovellut. - Kerro, miten toimit yksin ja yhdessä sekä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. - Määrittele, millainen sinä olet työssä ja millaista palautetta olet saanut muilta. Jatketaan -kappale - Kerro, milloin ja miten otat yhteyttä uudelleen. - Lopeta persoonallisesti sekä mieleenpainuvasti. Ystävällisin terveisin, (Allekirjoitus) Etunimi Sukunimi Liite Ansioluettelo 16

17 Etunimi Sukunimi Syntymäaika Postiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelin Sähköposti ANSIOLUETTELO Päivämäärä (Kuva) PROFIILI Kerro tässä lyhyesti ydinosaamisestasi, ammatillisista tavoitteistasi, työskentelytavoistasi sekä vahvuuksistasi työntekijänä. Voit kuvata myös nykytilannettasi, mikäli se on tarkoituksenmukaista. KOULUTUS 01/ /2010 Tutkintonimike Oppilaitos 01/ /1995 Tutkintonimike Oppilaitos Uusimmasta vanhimpaan TYÖKOKEMUS 01/ /2014 Ammattinimike Yritys, Kaupunki Työtehtävät: Tehtävänkuva, vastuut, saavutukset 01/ /2005 Ammattinimike Yritys, Kaupunki Työtehtävät: Tehtävänkuva, vastuut, saavutukset 01/ /2000 Ammattinimike Yritys, Kaupunki Työtehtävät: Tehtävänkuva, vastuut, saavutukset KURSSIT Hygieniapassi Tulityökortti Työturvallisuuskortti KIELITAITO Suomi Äidinkieli Englanti Erinomainen Ruotsi Tyydyttävä TIETOTEKNISET TAIDOT Word Erinomainen Excel Hyvä PowerPoint Hyvä HARRASTUKSET LUOTTAMUSTOIMET SUOSITTELIJAT Vapaa-aikani kuluu parissa / Harrastan Toimin... / Olen aktiivisesti mukana Yritys, Titteli, Etunimi Sukunimi, Puhelinnumero 17

18 3. ANSIOKANSIO Ansiokansio on henkilön itsensä valitsema jäsennelty kokoelma tärkeimmistä todistuksista, töistä ja saavutuksista. Kansion tarkoituksena on edustaa työnhakijaa ja tukea työnsaamisessa. Se on myös hyvä apu hakukirjeen ja ansioluettelon laatimisessa. Kansio sisältää todistukset aiemmilta työnantajiltasi ja aiemmista opinnoistasi sekä mahdollisesti myös muista käymistäsi kursseista. Lisäksi kansion ensimmäiselle lehdelle on hyvä liittää kopio ansioluettelosta, jonka voit antaa haastattelijalle. Kansioon voi myös liittää muita työnhakuun liittyviä asiakirjoja, kuten suosituksia, arviointeja ja näytteitä erilaisista työtehtävistä. Ansiokansion rakenne 1. Ansioluettelo 2. Työtodistukset 3. Opiskelutodistukset Uusimmasta vanhimpaan 4. Kurssitodistukset 5. Suosittelut ja arvioinnit 6. Työnäytteet Tehtävä: Ansiokansion laatiminen Laadi itsellesi jäsennelty ansiokansio. Jos sinulla on paljon todistuksia, voit luoda kaksi erillistä kansiota, joista toiseen liität työhön liittyvät asiakirjasi ja toiseen opintoihin liittyvät asiakirjasi. 18

19 PUHELU TYÖNANTAJALLE Puhelinsoiton, kuten työhakemuksenkin, tarkoituksena on herättää työnantajan mielenkiinto. Puhelinkontakti voi sijoittua kolmeen työnhakuprosessin vaiheeseen. Voit soittaa työnantajalle ennen työhakemuksen lähettämistä, sen lähettämisen jälkeen ja myös työhaastattelun jälkeen. Aina, kun ilmoitukseen merkityissä yhteystiedoissa on ilmoitettu puhelinnumero, soittaminen kannattaa. Jos taas puhelinyhteydenotot on kielletty, kannattaa odottaa tai lähestyä työnantajaa sähköpostilla. Sähköpostiyhteydenototkin voivat noudattaa seuraavaa ajattelua: Puhelu ennen hakemuksen lähettämistä: Kysy lisätietoja avoimesta tehtävästä. Osoita tietäväsi, mitä tehtävää olet hakemassa, sillä se viestii aidosta kiinnostuksesta. Pyri kertomaan myös hieman omasta taustastasi ja ilmaise, että aiot seuraavaksi hakea tehtävää. Puhelu hakemuksen lähettämisen jälkeen: Kysy, onko lähettämäsi hakemus tullut perille, onko siihen ehditty tutustua ja missä aikataulussa rekrytointiprosessi etenee. Kerro jälleen omasta taustastasi ja pyri sopimaan haastattelu jo puhelun aikana, jos mahdollista. Ennen puhelua: Valmistaudu. Mieti, mitä asioita tahdot kysyä ja mitä kertoa itsestäsi luodaksesi positiivisen ensivaikutelman. Kirjoita valmiiksi aloitussanat ja lista asioista, jotka tahdot selvittää soiton aikana. Ota esille kalenteri, muistiinpanovälineet ja ansioluettelo. Puhelun aikana: Esittele itsesi ja kerro miksi soitat. Varmista, että vastaajalla on aikaa keskustella kanssasi. Puhu selkeästi, kuuluvasti ja esitä asiasi lyhyesti. 19

20 Muista, että hymy "kuuluu" äänessäsi. Soita sellaisena aikana, jolloin olet hyväntuulinen ja rauhallinen. Osoita olevasi kiinnostunut työnantajasta ja työyhteisöstä. Mikäli sovit tapaamisesta, kirjoita muistiin henkilön nimi sekä tapaamisaika ja -paikka. Kysy mitä todistuksia ja asiakirjoja työnantaja toivoo sinun ottavan mukaan. Palaa aiemmin valitsemaasi työpaikkailmoitukseen tai etsimääsi piilotyöpaikkaan. Jos soittaisit työnantajalle, mitä tahtoisit kysyä? Entä miten markkinoisit itseäsi puhelun aikana? 20

21 TYÖHAASTATTELU Kirjallisen hakemuksen ja puhelun perusteella pääset parhaassa tapauksessa haastatteluun. Työhaastattelun perimmäinen tarkoitus on kartoittaa soveltuvuutesi avoinna olevaan tehtävään. Mieti ennen haastattelua, miksi hait tehtävää, miksi menestyisit siinä ja miten työnantaja hyötyisi sinut palkatessaan. Valmistaudu haastatteluun huolella mutta luota kuitenkin myös itseesi ja osaamiseesi ja muista, että jännittäminen usein vain parantaa suoritusta. Työhaastatteluun valmistautuminen - Valmistaudu huolella: Hanki lisätietoja työnantajasta ja työtehtävästä. Tutustu yrityksen kotisivuihin ja silmäile läpi työpaikkailmoitus, hakukirjeesi ja ansioluettelosi. Ota mukaan ansiokansiosi, henkilöllisyystodistuksesi sekä muistiinpanovälineet. - Sijainti ja saapuminen: Selvitä haastattelupaikan sijainti hyvissä ajoin etukäteen. Ota selvää reitti- ja kulkuvaihtoehdoista sekä pysäköintimahdollisuuksista. Ole paikalla noin 10 minuuttia ennen haastattelun alkua. Minimoi kiire äläkä myöhästy. - Pukeudu siististi: Kiinnitä huomiota pukeutumiseesi ja noudata yrityksen imagoon ja tehtävän kuvaan mielestäsi soveltuvaa linjaa. Mene haastatteluun aina puhtaana ja huoliteltuna. Älä myöskään tupakoi ennen haastattelua. - Harjoittele: Harjoittele haastattelua etukäteen pohtimalla vastauksia yleisimpiin haastattelukysymyksiin. Mieti vielä kertaalleen, kuinka kokemuksesi, koulutuksesi, osaamisesi ja luonteesi kautta vastaat tehtävälle asetettuihin vaatimuksiin. Mieti vastauksia ainakin seuraaviin tärkeisiin kysymyksiin: o Millaista osaamista minulla on ja miksi minut tulisi valita tehtävään? o Miksi kiinnostuin avoimesta työtehtävästä ja miksi se olisi sopiva minulle? o Millaisen lisäarvon tuon organisaatiolle ja miten se hyötyy työpanoksestani? o Missä olen tähän mennessä onnistunut mielestäni erittäin hyvin? o Millaisia vahvuuksia minulla on ja kuinka voin kehittää heikkouksiani? o Millaisissa tehtävissä saatan tarvita apua ja miten käsittelen stressiä? o Millaisia tulevaisuuden tavoitteita minulla on työelämässä? 21

