TTS - TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTS - TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 TTS - TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2012

2 TTS LYHYESTI TTS on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, jonka palveluksessa on noin 220 työntekijää ja jonka liikevaihto on noin 22 miljoonaa euroa. TTS:ssä opiskelee vuosittain noin henkilöä eri alojen ammattilaisiksi. TTS on mukana vuosittain lähes sadassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa. TTS:n toimii vahvasti asiakkaiden kanssa yhteistyössä ja parantaa asiakkaiden osaamista, tuottavuutta ja hyvinvointia. TTS kouluttaa, tutkii ja kehittää mm. seuraavilla toimialueilla: Ajoneuvot ja työkoneet Luonnonvarat ja energia Logistiikka Palvelut Rakentaminen Asuminen ja ympäristö Tuottavuus ja hyvinvointi TTS julkaisee tutkimustuloksiaan tiedote- ja julkaisusarjoissaan sekä Teho-lehdessä, joita voi tilata TTS:n verkkokaupasta osoitteesta Kaikista tuotteista ja palveluistamme sekä tutkintoon johtavista koulutuksista ja lyhytkoulutuksista saat lisätietoa nettisivuiltamme

3 TTS - TYÖTEHOSEURAN 88. TOIMINTAVUOSI TTS - Työtehoseuran 88. toimintavuosi oli menossa olevan strategiakauden toinen vuosi. Strategiassa asetetut tavoitteet saavutettiin jopa ennakoitua paremmin. Kertomusvuonna keskityttiin toiminnan laajentamiseen valtakunnalliseksi ja tuottojen kasvattamiseen. Lisäksi jatkettiin yhtenäisten prosessien ja toimintamallien rakentamista. Yhtenäinen koko taloa koskevan laatujärjestelmän ISO 9001 sertifikaatti myönnettiin TTS:lle toukokuussa Alueellisesti toiminta laajentui Kouvolaan, jossa aloitettiin logistiikka-alan koulutukset vuoden alusta. Myös Järvenpäähän perustettiin toimipiste, jossa aloitettiin uusi sisustuspuusepän koulutus. Kainuussa toiminta laajeni erityisesti rakennustuoteteollisuudessa. Tutkimustoimintaa tehtiin kuluneena vuonna yhä enemmän eri EU-ohjelmien kautta rahoitetuissa niin sanotuissa kehittämishankkeissa. Ohjelmarahoitus on hallinnollisesti vaativaa eikä projektikustannuksia pystytä laskuttamaan täysimääräisesti, vaan projekteja joudutaan rahoittamaan osaksi myös itse. Kustannuskorvauksia haetaan hankepäätöksessä annetun aikataulun mukaan maksuperusteisesti. Koska maksatushakemukset voivat viipyä rahoittajan käsittelyssä useita kuukausia, heikentää hanketoiminta voimakkaasti likviditeettiä.

4 TTS:ssä opiskeli kaiken kaikkiaan lähes opiskelijaa vuoden aikana. Heidän keski-ikänsä oli lähes 40 vuotta. Maahanmuuttajien osuus opiskelijoista oli noin 13 %. Tutkinnon tai osatutkinnon suoritti yli opiskelijaa. Koulutuksen laatu parani selkeästi, mikä näkyy sekä Opetushallituksen ylläpitämässä AIPAL-näyttötutkintopalautteissa että työvoimahallinnon OPAL-palautteissa samoin kuin omissa yrityskoulutusten palautteissa. Vuoden 2012 aikana TTS:n tuotot kasvoivat 2,6 miljoonaan euroa edellisvuodesta ja kaikkiaan toiminnan tuotot olivat 22,5 miljoonaa euroa. Toiminnan laajentumisen myötä henkilöstön määrä ja henkilöstökulut kasvoivat noin 6 prosenttia. Tiukalla kuluseurannalla toiminnallinen tulos parani selkeästi edellisestä vuodesta. Marraskuun lopussa ostettiin Vantaan Varistosta kiinteistö, jossa oli oltu vuokralla runsaat kolme vuotta. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 4295 m 2 ja tontin 6782 m 2. Kaiken kaikkiaan tiukka kuluseuranta, mutta samalla aktiivinen toiminta asiakkaiden kanssa ja vahva osaaminen perustoimialueillamme, johtivat varsin hyvään toiminnallisen ja taloudelliseen tulokseen. 25,0 Milj. TTS:n kokonaistuotot ,0 15,0 10,0 Muu toiminta Koulutus Tutkimus 5,0 0,

5 ORGANISAATIOTA EDELLEEN TIIVISTETTIIN Vuoden 2012 aikana TTS - Työtehoseuran matriisiorganisaatiota tiivistettiin edelleen. Aikaisemman neljän toimialan sijasta keväällä 2012 siirryttiin kolmeen toimialaan, kun Tuottavuuden osaamiskeskus liitettiin yhteen Luonnonvarojen kanssa ja Autoala sekä työkoneet liitettiin Logistiikka-alaan. Toimintaa siis jatkoivat Tuottavuus ja luonnonvara, Logistiikka ja ajoneuvot sekä Palvelut, rakentaminen ja asuminen toimialat. Matriisissa jatkoivat edelleen koulutus-, tutkimus-, viestintä-, hallinto- ja talousprosessit. Organisaation tiivistämisellä pyrittiin saavuttamaan edelleen synergiaetuja yhdistämällä paremmin toisiinsa sopivia toimintoja yhteen. Koko taloa koskevia yhtenäisiä prosesseja ja toimintatapoja kehitettiin toimintavuoden aikana edelleen. ALUEELLISIA LAAJENNUKSIA JA UUSIA KOULUTUKSIA Vuoden 2012 alussa avattiin logistiikan koulutuksiin keskittyvä Kouvolan toimipiste. Syksyllä avattiin toimipiste Keski-Uudellemaalle Järvenpäähän, joka keskittyi rakennusalan koulutuksiin. Pääosin toimittiin samoilla toimialueilla kuin aikaisempinakin vuosina, mutta tarjontaa laajennettiin jonkin verran alueellisten laajennusten lisäksi myös uusien koulutusten muodossa. Keväällä 2012 aloitettiin akateemisille työttömille suunnattu bioenergiaosaajakoulutus. Myös huonekalumyyjille aloitettiin koulutukset. Järvenpään uudessa toimipisteessä aloitettiin uusi koulutus sisustuspuusepille. Koulutus sisältää talonrakennuksen sisävalmistuksen töitä ja siihen liittyvien koneiden ja laitteiden hallintaa. Myös Sammatissa aloitettiin puutarha-alan koulutukset ja vanhaan navettarakennukseen kunnostettiin asianmukaiset viherrakentamisen oppimisympäristöt.

6 LAATUSERTIFIKAATTI KATTAA NYT KOKO TALON TOIMINNAN Kevään 2012 Inspectan suorittamassa ulkoisessa auditoinnissa hyväksyttiin koko TTS - Työtehoseuran toiminta sertifikaatin piiriin. Näin ollen tähän asti sertifikaatin ulkopuolella ollut tutkimustoiminta on nyt myös laatusertifioitu. Laatutyötä jatkettiin aktiivisesti koko vuoden ajan myös sisäisen auditointiryhmän kanssa, jonka avulla toiminnan laatua tarkasteltiin ja kehitettiin. VALTAKUNNALLISIA JA KANSAINVÄLISIÄ HANKKEITA Vuosi 2012 oli TTS - Työtehoseurassa vahvaa kansainvälistymisen aikaa. Meneillään oli useita kansainvälisiä hankkeita, jotka liittyivät energiatehokkuuden ja uusiutuvien polttoaineiden käytön kehittämiseen, energiatehokkuusosaamisen jalkauttamiseen esimerkiksi rakennustyöntekijöille, simulaattorikoulutuksen kehittämiseen ja uusien materiaalien, kuten saven, hyödyntämiseen rakentamisessa. Hankkeet saivat rahoituksensa erilaisista EU-rahastoista ja yhteistyökumppaneita oli ympäri Eurooppaa. Valtakunnallisesti tehtiin vahvaa yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa muun muassa maatalouden ja metsätalouden hankkeissa. Erityisesti kehitettiin työmenetelmiä paljon työtä vaativissa karjatalouksissa ja erilaisia menetelmiä käyttävissä energianpuunkorjuukohteissa. Yhteistyökumppaneina valtakunnallisissa hankkeissa oli ammattikorkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja neuvontajärjestöjä. Opiskelijoita Tutkinnon suori aneita Osatutkinnon suori aneet Koko tutkinnon suori aneet 6

7 PALAUTTEET Opiskelija- ja asiakaspalautteita seurattiin aktiivisesti. Palautteet paranivatkin hienosti edelliseen vuoteen verrattuna ja asiakkailta sekä yhteistyökumppaneilta tuli kiitosta toiminnasta. Hyvästä toiminnasta kertoo myös koulutuksien suuret hakijamäärät muun muassa raskaskonemekaanikkokoulutukseen. Hyvää palautetta ovat saaneet myös puutarha-alan koulutukset, joissa TTS - Työtehoseuraa pidetään yhtenä alan johtavana toimijana. Opiskelijatyöpävät Muu koulutus Työvoimakoulutus

8 TUOTTAVUUS JA LUONNONVARAT Vuoden 2012 alussa tähän toimialaan oli vielä liitetty auto- ja työkoneyksikkö. Keväällä muutettiin organisaatiota niin, että auto- ja työkoneyksikkö siirtyi logistiikan toimialalle sekä itsenäisenä ollut pieni toimiala Tuottavuuden osaamiskeskus siirrettiin yhteen luonnonvarayksikön kanssa. Toimiala jakautui Tuottavuuden osaamiskeskus ja Luonnonvarat ja energia yksikköihin. Tuottavuus ja luonnonvarat toimialasta suuren osan muodostavat maatalous- ja metsätutkimus sekä tuottavuuden kehittämistoiminta. Vuonna 2012 Tuottavuuden osaamiskeskuksessa koulutettiin yrityksille räätälöityjä johtamisen erikoisammattitutkintoja, tekniikan erikoisammattitutkintoja sekä yritysjohdon erikoisammattitutkintoja. Koulutukset ja tutkintojen suorittaminen toteutettiin yhteistyössä TTS:n yhteistyökumppaneiden kanssa. TTS on mukana valtakunnallisessa kuljetusalan työnjohtokoulutuskokeilussa ja tämän kokeilun puitteissa esimiesvalmennusta järjestettiin kahdelle ryhmälle. Vuoden lopulla yhteistyö käynnistettiin Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n kanssa, ja ensimmäinen yhteinen koulutusprojekti käynnistyi vuoden 2013 tammikuussa. Palautteet johtamis- ja esimiesvalmennuksista olivat erinomaisella tasolla ja sekä opiskelijat että taustaorganisaatiot ovat antaneet hyvää palautetta koulutusten laadusta ja niiden toteutuksesta. Osaamiskeskuksessa järjestettiin myös työn tuottavuuteen, tehokkuuteen sekä työhyvinvointiin liittyviä lyhytkestoisia koulutuksia. Luonnonvarat yksikössä jatkettiin nuorten metsäkoneenkuljettajakoulutusta yhteistyössä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän (Jämsän ammattiopisto) kanssa ja aloitettiin koulutusyhteistyö Länsirannikon koulutus Oy WinNovan kanssa. Vuoden 2012 aikana pidettiin uusi korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu puolen vuoden mittainen bioenergiaosaajakoulutus. Työvoimakoulutuksena toteutetun lisäkoulutuksen kohderyhmänä oli luonnonvara-alan, luonnontieteellisen, teknisen tai muun soveltuvan alan koulutuksen suorittaneet henkilöt. Koulutus antoi valmiuksia toimia bioenergia-alan suunnittelun, kehittämisen, tiedottamisen, koordinoinnin, palveluyrittämisen tai työnjohdon tehtävissä. Hakijamäärällä mitattuna suosittua ja hyvän palautteen saanutta koulutusta jatketaan. 8

9 Maa- ja metsätalouden hanketoimintaa tehtiin yli 50 hankkeen voimalla. Tutkimuksen painopisteitä olivat työn, yrittämisen ja bioenergia-alan kehittäminen. Työmäärän hallinta ja yrittäjien jaksaminen olivat edelleen tutkimustoiminnan keskiössä. Valtaosa hankkeista toteutetaan yhteistyössä tutkimuskumppaneiden, yritysten ja muiden alan organisaatioiden kanssa. Maatilojen koneyritystoimintaa ja urakointipalvelujen hyödyntämistä Uudellamaalla kehitettiin muun muassa URAKKA -hankkeessa. REKKA Rehulogistiikan kehittäminen karjatiloilla -hankkeessa selvitettiin tilojen kasvun myötä kasvaneiden kuljetusetäisyyksien merkitystä karjatilan kannattavuuteen. Bioenergia- ja metsäalan tutkimustuloksia jalkautettiin yrittäjille, metsänomistajille ja työntekijöille muun muassa METKA Metsäenergiaa kannattavasti -koulutushankkeessa ja päättyneessä PISA - Maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuuden kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen koulutus -hankkeessa. Metsäkoneyrittämisen kehittämistä tehtiin Metsäkoneyrittäjän vuosikello -hankkeessa, jossa suunnitellaan metsäkonealan yrityksiin työkalu tuottamaan seurantatietoa yrityksen strategisen tason suunnitteluun ja johtamiseen. Maataloudessa tutuksi tulleiden TTS-Manager Maatilan työmäärän suunnitteluohjelman ja TTS-Kone -kustannustenlaskentaohjelmien kehittämistä jatkettiin. Luonnonvara-alalla tutkimustuloksia julkaistiin sekä TTS:n omissa että vieraissa julkaisusarjoissa, Teho-lehdessä sekä useissa seminaareissa ja alan tapahtumissa. Tuo avuus ja luonnonvarat toimialan tuotot ja kulut Milj. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Tutkimus- ja hanketuotot Koulutuksen tuotot Muut kulut Henkilöstökulut

10 LOGISTIIKKA JA AJONEUVOT Toimialan rakenne muuttui maaliskuussa 2012, kun autoala yhdistettiin logistiikan kanssa. Tässä yhteydessä autoalan organisaatio muutettiin tavoitteena parantaa koulutusten hallittavuutta, asiakkuuksien hoitoa ja koulutusten laatua. Kouvolan toimipiste aloitti tammikuussa 2012 oman yksikkönään. Yksikön toiminnan käynnistäminen onnistui hienosti, ja Kouvolan ja lähialueen yritykset ovat ottaneet sen palvelut käyttöönsä laajasti. Koko toimialalla lisättiin merkittävästi yhteydenpitoa asiakas- ja yhteistyöyritysten kanssa. Tämä on lisännyt koulutusten asiakaslähtöisyyttä ja merkinnyt asiakkaille heidän tarpeensa täyttäviä uusia työntekijöitä. Työssäoppimisen seuranta on lisääntynyt merkittävästi, mikä on parantanut koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Toimialalla oli menossa useita sekä kansainvälisiä että koulutuksen kehittämishankkeita. Muiden oppilaitosten kanssa on tehty kehittämisyhteistyötä, jossa on aktiivisesti hyödynnetty työelämästä saatuja tietoja. Osa oppilaitosyhteistyöstä on toteutunut kansainvälisissä hankkeissa, joissa on saatu muun muassa tietoa muissa maissa toteutettavista koulutussisällöistä ja koulutuksen toteutustavoista. 10

11 Vuodelle 2012 asetetut toiminnalliset ja toiminnan taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet. Asiakastyytyväisyyden mittaamisen avulla on voitu varmistua koulutuksen toteutuksen onnistumisesta. Asiakastyytyväisyys on parantunut vuoden 2012 aikana ja etenkin kuljetusalan jatkokoulutuksien asiakastyytyväisyys on ollut erittäin hyvä. Logis ikka ja ajoneuvot toimialan tuotot ja kulut Milj. 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Tutkimus- ja hanketuotot Koulutuksen tuotot Muut kulut Henkilöstökulut 0,

12 PALVELUT, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN Vuoden 2012 Palvelut, rakentaminen ja asuminen toimiala on organisatorisesti muuttunut vain vähän; ainoastaan talonrakentamisen yhteydessä ollut pintakäsittely siirrettiin puu- ja sisustusalan yhteyteen paremman synergian takia. Rakentamisen alat ovat jatkaneet hyvää ja menestyksekästä toimintaansa koko toiminta-alueellaan maarakentamisesta kalusteisiin ja viimeistelytöihin. Järvenpäässä alkoi uutena toimintana sisustuspuusepän koulutus. Koulutus valmentaa opiskelijat toimimaan talonrakennusteollisuuden sisävalmistusvaiheen tehtävissä, joita ovat muun muassa kalusteasennukset, ovi- ja ikkuna-asennukset, pienet korjaukset ja pintojen kunnostukset. Opetukseen kuuluvat myös puusepänalan koneiden ominaisuudet ja käyttö. Työharjoituksina tehdään esimerkiksi massiivipuisia peiliovia ja vakiomallisia keittiökalusteita. PALVELUT JA ASUMINEN ON LISÄNNYT TOIMINTAANSA VANHOILLA TUOTEALOILLAAN Puutarha- ja kukkakaupanalan koulutus on saanut vahvan ja arvostetun aseman alan piirissä. Rajamäessä on toiminta vakiintunut laadukkaaksi ja monipuoliseksi koulutuspalveluksi. Läntisellä Uudellamaalla on tämän alan koulutus ollut vähäistä, joten päätimme parantaa tarjontaa. Syksyllä aloitimme Sammatin toimipisteessä puutarhurikoulutuksen viher- sekä kukka- ja puutarhakaupan alalla. Alalle haluavia opiskelijoita on ollut hyvin tarjolla. Entisen Lönnrot-opiston alueen kehittämiseen on myös panostettu. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat maaseutuperinnön säilyttämishankkeena Männistön mökin kunnostus esinenäyttely- ja kahvilakäyttöön sekä senioriasukkaiden virkistyskäyttöön tehtävä puutarha-alue. Alueen vanha navettarakennus tullaan kunnostamaan puutarha-alan työtiloiksi. 12

13 Asumisen tiimin keittiösuunnittelija-koulutus on saanut hyvän vastaanoton erityisesti alan myyjien parissa. Hakijoita koulutukseen on reilusti yli tarjolla olevien paikkojen. Yleisesti ottaen kodin toimintojen ja energiatalouden tutkimus ja koulutus ovat löytäneet toisensa ; tutkimustieto siirtyy suoraan opetukseen. Alan tutkimuksen valtionosuus poistettiin hallituksen talousarvioesityksestä, mutta eduskunta palautti sen osittain vuodelle Toimialan projektitoiminta on tukemassa koulutusten kehittämistä. Uusina hankkeina käynnistyivät NCPP eli savirappaus ja -rakentaminen sekä STEVTA, jonka puitteissa laaditaan yhdenmukaiset tutkintoperusteet talonrakentamiseen. NCPP liittyy saven käyttöön seinien tasoitteena ja pintamateriaalina. Palvelut, rakentaminen ja asuminen toimialan tuotot ja kulut Milj. 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Tutkimus- ja hanketuotot Koulutuksen tuotot Muut kulut Henkilöstökulut

14 TTS:N ORGANISAATIO JÄSENKOKOUS TTS - Työtehoseura ry on yhdistys, jonka ylin päättävä elin on kerran vuodessa pidettävä jäsenkokous. Jäsenkokous käsittelee ja hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, valitsee valtuuskunnan puheenjohtajat ja jäsenet sekä päättää jäsenmaksuista. VALTUUSKUNTA Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa. Se käsittelee ja hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä jäsenkokoukselle esitettävät toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Valtuuskunta valitsee johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 30 jäsentä. TTS:n valtuuskunnan kokoonpano vuoden 2012 jäsenkokouksen jälkeen: Ylijohtaja Juha Ojala Johtaja Anssi Paasivirta Asiamies Ilari Pirttilä Ylijohtaja Hannu Raitio Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Toimitusjohtaja Jouko Setälä Asiantuntija Jukka Tiihonen Puheenjohtaja Mikko Tiirola Johtaja Ritva Toivonen Toimitusjohtaja Matti Vanhanen Toimitusjohtaja Mari Vasarainen JOHTOKUNTA TTS:n asioita hoitaa hallituksena johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja ja neljästä kuuteen jäsentä. Johtokunta kokoontuu kuudesta seitsemään kertaan vuodessa. 14 Puheenjohtaja Valtiosihteeri Raimo Sailas Varapuheenjohtajat Ylijohtaja Heimo Hanhilahti Kansanedustaja Outi Mäkelä Jäsenet Joukkoliikennekonsultti Antero Alku Työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen Maanviljelijä Markus Eerola Professori Visa Heinonen Varapuheenjohtaja Pasi Heiskanen Johtaja Antti Huhtamäki Toimitusjohtaja Kenneth Johansson Ylijohtaja Erkki Kemppainen Johtaja Esko Kolli Kansanedustaja Katri Komi Yrittäjä Eero Koskela Aluejohtaja Antti Koskimäki Liittosihteeri Rauno Kurki Työvoima- ja turvallisuuspäällikkö Eero Lahtinen Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth Toiminnanjohtaja Pekka Metsola Metsäjohtaja Juha Mäntylä Toiminnanjohtaja Liisa Niilola Toimitusjohtaja Kim Nordling Puheenjohtaja Kalevi Hemilä Varapuheenjohtaja Toiminnanjohtaja Jyrki Wallin Jäsenet Kuntakehitysjohtaja Hannu Haukkasalo Jaostopäällikkö Ilpo Mattila Varatoimitusjohtaja Pekka Niemi Toimitusjohtaja Matti Peltola Osastopäällikkö Mari Vasarainen asti Sihteeri: Hallintojohtaja Jouni Heino Esittelijä: Toimitusjohtaja Tarmo Luoma

15 TTS JOHTORYHMÄ Johtoryhmä johtaa TTS:n operatiivista työskentelyä. Puheenjohtaja: Toimitusjohtaja Tarmo Luoma Jäsenet: Jouni Heino, hallintojohtaja Anna-Maija Kirkkari, varatoim.joht., tutkimus-viestintäjohtaja Terttu Louhikoski-Alasuutari, koulutusjohtaja-rehtori Aarno Lybeck, toimialajohtaja Hannele Mikkonen, talousjohtaja Pekka Sokura, toimialajohtaja Vesa Tanttu, toimialajohtaja HENKILÖSTÖ Vuoden 2012 lopussa henkilöstömäärä oli 216 (ilman sivutoimista henkilöstöä). Uusia työntekijöitä aloitti vuoden 2012 aikana 52 henkilöä ja työskentelyn TTS:ssä lopetti 38 henkilöä. Työntekijöistä miehiä oli 63 % ja naisia 37 %. Työntekijöiden keski-ikä oli 46,5 vuotta. Henkilöstökyselyn tulosten perusteella henkilöstön kokemus omista työtehtävistä ja tavoitteista osana TTS:n tavoitteita on selkiytynyt edellisestä vuodesta. Parannusta on tapahtunut myös yksikköjen toiminnassa muun muassa toimintatapojen vakiintumisen sekä vaikuttamismahdollisuuksien lisääntymisen kautta. Pysyvänä haasteena on tiedonkulku molempiin suuntiin. Henkilöä 250 TTS:n henkilöstö Yhteiset palvelut Palvelut, rakentaminen ja asuminen Logis ikka ja ajoneuvot Tuo avuus ja luonnonvarat Yhteensä

16 TYÖTEHOSEURAN JÄSENTOIMINTA 2012 Työtehoseuralla oli kertomusvuoden lopussa jäsentä, joista henkilö-, 123 yhteisö- ja 11 kannattavaa jäsentä. Jäsenmaksu oli toimintavuonna 48 euroa henkilöjäseniltä ja yhteisöjäseniltä 128 euroa. Jäsenet saivat jäsenmaksuaan vastaan vuosikirjan sekä 20 prosentin alennuksen tilaamistaan julkaisuista, atk-ohjelmista ja tiedotteista sekä 10 prosentin alennuksen tutkimuksen suunnittelu- ja asiantuntijapalkkioista sekä seminaarimaksuista. Vuosijäsenten jäsenmaksuun sisältyi myös TEHO-lehti. Jäsenillä on myös pääsy sähköiseen Extranettiin, josta jäsenet voivat lukea ja tulostaa kaikki TTS:n julkaisut. Yhteisöjäsenet saivat TEHO-lehden lisäksi yhdeltä valitsemaltaan alalta tutkimusjulkaisut ja tiedotteet painettuina versioina. Kannattavat jäsenet saivat jäsenmaksuaan vastaan TEHO-lehtiä, vuosikirjoja ja tiedotteita jäsenmaksunsa suuruuden mukaisesti. 16 Kannattavat jäsenet CANDY HOOVER OY ELECTROLUX PROFESSIONAL PESULAKONEET ELFVING OY AB IITTALA OY AB MTK R.Y. OY ELECTROLUX AB ELECTROLUX KOTITALOUSKONEET OY HEDENGREN AB KODINTEKNIIKKA STALA OY SUOMEN SÄHKÖTUONTI OY VALTRA OY AB WHIRLPOOL NORDIC OY Yhteisöjäsenet AFM-FOREST OY AIMO KORTTEEN KONEPAJA JAMI / ALAJÄRVEN TOIMIPISTE ALVARIN METALLI OY AMMATTIOPISTO LIVIA / MAASEUTUOPISTO ANOLAN KARTANO AUTOALAN KESKUSLIITTO RY BAROC OY LTD BROFTA OY E.ON KAINUU OY / KOTITALOUSNEUVONTA EKOKUMPPANIT OY ETELÄ-SAVON KOULUTUS OY / ETELÄ-SAVON AMMAT- TIOPISTO FINBIO - SUOMEN BIOENERGIA YHDISTYS RY FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND FINSKA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET FORESTMASTER KY FÖRENINGEN FÖR SKOGSKULTUR GÅRDSKULLA GÅRD HAAPAJÄRVEN AMMATTIOPISTO HAAPUU OY HARJUN OPPIMISKESKUS HYRIA KOULUTUS OY HÄMEEN AMK / LEPAA HÄMEEN AMK / EVO HÄMEEN AMK / MUSTIALA INS.TSTO JARI LUOMA KY JOENSUUN KARTANO JUKUPAALAUS JUNKKARI OY

17 JÄMSÄN AMMATTIOPISTO / METSÄALA KALAJOEN KAUPUNKI / MAASEUTUPALVELUT KALLION KONEPAJA OY KANTA-HÄMEEN METSÄNHOITOYHDISTYS KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUAKATEMIA / PERHON TOIMIPAIKKA KESKI-SUOMEN MARTAT RY KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO / SAAREN KAR- TANO KIILTO CLEAN OY KONE-KETONEN OY KONEOSAPALVELU OY KONEYRITTÄJIEN LIITTO KONTIOPUU OY KOULUTUSKESKUS SEDU KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSLIITTO LAAKSON METALLI LAATUKATTILA LAITILAN RAUTARAKENNE OY LAPIN AMMATTIOPISTO LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LÄNNEN MAISEMARAKENNUS MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUS / JOKIOISTEN KARTANOT MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MAASEUDUN YRITYSPALVELUT MARTTALIITTO METOS OY AB METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PUUNHANKINTA, SUOMI METSÄNHOITOYHDISTYS PÄIJÄT-HÄME METSÄNHOITOYHDISTYS UUSIMAA METSÄNHOITOYHDISTYS KESKIPOHJA METSÄNHOITOYHDISTYS HAAPAVESI-KÄRSÄMÄKI METSÄNHOITOYHDISTYS PIRKANMAA RY METSÄNHOITOYHDISTYS JÄRVI-SAVO RY METSÄTALOUDEN KEHITTÄMISKESKUS TAPIO NHK-KESKUS OY NOKKA-YHTIÖT OY NYLANDS SVENSKA LANTBRUKSSÄLLSKAP OSUUSKUNTA TUOTTAIJAIN MAITO OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OSAO / MUHOKSEN YKSIKKÖ OUTOKUMMUN METALLI OY PELLON GROUP OY PIRKANMAAN MARTAT RY POHJOISEN KESKI-SUOMEN OPPIMISKESKUS POHJOIS-KARJALAN MARTTAPIIRILIITTO POHJOIS-KARJALAN KOULUTUS KUNTAYHTYMÄ AI- KUISOPISTO POHJOIS-PIRKAN METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS-POHJANMAAN MARTTAPIIRILIITTO PROAGRIA ETELÄ-KARJALA RY PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA PROAGRIA ETELÄ-SAVO PROAGRIA FARMA MAASEUTUKESKUS PROAGRIA HÄME RY PROAGRIA KAINUUN MAASEUTUKESKUS PROAGRIA KESKI-POHJANMAAN PROAGRIA KESKI-SUOMEN MAASEUTUKESKUS PROAGRIA KYMENLAAKSO RY PROAGRIA LAPIN MAASEUTUKESKUS PROAGRIA OULU RY PROAGRIA PIRKANMAA PROAGRIA POHJOIS-SAVO PROAGRIA SATAKUNNAN MAASEUTUKESKUS PROAGRIA UUSIMAA PUIJON LVI-VIKAPALVELU OY PUUENERGIA RY PÖLKKY OY RAUSSIN METALLI KY RUUKIN MAASEUTUOPPILAITOS SAHAYRITTÄJÄT RY SAUVALAN KARTANO SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ SEINÄJOEN AMK / TUOMARNIEMEN METSÄOPPILAITOS SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ / MAA- JA MET- SÄALAN YKSIKKÖ SILVADATA OY AB STORA ENSO OYJ METSÄ SUOMEN ASUNTOMESSUT OSUUSKUNTA SUOMEN KESKUSTANAISET RY SUOMEN KODINKONEHUOLTOJEN LIITTO SUOMEN LVI-LIITTO SUOMEN METSÄKESKUS TAIVALKOSKEN METSÄOPPILAITOS TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU / METSÄTALOU- DEN KOULUTUS TAMPEREEN AMMATTIOPISTO TASANGON MAATILA TOPI-KALUSTAJA OY TORNATOR OY TULIKIVI OYJ UPM-KYMMENE OYJ METSÄ VAASAN SÄHKÖ OY VIHERALUERAKENTAJAT (VAR) VILJAVUUSPALVELU OY YLÄ-LAPIN MHY YRKESHÖGSKOLAN NOVIA ÖSTERBOTTENS SVENSKA LANTBRUKSSÄLLSKAP

18 TTS - TYÖTEHOSEURAN JULKAISUTOIMINTA TTS julkaisee tutkimustuloksiaan tiedote- ja julkaisusarjoissaan sekä palvelee asiakkaitaan Internet-sivujen kautta. Myös TTS:n toimittama TEHOlehti sisältää ajankohtaista ja puolueetonta tietoa TTS toiminta-alueilta. Käytössä on jäsenille suunnattu Extranet, jossa jäsenillä on käytössä kaikki uusimmat TTS:n tiedotteet ja julkaisut sähköisessä muodossa jäsenmaksun hinnalla. TTS kaupasta voi ostaa helposti TTS:n tiedotteita, julkaisuja ja muita tuotteitamme joko pdf:nä tai painetussa muodossa. TTS kauppa palvelee asiakkaita joka päivä 24 tuntia vuorokaudessa ja asiakas saa sähköisessä muodossa ostamansa julkaisut ja ATK-ohjelmat heti käyttöönsä. TEHO 4/ 2012 TTS METSÄTALOUSNUMERO TEHO 4/2012 8,40 TEHO Metsäomaisuuden hoito MIKÄ RATKAISEE PÄÄTÖKSENTEOSSA Energiapuun tuet muuttuvat VESITTYVÄTKÖ HYVÄT TAVOITTEET TTS MAATALOUSNUMERO 5/ Metsäalan koulutus 2012 MISTÄ SAADAAN AMMATTILAISIA TEHO 5/2012 8,40 TEHO Koneurakointia Jaksaminen MYÖS VILJELIJÄ VÄSYY AMMATTIMAISELLA OTTEELLA 6/ 2012 Laadukasta maitoa PUHTAUTEEN PANOSTAMALLA TTS ASUMISEN NUMERO TEHO 6/2012 8,40 Rakentaminen OSAAMISTA TARVITAAN Jätteet kiertoon KODISSA JA RAKENNUKSILLA Energiankulutus SÄÄSTÄEN JA VÄHEMMÄN UUSIUTUMATTOMIA 18

19 TTS Puhelin: (09) RAJAMÄKI PL 5 (Kiljavantie 6), Rajamäki VANTAA Nuolikuja 6, Vantaa VANTAA Sarkatie 1, Vantaa SAMMATTI Werlanderintie 170, Sammatti KOUVOLA Kangaskatu 1, Kouvola HELSINKI Nauvontie 3, HELSINKI JÄRVENPÄÄ Wärtsilänkatu 61, Järvenpää KAINUU Huoltotie 13, Kuhmo

20

TTS - TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2011

TTS - TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2011 TTS - TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2011 TTS LYHYESTI TTS on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, jonka palveluksessa on yli 200 työntekijää ja liikevaihto

Lisätiedot

TTS TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2013

TTS TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2013 TTS TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2013 TYÖTEHOSEURA LYHYESTI TTS Työtehoseura on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, jonka palveluksessa on n. 220 työntekijää

Lisätiedot

TTS TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2015. Johtava suomalaisen työn kehittäjä

TTS TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2015. Johtava suomalaisen työn kehittäjä TTS TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2015 Johtava suomalaisen työn kehittäjä Työtehoseura lyhyesti TTS Työtehoseura ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on parantaa työn ja tuotannon

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Ahlmanin koulun säätiö

Lisätiedot

TTS TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2014

TTS TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2014 TTS TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2014 2 Työtehoseuran 90. toimintavuosi Työtehoseura lyhyesti TTS Työtehoseura on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 TTS:N 86. TOIMINTAVUOSI Alkuvuotta 2010 leimasi vielä

Lisätiedot

vuosikertomus 2009 TTS 85 v Tehokkuudella hyvinvointia

vuosikertomus 2009 TTS 85 v Tehokkuudella hyvinvointia vuosikertomus 2009 TTS 85 v Tehokkuudella hyvinvointia 1 sisältö 3 TTS:n 85. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2009 TTS:n 85. toimintavuosi

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Luonnonvara- ja ympäristöalan kehitysnäkymiä osaamisen näkökulma Susanna Tauriainen Luonnonvara-a ja ympäristöalan koulutuksen

Luonnonvara- ja ympäristöalan kehitysnäkymiä osaamisen näkökulma Susanna Tauriainen Luonnonvara-a ja ympäristöalan koulutuksen Luonnonvara- ja ympäristöalan kehitysnäkymiä osaamisen näkökulma Susanna Tauriainen 13.-14.2012 Luonnonvara-a ja ympäristöalan koulutuksen kehittämispäivät, OPH 7.11.2012 Ruoka on maailmanlaajuinen kasvuala

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Amiedu Ammattiopisto

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2008 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2008 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA 2014-2016 (oppilaitosmuotoinen koulutus)

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA 2014-2016 (oppilaitosmuotoinen koulutus) 27.6. AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) ten jaksotus KOKO MAA 150 151 150 701 550 149 210-1 491 148 210-1 000 550-976 -1 941 kokonais, OKM päätös 27.6.

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi hankkeen käynnistysseminaari 8.2.2010 Tellervo Tarko Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Jäsenet 1. Ami-säätiö 31. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Amiedu Ammattiopisto

Lisätiedot

Aikuiskoulutusorganisaatioiden nykytilan kartoitus 2011

Aikuiskoulutusorganisaatioiden nykytilan kartoitus 2011 Aikuiskoulutusorganisaatioiden nykytilan kartoitus 2011 1. Minkä ELY-keskuksen alueella pääosin toimitte? Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2011 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010.

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009. Määrä

Lisätiedot

SAKU ry:n Talvikisat Ulvila

SAKU ry:n Talvikisat Ulvila SAKU ry:n Talvikisat Ulvila 17.1.2015 MY 1. Reijonen Timo Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 0,30.19 1. Reijonen Timo Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22 900 tutkintoa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 900 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Ahlmanin koulun säätiö

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT 1.1.2013 LUKIEN

JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT 1.1.2013 LUKIEN TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN Lähde: KOUTE JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT 1.1.2013 LUKIEN Sis. 1 200 nuorten yhteiskuntatakuupaikkaa, joita lisättiin 26 järjestäjälle 1.8.2012 lukien

Lisätiedot

Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat. Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen

Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat. Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen Maakunnan suurhanke 1. valmistelu 16.11.2009-31.12.2010: Vanajavesikeskus-hanke 2.

Lisätiedot

Turun aikuiskoulutuskeskus, Kärsämäentie 11, 20630 TURKU

Turun aikuiskoulutuskeskus, Kärsämäentie 11, 20630 TURKU 1 (6) Aika: Tiistai 21.12.2010 klo 10.17-14.07 Paikka: Turun aikuiskoulutuskeskus, Kärsämäentie 11, 20630 TURKU Läsnä Arto Saarelainen Puheenjohtaja Jyväskylän aikuisopisto Marja Heino Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAKU ry: talvikisat Keilailu Miehet kilpasarja

SAKU ry: talvikisat Keilailu Miehet kilpasarja Miehet kilpasarja Oppilaitos Etunimi Sukunimi Tasoitus 1.sarja 2.sarja 3.sarja 4.sarja 5.sarja Yht. Yhteensä 1 Lapin ammattiopisto Matti Kukkula 70 192 200 256 279 256 1183 1253 2 Kainuun ammattioppilaitos

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Johan Hahkala Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Jäsenet 1. Ami-säätiö 2. Axxell Utbildining Ab. 3. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 4. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 5. Etelä-Savon

Lisätiedot

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT Näilta tahoilta on pyydetty lausuntoa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Lausuntoaikaa on 20.3.2015 saakka. Uudenmaan Jäsenkunnat Askolan

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 8.1.2014 kello 12 13 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne toimitusjohtaja Tarmo Pipatti Talonrakennusteollisuuden

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 27/2011 22.6.2011 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos 88 euroa hehtaarilta Vuonna

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Voimassa olevat järjestämissopimukset

Voimassa olevat järjestämissopimukset Voimassa olevat järjestämissopimukset Koulutuksen järjestäjä Tutkintotilaisuuksista vastaava oppilaitos Adulta Oy tutkinto Adulta Oy AEL Ami-säätiö / Amiedu Ami-säätiö / Amiedu myyntiedustaja, kodintekniikan

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

METSO Pohjois-Pohjanmaalla ja tapaus Kraaseli. Eero Melantie Luonnonsuojeluyksikön päällikkö

METSO Pohjois-Pohjanmaalla ja tapaus Kraaseli. Eero Melantie Luonnonsuojeluyksikön päällikkö METSO Pohjois-Pohjanmaalla ja tapaus Kraaseli Eero Melantie Luonnonsuojeluyksikön päällikkö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 1.6.2012 1 Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Kullaa 28.10.2014 Projektipäällikkö Jussi Laurila Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö Hanke lyhyesti Tavoite: Laaditaan esiselvitys

Lisätiedot

Pöytäkirja 1 (5) 18.2.2010. Ahokivi Tuula. Kangasaho Maiju Koivisto Jukka. Patronen Pirjo Periaho Mika Pikkujämsä Marjatta

Pöytäkirja 1 (5) 18.2.2010. Ahokivi Tuula. Kangasaho Maiju Koivisto Jukka. Patronen Pirjo Periaho Mika Pikkujämsä Marjatta Pöytäkirja 1 (5) Liiketalouden perustutkinto, merkonomin tutkintotoimikunta Aika Torstaina 21.1.2010 klo 13.00 16.20 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, Helsinki Läsnä Ahokivi Tuula Hirvonen Jorma

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Amiedu Ammattiopisto

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2014

Yliopistokoulutus 2014 Koulutus 25 Yliopistokoulutus 2 Yliopistojen opiskelijamäärä väheni ja tutkintojen määrä kasvoi vuonna 2 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

TTS (Työtehoseura ry)

TTS (Työtehoseura ry) Simulaattorikoulutuksen yhteistyömalli, AKTIVA & TTS Rehtori, koulutusjohtaja Esko Nousiainen, TTS koulutus, 14.12.2009 TTS (Työtehoseura ry) Perustettu: 1924 Liikevaihto: 18 miljoonaa euroa Henkilöstö:

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari

Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Työkokeilu Kuuden euron

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma TEM:n seminaari 19.8.2009 Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

TERÄSRAKENTAMINEN NYKYPÄIVÄNÄ 2009

TERÄSRAKENTAMINEN NYKYPÄIVÄNÄ 2009 TERÄSRAKENTAMINEN NYKYPÄIVÄNÄ 2009 TERÄSRAKENTAMINEN NYKYPÄIVÄNÄ Teräsrakentaminen on muuttunut suurelta osin rakentamisesta asentamiseksi. Rakentamistekniikat ovat kehittyneet viimeisen 10 vuoden aikana

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset Sakun Kesäkisat Vierumäki 8/31/2041 yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset TULOKSET M 100 m Tuuli: -0,1 1. Ilari Teerikangas Ammattiopisto Luovi 12,55 2. Teemu Lehmusto Suomen Urheiluopisto 13,13 3. Matti

Lisätiedot

Jäsenluettelo Finedu-säätiön valtuuskunta, 29 jäsentä Jäsenlista vahvistettu valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa 13.5.2014

Jäsenluettelo Finedu-säätiön valtuuskunta, 29 jäsentä Jäsenlista vahvistettu valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa 13.5.2014 1 Rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan Finedu-säätiö Jäsenluettelo Finedu-säätiön valtuuskunta, 29 jäsentä Jäsenlista vahvistettu valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa 13.5.2014 Varsinainen jäsen

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Utbildningsprogrammet för hälsofrämjande Utbildningsprogrammet i avancerad klinisk vård. sijaiset hakijat

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

valinnaiset osat 1-15, 26-30, 38-45 1-13, 15,26-30, 38, 39, 4.8.1, 4.8.2 1-13,15,26,38,4.8.1 1-4,6-10,12,15-32,35,40-44

valinnaiset osat 1-15, 26-30, 38-45 1-13, 15,26-30, 38, 39, 4.8.1, 4.8.2 1-13,15,26,38,4.8.1 1-4,6-10,12,15-32,35,40-44 Tutkinnon järjestäjä Tutkintovastaava Perustutkinto 2009 pakollisten osien lisäksi seuraavat Ammattitutkinto 2008 Erikoisammattitutkinto 2005 Huom! Sopimus hyväksytty / voimassaoloaika Amisäätiö Amiedu

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Työtehoseura ry LOPPUPORTTI

Työtehoseura ry LOPPUPORTTI 1 Työtehoseura ry LOPPUPORTTI Metsäalan substanssiosaaminen -hankkeen tulosten jalkauttaminen metsäalan ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi 1.4.2014 31.12.2015 Eila Lautanen TTS - Työtehoseura Tuottavuus

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut 31.10.2016 RATKAISTUT MAAKUNTAKAAVAT Lapin liitto Rovaniemen seudun maakuntakaava 14.4.2000 19.5.2000 26.6.2000-2.11.2001 - - (m19001) 1/5222/2000 Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava KUMOTTU

Lisätiedot

SAKU-UINNIT 2014. Lähtölistat. klo 13.15. M 100m RU Myl, M40, M50, M60, P. erä 1

SAKU-UINNIT 2014. Lähtölistat. klo 13.15. M 100m RU Myl, M40, M50, M60, P. erä 1 SAKU-UINNIT 2014 Lähtölistat klo 13.15 M 100m RU Myl, M40, M50, M60, P Kyllinen Jouni M 40 Koulutuskeskus Salpaus rata 2. Nikitenko Evgeni M 40 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä rata 3. Rautio Pekka M 40

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilu ammatillisessa koulutuksessa

Työnjohtokoulutuskokeilu ammatillisessa koulutuksessa Työnjohtokoulutuskokeilu ammatillisessa koulutuksessa Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki ke 24.3.2010 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Kokeilun tausta ja tavoitteet Opetusministeriö

Lisätiedot

Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka yhteishanke Aloituskokoukset

Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka yhteishanke Aloituskokoukset Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka yhteishanke Aloituskokoukset Aika to 1.12.2016 klo 10.00 11.30 ja pe 2.12.2016 klo 13.00 13.50 Paikka Verkkokokoukset https://connect.funet.fi/hamkvirtuaalikyla/

Lisätiedot

Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille

Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Helsinki 31.8.2012 Haetut ja rahoitetut Leonardo-kumppanuushankkeet Suomessa 2008-2012 HAKEMUKSET 2008 2009 2010 2011 2012 Yhteensä Koordinaattorit

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 25/2009 24.6.2009 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry:n yhteistyökumppanit ja yhteistoiminta lähiaikana.

Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry:n yhteistyökumppanit ja yhteistoiminta lähiaikana. Matti Mäkiaho Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry:n yhteistyökumppanit ja yhteistoiminta lähiaikana. 1. Suomen Metsäkeskus / Häme - Uusimaan alueyksikkö ja Suomen Metsäkeskus - Runsaasti yhteistoimintaa tapahtumien

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Esityksen sisältö Palvelujen kehityskuva Tarpeet kasvavat Mistä tekijät Toimialan

Lisätiedot

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 1(8) Päivämäärä Dnro 17.12.2013 442/032/2010 Suomen metsäkeskus Viite Asia ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 Maa- ja metsätalousministeriö asetti alueelliset metsäneuvostot

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki

Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy 11.12.2012 / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki OSALLISTUJILLE MAKSUTON KOULUTUS Opetushallituksen rahoittamaa osallistujille maksutonta

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa suoritettiin 23 800 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2009 yhteensä 23 800 tutkintoa. Suoritettujen tutkintojen

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 13.4.2010 Markku Gardin Laajempi aluejako 9 toimialuetta Toimialueet Lappi Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilu valmistuneiden kysely. verkostotapaaminen 25.4.2013 Riku Kumpu

Työnjohtokoulutuskokeilu valmistuneiden kysely. verkostotapaaminen 25.4.2013 Riku Kumpu Työnjohtokoulutuskokeilu valmistuneiden kysely verkostotapaaminen.. Riku Kumpu Vastaukset koulutuksenjärjestäjittäin ja koulutusaloittain Koulutuksenjärjestäjä Auto Kauppa KoMe Kuljetus Ammattienedistämislaitos

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot