Matti Muhos, Pekka Kess, Lingyun Wang ja Miika Kreivi. CHISU: Kiinan markkinoille suunnatun kansainvälistymisprosessin rakentaminen loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matti Muhos, Pekka Kess, Lingyun Wang ja Miika Kreivi. CHISU: Kiinan markkinoille suunnatun kansainvälistymisprosessin rakentaminen loppuraportti"

Transkriptio

1 Matti Muhos, Pekka Kess, Lingyun Wang ja Miika Kreivi CHISU: Kiinan markkinoille suunnatun kansainvälistymisprosessin rakentaminen loppuraportti Oulun yliopiston tuotantotalouden osaston tutkimusraportteja 5/2011

2

3 OULUN YLIOPISTO Tuotantotalouden osaston tutkimusraportteja Matti Muhos, Pekka Kess, Lingyun Wang ja Miika Kreivi CHISU: Kiinan markkinoille suunnatun kansainvälistymisprosessin rakentaminen loppuraportti

4 ISBN ISSN

5 Oulun Yliopisto Tiivistelmä Tuotantotalouden osasto Tekijät Julkaisutyyppi Matti Muhos, Pekka Kess, Lingyun Wang, ja Miika Tutkimusraportti Kreivi Tilaaja Oulun Yliopisto Raportin nimi CHISU: KIINAN MARKKINOILLE SUUNNATUN KANSAINVÄLISTYMISPROSESSIN RAKENTAMINEN LOPPURAPORTTI Tiivistelmä Tämä tutkimusraportti kuvaa vuosina toteutetun CHISU projektin toiminnan tulokset. CHISU -hankkeen päätavoitteena oli kartoittaa kansainvälistymisprosessiin liittyvät kriittiset kehittämiskohdat ja etsiä ne askeleet joiden avulla Oulun alueen yritykset voivat kehittyä kansainvälistymisen polulla ja hyötyä Kiinan markkinoista. Hankkeen keskeisinä tehtävinä selvitettiin yritysten kansainvälistymisprosessin kriittiset kehittämiskohteet, analysoitiin Kiinan liiketoimintaympäristön tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia, kartoitettiin Kiinan markkinoille suuntautuvien pkyritysten tyypilliset kansainvälistymisprosessit ja analysoitiin kansainvälistymisen parhaita käytänteitä. Hankkeen aikana toteutettiin useita erillistä tutkimusosiota mukaan lukien tapaustutkimuksia, kyselytutkimuksia, ja markkinaselvityksiä. CHISU organisoi kolme yhteyksien luomiseen ja liiketoiminnan edistämiseen keskittyvää matkaa Kiinaan ja Taiwaniin, joihin osallistui useita Pohjois-Suomalaisia pk-yrityksiä. Näihin matkoihin liittyen kustannettiin Oulun seudun yrityselämää esittelevän käsikirjan Kiinan kielellä. CHISU organisoi lisäksi valmentavia kulttuuri ja kielikoulutuksia Oulun seudun yrityksille. Hanke kutsui koolle neljä kansallista seminaaria ja osallistui aihetta käsitteleviin seminaareihin. CHISU -hankkeen aikana kartoitettiin kansainvälistymisprosessiin liittyvät kriittiset kehittämiskohdat ja kuvattiin ne askeleet joiden avulla Oulun alueen yritykset voivat kehittyä kansainvälistymisen polulla ja hyötyä Kiinan markkinoista. Hankkeen tuloksena syntyi yli kaksikymmentä julkaisua pitäen sisällään refereoituja tieteellisiä artikkeleita ja konferenssijulkaisuja, tutkimusraportteja, diplomitöitä, kandidaatintöitä ja erikoistöitä. Hanke organisoi useita seminaareja ja koulutuksia. Kiinaan suuntautuvan liiketoiminnan edistämisen kannalta merkittävin tulos on hankkeen aikana luotu pk-yritysten kansainvälistymistä tukeva toimintamalli keskeinen tulos on myös hankkeen aikana luotu yhteistyöverkosto ja siihen liittyvä EU-PIC yhteistyösopimus. Tuloksena syntynyttä toimintamallia ja yhteistyöverkostoa hyödyntäen on mahdollista saada aikaan kestäviä tuloksia myös jatkossa. Asiasanat Kiina, pk-yritys, kansainvälistyminen Muita tietoja Julkaisusarjan nimi Oulun yliopiston tuotantotalouden osaston tutkimusraportteja Sivumäärä ISSN Kieli Suomi 48 + liitteet Jakelija Oulun yliopisto, Tuotantotalouden osasto Julkaisija ISBN Luottamuksellisuus Julkinen

6

7 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...5 Alkusanat Perustiedot Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Projektin lähtökohta Projektin tavoitteet Aikataulu Projektin kohderyhmä Projektin toteutus ja yhteistyö Projektin toteutus Projektiorganisaatio Projektin ohjaus Hankkeen keskeiset toimenpiteet Projektin yhteistyöverkosto Julkisuus ja tiedottaminen Sisäinen tiedottaminen Ulkoinen tiedottaminen Kotisivu Seminaarit/workshopit Julkaisut Näkyvyys Kiinalaisessa mediassa Ongelmat ja suositukset Kohdatut ongelmat Suositukset Projektin tulokset Projektin innovatiivisuus Projektin tasa-arvovaikutukset Projektin vaikutukset kestävään kehitykseen Hyvät käytännöt Toiminnan jatkuvuus Projektin talous Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Projektin toteutuksen yhteenveto Projektin tulosten yhteenveto Aineiston säilytys...47 LIITTEET...49

8

9 Alkusanat Tämä loppuraportti kuvaa tiiviisti vuosina Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston CHISU-projektin toteutusta ja tuloksia. Projekti toteutettiin osittain ELY -keskuksen kautta myönnetyn EAKR-rahoituksen, osittain osallistuvien yritysten ja osittain Oulun kaupungin rahoituksella. Osasta projektin rahoituksesta vastasi myös projektin toteuttanut Tuotantotalouden osasto. Projektin aikana projektissa tavalla tai toisella projektihenkilöstö oli tekemisissä satojen ihmisten kanssa. Järjestettyihin koulutuksiin osallistui yli 40 henkeä. Seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin, joissa CHISU-projekti oli esillä, osallistui satoja ihmisiä. Projektissa julkaistiin yli 20 erilaista julkaisua ja projektihenkilöstö jatkaa tuloksiin perustuvaa julkaisemista vielä projektin päätyttyäkin. Projektin yhteistyöverkostoon kuului yli 200 organisaatiota (yrityksiä, yliopistoja, julkisia organisaatioita, jne.) Suomesta, Kiinasta, Espanjasta ja Thaimaasta. Projektin toteuttanut ryhmä haluaa kiittää erityisesti projektirahoittaneita tahoja mahdollisuudesta tehdä tämä projekti. Edelleen haluamme kiittää projektin ohjausryhmän henkilöitä (Lasse Pesonen, pj, Antti Tauriainen, Lasse Pesonen, Hanna Honkamäkilä, Saija Tikkanen ja Janne Ranta) sekä ohjausryhmänä että jokaista erikseen hyvästä tuloksekkaasta yhteistyöstä. Lisäksi kiitämme Ulla Rönkköä projektin hyvästä talouden pidosta. Suuren kiitoksen ansaitsevat EUPIC organisaatiossa työskennelleet henkilöt erittäin sujuvasta ja tuloksekkaasta yhteistyöstä. Projektin aikana on paljon opittu Suomen ja Kiinan yhteistyömahdollisuuksista yritystoiminnassa. Muutamia hyviä käytäntöjä on rakennettu ja projektiryhmän tavoitteena on ollut ja on edelleen pyrkiä näiden käytänteiden säilyminen ja edelleen kehittyminen. Oulussa Pekka Kess, Matti Muhos, Lingyun Wang & Miika Kreivi

10

11 1 Perustiedot Projektin perustiedot on esitetty seuraavassa taulukossa: Taulukko 1. Projektin perustiedot Projektin nimi: CHISU: Kiinan markkinoille suunnatun kansainvälistymisprosessin rakentaminen Projektikoodi: A30760 Ohjelma: Pohjois-Suomi Toimintalinja: 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Projektityyppi: Kehittämisprojekti Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä: Päättymispäivämäärä: Projektin toteuttajan tiedot on esitetty seuraavassa taulukossa: Taulukko 2. Projektin toteuttajan perustiedot Toteuttajan nimi: Projektin vastuuhenkilön nimi: Vastuuhenkilön yhteystiedot: Oulun yliopisto Pekka Kess Sähköpostiosoite: Puhelinnumero:

12 10 2 Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä 2.1 Projektin lähtökohta Projektin keskeinen lähtökohta oli maailmantalouden rakenteellinen muutos, Kiinailmiö, jonka mukana yritykset siirtävät toimintojaan paremmat toimintaedellytykset tarjoaviin toimintaympäristöön mm. halvempien tuotantokustannusten ja kasvavien markkinoiden läheisyyden vuoksi. Toimiminen lähellä markkinoita mahdollistaa tuotteiden kehittämisen paikallisille markkinoille sopiviksi. Kiinailmiö voidaan nähdä luontevana, jo vuosisatoja jatkuneena kehityskulkuna globaalissa kilpailussa ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Muutos tapahtuu nopeammin nyt kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Kiinan lisäksi muita maita, joissa tällaista uutta etabloitumista tapahtuu, ovat esim. Intia, Vietnam. Malesia ja Thaimaa. Kiinan vaurastuminen vaikuttaa entistä voimakkaammin suoraan ja epäsuorasti maailman talouden tapahtumiin. Esimerkkinä tästä on Yhdysvalloista alkanut talouskriisi Kiina on toiminut talouskriisissä merkittävänä Yhdysvaltojen talouden rahoittajana. Toisena keskeisenä lähtökohtana nähtiin Suomen ja suomalaisten yritysten hyvät mahdollisuudet sopeutua Kiina-ilmiöön, hyödyntää globalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ja kasvavia markkinoita samalla pitäen huolta siitä, että kehityksen tuomiin uhkiin myös varaudutaan. Suomen kaltaisessa kehittyneessä maassa yritysten on erikoistuttava korkeampaan osaamiseen perustuvaan luovempaan, innovatiivisempaan työhön, jossa tuottavuus paranee jalostusarvon lisäämisen, tuotantoprosessien kehittämisen ja automatisoinnin kautta. Kolmanneksi, kiinailmiössä ei ole kyse vain halpatuotannon keskittymisestä matalan kustannustason maahan. Kiina aikoo menestyä myös koulutuksessa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä voidakseen haastaa Euroopan ja USA:n korkeampaa osaamista ja teknologiaa vaativassa tuotannossa. Kiinaan on syntynyt kymmeniä uusia kansallista ja alueellisia tiedepuistoja ja teknologiakeskuksia. Nämä osaamiskeskittymät synnyttävät uusia innovatiivisia yrityksiä. Viisi prosenttia Kiinan bruttokansantuotteesta syntyy näissä osaamiskeskittymissä. Osaamiskeskittymät houkuttelevat ulkomaisia yrityksiä korkealaatuisella organisaatiollaan, halvalla osaavalla työvoimallaan ja paikallisten viranomaisten läsnäololla. Toimiminen Kiinassa vaatii yhteistyötä paikallisten poliitikkojen ja viranomaisten kanssa sekä verkottumista yritysten kanssa. Tämä toimintatapa on vieras useille länsimaille, mutta suomalaiset ovat toimineet näin jo vuosikymmeniä. Kiina on maailman nopeimmin kasvava markkina-alue. Vuoden 1990 jälkeen Kiinaan on syntynyt n. 90 milj. työpaikkaa, noin 7 milj. per vuosi. Samaan aikaan Kiinan bruttokansantuote on kasvanut vuosittain enemmän kuin 9,5 % ja tuottavuus 8,5

13 11 %. Kiinailmiö on myös lisännyt Suomen talouskasvua ja tarjonnut suomalaiselle teollisuudelle mahdollisuuden kasvaa. Melkein kaikilla suomalaisilla suurilla yrityksillä (n. 200 kpl) on tuotantoyksikkö tai markkinointikanavat Kiinassa, ja uusia syntyy joka viikko. Ne suomalaiset yritykset, jotka ovat vahvasti levittäytyneet globaaleille markkinoille Kiinaan tai muualla, ovat myös niitä yrityksiä, jotka Suomessa työllistävät eniten. Ne ovat usein suomalaisia menestystarinoita, kuten Nokia. CHISU -hanke on perustettu sille lähtöoletukselle, että myös pk-yrityksien on mahdollista menestyä Kiinan kasvavilla markkinoilla, esim. juuri tiedepuistojen ja teknologiakeskusten sylissä. Tänä päivänä myös Kiinan hallitus rohkaisee voimakkaasti ulkomaisia yrityksiä alueelleen, erityisesti IT-, elektroniikan, ohjelmistotekniikan, lääketeollisuuden, biotekniikan, energia- ja ympäristöteknologian alalta. 2.2 Projektin tavoitteet CHISU-hankkeen aikana kartoitetaan kansainvälistymisprosessiin liittyvät kriittiset kehittämiskohdat ja etsitään ne askeleet joiden avulla Oulun alueen yritykset voivat kehittyä kansainvälistymisen polulla ja hyötyä Kiinan markkinoista. Oulun alueen yrityksille yksi mahdollisuus mennä Kiinan markkinoille voi olla yhteyden rakentaminen suoraan Kiinan sisämaan alueisiin kuten Chongqing, Chengdu (esimerkiksi Nokia on rakentanut sinne T&K-keskuksen vuonna 2005). Nämä alueet ovat kaukana sellaisista alueista kuten Peking, Shanghai ja Guangzhou, mutta näillä alueilla on halvan työvoiman lisäksi hyvä infrastruktuuri sekä paikallisten viranomaisten ja yritysten halukkuus toimia yhteistyössä korkean teknologian yritysten, myös pk-yritysten kanssa kehittääkseen omaa paikallista ympäristöään. Oululaisille yrityksille, myös pk-yrityksille, voi siis löytyä uusia liiketoimintamahdollisuuksia Kiinan sisämaassa. Kiinan erilainen kulttuuri, liiketoimintatavat, lait ja säännökset, jne. voivat kuitenkin aiheuttaa myös vaikeuksia niitä ymmärtämättömälle yritykselle. Yksityiskohtaisemmin tulostavoitteet on kuvattu seuraavissa työkokonaisuuksissa: Taulukko 3. Projektin suunnitellut työkokonaisuudet Tehtävä 1: Yritysten kansainvälistymisprosessin kriittiset kehittämiskohteet Tehtävänä oli selvittää mitkä ovat Oulun alueen ICT-alan ja ICT:tä voimakkaasti tuotteissaan ja/tai tuotannossaan hyödyntävien yritysten, erityisesti pk-yritysten kriittiset kehittämiskohteet Kiinan markkinoille suuntautuvan kansainvälistymisprosessin rakentamisessa? Tehtävä 2: Kiinan toimintaympäristön uudet liiketoimintamahdollisuudet Tehtävänä oli selvittää mitkä ovat Kiinan jatkuvasti kehittyvän liiketoimintaympäristön antamat mahdollisuudet tänään ja lähi tulevaisuudessa. Tehtävä 3: Kiinan markkinoille kohdistuvat kansainvälistymisprosessit Tehtävässä piti tutkia, miten Oulun alueen yritykset ovat rakentaneet kansainvälistymisprosessiaan Kiinan markkinoille ja mitkä ovat niiden parhaita käytänteet? Mitkä ovat kriittiset elementit kansainvälistymisprosessin onnistumisessa? Tehtävä 4: Kiinan markkinoille suunnatun kansainvälistymisprosessin parhaat käytänteet Tehtävänä oli määrittää, aiemmissa vaiheissa määriteltyjen kriittisten muutoskysymysten perusteella, tunnistettuja ja kuvattuja hyviä käytäntöjä kohdeyrityksissä. Opit suunnataan pääasiassa Kiinan markkinoita ajatellen, mutta pyritään tukemaan niitäkin yrityksiä, joiden kansainvälistyminen lyhyellä aikavälillä suuntautuu jonnekin muualle kuin Kiinan markkinoille. Tehtävä 5: Seminaarit Tehtävänä oli järjestää seuraavat seminaarit: 1. Seminaari: Case-yritysten kansainvälistymisprosessimallit

14 12 2. Seminaari: Kiinan markkinoille suuntautuneiden kansainvälistymisprosessien parhaat käytänteet Tehtävä 6: Julkaisutoiminta Tehtävänä oli tehdä seuraavat julkaisut: 1. Kriittiset kehittämiskohteet siirryttäessä Kiinan markkinoille 2. Uudet liiketoiminnan mahdollisuudet Kiinassa 3. Kansainvälistymisen prosessit 4. kansainvälistysprosessien parhaat käytännöt 5. Käsikirja potentiaalisille yhteistyökumppaneille Kiinassa Kustakin teemastaoli tehtävänä laatia projektiraportti sekä artikkeli kansainväliseen konferenssiin ja tieteelliseen julkaisusarjaan 2.3 Aikataulu Hanke toteutettiin seuraten seuraavassa kuvassa esitettyä aikataulua: Kuva 1. Hankkeen aikataulu

15 Projektin kohderyhmä Hankkeen kohderyhmä oli ICT-alan (Information and Comunication Technology) ja ICT:tä voimakkaasti tuotteissaan ja/tai tuotannossaan hyödyntävät yritykset, erityisesti pk-yritykset. Näillä yrityksillä on korkeaa teknologista osaamista, joita myös Kiina enenevässä määrin houkuttelee alueelleen ratkaistakseen esim. omia ympäristö- ja energiaongelmiaan. Oulun alueesta on kehittynyt yksi Suomen tärkeimpiä korkean teknologian tutkimus- sekä kehittämistoiminnan alueista. Oulun kehittyminen ja menestyminen lyhyellä tähtäimellä liittyy erityisesti ICT-toimialan kehitykseen, joka mahdollistaa mm. teknologioiden konvergenssin, langattoman ja mobiilin internetin, erilaisten palvelualustojen ja sovellusten kehittämisen eri toimialoille. Oulun seudulla ICT-ala ja siihen liittyvä yritystoiminta on ollut jo vuosikymmenen verran kansainvälisesti menestyvää. Sen ongelmana on kuitenkin ollut voimakas suhdanneherkkyys - räjähdysmäisen kasvun jälkeen on tullut voimakas alueellinen taantuma. ICT- ja erityisesti elektroniikka-alaa koetellut laskusuhdanne näkyy teollisuustyöpaikkojen laskuna. Toisaalta, uusia ICT-alan yrityksiä ja näitä teknologioita hyväksikäyttävää yritystoimintaa syntyy koko ajan Ouluun ja muualle Pohjois-Suomeen. Oulun alueella on vahva korkean teknologian tuotekehitysosaamisen sekä menestystä tuotannon ramp up vaiheessa. Massatuotanto on kuitenkin siirtynyt voimakkaasti alueille, missä on paremmat logistiset toimintaedellytykset erityisesti valmistus- ja kuljetuskustannusten osalta. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi Unkari, Viro, Venäjä, Kiina ja Malesia. Alihankintaa tekevien yritysten, erityisesti pk-yritysten on löydettävä oma roolinsa tässä globalisoituvassa toimitusketjussa. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä oli pk-yritykset. Pk-yrityksen määritelmät poikkeavat toisistaan maittain. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on käytössä useita pkyritysmääritelmiä jotka riippuvat teollisuudenalasta. Joillakin teollisuudenaloilla pkyrityksellä käsitetään alle 500 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Eurooppalaisessa kontekstissa pk-yrityksellä tarkoitetaan pääsääntöisesti yrityksiä, jotka työllistävät vähemmän kuin 250 henkilöä. Määritelmien erot on otettava huomioon myös Kiinan markkinoille suuntautuvassa toiminnassa. Ayaggari et al. (2007, s. 416) ottaa kantaa aiheeseen: Termi pk-yritys kattaa laajan kirjon erilaisia määritelmiä ja mittaustapoja, jotka vaihtelevat maiden ja pk-yrityksistä tehtyjen tilastojen välillä. Useimmin käytössä olevat kriteerit ovat henkilöstön lukumäärä, nettovarallisuus, liikevaihto ja investointien määrä. Kaikkein yleisin kriteeri on henkilöstön määrä, joka kuten aiemmin mainittu, vaihtelee määritelmittäin. Suurempi osa näistä tutkimuksista rajaa pk-yrityksen yritykseksi, jossa on vähemmän kuin 250 henkilöä. Tämä projekti toteutettiin EU-kontekstissa ja pääosin EAKR n rahoituksella, joten projektissa sovellettiin eurooppalaista määritelmää. Pk-yritykset voidaan Euroopan Unionin käyttämän määritelmän mukaisesti jakaa keskisuuriin yrityksiin ( henkilöä), pieniin yrityksiin (10-49 henkilöä) ja mikroyrityksiin (0-9 henkilöä). (Storey 2003). Keskeisinä menestystekijöinä Oulun alueelle pidetään tiivistä yhteistyötä ja innovaatioverkoston muodostumista korkean teknologian yritysten, tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä alueen julkisen sektorin toimijoiden välillä. Oulun alueelle on syntynyt monella tavalla teknologiavetoisen innovaatiojärjestelmän toimintatapa omine osaamisen erityispiirteineen. Tällaiselle innovatiiviselle alueelle on ominaista, että se on

16 14 avoinna ulkopuoliselle maailmalle, resurssit ovat organisoidut, koordinoidut ja yhdistetyt toisiinsa taloudellisten, kulttuuristen ja teknologisten rakenteiden avulla tarkoituksena mahdollistaa uudenlaisia liiketoiminnan muotoja. Globaaliin kilpailuun sopeutuminen, huippuosaamisen vahvistaminen, uuden teknologian hyödyntäminen sekä uusien liiketoimintamallien aktiivinen kehittäminen ovat avainkysymyksiä Oulun kehittymisen ja vetovoimaisuuden, sekä aluetaloudellisen että yritysten kilpailukyvyn vahvistamisen kannalta. Yritysten liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja maailmantalouden globaalit muutokset heijastuvat suoraan tai epäsuorasti myös kotimarkkinoilla toimiviin yrityksiin. Kansainvälisten verkostojen rooli on merkittävä, sillä sitä kautta edistetään informaation, kokemusten ja ajatusten vaihtoa sekä uusien innovaatioiden etsintää. Innovaatiotoiminnan edistämisessä kansallisilla ja kansainvälisillä kehittäjä- ja välittäjäorganisaatioilla, kuten teknologiakeskuksilla, yritys-hautomoilla, osaamiskeskuksilla ja osaamisorganisaatioilla on tärkeä merkitys.

17 15 3 Projektin toteutus ja yhteistyö 3.1 Projektin toteutus Hanke toteutettiin yhteistyössä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikene ja ympäristökeskuksen (ELY) kanssa Oulun yliopiston tuotantotalouden osastolla Projektiorganisaatio Hankkeen organisaatio on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 2): CHISU ohjausryhmä CHISU tutkimusryhmä tutkija Lingyun Wang (TkT) Tutkija Matti Muhos (DI) Tutkija Miika Kreivi (DI) Projektipäällikkö professori Pekka Kess Resurssit: Diplomityöntekijät Kandidaatintyöntekijät Erikoistyöntekijät Kotimaiset sidosryhmät: Yritykset Välittäjäorganisaatiot Tutkimuslaitokset Yhteiskunta Kansainväliset sidosryhmät Yritykset Kiinassa Välittäjäorganisaatiot EU:ssa ja Kiinassa Tutkimuslaitokset ja yliopistot Kiinassa Kuva 2. Hankkeen organisaatio CHISU tutkimusryhmä toimi projektipäällikön johdolla tiiviissä yhteistyössä yrityselämää, yliopistoja ja välittäjäorganisaatioita edustavista henkilöistä koostuvan

18 16 ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmällä oli keskeinen rooli hankkeen onnistumisessa. Keskeisiin toimiin ja hankkeen kannalta merkittäviin muutoksiin haettiin ohjausryhmän päätös ja tuki. Hankkeen ohjausryhmä on esitetty seuraavassa taulukossa: Taulukko 4. Hankkeen ohjausryhmä Jäsenet Nimi Lasse Pesonen Antti Tauriainen Josu Takala Saija Tikkanen (Hanna Honkamäkilä) Pekka Kess, (professori, osastonjohtaja, projektipäällikkö) Asiantuntijajäsenet: Nimi Janne Ranta Riitta Ilola Lingyun Wang (tutkija) Matti Muhos (tutkija) Yhteystiedot Nokia Oyj Keilalahdentie Espoo PL NOKIA GROUP puhelin: sähköposti: Iin Micropolis Oy Piisilta Ii puhelin: sähköposti: Vaasan yliopisto PL 700 FIN Vaasa matkapuhelin: sähköposti: Oulun yliopisto PL Oulun yliopisto puhelin: matkapuhelin: sähköposti: Tuotantotalouden osasto PL OULUN YLIOPISTO puhelin: matkapuhelin: sähköposti: Yhteystiedot Pohjois-Pohjanmaan ELY Veteraanikatu 1 PL OULU puhelin: matkapuhelin: sähköposti: Pohjois-Pohjanmaan ELY Veteraanikatu 1 PL OULU matkapuhelin: sähköposti: Tuotantotalouden osasto PL OULUN YLIOPISTO puhelin: sähköposti: Tuotantotalouden osasto

19 17 Miika Kreivi (diplomityöntekijä) PL OULUN YLIOPISTO matkapuhelin: puhelin: sähköposti: Tuotantotalouden osasto PL OULUN YLIOPISTO puhelin: sähköposti: Hankkeen projektiryhmä on esitetty seuraavassa taulukossa: Taulukko 5. Projektiryhmä Jäsenet Nimi Pekka Kess, (professori, osastonjohtaja, projektipäällikkö) Lingyun Wang (tutkija) Matti Muhos (tutkija) Miika Kreivi (diplomityöntekijä) Tommi Karjalainen (diplomityöntekijä) Maaria Pennanen (diplomityöntekijä) Alazne Christobalena (diplomityöntekijä) Yhteystiedot Tuotantotalouden osasto PL OULUN YLIOPISTO puhelin: matkapuhelin: sähköposti: Tuotantotalouden osasto PL OULUN YLIOPISTO puhelin: sähköposti: Tuotantotalouden osasto PL OULUN YLIOPISTO matkapuhelin: puhelin: sähköposti: Tuotantotalouden osasto PL OULUN YLIOPISTO puhelin: sähköposti: Tuotantotalouden osasto PL OULUN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto PL OULUN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto PL OULUN YLIOPISTO Projektiryhmän organisointi tapahtui pääasiassa viikoittain järjestettyjen ohjauspalaverien kautta. Palaverit järjestettiin pääasiassa torstaisin Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston tiloissa.

20 Projektin ohjaus Projektin ohjaus tapahtui pääsääntöisesti projektiryhmän palaverien, suunnittelupalaverien ja ohjausryhmän kokousten kautta Projektiryhmän palaverit Projektiryhmä kokoontui suunnitellusti vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Tarpeen vaatiessa hankkeen tutkimusryhmä kokoontui viikoittain, mikä muodostui suurelta osin käytännöksi. Tällä tavoin varmistettiin aikataulun pitävyys ja tulosten saavuttaminen Suunnittelupalaverit Kutakin tehtäväkokonaisuutta varten laadittiin oma tarkennettu suunnitelma tarpeen vaatiessa suunnittelupalaverien avulla. Menettelyt vaihtelivat sen mukaan, miten eri organisaatioissa työskentelevät henkilöt osallistuvat projektityöhön Ohjausryhmän kokoukset Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana 5. kertaa. Projektin ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa vuoden 2009 aikana ja kaksi kertaa vuoden 2010 aikana varmistaakseen tavoitteiden saavuttamisen kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa (2011) arvioidaan projektin tulokset. Ohjausryhmän kokoukset on esitetty seuraavassa taulukossa. Ohjausryhmä kokoontui seuraavasti: Taulukko 6. Ohjausryhmän kokoukset 1. kokous Aika: Paikka: 2. kokous Aika: Paikka: 3. kokous Aika: Paikka: 4. kokous Aika: Paikka: 5. kokous Aika: Paikka: klo 15:00- Oulun yliopisto, TF klo 14:00- Oulun yliopisto, TF , klo 12: Technopolis Oulu, Elektroniikkatie 3, Pohjanneito , klo 9:30-16:30 Technopolis Oulu, Amerikka , klo 14:00 15:30 Oulun yliopisto, TF211 Ohjausryhmän kokousten asialistat on esitetty liitteessä 1.

21 Raportointi Projektissa toteutettiin rahoittajan edellyttämää käytäntöä Hankkeen keskeiset toimenpiteet Seuraavassa taulukossa (Taulukko 7) on esitetty suunniteltuihin tehtäviin liittyvät keskeiset toteutetut toimenpiteet: Taulukko 7. Projektin keskeiset toimenpiteet Tehtävä 1. Yritysten kansainvälistymisprosessin kriittiset kehittämiskohteet: Tehtävänä on selvittää mitkä ovat Oulun alueen ICT-alan ja ICT:tä voimakkaasti tuotteissaan ja/tai tuotannossaan hyödyntävien yritysten, erityisesti pk-yritysten kriittiset kehittämiskohteet Kiinan markkinoille suuntautuvan kansainvälistymisprosessin rakentamisessa? 2. Kiinan toimintaympäristön uudet liiketoimintamahdollisuudet: Tehtävänä on selvittää mitkä ovat Kiinan jatkuvasti kehittyvän liiketoimintaympäristön antamat mahdollisuudet tänään ja lähitulevaisuudessa. Toimenpiteet Osallistuminen Aalto-yliopiston (HSE) ja Pienyrityskeskuksen järjestämään tilaisuuteen Campus-aamiainen - Partneri Kiinasta tai Venäjältä kuinka rakentaa toimiva liiketoimintasuhde (Liite 23) Kyselytutkimus/haastattelututkimus o Kyselytutkimus (6 yritystä): Business development in China (SKS. Pöyry, ESJU, Flander, Flowman, Chempolis), Syksy 2009 o Tapaustutkimus (6 yritystä): Business development in China (ESJU, Detection technologies, Symbio/Flander, SKS, Pöyry, Flowman) o Haastattelumatka Kiinaan ( ) ja Helsinkiin ( ) keväällä 2010 Workshopin organisointi: Chisu Project Workshop: Cooperation with companies on their concerns of business development in China/ Establish academic network and project cooperation between universities and institutes in China related research ( :30-17:00; 9:30-12) (Liite 13) Osallistuminen seminaariin: Finprofessionals Club & KPMG seminaari: Liiketoiminnan aloittaminen Kiinassa ( ) (Liite 24) Kohdealueiden valinta: Yangtze River Delta/ Chengdu- Chongqing erityistalousalueet keskisessä Kiinassa Seminaarin organisointi: Kiinan liiketoimintamahdollisuuksista / China Business Opportunities ( klo 12-16) (Liite 15) Markkinatutkimus: Investment Environment of Yangtze River Delta Economic Zone Tutustumismatka Kiinaan tavoitteena yhteyksien luominen Chengdu-Chongqing -alueelle sekä liiketoiminnan edistämismatkan valmistelu (Ks. Liite 2 ja 3) o Vierailut EU-China Business & Technology Cooperation Fair ja Sichuan Sourcing Fair messuilla (Liite 2) o Vierailut Chengdun ja Chongqingin talousalueiden yrityksissä, teknologiapuistoissa, välittäjäorganisaatioissa, yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja hallinnollisissa yksiköissä (Liite 2) Tapaustutkimus: Technology Strategy on the Innovation - A Case Study of Chinese IC Design Firms. (Ks. kappale 6) Tutustumismatka Taiwaniin tavoitteena yhteyksien luominen

22 20 3. Kiinan markkinoille kohdistuvat kansainvälistymisprosessit: Tehtävässä tutkitaan, miten Oulun alueen yritykset ovat rakentaneet kansainvälistymisprosessiaan Kiinan markkinoille ja mitkä ovat niiden parhaita käytänteet? Mitkä ovat kriittiset elementit kansainvälistymisprosessin onnistumisessa? 4. Kiinan markkinoille suunnatun kansainvälistymisprosessin parhaat käytänteet: Tehtävänä on määrittää, aiemmissa vaiheissa määriteltyjen kriittisten muutoskysymysten perusteella, tunnistettuja ja kuvattuja hyviä käytäntöjä kohdeyrityksissä. Opit suunnataan pääasiassa Kiinan markkinoita ajatellen, mutta pyritään tukemaan niitäkin yrityksiä, joiden kansainvälistyminen lyhyellä aikavälillä suuntautuu jonnekin muualle kuin Kiinan markkinoille. 5. Seminaarit: Tehtävänä on järjestää seuraavat seminaarit: i. Seminaari: Case-yritysten kansainvälistymisprosessim allit ii. Seminaari: Kiinan markkinoille suuntautuneiden kansainvälistymisprosessie n parhaat käytänteet Julkaisutoiminta: Tehtävänä on tehdä seuraavat julkaisut: i. Kriittiset kehittämiskohteet siirryttäessä Kiinan markkinoille ii. Uudet liiketoiminnan mahdollisuudet Kiinassa iii. Kansainvälistymisen prosessit iv. kansainvälistysprosessien ( ) o Tutustuminen liiketoimintaympäristöön Taiwanissa Esitelmät keskeisissä yliopistoissa (Liite 20) Tapaustutkimus: o Managing the supply chain with Chinese suppliers a case study of Finnish companies (neljä tapausyritystä) o Sourcing From China Perspectives from Finnish SMEs (8 tapausyritystä) o Kiinalaisten ja suomalaisten yritysten välinen tilaustoimitusketju (Neljä tapausyritystä) o Supply chain management between Finland and China: Empirical evidence from Vaasa region. (Neljä tapausyritystä) o Analysis of the Trade Relationships between Spanish and Chinese companies. (Viisi tapausyritystä) o Subcontracting from China. (Yksi tapausyritys) Seminaarin organisointi: Kiina-iltapäivä Kiina PK-yritysten mahdollisuutena ( klo 14-18) (Liite 14) EUPIC-CHISU Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen Pohjois-Suomessa tapaaminen Rovaniemellä, (Ks. Liite 17) Käsikirjan kustantaminen: Business partner book of Northern Finland. (Kiina-Englanti) EU-China Business & Technology Cooperation Fair /Western China International Fair 2010 liiketoiminnan edistämismatkan markkinointi n pk-yritykselle (Suoramarkkinointi puhelimitse n. 250 yritykselle) (Liite 6 ja 7) EU-China Business & Technology Cooperation Fair /Western China International Fair 2010 liiketoiminnan edistämismatkan organisoiminen neljälle pk-yritykselle (Ks. Liite 8, 9, 10, 11, 12) Tapaustutkimus: o Trade fairs to advance SME internationalisation: case China. (Neljä tapausyritystä) Seminaarin organisointi: Best practices for business development in the internationalization to China ( klo :45) (Liite 16) Neljän seminaarin organisoiminen mukaan lukien tehtävään kuuluvat (Ks. kappale 6) 26 julkaisun tuottaminen (Ks. kappale 6)

23 21 parhaat käytännöt v. Käsikirja potentiaalisille yhteistyökumppaneille Kiinassa 3.2 Projektin yhteistyöverkosto Hankkeessa syntyi usean tason yhteistyötä sidosryhmien suuntaan. Tässä sidosryhmät esitellään hankkeen organisaation yhteydessä (Kuva 2) kuvatun sidosryhmäjaon mukaisesti. Hankkeen yhteistyöverkoston rakenne muodostui seuraavan kuvan mukaiseksi: Oppilaitokset Yritykset Teknologiakylät Yhteiskunta Tutkimuslaitokset Yritykset Yliopistot CHISU Välittäjäorganisaatiot Yhteiskunta EUPIC Tutkimuslaitokset Välittäjäorganisaatiot Yliopistot Oppilaitokset Teknologiakylät Kuva 3. Hankkeen yhteistyöverkoston rakenne Hankkeessa syntynyt aktiivinen yhteistyöverkosto ja yhteistyön muodostamisajankohdat on yksityiskohtaisemmin kuvattuna seuraavassa taulukossa: Taulukko 8. Hankkeen aktiivinen yhteistyöverkosto Yritys 10E Kymppi-Eritys Oy AkkuSer Oy Aspocomp Oulu Oy Astrock Oy Ball-IT Betamet Oy Bioactive Bone Substitute Oy Bionova Oy Capricode Oy Chempolis Oy (Chengdussa) Codenomicon Oy SUOMI Yritysyhteistyö Suomessa Kausi I/2010 I/2010 I/2010 I/2010 II/2009 I/2010

24 22 Creowave Oy Delektre Detection Technology Oy Ecomation Oy Ehovoc Oy EHP-tekniikka Oy Elbit Oy Elektroplast Oy Esju Oy Exens Development Oy Faktor Oy Flander/Symbio Flowman Fulari Oy Grant4Com Heiskarin teräspaja Oy Hitmedia Oy Iin Micropolis Oy IP Finland IWS International Junkkari Muovi Oy Jutel Oy Lappset Group Oy LDS Oy Maaseudun Kone Oy Master Automation Group Oy Maxtech Oy MK Fluidics Oy Nestix Oy Nestor Cables Nextime Solutions Oy Nokia Oyj Nomade CollectionAb Offcode Oy Honkamajat Finland Ltd Optomed Paakkola Conveyors Oy PKC Electronics Oy PKC Group Oyj Promnia Oy Puzair Oy Pöyry Group (Chengdussa) Refecor Oy Screentec SKS Group Oy Softeri Oy Tieto Oyj Ultracom Oy Uninord Oy Upstream Engineering Oy Valopaa Oy Vapor Oy Välittäjäorganisaatio BusinessOulu Cleantech Finland FinChi-innovaatiokeskus Finpro Multipolis-verkosto SUOMI Välittäjäorganisaatioyhteistyö Suomessa I/2010 II/2009 II/2009 I/2010 I/2010 I/2010 II/2009 I/2010 II/2009 I/2010 I/2010 II/2009 I/2010 I/2010 I/2010 I/2010 I/2010 II/2009 I/2010 I/2010 I/2010 I/2010 II/2009 I/2010 I/2010 I/2010 I/2010 II/2009!/2010 I/2010 I/2010 II/2009 I/2010 II/2009 I/2010 II/2009 I/2010 I/2010 I/2010 Kausi II/2009 I/2009 I/2009

25 23 Ouluinnovation Oy Ouluseutu yrityspalvelut Revontuliryhmä Rovaniemen Kehitys Oy Sino-Finnish-Exchange Center SUOMI Teknologiakyläyhteistyö Suomessa Välittäjäorganisaatio Technopolis Oulu Mikropolis Multipolis SUOMI Yliopisto- ja tutkimuslaitosyhteistyö Suomessa Yliopisto/ tutkimuslaitos Aalto-yliopisto, Helsingin Kauppakorkeakoulu (HSE) Oulun yliopisto (useita yhteistyötahoja) Oulun yliopiston Raahen toimintayksikkö Pienyrityskeskus Ulkopoliittinen instituutti Vaasan yliopisto VTT SUOMI Oppilaitosyhteistyö Suomessa Yliopisto/ tutkimuslaitos Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK) Oulun seudun ammattiopisto (OSAO) Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) Vaasan Ammattikorkeakoulu (PUV) SUOMI Yhteiskunnallinen yhteistyö Suomessa Organisaatio Lapin ELY Oulun kaupunki Pohjois-Pohjanmaan ELY Tekes Teknologiateollisuus Kiina Yritysyhteistyö Kiinassa Organisaatio Changhong A Supply Company Ltd Alibaba (China) Technology Co., Ltd., Chengdu Chengdu Denway New Type Metal Material Co Chengdu Honhua Environmental Technology Co Chengdu Jianzhong Lithium Battery Co Chengdu Joy Network Technology Co Chengdu Linhai Electronics Chengdu P.F.G technology Co Chengdu Shinze Technology Co Chengdu Winnersoft Co Chengdu Yinxin New Energy Shares Co Chengdu YOYOUSOFT Chengduxu shuang Solar Technology Co Chengdy HeNeng Technology Co Chian Chuan International Corporation, Taiwan China Merchants Chongqing Changan Ford Automobile I/2009 I/2010 I/2009 I/2010 II/2009 Kausi I/2009 I/2009 II/2009 Kausi II/2009 I/2009 I/2010 II/2009 I/2009 II/2009 Kausi I/2009 II/2009 II/2009 Kausi I/2010 I/2009 I/2009 I/2009 Kausi II/2009 II/2009 II/2009 II/2009 II/2009

26 24 Chongqing Nanhuazhongtian data Technology Creativesheffield Crown Worldwide, China Direct Indication & Sales Fiber Home Technologies Group Glory Group, Taiwan GoldTel Softsource Co Gospell Digital Technology Co HaveIdea Ho Ho Co IBM Global Services, China Industrial and Commercial Bank of China Info-Link Services Co, Taiwan Inner Mongolia Yuhangren High-Tech Industrial Group Intrasense China Co Maipu Communication Technology Co NlIT Chengdu Service Outsourcing & Software College Phoenix Trading Co RefineTranslation Co Shenzhen Wongbo Nano Thermal Energy Technology Co Sichuan Baishi Technology Co Sichuan Corn-T Biology Technology Co Sichuan Jiuzhou Electric Group Co Sichuan JIUZHOU Electronic Technology Co Silian Group Sofmit Group Southwest China Liaison Office and Factory Sparkle Jade Co Sundance, Taiwan Synnex Information Technolongies Co (Chengdu) Technology Energy Storage Innovation Alliance Thoughhoftare Company Ltd. Ve Wong Corporation, Taiwan Vedan Group, Taiwan Wiselink Sensor Networks Co Wuhan Nanhua High-speed Ship Engineering Co Xiaoyin Zhengda software group Kiina Yhteistyö välittäjäorganissatioden kanssa Kiinassa Organisaatio Auto Industrial Institution of Sichuan BIC Lazio, Italy Business Development Friesland, The Netherlands Business Incubators Development association (ASIA) Chengdu Association of Enterprises With Foreign Investment Chengdu Hi-Tech Incubator EU Project Incubation Center, Chengdu EU Project Innovation Center, Chengdu EU-China Business and Technology Cooperation Fair services EUROPE+ Foundation European Business & Innovation Centre Network FinChi Innovation Center, Shanghai FinNode China Finpro Beijing French Association for Ecotech Promotion Invest in Finland Israel-western China Hi-Tech industry Alliance Association National High-Tech Innovation Service Center Office of the Organizing Committee of the WCIF 2010 Office of the Organizing Committee of WCIF 2009 II/2009 II2010 I/2010 II2010 II/2009 I/2010 II/2009 Kausi II/2009 II/2009 II/2009 II/2009 I/2009 II/2009 II/2009 II/2009 II/2009 II/2009 II/2009 II/2009 II/2009 II/2009 II/2009

27 25 Scottish development international Shanghai Co-way International Technology Transfer Center Sichuan University Science Park Development Co SPI Treviso Technologia, Italy Kiina Teknologiakyläyhteistyö Kiinassa Teknologiakylä Beibei District Chengdu Hi-tech Industrial Develompent Zone Chongqing New North Zone (CNNZ) Sichuan Mianyang High-tech Zone Sichuan University National University Science Park (ScusPark) Tianfu Software Park Wuhan National Bioindustry Base Xi Yong Park Yangling Agricultural Hi-tech Industries Demonstration Zone Kiina Yliopistoyhteistyö Kiinassa (Kiina + Taiwan) Yliopisto Chengdu University Chinese Culture Unversity (Taipei, Taiwan) Chongqing University Hong Kong Polytechnic University Institute for Information Industry (Taipei, Taiwan) Institute for InformationIndustry (Taichung, Taiwan) National Chiao Tung University (Taiwan) National Chung Hsing University (Taichung, Taiwan) National Kaohsiung First University of Science and Technology (Taiwan) Overseas Chinese University Peking University ShiHeZi University Sichuan University Southwest Jiaotong University University of Electronic Science and Technology of China Wuhan University Kiina Yhteiskunnallinen yhteistyö Kiinassa Organisaatio Austrian Trade British Consulate General Chongqing Bureau of High Speed Train Chengdu City Chengdu Municipal Foreign Affairs Office China-Britain Business Council Chongqing City Chongqing Foreign Trade & Economic Relations Commission Chongqing New North Zone Industrial Development Bureau Finland at World Expo 2010, Shanghai German Chamber of Commerce, South China Jiangjin Foreign Economic Relations Commission of Chongqing Latvia Chamber of Commerce and Industry Ministry of Economic Affairs Portuguese-Chinese Chamber of Commerce and Industry Sichuan Department of Foreign Investment Promotion Sichuan Provincial Department of Commerce The Foreign Trade & Economic Relations Commission of Beibei District The Investment Promotion Bureau of Beibei District, Chongqing II/2009 II/2009 II/2009 II/2009 Kausi II/2009 II/2009 II/2009 II/2009 II/2009 II/2009 Kausi II/2009 II/2009 II/2009 II/2009 Kausi II/2009 II/2009 II/2009 II/2009 II/2009 II/2009 II/2009 II/2009 II/2009 II/2009

28 26 Espanja Yhteistyö Espanjassa Yritys Kausi Fagor Arrasate II/2009 Hine Renovables II/2009 Irizar II/2009 Orbinox II/2009 Orkli II/2009 Thaimaa Yhteistyö Thaimaassa Yliopisto Kausi Kasetsart University I/2009

29 27 4 Julkisuus ja tiedottaminen Projektissa noudatettiin ensisijaisesti rahoittajan edellyttämää käytäntöä. Projektin tiedottaminen noudatti lisäksi soveltuvilta osin Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston vakiintuneita tiedotuskäytäntöjä silloin kun ne toivat lisäarvoa rahoittajan vaatimaan tiedotuskäytäntöön. Projektin pääasiallinen tiedotuskanava on projektin kotisivu. 4.1 Sisäinen tiedottaminen Projektin sisäinen tiedottaminen tapahtui pääasiassa projektiryhmän viikkopalaverien, suunnittelupalaverien ja ohjausryhmän kokousten kautta (Ks. kappale ). 4.2 Ulkoinen tiedottaminen Projektin ulkoinen tiedottaminen tapahtui pääasiassa seminaarien/workshoppien, julkaisujen, ja projektin kotisivujen kautta Kotisivu Projektille perustettiin kotisivu seuraavaan osoitteeseen: Seminaarit/workshopit Hanke organisoi neljä seminaaria/weokshoppia. Projektin järjestämät seminaarit on kuvattu yksityiskohtaisemmin kappaleessa 6. Hankkeen henkilökunta esitelmöi useissa ulkopuolisen tahon järjestämässä tilaisuudessa, jotka on myös esitelty kappaleessa Julkaisut Projektin tuloksena syntyi/syntyy 26 eritasoista julkaisua. Julkaisujen määrä julkaisulajeittain on kuvattu seuraavassa taulukossa:

30 28 Taulukko 9. Julkaisujen määrä julkaisulajeittain Julkaisutyyppi Lukumäärä Referoitu tieteellinen artikkeli 2 Referoitu konferenssijulkaisu 6 Tutkimusraportti 6 Diplomityö 4 Kandidaatintyö 3 Erikoistyö 1 Muu julkaisu 4 Yhteensä 26 Projektin julkaisut on eritelty tarkemmin kappaleessa Näkyvyys Kiinalaisessa mediassa Hanke sai kahden Kiinan vierailunsa aikana näkyvyyttä kiinalaisessa televisiossa ja sanomalehdissä. Lisäksi hanke sai runsaasti näkyvyyttä tapahtuman järjestäjän julkaisujen ja kotisivuston kautta. Erityistä mediahuomiota saivat osakseen EUPIC Yhteistyösopimuksen allekirjoitusseremonia 2009 ja China IOT 2010 avausseremonia, joissa CHISU - hankkeella oli keskeinen rooli. Molemmat tapaukset uutisoitiin näkyvästi Kiinan kansallisilla pääuutiskanavilla ja lehdistössä.

31 29 5 Ongelmat ja suositukset 5.1 Kohdatut ongelmat Projektissa identifioitiin ja kuvattiin jatkuvasti kaikilla tasoilla ulkoiset ja sisäiset riskitekijät sekä toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi ja toteutuneiden riskien vaikutusten minimoimiseksi. Projektissa varauduttiin suunnitteluvaiheessa projektisuunnitelman mukaisesti seuraaviin riskeihin: Taulukko 10. Projektisuunnitelmassa huomioidut riskit Riskikohde Riski Toimenpide Aikataulu KK projektin alusta Case yritysten saanti Tiedon saanti Taloussuhdanteet Oulun seudulta ei löydy riittävästi sopiva yrityksiä Yritykset eivät kerro totuutta omasta toiminnastaan, minkä pohjalta analyysit sitten tulisi tehdä Heikkenevät taloussuhdanteet vaikuttavat yritysten haluun (ja kykyyn) osallistua hankkeeseen Laajennetaan aluetta hieman Oulusta ulospäin Otetaan asia esille yritysten kanssa heti projektin alussa. Sovitaan menettelyistä parhaan tuloksen saamiseksi Seurataan tilannetta Verkotutaan muiden toimijoiden kanssa Positiivinen viestintä projektin tarjoamista mahdollisuuksista vaikeina aikoina ja niiden jälkeen 1-2 PK 1-2 PK 1-5 PK Vastuullinen Projektissa kohdattiin seuraavassa taulukossa eriteltyihin ongelmatilanteisiin ja niihin vastattiin taulukossa kuvatuilla toimenpiteillä

32 30 Taulukko 11. Projektissa kohdatut merkittävimmät ongelmat ja niitä seurannet toimenpiteet Riskikohde Kohdatut ongelmat Toimenpiteet Kyselytutkimukseen ei tullut Tyydytään saatuihin riittävästi vastauksia vastauksiin. Aidosti toimivien suhteiden Toiminta saatava luominen paikallisiin toimijoihin pitkäkestoisempaan mutoon, vaatii aikaa ja huomattavaa jolloin pitkäjänteistä lisäpanostusta toimintaa voidaan harjoittaa WCIF 2010 messujen siirtyminen Ei mitään tehtävissä viikolla eteenpäin kuukautta huomioidaan tällainen ennen organisoitua messumatkaa mahdollisuus tuelevilla kerroilla Tapausyrityksen osallistumisen Ei mitään tehtävissä peruuntuminen WCIF 2010 messujen peruuntumisen vuoksi Tulosten saaminen pysyvään Tavoitteena jatkoprojekti, käyttöön jossa EUPIC yhteistyö saa pysyvämmän muodon 5.2 Suositukset Edellä esitettyjen kaltaisiin ongelmiin tulee jatkossa varautua vastaavien hankkeiden riskinhallinnassa. Riskinhallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota hankkeiden suunnitteluvaiheessa.

33 31 6 Projektin tulokset Seuraavassa taulukossa on esitetty projektissa määritettyjen tehtävien keskeiset tulokset: Taulukko 12. CHISU-projektin keskeiset tulokset Tehtävä 1. Yritysten kansainvälistymisprosessin kriittiset kehittämiskohteet: Tehtävänä on selvittää mitkä ovat Oulun alueen ICT-alan ja ICT:tä voimakkaasti tuotteissaan ja/tai tuotannossaan hyödyntävien yritysten, erityisesti pk-yritysten kriittiset kehittämiskohteet Kiinan markkinoille suuntautuvan kansainvälistymisprosessi n rakentamisessa? 2. Kiinan toimintaympäristön uudet liiketoimintamahdollisuudet: Tehtävänä on selvittää mitkä ovat Kiinan jatkuvasti kehittyvän liiketoimintaympäristön antamat mahdollisuudet tänään ja Tulokset Workshop/seminaari: Chisu Project Workshop: Cooperation with companies on their concerns of business development in China/ Establish academic network and project cooperation between universities and institutes in China related research ( :30-17:00; 9:30-12) (Liite 13) Julkaisut: o Journal-artikkeli: Wang, L. Muhos, M. Kess, P. 201X. Exploiting enterprise-university cooperation in the internationalization process of SME. Journal of US-China Public Administration, Vol X, No X. pp. XX-XX. (accepted) o Journal-artikkeli: Wang, L. Muhos, M. Kess, P. 201X. Motivations, modes and challenges of KIBS in the internationalization to China. Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol X, No X. pp. XX-XX. (accepted) o Konferenssijulkaisu: Wang, L. Muhos, M. Kess, P Motivations, modes and challenges of KIBS in the internationalization to China. In: Proceedings of Management International Conference (MIC 2010). Ankara, Turkey. Nov o Konferenssijulkaisu: Wang, L. Muhos, M. Kess, P Exploiting Enterprise-University Cooperation in the Internationalization Process of SME. In: Proceedings of Technology, Innovation and Industrial Management (TIIM 2010). Thailand. Jun 16th -18th o Kandidaatintyö: Yletyinen, J Suomalaisyritykset Kiinassa. Oulu, University of Oulu, Department of industrial engineering and management. 28 p. Seminaari: Kiinan liiketoimintamahdollisuuksista / China Business Opportunities ( klo 12-16) (Liite 15) Yhteistyösopimus Oulun yliopiston - EU Project Innovation Centren (EUPIC) välillä: Chengdu Hi-Tech Industrial Zone, EU Project Incubation Centre (Chengdu) and Partner Organizations Memorandum of Understanding (Liite 4) Julkaisut: o Konferenssijulkaisu: Wang, M., Yin, L., Wang, L., Muhos, M., Kess, P. The Impact of Technology Strategy on the Innovation - A Case Study of Chinese IC Design Firms. In:

34 32 lähitulevaisuudessa. 3. Kiinan markkinoille kohdistuvat kansainvälistymisprosessi t: Tehtävässä tutkitaan, miten Oulun alueen yritykset ovat rakentaneet kansainvälistymisprosessi aan Kiinan markkinoille ja mitkä ovat niiden parhaita käytänteet? Mitkä ovat kriittiset elementit kansainvälistymisprosessi n onnistumisessa? Proceedings of Technology, Innovation and Industrial Management (TIIM 2011). Oulu, Finland. Jun (Accepted) o Tutkimusraportti: Huan, Y., Wang, L., Muhos, M., Kess, P Investment Environment of Yangtze River Delta Economic Zone. Working Papers in Department of Industrial Engineering and Management 4/2011, University of Oulu, Department of Industrial Engineering and Management. (Paperback and on-line: pdf) o Kandidaatintyö: Kreivi, M Etabloituminen Kiinaan: Miksi ja miten? - Suomalaisten ympäristöalan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Oulu, University of Oulu, Department of industrial engineering and management. Seminaari: Kiina-iltapäivä Kiina PK-yritysten mahdollisuutena ( klo 14-18) (Liite 14) Julkaisut: o o o o o o o Konferenssijulkaisu: Muhos, M.,Wang, L., Kess, P., Pennanen, M., Karjalainen, T. Sourcing From China Perspectives from Finnish SMEs, In: Proceedings of Technology, Innovation and Industrial Management (TIIM 2011). Oulu, Finland. Jun (Accepted) Konferenssijulkaisu: Wang, L., Muhos, M., Pennanen, M., Kess, P. Managing the supply chain with Chinese suppliers a case study of Finnish companies. In: Proceedings of Technology, Innovation and Industrial Management (TIIM 2011). Oulu, Finland. Jun (Accepted) Tutkimusraportti: Cristobalena, A., Muhos, M., Wang, L., Kess, P. Analysis of the Trade Relationships between Spanish and Chinese companies. Working Papers in Department of Industrial Engineering and Management 1/2011, University of Oulu, Department of Industrial Engineering and Management. (Paperback and on-line: pdf) Tutkimusraportti: Pennanen, M., Muhos, M., Wang, L., Kess, P. Supply chain management between Finland and China: Empirical evidence from Vaasa region. Working Papers in Department of Industrial Engineering and Management 2/2011, University of Oulu, Department of Industrial Engineering and Management. (Paperback and on-line: pdf) Tutkimusraportti: Karjalainen, T., Muhos, M., Wang, L., Kess, P. Kiinalaisten ja suomalaisten yritysten välinen tilaus-toimitusketju. Working Papers in Department of Industrial Engineering and Management 3/2011, University of Oulu, Department of Industrial Engineering and Management. (Paperback and on-line: pdf) Diplomityö: Christobalena, A Analysis of the Trade Relationships between Spanish and Chinese companies. Oulu, University of Oulu, Department of industrial engineering and management. 177 p. Diplomityö: Pennanen, M Supply chain management between Finland and China: Empirical evidence from Vaasa region. Oulu, University of Oulu, Department of industrial engineering and management. 68

35 33 4. Kiinan markkinoille suunnatun kansainvälistymisprosessi n parhaat käytänteet: Tehtävänä on määrittää, aiemmissa vaiheissa määriteltyjen kriittisten muutoskysymysten perusteella, tunnistettuja ja kuvattuja hyviä käytäntöjä kohdeyrityksissä. Opit suunnataan pääasiassa Kiinan markkinoita ajatellen, mutta pyritään tukemaan niitäkin yrityksiä, joiden kansainvälistyminen lyhyellä aikavälillä suuntautuu jonnekin muualle kuin Kiinan markkinoille. 5. Seminaarit: Tehtävänä on järjestää seuraavat seminaarit: iii. Seminaari: Case- p. o Diplomityö: Karjalainen, T Kiinalaisten ja suomalaisten yritysten välinen tilaus-toimitusketju. Oulu, University of Oulu, Department of industrial engineering and management. 72 p. o Kandidaatintyö: Komulainen, J Subcontracting from China. Oulu, University of Oulu, Department of industrial engineering and management EUPIC/WCIF2010 Liiketoiminnan edistämismatka pkyrityksille ( ) (Liitteet 5-12) CHISU ja neljä yritystä (Hitmedia, Akkuser, Flowman, Multipolis) Seminaari: Best practices for business development in the internationalization to China ( klo :45) (Liite 16) Koulutus: Chinese Culture Training ( , & ) (Liite 21) Koulutus: MANDARIN CHINESE LANGUAGE TRAINING ( , 9:00-16:30) (Liite 22) Julkaisut: Konferenssijulkaisu: Kreivi, M., Muhos, M., Kess, P., Wang, L.Trade fairs to advance SME internationalisation: case China. In: Proceedings of Technology, Innovation and Industrial Management (TIIM 2011). Oulu, Finland. Jun (Accepted) Tutkimusraportti: Kreivi, M. Muhos, M. Wang, L. Kess, P Trade fairs to advance SME internationalization: case China. Working Papers in Department of Industrial Engineering and Management 6/2011, University of Oulu, Department of Industrial Engineering and Management. (Paperback and online: Diplomityö: Kreivi, M Trade fairs to advance SME internationalisation: case China. Oulu, University of Oulu, Department of industrial engineering and management. 67 p. Käsikirja: Kreivi, M., Wang, L., Tauriainen, A., Kess, P., Kaisto, I. Muhos, M Business Partner Book Nordfinnland, Micro- and Nanotechnology Applications. Oulu, Micropolis Ltd. and Department of Industrial Engineering and Management, University of Oulu. (In English and German) Käsikirja: Kreivi, M., Wang, L., Tauriainen, A., Kess, P., Kaisto, I. Muhos, M Business partner book of Northern Finland 商 业 合 作 手 册 来 自 北 芬 兰 的 公 司 1:2010. Oulu, Micropolis Ltd. and Department of Industrial Engineering and Management, University of Oulu. (In English and Chinese) Käsikirja: Kreivi, M., Wang, L. Manninen, M., Tauriainen, A., Kess, P., Kaisto, I. Muhos, M., Wang, L Business partner book of Northern Finland Книга деловых партнеров Северной Финляндии 1:2010. Oulu, Micropolis Ltd. and Department of Industrial Engineering and Management, University of Oulu. (In English and Russian) Käsikirja: Kreivi, M., Wang, L. Manninen, M., Tauriainen, A., Kess, P., Kaisto, I. Muhos, M., Wang, L Business partner book of Northern Finland Книга деловых партнеров Северной Финляндии 2:2010 high-tech edition. Oulu, Micropolis Ltd. and Department of Industrial Engineering and Management, University of Oulu. (In English and Russian) Seminaari 1 Aihe: Chisu Project Workshop: Cooperation with companies on their concerns of Tehtävä 1 business development in China/

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1. EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.2012 Teija Kekonen Iin Micropolis Oy Micropolis Oy Uusiutuvan energia- ja

Lisätiedot

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat Innovaatiotoimintaa tukevien yhteistyörakenteiden kehittäminen Innovaatiokeskusten vahvistaminen ja kansainvälistäminen Oulun kaupungin roolin vahvistaminen

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki

Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki Matti Pennanen, kaupunginjohtaja Oulu, Finland Esittelyvideo >> KOILLISVÄYLÄ (NORTHERN SEA ROUTE) MURMANSK RUOTSI SUOMI OULU ARKANGELI NORJA OSLO HELSINKI TUKHOLMA PIETARI

Lisätiedot

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center 27.11.2012 Katri Mehtonen Toimitusjohtaja, Finnish Water Forum Finnish Water Forum Missio:

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Taustaa ja tavoitteita TEM johtaa Oske-ohjelman toteutusta Nykyisen ohjelmakauden linjaukset ja tavoitteet PÄÄOSASSA Keskustelun avaus, ajatuksia

Lisätiedot

FECC, Finnish Environmental Cluster for China. Ari Makkonen, MSc Executive Director

FECC, Finnish Environmental Cluster for China. Ari Makkonen, MSc Executive Director FECC, Finnish Environmental Cluster for China Ari Makkonen, MSc Executive Director Sisältö Taustaa Organisaatio Rahoitus Toimintastrategia Fokusalueet Tausta - FECC on Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

Lisätiedot

Ystävyyskaupunkimallin merkitys etabloitumiselle Kiinaan Case: UBI China

Ystävyyskaupunkimallin merkitys etabloitumiselle Kiinaan Case: UBI China Ystävyyskaupunkimallin merkitys etabloitumiselle Kiinaan Case: UBI China SATAKUNNAN OSAAMISKESKUS 1 1 2 3 4 5 6 7 Changzhou City sister city of Satakunta Region Population: 4.6 million Area: 4,375 km 2

Lisätiedot

Finland - China Cooperation Seminar

Finland - China Cooperation Seminar Finland - China Cooperation Seminar June 9-11, 2008 Tervetuloa Finland China-seminaariin Joensuun ja Kuopion yliopistoihin! Ilmoittautuminen on nyt käynnissä! Joensuun ja Kuopion yliopistot järjestävät

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

FinnWell - teknologiaohjelma kansainvälisten yhteyksien avaajana Käyttäjälähtöinen sairaalatila HospiTool seminaari

FinnWell - teknologiaohjelma kansainvälisten yhteyksien avaajana Käyttäjälähtöinen sairaalatila HospiTool seminaari - teknologiaohjelma kansainvälisten yhteyksien avaajana Käyttäjälähtöinen sairaalatila HospiTool seminaari Pekka Kahri, Teknologia-asiantuntija Palvelut ja hyvinvointi Palveluinnovaatiot 11-2006 Copyright

Lisätiedot

Kiina China. Japani Japan

Kiina China. Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 212e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 212e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 BKT:n kasvu 212

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Hermia Yrityskehitys Oy

Hermia Yrityskehitys Oy Hermia Yrityskehitys Oy Suomalaisyritysten väylä Kiinan markkinoille vahvistuu kun Hermia Yrityskehityksen yli 5 vuoden kokemuksiin pohjautuva yrityslähtöinen toimintamalli laajenee merkittävästi Kiinassa.

Lisätiedot

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöseminaari 3.- 4.2.2011 Lapin ELY keskus 3.2.2011 / Paula Alho Esitys keskittyy kahteen EU:n rahoitusohjelmaan Kilpailukyky ja työllisyys

Lisätiedot

Vesi - Yrityksen menestystekijä

Vesi - Yrityksen menestystekijä Vesi - Yrityksen menestystekijä Carl-Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Sparrausfoorumi 4 3.4.2014 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja - Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

- ai miten niin? Twitter: @CyberFinland Web: www.cyberfinland.fi

- ai miten niin? Twitter: @CyberFinland Web: www.cyberfinland.fi - ai miten niin? Kyberturvallisuus - miksi ihmeessä? Kyberrikollisuus Kyberrikollisuudessa vuotuisesti liikkuvan rahan määrä on ylittänyt huumausainerikollisuudessa vuotuisesti liikkuvan rahan määrän.

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Tukea pk yritysten ympäristöteknologiaan liittyviin kansainvälistymishankkeisiin. Mari Pantsar Kallio Ympäristöteknologian klusteriohjelma

Tukea pk yritysten ympäristöteknologiaan liittyviin kansainvälistymishankkeisiin. Mari Pantsar Kallio Ympäristöteknologian klusteriohjelma Tukea pk yritysten ympäristöteknologiaan liittyviin kansainvälistymishankkeisiin Mari Pantsar Kallio Ympäristöteknologian klusteriohjelma Ympäristöteknologia klusteri Finnish Cleantech Cluster TEM:n mandaatti

Lisätiedot

ICT-markkinoiden murros Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa Liiketoiminnan strategiat ja mahdollisuudet uudella vuosikymmenellä

ICT-markkinoiden murros Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa Liiketoiminnan strategiat ja mahdollisuudet uudella vuosikymmenellä ICT-markkinoiden murros Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa Liiketoiminnan strategiat ja mahdollisuudet uudella vuosikymmenellä - Katsaus Tekesin rahoitukseen ja palveluihin Risto Setälä Copyright Tekes 02/2010

Lisätiedot

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Martti Launonen Hubconcepts Oy 19. Syyskuu, 2011 Tausta innovaatiokeskittymämallin kehitykselle

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan?