22 Mieti myös mahdollisia kysymyksiä rekrytoijalle: o Mitkä ovat tarkkaan ilmaistuna työtehtäväni? o Millaisessa tiimissä tai yksikössä tulen työskentelemään? o Millaisia kehittymismahdollisuuksia tarjoatte yrityksessänne? o Millaisia odotuksia yrityksellä on minua kohtaan? o Millainen liikeidea yritykselle on määritelty? o Millaiset ovat yrityksen tulevaisuuden näkymät? o Mitä tuotetta tai palvelua yrityksessä myydään eniten? Haastattelutilanne - Suhtaudu haastattelutilanteeseen avoimesti. Haastattelu voi olla strukturoitu eli tiettyä kaavaa noudattava tilanne tai vapaamuotoinen eli keskustelunomainen tilanne. - Panosta positiiviseen ensivaikutelmaan. Ole myönteinen, vaikka joutuisit odottamaan. Esittele itsesi, kättele vakuuttavasti ja katso silmiin. Rekrytoija tekee kättelyaloitteen. - Muista, että viestintä on sekä muodollista (sanavalinnat ja kieli) että epämuodollista (keho, ilmeet ja eleet). Epämuodollinen viestintä kertoo haastattelijalle paljon sinusta. - Jännittäminen parantaa usein suoritusta. Kiinnitä huomio omaan asenteeseesi. Ole innostunut ja kiinnostunut. Puhu selkeästi ja kuuluvasti. Muista hymy ja katsekontakti. - Kuuntele huolellisesti ja vastaa suoraan kysymyksiin. Vältä sivuraiteita ja ole täsmällinen mutta myös informatiivinen. Käytä apuna kokemuksesta kumpuavia esimerkkejä. - Ole vastauksissasi rehellinen. Muista kuitenkin, että sinun tulee tuoda itsesi positiivisesti esille. Vältä kielteisiä asioita, jollei niiden kertominen ole aivan välttämätöntä. - Muista, että haastattelu on ennen kaikkea vuorovaikutustilanne. Voit kysyä rekrytoijalta täsmennyksiä ja lisätietoja, mikäli se on mielestäsi tarpeellista. - Älä tuo esiin negatiivisia asioita entisistä työnantajistasi tai koulutuksestasi. Vaikka asiat olisivatkin tosia, niiden kertominen ei anna sinusta hyvää kuvaa. Haastattelun lopuksi - Kiitä rekrytoijaa hänen haastatteluun käyttämästään ajasta. - Sovi jatkosta ja selvitä, kuinka prosessi etenee seuraavaksi. - Selvitä myös, kehen voit ottaa yhteyttä haastattelun jälkeen. (Mikäli unohdit esimerkiksi mainita jotakin tärkeää.) Haastattelun jälkeen - Kirjaa haastattelun jälkeen itsellesi ylös ne kysymykset, jotka sinulle esitettiin haastattelutilanteessa. Pohdi, mitkä kysymykset tuntuivat sinusta erityisen vaikeita ja mitkä erityisen helpoilta. - Kirjaa ylös lisäksi, miten vastasit kysymyksiin, miten toit osaamisesi esille ja miten voisit kehittää vastauksiasi. Käytä jälkityöhön aikaa, sillä se auttaa menestymään tulevissa haastatteluissa. - Jos et haastattelun jälkeen tule valituksi työtehtävään, ota yhteyttä rekrytoijaan. Selvitä, mitä tekijöitä painotettiin työntekijän valinnassa ja mitkä asiat vaikuttivat siihen, ettet tullut valituksi. 22

23 Yleisimmät haastattelukysymykset Yleiset kysymykset - Kerro itsestäsi. Kuvaile aiempaa työkokemustasi. - Miksi haet tätä paikkaa (tai tälle alalle)? - Kuinka paljon tiedät yrityksemme toiminnasta? - Onko sinulla kysymyksiä meille? Motivaatio - Mitä asioita arvostat työssäsi? - Millaisia tavoitteita sinulla on urallasi? - Onko sinulla haku useampaan paikkaan käynnissä? - Miten toimit, jos sinut valitaan useampaan tehtävään? Realiteetti - Mitä odotat työltäsi? - Miksi meidän tulisi palkata juuri sinut? - Miksi valitsit alan, jota olet opiskellut? - Millaisessa työssä viihdyt parhaiten? Itsetuntemus - Mikä on tähän asti suurin saavutuksesi työssä? - Mitä olet tärkeää oppinut aiemmissa työpaikoissasi? - Mitkä ovat keskeisimpiä vahvuuksiasi? Mitkä ovat ominaisuuksiasi, joita sinun tulisi kehittää? - Millaisia tulevaisuuden tavoitteita/ suunnitelmia sinulla on? Paineensietokyky - Miten käsittelet stressiä? - Kuinka pystyt toimimaan paineen alla? - Millä tavalla suhtaudut kritiikkiin? - Mitkä tilanteet stressaavat sinua? Kuinka suoriudut näistä tilanteista? Sosiaalisuus - Millainen olet työtoverina? - Työskenteletkö mieluiten yksin vai ryhmässä? - Millainen lisä olisit työyhteisöömme? - Mitä odotat esimieheltäsi? Entä työtovereiltasi? Vastuunkanto - Onko itsenäisyys työssä sinulle tärkeää? - Toivotko mahdollisuutta päätöksentekoon? - Onko sinun helppo kantaa vastuuta? - Kaipaatko työssäsi haasteista? Stressikysymykset - Mikä on vaikein tilanne, jonka olet kohdannut tähänastisella urallasi? - Millaisten työtoverien kanssa sinun on vaikea tulla toimeen? - Miksi haet paikkaa, joka ei vastaa aiempaa työkokemustasi tai koulutustasi? - Mitä olet tehnyt työttömyytesi aikana? 23

24 Liite 1. SWOT-analyysi-, askel askeleelta- ja aikajanatehtävät SWOT-analyysi A. Tavoitetyö. Mieti tavoitteenasi olevan työn hyviä sekä huonoja puolia ja luo yhteenveto SWOT-analyysin avulla. Millaisia hyviä puolia tässä ammatissa on (esim. kiinnostavat työtehtävät)? Entä millaisia varjopuolia työ sisältää (esim. työajat)? Millaisia mahdollisuuksia alalla työskentely tarjoaa sinulle tulevaisuudessa (esim. jatko-opinnot)? Entä millaisia riskejä ammatissa tai sen saavuttamisessa piilee (esim. työttömyyden uhka)? Vahvuudet (S) Heikkoudet (W) Mahdollisuudet (O) Haasteet (T) Miten heikkoudet voitaisiin muuttaa vahvuuksiksi ja haasteet mahdollisuuksiksi? 24

