OPAS SUDENPENTUJEN PARTIOTAITO- KILPAILUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS SUDENPENTUJEN PARTIOTAITO- KILPAILUT"

Transkriptio

1 A K E L A N OPAS 4. SUDENPENTUJEN PARTIOTAITO- KILPAILUT

2 AKELAN OPAS 4. SUDENPENTUJEN PARTIOTAITOKILPAILUT Tekstit: Ohjelmaryhmä, sudenpenturyhmä, Jouni Rynö Avustajat: Partiotalo Kuvitus: Annu Martelius Taitto: SP:n tiedotus/hanne Partanen Paino: Sävypaino 05/00 Julkaisija: Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry 2

3 SUDENPENTUJEN PARTIOTAITOKILPAILUT Sudenpennuille järjestetään piireittäin keväinen keltaisen sarjan partiotaitokilpailu, jonka tehtävien laadinnassa partiopiirit vuorottelevat. Tämä järjestelyohje on tehty tukemaan kilpailujen järjestämistä. Järjestelyohjeen tuntemisesta on apua myös laumanjohtajalle lauman pentueiden osallistuessa piirin kilpailuihin sekä järjestettäessä lippukunnan omia kilpailuja. Sudenpennut kilpailevat pentueena (vrt. vartio), jonka vahvuus on 4 6 sudenpentua. Pentueelle valitaan yksi sudenpentu pentueenjohtajaksi. Lisäksi pentueella on oltava saattaja. Hän huolehtii pentueesta kilpailun aikana, mutta ei osallistu tehtävien tekemiseen. Saattaja voi olla laumanjohtaja, vaeltaja tai esimerkiksi jonkun pennun isä tai äiti. Häneltä ei edellytetä partiotuntemusta. Kilpailujen tehtävät noudattelevat sudenpentuohjelman tehtäviä ja vaatimustasoa. Lisäksi tehtävissä voi olla yleistietouteen perustuvia tehtäviä. Kilpailut toteutetaan kulkemalla merkittyä maastolenkkiä rastilta rastille. Rastilla on rastinvanhin ja muita henkilöitä, jotka antavat ja arvostelevat tehtävät. Lippukunnassa järjestettävät kilpailut saattavat olla osa lauman retkiä, leirejä ja muita tapahtumia. Ne eivät tietenkään vaadi samanlaisia valmisteluja kuin piirin kilpailut. Useimmiten 3 rasteille tarvitaan vain yksi rastihenkilö eikä tehtäviä tarvitse esittää kirjallisesti. Reitti voi olla hyvin lyhyt, niin että pentueet eivät tarvitse saattajia, vaan seuraava rasti on näkö- tai kuuloetäisyydellä edellisestä. Lippukuntakilpailuissa pääpainon tulisi olla koulutuksella, yhteistoiminnalla ja luonnossa liikkumisella. Leireillä ja retkillä, kun laumanjohtajia ei ole ylenmäärin, voi rastin järjestelyn antaa pentueille. Jokaiselle pentueelle annetaan rastin aihe, esimerkiksi ensiapu-, solmu- tai nopeustehtävä. Pentue keksii itse tehtävän laumanjohtajan avustuksella, suunnittelee rastin toiminnan ja laatii arvosteluperusteet. Pentueet lähtevät saattajansa kera liikkeelle yksi kerrallaan. Ensimmäisenä kulkeva pentue merkitsee reitin (ellei sitä voi sopia yksikäsitteisesti saattajien kesken esimerkiksi kartalta), perustaa rastin johonkin sopivaan paikkaan ja ottaa vastaan perässä tulevat pentueet. Viimeisen mentyä pentue purkaa rastin ja reittimerkkejä poistaen siirtyy seuraavalle rastille. Näin sudenpennut oppivat myös partiotaitokilpailujen järjestämistä! Sudenpentukilpailut ovat ennen kaikkea osallistumista ja oman osaamisen testaamista, kokemuksen kartuttamista ja yhteistoiminnan oppimista. Sudenpennuille on syytä korostaa, että varsinainen kilpailu tapahtuu omaa itseään vastaan.

4 Suomen Par artiolaiset-finlands Scouter ry SUDENPENTUJEN PARTIOTAITOKILPAILUT Järjestelyohjeet JOHDANTO Nämä järjestelyohjeet koskevat Suomen Partiolaisten perinteisiä, vuodesta 1977 lähtien piireittäin järjestettyjä, keväisiä sudenpentujen taitokilpailuja. Näiden ohjeiden lisäksi kilpailujen järjestäjien tulee tuntea SP:n Turvallisuusohjeet sekä Partiotaitokilpailujen säännöt ja järjestelyohjeet, joita käytetään soveltuvin osin. KILPAILUN LUONNE Taitokilpailut ovat yksi keino partion kasvatustavoitteiden toteuttamisessa. Kilpailuissa toteutuu ennen kaikkea luonnossa liikkuminen leikki, mielikuvitus ja elämyksellisyys yhteistyö ja kaikkien osallistuminen sudenpennuille tarpeelliset tiedot ja taidot. Vanhempien partiolaisten sarjoista sudenpentujen taitokilpailut erottuvat muun muassa seuraavissa seikoissa: SUDENPENTUKILPAILUT Sudenpennut kilpailevat partiotaitokilpailuissa keltaisessa sarjassa. Sudenpentukilpailun järjestelyohjeista ja tehtävistä huolehtii SP:n sudenpenturyhmä. Piirit vuorottelevat käytännön suunnittelussa. Ohjeiden pohjalta piirit järjestävät alueellaan taitokilpailun, esimerkiksi antamalle ne lippukunnan tai lippukuntaryhmittymän järjestettäväksi. 4 Kilpailulla onselvä taustatarina pentueen mukana kulkee varttunut saattaja kilpailureitti on viitoitettu eikä sisällä suunnistusosuuksia tehtävissä korostetaan leikin ja mielikuvituksen avulla tapahtuvaa oppimista tehtävät pohjautuvat sudenpentuohjelman suorituksiin ja taitomerkkeihin tehtävä- ja pisteluetteloa ei julkaista tehtävien arvostelussa on ensisijalla oikeudenmukaisuus ja hyväntahtoisuus eikä ennakkosuunnitelmien toteutuminen tytöt ja pojat kilpailevat samassa sarjassa tuomarineuvoston muodostavat kilpailun johtaja ja valvoja.

5 KILPAILUJOUKKUE Kilpailujoukkuetta kutsutaan pentueeksi. Kuhunkin pentueeseen kuuluu 4 6 sudenpentua ja aikuinen saattaja. Joukkueena voi olla poika-, tyttö- tai yhteispentue. Poikkeustapauksessa pentueeseen voi kuulua eri lippukuntien sudenpentuja, sillä esimerkiksi vajaat pentueet voidaan haluttaessa yhdistää. KILPAILIJA Kilpailijana on kuluvan vuoden SP:n jäsenmaksun maksanut sudenpentu, iältään 7 10 vuotta. Iät lasketaan ennen kilpailuvuoden alkua täytetyin vuosin. SAATTAJA Jokaisella pentueella tulee olla varttunut saattaja, joka kulkee sudenpentujen mukana koko kilpailun ajan ja vastaa pentueen turvallisuudesta. Saattaja on sudenpentujohtaja, vaeltaja, partiojohtaja, sudenpennun isä tai äiti... Etukäteismainonnassa tulisi korostaa mahdollisuutta, että jokainen kilpailuista ja sudenpentutoiminnasta kiinnostunut henkilö voi toimia saattajana. Saattaja ei osallistu tehtävien suorittamiseen, paitsi siitä erikseen mainittaessa (esimerkiksi sahaaminen). Rastilla voi olla saattajille odotusalue. Heille voi olla myös omia tehtäviä ajankuluksi, viihteeksi tai ohjelmavihjeeksi. Kilpailutehtävissä, joissa tarvitaan turvallisuuden vuoksi valvontaa (esimerkiksi puukon käyttö), saattaja on läsnä. Saattaja saa kilpailun alussa saattajaohjeen. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT Kilpailujen johtajana toimii sudenpentujohtaja, jolla on voimassa oleva partiojohtajavaltakirja. Hänen apunaan on järjestelytoimikunta. 5

6 Jär ärjestel jestelytoimikuntaan voi kuulua mm. kilpailunjohtaja järjestelysihteeri tehtäväjohtaja ratamestari huoltopäällikkö tulostoimiston päällikkö (valvoja). Järjestelytoimikuntaan kannattaa valita myös kokemattomampia jäseniä, sillä kilpailujärjestelyt ovat erinomaista koulutusta vanhempien sarjojen kisojen järjestämiseen. Henkilöiden tehtävänjako voi olla esimerkiksi seuraava: KILPAILUNJOHTAJA vastaa kilpailusta koordinoi kilpailun järjestelyjä hoitaa yhteydet ulospäin vastaa avajaisten ja päättäjäisten järjestelyistä. JÄRJESTELYSIHTEERI toimii sihteerinä laatii kilpailukutsun vastaa ennakkoohjeen laatimisesta ja postittamisesta vastaanottaa ilmoittautumiset vastaa tehtäväkäskyjen ja muiden ohjeiden kirjoittamisesta huolehtii henkilökunnan varaamisesta ja kouluttamisesta huolehtii tarvikehankinnoista huolehtii kilpailun jälkiselvittelyistä, kuten kilpailumateriaalin arkistoinnista, löytötavaroista, kiitoskirjeistä ja tulosluettelon postituksesta. TEHTÄVÄJOHTAJA vastaa tehtävien suunnittelusta johtaa tehtävien koesuoritukset laatii tehtäväkäskyt ja arvostelupöytäkirjat suunnittelee rastien toiminnan ja miehityksen valvoo kilpailun aikana rastien toiminnan alkamisen ja sujumisen sekä antaa luvan rastien poistamiseen. RATAMESTARI osallistuu tehtävien suunnitteluun laatii kilpailureitin ja merkitsee sen tarkistaa rastien sijoitukset laatii kilpailun aikataulun varmistaa maanomistajien luvat alueiden käyttöön. HUOLTOPÄÄLLIKKÖ vastaa kuljetuksista vastaa muonituksesta vastaa ensiapujärjestelyistä. 6

7 huolehtii materiaalihankinnoista vastaa palkintojen hankinnasta vastaa viitoituksista ja opastuksesta kilpailupaikalle. TULOSTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ osallistuu tehtävien ja niiden arvostelun suunnitteluun hankkii tarvitsemansa henkilökunnan ja laskenta-apuvälineet vastaanottaa, tarkistaa ja arkistoi tulostoimistoon saapuvan materiaalin hyväksyy lasketut tulokset. VALVOJA Kilpailujen järjestämistä valvoo piirin asettama valvoja, jolla on kokemusta partiotaitokilpailujen järjestelyistä ja sudenpentutoiminnasta. Hänen tehtävänsä on tukea järjestävää organisaatiota tiedoillaan ja kokemuksellaan. KILPAILUSTA ILMOITTAMINEN Kilpailusta ilmoitetaan piireittäin kilpailukutsulla kilpailuohjeella saattajaohjeella. KILPAILUKUTSU Kilpailukutsu tulee julkaista (3 4 kk ennen kilpailua) tavalla, joka tavoittaa kaikki piirin lippukunnat. Kilpailukutsussa tulisi mainita ainakin ilmoittautumistapa ja viimeinen ilmoittautumispäivä mahdollisesti mahdollisuus jälki-ilmoittautumiseen korotetulla kilpailumaksulla maininta kilpailuohjeen lähettämisestä järjestäjien yhteyshenkilön nimi, osoite ja puhelinnumero järjestävä lippukunta. KILPAILUOHJE Kilpailuohje lähetetään jokaisen pentueen saattajalle tai pentueen yhteysosoitteeseen pari viikkoa ennen kilpailua. Ohjeesta tulisi löytyä kilpailun nimi ja paikka sekä saapumisohjeet kilpailuaikataulu tiedot saattajan vastuusta ja velvollisuuksista luettelo pentueen varusteista luettelo henkilökohtaisista varusteista maininta ruokailun järjestämisestä tai tieto siitä, tarvitaanko omat eväät yhteyshenkilön nimi, osoite ja puhelinnumero ote taustatarinasta sekä mahdollisesti toimintavihjeitä laumailtoihin. kilpailun nimi, ajankohta, kesto ja paikkakunta taustatarinan aihe pentueen koko ja kilpailijan ja saattajan edellytykset kilpailumaksu, sen maksutapa ja mitä maksu sisältää 7

8 SAATTAJAOHJE Saattajaohje annetaan saattajalle kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeessa tulisi olla kilpailun aikataulu maininta reitti- ja rastimerkinnöistä ohjeet saattajan toiminnasta tehtävien aikana tietoa kilpailun ensiapujärjestelyistä maininta ruokailusta, tulosten ilmoittamisesta ja palkintojenjaosta mahdollisesti kartta kilpailureitistä tietoa saattajan vastuusta kilpailun aikana mahdollisesti kuvaus rastille ilmoittautumisesta ei-partiolaisille KILPAILUMAKSU Kilpailusta peritään järjestelykustannukset, jotka kattavat tarjottavan ruuan, materiaalikustannukset, palkinnot sekä muut kilpailun kustannukset. Jälki-ilmoittautuneiden korotetulla kilpailumaksulla on tarkoitus kattaa ylimääräiset järjestelykulut, kuten lisämateriaalien hankinta. Palkintojen osuus kilpailumaksusta tulisi olla noin 20 %. TAUSTATARINA Kilpailulla tulisi olla taustarina, joka elävöittää kilpailua alusta loppuun. Tarina näkyy kisamerkissä, avajaisissa, tehtävissä, tehtäväkäskyissä, reittimerkinnöissä, rastijärjestelyissä, palkinnoissa, päättäjäisissä sekä niissä muissa yhteyksissä, joihin se luontevasti sopii. Mikäli haluatte käyttää jotain olemassa olevaa tarinaa tai hahmoa, niin ottakaa yhteyttä SP:n keskustoimistoon, jotta tekijänoikeuskysymykset tulevat selvitetyiksi. AVAJAISET Kilpailujen avajaisissa tulisi olla suuren urheilujuhlan tunnelmaa, esimerkiksi tarinaan liittyvän näytelmän muodossa. Lipunnosto tulisi tehdä pitkän kaavan mukaan eli komentaen kaikki vaiheet, sillä sudenpennut eivät välttämättä tiedä, mitä pitäisi tehdä, ja lippukunnissa voi olla erilaiset perinteet. TEHTÄVÄT Kilpailutehtävät on esitetty valtakunnallisessa ohjeessa. Tehtävät esitetään taustarinan muodossa. Piirit voivat valita valtakunnallisista tehtävistä sopivat tehtävät. Tehtäviä voi soveltaa ja halutessaan täydentää omilla tehtävillä. Sopiva määrä lienee tehtävää. KILPAILUN AIKATAULU Sudenpentukilpailujen sopiva pituus on 4 6 tuntia. Maastossa ollaan 3 5 tuntia, lisäksi ruokailuun ja palkintojen jakoon menee oma aikansa. Maaliin on syytä järjestää oheisohjelmaa. Aikaa menee myös eväiden syömiseen, joka tapahtuu mahdollisesti tähän soveltuvalla rastilla, jossa tehtävä liittyy ruuan valmistukseen. 8 Kilpailun tehtävät ät ovat leikkimielisiä monipuolisia, niin että ne kehittävät erilaisia taitoja, ominaisuuksia sekä mielikuvitusta varsinaista tekemistä yhteistoimintaa siten, että kaikki pentueen jäsenet voivat osallistua tehtävään pentueen koosta riippumatta.

9 luonnollisia ja luontevia väljiä suoritusajaltaan, varsinaisia aikatehtäviä vähän eivät vaadi erityisvarusteita riittävän vaikeita, jotta tuloksiin syntyy eroja arvostelua varten. Tehtävien suorittamisen jälkeen tulee sudenpennuille antaa välitön mahdollisuus saada palautetta suorituksestaan. Esimerkiksi jos joku ei osannut merimiessolmua, niin se opetetaan hänelle tehtävän jälkeen. Tehtävien oikeat vastaukset ja/tai arvosteluperusteet asetetaan esille tulostaulun yhteyteen, jos niitä ei voi antaa rastilla. ARVOSTELU Tehtävän enimmäispisteet määräytyvät tehtävän vaikeuden, työmäärän ja halutun painotuksen mukaan. Tehtäväkohtainen enimmäispistemäärä voi vaihdella 3:n ja 15:n välillä. Keltaisessa sarjassa ei anneta nollaa pistettä, jos pentue on yrittänyt suorittaa tehtävän. Kokonaispistemäärä ei ole kiinteä, vaan muodostuu laskemalla tehtävien pisteet yhteen. Arvostelukohteiden tulee olla mielekkäitä. Toimitsijoiden maun mukaan arvosteltaessa tulee enimmäispisteiden olla vähäiset. Runsaasti pisteitä tuottavien tehtävien arvosteluasteikon tulee olla tarpeeksi tiuha. Jos tehtävässä sallitaan saattajan apu (esimerkiksi sahaus), tämä osuus tehtävästä on jätettävä arvostelematta kaikilta pentueilta. Käytöstehtävissä huomio tulee kiinnittää yleisen käytöksen lisäksi pentueen jäsenten väliseen yhteistyöhön. 9 Arvostelu tulisi, mikäli mahdollista, tehdä pentueen kuullen, jotta sekä virheistä että oikeista suorituksista voisi oppia. Ennen kilpailua on päätettävä kolme mahdollisessa tasatilanteessa ratkaisevaa tehtävää. Tulosten julkaisemisen jälkeen on kilpailijoille varattava aikaa tuloksiin tutustumiseen ja mahdollisten tarkistuspyyntöjen tekemiseen ennen palkintojen jakoa. Mahdollisessa kiistatilanteessa ratkaisun tekee valvoja ja kilpailun johtaja. Järjestäjien virhe voi esimerkiksi johtaa koko tehtävän poistamiseen tulosluettelosta. KILPAILUREITTI Maaston tulee olla sudenpentuikäisille sopiva. Reitin pituus on noin 3 5 kilometriä. Reitillä ei ole suunnistusosuuksia, mutta tehtävissä voidaan edellyttää sudenpentuohjelman tasoisia suunnistuksellisia taitoja. Reitti tulee olla aukottomasti viitoitettu. Viitoitustapa voi muuttua matkan varrella tehtävien tai tarinan mukaan, mutta tämä tulee olla saattajan tiedossa. Reitin muoto valitaan olosuhteiden mukaan. Yleisimmät vaihtoehdot ovat: suora reitti, jolla tehtävät suoritetaan numerojärjestyksessä ja kaikki pentueet kulkevat reitin samalla tavoin kärrynpyöräreitti, jolla rastit sijaitsevat yhden keskusrastin ympärillä suunnilleen samalla etäisyydellä, ja kilpailun alussa pentueet hajaantuvat ja alkavat kiertää rasteja samaan suuntaan reitti kierretään kahteen eri suuntaan. Muita mahdollisuuksia voi kehitellä vapaasti.

10 RASTIT Rastin tulee olla viitoitetun reitin varrella ja selvästi merkitty. Rastilla on suorituspaikka ja tehtävästä riippuen myös saattajan odotuspaikka. Suorituspaikkoja tulee olla riittävästi jonotuksen välttämiseksi. Jos jonotusta ei voida välttää, pentueille järjestetään puuhattavaa odotusajaksi. Puuhaamistehtäviä ei arvostella, mikä tulee selvästi mainita. Pentueen saapuessa rastille, se ilmoittautuu rivissä rastihenkilölle, esimerkiksi: Pentue Valkohampaat, numero 16, ilmoittautuu rastille 4, vahvuus 1+5. Samalla pentue ja rastihenkilö tekevät sudenpentutervehdyksen. Jos saattaja on partiolainen, myös hän tervehtii. Jos pentue ilmoittaa vastauksensa suullisesti, on rastihenkilön syytä varmistaa pentueenjohtajalta, mikä on pentueen lopullinen vastaus. Kilpailijoiden ja järjestelyvastaavien tulee olla SP:n jäsenmaksun maksaneita. HUOLTO Kilpailussa tarjottavan ruuan tulisi sisältyä kilpailumaksuun. Jos ruokaa ei tarjota, siitä tulee olla maininta kilpailuohjeessa. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään reitin varrelle mehu- tai välipalarasti. Ruokaa suunniteltaessa tulisi huomioida mahdolliset ruoka-aineallergiat. TEHTÄVIEN ILMOITTAMINEN Tehtävän voi ilmoittaa taustatarinan muodossa. Suositeltavaa on kirjoittaa tehtäväkäsky suurelle pahville selkeästi ja lyhyesti. Pentue lukee käskyn tai seuraa, kun toimitsija lukee sen. On myös mahdollista jakaa tehtäväkäsky monisteena joka pentueelle. Tällöin pentueen lukutaito on varmistettava tai annettava saattajan lukea. Joka tapauksessa on ennen tehtävän alkamista varmistettava, että pentue on ymmärtänyt tehtävän. TURVALLISUUS PALKINNOT Kilpailujen turvallisuuteen Kilpailuissa voidaan jakaa pentuekohtaisia, mutta tulee kiinnittää mieluummin henkilökohtaisia palkintoja. Palkin- huomiota. Välitön ensiapu tojen jaossa ei ole syytä korostaa voittamista tai on oltava mahdol- häviämistä. Tästä syystä palkintoja voisi olla kaitojen lista ja sen saanti kaikkien kille osallistujille. Parhaatkaan palkinnot eivät tiedossa. Mahdol- välttämättä ole rahallisesti arvokkaita. Turhan takille lisilla vaarallisilla osuuksilla, kuten valtateiden varan jakamista on kuitenkin syytä välttää. Piirillä ylityksissä, on järjestettävä varotoimenpiteitä. voi olla oma sudenpentujen taitokilpailujen kiertopalkinto. Kilpailupaikalla tulee varautua sairaskuljetuksiin. Lisäksi jokaisen pentueen on hyvä saa- Kilpailuissa noudatetaan SP:n Turvallisuusohjeita. da tulosluettelo, josta selviävät pisteet tehtävittäin. 10

11 TIEDOTUS Muistakaa kutsua ajoissa paikalle yhteistyökumppaninne, kutsuvieraat, paikallislehti yms. Lehdistötiedotteessa tulisi olla kilpailun järjestäjät kilpailun luonne, mitä tehdään aika ja paikka maininta, että tiedote on vapaa julkaistavaksi. Toimittakaa tulokset piirinne ja paikallisiin lehtiin. TALVIKILPAILUT Keltaisen sarjan talvipartiotaitokilpailuja järjestettäessä on huomattava, että tehtävät pitäisi kyetä tekemään tumput kädessä rastien tulisi mahdollisuuksien mukaan sijaita kilpailukeskuksen lähellä, jotta pentueet voivat tarpeen vaatiessa käydä lämmittelemässä kilpailun aikana varusteluettelossa on muistutettava varavaatteista kilpailuohjeessa on mainittava mahdollinen pakkasraja ja lumitilanne sekä puhelinnumero, josta saa viime hetken tietoa. ARVIOINTI Välittömästi kilpailujen jälkeen olisi syytä tehdä kirjallinen arviointi kilpailujen onnistumisesta. Samoin olisi hyvä lähettää SP:n sudenpenturyhmälle ja tehtävän suunnitelleelle piirille tulosluettelo sekä arviointi kyseisen kilpailun järjestelyohjeista sekä toteutuksen onnistumisesta. Lisää vinkkejä löytyy seuraa aavista vihkosista Partiotaitokilpailujen säännöt ja järjestelyohjeet Turvallisuusohjeet Lippukuntakansio: sateenkaarikilpailu ONNISTUNEITA KILPAILUJÄRJESTELYJÄ, ILOISIA NAAMOJA JA MUKAVIA HETKIÄ NIIN KILPAILIJOILLE KUIN JÄRJESTÄJILLEKIN! Sudenpenturyhmä Suomen Par artiolaiset-finlands Scouter ry 11

12 Liite: Tehtä ehtävär ärunk unko Tässä on yksi esimerkki sudenpentukilpailun tehtävärungoksi. Tehtävät tulisi nivoa taustatarinaan mahdollisimman hyvin, jotta kilpailusta tulee nautittava tarina kerrottavaksi jälkipolville. Alkuun tehtäviä, joissa on eripituisia suoritusaikoja ja/tai paljon suorituspaikkoja. Lähtö rakentelu, naulausta, solmuja, porausta, sahausta 1. jotain paikkakunnan erikoisuutta, partiotietoutta 2. luovuutta, esimerkiksi variksenpelätin, sammalmajava 3. luonnontuntemus 4. yhteistoimintatehtävä, esimerkiksi viestitys, kuljetus 5. karttatehtävä 6. nuotiorasti, puukon käyttö, esimerkiksi makkaratikku, tikkupullatikku, syömäpuikot, kaarnavene (mehutarjoilu, omat eväät) 7. Kimin koe 8. ensiapu, esimerkiksi pyörtyminen, palovamma, paleltuma, kantoside, hälyttäminen 9. nokkeluustehtävä, esimerkiksi palapeli, siirto, 10. taustatarinaerikoisuus, -huipentuma Maali kiritaival, nopeustehtävä, missä älli ja maltti ratkaisevat enemmän kuin fyysinen kunto, esimerkiksi tasapainorata, sokkelo Liite: Ilmoittautumislomake Pentue... Lippukunta... Nimi Ikä Vakuutan, että nämä sudenpennut ovat lippukunnan jäsenmaksun maksaneita jäseniä lpk:n johtajan tai nimenkirjoittajan allekirjoitus 12

13 Liite: Kilpailuohje VANHAN MAJAVAN JÄLJET Olemme jutelleet Pöllömuorin kanssa ja hän on nähnyt Vanhan Majavan lähtevän reppu selässä kohti Majavalampea. Kädessään Majavalla oli ollut vanha, kellastunut kartta, jonka hän oli nopeasti piilottanut, kun oli nähnyt Pöllömuorin katselevan häntä. Vanha Majava oli piirrellyt nuolia maahan mennessään ja huikannut Pöllölle, että jos häntä ei pian kuulu takaisin, niin hän jättää kyllä perässä tuleville vihjeitä siitä, minne hän on mennyt. TERVETUL VETULOA MAJAVALAMMELLE ALAMMELLE LAUANT ANTAIN AINA A ETSIMÄÄN VANHAA MAJAVAA. AA. Kilpailukeskuksena on Majavalammen ala-aste, majavanhäntäviitoitus kilpailupaikalle alkaa päätieltä. Katso liitteenä olevaa karttaa. Kilpailuaikataulu: Ilmoittautuminen alkaa klo 9.30 (täyttäkää lomake etukäteen) Avajaiset klo Maastosta noin klo Ruokailu Palkintojen jako noin klo Kilpailupentueen koko on 4 6 pentua, jotka ovat iältään vuotiaita. Iät lasketaan ennen kilpailuvuotta täytetyin vuosin Lisäksi pentueella tulee olla saattaja, joka voi olla laumanjohtaja, vaeltaja tai muu varttunuthenkilö, isä tai äiti, jolla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta partiotoiminnasta, mutta joka pystyy huolehtimaan pentueesta koko kilpailun ajan. Pentueen var arusteet: ❺ vasara ❺ saha ❺ vintilä ja 8 12 mm puupora ❺ makuualusta ❺ ensiside kyypakkaus ❺ Henkilökohtaiset var arusteet: ❺ huivi ❺ reppu ❺ terävä puukko ❺ retkievästä ❺ muki ❺ säänmukainen pukeutuminen kumisaappaat (reitti on märkä) ❺ Maastossa on ruokarasti, jossa saa mehua ja voi syödä omia eväitään. Kilpailun jälkeen kilpailukeskuksessa on tarjolla ruoka. Ennen kilpailua pentueen kanssa kannattaa harjoitella turvallista puukon käyttöä ja maamerkkejä. Kysymyksiin vastaa Jone Johtaja Majavalampi, puh Ter ervetuloa, etuloa, toivoo oo Pöllö ja Majavalammen alammen Kiertäjät ry

14 Liite: Kilpailukutsu VANHAN MAJAVAN JÄLJET Vanha Majava a on hävinn vinnyt! Mutta ei suinkaan jälkiä jättämättä. Kutsumme kaikki piirin sudenpentupentueet Majavalammelle lauantaina selvittämään, minne Vanha Majava on hävinnyt ja samalla kilpailemaan piirin sudenpentujen keväiseen partiotaitokilpailuun. Kilpailupentueen koko on 4 6 sudenpentua, iältään 7 10 vuotta. Iät lasketaan ennen kilpailuvuotta täytetyin vuosin. Lisäksi pentue tarvitsee varttuneen saattajan, joka ei välttämättä tarvitse aikaisempaa partiotuntemusta. Kilpailumaksu on 200 mk, joka sisältää ruuan kilpailun jälkeen sekä kilpailussa jaettavan materiaalin. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista saakka korotetulla maksulla, joka on 250 mk. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi kilpailuohje ja pankkisiirtolomake. Ilmoittautuminen tapahtuu Jone Johtajalle viimeistään 8.5. mennessä phelimitse (puh ) tai osoitteella Jone Johtaja Majavalampi Ilmoittautumisessa on mainittava pentueen nimi, lippukunta sekä yhteyshenkilön nimi, osoite ja puhelinnumero. Kyselyihin vastaa Jone Johtaja. Ter ervetuloa, etuloa, toivoo oo Majavalammen alammen Vaeltaja aeltajat t ry. 14

15 Liite: Saattajan ohje Ter ervetuloa etuloa Majavalammelle alammelle. Olet ottanut ut tärkeän tehtävän, än, huolehdit pentueesta kok oko o kilpailun ajan. Toi oivomme omme, että näiden ohjeiden avulla voit oit omalta osaltasi taata ta pentueellesi hauskan ja turvallisen kilpailupäivän. än. Mahdollisiin kysym ysymyksiin yksiin vasta astataan taan ilmoittautumispisteessä. Ylimääräiset äiset var arusteet: Ylimääräiset varusteet voi jättää ensimmäiseen luokkahuoneistoon. Kilpailunumero: Kilpailunumero kiinnitetään pentueen johtajan rintaan. Avajaiset: Kilpailun avajaiset ovat klo 10.00, jolloin pentueet järjestäytyvät varusteineen jonoihin lipputangon ympärille, pentueenjohtaja ensimmäisenä, saattaja viimeisenä. Lipunnostossa kaikki tekevät sudenpentutervehdyksen, pojat paljaaseen päähän, mikäli päässä ei ole partiopäähine. Kilpailu: Avajaisista siirrytään lähtötehtävän kautta suoraan maastoon. Vasaraa, sahaa ja poraa ei tarvita lähtötehtävän jälkeen, vaan ne voi jättää kilpailukeskukseen. Kilpailureitti on merkitty majavanhäntämerkeillä, joiden yhteydessä on myös maamerkki. Saattaja huolehtii reitillä pysymisestä. Mikäli pentue jostain syystä keskeyttää kilpailun, saattajan tulee ilmoittaa siitä rastipäällikölle ja kilpailukeskukseen. Pentue ilmoittautuu rasteilla rastinvanhimmalle: järjestäytyy riviin, tekee sudenpentutervehdyksen ja pentueenjohtaja sanoo esimerkiksi: Valkohampaat, numero 16, vahvuus 1+4, ilmoittautuu rastille kolme. Maastosssa on reitin puolivälissä nuotiorasti, jossa tarjoillaan mehua ja siellä on mahdollista syödä omia eväitä. Saattaja ei saa auttaa pentuetta tehtävien teossa, ellei erikseen niin sallita. Rastilla, jolla käytetään puukkoa ja työkaluja, saattajan tulee valvoa pentujen toimintaa ja omaa harkintaa käyttäen auttaa niiden käytössä. Tarkoitus on, että pennut tekevät itse sen, mitä osaavat ja pystyvät. Jokaisella rastilla on ensiapulaukku, lisäksi lähdössä, nuotiorastilla ja maalissa on ensiapuhenkilökuntaa. Maali: Maalissa on tarjolla ruokaa, saattajille teetä ja kahvia ja pennut voivat tehdä itselleen kisamerkin. Mahdolliset oikeat vastaukset ovat nähtävissä tulostaulun vieressä. Palkinnot pyritään jakamaan 20 minuuttia sen jälkeen, kun viimeinen pentue on saapunut maaliin, noin klo Toi oivomme omme muka ukavaa aa kilpailupäivää ää! 15

16 16

LÖYTÖRETKI 2015. Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 25.04.2015 Keravalla

LÖYTÖRETKI 2015. Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 25.04.2015 Keravalla LÖYTÖRETKI 2015 Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 25.04.2015 Keravalla 2 KILPAILUKUTSU Löytöretkeilijä Elokivi on kokenut maailmanympärysmatkailija, eikä hän ole ensimmäistä kertaa lentokoneessa tai luolassa.

Lisätiedot

1(4) SAATTAJAN OHJE ULDA ULDA 2014. Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 18.5.2014 Söderkullassa. Saattajan ohje

1(4) SAATTAJAN OHJE ULDA ULDA 2014. Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 18.5.2014 Söderkullassa. Saattajan ohje 1(4) 2014 Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 18.5.2014 Söderkullassa Saattajan ohje 2(4) TERVETULOA KISAAMAAN -MAAHISEN KANSSA! Olet ottanut tärkeän tehtävän toimiessasi sudenpentujen pentueen tai seikkailijoiden

Lisätiedot

Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT. Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto

Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT. Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto 1. JOHDANTO 1.1. Nämä säännöt sisältävät kilpailumääräykset Lounais-Suomen partiopiirin suunnistusmestaruuskilpailujen järjestämiseksi.

Lisätiedot

Sudenpentukilpailu 5.5.2012 Ennakko-ohje

Sudenpentukilpailu 5.5.2012 Ennakko-ohje 1 Sudenpentukilpailu 5.5.2012 Ennakko-ohje 2 Kerman Kiertäjät ry toivottaa sudenpentulaumanne tervetulleeksi mukaan Järvi-Suomen Partiolaisten itäisen alueen Sankarimatka-sudenpentukilpailuun. Kilpailuun

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin suunnistusmestaruuskilpailut

Lounais-Suomen Partiopiirin suunnistusmestaruuskilpailut ALUSTAVA KILPAILUOHJE: Lounais-Suomen Partiopiirin suunnistusmestaruuskilpailut V3 Tortaina 15.9.2011 Raision Kerttulan liikuntakeskuksessa Järjestävä lippukunta Turun Metsänkävijät. Säännöt Kilpailussa

Lisätiedot

Kuunsiru Sudenpentukilpailu Paikkakunta

Kuunsiru Sudenpentukilpailu Paikkakunta Ennakko-ohje Kuunsiru Sudenpentukilpailu 13.5.2017 Paikkakunta Tervetuloa kisaamaan! Olet tervetullut Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n kevätmestaruuskilpailuihin Somerolle! Tämä on sekä ennakko-ohje että

Lisätiedot

Ennakko-ohje. Kilpailun järjestäjä Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Kilpailukeskus Lyan Pappilanmäki 5, Kirkkonummi. Saapuminen kilpailupaikalle

Ennakko-ohje. Kilpailun järjestäjä Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Kilpailukeskus Lyan Pappilanmäki 5, Kirkkonummi. Saapuminen kilpailupaikalle Ennakko-ohje Sydämellisesti tervetuloa Uudenmaan Partiopiirin ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Hanki Ystävä - partiotaitojen talvimestaruuskilpailuihin 13.-14.2.2016! Kilpailun järjestäjä Kirkkonummen

Lisätiedot

SuSen Loikka Kuunsiru

SuSen Loikka Kuunsiru Ennakko-ohje SuSen Loikka Kuunsiru Tervetuloa kisaamaan SuSen Loikkaan! Kiva, kun osallistutte. Tässä ohjeessa on tärkeitä ennakkotietoja ja -ohjeita tapahtumaan liittyen. Tutustuthan niihin huolellisesti.

Lisätiedot

Espoon Punasen säännöt

Espoon Punasen säännöt Espoon Punasen säännöt Hyväksytty 26.3.2009 Voimaan 1.11.2009 Päivitykset hyväksytty 24.10.2013 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...1 2. Määritelmä...1 3. Kilpailuaika...1 4. Osanotto-oikeus...1 5. Sarjajako...1

Lisätiedot

Sudenpentu-, seikkailija- ja tarpojakilpailu 5.5.2012 Ennakko-ohje

Sudenpentu-, seikkailija- ja tarpojakilpailu 5.5.2012 Ennakko-ohje 1 Sudenpentu-, seikkailija- ja tarpojakilpailu 5.5.2012 Ennakko-ohje 2 Vaarojen Vaeltajat ja Kainuun Revontulet toivottavat sudenpentulaumanne sekä seikkailija- ja tarpojajoukkueenne tervetulleeksi mukaan

Lisätiedot

Säännöt. Kilpailun vastaavat toimihenkilöt. Tuomarineuvosto. Ilmoittautuminen. Lounais-Suomen Partiopiirin suunnistusmestaruuskilpailut

Säännöt. Kilpailun vastaavat toimihenkilöt. Tuomarineuvosto. Ilmoittautuminen. Lounais-Suomen Partiopiirin suunnistusmestaruuskilpailut Lounais-Suomen Partiopiirin suunnistusmestaruuskilpailut Torstaina 16.5.2013 Paraisilla Järjestäjät: Pargas IF suunnistusjaosto ja Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna Säännöt Kilpailussa noudatetaan L-SP:n

Lisätiedot

ENNAKKO-OHJE SISUKISA

ENNAKKO-OHJE SISUKISA POHJANMAAN PARTIOLAISTEN PARTIOTAITOJEN KEVÄTKILPAILUT MUSTASAARESSA 25.4.2014 ENNAKKO-OHJE SISUKISA SISÄLLYSLUETTELO Yhteystiedot ja aikataulu... 3 Kilpailukeskus... 4 Ilmoittautuminen ja maksut... 4

Lisätiedot

ENNAKKO-OHJE. Kiven kannoilla -partiotaitojen piirimestaruuskisa lauantaina 4.5.2013 Jyväskylässä

ENNAKKO-OHJE. Kiven kannoilla -partiotaitojen piirimestaruuskisa lauantaina 4.5.2013 Jyväskylässä ENNAKKO-OHJE Kiven kannoilla -partiotaitojen piirimestaruuskisa lauantaina 4.5.2013 Jyväskylässä Tervetuloa kilpailemaan Järvi-Suomen Partiolaisten kevään 2013 oranssin, vihreän ja seikkailijasarjan piirimestaruuksista

Lisätiedot

1.-2.11.2013 JÄLJILLÄ 2013 ENNAKKO -JA KILPAILUOHJE

1.-2.11.2013 JÄLJILLÄ 2013 ENNAKKO -JA KILPAILUOHJE 1.-2.11.2013 JÄLJILLÄ 2013 ENNAKKO -JA KILPAILUOHJE Tervetuloa Jäljille 2013 Olette ilmoittautuneet Mikaelin Sinikellojen mestaruuskisoihin, onnittelut loistavasta valinnasta! Tervetuloa mukaan! Tutustukaa

Lisätiedot

Seikkailijakilpailun tuomarineuvostoon kuuluvat kilpailunjohtaja (puheenjohtaja), tulospäällikkö ja tehtävävastaava.

Seikkailijakilpailun tuomarineuvostoon kuuluvat kilpailunjohtaja (puheenjohtaja), tulospäällikkö ja tehtävävastaava. Ennakko-ohje Tervetuloa kisaamaan! Olet tervetullut Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n kevätmestaruuskilpailuihin Korvenkylään! Tämä on sekä ennakko-ohje että käsiohjelma. Lukekaa tämä huolella ja ottakaa

Lisätiedot

Karimo ry toivottaa sudenpentulaumanne tervetulleeksi mukaan Lounais-Suomen partiopiirin Taitava sudenpentu -sudenpentukilpailuun.

Karimo ry toivottaa sudenpentulaumanne tervetulleeksi mukaan Lounais-Suomen partiopiirin Taitava sudenpentu -sudenpentukilpailuun. 1 TAITAVA SUDENPENTU 21.05.2011 Raumalla ENNAKKO-OHJE Karimo ry toivottaa sudenpentulaumanne tervetulleeksi mukaan Lounais-Suomen partiopiirin Taitava sudenpentu -sudenpentukilpailuun. Kilpailuun on varsinaisen

Lisätiedot

VIIKINKISEIKKAILU 2015

VIIKINKISEIKKAILU 2015 VIIKINKISEIKKAILU 2015 Ennakko-ohje ja saattajan ohje Sudenpentu- ja seikkailijatapahtuma 3.-4.10.2015 Keravan Keinukalliossa Tervetuloa viikinkiseikkailuun! Aivan huippua, että olette tulossa, meitä on

Lisätiedot

PASSENGERS PLEASE BE SEATED - Ennakko-ohje

PASSENGERS PLEASE BE SEATED - Ennakko-ohje PASSENGERS PLEASE BE SEATED - Sinä ja vartiosi olette ilmoittautuneet kisaamaan Pääkaupunkiseudun Partiolaisten yösarjojen kevätmestaruuksista 16. 17.5.2015. Ilmoittautuminen Kilpailupäivän aamuna vartion

Lisätiedot

OPAS SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA

OPAS SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA A K E L A N OPAS 3. SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA AKELAN OPAS 3. SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA Tekstit: Ohjelmaryhmä, sudenpenturyhmä, Suvi Jaakkola Avustajat: Partiotalo Kuvitus: Annu Martelius Taitto:

Lisätiedot

Kilpailuohje. Lounais-Suomen partiopiirin yösuunnistusmestaruuskilpailu tiistaina 14.10. 2014

Kilpailuohje. Lounais-Suomen partiopiirin yösuunnistusmestaruuskilpailu tiistaina 14.10. 2014 Kilpailuohje Lounais-Suomen partiopiirin yösuunnistusmestaruuskilpailu tiistaina 14.10. 2014 Järjestävä lippukunta: Meripartiolippukunta Nuotiotytöt, Turku. Säännöt Kilpailussa noudatetaan L-SP:n suunnistusmestaruussääntöjä.

Lisätiedot

Sudenpentu Ennakko-ohje

Sudenpentu Ennakko-ohje 1 nn Sudenpentu 10.11.2012 Ennakko-ohje 2 Vartiovuoren Tytöt Ry yhdessä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kanssa toivottaa sudenpentulaumanne tervetulleeksi mukaan Itä- ja Kaakkois-Helsingin Sankarimatka-sudenpentukilpailuun.

Lisätiedot

LÖYTÖRETKI 2015. Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 12.4.2015 Porvoossa

LÖYTÖRETKI 2015. Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 12.4.2015 Porvoossa LÖYTÖRETKI 2015 Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 12.4.2015 Porvoossa 2 Löytöretkeilijä Elokivi on kokenut maailmanympärysmatkailija.. Elokivi on päättänyt ottaa mukaansa nokkelia ja käsistään käteviä

Lisätiedot

Loistavaa, seikkailijavartionne on ilmoittautunut Ahdin valtakunnassa - seikkalijakisaan!

Loistavaa, seikkailijavartionne on ilmoittautunut Ahdin valtakunnassa - seikkalijakisaan! Ahdin valtakunnassa Ennakko-ohje 1 (5) Loistavaa, seikkailijavartionne on ilmoittautunut Ahdin valtakunnassa - seikkalijakisaan! Kilpailun järjestäjä Säännöt ja määräykset Kilpailun järjestää Lohjan Eräveikot

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset TALVI SM-KILPAILUN PIIRIOHJE

Järvi-Suomen Partiolaiset TALVI SM-KILPAILUN PIIRIOHJE JärviSuomen Partiolaiset TALVI SMKILPAILUN PIIRIOHJE JärviSuomen Partiolaiset toivottaa kaikki kilpailuvartiot tervetulleiksi Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n partiotaitojen suomenmestaruuskilpailuihin

Lisätiedot

Lukekaa tämä ennakko-ohje huolellisesti ja ottakaa se mukaan kilpailupaikalle.

Lukekaa tämä ennakko-ohje huolellisesti ja ottakaa se mukaan kilpailupaikalle. ENNAKKO-OHJE JÄRVI -SUOMEN PARTIOLAISTEN SYYSMESTARUUSKILPAILU POTTU 12 KUOPIOSSA 8. 9.9.2012 Puijon Pakertajat toivottavat kaikki kilpailijat tervetulleiksi Pottu 12- partiotaitokilpailuun. Sunnuntaihin

Lisätiedot

Kilpailuohjeet RESUL:n ampumasuunnistus ja Etelä- Hämeen Reserviläispiirien ampumasuunnistus 2.5.2015

Kilpailuohjeet RESUL:n ampumasuunnistus ja Etelä- Hämeen Reserviläispiirien ampumasuunnistus 2.5.2015 Kilpailuohjeet RESUL:n ampumasuunnistus ja Etelä- Hämeen Reserviläispiirien ampumasuunnistus 2.5.2015 KILPAILUKESKUS Pysäköinnistä (Cooper-rata) on viitoitus kilpailukeskukseen, jonne ajo omalla autolla

Lisätiedot

LAUHAN LETKIS. Tervetuloa kisaamaan Etelä-Pohjanmaan piirimestaruuksista Kauhajoelle Lauhanvuoren kansallispuiston maisemiin!!

LAUHAN LETKIS. Tervetuloa kisaamaan Etelä-Pohjanmaan piirimestaruuksista Kauhajoelle Lauhanvuoren kansallispuiston maisemiin!! Etelä-Pohjanmaan Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut Kauhajoella 8.5.2004 LAUHAN LETKIS Tervetuloa kisaamaan Etelä-Pohjanmaan piirimestaruuksista Kauhajoelle Lauhanvuoren kansallispuiston maisemiin!!

Lisätiedot

ENNAKKO-OHJE Aaltojen Ahti sudenpentukilpailu lauantaina 4.5.2013 Jyväskylä

ENNAKKO-OHJE Aaltojen Ahti sudenpentukilpailu lauantaina 4.5.2013 Jyväskylä ENNAKKO-OHJE Aaltojen Ahti sudenpentukilpailu lauantaina 4.5.2013 Jyväskylä Kilpailun järjestäjä Pentueenne on ilmoittautunut Aaltojen Ahti sudenpentukisaan 4.5.2013! Kisapäivä vietetään tutustumalla Ahdin

Lisätiedot

TERVETULOA TASAN 100-KILPAILUIHIN!

TERVETULOA TASAN 100-KILPAILUIHIN! TERVETULOA TASAN 100-KILPAILUIHIN! Vartionne on ilmoittautunut Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n partiotaitojen kevät-sm-kilpailuihin, jotka järjestetään Kuopiossa 20.5.2017. Tämä on kilpailun

Lisätiedot

Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu Ennakko-ohje

Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu Ennakko-ohje 1 Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 12.5.2012 Ennakko-ohje 2 Samposet toivottavat sudenpentulaumanne sekä seikkailijajoukkueenne tervetulleeksi mukaan Pohjanmaan Partiolaisten Sankarimatka-sudenpentu-

Lisätiedot

Tämä kilpailuohje on alustava. Lopullinen kilpailuohje on nähtävänä kilpailukeskuksessa.

Tämä kilpailuohje on alustava. Lopullinen kilpailuohje on nähtävänä kilpailukeskuksessa. Hämeen avoin AM-sprint 14.5.2013 KILPAILUOHJEET Tämä kilpailuohje on alustava. Lopullinen kilpailuohje on nähtävänä kilpailukeskuksessa. Säännöt Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja näitä järjestäjän

Lisätiedot

Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu Ennakko-ohje

Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu Ennakko-ohje 1 Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 25.5.2013 Ennakko-ohje 2 Tervetuloa kisaamaan! Partiolippukunta Putaan Vilkkaat saa kunnian toivottaa sudenpentulaumanne sekä seikkailijajoukkueenne tervetulleeksi

Lisätiedot

Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 28.4.2012 PORI. Ennakko-ohje

Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 28.4.2012 PORI. Ennakko-ohje 1 Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 28.4.2012 PORI Ennakko-ohje 2 TERVETULOA KISAILEMAAN! Pentueenne/Joukkueenne (jatkossa ryhmä) on ilmoittautunut Lounais-Suomen Partiolaisten sudenpentu- ja seikkailijakilpailuihin.

Lisätiedot

Saattaja saa kisan alussa kilpailuun liittyvän tarinan, jota saattaja voi lukea pentueelleen rastien välissä.

Saattaja saa kisan alussa kilpailuun liittyvän tarinan, jota saattaja voi lukea pentueelleen rastien välissä. Ennakko-ohje Kuunsiru Sisukilpailu 20.5.2017 Paikkakunta: Jurva Tervetuloa kisaamaan! Olet tervetullut Pohjanmaan Partiolaiset ry:n sisukilpailuihin Jurvaan! Tämä on sekä ennakko-ohje että käsiohjelma.

Lisätiedot

19,00 - Palkintojenjako perjantain ja lauantain SM-kilpailujen osalta Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27 60200 Seinäjoki

19,00 - Palkintojenjako perjantain ja lauantain SM-kilpailujen osalta Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27 60200 Seinäjoki Kilpailuohjeet Veteraanien SM-ampumahiihdot Seinäjoella 2015 Ohjelma pe 20.2 13,00 15,00 Harjoittelumahdollisuus 16,45 17,45 Kohdistus MN 120, 150, 180, 200 18,00 - Viestit MN 120, 150, 180, 200 la 21.2

Lisätiedot

Helasuunnistus kansallinen keskimatka Paarentie, Kiviranta

Helasuunnistus kansallinen keskimatka Paarentie, Kiviranta Kilpailuohjeet Helasuunnistus kansallinen keskimatka Paarentie, Kiviranta Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita. Kilpailunjohto Kilpailunjohtaja Jouko Karppanen Lähdöt

Lisätiedot

Espoon Punasen säännöt

Espoon Punasen säännöt Espoon Punasen säännöt Hyväksytty 26.3.2009 Voimaan 1.11.2009 Päivitykset hyväksytty 22.3.2017 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 1 2. Määritelmä... 1 3. Kilpailuaika... 1 4. Osanotto-oikeus... 1 5. Sarjajako...

Lisätiedot

ALUSTAVAT KILPAILUOHJEET

ALUSTAVAT KILPAILUOHJEET ALUSTAVAT KILPAILUOHJEET Kukkosuunnistus 20.6.2013 Lopulliset ohjeet kisapaikalla Toimihenkilöt: Kilpailunjohtaja: Arttu Hannula 050 532 3366 Ratamestari: Jussi Elo Tulospalvelu: Pertti Anttila Tiedottaja:

Lisätiedot

Helasuunnistus kansallinen keskimatka Tampere Kaukajärvi

Helasuunnistus kansallinen keskimatka Tampere Kaukajärvi Helasuunnistus kansallinen keskimatka Tampere Kaukajärvi Nämä Kilpailuohjeet ovat alustavat, lopulliset löytyvät kilpailukeskuksen tulostaululta. Kilpailuohjeet Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä

Lisätiedot

Kilpailuohjeet kansalliset 14.5.2016 Tunturimäen valloitus

Kilpailuohjeet kansalliset 14.5.2016 Tunturimäen valloitus 1 Kilpailuohjeet kansalliset 14.5.2016 Tunturimäen valloitus 14.5.2016 Joensuun Kiihtelysvaarassa Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita. Lopulliset kilpailuohjeet ovat nähtävillä

Lisätiedot

Kilpailuohjeet YKV:n keskimatka ja Kultaisen kompassin karsintakilpailu

Kilpailuohjeet YKV:n keskimatka ja Kultaisen kompassin karsintakilpailu 1 Kilpailuohjeet YKV:n keskimatka ja Kultaisen kompassin karsintakilpailu Avoin kansallinen suunnistuskilpailu Seinäjoen Ylistaron Untamalassa su 31.5.2015 Säännöt Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä

Lisätiedot

KUKKOSUUNNISTUS 18.6.2015

KUKKOSUUNNISTUS 18.6.2015 KUKKOSUUNNISTUS 18.6.2015 Alustavat Kilpailuohjeet 1. KILPAILUSÄÄNNÖT Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja näitä järjestäjän ohjeita. 2. TOIMIHENKILÖT Kilpailunjohtaja: Arttu Hannula 050 532 3366

Lisätiedot

1(11) ENNAKKO-OHJE ULDA ULDA 2014. Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 18.5.2014 Söderkullassa. Ennakko-ohje

1(11) ENNAKKO-OHJE ULDA ULDA 2014. Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 18.5.2014 Söderkullassa. Ennakko-ohje 1(11) 2014 Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 18.5.2014 Söderkullassa Ennakko-ohje 2(11) Tervetuloa seikkailemaan Ulda-maahisen kanssa! Puskapartiolaiset ry toivottaa sudenpentulaumanne sekä seikkailijajoukkueenne

Lisätiedot

Liikesarjan SM-liiga Hämeenlinna. Hämeenlinna 7.11.2009

Liikesarjan SM-liiga Hämeenlinna. Hämeenlinna 7.11.2009 Liikesarjan SM-liiga Hämeenlinna Hämeenlinna 7.11.2009. Järjestäjä: Hämeenlinnan Taekwondoseura ry Kilpailukutsu Liikesarjakilpailut Hämeenlinnan Taekwondoseura järjestää liikesarjojen SM-liigan kilpailun

Lisätiedot

TERVETULOA TÖRMÄÄN! Kilpailun järjestää Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Pohjois-Helsingin alue. 044-2616210 040-0324924

TERVETULOA TÖRMÄÄN! Kilpailun järjestää Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Pohjois-Helsingin alue. 044-2616210 040-0324924 TERVETULOA TÖRMÄÄN! Olette ilmoittautuneet mukaan Pääkaupunkiseudun Partiolaisten päiväsarjojen piirimestaruuskilpailuun Törmään, joka kisataan Helsingissä Viikin ulkoilualueella ja sen lähitienoilla lauantaina

Lisätiedot

Kansalliset 2-päiväiset Pohjantähtirastit 29.5.-30.5.2010

Kansalliset 2-päiväiset Pohjantähtirastit 29.5.-30.5.2010 Kansalliset 2-päiväiset Pohjantähtirastit 29.5.-30.5.2010 Kilpailuohjeet Päätoimihenkilöt: Kilpailun johtaja: Pääratamestari: Lasten radat: Tulospalvelun johtaja: Kilpailu- ja ratavalvoja: Tuomarineuvosto:

Lisätiedot

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 Näillä säännöillä määritellään TUL:n kilpailujen järjestämistä,

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 3 MAKSIMIPISTEET 4. Tehtävän suorittamiseen on laskettu kuluvan aikaa 25 minuuttia.

TEHTÄVÄ 3 MAKSIMIPISTEET 4. Tehtävän suorittamiseen on laskettu kuluvan aikaa 25 minuuttia. PARTIOTAITOJEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUT 8.-9.3.2003 SARJA Sininen 2 Riihimäki 3 MAKSIMIPISTEET 4 LUONNONTUNTEMUS TAITO Tehtävän suorittamiseen on laskettu kuluvan aikaa 25 minuuttia. Vartion tehtävänä

Lisätiedot

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012.

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

Kilpailuohjeet Tuplasprintti suunnistuskilpailu klo 12.15

Kilpailuohjeet Tuplasprintti suunnistuskilpailu klo 12.15 11.9.2013 1(5) Kilpailuohjeet Tuplasprintti suunnistuskilpailu 14.9.2013 klo 12.15 Huom! Tämä on alustava kilpailuohje. Tarkista lopullinen kilpailuohje kilpailupaikalla. Tuplasprintti Tuplasprintti on

Lisätiedot

Tämä kilpailuohje on alustava. Lopullinen kilpailuohje on nähtävänä kilpailukeskuksessa.

Tämä kilpailuohje on alustava. Lopullinen kilpailuohje on nähtävänä kilpailukeskuksessa. Tampere-suunnistuksen sprintti 28.6.2013 KILPAILUOHJEET Tämä kilpailuohje on alustava. Lopullinen kilpailuohje on nähtävänä kilpailukeskuksessa. Säännöt Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja näitä

Lisätiedot

Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu

Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 15.05.2016 Sipoossa KISANJOHTAJAN TERVEISET Mahtavaa kun olette päättänee lähteä kisaamaan alueen parhaan sudenpentu- tai seikkailijajoukkueen tittelistä Sipoon raikkaisiin

Lisätiedot

Helasuunnistus kansallinen keskimatka Lempäälä Kalliojärvi

Helasuunnistus kansallinen keskimatka Lempäälä Kalliojärvi Helasuunnistus kansallinen keskimatka Lempäälä Kalliojärvi Huom! Nämä kilpailuohjeet ovat alustavat, viralliset kilpailuohjeet ovat nähtävillä kilpailukeskuksen tulostaululla. Kilpailuohjeet Kilpailussa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita.

SÄÄNNÖT: Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita. E-P:n pitkän matkan aluemestaruuskilpailut 9.8.2014 Teuvalla KILPAILUOHJEET TOIMIHENKILÖT Kilpailun johtaja: Pasi Nevala Ratamestarit: Jari Mahlamäki, Pasi Lyyluoma Kilpailunvalvoja Karl-Gustav Norrgrann,

Lisätiedot

我 属 于 这 个 世 界. -sudenpentukilpailu SAATTAJAN OHJE 我 属 于 这 个 世 界 2014 SUDENPENTUKILPAILU 10.5.2014. Lahti. Hämeen Partiopiiri ry

我 属 于 这 个 世 界. -sudenpentukilpailu SAATTAJAN OHJE 我 属 于 这 个 世 界 2014 SUDENPENTUKILPAILU 10.5.2014. Lahti. Hämeen Partiopiiri ry 我 属 于 这 个 世 界 -sudenpentukilpailu SAATTAJAN OHJE 我 属 于 这 个 世 界 2014 SUDENPENTUKILPAILU 10.5.2014 Lahti Hämeen Partiopiiri ry 我 属 于 这 个 世 界 2014 SAATTAJAN OHJE Tervehdys hämäläiset sudenpennut ja laumanjohtajat!

Lisätiedot

Kilpailunjohtaja Mikko Heikkinen, puh. 0400 750 884 Tiedottaja Jarmo Tanskanen, puh. 050 553 6899

Kilpailunjohtaja Mikko Heikkinen, puh. 0400 750 884 Tiedottaja Jarmo Tanskanen, puh. 050 553 6899 Suunnistuksen SM keskimatka R2 Kangasalla 15.9.2012 KILPAILUOHJEET Kilpailunjohto Tuomarineuvosto Kilpailunjohtaja Mikko Heikkinen, puh. 0400 750 884 Tiedottaja Jarmo Tanskanen, puh. 050 553 6899 Varajohtaja

Lisätiedot

Sudenpentukilpailu

Sudenpentukilpailu 1 (5) Kilpailun järjestäjä Pentueenne on ilmoittautunut Aaltojen Ahti -sudenpentukisaan! Kisapäivä vietetään tutustumalla Ahdin valtakuntaan - sekä tekemällä myös muutamia maallisempiakin juttuja. Säännöt

Lisätiedot

AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMANCUPIN 3. JA 4. OSAKILPAILU KAUHAJOKI 15. 16.5.2015

AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMANCUPIN 3. JA 4. OSAKILPAILU KAUHAJOKI 15. 16.5.2015 AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMANCUPIN 3. JA 4. OSAKILPAILU KAUHAJOKI 15. 16.5.2015 Perjantaina 15.5.2015 sprinttimatkat, väliaikalähtö Ohjelma Aseiden merkkaus

Lisätiedot

RastiPiikkiön kansalliset Piikkiössä 2.9.2012

RastiPiikkiön kansalliset Piikkiössä 2.9.2012 KILPAILUOHJEET RastiPiikkiön kansalliset Piikkiössä 2.9.2012 1. SÄÄNNÖT Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä sekä järjestäjän antamia ohjeita. 2. TOIMIHENKILÖT KILPAILUNJOHTAJA: Jaakko Käyhkö 050 5325540

Lisätiedot

Avoin am-sprinttisuunnistuskilpailu Loimaalla 9.9.2015 Kilpailukeskuksena Loimaan kaupungin Urheilukeskus

Avoin am-sprinttisuunnistuskilpailu Loimaalla 9.9.2015 Kilpailukeskuksena Loimaan kaupungin Urheilukeskus LOIMAAN JANKKO RY. Avoin am-sprinttisuunnistuskilpailu Loimaalla 9.9.2015 Kilpailukeskuksena Loimaan kaupungin Urheilukeskus 1. Toimihenkilöt Kilpailunjohtaja ja tiedottaja: Osmo Hongisto puh. 040 716

Lisätiedot

Kyu Cup 2015 SIJAINTI ALUSTAVA OHJELMA KENDO. Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015

Kyu Cup 2015 SIJAINTI ALUSTAVA OHJELMA KENDO. Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015 Kyu Cup 2015 Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015 Pori Kendoseura järjestää Kyu Cup kendokilpailut lokakuun lopulla 31.10. 1.11.2015 Porissa. Kaikki kyu tasoiset kendon, iaidon ja jodon

Lisätiedot

Karhujahti III h & 3h Rogaining tapahtuma la Laitasaari

Karhujahti III h & 3h Rogaining tapahtuma la Laitasaari Karhujahti III 2017 2h & 3h Rogaining tapahtuma la 9.9.2017 Laitasaari Suunnistajat, vaeltajat, retkeilijät, polkujuoksijat, seikkailu-urheilijat, yritykset, kaveriporukat ja perheet tervetuloa mukaan

Lisätiedot

KILPAILUOHJE. Kansallinen keskimatka ja maakuntaviesti Raahe, Sarvankangas elokuuta 2014

KILPAILUOHJE. Kansallinen keskimatka ja maakuntaviesti Raahe, Sarvankangas elokuuta 2014 KILPAILUOHJE Kansallinen keskimatka ja maakuntaviesti Raahe, Sarvankangas 23.-24. elokuuta 2014 Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita. Kilpailun johtaja Valvoja Ratamestariryhmän

Lisätiedot

METTÄSÄ 2015. Kilpailun järjestävät Saviseudun alueen lippukunnat. METTÄSÄ 2015 kotisivut http://www.lonu.fi/talvikisa/

METTÄSÄ 2015. Kilpailun järjestävät Saviseudun alueen lippukunnat. METTÄSÄ 2015 kotisivut http://www.lonu.fi/talvikisa/ METTÄSÄ2015 L SP:ntalvimestaruuskilpailut7.2.2015LoimaanAlastarolla 1(9) ENNAKKO JAKILPAILUOHJE TervetuloakilpailemaanMETTÄSÄ2015 kisaan! Tämäonyhdistettyennakko jakilpailuohje.kilpailupaikallaeijaetaerillistäkilpailuoh

Lisätiedot

Alustavat KILPAILUOHJEET

Alustavat KILPAILUOHJEET 33. Rastijahti Pöytyällä 17.10.2010 Alustavat KILPAILUOHJEET Säännöt Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä sekä kilpailun järjestäjän tässä kilpailuohjeessa antamia ohjeita. Kilpailun toimihenkilöt Kilpailun

Lisätiedot

TIMANTTILIIGA Kadonneen aarteen arvoitus Seikkailijakilpailu 21.05.2011

TIMANTTILIIGA Kadonneen aarteen arvoitus Seikkailijakilpailu 21.05.2011 1 TIMANTTILIIGA Kadonneen aarteen arvoitus Seikkailijakilpailu 21.05.2011 ENNAKKO-OHJE Karimo ry toivottaa seikkailijavartionne tervetulleeksi mukaan Lounais-Suomen Partiopiirin Timanttiliiga - seikkailijakilpailuun.

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Toimintakäsky I / 2011 18.2.2011 HELSINGIN SRA-KARSINTAKILPAILU I / 2011 1. JÄRJESTÄJÄ,

Lisätiedot

KILPAILUOHJEET PYÖRÄSUUNNISTUS SM PITKÄ MATKA

KILPAILUOHJEET PYÖRÄSUUNNISTUS SM PITKÄ MATKA 1(5) KILPAILUOHJEET PYÖRÄSUUNNISTUS SM PITKÄ MATKA SUNNUNTAI 26.9.2010, klo 10 Kilpailussa noudatetaan Suomen liiton sääntöjä, SM-pyöräsuunnistuksen erillisohjeita sekä järjestäjien antamia ohjeita. TOIMIHENKILÖITÄ

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

Hämeenlinnan hiihdot

Hämeenlinnan hiihdot 1 (5) Hämeenlinnan hiihdot Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 7.3.2015 Kilpailuohje 2 (5) KILPAILU Hämeenlinnan hiihdot, hiihtotapa vapaa (V), kilpailunumero 154. KILPAILUKESKUS JA -TOIMISTO Kilpailukeskus

Lisätiedot

LÖYTÖRETKI 2015. Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 25.04.2015 Keravalla

LÖYTÖRETKI 2015. Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 25.04.2015 Keravalla LÖYTÖRETKI 2015 Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 25.04.2015 Keravalla 2 Löytöretkeilijä Elokivi on kokenut maailmanympärysmatkailija, eikä hän olisi ensimmäistä kertaa lentokoneessa tai luolassa. Kartalla

Lisätiedot

Tikkurilan Judokat Ry. Kotikisojen järjestämisen opas

Tikkurilan Judokat Ry. Kotikisojen järjestämisen opas Kotikisojen järjestämisen opas 2 Kilpailun järjestämisen perusteet... 3 Kilpailukutsut... 3 Ottelupaikan järjestäminen... 3 Yksi vai kaksi ottelualuetta?... 3 Toimitsijapöydät... 3 Punnitus... 4 ATK-ohjelma

Lisätiedot

Sudenpentu- ja seikkailijakilpailut. Kilpailupaketin ohjeet Kilpailumääräykset Järjestelyohjeet

Sudenpentu- ja seikkailijakilpailut. Kilpailupaketin ohjeet Kilpailumääräykset Järjestelyohjeet Sudenpentu- ja seikkailijakilpailut Kilpailupaketin ohjeet Kilpailumääräykset Järjestelyohjeet 2 ALKUSANAT Onnistunut kilpailu on partiointia parhaimmillaan. Se on vaellusreitistä ja tehtävistä muodostuva

Lisätiedot

Jämijärvellä

Jämijärvellä Sudenpentukilpailu 07.05.2016 Jämijärvellä Sudenpennut opettelivat ennen kisoja nuotion sytyttämistä. Se tuntui kovin vaikealta. Puut olivat vähän kosteita ja kiehiset eivät kipristyneet niin kuin sampo

Lisätiedot

AHDIN VALTAKUNNASSA ENNAKKO-OHJE. Lapinlahdella 4.5.2013. Lapinlahden Siniveikot Sutelan Hukat Kinahmin Kiipijät

AHDIN VALTAKUNNASSA ENNAKKO-OHJE. Lapinlahdella 4.5.2013. Lapinlahden Siniveikot Sutelan Hukat Kinahmin Kiipijät AHDIN VALTAKUNNASSA ENNAKKO-OHJE Lapinlahdella 4.5.2013 Lapinlahden Siniveikot Sutelan Hukat Kinahmin Kiipijät Suojelijan terveiset Aloitin partion 9-vuotiaana Lapinlahden Siniveikoissa. Siniveikoissa

Lisätiedot

ENNAKKO-OHJE ULDA. Tervetuloa! Järjestäjä. Aikataulu

ENNAKKO-OHJE ULDA. Tervetuloa! Järjestäjä. Aikataulu 1(9) Tervetuloa Kisamaahan! Olet tervetullut Partiolaiset ry:n kevätmestaruuskilpailuihin Vaasaan! Tämä on sekä ennakko-ohje että käsiohjelma. Lukekaa tämä huolella ja ottakaa mukaan, sillä kilpailussa

Lisätiedot

Sudenpentukilpailu 7.5.2016. Nastolassa

Sudenpentukilpailu 7.5.2016. Nastolassa Sudenpentukilpailu 7.5.2016 Nastolassa Parhaille Sudenpennuille! Olette älyttömän mielettömästi tervetulleita näihin kisoihin. Kilpailunjärjestäjät ovat tehneet parhaansa jotta päivä olisi Teille ikimuistoinen.

Lisätiedot

Avoin AM keskimatka Euran Savikolla 15.5.2010 ALUSTAVAT KIPAILUOHJEET

Avoin AM keskimatka Euran Savikolla 15.5.2010 ALUSTAVAT KIPAILUOHJEET Lopullinen kilpailuohje julkaistaan kilpailupäivänä ilmoitustaululla Avoin AM keskimatka Euran Savikolla 15.5.2010 ALUSTAVAT KIPAILUOHJEET Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä sekä Satakunnan Suunnistus

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015 Sivu 1(6) MARATON CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous Laatija / tiedustelut: Pekka Tulonen 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa

Lisätiedot

Trail Triathlon SÄÄNNÖT KILPAILUOHJE

Trail Triathlon SÄÄNNÖT KILPAILUOHJE Versio 1.1, (julkaistu 17.4.2016) Säännöt ja kilpailuohje päivittyy kevään aikana, lopullinen versio julkaistaan viimeistään viikkoa ennen kilpailupäivää. Trail Triathlon SÄÄNNÖT JA KILPAILUOHJE TRAIL

Lisätiedot

OTTELU / LIIKESARJA SM-kilpailut

OTTELU / LIIKESARJA SM-kilpailut SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY OTTELU / LIIKESARJA SM-kilpailut 19.9.2015 Kuva: Elina Glad Paikka: Euran Urheilutalo Eurantie 33, 27510 Eura www.euranurheilutalo.fi ALUSTAVA AIKATAULU: Perjantai 18.9.2015 20.00-21.00

Lisätiedot

Legenda L-SP:n talvimestaruuskilpailut 9.2.2013, Turku Ennakko-ohje

Legenda L-SP:n talvimestaruuskilpailut 9.2.2013, Turku Ennakko-ohje Legenda L-SP:n talvimestaruuskilpailut 9.2.2013, Turku Ennakko-ohje TERVETULOA LEGENDA -KISOIHIN Olette ilmoittautuneet Lounais-Suomen Partiopiirin talvimestaruuskilpailuihin, onnittelut hyvästä valinnasta

Lisätiedot

Kilpailuohjeet Tuplasprintti suunnistuskilpailu Sunnuntaina 3.8.2014 klo 11 ja 13.30

Kilpailuohjeet Tuplasprintti suunnistuskilpailu Sunnuntaina 3.8.2014 klo 11 ja 13.30 3.8.2014 1(5) Kilpailuohjeet Tuplasprintti suunnistuskilpailu Sunnuntaina 3.8.2014 klo 11 ja 13.30 Tämä on alustava kilpailuohje. Tarkista lopullinen kilpailuohje kilpailupaikalla. Tuplasprintti Tuplasprintti

Lisätiedot

KULJETUS SUNDELL - RACE LOHJA 31.8.2014 SPV:n luvalla

KULJETUS SUNDELL - RACE LOHJA 31.8.2014 SPV:n luvalla KULJETUS SUNDELL - RACE LOHJA 31.8.2014 SPV:n luvalla KILPAILUKUTSU JÄRJESTÄJÄ PAIKKA C/O Virkkalantie 31 08700 Lohja Lohja, Aurlahti - Liessaarenkatu AJETTAVAT LUOKAT F4S GT30 SJ 15 GT15 SM osakilpailu

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMAN CUP 3. JA 4. OSAKILPAILU

AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMAN CUP 3. JA 4. OSAKILPAILU AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMAN CUP 3. JA 4. OSAKILPAILU Perjantaina 9.5.2014 sprinttimatkat, väliaikalähtö Ohjelma Klo 16.00 17.00 Kohdistus Klo 17.00-17.10

Lisätiedot

Ennakko-ohje. Partiotaitokilpailu , Oulu Oranssi ja vihreä sarja Limsiö 2010

Ennakko-ohje. Partiotaitokilpailu , Oulu Oranssi ja vihreä sarja Limsiö 2010 Ennakko-ohje Partiotyttölippukunta Oulun Valppaat toivottaa kaikki Pohjanmaan Partiolaisten tarpojaikäiset -partiotaitokilpailuun Oulun Kuivasjärvelle 24.4.2010. Kilpailuun on ilmoittautunut 8 vartiota

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU KUOPIO OPEN POOMSAE 2015 SPORT & SPA HOTEL VESILEPPIS, LEPPÄVIRTA 24.10.2015 JÄRJESTÄJÄ: KUOPION TAEKWONDO RY LIIKESARJAKILPAILU KUOPIO 2015 Kuopion Taekwondo

Lisätiedot

Aika alkaa ja päättyy rastihenkilön merkistä. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 10 minuuttia.

Aika alkaa ja päättyy rastihenkilön merkistä. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 10 minuuttia. Sarja: Sudenpennut Rasti X Tehtävä X Maksimipisteet 3 Taitotehtävä ENSIAPU Tehtäväkäsky Aika alkaa ja päättyy rastihenkilön merkistä. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 10 minuuttia. Lauman tehtävänä on

Lisätiedot

PALLO HUKASSA Kainuun Partiolaisten talvimestaruuskisat 11.2.2005 Kajaanissa

PALLO HUKASSA Kainuun Partiolaisten talvimestaruuskisat 11.2.2005 Kajaanissa Oranssi Vihreä Rasti Lähtö Tehtävä 1 Maksimipisteet 6 Aika- ja taitotehtävä Kätevyys Pilkkionki Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 60 minuuttia. Aika päättyy, kun vartio

Lisätiedot

Kokkolan Suunnistajien avoin kansallinen Kärppäjahti Öjassa 6.6.2015. (Emit) KILPAILUOHJEET. Timo Ronkainen (Kilpailupäivänä Pertti Salo)

Kokkolan Suunnistajien avoin kansallinen Kärppäjahti Öjassa 6.6.2015. (Emit) KILPAILUOHJEET. Timo Ronkainen (Kilpailupäivänä Pertti Salo) 1 Kokkolan Suunnistajien avoin kansallinen Kärppäjahti Öjassa 6.6.2015 Toimihenkilöt (Emit) KILPAILUOHJEET Kilpailun johtaja Timo Ronkainen (Kilpailupäivänä Pertti Salo) Pääratamestari Mikko Kukkola Lasten

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU Sunnuntaina 4.10.2015 CLASSIC MTB SPRINT ENDURO 2X4 SALO, HALIKKO, MÄRYNUMMI

KILPAILUKUTSU Sunnuntaina 4.10.2015 CLASSIC MTB SPRINT ENDURO 2X4 SALO, HALIKKO, MÄRYNUMMI KILPAILUKUTSU Sunnuntaina 4.10.2015 CLASSIC MTB SPRINT ENDURO 2X4 SALO, HALIKKO, MÄRYNUMMI Habanero Mountainbikers (HHCMB) järjestää MTB-endurokisan perinteiseen tyyliin Halikon Märynummen vuoristoalueella.

Lisätiedot

Hämeenlinnan hiihdot

Hämeenlinnan hiihdot 1 (5) Hämeenlinnan hiihdot Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 27.2.2016 Kilpailuohje 2 (5) KILPAILU Hämeenlinnan hiihdot, hiihtotapa perinteinen (P), kilpailunumero 154. KILPAILUKESKUS JA -TOIMISTO

Lisätiedot

Alustavat kilpailuohjeet HUOM! Lopulliset kilpailuohjeet nähtävänä kilpailupäivänä tulostaululla. Kilpailuohjeet

Alustavat kilpailuohjeet HUOM! Lopulliset kilpailuohjeet nähtävänä kilpailupäivänä tulostaululla. Kilpailuohjeet Alustavat kilpailuohjeet HUOM! Lopulliset kilpailuohjeet nähtävänä kilpailupäivänä tulostaululla. Kilpailuohjeet Kansallinen pyöräsuunnistuskilpailu Sprintti ja Keskimatka 2.8.2009 Mynämäellä Fillari-Cup

Lisätiedot

1.1 Kirjaudu omalla tunnuksellasi Kipaan kilpailulisenssin numerolla ja salasanallasi.

1.1 Kirjaudu omalla tunnuksellasi Kipaan kilpailulisenssin numerolla ja salasanallasi. (MAKSUJÄRJESTELMÄ) Suomen Ratsastajainliitto on ottamassa käyttöönsä maksujärjestelmän Kipaan. Kun ilmoittaudut kilpailuun, niin kaikki maksaminen tapahtuu verkkopankin kautta. Kilpailun loputtua saat

Lisätiedot

Saattaja saa kisan alussa kilpailuun liittyvän tarinan, jota saattaja voi lukea pentueelleen rastien välissä.

Saattaja saa kisan alussa kilpailuun liittyvän tarinan, jota saattaja voi lukea pentueelleen rastien välissä. Ennakko-ohje Kuunsiru Sudenpentukilpailu 20.05.2017 Haapajärvi Tervetuloa kisaamaan! Olet tervetullut Pohjanmaan Partiolaiset ry:n sudenpentu- ja seikkailijakilpailuihin Haapajärvelle! Tämä on sekä ennakko-ohje

Lisätiedot

I OHJELMA 15.7.2009 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat.

I OHJELMA 15.7.2009 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. KILPAILUN SÄÄNNÖT KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi Neste Jari-Pekka Ralli Päivämäärä 12.09.2009 Kilpailun arvo / sarjalogo F-Cup Kilpailun järjestäjä Heinolan Urheiluautoilijat ry Paikkakunta Heinola I

Lisätiedot

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Sudenpentujen päiväretki Korkeasaareen Kaikki TaMen sudenpennut tekevät päiväretken Korkeasaareen 9.4. Lisätietoa tapahtumakirjeliitteessä.

Lisätiedot

lwannas(ät)paju.oulu.fi 050-3534564 elinanuo(ät)paju.oulu.fi 050-3745906

lwannas(ät)paju.oulu.fi 050-3534564 elinanuo(ät)paju.oulu.fi 050-3745906 Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan partiopiirien talvimestaruuskilpailut Oulussa 17. 18.2.2007 Sivu 1/6 Ennakko-ohje TERVETULOA Vartionne on ilmoittautunut Lapin ja Pohjois- Pohjanmaan partiopiirien talvimestaruuskisoihin,

Lisätiedot

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 29.6.2012 Jarno Hakulinen Sisällys 1. Piirikohtaiset tilastot... 3 2. Vuosiselosteen palautuminen... 3 3. Tilastoissa käytettyjä termejä... 4 4. Jäsenistö...

Lisätiedot