Ilmastovaalit Taustatietoa, Vaasan vaalipiiri. Kampanjan yleisesittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastovaalit 2007. Taustatietoa, Vaasan vaalipiiri. Kampanjan yleisesittely"

Transkriptio

1 Ilmastvaalit 2007 Taustatieta, Vaasan vaalipiiri Kampanjan yleisesittely Tureiden kyselytutkimusten mukaan kansalaiset vat hulestuneita ilmastnmuutksesta ja edellyttävät päättäjiltä timenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Ilmastnmuuts nkin nussut yhdeksi vaalien suurimmista teemista. Äänestäjien n kuitenkin vaikea erttaa vaalipuheista, mitkä pulueet ja ehdkkaat vat valmiita vaarallisen ilmastnmuutksen trjumisen edellyttämiin tavitteisiin ja timenpiteisiin ja ketkä tyytyvät lähinnä retriikkaan. Greenpeacen ilmastvaalikampanjan tavitteena n auttaa ilmastnmuutksesta hulestuneita kansalaisia erttamaan jyvät akanista, eli löytämään tdellisiin päästövähennystimiin valmiit pulueet ja ehdkkaat ennen äänestyspäätöstä. Kampanjan selkärankana timii sivu jka avattiin viime viiklla. Ensimmäisessä vaiheessa sivuilla n vertailtu pulueiden ilmast- ja energiapliittisia tavitteita ja vaalilupauksia sekä summattu menneen hallituskauden tekja. Äänestäjät vivat vertailla, millaisia tavitteita pulueet vat asettaneet ilmastpäästöjen vähentämiselle tai uusiutuvien energialähteiden ja energiansäästön edistämiselle sekä minkälaisia knkreettisia keinja päästöjen vähentämiseksi esitetään. Sivuilla vi myös verrata esimerkiksi pulueiden näkemyksiä ydinvimasta tai tutustua edellisen hallituksen ilmast- ja energiaplitiikasta tehtyyn tilinpäätökseen. Puluevertailun tulksia Greenpeace n puluepliittisesti situtumatn järjestö, jten me emme ai kannustaa ketään äänestämään tai lemaan äänestämättä mitään tiettyä puluetta. Pulueiden tavitteita verratessa vat jhtpäätökset kuitenkin seuraavat: Päästövähennystavitteiden salta parhaat linjaukset vat vihreillä, kristillisdemkraateilla, vasemmistlla ja keskustalla, jista jälkimmäisin n tsin ehtinyt syödä vaalilupauksensa j ennen vaaleja vastustamalla kmissin esittämää päästövähennystavitetta EU:lle. Uusiutuvien energialähteiden edistämistavitteet ja timenpiteet vat linjanneet parhaiten vihreät, kristillisdemkraatit, keskusta ja RKP. Sen sijaan kkmuksella, perussumalaisilla, vasemmistlla ja demareilla tavitteet ja timenpide-ehdtukset vat ympäripyöreitä. Energiansäästötavitteet ja -timenpiteet vat parhaiten linjanneet keskusta, vihreät, vasemmist ja RKP. Ydinviman rakentamiseen suhtautuvat kriittisesti (ainakin ensi vaalikaudella) vasemmist, vihreät, perussumalaiset ja RKP. Kansainvälisen ilmastplitiikan suhteen parhaat linjaukset löytyvät kristillisdemkraateilta, vihreiltä ja vasemmistlta. Vähiten ilmast- ja energiapliittisia tavitteitaan vat linjanneet SDP, kkmus ja perussumalaiset. Ehdkasvertailu Kuluvan viikn lpussa sivustlle tulee myös ehdkkaiden välinen vertailu. Vertailun lähdemateriaalina n käytetty vaaliknekysymyksiä sekä ehdkkaiden mia ktisivuja.