25 B. Työn saavuttaminen. Mieti tavoitteenasi olevan työn saavuttamista omien valmiuksiesi kautta ja luo yhteenveto SWOT-analyysin avulla. Mitä vahvuuksia listasit aiemmin? Missä sinun tulisi kehittyä tai minkä tulisi muuttua? Millaisia mahdollisuuksia ympäristösi tarjoaa tavoitetyön saavuttamiselle? Millaisia haasteita alasi tilanne luo? Miten oma aktiivisuutesi tai rohkeutesi vaikuttavat tällä hetkellä tavoitetyösi saavuttamiseen? Vahvuudet (S) Heikkoudet (W) Mahdollisuudet (O) Haasteet (T) Miten heikkoudet voitaisiin muuttaa vahvuuksiksi ja haasteet mahdollisuuksiksi? 25

26 Askel askeleelta. Määrittele seuraavan kuvan avulla, mitkä ovat niitä konkreettisia tekoja, joiden avulla saavutat tavoitteenasi olevan työn. Voit keskittyä tehtävässä sekä valmiuksiesi kehittämiseen, että työnhakuprosessin suunnittelemiseen. Askel 1 Askel 2 Askel 3 Askel 4 Askel 5 Maali Aikajana. Ota esiin paperi ja kynä ja piirrä aikajana, jonka varrelle merkitset kaikki ne askeleet, jotka sinun tulee kulkea saavuttaaksesi tavoitteenasi olevan työpaikan. Mitä teet tänään ja lähitulevaisuudessa, jotta työllistyt haluamallesi alalle? Tänään Huomenna Ensiviikolla Ensikuussa Ensivuonna 26

27 Liite 2. Eira Esimerkki Hakemus Esimerkkitie 10 A Esimerkki Yritys Oy Titteli Etunimi Sukunimi Postiosoite Postinumero ja toimipaikka Viite: Työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivut VARASTOTYÖNTEKIJÄ Löysin avoimen varastotyöntekijän paikkanne TE-toimiston internetsivuilta ja päätin lähestyä teitä hakemuksella. Olen tarjoamastanne tehtävästä erittäin kiinnostunut, sillä se vastaa täysin tavoitteitani löytää uusi työ varastoalalta. Yrityksenne toimiala vastaa aiempaa osaamistani ja olen tästä syystä mielestäni tehtävään soveltuva, pätevä ammattilainen. Olen varastoalan monipuolinen osaaja yli 10 vuoden kokemuksella. Tunnen hyvin metallialan koneet ja niihin liittyvät varaosat, sillä olen suorittanut koneistajan koulutuksen ja työskennellyt urani aikana myös metallituotannossa. Olen käyttänyt Varasto Oy:ssä varastokirjanpitoohjelmaa. Aiempien työtehtävieni ansiosta minulla on lisäksi vahvaa kokemusta trukilla ajosta, inventoinnista sekä tuotteiden hyllyttämisestä, keräämisestä ja pakkaamisesta. Ajokokemusta on kertynyt sekä kaasu- että sähkötrukeista. Myös harrastukseni tukevat varastoalalla työskentelyä. Pidän aktiivisesti varastoalalla tarvittavasta hyvästä fyysisestä kunnostani huolta. Aiemmat työtehtäväni ovat aina edellyttäneet oma-aloitteisuutta, tunnollisuutta ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Työntekijänä olenkin erittäin sosiaalinen ja helposti lähestyttävä mutta pidän myös itsenäisestä vastuusta enkä pelkää työskennellä paineen alla. Minulle hektinen työympäristö on kaikkein mieluisin, sillä olen ahkera ja ripeä. Olen saanut aiemmilta asiakkailtani ja työnantajiltani hyvää palautetta tehokkaasta työotteestani ja huolellisesta työnjäljestä. Työsuhdettani solmiessa on mahdollista hyödyntää työnantajalle maksettavaa palkkatukea, joka voi olla jopa 1300 euroa kuukaudessa. Toivon, että hakemukseni herätti mielenkiintonne ja että pääsen kertomaan itsestäni lisää haastattelun merkeissä. Palkkatoive: 1850 /kk (TES) Ystävällisin terveisin, Eira Esimerkki Liite Ansioluettelo 27

28 Liite 3. Eino Esimerkki Avoin hakemus Esimerkkitie 10 A Esimerkki (Kuva) Yritys Oy Titteli Etunimi Sukunimi Postiosoite Postinumero ja toimipaikka Etsittekö markkinointi-, myynti- tai viestintätiimiinne uutta intohimoista verta? Olen visuaalisen markkinoinnin ammattilainen sekä myynnin ja viestinnän moniosaaja. Kiinnostukseni pääpaino on globaalien maahantuonti- ja vientiyritysten markkinoinnin kehittämisessä. Tarjoan työpanostani sekä yrityksenne markkinointikonseptien suunnitteluun että ulkoiseen ja sisäiseen tiedottamiseen. Olen kiinnostunut asiantuntijatason tehtävistä, sillä omaan vankkaa näyttöä vaativien, suurten markkinointikonseptien suunnittelusta ja toteutuksesta. Minulla on yli 20 vuoden kokemus markkinoinnin ja myynnin kehittämisestä, projektien hallinnasta ja globaalista sidosryhmätyöskentelystä. Olen vastannut lukuisista kansainvälisen markkinoinnin suunnitteluprojekteista, kun aiemmat työnantajani ovat laajentuneet uusille markkina-alueille. Olen vastannut myös markkinoinnin tuloksellisuuden mittaamisesta ja suunnitellut sekä toteuttanut useita markkinointitutkimuksia. Kohderyhmä- ja strategia-ajattelu, konseptointi sekä tuotteiden ja palveluiden elinkaaren hahmottaminen ovat selkeitä vahvuuksiani. Minulla on myös vahva ymmärrys yritysmyynnistä sekä kokemusta esimiestyöskentelystä, sillä olen toiminut urani alkuaikana myyntipäällikkönä vakuutusalanyrityksessä. Tunnen yrityksenne toimialan ja olen motivoitunut luomaan tulosta liiketoimintanne kehittämiseksi. Työtoverina ja esimiehenä olen avoin ajatusten vaihdolle ja uusille innovatiiviselle näkemyksille. Olen saanut hyvää palautetta etenkin erinomaisesta paineensietokyvystäni, delegoimisen taidostani sekä useiden asioiden samanaikaisesta, taidokkaasta hallinnasta. Tietotekniset taitoni ovat luonnollisesti viestinnän ammattilaiselta vaadittavalla tasolla. Lisäksi monipuolinen kielitaitoni antaa minulle erinomaiset valmiudet kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa työskentelyyn. Huomasin kotisivuiltanne, että lanseeraatte tuotteita uusille markkina-alueille. Venäjän-, ranskan- ja saksankielen osaamisestani on varmasti etua laajentuessanne. Pyydän teitä ottamaan yhteyttä, mikäli yrityksessänne on tarjota asiantuntijatehtäviä kaltaiselleni vankan kokemuksen omaavalle moniosaajalle. Olen heti valmis keskustelemaan mahdollisuudesta työskennellä yrityksessänne. Nähdäänhän pian haastattelussa. Myynnillisin terveisin, Eino Esimerkki Liite Ansioluettelo Portfolio 28

29 Liite 4. Esko Esimerkki Ansioluettelo Esimerkkitie 10 A Esimerkki (Kuva) PROFIILI Olen kiinteistöhuollon ammattilainen, joka etsii uusia työtehtäviä. Ydinosaamiseeni kuuluu ulko-alueiden hoito sekä lumityöt mutta olen työskennellyt myös porrassiivouksen parissa. Työtehtäväni ovat aina edellyttäneet tunnollisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Työntekijänä olen sosiaalinen, järjestelmällinen ja oma-aloitteinen. Nautin käsin tehtävästä ja fyysisestä työstä. Tulevaisuudessa tahdon sijoittua ammattitaitoani ja koulutustani vastaaviin kiinteistöhuollon tehtäviin. Tällä hetkellä toimin kerran viikossa vapaaehtoisena avustajana seniorikuntosalilla ja pidän samalla omaa kuntoani yllä. Olen myös aktiivinen remontoija. KOULUTUS 01/ /2010 Kiinteistön hoitajan ammattitutkinto Amiedu, Helsinki 01/ /1995 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Stadin ammattiopisto, Helsinki TYÖKOKEMUS 01/ /2014 Kiinteistönhoitaja Kiinteistöpalvelu Oy, Helsinki Työtehtävät: Kiinteistöjen huolto-, korjaus- ja asennustehtävät, ulkoalueiden hoito, lumityöt sekä kulkuväylien hiekoitus. 01/ /2005 Kiinteistönhoitaja Kiinteistöhuolto Oy, Vantaa Työtehtävät: Päivystys, ulkoalueiden hoito, lumityöt, kulkuväylien hiekoitus sekä porrassiivous ja muut huoltotehtävät. 01/ /2000 Kiinteistönhoitaja Kiinteistötyö Oy, Espoo Työtehtävät: Ulkoalueiden hoito, nurmikon leikkuu ja kastelu, lumityöt ja lumen pudotus sekä kulkuväylien hiekoitus. KURSSIT Hygieniapassi Tulityökortti Työturvallisuuskortti 29

30 KIELITAITO Suomi Äidinkieli Englanti Erinomainen Ruotsi Tyydyttävä TIETOTEKNISET TAIDOT Word Erinomainen Excel Hyvä PowerPoint Hyvä HARRASTUKSET LUOTTAMUSTOIMET Vapaa-aikani kuluu remontoinnin ja ulkoilun parissa. Harrastan aktiivisesti kuntosalilla käyntiä ja potkunyrkkeilyä. Toimin talonyhtiömme isännöitsijänä ja olen aktiivisesti mukana senioreiden kuntosaliohjauksessa. SUOSITTELIJAT Kiinteistöpalvelu Oy, Toimitusjohtaja Eero Esimerkki,

31 Liite 5. LINKKIVINKKEJÄ AVOIMET TYÖPAIKAT JA TIETOA TYÖNHAUSTA Akateeminen rekrytointipalvelu: Opiskelijat ja vastavalmistuneet Helsingin kaupungin avoimet työpaikat Työpaikkaportaali: Linkkejä työpaikkasivustoihin Tietoa työelämästä ja opiskelusta Kuntatyönantajien valtakunnallinen rekrytointipalvelu Linkkejä koti- ja ulkomaisiin työ- ja koulutussivustoihin Avoimet työpaikat, työpaikkavahti ja työnhakuneuvonta Avoimet työpaikat, työpaikkavahti ja työnhakuneuvonta (www.mol.fi) Avoimet työpaikat, työpaikkavahti ja CV-netti Työnhakuneuvonta Vantaan kaupungin avoimet työpaikat Hakukone, työpaikkailmoitukset eri sivustoilta Avoimet työpaikat, yrittäjyys ja koulutus Avoimet työpaikat, yrittäjyys ja koulutus Valtion avoimet työpaikat HENKILÖSTÖPALVELUYRITYKSIÄ Henkilöstöpalveluyritys: Korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet Töitä IT:n, liiketalouden, logistiikan ja tekniikan aloilta Töitä eri liiketoiminnan aloilta Töitä hoiva-, IT:n, Logistiikan, rakentamisen ja teollisuuden aloilta Töitä logistiikan, rakentamisen ja teollisuuden aloilta Töitä eri liiketalouden aloilta Töitä kaupan, liiketalouden, logistiikka, rakentamisen ja teollisuuden aloilta Töitä hoiva-, kaupan, logistiikan, tilapalveluiden ja turvallisuuden aloilta Töitä eri liiketalouden aloilta Töitä liiketalouden, logistiikan, teollisuuden ja IT:n aloilta Töitä useilta eri aloilta Töitä IT:n, liiketalouden, logistiikan, rakentamisen ja teollisuuden aloilta Töitä asiakaspalvelun, kaupan, logistiikan ja rakentamisen aloilta Töitä asiakaspalvelun, liiketalouden, logistiikan ja tekniikan aloilta Töitä rakentamisen ja tekniikan aloilta Töitä useilta eri aloilta Töitä useilta eri aloilta Töitä logistiikan eri aloilta Töitä liiketalouden ja tekniikan aloilta Töitä liiketalouden, logistiikan, rakentamisen ja teollisuuden aloilta Töitä useilta eri aloilta Henkilöstöpalveluyritys: Opiskelijat ja vastavalmistuneet Töitä useilta eri aloilta Töitä useilta eri aloilta Töitä useilta eri aloilta Töitä liiketalouden, logistiikan, rakentamisen, tuotannon ja tekniikan aloilta 31

32 KOULUTUS, OPISKELU JA AMMATINVALINTA Ammattien ja ammattialojen kuvaukset, uratarinat Harjoituksia sekä tietoa työstä, ammateista ja koulutuksista Apua uralla etenemiseen, ammatinvaihtoon ja jaksamiseen Työ- ja elinkeinohallinnon ammatinvalintaohjelma Opetushallituksen sivut Tietoa koulutuksista, tutkinnoista, oppilaitoksista ja ammateista Haku toisen asteen ja korkea-asteen tutkintoihin Tietoa oppisopimuksesta ja yhteystiedot oppisopimuskeskuksiin Uudenmaan opiskelupaikat ja ammatinvalinta Näyttötutkintojen perusteet ja oman osaamisen mittaus Työnhakijalle: Ammatinvalinta, urasuunnittelu ja työvoimakoulutus YRITTÄJILLE Maksuton neuvonta: naisyrittäjät ja -yrittäjyydestä kiinnostuneet Yrittäjien työttömyyskassa Työnantajille: TE-toimiston palvelut yrittäjille Maksuton neuvonta: toimintaa suunnittelevat ja aloittavat yrittäjät Tieto- ja uutispalvelu: pk-yrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet Työ- ja elinkeinoministeriön palvelu: yrittäjyydestä kiinnostuneet SÄHKÖPOSTI, HAKUKONEET, SOSIAALINEN MEDIA Puhelinluettelo, kartat ja reitit Ilmainen sähköposti Yleinen hakukone Sosiaalinen media: työelämän ammattilaiset Ilmainen sähköposti Ilmainen sähköposti Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä MUITA TYÖELÄMÄÄN LIITTYVIÄ SIVUSTOJA Henkilöstöpalveluyritysten liitto Kansaneläkelaitos: tietoa etuuksista Tietoa vuokratyöstä Työttömyyskassojen yhteisjärjestö: perustietoa työttömyysturvasta Eläkepalvelu: tietoa eläkkeistä, työeläkeote Työsuojeluhallinto: työsuhdeasiat, työehtosopimukset, työsuojelu Valtakunnallinen tietopankki suomalaisista yrityksistä ja palveluista 32

33 LÄHTEET Oppaan tukimateriaalina on käytetty erilaisissa aiemmissa työllistämistä edistävissä projekteissa tuotettuja oppaita. Materiaalin käyttöön on pyydetty sen luoneelta taholta lupa, mikäli materiaali ei ole ollut julkisesti hyödynnettävissä. GetSet Be Ready to Go on. Leonardo da Vinci ohjelma Koulutus ja työnhaku. Turun ammatti-instituutti. Maamark, maahanmuuttajat markkinoille projekti Työnhaun tehtäväkirja. Tampereen kaupunki. Puuttuva Lenkki projekti Työhaastattelu. Tampereen kaupunki. Tarmo projekti Työnhakuopas. Vantaan kaupunki. 33

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS

WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS Sisältö Alkusanat: Työnhaku on taito, jonka voit oppia 1 1. Työnhaun lähtökohdat a. Tavoitteeni tällä hetkellä 2 b. Omien vahvuuksien tunnistaminen 3 c. Työnhaun kanavat

Lisätiedot

2 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun SISÄLTÖ

2 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun SISÄLTÖ Tukea työnhakuun 2 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun SISÄLTÖ 1. TYÖELÄMÄVALMIUDET JA TYÖNANTAJAN ODOTUKSET 6 2. MINÄ TYÖNHAKIJANA 9 2.1. OSAAMISENI JA VAHVUUTENI 9 2.2. KOULUTUKSENI 11 2.3. TYÖKOKEMUKSENI

Lisätiedot

ELAMA JALKEEN VALMISTUMISEN KÄYTTÄJÄN OPAS

ELAMA JALKEEN VALMISTUMISEN KÄYTTÄJÄN OPAS ELAMA VALMISTUMISEN JALKEEN KÄYTTÄJÄN OPAS ONNITTELUT! Opintosi alkavat olla lopuillaan ja varmasti mietit jo erilaisia vaihtoehtoja, miten jatkaa eteenpäin. Halusitpa jatkaa opintoja tai siirtyä jo työelämään,

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Työnhakuopas maahanmuuttajille TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Työpaikat, työnantajat... 5 Ole valmis työnhakuun... 7 Työnhaku... 9 Oman osaamisen

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Työelämäpassi Opiskelijan materiaali

Työelämäpassi Opiskelijan materiaali Työelämäpassi Opiskelijan materiaali 1 SISÄLLYSLUETTELO TE-KORTISTA LYHYESTI... 2 Kortin sisältö... 2 MODUULI 2: TYÖNHAUN ASIAKIRJAT... 3 Työhakemus... 3 Ansioluettelo... 5 Eri alojen toiveita ansioluettelon

Lisätiedot

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta HAKEMUS (vastaaminen työpaikkailmoitukseen) Työhakemus muokataan haettavan työtehtävän vaatimusten mukaan. Vastaa hakemuksellasi työnantajan esille tuomiin tarpeisiin ja perustele sopivuutesi tehtävään.

Lisätiedot

Työelämän pelikäsi. Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville

Työelämän pelikäsi. Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville Työelämän pelikäsi Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville Työelämän pelikäsi -Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville Kirjoittajat: Vesa Malinen, Mikko Ylikojola Taitto: Kimmo Säikkä

Lisätiedot

VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN. OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices

VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN. OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices 1 SISÄLLYS LINKKILISTA... 2 TYÖNHAUN VAIHEET... 3 OSAAMISEN JÄSENTÄMINEN... 3 TAVOITE... 3 TIEDONHAKU... 4 TYÖNHAUN ASIAKIRJAT...

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI?

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? Sisällysluettelo: 1. Työmarkkinoiden murros 2 2. Tunne itsesi, valitse työsi

Lisätiedot

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE Minna Mäkinen 2013 2 (29) Työnhaun opas vankilasta vapautuvalle (2013) Sisällysluettelo: * Sisällysluettelo s. 2 * Vankilasta vapautuessasi s. 3 * Etuudet s. 4 * Miten

Lisätiedot

URANOSTE TYÖNHAKUOPAS

URANOSTE TYÖNHAKUOPAS URANOSTE TYÖNHAKUOPAS VAKUUTTAVAN CV:N RAKENNUSPALASET VALMIINA HAASTATTELUUN REKRYTOINNIN AMMATTILAISTEN VINKIT CV- JA HAASTATTELUVINKEILLÄ UUTEEN TYÖHÖN Oletko hakemassa ensimmäistä oman alasi työpaikkaa

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Teema 1 Koulutus ja työnhaku

Teema 1 Koulutus ja työnhaku Teema 1 Koulutus ja työnhaku Tässä teemassa on tarkoituksena, että selvität tämän hetkisen tilanteesi kouluttautumis- ja työllistymissuunnitelmien pohjaksi. Tehtävät ohjaavat sinua erittelemään tavoitteitasi,

Lisätiedot

Ajokortti työelämään

Ajokortti työelämään TÖITÄ Ajokortti työelämään Teksti ja toimitus: Tuula Alanko, Riitta Huhtala, Satu Mellanen Kannen kuva: Rodeo Taitto: Tiina Rinne Paino: Lönnberg Painot Oy Suomen 4H-liitto 2014, www.4h.fi SISÄLTÖ 1 Työnhaku

Lisätiedot

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä:

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä: Koulutuksesta työhön Selkoistetut tehtävät Nimi: Ryhmä: Tämä harjoitusvihko on selkoistettu, erityisopiskelijoille suunnattu versio Työterveyslaitoksen Koulutuksesta työhön -työkirjasta. Menetelmän ohjaamisen

Lisätiedot

Töihin! pieni opas työnhakuun. Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä. Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Töihin! pieni opas työnhakuun. Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä. Puhelinnumero Sähköpostiosoite Etunimi ja sukunimi CV Lähiosoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Nimenselvennys Töihin! pieni opas työnhakuun Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä HENKILÖTIEDOT Kerro ikäsi ja kuvaile itseäsi ihmisenä

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

Työpaikkailmoituksen lukeminen... 3. Avoin työhakemus = markkinointikirje... 3. Työhakemus... 3. Ansioluettelo eli CV (Curriculum vitae)...

Työpaikkailmoituksen lukeminen... 3. Avoin työhakemus = markkinointikirje... 3. Työhakemus... 3. Ansioluettelo eli CV (Curriculum vitae)... työnhakuohjeet Sisällys Työpaikkailmoituksen lukeminen... 3 Avoin työhakemus = markkinointikirje... 3 Työhakemus... 3 Ansioluettelo eli CV (Curriculum vitae)... 4 Työhaastattelu... 5 Työhakemus: malli

Lisätiedot

Teemu Malinen. teemu malinen - työtä on! www.tyonhakuopas.com

Teemu Malinen. teemu malinen - työtä on! www.tyonhakuopas.com 1 Teemu Malinen Oletko tuotteistanut itsesi ja osaamisesi? Miten annat itsestäsi positiivisen kuvan rekrytoijalle? Tiedätkö mitä sinulta saa kysyä työhaastattelussa? Mitä on A/B testaus? Miten se hyödyttää

Lisätiedot

Työpaikkailmoituksen lukeminen. Avoin työhakemus = markkinointikirje. Työhakemus

Työpaikkailmoituksen lukeminen. Avoin työhakemus = markkinointikirje. Työhakemus TYÖNHAKUOPAS Sisällys Työpaikkailmoituksen lukeminen... 4 Avoin työhakemus = markkinointikirje... 4 Työhakemus... 4 Ansioluettelo eli CV (Curriculum vitae)... 5 Työhaastattelu... 7 Työhakemus: malli 1...

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

4. Yritys viestii. Äidinkieli. Integraatio: psykologia, kuvaamataito, opintojen ohjaus. Tässä jaksossa

4. Yritys viestii. Äidinkieli. Integraatio: psykologia, kuvaamataito, opintojen ohjaus. Tässä jaksossa 4. Yritys viestii Äidinkieli Integraatio: psykologia, kuvaamataito, opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Työnhaku, työpaikkahakemus, CV n Yritys viestii Nimi, liikemerkki, slogan Brändi, maine, imago Mainonta

Lisätiedot

//YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA / OPISKELIJANUMERO 1A / 2009

//YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA / OPISKELIJANUMERO 1A / 2009 //YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA //PÄÄKIRJÄKIRJ EDUNVALVONTAA, KOULUTUSTA JA TUKEA TYÖELÄMÄÄN //PÄÄKIRJOITUS Hauskaa Tarjosiko YKL näitä asioita sinulle viime vuonna? Ammattiliitto on sanana suurimmalle osalle

Lisätiedot

Kohti työelämää Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä:

Kohti työelämää Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä: Kohti työelämää Selkoistetut tehtävät Nimi: Ryhmä: Kohti työelämää opiskelijan -opas Tämä harjoitusvihko on selkoistettu, erityisopiskelijoille suunnattu päivitetty versio Työterveyslaitoksen Kohti työelämää

Lisätiedot

SUOMEKSI TYÖPAIKALLA. Suomen kielen harjoituksia työpaikalle ja työelämässä toimimiseen

SUOMEKSI TYÖPAIKALLA. Suomen kielen harjoituksia työpaikalle ja työelämässä toimimiseen SUOMEKSI TYÖPAIKALLA Suomen kielen harjoituksia työpaikalle ja työelämässä toimimiseen Sisältö Minä... 1 Työharjoittelupaikkani... 4 Kurssit... 5 Ensimmäinen päivä työpaikalla... 6 Työaika... 8 Työmatka...

Lisätiedot

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Pääkirjoitus CV selkeäksi ja verkostot hyödyksi Korkeakoulutettujen nopea työllistyminen koulutustaan

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot