Kehitysvammaisten päivätoiminnan, työtoiminnan sekä avotyön ja tuetun työn järjestäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitysvammaisten päivätoiminnan, työtoiminnan sekä avotyön ja tuetun työn järjestäminen"

Transkriptio

1 1/16 TARJOUSPYYNTÖ Kehitysvammaisten päivätoiminnan, työtoiminnan sekä avotyön ja tuetun työn järjestäminen 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Kotkan kaupunki ja Pyhtään kunta Kilpailuttava yksikkö: Suomi puh Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintayksikön luonne: Kunta tai kuntayhtymä Mukana olevat muut yhteisöt: Kotkan kaupunki Pyhtään kunta Hankintayksikön esittely: Kilpailuttava yksikkö: on Etelä-Kymenlaaksossa toimiva yhteishankintayksikkö. Sen asiakkaita ovat Haminan ja Kotkan kaupungit, Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden kunnat, Carea - Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä sekä niiden liikelaitokset ja yhtiöt, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Kotka-Kymin seurakuntayhtymä, Pyhtään seurakunta ja Haminan seurakunta. 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Kehitysvammaisten päivätoiminnan, työtoiminnan sekä avotyön ja tuetun työn järjestäminen Hankinnan tunniste- tai viitenumero: Hankinnan kuvaus: Tarjouspyyntö koskee kehitysvammaisten päivätoiminnan, työtoiminnan sekä avotyön ja tuetun työn järjestämistä Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan tarpeisiin. Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon Päänimikkeistö: (Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut)

2 2/16 Hankinnan voimassaoloaika: Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: Sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella ajalle Optiokauden mahdollisesta käytöstä päätetään viimeistään kahdeksan (8) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. 3. Hankinnan taustaa KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINNAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA Kehitysvammaisten erityshuollosta annetun lain (519/1977, kehitysvammalaki) ja asetuksen (988/1977, kehitysvamma-asetus) mukaan kehitysvammaisille henkilöille järjestetään osana erityishuoltoa työtoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden yhteiskunnallista sopeutumista. Lisäksi järjestetään päivätoimintaa lähinnä vaikeimmin vammaisille. Kehitysvammalain säädökset ovat toissijaisia sosiaalihuoltolakiin. Mikäli henkilö on niin vaikeasti kehitysvammainen, ettei sosiaalihuoltolain mukaan järjestetty työtoiminta hänelle sovi ja esimerkiksi erityshuoltosuunnitelmaan on kirjattu työtoiminta, on toimintaa pidettävä kehitysvammalain mukaisena. Päivä- tai työtoimintaan osallistuvien kehitysvammaisten henkilöiden pääasiallinen tulo on Kansaneläkelaitoksen maksama työkyvyttömyyseläke. Kehitysvamma-asetuksen 24 :n mukaan työtoimintaan osallistuville kehitysvammaisille henkilöille voidaan eläkkeen lisäksi maksaa työosuusrahaa. Kuljetukset työ- ja päivätoimintaan ovat kehitysvammaisille asiakkaille maksuttomia. TARJOUSPYYNNÖN OSA-ALUEET Tarjouspyyntö on jaettu kolmeen osa-alueeseen: 1.Päivätoiminta 2.Työtoiminta 3. Avotyö ja tuettutyö 3.1 Avotyö 3.2 Tuettu työ Tarjoaja voi tarjota päivätoimintaa, työtoimintaa tai avotyötä (sis. tuetun työn) tai vain jotain näistä. Avotyö ja tuettu työ hinnoitellaan erikseen, mutta käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Päivätoiminta on hinnoiteltu vaatimustasoittain kahteen eri hintaluokkaan. ASIAKASMÄÄRÄT Suuruusluokka henkilömääristä v ovat suuntaa antavia, emme sitoudu ko. määriin. KOTKAN KAUPUNKI: asiakkaita/päiviä (suoritteet) 1. Päivätoiminta - autettava päivätoiminta: 57/ avustettava päivätoiminta: 11/ Työtoiminta (sis.työhönvalmennus 27): 92/ Avotyö ja tuettutyö

3 3/16 - avotyö: 43/ tuettu työ: 0 PYHTÄÄN KUNTA: asiakkaita/päiviä (suoritteet) 1. Päivätoiminta - autettava päivätoiminta: 4/924 - avustettava päivätoiminta: 2/ Työtoiminta:2/ Avotyö ja tuettu työ - avotyö:2/500 - tuettu työ: 0 PALVELUJEN KUVAUKSET JA EHDOTTOMAT VAATIMUKSET PALVELULLE OSA-ALUE 1: PÄIVÄTOIMINTA Päivätoimintaa järjestetään kehitysvammaisille henkilöille (asiakas), jotka tarvitsevat kuntoutuksellista ja hoidollista työotetta ja joille toimintakyvyn alentumisen myötä työtoiminta ei ole tarkoituksenmukaista. Päivätoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan toimintakykyä tarjoamalla virikkeellistä toimintaa sekä sosiaalisia vuorovaikutussuhteita. Toimintatapa: - Tilaaja osoittaa asiakkaat palvelujen piiriin. - Päivätoiminta perustuu asiakaskohtaiseen yhteistyössä asiakkaan, hänen omaistensa/edunvalvojansa ja tilaajan edustajan kanssa laadittuun, määräajoin tarkistettavaan palvelusuunnitelmaan. - Palveluntuottaja laatii asiakkaan yksilöllisen suunnitelman, joka tarkistetaan määräajoin. - Palveluntuottaja kartoittaa asiakkaan työ- ja toimintakyvyn. - Palveluntuottaja ei voi lopettaa asiakkaan päivätoimintaa yksipuolisella päätöksellä. - Päivätoiminta järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan arkisin klo 7-17 välisenä aikana. - Palveluntuottaja järjestää asiakkaan kuljetukset päivätoimintaan, kuljetuskustannukset sisältyvät palvelusta perittävään hintaan. - Asiakas saa tarvitsemansa tuen ja avun suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Asiakkaalle nimetään oma lähityöntekijä. - Asiakkaan kommunikaatiota edesautetaan tarvittavilla kommunikointimenetelmillä. - Asiakkaalla on mahdollisuus tarvitsemaansa lepoon päivän aikana. - Asiakkaalle tulee järjestää päivän aikana omakustanteinen ruokailu, vähintään lounas ja iltapäiväkahvi. - Palveluntuottaja maksaa työosuusrahan tehdyn työn määrän ja laadun mukaan. Työosuus raha vähintään 0,60 /päivä. - Palveluntuottaja vastaa asiakkaiden vakuuttamisesta päivätoiminnassa. - Palveluntuottaja tiedottaa toiminnasta ja palveluista yhteisesti tilaajan kanssa sovittuja periaatteita noudattaen.

4 4/16 Henkilöstö: - Henkilöstömitoitus on vähintään 0,25. Vähimmäismitoitukseen lasketaan vakituinen päivätoimintaan osallistuva henkilökunta sekä puolet esimiehen työpanoksesta (vapaaehtoistyöntekijöitä, siviilipalveluhenkilöitä, harjoittelijoita tms. ei lasketa). - Sosiaali- ja /tai terveysalan ammattitutkinnon suorittaneita vakituisesta henkilökunnasta on oltava vähintään 60 % ja muulla henkilökunnalla on tehtävään soveltuva sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus tai muu soveltuva koulutus. - Päivätoiminnasta vastaavalla lähiesimiehellä on vähintään sosiaali- ja/tai terveysalan opisto tai AMK-tason tutkinto sekä yhteensä vähintään yhden (1) vuoden työkokemus kehitysvammaisten kanssa työskentelystä. - Päivätoimintayksiköllä on päivitetty lista henkilökunnasta ja tämä lista ja työvuorolistat ovat tarvittaessa tilaajan saatavilla. - Päivätoimintayksiköllä on saatavilla tarvittaessa haastavaan käyttäytymiseen, kommunikaatioon, autismin ja mielenterveyden hoitamiseen liittyvää erityisosaamista. - Päivätoimintayksikön henkilökunnalla on mahdollisuus työnohjaukseen. - Päivätoimintayksikössä on henkilökuntaa joka hallitsee tukiviittomat ja vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät. - Yksiköstä vastaava lähiesimies käy kehityskeskustelun jokaisen työntekijän kanssa vähintään kerran vuodessa. Toimintatilat: - Toimintatilojen tulee olla esteettömät ja turvalliset. - Toimintatilojen tulee olla hyvien liikenneyhteyksien päässä. - Toimintatiloissa on huomioitu erilaisten ryhmien toimintaan tarvittavat tilat, ruokailu-, pesu- ja sosiaaliset tilat sekä lepotilat. - Toimintatilojen ympäristön tulee olla esteetön ja turvalliseen ulkoiluun soveltuva. - Toimintatilojen tulee olla viihtyisät, siistit ja hygieeniset. Laadun hallinta: - Yksikön henkilökunnalla on yhteispalaveri vähintään kerran viikossa ja palaveri dokumentoidaan. - Uusien työntekijöiden ja sijaisten perehdyttämiseen on käytössä perehdytysohjeet ja perehdytykseen on nimetty vastuuhenkilö. - Palveluntuottajalla on henkilökunnan työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitelma. - Päivätoimintayksiköllä on kirjallinen lääkehuoltosuunnitelma ja nimetty lääkehuollosta vastaava henkilö. - Päivätoimintayksiköllä on kirjallinen suunnitelma laadun hallitsemiseksi ja jatkuvaksi kehittämiseksi. - Palveluntuottajalla on arvot ja toimintaperiaatteet sekä johtamisen vastuut ja valtuudet kirjallisesti määritelty.

5 5/16 Turvallisuus: - Palveluntuottajalla on kirjalliset turvallisuusohjeet sisäisen ja ulkoisen uhan varalle,jotka ovat osa henkilökunnan perehdytystä. - Palveluntuottaja tekee riskikartoitukset säännöllisesti ja korjaavat toimenpiteet dokumentoidaan. - Päivätoimintayksikön henkilökunta osallistuu pelastus- ja työturvallisuuslain edellyttämiin ohjaus- ja koulutustilaisuuksiin. OSA-ALUE 2: TYÖTOIMINTA Työtoiminnan tavoitteena on tarjota kehitysvammaisille henkilöille mielekästä tekemistä ja mahdollisuuksia työtaitojen ja työelämään kuuluvien sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Erilaisia työtoimintavaihtoehtoja on järjestettävä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Työtoiminta on sisällöltään yrityksille alihankintana tehtävää erilaista kokoonpano- ja pakkaustyötä, kudontaa, keittiö- ja siivoustyötä, ulkotöitä, metalli- ja puutöitä, kahvila- tai muuta kaupallista toimintaa, kädentaitojen kehittämistä jne. Tämän lisäksi harjoitetaan asiakkaiden sosiaalisia taitoja, ohjataan asiakkaita fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitämisessä sekä järjestetään heille aikuiskoulutusta, retkiä ja muuta virkistystoimintaa. Toimintatapa: - Tilaaja osoittaa asiakkaat palvelujen piiriin. - Työtoiminta perustuu asiakaskohtaiseen, yhteistyössä asiakkaan, hänen omaistensa/edunvalvojansa ja tilaajan edustajan kanssa laadittuun, määräajoin tarkistettavaan palvelusuunnitelmaan. - Palveluntuottaja kartoittaa asiakkaan työ- ja toimintakyvyn. - Palveluntuottaja ei voi lopettaa asiakkaan työtoimintaa yksipuolisella päätöksellä. - Työtoimintaa tulee järjestää toiminta- tai työkeskuksissa arkisin 8-16 (6 h) asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. - Asiakas saa työtoimintaansa tarvitsemansa ohjauksen ja tuen ja asiakkaalle nimetään oma ohjaaja. - Palveluntuottaja järjestää asiakkaan kuljetukset työtoimintaan, kuljetuskustannukset sisältyvät palvelusta perittävään hintaan. - Asiakkaalle tulee järjestää työtoimintapäivän aikana omakustanteinen ruokailu, vähintään lounas ja iltapäiväkahvi. - Palveluntuottaja maksaa työosuusrahan tehdyn työn määrän ja laadun mukaan. Työosuusraha vähintään 2 /päivä. - Palveluntuottaja vastaa asiakkaiden vakuuttamisesta työtoiminnassa. - Palveluntuottaja tiedottaa toiminnasta ja palveluista yhteisesti tilaajan kanssa sovittuja periaatteita noudattaen.

6 6/16 Henkilöstö: - Henkilöstömitoituksen on oltava riittävä asianmukaisen työtoiminnan toteuttamiseksi ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi. - Sosiaali- tai terveysalan ammattitutkinnon suorittaneita vakituisesta henkilöstöstä on oltava vähintään 30% ja muulla henkilökunnalla on muu tehtävään soveltuva koulutus. - Työtoiminnan lähiesimiehellä on vähintään sosiaali- ja /tai terveysalan opisto tai AMK-tason tutkinto tai muu soveltuva tutkinto sekä yhteensä vähintään kahden (2) vuoden työkokemus kehitysvammaisten kanssa työskentelystä. - Työtoimintayksiköllä on kirjallinen suunnitelma sijaisten käytöstä. - Työtoimintayksiköllä on päivitetty lista henkilökunnasta ja tämä lista ja työvuorolistat tarvittaessa tilaajan saatavilla. - Työtoimintayksiköllä on saatavilla tarvittaessa haastavaan käyttäytymiseen, kommunikaatioon, autismin ja mielenterveyden hoitamiseen liittyvää erityisosaamista. - Työtoimintayksikön henkilökunnalla on mahdollisuus työnohjaukseen. - Työtoimintayksikössä on henkilökuntaa jotka hallitsevat tukiviittomat ja vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät. - Työtoimintayksiköstä vastaava lähiesimies käy kehityskeskustelun jokaisen työntekijän kanssa vähintään kerran vuodessa. Toimintatilat: - Toimintatilojen tulee olla esteettömät ja turvalliset. - Toimintatilojen tulee olla hyvien liikenneyhteyksien päässä. - Toimintatiloissa on huomioitu erilasten ryhmien toimintaan tarvittavat tilat, riittävät ruokailu- ja sosiaaliset tilat. - Toimintatilojen ympäristön tulee olla esteetön ja turvallinen. - Toimintatilojen riskitekijät on kartoitettu ja minimoitu. Laadun hallinta: - Toimintayksikön henkilökunnalla on yhteispalaveri vähintään kerran viikossa ja palaveri dokumentoidaan. - Uusien työntekijöiden ja sijaisten perehdyttämiseen on käytössä perehdytysohjeet ja perehdytykseen on nimetty vastuuhenkilö. - Palveluntuottajalla on henkilökunnan työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitelma. - Työtoimintayksiköllä on kirjallinen lääkehuoltosuunnitelma ja nimetty lääkehuollosta vastaava henkilö. - Työtoimintayksiköllä on kirjallinen suunnitelma laadun hallitsemiseksi ja jatkuvaksi kehittämiseksi. - Palveluntuottajalla on arvot ja toimintaperiaatteet sekä johtamisen vastuut ja valtuudet kirjallisesti määritelty.

7 7/16 Turvallisuus: - Palveluntuottajalla on kirjalliset turvallisuusohjeet sisäisen ja ulkoisen uhan varalle, jotka ovat osa henkilökunnan perehdytystä. - Palveluntuottaja tekee riskikartoitukset säännöllisesti ja korjaavat toimenpiteet dokumentoidaan. -Työtoimintayksikön henkilökunta osallistuu pelastus- ja työturvallisuuslain edellyttämiin ohjausja koulutustilaisuuksiin. OSA-ALUE 3: AVOTYÖ JA TUETTU TYÖ Avotyö ja tuettu työ ovat samantyyppistä toimintaa, joissa ohjaajana/ työhön valmentajana on sama henkilö. Tarjouspyynnöllä haetaan avotyöhön ja tuettuun työhön yhtä palveluntuottajaa. 3.1 AVOTYÖ Avotyöllä tarkoitetaan työtä, joka tehdään tavallisella työpaikalla. Avotyöstä ei makseta palkkaa vaan työosuusrahaa. Avotyössä asiakkaalla on ohjaajan/työhön valmentajan sekä työpaikkaohjaajan tuki. Asiakas voi olla osan viikosta töissä avotyöpaikalla ja osan esim. toimintakeskuksessa. Toimintatapa: - Tilaaja osoittaa asiakkaat palvelujen piiriin. - Avotyö perustuu asiakaskohtaiseen yhteistyössä asiakkaan, hänen omaistensa/edunvalvojansa ja tilaajan edustajan kanssa laadittuun, määräajoin tarkistettavaan palvelusuunnitelmaan. - Palveluntuottaja laati yhdessä asiakkaan kanssa työllistymistä koskevan yksilöllisen suunnitelman, joka tarkistetaan määräajoin. - Palveluntuottaja kartoittaa asiakkaan koulutusta ja työllistymistä koskevat toiveet sekä hänen työ- ja toimintakykynsä arvioidaan sopivan koulutus- tai työllistymisratkaisun löytämiseksi, arvioinnin perusteella asiakkaalle laaditaan koulutusta/työllistymistä koskeva yksilöllinen suunnitelma, joka tarkistetaan määräajoin. - Palveluntuottaja etsii parhaan mahdollisen asiakkaan työ- ja toimintakykyä ja hänen toiveitaan vastaavan avotyöpaikan. - Avotyö tulee järjestää tavallisella työpaikalla, arkisin työnantajan kanssa sovittujen työvuorojen mukaan. - Asiakkaalle nimetään henkilökohtainen työhön valmentaja ja työpaikkaohjaaja. - Työhön valmentaja rakentaa yhdessä työpaikkaohjaajan ja kehitysvammaisen työntekijän kanssa sekä kehitysvammaisen työntekijän että työnantajan tarpeita ja toiveita vastaavan työnkuvan. - Asiakas saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen työhön valmentajalta ja työpaikkaohjaajalta. - Työhön valmentaja huolehtii työpaikkaohjaajan ja työpaikan henkilöstön ohjauksesta. - Palveluntuottaja maksaa työosuusrahan tehdyn työn määrän ja laadun mukaan vähintään 5 /päivä. - Palveluntuottaja järjestää asiakkaan kuljetukset työtoimintaan, kuljetuskustannukset sisältyvät palvelusta perittävään hintaan.

8 8/16 - Asiakkaalle tulee järjestää mahdollisuus avotyöpäivän aikana omakustanteiseen ruokailuun, vähintään lounaaseen ja iltapäivä-kahviin. - Palveluntuottaja vastaa asiakkaiden vakuuttamisesta avotyötoiminnassa. - Palveluntuottaja tiedottaa toiminnasta ja palveluista yhteisesti tilaajan kanssa sovittuja periaatteita noudattaen. 3.2 TUETTU TYÖ Tuetulla työllä tarkoitetaan työtä, jota tehdään tavallisella työpaikalla. Tuetussa työssä asiakkaalla on ohjaajan/työhön valmentajan sekä työpaikkaohjaajan tuki. Asiakas voi olla osan viikosta työssä työpaikalla ja osan esim. toimintakeskuksessa. * Palveluntuottajan tulee järjestää tuettua työtä vähintään kahdelle uudelle asiakkaalle/vuosi. Toimintatapa: - Tilaaja osoittaa asiakkaat palvelujen piiriin. - Asiakas on työsuhteessa työnantajaan ja työstä maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. - Tuettu työ perustuu asiakaskohtaiseen yhteistyössä asiakkaan, hänen omaistensa/edunvalvojansa ja tilaajan edustajan kanssa laadittuun, määräajoin tarkistettavaan palvelusuunnitelmaan. - Palveluntuottaja kartoittaa asiakkaan koulutusta ja työllistymistä koskevat toiveet sekä hänen työ- ja toimintakykynsä arvioidaan sopivan koulutus- tai työllistymisratkaisun löytämiseksi, arvioinnin perusteella asiakkaalle laaditaan koulutusta/työllistymistä koskeva yksilöllinen suunnitelma, joka tarkistetaan määräajoin. - Palveluntuottaja etsii parhaan mahdollisen asiakkaan työ- ja toimintakykyä ja hänen toiveitaan vastaavan työpaikan. - Työhön valmentaja rakentaa yhdessä työpaikkaohjaajan ja kehitysvammaisen työntekijän kanssa sekä kehitysvammaisen työntekijän että työnantajan tarpeita ja toiveita vastaavan työnkuvan. - Asiakkaalle nimetään henkilökohtainen työhön valmentaja ja työpaikkaohjaaja. - Asiakas saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen työhön valmentajalta ja työpaikkaohjaajalta. - Työhön valmentaja huolehtii työpaikkaohjaajan ja työpaikan henkilöstön ohjauksesta. - Kehitysvammaisen työntekijän vakuuttamisvelvollisuudesta vastaa palveluntuottaja työsopimuksen allekirjoittamiseen saakka. - Työmatkat korvataan asiakkaalle tarvittaessa vammaispalvelulain mukaan. - Työnantaja järjestää työterveyshuollon. - Työnantaja järjestää työpaikkaruokailun tai palveluntuottaja huolehtii mahdollisuudesta ateriointiin. Asiakas maksaa omakustanteisesti. - Palveluntuottaja tiedottaa toiminnasta ja palveluista yhteisesti tilaajan kanssa sovittuja periaatteita noudattaen. Avotyö ja tuettu työ:

9 9/16 Henkilöstö: - Avotyön ja tuetun työn lähiesimiehellä on vähintään sosiaali- ja/tai terveysalan opisto tai AMKtason tutkinto tai muu soveltuva tutkinto sekä yhteensä vähintään kahden (2) vuoden työkokemus kehitysvammaisten kanssa työskentelystä. - Henkilökunnalla on tehtävään soveltuva sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus tai muu soveltuva koulutus. - Henkilökunnalla on mahdollisuus työnohjaukseen. - Henkilökunnalla on hyvä suomen kielen taito. - Vastaava lähiesimies käy kehityskeskustelun jokaisen työntekijän kanssa vähintään kerran vuodessa. Laadun hallinta: - Uusien työntekijöiden ja sijaisten perehdyttämiseen on käytössä perehdytysohjeet ja perehdytykseen on nimetty vastuuhenkilö. - Palveluntuottajalla on henkilökunnan työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitelma. - Palveluntuottajalla on kirjallinen suunnitelma laadun hallitsemiseksi ja jatkuvaksi kehittämiseksi. - Palveluntuottajalla on arvot ja toimintaperiaatteet sekä johtamisen vastuut ja valtuudet kirjallisesti määritelty. MUUT ASIAT PALVELUNKUVAUS JA HENKILÖSTÖLOMAKE 1. Tarjoukseen on liitettävä palvelunkuvaus tarjoajan toiminnasta. 2. Tarjoukseen on liitettävä selvitys/suunnitelma henkilökunnasta, sen määrästä, työtehtävistä ja heidän koulutuksestaan (Tarjouspyynnön liite 1: Henkilöstölomake). 4. Hankintalaji ja -menettely Hankintalaji: Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (Hankintalain liite B, ryhmä 25) Hankintamenettely: Avoin menettely Osatarjoukset hyväksytään: Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei

10 10/16 Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ei Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot: Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007), hankinta-asetusta (Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 614/2007), lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja lakia julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (321/2010). Tarjous on laadittava suomen kielellä. Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kohderyhmittäin Tarjouksen valintaperuste: Halvin hinta Sähköistä huutokauppaa käytetään: Ei 5. Hankinnan kohteen kriteerit Osa-alue 1: Päivätoiminta (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Hintaluokka 1: Päivätoiminta, autettava / päivä/ hlö Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Pisteiden laskentatapa Hintaluokka 2: Päivätoiminta, avustettava / päivä/ hlö Pisteiden laskentatapa Osa-alue 2: Työtoiminta (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Työtoiminta Kohderyhmän pisteet yhteensä / päivä/ hlö Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa Kohderyhmän pisteet yhteensä

11 11/16 Osa-alue 3: Avotyö ja tuettu työ (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Avotyö / päivä/ hlö Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Pisteiden laskentatapa Tuettu työ / päivä/ hlö Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa Kohderyhmän pisteet yhteensä Hinta ja kaupalliset ehdot Hinnat on ilmoitettava /päivä/henkilö, alv 0 %, sisältäen kaikki palvelun tuottamiseen liittyvät kustannukset. Tarjouksessa esitettyjen hintojen on oltava kiinteät asti. Palveluntuottajalla on sen jälkeen oikeus esittää hinnanmuutosta neuvoteltuaan siitä tilaajan kanssa. Palveluntuottajan on osoitettava hintojen muutosperusteet. Hintaa voidaan muuttaa vain, jos muutos kustannuskehityksessä on olennainen. Mahdolliset hinnanmuutokset tulevat voimaan tilaajan kirjallisen hyväksymisen jälkeen. 7. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Tarjouspyynnön tässä kohdassa/tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin sähköisen tarjouksen välilehdellä Kelpoisuusvaatimukset ladattavaksi pyydetyt esitteet, selvitykset tai todistukset eivät saa sisältää liikesalaisuuksia tai luottamuksellista tietoa, eikä niitä saa merkitä tarjoukseenliikesalaisuuksiksi. Ladatuissa asiakirjoissa ei saa olla Liikesalaisuus, Luottamuksellinen tms. tulostettua leimausta/tekstiä. Ladattavaksi pyydetyistä esitteistä, selvityksistä ja todistuksista tulee käydä yksiselitteisesti ilmi kyseisessä kohdassa pyydetyt tiedot ja liitteiden ei tule sisältää muuta tietoa kuin mitä asianomaisessa kohdassa pyydetään. Edellytämme tarjoajalta sitoutumista kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Pyydettävien tietojen ja selvitysten perusteella arvioidaan tarjoajan kykyä suoriutua tarjouspyynnön mukaisen palvelun tuottamisesta Tarjoajan kelpoisuus Minimivaatimus Maksimivaatimus Lisätietoa

12 12/16 Taloudellisen suorituskyvyn varmistamiseksi edellytämme, että tarjoajan Rating Alfa luokitus on vähintään A. Tarjoukseen on liitettävä Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -raportti yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Uuden alkavan yrityksen tai muun tarjoajan, jolta ei ole saatavana Rating Alfa - luokitusta, tulee toimittaa jokin muu luotettava selvitys, josta voidaan todeta taloudellisten edellytysten täyttyminen. Raportti/selvitys ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi tarjouksen jättöpäivästä lukien Tilaajavastuulaki Tilaaja noudattaa tilaajavastuulakia. Tarjouksen mukana on toimitettava seuraavat tilaajavastuulain edellyttämät tiedot, todistukset ja selvitykset, jotka eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä lukien: Mikäli toimintansa aloittavalla yrityksellä ei vielä tarjouksentekohetkellä ole saatavissa kaikkia tässä mainittuja asiakirjoja, on sopimuskumppaniksi valitun palveluntuottajan toimitettava ne an viimeistään ennen sopimuksen allekirjoittamista - selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisen rekisteriin (http://www.ytj.fi) - kaupparekisteriote tai muu vastaava rekisteriote (http://www.prh.fi) - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty ja sitä noudatetaan (http://www.vero.fi) - todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta ja sen noudattamisesta - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

13 13/16 Sopimuskumppaniksi valitun palveluntuottajan on sopimusaikana esitettävä vastaavat verojen maksamiseen ja eläkevakuutusmaksujen suorittamiseen liittyvät todistukset/selvitykset Seutuhankinnalle 12 kuukauden välein - ensimmäisen kerran 12 kuukauden kuluttua sopimusajan alkamisesta Palvelun toimipaikat Asiakkaan kohtuullisen matkaajan turvaamiseksi palvelu on tuotettava siten, että Kotkan - Pyhtään alueelta matkaa ei tule yli 50 kilometriä. Toimintatilat Päivä- ja työtoiminnan osalta palveluntuottajan tulee hyväksyttää toimintatilat tilaajalla ennen sopimuskauden alkua. Palveluntuottaja hankkii toimintatilat kustannuksellaan. Terveydenhuolto Asiakkaat käyttävät pääsääntöisesti terveyskeskuksen palveluja. Tuetussa työssä työterveyshuollon järjestää työnantaja. Vakuutukset Palveluntuottajalla on sopimusajan alkaessa oltava voimassa oleva vastuuvakuutus ja muut toiminnan jatkuvuutta turvaavat vakuutukset. Mikäli edellä mainitut todistukset ovat olemassa tarjousta tehtäessä, voi ne liittää tarjoukseen. Sopimusehdot JYSE Palvelut 2009 ( ) Raportointi Palveluntuottajan on raportoitava palvelun tilaajalle kuukausittain käyntien määrät asiakkaittain sekä mahdolliset poissaolopäivät syineen (sairaus/muu poissaolo). Seuranta - Palvelun tilaajalla on oikeus asioida asiakkaan luona ja saada tarvittaessa palveluntuottajalta asiakasta koskevia dokumentteja, jollei asiakastietoihin liittyvistä salassapitosäännöksistä muuta johdu. Tarjoaja sitoutuu esittämään todistukset vakuutuksista Kotkan kaupungin vammaistyön johtajalle viimeistään sopimuskauden alkaessa.

14 14/16 - Palveluntuottajan on toimitettava palvelun tilaajalle vuosittain tammikuun loppuun mennessä toimintaluvut ja huhtikuun loppuun mennessä toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot edelliseltä vuodelta. - Palvelun tilaaja järjestää vähintään kerran vuodessa seurantapalaverin, jossa käsitellään toiminnan nykytilaa, mahdollisia poikkeamia ja sopijapuolten yhteisiä kehityssuunnitelmia. Palaverista laaditaan seurantamuistio, mihin päätetyt kehitys- ja parannustoimenpiteet kirjataan ja aikataulutetaan. - Palvelun tilaajalla on oikeus teettää asiakastyytyväisyyskyselyjä asiakkaille ja näiden omaisille ja ylläpitää muita vastaavia palvelun laadullisia mittareita Asiakasmaksu Asiakkaan ollessa sairauden tai muun syyn vuoksi poissa, sitoutuu tilaaja maksamaan asiakasmaksua enintään 5 päivän ajalta. Asiakkaan kanssa palvelusuunnitelmassa sovittujen lomien ajalta ei makseta asiakasmaksua. (Koskee osa-aluieita1,2 ja 3.1.) Hinnat Hinnat on ilmoitettu /päivä/henkilö, alv 0 %, sisältäen kaikki palvelun tuottamiseen liittyvät kustannukset. Tarjouksessa esitettyjen hintojen on oltava kiinteät asti. Palveluntuottajalla on sen jälkeen oikeus esittää hinnanmuutosta neuvoteltuaan siitä tilaajan kanssa. Palveluntuottajan on osoitettava hintojen muutosperusteet. Hintaa voidaan muuttaa vain, jos muutos kustannuskehityksessä on olennainen. Mahdolliset hinnanmuutokset tulevat voimaan tilaajan kirjallisen hyväksymisen jälkeen. Laskutus Palveluntuottaja laskuttaa kuukausittain jälkikäteen. Laskutuksen tulee tapahtua ensisijaisesti verkkolaskutuksena. Maksuehto ja viivästyskorko 21 pv netto, viivästyskorko korkolain mukainen.

15 15/16 Tarjoukseen on liitetty seuraavat liitteet ja asiakirjat, (kts. tarjouspyynnön kohta: "Hankinnan taustaa/muut asiat". - Henkilöstölomake: Liite 1 Ladattava - Palvelunkuvaus tarjoajan toiminnasta Ladattava 8. Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että tämän sopimuksen piiriin kuuluvat asiakastiedot ovat erillään palveluntuottajan muusta rekisteristä ja että tietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä palvelujen toteuttamiseksi. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että palveluja annettaessa ja toiminnassa muutenkin noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja tietoturvasta sekä salassa pidettävien tietojenluovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että palveluntuottajan tietoliikenneyhteydet ovat ulkopuolisilta suojatut. Palveluntuottaja on toimeksiantosuhteessa tilaajaan, joka vastaa asiakasrekisteristä. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että sopimuksen päättyessä tai purkautuessa arkistoitavat asiakastiedot siirretään veloituksetta tilaajan käyttöön. Palveluntuottaja huolehtii omien tiedostojensa ja saamiensa kopiokappaleiden tuhoamisesta. Kuolleiden asiakkaiden asiakirjat tulee siirtää tilaajan käyttöön viimeistään kuolinvuoden lopussa. 9. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa 60 päivää tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä. 10. Päätöksenteon perusteet Päätöksenteon perusteena on edullisin hinta. Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit. 11. Hylkäämisperusteet Tarjoajan kelpoisuutta arvioitaessa otetaan huomioon hankintalain mukaiset soveltuvuuden vaatimukset, jotka todetaan hankintalain :ssä. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjouksen tekijän on pyydettäessä esitettävä luotettava selvitys teknisistä ja taloudellisista edellytyksistä. Tarjousten tulee vastata tarjouspyynnössä mainittuja vaatimuksia. Julkisissa hankinnoissa tarjous hylätään, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä. Myöhästynyttä tarjousta ei käsitellä. Ehdolliset tarjoukset hylätään. 12. Sopimusmenettely Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.

16 16/16 Hankintasopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys: 1. Hankintasopimus 2. Tarjouspyyntö 3. JYSE 2009 PALVELUT 4. Tarjous SOPIMUSEHDOT Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2009 PALVELUT siltä osin kuin tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole muuta mainittu. 13. Tarjousasiakirjojen julkisuus Tarjouksen tiedot ovat hankintapäätöksen jälkeen asianosaisjulkisia tarjouskilpailuun osallistuneille ja hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen julkisia lukuun ottamatta liikesalaisuuksia. Jos jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tulee nämä esittää erillisellä liitteellä ja varustaa "liikesalaisuus" -merkinnällä. Tuotteen hinta ei ole liikesalaisuus. 14. Erimielisyyksien ratkaiseminen Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet jätetään Kymenlaakson käräjäoikeuden ratkaistaviksi. 15. Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä klo 12:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. 16. Liikesalaisuuksien ehdottaminen Liikesalaisuustietojen ehdottaminen estetty hankintayksikön toimesta 17. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään: klo 12:00 Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/seutuhankinta. 18. Allekirjoittajat Timo Leppälahti, Hankintajohtaja 19. Liitteet ja linkit Liite1 henkilöstölomake.doc JYSE_2009_palvelut.pdf

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 44538 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö 14942 / 2014 Päiväys 26.02.2014

Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö 14942 / 2014 Päiväys 26.02.2014 1/26 TARJOUSPYYNTÖ 14942 / 2014 Lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Sirkka-Leena Immonen Suomi puh. +358 206158477 sirkka-leena.immonen@kouvola.fi

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 32244 Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Sivistysvirasto Timo Saario PL 43 21101 Naantali

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

Kotihoitopalveluiden kilpailutus Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueelle

Kotihoitopalveluiden kilpailutus Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueelle 1/17 TARJOUSPYYNTÖ HOL 398/2014 Kotihoitopalveluiden kilpailutus Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueelle 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tarja Rautsiala Suomi puh. +358 03880200 peruspalvelukeskus@oivappk.fi

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ PT23978 Suun terveydenhuollon henkilöstön vuokraus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esa Lindell Suomi puh. +358 504137461 fax esa.lindell@kirkkonummi.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139/10.03.02/2015 KORJAUSILMOITUS: Metalli- ja autohallin vesikaton korjaus, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esko Tahvanainen Suomi puh.

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 30057 Palvelutalo Kummelin korjaus- ja laajennustyöt, kokonaisurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pekka Alm Suomi puh. pekka.alm@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 11720 Päiväys 16.10.2013. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 11720 Päiväys 16.10.2013. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 11720 KORJAUSILMOITUS: Kiinteistöissä tehtävien korjaus-/muutostöiden sähkö- ja kaapelointitöiden tekeminen 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Marianne Nissinen Suomi puh.

Lisätiedot

KuntaPro Oy. Tarjouspyyntö Loppi_01_2015 Päiväys 14.07.2015

KuntaPro Oy. Tarjouspyyntö Loppi_01_2015 Päiväys 14.07.2015 1/19 TARJOUSPYYNTÖ Loppi_01_2015 KORJAUSILMOITUS: SOTE-kuljetuspalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Lopen kunta Yhdystie 5 12700 Loppi Suomi Yhteyspiste(et):, Hankinta- ja kilpailutuspalvelut

Lisätiedot

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1/19 TARJOUSPYYNTÖ 11553-2014 Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07444 Päiväys 07.02.2013

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07444 Päiväys 07.02.2013 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 07444 Pesulapalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Eeva-Sirkku Pöyhönen Turuntie 639 21870 Riihikoski Suomi puh. fax eeva-sirkku.poyhonen@poytya.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus

Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ A 11/2012 Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Veera Lavikkala puh.

Lisätiedot

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32676 Päiväys 02.06.2015

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32676 Päiväys 02.06.2015 1/11 TARJOUSPYYNTÖ 32676 Merikadun yläasteen laajennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32754 Päiväys 09.06.2015

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32754 Päiväys 09.06.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32754 Tikkalan koulun laajennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai

Lisätiedot

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 10067-2014 Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Yhteyspiste(et): Hankinta- ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H087-12 / HEL 2015-000224 Päiväys 12.02.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H087-12 / HEL 2015-000224 Päiväys 12.02.2015 1/12 TARJOUSPYYNTÖ H087-12 / HEL 2015-000224 Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: PL 700 00099 Helsingin kaupunki Suomi puh. +358 931031759 fax

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 43137 Päiväys 09.06.2015

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 43137 Päiväys 09.06.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ 43137 Pattasten takahiekkakentän päällystäminen ja Rännärin pesäpallostadionin päällysteen uusiminen (hiekkatekonurmi) 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 11.6.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Mäkinen Antti Risto Hokkasen varajäsen Holmroos Anna jäsen Kujamäki Kari

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot