OPAS SUDENPENTUJEN PARTIOTAITO- KILPAILUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS SUDENPENTUJEN PARTIOTAITO- KILPAILUT"

Transkriptio

1 A K E L A N OPAS 4. SUDENPENTUJEN PARTIOTAITO- KILPAILUT

2 AKELAN OPAS 4. SUDENPENTUJEN PARTIOTAITOKILPAILUT Tekstit: Ohjelmaryhmä, sudenpenturyhmä, Jouni Rynö Avustajat: Partiotalo Kuvitus: Annu Martelius Taitto: SP:n tiedotus/hanne Partanen Paino: Sävypaino 05/00 Julkaisija: Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry 2

3 SUDENPENTUJEN PARTIOTAITOKILPAILUT Sudenpennuille järjestetään piireittäin keväinen keltaisen sarjan partiotaitokilpailu, jonka tehtävien laadinnassa partiopiirit vuorottelevat. Tämä järjestelyohje on tehty tukemaan kilpailujen järjestämistä. Järjestelyohjeen tuntemisesta on apua myös laumanjohtajalle lauman pentueiden osallistuessa piirin kilpailuihin sekä järjestettäessä lippukunnan omia kilpailuja. Sudenpennut kilpailevat pentueena (vrt. vartio), jonka vahvuus on 4 6 sudenpentua. Pentueelle valitaan yksi sudenpentu pentueenjohtajaksi. Lisäksi pentueella on oltava saattaja. Hän huolehtii pentueesta kilpailun aikana, mutta ei osallistu tehtävien tekemiseen. Saattaja voi olla laumanjohtaja, vaeltaja tai esimerkiksi jonkun pennun isä tai äiti. Häneltä ei edellytetä partiotuntemusta. Kilpailujen tehtävät noudattelevat sudenpentuohjelman tehtäviä ja vaatimustasoa. Lisäksi tehtävissä voi olla yleistietouteen perustuvia tehtäviä. Kilpailut toteutetaan kulkemalla merkittyä maastolenkkiä rastilta rastille. Rastilla on rastinvanhin ja muita henkilöitä, jotka antavat ja arvostelevat tehtävät. Lippukunnassa järjestettävät kilpailut saattavat olla osa lauman retkiä, leirejä ja muita tapahtumia. Ne eivät tietenkään vaadi samanlaisia valmisteluja kuin piirin kilpailut. Useimmiten 3 rasteille tarvitaan vain yksi rastihenkilö eikä tehtäviä tarvitse esittää kirjallisesti. Reitti voi olla hyvin lyhyt, niin että pentueet eivät tarvitse saattajia, vaan seuraava rasti on näkö- tai kuuloetäisyydellä edellisestä. Lippukuntakilpailuissa pääpainon tulisi olla koulutuksella, yhteistoiminnalla ja luonnossa liikkumisella. Leireillä ja retkillä, kun laumanjohtajia ei ole ylenmäärin, voi rastin järjestelyn antaa pentueille. Jokaiselle pentueelle annetaan rastin aihe, esimerkiksi ensiapu-, solmu- tai nopeustehtävä. Pentue keksii itse tehtävän laumanjohtajan avustuksella, suunnittelee rastin toiminnan ja laatii arvosteluperusteet. Pentueet lähtevät saattajansa kera liikkeelle yksi kerrallaan. Ensimmäisenä kulkeva pentue merkitsee reitin (ellei sitä voi sopia yksikäsitteisesti saattajien kesken esimerkiksi kartalta), perustaa rastin johonkin sopivaan paikkaan ja ottaa vastaan perässä tulevat pentueet. Viimeisen mentyä pentue purkaa rastin ja reittimerkkejä poistaen siirtyy seuraavalle rastille. Näin sudenpennut oppivat myös partiotaitokilpailujen järjestämistä! Sudenpentukilpailut ovat ennen kaikkea osallistumista ja oman osaamisen testaamista, kokemuksen kartuttamista ja yhteistoiminnan oppimista. Sudenpennuille on syytä korostaa, että varsinainen kilpailu tapahtuu omaa itseään vastaan.

4 Suomen Par artiolaiset-finlands Scouter ry SUDENPENTUJEN PARTIOTAITOKILPAILUT Järjestelyohjeet JOHDANTO Nämä järjestelyohjeet koskevat Suomen Partiolaisten perinteisiä, vuodesta 1977 lähtien piireittäin järjestettyjä, keväisiä sudenpentujen taitokilpailuja. Näiden ohjeiden lisäksi kilpailujen järjestäjien tulee tuntea SP:n Turvallisuusohjeet sekä Partiotaitokilpailujen säännöt ja järjestelyohjeet, joita käytetään soveltuvin osin. KILPAILUN LUONNE Taitokilpailut ovat yksi keino partion kasvatustavoitteiden toteuttamisessa. Kilpailuissa toteutuu ennen kaikkea luonnossa liikkuminen leikki, mielikuvitus ja elämyksellisyys yhteistyö ja kaikkien osallistuminen sudenpennuille tarpeelliset tiedot ja taidot. Vanhempien partiolaisten sarjoista sudenpentujen taitokilpailut erottuvat muun muassa seuraavissa seikoissa: SUDENPENTUKILPAILUT Sudenpennut kilpailevat partiotaitokilpailuissa keltaisessa sarjassa. Sudenpentukilpailun järjestelyohjeista ja tehtävistä huolehtii SP:n sudenpenturyhmä. Piirit vuorottelevat käytännön suunnittelussa. Ohjeiden pohjalta piirit järjestävät alueellaan taitokilpailun, esimerkiksi antamalle ne lippukunnan tai lippukuntaryhmittymän järjestettäväksi. 4 Kilpailulla onselvä taustatarina pentueen mukana kulkee varttunut saattaja kilpailureitti on viitoitettu eikä sisällä suunnistusosuuksia tehtävissä korostetaan leikin ja mielikuvituksen avulla tapahtuvaa oppimista tehtävät pohjautuvat sudenpentuohjelman suorituksiin ja taitomerkkeihin tehtävä- ja pisteluetteloa ei julkaista tehtävien arvostelussa on ensisijalla oikeudenmukaisuus ja hyväntahtoisuus eikä ennakkosuunnitelmien toteutuminen tytöt ja pojat kilpailevat samassa sarjassa tuomarineuvoston muodostavat kilpailun johtaja ja valvoja.

5 KILPAILUJOUKKUE Kilpailujoukkuetta kutsutaan pentueeksi. Kuhunkin pentueeseen kuuluu 4 6 sudenpentua ja aikuinen saattaja. Joukkueena voi olla poika-, tyttö- tai yhteispentue. Poikkeustapauksessa pentueeseen voi kuulua eri lippukuntien sudenpentuja, sillä esimerkiksi vajaat pentueet voidaan haluttaessa yhdistää. KILPAILIJA Kilpailijana on kuluvan vuoden SP:n jäsenmaksun maksanut sudenpentu, iältään 7 10 vuotta. Iät lasketaan ennen kilpailuvuoden alkua täytetyin vuosin. SAATTAJA Jokaisella pentueella tulee olla varttunut saattaja, joka kulkee sudenpentujen mukana koko kilpailun ajan ja vastaa pentueen turvallisuudesta. Saattaja on sudenpentujohtaja, vaeltaja, partiojohtaja, sudenpennun isä tai äiti... Etukäteismainonnassa tulisi korostaa mahdollisuutta, että jokainen kilpailuista ja sudenpentutoiminnasta kiinnostunut henkilö voi toimia saattajana. Saattaja ei osallistu tehtävien suorittamiseen, paitsi siitä erikseen mainittaessa (esimerkiksi sahaaminen). Rastilla voi olla saattajille odotusalue. Heille voi olla myös omia tehtäviä ajankuluksi, viihteeksi tai ohjelmavihjeeksi. Kilpailutehtävissä, joissa tarvitaan turvallisuuden vuoksi valvontaa (esimerkiksi puukon käyttö), saattaja on läsnä. Saattaja saa kilpailun alussa saattajaohjeen. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT Kilpailujen johtajana toimii sudenpentujohtaja, jolla on voimassa oleva partiojohtajavaltakirja. Hänen apunaan on järjestelytoimikunta. 5

6 Jär ärjestel jestelytoimikuntaan voi kuulua mm. kilpailunjohtaja järjestelysihteeri tehtäväjohtaja ratamestari huoltopäällikkö tulostoimiston päällikkö (valvoja). Järjestelytoimikuntaan kannattaa valita myös kokemattomampia jäseniä, sillä kilpailujärjestelyt ovat erinomaista koulutusta vanhempien sarjojen kisojen järjestämiseen. Henkilöiden tehtävänjako voi olla esimerkiksi seuraava: KILPAILUNJOHTAJA vastaa kilpailusta koordinoi kilpailun järjestelyjä hoitaa yhteydet ulospäin vastaa avajaisten ja päättäjäisten järjestelyistä. JÄRJESTELYSIHTEERI toimii sihteerinä laatii kilpailukutsun vastaa ennakkoohjeen laatimisesta ja postittamisesta vastaanottaa ilmoittautumiset vastaa tehtäväkäskyjen ja muiden ohjeiden kirjoittamisesta huolehtii henkilökunnan varaamisesta ja kouluttamisesta huolehtii tarvikehankinnoista huolehtii kilpailun jälkiselvittelyistä, kuten kilpailumateriaalin arkistoinnista, löytötavaroista, kiitoskirjeistä ja tulosluettelon postituksesta. TEHTÄVÄJOHTAJA vastaa tehtävien suunnittelusta johtaa tehtävien koesuoritukset laatii tehtäväkäskyt ja arvostelupöytäkirjat suunnittelee rastien toiminnan ja miehityksen valvoo kilpailun aikana rastien toiminnan alkamisen ja sujumisen sekä antaa luvan rastien poistamiseen. RATAMESTARI osallistuu tehtävien suunnitteluun laatii kilpailureitin ja merkitsee sen tarkistaa rastien sijoitukset laatii kilpailun aikataulun varmistaa maanomistajien luvat alueiden käyttöön. HUOLTOPÄÄLLIKKÖ vastaa kuljetuksista vastaa muonituksesta vastaa ensiapujärjestelyistä. 6

7 huolehtii materiaalihankinnoista vastaa palkintojen hankinnasta vastaa viitoituksista ja opastuksesta kilpailupaikalle. TULOSTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ osallistuu tehtävien ja niiden arvostelun suunnitteluun hankkii tarvitsemansa henkilökunnan ja laskenta-apuvälineet vastaanottaa, tarkistaa ja arkistoi tulostoimistoon saapuvan materiaalin hyväksyy lasketut tulokset. VALVOJA Kilpailujen järjestämistä valvoo piirin asettama valvoja, jolla on kokemusta partiotaitokilpailujen järjestelyistä ja sudenpentutoiminnasta. Hänen tehtävänsä on tukea järjestävää organisaatiota tiedoillaan ja kokemuksellaan. KILPAILUSTA ILMOITTAMINEN Kilpailusta ilmoitetaan piireittäin kilpailukutsulla kilpailuohjeella saattajaohjeella. KILPAILUKUTSU Kilpailukutsu tulee julkaista (3 4 kk ennen kilpailua) tavalla, joka tavoittaa kaikki piirin lippukunnat. Kilpailukutsussa tulisi mainita ainakin ilmoittautumistapa ja viimeinen ilmoittautumispäivä mahdollisesti mahdollisuus jälki-ilmoittautumiseen korotetulla kilpailumaksulla maininta kilpailuohjeen lähettämisestä järjestäjien yhteyshenkilön nimi, osoite ja puhelinnumero järjestävä lippukunta. KILPAILUOHJE Kilpailuohje lähetetään jokaisen pentueen saattajalle tai pentueen yhteysosoitteeseen pari viikkoa ennen kilpailua. Ohjeesta tulisi löytyä kilpailun nimi ja paikka sekä saapumisohjeet kilpailuaikataulu tiedot saattajan vastuusta ja velvollisuuksista luettelo pentueen varusteista luettelo henkilökohtaisista varusteista maininta ruokailun järjestämisestä tai tieto siitä, tarvitaanko omat eväät yhteyshenkilön nimi, osoite ja puhelinnumero ote taustatarinasta sekä mahdollisesti toimintavihjeitä laumailtoihin. kilpailun nimi, ajankohta, kesto ja paikkakunta taustatarinan aihe pentueen koko ja kilpailijan ja saattajan edellytykset kilpailumaksu, sen maksutapa ja mitä maksu sisältää 7

8 SAATTAJAOHJE Saattajaohje annetaan saattajalle kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeessa tulisi olla kilpailun aikataulu maininta reitti- ja rastimerkinnöistä ohjeet saattajan toiminnasta tehtävien aikana tietoa kilpailun ensiapujärjestelyistä maininta ruokailusta, tulosten ilmoittamisesta ja palkintojenjaosta mahdollisesti kartta kilpailureitistä tietoa saattajan vastuusta kilpailun aikana mahdollisesti kuvaus rastille ilmoittautumisesta ei-partiolaisille KILPAILUMAKSU Kilpailusta peritään järjestelykustannukset, jotka kattavat tarjottavan ruuan, materiaalikustannukset, palkinnot sekä muut kilpailun kustannukset. Jälki-ilmoittautuneiden korotetulla kilpailumaksulla on tarkoitus kattaa ylimääräiset järjestelykulut, kuten lisämateriaalien hankinta. Palkintojen osuus kilpailumaksusta tulisi olla noin 20 %. TAUSTATARINA Kilpailulla tulisi olla taustarina, joka elävöittää kilpailua alusta loppuun. Tarina näkyy kisamerkissä, avajaisissa, tehtävissä, tehtäväkäskyissä, reittimerkinnöissä, rastijärjestelyissä, palkinnoissa, päättäjäisissä sekä niissä muissa yhteyksissä, joihin se luontevasti sopii. Mikäli haluatte käyttää jotain olemassa olevaa tarinaa tai hahmoa, niin ottakaa yhteyttä SP:n keskustoimistoon, jotta tekijänoikeuskysymykset tulevat selvitetyiksi. AVAJAISET Kilpailujen avajaisissa tulisi olla suuren urheilujuhlan tunnelmaa, esimerkiksi tarinaan liittyvän näytelmän muodossa. Lipunnosto tulisi tehdä pitkän kaavan mukaan eli komentaen kaikki vaiheet, sillä sudenpennut eivät välttämättä tiedä, mitä pitäisi tehdä, ja lippukunnissa voi olla erilaiset perinteet. TEHTÄVÄT Kilpailutehtävät on esitetty valtakunnallisessa ohjeessa. Tehtävät esitetään taustarinan muodossa. Piirit voivat valita valtakunnallisista tehtävistä sopivat tehtävät. Tehtäviä voi soveltaa ja halutessaan täydentää omilla tehtävillä. Sopiva määrä lienee tehtävää. KILPAILUN AIKATAULU Sudenpentukilpailujen sopiva pituus on 4 6 tuntia. Maastossa ollaan 3 5 tuntia, lisäksi ruokailuun ja palkintojen jakoon menee oma aikansa. Maaliin on syytä järjestää oheisohjelmaa. Aikaa menee myös eväiden syömiseen, joka tapahtuu mahdollisesti tähän soveltuvalla rastilla, jossa tehtävä liittyy ruuan valmistukseen. 8 Kilpailun tehtävät ät ovat leikkimielisiä monipuolisia, niin että ne kehittävät erilaisia taitoja, ominaisuuksia sekä mielikuvitusta varsinaista tekemistä yhteistoimintaa siten, että kaikki pentueen jäsenet voivat osallistua tehtävään pentueen koosta riippumatta.

9 luonnollisia ja luontevia väljiä suoritusajaltaan, varsinaisia aikatehtäviä vähän eivät vaadi erityisvarusteita riittävän vaikeita, jotta tuloksiin syntyy eroja arvostelua varten. Tehtävien suorittamisen jälkeen tulee sudenpennuille antaa välitön mahdollisuus saada palautetta suorituksestaan. Esimerkiksi jos joku ei osannut merimiessolmua, niin se opetetaan hänelle tehtävän jälkeen. Tehtävien oikeat vastaukset ja/tai arvosteluperusteet asetetaan esille tulostaulun yhteyteen, jos niitä ei voi antaa rastilla. ARVOSTELU Tehtävän enimmäispisteet määräytyvät tehtävän vaikeuden, työmäärän ja halutun painotuksen mukaan. Tehtäväkohtainen enimmäispistemäärä voi vaihdella 3:n ja 15:n välillä. Keltaisessa sarjassa ei anneta nollaa pistettä, jos pentue on yrittänyt suorittaa tehtävän. Kokonaispistemäärä ei ole kiinteä, vaan muodostuu laskemalla tehtävien pisteet yhteen. Arvostelukohteiden tulee olla mielekkäitä. Toimitsijoiden maun mukaan arvosteltaessa tulee enimmäispisteiden olla vähäiset. Runsaasti pisteitä tuottavien tehtävien arvosteluasteikon tulee olla tarpeeksi tiuha. Jos tehtävässä sallitaan saattajan apu (esimerkiksi sahaus), tämä osuus tehtävästä on jätettävä arvostelematta kaikilta pentueilta. Käytöstehtävissä huomio tulee kiinnittää yleisen käytöksen lisäksi pentueen jäsenten väliseen yhteistyöhön. 9 Arvostelu tulisi, mikäli mahdollista, tehdä pentueen kuullen, jotta sekä virheistä että oikeista suorituksista voisi oppia. Ennen kilpailua on päätettävä kolme mahdollisessa tasatilanteessa ratkaisevaa tehtävää. Tulosten julkaisemisen jälkeen on kilpailijoille varattava aikaa tuloksiin tutustumiseen ja mahdollisten tarkistuspyyntöjen tekemiseen ennen palkintojen jakoa. Mahdollisessa kiistatilanteessa ratkaisun tekee valvoja ja kilpailun johtaja. Järjestäjien virhe voi esimerkiksi johtaa koko tehtävän poistamiseen tulosluettelosta. KILPAILUREITTI Maaston tulee olla sudenpentuikäisille sopiva. Reitin pituus on noin 3 5 kilometriä. Reitillä ei ole suunnistusosuuksia, mutta tehtävissä voidaan edellyttää sudenpentuohjelman tasoisia suunnistuksellisia taitoja. Reitti tulee olla aukottomasti viitoitettu. Viitoitustapa voi muuttua matkan varrella tehtävien tai tarinan mukaan, mutta tämä tulee olla saattajan tiedossa. Reitin muoto valitaan olosuhteiden mukaan. Yleisimmät vaihtoehdot ovat: suora reitti, jolla tehtävät suoritetaan numerojärjestyksessä ja kaikki pentueet kulkevat reitin samalla tavoin kärrynpyöräreitti, jolla rastit sijaitsevat yhden keskusrastin ympärillä suunnilleen samalla etäisyydellä, ja kilpailun alussa pentueet hajaantuvat ja alkavat kiertää rasteja samaan suuntaan reitti kierretään kahteen eri suuntaan. Muita mahdollisuuksia voi kehitellä vapaasti.

10 RASTIT Rastin tulee olla viitoitetun reitin varrella ja selvästi merkitty. Rastilla on suorituspaikka ja tehtävästä riippuen myös saattajan odotuspaikka. Suorituspaikkoja tulee olla riittävästi jonotuksen välttämiseksi. Jos jonotusta ei voida välttää, pentueille järjestetään puuhattavaa odotusajaksi. Puuhaamistehtäviä ei arvostella, mikä tulee selvästi mainita. Pentueen saapuessa rastille, se ilmoittautuu rivissä rastihenkilölle, esimerkiksi: Pentue Valkohampaat, numero 16, ilmoittautuu rastille 4, vahvuus 1+5. Samalla pentue ja rastihenkilö tekevät sudenpentutervehdyksen. Jos saattaja on partiolainen, myös hän tervehtii. Jos pentue ilmoittaa vastauksensa suullisesti, on rastihenkilön syytä varmistaa pentueenjohtajalta, mikä on pentueen lopullinen vastaus. Kilpailijoiden ja järjestelyvastaavien tulee olla SP:n jäsenmaksun maksaneita. HUOLTO Kilpailussa tarjottavan ruuan tulisi sisältyä kilpailumaksuun. Jos ruokaa ei tarjota, siitä tulee olla maininta kilpailuohjeessa. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään reitin varrelle mehu- tai välipalarasti. Ruokaa suunniteltaessa tulisi huomioida mahdolliset ruoka-aineallergiat. TEHTÄVIEN ILMOITTAMINEN Tehtävän voi ilmoittaa taustatarinan muodossa. Suositeltavaa on kirjoittaa tehtäväkäsky suurelle pahville selkeästi ja lyhyesti. Pentue lukee käskyn tai seuraa, kun toimitsija lukee sen. On myös mahdollista jakaa tehtäväkäsky monisteena joka pentueelle. Tällöin pentueen lukutaito on varmistettava tai annettava saattajan lukea. Joka tapauksessa on ennen tehtävän alkamista varmistettava, että pentue on ymmärtänyt tehtävän. TURVALLISUUS PALKINNOT Kilpailujen turvallisuuteen Kilpailuissa voidaan jakaa pentuekohtaisia, mutta tulee kiinnittää mieluummin henkilökohtaisia palkintoja. Palkin- huomiota. Välitön ensiapu tojen jaossa ei ole syytä korostaa voittamista tai on oltava mahdol- häviämistä. Tästä syystä palkintoja voisi olla kaitojen lista ja sen saanti kaikkien kille osallistujille. Parhaatkaan palkinnot eivät tiedossa. Mahdol- välttämättä ole rahallisesti arvokkaita. Turhan takille lisilla vaarallisilla osuuksilla, kuten valtateiden varan jakamista on kuitenkin syytä välttää. Piirillä ylityksissä, on järjestettävä varotoimenpiteitä. voi olla oma sudenpentujen taitokilpailujen kiertopalkinto. Kilpailupaikalla tulee varautua sairaskuljetuksiin. Lisäksi jokaisen pentueen on hyvä saa- Kilpailuissa noudatetaan SP:n Turvallisuusohjeita. da tulosluettelo, josta selviävät pisteet tehtävittäin. 10

11 TIEDOTUS Muistakaa kutsua ajoissa paikalle yhteistyökumppaninne, kutsuvieraat, paikallislehti yms. Lehdistötiedotteessa tulisi olla kilpailun järjestäjät kilpailun luonne, mitä tehdään aika ja paikka maininta, että tiedote on vapaa julkaistavaksi. Toimittakaa tulokset piirinne ja paikallisiin lehtiin. TALVIKILPAILUT Keltaisen sarjan talvipartiotaitokilpailuja järjestettäessä on huomattava, että tehtävät pitäisi kyetä tekemään tumput kädessä rastien tulisi mahdollisuuksien mukaan sijaita kilpailukeskuksen lähellä, jotta pentueet voivat tarpeen vaatiessa käydä lämmittelemässä kilpailun aikana varusteluettelossa on muistutettava varavaatteista kilpailuohjeessa on mainittava mahdollinen pakkasraja ja lumitilanne sekä puhelinnumero, josta saa viime hetken tietoa. ARVIOINTI Välittömästi kilpailujen jälkeen olisi syytä tehdä kirjallinen arviointi kilpailujen onnistumisesta. Samoin olisi hyvä lähettää SP:n sudenpenturyhmälle ja tehtävän suunnitelleelle piirille tulosluettelo sekä arviointi kyseisen kilpailun järjestelyohjeista sekä toteutuksen onnistumisesta. Lisää vinkkejä löytyy seuraa aavista vihkosista Partiotaitokilpailujen säännöt ja järjestelyohjeet Turvallisuusohjeet Lippukuntakansio: sateenkaarikilpailu ONNISTUNEITA KILPAILUJÄRJESTELYJÄ, ILOISIA NAAMOJA JA MUKAVIA HETKIÄ NIIN KILPAILIJOILLE KUIN JÄRJESTÄJILLEKIN! Sudenpenturyhmä Suomen Par artiolaiset-finlands Scouter ry 11

12 Liite: Tehtä ehtävär ärunk unko Tässä on yksi esimerkki sudenpentukilpailun tehtävärungoksi. Tehtävät tulisi nivoa taustatarinaan mahdollisimman hyvin, jotta kilpailusta tulee nautittava tarina kerrottavaksi jälkipolville. Alkuun tehtäviä, joissa on eripituisia suoritusaikoja ja/tai paljon suorituspaikkoja. Lähtö rakentelu, naulausta, solmuja, porausta, sahausta 1. jotain paikkakunnan erikoisuutta, partiotietoutta 2. luovuutta, esimerkiksi variksenpelätin, sammalmajava 3. luonnontuntemus 4. yhteistoimintatehtävä, esimerkiksi viestitys, kuljetus 5. karttatehtävä 6. nuotiorasti, puukon käyttö, esimerkiksi makkaratikku, tikkupullatikku, syömäpuikot, kaarnavene (mehutarjoilu, omat eväät) 7. Kimin koe 8. ensiapu, esimerkiksi pyörtyminen, palovamma, paleltuma, kantoside, hälyttäminen 9. nokkeluustehtävä, esimerkiksi palapeli, siirto, 10. taustatarinaerikoisuus, -huipentuma Maali kiritaival, nopeustehtävä, missä älli ja maltti ratkaisevat enemmän kuin fyysinen kunto, esimerkiksi tasapainorata, sokkelo Liite: Ilmoittautumislomake Pentue... Lippukunta... Nimi Ikä Vakuutan, että nämä sudenpennut ovat lippukunnan jäsenmaksun maksaneita jäseniä lpk:n johtajan tai nimenkirjoittajan allekirjoitus 12

13 Liite: Kilpailuohje VANHAN MAJAVAN JÄLJET Olemme jutelleet Pöllömuorin kanssa ja hän on nähnyt Vanhan Majavan lähtevän reppu selässä kohti Majavalampea. Kädessään Majavalla oli ollut vanha, kellastunut kartta, jonka hän oli nopeasti piilottanut, kun oli nähnyt Pöllömuorin katselevan häntä. Vanha Majava oli piirrellyt nuolia maahan mennessään ja huikannut Pöllölle, että jos häntä ei pian kuulu takaisin, niin hän jättää kyllä perässä tuleville vihjeitä siitä, minne hän on mennyt. TERVETUL VETULOA MAJAVALAMMELLE ALAMMELLE LAUANT ANTAIN AINA A ETSIMÄÄN VANHAA MAJAVAA. AA. Kilpailukeskuksena on Majavalammen ala-aste, majavanhäntäviitoitus kilpailupaikalle alkaa päätieltä. Katso liitteenä olevaa karttaa. Kilpailuaikataulu: Ilmoittautuminen alkaa klo 9.30 (täyttäkää lomake etukäteen) Avajaiset klo Maastosta noin klo Ruokailu Palkintojen jako noin klo Kilpailupentueen koko on 4 6 pentua, jotka ovat iältään vuotiaita. Iät lasketaan ennen kilpailuvuotta täytetyin vuosin Lisäksi pentueella tulee olla saattaja, joka voi olla laumanjohtaja, vaeltaja tai muu varttunuthenkilö, isä tai äiti, jolla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta partiotoiminnasta, mutta joka pystyy huolehtimaan pentueesta koko kilpailun ajan. Pentueen var arusteet: ❺ vasara ❺ saha ❺ vintilä ja 8 12 mm puupora ❺ makuualusta ❺ ensiside kyypakkaus ❺ Henkilökohtaiset var arusteet: ❺ huivi ❺ reppu ❺ terävä puukko ❺ retkievästä ❺ muki ❺ säänmukainen pukeutuminen kumisaappaat (reitti on märkä) ❺ Maastossa on ruokarasti, jossa saa mehua ja voi syödä omia eväitään. Kilpailun jälkeen kilpailukeskuksessa on tarjolla ruoka. Ennen kilpailua pentueen kanssa kannattaa harjoitella turvallista puukon käyttöä ja maamerkkejä. Kysymyksiin vastaa Jone Johtaja Majavalampi, puh Ter ervetuloa, etuloa, toivoo oo Pöllö ja Majavalammen alammen Kiertäjät ry

14 Liite: Kilpailukutsu VANHAN MAJAVAN JÄLJET Vanha Majava a on hävinn vinnyt! Mutta ei suinkaan jälkiä jättämättä. Kutsumme kaikki piirin sudenpentupentueet Majavalammelle lauantaina selvittämään, minne Vanha Majava on hävinnyt ja samalla kilpailemaan piirin sudenpentujen keväiseen partiotaitokilpailuun. Kilpailupentueen koko on 4 6 sudenpentua, iältään 7 10 vuotta. Iät lasketaan ennen kilpailuvuotta täytetyin vuosin. Lisäksi pentue tarvitsee varttuneen saattajan, joka ei välttämättä tarvitse aikaisempaa partiotuntemusta. Kilpailumaksu on 200 mk, joka sisältää ruuan kilpailun jälkeen sekä kilpailussa jaettavan materiaalin. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista saakka korotetulla maksulla, joka on 250 mk. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi kilpailuohje ja pankkisiirtolomake. Ilmoittautuminen tapahtuu Jone Johtajalle viimeistään 8.5. mennessä phelimitse (puh ) tai osoitteella Jone Johtaja Majavalampi Ilmoittautumisessa on mainittava pentueen nimi, lippukunta sekä yhteyshenkilön nimi, osoite ja puhelinnumero. Kyselyihin vastaa Jone Johtaja. Ter ervetuloa, etuloa, toivoo oo Majavalammen alammen Vaeltaja aeltajat t ry. 14

15 Liite: Saattajan ohje Ter ervetuloa etuloa Majavalammelle alammelle. Olet ottanut ut tärkeän tehtävän, än, huolehdit pentueesta kok oko o kilpailun ajan. Toi oivomme omme, että näiden ohjeiden avulla voit oit omalta osaltasi taata ta pentueellesi hauskan ja turvallisen kilpailupäivän. än. Mahdollisiin kysym ysymyksiin yksiin vasta astataan taan ilmoittautumispisteessä. Ylimääräiset äiset var arusteet: Ylimääräiset varusteet voi jättää ensimmäiseen luokkahuoneistoon. Kilpailunumero: Kilpailunumero kiinnitetään pentueen johtajan rintaan. Avajaiset: Kilpailun avajaiset ovat klo 10.00, jolloin pentueet järjestäytyvät varusteineen jonoihin lipputangon ympärille, pentueenjohtaja ensimmäisenä, saattaja viimeisenä. Lipunnostossa kaikki tekevät sudenpentutervehdyksen, pojat paljaaseen päähän, mikäli päässä ei ole partiopäähine. Kilpailu: Avajaisista siirrytään lähtötehtävän kautta suoraan maastoon. Vasaraa, sahaa ja poraa ei tarvita lähtötehtävän jälkeen, vaan ne voi jättää kilpailukeskukseen. Kilpailureitti on merkitty majavanhäntämerkeillä, joiden yhteydessä on myös maamerkki. Saattaja huolehtii reitillä pysymisestä. Mikäli pentue jostain syystä keskeyttää kilpailun, saattajan tulee ilmoittaa siitä rastipäällikölle ja kilpailukeskukseen. Pentue ilmoittautuu rasteilla rastinvanhimmalle: järjestäytyy riviin, tekee sudenpentutervehdyksen ja pentueenjohtaja sanoo esimerkiksi: Valkohampaat, numero 16, vahvuus 1+4, ilmoittautuu rastille kolme. Maastosssa on reitin puolivälissä nuotiorasti, jossa tarjoillaan mehua ja siellä on mahdollista syödä omia eväitä. Saattaja ei saa auttaa pentuetta tehtävien teossa, ellei erikseen niin sallita. Rastilla, jolla käytetään puukkoa ja työkaluja, saattajan tulee valvoa pentujen toimintaa ja omaa harkintaa käyttäen auttaa niiden käytössä. Tarkoitus on, että pennut tekevät itse sen, mitä osaavat ja pystyvät. Jokaisella rastilla on ensiapulaukku, lisäksi lähdössä, nuotiorastilla ja maalissa on ensiapuhenkilökuntaa. Maali: Maalissa on tarjolla ruokaa, saattajille teetä ja kahvia ja pennut voivat tehdä itselleen kisamerkin. Mahdolliset oikeat vastaukset ovat nähtävissä tulostaulun vieressä. Palkinnot pyritään jakamaan 20 minuuttia sen jälkeen, kun viimeinen pentue on saapunut maaliin, noin klo Toi oivomme omme muka ukavaa aa kilpailupäivää ää! 15

16 16

Partiotaitokilpailu j e n

Partiotaitokilpailu j e n Partiotaitokilpailu j e n SÄ ÄNNÖT JA järjeste lyohjeet Tekijät Maria Himanka Jukka Koskinen Sakari Kouti Petteri Leinonen Jarkko Olkinuora Tapio Ranta Taina Roine (Tuloslaskennan osalta) Kristiina Runstén

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun partiolaisten partiotaitokilpailujen järjestelyohje

Pääkaupunkiseudun partiolaisten partiotaitokilpailujen järjestelyohje Pääkaupunkiseudun partiolaisten partiotaitokilpailujen järjestelyohje L UONNOS 23.10.2014 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...6 2. JÄRJESTELYJEN KÄYNNISTÄMINEN...6 3. PESTIKUVAUKSET LYHYESTI...9 4. LÄHTÖKOHDAT...10

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI ry PARTIOTAITOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI ry PARTIOTAITOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI ry PARTIOTAITOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty 14.4.2009 Voimaan 1.8.2009 Eräs partiotoiminnan päämääristä on tarjota terveyttä, voimaa ja luonnetta kehittäviä joukkuekilpailuja.

Lisätiedot

Mikko Hollmén, Lauri Solin, Taru Tumi. Jaana Kivipelto ja Marika Venäläinen. Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry 2001

Mikko Hollmén, Lauri Solin, Taru Tumi. Jaana Kivipelto ja Marika Venäläinen. Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry 2001 Kisavartion opas Tekstit Mikko Hollmén, Lauri Solin, Taru Tumi Toimittajat Jaana Kivipelto ja Marika Venäläinen Piirrokset Tommi Lukinmaa Taittaja Eppu Lahtinen Julkaisija Suomen Partiolaiset - Finlands

Lisätiedot

Tämä lippukuntakilpailu on laadittu vuonna 1997 julkaistun Sateenkaari-paketin pohjalta.

Tämä lippukuntakilpailu on laadittu vuonna 1997 julkaistun Sateenkaari-paketin pohjalta. Tämä lippukuntakilpailu on laadittu vuonna 1997 julkaistun Sateenkaari-paketin pohjalta. Julkaisija: Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry Alkusanat ja kokoaminen: Maria Nurminen Tehtävät: Mikko Hollmén,

Lisätiedot

RESUL:N JOTOSTEN JÄRJESTELYOHJEET

RESUL:N JOTOSTEN JÄRJESTELYOHJEET 1 RESUL:N JOTOSTEN JÄRJESTELYOHJEET Kuntoliikuntatoimikunta 17.11.2009, RESULin hallitus 28.11.2009 RESUL:N JOTOSTEN JÄRJESTELYOHJEET Johdanto 2 1. Kilpailuorganisaatio ja sen koulutus 3 2. Yleisjärjestelyt

Lisätiedot

PÄPAN LISÄOHJE SP:N PARTIOTAITOKILPAILUJEN SÄÄNTÖIHIN JA JÄRJESTELYOHJEISIIN

PÄPAN LISÄOHJE SP:N PARTIOTAITOKILPAILUJEN SÄÄNTÖIHIN JA JÄRJESTELYOHJEISIIN Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry Kilpailutoimikunta PÄPAN LISÄOHJE SP:N PARTIOTAITOKILPAILUJEN SÄÄNTÖIHIN JA JÄRJESTELYOHJEISIIN 6.5.2003-1 - Sisällys 1 Johdanto 2 Kilpailutoimikunta 3 Kilpailuajankohdat

Lisätiedot

ENNAKKO-OHJE HABARI ZA MCHANA, HYVÄT KILPAILIJAT!

ENNAKKO-OHJE HABARI ZA MCHANA, HYVÄT KILPAILIJAT! HABARI ZA MCHANA, HYVÄT KILPAILIJAT! Kädessänne oleva Nyota ya Afrikan ennakko-ohje kertoo kisojen olevan lähellä reilun viikon kuluttua. Kisoja on tehty nyt pari vuotta. Kilpailun järjestävät kolme toisilleen

Lisätiedot

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali Ryhmänohjaajakoulutuksen tukimateriaali Julkaisija: Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Suunnittelu ja tekstit: Anita Isokääntä, Kaisa Johto, Marika Mansikkamäki, Janne Jantunen Ristolainen, Maria

Lisätiedot

Partiotaitojen suomenmestaruuskilpailut Keminmaassa lauantaina 1 9.5.201 2 ENNAKKO-OHJE. www.lappi.partio.fi/jatuli. Ennakko-ohjeen liitteet

Partiotaitojen suomenmestaruuskilpailut Keminmaassa lauantaina 1 9.5.201 2 ENNAKKO-OHJE. www.lappi.partio.fi/jatuli. Ennakko-ohjeen liitteet Partiotaitojen suomenmestaruuskilpailut Keminmaassa lauantaina 1 9.5.201 2 ENNAKKO-OHJE www.lappi.partio.fi/jatuli Ennakko-ohjeen liitteet Liite 1. Vartioiden ilmoittautumislomake Liite 2. Keminmaan kartta

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2012 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2012 Terve kaikille Järvi- Suomen Partiolaisille! Kevään etenemisen huomaa sulaneista tienpientareista. Lumen hävitessä paljastuu kaikenlaista roinaa,

Lisätiedot

KILPAILUOHJE JA KÄSIOHJELMA. Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n partiotaitojen talvimestaruuskilpailut Kajaanissa 5.-6.2.2011.

KILPAILUOHJE JA KÄSIOHJELMA. Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n partiotaitojen talvimestaruuskilpailut Kajaanissa 5.-6.2.2011. KILPAILUOHJE JA KÄSIOHJELMA Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n partiotaitojen talvimestaruuskilpailut Kajaanissa 5.-6.2.2011. Tervetuloa Kajaaniin! Kajaanin Korvenpojat ry toivottaa teidät tervetulleeksi Järvi-Suomen

Lisätiedot

TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA

TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA (Tarkkuussuunnistuksen maailmanmestaruuskilpailujen säännöt) (Tarkkuussuunnistuksen alueellisten mestaruuskilpailujen

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 23.8.2009 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

VALJAKKOAJOKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET JA LOMAKKEISTO. Kati Honkanen

VALJAKKOAJOKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET JA LOMAKKEISTO. Kati Honkanen VALJAKKOAJOKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET JA LOMAKKEISTO Kati Honkanen 2010 Tämä työ on tehty juuri sinulle: VALJAKKOAJOKILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄ TOIMIHENKILÖ KILPAILIJA MUUTEN VAAN ASIASTA KIINNOSTUNUT Valjakkoajokilpailujen

Lisätiedot

RALLIKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOPAS 2014

RALLIKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOPAS 2014 RALLIKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOPAS 2014 Tähän oppaaseen on koottu perusasioita, mitä rallikilpailun järjestämiseen tarvitaan. Sääntöasiat löytyvät sääntökirjasta, joten sellaiset kohdat on tarkoituksella

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 28.5.2012 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA MERITUULEN TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 01.12.2014 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Merituulen omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän

Lisätiedot

- 1 - ILMOITTAUTUMINEN JA ILMOITTAUTUMISMAKSUT Yleistä... 9

- 1 - ILMOITTAUTUMINEN JA ILMOITTAUTUMISMAKSUT Yleistä... 9 TOIMINTAKÄSIKIRJA - 1 - SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Mikä on SAKUstars?... 4 SAKUstarsin tarkoitus... 4... 4 Kisojen hakeminen... 5 Kisaväri, teema ja maskotti... 5 YLEISET TOIMIJAT SAKU ry:n hallitus... 6

Lisätiedot

Taso 1: Teen aikataulun yhdestä tehtävästä

Taso 1: Teen aikataulun yhdestä tehtävästä Aktiviteetti: Aikataulu Taso 1: Teen aikataulun yhdestä tehtävästä Tavoite: Tarpoja opettelee suunnittelemaan omaa toimintaansa ja pitämään kiinni sovitusta aikataulusta. Tarpoja ymmärtää, että toiminnan

Lisätiedot

TIMANTTILIIGA Kadonneen aarteen arvoitus Seikkailijakilpailu 21.05.2011 Turku / Hirvensalo Wäinö Aaltosen koulu

TIMANTTILIIGA Kadonneen aarteen arvoitus Seikkailijakilpailu 21.05.2011 Turku / Hirvensalo Wäinö Aaltosen koulu 1 TIMANTTILIIGA Kadonneen aarteen arvoitus Seikkailijakilpailu 21.05.2011 Turku / Hirvensalo Wäinö Aaltosen koulu ENNAKKO-OHJE Tuulihaukat toivottaa seikkailijavartionne tervetulleeksi mukaan Lounais-Suomen

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset syksy 2011 Järvi-Suomen Partiolaiset syksy 2011 Palaute on tärkeä! Muistanet, että Kippoa uudistettiin kentältä tulleen palautteen myötä. Palaute oli, että aiempi Kippo oli liian organisaatiota esittelevä

Lisätiedot

TOIMIVA LIPPUKUNTA. Julkaisun tiedot 2 LIPPUKUNTAKANSIO

TOIMIVA LIPPUKUNTA. Julkaisun tiedot 2 LIPPUKUNTAKANSIO TOIMIVA LIPPUKUNTA TOIMIVA LIPPUKUNTA Julkaisun tiedot Lippukuntakansioryhmä: Heidi Krzywaki, Petri Laiho, Pertti Lehtinen, ( v. 1997) Chride Mylius, Yrjö Nenonen, Rasa Nieminen, Anneli Tuominen, Tapani

Lisätiedot

METSÄTAITOMESTARUUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄN OPAS

METSÄTAITOMESTARUUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄN OPAS 1 METSÄTAITOMESTARUUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄN OPAS Suomen Metsäurheiluliitto r.y. 2001 Ari Niiranen - Reino Seilonen 2 METSÄTAITOMESTARUUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄN OPAS SISÄLTÖ sivu Alkusanat 3 1. Järjestämisoikeus

Lisätiedot

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa partio-ohjelma Partioohjelma Työryhmä: SP:n ohjelmaryhmä 2001 2002 Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Toimitus: SP:n tiedotus Ulkoasu: Liisa Holm Taitto: Tuija Lahti Piirrokset: Väinö Teittinen

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Jukolan viesti Kaukametsäläiset ry. OHJEITA ja NEUVOJA Jukolaan osallistumista suunnitteleville ja ensikertalaisille JUKOLA-OPAS. www.jukola.

Jukolan viesti Kaukametsäläiset ry. OHJEITA ja NEUVOJA Jukolaan osallistumista suunnitteleville ja ensikertalaisille JUKOLA-OPAS. www.jukola. Jukolan viesti Kaukametsäläiset ry OHJEITA ja NEUVOJA JUKOLA-OPAS www.jukola.com Versio: 2013 Lukijalle Jukolan viesti on tapahtuma, johon osallistuu joka vuosi satoja ensikertalaisia. Useissa ensikertalaisten

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 ESIMERKIKSI Success in training the boy depends largely on the Scoutmaster s own personal example. Robert Baden-Powell Vapaasti käännettynä otsikko

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 KIPPO - Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n koulutusten ja tapahtumien infolehti piirin jäsenille. Kippo ilmestyy 2 kertaa vuodessa. PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

HAIKKI OHJELMARYHMÄN JULKAISUJA

HAIKKI OHJELMARYHMÄN JULKAISUJA HAIKKI OHJELMARYHMÄN JULKAISUJA HAIKKI Teksti: Janne Peltola & Teemu Penttilä, Linda Manner Kannen kuva: Pekka Huima Taitto: Ville Salo, Linda Manner Julkaisija: Ohjelmaryhmä / Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

Lisätiedot