2 Lähteet: - MTV3:n vaaliknekysymykset Sumeen pitäisi lähivusina rakentaa kuudes ydinvimala. Valtin pitäisi tukea biplttaineiden ja tuuliviman käytön lisäämistä. Suurimmissa kaupungeissa tulisi ttaa käyttöön nk. tietullit liikennengelmien vähentämiseksi. Energiakulutusta tulisi laskea säätämällä uusia lakeja sekä uusia energiaverja. - Helsingin Sanmien vaaliknekysymys Millaista linjaa Sumen tulisi ajaa EU:n ilmastplitiikassa? - Kansalaisjärjestöjen vaalikne (Kepa) Miten Sumen tulisi mielestänne sallistua ilmastpäästöjen vähentämiseen? - Ehdkkaiden mat ktisivut Vertailun tulksia Vaasan vaalipiirin salta: Yhteenvetna ehdkkaiden vastauksista vaalikneisiin sekä katsauksesta ehdkkaiden vaalisivuihin vimme esittää seuraavaa: - Pulueet, jiden ehdkkaiden tuki uusiutuvien energialähteiden tukemiselle n suurin: vihreät, perussumalaiset, kristillisdemkraatit. - Pulue, jnka ehdkkaat kannattavat selkeästi eniten ver- ja nrmihjausta energiansäästön edistämiseksi: vihreät. Tiseksi eniten ver- ja lakihjausta kannattavat SKP:n ja vasemmistn kannattajat. - Pulue, jnka ehdkkaat kannattavat eniten ydinvimaa: Kkmus. Tiseksi vimakkainta kuudennen ydinvimalan kannatus n keskustan ehdkkaiden jukssa. - Heikin tuki mittaviin päästövähennyksiin tähtäävälle pitkän tähtäimen ilmaststrategialle: kkmus. - EU:n edelläkävijyys (vaikka Yhdysvallat ja Kiina eivät heti lähtisikään mukaan): Vahva tuki EU:n edelläkävijyydelle SDP:n, vihreiden, vasemmistn, SKP:n ja RKP:n ehdkkailta. Heikin tuki kkmuksen, perussumalaisten ja kristillisdemkraattien ehdkkailta. - Pulueet, jiden ehdkkaat vat nstaneet eniten vaaliteemihinsa ilmastnmuutksen trjumista sekä uusiutuvan energian, energiansäästön ja vähäpäästöisemmän liikenteen edistämistä: vihreät ja keskusta. Pimintja vaasalaisten ehdkkaiden teemista: Hautala Lasse (kesk) Sumi tarvitsee vihreää energiaa (Yksi ehdkkaan yhdeksästä teemasta) Lunnsta n pidettävä hulta. Se n meille elämisen ja pärjäämisen perusedellytys. Meidän n malla timinnallamme kannettava vastuu ilmastnmuutksen hillitsemisestä speuttamalla energiaplitiikka lunnn kestkykyyn. Sumen energiamavaraisuutta n lisättävä. Uusiutuvien ja ktimaisten energialähteiden käytön lisäämisellä vidaan luda yli työpaikkaa. Osa peltalasta vidaan siirtää energiantutantn elintarviketutannn kärsimättä.

3 Ympäristö kuuluu meille kaikille (Yksi ehdkkaan yhdeksästä teemasta) Sumen pitää kaksinkertaistaa tute- ja teknlgiapanksensa energiasektrilla. Meidän pitää satsata tuuli-, vesi- ja aurinkteknlgiaan. Turpeen käyttöä n tehstettava. Uuden sukuplven biplttaineet turvaavat ktimaisen ympäristön elinviman. Puumala Tum (kesk) 4) Lunt n lainassa lapsiltamme (Yksi ehdkkaan neljästä teemasta) Jhdant: Plitiikassa tarvitaan vastuullisuutta, ympäristöplitiikka n siitä knkreettisin esimerkki. Ympäristön ei tarvitse lla lasipurkissa leva reservaatti, vaan ihminen vi elää tasapainssa ympäristönsä kanssa. Ihminen n sa lunta. Jatkuva kasvu ei vi perustua lunnnvarjen hltittmalle tuhlaukselle, vaan uusiutuville energiamudille ja hajautetulle energiatutannlle. Tavite: Sumen energiamavaraisuus kasvaa. Uusiutuvien energiamutjen suus lisääntyy. Ympäristön tila paranee ja se jää tuleville sukuplville vähintään samalaisessa kunnssa kuin lemme sen itse saaneet. Knkreettista: Uusiutuviin energialähteisiin pitää uskaltaa panstaa, tarvitsemme jatkuvasti uusia innvaatiita. Biplttaineet vat mahdllisuus paitsi ympäristölle, myös sumalaiselle maaseudulle. Niin santussa "risupaketissa" riittää edelleen pureskeltavaa. Kunnallistekniikkaa ja jätteenlajittelua kehittämisessä n paljn tekemistä. Khti kestävää kehitystä vidaan päästä myös ihmisten pienillä valinnilla. Js kaikki sumalaiset napasauttavat valmiustilan pis televisiistaan ja kannettavistaan, Sumessa tarvitaan yksi ydinvimala vähemmän. Ranta-Muti Aulis (kesk) Bienergian käytön lisäämistä n ver- ynnä muin timin kannustettava. Ns. kerskakulutusverja samin kuin ihmisten terveyttä ja ympäristön puhtautta edistäviä verja n lisättävä. Räty Pekka (kesk) Sumi tarvitsee vihreää energiaa. (Yksi ehdkkaan yhdeksästä teemasta.) Siht Paula (kesk) Energian säästö ja energiamavaraisuuden lisääminen (Yksi ehdkkaan yhdeksästä teemasta.) Vihriälä Jukka (kesk) Energiaa säästäviin timiin n kannustettava. Energia- ja ilmastkysymykset vat leellisessa asemassa seuraavan neljän vuden aikana. Ktimaista energiantutanta n tuettava. Ilmastnmuutsta hillitäksemme n siirryttävä sellaisen energiantutantn, jka vähiten saastuttaa ilmasta. Energiaa säästäviin timiin n kannustettava. (Yksi teema mnien jukssa.) Ishanni Anna-Maria (sdp) Junamatkat halvemmiksi (Yksi ehdkkaan viidestä pääteemasta.) Taas vuden alussa junamatkjen hintja krtettiin ja minä len päinvastaista mieltä. Junat kulkevat sähköllä ja autt vielä ainakin fssiilisilla plttaineilla. Junamatkustajia vat piskelijat, eläkeläiset, työssäkävijä. SDP:n riveissä katsn junaliikenteen levan parasta jukkliikennettä tässä pitkien yhteyksien maassa.

4 Richard Sjölund (sdp) Tärkeitä tulevaisuuskysymyksiä (Yksi ehdkkaan klmesta teemata.) Ympäristö-ja energiakysymykset vat erittäin keskeisiä. Ympäristöngelmat vaativat ratkaisuja sekä paikallis- että valtakunnantaslla. Entistä tiiviimpää yhteistyötä tarvitaan sekä eurppataslla että maailmanlaajuisesti. Uudistuvien energiamutjen kehittämiseksi ja maamme öljyriippuvuuden vähentämiseksi n selkeä panstus alan tutkimus- ja kehittämistyöhön välttämätön. Urpilainen Jutta (sdp) Ympäristö (Yksi ehdkkaan kahdeksasta teemasta.) Lunt n lainassa lapsiltamme. Tämä antaa meille vastuun hulehtia ympäristömme sujelusta. Ilmastmme lämpenee pikkeuksellisen npeasti. Meidän n situduttava timiin kasvihuneilmiön ehkäisemiseksi. Sumen n jatkettava aktiivisia timia EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Ktimaista energiantutanta n kehitettävä ilmastnmuutksen ehkäisemiseksi ja khtuuhintaisen energian turvaamiseksi. Uusiutuvien energialähteiden ja biplttaineiden käyttöä n lisättävä. Autkannan uusimiseksi n siirryttävä käytön verttamiseen hankinnan sijaan. Kivist Hannu (kk) Bienergia (Yksi ehdkkaan neljästä teemasta.) Hannu Kivist n urakinut muutaman vuden rukhelpin viljelyä Vaplle. Bienergiatutantmme kannattaa satsata. Pitää hulehtia j lemassa levista resursseista, kuten puusta ja turpeesta. Kaikki uusi ei le aina parempaa, jskin kehittelemisen arvista. Bienergian kehittely tulee lemaan tapetilla, mutta merkittäviä tulksia ei synny kuin pitkässä juksussa. Taikatemppuja ei le. Lahdensu Panu (kk) Ydinvima: (Yksi ehdkkaan neljästä päätavitteesta.) Sumen pitää pyrkiä mavaraisuuteen energian saannin suhteen. Kannatan 6. ydinvimalan rakentamista, unhtamatta kuitenkaan bienergiamutjen kehittämistä. Pht Hanna (kk) Ympäristö (Yksi ehdkkaan viidestä teemasta) Meillä jkaisella n vastuu ympäristöstämme. Sumen tulee tavitella päästöjen rajittamista kunnianhimisesti ja ydinvimaa n rakennettava lisää niin kauan, kuin ei le varsinaista krvaavaa vaihtehta. Uusiutuvien ja bi-energian tutkimusta ja kehitystä n jatkettava ja näistä vaihtehdista löydettävä tulevaisuuden energiantutannn suunta. Ilmastn lämpenemiseen speutuminen n alitettava. Henttunen Susanna (vas) Energiaplitiikkaan pitäisi saada selvät päätökset. Uusiutuvien energiavaihtehtjen tutkiminen ja niiden käyttööntt n yksi tulevaisuuden erittäin tärkeä haaste. Se vi lla myös maasedulle yksi erittäin tärkeä lisämahdllisuus. En le ydinviman vastustaja. Pidän sitä ylimenkauden vaihtehtna.

5 Håkans Stefan (vas) Vad jag skulle vilja ta itu med under de följande fyra åren i riksdagen (...) * Återvinningsbara energifrmer bör utvecklas genm att satsa på vindkraft, slenergi, ved ch övriga bibränslen. * Ett sjätte kärnkraft behövs inte. * Klimatförändringen måste stppas. Kldixidutsläppen måste ner till Kytöverenskmmelserna. (Tre av 21) Iknen Anne-Mari (vihr) Ympäristö (Yksi ehdkkaan viidestä vaaliteemasta.) Ilmastnmuutksen hillitseminen, panstetaan uusiutuviin lunnnvarihin ja energian säästöön. Lunnn kurmittaminen n lpetettava. Ei ydinvimalle! Lemettinen Minna (vihr) Hajautettu bienergian tutant (Yksi ehdkkaan yhdeksästä teemasta.) * tu tuhansia työpaikkja maaseudulle * valtin kannattaisi tukea sitä energiamavaraisuuden lisäämiseksi * päästöjä n vähennettävä * Phjanmaan pellille mahtuisi paljn rukhelpeä Linna Helka (vihr) YMPÄRISTÖN JÄRKEVÄ KÄYTTÖ: (Yksi ehdkkaan neljästä teemasta.) ympäristöä sujeltava ja käytettävä kestävällä tavalla kierrätys n hien juttu, sitä tuettava malla kehittämisrahastllaan biplttaineilla, maa-, vesi-, aurink- ja tuulienergialla sekä uusien energiateknlgiiden kehittämisellä kilpailukykyä ei ydinviman lisäämiselle Wikman Ingela (vihr) Mera bienergi (En av tre teman.) Henrikssn Anna-Maja (rkp/sfp) MILJÖN VÅR VÄRDEFULLA NATURRESURS Vi har alla ansvar för vår miljö. Jag vill att ckså mina barn ch barnbarn skall kunna simma i havet, ch andas en frisk luft, njuta av våra gröna skgar ch vackra ängar. Finland är en liten aktör när det gäller världens förreningar ch utsläpp, men det betyder inte att vi inte kan göra en insats. Vi skall jbba för att Kyt-avtalet skall gdtas ckså av USA, ch att det ckså skall efterföljas. Vi skall satsa på energialternativ sm inte bidrar till växthuseffekten. Omsrg m miljön kräver persnligt engagemang ch en kntinuerlig vaksamhet i allt beslutfattande. (En av kandidatens 14 valtema.)

6 Krnqvist Anna-Lena (rkp/sfp) Vi brde inte bygga vår energiplitik på gammal teknlgi. Utbyggnad av kärnkraften leder bara till tillfälliga lösningar, men ett evighetslångt ansvar för uppbevaring av avfallet. (Tankar ch påståenden) Luther Michael (rkp/sfp) EN REN MILJÖ I ARV TILL VÅRA BARN (En av ti valtema.) * Satsa på förnyelsebara energifrmer ch energisnål teknik, det tryggar framtidens välfärd. * Vasareginens energikluster kan frma framtidens lösningar. Nrdman Håkan (rkp/sfp) Ansvar för miljön ch klimatet (En av kandidatens 12 valtema.) Det krävs en ansvarsfull energi- ch miljöplitik för att stppa klimatförändringen. Oljeberendet bör minskas genm satsning på alternativa energifrmer. Jag vill verka för att Finland - ch speciellt Vasareginen blir ledande inm energi- ch miljöteknlgi. Nylund Mats (rkp/sfp) Vår miljö (En av kandidatens fem valtema.) Alla är vi berende av en hållbar utveckling ch en gd miljö. Om vi ska uppnå dessa målsättningar, måste vi inse att miljöhänsyn inte bara innefattar hänsyn till naturen, flran ch faunan. Miljöhänsyn innebär i allra högsta grad ckså hänsyn till människan ch hennes hembygd, hänsyn till traditiner ch kulturarv. En ökad användning av förnyelsebar energi är en effektiv åtgärd mt klimatuppvärmningen, samtidigt sm det leder till såväl arbetsplatser sm eknmisk stimulans i den regin den prduceras. Om vi ska åstadkmma bestående psitiva förändringar i hur vi hanterar vår mvärld heter nyckeln attitydförändring. Lagstiftning ch förbud är trubbiga redskap m vi inte samtidigt beaktar människans villkr. Genm upplysning ch infrmatin ändrar vi attityder. Frivilliga miljöbefrämjande åtgärder är effektivare än tvångsåtgärder. Hellre en mrt än en piska! Livets grundförutsättning är en hållbar utveckling ch en gd miljö. Jag vill medverka till att nya frskningsrön aktivt används ch att en förnuftig miljöhänsyn ska ingå i beslutsfattandet på alla nivåer. Axell May-Gret (kd) Sunda vanr i en ren miljö vår biljett till framtiden (En av kandidatens 7 valtema.) * Alkhlmissbruk bör förebyggas ända från fsterstadiet * Energieffektiva prduktinsmetder bör utvecklas * Minskade utsläpp från trafik, industri m.m. gemensam uppgift för EU

7 Fiskaali Heim (kd) MAASEUDUN PUOLESTA Maaseutu tulee pitää elävänä. Se tarkittaa, että maaseudulla n ihmisiä, työtä ja palveluita. Mielestäni (...) bienergian mahdllisuudet tulee hyödyntää. Lahtinen Helena (kd) 3. LUONTO (Yksi ehdkkaan neljästä teemasta.) - Tiestön ja rautateiden kunnssapitn n satsattava, hintaplitiikalla n hjattava jukkliikenteen käyttöön - Uusiutuvaa ktimaista energiantutanta n susittava - Kierrätystä n tehstettava Sarkkinen Mika (kd) Viljele ja varjele. (Yksi ehdkkaan seitsemästä teemasta.) Meille ihmisille n annettu valta hallita elämää maan päällä. Lunnn ja ihmisen kumppanuuden ymmärtäminen n vastuullisen ja kestävän yhteiseln edellytys. Eläminen tulee speuttaa lunnn asettamiin rajihin kestävän kehityksen periaatteita nudattaen. Lunnn vaalimisen suurin haaste nyt ja tulevaisuudessa n energiaan liittyvien asiiden ratkaiseminen. Energiansäästäminen, tutanttehkkuuden parantaminen sekä ktimaisten, uudistuvien energiamutjen käytön (mm. bikaasu, tuulivima, maalämpö, bidiesel, energia-paju) lisääminen vat askeleita ikeaan suuntaan. "Työmatka pyörällä, julkisella kulkuneuvlla vai malla autlla? Ympäristötek n arjen valintja." Krvela Mark (SKP) Ilmastnmuuts pysäytettävä (Yksi ehdkkaan kuudesta teemasta) Ilmastnmuuts n dramaattinen situs siitä, miten glbaali kapitalismi uhkaa kk ihmiskunnan elnjäämistä. Taludellinen ja pliittinen eliitti n alistanut niin ihmisen kuin lunnn hyvinvinnin taludelliselle kilpailulle ja vitntavittelulle. Sumen tulee timia edelläkävijänä ilmastnmuutksen pysäyttämisessä. Energian säästö ja uusiutuva energia vat turvallisempi, edullisempi ja työllistävämpi vaihteht kuin ydinvima. On panstettava jukkliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen. Energiayhtiöiden vittja n leikattava. Energiantutant n tettava valtin ja kuntien hallintaan. Kk ehdkasvertailu valmistuu ja julkistetaan viikn 8 aikana.

Ilmastovaalit 2007 - taustatietoa

Ilmastovaalit 2007 - taustatietoa Ilmastovaalit 2007 - taustatietoa Kampanjan yleisesittely Tuoreiden kyselytutkimusten mukaan kansalaiset ovat huolestuneita ilmastonmuutoksesta ja edellyttävät päättäjiltä toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.

Lisätiedot

Yhteisen hankkeen kuulumisia

Yhteisen hankkeen kuulumisia Pääkirjitus tukkuu 2012 Yhteisen hankkeen kuulumisia Täällä saa juda tsi paljn limsaa, mutta muuten n aika tavallista, sani lapseni kun hän vieraili kanssani ensimmäistä kertaa Tansaniassa vuden alussa.

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Sumen rakennerahast-hjelma Etelä-ja Länsi-Sumen alueellinen suunnitelma 25.5. 2014 Sisällys 1 Jhdant... 3 2 Etelä- ja Länsi-Sumi Eurppa 2020 strategian tteuttajana...

Lisätiedot

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 TIEHALLINTO Helsinki 2003

Lisätiedot

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Pirkanmaan maankäyttövaihtehdt ja vaikutusten arviinti Kste raprtista saadusta palautteesta MKH 7.4.2014 PIKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 Teemme muutsta yhdessä 1. JOHDANTO 6 2. KUNNAT 7 2.1. Ydinkaupunkiseutu

Lisätiedot

ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE!

ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Sivu 98 ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Pirkanmaan maakuntastrategia 2040 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 99 ESIPUHE Pirkanmaan maakuntastrategia tähtää mittaviin, jissakin asiissa järjestelmätasisiin

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr xx Sivu 1 / 17 Lausuntkierrs 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80 Vaahtera 1/2013 HELSINGIN KISA-VEIKKOJEN TIEDOTUS- JA JÄSENJULKAISU PERUSTETTU 1912 LEHTI Huippunuret Kamilla ja David Aikuisten yu-kulu 10 vutta Liikuntaplitiikan suuntaviivja Uunila 90, Kkk ja Rahkam

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 2. KAVIOURAN SYNTY 3. TAVOITTEEMME 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME - YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä

Lisätiedot

TEKNISEN SEKTORIN KEHITTÄMISHAASTEITA KUPERA-hankkeen alkukartoitusvaiheen haastattelujen tuloksia

TEKNISEN SEKTORIN KEHITTÄMISHAASTEITA KUPERA-hankkeen alkukartoitusvaiheen haastattelujen tuloksia TEKNISEN SEKTORIN KEHITTÄMISHAASTEITA KUPERA-hankkeen alkukartitusvaiheen haastattelujen tulksia Olavi Kalli & Ari-Veikk Anttirik & Ter Haahtela & Pekka Malinen Tampere 2010 2 1 Jhdant Kaupunkien perusrakennepalvelujen

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

suosituksista käytäntöön!

suosituksista käytäntöön! Osaamisen kehittämisellä kilpailukykyä ja hyvinvintia susituksista käytäntöön! Osaamisen kehittämisen työseminaari 24.11.2011 Htelli Haaga, Helsinki Työpajatyöskentelyn tulkset Timittanut: Kaisa Harmaala

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

YHTEENVETO Fintrip/TransSmart-työpaja 10.9.2013

YHTEENVETO Fintrip/TransSmart-työpaja 10.9.2013 1 (8) YHTEENVETO Fintrip/TransSmart-työpaja 10.9.2013 Jhanna Särkijärvi 1), Saara Jääskeläinen 1), Tm Warras 2), Nils-Olf Nylund 3), Päivi Aakk-Saksa 3) 1) LVM, 2) Tekes, 3) VTT 2 (8) Tausta ja tehta va

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS Sastamalan varhaiskasvatus 2014

KESTÄVÄ KEHITYS Sastamalan varhaiskasvatus 2014 KESTÄVÄ KEHITYS Sastamalan varhaiskasvatus 2014 1 SISÄLLYS 1. Kestävän kehityksen määritelmä 3 1.1. Eklginen näkökulma 3 1.2. Taludellinen näkökulma 3 1.3. Ssiaalinen ja kulttuurinen näkökulma 3 2. Kestävä

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä

О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä О Т Ч Е Т Sumi kesälmakhteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä Sumen matkailunedistämiskeskuksen Venäjän vastuualueen timeksiannsta FMC Grup 21 lkakuuta 2002 Sisällysluettel 1. JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot