SVUL:n liittojen kansainväliset edustukset vuonna. 1976

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SVUL:n liittojen kansainväliset edustukset vuonna. 1976"

Transkriptio

1 SVUL:n liittojen kansainväliset edustukset vuonna Liitto Edustajan nimi Kansainvälisen liiton elin ja edustajan tehtävä siinä Toimikausi Ampujainliitto Ampumahiihtoliitto Hiihtoliitto J ääk iek koliitto Kanoottiliitto Käsipalloliitto Lentopalloliitto Moottoriliitto Moottoriveneliitto Naisten Liikuntakasvatusliitto Jussi Nordqvist Heikki Hovi Heikki Hovi Rolr Hohenthal Antti Hyvärinen Antti Hyvärinen Hannu Koskivuori Helka Ristolainen Pauli Vainio Ossi Rajala 'rauno Juurtola Pauli Swanljung Pauli Swanljung Esko Paltanen Unto Viitala Pentti Peho Antero Jaurola Heikki Kukkola Heikki Tuominen Kainu Mikkola Raimo Peltonen Eino Louhio Eino Louhio Kaarlo A. Pinomaa Kaarlo A. Pinomaa Liisa Orko Liisa Mattila-Oukari Liisa Orko Liisa Orko UIT:n kiväärikomitean jäsen UIPMB:n hallituksen jäsen UIPMB:n teknisen komitean jäsen FIS:n johtokunnan jäsen FlS:n mäkivaliokunnan jäsen FIS:n yhdistetyn valiokunnan jäsen FIS:n hiihlovaliokunnan jäsen FIS:n nai sten hiihtovaliokunnan jäsen FIS:n mäkituomarivaliokunnan jäsen FlS:n mäenrakennusvaliokunnan jäsen FlS:n hiihdon opetus- ja valmennuskomitean jäsen FIS:n alppilajien luokittelukomitean jäsen FlS:n julkaisukomitean jäsen IIHF:n valmennusvaliokunnan pj. IIHF:n erotuomarivaliokunnan jäsen IIHF:n juniorivaliokunnan jäsen ICF:n.lääketieteellisen komitean jäsen ICF:n retkeilykomitean jäsen IHF:n sääntö- ja erotuomarikomission luennoitsijakunnan jäsen FIVB:n pelisääntövaliokunnan jäsen EVC:n kilpailuvaliokunnan jäsen FIM:n TT-ajon komission jäsen FIM:n turvallisuustyöryhmän jäsen UIM:n pysyvän komitean jäsen UIM:n oftshore-komitean jäsen L1GymM:n vpj. L1GymM :n neuvottelukunnan jäsen IAPESGW:n talousvaliokunnan pj. IAPESGW:n jäsenvaliokunnan pj Nykyaikaisen 5-ottelun liitto Painiliitto Painonnostoliitto Purjehtijaliitto Suunnistusliitto Tennisliitto Uimaliitto Urheiluautoilijoiden Liitto Urheiluliitto Urheilusukeltajain Liitto Vesihiihtoliitto Voimisteluliitto Eero Lohi Olavi Mannonen Mauri Vierumäki Kauko Huikuri Pekka Kare Eino Mäkinen Sven O. Hultin Sven O. Hultin Sven O. Hultin Peter Tallberg J. O. Söderhjelm Raimo Aromaa Sven O. Hultin Bj arne Hulden Ernst K indberg Lasse Heideman Osmo Niemelä Hannu Kovalainen Matti Salmenkylä Matti Salmenkylä Bengt Broms Bengt Broms Birger Kivelä Birger Kivelä Boris Rung Jorma Varis Armas Valste Henrik Renwall Pentti J. Barck Tuomo J alan tie UIPMB:n teknillisen valiokunnan jäsen UIPMB:n tilintarkast~ja... FI LA:n talouskomission Jasen FILA:n lääkärikomission jäsen IWF:n hallituksen jä~en... IWF:n teknisen komitean Jasen IYRU:n hallituksen jäsen. IYRU:n mittauskomitean p!:. IYRU:n kölivenekomitean Ja~en... IYRU :n luokkapolitiikkakomll~~n Jasen IYR U :n perussääntökomltea.~ Jasen IYRU :n kalenterikomitean Jasen ORC:n hallituksen jäsen. ORC:n aikahyvityskomitean. pj.... ORC:n luokkapolitiikkak~mlle?n Jasen IOF:n hallituksen puheenjoht~ja IOF:n teknisen valiokunn~~ Jasen IOF:n karttavaliokunnan Jasen... IOF:n hiihtosuunnistusvah~~~nnan Jasen IOF:n lehtivaliokunnan hsajasen ILTF:n juniorikomitean pj.... ILTF:n Davic Cup -komitean Jasen FINA:n hyppykomitean)äsen LEN:n hyppykomitean Jasen ERA:n varapresidentti.... IAAF:n teknillisen komitean Jasen EAA:n hallituksen jäsen CMAS:n s ukelluslääkäritoimikunna~ jäse~. WWSU:n ryhmä 2:n teknisen komitean Jasen FIG:n teknisen valiokunnan vpj \ \976

2 Suomen Olympiayhdistys r.y. J.?ulukuu~ 2. ~äivän.ä 1907 perustettiin Suomen Olympiakomitea. Vuonna 1956 suoritettiul org~saati?uudistus Olympialaisten sääntöjen vaatimuksesta ja perustettiin Suomen OlympIayhdistys r.y.. ~.uo~en?iympiayhdistys r.y. päättää ja huolehtii Suomen osanotosta olympiakisoihin. Llsaksl yhdistys valvoo Kansainvälisen Olympiakomitean sääntöjen noudattamista Suomessa. Y?di~.tyks~n jäseniksi voivat pä.äs t~.ne Suomes~a toimivat, yhdistysrekisteriin merkityt urhe~ul~tot~ J?t~a ~u0uvat Kansamvalisen Olympiakomitean tunnustamiin kansainvälisiin ~~he~luhlt.t~~hl? Ja J?lden ed~~tam.~ urheiluala kuuluu Olympiakisojen ohjelmaan. ErikoislIIttoJen hsaksl yhdistyksen Jaserua ovat Suomen urheilun keskusjärjestöt SVUL TUL TUK ja CIF..,, Kansal1i~.en.. olympi~omitean ~erkitys on viime vuosina korostunut sekä meillä että m~ualla. Ta~a.on taysm luonnollista, sillä jatkuvasti kiristyvä kilpailu ja kansallisten komlteol~en VOI~I~~unut kiinnostus päästä vaikuttamaan koko olympialiikkeeseen on lisännyt pametta tähan. Meill.ä Suom.essa ~I~ml.'iakomite~ merkitys on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina YI~ls~en s'ylden hsaksl on havaittu tarkoituksenmukaiseksi kehittää komitean toimintaa,.entylsesti val~enn~sta,. koska näin aikaansaadaan keskitystä ja tehostetaan huippuurhe~lua muuten niin h~ja~lifsessa urheiluorganisaatiossamme. Noudatettu suunta on ollut JokaIsen os~puole~ ykslmlel.l.se~~.?yvä~symä. Myös valtiovalta on kiitettävästi lisännyt tuke.a~ korrutealle, Joka on nähtava OSOItuksena tukea tällaista kaikkien yhteisesti hoitamaa toimintaa. SUOMEN OLYMPIA YHDISTYS r.y. Jäsenistö Jäsenliittoja on 32.. Finlands Svenska Centralidrottsf<irbund Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Työväen Urheiluliitto Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto Suomen Ampujainliitto Suomen Ampumahiihtoliitto Suomen Hiihtoliitto Suomen Jousiampujain Liitto Suomen Judoliitto Suomen Jääkiekkoliitto Suomen K anoottiliitto Suomen Keikkailuliitto Suomen Koripalloliitto Suomen Käsipalloliitto Suomen Kävelyurheiluliitto Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Maahockeyliitto Suomen Miekkailuliitto Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto Suomen Painonnostoliitto Suomen Palloliitto Suomen Purjehtijaliitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Ratsastajainliitto Suomen Soutuliiuo Suomen Taitoluisteluliitto Suomen Uimaliitto Suomen Urheiluliitto Suomen Voimisteluliitto 300 Kunniajäsenet Suomen Olympiayhdistyksen kunniajäsenet ovat varatuomari J. W. Rangell ja sosiaalineuvos Akseli Ka kela. Valtuuskunta Yhdistyksen sääntöjen 9 :n edellyttämän valtuuskunnan kokoonpano varamiehineen on seuraava: Kansainvälisen Olympiakomitean suomalaiset jäsenet: kaupunginjohtaja Erik von Frenckell vuorineuvos Paavo Honkajuuri Jäsenliittojen nimeäminä edustajina: Suomen Valtakunnan Urheiluliitto: kauppaneuvos Erkki Kivelä, kansleri Kaarlo Hartiala, pääsihteeri Mauri Oksanen, toimitusjohtaja Jukka Uunila, diplomi-insinööri Osmo Niemelä. Finlands Svenska CentraJidrottsförbund: isännöitsijä Lars Eklund, oikeusneuvosmies Nils-Erik Nyman, rehtori Folke Nyberg. Työväen Urheiluliitto: kansanedustaja Paavo Aitio, johtaja Einar Friman, urheilutoimenjohtaja Pentti Heinonen, rouva Elli Kahila, kansanedustaja Osmo Kaipainen, johtaja Lennart Kivi, professori Pekka Kiviaho, kansanedustaja Ensio Laine, varatuomari Martti J. Mehto, toimistopäällikkö Uuno Nokelainen, rakennusmestari Pentti Nurmi, sosiaalineuvos Unto Siivonen, pääsihteeri Ossi Sjöman. Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto: lehtori Pentti Anttila, valtiosihteeri Teemu Hiltunen, konttoristi Hilkka Kujala, urheilutoimenjohtaja Matti Malin, ministeri Esko Niskanen, pr-päällikkö Helge Nygren, sosiaalineuvos Väinö Soininen. Opetusministeriö: kansliapäällikkö Jaakko Numminen, toimistopäällikkö Reijo Vartia. Suomen Ampujainliitto: kenraali K. O. Leinonen t , alkaen yli-insinööri Maunu Wirtanen, kenraali O. E. Y1irisku. Varajäsenet: eversti Risto Erjola, evl Ilkka KiianJinna. Suomen Ampumahiihtoliitto: varatuomari E. J. Toivanen. Varajäsen: pankinjohtaja Pekka Kuvaja. Suomen Hiihtoliitto: kauppaneuvos Rolf Hohenthal, toimitusjohtaja Hannu Koskivuori, jaostopäällikkö Matti TaIsi, johtaja Osmo Viljakainen. Varajäsenet: lehtori Antero Kekkonen, ekonomi Eino Karttunen, toimitusjohtaja Kalle Anttila, henkilöstöpäällikkö Pentti PihJakoskl. Suomen Jousiampujain Liitto: rakennusmestari Esko Immonen. Varajäsen: opis!. joh!. Eero Tuomola. Suomen Judoliitto: ekonomi Vesa Reilimo. Varajäsen: merkonomi Kai Lindberg. Suomen Jääkiekkoliitto: toimitusjohtaja Harry Lindblad, osastopäällikkö Eino Nuutinen 19. II asti, alkaen 19. II. toimitusjohtaja Markku Mäenpää, rakennusmestari Kauko Linko 19. II. asti, alkaen 19. II. professori Matti Suonperä. Varajäsenet: pr-pääljikkö Pentti Peho, rautatievirk. WaIfrid Wahlberg 19. II asti, alkaen 19. II. ekonomi Paul Blomqvist, teknikko Teuvo Myyryläinen 19. II. asti, alkaen 19. II. arkkitehti Reijo Kivistö. Suomen Kanoottiliitto: johtaja Erkki J. Woivalln. Varajäsen: rehtori Juhani Miettinen asti, alken voimistelunopettaja Markku Saarinen. Suomen Keikkailuliitto: alkaen 19. II diplomi-insinööri Erkki Ku~sela. Varajäsen: alkaen 19. II. rakennusarkkitehti Matti Koponen. Suomen Koripalloliitto: varatuomari Pertti Paloheimo. Varajäsen: pr-johtaja Martti Huhtamäki. Suomen Käsipalloliitto: teollisuusneuvos Ove Holvikari. Varajäsen: myyntipäällikkö Lars-Erik Ahlgren. Suomen Kävelyurheiluliitto: yev.luutn. Väinö Kangaspunta. Varajäsen: laborantti Kalevi Heinämaa. Suomen Lentopalloliitto: varatuomari Seppo Hieta. Varajäsen: diplomi-insinööri Rune Nylander. Suomen Luisteluliitto: kauppaneuvos Aarno Pajunen, lehtori Mauno Löfroos. Varajäsenet: ekonomi Martti Santala, os.pään. Jouko Jokinen. Suomen Maahockeyliitto: pääkonsuli Cyril W. Reincke asti, alkaen johtaja Kalevi Ruuttu. Varajäsen: konttorinhoitaja Valto Mattila. Suomen MiekkailuJiitto: kom.kapt.evp Erkki Kerttula 19. II asti, alkaen 19. II. komisario Olavi Mannonen. Varajäsen: maj.evp Torvald Appelroth. Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto: päiijohtaja Seppo Konttinen asti, alkaen toimitusjohtaja Jaakko Lassila, evl Eero Lohi. Varajäsenet: eversti Olavi Liukkonen asti, alkaen eversti Tauno Sutela, komisario Olavi Mannonen. Suomen Nyrkkeilyliitto: taloussihteeri Valle Resko, kauppias Lauri Westerberg. Varajäsenet: varastopäällikkö Kaleva Sampila t , kuljetuspäällikkö Pekka UotUa. 301

3 Suomen Painiliitto: kauppaneuvos Mauri Vierumäki, toimitusjobtl\la Kauko Penttilä, toimitusjobtaja Lassi Toivola. Varajäsenet: arkkitebti Seppo Nurminen, insinööri Raimo Heino, kilnteistövälittiijä Risto Toivola. Suomen Painonnostoliitto: varatuomari Pekka Kare asti, alkaen urbeilutoimenjobtaja Sakari Puuras, insinööri Eino Mäkinen, Ulkunnanotyaaja Mauri Rauvanto. Varajäsenet: rakennusmestari Kari Outa asti, alkaen kansllaslbteeri Aulis Plllonen, toimltusjobtl\la Reino Järvenranta, insinööri Tapio Sularanta. Suomen Palloliitto: levikkipäällikkö Esko Piipponen, kauppat.maisteri Mauno Rlntanen asti, alkaen 19. II. hallinto-opin kand. Jouko Loikkanen: Varajäsenet: tolmltusjobtl\la Ove H. Rehn, pääsibteeri Erkki Poroila. Suomen Purjehtijaliitto: kauppat.maist. Peter Tallberg. Varajäsen: tekn.tri Sven Olof Hultln. Suomen Pyöräilyliitto: varatuomari KaUio Kotkas asti, alkaen toimitusjobtl\la Simo Klimscheffskij. Varajäsen: ajomestari Sulo Lahtinen asti, alkaen toimitusjobtaja Raimo Vauhkonen. Suomen Ratsastajainliitto: toimitusjohtl\la Wilbelm Noscbis. Varajäsen: majuri Viktor Jansson. Suomen Soutuliitto: lehtori Kaj Karlsson. Varajäsen: toimitusjohtl\la Bo Gammals. Suomen Taitoluisteluliitto: rouva Jane Erkko. Varajäsen: rouva Helvi Peltonen. Suomen Uimaliitto: insinööri Birger Kivelä, rakennusmestari Kai Hagelberg. Varajäsenet: arkkitehti Lasse Laippala, ekonomi Harry Malmberg. Suomen UrheilulUtto: kenttäpäällikkö Orvo Anttila, liikkeenharjoittaja Nisse Hagman, sosiaalineuvos Oiva Halmetoja, kelloseppä Pentti Karvonen, toimitusjohtl\la Jorma Varis asti, alkaen toimitusjohtaja Yrjö Kokko. Varajäsen et: pankinjobtaja Veikko Ilvesmäki, liikunnanotyaaja Aulis Potinkara, insinööri Veikko Marttinen, sosiaalipäällikkö Tuomo Metsäranta, valmennuspäällikkö Seppo Nuuttila asti, alkaen II. toimitusjohtl\la Jorma Varis, alkaen rehtori Kosti Rasinperä. Suomen Voimisteluliitto: lehtori Esa Seeste, lehtori Tuomo Jalantie. Varl\läsenet: varatuomari Yrjö Luukko, isännöitsijä Olavi Linnanlahti. Puheenjohtajisto Yhdistyksen valtu uskunnan ja sen asettaman hallituksen puheenjohtajana on toiminut toimitusjoh taja Jukka Uunila. Varapuheenjohtajia ovat toimitusjohtaja Hannu Koskivuori, varatuomari Pertti Paloheimo ja sosiaalineuvos Väinö Soininen. Hallitus Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Jukka Uunila varapuheenjohtajat: toimitusjohtaja Hannu Koskivuori varatuomari Pertti Paloheimo sosiaalineuvos Väinö Soininen jäsenet: kaupunginjohtaja Erik von Frenckell vuorineuvos Paavo Honkajuuri kansanedustaja Paavo Aitio johtaja Einar Friman kansleri Kaarlo Hartiala urheilutoimenjohtaja Pentti Heinonen kansanedustaja Osmo Kaipainen varatuomari Pekka Kare asti johtaja Lennart Kivi toimitu sjohtaja Yrjö Kokko alkaen kenraali K. O. Leinonen t toimitu sjohtaja Harry Lindblad hallinto-opin kand. Jouko Loikkanen 19. II alkaen insinööri Ei no Mäkinen alkaen pr-päällikkö Helge Nygren oikeusneuvosmies Nils-Erik Nyman kauppaneuvos Aarno Pajunen taloussihteeri Valle Resko 302 kauppat.maist. Mauno Rintanen 19. II asti pääsihteeri Ossi Sjöman kauppat.maist. Peter Tallberg varatuomari E. J. Toivanen kauppaneuvos Mauri Vierumäki johtaja Erkki J. Woivalin Työvaliokunta hallituksen puheenjohtaja Jukka Uunila hallituksen varapuheenjohtajat Hannu Koskivuori, Pertti PaloheImo Ja ValOo SOIrunen kansainvälisen toimikunnan puheenjohtaja Kaarlo Hartiala taloustoimik unnan puheenjohtaja Aarno Pajunen hallituksen jäsenet Osmo Kaipainen, Nils-Erik Nyman ja Ossi Sjöman Toimikunnat Hallitus on nelivuotiskaudeksi asettanut seuraavat toimikunnat: Taloustoimikunta puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet sihteeri Tiedotustoimikunta puheenjohtaja jäsenet Kansainvälinen toimikunta puheenjohtaja jäsenet sihteeri Valmennustoimikunta puheenjohtaja jäsenet sihteeri Virkailijat ja sihteeristö kauppaneuvos Aarno Pajunen toim itusjohtaja Lasse Siren markkinointipäällikkö Aarto Avellan liikkeenharjoittaja Hilkka Koskimaa toimitusjohtaja Osmo Nissi toimitusjohtaja Einari Ylinen ohjelmapäällikkö Tauno Äijälä taloussihteeri Valle Resko va ratuomari Pertti Paloheimo pr-päällikkö Helge Nygren. valmennuspäällikkö Kalevi Tuommen kansleri Kaarlo Hartiala varatuomari Carl-Olaf Homen johtaja Lennart Kivi pr-päällikkö Helge Nygren kauppat.maist. Peter Tallberg pääsihteeri Magnus Ståhlberg jaostopäällikkö Tapio Pöyhönen tekniikan tohtori Friedrich Blanz lääk.lis. Risto Elovainio valmennuksen johtaja Heikki Kantola lääk.lis. Juha Kataja koulutuspäällikkö Pentti Koskinen lääk. kir.tri Helmer K vist päävalmentaja Seppo Liitsola lääk.tri Simo Mäkelä suunnittelujohtaja Heikki Niininen projektipäällikkö Seppo Nuuttila valmennuspäällikkö Kalevi Tuominen Olympiakomitean pääsihteerinä on toiminut varatuomari M ag ~u s Ståhlberg.. Valme.nnuspäällikkönä on voimistelunopettaja Kalevi Tuominen, komitean toimistonhoitajana dlpl o m ls~ htee n Anneh Sc~~artz. Taloustoimikunnan toimiston tehtäviä ovat hoitaneet komitean talousslhteen Valle Resko seka toimistosihteeri yo.merkonomi Anja Anteroinen. 303

4 w 0 ~ SEUROJEN JA JÄSENTEN MÄÄRÄT LIITOITTAIN VUONNA 1975 SVUL:n jäsenliitot Liiton jäsenmäärä 1975 Piireihin kuuluvia seuroja ja jäseniä Seuroja Jäseniä Seur. Miehiä Naisia Poikia Tyttöjä Suomen Amatöörinyrkk.! Suomen Ampujainliitto Suomen Ampurnahiihto! Suomen Golfliitto Suomen Hiihtoliitto Suomen Judoliitto Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Kanoottiliitto Suomen KoripalJoliitto Suomen Kuntourheilu! Suomen KäsipalJoliitto Suomen Kävelyurheilul Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Maahockeyliitto Suomen Metsästäjäliitto Suomen Miekkailuliitto Suomen Moottoriliitto Suomen Moottorivene! Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto Suomen Painiliitto Suomen Painonnostoliitto Suomen Pesäpalloliitto " Suomen Purjehtijaliitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Pöytätennisliitto Yhteensä Suomen Ratsastajain! Suomen Salarnapalloliitto II Suomen Soutuliitto Suomen Squashliitto Suomen Sulkapalloliitto Suomen Suunnistusliitto Suomen Taitoluistelu! Suomen Tennisliitto Suomen UimaJiitto Suomen Urheiluliitto Suomen Urheiluautoilijoiden liitto Suomen Urheilusukeltajainliitto Suomen Vesihiihtoliitto Suomen Voimisteluliitto SVUL:n Nuoret w o V>

5 Jäsenliittojen määrärahan jakautuminen v Perusmääräraha Lisämääräraha Yhteensä Urheiluliitto , , ,- Hiihtoliitto , , ,- Jääkiekkoliitto , , , Suunnistusliitto , , ,- Lentopalloliitto , , ,- Pesäpalloliitto , , ,- SNLL , , ,- Ampujainliitto , , ,- Koripalloliitto , , ,- Uimaliitto , , ,- Painiliitto , , ,- Voimisteluliitto , , ,- Painonnostoliitto , , ,- Luisteluliitto , , ,- Purjehtijaliitto , , ,- Tennisliitto , , ,- Moottoriliitto , , ,- Pyöräilyliitto , , ,- Amatöörinyrkkeilyliitto , , ,- Ampumahiihtoliitto , , ,- Kanoottiliitto , , ,- Soutuliitto , , ,- Käsipalloliitto , , ,- Judoliitto , , ,- Nykyaik. 5-otteJun liitto , , ,- Taitoluisteluliitto , , ,- Pöytätennisliitto , , ,- Vesihiihtoliitto , , ,- Ratsastajainliitto , , ,- Moottoriveneliitto , , ,- Miekkailuliitto , , ,- Sulkapalloliitto , , ,- GoIOiitto , , ,- Urheiluautoilijoiden liitto , , ,- Kävelyurheiluliitto ,- 993, ,- Urheilusukeltajain liitto ,- 993, ,- Maahockeyliitto ,- 947, ,- Salamapalloliitto ,- 785, ,- Squashliitto ,- 762, ,- SVUL:n Nuoret , ,- Piirien määrärahan jakautuminen v Etelä-Karj ala Etelä-Pohjanmaa Helsinki Häme Kainuu Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lahti Lappi Länsi-Pohja Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Suur-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi Vars.määräraha Lisäm. Yht. -75 raha -75 v , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- mk , , ,- Ulkomaanmatkamääräraha ,- Toimistopalvelumääräraha ,- Valmentajamääräraha ,- mk ,

6 w 0 00 SEUROJEN LUKU JA NDOEN JÄSENMÄÄRÄ PIrREIlTÄIN 1975 Piiri Seuroja Miehiä Naisia Poikia Tyttöjä Yhteensä Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Helsinki Häme Kainuu Keski-Pohjanmaa 76 Il.l Keski-Suomi Kymenlaakso Lahti Lappi Länsi-Pohja Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Suur-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi Piireihin ilmoittautunut mennessä Liittoihin ilmoittautunut piireihin kuulumattomia Metsästysse.,:,roja YHTEENSA YHTEENVETO PIIREIHIN KUULUVIEN SEUROJEN TALOUSTIEDOISTA TULOT Jäsenmaksut Hu vitoi mikuma Liiketoiminta Kilpailutoiminta Ilmoitustulot Lahjoitukset ja avustukset Avustus kunnalta Rakennusavustus valtiolta Korkotulot Muut tulot YHTEENSÄ MENOT Koulutus ja valmennus Kilpailutoiminta ja palkinnot Hu vitoim inta Hu vivero Palkkiot esiintyj ille Liiketoiminta Liikevaihtovero Maksetut palkat Matkakustannukset Muut kulut YHTEE NSÄ w o \0

7 -..., _".o!o-_.-;-.---.~.,.-_ ~-,...~--_= ,. ~--"" w 0 SEUROJEN TILAISUUKSIA PIIREITTÄIN JÄSEN- JA LIIKUNTA- SEURA- JA KILTh PIIRI KOKOUKSIA YLEISÖJUHLIA NÄYTÖKSIÄ lukum_ TILAISUUKSIA osanott. lukum_ osanott. lukum. osanott. lukum. osanott. ETELÄ-KARJALA ETELÄ-POHJANMAA HELSINKI HÄME KAINUU KESKI-POHJANMAA KESKI-SUOMI KYMENLAAKSO LAHTI LAPPI LÄNSI-POHJA POHJOIS-KARJALA POHJOIS-POHJANMAA / "7 POHJOIS-SA VO SATAKUNTA SUUR-SAVO UUSIM AA VARSINAIS-SUOMI YHTEENSÄ SEUROJEN TILAISUUKSIA PIlREITTÄIN OMIA KOULUTUS- ALLE 15-VUOT. KUNTOURHEILU- PIIRI TILAISUUKSIA LEIREJÄ TILAISUUKSIA JÄRJ. KILP. lukum. osanott. lukum. o~anott. lukum. osanott. lukum. osanott. ETELÄ-KARJALA ETELÄ-POHJANMAA HELSINKI HÄME _ KAINUU KESKI-POHJANMAA KESKI-SUOMI KYMENLAAKSO LAHTI LAPPI LÄNSI-POHJA POHJOIS-KARJALA POHJOIS-POHJANMAA POHJOIS-SA VO _ SATAKUNTA SUUR-SAVO UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI YHTEENSÄ

8 150 voittoa 423 maaottelussa SVUL:n jäsenliit _to~~". joukkueet kävivät vuonna 1975 kaikkiaan 423 maaottelua. Niistä 150 päättyi voluo()n, 2.61 havloon Ja 12 kertaa tuli tasapeli. Tappiottomalla tilillä selvisivät Hiihtoliitto RatsastaJamllltto Ja Urheiluautoilijoiden Liitto. ' LIITTO VOITOT TASAPELIT TAPPIOT YHTEENSÄ 4728 urheilijaa 2269 ulkomaisessa kilpailussa Suomalaisten urheilijoiden osallistuminen kilpailuihin, otteluihin ja näytäntöihin ulkomailla maaotteluiden, MM-, EM- ja PM-kilpailujen lisäksi: AMATÖÖRINYRKKEILIJÄINLIITTO I 3 4 AMPUJAINLlITTO AMPUMAHIIHTOLIITTO HIIHTOLIITTO 2 2 JUDO LIITTO 5 I 6 JÄÄKIEKKOLIITTO KORIPALLOLIITTO KÄSIPALLOLIITTO KÄ VELYURHEILULlITTO 2 2 LENTOPALLOLIITTO LUISTELULIITTO 6 7 MAAHOCK EYLI ITTO MI EKKAILULlITTO MOOTTORILIITTO NYKYAIKAISEN 5-0TTELUN LIITTO PAINILlITTO PAINONNOSTOLIITTO 2 2 PÖYTÄTENNISLIITTO RATSASTAJAINLIITTO SOUTULI ITTO SQUASH LIITTO SULKAPALLOLIITTO I 4 5 SUUNNISTUSLIITTO 1 10 II TENNISLIITTO UIMALIITTO URHEILUAUTOILIJOIDEN LIITTO 2 2 URHEILULIITTO URHEILUSUKEL TAJAINLlITTO 2 2 VESI HIIHTOLIITTO VOIMISTELULIITTO YHTEENSÄ Liitto Maiden Kilpailujen Osanottajien luku luku luku Suomen Amatöörinyrkkeilijäinliitto Suomen Ampujainliitto Suomen Ampumahiihtoliitto Suomen GoIniitto Suomen Hiihtoliitto Suomen Judoliitto Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Kanoottiliitto 5 34 Suomen Koripalloliitto Suomen Kuntourheiluliitto Suomen Käsipalloliitto 2 24 Suomen Kävelyurheiluliitto Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Maahockeyliitto 4 II 80 Suomen Miekkailuliitto Suomen Moottoriliitto Suomen Moottoriveneliitto Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto Suomen Naisten Liikunlakasvatusliitto Suomen Painiliitto Suomen Painonnostoliitto Suomen Purjehtijaliitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Pesäpalloliitto Suomen Pöytätennisliitto Suomen Ratsastajainliitto Suomen Salamapalloliitto Suomen Soutuliitto Suomen Squashliitto Suomen Sulkapalloliitto Suomen Suunnistusliitto Suomen Taitoluisteluliitto Suomen Tennisliitto Suomen Uimaliitto Suomen Urheiluautoilijoiden liitto Suomen Urheiluliitto Suomen Urheilusukeltajain liitto Suomen Vesihiihtoliitto Suomen Voimisteluliitto SVUL:n Nuoret Yhteensä

9

10 SVUL:n henkilökunta 1975 (Nimi, toimi, syntymävuosi ja palveluvuodet SVUL:ssa) KESKUSTOIMISTO: Ahonen Matti, SVUL-75 talouspäällikkö, -44, Arponen Antti, tiedotussihteeri, -50, Blomqvist Leena, kirjanpitäjä, -43, Eklund Esko, konttoripäällikkö, -44, Elomaa Nea, postitusapulainen, -56, Fiskaali Maija, ulkomaankirjeenvaihtaja, -50, Haapoja Matti, koulutusohjaaja, -48, Hakopää Ritva, osastosihteeri, -37, Hautamäki Jyri, nuorisosihteeri, -41, Heikkilä Raija, konekirjoittaja, -51, Honkaniemi Heikki, koulutusohjaaja, Huotari Marja, kassa-apulainen, -51, Hurskainen Soila, konekirjoittaja, -52, Jantunen Leena, jakeluapulainen, -43, Jouttijärvi Hilkka, keskuksenhoitaja, -39, Jungman Tor, tutkimussihteeri, -52, Juppi Joel, tutkimussihteeri, -36, Kaarento Leena, toimistosihteeri, -52, Kaartinen Hannele, SVUL-75 sihteeri, -55, 1975 Karti1a Matti, koulutusohjaaja, -47, Kitunen Martti, koulutusohjaaja, -45, Kiuru Soili, kassa-apulainen, -45, Klemi Toini, kirjanpitäjä, -31, Koskinen Kari, SVUL-75 kisasihteeri, -46, Krannila Teemu, SVUL-75 projektipäällikkö, -33, Kurunmäki Pentti, tiedotuspäällikkö, -42, Lemström Max, monistamon hoitaja, -46, Lepistö Siiri, pääkirjanpitäjä, -19, Leppänen Mikko, talousjohtaja, -34, Luoto Aune, kassanhoitaja, -44, Lindahl Marga, järjestösihteeri, -48, Lötjönen Maire, postituksen hoitaja, -30, Miettinen Reijo, jakelun hoitaja, -47, , Muurimäki Markku, koulutusohjaaja, -47, Nevalainen Maini, järjestösihteeri, -48, Niininen Heikki, suunnittelujohtaja, -34, Niinistö Ritva, koulutusohjaaja, -44, Nio Helena, pääkassanhoitaja, -32, , Oikarinen Erkki, koulutuspäällikkö, -41, Oksanen Mauri, pääsihteeri, -39, Paavilainen Markku, monistaja, -56, Perttula Markku, koulutusohjaaja, -48, Purontakanen Jouko, järjestöasiainpäällikkö, -48, Pöyry Aune, kirjaaja, -15, Raninen Jarkko, koulutusohjaaja, -41, Repo Sulo, koulutusohjaaja, -3 1, Roisko Anita, ulkomaankirjeenvaihtaja, -32, Saviaro Eino, vahtimestari, -30, Schröder Anja, keskuksen hoitaja, -35, Selin Kirsti, keskuksenhoitaja, -48, Solla Yrjö, koulutusohjaaja, -47, Söderholm Anna-Liisa, jakelunhoitaja, -28, Thusberg Ritva, sihteeri, -40, Tuorila Pauli, koulutusohjaaja, -44, Turunen Elli, konekirjoittaja, -27, Turunen Johannes, koulutusohjaaja, -46, Turunen Lea, SVUL-75 sihteeri, -50, Viljamaa Paula. palkkakirjanpitäjä, -28, , Wistrand Helkky, postitusapulainen, -31, Vähätaio Pekka, koulutusohjaaja, -49,1974- Österlund Raili, konekirjoittaja, -26, Suomen Urheilulehti Alaspää Tuula, ilmoitussihteeri, -53, Forss Risto, päätoimittaja, -41, Halava Brita, toimistonhoitaja, -23, , Juola Aate, levikkipäällikkö, -20, Kaismo Tarja, toimistoapulainen, Karppinen Lauri, toimittaja, -49, Monni Pekka, ilmoituspäällikkö, -28, Sirmeikkö Paul, erikoistoimittaja, -14, Utter Timo, taittaja, -47, Vilermo Jouni, toimitussihteeri, -51, SVUL:n Urheiluhallit Helenius, Erkki, isännöitsijä, -22, Aschan, Paul, uinninvalvoja, -50, Dahlman, Mauri, laitosmies, -47, Hamnell, Kaija, lipunmyyjä, -25, Harlin, Ilmi, emäntä, -3 1, Immonen, Tyyne, Iipunmyyn.apuJ., -31, Jasola, Kirsti, vapaapv.jomittaja, -30, Kauppala, Ethel, sii vooja, -24, Kemppainen, Anja, siivooja, -39, Kinnari, Hilkka, lipunmyyn.apuj., -26, Kunelius, Mirjam, siivooja, -15, Kuu sela, Terttu, siivooja, -50, Lötjönen, Maire, lipunmyyjä, -30, Norlund, Elma, siivooja, -31, Nuutinen, Raine, hallimestari, -31, Partanen. Toini, siivooja, -43, Peltola, Sinikka, lipunmyyjä, -49, Pesonen, Irja, siivooja, -13, Rantala, Aino, siivooja, -20, Santasilta, Tyy ne, siivooja, -11, Tarvainen, Arvo, uinninvalvoja, -53, Toivonen, Urho, uinninvalvoja, -46, Törrönen, Irj a, toimiston hoitaja, -14, Ursinus, Reino, vahtimestari, -I 4, Vikki, Aulis, autohallinvalv., -29, Vauhkonen, Juho, konemestari, -29,

11 Piirien henkilökunta ETELÄ-KARJALA Imeläinen Irma Kaisa, toimistosihteeri, -36, Komulainen Erkki, piirijohtaja, -19, Suonpää Aino, toimistoapulainen, ETELÄ-POHJANMAA Haapaharju Pertti. piirijohtaja, -39, Kahila Sirpa, kanslisti, -50, Kurki Sinikka, toimistosihteeri, -47, Mäkipää Raija, taloussihteeri, -48, HELSINKI Haarma Tapio, piirijohtaja, -15, Härkönen Tuula, toimistosihteeri, -44, Manninen Pirjo, toimistosihteeri, -49, HÄME Juvonen Kyösti, toimistoapulainen, -39, Pystynen Kirsti, toimistosihteeri, -48, Syrjänen Pekka, piirijohtaja, -38, KAINUU Moilanen Anja, toimistosihteeri, -5 2, Nieminen Viljo, piirijohtaja, -16, KESKI-POHJANMAA Korhonen Riitta- Liisa, toimistoapulainen Korkeaniemi Eero, piirijohtaja, -40, ' Ranta Irma, toimistosihteeri, -44, KESKI-SUOMI Hokkanen Terttu, toimistosihteeri, -33, Koski Unto, piirijohtaja, -14, Mäkkeli Tuula, -54, KYMENLAAKSO Laaksonen Kirsti, toimistosihteeri, -36, Tarnanen Paavo R. 0., piirijohtaja, -33, Vainikka Anneli, toimistoapulainen, -36, LAHTI Aarninsalo Juhani, piirijohtaja, -46, Nyman Maija-Liisa, toimistoapulainen, -47, Pärssinen Eila, toimistosihteeri, -36, LAPPI Ollila Isto, piirijohtaja, -47, Yrjölä Kaija. toimistosihteeri, -44, LÄNSI-POHJA Huhta Eliisa, toimistosihteeri, -45, 1975 Kassinen Reino, piirijohtaja, -17, POHJOIS-KARJALA Eronen Kaija, toimistosihteeri, -43, Hurri Viljo, piirijohtaja, -21, POHJOIS-POHJANMAA Niska Aino, toimistoapulainen, -45, Pietilä Aarno, piirijohtaja, -23, Pohj anvälke Leena, toimistosihteeri, -53, Ruoppa Oili, toimistosihteeri, -36, POHJOIS-SA VO Harlamo Liisu, toimistonhoitaja, -28, Ihalainen Väinö, piirijohtaja, -36, Laine Hilkka, kanslisti, -25, SATAKUNTA K ari Reijo. piirijohtaja, -31, Tuominen Marja-Leena, toimistosihteeri, -51, Varjovuo Tuula, toimistoapulainen, -51, SUUR-SAVO Juntunen Kauko, piirijohtaja, -10, Lehikoinen Pertti, piirijohtaja, Niiranen Kerttu-Liisa, toimistosihteeri, -31, Seppänen Eila, toimistoapulainen, -53, UUSIMAA Koivu Sirpa, toimistoapulainen, -48, Summanen Annikki, toimistosihteeri, -37, Sylvelin Risto, piirijohtaja, -42, VARSINAIS-SUOMI Mäki Liisi, toimistosihteeri, -24, Suvanto Unto, piirijohtaja, -22, Liittojen henkilökunta AMA TÖÖRINYRKKEILlJÄINLlITIO Forsberg Astrid, toimistosihteeri, -08, , Kersch Eine, toimistosihteeri, -29, Jokela Leo, päävalmentaja, -32, AMPUJAINLllTIO Lehtonen Aarre, toimistosihteeri, -09, Nordqvist Rene, toiminnanjohtaja, -22, Oinas Pirkko, toimistoapulainen, -49, Sihvola Aili, kassanhoitaja, -18, AMPUMAHllHTOLllTIO Dahl Martta, toimistosihteeri, Mustakari Erkki, toiminnanjohtaja, -46, Nelin Veikko, valmennuspäällikkö, -27, HllHTOLIITIO Heinola Elina, tiedotussihteeri, -47, Heyno Aili, kirjanpitäjä, -24, Huhtala Seija, toimistoapulainen, -55, Kantola Heikki, valmennuksen johtaja, -39, Lindfors Kari, nuorisosihteeri, -51, Pirskanen Lasse, talouspäällikkö, -24, Swanljung Pauli, kenttäorganisaation johtaja, -25, Tahvanainen Liisa, toimistopäällikkö, -47,

12 JUDOLIIlTO Kivinen Jorma, valmennuspäällikkö, -42, Reilimo Vesa, toimistusjohtaja, -42, Virtanen Irma, toimistosihteeri, -38, JÄÄKIEKKOLIIlTO Autio Sisko, toimistosihteeri, -45, Heikkilä Lasse, valmennuspäällikkö, -34, Hietanen Olli, koulutuspäällikkö, -47, Holopainen Teuvo, toimitusjohtaja, -48, Liitsola Seppo, päävalmentaja, -33, Loikkanen Nelly, toimistosihteeri, -54, Nevala Irma, toimistosihteeri, -47, Vitali Hanneli, toimistosihteeri, -46, KANOOTTILIIlTO Roisko Anita, si hteeri, -32, Mäkinen Juhani, valmennuspäällikkö, -41, KORIPALLOLIIlTO Karjalainen Kirsti, toimistosihteeri, -43, Petersen Robert, päävalmentaja, -28, , Rantanen Yrjö, toiminnanjohtaja, -31, Turunen Lea, toimistosihteeri, -50, KUNTOURHEILULlllTO Akkanen Mauri, toiminnanjohtaja, -35, Junninen Liisa, toimistosihteeri, -51, Kitunen Martti, osastopäällikkö, -45, Lindahl Margareta, toimistosihteeri, -48, Raivio Marjo-Riitta, kouluttaja, -41, Savola Jorma, osastopäällikkö, -47, Seppälä Torsti, osastopäällikkö, -40, Serkamo Heikki, talous- ja tiedotuspäällikkö, -48, Sorvari Eeva, toimistosihteeri, -51, Tenlenius Eila, toimistovirkailija, -45, Aho Kaija, hieroja, -52, Jalonen Maria-Liisa, kuntokouluohjaaja, -52, Knuutinen Juhani, kuntokouluohjaaja, -51, Laitio Soile, kuntokouluohjaaja, -48, Niinimäki Maija, kuntokouluohjaaja, -51, Paavola Eira, kuntokouluohjaaja, -49, Riskala Annu, kuntokouluohjaaja, -43, 1975 Salmio Mervi, kuntokouluohjaaja, -52, Silolahti Leo, kuntokouluohjaaja, -45, Varis Juha, kuntokouluohjaaja, -45, KÄSIPALLOLlllTO Lousio Liisa, toimistosihteeri, -48, Tuominen Heikki, toiminnanjohtaja, -42, , Åström Claes, valmennuspäällikkö, -46, LENTOPALLOLlllTO Juola Aate, hankintapäällikkö, -20, Lignell Irmeli, toimistosihteeri, -50, Montonen Heikki, päävalmentaja, -43, Sahramaa Juha, koulutusohjaaja, -49, Sundell Harry, toiminnanjohtaja, -37, Valo Mervi, toimistosihteeri, -50, Virmiala Lea, kilpalusihteeri, -35, LUISTELULIIlTO Peltoperä Pentti, päävalmentaja, -32, Pesonen Pirkko, toimistosihteeri, -50, MEFSÄST ÄJÄLlllTO Kairikko Juha, toiminnanjohtaja, -46, Kerminen Esko, toimiston hoitaja, -19, MOOlTORILlIlTO Aatola Anneli, sihteeri, -41, Alho Hannu, koulutuspäällikkö, Höri Marja-Liisa, toimistosihteeri, -51, Louhio Eino, toiminnanjohtaja, -41, MOOlTORIVENELIIlTO Häkkinen Thua, sihteeri, -49, Hämäläinen Olavi, toiminnnjohtaja, -44, NAISTEN L1IK UNTA KASVA TUSLIIlTO Fredriksson Solveig, järjestöohjaaja, -41, Jääskeläinen Eila, toimistoapulainen, -49, Kinnunen Anna, toiminnanjohtaja, -28, Lohko Pirjo, toimistoapulainen, -48, Rantalainen Liisa, järjestöohjaaja, -49, Savolainen Raili, toimistonhoitaja, -29, Suomaa Leila, Kisakentän toimitussihteeri, -41, , Yrttiaho Anneli, toimistoapulainen, -50, PAINILlIlTO Savolainen Arto, toiminnanjohtaja, -41, Sillanpää Toivo, päävalmentaja, -42, PAINONNOSTOLIIlTO Helamaa Terttu, toimostosihteeri, Immonen J yrki, talouspäällikkö, -37, Kuoppala Taisto, valmennuspäällikkö, -49, Salakka Juahni, toiminnanjohtaja, -50,

13 T i Ii, ", PESÄPALLOLlI1TO Luomi Tauno, projektipäällikkö, -II, Paavola Seppo, koulutuspäällikkö Pullinen Markku, toiminnanjohtaj~, Ra~hamäki Tapio, valmennuspäällikkö,' -49, Wright Ritva, toimistosihteeri, -43, PURJEHTIJALnlTO Aromaa Kirsti, kanslisti, -36, Aromaa Raimo, toiminnanjohtaja, -30, Savolainen Nina, toimistosihteeri, -43, Tähkäpää Kati, toimistosihteeri, -48, UIMALlllTO Koskinen Pentti, koulutuspäällikkö, -43, 1975 Lehtosalo Jorma, päävalmentaja, -45, Sundqvist Kurt, toiminnanjohtaja, -35, Sundqvist Maila, toimistopäällikkö, -35, Toivanen Olli, talouspäällikkö, -45, URHEILUAUTOILIJOIDEN LUlTO Harjanne Seppo, toiminnanjohtaja, -48, Rikkilä Seppo, sihteeri, -51, Suopanki Mikko, toiminnanjohtaja, -34, I 1 : I, PYÖRÄIL YLlllTO Lahtinen Sulo, sihteeri, -13, Oesch Christian, toiminnanjohtaja, -21, Väisänen Uolevi, valmentaja, -21, RA TSAST AJAINLUlTO Merikoski Anneli, toiminnanjohtaja, -45, SALAMAPALLOLCllTO Saarinen Erkki, sihteeri, -06, , SOUTULlllTO Julku Juhani, päävalmentaja, -46, Nuoramo Kaisa, toiminnanjohtaja, -36, SULKAPALLOLlIlTO Saarinen Erkki, sihteeri, -06, I 942, URHEILULUlTO Avellan Lars, lajipäällikkö, -48, Ellonen Inkeri. sihteeri, -48, Grahn Tuija, koulutussihteeri, -47, Haikkola Rolf, markkinointipäällikkö, -2 7, Hannul a Pirkko, sihteeri, -47, Jordas UUa. si hteeri, -56, Kärpänen Jouko, aluepäällikkö, -31, Laiho Antero, aluepäällikkö, -41, Lanamäki Antti, valmennuspäällikkö, -39, Nikkanen Nina. sihteeri, -50, Oikkonen, Esko, lajipäällikkö, -48, Pasanen Arto. lajipäällikkö, -40, Pyykkö Martti, toimitussihteeri, -26, , Saarela Timo, aluepäällikkö, -4 1, Sinkkonen Kari. lajipäällikkö, -36, Suutarinen Maija-Liisa, sihteeri, -34, Turvanen Into, aluepääll ikkö, -40, Uotila Eero, tutkimussihteeri, -30, Varis Jorma, toimitusjohtaja, -41, Yli-Saunamäki Tapani, vi. toimitusjohtaja, SUUNNISTUSLlllTO Hirn Kaarina, toimistosihteeri, -34, Karl Allan, timinnanjohtaja, -21, Kari Thelma, toimistoapulainen, -29, , Salmmen Erkk" kuntosuunnistuspääuikkö Salpakivi Pentti, päävalmentaja, -32, ' URHEILUSUKELTAJIEN LlIlTO Jakobsson Leila, toimistonhoitaja, -37, VESlHlIHTOLlIlTO Saarinen Erkki, sihteeri, -06, 1940-I 942, II II 1: T AITOLUISTELULfllTO Säde Eila. toiminnanjohtaja, -27, Uotila Anuliisa, päävalmentaja, -50, TENNISLUlTO Eriksson Leif, toiminnajohtaja, -46, GOllberg Lars, toiminnanjohtaja, -14, H agelin Aila, toimistosihteeri, -47, Kiuttu Eero. koulutusohjaaja, -45, I 975 VOIMISTELULlllTO Haverinen Pirjo, toimistosihteeri, -52, Kestilä Marit, toimistosi hteeri, -51, Nuotio Timo, toiminnanjohtaja, -43, Sirviö Raimo. koulutuspäällikkö, -50, SVUL:n NUORET Nikiforow Boris, sihteeri, -45, I

14 Urheilutoimittajain liiton jäsenluettelo Erkki Aalto Matti Asu Vidar Enqvist Ernst Friman Seppo Hakuli Erkki Helenius Vihertörmänkatu 4 G 86 Kirkkopuistikko 30 A 35 Katajaharjuntie 5 B 38 Pohjoispuisto 4 B 22 Huhtiniemenkatu 2 I E 38 Tapiolantie TAMPERE VAASA HELSINKI PORI LAPPEENRANTA KERA V A Pekka Aaltonen Erkki Aulio Beo Färdig Juhani Halonen Bengt Hellström K uusikallionkuja 4 F 46 Matti Erkkilä Laajavuorenkuja 3 E 55 Puistokaari 9 A 1 Maariank. 8 a 7 K ivivuorenkuja 5 E ESPOO 21 Forum HELSINKI HAMINA VANTAA VANTAA LOVIISA Timo Ahlgren Timo Hankomäki Barbara Helsingius-Koski Sepämie 6 Jouko Autero Rauno Granholm Mätästie 1 M 115 Holmenveien KUUSANKOSKI Kuninkaankatu 30 A Timo Eränen as. 2 B HELSINKI 71 OSLO TAMPERE P. Hannikaisentie 3 X NASKARLA Norge HELSINKI 40 Erkki Aho Mäenpääntie 23 Ralf Grahn Tapio Harjula Aarno Hietanen KUUSANKOSKI Kalevi Autio Ensio Eskola Bredbergsbrinken 6 D 25 Suonionkatu 23 A 5 Parolantie 15 B 13 Viini kankaan tie 9 Hollolankatu 5 as VANDA LAPPEENRANTA HÄMEENLINNA ROVANIEMI LAHTI Kalevi Ahonen TERVAKOSKI Kyösti Harjunheimo Erkki Himanen Eino Grön TIMOLA Oy Veikkaus Ab Elo Blomqvist Sven-Eric Fagerholm Mellstenintie 9 Albertinkatu 30 Eteenpäin-lehti Borgintie ESPOO HELSINKI 9 Ahti Akkanen Urheilutoimitus KAUNIAINEN Lahdenkatu 8 A 13 Kotkankatu 9 Lauri Hasu LAHTI KOTKA Tornitie 6 A 30 Charles Guillou MYLLYKOSKI Martti Hirviniemi Björn Federley Harjuviita 2 A 7 Kielotie 36 E 13 Värmobackavägen 16 B ESPOO VANTAA 30 Ilkka Ala-Kivimäki Christer Bonn HELSINGFORS 36 Timo Haukilahti Linnankatu JO B 13 Dosentintie 8 Tilhintie 14 A TAMPERE HELSINKI 33 Jorma Haapamäki E a Hohtovirta HELSINKI 73 Sahratie 5 A 20 Jäkälätie 10 Matti Finskas HÄMEENLINNA OULU 60 Harald Alftan Kirvuntie a as P Reijo Caven ESPOO 14 Armas Heino Aurorankatu 13 B 17 Myllymäenkatu 6 Juuttaankatu H ELSINKI JO Veijo Holopainen SAVONLINNA 13 Matti Haapavaara KUOPIO Jussaarenkuja 1 B 26 Honkalantie 22 Jorma Flinck HELSINKI PORI 36 Pellervonkatu 17 G 112 Osmo Andersson Reijo Chrons TAMPERE 54 Hirvimäentie 3 A Jouko Heinonen Uimahallintie 3 Kari Hagfors Kirstinkatu 3 C 63 Kalevi Honkanen KUUSANKOSKI KUUSANKOSKI Majavatie 10 A HELSINKI 53 Länsikatu 16 C HELSINKI JO JOENSUU 11 Risto Forss Reino Antikainen Ruoholahdenk. 6 B 32 Tord Elfing Mustalammenkuja 10 A HELSINKI 18 Raimo Heinonen Apollog. 2 1 A 16 Asko Haikala Aarne Honkavaara SAVONLINNA 17 Jukolantie 14 V HELSINGFORS JO Hiirosentie 37 Kortelahdenkatu 19 E KERAVA OULU TAMPERE 21 Hank Fors Antti Arponen Harri Eljanko Poltinahontie 74 Topeliuksenkatu 4 I a Markku Heiskanen Martti Huhtamäki Runeberginkatu 39 A HÄMEENLINNA 10 Hakala Olavi HELSINKI 25 Juhana Herttuantie 3 A 66 Snellmanink 9 as 18 Kyösti Kalliontie 6 C HELSINKI HELSINKI KUOPIO HELSINKI 57 Börje F orsten Tauno Aro Lars Engman Hufvudstadsbladet. toimitus Leo Hakanpää Martti Heiskanen Timo Huotinen Aleksis Kivenkatu 22 A 31 Kapteeninkatu 7 B 23 Mannerheimintie 18 Pippurn Hannuntie 17 A 7 Mäntytie 6 A HELSINKI HELSINKI HELSINKI KIRKKONUMMI MARTIN MÄKI HELSINKI

15 Heikki Husa Simo Jalomies Timo Järviö Eero Karppinen Osmo Koivu Retu Kukkonen Puutarhakatu 9 B 19 Honkitaipale 16 A 12 Uomakuja 6 F 109 Irm antie 5 F 42 Pullerinmäki Pohjantie 4 B TORNIO VALKEAKOSKI VANTAA OULU HÄM EENLINNA JO ESPOO 10 Leo Huttunen Jaakko Jarva Aatto Jääskeläinen Seppo Karppinen Väinö Koivula Pekka Kulonen Uudentuvantie 27 B Timonkatu 4 E 38 Kirkkokatu 19 A 8 Kauppakatu Angervotie 4 F 59 Hallituskatu 24 B HELSINKI LAHTI JOENSUU KAJAANI HELSINKI HÄM EENLINNA JO Jorma Hyvärinen Alpo Jokinen Riku Kaisto Heikki Karuvaara Sulo Kolkka Esko Kykkänen Hintsankatu 3 C 16 Kulmalantie 5 Vuorikatu 3 ba 16 Naavakalliontie 2 A 13 Maurinkatu Temppelikatu 12 A TAMPERE PORJ TURKU ESPOO HELS INKI HELSINKI 10 Onni Hyytiäinen Jouko Jokinen Anssi Kaminen Juhani Karras Erkki Komulainen Esko Kähkönen Nyyriki ntie 14 A 5 Riihimäenkatu 4 Koulukatu 33 B Riitank uj a 1-3 Uimahalli Palkisen tie TAMPERE HYVINKÄÄ SE INÄJOKI HELS INKI IM ATRA ROVANIEM I Klas-Göran Hyöty Juha Jokinen Sakari Kamppila Ilon Kaspi Kaimo Koponen Esko A. Kähkönen Ampujankatu 18 E 36 Aapontie 10 Näyttelijäntie 5 B 12 Kuh atie 9 Paasivuorenkatu 5 A 45 Papink atu 20 B VAASA NURMIJÄRVI HELSINK I ESPOO HELSINKI JOENSUU II Kurt Hägen Tauno Jorasmaa Mauri Kangaslampi Leevi Kauppi Rantakatu II Tanhuantie 1 K 157 Liu ketie 10 L 69 Pitkäkatu 34 B Pekka Koponen Matti Käkimäki VAASA HELSINKI HELSINKI VAASA 10 Osmajoentie 20 as. 36 Väinämöisenk. 9 B VARKAUS HELSINKI 10 Oiva Kangasoja Stig Häggblom Leo Jungell Niilo Kauppila Itsenäisyydenkatu 18 A 8 Karhulantie 69 B 12 Maunukselantie 7 B 25 Arvo Korhonen Tuovi Kääriä Kajaaninlinnantie 1 B TAMPERE KUUSANKOSKI Viipurinkatu KARHULA Valtakatu HELS INKI HAMINA ROVAN IEMI 20 Rainer Kankamo Paavo Kettunen Jukka Häränoja Kauko Juntunen Luostarinkatu 10 B 29 Töyrynkuja 1 as. 23 Ukko Könni Limingankatu 5 C 42 Lönnrotink atu 14 C TURKU Vilho Koskela RAUMA SIMPELE OULU MIKKELI Louhikkotie 10 A ROVANIEMI Seppo K an nas Turkka Kilen Antti Laaksonen Paavo Häkkinen Jorma J. Jussila Hattelmalantie Toivolankatu 13 as 8 Koulutie kp 1 Kenttätie 10 B HELSINK I TURKU 81 Alpo Koskimaa Kirkkokatu 17 as RA UTA VAARA LAHTI HELSINKI 72 Fleminginkatu 5 B HELSINKI 53 Antero Karapalo Eino Kilpeläinen Uudenkylänkuja 2 C Viertokatu 23 Jyrki Laelma Pekka Juutilainen Raimo Häyrinen TAMPERE KAJAANI 15 Tapio Koskimaa Albertinkatu 13 A 15 Sturenkatu 11 A 2 Kasarminkatu 14 B 14 Krämertintie 15 B HELSINKI HELSINKI HELSINKI HELSINKI 62 Allan Kari Heikki Kirjavainen Virpitie Finn Sanomat Tuomo Jalantie Pekka Jäntti KERAVA 6 Aaro Laine Box 54 Kallio Kotkas Maria Jotunintie 11 P 174 Kesku koulu GÖTEBORG Pohjoisniementie 3 A 5 Pietarinkatu 4 A HELSINKI HYRYLÄ Arto Kari Sverige HELSINKI HELSINKI VALKEALA Pasi Jalava Pekka Järvinen Jarmo K arj alainen Alpo Kivimäki Anssi Kukkonen La se Laine Metsärinteenkatu 13 G 46 Mäkikatu 24 Inkiläntie 3 as. 8 Tellervonkatu 65 Louhentie 11 A 12 Valtakatu 10 C LAHTI TAMPERE KUOPIO PORI ESPOO PORI

16 r Martti Laippala Eero Leppäkoski Torsten Lindholm Reetta Meriläinen Heikki Mäki Torsten Nikander Presidentinpuistokatu 22 B 12 PuislOkatu 15 A 1 Sofianlehdonkatu 9 B Aavasaksantie 7 Talinkorventie 2 Hämeentie 94 B PORI JYVÄSKYLÄ JO HELSINKI H ELSINKI TURKU HELSINKI 55 Rurik Lindqvist Aapo Laitinen Pertti Leppänen Sport-Pressen Risto Merimäki Martti Mäkikyrö Simo Nikula Mäkitorpantie 28 A 1 Saarnimetsäntie 27 Temppelikatu 19 D 37 Waisenhausstr PELLO Vuorenmaanrinne 4 E HELSINKI VIRKKALA HELSINKI WATTWIL SEINÄJOKI 20 Schweiz Antero Mäkipää Matti Lammi Ulvilantie 29/ 2 F 92 Martti Leskinen Reino Linkosaari HELSINKI 35 Paavo Noponen Hietalahdenkatu 7 B 40 Suonionkatu 9 A Kaitaistentie 6 C 24 Tuomo Metsäranta Iso Roobertinkatu 52 B HELSINKI LAPPEENRANTA TURKU 31 Koskelantie 54 A HELSINKI OULU 52 Olavi Mäkynen Kalevi Lamminen Kp 7 Kauko-Aatos Leväaho Viljantie 4 Olavi Linnanlahti ILMAJOKI Håkan Nordqvist Heimokuja 4 C PORI 36 Hallituskatu 23 A II Tapio Mettinen Äestäjäntie 26 B HELSINKI TAMPERE 20 Merimiehenk atu 6 A HELSINKI JOENSUU II Jukka Männistö Jorma Lankinen Päiväsenkatu 44 B Urheilukatu II Tapio Leväaho Voitto Liukkonen RAUMA 66 Rene N ordq vist HYVINKÄÄ Vuosaarentie 12 F 29 Perkiöntie 31 H Torsten Michelsen Korkeavuorenkatu 29 A HELSINKI PIRKKALA 6 Länsikatu 2 C HELSINKI 13 Kari Naskinen JOENSUU II Kokkokallionkatu 1 A 18 Unto Laurila LAHTI 17 Tuulimyllyntie 2 C63 Hannu Levänen Simo Nuotio Ilmo Lounasheimo HELSINKI 92 Pietanpolku 8 F Luuvaniementie 3 C 21 Pajamäentie 14 D KOTKA 41 Lasse Miettinen HELSINKI HELSINKI 36 Pudosrinne 4 E 56 Tarmo enonen VANTAA 60 Lillukkatie 1 B 5 Antero Lartola JOENSUU 20 Tasavallankatu 3 A 41 Olavi Liekosk i Jaakko Luoma Juhani Nurmela PORI 10 Karjalankatu 18 A 9 Paatsamatie 8 B 30 Aulis Mononen Pähkinäkuja HELSINKI 52 Vilho Nenonen HELSINKI 32 Terästehdas B 65 Pietniemi Koskelantie IMATRA PORI H ELSINKI 6 1 Yrjö Lautela Erkki Liesmäki Töyrytie 6 A 106 Korventie 1/ 15 Erkki Lyytikäinen Väinö Montonen Kalevi Nurmela HELSINKI PORI 60 Sibeliuksenkatu 2 A 4 Vipusen tie 8 B Kauko Niemelä Katariinankatu 14 D LAHTI II HELSINKI 61 Vähä-Hämeenkatu PORI JO TURKU 50 Pertti Lehtonen Lars-Olof Liljeström Perjalantie 8 A.44 Box 487 Pekka Lääperi Heikki Muttilainen Urho Niemenkari Kari N urmela RIIHIMAKI HELSINKI 10 Oikokalu 7 A 30 Länsiportti 1 C 14 Japaninkatu 17 Lukkarimäentie KOUVOLA JO ESPOO HELSINKI HELSINKI 68 Urho Lehtonen Jorma Limmonen Reijo Majasaari Pellonpäänkuja 7 J Olavi Mustonen Roihuvuorentie 20 D Sarantie KOUVOLA 12 Ylisrinne 3 as HELSINKI PORI ESPOO 21 Lasse Niemi Veli Matti Nurmela Merikorttitie 1 E 188 Uimahallinkatu 6 F HELSINKI SAVONLINNA JO II 1:' Matti Leikas Henry Lindbergh livisniemenlie 2 A 79 In arinlie 20 B 16 Juhani Melart Teuvo Myyryläinen Martti Niemi Juha Nurmi ESPOO HELSINKI 55 Alkutie A KAUKAS Marsinkuja 3 A 8 Tennispolku 4B HELSINKI VANTAA ESPOO 10 Weijo Mäkelä Paul Lemström Pelle Lindholm Paavo Meriluoto Valutavägen 84 Sakari Niemi Iivisniemenkatu 2 F 88 Teuvo-Johannes Nurmi Risviksvägen 4 A Pispalanvaltatie HÄGERSTEN Pajalahdenlie 31 D ESPOO 26 Maunukselantie 5 B HELSINGFORS TAMPERE 25 Sverige HELSINKI KUUSANKOSKI I 1

17 i Vilho urmi Jorma Paalosalo Pentti Pekkala Martti Pohjola Raimo Rasilainen Paavo Roslund Hiihtomäentie 31 A 16 Visatie 13 B 42 Yliskyläntie 5 BIO Kokinmäki 1-3 Risto Rytintie 22 B 9 Kalevankatu 6 a A HELSINKI PORI HELSINKI RIIHIMÄKI HELSINKI JOENSUU II Eino Nuutinen Erkki Paananen Esko Pekonen Eero Porkka Thomas Ratschunas Kalevi Römpötti Simolankatu 3 A 1 Hevoshaantie 14 N 5 Myllymatkantie 2 D Buchschlag Lammastie II E 53 Maneesikatu 2 b B LAPPEENRANTA VAARALA HELSINK I 92 Kirchweg 10 A VANTAA HELSINKI 17 Bundesrepublik DEUTSCHLAND Helge Nygren Pekka-juhani Paasi Alpo Pentti Jaakko Raunio Lauri Saari Myötäle Riistavuorenkuja 8 A 5 Kotkantie 14 F 45 Stoltinkatu J 136 Hämeentie 6 B ESPOO HELSINKI KUUSANKOSKI Erkki Portaan korva TURKU HÄMEENLINNA 20 Kirkonrivit C LAURILA Timo Nyholm Keijo Paasonen Juhani Penttinen Hannu Rautiainen Olavi Saarinen Ilta-Sanomat Rytikatu 10 as. 3 Pohjolankatu 45 Liekokatu 8 B 14 Taipale Ludviginkatu KEMI MIKKELI 12 Erkki Poutanen IMATRA RIIHIMÄKI HELSINKI 13 Matinraitti II A ESPOO 23 Kalevi Pakarinen Eero Rautio Frans Saastamoinen P-H. Nyman Lahnaruohontie 4 C 34 Raimo Perkko Hallituskatu 18 B 25 Koroistentie 6 b A Pihlajatie 26 D HELSINKI 20 Rajametsäntie H 67 Kari Pulkkinen HELSINKI PORVOO HELSINKI TAMPERE 20 Rouskunkatu 7 A IMATRA 51 Reino Palmroth Jouko Pesola Kauko Rautio Matti Salmenkylä Jussi yyssönen Kirjatyöntekijänkatu 12 A Martti Pyykkö Kansantie 2 Pohjolankatu 28 A 6 Kotipolku 1 Osmontie 35 C HELSINKI 17 Raappavuorenrinne HELSINKI KUOPIO HELSINKI HELSINKI VANTAA 62 Matti Närvänen Paasikiven katu 1 B LAHTI II Reijo Palmu Juhani Reinikainen Jorma Raatikainen Mauri Salmi Suopuisto 9 Markku Peura Kaivokselantie 8 A 8 Tolarintie II 0 96 Hämeenkatu 10 B TAMPERE 56 Tuulihaukantie 3 B HELSINK I LAHTI II OULU VANTAA 61 Esko Paltanen,Lauri Pihkala Voitto Raatikainen Walter Renner Pentti Salmi Erkki Näätänen Korpraalintie 39 Sibeliuksenkatu 3 B Uudentuvantie 27 D Rajasaarentie 5 A 18 Karakallionkuja 6 F 48 Sallatunturintie 1 i PORI HELSINKI HELSINKI HELSINKI ESPOO HELSINKI 97 Heikki Parkkonen Antero Raevuori Risto Riihonen Pentti Salminen Chr. Oesch Raappavuorenkuja 7 D 46 Veijo Pihlaja Helsingintie 2 F 36 Pinninkatu 24 A 15 Louhikkotie 10 A 3 Lönnrotinkatu 36 B VANTAA 62 Kaskenkatu 10 B KAUNIAINEN TURKU TAMPERE ROVANIEMI HELSINKI 18 Risto Ranta Oiva Salminen Eino Ojallen Hannu Parpola Esko Piipponen Saarijärven tie 17 A 21 Pekka Rinne Kivipadontie 6 D 30 Yrttimaantie 46 Karhuntie 9 E 34 Hirsipadontie 3 C KUOPIO 50 Ratavartijankatu 4 D HELSINKI HELSINKI VAASA HELSINKI HELSINKI 52 Paavo Raunisto Pekka Ollilainen Mikko Patrikainen Raimo Piltz Advokatbacken 2/ 591 Juho Rissanen T. O. Salo Isonvillasaarentie 2 A 5 Kauppakatu II Louhitie 1 G NORSBORG Koulu Storhem D HELSINKI IISALMI HELSINKI 44 Sverige LESKELÄ NIKKILÄ Jouko Ora Seppo Pehkonen Veikko Pirinen Esko Rasilainen Seppo Rosenqvist Urho Salo Keskikatu 1 B 6 Pietarinkatu 23 C 14 Sakaristontie 2 A 8 Kirkkosalmentie 2 A 14 Mäkelänkatu 86 C 29 Hallituskatu 18 B KOUVOLA MIKKELI KOUVOLA HELSINKI HELSINKI TAMPERE 20 I:! I I

18 Eero Salonen Esa Sintonen Reijo Suikki Risto Taimi Kalervo Tirri Markku Vainio Hevoshaantie 5 A Vapaudentie 22 as 5 Piiluvankatu 38 as. 27 Hattelmalantie 8-10 C 14 Riihitie 8 A Pitkäjärvenkatu Vantaa ROVANIEMI JO LAPPEENRANTA HELSINKI HELSINKI RAUMA 66 Pertti Salonen Juhani Sipilä Voitto Sulander Alvi Tainiola Risto Tiukkanen Kari Vakkuri Keskikatu I A 4 Koskelantie 27 F 47 Paloheinäntie 7 Hatsalankatu 32 B 2 Osmontie 32 Siltakatu 30 B 2 I KOUVOLA JO HELSINKI HELSINKI KUOPIO MYLLYKOSKI JOENSUU Juhani Siren Esa J. Sulkava Juhani Taipale Timo Toiminen Raine Valleala Esa Santala Majoitusmestarintie I C 19 Ruomelantie 18 B 5 Kauriinsal pa G 49 K umpeentie 6 C 17 Hakakuja 4 B Pitkäkatu D TURKU ESPOO HYRYLÄ KARKKILA KUUSANKOSKI JYVÄSKYLÄ 70 Paul Sirmeikkö Harri Sulonen Matti Tammela Eero Toivola Pauli Saukkonen Kivitorpantie I A Koulukatu 5 Haukitie 14 Juhaninkuja II a Göran Wallen Niittyvillantie HELSINKI SALO SAIMAANHARJU RAISIO Caloniuksenkatu 8 A LAPPEENRANTA HELS INKI 10 Timo Siukonen Teuvo Toivokoski Suonionkatu 5 B 37 Harry Sundell Aki Tammisto Jukolantie 3 A 4 Ossi Wallius Jukka Savonen HELS INKI 53 Tanhuantie 4 A 6 Kauppiaskatu 5 A KOUVOLA 20 Kalevankatu 5 I B 23 Maininkitie 9 I HELSINKI TURKU HELSINKI ESPOO 32 Kurt Snickars Raimo Toivonen Koskö-by Kaarlo Sundell Matti Tapiainen Hitsaajankatu 10 Sakari Selin Hugo Valpas VASA Everstink uja 5 A 3 I Mannerheimintie 47 A HELSINKI 8 1 Luhtipolku 5 A ESPOO HELS INKI ALA VUS VANTAA 71 Matti Soisalo likka Tolonen Olavi Varoma Rakennu s C 33 as. 8 Jussi Suokas Antero Tapola JALASJÄRVI Pekka Seppänen HELS INKI 86 Sturenkatu C 48 Nallenpolku 4 D 61 Katajaharjuntie 21 A HELSINKI 55 Tahmelankatu 4 as ESPOO HELSINKI TAMPERE 24 Jalmari Torikka Heikki Somppi Jalo Suvanto ES POO 71 Kan sanlehti/toimitus Paavo Tarnanen Martti Vaske Kau ppalankatu 27 A 6 SVUL:n Kymenlaakson piiri Jaakontie Martti Seppänen KOUVOLA 10 TAM PERE KOUVOLA Jarkko Tuomaria JOUTSENO Taivaskalliontie 4 B as. 5 Kontiontie 7 F 5 I HELSINK I 60 Marjut Svahn ESPOO 10 Kalevi Somppi Pitkänsillanranta 13 B 17 Veikko Tarvainen Björn-Johan Weckman Kannusruohontie Enzio Sevon HELSINKI 53 Luhtipolku 18 F 63 Rautatalo LAHELA VANTAA 71 Taisto Tuominen KAUNIAINEN Keskikatu OULU KEMI 60 Ulf Stambej Juhani Syvänen Matti Temisevä Keijo Siitari Tidningen Aland Tuohimäentie 92 A I Pekk a Vehviläinen 175 Shaughnessy Blvd HELSINKI 67 Olavi Ture Lamminmäenkatu 3 as. 2 Otsolahdentie 14 as. JO MARIEHAMN APT Willowdale ltätullinkatu MIKKELI JO ESPOO 10 M 2 J IKI CANADA OnL PORI 10 Göran Stubb Jorma Säkkinen Jouko Siitonen Lehdesniityntie 3 Kanervatie 9 B 6 Pekka Tiilikainen Raimo Tuunainen Mäkitorpantie 42 E HELSINKI KAJAANI 50 Kulmakatu 6 Voionmaankatu 8 A HELSINKI HELSINKI JYVÄSKYLÄ 70 Hemmo Veikkanen Pengerk atu I B 4 I HELSINKI 53 Caj Stålström Leo Silen Tallbo Stefan Söderholm Kauko Timonen Aulis Ukkola Pauli Vep äläinen Urheilukentäntie 3 Bodom Thurmanin puistotie 2 B Paasikivenkatu 2 A 24 Kansankatu 29 Tornipolku 12 as. II KUUSANKOSKI ESBO KAUNIAINEN 151 JO LAHTI II OULU OULU

19 J ali Westergård Peltomaa PANELIA Seppo Virtanen Siilitie II a F HELSINKI 80 Erkki-Olavi Vierinkari Sinerbrychoffink H ELSINKI 12 Jaakko Viuhko Imatrankoskentie 26 C IMATRA 61 Alpo Viheriälä Kukinkuja 3 D VANTAA 62 Torsten Vorselman Haahkatie 5 B HELSINKI 20 Antero Viherkenttä Po rslahdentie HELSINKI 96 Matti Vuorensyrjä Lumikonkatu TAMPERE 53 Sven Wikström Mannerheimintie 47 A H ELSINKI 25 Jouni Vilermo Koivumäentie ESPOO 20 Juhani Viljanen Relanderinaukio 4 C H ELSINKI 57 Juhani Villala Maasälväntie 5-9 R HELSINKI 71 Veikko Vilo kki Vanhaistentie 14 T H ELSINKI 42 Markku Virkkala Äestäjäntie H ELSINKI 39 Urpo Virkkunen Tuulimyllyntie 3 A H ELSINKI 92 Pentti Vuorio Soraharjuntie 2 D HELSINKI 95 Il kka Vuorjoki Museokatu 28 A H ELSINKI 10 Pauli Vänttinen MÄ K ELÄ as. Kauko W äyrynen Siltavoudintie I D H ELSINKI 64 Leo Zimmermann Pohjoisranta ROVANIEMI 20 Matti Ämmälä Puutarhurinkatu HAMINA Kai Öhman JALASJÄR VI Hannu Virtanen Särkiniementie 16 A KUOPIO 70

20 Näin saat oman asunnon: 1. Aseta tavoite. 1. Tee suunnitelma. 1 Tule Kansallispankkiin. 4 Säästä suunni telman mukaan. 5 tulee Kansallispankki vastaan. ~ KANSALLlS-OSAKE-PANKKI

------------------------------------------------------------------------------------. --- - --. - - - - - - ---- ~~--:-.~-~=-~-..-~-- - -----~.

------------------------------------------------------------------------------------. --- - --. - - - - - - ---- ~~--:-.~-~=-~-..-~-- - -----~. ------------------------------------------------------------------------------------. --- - --. - - - - - - ---- ~~--:-.~-~=-~-..-~-- - -----~. N \0 00 Ammunnan Suomen ennätykset Ase Vapaakivääri 3 x 40

Lisätiedot

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN V. 1978 esiintyi vastakohtaisuuksia liiton luottamusja toimihenkilötasoilla, jotka julkisuudessa saivat enemmän huomiota kuin varsinainen voimistelutoiminta. Erimielisyydet saatiin kuitenkin poistumaan

Lisätiedot

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 5 Suomen Olympiayhdistys r.y. S 1 S Ä L L Y S LUE T TEL 0 1 II 111 IV V VI YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta

Lisätiedot

(Suomen Urheiluliitto),

(Suomen Urheiluliitto), Leidenius, Kaj, johtaja, varalla Härkönen, Veikko, osastopäällikko (Suomen Kanoottiliitto ), Sovijärvi, Sampo, maisteri, varalla Ellilä, Aarne, fil.tri (Suomen Kaunoluisteluiitto), Dillemuth, Ville, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä 00 JäsenIöttojen nimeäminä RaVil.a~ A.~ kenraalimajuri, Helsinki, varalla Oil.a, Ensio, agronomi, Helsmki (Suomen Ampujainliitto), Tuukkanen, Väinö, arkkitehti, Helsinki, varalla POhjanpalo, Taavi, ko~uli,

Lisätiedot

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto),

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto), 9 Orko, Risto, kauppaneuvos, Helsinki, varalla Ruusuvaara, Aulis, pankinprokuristi, Helsinki (Suomen Käsipalloliitlto), Pajunen, Aarno, diplomikauppias, Helsinki, varalla Pikkarainen, Eino, myymälänesimies,

Lisätiedot

1980 LAKE PLACID- MOSKOVA

1980 LAKE PLACID- MOSKOVA +- 1980 LAKE PLAID- MOSKOVA SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1977 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 II 111 IV V VI VII LIITTEET YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta

Lisätiedot

SE =10 miqardia. SäästöP.ankki Suomen Suurin. talletusten Suomen Ennätyksen: Säästöpankki teki. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1976

SE =10 miqardia. SäästöP.ankki Suomen Suurin. talletusten Suomen Ennätyksen: Säästöpankki teki. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1976 vuosikertomus 1975 'U r URHEILUKIR..J STO Säästöpankki teki talletusten Suomen Ennätyksen: SE =10 miqardia Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1976 Muita yli!yksiä: OP 8 miljardia KOP 6 miljardia

Lisätiedot

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000 24 agronomi Reino Piirto (puheenjohtaja) pääsihteeri Kallio Kotkas (varapuheenjohtaja) kauppaneuvos Lennart Kinnunen maisteri Kauno Rintakoski sosiaalipäällikkö Erkki Palolampi osastopäällikkö Urho Saariaho

Lisätiedot

Suur-Savon piiri. Piirin kunnat Kerimäki Mikkeli Mikkelin mlk Mäntyharju Pieksämäen mlk Pieksämäki Punkaharju Puumala Rantasalmi

Suur-Savon piiri. Piirin kunnat Kerimäki Mikkeli Mikkelin mlk Mäntyharju Pieksämäen mlk Pieksämäki Punkaharju Puumala Rantasalmi SuurSavon piiri PuheenjohtaJa Bruno ArJanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin punna Ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 SuurSavon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 970 seuroja 04,

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

SUOMEN URHEILUKIRJASTO. No _

SUOMEN URHEILUKIRJASTO. No _ +- 1980 LAKE PLAID MOSKOVA SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 1980 SISÄLLYSLUETTELO 1 II 111 IV V VI VII SUOMEN URHEILUKIRJASTO No _ YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO 1 Jäsenistö

Lisätiedot

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S?

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? KESKITÄ' KAlIqq PERHEESI VAKUUTUKSET POHjOLA-YHTIÖIHIN, NIIN PAASET NAUTTIMAAN MONITURVA-EDUISTA! Toimintakertomus1983 Puheenjohtajan katsaus...........................

Lisätiedot

veikaten voitat ~ SVUL:n Tuki

veikaten voitat ~ SVUL:n Tuki SVUL:n Tuki veikaten voitat ~ Vuosi 1968 oli SVUL:n Tuen kahdeskymmenes toimintavuosi. Kertomusvuoden toiminta oli edellisvuosien kaltaista lahjoitusten hankintaa, kannatusilmoitusten valmistelua Suomen

Lisätiedot

CALGARY TOIMINTAKERTOMUS 1986 SÖUL1988 ~ Suomen Olympiayhdistys r.y.

CALGARY TOIMINTAKERTOMUS 1986 SÖUL1988 ~ Suomen Olympiayhdistys r.y. CALGARY SÖUL1988 ~ TOIMINTAKERTOMUS 1986 Suomen Olympiayhdistys r.y. SISÄ"LLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENlTI URHO KALEVA KEKKONEN 3.9.1900-31.8.1986 Kuva Mauri Vuorinen 2 YLEISKATSAUS... 3 JÄSENISTÖ,

Lisätiedot

KII NALAIS ET JALKAPALLOT

KII NALAIS ET JALKAPALLOT ---- ----- - --- -- 284 maamme urheiluelämän sekä julkisen sanan edustajia. Tilaisuus sai tv:n, radion ja sanomalehdistön taholta huomattavan ja erittäin suopean vastaanoton. Nyt tarkkuutta harioittamaan!

Lisätiedot

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS , 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

LIIKUNTAKULTTUURIN JA URHEILUN ANSIOMERKIT VUODELLE

LIIKUNTAKULTTUURIN JA URHEILUN ANSIOMERKIT VUODELLE LIIKUNTAKULTTUURIN JA URHEILUN ANSIOMERKIT VUODELLE SUKUNIMI ETUNIMET SYNTYMÄ- TITTELI KOTIPAIKKA EHDOTTAJA VUOSI ANSIORISTI KULTAISENA 1 Arponen Väinö Tapio 1945 Ekonomi Helsinki Suomen Käsipalloliitto

Lisätiedot

Koko kansan pohje olassa liikutaan vieläkin

Koko kansan pohje olassa liikutaan vieläkin SUOMEN VALTAKUNNAN URHELUUTO. TOMNTAKERTOMUS 1982 SSÄLLYS Koko kansan pohje olassa liikutaan vieläkin liian vähän. Ja usein väärään tahtiin Väittävät että liikunta parantaa työtehoa ja kohottaa kuntoa

Lisätiedot

Muutoksen vuosi 1992. ".ii16% Liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat 15-65 -vuotiaat keskusjärjestöittäin (%).

Muutoksen vuosi 1992. .ii16% Liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat 15-65 -vuotiaat keskusjärjestöittäin (%). Muutoksen vuosi 1992 Mennyt urheiluvuosi jää kansainvälisen huippuurheilun historiaan viimeisenä kaksien olympiakisojen vuotena. :\lbertvil len ja Barcelonan jälkeen siirrytään kaksivuotisrytmiin, jolloin

Lisätiedot

SUOfilen Valtakunnan Urheiluliitto

SUOfilen Valtakunnan Urheiluliitto SUOfilen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 1989 SVUL:n avaintiedot SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan katsaus SVUL tulevaisuutta rakentamassa }asenliittoja......... 54 }äsenpiirejä...... 18 Urheiluseuroja...

Lisätiedot

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA 1970 I.. Suomen Olympiayhdistys r.y. v' ~, ~ J j Wb~ lu; "'+-a; IvclM.t; ~ V",. K E R TOM U S ~ 0 1 MlN T A V U 0 DEL T A 197 0 Suomen Olympiayhdistys r.y~ S 1 S Ä L T Ö 1 TIEISKATSAUS

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS -- --- ---

TOIMINTAKERTOMUS -- --- --- 960 TOIMINTAKERTOMUS -- --- --- Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS 960 SVUL:n puheenjohtaja, sosiaalineuvos Akseli Kas k e a. Puheenjohtajan sana Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton 60.

Lisätiedot

SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 1991

SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 1991 SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 99 L...-!!

Lisätiedot

PIRKAN HÖLKKÄ 1972 YLEINEN

PIRKAN HÖLKKÄ 1972 YLEINEN PIRKAN HÖLKKÄ 1972 YLEINEN 1) Vuorenmaa Matti Saarijärvi 2.09.26 2) Hyvönen Paavo Saarijärvi kk. 2.11.01 3) Keskinen Veijo Tampere 2.13.55 4) Saari Lauri Lempäälä 2.14.33 5) Laakso Antti Kuru 2.16.29 6)

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

JOHTOKUNTA 1976 ESA ELLONEN

JOHTOKUNTA 1976 ESA ELLONEN JOHTOKUNTA 1976 Puheenjohtaja Ellonen, Esa, varatoimitusjohtaja, Espoo. S. 12. 7. 1934 Kemissä. Johtokunnan pj. 1975-. 21 maaottelua ja 9 SM :ta. Jalkapalloa mestaruussarjassa. Varapuheenjohtaja Puustinen,

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 1968

TOIMINTAVUODELTA 1968 KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1968 1 kulta 2 hopeaa 2 pronssia 1 ku Ita 2 hopeaa 1 pronssi Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö.. Yhdistyksen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana tapahtunut muutoksia.

Lisätiedot

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen 10.5. 1966 -hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa

Lisätiedot