RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 17.2.2014 klo 17.00 19.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen Fysioterapeutin toimen täyttölupahakemus Kunnanjohtaja Itä-Suomen alueelliselle maanpuolustuskurssille Kunnan omistamien aravaosakehuoneistojen sekä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrantarkistukset Ilmoitusasiat Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Rautalammin kunnan Valtiokonttorille Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan lainalle antaman takauksen uudelleen käsittely Talousarviolainojen ottovaltuuden myöntäminen kunnanhallitukselle Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista Lausunto Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille uudesta ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö hakemukseen poikkeamisesta selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta Kunnan poistosuunnitelman tarkistaminen VARAPUHEEN- JOHTAJA Sari Hintikka-Varis

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kunnanhallitus Sivu 31 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Sari Hintikka-Varis Ari Weide Jarmo Hänninen Kari Laitinen Kirsi Mannila Kaija Satuli Anu Hotti puheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen Muut osallistujat Jorma Kukkonen Tiina Louhikallio Timo Satuli Risto Niemelä Tapio Kataja Ossi Maukonen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja osastosihteeri, sihteeri Puheenjohtaja Sihteeri Sari Hintikka-Varis KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Maanantai klo Ossi Maukonen kunnanvirasto Kaija Satuli Allekirjoitukset Ari Weide PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Anu Hotti 38 Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 29 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 30 Kunnanjohtajan ehdotus: KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Ari Weiden ja Kaija Satulin. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 31 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

4 Kunnanhallitus Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen Kh 32 Liite 1 Valmistelija: Osastosihteeri Ossi Maukonen Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa Kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin ennen vaaleja asettaa Kerkonjoen ja Kirkonkylän vaalilautakunnat (valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä) sekä vaalitoimikunta (valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme). Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten valitut vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanot ovat liitteenä 1. Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen mukaan kuin kuntalaissa (33 ja 36 ) säädetään. Europarlamenttivaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Sekä vaalilautakuntien että vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa ao. vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa eli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen, näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Pohjois-Savon vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmään oli merkitty seuraavat puoluerekisteriin merkityt puolueet: Vihreä liitto r.p., Vapauspuolue (VP) Suomen tulevaisuus r.p., Vasemmistoliitto r.p., Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., Muutos 2011 r.p., Suomen Keskusta r.p., Kansallinen Kokoomus r.p., Suomen Työväenpuolue STP r.p., Suomen Kommunistinen Puolue r.p., Kommunistinen Työväenpuolue Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p., Perussuomalaiset r.p., Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p., Itsenäisyyspuolue r.p. ja Köyhien Asialla r.p.

5 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa tulevia kunnallisvaaleja varten 1. Kerkonjoen ja Kirkonkylän vaalilautakunnat: 2. vaalitoimikunnan. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti tehdä seuraavat henkilövalinnat: Varsinainen jäsen Varajäsen Kerkonjoen vaalilautakunta Axel Hämäläinen Sauli Syngelmä Unto Siikström Kaija Satuli Pirkko Röntynen 1. Pirjo Hytönen 2. Pirkko Toiviainen 3. Tuula Markkanen (Vataja) 4. Urho Karhu 5. Timo Satuli Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Axel Hämäläinen ja varapuheenjohtajaksi Kaija Satuli. Kirkonkylän vaalilautakunta Satu Laitinen Markku Sahlman Tapio Hänninen Tauno Herranen Airi Heimonen 1. Sami Räsänen 2. Anu Hirvonen 3. Matti Huuskonen 4. Pentti Puranen (rkm) 5. Marja-Liisa Kaikkonen 6. Raija Nevalainen 7. Erkki J. Paananen Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Satu Laitinen ja varapuheenjohtajaksi Tauno Herranen. Vaalitoimikunta Raija Nevalainen Heikki Korhonen Tiina Puranen 1.Janne Hirvonen 2.Raija Haukka 3. Urho Karhu Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Raija Nevalainen ja varapuheenjohtajaksi Heikki Korhonen.

6 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Fysioterapeutin toimen täyttölupahakemus Perustltk 7 Valmistelija: Perusturvajohtaja Mira Laasonen Koti- ja vanhuspalveluiden vastuualueelta on fysioterapeutti Eeva-Liisa Oikarinen irtisanoutunut Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa fysioterapeutin toimen täyttämiseen koti- ja vanhuspalveluiden vastuualueella. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kh 33 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan ehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

7 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Itä-Suomen alueelliselle maanpuolustuskurssille Kh 34 Liite 2 Itä-Suomen aluehallintovirasto on kutsunut Kuopiossa pidettävälle Itä-Suomen alueelliselle maanpuolustuskurssille kunnanjohtaja Risto Niemelän. Kurssin tavoitteena on antaa osanottajille kuva Suomen turvallisuus-, ulko- ja puolustuspolitiikasta sekä Pohjois-Savon paikallisista tehtävistä, valmiudesta ja ajankohtaisista näkymistä sekä viranomaisten yhteistoiminnasta. Kurssi alkaa klo 9.00 Pelastusopistolla. Kutsu on liitteenä 2. Kurssilaisten matka- yms. kustannuksista sekä majoitusvarauksista vastaavat kurssilaisten työnantajat. Hallintojohtajan esitys: Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan osallistumisen työaikana maanpuolustuskurssille ja työnantaja vastaa kurssista aiheutuneista matka- ja majoituskuluista. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Risto Niemelä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

8 Kunnanhallitus Kunnan omistamien aravaosakehuoneistojen sekä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrantarkistukset Kh 35 Liite 3 Valmistelija: osastosihteeri Ossi Maukonen Kunnan tulee ns. sekataloissa olevien aravavuokra-asuntojen omistajana vahvistaa neliövuokrat, mitkä määritellään omakustannusperiaatteen mukaisesti. Kunnassa on tehty Aoy Lupsakkaan ja Aoy Tiinarin osalta vuokrantarkistuslaskelmat. Myös vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrantarkistukset tulee hyväksyä, mitkä perustuvat vuokrasopimusten mukaisesti asumisen kuluttajahintaindeksin muutokseen. Näissä indeksi nousi edelliseen vuoteen verrattuna n. 1,4 % Ns. sekatalojen (Lupsakas ja Tiinari) vuokrankorotukset johtuvat siitä, että aravalainojen vuosilyhennykset nousevat kuluvana vuonna. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää lukien 1. vahvistaa ns. sekatalojen perittävät aravaneliövuokrat seuraavasti: /m²/kk Aoy Lupsakas 9,70 - pääomamenovuokra 5,36 - hoitomenovuokra 4,34 (korotus 0,19 /m²) Aoy Tiinari 9,11 - pääomamenovuokra 4,70 - hoitomenovuokra 4,41 (korotus 0,09 /m²) 2. vahvistaa vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kuukausivuokrat liitteen 3 mukaisiksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

9 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 36 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen maksatuspäätös : Päätös korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen. 2. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

10 Kunnanhallitus Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Kh 37 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat: 1. Osastosihteerin päätös , ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa Kallio RN:o 12:52 Kerkonjoensuun kylässä. 2. Perusturvalautakunnan pöytäkirja Ympäristölautakunnan pöytäkirja Perusturvalautakunnan pöytäkirjaote : Perusturvalautakunnan kokouksen vuonna Perusturvalautakunnan pöytäkirjaote : Pöytäkirjojen nähtävänäpito. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, ettei toimielinten päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

11 Kunnanhallitus Rautalammin kunnan Valtiokonttorille Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan lainalle antaman takauksen uudelleen käsittely Kh 38 Liitteet 4-5 Kiinteistö Oy Rautalammin Haka on saanut Asuntohallituksen tekemän päätöksen nojalla allekirjoitettua velkakirjaa vastaan Valtiokonttorista ,69 euron määräisen lainan vuokratalojen rakentamista varten. Asuntohallituksen tekemällä päätöksellä lainapääomaa on alennettu ,75 euroon. Rautalammin kunta on myöntänyt lainalle omavelkaisen takauksen (kv ). Takaus on uudistettu ja Valtiokonttorin käsityksen mukaan Rautalammin kunnan antamassa takauspäätöksessä on epätarkkuuksia. Valtiokonttori katsoo, että epätarkkuudet on hyvä korjata. Tämän vuoksi Valtiokonttori pyytää Rautalammin kuntaa toimittamaan Valtiokonttoriin kokonaan uuden takaussitoumuksen. Valtiokonttorin kirje on liitteenä 4. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy ja päättää allekirjoittaa liitteenä 5 olevan takaussitoumuksen, jolla Rautalammin kunta takaa Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan Valtiokonttorilta allekirjoitetulla velkakirjalla saaman ,69 euron määräisen asuntolainan numero vuokratalojen rakentamista varten. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Jarmo Hänninen, Kari Laitinen ja Kaija Satuli poistuivat esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Anu Hotti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta Kaija Satulin puolesta.

12 Kunnanhallitus Talousarviolainojen ottovaltuuden myöntäminen kunnanhallitukselle Kh 39 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle Talousarvion investointiosan nettomenot ovat euroa ja velalla katettavaksi tästä jää näin ollen euroa. Lisäksi kunnalla oli vuodenvaihteessa tilapäislainaa euroa. Lisäksi lainojen takaisin maksua joudutaan kattamaan lainalla. Talousarviolainojen ottovaltuudeksi kunnanhallitukselle tulee määritellä euroa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet ottaa pitkäaikaista talousarviolainaa vuoden 2014 aikana enintään euroa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

13 Kunnanhallitus Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista Kh 40 Liite 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä luovutti ehdotuksensa uudeksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi peruspalveluministerille Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö on päivätty , STM090:00/2013. Lausuntopyynnössä kuntia pyydetään vastaamaan ministeriön jo valmiiksi haluamiin ja esittämiin kysymyksiin sähköisellä kyselylomakkeella. Mutta lausuntopyyntöön voidaan ja saa vastata myös perinteisellä kirjallisella lausunnolla, joka toimitetaan sähköisesti tai perinteisenä postina ministeriön kirjaamoon. Rautalammin kunta vastaa molemmilla tavoilla. Raportti on jo valmiiksi laadittu toimeksiannon mukaisesti hallituksen esityksen muotoon eli lainsäädäntöteksti on loppuraportissa mukana. Kunnilta pyydetään mennessä lausuntoa lakiesityksestä. Maaliskuussa peruspalveluministeri Huovinen järjestää kunnille keskustelutilaisuuksia maakuntien keskuskaupungeissa. Sen jälkeen lakiesitys viimeistellään. Lakiesitys on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2014 ja se tulee suunnitelmien mukaan voimaan vuoden 2015 alusta. Kuntia kuullaan myös lain vahvistamisen jälkeen alueiden muodostamisesta. Sote-alueet käynnistävät toimintansa viimeistään vuoden 2017 alussa. Lain tavoite Lailla on tarkoitus uudistaa kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, hallintoa, kehittämistä, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset. Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata ihmisille sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävä ja yhdenvertainen saatavuus koko maassa. Uudistuksella halutaan varmistaa toimiva, vaikuttava ja kustannustehokas sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne. Lisäksi halutaan vahvistaa peruspalvelujen saatavuutta. Ehdotuksen mukaan palvelut on toteutettava mahdollisuuksien mukaan lähellä asukkaita. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kattava järjestämisvastuu kootaan pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalueille (sote-alue). Sosiaali- ja terveysalueet muodostuvat maakuntien keskuskaupunkien (3 ) sekä erikseen määriteltävien yli asukkaan 18 kunnan pohjalle. Maakuntien keskuskaupunkeja ovat: Helsinki, Tampere, Oulu, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Pori, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Vaasa, Rovaniemi, Seinäjoki, Kotka, Mikkeli, Kokkola ja Kajaani. Lakiluonnoksen mukaan maakuntien keskuskaupunkien olisi pakko toimia vastuukuntina. Hallituksen nimeämä valmisteluryhmä oli erimielinen lakiesityksen sisällöstä, mutta noudatti työssään siitä huolimatta hallituksen asettamia reunaehtoja.

14 Kunnanhallitus Hallituksen tekemien linjausten mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuolto järjestetään esityksen mukaisesti jatkossakin kuntapohjaisesti. Sosiaali- ja terveysalueen hallinto toteutetaan pääsääntöisesti hallituksen päätöksen mukaisesti vastuukuntamallilla. Vastuukunnasta pääsääntöisenä hallintomallina on työryhmässä käyty myös runsaasti keskustelua ja oltu erimielisiä, koska osa jäsenistä on pitänyt sitä vaikeasti hahmotettavana järjestämismallina. Asiantuntijoista koostuvassa valmisteluryhmässä on ollut esillä näkemys, jonka mukaan alueen kunnilla pitäisi olla ehdotettua laajempi mahdollisuus valita hallintomalliksi myös vastuukuntamallin sijaan kuntayhtymä-malli. Hallituksen mielestä kansallista sairaanhoidon ja terveydenhoidon ohjausta vahvistettava ja muodostettava uusi lakiluonnoksessa esitetty sairaanhoidon ja sosiaalitoimen hallinto- ja palvelurakenne. Järjestämislakiluonnoksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu kootaan kattavasti: a) erityisvastuualueelle (erva-alue) (3, 31 ) b) kuntien muodostamille sosiaali- ja terveydenhuoltoalueille (sote-alue 3-4, 7 ) ja c) osin perustason alueille (3-4, 7 ). Erityisvastuualueita suunnitellaan muodostettavaksi viisi (5), jotka vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisista ja kansallisista tehtävistä. Jokaisella erityisvastuualueella toimii yliopistollinen sairaala ja sosiaali- ja terveysalue kuuluu siihen erityisvastuualueeseen, joka on palvelujen suunnittelun ja järjestämisen kannalta tarkoituksenmukainen. Erva-alueen hallintomalli on kuntayhtymä. Valtioneuvosto päättää erityisvastuualueet ja niihin ja sosiaali- ja terveysalueet sekä käytännössä myös perustasoon kuuluvat kunnat. Eritysvastuualueen väestöpohja vaihtelee alueittain, mutta on ilmeisesti suurempi kuin henkilöä. Lakiehdotuksen 8 :n nojalla valtionneuvoston päätöksellä muodostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon alueet (sote-alue) maakunnan keskuskaupungista ja vähintään asukkaan kunnasta. Perustason alue muodostuu lakiesityksen mukaan vähintään asukkaan kunnasta. Lakiluonnoksen mukaan jokaisen kunnan on kuuluttava johonkin sotealueeseen. Esityksen mukaan sosiaali- ja terveysalueet muodostuvat pääosin maakuntien keskuskaupunkien pohjalle. Ne ovat lakiesityksen mukaan sote-alueiden vastuukuntia, jotka esityksen mukaan järjestävät kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut alueensa asukkaille ja kunnille. Hallitus on kaavaillut tammikuussa 2014 kaupunkialueille pakkokuntaliitoksia ja lähettänyt tätä koskevan lausuntopyynnön kaupunkeihin ja kuntiin. Lakiluonnoksen mukaan sote-alueen ja perustason alueen pitää osoittaa riittävät voimavarat lakisääteisten palvelujen järjestämiseen. Kunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta.

15 Kunnanhallitus Rahoitus perustuu pääsääntöisesti maksuihin, jotka pohjautuvat sote-alueeseen ja perustason alueeseen kuuluvien kuntien asukasmäärään. Sosiaalija terveydenhuollon kehittämistoiminta perustuu ehdotuksen mukaan kansalliseen kehittämisohjelmaan, joka laaditaan nelivuotiskausittain. Lakiehdotuksen mukaan uudessa sairaanhoidon ja sosiaalitoimen palvelujen järjestämismallissa luovutaan kuntien välillä käytössä olevasta äänileikkurimallista. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausuntoehdotuksessa valtuustolle, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaan lakiluonnokseen tulisi tehdä seuraavat laki- ja asiasisältöä koskevat muutokset: 1. Palaaminen kolmiportaiseen sairaalaorganisaatiorakennelmaan Lakiluonnoksessa esitetty sairaanhoidon ja sosiaalitoimen hallinto- ja palvelurakenteesta muodostuu kolmiportainen sairaalaorganisaatiorakennelma, jossa järjestelmänä palataan ennen erikoissairaanhoitolain säätämistä (vuosi 1989) ts. ennen sairaanhoitopiirejä edeltävään aikaan ja muodostetaan useita eri toimija- ja toimintatasoja. Lakiluonnoksen liittyvässä eriävässä mielipiteessä on kritisoitu sitä, että uudessa mallissa muodostetaan likaa hallinto- ja esimiestasoja. Ennen erikoissairaanhoitolain säätämistä Suomessa oli: 1) yliopistolliset keskussairaalat-keskussairaalat, 2) aluesairaalat - erikoissairaanhoitolaitokset ja 3) kansanterveystyön kuntainliitot. Erikoissairaanhoitolain säätämisen yhteydessä haluttiin koota sairaanhoito saman kuntaomisteisen järjestäjän eli sairaanhoitopiirin kuntainliiton (kuntayhtymän) alle. Perustettiin erikoissairaanhoitolaille sairaanhoitopiirit: a) lakkauttamalla alueillaan hyvin toimivat erikoissairaalat ja liittämällä ne keskussairaaloihin ja b) muodostamalla uusia perusterveydenhuollon kuntainliittoja. Erikoissairaanhoitolaissa (1989) erikoissairaanhoidolla tarkoitettiin lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauden ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, lääkinnälliseen pelastustoimintaan sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja. Erikoissairaanhoidon ja siihen liittyvän toiminnan järjestämisestä säädettiin erikoissairaanhoitolaissa. Perusterveydenhuollossa annettava erikoissairaanhoito ei sisältynyt erikoissairaanhoitolain piiriin ellei sitä oltu erikseen säädetty. Yksityisten palveluntuottajien antama sairaanhoito oli erikoissairaanhoitolain ulkopuolella ja sille on omat säädöksensä. (Erikoissairaanhoitolaki

16 Kunnanhallitus /1062.). Tällä hetkellä sairaanhoitopiirin kuntainliiton tehtävänä on järjestää laissa säädetty erikoissairaanhoito alueellaan. Sairaanhoitopiiri huolehtii alueensa erikoissairaanhoitopalvelujen yhteensovittamisesta. Sairaanhoitopiiri yhteistyössä terveyskeskusten kanssa suunnittelee ja kehittää erikoissairaanhoitoa siten, että kansanterveystyö ja erikoissairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Sillä on myös muita laadunvalvontaan, tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimintaan liittyviä erikoissairaanhoitolaissa säädettyjä tehtäviä. Erityistason hoito annettiin lailla yliopistollisille sairaanhoitopiireille. Jäsenkunnat kuitenkin vastasivat ja vastaavat oman kuntansa asukkaiden terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja omistavat sairaanhoitopiirin kuntainliiton (kuntayhtymän) ja valitsevat edustajat sairaanhoitopiirin luottamushenkilöhallintoon. Kunnat rahoittavat sairaanhoitopiirin toiminnan kuntaosuuksien muodossa verotuloilla, valtionosuuksilla ja asiakkailta perittävillä maksuilla. Tähän perustuen kunnat kontrolloivat shp:n toimintaa, kustannuksia ja investointeja vuosittaisten budjettien kautta erilaisin sopimusohjauksellisin menetelmin. Jokaisen kunnan tulee kuulua johonkin sairaanhoitopiiriin. Kunta katsoo, että sairaanhoitopiirien lakkauttaminen ei ole perusteltu toimenpide. 2. Valtion ohjaus lisääntyy, päätöksenteko pois kunnilta - rahoitus kuitenkin jää kunnille Yleisesti voi todeta, että kunnallisen itsehallinnon ja itsemääräämisoikeuden sekä järjestämisvastuun piiriin kuuluva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä päättäminen siirretään nyt lakiehdotuksessa pois kunnilta - valtiolle. Kunnat eivät voi enää itsemääräämisoikeuteen ja itsehallintoonsa perustuen vapaaehtoisesti järjestää yhteistyössä toisten kuntien kanssa kuntalaisten peruspalveluihin kuuluvia sairaanhoidon ja sosiaalitoimen palveluita. Vaan lakiluonnoksen 8 :n mukaan valtioneuvosto päättää erityisvastuualueet (erva-alue) ja niihin kuuluvat kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon alueet (sote-alue), ja kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään ja rahoitetaan tulevaisuudessa kuntapohjaisesti kaikkien kuntien toimesta. Lisäksi kaksiportaisessa (valtio ja suurkaupungit) mallissa halutaan lisätä ministeriöiden keskuskaupunkien sekä vastuukuntien normiohjausta. Tällöin vaarana on päätösvallan keskittyminen ministeriöille ja vastuukunnalle sekä lähidemokratiaan liittyvien kunnan ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien väheneminen sekä lähipalveluinen leikkaaminen ja poistaminen erityisesti suomalaiselta maaseudulta, jossa asuu vuonna 2014 vielä noin suomalaista. Sosiaali- ja terveydenhuollon alueista ja järjestämisvastuusta päättäminen tulee edelleen kunnan mukaan tapahtua omistajakuntien toimesta..

17 Kunnanhallitus Sekava päätöksenteko-, toimeenpano-, vastuu- ja ohjausjärjestelmä ei vastaa enää terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vapautumiseen Erityisvastuualueet uskotaan turvaavan sen, että sote-alueiden yhteiset keskitettävät palvelut järjestetään tarkoituksenmukaisesti (esim. päivystys, vaativa sosiaalihuolto ja erikoissairaanhoito). Valmisteluryhmässä on kuitenkin kiinnitetty huomiota siihen, millaisia ohjauskeinoja erva-alueille käytännössä syntyy? Kysymys on varsin ajankohtainen, koska suomalaiset muiden EU-kansalaisten mukaisesti saavat alkaen hakea terveydenhuollon palvelut sieltä mistä haluavat. Koko sairaanhoitojärjestelmän saatavuus on päätetty avata EU-kansalaisille, mutta kansallisesti Suomessa pyritään muutosta edelleen hidastamaan. Tätä on perusteltu mm. sillä, että olisi tarvetta ja halutaan edelleen vielä ohjata kansalaisille tarkoitettuja erityisvastuualueen (erva) palveluja! Tällä uskotellaan varmistettavan palvelujen jakaantuminen tasapuolisesti ja arvioiden mukaan estettäisiin valtakunnallinen kilpavarustelu. Kunnan arvion mukaan tällaiset ohjaus- ja estämispyrkimykset tulevat olemaan erityisen vaikeita, koska keskeinen tavoite EU:n sisällä oli juuri päinvastainen eli liberalisoida ja markkinaehtoistaa kansalaisten terveydenhuoltopalvelujen saatavuus ja sen johdosta juuri vapauttava lainsäädäntöön haluttiin lisää. 4. Vastuukunta-ajattelussa sote-alueeseen kuuluvat kunnat voivat osallistua hallintoon ja päätöksentekoon ainoastaan vastuukunnassa olevan edustajainkokouksen ja toimielimen kautta Lain perusteluissa uskotaan, että vastuukuntarakenne-mallissa palvelujen yhdistäminen saman johdon alaisuuteen estää pirstaloitumisen ja voimavarojen hyödyntämisen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Vastuukunta huolehtii esityksen mukaan alueen muiden kuntien puolesta lakisääteisten palvelujen järjestämisestä. Sosiaali- ja terveysalueen toiminta voidaan järjestää tietyin perustein myös kuntayhtymämallilla. Kaikesta huolimatta lakiesityksen mukaan sote-alueeseen kuuluvat kunnat voivat osallistua sote-toiminnan hallintoon ja päätöksentekoon ainoastaan vastuukunnassa olevan edustajainkokouksen ja toimielimen kautta. Toimielin itse vastaa alueen operatiivisesta toiminnasta ja johtamisesta. Vastuukunta voi ehdotuksen mukaan järjestää alueen sosiaali- ja terveyspalvelut tuottamalla ne itse tai toisen alueen vastuukunnan kanssa tai kuntayhtymässä tai ostamalla palvelut. Lakiehdotuksen 18 :n nojalla vastuukunnalla on oikeudellinen ja taloudellinen vastuu, mutta vastuukunnan yhteinen toimielin vastaa kuitenkin 23 :n perusteella tehdyistä päätöksistä ja niiden toimeenpanosta.

18 Kunnanhallitus Toimielin vastuukuntamallissa ei ole itsenäinen oikeushenkilö, vaan oikeudellinen vastuu on vastuukunnalla. Yhteiselle toimielimelle kuuluvia asioita ovat 23 :n mukaan: a) huolehtia mm. järjestämisvastuun toteutumisesta ja b) päättää kehittämisestä ja seurata sitä sekä c) valvoa sote-alueen ja perustason etua järjestämisvastuuseen kuuluvissa asioissa ja d) edustaa aluetta sekä e) tehdä sote-koskevat sopimukset. Kuitenkin lakiluonnoksen mukaan 39 :ssä esim. eritysvastuualueen yhtymäkokoukselle (kuntayhtymälle) annetaan oikeus tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon alueita, perustasoa ja vastuukuntia sitovia päätöksiä merkittävissä niiden järjestämisvastuulle kuuluvissa palveluiden tuottamisessa (ja toimeenpanossa). Tästä tavoitteesta rakentuu keskitetty ja päällekkäinen hallinto-, johtamis- ja palvelujärjestelmä, jossa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen lähipalvelut uhkaavat keskittyä, koska omistajien ja maksajien sekä paikallistasolla toimivien kuntien oma ohjaus menetetään. 5. Keskuskaupunkien, erva-alueiden, sosiaali- ja terveysalueiden, perustason ja vastuukunnan sekä valittujen toimielimien poliittinen päätöksenteko liian monikerroksista Luottamushenkilötoimielimiin lakiluonnoksessa esitetty malli voi monikerroksisuudessaan tuoda vain lisää jännitteitä ja ristiriitoja kuntien väliseen päätöksentekoon ja toimeenpanoon sekä toisaalta oikeudelliseen ja taloudelliseen keskinäiseen vastuuseen. 6. Äänileikkurin poistaminen mitä tilalle? Lakiluonnoksessa kuntien välinen äänileikkuri poistetaan, mutta ei esitetä toimintojen ja palvelujen keskittämisen vastapainoksi esim. sijaintikuntaetu kriteeriä tasapainottamaan keskuskaupungin ja vastuukunnan sekä alueen tai maakunnan muiden kuntien välisiä toiminnallisia ja taloudellisia eroja. 7. Ikääntyvän Suomen valtionosuusjärjestelmän painottuminen ikääntyneiden sijaan työikäisiin siirtää valtiolta kunnille kustannusvastuuta Lakiluonnokseen liittyvä valtionosuusjärjestelmän uudistus leikkaa valtionosuuksia eniten juuri alle asukkaan väestöpohjaan kunnilta ja kaupungeilta, jotka muodostavat Suomessa kokonaisuudessaan alle 1,6 miljoonan väestöpohjan. Tämä johtuu siitä, että kansalaisten sairastavuuskertoimen painotusta valtionosuusjärjestelmässä suunnitellaan siirrettäväksi ikääntyvältä väestöltä työikäisiin ja erityisnuoriin, vaikka esim. keski-ikä kasvaa ja tiedetään, että sairastuneen henkilön viimeiset elinvuodet voivat kustannuksiltaan olla erittäin merkittävät. Kuntarakenneuudistukseen ja so-

19 Kunnanhallitus siaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään liittyvä valtionosuusjärjestelmän uudistaminen sairastavuuskriteerin uusien painostusten osalta suosimaan yli asukkaan kaupunkeja ja työikäistä väestöä ikääntyvän väestön sijaan ja esitetyt leikkaukset kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin vaarantavat kansalaisten yhdenvertaisuuden sote-palveluiden saatavuuden osalta. 8. Suunnitelmassa sote-alue- ja perustaso malli sekä vastuukuntaesitys ovat ongelmallisia muodostaa ja hallita Lakiluonnoksessa ei ole tarkasti määritelty eritysvastuualueen väestöpohjaa, joka vaihtelee alueittain, mutta on ilmeisesti suurempi kuin asukasta. Lakiehdotuksen 8 :n nojalla valtioneuvoston päätöksellä muodostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon alueet (sote-alue) maakunnan keskuskaupungista ja vähintään asukkaan kunnasta. Perustason alue muodostuu lakiesityksen mukaan vähintään asukkaan kunnasta. Pääsäännöstä poiketen sosiaali- ja terveysalueiden sisällä voi olla myös perustason alueita. Niillä on järjestämisvastuu osasta sosiaalihuoltoa sekä perusterveydenhuollosta ja eräissä tapauksissa myös joistakin erikoissairaanhoidon palveluista. Lakiluonnoksessa esitetty kolmiportainen hoidon järjestämismalli antaa mahdollisuuden luoda kunnille toiminnallisia päällekkäisyyksiä sosiaali- ja terveydenhoitoon ja lisätä poliittis-hallinnollisia ja taloudellisia eturistiriitoja organisaatioiden ja palvelualueiden välille. Kun perustason alue muodostetaan vähintään noin asukkaan kunnan pohjalle, on hallinto toteutettava lakiesityksen mukaan vastuukuntamallilla. Se voi järjestää perustason palveluja muille samaan työssäkäyntialueeseen tai toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluville kunnille. Uudenmaan maakunta olisi yksi sote-alue, jossa on kuusi perustason aluetta. Perustason alueet muodostuisivat Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Vantaan pohjalle. Tavoitteena on muodostaa alueita, joilla voidaan turvata suomen- ja ruotsinkielisen väestön oikeudet saada palveluja omalla kielellään. Vastuukunnan ja ympäröivien kuntien erilaiset näkemykset alueista ja väestöpohjista sosiaali- ja terveydenhuollon alueiden osalta työssäkäyntialueiden ja toiminnallisten kokonaisuuksien muodostamiseksi vaihtelee Suomessa ja on erilainen kuin metropoli-alueella. Kuntien välinen yhdenvertaisuus ja toisaalta itsemääräämisoikeuteen liittyvä vapaus lakiesityksessä vaihtelevat eri kokoisten kuntien välillä maan eri osissa. 9. Esitys maakunnallisen sote-alueen muodostamiseksi, perustason sairaanhoidon väestöpohjan laskemiseksi ja sosiaalitoimen palvelujen pysyttämiseksi kunnan järjestämis- ja tuotantovastuulla Rautalammin kunta esittää lakiluonnoksessa esitetyn sijasta, että maahan säädettävässä sosiaali- ja terveydenhuollon lakiuudistuksessa säädetään la-

20 Kunnanhallitus ki maakunnallisen sosiaali- ja terveysalueen muodostamiseksi, joka voidaan rakentaa joko vastuukunta- tai kuntayhtymäjärjestelmään perustuvana omistajakuntien tahdon mukaisesti. Maakunnallisen sote-alueen sisällä voi olla yksittäisten kuntien, kuntaryhmien, kuntayhtymien ja liikelaitosten tai kunnan tai kuntien niin päättämänä yksityisten yritysten muodostamia tuotantoalueita. Lisäksi kunta esittää, että sosiaali- ja terveysalueen perustason sairaanhoidon asukasmäärän laskemista siten, että se voisi olla kunnan tai kuntien niin halutessa yhteensä vähintään noin asukasta. Edelleen kunta esittää, että sosiaalitoimen palvelukokonaisuus tulee voida jättää järtämis- ja tuotantovastuulle eikä liittää ilman paikallista harkintaa terveydenhuollon yhteyteen. 10. Toteutuessaan laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä saattaa olla perustuslain 16 ja 19 :n vastainen Perustuslain 16.2 :n ja 19.3 :n nojalla jokaiselle suomalaiselle on turvattava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkiselle vallalle ts. valtiolle, eikä siis ainoastaan kunnille asetetaan velvoitteita turvata sivistykselliset oikeudet sekä riittävät sosiaali- ja terveys palvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lakiluonnoksen 1 :n 3 ja 4 momentissa säädetään varmistettavaksi asiakkaan ja potilaan oikeus hyvään sosiaali- ja terveydenhoitoon ja luodaan edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen riittävälle ja yhdenvertaiselle saatavuudelle koko maassa. Erityisesti yhdenvertaisuus velvoitteesta voi muodostua ongelma hallinto- ja palvelutoiminnan keskittämisen johdosta sen vuoksi, kun lakiluonnoksen yleisen säännöksen 5 :n mukaan sosiaalija terveydenhuollon palvelut on järjestettävä yhdenvertaisesti ja palveluja toteuttaessa on edistettävä esteettömyyttä, ja lakiluonnoksella esteettömyydellä tarkoitetaan ympäristöä, palveluja, viestintää, sujuvuutta ja nopeutta. Nyt tavallisena lakina säädettäväksi esitetty lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ei hierarkisesti luo sellaista turvaa riittäville sosiaali- ja terveydenpalveluille kuin perustuslaki kansalaiselle antaa. Tämän johdosta tulkinnanvaraista on edelleen se, voidaanko suunnitellussa sotejärjestelmässä turvata perustuslain 16 ja 19 :ien mukaisesti Suomessa jokaiselle asuinpaikasta huolimatta objektiivisesti riittävät, oikeudenmukaiset ja laadukkaat sairaanhoidon ja sosiaalitoimen palvelut perustuslain 22 :n nojalla yhdenvertaisesti maan eri osissa. 11. Rahoitusperiaate Perustuslakivaliokunta on arvoinut lausunnossaan (PeVL41/2002vp) ehdotettuja muutoksia (verotilityslaki ja tuloverolaki) ja katsonut, että ne voivat johtaa joidenkin kuntien talouden heikentyvän tuntuvasti ja tästä syystä todennut, että

21 Kunnanhallitus Kunnat voivat periaatteessa reagoida lainsäädännön muutoksiin kunnallisveron veroprosenttia korottamalla, mutta tähän turvautuminen ei ole sopusoinnussa perusoikeusuudistuksen edellä mainitun tarkoituksen eikä myöskään ennen pitkää kunnallisen itsehallinnon kanssa. Tästä syystä valiokunta oli sitä mieltä, että eduskunnan tulee vaatia hallitukselta selvitys yksittäisten kuntien taloudellisista mahdollisuuksista hoitaa niille laissa asetettuja velvoitteita sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toimeenpanossa. Selvityksessä pitää arvioida myös kunnallisen itsehallinnon toteutumista ja kunnalla olevien oikeudellisten keinojen riittävyyttä tilanteissa, joissa kunta katsoo, että siltä puuttuvat perusoikeusuudistuksessa tarkoitetut tosiasialliset edellytykset hoitaa tällaisia tehtäviä. (PeVL 41/2002vp). Edellä olevan lausunnon mukaan kuntia ei voida käsitellä säädettävän lainsäädännön vaikutuksia arvioitaessa ainoastaan yhtenä kokonaisuutena kuntainstituutioina suhteessa valtioon, mitä ns. institutionaalisen suojan -käsitteellä voidaan ymmärtää, vaan myös yksittäisen kunnan tasolta. Perustuslakivaliokunnan 41/2002 lausunto merkitsee sitä, että yksittäisellä kunnallakin on tietty oikeus riittäviin taloudellisiin voimavaroihin suhteessa sille osoitettuihin velvoitteisiin. Valtiovarainministeriön julkaisussa Selvitys kuntalain uudistustarpeista (2011, 8) todetaan, että vakiintuneen tulkinnan mukaan myös rahoitusperiaate on perustuslailla suojattu. Nykyään hallituksen esityksissä rahoitusperiaatteen toteutumisen arviointi on jäänyt liian vähälle huomiolle. Hallituksen esityksissä kyllä arvioidaan esityksistä kuntasektorille aiheutuvat lisäkustannukset sekä valtion ja kuntien osuudet mainituista kustannuksista. Esitykset eivät sen sijaan sisällä arvioita kuntasektorin ja yksittäisten kuntien mahdollisuuksista suoriutua mainittujen tehtävien rahoituksesta kuntien muut tehtävät ja kuntatalouden kokonaisuus huomioon ottaen. (Valtiovarainministeriö, Selvitys kuntalain uudistutarpeista 2011, 8). 12. Yhteistyöhön liittyvä vapaus ja toimintatapaus Euroopan Unionin paikallisen itsehallinnon peruskirjan 10 artiklan 1 kohdan mukaan paikallisviranomaisella on tehtäviään hoitaessaan oikeus harjoittaa yhteistyötä ja lain asettamissa rajoissa muodostaa yhteenliittymiä muiden paikallisten viranomaisten kanssa yhteisiä etuja koskevien asioiden hoitamiseksi. Lisäksi paikallisviranomaisella 11 artiklan mukaisesti tulee olla oikeus ryhtyä oikeudelliseen menettelyyn turvatakseen toimivaltuuksiensa vapaan käyttämisen ja niiden paikallisen itsehallinnon periaatteiden noudattamisen, jotka on vahvistettu perustuslaissa tai kansallisessa lainsäädännössä. Kuntien itsehallinto edellyttää tietyt kansainvälisoikeudellisesti ja perustuslaillisesti taatut oikeudet ja toimintavapauden. Peruskirjan 3 artiklan mukaan: Paikallinen itsehallinto tarkoittaa paikallisviranomaisten oikeutta ja kelpoisuutta säännellä ja hoitaa lain nojalla huomattavaa osaa julkisista asioista omalla vastuullaan ja paikallisen väestön etujen mukaisesti. (Peruskirja 3 artikla).

22 Kunnanhallitus Peruskirjassa kunnallinen itsehallinto ja sen suoja nähdään kansanvaltaisen ja vallan hajauttamisen periaatteille perustuvan valtion luomisen keinona. Tehokkaasti suojattu kuntajako on kunnallisen itsehallinnon keskeinen ominaisuus. Kunnallisen itsehallinnon vähimmäiskriteerit tulevat Suomen oikeuteen EU:n peruskirjan kautta. Jos kunnallisen jaotuksen katsotaan loukkaavan historiallisesti, kulttuurisesti ja maantieteellisesti perinteisiä olo ja se on vastoin kansalaisten vakiintuneita käsityksiä ja elämäntapoja, katkaisee kunnan pitkäjänteisen toiminnan ja lisäksi se tapahtuu vastoin kuntalaisten ja asukkaiden selvästi ilmaisemaa mielipidettä, kuntajaon muuttaminen ei voi olla kunnallisen itsehallinnon periaatteiden mukaista. Lisäksi mahdollisia useita kuntien pakkoliitoksia sisältävä kokonaisuudistus voi olla ristiriidassa perustuslain 121 :n takaaman kunnallisen itsehallinnon kanssa. 13. Mahdolliset säästöt Perustuslain mukaan Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen lähtökohta on se, että siitä vastuu kuuluu julkiselle vallalle, valtiolle ja kunnille. Järjestäminen edellyttää riittäviä voimavaroja, jotta palvelut voidaan turvalta yhdenvertaisina ja laadukkaina kaikille suomalaisille. Tämä liittyy kansalaisten tasa-arvokysymykseen. Vuonna 2011 koko Suomen kuntakentän 42,1 miljardin käyttömenoista sosiaali- ja terveystoimen osuus oli 21,6 miljardia euroa. Erikoissairaanhoidon osuus sosiaali- ja terveystoimen menoista vuonna 2011 oli noin 7 miljardia. Vuoden 2014 osalta sosiaali- ja terveystoimen laskennalliset kustannukset olivat yhteensä 20,6 miljardia euroa, johon kunnat saavat valtionosuuksia 8,5 miljardia, josta sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus on noin % eli noin 6 miljardia. Perustuslain noudattaminen merkitsee sitä, että mahdolliset säästöjä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa voidaan saavuttaa palvelu- ja toimintamalleja muuttamalla ja kansalaisten omavastuisuutta lisäämällä. Lakiluonnokseen sisällytetyt ja järjestelmään sekä rakenteeseen liittyvät muutokset eivät todennäköisesti taloudellisia säästöjä tuo, vaikka satojen miljoonien säästöjä arvioidaan THL:n laskelmissa syntyvänkin. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain yhdessä olisi ollut perusteltua tarkastella koko terveystoimen ja sairaanhoidon sekä sosiaalitoimen rahoitusjärjestelmä ja sen toimivuus. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hyväksytään edellä esitetty lausunnoksi lakiluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja perusturvalautakunnan esittämä sähköinen kyselylomake sisältöineen (liite 6). Kunnan lausunnosta vastaa kunnanjohtaja ja sähköisen kyselylomakkeen toimittaa perusturvajohtaja sosiaali- ja terveysministeriöön.

23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

24 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lausunto Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille uudesta ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä Kh 4 Monet kunnat eivät ole pitäneet perusteltuna sitä, että ensihoito otettiin hallinnollisella päätöksellä Pohjois-Savossa kokonaan julkisen hallinnon eli kuntayhtymän toiminnaksi. Maakunnan pohjois-, itä- etelä- ja länsiosissa tämä ratkaisu merkitsi sitä, että hyvin toimineet yksityiset sairaankuljetusyrittäjät joutuivat pakotettuna lopettamaan ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestämiseen. Lainsäädäntö toki antoi sairaanhoitopiirille tähän mahdollisuuden, koska ensihoidon järjestäminen oli määritelty sairaanhoitopiirien tehtäväksi ja vastuulle. Tässä tilanteessa Rautalammin kunta on pyrkinyt järjestämään yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa ensihoidon siten alkaen, että on vuokrannut tilat sairaanhoitopiirin ensihoitotoimintayksilölle. Yksityinen sairaankuljetus loppui Rautalammilta Sairaanhoitopiirissä on tehty päätös tarkastella ensihoidon palvelutasoa. Turvallisuusnäkökohdat ja ensihoidon palvelutaso eli lähtövalmius samoin kuin pelastustoimen lähtövalmius ei tyydytä Rautalammin kuntaa. Lisäksi on todettava, että esim. pelastustoimen henkilöresursseja on vähennetty, mutta pelastustoimen kustannukset ovat kuitenkin vuosi vuodelta kasvaneet Rautalammilla. Tähän liittyen Rautalammin kunta on esittänyt, että alueellisen pelastustoimen tulisi palkata Rautalammin kuntaan sovitun mukaisesti suunniteltu toisen palomiehen virka tai toimi alkaen ja palata tilanteeseen ennen alueellista pelastustoimen uudelleen järjestelyjä.. Turvallisuusvajeen johdosta kuntalaiset ovat kiinnittäneet asiaan huomiota ja Rautalammin kunnanhallitus ja valtuusto ovat käsitelleet asiaan vuoden 2013 aikana palelutason laskemisen ja kustannustason nousun kontekstista. Palveluiden saatavuutta heikentää resurssien heikkeneminen. Ensihoidon ja pelastustoimen järjestämisessä ei ole kysymys ainoastaan rautalampilaisten turvallisuudesta, vaan laajemmin myös kansalaisten yleisestä turvallisuudesta ja turvallisuuden tunteesta Pohjois-Savossa. Rautalammin kunnan alueella sijaitsevat valtatie 9, kantatie 69 ja kahdeksan suurta järveä sekä noin 1800 vapaa-ajan asuntoa. Valta- ja kantatiellä liikennemäärät vaihtelevat ajoneuvoon/vuorokaudessa. Kesäaikana Rautalammin kunnan asukasluku kaksinkertaistuu. Kun Rautalampi on vielä mikro- ja pk-yrityskunta, jossa yritystoiminta on vireää, voivat turvallisuusriskit aktualisoitua nopeasti myös pienissä yrityksissä. Se on tosiasia, että sairaankuljetuksessa ja pelastustoimen lähtövalmiudessa ja resursseissa olevat puutteet myös yritystoiminnan turvallisuusriskejä. Rautalammin kunta lausuntonaan ensihoitoa valmistelevalle työryhmälle esittää seuraavaa:

25 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkastelussa tulee ottaa huomioon jokaisen kunnan tai kaupungin palvelutaso (turvallisuusriski ja lähtökynnys) kunnalle aiheutuvat vuosittaiset kustannukset sekä kuntien ja kaupunkien asukasluvut. Painotus tulee olla keskeisesti asukasluvussa, koska sairaanhoitopiirin ensihoidossa eikä pelastustoimen kustannuksissa oteta huomioon sijaintikuntaetuutta, joka käyttöön otettuna merkitsisi sitä, että sinne minne palvelut ja resurssit (virat ja työpaikat) keskittyvät, sieltä löytyvät myös ensihoidon ja pelastustoimen käytön suurimmat maksajakunnat ja kaupungit 2. Rautalammin kunta ei hyväksy esitettyä ensihoidon palvelutaso- ja kustannusten jakamista koskevaa nykyistä päätöstä, koska esitys vaarantaa rautalampilaisten ensihoidon saatavuuden ja potilasturvallisuuden sekä nostaa samalla käyttökustannuksia, 3. Alueellisen pelastustoimen lähtövalmiudessa ja ensihoidon järjestämistavassa ei ole lainkaan huomioitu Rautalammin kunnan harvaa asutusta, pitkiä välimatkoja, ikärakennetta, sairastavuutta, laajoja järvialueita sekä kanta- ja valtatieverkkoa sekä kunnan alueella sijaitsevaa pk-yrityskantaa, joista merkittävä osa on palvelu ja hoivakoteja, eikä myöskään kunnan asukasluvun kasvamista erityisesti kesäaikaisin henkilöön. Asukasluvun kasvaessa turvallisuusriskit lisääntyvät, 4. Rautalammin kunnan arvion mukaan oikea lähtövalmius pelastustoimen ja ensihoidon osalta tulee olla välitön 24 tunnin ajan vuorokaudessa. Nykyinen järjestely, jossa ambulanssia ei ole paikkakunnalla öiseen aikaan on kestämätön ja sisältää merkittävän turvallisuusriskin. Pitkäaikaisen ensihoidon saatavuus heikentyy ja vaarantaa kunnassa potilasturvallisuuden, koska ns. päiväautojen aktiivituntimäärää ei vakioida, vaan se suunnitellaan ennakoidun tehtäväkuormituksen, henkilömäärän ja talouden rajoissa, 5. Rautalammin kunta katsoo, että käyttömenojen ja investointien kasvu voi vuosittain poiketa ja vaihdella vain kuntakohtaisesti erityisperusteilla, joista on yhteisesti sovittu ko. kunnan kanssa. Kunnanjohtajan ehdotus: Jatkovalmistelua varten Rautalammin kunta esittää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille, että edellä olevat asiat otetaan huomioon uutta palvelutasomääritystä tehtäessä ja samalla tarkastellaan myös niitä perusteita, miten kustannuksia painotetaan. Rautalammin kunta katsoo, että ensihoidon ja pelastustoimen ratkaisuissa tulisi palvelutasoa (liikennemäärät ja riskikohteet) määriteltäessä käyttää myös käyttö- ja investointikustannuksia ja kuntien asukaslukuja sekä yritystoiminnan kokonaisuutta.

26 Kunnanhallitus a Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja lisäsi päätökseen kohtaan 3 lausuman: Rautalammilla merkittävä osa pk-yrityksistä on palvelu- ja hoitolaitoksia. Kh 41 Liite 7 Kunnanhallituksen edellisen käsittelyn jälkeen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on lähettänyt jäsenkunnille lausuntopyynnön ensihoitopalvelun palvelutasopäätösesityksestä, liite 7. Sairaanhoitopiirin hallituksen lausuntopyyntö on suunniteltu sairaanhoitopiirissä kuntia kuulematta. Kuusiportaisen malli, jonka mallissa kuusi (6) muutetaan Rautavaaran, Vieremän, Karttulan sekä Vehmersalmen ensihoitoyksiköt ympärivuorokautisiksi. Mutta sen sijaan Rautalammin Varpaisjärven ja Maaningan yksiköt jäävät 12 aktiiviin, koska niiden taajamat voidaan kirjallisesti annettujen perusteiden mukaan tavoittaa naapuriasemilta 5 minuutin sisällä, on kestämätön ratkaisu. Sairaankuljetuksen ja ensihoidon ottamisen julkisen hallinnon järjestettäväksi ja tuottamaksi heikentää Pohjois-Savon maakunnan reunjaalueiden kunnissa ja kaupungeissa ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluiden saatavuutta ja vaarantaa ihmisten turvallisuuden. Mallin 6 (kuusi) toteuttamiseen laskettavan tarvittavan 49 uutta vakanssia ja sen kustannusvaikutukset ovat euroa. Näin esitettynä mallin kuusi kustannukset kahden kunnan ja yhden kylän osalta ovat merkittävät. Etäisyydet Rautalammilta Kuopioon julkisesti rahoitettuun erikoissairaanhoitoyksikköön ovat kilometriä. Matka Jyväskylään Rautalammilta vaihtelee kilometriin. Suunniteltu ensihoidon ja sairaankuljetuksen lähtökynnyksen porrastaminen siten, että Rautalammin kunnan alueella ei enää olisi ympärivuorokautista sairaankuljetusjärjestelmää vaarantaa kansalaisten perusturvallisuuden. Kuntalaisten turvallisuuden tunne rakentuu pelastustoimen, sairaankuljetuksen ja poliisin sekä terveydenhuoltopalvelujen kokonaisuudesta ja saatavuudesta. Suomen kansalaisten perustuslaissa taatun yhdenvertaisuuden näkökulmasta esitetty ratkaisu ensihoidon osalta on rautalampilaisia diskriminoiva eli syrjivä, jota kunta ei voi hyväksyä. Rautalammin ambulanssi on vuonna 2013 saanut 363 yöaikaan laskettavaa tehtävää ja lisäksi 71 tehtävää on alkanut ennen klo 20 ja jatkunut klo 20 jälkeen. Kaikkiaan näitä tehtäviä on ollut 434 tehtävää. Määrä vuositasolla on yli 12,5 % kunnan asukasluvusta ja yli 1 lähtöä/yöaika.

27 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Rautalammin kunta esittää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille, että Rautalammin yksikkö tulisi muuttaa ympärivuorokautiseksi ensihoitoyksiköksi. Ratkaisua perustellaan sillä, että alue on maantieteellisesti satojen järvien rikkoma ja raja-alueita halkovat laajat järvialueet. Kesäisin kunnan asukasluku on noin henkilöä kesäasukkaiden (loma-asuntoja 1800 kpl) ja lomalaisten tullessa kuntaan. Ikääntyneiden määrä kunnan väestöstä on merkittävä. Rautalammilla on useita metalli- ja puunjalostusyrityksiä, joiden henkilöstön ja yritysten toiminnan jatkuvuuden osalta julkisen sektorin on kannettava huolta. Sama koskee myös useita yksityisiä hoito- ja hoivaalan yrityksiä, joissa hoidetaan yhteensä noin 150 asiakasta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

28 Kunnanhallitus Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö hakemukseen poikkeamisesta selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta Kh 42 Liite 8 Valtionvarainministeriö pyytää liitteessä 8 mainituilta kunnilta ja kaupungeilta lausuntoa , VM/2325/ /2013, mennessä siitä, haluavatko ne tehdä kuntarakennelain mukaisen selvityksen yhdessä Keiteleen, Pielaveden, Tervon ja Vesannon kanssa. Edellä mainitut kunnat ovat hakeneet poikkeusta selvittää alle asukkaan väestöpohjalla ( asukasta) ja muulla kuin kuntarakennelain mukaisten selvitysperusteiden osoittamalla alueella lakisääteisten palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Ministeriö voi myöntää poikkeuksen vain palvelujen edellyttämää väestöpohjaa koskevan selvitysperusteen osoittamasta alueesta. Ministeriön tulee lain 4 i 3 momentin mukaisesti ennen poikkeamista koskevan päätöksen tekemistä neuvotella niiden kuntien kanssa, joita päätös koskisi. Tässä yhteydessä kuullaan alueen ympäryskuntia, jotta voidaan arvioida, onko kuntarakennelain edellytykset täyttävän suuremman selvitysalueen muodostaminen mahdollista. Kunnanjohtajan ehdotus: Asia esitellään kokouksessa ja esitys valtuustolle tehdään hallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2014 klo 19.00 20.15 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 11 12 13 14 15 16 17

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriö 21.1.2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriö 21.1.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriö 21.1.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Erityiset haasteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 24.2.2014 klo 15.00 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 24.2.2014 klo 15.00 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.2.2014 klo 15.00 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuoltolain järjestämislain j i valmisteluryhmä l - väliraportti 27.6.2013 Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Uudistamisen

Lisätiedot

Ajankohtaista sote-uudistuksesta

Ajankohtaista sote-uudistuksesta Ajankohtaista sote-uudistuksesta Kuntatalousristeily 21.5.2013 Erikoissuunnittelija Laura Leppänen Yleistä - Koordinaatioryhmän valmistelemat linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Iisalmen kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jarmo Ronkainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Rovaniemi Ministeri Huovinen OSASTONHOITAJAPÄIVÄT 2014 Sote-uudistuksen tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja terveyserojen kaventaminen sote-palvelujen

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.6.2012 klo 17.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus 24.4.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on vahvoihin kuntiin perustuva, pääsääntöisesti kaksitasoinen integroitu sosiaali-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Kunnanhallitus 45 26.01.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 26/00.00.00.01/2015 Kunnanhallitus 45 Äänestyksen ajankohta Vuoden 2015 eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013 Kuntauudistus sote kuntien tehtävät Kari Prättälä 2.4.2013 Kehysriihi + rakennelaki Kuntarakennelaki annetaan eduskunnalle huhtikuun alussa siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013 alkaen. Kuntien tulee

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta PETUR 30.09.2014 66 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; Alle 20 000 asukkaan kunnat: Kunnalla ei ole oikeutta järjestää sote palveluja. Perustason

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 17.11.2016 klo 17.00 19.02 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 23.4.2012 klo 17.00 17.55. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 23.4.2012 klo 17.00 17.55. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.4.2012 klo 17.00 17.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pääkirjasto, Kivijalka Pöytäkirjan Sivu 81 82 83 84 85 86 87

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Joulukuu 2013 sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano Sosiaali-

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuusamon kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Vesa Isoviita 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 9.11.2015 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 9.11.2015 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.11.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Petäjäveden kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ulla Pietilä 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lakiluonnoksen muun sisällön voimaantulo haitannee nykytilaan nähden luvussa 1 (1 ) esitettyä tämän lain tarkoituksen toteuttamista

Lakiluonnoksen muun sisällön voimaantulo haitannee nykytilaan nähden luvussa 1 (1 ) esitettyä tämän lain tarkoituksen toteuttamista Lausunnon antaminen luonnokseen hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaksi laiksi KH 3.3.2014 Vastaukset lausuntopyyntölomakkeen kysymyksiin. 6. 5 :ssä säädetään palvelujen

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Espoon kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Remes Marja-Leena, Paavilainen Mika 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset

Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset Päivi Sillanaukee 19.3.2013 indeksi 80 Muutokset on toteutettava aikailematta indeksi 80 70 70 lasta ja vanhusta

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 169/00.04.00/2014 KH 22.09.2014 211 Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja, gsm 044 743 2217 Sosiaali-

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuurojen Liitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Marika Rönnberg 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta. 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi

LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta. 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi 1 LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi 3. Jos vastaaja on kunta, toimielimen käsittelypäivämäärä ppkkvv 30.9.2013 (valtuusto)

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kainuun liitto kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Heimo Keränen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.6.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Lapuan kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Toni Leppänen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 20.1.2014 klo 17.00 17.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 20.1.2014 klo 17.00 17.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 20.1.2014 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista

Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista 1 (6) Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Ylöjärvi 2. Vastaaja on - Kunta X Kuntanumero 980 3. Jos vastaaja on kunta,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 25.2.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue) 1 Vastaus STM:N lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 2. Vastaaja on * Kunta Kauniainen 3. Jos

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 7.7.2015 klo 19.00 20.22 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 38 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen esteet

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Reumaliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Miranna Seppälä 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2014 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 8.12.2014 klo 19.00 20.05 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 80 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Kuntauudistuksen ja sote-uudistuksen eteneminen Kuntien ilmoitukset selvitysalueista 30.11.2013 mennessä Poikkeusten ja erityisten kuntajakoselvitysten

Lisätiedot

- RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 20.2.2012 klo 17.00 18.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

- RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 20.2.2012 klo 17.00 18.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone - RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 20.2.2012 klo 17.00 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 5/2012 Kunnanvaltuusto. Tiistai 28.8.2012 klo 19.00 19.25. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 5/2012 Kunnanvaltuusto. Tiistai 28.8.2012 klo 19.00 19.25. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 5/2012 Kunnanvaltuusto Tiistai 28.8.2012 klo 19.00 19.25 Kunnanvirasto, valtuustosali 40 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 41 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kannuksen kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Sirpa Kiianmies 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 29.4.2014 klo 19.00 20.20 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 20 21 22 23 24 25

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - hallintopäällikkö Juha Kukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Kirsi Varhila Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Keskeiset tavoitteet Uudistus osana

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2013 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2013 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstaina 8.8.2013 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/2012 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.3.2012 kello 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2-4 1 2 3 4 5 6 Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2014 klo 19.00 19.50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 55 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4 /2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4 /2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4 /2013 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.4.2013 klo 19.00 19.45 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 52 53 54 55 56 57

Lisätiedot

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2013 Sivistyslautakunta Sivu 1 (15) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 27.3.2013 klo 16.00-16.46 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen Helena

Lisätiedot

8. 7 :ssä säädetään palvelujen kielestä. Turvaako säännös asianmukaisesti palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet?

8. 7 :ssä säädetään palvelujen kielestä. Turvaako säännös asianmukaisesti palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet? 1 (8) Lausuntopyyntö KYSYMYKSET 1 luku Yleiset säännökset 7. 5 :ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioon ottaen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset Sote-valmisteluryhmä 22.5.2013 24.5.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 373 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 92 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 518/00.01.00/2013 KHALL 06.10.2014 373 Seutukaupunkiverkoston

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Sosiaalityön tutkimuksen seura ry. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Pia Eriksson, sihteeri 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 11.12.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 04.12.2014 Nro 9/ 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kauniaisten kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Gun Söderlund 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.11.2009

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.11.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 18.11.2009 klo 17.00 18.00 Matti Lohen koulu Sirpa Jalkanen Pertti

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu. Sosiaali- ja terveysministeriö neuvotteleva virkamies Taina Mäntyranta

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu. Sosiaali- ja terveysministeriö neuvotteleva virkamies Taina Mäntyranta Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sosiaali- ja terveysministeriö neuvotteleva virkamies Taina Mäntyranta Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Nytytilanteen haasteet Tavoitteet Keskeinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ?

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? - Haasteista - Muutoksen tarpeesta 1 MISTÄ ASIANTUNTIJAT YHTÄ MIELTÄ?

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT. Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT. Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Missä nyt mennään Liisa-Maria Voipio-Pulkki 10.4.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot