Käyttäjän opas. Issue 3 3/11. uniline safety systems

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttäjän opas. Issue 3 3/11. uniline safety systems"

Transkriptio

1 Käyttäjän opas >

2 Uni-8 Overhead -vaakatason elämänlankajärjestelmä HAKEMISTO Kappale Sivu 1.0 Esipuhe Uni-8 Overhead -vaakatason elämänlanka Järjestelmän suunnittelu, asennus ja kiinnitykset Säännökset, laatu, varoitukset ja kiellot Tarkastustoiminta, ylläpito, huolto ja takuu Käyttöä edeltävät tarkastukset Järjestelmän käyttö Asennuksen jälkeen Järjestelmän rakenne ja osat Toiminta pelastus- ja hätätilanteessa Lisätietoja valikoimasta ja varusteista:

3 Kappale 1.0 Esipuhe Uni-8 Overhead -vaakatason elämänlanka on putoamissuojainjärjestelmä, joka on suunniteltu poistamaan tai merkittävästi vähentämään loukkaantumisen tai kuoleman riskiä työskenneltäessä putoamisvaarallisella alueella. On siis erittäin tärkeää, että järjestelmä asennetaan, ylläpidetään ja käytetään oikein. Järjestelmän saa asentaa ainoastaan hyväksytyt asennuskumppanit, sen tulee olla valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti ja kaikkien asiaankuuluvien standardien mukaisesti suoritettu. Kaikkien järjestelmän käyttäjien ja käyttöä sekä ylläpitoa valvovien tahojen tulee tuntea käyttöä edeltävät toimenpiteet, rajoitukset, varmistukset, käyttö ja järjestelmän yleiset vaatimukset. Lisätietoja järjestelmäkohtaisista rajoituksista saat valtuutetulta asentajaltasi. Käyttäjien tulee olla päteviä henkilöitä, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet tämän käyttöohjeen ja heidät on koulutettu hyväksytyn kouluttajan toimesta järjestelmän käyttäjiksi. On suositeltavaa, että järjestelmää ei käytetä yksin, johtuen käyttäjän turvallisuuteen liittyvistä syistä ja siitä, että mahdollisessa putoamistilanteessa tulee olla toteutuskelpoinen pelastussuunnitelma, joka voidaan ottaa käyttöön välittömästi putoamisen tai muun onnettomuuden tapahtuessa. Järjestelmä on suunniteltu estämään pääsy putoamisvaaralliselle alueelle, sekä hidastamaan ja pysäyttämään työtehtävissä olleelle käyttäjälle tapahtunut putoaminen. Turvavaijerissa ja liitosköydessä olevat nykäyksenvaimentimet on suunniteltu pitämään käyttäjän kehoon kohdistuvat nykäysvoimat pienempinä kuin työturvallisuuslain määrittämä maksiminykäysvoima. Käyttäjän ikään ja yleiseen kuntoon tulee kiinnittää erityistä huomiota, erityisesti sellaisiin terveysongelmiin ja sairauksiin jotka voivat vaikuttaa käyttäjään normaalissa järjestelmän käyttötilanteessa, putoamistilanteessa tai pelastustilanteessa. Lasten tai raskaana olevien naisten ei missään nimessä tule käyttää järjestelmää. 3

4 Kappale 2.0 Uni-8 Overhead -vaakatason elämänlanka The Uni-8 Overhead -vaakatason elämänlanka on ainutlaatuinen suojaintuote. Sitä voidaan käyttää sekä putoamisen pysäyttävänä että estävänä järjestelmänä. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaijeri on 1 x 19 8 mm, ja se kiinnitetään rakenteeseen erinäisillä kiinniityksillä. Kaksipyöräiset liukukelkat kiinnitetään järjestelmään asennusvaiheessa ja käytön aikana ne liikkuvat esteettä välikiinnikkeiden yli. Järjestelmä vapauttaa kädet täysin työskentelyä varten, sillä järjestelmään voidaan tukeutua. Järjestelmän minimimurtolujuus on 38 kn (3878 kg). Välikiinnikkeiden jänneväli voi olla jopa 30 metriä. Tämä saavutetaan 1 x 19 8 mm vaijerin ominaisuuksilla ja se kiristetään 5kN kireyteen. Uni-8 Overhead -järjestelmä koostuu koko työalueen pituisesta vaakatasoisesta elämänlangasta, joka kiinnitetään rakenteen molempiin päätyihin Unieyeankkuripisteillä. Turvavaijeria voidaan tukea väliankkuripistein jotka asennetaan säännönmukaisin jännevälein. Väliankkurit pienentävät järjestelmän ankkuripisteisiin kohdistuvaa kuormitusta putoamistilanteessa ja mahdollistavat kokonaispituudeltaan pidempien järjestelmien rakentamisen. Uni-8 Overhead järjestelmä tulee asentaa suorana 1,6 m korkeudelle tai korkeammalle työskentelyalueen tai kävelytason yläpuolelle. Järjestelmää ei ole mahdollista asentaa kulmien ympäri eikä sen suuntaa voi muuttaa. Varmistaakseen järjestelmän täydellisen toimivuuden, se tulee asentaa tarkasti vaakatasoon. Putoamisen estäminen Putoamisen estävä järjestelmä suunnitellaan estämään käyttäjää menemästä putoamisvaaralliselle alueelle (kuten katon reunat) ja siten estämään putoamisen mahdollisuuden. Putoamisen pysäyttäminen Putoamisen pysäyttävä järjestelmä mahdollistaa pääsyn putoamisvaaralliselle alueelle ja se suunnitellaan pysäyttämään mahdollinen putoaminen hallitusti ja turvallisesti. 4 Järjestelmän asentamiseksi rakenteeseen on saatavilla valikoima päätykiinnikkeitä. Vaakatason elämänlanka mahdollistaa turvallisen pääsyn muutoin vaarallisille työskentelyaluille noudattaen tämänhetkisiä lakeja ja säädöksiä, tai sitä voi käyttää estämään työntekijöitä pääsemästä putoamisvaarallisille alueille. Vaakatason elämänlankoja on kahta tyyppiä putoamisen estäviä ja putoamisen pysäyttäviä Tuotteen luonteen takia on välttämätöntä, että se asennetaan tämän oppaan kappaleiden 1 ja 2 mukaisesti. Uni-8 Overhead -järjestelmä on vaakatason elämänlanka ja putoamissuojajärjestelmä. Se noudattaa Euroopan standardeja EN795:1996, AS/NZS , OSHA , OSHA M & CSA

5 Kappale 3.0 Järjestelmän suunnittelu, asennus ja kiinnitykset 3.1 Järjestelmän suunnittelu Järjestelmä suunnitellaan asennuskohteen tarpeiden mukaisesti. Capital Safetyn valtuutettu asentaja varmistaa erityisellä tietokoneohjelmalla, että kaikki tarvittavat parametrit ovat kunnossa. Ohjelman antamat tiedot noudattavat kansainvälisiä standardeja ja ovat pitkäaikaisen testauksen ja varmentamisen tulosta, minkä on tehnyt riippumaton laboratorio. Järjestelmä sijoitetaan siten, että käyttäjän on mahdollista turvallisesti liikkua kaikilla halutuilla alueilla. Mikäli mahdollista, järjestelmäkokonaisuuden pitäisi mieluummin olla suunniteltu putoamisen estämiseen kuin putoamisen pysäyttämiseen. Tästä syystä on tärkeää, että työntekijät käyttävät vain järjestelmän käyttöön tarkoitettuja henkilösuojaimia. Sisäänkelautuvaa turvatarrainta tai URG10 Roll -laskeutumislaitetta käytettäessä suositellaan käytettävän myös alasvedettävää tarvikenarua, jotta käyttäjä voi kiinnittyä järjestelmään maassa. ÄLÄ jätä vaijeria pysyvästi ulos laitteesta. Järjestelmän suunnittelu ja putoamisen pysäyttävän laitteen valinta riippuu seuraavista kohdista. Vaatimukset pääsyyn eri työskentelyalueille Rakenteellisten ankkuripisteiden sijoitus mahdollisuudet Turvaetäisyys maahan Työskentelyalueen alapuolella olevat esteet Käyttäjien lukumäärä Lisätietoja järjestelmän sijoittelusta saat valtuutetulta asentajaltasi tai Capital Safetylta Asennus Uni-8 Overhead -vaakatason elämänlanka on järjestelmä, joka mahdollistaa turvallisen työskentelyn korkealla. Mikäli järjestelmää ei ole asennettu oikein, siitä voi syntyä hengenvaara. Valtuutetut asentajat on koulutettu suunnittelemaan, asentamaan, sertifioimaan ja ylläpitämään järjestelmää. Mikäli sinulla on pieninkään epäilys järjestelmäsi asentajan ammattitaidosta, ota yhteyttä Capital Safetyyn. Tästä ohjekirjasta löytyy tarkastuslista niistä vähimmäistiedoista jotka asentajan tulee toimittaa tilaajalle asennuksen jälkeen. 3.3 Kiinnitykset Simulation -ohjelma laskee nykäysvoimat jotka järjestelmään voi kohdistua pahimmassa mahdollisessa putoamistapauksessa. On välttämätöntä, että tukirakenteet ja kiinnitykset kestävät vähintään kaksi kertaa suuremmat nykäysvoimat kuin putoamistilanteessa syntyy. Kiinnityksien sekä osien ja rakenteen yhtymäkohtien tulee olla sellaiset, että erilaatuiset materiaalit eivät kosketa toisiaan. Eristämiseen tulee käyttää oikeanlaisia materiaaleja. Kaikki kiristimet tulee kiristää oikein teknisten ohjeiden mukaisesti. Mikäli lujuuksista on mitään epäilystä, ota yhteys rakenteiden lujuuksiin perehtyneeseen ammattilaiseen. 3.4 Henkilösuojaimet Kaikissa järjestelmän kanssa käytettävissä henkilösuojaimissa tulee olle CE-merkki tai vastaava kansallinen sertifiointi, valmisuspäivämäärä ja standardi, jonka mukaan se on valmistettu. Valjaiden tulee olla kokovartalovaljaat, ja liitosköydessä tulee olla nykäyksenvaimennin. Henkilösuojaimien tulee noudattaa käytetyn järjestelmän vaatimuksia. Varsinkin turvatarraimien käyttö on rajoitettu vain tiettyihin malleihin, jotka ovat Capital Safetyn testaamia ja hyväksymiä, ja niitä saa käyttää ainoastaa silloin, kun elämänlanka on suoraan käyttäjän yläpuolella ja alle 20 asteen kulmassa. Tästä syystä on tärkeää, että työntekijät käyttävät vain järjestelmän käyttöön tarkoitettuja henkilösuojaimia. 3.5 Pakkaukset Kaikki Capital Safetyn toimittamat varusteet on pakattu asianmukaisesti vaurioiden välttämiseksi rahdin aikana. Kaikki huomautukset toimitettavien varusteiden kunnosta tulee raportoida välittömästi ensisijaisesti asentajalle. 5

6 Kappale 4.0 Säännökset, laatu, varoitukset ja kiellot 4.1 Säännökset Vaakatason elämänlankojen pitää täyttää kansallisten standardien vaatimukset. Uni-8 Overhead -järjestelmä noudattaa kaikkia tämänhetkisiä lakeja ja säännöksiä sekä Euroopan standardia EN795:1997 Luokka C, joka koskee ankkuroitumistuotteita. Järjestelmän ovat testanneet eurooppalainen tarkastuselin ja riipumaton laboratorio EXAM BBG Prüf und Zertifizier GMBH, Dinnendahlstraße 9, 44809, Bochum, Saksa. Numero. Uni8 Overhead -järjestelmä täyttää myös seuraavien standardien vaatimukset: AS/NZS Australia OSHA Standards and (USA) CSA Kanada 4.2 Laatu Capital Safety toimii ISO9001:2000 -laatustandardin mukaisesti tarjoten jokaiselle tuotteelle täydellisen jäljitettävyyden. Kaikki tuotteet ovat erittäin korkealaatuisia. Kaikki kriittiset valetut tuotteet ovat 100 % testattu röntgensäteellä ja tunkeumaväritarkastettu, ja niissä on käytetty 316- ja 17/4 PH -ruostumatonta terästä. Sähkökiillotetut osat takaavat pitkäaikaisen kulutuskestävyyden. Kaikki Capital Safetyn asentajat ovat kokonaisvaltaisesti koulutettuja, heitä auditoidaan säännönmukaisesti ja he kykenevät tarjoamaan työmenetelmäkuvaukset sekä riskianalyysit. 4.3 Varoitukset ja kiellot Uni-8 Overhead -järjestelmän täydellinen toimivuus varmistetaan sillä, että käyttäjät käyttävät ainoastaan niitä henkilösuojaimia, jotka asentaja on määritellyt. Suojainten tulee olla sertifioituja ja merkitty asianmukaisten kansallisten vaatimusten mukaisesti. Väärien suojainten tai vääränmittaisten liitosköysien käyttäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Jokaisessa järjestelmässä pitäisi olla tarkennettuna, mitä kokovartalovaljaita, liitosköysia ja nykäyksenvaimentimia tai turvatarraimia sen kanssa käytetään. Seuraavat varoitukset ja kiellot pätevät: Järjestelmän saa asentaa vain valtuutettu asentaja, valmistajan edustaja tai valmistajan kouluttama ammattilainen. Uni-8 Overhead-järjestelmä tulee tarkastaa valtuutetun tarkastajan toimesta vähintään kerran vuodessa tai järjestelmän varaan putoamisen jälkeen (riippuen kummasta on lyhyempi aika) Uni-8 Overhead -järjestelmää ei saa käyttää nostojärjestelmänä Älä ikinä ylitä järjestelmän suositeltua käyttäjämäärää Älä koskaan yritä korjata, peukaloida tai muuttaa järjestelmää Älä käytä järjestelmää, mikäli se on vaurioitunut tai vaikuttaa siltä Älä käytä järjestelmää, mikäli jänniteindikaattorilevy ei käänny helposti Älä käytä järjestelmää, mikäli vaijeri on vioittunut tai sykkyrällä Järjestelmää tai varusteita ei tule käyttää yli niiden rajoitusten tai mihinkään muuhun käyttöön kuin mihin ne on suunniteltu ÄLÄ KÄYTÄ mitään rakenteista ulkonevaa turvajärjestelmää ukkosen aikana Vain Capital Safetyn valmistamia osia saa käyttää järjestelmän rakentamiseen. Vain korkeanpaikantyöskentelyyn koulutetut henkilöt saavat käyttää järjestelmää. 6

7 Kappale 5.0 Tarkastustoiminta, ylläpito, huolto ja takuu 5.1 Uni-8 Overhead -vaakatason elämänlanka Järjestelmä on suunniteltu käytettäväksi monenlaisissa olosuhteissa. Järjestelmä on rakennettu korkealuokkaisista osista, jotka ovat korroosionkestäviä. Järjestelmän käyttöikä kuitenkin riippuu erilaisista tekijöistä kuten ylläpito, huoltotoimet ja ympäristö, mihin järjestelmä asennetaan. Käyttäjän tulee ennen käyttöä tarkastaa silmämääräisesti, että järjestelmä on käyttökelpoinen. Järjestelmän jänniteindikaattorilevyn tulee kääntyä helposti, nykäyksenvaimentimen tulee olla ehjä, vaijerin tulee olla kireällä, liukukelkan tulee liikkua esteettä ja kiinnikkeiden tulee olla lujasti kiinni. Jos vaijeri on löysällä, nykäyksenvaimennin on revennyt tai jänniteindikaattorilevy ei käänny, järjestelmää ei saa käyttää. Ilmoita vioista valtuutetulle asentajalle ja varaa tarkastusaika. ÄLÄ YRITÄ itse korjata järjestelmää, sillä se saattaa mitätöidä takuun ja asettaa käyttäjät vaaraan. Uni-8 järjestelmä on periaatteessa huoltovapaa. Järjestelmän eri osat ja vaijeri saattavat kuitenkin vaatia puhdistusta riippuen käyttöympäristön olosuhteista. Puhdistus tulee tehdä pehmeällä, eimetallisella harjalla, lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Varmista, että osat on hyvin huuhdeltu suurella määrällä puhdasta vettä. Vaikka järjestelmän osat ja vaijeri kestää kemikaaleja ja sääolosuhteita erittäin hyvin, huolehdi, että järjestelmä ei suoraan kosketa happoja, bitumia, sementtiä, klooria, maalia tai voimakkaita puhdistusaineita. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat ovat erityisen alttiita kloorista aiheutuvalle pistesyöpymiselle, joten vältä asentamista sellaiseen ympäristöön. Mikäli järjestelmä joutuu todennäköisesti kosketuksiin edellä mainittujen tai muiden vastaavien aineiden kanssa, ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan tai maahantuojaan lisätietojen ja ohjeiden saamiseksi. Mikäli järjestelmä on sijoitettu ulos vaativiin olosuhteisiin mutta sateen ulottumatomiin, osat tulee pestä tasaisin väliajoin vaurioitumisen estämiseksi. 5.2 Tarkastustoiminta Uni-8 Overhead -vaakatason elämänlankajärjestelmä tulee valmistajan ohjeiden ja tämänhetkisten kansallisten standardien mukaisesti tarkastaa vähintään kerran vuodessa. Capital Safety suosittelee vahvasti, että tarkastuksia tehdään useammin, jos järjestelmää käytetään usein tai vaativissa olosuhteissa. Uni-8 Overhead -vaakatason elämänlanka on ainutlaatuinen tuote, minkä takia vain valtuutettu asentaja, valmistajan edustaja tai valmistajan kouluttama ammattilainen saa suorittaa tarkastuksen. Viitteinä toimivat EN365 ja Euroopan Direktiivi 89/656/EEC Vuosittaisissa tarkastuksissa pitäisi suorittaa vähintään seuraavat toimet: Järjestelmän tarkka ulkoinen tarkastus Vaijerin kireyden tarkastaminen ja säätö Vaijerin lujuuden tarkastaminen erityisesti vaijerin päätteiden ja välikiinnikkeiden kohdalta Tee päätteille vetolujuustesti teknisten ohjeiden mukaisesti Tarkasta, että rakenteissa ja järjestelmän osissa ei ole vikoja tai syöpymiä Testaa kaikkien kiinnitysten kireys kalibroidulla momenttiavaimella Mikäli kiinnitykset on kiinnitetty keinohartsilla, tee kansallisten standardien mukainen vetotesti Tarkasta, ettei kaksipyöräisissä liukukelkoissa ole merkkejä vahingoista tai syöpymisestä, ja testaa niiden toiminta. Puhdista tarvittaessa. Päivitä järjestelmäkyltti ja tarkastuspöytäkirja. Tarkasta ja huolla varusteet valmistajan ohjeiden mukaisesti. 5.3 Takuu Capital Safetyn valmistamassa ja valtuutetun asentajan asentamassa Uni-8 Overhead -järjestelmässä on 10 vuoden takuu, mikäli se asennetaan ja sitä käytetään oikein. Takuu mitätöidään, mikäli valtuutettujen tarkastajien tarkastusten minimitiheyttä ei pidetä yllä. Takuuseen ei kuulu tuotteen ulkonäkö vuosien käytön jälkeen eikä osien korvaaminen, mikä 7 johtuu niiden väärinkäytön aiheuttamista vahingoista. MIKÄLI SINUA HUOLETTAA JÄRJESTELMÄSI KUNTO, SINUN TULEE OTTAA SE POIS KÄYTÖSTÄ JA ILMOITTAA SIITÄ HETI

8 Kappale 6.0 Käyttöä edeltävät tarkastukset 6.1 Henkilösuojaimet Tarkasta valjaat, liitosköydet, sisäänkelautuvat turvatarraimet tai laskeutumislaitteet valmistajan ohjeiden mukaisesti varmistaaksesi, että ne ovat käyttökunnossa. Mikäli epäilet niiden kuntoa, älä käytä niitä. Mikäli niihin on kohdistunut putoaminen, niille tulee suorittaa ylimääräinen tarkastus tai ne tulee hylätä. 6.2 Uni-8 Overhead -liukukelkka Kaksipyöräinen liukukelkka asennetaan pysyvästi järjestelmään. liikkumisesta sujuvaa, vaikka käytettäisiin raskaita sisäänkelautuvia turvatarraimia. Tarkasta ennen käyttöä, että liukukelkka liikkuu sujuvasti. Mikäli kelkka ei kulje sujuvasti, tutki se tarkasti turvallisessa paikassa ja tarkasta, ettei siinä tai järjestelmässä ole vikaa. 6.3 Järjestelmäkyltti Ennen järjestelmän käyttöä käyttäjän pitää tarkastaa järjestelmäkyltistä seuraavat tiedot: Että käyttäjällä on käytössään oikeat varusteet. 6.4 Järjestelmä Mikäli mahdollista, tarkasta järjestelmä silmämääräisesti ennen siihen kiinnittymistä. Tarkasta, ettei vaijerissa ole selviä vaurioita, kuten halkeamia, sykkyröitä tai notkoja, ja etteivät kiinnikkeet ole vaurioituneet. Kierrä vaijerinpäässä olevaa kiekkoa. Mikäli kiekko ei kierry, ota yhteys asentajaan lisätietojen saamiseksi. Tarkasta kaikkien tunnistetietojen luettavuus koko järjestelmässä sekä käyttäjän henkilösuojaimissa. 8 Vain yksi käyttäjä, jonka enimmäispaino on 140 kg, saa kerrallaan kiinnittyä liukukelkkaan. (Tähän vaikuttaa myös järjestelmäkohtaiset painorajoitukset). Käyttäjään kohdistuva nykäysvoima saa olla enintään 6 kn (600 kg). Se määrittyy myös järjestelmän kanssa käytettävien henkilösuojaimien mukaan. Hyväksytyt varusteet tulee kiinnittää laitteeseen sulkurenkaalla, jotka on valmistettu täyttämään kansallisten standardien vaatimukset. Oikein asennettu järjestelmä yhdessä liukukelkan kanssa tekevät käyttäjän Että käyttäjämäärä ei ylitä enimmäismäärää eikä paino ylitä maksimipainoa. Että järjestelmän tarkastus on voimassa. Järjestelmä tulee tarkastaa vuosittain. Mikäli tarkastusta ei ole suoritettu, järjestelmää ei tule käyttää Tarkasta, että turvaetäisyys maahan on edelleen sama kuin järjestelmäkyltissä mainitaan ja ettei järjestelmässä ole mahdollisessa putoamistilanteessa iskeytymisriskiä, esimerkiksi heiluriliikkeellä pudotessa. Jos epäilet, kysy.

9 Kappale 7.0 Järjestelmän käyttö 7.1 Yleisiä tietoja Vain korkeanpaikantyöskentelyyn koulutetut henkilöt saavat käyttää järjestelmää. Ennen järjestelmän käyttöä käyttäjän pitää: Lukea käyttöohjeet ja tutustua järjestelmän käyttörajoituksiin Tehdä kappaleen 6.0 käyttöä edeltävät tarkastukset Varmistaa, että käytössä ovat oikeanlaiset varusteet ja ne on oikein asennettu Varmistaa, että käyttäjämäärä ei ylitä enimmäismäärää eikä paino ylitä maksimipainoa Varmistaa, että pelastussuunnitelma on tehty mahdollista putoamista varten ja pelastus pystytään suorittamaan 15 minuutin sisällä putoamisesta. Mahdollisen putoamisen takia on erittäin suositeltavaa, että käyttäjät eivät työskentele yksin. 7.2 Varusteet Käytä aina kokovartalovaljaita. Käyttäjien tulee kiinnittää putoamisen pysäyttävä laitteensa joko valjaiden taka- tai rintakiinnityspisteeseen. Suosittelemme rintakiinnityspisteen käyttöä, jolloin liitosköyden säätölaite pysyy kaikissa tilanteissa käyttäjän edessä. Varmista aina että lukkosulkurenkaan lukitusmekanismi on huolellisesti lukossa ennen kuin lähdet etenemään ja pyydä toista henkilöä suorittamaan paritarkastus tämän ja muiden liitosten osalta. Mikäli varusteiden varaan on pudottu, ne tulee poistaa käytöstä ja tarkastaa valtuutetun tarkastajan toimesta ennen mahdollista käytön jatkamista. 7.3 Järjestelmään kiinnittyminen Järjestelmään kiinnittyessä pitää olla suojattu putoamiselta. Käyttäjän tulee tarvittaessa käyttää muita varusteita, kuten kaksoisköyttä, helpottaakseen järjestelmään kiinnittymistä. 9

10 Kappale 7.0 Järjestelmän käyttö 7.4 Järjestelmään kiinnittyminen Uni-8 Overhead -järjestelmän kanssa voi kayttää kahta erilaista kiinnittymiseen käytettävää laitetta. Yleensä järjestelmässä on jo pysyvästi asennettuna kaksipyöräisiä liukukelkkoja. Tässä tapauksessa on kelkkaan yleensä myös pysyvästi kiinnitetty putoamisen pysäyttävä laite, johon voi kiinnittyä. Tässä tapauksessa vedä sulkurenkaasta ja kiinnitä se valjaittesi kiinnityspisteeseen kohdan 7.2 mukaisesti ennen järjestelmän käyttöä. Joissain tapauksissa järjestelmä asennetaan käden ulottuville, jolloin käyttäjä voi asentaa Uni-8 Grab-vaijerikelkan turvallisesta paikasta. Mikäli tuotetta käytetään Uni-8 Overhead -järjestelmässä, noudata kuvien 3 7 ohjeita (kuvat seuraavalla sivulla). Irrottautuaksesi järjestelmästä, suorita nämä askeleet päinvastaisessa järjestyksessä. Uni-8 Overhead -järjestelmä sallii Uni-8 Grab -vaijerikelkan kulun vain yhteen suuntaan. Ennen kuin kiinnität sen järjestelmään, tarkasta että se on oikein päin. Kun olet kiinnittynyt järjestelmään, älä liiku yli 20 astetta keskikohdan kummallakaan puolella. Tämä takaa jatkuvan käytettävyyden ja siten vältytään vaarallisilta heiluvilta putoamisilta. 7.5 Irrottautuminen järjestelmästä Irrottaudu järjestelmästä vain turvallisessa paikassa. Irrota putoamisen pysäyttävä liitosköysi valjaistasi, ja sisäänkelautuvaa turvatarrainta tai sisäänkelautuvaa laskeutumislaitetta käytettäessä päästä vaijeri hitaasti takaisin laitteeseen. Jos laite on korkealla käyttäjän yläpuolella, on joskus tarpeellista käyttää alasvetonarua. Tämä estää laitetta vaurioitumasta. Älä koskaan jätä vaijeria ulos laitteesta, kun se ei ole käytössä, äläkä koskaan kiinnitä vaijeria ajoneuvoihin, sillä se saattaa pysyvästi vahingoittaa laitetta tai järjestelmää. Putoamisen jälkeen täytyy järjestelmä ottaa pois käytöstä ja ottaa yhteyttä valtuutettuun asentajaan 10

11 Kappale 7.0 Järjestelmän käyttö Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4 Kiinnitä turvatarrain liukukelkkaan sulkurenkaalla Kiinnitä sulkurengas kokovartalovaljaittesi rinta- tai selkäkiinnityspisteeseen. Suosittelemme rintakiinnityspistettä. (Vapaaehtoinen) Avataksesi 8 mm Unirgrabin, liu uta yläkappale vasemmalle ja nosta sitä ylös. Aseta 8mm Unigrap vaijeriin ja sulje se siirtämällä yläosaa alas ja oikealle 011 Kuva 5 Kuva 6 Kuva 7 Kuva 8 HUOM: Tarkasta henkilösuojaimesi aina ennen käyttöä! Tarkista että kiinnittäytymisreiät ovat kohdallaan Kiinnitä sulkurengas ja liitosköysi liukukelkkaan. Varmista, että sulkurenkaassa on sama tunnistenumero kuin 8mm Unigrap kelkassa Olet nyt turvallisesti kiinnittynyt vaijerijärjestelmään. Irrottaaksesi 8 mm Unigrabin vaijerista, suorita edelliset vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

12 Kappale 8.0 Asennuksen jälkeen 8.1 Valmis asennus Asennuksen valmistuttua asentajan tulee tarjota ainakin: Sertifikaatti järjestelmän käyttöönotosta (kts. 8.2) Järjestelmäkyltti (kts. 8.3) Yksilöity tieto järjestelmän rakenteesta, sisältäen päätyankkureiden lujuudet, välivarmistuspisteiden lujuudet, vaijerin kulku, järjestelmän teossa käytetyt valmistusvaiheet, käyttäjien maksimimäärä, erityiset rajoitteet koskien käyttäjien varusteita ja testausmenetelmät. käyttäjän opas Asennuksen sarjanumero Pelastussuunnitelma hätätilanteiden varalle, joita järjestelmän käytön aikana voi ilmetä. (voidaan tarjota lisäpalveluna, josta asentaja on oikeutettu erilliseen korvaukseen) 8.2 Sertifikaatti Tulee sisältää ainakin: Asennuspaikan sijainti Järjestelmän yksilöivä sarjanumero Järjestelmien määrä ja pituudet Osien sarja- tai viitenumerot Käyttäjien maksimimäärä jännevälillä ja maksimimäärä järjestelmässä Käytettävien liitosköysien pituudet ja mallit Asennuspäivämäärä Määräaikaistarkastusväli Asentajayrityksen nimi ja yhteystiedot Asentajan nimi ja/tai valvojan nimi Asentajayrityksen edustajan tulee allekirjoittaa sertifikaatti. 8.3 Järjestelmäkyltti Järjestelmäkyltin tulee sijaita järjestelmän välittömässä läheisyydessä. Kyltissä tulee olla seuraavat tiedot: Käyttäjien maksimimäärä jännevälillä ja maksimimäärä järjestelmässä Käytettävien liitosköysien pituudet ja mallit Asennuspäivämäärä ja asentajayrityksen tiedot Määräaikaistarkastusväli Järjestelmän yksilöivä sarjanumero Vähimmäisturvaväli maahan Valmistajan yhteystiedot 8.4 Koulutus Capital Safetyn hyväksymän asentajan tulee tarjota käyttäjälle koulutus kuinka käyttää järjestelmää ja henkilökohtaisia suojavarusteita.asentaja on oikeutettu lisäkorvaukseen koulutuksesta. Vain koulutettu käyttäjä saa käyttää järjestelmää. 8.5 Pelastus Järjestelmä on suunniteltu suojaamaan korkeanpaikantyöskentelijöitä putoamiselta, ja mikäli työntekijä menettää tajuntansa tai loukkaantuu, hänet pitää auttaa turvaan ja pelastaa tilanteesta. Työntekijän pelastaminen vaakatason turvavaijerista korkealla työskenneltäessä on taitoa vaativa tehtävä, joka vaatii koulutetun henkilökunnan ja erikoisvarusteita. Mikäli olet päättänyt ostaa Uni-8 Overhead -järjestelmän, sinun tulee varautua tekemään pelastussuunnitelma. Lisäohjeita, tietoja varusteista, koulutuksesta ja pelastussuunnitelmasta saat ottamalla yhteyttä Capital Safetyyn tai valtuutetun asentajasi yritykseen. 012

13 Kappale 9.0 Järjestelmän rakenne ja osat A b C D e F Ankkuripisteen kiinnityslevy Unieyeankkuripiste Nykäyksenvaimennin Vaijerin päätykiinnike, jossa kiristyskiekko Vaijeri Kiilakiinnike G h I 13 Vaijerin välikiinnike Järjestelmäkyltti Liukukelkka Unigrabvaijerikelkka (valinnainen) A J I C B D E G F H A UP0112A B UE0100A C UA0600 D UT0400-5/0402-5/ E U80802 F U8S0401/0403/0406 Wall Plate Anchor UniEye In Line Energy Absorber Uni8 Tensioner 8mm Ø Cable Uni8 Toggle

14 Kappale 10.0 Toiminta pelastus- ja hätätilanteessa Pelastussuunnitelma Korkeanpaikantyöskentelyä suunniteltaessa, erityisesti kun tullaan käyttämään putoamisen estävää tai putoamisen pysäyttävää järjestelmää, on erittäin tärkeää että työntekijät ja työnantajat tekevät ennalta riittävän pelastussuunnitelman hätätilanteiden varalta. On erittäin suositeltavaa että pelastussuunnitelma tehdään kirjallisena ja vastuulliset henkilöt koulutetaan suorittamaan suunnitelman mukaiset pelastustoimenpiteet. Pelastussuunnitelman tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Suunnitelman tulee sisältää listaus tarvittavista pelastusvälineistä, henkilöresursseista sekä kouluttautumisesta. Ei ole hyväksyttävää nojautua vain pelastuslaitosten palveluihin. Toimintamallit tulee olla suunniteltuna oletettavissa olevien onnettomuuksien varalta. Nämä mahdolliset onnettomuustilanteet kartoitetaan tekemällä riskianalyysi ja toimintamallit niiden varalta tulee olla suunniteltuina ja harjoiteltuna ennen kuin työskentely aloitetaan. Järkevä toimintamalli korkeanpaikantyöskentelyssä on tehdä asiat aina parityöskentelynä. Jos toinen putoaa, niin toinen voi auttaa pelastautumisessa tai kutsua apua. Heijastavat työvaatteet, pillit ja henkilökohtaiset hälyttimet ovat kaikki harkinnan arvoisia varusteita. Ota yhteyttä asentajaan tai maahantuojaan saadaksesi lisätietoja: 014

15 Kappale 10.0 Toiminta pelastus- ja hätätilanteessa Toiminta hätätilanteessa Mikäli tapahtuu putoaminen, on tärkeää, että pelastussuunnitelma on tehtynä ja toimenpiteitä on harjoiteltu, jotta ne voidaan toteuttaa välittömästi ja roikkumaan jäänyt henkilö saadaan pelastettua nopeasti jo ennen pelastuslaitoksen saapumista. Mikäli työntekijät eivät kykene suorittamaan näitä toimenpiteitä, valjastyöskentely ei ole heille oikea työskentelymenetelmä. Roikkuminen liikkumattomana voi johtaa tajuttomuuteen (ennakko-oireina voi ilmetä mm. päänsärkyä, pahoinvointia, sekavuutta, käsivarsien ja jalkojen kihelmöintiä tai tunnottomuutta, näkökyvyn heikkenemistä tai pyörtymisen tunnetta) keskivertokäyttäjällä ensimmäisen tunnin sisällä ja viidesosalla käyttäjistä jo 10 minuutissa. roikkuessaan valjaissa, tulee pelastaa niin nopeasti kuin se turvallisesti tekemällä on mahdollista. Mikäli pelastajan ei ole mahdollista saada tajuissaan olevaa uhria pois roikkuvasta asennosta, kannattaa uhrin jalkoja pyrkiä nostamaan ylös joko hänen itsensä tai pelastajan toimesta, mikäli se voidaan tehdä turvallisesti. Näin toimimalla voidaan pidentää pitkän roikkumisen toleranssia. Tarkkaile uhrin tilaa jatkuvasti ja pyri pitämään keskustelua hänen kanssaan yllä. Kun uhri on saatu pois roikkumasta, tulee noudattaa tajuntansa menettäneen tai tajunnan rajoilla olevan henkilön ensiavusta ja jälkihoidosta annettuja ohjeita. ohjeiden mukaisesti ennen palauttamista käyttöön. Suomessa noudatetaan Suomen ja EU:n työturvallisuusmääräyksiä niiltä osin kuin ne poikkeavat yllä olevasta tekstistä. Lisätietoja osoitteesta haulla suspension trauma. 015 Soita hätäkeskukseen ja aloita sen jälkeen pelastustoimet. Ensimmäisenä onnettomuustilanteen havainneen tulisi kyetä havaitsemaan tajuttomuuteen (pyörtymiseen) johtavat oireet. Uhri tulee viedä sairaalahoitoon tai tarkistettavaksi riippumatta siitä, kuinka kauan valjaan varassa on roikuttu. Kun uhri on pelastettu, tarkastele pelastussuunnitelmaa huolellisesti uudelleen ja pohdi mahdollisia parannuksia. Onnettomuuden uhri, jolla ilmenee edellä mainittuja tajunnan menetykseen johtavia oireita tai joka on menettänyt tajuntansa Pelastus- tai evakuointitilanteessa käytetyt varusteet tulee huoltaa tai tarkastaa valtuutetun tarkastajan toimesta valmistajan

16 Capital Safety on johtava kansainvälinen putoamissuojainjärjestelmien ja -tuotteiden valmistaja. Erikoisosaamisen ja käytännön kokemuksen kautta voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään riskejä sekä työskentelemään turvallisemmin ja tehokkaammin putoamisvaarallisella alueella. because lives depend on it Kattava valikoima tarjoaa standardien mukaiset, käytännölliset ratkaisut kaikenlaisiin rakenteisiin ja kaikille ammattialoille. Tavoitteemme on tarjota laatua, palvelua, koulutusta ja tukea asiakkaillemme, mikä on tuonut Capital Safetylle maailmanlaajuisesti korkeatasoisen yhtiön maineen. Capital Safety toimii turvallisuusratkaisuihin erikoistuneiden kumppaniyritysten kanssa yli 25 maassa ja tarjoaa paikallisesti tukea, palvelua ja asennuksia asiakkaidensa erityiset turvallisuustarpeet huomioiden. Kun tarvitset turvaratkaisun katolla työskentelyyn ylläpidon, kiinteistöhuollon tai tarkastuskäyntien ajaksi, tutustu RoofSafe-valikoimaan. Ratkaisumme kattopollareista vaakatason turvavaijereihin ja kiskojärjestelmiin tarjoavat kattavan suojauksen kaikenlaisilla katoilla työskenteleville. Multisafe yhdistää kolme parhaiten tunnettua kiinteän putoamissuojauksen brändiä: Uni-8, Uni-16 ja UniRail. Näiden järjestelmien monipuolisuus yhdistettynä Capital Safetyn kokemukseen putoamissuojauksessa mahdollistavat turvallisten työskentelyolosuhteiden järjestämisen kaikkein monimutkaisimpiinkin rakenteisiin teollisuudessa, toimistorakennuksissa, julkisivuilla, arkkitehtuuriltaan vaativissa kohteissa sekä kaikissa kiinteistönhuoltoon ja tarkastustoimintaan liittyvissä kohteissa. Markkinoiden paras pystysuora turvajärjestelmä, jonka erinomaisen sujuvasta toiminnasta voit olla varma. Cablocin järjestelmän eri komponenttien pitkälle viety tuotekehitys tarjoaa turvallisimman ja toimivimman mahdollisen pystysuoran liikkumisen kokemuksen. Suunniteltu mm. talotikkaisiin, mastoihin, torneihin, pylväisiin, tuuliturbiineihin, siiloihin, siltarakenteisiin ja savupiippuihin. Valikoima innovatiivisia tuotteita pelastuskäyttöön ja vaikeapääsyisiin paikkoihin, jotta työntekijät voidaan tehokkaasti pelastaa putoamisen jälkeen tai muussa onnettomuustilanteessa. Rescue -tuotteiden monipuolisuuden ansiosta voimme tarjota tehokkaan ratkaisun kaiken tyyppisiin pelastustilanteisiin huolehtien samalla tehokkaasta työturvallisuudesta.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET PAKKAUKSESSA!

SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET PAKKAUKSESSA! NOSTOKORI PERUSPAKKAUS KIRJOITA TÄHÄN Käyttäjän tiedoksi Ostopäivä Sisältää käyttöohjeet Myyjä SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET PAKKAUKSESSA! OHJEITA PUTOAMISSUOJAINPAKKAUKSEN KÄYTTÄJÄLLE 1.Lue huolellisesti käyttöohjeet

Lisätiedot

Putoamissuojaimet WWW.ERLATEK.FI

Putoamissuojaimet WWW.ERLATEK.FI Putoamissuojaimet WWW.ERLATEK.FI b a a b ErgoStop 2-P ErgoStop 2-P Tärkeää tietoa henkilökohtaisista putoamissuojaimista 1. Oikeusperusta EU:n jäsenvaltioissa putoamissuojaimiin sovelletaan EY:n direktiivin

Lisätiedot

Seulakauhan käyttöohje

Seulakauhan käyttöohje Seulakauhan käyttöohje Finnish EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta (Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A) Valmistaja: Osoite: Remu Oy Inhantie 7, 63700 ÄHTÄRI, SUOMI Henkilön nimi ja osoite, joka

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen SOP # FCX-02 FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen Korkean paikan työskentelykäytännöt Tehtäväriski Matala Ei tietoa Korjauspäivä:

Lisätiedot

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt OWNER'S MANUAL OMISTAJAN KÄSIKIRJA Käyttö A030A01FC-GAT Huolto Operation Maintenance Erittelyt Specifications HFC2072 Kaikki tämän kirjan tiedot olivat ajantasalla painatuksen ajankohtana. Hyundai pidättää

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Suljetun tilan käytäntö Hyväksyntäpäivä: 8/5/13 Alkuperäinen päivä: SOP # FCX-05 Korjattu versio # 04 Korvaa version 03 X Korkea Tehtäväriski Keskinkertainen

Lisätiedot

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 (Koskee laitteita alkaen sarjanumerosta 656832) McHale Ballinrobe Mayon kreivikunta, Irlanti Puh.: +353 94 9520300 Fax: +353 94 9520356 Sähköposti:

Lisätiedot

2000-2012 LASTEN KELKKA 120 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

2000-2012 LASTEN KELKKA 120 OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2000 2012 LASTEN KELKKA 120 OMISTAJAN KÄSIKIRJA TERVETULOA POLARISTIIMIIN! Olet valinnut laadukkaan Polarisajoneuvon. Ne ovat luokissaan edelläkävijöitä ja tunnettuja laadustaan. Polaris Industries Inc.

Lisätiedot

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle 1 Sisällysluettelo Saatteeksi 2 Ajoneuvonosturin kuljettaja teet tärkeää ja näkyvää työtä 3 Mitä sanovat säädökset 4 Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

CE 001. B090 Alpine. B-100 Alpine B-110 Blue Sea / Silver Cloud B-120 Oasis B-121/B-141 Castello B-130 Camaro B-131/B-151 Luxury Exotic

CE 001. B090 Alpine. B-100 Alpine B-110 Blue Sea / Silver Cloud B-120 Oasis B-121/B-141 Castello B-130 Camaro B-131/B-151 Luxury Exotic CE 001 B090 Alpine B-100 Alpine B-110 Blue Sea / Silver Cloud B-120 Oasis B-121/B-141 Castello B-130 Camaro B-131/B-151 Luxury Exotic B-140 B-150 Super Elegance Camaro TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA! VAROITUS

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49 KÄYTTÖOPAS pellettiuunit Comfort P70 & P70 h49 /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin

Lisätiedot

CE 001. B090 Alpine. Käyttöohje. B-140 Lite Elegance Elegance

CE 001. B090 Alpine. Käyttöohje. B-140 Lite Elegance Elegance CE 001 B090 Alpine Käyttöohje B-140 Lite Elegance Elegance TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA! VAROITUS Varmistaaksesi oman turvallisuutesi ja laitteen säilymisen ehjänä noudata ehdottomasti seuraavia varotoimia.

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

ESIPUHE. Autosi huolletaan parhaiten valtuutetussa Chevrolet-huoltoliikkeessä, joka tuntee autosi parhaiten ja tarjoaa ensiluokkaista huoltopalvelua.

ESIPUHE. Autosi huolletaan parhaiten valtuutetussa Chevrolet-huoltoliikkeessä, joka tuntee autosi parhaiten ja tarjoaa ensiluokkaista huoltopalvelua. ESIPUHE Tämä ohjekirja opastaa sinua uuden henkilöautosi käytössä ja ylläpidossa. Se sisältää myös tärkeitä tietoja turvallisuudesta. Lukemalla ohjekirjan huolellisesti ja noudattamalla sen suosituksia

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkokeräinten asentamisen katolla, läpiviennin teon sekä siirtoputken asennuksen katolla ja teknisessä

Lisätiedot

Käyttöohje. K 3000 Vac. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. K 3000 Vac. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje K 3000 Vac Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset: VAROITUS Kone voi virheellisesti tai

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2005 7. painos ISBN 952-479-018-1

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

COROB D410. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008)

COROB D410. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008) COROB D410 Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008) Käyttöohje Automaattinen sävytyskone COROB D410 Versio 2.0 - R0 (08/2008) ALKUPERÄISET OHJEET COPYRIGHT

Lisätiedot

CAMOPLAST ATV T4S KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ATV TELASTOSARJA 1099-01-1025 - VERSIO A

CAMOPLAST ATV T4S KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ATV TELASTOSARJA 1099-01-1025 - VERSIO A CAMOPLAST ATV T4S ATV TELASTOSARJA 2015 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 1099-01-1025 - VERSIO A Camoplast Solideal Inc. 4162, Burrill - Local A Shawinigan, (Québec) G9N 6T6 CANADA Sähköposti : atvtracksystems@camoplastsolideal.com

Lisätiedot

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno Kokoamis- ja käyttöohje belluno Hyvä asiakkaamme, Ostaessanne Bock hoitosängyn, olette hankkineet erittäin turvallisen ja toiminnoiltaan monipuolisen tuotteen, jonka käyttöikä on pitkä. Sähkösäätöiset

Lisätiedot