TTS - TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTS - TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 TTS - TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2012

2 TTS LYHYESTI TTS on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, jonka palveluksessa on noin 220 työntekijää ja jonka liikevaihto on noin 22 miljoonaa euroa. TTS:ssä opiskelee vuosittain noin henkilöä eri alojen ammattilaisiksi. TTS on mukana vuosittain lähes sadassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa. TTS:n toimii vahvasti asiakkaiden kanssa yhteistyössä ja parantaa asiakkaiden osaamista, tuottavuutta ja hyvinvointia. TTS kouluttaa, tutkii ja kehittää mm. seuraavilla toimialueilla: Ajoneuvot ja työkoneet Luonnonvarat ja energia Logistiikka Palvelut Rakentaminen Asuminen ja ympäristö Tuottavuus ja hyvinvointi TTS julkaisee tutkimustuloksiaan tiedote- ja julkaisusarjoissaan sekä Teho-lehdessä, joita voi tilata TTS:n verkkokaupasta osoitteesta Kaikista tuotteista ja palveluistamme sekä tutkintoon johtavista koulutuksista ja lyhytkoulutuksista saat lisätietoa nettisivuiltamme

3 TTS - TYÖTEHOSEURAN 88. TOIMINTAVUOSI TTS - Työtehoseuran 88. toimintavuosi oli menossa olevan strategiakauden toinen vuosi. Strategiassa asetetut tavoitteet saavutettiin jopa ennakoitua paremmin. Kertomusvuonna keskityttiin toiminnan laajentamiseen valtakunnalliseksi ja tuottojen kasvattamiseen. Lisäksi jatkettiin yhtenäisten prosessien ja toimintamallien rakentamista. Yhtenäinen koko taloa koskevan laatujärjestelmän ISO 9001 sertifikaatti myönnettiin TTS:lle toukokuussa Alueellisesti toiminta laajentui Kouvolaan, jossa aloitettiin logistiikka-alan koulutukset vuoden alusta. Myös Järvenpäähän perustettiin toimipiste, jossa aloitettiin uusi sisustuspuusepän koulutus. Kainuussa toiminta laajeni erityisesti rakennustuoteteollisuudessa. Tutkimustoimintaa tehtiin kuluneena vuonna yhä enemmän eri EU-ohjelmien kautta rahoitetuissa niin sanotuissa kehittämishankkeissa. Ohjelmarahoitus on hallinnollisesti vaativaa eikä projektikustannuksia pystytä laskuttamaan täysimääräisesti, vaan projekteja joudutaan rahoittamaan osaksi myös itse. Kustannuskorvauksia haetaan hankepäätöksessä annetun aikataulun mukaan maksuperusteisesti. Koska maksatushakemukset voivat viipyä rahoittajan käsittelyssä useita kuukausia, heikentää hanketoiminta voimakkaasti likviditeettiä.

4 TTS:ssä opiskeli kaiken kaikkiaan lähes opiskelijaa vuoden aikana. Heidän keski-ikänsä oli lähes 40 vuotta. Maahanmuuttajien osuus opiskelijoista oli noin 13 %. Tutkinnon tai osatutkinnon suoritti yli opiskelijaa. Koulutuksen laatu parani selkeästi, mikä näkyy sekä Opetushallituksen ylläpitämässä AIPAL-näyttötutkintopalautteissa että työvoimahallinnon OPAL-palautteissa samoin kuin omissa yrityskoulutusten palautteissa. Vuoden 2012 aikana TTS:n tuotot kasvoivat 2,6 miljoonaan euroa edellisvuodesta ja kaikkiaan toiminnan tuotot olivat 22,5 miljoonaa euroa. Toiminnan laajentumisen myötä henkilöstön määrä ja henkilöstökulut kasvoivat noin 6 prosenttia. Tiukalla kuluseurannalla toiminnallinen tulos parani selkeästi edellisestä vuodesta. Marraskuun lopussa ostettiin Vantaan Varistosta kiinteistö, jossa oli oltu vuokralla runsaat kolme vuotta. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 4295 m 2 ja tontin 6782 m 2. Kaiken kaikkiaan tiukka kuluseuranta, mutta samalla aktiivinen toiminta asiakkaiden kanssa ja vahva osaaminen perustoimialueillamme, johtivat varsin hyvään toiminnallisen ja taloudelliseen tulokseen. 25,0 Milj. TTS:n kokonaistuotot ,0 15,0 10,0 Muu toiminta Koulutus Tutkimus 5,0 0,

5 ORGANISAATIOTA EDELLEEN TIIVISTETTIIN Vuoden 2012 aikana TTS - Työtehoseuran matriisiorganisaatiota tiivistettiin edelleen. Aikaisemman neljän toimialan sijasta keväällä 2012 siirryttiin kolmeen toimialaan, kun Tuottavuuden osaamiskeskus liitettiin yhteen Luonnonvarojen kanssa ja Autoala sekä työkoneet liitettiin Logistiikka-alaan. Toimintaa siis jatkoivat Tuottavuus ja luonnonvara, Logistiikka ja ajoneuvot sekä Palvelut, rakentaminen ja asuminen toimialat. Matriisissa jatkoivat edelleen koulutus-, tutkimus-, viestintä-, hallinto- ja talousprosessit. Organisaation tiivistämisellä pyrittiin saavuttamaan edelleen synergiaetuja yhdistämällä paremmin toisiinsa sopivia toimintoja yhteen. Koko taloa koskevia yhtenäisiä prosesseja ja toimintatapoja kehitettiin toimintavuoden aikana edelleen. ALUEELLISIA LAAJENNUKSIA JA UUSIA KOULUTUKSIA Vuoden 2012 alussa avattiin logistiikan koulutuksiin keskittyvä Kouvolan toimipiste. Syksyllä avattiin toimipiste Keski-Uudellemaalle Järvenpäähän, joka keskittyi rakennusalan koulutuksiin. Pääosin toimittiin samoilla toimialueilla kuin aikaisempinakin vuosina, mutta tarjontaa laajennettiin jonkin verran alueellisten laajennusten lisäksi myös uusien koulutusten muodossa. Keväällä 2012 aloitettiin akateemisille työttömille suunnattu bioenergiaosaajakoulutus. Myös huonekalumyyjille aloitettiin koulutukset. Järvenpään uudessa toimipisteessä aloitettiin uusi koulutus sisustuspuusepille. Koulutus sisältää talonrakennuksen sisävalmistuksen töitä ja siihen liittyvien koneiden ja laitteiden hallintaa. Myös Sammatissa aloitettiin puutarha-alan koulutukset ja vanhaan navettarakennukseen kunnostettiin asianmukaiset viherrakentamisen oppimisympäristöt.

6 LAATUSERTIFIKAATTI KATTAA NYT KOKO TALON TOIMINNAN Kevään 2012 Inspectan suorittamassa ulkoisessa auditoinnissa hyväksyttiin koko TTS - Työtehoseuran toiminta sertifikaatin piiriin. Näin ollen tähän asti sertifikaatin ulkopuolella ollut tutkimustoiminta on nyt myös laatusertifioitu. Laatutyötä jatkettiin aktiivisesti koko vuoden ajan myös sisäisen auditointiryhmän kanssa, jonka avulla toiminnan laatua tarkasteltiin ja kehitettiin. VALTAKUNNALLISIA JA KANSAINVÄLISIÄ HANKKEITA Vuosi 2012 oli TTS - Työtehoseurassa vahvaa kansainvälistymisen aikaa. Meneillään oli useita kansainvälisiä hankkeita, jotka liittyivät energiatehokkuuden ja uusiutuvien polttoaineiden käytön kehittämiseen, energiatehokkuusosaamisen jalkauttamiseen esimerkiksi rakennustyöntekijöille, simulaattorikoulutuksen kehittämiseen ja uusien materiaalien, kuten saven, hyödyntämiseen rakentamisessa. Hankkeet saivat rahoituksensa erilaisista EU-rahastoista ja yhteistyökumppaneita oli ympäri Eurooppaa. Valtakunnallisesti tehtiin vahvaa yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa muun muassa maatalouden ja metsätalouden hankkeissa. Erityisesti kehitettiin työmenetelmiä paljon työtä vaativissa karjatalouksissa ja erilaisia menetelmiä käyttävissä energianpuunkorjuukohteissa. Yhteistyökumppaneina valtakunnallisissa hankkeissa oli ammattikorkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja neuvontajärjestöjä. Opiskelijoita Tutkinnon suori aneita Osatutkinnon suori aneet Koko tutkinnon suori aneet 6

7 PALAUTTEET Opiskelija- ja asiakaspalautteita seurattiin aktiivisesti. Palautteet paranivatkin hienosti edelliseen vuoteen verrattuna ja asiakkailta sekä yhteistyökumppaneilta tuli kiitosta toiminnasta. Hyvästä toiminnasta kertoo myös koulutuksien suuret hakijamäärät muun muassa raskaskonemekaanikkokoulutukseen. Hyvää palautetta ovat saaneet myös puutarha-alan koulutukset, joissa TTS - Työtehoseuraa pidetään yhtenä alan johtavana toimijana. Opiskelijatyöpävät Muu koulutus Työvoimakoulutus

8 TUOTTAVUUS JA LUONNONVARAT Vuoden 2012 alussa tähän toimialaan oli vielä liitetty auto- ja työkoneyksikkö. Keväällä muutettiin organisaatiota niin, että auto- ja työkoneyksikkö siirtyi logistiikan toimialalle sekä itsenäisenä ollut pieni toimiala Tuottavuuden osaamiskeskus siirrettiin yhteen luonnonvarayksikön kanssa. Toimiala jakautui Tuottavuuden osaamiskeskus ja Luonnonvarat ja energia yksikköihin. Tuottavuus ja luonnonvarat toimialasta suuren osan muodostavat maatalous- ja metsätutkimus sekä tuottavuuden kehittämistoiminta. Vuonna 2012 Tuottavuuden osaamiskeskuksessa koulutettiin yrityksille räätälöityjä johtamisen erikoisammattitutkintoja, tekniikan erikoisammattitutkintoja sekä yritysjohdon erikoisammattitutkintoja. Koulutukset ja tutkintojen suorittaminen toteutettiin yhteistyössä TTS:n yhteistyökumppaneiden kanssa. TTS on mukana valtakunnallisessa kuljetusalan työnjohtokoulutuskokeilussa ja tämän kokeilun puitteissa esimiesvalmennusta järjestettiin kahdelle ryhmälle. Vuoden lopulla yhteistyö käynnistettiin Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n kanssa, ja ensimmäinen yhteinen koulutusprojekti käynnistyi vuoden 2013 tammikuussa. Palautteet johtamis- ja esimiesvalmennuksista olivat erinomaisella tasolla ja sekä opiskelijat että taustaorganisaatiot ovat antaneet hyvää palautetta koulutusten laadusta ja niiden toteutuksesta. Osaamiskeskuksessa järjestettiin myös työn tuottavuuteen, tehokkuuteen sekä työhyvinvointiin liittyviä lyhytkestoisia koulutuksia. Luonnonvarat yksikössä jatkettiin nuorten metsäkoneenkuljettajakoulutusta yhteistyössä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän (Jämsän ammattiopisto) kanssa ja aloitettiin koulutusyhteistyö Länsirannikon koulutus Oy WinNovan kanssa. Vuoden 2012 aikana pidettiin uusi korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu puolen vuoden mittainen bioenergiaosaajakoulutus. Työvoimakoulutuksena toteutetun lisäkoulutuksen kohderyhmänä oli luonnonvara-alan, luonnontieteellisen, teknisen tai muun soveltuvan alan koulutuksen suorittaneet henkilöt. Koulutus antoi valmiuksia toimia bioenergia-alan suunnittelun, kehittämisen, tiedottamisen, koordinoinnin, palveluyrittämisen tai työnjohdon tehtävissä. Hakijamäärällä mitattuna suosittua ja hyvän palautteen saanutta koulutusta jatketaan. 8

9 Maa- ja metsätalouden hanketoimintaa tehtiin yli 50 hankkeen voimalla. Tutkimuksen painopisteitä olivat työn, yrittämisen ja bioenergia-alan kehittäminen. Työmäärän hallinta ja yrittäjien jaksaminen olivat edelleen tutkimustoiminnan keskiössä. Valtaosa hankkeista toteutetaan yhteistyössä tutkimuskumppaneiden, yritysten ja muiden alan organisaatioiden kanssa. Maatilojen koneyritystoimintaa ja urakointipalvelujen hyödyntämistä Uudellamaalla kehitettiin muun muassa URAKKA -hankkeessa. REKKA Rehulogistiikan kehittäminen karjatiloilla -hankkeessa selvitettiin tilojen kasvun myötä kasvaneiden kuljetusetäisyyksien merkitystä karjatilan kannattavuuteen. Bioenergia- ja metsäalan tutkimustuloksia jalkautettiin yrittäjille, metsänomistajille ja työntekijöille muun muassa METKA Metsäenergiaa kannattavasti -koulutushankkeessa ja päättyneessä PISA - Maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuuden kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen koulutus -hankkeessa. Metsäkoneyrittämisen kehittämistä tehtiin Metsäkoneyrittäjän vuosikello -hankkeessa, jossa suunnitellaan metsäkonealan yrityksiin työkalu tuottamaan seurantatietoa yrityksen strategisen tason suunnitteluun ja johtamiseen. Maataloudessa tutuksi tulleiden TTS-Manager Maatilan työmäärän suunnitteluohjelman ja TTS-Kone -kustannustenlaskentaohjelmien kehittämistä jatkettiin. Luonnonvara-alalla tutkimustuloksia julkaistiin sekä TTS:n omissa että vieraissa julkaisusarjoissa, Teho-lehdessä sekä useissa seminaareissa ja alan tapahtumissa. Tuo avuus ja luonnonvarat toimialan tuotot ja kulut Milj. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Tutkimus- ja hanketuotot Koulutuksen tuotot Muut kulut Henkilöstökulut

10 LOGISTIIKKA JA AJONEUVOT Toimialan rakenne muuttui maaliskuussa 2012, kun autoala yhdistettiin logistiikan kanssa. Tässä yhteydessä autoalan organisaatio muutettiin tavoitteena parantaa koulutusten hallittavuutta, asiakkuuksien hoitoa ja koulutusten laatua. Kouvolan toimipiste aloitti tammikuussa 2012 oman yksikkönään. Yksikön toiminnan käynnistäminen onnistui hienosti, ja Kouvolan ja lähialueen yritykset ovat ottaneet sen palvelut käyttöönsä laajasti. Koko toimialalla lisättiin merkittävästi yhteydenpitoa asiakas- ja yhteistyöyritysten kanssa. Tämä on lisännyt koulutusten asiakaslähtöisyyttä ja merkinnyt asiakkaille heidän tarpeensa täyttäviä uusia työntekijöitä. Työssäoppimisen seuranta on lisääntynyt merkittävästi, mikä on parantanut koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Toimialalla oli menossa useita sekä kansainvälisiä että koulutuksen kehittämishankkeita. Muiden oppilaitosten kanssa on tehty kehittämisyhteistyötä, jossa on aktiivisesti hyödynnetty työelämästä saatuja tietoja. Osa oppilaitosyhteistyöstä on toteutunut kansainvälisissä hankkeissa, joissa on saatu muun muassa tietoa muissa maissa toteutettavista koulutussisällöistä ja koulutuksen toteutustavoista. 10

11 Vuodelle 2012 asetetut toiminnalliset ja toiminnan taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet. Asiakastyytyväisyyden mittaamisen avulla on voitu varmistua koulutuksen toteutuksen onnistumisesta. Asiakastyytyväisyys on parantunut vuoden 2012 aikana ja etenkin kuljetusalan jatkokoulutuksien asiakastyytyväisyys on ollut erittäin hyvä. Logis ikka ja ajoneuvot toimialan tuotot ja kulut Milj. 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Tutkimus- ja hanketuotot Koulutuksen tuotot Muut kulut Henkilöstökulut 0,

12 PALVELUT, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN Vuoden 2012 Palvelut, rakentaminen ja asuminen toimiala on organisatorisesti muuttunut vain vähän; ainoastaan talonrakentamisen yhteydessä ollut pintakäsittely siirrettiin puu- ja sisustusalan yhteyteen paremman synergian takia. Rakentamisen alat ovat jatkaneet hyvää ja menestyksekästä toimintaansa koko toiminta-alueellaan maarakentamisesta kalusteisiin ja viimeistelytöihin. Järvenpäässä alkoi uutena toimintana sisustuspuusepän koulutus. Koulutus valmentaa opiskelijat toimimaan talonrakennusteollisuuden sisävalmistusvaiheen tehtävissä, joita ovat muun muassa kalusteasennukset, ovi- ja ikkuna-asennukset, pienet korjaukset ja pintojen kunnostukset. Opetukseen kuuluvat myös puusepänalan koneiden ominaisuudet ja käyttö. Työharjoituksina tehdään esimerkiksi massiivipuisia peiliovia ja vakiomallisia keittiökalusteita. PALVELUT JA ASUMINEN ON LISÄNNYT TOIMINTAANSA VANHOILLA TUOTEALOILLAAN Puutarha- ja kukkakaupanalan koulutus on saanut vahvan ja arvostetun aseman alan piirissä. Rajamäessä on toiminta vakiintunut laadukkaaksi ja monipuoliseksi koulutuspalveluksi. Läntisellä Uudellamaalla on tämän alan koulutus ollut vähäistä, joten päätimme parantaa tarjontaa. Syksyllä aloitimme Sammatin toimipisteessä puutarhurikoulutuksen viher- sekä kukka- ja puutarhakaupan alalla. Alalle haluavia opiskelijoita on ollut hyvin tarjolla. Entisen Lönnrot-opiston alueen kehittämiseen on myös panostettu. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat maaseutuperinnön säilyttämishankkeena Männistön mökin kunnostus esinenäyttely- ja kahvilakäyttöön sekä senioriasukkaiden virkistyskäyttöön tehtävä puutarha-alue. Alueen vanha navettarakennus tullaan kunnostamaan puutarha-alan työtiloiksi. 12

13 Asumisen tiimin keittiösuunnittelija-koulutus on saanut hyvän vastaanoton erityisesti alan myyjien parissa. Hakijoita koulutukseen on reilusti yli tarjolla olevien paikkojen. Yleisesti ottaen kodin toimintojen ja energiatalouden tutkimus ja koulutus ovat löytäneet toisensa ; tutkimustieto siirtyy suoraan opetukseen. Alan tutkimuksen valtionosuus poistettiin hallituksen talousarvioesityksestä, mutta eduskunta palautti sen osittain vuodelle Toimialan projektitoiminta on tukemassa koulutusten kehittämistä. Uusina hankkeina käynnistyivät NCPP eli savirappaus ja -rakentaminen sekä STEVTA, jonka puitteissa laaditaan yhdenmukaiset tutkintoperusteet talonrakentamiseen. NCPP liittyy saven käyttöön seinien tasoitteena ja pintamateriaalina. Palvelut, rakentaminen ja asuminen toimialan tuotot ja kulut Milj. 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Tutkimus- ja hanketuotot Koulutuksen tuotot Muut kulut Henkilöstökulut

14 TTS:N ORGANISAATIO JÄSENKOKOUS TTS - Työtehoseura ry on yhdistys, jonka ylin päättävä elin on kerran vuodessa pidettävä jäsenkokous. Jäsenkokous käsittelee ja hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, valitsee valtuuskunnan puheenjohtajat ja jäsenet sekä päättää jäsenmaksuista. VALTUUSKUNTA Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa. Se käsittelee ja hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä jäsenkokoukselle esitettävät toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Valtuuskunta valitsee johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 30 jäsentä. TTS:n valtuuskunnan kokoonpano vuoden 2012 jäsenkokouksen jälkeen: Ylijohtaja Juha Ojala Johtaja Anssi Paasivirta Asiamies Ilari Pirttilä Ylijohtaja Hannu Raitio Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Toimitusjohtaja Jouko Setälä Asiantuntija Jukka Tiihonen Puheenjohtaja Mikko Tiirola Johtaja Ritva Toivonen Toimitusjohtaja Matti Vanhanen Toimitusjohtaja Mari Vasarainen JOHTOKUNTA TTS:n asioita hoitaa hallituksena johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja ja neljästä kuuteen jäsentä. Johtokunta kokoontuu kuudesta seitsemään kertaan vuodessa. 14 Puheenjohtaja Valtiosihteeri Raimo Sailas Varapuheenjohtajat Ylijohtaja Heimo Hanhilahti Kansanedustaja Outi Mäkelä Jäsenet Joukkoliikennekonsultti Antero Alku Työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen Maanviljelijä Markus Eerola Professori Visa Heinonen Varapuheenjohtaja Pasi Heiskanen Johtaja Antti Huhtamäki Toimitusjohtaja Kenneth Johansson Ylijohtaja Erkki Kemppainen Johtaja Esko Kolli Kansanedustaja Katri Komi Yrittäjä Eero Koskela Aluejohtaja Antti Koskimäki Liittosihteeri Rauno Kurki Työvoima- ja turvallisuuspäällikkö Eero Lahtinen Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth Toiminnanjohtaja Pekka Metsola Metsäjohtaja Juha Mäntylä Toiminnanjohtaja Liisa Niilola Toimitusjohtaja Kim Nordling Puheenjohtaja Kalevi Hemilä Varapuheenjohtaja Toiminnanjohtaja Jyrki Wallin Jäsenet Kuntakehitysjohtaja Hannu Haukkasalo Jaostopäällikkö Ilpo Mattila Varatoimitusjohtaja Pekka Niemi Toimitusjohtaja Matti Peltola Osastopäällikkö Mari Vasarainen asti Sihteeri: Hallintojohtaja Jouni Heino Esittelijä: Toimitusjohtaja Tarmo Luoma

15 TTS JOHTORYHMÄ Johtoryhmä johtaa TTS:n operatiivista työskentelyä. Puheenjohtaja: Toimitusjohtaja Tarmo Luoma Jäsenet: Jouni Heino, hallintojohtaja Anna-Maija Kirkkari, varatoim.joht., tutkimus-viestintäjohtaja Terttu Louhikoski-Alasuutari, koulutusjohtaja-rehtori Aarno Lybeck, toimialajohtaja Hannele Mikkonen, talousjohtaja Pekka Sokura, toimialajohtaja Vesa Tanttu, toimialajohtaja HENKILÖSTÖ Vuoden 2012 lopussa henkilöstömäärä oli 216 (ilman sivutoimista henkilöstöä). Uusia työntekijöitä aloitti vuoden 2012 aikana 52 henkilöä ja työskentelyn TTS:ssä lopetti 38 henkilöä. Työntekijöistä miehiä oli 63 % ja naisia 37 %. Työntekijöiden keski-ikä oli 46,5 vuotta. Henkilöstökyselyn tulosten perusteella henkilöstön kokemus omista työtehtävistä ja tavoitteista osana TTS:n tavoitteita on selkiytynyt edellisestä vuodesta. Parannusta on tapahtunut myös yksikköjen toiminnassa muun muassa toimintatapojen vakiintumisen sekä vaikuttamismahdollisuuksien lisääntymisen kautta. Pysyvänä haasteena on tiedonkulku molempiin suuntiin. Henkilöä 250 TTS:n henkilöstö Yhteiset palvelut Palvelut, rakentaminen ja asuminen Logis ikka ja ajoneuvot Tuo avuus ja luonnonvarat Yhteensä

16 TYÖTEHOSEURAN JÄSENTOIMINTA 2012 Työtehoseuralla oli kertomusvuoden lopussa jäsentä, joista henkilö-, 123 yhteisö- ja 11 kannattavaa jäsentä. Jäsenmaksu oli toimintavuonna 48 euroa henkilöjäseniltä ja yhteisöjäseniltä 128 euroa. Jäsenet saivat jäsenmaksuaan vastaan vuosikirjan sekä 20 prosentin alennuksen tilaamistaan julkaisuista, atk-ohjelmista ja tiedotteista sekä 10 prosentin alennuksen tutkimuksen suunnittelu- ja asiantuntijapalkkioista sekä seminaarimaksuista. Vuosijäsenten jäsenmaksuun sisältyi myös TEHO-lehti. Jäsenillä on myös pääsy sähköiseen Extranettiin, josta jäsenet voivat lukea ja tulostaa kaikki TTS:n julkaisut. Yhteisöjäsenet saivat TEHO-lehden lisäksi yhdeltä valitsemaltaan alalta tutkimusjulkaisut ja tiedotteet painettuina versioina. Kannattavat jäsenet saivat jäsenmaksuaan vastaan TEHO-lehtiä, vuosikirjoja ja tiedotteita jäsenmaksunsa suuruuden mukaisesti. 16 Kannattavat jäsenet CANDY HOOVER OY ELECTROLUX PROFESSIONAL PESULAKONEET ELFVING OY AB IITTALA OY AB MTK R.Y. OY ELECTROLUX AB ELECTROLUX KOTITALOUSKONEET OY HEDENGREN AB KODINTEKNIIKKA STALA OY SUOMEN SÄHKÖTUONTI OY VALTRA OY AB WHIRLPOOL NORDIC OY Yhteisöjäsenet AFM-FOREST OY AIMO KORTTEEN KONEPAJA JAMI / ALAJÄRVEN TOIMIPISTE ALVARIN METALLI OY AMMATTIOPISTO LIVIA / MAASEUTUOPISTO ANOLAN KARTANO AUTOALAN KESKUSLIITTO RY BAROC OY LTD BROFTA OY E.ON KAINUU OY / KOTITALOUSNEUVONTA EKOKUMPPANIT OY ETELÄ-SAVON KOULUTUS OY / ETELÄ-SAVON AMMAT- TIOPISTO FINBIO - SUOMEN BIOENERGIA YHDISTYS RY FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND FINSKA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET FORESTMASTER KY FÖRENINGEN FÖR SKOGSKULTUR GÅRDSKULLA GÅRD HAAPAJÄRVEN AMMATTIOPISTO HAAPUU OY HARJUN OPPIMISKESKUS HYRIA KOULUTUS OY HÄMEEN AMK / LEPAA HÄMEEN AMK / EVO HÄMEEN AMK / MUSTIALA INS.TSTO JARI LUOMA KY JOENSUUN KARTANO JUKUPAALAUS JUNKKARI OY

17 JÄMSÄN AMMATTIOPISTO / METSÄALA KALAJOEN KAUPUNKI / MAASEUTUPALVELUT KALLION KONEPAJA OY KANTA-HÄMEEN METSÄNHOITOYHDISTYS KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUAKATEMIA / PERHON TOIMIPAIKKA KESKI-SUOMEN MARTAT RY KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO / SAAREN KAR- TANO KIILTO CLEAN OY KONE-KETONEN OY KONEOSAPALVELU OY KONEYRITTÄJIEN LIITTO KONTIOPUU OY KOULUTUSKESKUS SEDU KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSLIITTO LAAKSON METALLI LAATUKATTILA LAITILAN RAUTARAKENNE OY LAPIN AMMATTIOPISTO LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LÄNNEN MAISEMARAKENNUS MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUS / JOKIOISTEN KARTANOT MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MAASEUDUN YRITYSPALVELUT MARTTALIITTO METOS OY AB METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PUUNHANKINTA, SUOMI METSÄNHOITOYHDISTYS PÄIJÄT-HÄME METSÄNHOITOYHDISTYS UUSIMAA METSÄNHOITOYHDISTYS KESKIPOHJA METSÄNHOITOYHDISTYS HAAPAVESI-KÄRSÄMÄKI METSÄNHOITOYHDISTYS PIRKANMAA RY METSÄNHOITOYHDISTYS JÄRVI-SAVO RY METSÄTALOUDEN KEHITTÄMISKESKUS TAPIO NHK-KESKUS OY NOKKA-YHTIÖT OY NYLANDS SVENSKA LANTBRUKSSÄLLSKAP OSUUSKUNTA TUOTTAIJAIN MAITO OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OSAO / MUHOKSEN YKSIKKÖ OUTOKUMMUN METALLI OY PELLON GROUP OY PIRKANMAAN MARTAT RY POHJOISEN KESKI-SUOMEN OPPIMISKESKUS POHJOIS-KARJALAN MARTTAPIIRILIITTO POHJOIS-KARJALAN KOULUTUS KUNTAYHTYMÄ AI- KUISOPISTO POHJOIS-PIRKAN METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS-POHJANMAAN MARTTAPIIRILIITTO PROAGRIA ETELÄ-KARJALA RY PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA PROAGRIA ETELÄ-SAVO PROAGRIA FARMA MAASEUTUKESKUS PROAGRIA HÄME RY PROAGRIA KAINUUN MAASEUTUKESKUS PROAGRIA KESKI-POHJANMAAN PROAGRIA KESKI-SUOMEN MAASEUTUKESKUS PROAGRIA KYMENLAAKSO RY PROAGRIA LAPIN MAASEUTUKESKUS PROAGRIA OULU RY PROAGRIA PIRKANMAA PROAGRIA POHJOIS-SAVO PROAGRIA SATAKUNNAN MAASEUTUKESKUS PROAGRIA UUSIMAA PUIJON LVI-VIKAPALVELU OY PUUENERGIA RY PÖLKKY OY RAUSSIN METALLI KY RUUKIN MAASEUTUOPPILAITOS SAHAYRITTÄJÄT RY SAUVALAN KARTANO SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ SEINÄJOEN AMK / TUOMARNIEMEN METSÄOPPILAITOS SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ / MAA- JA MET- SÄALAN YKSIKKÖ SILVADATA OY AB STORA ENSO OYJ METSÄ SUOMEN ASUNTOMESSUT OSUUSKUNTA SUOMEN KESKUSTANAISET RY SUOMEN KODINKONEHUOLTOJEN LIITTO SUOMEN LVI-LIITTO SUOMEN METSÄKESKUS TAIVALKOSKEN METSÄOPPILAITOS TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU / METSÄTALOU- DEN KOULUTUS TAMPEREEN AMMATTIOPISTO TASANGON MAATILA TOPI-KALUSTAJA OY TORNATOR OY TULIKIVI OYJ UPM-KYMMENE OYJ METSÄ VAASAN SÄHKÖ OY VIHERALUERAKENTAJAT (VAR) VILJAVUUSPALVELU OY YLÄ-LAPIN MHY YRKESHÖGSKOLAN NOVIA ÖSTERBOTTENS SVENSKA LANTBRUKSSÄLLSKAP

18 TTS - TYÖTEHOSEURAN JULKAISUTOIMINTA TTS julkaisee tutkimustuloksiaan tiedote- ja julkaisusarjoissaan sekä palvelee asiakkaitaan Internet-sivujen kautta. Myös TTS:n toimittama TEHOlehti sisältää ajankohtaista ja puolueetonta tietoa TTS toiminta-alueilta. Käytössä on jäsenille suunnattu Extranet, jossa jäsenillä on käytössä kaikki uusimmat TTS:n tiedotteet ja julkaisut sähköisessä muodossa jäsenmaksun hinnalla. TTS kaupasta voi ostaa helposti TTS:n tiedotteita, julkaisuja ja muita tuotteitamme joko pdf:nä tai painetussa muodossa. TTS kauppa palvelee asiakkaita joka päivä 24 tuntia vuorokaudessa ja asiakas saa sähköisessä muodossa ostamansa julkaisut ja ATK-ohjelmat heti käyttöönsä. TEHO 4/ 2012 TTS METSÄTALOUSNUMERO TEHO 4/2012 8,40 TEHO Metsäomaisuuden hoito MIKÄ RATKAISEE PÄÄTÖKSENTEOSSA Energiapuun tuet muuttuvat VESITTYVÄTKÖ HYVÄT TAVOITTEET TTS MAATALOUSNUMERO 5/ Metsäalan koulutus 2012 MISTÄ SAADAAN AMMATTILAISIA TEHO 5/2012 8,40 TEHO Koneurakointia Jaksaminen MYÖS VILJELIJÄ VÄSYY AMMATTIMAISELLA OTTEELLA 6/ 2012 Laadukasta maitoa PUHTAUTEEN PANOSTAMALLA TTS ASUMISEN NUMERO TEHO 6/2012 8,40 Rakentaminen OSAAMISTA TARVITAAN Jätteet kiertoon KODISSA JA RAKENNUKSILLA Energiankulutus SÄÄSTÄEN JA VÄHEMMÄN UUSIUTUMATTOMIA 18

19 TTS Puhelin: (09) RAJAMÄKI PL 5 (Kiljavantie 6), Rajamäki VANTAA Nuolikuja 6, Vantaa VANTAA Sarkatie 1, Vantaa SAMMATTI Werlanderintie 170, Sammatti KOUVOLA Kangaskatu 1, Kouvola HELSINKI Nauvontie 3, HELSINKI JÄRVENPÄÄ Wärtsilänkatu 61, Järvenpää KAINUU Huoltotie 13, Kuhmo

20

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 TTS:N 86. TOIMINTAVUOSI Alkuvuotta 2010 leimasi vielä

Lisätiedot

vuosikertomus 2009 TTS 85 v Tehokkuudella hyvinvointia

vuosikertomus 2009 TTS 85 v Tehokkuudella hyvinvointia vuosikertomus 2009 TTS 85 v Tehokkuudella hyvinvointia 1 sisältö 3 TTS:n 85. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2009 TTS:n 85. toimintavuosi

Lisätiedot

TYÖTEHOSEURAN VUOSIKIRJA 2004

TYÖTEHOSEURAN VUOSIKIRJA 2004 TYÖTEHOSEURAN VUOSIKIRJA 2004 Työtehoseuran raportteja ja oppaita 16 ISBN 951-788-372-2 ISSN 1458-7858 TYÖTEHOSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2004 Sisällys Työtehoseuran 81. toimintavuosi.........................

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, Toimintakertomus 2006 TTS LYHYESTI TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 TOIMINTAKERTOMUS 2004 AIKUISKOULUTUS TYÖTEHOSEURAN AIKUISKOULUTUSKESKUS Yleistä tietoa Työtehoseura ry:stä Työtehoseuran toiminta jakaantuu tutkimus- ja koulutustoimintaan. Koulutustoimintaa johtaa koulutusjohtokunta,

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys

TTS LYHYESTI. Sisällys Vuosikertomus 2007 TTS LYHYESTI T TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 185 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toimintaajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni 1 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista koulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä,

Lisätiedot

K i i p u l a s ä ä t i ö Vu o s i ker t o m u s 2 0 1 0

K i i p u l a s ä ä t i ö Vu o s i ker t o m u s 2 0 1 0 Kiipulasäätiö Vuosikertomus 2010 Kiipulasäätiö Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,7 milj. euroa Henkilöstö: 396 2 Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Talouden taantumasta kasvuun...4

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2013 1

Toiminta- kertomus 2013 1 1 Toimintakertomus 2013 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista aikuiskoulutusta. Säätiötä oli

Lisätiedot

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö 1 VVO lyhyesti 2 Vuoden 2004 tärkeimmät tapahtumat 3 VVO:n vuosikymmenet, 1970-luku 4 Konsernijohtajan katsaus Asuntotarjontamme monipuolistui hallitusti 6

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 OSaaMISEn KUMppanI

VUOSIKERTOMUS 2007 OSaaMISEn KUMppanI VUOSIKERTOMUS 2007 Osaamisen kumppani Sisällysluettelo REHTORIN TERVEHDYS 3 TUOREET ARVOT 4 KUMPPANUUS 5 LUOTETTAVUUS 9 EDELLÄKÄVIJYYS 13 HUIPPUOSAAMINEn 16 TALOUS 18 TAKK:n vuosikertomus 2007 Toimitus

Lisätiedot

AIKUISOPISTO. Toimintakertomus 2005

AIKUISOPISTO. Toimintakertomus 2005 Toimintakertomus 2005 Toimintavuosi 2005: 15-vuotta koulutusta aikuisväestölle Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin syksyllä 1990 edistämään pohjoisten alueiden kehittämistä aikuisväestön koulutuksen

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto Vuosikertomus 2008

Suomen maaseutuverkosto Vuosikertomus 2008 Suomen maaseutuverkosto Vuosikertomus 2008 Helmikuu 2009 Luonnos MAASEUTUVERKOSTO 2008 1 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2008... 3 2. KATSAUS VUOTEEN 2008... 5 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 6 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö.

Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö merkittävä alueellinen ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjä POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Turun Aikuiskoulutuskeskus

Turun Aikuiskoulutuskeskus Turun Aikuiskoulutuskeskus VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS Turun Aikuiskoulutuskeskus Arvomme Ammattitaitoisuus. Asiakaslähtöisyys. Uudistavuus. Vastuullisuus. Visiomme Turun Aikuiskoulutuskeskus on yrityselämän

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS 2009 s.4 s.10 s.16 SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus Yhteistyö on

Lisätiedot

Fazer lyhyesti Fazer-konsernin arvot Asiakaslähtöisyys Laadukkuus Yhteistyö

Fazer lyhyesti Fazer-konsernin arvot Asiakaslähtöisyys Laadukkuus Yhteistyö Fazer-konserni Vuosikertomus 2004 Sisältö Fazer lyhyesti 2 Vuosi 2004 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tehokkuutta toimialojen yhteistyöstä 6 Yritysidentiteetti 7 Konsernirakenne 8 Konsernin johtoryhmä 9

Lisätiedot

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2011 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset

Lisätiedot

M A A S E U T U V E R K O S T O N v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9

M A A S E U T U V E R K O S T O N v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 2010 2009 M A A S E U T U V E R K O S T O N v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 Maaseutuverkoston vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2009... 3 2. KATSAUS VUOTEEN 2009... 5 3. HALLINTO JA

Lisätiedot

Ruoka-Suomi kuudennen toimikautensa kynnyksellä

Ruoka-Suomi kuudennen toimikautensa kynnyksellä Ruoka-Suomi kuudennen toimikautensa kynnyksellä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) asetti uuden, vuosina 2006-08 toimivan Ruoka-Suomi -teemaryhmän 7.12.2005 pitämässään kokouksessaan. Teemaryhmä on

Lisätiedot

Luotettavuus Avoin yhteistyö Palveluhenkisyys Tehokkuus ja tuloksellisuus Kehittyminen ja kehittäminen Kilpailukyvyn kehittäminen Kannattavuus Kasvu

Luotettavuus Avoin yhteistyö Palveluhenkisyys Tehokkuus ja tuloksellisuus Kehittyminen ja kehittäminen Kilpailukyvyn kehittäminen Kannattavuus Kasvu Vuosikatsaus 2004 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Johtoryhmä 5 Avainluvut ja tärkeimmät tapahtumat 6 Projekti- ja kiinteistökehitys 8 Liike- ja toimitilarakentaminen 10 Teollisuus-, logistiikka-

Lisätiedot

YV 2011 Yh 22.2.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2010

YV 2011 Yh 22.2.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2010 YV 2011 Yh 24 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2010 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset tapahtumat... 4 1.2

Lisätiedot

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ Vuosikertomus 2012 SISÄLTÖ Oral lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Toimintaympäristö 6 Liiketoimintakatsaus 8 Henkilöstö 11 Kliinisen hoidon neuvottelukunta 14 TIETOJA SIJOITTAJILLE

Lisätiedot