VARHAINEN TURKU. Turun varhaisvaiheet tutuiksi kaikille kaupunkilaisille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAINEN TURKU. Turun varhaisvaiheet tutuiksi kaikille kaupunkilaisille"

Transkriptio

1 VARHAINEN TURKU 1 Turun varhaisvaiheet tutuiksi kaikille kaupunkilaisille Tiedottaminen ja yleisön huomioonottaminen Varhainen Turku tutkimushankkeen aikana Kirsi Majantie

2 Varhainen Turku tutkimushanke ja sen tavoitteet 2 Ajatus Turun kaupungin varhaisvaiheita selvittelevästä arkeologisesta kaivaushankkeesta lähti liikkeelle kaupungin juhlavuoden valmistelujen ja kulttuuripääkaupunkikilvoittelun innoittamana. Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi kolmivuotisen hankkeen käynnistämisen vuoden 2004 alussa. Hanke sai nimekseen Varhainen Turku, ja se alkoi Turun maakuntamuseon suorittamilla arkeologisilla kaivauksilla tuomiokirkon vieressä elokuussa Kaivaukset jatkuivat seuraavan vuoden kesällä ja vuosi 2007 varattiin jälkitöiden tekemiseen ja tutkimustulosten kokoamiseen. Hankkeen päärahoittaja on Turun kaupunki, ja sen muita tukijoita ovat olleet Turun kaupungin Kunnallis- tekniikka, Tilalaitos ja Kulttuurikeskus, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Turun yliopiston maaperägeologian ja museologian laitokset, Turun maakuntamuseon ystävät ry, Turkuseura Åbosamfundet ry, Aboa Vetus & Ars Nova museot, Aurajoen Puhelin oy, SparkNet, WSOY, Stiftelsen för Åbo Akademi ja HIT History in Town -hanke. Turun kaupungin iästä, syntyhistoriasta ja varhaisen asutuksen laajuudesta on esitetty erilaisia tulkintoja vuosikymmenten aikana luvun alussa kaupungin arveltiin syntyneen Unikankareen kummun eli nykyisen tuomiokirkon ympärille jo 1200-luvun alkupuolella. Ajatus perustui paavin bullaan vuodelta 1229, jossa määrättiin piispanistuimen siirrosta sopivammalle paikalle. Myöhemmin vakiintui kuitenkin käsitys, että tämä olisi tarkoittanut piispanistuimen siirtoa sen ensimmäiseltä paikalta Nousiaisista Koroisiin, ja että kaupunkia olisi alettu rakentaa Unikankareen kummun ympärille vasta vuosisadan jälkipuoliskolla. Paikalla ajateltiin olleen saksalaisten kauppiaiden siirtokunta ja puinen kirkko. Tämäkin ajatus on myöhemmin hylätty ja uudemman tutkimuksen mukaan kirkon rakentaminen ja kaupunkiasutuksen syntyminen ajoittuisivat vasta 1200-luvun lopulle. Varhainen Turku - tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää kaupungin varhaisia vaiheita arkeologian keinoin. Aikaisemmat kaupunkialueella tehdyt kaivaukset ovat liittyneet erilaisiin rakennushankkeisiin, eivätkä ne ole ulottuneet tuomiokirkkoa ympäröiville puistoille, aukioille ja katualueille eli aivan keskiaikaisen kaupungin ytimeen. Pieniä kadunparannustöitä ja viemäröintitöitä alueella on toki tehty, mutta ei vanhimpiin kulttuurikerroksiin ulottuvia kaupunkiarkeologisia tutkimuksia. Myös kirjallinen lähdeaineisto, joka voisi valaista kaupungin rakentamisen ajoitusta, on niukkaa. Varhainen Turku tutkimushanke antoi näin ollen ainutlaatuisen mahdollisuuden kaupungin varhaisvaiheiden tutkimiseen aivan keskiaikaisen kaupungin ydinalueella.

3 3 Kaivauksia suoritettiin vuonna 2005 eli ensimmäisenä kaivausvuotena välisenä aikana ja vuonna 2006 kaivauksia jatkettiin välisenä aikana. Yhteensä kaivauksia suoritettiin siis noin kuuden kuukauden ajan. Lisäksi molempina vuosina tehtiin talviaikana myös jälkitöitä. Ensimmäisenä vuotena kaivausalueita oli kolme. Niistä laajin sijaitsi tuomiokirkon ja Vanhan Akatemiantalon välisellä alueella. Toinen alueista sijaitsi kirkon ja Brahenpuiston välisellä alueella ja kolmas Tuomiokirkonpuistossa. Toisena vuotena kaivaukset jatkuivat kahdella ensin mainitulla alueella. Kaivausalueiden yhteinen laajuus oli 126 m². Kaivausvuosien välissä ja jälkeen hanke on jatkunut jälkitöillä, joiden aikana tutkijat ovat analysoineet kaivausten aikana saatua tietoa ja talteen otettua aineistoa. Vuoden 2007 aikana jälkityöt valmistuvat lopulliseksi raportiksi, tietokoneelle piirretyiksi kartoiksi, kaavioiksi ja luetteloiksi. Kentällä käsin piirretyt kartat täytyy piirtää puhtaiksi tietokoneella ja kaivauksilla tulkitut havainnot löydetyistä rakenteista ja maakerroksista siirtää tietokantaan. Lopulta näiden pohjalta kirjoitetaan kaivausraportti, jossa muodostetaan kokonaiskäsitys tutkitun alueen asutus- ja rakennusvaiheista. Myös kentällä taltioidut löydöt täytyy luetteloida, niin että jokainen niistä saa oman numeronsa museon kokoelmiin siirtymistä varten. Löydöt vaativat luetteloinnin lisäksi myös konservointia, jonka aikana ne puhdistetaan, kuivataan ja käsitellään erilaisin kemiallisin ainein, jotta ne säilyvät myös tulevien sukupolvien nähtäviksi, ja jotta ne voidaan laittaa esille esimerkiksi näyttelyihin. Erityisesti orgaanisista materiaaleista (kuten puu, luu ja nahka) valmistetut esineet vaativat useiden kuukausien hitaan konservoinnin. Kaivausten aikana otettiin lisäksi lukuisia maa- ja ajoitusnäytteitä, jotka päätyvät eri alojen tutkijoiden analysoitaviksi, ja joiden tulokset lisätään lopulta raportteihin. Esimerkiksi kaivausten puunäytteet on ajoitettu dosentti Pentti Zetterbergin toimesta Joensuun Yliopiston Dendrokronologian laboratoriossa ja kasvinäytteet on analysoinut dosentti Terttu Lempiäinen Turun yliopiston biologian laitokselta.

4 Kaivausten etenemisestä ja niiden alustavista tuloksista tiedottaminen 4 Usein kaivausten tulokset jäävät museon seinien sisälle ja vain pienen tutkijajoukon tietoisuuteen. Kaivausten tulokset julkaistaan tavallisesti vain museossa säilytettävissä raporteissa ja kaivauksilta löytyneet esineet paljastavat merkityksensä vasta huolellisen puhdistuksen ja konservoinnin jälkeen. Varhainen Turku tutkimushankeen tavoitteena oli tuoda tietoa kaivausten tuloksista jo kaivausten aikana ja asettaa esille mahdollisuuksien mukaan kunkin viikon mielenkiintoisimpia löytöjä. Kaivausten edistymisestä ja niiden aikana tehdyistä löydöistä kertominen oli tärkeällä sijalla jo kaivauksia suunniteltaessa. Koska kaivaukset olivat kaupungin lahja kaupunkilaisille, katsottiin tiedottamisen olevan yksi tärkeä osa kaivausten toteuttamista. Kaivauksille järjestettiin yleisökierroksia, niiden tuloksista pidettiin lehdistötilaisuuksia tiedotusvälineiden edustajille ja niiden etenemisestä kerrottiin nettisivuilla. Kaivauksilta tehtyjä esinelöytöjä asetettiin lisäksi esille Aboa Vetus & Ars Nova museon aulaan ja Vanhalle Raatihuoneelle, ja kaivausten tuloksia esiteltiin erilaisissa yleisötilaisuuksissa. Viikon löydöt olivat esillä myös Turun Sanomien viikkoliitteen palstalla ja niistä kirjoitettiin säännöllisesti Åbo Underrättelser lehteen. Myös koululaisille tarjottiin mahdollisuus tutustua kaivauksille oppaan kanssa ja kaivauksilla oli mukana kaupunkilaisista valittuja vapaaehtoiskaivajia. Jotta kaivausalueiden reunoille olisi ollut mahdollisimman helppo pysähtyä seuraamaan kaivausten edistymistä, rajattiin alueet mahdollisimman kevyin aidoin. Myös löytöjä pyrittiin konservoimaan jo kaivausten aikana, niin että ne saatiin esille mahdollisimman pian löytymisensä jälkeen. Koska kaivauksilla työskentelevillä tutkijoilla ei aina ole mahdollisuutta irrottautua työstään kertomaan yleisölle kaivausten edistymisestä, palkattiin tähän tehtävään erityinen pr-arkeologi. Ensimmäisenä kaivausvuotena paikalla oli yksi pr-arkeologi ja toisena kaivausvuotena heitä oli jo kaksi. Kaivausten aikana pyrittiin niiden edistymisestä ja alustavista tuloksista tiedottamaan sekä ohikulkeville ihmisille että yleisöopastusten välityksellä paikalle varta vasten kaivauksia katsomaan tulleille ihmisille. Lehtijuttujen, radiohaastattelujen ja tv-uutisointien välityksellä kaivauksista saivat tietoa myös ne ihmiset, jotka eivät välttämättä päässeet tutustumaan niiden edistymiseen paikanpäällä. Koska tavoitteena oli saada uutta tietoa Turun varhaisvaiheista ja iästä, olivat kiinnostuneet ihmiset sekä tavallisia ohikulkijoita että asiasta kiinnostuneita tutkijoita. Kaivaukset etenivät suunnitelmien mukaan ja niiden aikana kaivausten alussa asetettuihin tutkimuskysymyksiin saatiin runsaasti uutta valoa.

5 Kaivausalueiden valinta ja kaivausten tulokset 5 Kaivausalueiden valintaan vaikuttivat tietyt kaupungin syntyyn ja kehittymiseen liittyvät tutkimuskysymykset. Tuomiokirkonpuistossa sijainneen kaivausalueen valinnan takana oli selvittää joen ja kirkon välisten kaupunkitonttien ikää. Aikaisemmin on oletettu, että kirkon ja joen välinen alue olisi ollut varhaisinta kaupunkialuetta, ja että se olisi ollut tiheään rakennettu aina jokirantaan asti jo 1200-luvun lopulla. Alueelta löytyi luvuille ajoittuvaa esineistöä, mutta rakenteita vain muutama, jonka perusteella alue näyttää olleen pihaaluetta keskiajalta aina 1700-luvulle asti. Löytöaineiston perusteella vanhimmat kaupunkirakentamiseen liittyvät kerrostumat ajoittuivat 1300-luvun alkupuolelle. Niiden alta tuli esiin koukkuauran jälkiä, jotka viittaavat alueen olleen ennen kaupunkitonttien rakentamista viljelyskäytössä. Tuomiokirkon ja Brahenpuiston välisellä alueella tutkittiin Kirkkokadun ja sen varrella sijainneiden rakennusten vaiheita. Katu kulki tuomiokirkolta Suurtorille. Se näkyy 1630-luvun kaupunkikartassa ja sen tiedetään olleen yhden Turun tärkeimmistä kaduista jo keskiajalla. Kaivausten tavoitteena oli selvittää kadun ikä ja sen kuuluminen kaupungin varhaisimpaan asemakaavaan sekä tutkia rakennuksia sen varrella. Ensimmäisenä vuotena kaivettiin esiin Kirkkokadun eriaikaisia pintoja ja toisena vuotena kaivettiin aluetta kadun joenpuoleisella tontilla. Kaivausten perusteella katu rakennettiin aikaisintaan 1300-luvun alussa. Se oli ensin maapäällysteinen, 1300-luvun lopulta tai 1400-luvun alusta lähtien puilla katettu ja luvuilla mukulakivipäällysteinen. Rakennukset kadun varrella olivat ensin puisia ja 1400-luvun lopussa tai 1500-luvun alussa paikalle rakennettiin kivitalo. Kivitalo oli käytössä aina vuoden 1827 suurpaloon

6 6 asti. Talon sisäosissa oli säilynyt eriaikaisia lattiatasoja, joista toiseksi vanhimman alta löytyi 14 klippinkiä eli neliskanttista rahaa sisältänyt rahakätkö. Rahat ajoittuvat vuosien väliseen aikaan. Kivitalon alta paljastui esiin usean eriaikaisen puurakennuksen jäännöksiä. Vanhimmasta rakennuksesta löytyi polttamattomista tiilistä muuratun uunin perustus. Löytöaineiston perusteella rakennus oli pystytetty aivan 1300-luvun alussa. Se alta tuli esiin koukkuauran jälkiä, samoin kuin Tuomiokirkonpuistossa. Tuomiokirkon ja Vanhan Akatemiantalon välisellä alueella selviteltiin keskiaikaisen Koulutorin muodostumista. Alueella tiedetään 1630-luvun kartan mukaan sijainneen torin, ja paikalla on ajateltu olleen torin jo kaupungin varhaisessa vaiheessa. Kaivausten tavoitteena olikin selvittää torin ikä. Kaivausten aikana selvisi, että vanhimmat torikerrostumat ajoittuvat 1400-luvun puoliväliin, ja että ennen toria paikalla oli sijainnut puurakennuksia. Niistä vanhin ajoittuu 1300-luvun alkuun ja nuorin luvun lopulle. Vanhimman puurakennuksen alta tuli esiin viljelystä kertovien koukkuauran jälkiä, samoin kuin muilta kaivausalueilta luvun alussa paikalle oli rakennettu kiviperustainen rakennus, joka tuhoutui tulipalossa 1400-luvun puolivälissä ja paikalle muodostui tori. Tori oli ensin maapintainen ja sen reunassa kulki mukulakivillä päällystetty kulkutaso, joka johti tuomiokirkon muurissa sijainneeseen katedraalikouluun. Myöhemmin kulkutaso päällystettiin tiilillä luvulla tori päällystettiin kauttaaltaan kivillä. Torikiveyksen lounaisreuna sijaitsi hieman eri paikoilla eri aikoina. Se uusittiin viimeisen kerran luvulla. Tutkimushankkeen aikana siis selvisi, että rakentaminen Unikankareen kummun vieressä alkoi 1300-luvun alussa, ja että ennen tätä paikalla oli ollut peltoja. Vasta 1300-luvun ensimmäiset vuodet näyttävät olleen voimakkaan kaupunkirakentamisen aikaa. Kaupungin varhaisvaiheita valaisevan tiedon lisäksi kaivaukset tuottivat runsaan löytömateriaalin, joka kertoo turkulaisten elämästä, heidän harjoittamistaan käsitöistä ja kaupasta eri vuosisadoilla. Vanhimmat löydöistä ajoittuvat ja 1300-lukujen vaihteeseen ja nuorimmat 1700-luvulle. Kaivauksilla taltioitiin kaiken kaikkiaan esineen palaa, ja suurimpia löytöryhmiä olivat keramiikka-, lasi-, nahka-, ja puuesineet. Löydöt kertovat muun muassa siitä minkälaisista tavaroista turkulaisten talous koostui, miten heidän kotinsa sisustettiin ja lämmitettiin, mitä käsitöitä he harjoittivat, mitä kotieläimiä kodeissa pidettiin ja minkälaisia kasveja niiden mailla kasvatettiin. Tuontitavaroina Turkuun kulkeutuneet esineet kertovat kauppakontakteista ja muualta omaksuttujen esinemuotojen mukanaan tuomista uusista ruoka- ja juomatavoista sekä talojen sisustuksen ja lämmityksen uudistumisesta.

7 Lehdistötilaisuudet tiedotusvälineille 7 Kaivausten etenemisestä ja alustavista tuloksista pidettiin lehdistötilaisuuksia ensimmäisenä kaivausvuotena kahden viikon väliajoin ja toisena kaivausvuotena kolmen viikon väliajoin. Kaivaukset saivat erittäin kiitettävästi julkisuutta ja ne olivat lehdistötilaisuuksien jälkeen esillä sekä paikallisissa lehdissä, tv-uutisissa että radiokanavilla. Myös valtakunnalliset lehdet ja tv-kanavat uutisoivat kaivauksista muutamaan otteeseen. Vuonna 2005 paikanpäällä kävi lisäksi TV1 kuvausryhmä tekemässä ohjelmaa Ylen avoimen yliopiston arkeologiaa käsittelevään sarjaan. Vuonna 2006 Yle kuvasi kaivauksilla pätkiä myös Agricolaa käsittelevään ohjelmaan. Vuonna 2005 kaivausten johtajaa Aki Pihlmania haastateltiin suorassa lähetyksessä MTV3:n Ihana Aamu lähetykseen ja Aki Pihlman sekä tutkija Liisa Seppänen kertoivat kaivausten tuloksista ja niihin liittyvistä tutkimuksista Turku-Tv:n puolentunnin mittaisessa erikoislähetyksessä. Aki Pihlman kertoi kaivausten edistymisestä ja tuloksista myös Turun yliopiston tiedetoimittajille järjestetyssä tiedotustilaisuudessa vuoden 2006 Tiede- ja Kirjamessuilla. Myös kaivausvuosien välisenä talvena tiedotusvälineet olivat kiinnostuneita kaivausten tulosten analysoinnista ja löytöjen konservoinnista, ja jälkimmäisestä kirjoitettiin laaja juttu Turun Sanomiin keväällä 2006, ennen uuden kaivauskauden alkua. Kaukaisin juttu kirjoitettiin joulukuussa 2005 Floridassa ilmestyvään Finlandia Weekly -lehteen, jonka toimittaja oli löytänyt tietoa kaivauksista museon nettisivuilta, ja pyysi lupaa jutun tekoon ja kaivauskuvien julkaisuun. Myös vuoden 2006 kaivaukset tavoittivat tiedotusvälineitä Suomen ulkopuolelta, kun heinäkuussa löydettyä rahakätköä uutisoitiin aina venäjänkielisillä nettisivuilla asti. Myös pr-arkeologin työnkuva kiinnosti tiedotusvälineitä, ja siitä tehtiin juttuja myös erikseen. Kaivausten päätyttyä oli Varhainen Turku -hanke esillä myös vuoden 2007 Taide- ja Antiikkimessuilla, joissa kaivausten esineistöä esiteltiin Turun maakuntamuseon messuosastolla. Lehdistötilaisuuksia pidettiin vuonna 2005 seitsemän kappaletta, ja vuonna 2006 viisi kappaletta. Yksi lehdistötilaisuus järjestettiin lisäksi vuoden 2005 kaivausten päätyttyä Turun yliopistossa pidetyn yleisötilaisuuden yhteydessä. Lehdistötilaisuuksien jälkeisiä lehtikirjoituksia ilmestyi ensimmäisenä

8 8

9 9 kaivausvuotena 48 kappaletta ja toisena vuotena 39 kappaletta. Tässä lukumäärässä ovat mukana myös viikon löydöistä Turun Sanomien viikkoliitteeseen Extraan kirjoitetut jutut, mutta siinä eivät ole mukana mahdollisesti pienten paikallislehtien kirjoitukset, jotka eivät tulleet tiedottajien tietoisuuteen. Myös radiojuttuja ja tv-uutisten haastatteluja tehtiin jokaisen lehdistötilaisuuden aikana. Ensimmäisenä vuotena radiohaastatteluja tehtiin 20 kappaletta ja tv-lähetyksissä kaivaukset mainittiin 10 kertaa. Toisena vuotena vastaavat luvut olivat 17 ja 7. Lisäksi kaivauksista tehtiin juttuja myös pieniin erikoislehtiin, kuten Turun kaupungin ja Åbo Akademin henkilöstölehtiin, Turun yliopiston Aurora lehteen, Turun maakuntamuseon museotiedote lehteen, esihistoriamatkailua käsittelevään Louhittua lehteen ja Turun maakuntamuseon ystävien jäsenlehteen Arkeologia Nyt!. Myös erilaisilla nettipalstoilla kirjoitettiin kaivauksista ja tehtiin haastatteluja niiden etenemisestä. Kaivauksista kirjoitettiin esimerkiksi Turun yliopiston Argumentit palstalle ja Unikankare nimiseen nettijulkaisuun. Kaivaukset pääsivät myös yhdeksi kohteeksi Virtual Turku nettisivuille, jossa turkulaisia kohteita on kuvattu 360 astetta pyörivän kameran avulla. Uutiskynnys rikottiin myös Ilta-Sanomia myöten, kun heinäkuussa löydetty rahakätkö pääsi lehden sivuille viittauksena sillä saadun oluen määrään. Vuosi 2005 Lehtijuttuja 48 kpl Radiohaastatteluja 20 kpl Lyhyitä artikkeleja 5 kpl Nettijuttuja 7 kpl TV-uutisointeja 10 kpl Yhteensä 90 kpl Vuosi 2006 Lehtijuttuja 39 kpl Radiohaastatteluja 17 kpl Lyhyitä artikkeleja 6 kpl Nettijuttuja 6 kpl TV-uutisointeja 7 kpl Yhteensä 75 kpl

10 Viikon löydöt esillä Aboa Vetus & Ars Nova museon aulassa ja Vanhalla suurtorilla 10 Viikon löydöt olivat esillä molempina vuosina Aboa Vetus & Ars Nova museon aulassa ja Vanhan Raatihuoneen ikkunassa. Uudet löydöt laitettiin esille joka perjantai, ja niistä kertovat nettisivut uusittiin samana päivänä. Viikon löydöille oli varattu palsta myös Turun Sanomien viikkoliitteessä Extrassa ja niistä kirjoitettiin säännöllisesti Åbo Underrättelser lehdessä. Ensimmäisenä kaivausvuotena esillä ehti olla 20 löytöä ja toisena vuotena 22 löytöä. Esille pyrittiin asettamaan viikon mielenkiintoisimmat esinelöydöt, mutta konservoinnista johtuen, laitettiin jotain löytöjä esille myös muutaman viikon viiveellä, koska niitä ei voitu asettaa esille ilman asianmukaista kuivausta ja konservointia. Viikon löydöistä kertovat tekstit pyrittiin yhdistämään kaivauksilla löydettyihin rakenteisiin ja tonteilla asuneisiin ihmisiin. Esineteksteissä pyrittiin selvittämään mahdollisimman lyhyesti ja kiinnostavasti, miksi juuri kyseinen esine oli valittu viikon löydöksi, mikä sen ajoitus ja käyttöhistoria olivat, ja minkälaista tietoa sen avulla on mahdollista saada aikakauden historiasta ja erityisesti paikalla asuneiden turkulaisten elämästä, käsitöistä ja kaupasta. Rahoista esillä oli Juhana III:n aikaisia hopearahoja vuosilta 1573 ja 1578 sekä 14 kappaletta vuosien välisenä aikana lyötyjä neliskanttisia kolikoita eli klippinkejä. Jälkimmäiset olivat erityisen kiinnostavia, koska ne löytyivät Kirkkokadun varrella sijainneen kivitalon tiililattian alta, jonne ne oli todennä- köisesti kätketty pian rahojen lyöntivuosien jälkeen. Kaivausten alkuvaiheissa esillä oli liitupiippujen katkelmia, uunikaakeleita ja ikkunalasien sirpaleita. Liitu- eli tupakkapiiput tulivat käyttöön 1600-luvun alussa, joten sitä vanhemmista kerroksista niitä ei luonnollisesti enää löytynyt. Nuorimpiin löydöistä kuuluivat myös 1600-luvun lopulle ajoittuva miekan rystyssuoja ja 1700-luvun alkuun ajoittuvat barokkikaakeleiden palat. Nuorimmista kerroksista löytyi myös runsaasti ikkunalasien sirpa-

11 11 leita, mutta ikkunalasia löytyi myös keskiajan kerroksista. Hienoimmat esillä olleista ikkunalasien paloista olivat maalauskoristeltuja, ja ne olivat todennäköisesti peräisin tuomiokirkon ikkunoista. Muita esillä olleita kaakeleiden paloja olivat 1500-luvun loppupuolelle ajoittuvat reliefikoristeisten levykaakeleiden palat ja luvuille ajoittuvat ruukkukaakeleiden palat. Vanhimmat kaakeleista ajoittuvat löytöyhteytensä perusteella 1400-luvun puoliväliin ja ovat vanhimpia Suomesta tähän mennessä löytyneitä uunikaakeleita. Myös 1400-luvuille ajoittuvia rakennustiiliä ja muototiiliä oli esillä viikon löytöinä. Muototiilet löytyivät Koulutorin poikki kulkeneesta kävelytasosta. Ne oli siis otettu uusiokäyttöön kadun päällysteinä, mutta alun perin ne olivat todennäköisesti kuuluneet tuomiokirkon holveihin. Vapaa-ajanvietosta kertovista löydöistä esillä olivat luuluistin, munniharppu ja arpakuutio. Ne ajoittuivat luvuille. Luuluistimia ja suulla soitettavia munniharppuja löytyi kaivauksilta vai yhdet kappaleet, mutta arpakuutioita, shakkinappuloita ja muita pelinappuloita löytyi sitä vastoin useita. Ratsastukseen liittyi 1400-luvulle ajoittuva tähdenmuotoinen kannuksen pyörä. Käsitöiden har-

12 12 joittamisesta voitiin kertoa esillä olleiden värttinänpyörien sekä silmä- ja nuppineulojen avulla, ja kaivausalueiden lähettyvillä ammattiaan harjoittaneesta sepästä kertoi kaivauksilta löytynyt valinmuotti. Esillä oli myös puusta veistetty verkonkoho, jonka toiselle tasaiselle pinnalle oli kaiverrettu puumerkki. Jälkimmäiset ajoittuivat 1400-luvulle. Asuntojen sisustukseen ja huonekaluihin liittyviä esineitä löytyi kaivauksilta vain hyvin vähän. Edellä mainitut kaakelit olivat osa si- sustusta, mutta puisista huonekaluista ei ole tavallisesti jäänyt jäljelle kuin arkkujen heloja ja avaimia. Kaunein ja erikoisin arkun tai lipaston koristeheloista oli myös viikon löytönä. Sen keskustaa koristi ristikuvio ja se voitiin ajoittaa 1400-luvulle. Kaunistautumisesta kertovat myös ja 1400-luvuille ajoittuvat luinen kampa ja rengassolki. Jälkimmäinen oli erityisen mielenkiintoinen, koska sen kehään oli kuvattu yhteen liitetyt kädet ja kirjoitettu teksti AVE MARIA. Sen tulkittiin olevan niin sanottu

13 13 uskollisuussolki, joka symbolisoi kihlaparin uskollisuutta ja rakkautta. Kaivausten suurimpia löytöryhmiä olivat keramiikka- ja lasiesineiden palat, ja niitä oli eniten esillä myös viikon löytöinä. Keramiikka-astioista esillä oli keskiajalle tavallisia kolmijalkapatoja ja kivisavikannujen paloja, mutta myös erikoinen lavabon eli käsienpesuastian kaatonokan katkelma. Sen pää oli possun muotoinen ja se voitiin ajoittaa 1500-luvun alkupuoliskolle. Muita erikoisia keramiikka-astioita olivat muun muassa 1400-luvun alkupuolelle ajoittuvat ruudukkokuvioisten kivisaviastioiden palat. Sekä esillä olleet keramiikkaastioiden palat että lasipikarien sirpaleet olivat tuontia Saksasta tai Alankomaista. Lasiastioista löydöissä esiintyi erilaisia lasilangoin ja -nypyin koristeltuja pikareita, joista vanhimmat ajoittuvat 1300-luvulle. Kaivausten loppua kohden löytöjen esille asettamisen ongelmaksi nousi niiden kon-

14 14 servointi. Keskiajan kosteista kerroksista löydetyistä esineistä suuri osa oli orgaanisista materiaaleista, kuten puusta, luusta tai nahasta valmistettuja, eikä niitä voitu asettaa esille ilman konservointia. Joitain esineitä laitettiin kuitenkin esille vesiastioissa, jolloin niiden kosteusolosuhteet pysyivät samoina kuin maasta löydettäessä. Yksi sarvesta valmistettu veitsen kahva saatiin kuitenkin laitettua esille konservoituna, mutta puisten kimpiastioiden palat ja stylusten eli kirjoituspuikkojen katkelmat asetettiin esille veteen upotettuina. Nahkaesineiden kohdalla esineiden esillepano ei kuitenkaan onnistunut, koska maasta löytyessään esimerkiksi nahkakenkä on lysähtänyt lähes tunnistamattomaan muotoon. Vuonna 2005 ei sen vuoksi voitu asettaa esille lainkaan nahkaesineitä, mutta vuonna 2006 esille asetettiin yksi edellisen vuoden nahkakenkä ja veitsen tuppi.

15 Infotaulu ja nettisivut 15 Kaivausten edistymisestä tiedotettiin vuonna 2005 museon nettisivuilla osoitteessa ja vuonna 2006 Aurajoen Puhelin Oy sponsoroi projektille omat nettisivut osoitteessa Nettisivuilla oli sekä pysyvä osuus, jossa kerrottiin laajemmin Turun maakuntamuseon toiminnasta, Turun kaupungin historiasta ja Varhainen Turku -tutkimushankkeesta, sekä kaivausten edistymisestä kertova vaihtuva osuus, jossa esiteltiin myös viikon löytöjä ja tiedotet- tiin kaivauksiin liittyvistä opastuksista ja tapahtumista. Nettisivuilla oli myös pr-arkeologin yhteystiedot, joihin yleisö saattoi kirjoittaa kaivauksiin liittyviä kysymyksiä. Niitä tulikin kiitettävästi, sekä tapahtumiin että löydettyihin esineisiin liittyen. Kaivausten edistymisestä tiedotettiin myös kaivausalueiden vieressä sijainneessa infotaulussa. Sekä nettisivujen että infotaulun tekstit uusittiin samaan aikaan lehdistötilaisuuksien kanssa eli kahden tai kolmen viikon väliajoin. Nettisivut olivat sekä suomen että ruotsinkieliset, ja englanniksi nettisivuilta löytyivät tärkeimpien tietojen lyhennelmät. Myös infotaulun tekstit olivat suomen- ja ruotsinkielisiä, ja englanniksi teksteistä tehtiin lyhennelmät. Lisäksi WSOY piti vuonna 2005 yllä valtakunnallista koulujen opettajille suunnattua nettisivustoa, jossa kerrottiin kaivausten edistymisestä. Kouluille lähetettiin tietoa kaivauksista ja opastuksista myös Turun maakuntamuseon kautta.

16 Yleisötilaisuudet ja esitelmät 16 panina oli Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Vuoden 2005 yleisötilaisuuksissa oli noin 200 kuulijaa ja vuoden 2006 yleisötilaisuuteen osallistui noin 70 kuulijaa. Muita esitelmiä pidettiin pyynnöstä muun muassa Turun kaupungin vieraille, Turun maakuntamuseon senioriklubille, Varsinais-Suomen sukututkimusseuralle, Turun murrekerholle, Tukholman Riksantikvarieämbetetin henkilökunnalle, Varsinais-Suomen sihteeriyhdistykselle, Turun Proviisorikerholle, Humakin opiskelijoille, Turun seudun mobilisteille, Muinaismuistoyhdistyksen vuosikokouksen osallistujille, Turun ja Porin työväenopistojen arkeologian kurssilaisille, harrastaja-arkeologeille, Valokuvahistoriallisen yhdistyksen vuosikokouksen kuulijoille, Saviyhdistys ry:n syyskokoukseen osallistuneille ja Turun Lyceumklubin vuosikokouksen kuulijoille. Kaivausten tuloksia esiteltiin myös Museoviraston vuosittain järjestettävissä kaivausten esittelytilaisuuksissa. Näissä pienemmissä esitelmätilaisuuksissa oli noin kuulijaa per tilaisuus. Myös pr-arkeologin työn onnistumisesta ja siihen liittyvistä kokemuksista pyydettiin esitelmiä sekä yliopiston museologian oppiaineen että eri museoiden ja yhdistysten tahoilta. Varhainen Turku -tutkimushanke liittyi myös HIT History in Town hankkeeseen, joka on Turun maakuntamuseon hallinnoima Varsinais-Suomen ja Viron museoiden sekä käsityöläisten välinen kehittämishanke. HIT -hanke Kaivausten alustavista tuloksista pidettiin molempina kaivausvuosina useita pieniä esitelmätilaisuuksia ja muutama suurempi yleisötilaisuus. Vuonna 2005 ensimmäinen suurempi yleisötilaisuus järjestettiin yhteistyössä Turun Kulttuurikeskuksen ja Turkuseuran kanssa. Toinen tilaisuuksista järjestettiin yhteistyössä Turun yliopiston ja Turun maakuntamuseon ystävät ry:n kanssa. Vuonna 2006 yleisötilaisuuden järjestäjäkumpjärjesti kaksipäiväisen seminaarin arkeologiasta, jossa esiteltiin Varhainen Turku -tutkimushankkeen tuloksia. HIT -hankkeeseen liittyi lisäksi tutkijavaihtoa, jonka aikana virolaiset arkeologit kävivät tutustumassa Varhainen Turku -kaivauksille ja Turun maakuntamuseon arkeologit vierailivat Virossa. Vuosi 2005 ja 2006 Yleisötilaisuuksien kuulijat Muiden esitelmien ja esitysten kuulijat Yhteensä 270 henkeä 510 henkeä noin 780 henkeä

17 Yleisöopastukset 17 Yleisöopastuksia järjestettiin vuonna 2005 aluksi yhtenä päivänä viikossa ja myöhemmin kahdesti viikossa. Aluksi opastuksia oli torstaisin klo 10 ja 11 suomeksi sekä klo 12 ruotsiksi. Myöhemmin yksi opastus järjestettiin myös tiistaina klo suomeksi. Vuonna 2006 opastusten määrää lisättiin. Niitä järjestettiin heti alusta lähtien kahtena päivänä viikossa kolme kertaa päivässä. Niitä pidettiin keskiviikkoisin ja torstaisin suomeksi klo ja klo sekä ruotsiksi klo Kaivauksia esiteltiin myös tiistaisin klo Turun maakuntamuseon järjestämillä kaupunkikävelyillä. Opastusten lukumäärän kasvaessa, myös pr-arkeologin työpanos lisääntyi ja vuonna 2006 kaivauksilla työskenteli yhden sijasta kaksi pr-arkeologia. Toinen heistä saattoi keskittyä nettisivujen ja infotaulun tekstien kirjoittamiseen sekä viikon löydöistä tiedottamiseen, ja toinen saattoi olla koko ajan kaivausalueella pitämässä opastuksia ja vastaamassa ohikulkijoiden kysymyksiin. Kaivauksia esiteltiin yleisölle myös Arkeologian päivinä ja sekä Turun päivänä Kaivauksille järjestettiin erikseen opastuksia myös yhden yhteistyökumppanin eli Aurajoen Puhelin oy:n yritysasiakkaille. Yleisöopastuksilla oli heti alusta lähtien runsaasti kuuntelijoita, ja osasta heistä tuli opastusten vakiokävijöitä koko kaivausten ajaksi. Yleisömäärä vaihteli noin viidestä kuulijasta Turun päivän seitsemäänkymmeneen kuulijaan. Kaiken kaikkiaan opastuksille osallistui vuonna 2005 noin 390 kuulijaa ja vuonna 2006 noin 885 kuulijaa. Myös Aboa Vetus & Ars Nova museo järjesti molempina vuosina opastettuja kierroksia kaivausalueelta Vanhan Suurtorin kautta Aboa Vetus & Ars Nova museon aulaan. Vuonna 2005 kaupunkikävelyjä järjestettiin ensin joka päivä paitsi torstaisin klo ja kaivausten loppuvaiheessa lauantaisin ja sunnuntaisin klo Vuonna 2006 kaupunkikävelyjä järjestettiin perjantaista sunnuntaihin klo Ensimmäisenä vuotena kaupunkikävelyille osallistui noin 280 henkilöä ja toisena vuotena noin 265 henkilöä. Suuri joukko ihmisiä kävi päivittäin tutustumassa kaivauksille myös itsenäisesti, joko ohikulkumatkallaan töihin, kouluun tai lähei-

18 18 seen kotiin tai varta vasten kaivauksilla vieraillakseen. Parhaimpina päivinä arviolta runsaat sata ihmistä pysähtyi katsomaan kaivausten edistymistä ja kyselemään lisää löytyneistä esineistä ja rakenteista. Kaivauksilla vieraili vuonna 2005 kahdentoista kaivausviikon aikana arvoilta noin 4000 kiinnostunutta ohikulkijaa, joista osa seurasi kaivauksia itsekseen, mutta joista osa jäi kyselemään tarkempia tietoja kaivausten edistymisestä joko pr-arkeologilta tai kaivauksilla työskennelleiltä muilta tutkijoilta ja kaivajilta. Vuonna 2006 ohikulkijoita oli neljäntoista kaivausviikon aikana arviolta saman verran, jos ei enemmänkin, koska kaivausten ajankohta ajoittui parhaaseen turistiaikaan. Ohikulkijoiden kysymyksiin pyrittiin vastaamaan mahdollisuuksien mukaan. Osasta ohikulkijoista tuli jopa aivan tuttuja kaivauksilla työskenteleville kaivajille ja tutkijoille, ja he vierailivat kaivauksilla lähes päivittäin. Koska kyseessä on tuomiokirkon edusta, jossa vierailee myös lukuisia busseilla matkustavia turistiryhmiä, saivat kaivaukset huomiota myös ulkopaikkakuntalaisten ja ulkomaisten turistien taholta. Kaukaisimmat vierailijat tulivat Aasian maista, Amerikasta ja Uudesta-Seelannista. Kaivausten tavoitteista ja tuloksista pidettiin esitelmätilaisuus ennen molempien kaivauskausien alkua myös Turun kaupungin matkailuoppaille, jotka esittelivät kaivauksia itsenäisesti omille ryhmilleen. Vuosi 2005 Yleisöopastukset 390 henkeä AV & AN museon opastukset 280 henkeä Ryhmät 60 henkeä Kaivauksilla vierailleet ohikulkijat 4000 henkeä Yhteensä noin 4500 henkeä Vuosi 2006 Yleisöopastukset 885 henkeä AV & AN museon opastukset 265 henkeä Ryhmät 100 henkeä Kaivauksilla vierailleet ohikulkijat 4500 henkeä Yhteensä noin 5750 henkeä

19 Koululaisopastukset ja muut ryhmät 19 Koululaisopastuksia järjestettiin vuonna 2005 ensin yhtenä päivänä viikossa, mutta kysynnän kasvaessa myös muulloin sopimuksen mukaan. Vuonna 2006 koululaisopastuksia järjestettiin pääasiassa kahtena päivänä viikossa, mutta myös sopimuksen mukaan. Koululaisryhmiä tai muita opiskelijaryhmiä vieraili kaivauksilla keskimäärin 6 10 ryhmää viikossa. Viides- ja kuudesluokkalaiset koululaiset pääsivät tutustumaan kaivauksille Turun kaupungin Koulutoimintakeskuksen mahdollistaman Kulttuuripolkuhankkeen tiimoilta ja myös muun ikäisiä koululaisia kävi tutustumassa kaivauksille joko itsenäisesti tai opastuksen kera. Nuorimmat koululaisista olivat peruskoulun toisella luokalla ja vanhimmat lukiossa. Opastusten avustuksella kaivauksille tutustui vuonna 2005 noin 1150 oppilasta ja vuonna 2006, jolloin kaivauksia suoritettiin pääasiassa kesäaikaan, noin 440 oppilasta. Lisäksi monet luokat kävivät tutustumassa kaivauksille myös itsenäisesti. Tavallisten koululuokkien lisäksi kaivauksilla kävi tutustumassa molempina vuosina myös Aboa Vetus & Ars Nova museon iltapäiväkerhon eli Spöring-klubin oppilaita ja Topeliuksen koulun viidesluokkalaisia oppilaita. Näistä jälkimmäiset tekivät vuoden 2005 kaivausten aikana näyttelyn Aboa Vetus museoon keskiajan ihmisten elämästä. Koululaiset tutustuivat keskiaikaan sekä Aboa Vetus museon museolehtorin avustuksella että Varhainen Turku -kaivauksiin tutustuen. He kirjoittivat käyntiensä pohjalta tarinan jostain keskiajalla eläneestä ihmisestä ja ottivat mukaan tarinoihinsa myös kaivauksilta löydettyjä esineitä. Nämä tulivat myös esille Aboa Vetus museossa avattuun Kaverimme keskiajalta -nimiseen näyttelyyn. Koululaisopastuksien lisäksi kaivauksille kävi tutustumassa myös Turun yliopiston kulttuurihistorian, historian, arkeologian ja museologian opiskelijoita, harrastaja-arkeologeja ja työväenopistossa arkeologiaan opiskelevia oppilaita. Vuosi 2005 Koululaisryhmät Opiskelijat ja harrastajat Yhteensä noin Vuosi 2006 Koululaisryhmät Opiskelijat ja harrastajat 1150 oppilasta 100 henkeä 1250 henkeä 440 oppilasta 110 henkeä Yhteensä noin 550 henkeä

20 Vapaaehtoisten osallistuminen kaivauksille 20 Kaivauksilla oli molempina vuosina mukana myös vapaaehtoiskaivajia, jotka arvottiin mukaan yli 300 halukkaan joukosta. Vapaaehtoiseksi saattoi ilmoittautua keväisin ennen kaivausten alkua Turun pääkirjastossa, Kauppahallissa ja Kulttuurikeskuksessa Vanhalla Raatihuoneella. Vapaaehtoisia oli vuonna 2005 mukana välisenä aikana 54 henkeä. Vuonna 2006 heitä oli mukana välisenä aikana 40 henkeä. He olivat mukana joko kolme, neljä tai viisi päivää viikossa, niin että per päivä vapaaehtoisia oli mukana enintään 6 henkeä. Vapaaehtoisten ikäjakauma vaihteli opiskelijoista eläkeläisiin. Vapaaehtoiset olivat mukana maan seulonnassa. Heidät perehdytettiin työhönsä paikanpäällä ja heille annettiin käyttöön työssä tarvittavat työvälineet. Monet vapaaehtoisista kävivät ahkerasti seuraamassa kaivausten edistymistä myös oman työjaksonsa jälkeen. Vapaaehtoisille jaettiin molempina vuosina kaivausten päätyttyä diplomi heidän osallistumisestaan Varhainen Turku - hankkeeseen.

21 Kävijät kertovat kiinnostuksen määrästä 21 Kaiken kaikkiaan kaivauksille tutustui molempina kaivausvuosina lukuisia ihmisiä joko yleisöopastusten, esitelmätilaisuuksien, nettisivujen, infotaulun tietojen tai kaivauksilla työskennelleiden kaivajien ja tutkijoiden kertomusten välityksellä. Kaikkien kaivauksia seuranneiden lukumäärää ei ole mahdollista laskea, koska esimerkiksi museon nettisivuilla ei ollut kävijöitä rekisteröinyttä laskuria. Myös kaiva- uksia seuranneiden ohikulkijoiden määrää on vaikea laskea, mutta parhaimpina päivinä se kohosi todennäköisesti runsaaseen sataan henkilöön. Erityisesti lehdistötilaisuuksien jälkeisinä päivinä kaivauksia kävi katsomassa lukuisia ihmisiä, kun he olivat lukeneet tai kuulleet asiasta lehdestä, radiosta tai tv:stä. Kaiken kaikkiaan kaivauksille tutustui pelkästään paikanpäällä molempina vuosina arviolta reilu 6000 ihmistä eli kahtena vuotena Varhainen Turku -tutkimushankkeeseen ja kaivausiin tutustui lähes henkeä. Tähän on lisättävä sekä tv:n, radion että lehtien kautta kaivauksista tietoa saaneet ihmiset. Vuosi 2005 Omat yleisöopastukset 390 henkeä AV & AN museon opastukset 280 henkeä Koululaisryhmät 1150 henkeä Opiskelijat ja harrastajat 100 henkeä Muut ryhmät 60 henkeä Yleisötilaisuudet ja esitelmät 300 henkeä Kaivauksille tutustuneet ohikulkijat 4000 henkeä Yhteensä yli 6200 henkeä Vuosi 2006 Omat yleisöopastukset 885 henkeä AV & AN museon opastukset 265 henkeä Koululaisryhmät 440 henkeä Opiskelijat ja harrastajat 110 henkeä Muut ryhmät 100 henkeä Yleisötilaisuudet ja esitelmät 440 henkeä Kaivauksille tutustuneet ohikulkijat 4500 henkeä Yhteensä yli 6700 henkeä Kaikkiaan lähes henkeä

22 Näyttely kaivausten tuloksista Turun linnassa 22 Kahden onnistuneen kaivausvuoden jälkeen on hienoa todeta tiedottamisen sujuneen hyvässä yhteistyössä sekä tiedotusvälineiden edustajien että yleisön kanssa. Positiivista palautetta tuli sekä opastuksista, tiedotustilaisuuksista että ohikulkeneiden kaupunkilaisten tiedottamisesta. Myös koulujen taholta tuli erittäin positiivista palautetta siitä, että luokat saattoivat ottaa arkeologisille kaivauksille tutustumisen osaksi historian opiskelua ja elävöittää näin koulussa tapahtuvaa opetusta. Varhainen Turku -tutkimushankkeen viimeinen vuosi eli 2007 on varattu kaivausten jälkitöille ja koko tutkimushankkeen tuloksista koottujen päätelmien tekoon. Alustavia tuloksia on jo esitelty seminaareissa ja niistä on kirjoitettu esimerkiksi Suomen keskiajan arkeologian julkaisusarjaan (SKAS 1/2006). Lopullisia tutkimustuloksia ja kaivausten esinelöytöjä esitellään HIT History in Town -hankkeen puitteissa Turun linnaan avattavassa näyttelyssä. Näyttely kulkee nimellä HIT History in Turku: tietoja, taitoja ja löytöjä. Näyttely on esillä Turussa välisen ajan. Tämän jälkeen se siirtyy hankkeen kumppanikaupunkiin Tarttoon, jonka kaupunginmuseossa se on esillä välisen ajan. Näyttelyn yhteydessä julkaistaan myös pieni näyttelykatalogi, johon on koottu tärkeimmät Varhainen Turku -hankeen tutkimustulokset ja esitelty mielenkiintoisimmat löydöt. Tutkimushankkeen aineistosta ja tuloksista on lisäksi suunnitteilla laaja artikkelijulkaisu, joka tullaan julkaisemaan Turun maakuntamuseon julkaisusarjassa. Koska Varhainen Turku -tutkimushanke on ensimmäinen moderni kaupunkiarkeologinen tutkimuskaivaus, joka ulottui keskiaikaisen kaupungin ydinalueella aivan varhaisimpiin kulttuurikerroksiin saakka, luo se täysin uudenlaisen pohjan kaupungin varhaisvaiheita koskeville tutkimuksille sekä alueen myöhemmille arkeologisille kaivauksille myös tulevaisuudessa. Myös kaivausten edistymisestä tiedottaminen oli ainutlaatuista Suomessa. Koskaan aikaisemmin ei kaivauksille ole ollut palkattuna yksinomaan tiedottamisesta ja opastamisesta vastaavaa henkilöä. Kokemukset yleisön palvelusta olivat pelkästään positiivisia, ja toivottavasti myös jatkossa kaivauksilla on mahdollista toteuttaa vastaavaa toimintaa.

Kivikauden elämää Helsingin seudulla Helsingin kaupunginmuseon arkeologian työpajat

Kivikauden elämää Helsingin seudulla Helsingin kaupunginmuseon arkeologian työpajat Kivikauden elämää Helsingin seudulla Helsingin kaupunginmuseon arkeologian työpajat jaana mellanen, tutkija, arkeologi hilkka vallisaari, museolehtori, helsingin kaupunginmuseo Helsingin kaupunginmuseossa

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

ESIHISTORIA PRONSSIKAUSI (1500 500 EKR.)

ESIHISTORIA PRONSSIKAUSI (1500 500 EKR.) ESIHISTORIA Merkittävimmät aikakaudet löydösten perusteella Nakkilassa ovat pronssikausi ja rautakauden alkuperiodit eli esiroomalainen ja roomalainen aika. Ensimmäiset asukkaat Nakkilan seuduille ovat

Lisätiedot

Kurkistus keskiaikaan

Kurkistus keskiaikaan Kurkistus keskiaikaan Suomen Partion hyväksymän Historiantutkijan taitomerkin suoritusohjeet Aboa Vetus & Ars Nova -museossa Tervetuloa tutkimaan historiaa! Historian tutkiminen ja opiskelu on todella

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

ULVILA Liikistö. Keskiaikaisen kappelinpaikan ja hautausmaan koekaivaus. Tiina Jäkärä Yksityinen tutkimuskaivaus

ULVILA Liikistö. Keskiaikaisen kappelinpaikan ja hautausmaan koekaivaus. Tiina Jäkärä Yksityinen tutkimuskaivaus ULVILA Liikistö Keskiaikaisen kappelinpaikan ja hautausmaan koekaivaus Tiina Jäkärä 2008 Yksityinen tutkimuskaivaus Tutkimuskohde: Ulvila Liikistö Ulvila Pappila rno 1:20 Tutkimus: keskiaikaisen kappelinpaikan

Lisätiedot

Lasinkeräilijän Blogi

Lasinkeräilijän Blogi Sivu 1/8 Jaa muille Ilmoita väärinkäytöstä Seuraava blogi» Luo blogi Kirjaudu sisään Lasinkeräilijän Blogi Etusivu Lasinkeräilijän linkit Avainsanat INFO Lasinkeräilijän kalenteri SUNNUNTAI, 22. HUHTIKUUTA

Lisätiedot

Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin

Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin Posted on 18.12.2013 by Eeva-Liisa Viitala 2 Helsingin yliopiston kirjaston keväällä 2013 eläkkeelle jäänyt ylikirjastonhoitaja

Lisätiedot

YLI-II 59 KOTIKANGAS KIVIKAUTINEN ASUINPAIKKA

YLI-II 59 KOTIKANGAS KIVIKAUTINEN ASUINPAIKKA KAIV AUSKERTOMUS YLI-II 59 KOTIKANGAS KIVIKAUTINEN ASUINPAIKKA NORTHERN CULTURES AND SOCIETIES OULUN YLIOPISTOKANSANVÄLINEN KURSSI ANDRE COSTOPOULOS 2007 ABSTRAKTI Yli-Ii 59 Karjalankylä Kotikangas Peruskartta:

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

0 U L U N YLIOPISTO SUOMUSSALMI. Heinisaari. Myöhäisrautakautisen löytöpaikan tarkastus 14.5.2015 ARKEOLOGIA. FM Ville Hakamäki

0 U L U N YLIOPISTO SUOMUSSALMI. Heinisaari. Myöhäisrautakautisen löytöpaikan tarkastus 14.5.2015 ARKEOLOGIA. FM Ville Hakamäki 0 U L U N YLIOPISTO SUOMUSSALMI Heinisaari Myöhäisrautakautisen löytöpaikan tarkastus 14.5.2015 ARKEOLOGIA FM Ville Hakamäki 2015 SISÄLLYSLUETTELO ARKISTO- JA REKISTERITIEDOT... 1 KARIT AOTIEET... 2 1.

Lisätiedot

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta inventoitavasta alueesta 4 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset 5 Kartta alueelle tehdyistä koekuopista 6 Valokuvat 7 Negatiiviluettelo

Lisätiedot

Kajaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0

Kajaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0 Kaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0 Tähtitieteellinen yhdistys Kaanin Planeetta ry Julkaisi: Kaanin Planeetta ry Päätoimitta: Jari J.S. Heikkinen Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu,

Lisätiedot

Ravattulan Ristimäki Suomen vanhin kirkonpaikka

Ravattulan Ristimäki Suomen vanhin kirkonpaikka Ravattulan Ristimäki Suomen vanhin kirkonpaikka Suomen vanhimman tunnetun kirkkorakennuksen jäännökset sijaitsevat Aurajoen varrella Ravattulan kylän Ristimäellä, Kaarinassa noin 4 km etäisyydellä Turun

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Ikaalinen Sarkkilan kylätontti. Täydennyksiä ja tarkennuksia v koekaivausraporttiin

Ikaalinen Sarkkilan kylätontti. Täydennyksiä ja tarkennuksia v koekaivausraporttiin 1 Ikaalinen Sarkkilan kylätontti Täydennyksiä ja tarkennuksia v. 2011 koekaivausraporttiin Viite: mjrek 1000019274. Raportti: Poutiainen, Laakso & Bilund: Ikaalinen Sarkkila koekuopitus 2011 Viestissään

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

Valmistelut avajaisia varten

Valmistelut avajaisia varten POISTARIPAJA -hanke 10.6.2014 Oona Salo Texvex Forssan avajaiset 3.6.2014 juhlistettiin Forssan Texvexin virallisia avajaisia iloisissa tunnelmissa. Päivään sopi niin lasten askartelua, tekstiilin lajittelua

Lisätiedot

Sinkkolan kotieläinpiha Ekopiha- hanke. Kouluyhteistyö - Noljakan koulu

Sinkkolan kotieläinpiha Ekopiha- hanke. Kouluyhteistyö - Noljakan koulu Sinkkolan kotieläinpiha Ekopiha- hanke Kouluyhteistyö - Noljakan koulu Kouluyhteistyön sisältö 1. luokat kasvimaan kylvö 2. luokat kasvimaaretki ja eläinperheet 3. luokat ötökkäpaketti 4. luokat lähikuvassa

Lisätiedot

Laitilan Nästinristin muinaisjäännösalue. yleiskatsaus muinaisjäännöksiin ja löytöihin

Laitilan Nästinristin muinaisjäännösalue. yleiskatsaus muinaisjäännöksiin ja löytöihin ... 2 3 /t r: J. tcnct Laitilan Nästinristin muinaisjäännösalue yleiskatsaus muinaisjäännöksiin ja löytöihin ks. Yleiskartta nuolen os. kohta Laitilan Kodjalan kylän metsäpalstoilla oleva Nästinristin

Lisätiedot

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012 Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 212 Kastetut 646 Seurakuntaan muuttaneet 5 32 Kirkkoon liittyneet 286 Lisäys yhteensä 5 964 Kuolleet 463 Seurakunnasta muuttaneet 5 455 Kirkosta eronneet 768 Vähennys

Lisätiedot

ARJEN PELASTAJAT: ATK-OHJAUSTA IKÄIHMISILLE

ARJEN PELASTAJAT: ATK-OHJAUSTA IKÄIHMISILLE ARJEN PELASTAJAT: ATK-OHJAUSTA IKÄIHMISILLE Arjen pelastajat - Klubitalo Tönäri Tönäri valitsi kehittämisen kohteeksi ikäihmisten atk-kurssin Valmistelu: Pilotti 8.10. 3.12.2015 Idean esittely mahdolliselle

Lisätiedot

Toinen jakso oli , johon osallistui myös neljä opiskelijaa ja yksi opettaja, joka oli koko ajan mukana.

Toinen jakso oli , johon osallistui myös neljä opiskelijaa ja yksi opettaja, joka oli koko ajan mukana. Ammattiopisto Tavastian Hotelli-, ravintola-, catering- ja elintarvikeosaston opiskelijat (8) ja opettajat (2) osallistuivat Vana-Vigalan Tehnika ja Teeninduskoolin hallinnoimaan Nordplus junior Vocational

Lisätiedot

Kerrottu ja koettu Turku Turun yliopisto mukana kulttuuripääkaupunkivuodessa

Kerrottu ja koettu Turku Turun yliopisto mukana kulttuuripääkaupunkivuodessa Kerrottu ja koettu Turku Turun yliopisto mukana kulttuuripääkaupunkivuodessa FM Maija Mäki / maikar@utu.fi Coccyx ry 6.8.2011 Turun yliopisto osana kulttuuripääkaupunkivuotta Ohjelmarungossa yliopiston

Lisätiedot

Maaseutuasiakas vastaava-hanke (Masva-hanke) Maaseutuyritykset tutuksi! tapahtumien raportti

Maaseutuasiakas vastaava-hanke (Masva-hanke) Maaseutuyritykset tutuksi! tapahtumien raportti Maaseutuasiakas vastaava-hanke (Masva-hanke) Maaseutuyritykset tutuksi! tapahtumien raportti Maaseutuyritykset tutuksi-kiertue Kalajoen kaupungin hallinnoima Masva-hanke järjesti marraskuun aikana viiden

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Mikkelin läänin maakuntayhtymän Kiinteät muinaisjäännökset luettelossa kohde on numerolla 32.

Mikkelin läänin maakuntayhtymän Kiinteät muinaisjäännökset luettelossa kohde on numerolla 32. 1 TARKASTUS Mikkeli Kenkäveronniemi 1000002232 Laji: kiinteä muinaisjäännös Muinaisjäännöstyyppi: asuinpaikat Rauhoitusluokka: 2 Lukumäärä: 1 Ajoitus: rautakautinen Koordinaatit: P: 6838662 I: 514945 P

Lisätiedot

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Maija Saraste Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kirjastotapaaminen Saransk 7.10.2011 1 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeenlinna

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK 1 Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK Oulu ennen ja nyt Tätä materiaalia voi käyttää apuna esimerkiksi historian tai kuvataiteiden opinnoissa. Tehtävät sopivat niin yläasteelle kuin

Lisätiedot

SUOSITUSPOLKU PERUSKOULUILLE

SUOSITUSPOLKU PERUSKOULUILLE SUOSITUSPOLKU PERUSKOULUILLE 1. luokka Talomuseo Glims: Maatilan vuodenkierto, 30 min. Espoon kaupunginmuseon koululaispalvelut tarjoavat monialaisen kurkistuksen menneisyyden ihmisten elämään. Museoidemme

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 1 SISÄLTÖ 1) Uudet seura-asut 3 2) Yhteistyösopimus Aito Säästöpankin kanssa 3 3) Perjantaipalaverit 4 4) Varainhankintaa 5 5) Ajankohtaiset pelaaja- ja joukkueasiat 5

Lisätiedot

Arkeologia. Siiri Tolonen,

Arkeologia. Siiri Tolonen, SIIKAJOKI RUTELO MYÖHÄISRAUTAKAUTISEN LÖYTÖPAIKAN TARKASTUSKERTOMUS Arkeologia Jari-Matti Kuusela, FM Siiri Tolonen, HuK Elokuu 2011 SISÄLLYS Kohdetiedot 2 Johdanto 3 Löytö 3 Löytöpaikka 4 Kuppikivi 4

Lisätiedot

Nordea Suunnistuskoulu 2015. Yhteenveto

Nordea Suunnistuskoulu 2015. Yhteenveto Nordea Suunnistuskoulu 2015 Yhteenveto Suunnistuskoulu Kaudella 2015 suunnistuskoulu järjesti 14 suunnistustilaisuutta, niistä 4 iltarastien yhteydessä. Vakituisia ohjaajia oli 19 ja oppilaita 96. Suunnistuskoulun

Lisätiedot

Suomen Pantheonissa on saanut viimeisen leposijansa mm. Kaarina Maununtytär. Vuosisadasta vuosisataan herättää

Suomen Pantheonissa on saanut viimeisen leposijansa mm. Kaarina Maununtytär. Vuosisadasta vuosisataan herättää TURKU Näköala tuomiokirkon tornista. Valok. c;. Wdin. Suomen vanhaan pääkaupunkiin Turkuun ja sitä ympäröivään maakuntaan, Varsinais-Suomeen, liittyvät maamme Ruotsinvallan ajan keskeisimmät muistot. Siksi

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014 Miksi tiedottaa median kautta? Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti laajan yleisön tietoisuuteen

Lisätiedot

Kuusiston kartano Puutarhan putkikaivannon arkeologinen valvonta marraskuu FT Kari Uotila Muuritutkimus ky

Kuusiston kartano Puutarhan putkikaivannon arkeologinen valvonta marraskuu FT Kari Uotila Muuritutkimus ky 1 Kuusiston kartano Puutarhan putkikaivannon arkeologinen valvonta marraskuu 2015. FT Kari Uotila Muuritutkimus ky 2 Tiivistelmä Kuusiston kartanon puutarhan itäosaan tehtiin marrakuussa 2015 lvi-kaivanto,

Lisätiedot

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 1 KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 Hannu Poutiainen, Hans-Peter Schulz, Timo Jussila Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Kartoitustyö...

Lisätiedot

Pirkkala Naistenmatka historiallisen ajan kylänpaikan arkeologiset kaivaukset 2014

Pirkkala Naistenmatka historiallisen ajan kylänpaikan arkeologiset kaivaukset 2014 1 Pirkkala Naistenmatka historiallisen ajan kylänpaikan arkeologiset kaivaukset 2014 ESIRAPORTTI Hannu Poutiainen Tilaaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Tutkimus... 5 Alue

Lisätiedot

ValoTila Kevään merkit Kuvataidekasvatuksen yhteisöprojekti Minna Lappalainen ja Juli Westerlund. Kuvat: Minna Lappalainen

ValoTila Kevään merkit Kuvataidekasvatuksen yhteisöprojekti Minna Lappalainen ja Juli Westerlund. Kuvat: Minna Lappalainen ValoTila Kevään merkit Kuvataidekasvatuksen yhteisöprojekti Minna Lappalainen ja Juli Westerlund Kuvat: Minna Lappalainen ValoTila = Kemin kaupungin ja Lapin Yliopiston hanke, jonka tarkoituksena on hyödyntää

Lisätiedot

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Keväällä tapahtuu paljon (touko-kesäkuu) Heinäkuussa hiljenee vaikka kv-kisoja ympäri maailmaa- nyt olisi tiedottamisen paikka Elokuussa jälleen tahti kiihtyy

Lisätiedot

Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011

Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011 Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011 Tiina Vasko 2011 Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2 Sisällysluettelo Arkisto- ja rekisteritiedot

Lisätiedot

Arkeologiaa muille ja meille

Arkeologiaa muille ja meille Pääkirjoitus Tiina Äikäs Arkeologiaa muille ja meille Kenttätöiden esittelytilaisuuden siirryttyä keväälle järjestetään arkeologipäivät puolestaan tänä vuonna marraskuussa. Yhtenä päivien teemoista on

Lisätiedot

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 7.7.2006 klo 11:00 Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa Keskimääräinen karavaanariseurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Museon avain Satakunnan Museo

Museon avain Satakunnan Museo Museon avain Satakunnan Museo Tuotteistettava palvelu: MUSEON AVAIN yritysten ja yhteisöjen vuosikortti sisäänpääsy museon neljään toimipisteeseen (myös vierasryhmän kanssa) viisi opastuskierrosta kokoustilojen

Lisätiedot

Meidän Aurajokilaakso. Mitä teet Aurajoella? Merkitseekö se sinulle jotain?

Meidän Aurajokilaakso. Mitä teet Aurajoella? Merkitseekö se sinulle jotain? Stop! Paina vasen yläreunasta diaesitys ja sitten alusta! Matkalla on video! Voit katsoa sen nyt tai ihan lopussa! Voit itse päättää. Johdanto Tässä PowerPoint-esityksessä tutustutaan Aurajokeen muun muassa

Lisätiedot

K A N S A L L I S M U S E O N

K A N S A L L I S M U S E O N M e t r o p o l i a A M K M u o t o i l u n i n n o v a a t i o p r o j e k t i 2 0 1 5 K A N S A L L I S M U S E O N E e v a T e r ä v ä S i s u s t u s a r k k i t e h t u u r i 1 6. 1 0. 2 0 1 5 B

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Arkeologia NYT! 3/2005. Arkeologi NU!

Arkeologia NYT! 3/2005. Arkeologi NU! Arkeologia NYT! 3/2005 Arkeologi NU! Arkeologia NYT! Arkeologi NU! 3/2005 Tässä lehdessä: Varhainen Turku s. 3 Heti uusia tiedonmuruja Turun menneisyydestä s. 5 60 harrastajaa mukana savotassa s. 9 10.

Lisätiedot

Yli-Ii. Kierikkikeskus

Yli-Ii. Kierikkikeskus Kierikkikeskus 6000 vuotta matkailua Kierikin historia Ensimmäiset kaivaukset1960 Yliopisto mukaan 1993 Purkajasuon löydöt 1995- Kierikkiprojekti 1996-2001 Kivikauden kylän rakentaminen Päärakennus avattiin

Lisätiedot

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia Erotu joukosta Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia Arja Vartia Toimitusten resurssit Urheilutoimituksissa on yleensä viikonloppuisin vain muutama toimittaja Medioiden kustannuspaineet ovat

Lisätiedot

TAMPERE Aakkula, Paununkatu 18 koekuopitus 2011

TAMPERE Aakkula, Paununkatu 18 koekuopitus 2011 1 TAMPERE Aakkula, Paununkatu 18 koekuopitus 2011 Hannu Poutiainen Kustantaja: Jouni Kalliomäki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Tutkimus... 3 Koekuoppakartta... 5 Koekuopat... 6 Tontin koillisosasta

Lisätiedot

Vantaa Tikkurilan maatalouden tutkimuskeskus (Jokiniemi)

Vantaa Tikkurilan maatalouden tutkimuskeskus (Jokiniemi) Vantaa Tikkurilan maatalouden tutkimuskeskus (Jokiniemi) Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus MUSEOVIRASTO Vesa Laulumaa 2007 Sisällys Arkistotiedot 2 Johdanto 3 Kohteen sijainti ja topografia 3 Tutkimushistoria

Lisätiedot

Aikuistoiminta Satakunnan Museossa

Aikuistoiminta Satakunnan Museossa Aikuistoiminta Satakunnan Museossa 15.12.2009 Museolehtori Carita Tulkki Satakunnan Museo www.pori.fi/smu 15.12.2009 1 Satakunnan Museon toimipisteet Satakunnan Museo v. 1888 Perusnäyttely Vesien sylistä

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kertomus Porvoon kaupungin Kerkkoon kylässä suoritetusta muinaisjäännöskohteen inventoinnista keskiviikkona 17. toukokuuta 2005.

Kertomus Porvoon kaupungin Kerkkoon kylässä suoritetusta muinaisjäännöskohteen inventoinnista keskiviikkona 17. toukokuuta 2005. M 1 Kertomus Porvoon kaupungin Kerkkoon kylässä suoritetusta muinaisjäännöskohteen inventoinnista keskiviikkona 17. toukokuuta 2005. ~~~ ehtiin Kerkkoon kyläyhdistyksen toimesta ja se liittyy osaprojektina

Lisätiedot

Aboa Vetus&Novasta Vanhalle Suurtorille

Aboa Vetus&Novasta Vanhalle Suurtorille Aboa Vetus&Novasta Vanhalle Suurtorille (OSA 1) Hei ja lämpimästi tervetuloa Turkuun! Teemme kohta pienen kävelykierroksen Turun vanhassa keskustassa. Ilmakin tuntuu suosivan meitä! Aurinko lämmittää mukavasti

Lisätiedot

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa?

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa? Kuvallinen viikkotiedote Mitä se tarkoittaa? Taustaa Työskentelen Ammattiopisto Luovin Liperin yksikössä. Olen tehnyt työtä erityisopettajana ja kotitalousopettajana kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

Viestinä ja avoimuus

Viestinä ja avoimuus Viestinä ja avoimuus - Ajatuksia sisäilma-asioista viestimiseen Sisäilmapaja 2 Jyväskylä, Agora 25.11.2010 Viestintäpäällikkö Antti Laukkarinen Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut antti.laukkarinen@jkl.fi

Lisätiedot

TARKASTUSRAPORTTI. Vesilahti, Kirmukarmu (922010022) Käynnin päivämäärä 28.09.2011 Kävijän nimi. Kirsi Luoto Käynnin tyyppi tarkastus

TARKASTUSRAPORTTI. Vesilahti, Kirmukarmu (922010022) Käynnin päivämäärä 28.09.2011 Kävijän nimi. Kirsi Luoto Käynnin tyyppi tarkastus TARKASTUSRAPORTTI Vesilahti, Kirmukarmu (922010022) Käynnin päivämäärä 28.09.2011 Kävijän nimi Kirsi Luoto Käynnin tyyppi tarkastus Muistioteksti Pirkanmaan maakuntamuseon arkeologi Kirsi Luoto teki tarkastuskäynnin

Lisätiedot

Yli-Ii [28] Kierikinkangas - Yleisökaivaus 2009 Kaivausraportin kuvaliite

Yli-Ii [28] Kierikinkangas - Yleisökaivaus 2009 Kaivausraportin kuvaliite Yli-Ii [28] Kierikinkangas - Yleisökaivaus 2009 Kaivausraportin kuvaliite Kuvaliitteeseen on koottu 28 kaivauksen aikana otettua kuvaa. Ensimmäisissä kuvissa esitellään kaivausryhmän ydinjoukko ja merkittävimpiä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Kurkistus keskiaikaan

Kurkistus keskiaikaan Kurkistus keskiaikaan Suomen Partion hyväksymän Historiantutkijan taitomerkin suoritusohjeet Aboa Vetus & Ars Nova -museossa Tervetuloa tutkimaan historiaa! Historian tutkiminen ja opiskelu on todella

Lisätiedot

Kotka, Hallan saari. Redutin alustava kenttäinventointi heinäkuu 2012

Kotka, Hallan saari. Redutin alustava kenttäinventointi heinäkuu 2012 Kotka, Hallan saari. Redutin alustava kenttäinventointi heinäkuu 2012 FT Kari Uotila Muuritutkimus ky Tiivistelmä Kotkan Hallan saaressa oletetu redutin alueelle tehtiin heinäkuussa 2012 vanhemman kartta-aineiston

Lisätiedot

ASIKKALA Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö

ASIKKALA Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö ASIKKALA Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö 20.10.2015 Hannu Takala Lahden kaupunginmuseo/päijät-hämeen maakuntamuseo Tiivistelmä Asikkalan Kalkkisissa toteutettiin sähköverkon maakaapelointia

Lisätiedot

Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 2 Inventointi... 3 Kylätontit...

Lisätiedot

Muinaisjäännösten kunnostaminen ja viitoittaminen esittelykuntoon Luistarissa, Käräjämäellä ja Linnavuorella Luistarin muinaispuiston kehittäminen

Muinaisjäännösten kunnostaminen ja viitoittaminen esittelykuntoon Luistarissa, Käräjämäellä ja Linnavuorella Luistarin muinaispuiston kehittäminen Arkeologista tutkimusta on tehty viime vuosisadalta lähtien jatkuvasta. Pelastuskaivausten lisäksi kunta on rahoittanut maamme merkittävintä tutkimuskaivausta Luistarin alueella vuosina 1969-92. Tutkittua

Lisätiedot

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan!

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Bioaika-tapahtumakiertue on koko metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja Suomen nuorille. Kiertueen ytimen muodostaa pyörillä - ja biopolttoaineella -

Lisätiedot

TURUN KEMISTIKERHO RY

TURUN KEMISTIKERHO RY TURUN KEMISTIKERHO RY Vuosikertomus 2011 Yleistä Turun Kemistikerho ry on Turun alueella asuvien Suomalaisten Kemistien Seuran (SKS) jäsenten välinen yhdistys, joka emoseuransa tavoin pyrkii edistämään

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Käyttäjätutkimuksen tuloksia ja eteneminen

Käyttäjätutkimuksen tuloksia ja eteneminen Käyttäjätutkimuksen tuloksia ja eteneminen Toteutuminen Kesän 2011 käyttäjätutkimus kohdentui hankeen pilottikohteeseen, Ilosaarirockiin pyrittiin löytämään sisältöä ja merkityksiä itse tapahtuman ja sen

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo.

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet: Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. Turun maakuntamuseosta käytetään jäljempänä nimitystä maakuntamuseo.

Lisätiedot

Muonituslotta Martta Vähävihun muistivihko aikansa arvokas dokumentti

Muonituslotta Martta Vähävihun muistivihko aikansa arvokas dokumentti 42 Muonituslotta Martta Vähävihun muistivihko aikansa arvokas dokumentti (koonnut FM Paavo Jäppinen) Hankkiessaan aineistoa Joroisten lottamatrikkeliin työryhmä sai haltuunsa lottajärjestön Joroisten paikallisosaston

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero.

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. VILU Kevät 2016 Pääkirjoitus: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. Penkkarit ja vanhojen tanssit menivät vilauksessa ja loma tulee vastaan, vaikka kuinka yrittäisit sitä vältellä. Luntakin on satanut,

Lisätiedot

VANTAA. Brunaberget KASVIMAKROFOSSIILITUTKIMUS 2011

VANTAA. Brunaberget KASVIMAKROFOSSIILITUTKIMUS 2011 VANTAA Brunaberget KASVIMAKROFOSSIILITUTKIMUS 2011 Tutkimusraportti Mia Lempiäinen-Avci Turun yliopisto Biologian laitos Kasvimuseo / Paleoetnobotaniikan laboratorio 2011 JOHDANTO Vantaan Brunabergetissä

Lisätiedot

Vesimolekyylien kiehtova maailma

Vesimolekyylien kiehtova maailma Vesimolekyylien kiehtova maailma Luokka-aste Oppitunti molekyylimallinnuksesta oli suunniteltu 8. luokan oppilaille. Tavoitteet Tavoitteena on tarkastella kemiallista mallia ja syventää kemiallisen mallin

Lisätiedot

Naantali Raatihuoneenkatu 4 / Frandsila arkeologinen valvonta

Naantali Raatihuoneenkatu 4 / Frandsila arkeologinen valvonta Naantali Raatihuoneenkatu 4 / Frandsila arkeologinen valvonta 2.6-17.7.2012 FT Kari Uotila Muuritutkimus ky suovillankatu 3 20780 Kaarina ARKISTO- JA REKISTERITIEDOT Tutkimuskohde Naantali, Raatihuoneenkatu

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY

MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY Museoviraston valtakunnallinen paikallismuseokysely tehdään viiden vuoden välein. Kyselyn kohderyhmänä ovat valtion, kuntien, seurakuntien, yhdistysten,

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA Vuorentaan koulun vanhempainyhdistys toteutti yhteistyössä Vuorentaan koulun, Lasten Liikunnan Tuen sekä liikunta-alan toimijoiden kanssa Kaveri liikuttaa hankkeen. Hämeenlinnan

Lisätiedot

Henkilö 7 Osallistuminen ja vuorovaikutus; Satakunta

Henkilö 7 Osallistuminen ja vuorovaikutus; Satakunta 9. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä MRL:n 62 mukaan 1.2.-3.3.2017. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS / annetut lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

Kulttuurin tuotteistaminen. Case: Koiramäen lasten kaupunkiretki Turussa

Kulttuurin tuotteistaminen. Case: Koiramäen lasten kaupunkiretki Turussa Kulttuurin tuotteistaminen Case: Koiramäen lasten kaupunkiretki Turussa Hele Reunanen / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring 5.5.2010 Mistä kaikki sai alkunsa? Matkailun ja majoitusliikkeiden edustajien

Lisätiedot

Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman tutkimushanke. Loppuraportti 21.10.2015. Laura Yli-Seppälä. Tutkimushankkeen tavoitteet

Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman tutkimushanke. Loppuraportti 21.10.2015. Laura Yli-Seppälä. Tutkimushankkeen tavoitteet Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman tutkimushanke 2013 2015 Loppuraportti 21.10.2015 Laura Yli-Seppälä Tutkimushankkeen tavoitteet Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman tutkimushanke käynnistyi

Lisätiedot

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015 Koivukylän Palloseura ry B-juniorit Toimintasuunnitelma kaudella 2015 01.12.2014 Suunnitelma koskee aikaväliä 1.11.2014 31.10.2015. Toimihenkilöt ja yhteystiedot Joukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja:

Lisätiedot

Pälkäne Laitikkala Katajan tilan Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Hannu Poutiainen Timo Jussila

Pälkäne Laitikkala Katajan tilan Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Hannu Poutiainen Timo Jussila 1 Pälkäne Laitikkala Katajan tilan Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot...

Lisätiedot

OULU Pakkahuoneenkatu 9b

OULU Pakkahuoneenkatu 9b T U T K I M U S R A P O R T T I OULU Pakkahuoneenkatu 9b Kaupunkiarkeologinen valvonta 25. syyskuuta 2012 DG2695:2 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT VILLE HAKAMÄKI Tiivistelmä Oulu

Lisätiedot

Kasvitieteellinen puutarha on avoinna päivittäin klo 10 17. Talvikaudella klo. 10 16. Ulkopuutarhaan voi tutustua päivittäin klo 8 20.

Kasvitieteellinen puutarha on avoinna päivittäin klo 10 17. Talvikaudella klo. 10 16. Ulkopuutarhaan voi tutustua päivittäin klo 8 20. Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha Sijainti: Turku, Ruissalo Omistaja: Turun yliopisto Aukioloajat: Kasvitieteellinen puutarha on avoinna päivittäin klo 10 17. Talvikaudella klo. 10 16. Ulkopuutarhaan

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Joulukuu 2011 Juha Rajahalme, rakennusarkkitehti AMK RakennusArkki RA Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Inventoinnin tausta Juankosken keskustaajamassa

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

Plassi Kalajoen vanha kaupunki on vierailun arvoinen

Plassi Kalajoen vanha kaupunki on vierailun arvoinen Plassi Kalajoen vanha kaupunki on vierailun arvoinen kohde kylämiljöineen ja museoineen. Plassilla vierailija voi sukeltaa vanhan Kalajoen keskukseen markkinatoreineen, jokirantoineen ja puutaloidylleineen.

Lisätiedot

DENDROKRONOLOGIAN LABORATORIO METSÄTIETEIDEN OSASTO LUONNONTIETEIDEN JA METSÄ TIETEIDEN TIEDEKUNTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, JOENSUU

DENDROKRONOLOGIAN LABORATORIO METSÄTIETEIDEN OSASTO LUONNONTIETEIDEN JA METSÄ TIETEIDEN TIEDEKUNTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, JOENSUU DENDROKRONOLOGIAN LABORATORIO METSÄTIETEIDEN OSASTO LUONNONTIETEIDEN JA METSÄ TIETEIDEN TIEDEKUNTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, JOENSUU Kallonlahden hylky ja siitä tutkitut kuusi dendrokronologista ajoitusnäytettä.

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU ONNISTU TIEDOTUSTILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESSÄ!

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU ONNISTU TIEDOTUSTILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESSÄ! KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU ONNISTU TIEDOTUSTILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESSÄ! Hyvä ammattikorkeakoulumme henkilöstön jäsen, Tämä ohjeistus on tehty auttamaan ammattikorkeakoulumme henkilöstöä tiedotustilaisuuksien

Lisätiedot