VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntahallitus PÖYTÄKIRJA 4/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntahallitus 02.05.2011 PÖYTÄKIRJA 4/2011"

Transkriptio

1 Maakuntahallitus PÖYTÄKIRJA 4/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastaminen 58 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 59 Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston päätös maakuntavaltuuston varsinaisen jäsenen valitsemisesta 60 Turun kaupunginvaltuuston päätös maakuntavaltuuston varajäsenen valitsemisesta 61 Aluekehitysjohtajan viran täyttäminen 62 Erikoissuunnittelijan viran lakkauttaminen 63 Maakuntajohtajan palkan tarkistaminen 64 Toimistosihteerin toimen haettavaksi julistaminen ja täyttämistoimet 65 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Varsinais-Suomen liiton osallistuminen Turun messuille Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toteutumisen seuranta 68 Tilannekatsaus koulutuksen ennakoinnin suunnittelu (KESU) prosessista 69 Ajankohtainen katsaus maakuntavaltuustolle 70 Maakunnan käsikirjan julkaiseminen 71 Vähätoritapahtuman järjestäminen Valtakunnallisten kotiseutupäivien yhteydessä Turussa Yhteispalvelun edistäminen vuosina Maakuntahallituksen neuvottelu- ja tutustumismatka Irlantiin CPMR:n Baltic Sea Comissionin yleiskokous, Tukholma -Helsinki Lausunto Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 vaihtoehtoja niiden arviointia käsittelevästä väliraportista 76 Tehoa maatalouden vesiensuojeluun (TEHO) -hanke 77 Vaihemaakuntakaavan laatiminen tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvien alueiden osoittamiseksi Varsinais-Suomessa 78 Teknisen virheen korjaus Loimaan maakuntakaavakartan sähkölinjamerkinnässä 79 Tiedoksi annettavat asiat.1 Maakuntavaltuuston kokous Maankäyttöjaoston käsittelemät ja antamat lausunnot.3 Kielellisten palvelujen toimikunnan ja saaristotoimikunnan pöytäkirjat.4 Lausunto Varsinais-Suomen ELY -keskukseen saapuneista kansallisista ja Etelä-Suomen EAKR -ohjelman työllisyysperusteisista investointitukihakemuksista (A: 2/2011) 80 Kokouksen päättäminen

2 Maakuntahallitus Sivu 88

3 Maakuntahallitus Sivu 89 Maakuntahallitus Pöytäkirja 4/2011 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Maakuntatalo PYKÄLÄT Sivut SAAPUVILLA Kanerva Ilkka, pj. Antola Jouko Ek-Marjamäki Teija Haijanen Pauliina Helva Mika Hörkko Jaana Koskinen Talvikki Laurèn Anders Maaskola Mika Mutala Tellervo Myllymäki Pekka, 2 vpj. Nieminen Raimo Nummentalo Juhani Ollila Matias Saario Mari Söderlund Nina Taimela Katja, 1. vpj. Virolainen Anne-Mari poistui 75 klo poistui 75 klo ESITTELIJÄ Savo Juho Maakuntajohtaja PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Roto Markku Hallintojohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ALLEKIRJOITUKSET Kaunisto Timo Rönnholm Mikko Orpo Petteri Rinne Pirjo Nuotio Tarja Ojanen Pekka Palmunen Lauri Saarento Heikki Ålgars-Åkerholm Jessica Rajala Pasi, Pöyry Ilkka Kanerva Katja Taimela puheenjohtaja puheenjohtaja Mv:n puheenjohtaja Mv:n I varapuheenjohtaja Mv:n II varapuheenjohtaja Mv:n III varapuheenjohtaja Ohjelmajohtaja Aluekehitysjohtaja Edunvalvontajohtaja Suunnittelujohtaja Tiedottaja 75 Markku Roto sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Maakuntavirasto Juhani Nummentalo Pekka Myllymäki PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Maakuntavirasto Hallintojohtaja

4 Maakuntahallitus Sivu KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on postitettu Maakuntahallituksen jäsenten lisäksi kutsu on postitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty edellä mainitussa kuntalain pykälässä. Ehdotus MR/mk Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja Ilkka Kanerva totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi koska läsnä oli 18 maakuntahallituksen jäsentä. 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Maakuntahallitus päätti kokouksessaan , että maakuntahallituksen pöytäkirjat tarkastaa kaksi kutakin kokousta varten valittua pöytäkirjantarkastajaa siten, että sen jälkeen kun pöytäkirja on allekirjoitettu, se lähetetään postilähetyksenä toiselle valituista pöytäkirjantarkastajista, joka tarkastettuaan pöytäkirjan lähettää sen postilähetyksenä toiselle pöytäkirjantarkastajalle, joka tarkastettuaan lähettää sen postilähetyksenä takaisin virastoon. Maakuntahallitus (mh ) päätti ottaa käyttöön menettelytavan, jossa pöytäkirja kiireellisiksi arvioitujen pykälien osalta tarkastetaan kokouksessa ja tarkastusmenettely merkitään pöytäkirjaan kyseisen pykälän kohdalle. JS/MR/mk Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Juhani Nummentalo ja Pekka Myllymäki. 58 MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus. JS/lpi Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.

5 Maakuntahallitus Sivu 91 Maakuntajohtaja Juho Savo: 1. Hallitusohjelma ja Varsinais-Suomi Eduskuntavaalien tuloksen selvittyä ollaan jo pitkällä hallitustunnusteluissa ja ohjelman sisältöä koskevissa neuvotteluissa. Säätytalon vajaan viikon mittaiseksi ennakoitu ohjelmaneuvottelu pyritään pitämään jo ensi viikolla. Varsinais-Suomen kannalta hallituksen kokoonpanoa ja sen ohjelmatavoitteita arvioitaessa noussevat kärjessä esiin seuraavat asiat: 1. Ministerit: Maakunnan omien ministerien ja muiden ministerien Varsinais-Suomi suhteet (opiskelu, työhistoria, sukulaiset, ystävät, tukijat, harrastukset ). Suhde maakuntaan voi vaihdella asteikon äärilaidasta toiseen. 2. Väyläpolitiikka: Keinot, joilla liikenneinfraa pystytään jatkossa pitkäjänteisesti kehittämään. Ohjelmaan maininta yhteysvälihankkeista, mikä mahdollistaa VT8 Turku Pori yhteysvälihankkeen rahoituksen. Raideliikenteen kehittämismerkintä niin, että se antaa tuen Salo Espoo oikoratahankkeen edistämiselle ja paikallisjunaliikenteen kehittämishankkeillemme. Joukkoliikenteen tuet. Sitoutuminen liikenteen ydinverkon vahvistamiseen ja kehittämiseen. 3. Telakkateollisuus ja Nokia: Meriteollisuuden ja teknologia alan rakennemuutosten tukeminen erityisjärjestelyin. Myös suorat yritystuet mukana valikoimassa. 4. Saaristomeri: Toimenpiteet ja rahoitus hankkeille, joilla ravinnepäästöt pistetään kuriin. EU:n maatalousohjelmaan 2014 viittaaminen ei ole riittävä toimenpide asiassa. 5. Korkeakoulut ja tutkimus: Korkeakoulujen ja tutkimuksen rahoituksen taso on maakunnan kehittämisen painopistealue. Tutkimuksen huippualojen tiekarttarahoitus niin Suomessa kuin Euroopassa on turvattava. 6. Kulttuuri elinkeinona: Kulttuurin ja yleensä luovien alojen kehitys on Varsinais-Suomen alue- ja elinkeinokehityksen tulevaisuuden kärkialoja. 7. Saaristo: Liikenneyhteyksien kehitys. Lautat ja yhteysalukset. Turismin edellytykset. 8. EU:n rakennepolitiikka 2013 jälkeen: Tuki sellaisen rakennepolitiikan jatkolle, joka kohdistuu myös Varsinais-Suomen tapaiseen kehittyneeseen alueeseen ja sen saaristoon ja maaseutuun. Interreg ohjelmien jatko alueellamme. 9. Talouden realiteetit: Varsinais-Suomi on budjettimenojen nettomaksaja, joten tarkka talous on maakunnan etu. Ohjelmaan kirjataan aina runsaasti koko maata koskevia tavoitteita ja periaatteita ja hallinnon uudistuksia, joita valmistellaan. Konkreettisesti maakuntaan vaikuttavat painopisteet eivät ole kaikki tässä luettelossa, mutta kunhan niissäkin saadaan hyvä tulos, niin jatko on helpompaa. Niin hallitukselle - kuin maakunnallekin. 2. Rakennemuutos jatkuu Varsinais-Suomessa Rakennemuutos syvenee edelleen Varsinais-Suomessa. Nokian ilmoittamat irtisanomiset olivat ennakoitua pienemmät, mutta silti kokoluokaltaan suuret. Irtisanomisia ei vielä kohdennettu paikkakunnittain. Salon osalta positiivisena voidaan nähdä Windows-puhelimen tuotekehityksen suunniteltu sijoittuminen paikkakunnalle. Irtisanomiset koskevat pääosin kansainvälisesti huippuluokan osaamistason ja siten korkean koulutuksen omaavaa työvoimaa. Tälle osaamiselle on paljon tarvetta monilla muillakin aloilla. Joka tapauksessa irtisanomiset tulevat olemaan merkittäviä. Tästä johtuen Salon seutukunta tulee hakemaan jatkoa tällä hetkellä tämän vuoden loppuun saakka voimassa olevalle äkillisen rakennemuutosalueen määritykselle.

6 Maakuntahallitus Sivu 92 Valtioneuvosto jakoi 14. huhtikuuta äkillisen rakennemuutoksen torjumiseksi meriteollisuuden toimialan yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin 4,5 miljoonaa euroa. Rahat osoitettiin ELY keskuksille seuraavasti: Uusimaa euroa, Varsinais-Suomi 2 miljoonaa euroa, Satakunta euroa, Pohjanmaa euroa ja Pohjois-Pohjanmaa euroa. Rakennemuutoksen kautta on Turun seudun teollisuudenalan PK yrityksillä ensimmäistä kertaa laajalti mahdollisuus saada valtion tukea investointien toteuttamiseen. Tuen suuruus voi olla alle 50 henkeä työllistäville yrityksille 20 % ja henkeä työllistäville yrityksille 10 %. Tavoitteena on edistää teollisuusyritysten kasvu- ja kansainvälistymishakuista toimintaan. Tukea voi saada vuonna 2011 toteutettaviin investointeihin. Investoinnin arvon on oltava vähintään euroa. Rahoitusta haetaan Varsinais-Suomen ELY keskukselta. 3. Varsinais-Suomi ja ProSaaristomeri työ mallina muille maakunnille Turussa järjestetään seminaari, jossa etsitään uutta toimintatapaa maakuntien TOTSU työlle. TOTSU on maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma, jossa maakunnan esitykset konkretisoituvat ja muuttuvat rahaksi. Hankkeista tulee teitä, rautateitä, viemäreitä, vesijohtoja, yliopiston laitoksia jne. Tässä työssä Varsinais-Suomi on ansioitunut aikaisempina vuosina niin paljon, että Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on päättänyt käyttää sitä hyvänä esimerkkinä muille maakunnille. Konkreettinen esimerkki on Pro Saaristomeri toiminta, jonka lähtölaukaus oli jo 11 vuotta sitten solmittu yhteistyösopimus. Kerron seminaarissa työn eri vaiheista mm. vastaanotosta maa- ja metsätalousministeriössä. Pääministeri Vanhanenhan esitti koko Suomen antina laajalle Itämeriseminaarille juuri ProSaaristomeri konseptia. Tästä ja monesta muusta saavutuksesta on syytä olla ylpeitä. Työtä Saaristomeren hyväksi jatketaan kaikin keinoin. Seminaarissa käydään läpi myös muita TOTSU-työn vaihtoehtoja. Muun muassa miten kunnat voisivat nopeuttaa tärkeiden tieyhteyksiensä rahoitusta sitoutumalla rahoitukseen omalla osuudellaan. 4. Puolen Suomen meriliikennekeskus kootaan Turkuun Pitkään valmisteltu merivalvonnan siirto Länsi-Turunmaan Pärnaisista, Porista ja Vaasasta Turkuun sai sinetin, kun liikenneministeri teki Länsi-Suomen meriliikennekeskuksen perustamista koskevan päätöksen. Varsinais-Suomen liitto on tukenut hanketta. Samalla liitto on korostanut, että siirrolla ei saa olla maakunnan sisäistä aluepoliittista vaikutusta. Pärnaisten asemaa on edelleen kehitettävä. Kun VTS-toiminnot siirtyvät Turkuun, tulee muiden valtion viranomaisten mm. väylien kunnostuksesta vastaavien toimijoiden lisätä läsnäoloaan Pärnaisissa ja siellä on tehtävä tarpeellisia investointeja. Meriliikennekeskus perustetaan Turun satamassa olevaan Linnakiinteistöön. Tässä yhteydessä tulee voida harkita myös koko Suomen meriliikennettä ohjaavan toiminnan keskittämistä Turkuun. Tilaratakisulla tämä tulisi voida tehdä mahdolliseksi. Nyt voimassa olevilla päätöksillä on toteutettu jako kahteen: Länsi-Suomi ja Suomenlahti mukaan lukien Saimaa. 5. Salo-Lohja-Espoo -oikoradan suunnittelu etenee Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto on tänään käsitellyt Salo-Lohja -ratalinjan vaihemaakuntakaavaehdotusta (SaLora). Liiton viraston valmistelema maakuntakaavaratkaisu perustuu Mkratalinjavaihtoehtoon, joka osin tukeutuu moottoritiehen. Perustelut kaavaratkaisulle on kirjattu kaavaselostukseen. Valinta perustuu laajaan suunnitteluun. Kaavatyön taustaksi on laadittu ennen

7 Maakuntahallitus Sivu 93 kaava-asiakirjoja mm. alustava yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi. Ratalinjan maakuntakaavoitus on käynnissä myös Uudellamaalla. Maakuntahallitus käsittelee kaavaehdotusta , jonka jälkeen ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Optimiaikataululla kaava on mahdollista hyväksyä maakuntavaltuustossa joulukuussa 2011 ja saattaa sen jälkeen ympäristöministeriön vahvistettavaksi. 6. Central Baltic Interreg IV A ohjelman toteutus etenee Varsinais-Suomen liitossa hyvin Ohjelmassa on tähän mennessä järjestetty yhteensä viisi (5) hakukierrosta, joista juuri viidennen osalta myönteiset rahoituspäätökset on tehty huhtikuussa hankkeelle sitoen samalla 18,5 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoja. Huhtikuun 2011 loppuun mennessä ohjelmassa oli kaikkiaan 105 hyväksyttyä hanketta ja käytettävissä olevan EAKR-rahoituksen sidonta-aste on runsaat 85 % ottaen huomioon aiemmin päätetyn 10 % rahoituksen ylibuukkauksen (Ylibuukkauksella varmistetaan että palautuvat/käyttämättömät varat tulevat käytetyiksi tekemällä rahoituspäätöksiä yli virallisen rahoituskehyksen). Reaalinen sidonta-aste on siis selvästi korkeampi (95%). Eri alaohjelmien välillä hyväksytyt hankkeet jakautuvat seuraavasti: Central Baltic pääohjelma: yhteensä 53 kpl Etelä-Suomi-Viro alaohjelma: yhteensä 36 kpl Saaristo-ohjelma: yhteensä 16 kpl Ohjelman kokonaistoteutumaa voidaan tällä hetkellä luonnehtia kohtuullisen hyväksi sekä rahoituksen sidonta-asteen että hyväksyttyjen hankkeiden laadullisenkin sisällön puolesta. Erityisenä haasteena rahoituksen osalta on EU:n rakennerahastoasetusten decommitment sääntö, jonka mukaan vuosittaisten EAKR-rahoituksen maksatusten hankkeille yhteensä tulee ylittää tietty taso, jotta ohjelmalle päätettyä EAKR -rahoitusta ei vähennetä. Erityismaininnan ansaitsee ohjelman aktiivinen rooli EU:n Itämeristrategian soveltamisessa. Ohjelman kuudes (6) hakukierros järjestetään touko-elokuun aikana ja päätökset kuudennen kierroksen hankkeista tehdään hallintokomiteoissa lokakuussa Puheenjohtaja Kanervan esittelystä maakuntahallitus merkitsi tiedoksi seuraavat asiat: 1) Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä on valinnut puheenjohtajakseen Ilkka Kanervan, 2) lähitulevaisuudessa tullaan järjestämään Varsinais-Suomen maakuntahallituksen ja kansanedustajien yhteispalaveri ja 3) jatkossa Varsinais-Suomen kansanedustajille lähetetään maakuntavaltuuston kutsu ja esityslista. HALL:187 / UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS MAAKUNTAVALTUUSTON VARSINAISEN JÄSENEN VALITSEMISESTA Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on todennut Pirkkoliisa Suomisen menettäneen vaalikelpoisuutensa Uudenkaupungin kaupungin luottamustoimiin. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston jäseneksi valitaan Anja Savolainen. Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan todennut, että Anja Savolainen ei voi ottaa tehtävää vastaan, koska hän ei ole valtuutettu. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston jäseneksi valitaan Mauri Rostèn.

8 Maakuntahallitus Sivu 94 MR/MK Maakuntahallitus 1. merkitsee tiedoksi Uudenkaupungin kaupungin ilmoituksen. 2. päättää esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, että Uudenkaupungin kaupunki on valinnut uudeksi jäseneksi Mauri Rostènin jäljellä olevaksi toimikaudeksi maakuntavaltuustoon. HALL:60 / TURUN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENEN VALITSEMISESTA Turun kaupunginvaltuusto on todennut Mika Helvan menettäneen vaalikelpoisuutensa Varsinais- Suomen maakuntavaltuustoon. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Anita Birstolin. MR/MK Maakuntahallitus 1. merkitsee tiedoksi Turun kaupungin ilmoituksen. 2. päättää esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, että Turun kaupunki on valinnut uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anita Birstolinin jäljellä olevaksi toimikaudeksi maakuntavaltuustoon. Hallintosihteeri Marja Karttunen p , 61 ALUEKEHITYSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN HALL:12 /2011 Maakuntahallitus päätti kokouksessaan julistaa haettavaksi aluekehitysjohtajan viran. Viran nykyinen hoitaja, aluekehitysjohtaja Pekka Ojanen jää eläkkeelle alkaen. Aluekehitysjohtaja johtaa Varsinais-Suomen liiton aluekehittämistoimintaa, jolla edistetään maakunnan omatoimista ja tasapainoista kehitystä. Omatoimisuuden ohjenuorana toimii maakuntavaltuuston päättämä maakuntaohjelma. Toimialoittaiset ja sektorikohtaiset strategiat tarkentavat maakuntaohjelman sisältöä. Näihin kuuluvat myös kaikki EU-ohjelmat. Toteuttamisen vipuvarsina käytetään valtion aluehallinnon määrärahoja. Maakunnan käytettävissä olevilla hankemäärärahoilla pyritään pysyvän toiminnan aikaansaamiseen. Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulun loppututkintoa sekä tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta sopivaa työkokemusta.

9 Maakuntahallitus Sivu 95 Alueen kaksikielisyys ja vilkkaat kansainväliset suhteet edellyttävät hyvää molempien kotimaisten kielten suullista ja kirjallista taitoa. Hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito katsotaan eduksi. Lisäksi arvostetaan kunnallishallinnon tuntemusta sekä johtamis- ja yhteistyötaitoja. Hakuilmoitus julkaistiin Turun Sanomissa, Åbo Underrättelserissä sekä työvoimatoimiston ja Oikotien verkkosivuilla. Viran hakuun saatiin määräaikaan mennessä 29 hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin: Harri Haarikko, Jarkko Heinonen, Janne Hyvärinen, Tarja Nuotio, Petteri Partanen ja Misa Törmä. Haastateltavien valinnassa painotettiin aluekehittämiseen liittyvää työkokemusta ja perehtyneisyyttä. Haastattelijoina toimivat maakuntajohtaja Juho Savo ja hallintojohtaja Markku Roto. Haastattelujen perusteella soveltuvuustestiin lähetettiin Janne Hyvärinen, Tarja Nuotio, Petteri Partanen ja Misa Törmä. Oheismateriaalina on yhteenveto hakijoista. Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. JS/MR/mk 1. Maakuntahallitus päättää valita aluekehitysjohtajan virkaan ohjelmajohtaja Tarja Nuotion. 2. Maakuntahallitus päättää, että Nuotio toimii maakuntajohtajan varamiehenä. Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan osalta kokouksessa. Merkittiin, että ohjelmajohtaja Tarja Nuotio poistui asiakohdan käsittelyn ajaksi kokouksesta. Maakuntajohtaja täydensi ehdotustaan seuraavasti: Maakuntahallitus päättää, että Tarja Nuotion siirtyessä aluekehitysjohtajan virkaan hänen toimenkuvansa ja palkkauksensa ovat samat kuin viran nykyisen hoitajan, Pekka Ojasen. Maakuntajohtaja Juho Savo p , 62 ERIKOISSUUNNITTELIJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN HALL:64 /2011 Erikoissuunnittelija Eira Saari-Lahoniitty jäi eläkkeelle alkaen. Saari-Lahoniitty oli virkasuhteessa. Maakuntahallitus (mh ) päätti julistaa haettavaksi erikoissuunnittelijan toimen, jonka toimenkuva vastaa Saari-Lahoniityn tehtäviä. Erikoissuunnittelijan tehtäviin ei sisälly sellaista julkisen vallan päätöksentekoa, joka edellyttäisi virkasuhdetta. Tällöin oli tarkoituksenmukaista perustaa tehtävien hoitoa varten erikoissuunnittelijan toimi ja vastaavasti lakkauttaa erikoissuunnittelijan virka.

10 Maakuntahallitus Sivu 96 Erikoissuunnittelija toimii aluekehittämisen osaamisryhmässä. Tehtäviin kuuluvat mm. maakunnan koulutustarpeiden arviointi ja ennakointi sekä osaamiskeskus-, matkailu- ja kulttuuriasiat. Maakuntahallitus (mh ) päätti valita ko. erikoissuunnittelijan toimeen VTM Esa Högblomin. JS/MR/mk Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että Eira Saari-Lahoniityn asti hoitama erikoissuunnittelijan virka lakkautetaan. Hallintojohtaja Markku Roto p , 63 MAAKUNTAJOHTAJAN PALKAN TARKISTAMINEN HALL:65 /2011 Varsinais-Suomen liitossa on käytössä menettely, jossa paikallisten järjestelyvarojen kohdentaminen perustuu lähimmän esimiehen arviointiin koskien työntekijän tehtävien vaativuutta ja henkilökohtaista työsuoritusta. Vuosittain jaettavien järjestelyvarojen kohdennuksessa on edellä mainitusta syystä jätetty maakuntajohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet tarkastelun ulkopuolelle, jolloin he voivat jäävittömämmin suorittaa työtehtävien vaativuuden ja työntekijöiden työsuorituksen arvioinnin. Tällöin on perusteltua, että johdon palkkausta tarkastellaan aika ajoin erillisinä päätöksinä, jotta voidaan turvata palkkojen suhteellinen kilpailukyky. Viimeisin maakuntajohtajan palkan harkinnanvarainen korotus (600 euroa/kk) on tehty alkuvuonna 2006 (mh ). Osaamisryhmien johtajille on tehty harkinnanvaraisia palkantarkistuksia vuosina 2006, 2008 ja Vertailu muiden maakunnan liittojen maakuntajohtajien palkkoihin osoittaa Varsinais-Suomen liiton maakuntajohtajan palkkatasossa selkeää jälkeenjääneisyyttä suhteessa vastaavan tyyppisiin liittoihin. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää korottaa maakuntajohtaja Juho Savon tehtäväkohtaista palkkaa 800 euroa/kk alkaen. Hallintojohtaja Markku Roto p

11 Maakuntahallitus Sivu 97 HALL:37 / TOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA TÄYTTÄMISTOIMET Maakuntahallitus Hallinnon osaamisryhmä huolehtii viraston hallinto- ja henkilöstöpalveluista, taloudesta ja kirjanpidosta, atk- ja tekstinkäsittelypalveluista sekä hankinnoista. Suunnitteluavustaja Marja-Leena Sonkki on kirjeellään ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle alkaen. Hänen nykyiseen toimenkuvaansa sisältyvät postin käsittely ja kirjaaminen, asiakirjojen monistus, kokouskattaukset sekä sijaisuutena puhelinkeskus- ja neuvontapalvelut. Sonkin eläkkeelle siirtyminen edellyttää, että hänen hoitamansa toimi täytetään ja liittoon palkataan henkilö, jonka toimenkuvaan sisällytetään seuraavat tehtävät: Taloushallinnon avustavia tehtäviä, erityisesti ostoreskontraan liittyviä kirjojen monistus ja postitus Kokouskattaukset ja asiakaspalvelu Tehtävien vaativuus edellyttää soveltuvaa taloushallinnon perustutkintoa ja työkokemusta erityisesti ostoreskontran hoidosta, atk-taitoja sekä suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoja. Toimen nimike muutetaan toimistosihteeriksi. Toimen täytössä pyritään järjestelyihin, joissa Sonkki voi perehdyttää uutta työntekijää toimen tehtäviin. Toimen tehtäväkohtainen palkka perustuu KVTES:n mukaisesti suoritettavaan tehtävien vaativuuden arviointiin ja tulee olemaan euroa/kk. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää, jonka enimmäismäärä liitossa 30 % tehtäväkohtaisesta palikasta. MR/mk Maakuntahallitus päättää 1. julistaa haettavaksi toimistosihteerin toimen. 2. että toimen palkkaus määritellään KVTES:n mukaan (2 050 euroa/kk) 3. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään toimen täyttöä koskevan päätöksen. Maakuntahallitus päätti jättää Matias Ollilan ehdotuksesta ja Mika Helvan kannattamana asian pöydälle. Maakuntahallitus Maakuntahallitus päättää 1. julistaa haettavaksi toimistosihteerin toimen. 2. että toimen palkkaus määritellään KVTES:n mukaan (2 050 euroa/kk) 3. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään toimen täyttöä koskevan päätöksen.

12 Maakuntahallitus Sivu 98 Mika Helva ehdotti Mari Saarion kannattamana, että ehdotus hylätään. Puheenjohtaja Kanerva totesi, että keskustelussa on tehty kannatettu muutosehdotus ja teki seuraavan äänestysehdotuksen: ne jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät ja ne jotka kannattava Helvan tekemää ja Saarion kannattamaa hylkäysehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: Antola Jouko Ek-Marjamäki Teija Haijanen Pauliina Helva Mika Hörkkö Jaana Koskinen Talvikki Laurèn Anders Maaskola Mika Mutala Tellervo Myllymäki Pekka, 2 vpj. Nieminen Raimo Nummentalo Juhani Ollila Matias Saario Mari Söderlund Nina Taimela Katja, 1 vpj Virolainen Anne-Mari Kanerva Ilkka, pj EI EI Puheenjohtaja Kanerva totesi suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annetun kuusitoista (16) -ääntä ja kaksi (2) EI-ääntä, jolloin pohjaesitys oli hyväksytty maakuntahallituksen päätökseksi. Hallintojohtaja Markku Roto p TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN HALL:17 /2009 Maakuntahallitus (mh ) päätti vahvistaa Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2011 käyttötalousosan käyttösuunnitelman siten, että käyttötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot ovat seuraavat: 1. kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla tiliryhmätaso ja 2. ohjelma- ja hankerahoitteisilla kustannuspaikoilla toimintakatetaso (0 euroa). Talousarvion toteutumaraportin perusteella kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla ei talousarvion 2011 käyttötalouden tiliryhmätasoilla ole ennakoitavissa sellaisia poikkeamia, jotka edellyttäisivät toimenpiteitä. Myöskään ohjelma- ja hanketoiminnan kustannuspaikoilla ei ole ennakoitavissa toimenpiteitä edellyttäviä poikkeamia. Oheismateriaali: Kuntarahoitteisten kustannuspaikkojen toteutuminen ajalta MR/PK/mk

13 Maakuntahallitus Sivu 99 Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi taloudellisten tavoitteiden toteutumisen ajalla Hallintojohtaja Markku Roto p , EDUNV:11 / VARSINAIS-SUOMEN LIITON OSALLISTUMINEN TURUN MESSUILLE Turun Messu- ja kongressikeskus järjestää Länsi-Suomen suurimman yleismessutapahtuman, Turun Messut. Tapahtuma juhlistaa samalla messu- ja kongressikeskuksen 50- vuotista taivalta. Teemoja ovat mm. rakentaminen, sisustaminen, työ, ympäristö, koulutus ja viestintä, vapaa-aika & hyvinvointi ja maanpuolustus. Vahvasti maakunnan kehittämisessä ja hyvinvoinnin rakentamisessa mukana olevat yhteistyökumppanit suunnittelevat yhteistä näkymistä messuilla, yhteisellä osastolla hyvinvointiteemaan keskittyen. Nämä yhteistyökumppanit ovat Turun kaupunki, Varsinais-Suomen liitto, Lounais- Suomen aluehallintovirasto (AVI) ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) sekä Turun työ- ja elinkeinotoimisto edustaen alueen kaikkia TE-toimistoja. Messuilla organisaatiot voivat lisäksi esitellä omaa toimintaansa ja tätä kautta vahvistaa imagoaan ja tunnettuuttaan kansan keskuudessa. Yhteisesiintyminen messuilla saa aikaan kustannussäästöjä ja päivystys voidaan hoitaa yhteistyössä. Panostus yhteistyöhön olisi yhteensä euroa (alv 0). Lisäksi tulee messuosaston rakentaminen, johon on varattu euroa. Kaikkiaan yhden yhteistyökumppanin osuus messuyhteistyön kustannuksista olisi noin euroa. JS/JÅ-Å Maakuntahallitus päättää, että Varsinais-Suomen liitto osallistuu yhteistyössä muiden aluekehittäjäorganisaatioiden kanssa Turun Messuille. Tiedottaja Jessica Ålgars-Åkerholm p , 67 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA ALUEK:76 /2010 Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toteutumisesta on vuosittain annettu raportti kesäkuun maakuntavaltuustolle. Seurantaa varten on asetettu seurantaindikaattorit ja jokaiselle ohjelman toimenpiteelle on Varsinais-Suomen liitosta määrätty yhdyshenkilö, jonka tehtävänä on toimenpiteen etenemisen seuraaminen ja tarvittaessa myös hankkeen edistäminen. Maakuntaohjelmassa on kolme toimintalinjaa: 1. Monipuolinen osaaminen ja kilpailukykyiset elinkeinot

14 Maakuntahallitus Sivu Eheä yhdyskuntarakenne ja vetovoimainen toimintaympäristö 3. Kattavat hyvinvointipalvelut ja turvallinen elämä Toimenpidekohtaisen raportin ja maakuntaohjelman seurantaindikaattorien perusteella on laadittu ohjelman toteuttamista koskeva yhteenveto Miten Varsinais-Suomi makaa, Maakunnan kehittämisen näkökulmia vuonna 2011 (oheismateriaalina 1). Aineistoa täydennetään maakuntavaltuustoa varten. Yhdyshenkilöiden laatimat toimenpidekohtaiset seurannat on koottu oheismateriaaliin 2 Miten maakunta makaa, Varsinais-Suomen maakuntaohjelman seuranta toimenpiteittäin vuonna Raportti on käsitelty liitossa yhdyshenkilöiden yhteiskokouksessa (MOT). PO/PP/MKy Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntaohjelman toteutumisen seurannan. Maakuntajohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että oheismateriaalin Vastuuhenkilöiden raportit maakuntaohjelman toteutumistilanteesta keväällä 2011 sivulta 23 toimenpiteen Kootaan kuntien yhteinen esteettömyyteen erikoistunut tieto yhteen paikkaan (resurssikeskus) arviolaatikosta poistetaan virke: Esteettömyystoiminnan näkökulma on ollut kapea, esim. näkövammaisia ei ole huomioitu. Erikoissuunnittelija Petteri Partanen, p , ALUEK:27 / TILANNEKATSAUS KOULUTUKSEN ENNAKOINNIN SUUNNITTELU (KESU) PROSESSISTA Koulutuksen ennakointia, erityisesti nuorten koulutuksen määrällistä ennakointia, on tehty Varsinais-Suomen liitossa nykyisen kaltaisessa muodossaan jo vuodesta 2002 lähtien. Tällöin maakunnan liitot pääsivät ensimmäisen kerran osallistumaan valtakunnalliseen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman päivitysprosessiin (KESU-prosessi). Maakunnat saivat esittää oman alueensa koulutukselliset tavoitteet (aloituspaikat) vuodelle 2008 (MH ) ja neljä vuotta myöhemmin vuodelle 2012 (MH ). Nyt on käynnissä kolmas KESU-kierros, johon maakunnat pääsevät mukaan. Vuonna 2011 valtioneuvosto hyväksyy loppuvuonna uuden koulutuksen ja tutkimuksen valtakunnallisen kehittämissuunnitelman vuosille Kehittämissuunnitelmasta annetun asetuksen (987/1998) mukaan suunnitelma sisältää mm. koulutuksen määrälliset kehittämistavoitteet vuodelle Päätöksenteon pohjaksi on valmistelua tehty opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla Koulutustarjonta ryhmässä (KT 2016). Ryhmän ehdottamien koulutustarjonnan tavoitteiden perustana on ollut Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Opetushallituksen laskentatyö. Opetushallitus on toimittanut maakuntiin uudet alueelliset laskennalliset työvoimatarpeeseen perustuvat koulutustarvelaskelmat, joiden perusteella maakunnat antavat lausunnon maakuntaryhmittäin/yhteistyöalueittain valtakunnallista KESU -prosessia varten. Maakuntiin toimitetut laskelmat ovat suuntaa antavia arvioita koulutustarpeiden mitoittamisesta.

15 Maakuntahallitus Sivu 101 KESU -prosessin alueellinen perusaikataulu vuonna 2011 on seuraava: 1) Maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaosto käsittelee laskentatuloksia ; 2) Touko-kesäkuun vaihteessa oppilaitosten edustajat kokoontuvat palautetilaisuuteen liiton kutsumana (erilliset tilaisuudet ammatillista peruskoulutusta antaville oppilaitoksille sekä ammattikorkeakouluille ja yliopistoille); 3) Kesäkuun alussa järjestetään neuvottelu Satakuntaliiton kanssa yhteismitallisesta esityksestä suhteessa alueellisiin koulutustarvelaskelmiin; 4) Voimassa olevan aikataulun mukaan maakuntaryhmien/yhteistyöalueiden (Varsinais-Suomi ja Satakunta) yhteinen esitys tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön , mikä edellyttää Varsinais-Suomen maakuntahallituksen käsittelyä ; 5) Varsinainen lausunto valtakunnallisesta KESUsta tulee antaa mennessä, mikä edellyttää Varsinais-Suomen maakuntahallituksen käsittelyä viimeistään Maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaoston asettama Varsinais-Suomen liiton ja keskeisten sidosryhmien muodostama KESU-työryhmä on lisäksi kokouksissaan valmistellut asiaa. Oheismateriaalina vertailutaulukko (kooste) koskien Varsinais-Suomen sekä Satakunnan että koko maan tavoitekehitystä. KESU-laskelma kokonaisuudessaan täydennettynä alueellisella työvoiman koulutusaloittaisella tarvearviolla on kokonaisuudessaan nähtävillä Varsinais-Suomen www-sivuilla koulutuksen ennakoinnin alla. Liiton www-sivua päivitetään tarvittaessa. PO/EH/MKy Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi ajankohtaiskatsauksen KESU prosessista. Erikoissuunnittelija Esa Högblom, p , Erikoissuunnittelija Mervi Kylmälä, p , 69 AJANKOHTAINEN KATSAUS MAAKUNTAVALTUUSTOLLE EDUNV:30 /2009 Maakuntavaltuustossa on perinteisesti ollut ajankohtainen poliittinen katsaus. LP/mk Maakuntajohtajan esitys Maakuntahallitus päättää, että maakuntavaltuuston kokouksessa ajankohtaisen katsauksen pitää Euroopan parlamentin jäsen Hannu Takkula.

16 Maakuntahallitus Sivu 102 Edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen , 70 MAAKUNNAN KÄSIKIRJAN JULKAISEMINEN EDUNV:12 /2011 Varsinais-Suomen liitto on neljän vuoden välein julkaissut Varsinais-Suomen käsikirjan. Kirjassa on esitelty maakunnan kunnat. Lisäksi teoksessa on tilastotietoja ja erilaisia luetteloita Varsinais- Suomesta. Kaksi vuotta sitten julkaistu kirja on ollut pitkään loppu. Sitä kysytään jatkuvasti, joten uuden kirjan tekeminen on perusteltua. Varsinais-Suomen käsikirja 2011 tehdään Varsinais-Suomen liiton omana työnä, joten kustannukset ovat painokustannuksia. Kirjan painos on 3000 kappaletta ja painokustannukset ovat noin 8000 euroa. Kustannukset otetaan julkaisu- ja markkinointimomenteilta. LP/mk Maakuntahallitus päättää, että Varsinais-Suomen liitto julkaisee Maakunnan käsikirjan Edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen p , EDUNV:13 / VÄHÄTORITAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN VALTAKUNNALLISTEN KOTISEUTUPÄIVIEN YHTEYDESSÄ TURUSSA Turun kesä 2011 on täynnä tapahtumia. Kulttuuripääkaupunkivuoden juhlatarjontaa rikastuttavat myös Valtakunnalliset kotiseutupäivät Päivien teema on Eurooppalainen kulttuuri Suomessa. Päivien järjestelyistä vastaa Turun kaupunki yhdessä Suomen Kotiseutuliiton ja Turku-seuran kanssa. Varsinais-Suomen liitto osallistuu myös kotiseutupäivien järjestelyihin. Kotiseutupäivien avajaisia vietetään perjantaina klo Vanhalla Suurtorilla. Lauantaina järjestetään retkiä, joilla pääsee tutustumaan esimerkiksi Turun saaristoon, lähiseudun kartanoihin ja puutarhoihin sekä lukuisiin taide- ja kulttuurikohteisiin. Illalla kokoonnutaan pääjuhlaan Turun messukeskukseen. Sunnuntaina järjestetään juhlajumalanpalvelus Turun tuomiokirkossa. Varsinais-Suomen liitto haluaa tehdä kotiseututyötä ja varsinaissuomalaista käsityötaitoa tunnetuksi ja järjestää siksi kotiseutupäivien yhteydessä ja yhteistyössä Event Companyn sekä Turkuseuran kanssa maakunnallisen tapahtuman klo 9-21 Turun Vähätorilla.

17 Maakuntahallitus Sivu 103 Maakunnan kotiseutuyhdistykset esittelevät toimintaansa. Maakunnan käsityöläiset tuovat torille korkeatasoisia käsityötuotteita eri puolilta maakuntaa. Tapahtuman kustannukset ovat euroa ohjelman laajuudesta riippuen. Kustannukset katetaan Kotiseutupäiviin varatusta määrärahasta. LP/HH/mk Maakuntahallitus päättää järjestää Valtakunnallisten Kotiseutupäivien yhteydessä maakunnallisen tapahtuman Vähätorilla Kulttuurisihteeri Hannele Hartikainen, p , 72 YHTEISPALVELUN EDISTÄMINEN VUOSINA EDUNV:4 /2011 Kirjeellään valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosasto viittaa PARAS-hankkeen selonteon linjauksiin, joiden mukaan: Kuntien ja yhteistoiminta-alueiden tulee laatia suunnitelma lähipalvelujen turvaamiseksi hyödyntäen erityisesti yhteispalvelun ja tietoteknologian mahdollisuuksia. Maakunnan liittojen tulee koordinoida tätä työtä alueellaan. Yhteispalvelua kehitetään voimakkaasti muun muassa yhteispalvelun laajentamishankkeella tavoitteena se, että vuoden 2011 loppuun mennessä jokaisessa kunnassa on yhteispalvelupiste, ellei palveluja ole muuten saatavissa. Vuoden 2011 loppua pidetään epärealistisena, joten aikajana on ulotettu vuoteen Tarkoituksena on, että tavoitteisiin päästään vuoden 2012 loppuun mennessä. Valtionhallinnon uudistuksen myötä maakunnan liitoille tuli tehtäväksi mm. yhteispalvelun edistäminen. Julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) mukaan yhteispalvelu on tapa tarjota julkishallinnon ja muita palveluja keskitetysti yhdestä paikasta. Kunnan ja valtion palveluntuottajien yhteistyöllä voidaan turvata monipuoliset ja laadukkaat palvelut niin haja-asutusalueilla kuin taajamissa. Lakia sovelletaan valtion viranomaisille, kunnallisille viranomaisille ja Kansaneläkelaitokselle kuuluvien avustavien asiakaspalvelutehtävien järjestämiseen ja hoitamiseen viranomaisten yhteistyönä. Yhteispalvelu sisältää asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista, asioiden vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvää neuvontaa sekä sähköisten palvelujen käytön tukemista. Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta (1096/2010) lisäsi lakiin vielä säännöksen, jonka mukaan valtiovarainministeriö johtaa yhteispalvelun valtakunnallista kehittämistä ja sovittaa yhteen viranomaisten palvelua koskevia toimenpiteitä. Valtioneuvosto on myös antanut asetuksen yhteispalvelurekisteristä. Molemmat säädökset tulivat voimaan Edellä mainitulla kirjeellään valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosasto pyytää maakunnan liittoja laatimaan yhdessä aluehallintovirastojen kanssa maakuntakohtaiset yhteispalvelun toimintasuunnitelmat. Suunnitelmassa tulee käydä läpi jokainen kunta mitä valtion palveluja kunnassa on

18 Maakuntahallitus Sivu 104 saatavilla ja miten palvelutarjontaa voitaisiin lisätä. Suunnitelma tulee toimittaa valtiovarainministeriölle mennessä. Kuten edellä on todettu, ensi vuoden loppuun mennessä jokaisessa kunnassa tulisi olla yhteispalvelupiste. n merkitys tulee jatkossa kasvamaan: käynnissä olevan Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe) projektin myötä valtio tulee tarjoamaan palvelujaan entistä enemmän tietotekniikan avulla verkossa. Alustavasti on sovittu, että Varsinais-Suomen liitto ja paikkatietoportaali Lounaispaikka tulevat olemaan projektissa mukana alueellisena pilottina. Kunnissa nämä etäpalvelut tullaan sijoittamaan yhteispalvelupisteisiin. Kunta, jossa yhteispalvelupistettä ei ole, on vaarassa jäädä ilman näitä palveluja. Etäpalvelun käyttöönoton pilotointi alkaa kuluvan kevään aikana Keski-Suomen ja Etelä- Pohjanmaan maakunnissa. Tuloksia saataneen kesän jälkeen ko. pilotteihin olisi varsinaissuomalaistenkin syytä tutustua. LP/RK/mk Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi yhteispalvelun edistämisen vuosina sekä, että maakuntakohtainen yhteispalvelun toimintasuunnitelma tuodaan maakuntahallitukseen kesäkuussa. Kunta-asiamies Raimo Korhonen p , HALL:66 / MAAKUNTAHALLITUKSEN NEUVOTTELU- JA TUTUSTUMISMATKA IRLANTIIN Maakuntahallituksen tutustumis- ja neuvottelumatkan kohteeksi on valmisteltu Irlantia. Matkan ajankohta on (lähtö keskiviikkona aamulennolla Turku-Kööpenhamina-Dublin, paluu Turkuun lauantaina päivällä lennoilla Dublin-Kööpenhamina Helsinki ja bussilla Helsinki-Turku. Monipuoliseen aluekehittämistä, hallinnollisia ja EU-näkökulmia sisältävään ohjelmaan on suunniteltu seuraavaa: suurlähettiläs Pertti Majasen vastaanotto, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofound, Institue for International and European Affairs, Dun Laoghairen pormestarin tapaaminen, The Mid-East Regional Authority (= liittoa hyvin pitkälti vastaava aluekehitysviranomainen), maaseutukierros. Ohjelma tarkentuu kevään ja kesän aikana. TN/KS Maakuntahallitus päättää tehdä tutustumis- ja neuvottelumatkan Irlantiin Erikoissuunnittelija Kirsi Stjernberg, ;

19 Maakuntahallitus Sivu 105 HALL:67 / CPMR:N BALTIC SEA COMISSIONIN YLEISKOKOUS, TUKHOLMA -HELSINKI Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton CPMR:n Baltic Sea Commission pitää tänä vuonna yleiskokouksensa ja samalla 15-vuotisjuhlakokouksensa laivalla Tukholmasta Helsinkiin (to-pe) Varsinais-Suomen liitto on järjestön jäsen. Maakuntahallituksen jäsen Talvikki Koskinen on CPMR:n Political Bureaun jäsen. Kokouksen teemat keskittyvät yleisten asioiden ohella erityisesti Itämeren ympäristön tilaan sekä Itämeren alue EU Venäjä suhteisiin. Ohjelma on oheismateriaalina. Tilaisuuteen rekisteröityminen on päättynyt JS/KS Maakuntahallitus päättää edustuksestaan CPMR:n Baltic Sea Comissionin yleiskokoukseen Erikoissuunnittelija Kirsi Stjernberg, p , MAANK:42 / LAUSUNTO TURUN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2035 VAIHTOEHTOJA NIIDEN ARVIOINTIA KÄSITTELEVÄSTÄ VÄLIRAPORTISTA Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa Turun kaupunginseudun rakennemalli työn toisesta väliraportista, jossa käsitellään rakennemallivaihtoehtoja ja niiden arviointia. Lausunto on pyydetty mennessä. Lausuntopyynnössä pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota seudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn sekä siihen mikä rakennemallivaihtoehto tai mitkä vaihtoehtojen osatekijät toteuttavat parhaiten rakennemallityölle asetettuja yleistavoitteita. Väliraportti on asetettu julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi väliseksi ajaksi. Turun kaupunkiseudun työssäkäyntialueen kuntiin Aura, Kaarina, Lieto, Länsi-Turunmaa, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Tarvasjoki ja Turku laaditaan kestävää kehitystä ja alueen vetovoimaisuutta edistävää rakennemallia. Se on jatkoa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen, eli PARAS -hankkeen kaupunkiseutusuunnitelmalle. Rakennemallin on tarkoitus ohjata kuntien maankäyttöä yleispiirteisesti. Luonteeltaan rakennemalli on kuntien yhteinen maankäyttöstrategia. Rakennemallia on jatkossa tarkoitus käyttää maakunta- ja yleiskaavoituksen pohjana. Työ jakautuu kolmeen vaiheeseen, joista kustakin järjestetään työpaja sekä laaditaan raportti, joka asetetaan nähtäville samanaikaisesti kun siitä pyydetään lausunnot ja esitellään yleisölle: 1. Suunnittelun lähtökohdat ja rakennemallin tavoitteet (väliraportti 1) 2. Rakennemallivaihtoehdot ja niiden vaikutusten arviointi (väliraportti 2) 3. Rakennemalli 2035 ja toteuttamisohjelma (loppuraportti) Maakuntahallitus antoi kokouksessaan lausunnon nykytilanteen inventoinnin ja analyysin sekä tavoiteosan sisältäneestä rakennemallityön ensimmäisestä väliraportista:

20 Maakuntahallitus Sivu 106 Maakuntahallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Turun kaupunkiseudun rakennemalli työn Lähtökohdat ja tavoitteet väliraportista. Tavoitteisto yhdessä siihen sisällytettyjen Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämistavoitteiden kanssa luovat hyvät edellytykset maankäytön ja liikenteen yhdistävän suunnittelun onnistumiselle. Samalla maakuntahallitus esittää huolensa kiristetyn aikataulun vaikutuksista suunnittelun laatuun ja työltä edellytettävän sitouttavan suunnitteluprosessin läpivientiin. Rakennemalli työn ohjausryhmä hyväksyi palautteen perusteella tarkistetun väliraportin ja työn tavoitteet kokouksessaan Työn yleistavoitteet hyväksytyssä muodossa: - Aluerakenteella vastataan globalisaation mukanaan tuomiin haasteisiin ja otetaan huomioon maakunnan asema Itämeren alueella osana Eurooppaa - Kaupunkiseudun kilpailukykyä suhteessa muihin kaupunkiseutuihin parannetaan - Elinkeinoelämän kehittymistä vahvistetaan - Imagoa ja omaleimaisuutta vahvistetaan tuomalla esiin alueen laatutekijöitä ja vahvuuksia - Nopean junaliikenteen yhteyksiä pääkaupunkiseudulle ja edelleen Pietarin suuntaan kehitetään - Kehitetään seudun vetovoimaa parantamalla rakennetun ympäristön laatua ja huomioimalla ympäristötekijöiden kasvava merkitys - Alueidenkäyttöä kehitettäessä vaalitaan alueen rikasta kulttuuriperintöä ja -maisemaa - Kaupunkiseudun kokonaisetua priorisoidaan - Kaupunkiseutua suunnitellaan toiminnallisena kokonaisuutena - Muodostetaan yhteinen näkemys kaupunkiseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen pitkän tähtäyksen päälinjoista - Luodaan kunnille ja alueille luontevat roolit ja profiilit osana seudun kokonaisuutta ja strategista kehittämistä - Maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelulla edistetään kestävää kehitystä sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen varautumista - Suunnitelmien toteuttaminen varmistetaan laatimalla konkreettiset toteuttamisohjelmat ja aiesopimukset Rakennemallityön toisessa vaiheessa on suunniteltu rakennemallivaihtoehdot ja arvioitu niiden vaikutuksia suhteessa työn tavoitteisiin. Rakennemallivaihtoehtoja käsiteltiin laajapohjaisessa työpajassa Vaihtoehtoasetelma hyväksyttiin työn ohjausryhmässä Toiseen väliraporttiin on koottu vaihtoehtovaiheen keskeiset vaikutukset. Turun kaupunkiseudun mahdollisten kasvusuuntien ja tiivistämismahdollisuuksien selvittämiseksi on laadittu työohjelman mukaisesti toisistaan eroavia rakennemallivaihtoehtoja. Vaihtoehtojen tarkoituksena on saada aikaan perusteltu linjapäätös kasvun suuntaamiselle sekä seudun liikenne- ja palveluratkaisuille. Vaihtoehtoasetelman selkeyttämiseksi alustavia vaihtoehtoja on työn aikana yhdistetty ja niiden kuvauksia on muokattu kärjistetympään suuntaan. Vaihtoehtoasetelma on kehittynyt työn aikana siten, että alustavista seitsemästä vaihtoehdosta on päädytty lopulta neljään, selvästi toisistaan eroavaan, vaihtoehtoon. Kahdessa vaihtoehdossa on alavaihtoehtoja, joissa kasvusta aiheutuva rakentaminen on suunnattu hieman erilaisin painotuksin. Vaihtoehdossa 1 Kotilo kasvu on suunnattu joko Turun, Raision ja Kaarinan muodostamalle ydinkaupunkialueelle (alavaihtoehto City) tai Naantalista Piikkiöön ulottuvalle ydinkaupunkialueen rannikkovyöhykkeelle (alavaihtoehto Merikaupunki). Vaihtoehdossa 2 Verkko kasvu on jaettu Naantalin, Turun, Raision ja Kaarinan muodostaman ydinkaupunkialueen ja ympäröivän alueen kuntakeskusten välillä kahdella erilaisella painotuksella. Vaihtoehdossa 3 Mustekala kasvu on painottunut ydinkaupunkiseudulta pääliikenneväylien suuntiin sormimaisesti kasvaville maankäyttövyöhykkeille. Vaihtoehdossa 4 Helmet kasvu painottuu radanvarsille asemataajamien yhteyteen.

21 Maakuntahallitus Sivu 107 Ohjausryhmä tekee linjapäätöksen varsinaisen rakennemallin sisältökysymyksistä kesäkuussa 2011 vaihtoehtoraportista saatavan palautteen perusteella. Ehdotus lopulliseksi rakennemalliksi valmistuu syksyllä Tavoitteena on, että visio Turun kaupunkiseudun kestäväksi kaupunkirakenteeksi vuonna 2035 on kuntien ja Varsinais-Suomen liiton käsiteltävänä alkuvuodesta Oheismateriaali: Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 Väliraportti 2 Rakennemallivaihtoehdot ja vaikutusten arviointi on toimitettu maakuntahallituksen varsinaisille jäsenille työpajakutsun ( ) yhteydessä. (Varajäsenet saavat raportin listan mukana). Lisäksi raportti on nähtävillä kokouksessa ja ladattavissa internet-sivuilta: Sivuilla on myös muuta rakennemallityöhön liittyvää aineistoa. HS/JV/pv Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus toteaa lausuntonaan Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 Väliraportti 2 Rakennemallivaihtoehdot ja vaikutusten arviointi -selvityksestä seuraavaa: Vaihtoehdot Rakennemallityön tavoitteiden mukaisesti kaupunkiseudulla tulee varautua uuden asukkaan väestönkasvuun ja uuteen työpaikkaan. Väestö- ja työpaikkatavoitteiden saavuttaminen edellyttää rakennemallityön muiden, ympäristön laatua, toiminnallisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantavien tavoitteiden toteutumista. Ainoastaan niiden avulla voidaan Turun kaupunkiseudun vetovoimaa kehittää suhteessa Suomen ja Itämeren alueen muihin kaupunkiseutuihin. Lopulliseen rakennemalliin tulee luonnosvaihtoehdoista valita ne elementit ja ensisijaisesti kehitettävät alueet, jotka parhaiten tukevat em. laatutavoitteiden toteutumista ja mahdollistavat varautumisen myös tavoiteltua hitaampaan kasvuun. Tavoiteltua hitaampi kasvu edellyttää selkeää yhteistä näkemystä kehitettävien alueiden priorisoinnista. Ilman priorisointia tapahtuva kehitys johtaa resurssien tuhlautumiseen ja kaupunkiseudun rakenteen hajoamiseen. Rakennemallivaihtoehtojen vaikutusten vertailu osoittaa, että voimakaskaan kasvu ei vaihtoehtojen kärjistämisestä huolimatta tuota suuria numeerisia eroja mm. liikenteen laskennallisiin päästöihin. Kestävien kulkutapojen (jalankulku, pyöräily, joukkoliikenne) kulkumuoto-osuustavoitteita ei saavuteta pelkästään uuden asumisen ja työpaikkojen sijoittamisella eri kaupunkirakenteen vyöhykkeille. Tämän vuoksi onkin tärkeää löytää eri vaihtoehdoista ne toimenpiteet, joilla on vaikutusta myös olemassa olevien alueiden kehittymiseen sekä asukkaiden ja muiden toimijoiden toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Asumisen sijoittumisen perusteella vaihtoehto Kotilo luo parhaat edellytykset kulkumuoto-osuustavoitteiden edistämiselle, silloin kun uutta väestöä sijoitetaan erityisesti jalankulku- ja jalankulun reunavyöhykkeille sekä joukkoliikennevyöhykkeille. Näille vyöhykkeille tehtävät kehittämistoimenpiteet hyödyttävät samalla vyöhykkeen olemassa olevaa rakennetta ja väestöä sekä vaikuttavat myönteisesti kulkumuoto-osuuksiin koko vyöhykkeellä. Vaihtoehdoissa 2 ja 3 joukkoliikenteen liikennöintituki muodostuu Kotilo-vaihtoehtoa suuremmaksi. Maakunnan menestys perustuu sen alueiden vetovoimaan ja kilpailukykyyn. Maakunnan keskuksen kehittäminen on koko maakunnan kehittymisen edellytys. Kasvun osoittaminen kaupunkiseudun ydinalueille vaihtoehdon 1 Kotilo mukaisesti tuo menestystä koko Turun kaupunkiseudulle ja edelleen muualle maakuntaan. Merikaupunki ja City alavaihtoehtojen sisältämistä elementeistä voidaan rakentaa toimiva yhdistelmä, jossa huomioidaan alueen erityispiirteet ja luodaan edellytykset modernille kaupunkirakenteelle joukkoliikennejärjestelmineen. Vaihtoehdossa Kotilo esitetty rai-

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Ajankohtaiset

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 28.1.2015 9:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 28.1.2015 9:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO YTK, 28.1.2015 9:30, Pöytäkirja 1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 24 Kokouksen avaus 25 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Työjärjestyksen hyväksyminen 27 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Idnet-verkoston

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Loimaan seutukunnan kehityskäytävähankkeet maankäytön kehittämisen näkökulmasta

Loimaan seutukunnan kehityskäytävähankkeet maankäytön kehittämisen näkökulmasta Loimaan seutukunnan kehityskäytävähankkeet maankäytön kehittämisen näkökulmasta Aluerakenteen seutukunnallinen kehittämisstrategia Kehittämisen päämääränä 2020: Vahvistaa koko seutukunnan tasapainoista

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta Tekninen lautakunta 48 21.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta 236/10.05.01/2014 TEKLA 48 Tekninen

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013. Hankerahoitusjaosto

PÖYTÄKIRJA 1/2013. Hankerahoitusjaosto PÖYTÄKIRJA 1/2013 Hankerahoitusjaosto 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Vanhusneuvosto AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 22 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 Tikkurila Yleiskaava-arkkitehti Christina Hovi 14.9.2012 Christina Hovi 1 MAL-kokonaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 KOKOUSAIKA torstaina 3. päivänä kesäkuuta 2010 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Maakunnan suunnittelujärjestelmä Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI ALUEIDEN KEHITTÄMISLAKI Maakuntasuunnitelma Valtakunnalliset alueidenkehittämisen tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava

Lisätiedot

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT 6.3.2013 Hannu Korhonen MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT Yhteisen kehittämistahdon muodostaja Strateginen suunnittelija ja kehittäjä Aktiivinen edunvalvoja 1 TOIMINNAN

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2009 Kirkkoneuvosto 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2009 Kirkkoneuvosto 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 12. päivänä elokuuta 2009 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Maija Jakkula Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa.

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa. Kunnanhallitus 308 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 60 10.11.2014 Kunnanhallitus 333 01.12.2014 Kunnanhallitus 341 08.12.2014 Kunnanhallitus 348 15.12.2014 Kunnanhallitus 26 26.01.2015 Kunnanhallitus 51 09.02.2015

Lisätiedot

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 25.3.2013 Kehittämispäällikkö Christina Hovi 1 Turun kaupunkiseudun MAL-aiesopimus Valtion

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x)

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13/30.07.2012 203 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa 30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Maakuntahallitus 27.5.2013

Maakuntahallitus 27.5.2013 Maakuntahallitus 27.5.2013 1. EU:n uuden ohjelmakauden rahoituksen alueellisesta jaosta Etelä ja Pohjois Suomen kesken saatiin aikaan neuvotteluratkaisu Kuten huhtikuun maakuntahallituksen ajankohtaisissa

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 16.04.2015 39. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 16.04.2015 39. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.04.2015 39 Kokousaika Torstai 16.04.2015 klo 19.00 20.16 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA 2013-2016 PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Aika: 13.11.2013 klo 16:30-20:00 Paikka: Villa Breda, takkahuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 28 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Haasteita ja kokemuksia

Haasteita ja kokemuksia Haasteita ja kokemuksia alueellisesta ennakoinnista Ennakointiseminaari 2011 Luova tulevaisuus 30. - 31.8.2011 Tulosaluejohtaja Seija Mattila Turun ammatti-instituutti Åbo yrkesinstitut 1 TAIn ennakointihanke

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.05.2010 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015 -3, KH 25.11.2015 18:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2015 Esityslista 28/2015 -2, KH 25.11.2015 18:00 Kokousaika Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 12.12.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.12.2013 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 34 Kuopion uusyrityskeskuksen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta Kokousaika Torstai 1. joulukuuta 2011 kello 19.00 21.10 Kokouspaikka Kirjaston yläkerta / Eino-Ollin tupa Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Heikinoja

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus 56 4.0.04 Kunnanhallitus 4.04.04 Kunnanhallitus 46 05.06.04 Talousjohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 0.0.04 797/0.0.00/0 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll.

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll. sivu 1(9) nro 3/2009 Elin: Hallitus Aika: 16.2.2009 klo 9.00 10.35 Paikka: Päätöksentekijät Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone, R 0, Vaasan keskussairaala Gun Kapténs Per Hellman, varapj. Jan Erik Granö

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 18 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 4 Pöytäkirjan tarkastus 20 5

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.03.2013 klo 17.00 17.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) KOKOUSAIKA Maanantaina 27.10.2014 klo 18.00-19.05 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa. Tapio Kainu, poistui 14:37

Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa. Tapio Kainu, poistui 14:37 KOKOUSAIKA 29.5.2013, klo. 14:00-16:30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa Varsinaiset jäsenet Jan Hänninen

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 46 Luokanopettajan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00-17.40 Kokoushuone 1 (khall) Nro 15 / 2015

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot