TERVEYSTIETO LUOKAT 1-2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7.2.6. TERVEYSTIETO LUOKAT 1-2"

Transkriptio

1 TERVEYSTIETO 154 LUOKAT 1-2 Terveystiedon opetuksen keskeisenä tavoitteena vuosiluokilla 1-6 on terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden ylläpitäminen ja edistäminen. Oppilaalle pyritään antamaan jokapäiväisessä elämässä tarvittavia terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen liittyviä tietoja, taitoja sekä asenteita. Terveystieto on laaja-alainen oppiaine, jonka opetus vuosiluokilla 1-6 integroidaan muihin oppiaineisiin (mm. ympäristö- ja luonnontieto, biologia ja maantieto, fysiikka ja kemia, liikunta, uskonto ja elämänkatsomustieto sekä äidinkieli). Sitä voidaan opettaa myös omina sisältöalueina edellä mainittujen aineiden sisällä. Terveydenhoitajan tekemät terveystarkastukset ovat myös osa koulun terveyskasvatusta. Ihminen kasvu ja kehitys keskeisten kehonosien tunnistaminen omien perustunteiden tunnistaminen sydämen sykkeen ja kiihtyneen hengityksen tunnistaminen rasittavan liikunnan aikana tunteiden ilmaisun sääteleminen toisten tunteiden huomioiminen ryhmässä toimiminen Omasta terveydestä päivittäinen hygienia huolehtiminen ja itsehoito liikuntavaatteiden vaihto ja peseytyminen liikuntasuoritusten yhteydessä (terveystottumukset) uimahallikäyttäytyminen sään mukainen pukeutuminen terveellinen aamupala, ateria ja välipala Henkinen terveys millainen minä olen, millaisia me olemme mistä pidän, missä olen hyvä? kaikilla on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen erilaisuuden ymmärtäminen ystävyys, ystävyyden ylläpito mitä on kiusaaminen? Sairaudet ja niiden hoito akuutti sairaus jäädään kotiin lepäämään luokassa olevien lasten pitkäaikaissairaudet (esim. astma, allergia) päänsärky: ennaltaehkäisy Turvallisuus, liikenneturvallisuus oman luokan ja koulun yhteiset säännöt ja ensiapu jalankulkijana ja pyöräilijän liikenteessä paloturvallisuus: kynttilät

2 KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ (ARVOSANA 8) OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTYTTYÄ: 155 : osaa kuvata perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista ymmärtää, mitä on läheisyyden tarve sekä ihmissuhteisiin ja tunteiden säätelyyn sosiaalisia tekijöitä tuntee perussäännöt kohteliaasta käytöksestä ja ryhmässä toimimisesta osaa kuvata tunteiden ilmaisutapoja ja miten niitä voi säädellä tietää omat oikeutensa ja vastuunsa tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia osaa kuvata tavallisimpia sairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa osaa yksinkertaisia ensiaputaitoja ja osaa hälyttää tai hakea apua osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä. Hän tietää yksilön oikeuden fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen tietää ja tunnistaa turvallisuutta vaarantavia tekijöitä lähiympäristössä ja liikenteessä liikuttaessa tuntee jalankulkijan ja pyöräilijän keskeiset liikennesäännöt LUOKAT 3-6 Terveystiedon opetuksen keskeisenä tavoitteena vuosiluokilla 3-6 on terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden ylläpitäminen ja edistäminen. Oppilaalle pyritään antamaan jokapäiväisessä elämässä tarvittavia terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen liittyviä tietoja, taitoja sekä asenteita. Terveystieto on laaja-alainen oppiaine, jonka opetus vuosiluokilla 1-6 integroidaan muihin oppiaineisiin (mm. ympäristö- ja luonnontieto, biologia ja maantieto, fysiikka ja kemia, liikunta, uskonto ja elämänkatsomustieto sekä äidinkieli). Sitä voidaan opettaa myös omina sisältöalueina edellä mainittujen aineiden sisällä. Terveydenhoitajan tekemät terveystarkastukset ovat myös osa koulun terveyskasvatusta. KESKEISET SISÄLLÖT Ihminen - kasvu ja kehitys LUOKAT 3-4 luiden, lihasten ja aivojen perustehtävä liikunnan vaikutus elimistöön ja fyysiseen kuntoon fyysisen kunnon seuraaminen vastuullinen toimiminen ryhmän jäsenenä liikunta osana terveitä elämäntapoja

3 LUOKAT 5-6 sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta keuhkojen, luuston ja lihasten toiminta, hermoston tehtävä rakentava yhteistoiminta ryhmässä murrosikä ja sen tuomat muutokset kehossa ihmissuhteet: toisen huomioiminen, ystävyys, seurustelu 156 Omasta terveydestä huolehtiminen ja itsehoito (terveystottumukset) LUOKAT 3-4 miksi peseydytään pukeutuminen eri tilanteissa esim. kotona, juhliin kasvikset, hedelmät ja vihannekset osana ruokavaliota perusruokalajit, ruokajuoma LUOKAT 5-6 murrosiän vaikutukset peseytymiseen sään ja tilaisuuden mukainen pukeutuminen ruokaympyrä tai -pyramidi säännöllinen ruokailurytmi Henkinen terveys LUOKAT 3-4 minun sukuni koulutyö, vapaa-aika ja harrastukset omien voimien jakaminen tasapuolisesti LUOKAT 5-6 vastuu omista ja yhteisistä asioista sekä niiden hoitamisesta miten voin puuttua kiusaamiseen? mikä on minun mielestäni yhteisöllisesti oikein ja väärin Terveydelle haitalliset aineet LUOKAT 5-6 tupakan, alkoholin sekä huumeiden käytön vaikutukset: elimistöön, terveyteen, arkielämään, ihmissuhteisiin ja rahankäyttöön

4 Sairaudet ja niiden hoito 157 LUOKAT 3-4 ärtymys ja väsymys: levon merkitys terveydelle hyvän ryhti koulutyössä ja tietokoneen ääressä ensiavun hälyttäminen LUOKAT 5-6 suomalaisten tyypillisimpiä kansantauteja ja niiden ennaltaehkäisy omilla arkipäivän valinnoilla päihdeaineiden käytöstä johtuvia terveyshaittoja Turvallisuus, liikenneturvallisuus ja ensiapu LUOKAT 3-4 polkupyörän huolto yleisimmät liikennemerkit turvallinen liikkuminen vesillä, jäällä LUOKAT 5-6 oikealla asenteella liikenteessä pientä ensiapua vaativat (haavat, ruhjeet, mustelmat, pyörtyminen) tilanteet ja niissä toimiminen ARVIOINTI HYVÄN OSAAMISEN (ARVOSANA 8) KUVAUS 6. LUOKAN PÄÄTYTTYÄ osaa kuvata perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista osaa tunnistaa kasvun ja kehityksen sekä elämänkulun eri vaiheita osaa selittää murrosiän ja seksuaalisen kehityksen muutoksia eri sukupuolilla osaa tarkastella omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä myönteisiä muutoksia ymmärtää, mitä on läheisyyden tarve sekä ihmissuhteisiin ja tunteiden säätelyyn sosiaalisia tekijöitä tuntee perussäännöt kohteliaasta käytöksestä ja ryhmässä toimimisesta osaa kuvata tunteiden ilmaisutapoja ja miten niitä voi säädellä tietää omat oikeutensa ja vastuunsa tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia

5 osaa kuvata tavallisimpia sairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa osaa yksinkertaisia ensiaputaitoja ja osaa hälyttää tai hakea apua osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä. Hän tietää yksilön oikeuden fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen tietää ja tunnistaa turvallisuutta vaarantavia tekijöitä lähiympäristössä ja liikenteessä liikuttaessa tuntee jalankulkijan ja pyöräilijän keskeiset liikennesäännöt. 158 LUOKAT 7-9 Terveystieto oppiaineena on hyvin oppilasläheinen, koska jokaisella on kokemuksia omasta terveydestään. Terveystiedossa on myös runsaasti tiedollista oppiainesta, jonka ohella terveystapojen ja -tottumusten omaksumiseen vaikuttavat merkittävästi myös terveyttä ja omaa hyvinvointia koskevat arvot ja asenteet. Keskeisinä opetusmenetelminä terveystiedossa ovat erilaiset vuorovaikutteiset menetelmät. Työskentelyn tulisi olla riittävän käytännöllistä ja konkreettista. Oppilaalla tulisi olla myös mahdollisuus tutustua käytännössä kuntansa terveys- ja hyvinvointipalveluihin. KESKEISET TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Kasvu ja kehitys ymmärtää ihmisessä elämänkaaren aikana fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia oppii suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä osaa tehdä terveyttä edistäviä valintoja terveys voimavarana millainen minä olen murrosiän fyysiset ja psyykkiset muutokset elämäntapojeni ja valintojeni vaikutukset terveyteen terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuuden näkymät ja uhkatekijät

6 Omasta terveydestä huolehtiminen osaa huolehtia henkilökohtaisesta hygieniastaan ja terveydestään tietää oman koulun ja yhteiskunnan tarjoamat terveys- ja hyvinvointipalvelut ja osaa tarvittaessa hakeutua niihin ymmärtää ihanteellisen työympäristön merkityksen tietää lääkkeiden tarkoituksenmukaisen käytön 159 henkilökohtainen hygienia, väsymys, lepo, uni lääkkeiden tarkoituksenmukainen käyttö miten ja miksi minun kannattaa huolehtia itsestäni? koulun ja kunnan tarjoamat terveydenhuoltopalvelut terveellisen ympäristön merkitys sekä omakohtaiset vaikutusmahdollisuudet työhyvinvointi Ravinto tuntee terveellisen ja monipuolisen ravitsemuksen perusteet ja ymmärtää ravitsemuksen merkityksen terveydelle tutustuu erityisruokavalioihin ja osaa arvioida omia ruokailutottumuksiaan terveydelliseltä näkökannalta aterioinnin päivärytmitys energiantarve syömishäiriöt, kauneusihanteet erityisruokavaliot henkilökohtaiset ruokailutottumukset

7 Liikunta tietää liikunnan vaikutukset terveyteen ja ymmärtää miksi ja miten liikutaan terveyttä ylläpitävästi tietää tapoja kuntonsa arviointiin ja seurantaan osaa laatia oman kunto-ohjelman 160 liikunnan vaikutukset terveyteen ja elimistöön: kestävyysliikunta, lihaskuntoharjoittelu liikunnan vaikutukset terveyteen ja elimistöön: lihastasapaino ja ryhti, notkeus- ja nopeusharjoittelu, oman kunnon seuranta tuki- ja liikuntaelimistöä vahvistava luuliikunta henkilökohtainen liikuntaohjelma liikunta elämäntavaksi terveysliikunta Henkinen terveys tietää itsetuntoon vaikuttavia tekijöitä ja positiivisen merkityksen itsetunnon vahvistamisessa harjaantuu itsetuntemuksessa, tunteiden tunnistamisessa ja ilmaisemisessa ymmärtää yksilön vastuun, välittämisen ja huolenpidon merkityksen tunnistaa henkisen tasapainon ja stressin eron sekä tietää keinoja oman hyvinvointinsa ylläpitämiseksi itsetuntemus, itsearvostus tunteiden tunnistaminen ja niihin suhtautuminen tilanteeseen sopivalla tavalla sosiaaliset suhteet kuuntelemisen taito sosiaalinen tuki ja turvaverkko henkilökohtaiset voimavarat kriisitilanteiden käsittely, selviämisen keinot

8 vapaaehtoistoimintaan osallistuminen 161 Seksuaalisuus tietää seksuaalisuuden kasvun ja kehityksen muutokset murrosiässä ymmärtää vastuullisen seksuaalisen käyttäytymisen merkityksen tietää ehkäisymenetelmät ja niiden käyttöön liittyvät kysymykset tunnistaa yleisimmät sukupuolitaudit ja tietää niiden ehkäisyn ja hoitomahdollisuudet osaa hakea tarvitessaan apua seksuaaliterveysasioissa. seksuaalinen kasvu ja kehitys: kuukautiset, siemensyöksyt, itsetyydytys, ihastuminen, rakastuminen, seurustelu koska seksiä? yksilölliset arvot erilaisuus seksuaalisuudessa sukupuolitaudit ja niiden ehkäisy raskauden ehkäisy nuoria koskeva seksuaalirikoslaki alkoholi ja seksi vastuut ja velvollisuudet parisuhteessa ja perheessä abortti Päihde- ja vaikuteaineet pohtii päihdyttävien aineiden kokeilun ja käytön syitä ja seurauksia etsii keinoja vastustaa aineiden kokeiluun ja käyttöön liittyvää sosiaalista painetta tietää tupakoinnin, passiivisen tupakoinnin ja nuuskan käytön välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset tietää alkoholin ja huumaavien aineiden käytön vaikutukset terveyteen ja elimistön toimintaan pohtii riippuvuutta aiheuttavien aineiden vaikutusta yksilön, lähiympäristön ja yhteiskunnan näkökulmasta tuntee tupakka-, alkoholi- ja huumelait

9 kieltäytyminen riippuvuus ja mielihyvä tupakan, nuuskan ja alkoholin käyttö 162 imppaaminen huumeiden käyttö lääkkeiden väärinkäyttö median merkitys mielikuviin ja päihdeaineiden käyttöön päihdeaineiden lainsäädäntö Turvallisuus tunnistaa turvallisuus- ja terveysriskejä ja oppii ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. oppii edistämään väkivallattomuutta ja toimimaan rakentavasti kiusaamistilanteessa. oppii toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä hätäilmoituksen teko koulukiusaaminen/henkinen turvallisuus koulumatkan ja kouluympäristön vaarapaikat kevyen liikenteen säännöt turvallisesti vesillä ja jäällä turvallisesti mopolla päihteet ja liikenne - Tapaturmat ja ensiapu osaa toimia erilaisissa tapaturmatilanteissa sekä antaa tilanteen vaatimaa ensiapua

10 auttamisvelvollisuus 163 puhallus- ja paineluelvytys toiminta onnettomuustilanteessa palontorjunta, palovammojen ea tapaturmien ennaltaehkäisy urheiluvammojen ensiapu suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, sokin ehkäisy haavat, murtumat, hypotermia, paleltumavammat myrkytykset Sairaudet osaa tunnistaa tavallisimpia nuorten vaivoja, ennaltaehkäistä ja hoitaa niitä tietää yleisimpiä suomalaisia kansantauteja sekä osaa ennaltaehkäistä niitä pohtii omia elämäntapojaan ja terveysriskejään päänsärky, vatsavaivat, kuukautiskivut, flunssa, influenssa niska- ja selkäkivut allergiat, astma diabetes mielenterveyden ongelmat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sydän- ja verisuonisairaudet syöpä ja tartuntataudit

11 ARVIOINTI 164 Terveystiedon arviointi perustuu oppilaan tuntiaktiivisuuteen ja kirjallisista kokeista saatuihin arvosanoihin. Lisäksi oppilas suorittaa itsearviointia. ITSEARVIOINTI arvioi omaa osaamistaan ja oppimistaan itsearviointilomakkeen avulla. Lisäksi itsearvioinnin tukena käytetään oppilaalle annettuja terveyskäyttäytymiseen liittyviä pohdintatehtäviä. PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 tietää eri ikäkausien piirteitä ja elämänkulkuun liittyviä tapahtumia ja osaa tarkastella niitä terveyden näkökulmasta osaa selittää, miten uni ja lepo vaikuttavat vireyteen ja hyvinvointiin, antaa esimerkkejä terveyden kannalta tasapainoisesta ja monipuolisesta ravinnosta ja tietää liikunnan terveysvaikutuksia osaa kuvata hyvän ystävyyssuhteen ja toimivan yhteisön ominaispiirteitä sekä antaa esimerkkejä keskeisistä vuorovaikutuksen taidoista tietää miten voi hoitaa itseään ja terveyttään osaa pohtia ja eritellä nuorten ongelmatilanteiden syitä ja seurauksia sekä kuvata niiden mahdollisia ratkaisuja. tietää seksuaaliterveyden perusteita, tietää raskauden ehkäisyn merkityksen ja menetelmiä sekä osaa pohtia ja perustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä osaa kuvata ja pohtia päihde- ja vaikuteaineiden käyttöön liittyvää riippuvuutta ja terveysriskejä sekä käytön syitä ja seurauksia ja antaa perustellen esimerkkejä keinoista välttää niiden käyttöä tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan tunnuspiirteitä ja osaa tuottaa käytännön esimerkkejä väkivallan ehkäisemisestä ja rakentavasta kommunikaatiosta osaa nimetä yleisimpiä tartuntatauteja ja muita sairauksia ja kuvata esimerkein niiden ehkäisyä pääpiirteissään tietää liikenneturvallisuuden pääperiaatteita ja osaa kuvata tai esittää miten erilaisissa vaara- ja onnettomuustilanteessa toimitaan ja annetaan ensiapua. osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita ja kuvata niiden syitä sekä antaa esimerkkejä siitä, miten niihin perustuvaa käyttäytymistä ja vuorovaikutusta voidaan säädellä tilanteeseen sopivalla tavalla osaa tehdä havaintoja tuntemuksistaan ja oireistaan ja tietää lääkkeiden tarkoituksenmukaisen käytön perusteet osaa pohtia elämäntapavalintojen merkitystä terveydelle ja perustella tai näyttää esimerkein arkielämän terveyttä edistäviä valintoja

12 osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä sekä käyttää ja arvioida kriittisesti erilaisia terveystiedon tiedonhankintalähteitä. 165 tietää tavallisimmat kansantaudit ja niiden riskitekijöitä osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta ja antaa esimerkkejä niitä edistävistä keinoista omassa lähiympäristössään tietää oman koulun ja kunnan keskeisiä terveys- ja hyvinvointipalveluja, osaa hakeutua niihin ja kuvata esimerkein, miten palveluja käytettäessä toimitaan tarkoituksenmukaisesti osaa kuvata keskeisiä lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia koskevaa lainsäädäntöä. KRITEERIT MUILLE PÄÄTTÖARVIOINNIN ARVOSANOILLE Arvosana 10 Arvosanan 9 kriteerien lisäksi oppilas osaa pohtia laaja-alaisesti terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen liittyviä syitä ja seurauksia on yhteistyökykyinen, kannustava ja ryhmän toimintaa innostava Arvosana 9 Arvosanan 8 kriteerien lisäksi oppilas osoittaa kiinnostusta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa osallistuu aktiivisesti ja kriittisesti oppituntitoimintaan Arvosana 7 hallitsee oppiaineksen perusteet ja osallistuu tuntityöskentelyyn kykenee toimimaan ryhmässä Arvosana 6 tiedoissa ja taidoissa on puutteita osallistuminen tuntityöskentelyyn ja yhteistoimintaan on vaihtelevaa Arvosana 5 tiedoissa ja taidoissa on suuria puutteita osallistuminen tuntityöskentelyyn on erittäin vaihteleva yhteistoimintaan osallistuminen on lähinnä passiivista

13 Arvosana 4 ei osoita lainkaan kiinnostusta terveystiedon opetukseen ei osallistu tuntityöskentelyyn eikä kykene yhteistoimintaan muiden oppilaiden kanssa tiedot ja taidot ovat riittämättömät hyväksyttyyn suoritukseen 166 KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ (ARVOSANA 8) OSAAMISESTA 7. LUOKALLA tietää eri ikäkausien piirteitä ja elämänkulkuun liittyviä tapahtumia ja osaa tarkastella niitä terveyden näkökulmasta osaa kuvata hyvän ystävyyssuhteen ja toimivan yhteisön ominaispiirteitä sekä antaa esimerkkejä keskeisistä vuorovaikutuksen taidoista osaa kuvata nuorten ongelmatilanteiden syitä, seurauksia ja niiden mahdollisia ratkaisuja osaa selittää murrosiän ja seksuaalisen kehityksen muutoksia eri sukupuolilla tietää seksuaaliterveyden perusteita, tietää raskauden ehkäisyn merkityksen ja menetelmiä sekä osaa pohtia ja perustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan tunnuspiirteitä ja osaa tuottaa käytännön esimerkkejä väkivallan ehkäisemisestä ja rakentavasta kommunikaatiosta osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita ja kuvata niiden syitä sekä antaa esimerkkejä siitä, miten niihin perustuvaa käyttäytymistä ja vuorovaikutusta voidaan säädellä tilanteeseen sopivalla tavalla osaa tunnistaa turvallisuus- ja terveysriskejä ja vaaratilanteita kotona, koulussa ja liikenteessä ymmärtää auttamisvelvollisuuden merkityksen ja osaa tehdä hätäilmoituksen KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ (ARVOSANA 8) OSAAMISESTA 8. LUOKALLA osaa selittää, miten uni ja lepo vaikuttavat vireyteen ja hyvinvointiin, antaa esimerkkejä terveyden kannalta tasapainoisesta ja monipuolisesta ravinnosta ja tietää liikunnan terveysvaikutuksia osaa nimetä yleisimpiä seksuaalitauteja ja kuvata niiden ehkäisyä pääpiirteissään ymmärtää seksuaalisuuden yksilöllisyyden ja moninaisuuden elämän eri vaiheissa osaa kuvata päihde- ja vaikuteaineiden käyttöön liittyvää riippuvuutta ja terveysriskejä sekä käytön syitä ja seurauksia ja antaa perustellen esimerkkejä keinoista välttää niiden käyttöä osaa nimetä yleisimpiä tartuntatauteja ja muita sairauksia ja kuvata esimerkein niiden ehkäisyä osaa toimia erilaisissa tapaturmatilanteissa sekä antaa tilanteen vaatimaa ensiapua

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet 127 7.3.8 Terveystieto Terveyskasvatus kuuluu luontevana osana kaikkeen koulun opetukseen. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä niin, että hän ymmärtää erilaisten

Lisätiedot

Ympäristö- ja luonnontieto 47. - oppia tunnistamaan oma oppimistyyli ja kehittämään itseään - toimia ryhmän ja yhteisön jäsenenä

Ympäristö- ja luonnontieto 47. - oppia tunnistamaan oma oppimistyyli ja kehittämään itseään - toimia ryhmän ja yhteisön jäsenenä Ympäristö- ja luonnontieto 47 Aihekokonaisuudet matematiikassa Aihekokonaisuus Ihmisenä kasvaminen Viestintä ja mediataito Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja

Lisätiedot

7.2.4. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO

7.2.4. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO 7.2.4. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO 109 Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖARVIONNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖARVIONNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS SUOMI ÄIDINKIELENÄ Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän - haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että yksin

Lisätiedot

KOULUIKÄISEN TERVEYDEN POLKU

KOULUIKÄISEN TERVEYDEN POLKU KOULUIKÄISEN TERVEYDEN POLKU SISÄLTÖ 1. Terveyden polku 2. Terveysresepti 3. Kunnon ruokaa 4. Liike on tärkeä 5. Unta palloon 6. Henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi 7. Puhetta seksuaalisuudesta 8. Median

Lisätiedot

Terveystieto. Arviointi

Terveystieto. Arviointi Terveystieto Lukioikäiset elävät omaa nuoruuttaan, ja heillä on edessä opiskelu- ja työelämä sekä useimmilla myös kodin ja perheen perustaminen. Tässä elämänvaiheessa on tärkeää saada kokonaiskuva terveyteen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN 1. 9. VUOSILUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA TAIPALSAAREN KUNTA

PERUSOPETUKSEN 1. 9. VUOSILUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA TAIPALSAAREN KUNTA PERUSOPETUKSEN 1. 9. VUOSILUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA TAIPALSAAREN KUNTA Sivistyslautakunta 14.4.2008 29 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. luku Opetussuunnitelma 1 Opetussuunnitelman laatiminen 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sipoossa. Oikoluettu 10.6.2005

Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sipoossa. Oikoluettu 10.6.2005 Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sipoossa Oikoluettu 10.6.2005 Hyväksytty Sipoon suomenkielisessä koulujaostossa 4.3.2005 2 1. 3HUXVWHHW 4 1.1. Arvot ja toiminta-ajatus 1.2. Yleiset kasvatuksen

Lisätiedot

7.1.5. MATEMATIIKKA, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO, FYSIIKKA JA KEMIA, TERVEYSTIETO

7.1.5. MATEMATIIKKA, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO, FYSIIKKA JA KEMIA, TERVEYSTIETO 7.1.5. MATEMATIIKKA, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO, FYSIIKKA JA KEMIA, TERVEYSTIETO 22 KESKEISET TAVOITTEET Oppilas oppii ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Hyväksytty opetuslautakunnassa 7.8.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 5 2 YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

Keskuskoulun opetussuunnitelma

Keskuskoulun opetussuunnitelma Keskuskoulun opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...2 1.1 Koulun arvot...2 1.2 Kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet...2 1.3 Keskuskoulun tehtävä

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1. OPETUSSUUNNITELMA...6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1.3 Opetussuunnitelman seuranta ja arviointi...7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto Päivitetty 5.6.2012 Hyväksytty 23.8.2012 106 Evelina Tyynelä Sirkku

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Toukokuu 2005 Hyväksytty klk..2005 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja tietoa uutta, olen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet PERHEPÄIVÄHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2836 3 (nid.) ISBN 952 13 2837 1 (pdf)

Näyttötutkinnon perusteet PERHEPÄIVÄHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2836 3 (nid.) ISBN 952 13 2837 1 (pdf) Näyttötutkinnon perusteet PERHEPÄIVÄHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2006 MÄÄRÄYS 16/011/2006 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2836 3 (nid.) ISBN 952 13 2837 1 (pdf) 1 Dno 16/011/2006 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, Ammattistartti

OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, Ammattistartti OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, Ammattistartti SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2.AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN KUVAUS JA ARVOPERUSTA

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 16.12.2014 1 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 6 1.1 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS... 6 1.1.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 1.2 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET

Lisätiedot

Mussalon koulun opetussuunnitelma

Mussalon koulun opetussuunnitelma Mussalon koulun opetussuunnitelma 2 1. MUSSALON KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 4 2.1 KOULUN ARVOPERUSTA 6 2.2 KOULUN PAINOPISTEALUEET 7 2.3 KOULUN TOIMINTA-AJATUS 7 2.4 MUSSALON KOULUN KASVATUSTAVOITTEET 8 2.5

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA. Perusopetuksen opetussuunnitelma

UTAJÄRVEN KUNTA. Perusopetuksen opetussuunnitelma UTAJÄRVEN KUNTA Perusopetuksen opetussuunnitelma 9.8.2004 Sisällysluettelo 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Perusopetuksen arvopohja...3 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...3 2.1 Yleiset kasvatuksen

Lisätiedot

Kuhmoisten perusopetuksen OPS

Kuhmoisten perusopetuksen OPS 1 Kuhmoisten perusopetuksen OPS 1. luku Opetussuunnitelma... 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 3 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat... 4 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1 HAUSJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. luku Opetussuunnitelma. 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat.. 5 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

Laivisto Virve, Salomäki Sanna-Mari. Tupakoimattomuuden edistäminen ala-asteella OPAS TUPAKOIMATTOMUUDEN TUKEMISEEN PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 1-6

Laivisto Virve, Salomäki Sanna-Mari. Tupakoimattomuuden edistäminen ala-asteella OPAS TUPAKOIMATTOMUUDEN TUKEMISEEN PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 1-6 Laivisto Virve, Salomäki Sanna-Mari Tupakoimattomuuden edistäminen ala-asteella OPAS TUPAKOIMATTOMUUDEN TUKEMISEEN PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 1-6 YHTEISTYÖSSÄ: Syöpäjärjestöt RAHOITTAJAT: OPAS TUPAKOIMATTOMUUDEN

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

OPS, luonto- ja ympäristökasvatus sekä kestävä kehitys

OPS, luonto- ja ympäristökasvatus sekä kestävä kehitys OPS, luonto- ja ympäristökasvatus sekä kestävä kehitys Haettu suoria lainauksia hakusanoilla ympäristö, luonto, kestävyys, vaikuttaminen, ulkona, osallisuus ja niiden johdoksilla Suorat lainaukset opetussuunnitelmasta

Lisätiedot

1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA...5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN...5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ...6 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA...7 2.1.1 Mitä arvoja painotetaan?...7

Lisätiedot

AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS Opetushallituksen määräys nro 15/011/2010 Opetussuunnitelman perusteet Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri

Lisätiedot