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? 1 Suomen tietoturvayhtiöillä on merkityksellisiä kasvutavoitteita 2 Kyberturva on vakaasti kasvava osa perinteistä ICT:tä

Lisätiedot

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 21e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 21e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BKT:n kasvu 21

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Mistä kysymys? Onko yrityksesi ottamassa ensi askeleita kansainvälistymisessä tai suuntaamassa uusille

Lisätiedot

Katsaus historiaan: miten ja miksi tähän on tultu? Risto Lammintausta, Forendo Pharma Oy

Katsaus historiaan: miten ja miksi tähän on tultu? Risto Lammintausta, Forendo Pharma Oy Suomen Bioteollisuus ry 20 v. Suomalaisen huippuosaamisen asialla 06.04.2017 Katsaus historiaan: miten ja miksi tähän on tultu? Risto Lammintausta, Forendo Pharma Oy 1 2 1997 syntyi Kemianteollisuus ry:n

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Suomalaiset pk-yritykset kasvavat globaalissa taloudessa 25.11.2008 Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Tuija Mainela, professori, KTT Oulun yliopisto, Markkinoinnin laitos Kansainvälistyminen

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Pietarin hallituksen ja Joensuun kaupungin hallinnon välisen Yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi vv. 2016-2018

TOIMINTASUUNNITELMA Pietarin hallituksen ja Joensuun kaupungin hallinnon välisen Yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi vv. 2016-2018 Liite Yhteistyösopimukseen No, pvm. Pietarin hallituksen ja Joensuun kaupungin välillä TOIMINTASUUNNITELMA Pietarin hallituksen ja Joensuun kaupungin hallinnon välisen Yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi

Lisätiedot

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Riku Rikkola Kehittämispäällikkö EU toiminnot ja partneriverkostot Finnish Cleantech Cluster Sisältö Finnish Cleantech Cluster BSR Stars lippulaivaohjelma

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

Team Finland pähkinänkuoressa

Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland -verkosto kokoaa yhteen yrityksille suunnatut valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut Tarjolla on palveluita neuvonnasta rahoitukseen ja yhteiskuntasuhteiden

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

palvelut yritysten ja yliopistojen tukena

palvelut yritysten ja yliopistojen tukena palvelut yritysten ja yliopistojen tukena Mari Maier Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Kainuun ELY-keskus 14.11.2017 Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland on yrityksille kasvu-

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Martti Korkiakoski 24.5.2010 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin liittyviä selvityksiä 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin

Lisätiedot

Meriympäristöön kohdistuvat uhat ja niiden edellyttämät torjunta- ja sopeutumisstrategiat vaativat yhteiskunnan, päättäjien ja tutkijoiden

Meriympäristöön kohdistuvat uhat ja niiden edellyttämät torjunta- ja sopeutumisstrategiat vaativat yhteiskunnan, päättäjien ja tutkijoiden Suomenlahti-vuoden visio Miksi Suomenlahti-vuosi? Meriympäristöön kohdistuvat uhat ja niiden edellyttämät torjunta- ja sopeutumisstrategiat vaativat yhteiskunnan, päättäjien ja tutkijoiden aktiivista vuorovaikutusta

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Verkostoitumisen avulla uusiutuvaa energiaa Afrikan kehittyville markkinoille. Lahden tiedepäivä 11.11.2014 Maarit Virtanen Lahden ammattikorkeakoulu

Verkostoitumisen avulla uusiutuvaa energiaa Afrikan kehittyville markkinoille. Lahden tiedepäivä 11.11.2014 Maarit Virtanen Lahden ammattikorkeakoulu Verkostoitumisen avulla uusiutuvaa energiaa Afrikan kehittyville markkinoille Lahden tiedepäivä 11.11.2014 Maarit Virtanen Lahden ammattikorkeakoulu Megatrendejä Afrikassa https://tapahtumat.tekes.fi/

Lisätiedot

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN Janne Koivisto 1.4.2011 European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network EU:n komission CIP ohjelma 48 maata 600 partneriorganisaatiota

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries.

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries. Teollisuustuotanto Industrial Production 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 27,1=1 27 28 29 21 Kehittyvät maat / Emerging countries Maailma / World Kehittyneet maat / Advanced countries Suomi/Finland Viimeinen

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Avaussanat, Jukka Viitasaari Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia,

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

Vierailu Glasgowissa 12.-15.1.2015. Tuomo Alasoini 20.1.2015

Vierailu Glasgowissa 12.-15.1.2015. Tuomo Alasoini 20.1.2015 Vierailu Glasgowissa 12.-15.1.2015 Tuomo Alasoini 20.1.2015 Vierailun konteksti Vierailu toteutui professori Patricia Findlayn pyynnöstä. Hän toimii Strathclyden yliopiston professorina alueella Work and

Lisätiedot

Co-Design Bay - Esiselvityshanke. Kristian Keinänen Kehityspäällikkö, Design Kristian.keinanen@ladec.fi p. 050 5980 580

Co-Design Bay - Esiselvityshanke. Kristian Keinänen Kehityspäällikkö, Design Kristian.keinanen@ladec.fi p. 050 5980 580 Co-Design Bay - Esiselvityshanke Kristian Keinänen Kehityspäällikkö, Design Kristian.keinanen@ladec.fi p. 050 5980 580 Hankkeen tavoitteet Kehittää Suomen teollisten muotoilualojen ekosysteemin toimijoiden

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa

Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa Kalvosarja loppuraportista maaliskuu 2015 1. Tavoitteet Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa hankkeen tavoitteena oli selvittää toimenpiteet,

Lisätiedot

Oulun alueen näkökulmia Osaamiskeskusohjelmaan

Oulun alueen näkökulmia Osaamiskeskusohjelmaan Oulun alueen näkökulmia Osaamiskeskusohjelmaan BusinessOulu, johtaja Juha Ala-Mursula OSKE vaikuttajapäivä Oulussa 2.11.2011 BUSINESSOULU 2011, WWW.BUSINESSOULU.COM Oulu - the Capital of Northern Scandinavia

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely)

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) 24.1.2011 Ohjaaja: DI Tommi Kemppainen Valvoja: Prof. Ahti Salo Työn tausta Asiakas on tilannut ohjelmiston, jolla pkyrittäjät

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA Tekesin toiminta-ajatus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge )

Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge ) Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge ) Kotkan-Haminan seudun kehityskuva 2040 Rakennetaan seudusta kansainvälisesti näkyvä kokonaisuus osana Tukholma Turku Helsinki Kotka Pietari kehityskäytävää.

Lisätiedot

4-portainen palveluiden kehittämisen malli pk-yrityksille Palveluiden kehittäminen pk-yritysten kilpailukyvyn tukena: PaKe Savo

4-portainen palveluiden kehittämisen malli pk-yrityksille Palveluiden kehittäminen pk-yritysten kilpailukyvyn tukena: PaKe Savo 4-portainen palveluiden kehittämisen malli pk-yrityksille Palveluiden kehittäminen pk-yritysten kilpailukyvyn tukena: PaKe Savo 1.2.2015 31.3.2017 Katso video, jolla esitellään maailmalla palkittu pesulapalvelu

Lisätiedot

Tekes rohkaisee uudistumaan. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Median innovaatiotuen infotilaisuus

Tekes rohkaisee uudistumaan. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Median innovaatiotuen infotilaisuus Tekes rohkaisee uudistumaan Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Median innovaatiotuen infotilaisuus 27.1.2015 Julkisten innovaatiorahoittajien ja -toimijoiden roolit Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 440 Finnvera

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Jari Ikonen 16.10.2012 Ubicom sulautettu tietotekniikka Ubicom - Sulautettu tietotekniikka -ohjelma Alkoi vuonna 2007

Lisätiedot

Liiketoimintaa ICT-osaamisesta vahvuuksilla eteenpäin. Jussi Paakkari, teknologiajohtaja, VTT, R&D, ICT

Liiketoimintaa ICT-osaamisesta vahvuuksilla eteenpäin. Jussi Paakkari, teknologiajohtaja, VTT, R&D, ICT Liiketoimintaa ICT-osaamisesta vahvuuksilla eteenpäin Jussi Paakkari, teknologiajohtaja, VTT, R&D, ICT 2 Tietoliikenneosaamisen hyödyntäminen ja ylläpito Internetin lisääntyvä käyttö, palveluiden digitalisoituminen

Lisätiedot

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa Samuli Rikama Pk-yritysten viennin kehitys eri maissa, osuus tavaraviennistä 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tanska Hollanti Saksa Ruotsi Suomi 2011

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitalisaation hyödyt teollisuudessa Teollisuus ja digitalisaatio seminaari 3.9.2015 Technopolis Hermia, Tampere Heli Helaakoski, TkT, tutkimuspäällikkö Teollisuuden

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Martti Launonen Hubconcepts Oy 31. Elokuu, 2011 Tausta innovaatiokeskittymämallin kehitykselle 1.

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Global Manufacturing and Services Business Activity Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / No change on previous month Teollisuus

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Väliarvioinnin yhteenveto

Väliarvioinnin yhteenveto Oppimisratkaisut 2011-2015 Tulosseminaari 24.1.2013 Väliarvioinnin yhteenveto Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT www.tekes.fi/ohjelmat/oppimisratkaisut DM 1069732 Oppimisratkaisut tilanne Oppimisratkaisut

Lisätiedot

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013)

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Raportin toteuttanut: NAG Partners SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Euroopan komissio on tilastoinut lokakuun 18. päivään 2012 mennessä 347 hakukierroksen osallistujat.

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen SKOL-yritysten ja henkilöstön määrän kehitys Henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Sektori Henkilöstömuutos

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot