inforegio EU:n koheesiopolitiikka : Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008"

Transkriptio

1 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka : Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen

2 SISÄLLYS Alkusanat Dirk Ahner 1 Alueilla on merkitystä Danuta Hübner 2 Ihmisiin sijoittaminen Vladimír Špidla : Hankkeista ohjelmiin : Yhdentyminen ja panostusten kaksinkertaistaminen : Laajentumisen onnistunut toteutus : Keskittyminen kasvuun ja työpaikkoihin 22 Katsaus vuoteen 1988 Euroopan komission virkamiesten välinen keskustelu 26 Viitteet 36 Valokuvat: Euroopan komissio Kansi: Digital Vision/Getty images, aluepolitiikan pääosasto Idea ja teksti (ellei muuta mainita): Wolfgang Petzold, kiitokset Jean-Charles Leyguesille, Hugo Poelmanille, Daniel Mouquélle, Caroline Taylorille and Thomas Durieux lle, (Tipik Communications). Toimittaja: Raphaël Goulet, Euroopan komissio, Aluepolitiikan pääosasto. Tämä lehti on painettu englanniksi, ranskaksi ja saksaksi kierrätyspaperille. Se on saatavana Euroopan unionin 22 kielellä osoitteessa: Tämän julkaisun mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eivätkä ne välttämättä heijasta Euroopan komission näkemyksiä.

3 Canarias (ES) Guadeloupe Martinique (FR) (FR) Guyane Réunion (FR) (FR) Açores (PT) Madeira (PT) REGIOgis EuroGeographics Association for the administrative boundaries Rakennerahastot : tukikelpoiset alueet Tavoite 1* Tavoite 2 Tavoite 5b Saksan uudet osavaltiot, jotka ovat olleet tukikelpoisia vuodesta 1990 lähtien. Muiden kuin EU-maiden tilanne vuonna * alueet, joilla BKT henkeä kohden on alle 75 prosenttia EU-keskiarvosta Tavoitteet 2 ja 5b Saksan uudet osavaltiot km

4 Canarias (ES) Guadeloupe Martinique (FR) (FR) Guyane Réunion (FR) (FR) Açores (PT) Madeira (PT) REGIOgis EuroGeographics Association for the administrative boundaries Rakennerahastot : tukikelpoiset alueet Tavoite 1*: täysin tukikelpoinen Tavoite 6: osittain tukikelpoinen Tavoite 2: täysin tukikelpoinen Tavoitteet 5b ja 6: osittain tukikelpoinen Tavoite 2: osittain tukikelpoinen Tavoitteet 2 ja 6: osittain tukikelpoinen Tavoite 5b: täysin tukikelpoinen Tavoitteet 2 ja 5b: osittain tukikelpoinen Tavoite 5b: osittain tukikelpoinen Tavoitteet 2, 5b ja 6: osittain tukikelpoinen Tavoite 6: täysin tukikelpoinen Tavoite 1: Ruotsi, Suomi ja Itävalta ovat olleet tukikelpoisia vuodesta 1995 lähtien. Abruzzo oli tukikelpoinen tavoitteen 1 nojalla 1. tammikuuta tammikuuta Muiden kuin EUmaiden tilanne vuonna * alueet, joilla BKT henkeä kohden on alle 75 prosenttia EU-keskiarvosta km

5 Pääjohtaja Dirk Ahner SIVU 1 DIRK AHNER, EUROOPAN KOMISSIO, ALUEPOLITIIKAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA Alkusanat Arvoisa lukija, Panorama Magazinen tämä numero on omistettu yksinomaan EU:n koheesiopolitiikan ensimmäisille 20 vuodelle. 24. päivänä kesäkuuta 1988 Euroopan neuvosto sopi asetuksesta, joka asetti olemassa olevat EU:n varat taloudellisen ja sosiaalisen koheesion asiayhteyteen. Kyseessä on termi, jonka Euroopan yhtenäisasiakirja oli esittänyt kaksi vuotta aiemmin. Sen jälkeen koheesiopolitiikasta on tullut yksi tärkeimmistä ja kiistellyimmistä EU:n toimialoista. Sen vuoksi katsoimme, että kannattaisi tarkistaa, miten elinvoimaisiksi sen perusteet, toimeenpano ja vaikutus ovat osoittautuneet vuosien saatossa. Vuosi 1988 merkitsi paitsi tämän uuden politiikan alkua, myös muutama vuosi aiemmin alkaneen keskustelun päättymistä luvun lopusta lähtien EU:n rahastojen yhdistämistä kohdistetuissa, monivuotisissa ohjelmissa on testattu nk. yhtenäisissä kehitysohjelmissa ja myöhemmin yhtenäisissä Välimeren ohjelmissa. Molemmat tarkoittivat radikaalia muutosta verrattuna siihen, mihin rahastot yleensä oli tarkoitettu: maksamaan korvauksia olemassa olevista, jäsenvaltioiden esittämistä hankkeista vuositasolla. Tätä järjestelmää ei enää nähty vakuuttavana, vaan se oli tarkoitus korvata tehokkaammalla lähestymistavalla. Siitä lähtien koheesiopolitiikka on muotoillut yhteisön toimia käyttämällä strategista lähestymistapaa eurooppalaisella, kansallisella ja alueellisella tasolla. Se on mukautunut ajan kuluessa unohtamatta ydinsuuntautumistaan eli työtä Euroopan alueiden tasapainoisempaa ja kestävämpää kehitystä kohden. Se on tehnyt ja tekee edelleen mahdolliseksi hallituksille osallistua kaikkia koskeviin strategioihin ja verkostoihin toimintatapojen ja maiden rajojen yli. [Koheesiopolitiikka] on mukautunut ajan kuluessa unohtamatta ydinsuuntautumistaan eli työtä Euroopan alueiden tasapainoisempaa ja kestävämpää kehitystä kohden. Alueelliselle kehitykselle ei ole olemassa yhtä ainoaa, kaikille sopivaa reseptiä. Sellaiset periaatteet kuten kumppanuus, läpinäkyvyys, läheisyys ja kansalaisyhteiskuntaan osallistuminen liittyvät kuitenkin yhteen ja muodostavat oleellisen kehityspolitiikan voimavaran. Ne vahvistavat julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, ja ne voivat yhdistää tehokkuuden hajauttamiseen ja aktiiviseen osallistumiseen. Tässä mielessä koheesiopolitiikka on edelleen yhtä nykyaikainen kuin se oli vuonna Uskon, että nautitte tämän julkaisun lukemisesta.

6 Komissaari Danuta Hübner SIVU 2 DANUTA HÜBNER, A L U E P O L I T I I K A S T A V A S T A A V A E U R O O P A N K O M I S S I O N J Ä S E N Alueilla on merkitystä Taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoite ilmaistiin Euroopan yhtenäisasiakirjassa ja siitä tuli todellinen vuonna 1988, kun ensimmäisen asetuksen hyväksyminen synnytti koheesiopolitiikan. Maastrichtin, Amsterdamin ja Nizzan sopimukset vahvistivat kyseisen politiikan tärkeyden, ja Lissabonin sopimuksen luonnos laajensi sen soveltamisalaa entisestään uudella alueellisella ulottuvuudella. Vuosina 1988, 1992, 1999 ja 2005 Euroopan neuvosto lujitti koheesiopolitiikan tärkeyttä kohdentamalla siihen suuremman osan Euroopan unionin budjetista. Kun tänään katsomme taaksepäin EU:n koheesiopolitiikan ensimmäistä kahtakymmentä vuotta, vuosi 1988 näyttäytyy kuitenkin ratkaisevan tärkeänä. Sen jälkeen Euroopan taloudelliseen maantieteeseen perehtyminen on merkinnyt radikaalia muutosta EU:ta, valtioita ja alueita koskevissa toimissa. Suurimmassa tarpeessa olevien alueiden tunnistaminen, tärkeysjärjestyksien määritteleminen, paikallisten organisaatioiden mukaan ottaminen ja yhteisen hallinnoinnin määrääminen ovat kaikki tekijöitä, jotka ovat luoneet käsin kosketeltavia tuloksia mutta myös ainutlaatuisen, monitasoisen hallintojärjestelmän. Koheesiopolitiikka tekee selväksi, että jokaisella ihmisellä kussakin unionin paikassa on mahdollisuus osallistua yhteismarkkinoihin ja hyötyä niistä. Koheesiopolitiikka on markkinoiden näkyvä käsi, joka tähtää tasapainoiseen ja kestävään

7 Koheesiopolitiikka on markkinoiden näkyvä käsi, joka tähtää tasapainoiseen ja kestävään kehitykseen samalla kun se edistää taloudellista yhdentymistä koko EU:n alueella. SIVU 3 kehitykseen samalla kun se edistää taloudellista yhdentymistä koko EU:n alueella. Lisäksi se on paikkaan perustuva politiikka, joka antaa merkityksen jokaiselle eurooppalaiselle alueelle. Se ei nimittäin ole este taloudellisen toimeliaisuuden optimaaliselle kohdentamiselle, vaan siitä voi tulla itsenäinen kasvun lähde. Viimeaikaiset talousteoriat todistavat tämän lähestymistavan oikeaksi useilla tapaustutkimuksilla, jotka osoittavat, että "maantiede on tärkeä" ja että aluepolitiikalla voi olla merkitystä. Alueista niiden, joilla on alhainen BKT henkeä kohden, suhteellisen vahva talouskasvu on tarkoittanut, että EU-alueet ovat lähentyneet toisiaan. Vuosien 1995 ja 2004 välillä niiden alueiden, joiden BKT henkeä kohden on alle 75 prosenttia EUkeskiarvosta, määrä putosi 78:sta 70:ään, ja niiden, joilla lukema on alle 50 prosenttia EU-keskiarvosta, määrä väheni 39:stä 32:een. Onko EU:n koheesiopolitiikka onnistunut tavoitteissaan olemassaolonsa ensimmäisten 20 vuoden aikana? Itse asiassa EU on saavuttanut huomattavaa taloudellista ja sosiaalista lähentymistä vuodesta 1988 lähtien. Kansallisella tasolla Kreikka, Espanja, Irlanti ja Portugali, jotka ovat koheesiopolitiikan viime vuosien suurimmat hyötyjät, ovat kokeneet merkittävää kasvua. Vuosien 1995 ja 2005 välillä Kreikka kavensi eroaan muihin EU-27-maihin ja nosti bruttokansantuotettaan henkeä kohden 74 prosentista 88 prosenttiin, joka on EU:n keskiarvo. Samaan vuoteen mennessä Espanjan kasvu oli noussut 91 prosentista 102 prosenttiin, ja Irlanti saavutti 145 prosenttia unionin keskiarvosta lähtölukemastaan eli 102 prosentista. Voimme odottaa samankaltaisia tuloksia uusissa jäsenmaissa, missä koheesiopolitiikka on juuri alkanut vaikuttaa ja pönkittää suuria kasvulukuja.

8 SIVU 4 Koheesiopolitiikka parantaa alueellisten talouksien kilpailuasemaa tarjoamalla eurooppalaisia julkishyödykkeitä, joita markkinat eivät voi tuottaa. Suuret liikenne- ja energiaverkot, aidosti eurooppalainen ympäristöpolitiikka, sijoitukset koulutukseen sekä tutkimus ja tuotekehitys ovat kaikki esimerkkejä siitä. Kannattaa mainita, että nykyisen jakson aikana koheesiopolitiikka on saanut aikaan radikaalin siirtymän sijoitusten tärkeysjärjestyksessä. Nyt neljännes voimavaroista on varattu tutkimukseen ja innovaatioon, kun taas ympäristöinfrastruktuuriin ja ilmastonmuutosta torjuviin toimenpiteisiin on kohdennettu noin 30 prosenttia. Koheesiopolitiikan lisäarvo ulottuu kuitenkin pidemmälle kuin sijoitukset kasvuun ja työpaikkoihin. Ainutlaatuisen, monitasoisen hallintomallinsa ansiosta se tuo paikalliset ja alueelliset toimijat osallistumaan politiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen ja lisää siten tehokkuutta ja paikallista tietämystä. Se vivuttaa ja suojaa yhteisön muiden toimintatapojen noudattamista koskeepa se sitten valtionapuja, ympäristöä, liikennettä, innovaatioiden tukemista tai tietoyhteiskuntaa. Se toimii eräänlaisena Troijan hevosena, ja sillä pyritään kehittämään ja modernisoimaan julkista hallintoa, kohentamaan läpinäkyvyyttä ja edistämään hyvää hallintoa. Kaiken kruununa, se saa ihmiset toimimaan yhdessä lukuisten rajat ylittävien sekä monikansallisten ohjelmien ja verkostojen kautta. Nykyään koheesiopolitiikka on täysimittainen kehityspolitiikka, joka perustuu voimavaroihin sekä tapahtumapaikalla oleviin ihmisiin. Tämä on keskeinen etu, kun pyrimme vastaamaan uusiin, Euroopan alueisiin kohdistuviin haasteisiin. Kun kohtaamme ne, meidän on mukauduttava maailmanlaajuisen talouden paineisiin. Ilmastonmuutos aiheuttaa uhkia ja mahdollisuuksia monille sektoreille, väestörakenne ja ikääntyvä väestö edellyttävät muutoksia työmarkkinapolitiikassa ja taloudellisten muutosten synnyttämät uudet sosiaaliset riskit vaativat uusia lähestymistapoja. Taloustieteilijät kertovat meille, että taloudellinen ja paikallinen kehitys, jotka yhdistävät talouskasvun ja pienentyneet maantieteelliset erot, ovat aiempaa tärkeämmässä roolissa, kun kohtaamme nämä haasteet. Koheesiopolitiikan tulevaisuutta koskeva keskustelu on nähtävä tässä asiayhteydessä. Myös muiden maiden on huomioitava politiikkamme saavutukset. Komissio ottaa tämän seikan huomioon ja on laatinut aluepolitiikan yhteistyötä koskevat yhteisymmärryspöytäkirjat Kiinan, Venäjän ja Brasilian kanssa. Kukin näistä maista on lisääntyvien alueellisten erojen ja parempaa hallintoa koskevien suurten haasteiden edessä. Niiden on panostettava enemmän alhaalta ylöspäin liikkuvaan tiedon virtaan politiikan ja päätöksenteon prosesseissa. Monet muut maat ja organisaatiot (Etelä-Afrikka, Ukraina, MERCOSUR,

9 Koheesiopolitiikka heijastaa eurooppalaisia arvoja unionin alueiden ulkopuolelle kansainvälisen yhteistyön välityksellä. SIVU 5 Länsi-Afrikan talous- ja rahaliitto) ovat ilmaisseet suuren kiinnostuksensa EU:n koheesiopolitiikan mallia kohtaan, koska sitä pidetään erittäin tehokkaana mekanismina ottaen huomioon sen rajallisen budjetin. Koheesiopolitiikka heijastaa eurooppalaisia arvoja unionin alueiden ulkopuolelle kansainvälisen yhteistyön välityksellä.

10 Komissaari V l a d i m í r Š p i d l a SIVU 6 V L A D I M Í R Š P I D L A, T Y Ö L L I S Y Y S -, S O S I A A L I - J A T A S A - A R V O A S I O I S T A VASTAAVA EUROOPAN KOMISSION JÄSEN Ihmisiin sijoittaminen Euroopan sosiaalirahasto on sijoittanut ihmisiin yli 50 vuoden ajan. Unionin perustajat todistivat kaukokatseisuutensa ja pragmatisminsa perustaessaan rahaston Rooman sopimuksissa. Nykyään ESR rahoittaa aktivointitoimia ja laadukkaita työpaikkoja parempien tutkintojen avulla. Se on ratkaisevan tärkeä yhdenvertaisten mahdollisuuksien kannalta ja se tukee heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Niistä noin kymmenestä miljoonasta henkilöstä, jotka osallistuvat ESR:n toimiin joka vuosi, puolet on naisia ja noin 1,2 miljoonaa on ikääntyviä työntekijöitä. Vaikka ESR:n oli alun perin tarkoitus korvata perinteisillä teollisuudenaloilla menetettävät työpaikat uudelleenkouluttamalla työntekijöitä, alkoi 1970-luvulla uusi aikakausi. Silloin nuorisotyöttömyydestä tuli ongelma ensimmäistä kertaa. Sen vuoksi Euroopan komissio asetti alle 25-vuotiaiden tukiohjelmat etusijalle. Se oli myös aikakausi, jolloin tuki laajennettiin koskemaan naisia, erityisesti niitä, joilla ei ollut paljon ammattitaitoa ja jotka palasivat työelämään. Energiakriisi, talouden alamäki ja ennätysmäinen työttömyys 1980-luvun alkupuolella asetti uusia haasteita mutta toi myös mukanaan uusia lähestymistapoja. Komissio teki tärkeän päätöksen tukea uusien tekniikoiden lisäkoulutusta ESR:n kautta. Vuoden 1988 uudistus oli huomattava muutos ESR:lle monessakin suhteessa: > Tuolloin luotiin uusi, laajempi näkemys eurooppalaisesta solidaarisuudesta: ESR:n tukea laajennettiin siten, että siihen sisältyi sosiaalisen koheesion ulottuvuus, millä pyrittiin tukemaan köyhempiä alueita, joissa oli korkea työttömyys. > Lisäksi monivuotiset ohjelmat tekivät mahdolliseksi keskittyä pitkän aikavälin tavoitteisiin. > Kumppanuuden periaate syntyi ja sitä on kehitetty siitä lähtien. Komissio ei itse hallinnoi tuhansia projekteja, vaan nykyään se jakaa ESR:n voimavarojen ohjelmoinnin ja hallinnon jäsenmaiden ja alueiden kanssa. Euroopan yhdentymisen uusi aikakausi alkoi kylmän sodan loputtua, kun Keski- ja Itä-Euroopan maiden liittymistä unioniin alettiin pitää mahdollisena. Samaan aikaan alkoi globalisaation uusi vaihe, joka asetti ankarampia vaatimuksia kansalaistemme ammatilliselle ja maantieteelliselle liikkuvuudelle. Amsterdamin sopimuksen astuttua voimaan vuonna 1997 käynnistyi Euroopan työllisyysstrategia, jolla on siitä lähtien ollut keskeinen rooli EU:n politiikkojen koordinoimisessa, kun yritetään luoda enemmän ja parempia työpaikkoja. ESR:stä tuli Euroopan taloudellinen väline,

11 ESR muuttaa Euroopan arvojen ja solidaarisuuden merkityksen todellisuudeksi yhdessä muiden rakenneja koheesiorahastojen kanssa. SIVU 7 jolla toteutetaan Euroopan työllisyysstrategiaa, sekä yksi Lissabonin strategian kulmakivistä. Unionin 27 jäsenmaassa on kaksi sataa miljoonaa erittäin ammattitaitoista työntekijää, mutta meidän on nostettava tasomme entistä korkeammalle, koska edessämme on maailmanlaajuisia haasteita. Väestön ikääntyminen tarkoittaa, että meillä ei ole varaa haaskata kenenkään mahdollisuuksia, olivatpa he nuoria tai vanhoja, jäsenvaltioiden kansalaisia tai maahanmuuttajia, yliopistotutkinnon suorittaneita tai vailla akateemista pätevyyttä olevia ihmisiä. Lisäksi nopeat teknologiset ja taloudelliset muutokset edellyttävät erittäin suurta joustavuutta Euroopan yrityksiltä ja ihmisiltä. ESR voi auttaa sovittamaan yhteen yksilöiden tarpeet ja työmarkkinoiden vaatimukset. Se voi auttaa jäsenmaita toteuttamaan omia joustavuuteen ja turvallisuuteen liittyviä ohjelmiaan. Voimavaramme ovat ihmiset ja inhimillinen potentiaalimme, ja ESR auttaa meitä pelaamaan tämän korttimme strategisesti oikein ja onnistuneesti. ESR:n tuki ei koske vain rahaa, koska rahaston apu kansallisille työmarkkinapolitiikoille voi joskus olla vähäinen. Koska ESR:n ohjelmilla testataan usein uusia lähestymistapoja ja ideoita sekä opitaan muilta jäsenmailta yhteistyön ja verkostoitumisen kautta, se voi luoda lisäarvoa edullisesti. Laajemmassa ja monipuolisemmassa Euroopan unionissa tarvitsemme rajat ylittävää yhteistyötä enemmän kuin koskaan. Tällainen lisäarvo ei ole kallista vaan vaivan arvoista, koska Euroopan unionin pitää tulla innovatiivisemmaksi ja dynaamisemmaksi, jos se haluaa kilpailla globaalissa taloudessa. ESR:n ohjelmat täyttävät sekä kansallisia että paikallisia tarpeita, ja ne on rakennettu laajan kumppanuuden varaan. Ohjelmista neuvotellaan ja päätetään jäsenmaiden ja Euroopan komission kesken, ja niitä toteuttavat monenlaiset organisaatiot sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Näihin organisaatioihin kuuluu kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia, koulutuslaitoksia, kansalaisjärjestöjä ja vapaaehtoisvoimia sekä työmarkkinaosapuolia, teollisuus- ja ammattijärjestöjä sekä yksittäisiä yrityksiä. Vuosille sovittiin äskettäin 117 ESR-ohjelmasta, joiden rahallinen arvo on yli 75 miljardia euroa. Tulevina vuosina nämä on muunnettava käsin kosketeltaviksi tuloksiksi ja ruohonjuuritasolla tapahtuvaksi kehitykseksi. Enemmän kuin koskaan ennen, meidän on käytettävä ESR:ää siellä, missä sillä on suurin vaikutus, ja keskitettävä budjettimme tärkeimpiin aihealueisiin. ESR muuttaa Euroopan arvojen ja solidaarisuuden merkityksen todellisuudeksi yhdessä muiden rakenne- ja koheesiorahastojen kanssa. Mielestäni tämä on Euroopan sosiaalirahaston historian ja tulevaisuuden tärkein näkökohta.

12 Espanja ja Portugali liittyvät EU:hun Lontoon Eurooppa-neuvosto Brysselin Eurooppa-neuvosto Eurooppa-neuvosto sopi Euroopan yhtenäisasiakirjasta 5. ja 6. joulukuuta ja 12. maaliskuuta 1988 Eurooppa-neuvosto sopi Brysselissä ensimmäisestä monivuotisesta yhteisön budjetista vuosille , jota kutsutaan usein nimellä Delorsin I paketti. SIVU Hankkeista ohjelmiin Vaikka yhteisön alueellista epätasapainoa käsittelevän politiikan alkuperä voidaan jäljittää Rooman sopimukseen, Euroopan aluekehitysrahasto luotiin vasta vuonna Alkuvuosina toiminta oli puhtaasti kansallista, ja silloin rahoitettiin ennalta päätettyjä hankkeita jäsenvaltioissa, eikä sillä ollut juuri Euroopan kattavaa tai alueellista vaikutusta. Yhteisön muut alueellista merkitystä omaavat rahastot kuten Euroopan sosiaalirahasto ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto sovelsivat samanlaista, olemassa olevien hankkeiden vuosittaista valinta- ja uudelleenrahoitusjärjestelmää. Sen vuoksi yhteisön välineiden tehokkuudesta tuli ongelma 1980-luvun alussa, ja niiden yhdentymistä tavoiteltiin useissa pilottihankkeissa. Vuonna 1986 monet tärkeät tapahtumat antoivat pontta aidommalle eurooppalaiselle" koheesiopolitiikalle, eritoten Euroopan yhtenäisasiakirja, Kreikan, Espanjan ja Portugalin liittyminen unioniin sekä sisämarkkinaohjelman hyväksyminen. Maaliskuussa 1988 Brysselin Eurooppa-neuvosto päätti kohdentaa 64 miljardia ecua¹ rakennerahastoihin, mikä tarkoitti vuosittaisten voimavarojen kaksinkertaistamista ajanjaksona päivänä kesäkuuta 1988 neuvosto hyväksyi ensimmäisen asetuksen, jolla rakennerahastot yhdistettiin koheesiopolitiikan sateenvarjon alle. Tämä uraauurtava uudistus toi esiin tärkeimmät periaatteet, kuten keskittymisen köyhimpiin ja taantuvimpiin alueisiin, monivuotiset ohjelmat, sijoitusten strateginen suuntaaminen sekä alueellisten ja paikallisten kumppaneiden osallistuminen TIE UUDISTUKSEEN Kreikka liittyi unioniin vuonna 1981 ja Portugali ja Espanja vuonna 1986; sen jälkeen alueelliset erot Euroopan yhteisön tuolloisissa 12 jäsenmaassa kasvoivat huomattavasti. Ennen liittymistä yksi eurooppalainen kahdeksasta ansaitsi vuodessa 30 % alle yhteisön keskitason, mutta vuonna 1986 luku oli yksi viidestä. Unionin budjetti oli kriisissä, sisämarkkinat haluttiin saada valmiiksi ja taloudellista ja sosiaalista koheesiota haluttiin parantaa. Sen vuoksi komissio jätti parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen yhteisön talousjärjestelmän uudistamiseksi. Komissio antoi 15. helmikuuta 1987 tiedonannon nimeltä Making a success of the Single Act: a new frontier for Europe, jota kutsuttiin myöhemmin nimellä Delorsin I paketti. Siinä komissio ehdotti sääntöjä budjettikurin ja -toimien kehittämiseksi. Ehdotus käsitteli uutta toimielinten välistä sopimusta, jonka mukaan parlamentti, neuvosto ja komissio sopisivat monivuotisista rahoitusnäkymistä ja budjetin painopistealueista. Brysselin Eurooppa-neuvoston 11. ja 12. helmikuuta 1988 tekemien päätelmien valossa kyseiset kolme instituutiota solmivat 29. kesäkuuta 1988 toimielinten välisen sopimuksen, jolla perustettiin ensimmäistä kertaa viisivuotinen rahoitussuunnitelma vuosille Komissio antoi neuvostolle valkoisen kirjan² sisämarkkinoiden saattamisesta valmiiksi vuoteen 1992 mennessä jo vuonna Sen jälkeen italialaiset taloustieteilijät Tommaso Padoa- Schioppa ja Paolo Cecchini³ osallistuivat keskusteluun markkinoiden yhdentämisestä edel-

13 Italia Infrastruktuurin parantaminen Jacques Delors Bruce Millan Jacques Delors, Euroopan komission puheenjohtaja vuosina Bruce Millan, Euroopan komission jäsen vuosina , joka vastasi aluepolitiikasta ja suhteista alueiden komiteaan. SIVU 9 leen. Kun Cecchinin raportti arvioi ei-euroopan kustannusten eli sisämarkkinoiden vajauden aiheuttamiksi taloudellisten tappioiden olevan 4,25 6,5 prosenttia BKT:stä, Padoa-Schioppan raportissa puhuttiin vakavista, pahentuvan epätasapainon riskeistä markkinoiden vapautuessa ja ehdotettiin riittäviä niihin liittyviä toimia mukauttamisen nopeuttamiseksi rakenteellisesti heikoilla alueilla ja heikoissa maissa. Delorsin I paketti, jonka Eurooppa-neuvosto lopulta hyväksyi maaliskuussa 1998, korvattiin kunnianhimoisella 1992-ohjelmalla, johon sisältyivät yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen, yhteisön toiminnan vahvistaminen koheesiopolitiikassa, tieteessä, teknologiassa sekä ympäristö- ja liikennepolitiikassa. Tärkein budjettia koskeva muutos suosi kolmea rakennerahastoa ja johti voimavarojen huomattavaan lisäykseen. Kun vuosittaiset maksut kasvoivat noin 6,4 miljardista ecusta vuonna ,5 miljardiin ecuun vuonna 1993⁴, niiden suhteellinen osuus hypähti 16:sta melkein 31 prosenttiin EU:n budjetista. Tämä kulki käsi kädessä sen radikaalin muutoksen kanssa, millä tavoin rahastoja johdettiin. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) vuodesta 1958, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR) vuodesta 1962 ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) vuodesta 1975 lähtien oli vuosittaisten budjettitoimien ja ohjeistavien asetusten mukaisesti kehittänyt järjestelmän sellaisten hankkeiden uudelleenrahoittamiseksi, jotka jäsenmaat olivat valinneet ja esitelleet. Tämän juste retour -järjestelmän poistamiseksi komissio alkoi kehittää ja rahoittaa itsenäisempiä ja kokeellisempia alueellisia hankkeita, joista tuli koheesiopolitiikan toteuttamistavan kaavakuva. Nämä poikkeukset sisälsivät EAKR:n, ESR:n ja EMOTR-ohjauksen kulujen koordi- Eurooppa katsoo, että tulevaisuudessa se luo tasapainon kilpailun ja yhteistyön välille sekä yrittää yhteistoimin ohjata maanosassa asuvien miesten ja naisten kohtaloita. Onnistuuko tämä helposti? Ei. Markkinavoimat ovat vahvoja. Jos jätämme asiat oman onnensa nojaan, teollisuus keskittyisi pohjoiseen ja vapaa-ajan riennot etelään. Nämä markkinavoimat, vaikka ne voivatkin vaikuttaa voimakkailta, eivät aina vedä samaan suuntaan. Ihmisen pyrkimys ja poliittinen tavoite on yrittää kehittää tasapainoinen alue. Jacques Delors, 1989

14 Kreikka Irlanti Alankomaat Liikenneyhteyksien parantaminen Rautateiden parantaminen Vesiensuojelun parantaminen Uuden rajat ylittävän tien rakentaminen Kreikan ja Bulgarian välille, Drama, Kreikka. Radan parantaminen Dublinin alueen työmatkalaisten junaverkoston laajentamiseksi, Irlanti. SIVU noinnin ja käynnistyivät vuonna 1979 pienillä pilottihankkeilla Napolissa ja Belfastissa sekä muutama vuosi myöhemmin Lozèren hallintoalueella Etelä-Ranskassa luvun alussa yhteisön muissa osissa ryhdyttiin laajempiin kokeellisiin hankkeisiin, joissa keskityttiin aluesuunnittelun kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan yhtenäisten kehitysohjelmien kautta. Kreikalle, Italialle ja Ranskalle vuonna 1986 kohdennetut yhtenäiset Välimeren ohjelmat olivat suurempia, Euroopan tasolla rahoitettuja kokeiluhankkeita. Tätä kehitystä tukivat paradigman muutos kaupunkien ja alueiden kehitystä koskevassa politiikassa sekä yhtenäisempää, alhaalta ylös kohdistuvaa lähestymistapaa ehdottavat tutkimukset, joissa suosittiin nk. pehmeitä toimenpiteitä sen sijaan, että keskityttäisiin vain fyysisiin sijoituksiin esimerkiksi yrityksiin ja infrastruktuuriin. K O H E E S I O P O L I T I I K K A VUOSINA Vuoden 1988 uudistuksessa esiteltiin joukko koheesiopolitiikan periaatteita ja välineitä, jotka ovat sen jälkeen jääneet politiikan toteuttamistavaksi. Nämä periaatteet ovat > keskittyminen rajoitettuun määrään tavoitteita, joissa painopiste on vähiten kehittyneillä alueilla > monivuotinen ohjelmointi, joka perustuu analyysiin, strategiseen suunnitteluun ja arviointiin > täydentävyys, jolla varmistetaan, että jäsenmaat eivät korvaa kansallisia kustannuksia EU-kuluilla > kumppanuus ohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa, joihin osallistuu kansallisia, alueellisia ja EU:n toimijoita, mukaan lukien työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt, jotka varmistavat toimenpiteiden omistajuuden ja läpinäkyvyyden. Vuonna 1988 sovittiin viidestä tärkeimmästä tavoitteesta: > tavoite 1: kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden kehityksen ja rakenteellisen sopeutumisen edistäminen > tavoite 2: teollisuuden alamäen vakavasti vahingoittamien alueiden muuntaminen > tavoite 3: pitkäaikaistyöttömyyden torjuminen > tavoite 4: nuorten ihmisten ammatillisen yhdentymisen edistäminen > tavoite 5: (a) maatalouden rakenteiden sopeutumisen nopeuttaminen ja (b) maaseutualueiden kehityksen edistäminen. EAKR:n, ESR:n ja EMOTR:n tavoitteen 1 perusteella tarjoama rahoitus, joka kattoi 25 prosenttia väestöstä eli noin 86,2 miljoonaa asukasta, oli yhteensä 43,8 miljardia ecua (64 prosenttia kokonaissummasta). Suurimmat tuensaajamaat olivat Espanja, 10,2 miljardia ecua, jonka väestöstä 57,7 prosenttia elää tavoitteen 1 alueilla, Italia (8,5 miljardia ecua; 36,4 prosenttia väestöstä), Portugali (8,45 miljardia ecua; 100 prosenttia), Kreikka (7,5 miljardia ecua; 100 prosenttia) ja Irlanti (4,46 miljardia ecua; 100 prosenttia). Pienempiä summia osoitettiin Saksan itäisille osavaltioille (Bundesländer), jotka ovat kuuluneet tavoitteeseen 1 vuodesta 1990 lähtien, Ranskan Korsikalle ja merentakaisille hallintoalueille sekä Yhdistyneen kuningaskunnan Pohjois-Irlannille. Tavoitteen 1 mukaisista sijoituk-

15 Yhdistynyt kuningaskunta Portugali Espanja Työttömyyden torjunta Moottoriteihin sijoittaminen Siltojen rakentaminen Uusi moottoritie, joka yhdistää Porton ja Galician rajalla sijaitsevan Valença do Minhon, Portugali. Bidasoajoen ylittävä silta, Navarre, Espanja. SIVU 1 1 sista 35,2 prosenttia käytettiin infrastruktuuriin eli liikenteeseen ja ympäristöön, 33,6 prosenttia tuottaviin investointeihin kuten yrityksille annettavaan suoraan ja epäsuoraan tukeen sekä 29,6 prosenttia henkilöstöresursseihin. Tavoitteen 2 alueilla asui 16,6 prosenttia eli noin 57,3 miljoonaa asukasta, jotka saivat 6,1 miljardia ecua (9 prosenttia kokonaissummasta) EAKR:n ja ESR:n antamasta tuesta. Suurimmat tuensaajamaat olivat Yhdistynyt kuningaskunta (2 miljardia ecua; 35,5 prosenttia väestöstä), Espanja (1,5 miljardia ecua; 22,2 prosenttia) ja Ranska (1,2 miljardia ecua; 18,3 prosenttia). Kreikkaa, Irlantia ja Portugalia lukuun ottamatta kaikki muut jäsenmaat hyötyivät pienemmässä määrin tavoitteen 2 kohdentamisesta. Kokonaissijoituksesta 55,1 prosenttia kulutettiin tuottavaan ympäristöön tukemalla erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 23,9 prosenttia fyysiseen elpymiseen ja ympäristöön usein entisillä teollisuusalueilla sekä 20,9 prosenttia henkilöstöresursseihin. Tavoitteiden 3 ja 4 mukaiset ohjelmat keskittyivät aktiivisen työmarkkinapolitiikan kohderyhmiin eikä niitä kohdistettu maantieteellisesti, vaan niistä sovittiin kansallisella tasolla. Molempien tavoitteiden kokonaisavustus oli noin 6,67 miljardia ecua (10 prosenttia kokonaissummasta), jonka antoi ainoastaan ESR. Suurimmat tuensaajamaat olivat Yhdistynyt kuningaskunta (1,5 miljardia ecua), Ranska (1,44 miljardia ecua) ja Saksa (1,05 miljardia ecua). Kaikki muut maat saivat pienempiä summia paitsi Kreikka, Irlanti ja Portugali, joiden ESR-varat yhdistettiin tavoitteen 1 alle. Lopuksi tavoitteen 5 summa oli 6,3 miljardia ecua (9,2 prosenttia kokonaissummasta), josta Ranska (2,3 miljardia ecua), Saksa (1,4 miljardia Euroopan yhtenäisasiakirja parantaa huomattavasti institutionaalista järjestelmää ja asettaa komissiolle uusia tavoitteita, erityisesti sisämarkkinoiden saattaminen valmiiksi vuoteen 1992 mennessä sekä taloudellisen ja sosiaalisen koheesion vahvistaminen. Näiden kahden tavoitteen toteuttaminen vastaa myös niihin toiveisiin ja tarpeisiin, joita juuri liittyneet maat ovat esittäneet ja jotka odottavat ansaitusti, että niiden osallistumisen yhteisöön olisi vahvistettava niiden kehitystä ja autettava nostamaan elintasoa oman ponnistelun ja kumppaneilta tulevan tuen yhdistelmänä. Commission of the European Communities: Making a success of the Single Act: a new frontier for Europe, KOM(87) 100 lopullinen, 15. helmikuuta 1987.

16 Espanja ja Portugali Luxemburg Irlanti Interreg-hanke Liikennemerkkien parantaminen rajalla Kaupungin elävöittäminen Guadianajoen ylittävä silta, joka yhdistää Espanjan ja Portugalin. Kuvateksti: Belgian, Ranskan ja Luxemburgin rajat ylittäville rekka-autoille sekaannusta aiheuttavien liikennemerkkien selvittäminen, Interreg. Temple Barin alueen kunnostaminen, Dublin, Irlanti. SIVU ecua) ja Italia (0,96 miljardia ecua) olivat suurimmat tuensaajamaat. Vaikka tavoitteen 5a mukaisia toimenpiteitä ei yleisesti ottaen keskitetty maantieteellisesti, tavoitteen 5b mukaiset toimet keskittyivät maaseutualueisiin, joilla asui 17,6 miljoonaa ihmistä eli viisi prosenttia kokonaisväestöstä. Tavoitteen 5a mukaiset menot koskivat tuottavia sijoituksia, kun taas tavoitteen 5b alainen rahoitus varattiin uusille taloudellisille toimille maaseutualueilla (47,2 prosenttia), infrastruktuurille (20 prosenttia kummallekin) ja ympäristölle (12,1 prosenttia). Tavoitteiden nojalla perustettujen kansallisten ja alueellisten ohjelmien lisäksi komissio esitti yhteensä 16 yhteisöaloitetta, joilla kohdennettiin 5,3 miljardia ecua (7,8 prosenttia kokonaissummasta) tiettyjen alueiden tai sektorien ongelmien ratkaisemiseksi. Interreg-aloite, jolla myönnettiin noin 1,1 miljardia ecua), tuki rajat ylittävää yhteistyötä naapurialueiden välillä. Aloitteilla Euroform, Now ja Horizon (764 miljoonaa ecua) rahoitettiin ammattikoulutukseen ja työpaikkojen luontiin liittyviä hankkeita. Leader-aloitteella (455 miljoonaa ecua) rahoitettiin paikallisia ja maaseudulla toimivia kehityshankkeita, kun taas muut aloitteet koskivat teollisuusalueiden uudistamista (Resider, Rechar, Retex, Renaval, Konver; yhteensä 1,1 miljardia ecua), syrjäisimpiä alueita (Regis; 181 miljoonaa ecua) tai sellaisia kysymyksiä kuten ympäristönsuojelu, energia, informaatioteknologia ja tutkimus (Envireg, Regen, Prisma, Telematique, Stride; yhteensä 1,6 miljardia ecua). Teknisen avun nojalla komissio loi myös pilottihankkeita, verkostoja ja tutkimuksia sekä erilaisia työkaluja, kuten yritys- ja innovaatiokeskuksia, joilla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä. HALLINNOINTI JA HALLINTO Vuosina rakennerahastoja hallinnoitiin neuvoston viiden asetuksen sarjalla, jolla säädeltiin niiden tehokkuutta ja koordinointia, toteuttamista ja yleisiä määräyksiä sekä kunkin kolmen rahaston täytäntöönpanoa. Koordinaatioasetus hyväksyttiin 24. kesäkuuta 1988, kun taas muut neljä neuvoston päätöstä tehtiin 19. joulukuuta Kaikki astuivat voimaan 1. päivänä tammikuuta Koordinaatioasetuksessa⁵ määriteltiin yllä mainitut tavoitteet ja periaatteet, rahastojen tehtävät sekä erilaiset avustusmuodot, joista tärkeimmät olivat toimintaohjelmat, jäsenmaiden velvollisuus esitellä kullekin tavoitteelle ominaiset alueelliset kehitysohjelmat (tavoitteita 1, 2 ja 5b varten) tai kansalliset suunnitelmat (tavoitteita 3 ja 4 varten). Myöhemmin komissio hyväksyi yhteisön tukikehykset. Lisäksi koordinaatioasetuksessa määrättiin yhteisrahoituksen määräksi korkeintaan 75 prosenttia tavoitteen 1 mukaisille toimenpiteille ja 50 prosenttia muiden tavoitteiden osalta. Täytäntöönpanoasetuksessa⁶ määriteltiin suunnitelmien ja yhteisön tukikehysten sisältö, suurimmat hankkeet, jotka edellyttivät komission päätöksiä, sekä perustettiin sitoumuksia, toimenpiteiden maksuja ja taloudellista valvontaa koskeva järjestelmä. Yhteiset säännöt säätelivät toimenpiteisiin liittyvän seurannan, arvioinnin, raportoinnin ja julkisuuden järjestelyjä. EAKR:n, ESR:n ja EMOTR:n ohjausosaston kolme täytäntöönpanoasetusta⁷ sisälsivät lisätietoja suunnitelmien ja ohjelmien sisällöstä, tukikelpoisuudesta ja teknisestä avusta.

17 Portugali Italia Ranska Ympäristönsuojelu Työpaikkojen luominen PK-yrityksiin sijoittaminen Envireg-varoilla vakautetaan kunnallinen kaatopaikka, Alcanena, Lisboa e Vale do Tejo, Portugali. Nuorille tarkoitetun koulutus- ja teollisuusperustan uudelleenrakentaminen, Cagliari, Sardegna, Italia. Banaaniviljelmän tukeminen, La Réunion, Ranska. SIVU 1 3 Kyseessä oli tärkeä siirtymä jäsenmaiden vuosittain tekemästä hankkeiden valinnasta menettelyyn, jossa Euroopan komissio omaksui strategisemman ja monivuotisen ohjelman, joka on rakennettu alueiden, jäsenmaiden ja Euroopan komission väliselle laajalle kumppanuudelle. Suunnitelmista (analyysi), yhteisön tukikehyksistä (toimenpiteiden koordinointi) ja toimintaohjelmista (täytäntöönpano) päättäminen oli uusi haaste kaikille asiaankuuluville toimijoille. Kullakin tasolla rahastojen hallintaa, seurantaa ja valvontaa koskevat menettelytavat oli asetettava ensimmäistä kertaa. Lisäksi prosessin kaikissa vaiheissa oli välttämätöntä ylläpitää viestintää eri perinteet omaavien politiikkojen ja välineiden välillä. Ei ollutkaan yllätys, että toimintaohjelmien ensimmäinen sukupolvi hyväksyttiin vasta vuonna 1990, mistä syystä sen täytäntöönpano viivästyi. EU:n, kansallisen ja alueellisen tason toimijoiden sekä ulkopuolisesta julkishallinnosta tulevien kumppanien uusi ryhmä alkoi kuitenkin oppia, rakentaa valmiuksia sekä tarkastella uusia tapoja ja kumppanuuksia alueellisen ja paikallisen kehityksen alalla. Keskeisiä faktoja ja lukuja > Rakennerahastojen kokonaistalousarvio: 69 miljardia ecua eli 25 prosenttia EU:n budjetista ja 0,3 prosenttia EU:n yhteenlasketusta BKT:stä. > josta tavoitteen 1 alueille: 64 prosenttia. > tavoitteen 1 alueiden väestö: 86, 2 miljoonaa (25 prosenttia kokonaisväestöstä⁸). > Suurimmat tuensaajamaat: Espanja (14,2 miljardia ecua), Italia (11,4 miljardia ecua), Portugali (9,2 miljardia ecua), Kreikka (8,2 miljardia ecua). Tulokset > Tavoitteen 1 alueet kavensivat eroa BKT:ssä henkeä kohden verrattuna EU-keskiarvoon kolmella prosenttiyksiköllä. > Rakennerahastojen avulla luotiin työpaikkaa Kreikassa, Irlannissa, Portugalissa ja Espanjassa, ja keskimääräinen BKT henkeä kohden näissä maissa nousi 68,3 prosentista 74,5 prosenttiin yhteisön keskiarvosta. > ESR:n kautta koulutettiin henkilöä. > Tavoitteen 2 alueilla pientä ja keskisuurta yritystä sai avustusta. Jos haluat lisätietoja, katso kohta evaluation osoitteessa:

18 Itävalta Maastrichtin sopimuksen allekirjoittaminen Edinburghin Eurooppa-neuvosto Vihreää energiaa 11. ja 12. päivänä joulukuuta 1992 Eurooppa-neuvosto sopi Edinburghissa rahoitusnäkymistä vuosille Euroopan uusiutuvan energian keskus Itävallan Güssingissä. SIVU Yhdentyminen ja panostusten kaksinkertaistaminen Maastrichtissa 7. helmikuuta 1992 solmittu sopimus Euroopan unionista ja tarkistettu Euroopan yhteisöjen perustamissopimus astuivat voimaan 1. päivänä marraskuuta Euroopan yhteisöjen perustamissopimus loi koheesio- ja aluepolitiikkaan uuden välineen, koheesiorahaston, ja uuden organisaation, alueiden komitean, sekä esitteli läheisyysperiaatteen. Joulukuussa 1992 Eurooppa-neuvosto päätti uudesta rahoitusnäkymästä ajanjaksolle ja varasi 168 miljardia ecua⁹ rakenne- ja koheesiorahastoille. Tämä kaksinkertaisti vuosittaiset voimavarat ja vastasi kolmannesta EU:n budjetista. 20. päivänä heinäkuuta 1993 neuvosto hyväksyi koheesiopolitiikan uudet asetukset, jotka nyt sisälsivät kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen ja koheesiorahaston. Uudet asetukset vahvistivat politiikan avainperiaatteet keskittyminen, ohjelmointi, täydentävyys ja kumppanuus ja piti viisi olemassa olevaa tavoitetta jokseenkin muuttumattomina. Joitakin säännöksiä, kuten muiden EU-organisaatioiden, erityisesti Euroopan parlamentin osallistumista sekä kumppanuutta, arviointia ja julkisuutta, vahvistettiin. Kun Itävalta, Suomi ja Ruotsi liittyivät unioniin 1. päivänä tammikuuta 1995, muutetulla asetuksella määriteltiin kuudes tavoite, joka on Suomen ja Ruotsin erittäin harvaan asuttujen alueiden suosiminen sekä kolmen uuden jäsenmaan rahoituksen kohdentaminen TIE UUDISTUKSEEN Ns. Delorsin II paketissa¹⁰, joka esitettiin neljä päivää Maastrichtin sopimuksen allekirjoituksen jälkeen, Euroopan komissio ehdotti ohjelmaa ja talousarvioita, joiden avulla siirryttäisiin kohti talous- ja rahaliittoa, jonka ansiosta yhteisö voisi hyötyä täysimittaisesti organisoidusta talousalueesta ja yhtenäisvaluutasta. Ehdotus sisälsi uuden koheesiorahaston yksityiskohdat, kasvatti rakennerahastojen budjettia ja yksinkertaisti täytäntöönpanosääntöjä. Edinburghin Eurooppa-neuvostossa 11. ja 12. joulukuuta 1992 hyväksytty kompromissi määräsi lopullisesti vuosien voimavarat. Rakennerahastoille kohdennettiin noin 153 miljardia ecua ja koheesiorahastolle 15 miljardia ecua, josta 68 prosenttia varattiin köyhimmille alueille ja maille. Huhtikuussa 1993 komissio ehdotti rakennerahastojen asetuksia, jotka neuvosto hyväksyi heinäkuussa 1993¹¹. Kumppanuusperiaatteen perusteella asetusten neuvotteluprosessiin saatiin kommentit Euroopan parlamentilta, taloudellisilta ja sosiaalisilta kumppaneilta sekä alueellisia etuja edustaneilta järjestöiltä. Koheesiorahastoja koskeva asetus¹² hyväksyttiin toukokuussa 1994, jolloin niille kohdennettiin 15,15 miljardia ecua. Se koski maita, joiden bruttokansantuote oli alle 90 prosenttia yhteisön keskiarvosta sillä ehdolla, että niillä oli taloudelliseen lähentymiseen johtava ohjelma, joka täytti EY:n perustamissopimuksessa esitetyn talous- ja rahaunionin ehdot. Rahasto voisi rahoittaa jopa 85 prosenttia ympäristöä ja liikennettä koskevista infrastruktuurihankkeista, joiden arvo oli yli 10 miljoonaa ecua. Sitä johdettiin komission yksittäisiä hankkeita

19 Ruotsi Suomi Monika Wulf-Mathies Sijoittaminen uuteen tekniikkaan Sijoittaminen raja-alueisiin Monika Wulf-Mathies, Euroopan komission jäsen vuosina , joka vastasi aluepolitiikasta sekä suhteista alueiden komiteaan ja koheesiorahastoon. Arctic Inventors Networkin tietokoneita vaativiin ympäristöihin, Luleå, Ruotsi. SIVU 1 5 koskeneiden päätösten perusteella. Kreikka, Irlanti, Portugali ja Saksa hyötyivät rahastosta vuosien 1994 ja 1999 välillä. K O H E E S I O P O L I T I I K K A VUOSINA Vuoden 1993 uudistus jätti ajanjakson tavoitteet jokseenkin ennalleen > tavoite 1: kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden kehityksen ja rakenteellisen sopeutumisen edistäminen > tavoite 2: teollisuuden alamäen vakavasti vahingoittamien alueiden muuntaminen > tavoite 3: pitkäaikaistyöttömyyden torjuminen sekä nuorten ja työmarkkinoiden ulkopuolelle jäävien henkilöiden integroinnin helpottaminen, miesten ja naisten tasa-arvoisten työmahdollisuuksien edistäminen > tavoite 4: helpottaa työntekijöiden sopeutumista teollisuuden muutoksiin ja muutoksiin tuotantojärjestelmissä > tavoite 5: maaseudun kehityksen edistäminen (a) nopeuttamalla maatalouden rakenteiden sopeutumista yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen kehyksessä ja edistämällä kalatalouden uudistumista ja rakenteellista sopeutumista (b) helpottamalla maaseutualueiden kehitystä ja rakenteellista sopeutumista > tavoite 6: äärimmäisen harvaan asuttujen alueiden kehittäminen ja rakenteellinen sopeutuminen (1. tammikuuta 1995 lähtien). Kumppanuuden laatu määrää entistä enemmän kumppanuuden täytäntöönpanon laadun. Koheesiopolitiikan menestys ruohonjuuritasolla riippuu toimivasta kumppanuudesta, joka tuo yhteen kaikki alueen taloudelliseen kehitykseen osallistuvat tahot. Näihin kuuluvat ministeriöiden edustaja ja vaaleilla valitut paikalliset edustajat sekä liike-elämän, ammattijärjestöjen, naisten, hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoisjärjestöjen edustajat sekä ympäristöjärjestöt, vaikka tiedänkin, että jotkut hallitusten edustajat voivat nyrpistellä tälle nenäänsä. Monika Wulf-Mathies ensimmäisessä koheesiofoorumissa 27. huhtikuuta 1997 Brysselissä EAKR:n, ESR:n ja EMOTR:n tavoitteen 1 perusteella tarjoama rahoitus, joka kattoi 24,6 prosenttia väestöstä eli noin 97,7 miljoonaa

20 Saksa Pohjois-Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta Espanja Infrastruktuurin uudelleenrakentaminen Paremmat liikenneyhteydet liike-elämälle Euroopan infrastruktuurin vahvistaminen Kronprinzenbrücke-sillan uudelleenrakentaminen, Berliini, Saksa. EAKR:n rahoittama uusi satama Londonderryssä. SIVU asukasta, oli yhteensä 94 miljardia ecua ja 14,45 miljardia ecua koheesiorahastolle (68 prosenttia käytettävässä olevasta kokonaissummasta¹³). Tavoitteen 1 mukaisista sijoituksista käytettiin 41 prosenttia yritystukiin, 29,8 prosenttia infrastruktuuriin, josta noin puolet kulutettiin liikenteeseen, neljännes ympäristöön ja 24,5 prosenttia henkilöstöresursseihin. Tavoitteen 2 alueilla 60,6 miljoonaa asukasta (16,3 prosenttia kokonaisväestöstä) hyötyi EAKR:n ja ESR:n tarjoamasta 9,4 miljardin ecun (10,6 prosenttia kokonaissummasta) rahoituspaketista, josta 55,1 prosenttia käytettiin erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen. Toiset 23,9 prosenttia käytettiin fyysiseen elpymiseen ja ympäristöön, joka liittyi usein entisiin teollisuusalueisiin, ja henkilöstöresurssit saivat 20,9 prosenttia. Tavoitteiden 3 ja 4 mukainen kokonaisavustus oli noin 15,2 miljardia ecua (9,1 prosenttia kokonaissummasta). Tämä rahoitus tuli ESR:ltä työmarkkinatoimia ja sosiaalista osallisuutta varten. Tavoitteen 5 mukainen varaus eli 13 miljardia ecua (7,8 prosenttia kokonaissummasta) myönnettiin uusille taloudellisille toimenpiteille kalataloudessa ja maaseutualueilla (47,2 prosenttia), infrastruktuurille ja henkilöstöresursseille (20 prosenttia kummallekin) sekä ympäristölle (12,1 prosenttia). Tavoitteen 5b nojalla tuetuilla maaseutualueilla asui 32,7 miljoonaa ihmistä, jotka edustivat 8,8:aa prosenttia EU:n kokonaisväestöstä. Ruotsi ja Suomi saivat 697 miljoonaa ecua (0,4 prosenttia kokonaissummasta) tavoitteen 6 mukaisesti. Yhteisön kaikille 13 tavoitteelle annettiin 14 miljardia ecua (8 prosenttia kokonaissummasta) rajat ylittävien, monikansallisten ja innovatiivisten hankkeiden osarahoittamiseen. HALLINNOINTI JA HALLINTO Vuosina rakenne- ja koheesiorahastojen hallintosäännöt laadittiin neuvoston seitsemän asetuksen sarjalla, jolla säädeltiin niiden tehokkuutta ja koordinointia, toteuttamista ja yleisiä määräyksiä sekä kunkin neljän rakennerahaston täytäntöönpanoa. Koheesiorahastoa varten hyväksyttiin erillinen asetus. Koordinointiasetuksessa ei tehty paljon muutoksia edelliseen, vuonna 1989 esiteltyyn kolmivaiheiseen järjestelmään, joka sisälsi kansalliset suunnitelmat, yhteisön tukikehykset ja toimintaohjelmat. Siinä vaadittiin kuitenkin, että kansallisten suunnitelmien oli oltava yksityiskohtaisempia, erityisesti ympäristökysymysten osalta. Lisäksi siinä esitettiin uusi yhtenäinen ohjelma-asiakirja, jonka mukaan jäsenmaat ja alueet voivat toimittaa suunnitelmat ja toimintaohjelmat yhdessä asiakirjassa ja saada niistä yhden päätöksen komissiolta. Tänä ajanjaksona tapahtui useita tärkeitä politiikan kehitysaskeleita. Marraskuussa 1996 julkaistiin ensimmäinen raportti taloudellisesta ja sosiaalisesta koheesiosta, jossa esitettiin unionin taloudelliset ja sosiaaliset erot alueellisella tasolla ja arvioitiin kansallisten ja yhteisön politiikkojen vaikutus niiden kehitykseen. Se esitettiin huhtikuussa 1997 ensimmäisessä koheesiofoorumissa, joka on tapahtuma, joka on sen jälkeen järjestetty kunkin myöhemmän raportin hyväksymisen yhteydessä ja josta on tullut jäsenmaiden, alueiden ja sidosryhmien koheesiopolitiikkaa koskevan keskustelun näyttämö.

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO Teuvo Junka Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1999 ISBN 951-561-286-1 ISSN 0788-5016

Lisätiedot

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset Loppuraportti DART Väestön väheneminen, ikääntyminen ja alueelliset muutokset Johdanto Väestön väheneminen, ikääntyminen, alueelliset muutokset, väestörakenteen muutos ja sosioekonominen muutos muodostavat

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

Suomi Euroopan unionissa

Suomi Euroopan unionissa Suomi Euroopan unionissa perusteos R E I J O K E M P P I N E N IV, uudistettu painos Edita Helsinki Toimituskunta Outi Karemaa, Edita Publishing Oy Antti Kuusela, Eurooppa-tiedotus Jukka-Pekka Pietiäinen,

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA VAL TIONEUVOSTON KANSLIA SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2003 SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka PAULI JÄRVENPÄÄ KIRSTI KAUPPI OLLI KIVINEN HANNA OJANEN RISTO PIIPPONEN OLLI REHN ANTTI SIERLA SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP SUOMEN PAIKKA

Lisätiedot

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten yhteistutkimus Joustoturvan toteuttaminen ja työmarkkinaosapuolten rooli Kansallinen selvitys: Suomi

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten yhteistutkimus Joustoturvan toteuttaminen ja työmarkkinaosapuolten rooli Kansallinen selvitys: Suomi YHTEINEN EU-TASON TYÖMARKKINAVUOROPUHELU 2009-2011 -OHJELMA EUROOPPALAISTEN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN YHTEISTUTKIMUS JOUSTOTURVAN TOTEUTTAMINEN JA TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN ROOLI KANSALLINEN SELVITYS SUOMI LAATINUT:

Lisätiedot

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT Toimittanut Vesa Kanniainen Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT 1 2 Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT TOIMITTAJA: VESA KANNIAINEN KUSTANTAJA: AJATUSPAJA LIBERA EUROTHINKTANK-TYÖRYHMÄN JÄSENET: Vesa

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Vakaampi talous- ja rahaliitto

Vakaampi talous- ja rahaliitto Vakaampi talous- ja rahaliitto Helmikuu 2015 1 Esipuhe Talous- ja rahaliitto EMU raamittaa keskeisesti Suomen taloudellista toimintaympäristöä. EMU on tuonut Suomelle matalat korot ja aiempaa vakaamman

Lisätiedot

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä.

Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä. Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä. Haluan onnitella kollegoitani, heidän henkilökuntaansa ja muita, jotka auttoivat kokoamaan the

Lisätiedot

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Euroopan komissio Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden

Lisätiedot

VALKOINEN KIRJA. Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika

VALKOINEN KIRJA. Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika 7 14 12 KO-33-00-009-FI-C VALKOINEN KIRJA Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika VALKOINEN KIRJA Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika EUROOPAN YHTEISÖJEN

Lisätiedot

Kalastus Euroopassa. Euroopassa. nro8. Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka. Asiakirjat. Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa

Kalastus Euroopassa. Euroopassa. nro8. Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka. Asiakirjat. Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa Kalastus Euroopassa Euroopassa ISSN 1606-0873 nro8 Kesäkuu 2001 Asiakirjat Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa Tapaaminen Anthony Hawkins, ihmisten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot