OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB"

Transkriptio

1 SUOMEN PARAS FINLANDS BÄSTA THE BEST IN FINLAND OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REVIEW

2 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING CONTENTS Uudistumisesta vahvistumiseen Styrka genom förnyelse From renewal to reinforcement Tuloksellista toimintaa yhdessä ja yhteistyössä Lönsam verksamhet tillsammans och genom samarbete Rewarding activities both together and in cooperation Kansainvälinen Point Internationella Point International Point Nuoren merkonomin polku Den unga merkonomens studiestig Youths business path Nuoren lähihoitajan polku Den unga närvårdarens studiestig Youth practical nursing path Aikuiset elinikäisen oppimisen tiellä Vuxna på vägen för livslångt lärande Adults on the road to lifelong learning Projektit ja hankkeet kilpailukykyä edistämässä Projekt för befrämjande av konkurrenskraft Projects and activities to promote competitiveness Hallinto- ja tukipalvelut Administration och stödfunktioner Administration and support services Opiskelijan ohjaus ja tuki Handledning och stöd av studerande Student guidance and support Viestintä mukana muutosten tuulissa Kommunikationen som en del av förändringens vind Communication and change management Henkilöstön osaamisen vahvistaminen muutoksessa Förstärkning av personalens kunnande under förändringsprocessen Forte staff expertise during transition Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

3 REHTORIN KATSAUS REKTORNS ÖVERSIKT REPORT OF THE PRINCIPAL Point College oli jälleen vuonna 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisessa tuloksellisuusvertailussa koko Suomessa oman luokkansa paras jo toisena vuonna peräkkäin! Meillä on korkea valmistumisaste, opiskelijat työllistyvät hyvin ja myös jatko-opintoihin edetään hyvin. Kiitos tästä kuuluu erityisesti opiskelijoille, mutta myös ammattitaitoiselle henkilöstölle, hyville työelämäyhteyksille ja toimivalle sidosryhmäyhteistyölle. Vaikka lukuvuotta onkin leimannut toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestämistä koskevat muutospaineet ja tilakysymykset, odotamme toiveikkaana ratkaisuja näihin molempiin asioihin. Point College on ollut koulutuksen järjestämisasiassa aktiivinen, verkostoitunut monipuolisesti omistajien suuntaan ja korostanut koko ajan laajaa yhteistyötä, avoimuutta, yhdessä tekemistä sekä dialogia. Myös kampusratkaisun osalta katsomme tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Opistokujan kiinteistö myytiin vuonna 2014 Porvoon kaupungille, ja yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa. Opiskelijat vetosivat adressilla päättäjiin uusien tilojen puolesta: Point Collegesta valmistuvat raudanlujat ammattilaiset ansaitsevat arvoisensa toimitilat. Yhteiskuntavastuuta on kannettu monin erilaisin yhteistempauksin. Nuoret käsittelivät elämän iloja ja suruja Joy of Life -elokuvaprojektissa, Kummivanhustoiminta käynnistyi Porvoon kaupungin kanssa, oltiin mukana Kävelykamukampanjassa ja hyvää hoitoa tuotiin vahvasti esille. Point College oli mukana myös Ylen Lupa välittää kampanjassa ja järjesti yhdessä Amiston ja Attendo Laamannin hoivakodin kanssa tanssiaiset vanhuksille. Yhteistyö yli ikä- ja toimialarajojen oli opettavaista, hyödytti kaikkia osapuolia, loi hyvää mieltä ja edisti hyvinvointia. I augusti 2015 träder de nya läroplanerna i kraft, och de har under läsåret utarbetats och bearbetats som ett gemensamt samarbetsprojekt av hela läroanstalten. Undervisning och inlärning enligt de nya läroplanerna är något som vi ser fram emot med stora förväntningar. I studierna kommer vi under nästa läsår att ännu mera än hittills betona teamarbete, learning by doing, nära samarbete med arbetslivet och internationell verksamhet. Under hösten 2014 inleddes ett internt projekt i syfte att befrämja den pedagogiska IT-användningen i undervisningen. Inom ramen för projektet har lärarna erbjudits handledning i användande av digitala verktyg och utvecklande av virtuella inlärningsmiljöer. Under läsåret har nya kontakter knutits och det aktiva regionala samarbetet har varit framgångsrikt. Inom vuxenutbildningen har nya samarbetsformer inletts med staden och kommunerna. Som exempel kan nämnas ICT-utbildningarna för Borgå stad och en unik expertutbildning inom missbrukarvården i samarbete med Sibbo kommun. På läroanstaltsnivå kan noteras deltagandet i Seutu-YP -projektet och ingående av ett samarbetsavtal med yrkeshögskolan Laurea. Point College is genuinely international. Our students come from 20 different countries and we teach and learn in Finnish, Swedish and English. Also, our students and teachers have performed on-the-job learning in places as far afield as China, southern Europe and Thailand. In addition, during the year, we have welcomed delegations and visitors from many different countries and at least three from China. We also presented the success recipe of Finnish vocational schooling to a group of visiting ambassadors. On top of this, we received ministerial-level guests when the Finnish Education Minister Krista Kiuru visited our college with VIPs from Porvoo city and learnt about our trilingual activities. During her visit, she met students who highlighted the benefits of three languages and an international environment in a school. Staff welfare and expertise have also been stressed in our school. Point College implemented workplace training for all staff. Also, some staff participated in leadership coaching and others completed their teacher s competence education. As the rector, I would like to thank everyone for persevering, trying and bothering. During the spring of 2014, we began cooperating with Porvoon Lääkärikeskus. This has worked fantastically and we are all very satisfied with our new partner. Muutos on ollut lukuvuonna koko ajan vahvasti läsnä, mutta Point College on selvinnyt siitä kunniakkaasti. Tunnelma niin opiskelijoiden kuin henkilöstönkin keskuudessa on hyvä, ja kynnys keskusteluun ja yhteistyöhön on joka suuntaan matala. Muutos on vain vahvistanut meitä ja tunnetta, että Me olemme Me. Olemme selvinneet laineista ja aalloista, opetelleet lainelautailua, ja nyt on vahvasti tunne, että vaikka edessä olisi tsunami, niin Point College pärjää kyllä yhdessä. Sari Gustafsson Rehtori, toimitusjohtaja Rektor, verkställande direktör Principal, managing director 3

4 Pop up -kahvilat Pop up caféer Pop up cafés TAPAHTUI POINTISSA LUKUVUONNA HÄNT I POINT LÄSÅRET EVENTS AT POINT DURING Työyhteisövalmennus, kick off Haikon Kartanossa Arbetsplatsutbildning, kick off i Haiko Gård Wellbeing at work training, kick off at Haikko Manor Työyhteisövalmennuksia lukuvuoden aikana 15 (Tamora) Arbetsplatshandledningar under läsåret 15 (Tamora) Workplace training during the year with Tamora, 15 Johtamisvalmennuksia lukuvuoden aikana 10 (Tamora) Ledarskapshandledningar under läsåret 10 (Tamora) Leadership coaching during the year withtamora, Point Collegen lukuvuoden aloitus Läsåret inleds vid Point College New school year begins at Point College Aikuiskoulutuksen avoimet ovet Taidetehtaalla Vuxenutbildningens öppna dörrar på Konstfabriken Adult Education, open day at Taidetehdas Yhteisten asioiden käsittelyä rehtorin iltapäiväkahvilla Gemensamma angelägenheter behandlas på rektors eftermiddagkaffe Rector discusses communal matters at her afternoon coffee event Pointin soutukilpailut Point Colleges roddtävling Point t Churchboat rowing competition Kansainvälinen aamupäivä Internationella förmiddagen International morning Pop up -kahvilat Pop up caféer Pop up cafés Poistumisharjoitus Opistokujalla Utrymningsövning på Institutgränd Evacuation practice at Opistokuja Ranskalainen delegaatio Franska delegationen French delegation visit Kiinalainen delegaatio Kinesiska delegationen Chinese delegation visit Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

5 Yhteisten asioiden käsittelyä rehtorin iltapäiväkahvilla Gemensamma angelägenheter behandlas på rektors eftermiddagkaffe Rector discusses communal matters at her afternoon coffee event Laamannin tanssiaiset Bal på Lagmannens servicehem Dance at Laamanni Opintomatka Berliiniin Studieresa till Berlin Study tour to Berlin Syysloma Höstlov Autumn vacation Improvisaatioilta Improvisationskväll Improvisation evening Tuote-esittelypäivä Produktdemonstrationsdag Product demonstration day Ruotsalaisuuden päivä Svenska Dagen Swedish heritage day Henkilöstön pikkujoulujuhla ravintola JuhlaHelmessä Personalens lillajulfest på restaurang JuhlaHelmi Staff of Point celebrate their Christmas party at restaurant JuhlaHelmi Pointin soutukilpailut Point Colleges roddtävling Point t Churchboat rowing competition Norjalaiset rehtorit Pointissa Norska rektorer på besök i Point Norwegian rectors visit Point Kolmikielisen oppilaitoksen avoimet ovet Öppna dörrar för en trespråkig skola Trilingual educational institution open day Point College juhlii Suomen itsenäisyyspäivää Point College firar Finlands självständighet Point College celebrates Finnish Independence Day Kiinalainen delegaatio Kinesiska delegationen Chinese delegation visit Aikuiskoulutuksen valmistujaiset Taidetehtaalla Vuxenutbildningens dimission på Konstfabriken Adult education graduation at Taidetehdas Nuorisoasteen joulujuhla Opistokujalla Ungdomsstadiets julfest på Institutgränd Youth education unit Christmas celebration at Opistokuja 5

6 Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun vierailu Point Collegessa Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun vierailu Point Collegessa Utbildnings- och kommunikationsminister Krista Kiurus besök vid Point College Education and Communication minister Krista Kiuru visits Point College Talviloma Sportlov Winter vacation Suurlähettiläiden vierailu Pointissa Ambassadörens besök vid Point College Ambassadors visit Point College Joy of Life -videogaala Grandissa Joy of life -videogala på Grand Joy of life video gala at Grand Kansainvälinen päivä Pointissa Internationella Dagen vid Point International Day at Point Yhteisten asioiden käsittelyä rehtorin aamukahvilla Gemensamma angelägenheter behandlas på rektors morgonkaffe Rector discusses communal matters at her morning coffee event Työyhteisövalmennuksen päätösseminaari Taidetehtaalla Arbetsplatsutbildningens slutseminarium på Konstfabriken Wellbeing at work training at Taidetehdas, final seminar Yhteisten asioiden käsittelyä rehtorin iltapäiväkahvilla Gemensamma angelägenheter behandlas på rektors eftermiddagkaffe Rector discusses communal matters at her afternoon coffee event Valmistujaiset ja lukuvuoden päätös Taidetehtaalla Dimission och avslutning av läsåret på Konstfabriken Graduation ceremony and academic year end at Taidetehdas Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

7 1 UUDISTUMISESTA VAHVISTUMISEEN STYRKA GENOM FÖRNYELSE FROM RENEWAL TO REINFORCEMENT UUDISTETTU STRATEGIA JA VAHVA ORGANISAATIO Point Collegea on viety lukuvuoden aikana eteenpäin yhdistymisestä ja uudistumisesta kohti vahvaa koulutusorganisaatiota, jolla on vankka asema alueen toisen asteen ammatillisena kouluttajana ja työelämän kehittäjänä. Oppilaitoksen strategiset päämäärät uudistettiin hallitustasolla vastaamaan entistä paremmin alueen työelämän tarpeisiin. Lukuvuoden aikana on työstetty uutta opetussuunnitelmaa, joka astuu voimaan elokuussa Keskeisinä asioina ovat edelleen yhdessä tekemällä oppiminen, opetuksesta ohjaamiseen siirtyminen, tiivis työelämäyhteistyö ja kansainvälisyys. Erityisellä resurssilla on panostettu pedagogisen tietotekniikan opetuskäytön edistämiseen ja opettajien ohjaamiseen digitaalisten työkalujen ja oppimisympäristöjen käyttöön. Tiimejä on rakennettu entistä tehokkaammiksi ja moniammatillisemmiksi. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT STRATEGISKA MÅL STRATEGIC OBJECTIVES STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT Vahvistamme 2 Mahdollistamme 3 Kehitämme 4 Edistämme 5 Tarjoamme 6 Teemme 7 Edistämme 8 TOIMINTAMALLIMME edelleen brändiamme ja imagoamme! siirtymävaiheessa toimivan ja viihtyisän OPPIMIS- JA TYÖYMPÄRISTÖN sekä osallistumme aktiivisesti uusien tilojen suunnitteluun. opetuksen sisältöjä ja laatua yhteistyössä elinkeinoelämän ja muiden oppilaitosten kanssa. opiskelukykyä toiminnalliseen ja työelämälähtöiseen OPPIMISEEN ja laadukasta OPETUSTA kolmikielisesti ja kansainvälisesti. Tarjoamme joustavia malleja ja tukea erilaiseen ja yksilölliseen oppimiseen ja osaamisen kehittymiseen. työelämän tarpeisiin koulutuksia ja palvelua, joka parantaa organisaatioiden ja yksilöiden kilpailukykyä. toimivaa alueellista ja kansainvälistä YHTEISTYÖTÄ omistajien ja julkishallinnon sekä sidosryhmien kanssa. (HENKILÖSTÖMME) yhteisöllisyyttä ja osaamisen kehittämisen keinoja. Lisäämme edelleen avoimuutta, ympäristö- ja kustannustietoisuutta työyhteisössämme. Tuemme (heitä) muutostilanteissa. ja JOHTAMISEMME tukee taloudellisia ja tehokkaita tulevaisuuden ratkaisuja yhteistyössä. Toimimme KESTÄVÄN KEHITYKSEN mukaisesti ja hallitsemme toimintamme ympäristövaikutukset. 7

8 STRATEGISKA MÅL Vi 2 Vi 3 Vi 4 Vi 5 Vi 6 Vi 7 Vi 8 VÅR förstärker vår brand och image. främjar i förändringssituationen förutsättningar för en fungerande och trivsamt LÄR- OCH ARBETSMILJÖ och deltar aktivt i planering av nya utrymmen. utvecklar innehåll och kvalitet av lärande och högklassig SKOLNING i samarbete med arbetslivet och andra läroanstalter. främjar studieförmåga mot mera funktionell och arbetslivsnära INLÄRNING och kvalitativ UNDERVISNING på tre språk och internationellt. Vi erbjuder flexibla modeller och stöd för speciell och personlig inlärning och kompetensutveckling. erbjuder skolning och service för arbetslivets behov som förbättrar organisationers och individers konkurrensförmåga. bedriver ett effektivt regionalt och internationellt SAMARBETE med näringslivet, ägarna och intressentgrupper inom den offentliga förvaltningen. främjar (PERSONALENS) gemenskap och metoder i kompetensutveckling. Vi främjar fortfarande öppenhet, omgivnings- och kostnadsmedvetenhet i vårt arbetsgemenskap. Vi stöder (dem) i förändringsituationer. ORGANISATIONSMODELL och LEDNING stödjer ekonomiska och effektiva framtidslösningar i samarbete. Vi handlar enligt principen om HÅLLBAR UTVECKLING och har kontroll över miljökonsekvenserna av vår verksamhet. STRATEGIC OBJECTIVES We 2 We 3 We 4 We 5 We 6 We 7 We 8 Our further strengthen our image and our brand! actively participate in the planning process of our new premises and ensure a functional and enjoyable learning and work environment during the transition phase. develop the content and quality of our education and training activities in cooperation with working life and other educational institutions. improve our ability to provide functional and working-life-oriented learning and high quality trilingual and international teaching. We offer flexible models to support different learning styles, individuality and the development of expertise. offer training and services that are based on the needs in working life to improve competitiveness of organizations and individuals. cooperate with our owners, public administration bodies and various interest groups both regionally and internationally. promote a sense of community between our personnel and the means to develop their competence. Further, we support openness and environmental and cost-consciousness in our work community. In addition, we support our personnel in times of change. operational modes, management and leadership support economic, effective and co-operational future solutions. We act according to sustainable development and control the environmental impacts of our activities. Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

9 JOHTAMISJÄRJESTELMÄ KV & Hankkeet Kehittämispäällikkö Projektikoordinaattori VIESTINTÄ Viestintäkoordinaattori Pedagoginen ICTasiantuntija REHTORI/TJ Ammattiosaamisen toimielin Opintokelpoisuuden toimielin APULAISREHTORI LIIKETALOUS APULAISREHTORI SOTE AIKUISKOULUTUSJOHTAJA Tiimivastaava (KO) Asiakaspalvelu ja myynti (su/sveja eng) Tiimivastaava (KO) Talous- ja toimistopalvelut Head of international program Tiimivastaava (TO) Kasvun tukeminen ja ohjaus, Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, valinnainen osa Tiimivastaava (TO) Hoito ja huolenpito, Sairaanhoito ja huolenpito, Vanhustyö, valinnainen osa Tiimit Liiketaloustiimi/ tiimivastaava/tutkintovastaavat Suurasiakkaat /tiimivastaava Hankkeet ja projektit/projektikoor dinaattori Sosiaali- ja terveysalantiimi/ tiimivastaava/tutkintovastaavat Hankkeet ja projektit/projektikoordin aattori Tuki-tiimi / tiimivastaava Oppisopimustoimisto Oppisopimuspäällikkö Tiimivastaava (TO) Kuntoutumisen tukeminen ja Mielenterveys- ja päihdetyö, valinnainen osa TIIMIVASTAAVA YHTEISET AINEET OPETTAJAT TOIMIVAT RYHMINÄ OSANA JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ: Johtoryhmä Pedagoginen ryhmä Svenska gruppen koulututuspäällikkö (SVE) Opettajankokoukset/Yksikköpalaverit Tutkintovastaavien ryhmä (aikuiset) Hankeryhmä Työhyvinvointi- ja osaamisryhmä/virkistys & HRD TA-arvoryhmä YT-toimikunta Sisäilmatyöryhmä Opiskelijahuoltotyöryhmä TARVITTAESSA: AD-hoc - ryhmät KO = koulutusohjelma TO = tutkinnon osa TALOUSPÄÄLLIKKÖ Opintotoimisto (sis.tuki apulaisrehtorit) Raportoivat rehtorille Talous ja hankintapalvelut Henkilöstöpalvelut ; HRM ja palkanlaskenta Kiinteistöpalvelut ICT -palvelut LUOTTAMUS- JA TYÖSUOJELUORGANISAATIO POINT COLLEGE LUKUINA POINT COLLEGE I SIFFROR POINT COLLEGE IN FIGURES TEEMA / TEMA / SUBJECT MÄÄRÄ / ANTAL / NUMBER Nuoriso-opiskelijat/Studerande på ungdomsstadiet/youth Aikuisopiskelijat/Vuxenstuderande/Adult students Henkilöstö/Personal/Staff 75 hlöä/pers./persons Opettajat/Lärare/Teachers 55 hlöä /pers./ persons Liikevaihto/Omsättning/Turnover Koulutusohjelmat/Utbildningsprogram/Education programs 6 miljoonaa / 6 miljoner / 6 million 13 kpl Yritysyhteistyökumppanit/Företagssamarbetspartner/Partners 600 Oppisopimusten määrä/antal läroavtal/number of apprenticeships 220 Koulutuksen tuloksellisuus 2014 ja 2015 (opetusministeriö) Utbildningen, resultat 2014 och 2015 (uvm) Education success 2014 and 2015 (Finnish Education Ministry) Paras Suomessa Bäst i Finland Best in Finland 9

10 POINT COLLEGE JÄLLEEN TULOKSELLISUUDEN YKKÖNEN POINT COLLEGE ETT AV DE MEST FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAGEN I LANDET IGEN! Point College oli vuonna 2015 jo toisena vuonna peräkkäin opetus- ja kulttuuriministeriön tuloksellisuusmittauksen mukaan oman luokkansa paras. Oppilaitoksemme sijoitus oli ykkönen luokassa A2 muut monialaiset indeksillä Tulos oli laskettu ammatillisissa perustutkinnoissa 777 opiskelijan mukaan. Arvioinnissa käytetyt mittarit olivat vaikuttavuus (opiskelijoiden työllistyminen), opettajien kelpoisuus, henkilöstön kehittäminen ja tulosindeksi. Point Collegessa 79 % opiskelijoista valmistuu tutkintoon kolmen vuoden sisällä, työmarkkinoille valmistuneista opiskelijoista työllistyy 89 % ja jatko-opintoihin edetään hyvin. I Point College satsar man på närundervisningen, ett människonära, vid behov individuellt, och äkta engagemang på timmarna och då studiestigarna planeras för var och en. Point College har ett tätt samarbete med nejdens företag och är lyhörd för näringslivets behov. Goda kontakter till arbetslivet garanterar kvalitativ inlärning i arbete för studerande och i utbyte får näringslivet yrkeskunnig arbetskraft när de studerande blir färdiga. Kiitos opiskelijoille, henkilöstölle ja kaikille yhteistyökumppaneille! KAUPPALEHDEN VERTAILUN PARHAIDEN LISTALLA Kauppalehti listasi vuoden 2015 alussa Vantaan ja itäisen Uudenmaan parhaat koulutusalan yritykset. Kauppalehden kriteereillä Point College sijoittui vertailussa hienosti sijalle 9. Vertailussa otettiin huomioon liikevaihto, nettotulos, sijoitetun pääoman tuotto sekä omavaraisuusaste. POINT COLLEGEN MENESTYSRESEPTI KIINNOSTI SUURLÄHETTILÄITÄ Suurlähettiläiden delegaatio tutustui Point Collegessa suomalaisen koulutusjärjestelmän menestysreseptiin. Edustettuina olivat Espanjan, Itävallan, Meksikon ja Nicaraguan suurlähetystöt. Vierailun aikana keskusteltiin niin nuorten syrjäytymisen ehkäisemisestä, nuorisotyöttömyydestä ilmiönä kuin eri maiden koulutuksen eroista ja yhtäläisyyksistä. Point Collegen menestysreseptiä suurlähettiläille esiteltiin Point Collegessa rehtori/toimitusjohtaja Sari Gustafssonin johdolla. Kauppalehti Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

11 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TERVEISET STYRELSEORDFÖRANDES HÄLSNING COMPLIMENTS FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD RATKAISUT LÄHESTYVÄT VI NÄRMAR OSS LÖSNINGAR DECISIONS ARE IMMINENT Eduskunta jätti pitkään valmistellut toisen asteen ammatillisten oppilaitosten järjestäjäverkon ja siihen liittyvien rahoituslakien vahvistamisen odottamaan eduskuntavaalien jälkeisen uuden hallituksen linjauksia. Tästä huolimatta on oppilaitoksemme hallinto jatkanut edelleen määrätietoisesti yhteisen itäuusmaalaisen ratkaisun edistämistoimia. Point College on ollut tyylilleen uskollinen tuomalla avoimesti esille useita vaihtoehtoisia hallintomalleja, joilla voisimme turvata nykyisille ja tuleville opiskelijoille monipuoliset ja laadukkaat opiskelumahdollisuudet Itä-Uudellamaalla. Tryggandet av funktionella och högklassiga studiemöjligheter innebär nya verksamhetsutrymmen enligt den s.k. campusmodellen. Förutsättningar har skapats för planering och byggande av ett campus på området vid Styrmansvägen i anslutning till Amisto under åren Förutsättningar finns för en åtminstone delvis fusionering av tre separata, i huvudsak kommunalt ägda läroanstalters olika förvaltning ifall ägarkommunerna lyckas nå enighet om skapandet av en tvåspråkig förvaltning. Också i denna lösning är det skäl att påpeka, att undervisningen fortsättningsvis ordnas separat på finska och svenska samt för Point Colleges del även på engelska. Aikaa ei enää pidä mielestäni hukata kuntien ja oppilaitosten erimielisyyteen hallintokysymyksessä. Yhteisen päätöksentekoprosessin välityksellä tulee perustavaa laatua olevat ratkaisut aikaansaada viimeistään alkusyksyyn mennessä. On the other hand, the lack of a decision about administration should not slow down or prevent the continued planning of a campus solution. In this too, all owner municipalities and educational institutions must have an obligation to participate. Toivotan nyt opintonsa päättäville menestystä siirryttäessä työuralle tai jatko-opiskeluun ja myös opintojaan jatkaville jaksamista seuraavalle lukuvuodelle. Point Collegen menestystarina perustuu yhtäältä erinomaiseen, todella motivoituneeseen henkilöstöön ja toisaalta hyvin hoidettuun hallintoon ja vankkaan talouteen. Markku Välimäki Hallituksen puheenjohtaja Styrelseordförande Chairman of the Board 11

12 POINT COLLEGEN HALLITUS 2014 POINT COLLEGES STYRELSE 2014 POINT COLLEGES BOARD OF GOVERNORS 2014 VARSINAINEN JÄSEN/ HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN/ TAUSTAYHTEISÖ/ ORDINARIE MEDLEM/ PERSONLIG SUPPLEANT/ BAKGRUNDSORGANISATION/ MEMBER/ PERSONAL DEPUTY/ ASSOCIATED ORGANISATION/ Välimäki Markku Hänninen Sanna Porvoo/Borgå Rosengren Anders Karike Tim Porvoo/Borgå Bergström Torolf Virkki Tuula Porvoo/Borgå Mattsson Hilding Kettunen Jari Porvoo/Borgå Skogster Antti Sundman Richard Sipoo/Sibbo Karvonen Juha Grundström Maria Loviisa/Lovisa Heikkilä Olli-Pekka Majuri Taina Muut kunnat/övriga kommuner/other municipalities Kivimäki Jari Lehesniemi Matti Yritykset/företag/business life Pettersson Carl Simosas Nina Yksityiset henkilöt/privatpersoner/private individual Bergvall Annika Hollmén Ralf Yksityiset henkilöt/privatpersoner/private individual POINT COLLEGEN HALLITUS 2015 POINT COLLEGES STYRELSE 2015 POINT COLLEGES BOARD OF GOVERNORS 2015 VARSINAINEN JÄSEN/ HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN/ TAUSTAYHTEISÖ/ ORDINARIE MEDLEM/ PERSONLIG SUPPLEANT/ BAKGRUNDSORGANISATION/ MEMBER/ PERSONAL DEPUTY/ ASSOCIATED ORGANISATION/ Välimäki Markku Hänninen Sanna Porvoo/Borgå Rosengren Anders Karike Tim Porvoo/Borgå Bergström Torolf Virkki Tuula Porvoo/Borgå Mattsson Hilding Kettunen Jari Porvoo/Borgå Skogster Antti Sundman Richard Sipoo/Sibbo Karvonen Juha Grundström Maria Loviisa/Lovisa Heikkilä Olli-Pekka Majuri Taina Muut kunnat/övriga kommuner/other municipalities Palmqvist Pontus Lehesniemi Matti Yritykset/företag/business life Rae Matti Joala Katrin Yksityiset henkilöt/privatpersoner/private individuals Hollmén Kaj Bergvall Annika Yksityiset henkilöt/privatpersoner/private individuals TILINTARKASTAJAT / REVISORER / AUDITORS BDO Audiator Oy, BDO Yhtiötarkastus Oy Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

13 OPISKELIJAT KOTIKUNNITTAIN (pääosin nuorisopuolen opiskelijoita) DE STUDERANDE ENLIGT HEMKOMMUN (huvudsakligen studerande på ungdomssidan) YOUTH (mainly) STUDENTS BY COUNTY ON Askola 15 Helsinki/Helsingfors 3 Jyväskylä 1 Järvenpää 1 Kerava/Kervo 1 Kirkkonummi/Kyrkslätt 1 Kotka 1 Kouvola 1 Lapinjärvi/Lappträsk 1 Loviisa/Lovisa 22 Miehikkälä 1 Myrskylä/Mörskom 3 Mäntsälä 4 Orimattila 4 Pornainen/Borgnäs 11 Porvoo/Borgå 278 Pukkila 5 Raisio 1 Sipoo/Sibbo 22 Vantaa/Vanda 3 Ilman kotikuntaa olevat/ingen hemkommun/without municipality 37 Yhteensä 416 (sisältää 13 opiskelijaa, jotka käyvät maahanmuuttajille järjestettävään ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta). Lisäksi oppilaitoksessa on aikuisopiskelijoita n , jotka toimivat pääosin monimuoto-opetuksen piirissä. Sammanlagt 416 (inklusive 13 studerande som studerar inom utbildningen som förbereder för grundläggande yrkesutbildning för invandrare). Läroanstalten har dessutom cirka vuxenstuderande som huvudsakligen studerar genom flerformsundervisning. In addition to those, Adult education students in multi-form studies, number TUTKINNOT EXAMINA DIPLOMAS Perustutkinnot/Grundexamina/Qualifications: - liiketalouden perustutkinto, merkonomi /grundexamen inom företagsekonomi, merkonom - sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja - tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi - QBA Vocational Qualification in Business and Administration - Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot /Yrkes- och specialyrkesexamina/vocational and Specialist Vocational qualifications: - jalkojenhoidon ammattitutkinto - myynnin ammattitutkinto/yrkesexamen i försäljning - taloushallinnon ammattitutkinto/yrkesexamen i ekonomiförvaltning - tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto - vanhustyön erikoisammattitutkinto - yrittäjän ammattitutkinto/yrkesexamen för företagare - yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen - yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst - ja koulutuksia tarpeen mukaan/samt fortbildningar enligt behov/and training as needs arise 13

14 2 TULOKSELLISTA TOIMINTAA YHDESSÄ JA YHTEISTYÖSSÄ LÖNSAM VERKSAMHET TILLSAMMANS OCH GENOM SAMARBETE REWARDING ACTIVITIES BOTH TOGETHER AND IN COOPERATION Churchboat race on Porvoo River. A ROWING COMPETITION IN THE OXFORD AND CAMBRIDGE TRADITION Point College started the new school year in autumn 2014 with a Churchboat race on Porvoo River in which the whole school participated in the spirit of the Oxford Cambridge boat race. Student and teacher teams in Finnish traditional Churchboats competed for glory from the start at the old bridge in Porvoo to the finish at the pedestrian bridge where their supporters waited. The teachers and staff team won after a thrilling and fun race. YHDEKSÄSLUOKKALAISET TUTUSTUIVAT POINT COLLEGEEN Joukko yhdeksäsluokkalaisia lähialueen kouluista kävi tutustumassa Point Collegeen. Isäntinä toimivat opinto-ohjaajat sekä opiskelijakunnan hallituksen edustajat. Vieraat kuulivat lähihoitaja- ja merkonomiopinnoista sekä mahdollisuudesta suorittaa kaksoistutkinto eli valmistua ylioppilaaksi samanaikaisesti lähihoitaja- ja merkonomiopintojen ohella. Opinto-ohjaajat Marja-Leena Lehtimäki ja Matti Talvela sekä opiskelija Janette Ullakko kertomassa opiskelusta Point Collegessa. Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

15 TULOKSELLISTA TOIMINTAA LÖNSAM VERKSAMHET REWARDING ACTIVITIES YHTEISTYÖTÄ KESKUSPUISTON AMMATTIOPISTON KANSSA Keskuspuiston ammattiopiston kanssa toteutettiin koulutuskokeilu, jossa opiskelija Essi Mähönen suoritti Point Collegessa kahden opintoviikon mittaisen asiakaskontaktitopintokokonaisuuden, johon kuului myös osallistuminen tuote-esittelypäivään. Keskuspuiston ammattiopiston ryhmä opettajiensa johdolla kävi tutustumassa tuote-esittelypäivään ja tervehtimässä opiskelutoveriaan. POINT COLLEGE HUPPARIKANSAN PUOLELLA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi halusi Nuorisotyön viikolla tuoda nuorisotyön kohteen eli hupparikansan esille ja herättää keskustelua nuorisotyön arvosta ja syvemmästä merkityksestä yhteiskunnassa. Näkyvyyttä lisäämään luotiin haaste, jossa yksityiset henkilöt tai yhteisöt kuvasivat itsensä hupparit päällä ja laittoivat kuvat näkyviin. Myös Point College on hupparikansan puolella ja vei haastetta eteenpäin, sillä nuorisotyössä on POINTia! Keskuspuiston ammattiopisto vierailulla. MARKNADSFÖRINGSMERKONOMER ÅRSMODELL -87 VAR PÅ BESÖK OCH MINDES GÅNGNA TIDER Merkonomer utexaminerade 1987 samlades för en kursträff vid sin gamla läroanstalt på Institutgränd Man mindes studietiden och de gemensamma stunderna samt utbytte tankar om hur livet lever idag. Essi Mähönen osastollaan tuote-esittelypäivänä. Essi on suorittanut Keskuspuiston ammattiopistossa kolmen vuoden työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen ja valmistui keväällä Essin unelma on, että hänestä tulisi merkonomi. 15

16 TULOKSELLISTA TOIMINTAA LÖNSAM VERKSAMHET REWARDING ACTIVITIES KUMPPANUUSSOPIMUS LAUREAN KANSSA Ministeri Krista Kiuru seurueineen tutustui Point Collegen kolmikieliseen toimintamalliin. MINISTERIVIERAITA Point College ja Laurea allekirjoittivat sopimuksen tukemaan elinikäistä oppimista ja opiskelijoiden urakehitystä. Oppilaitokset aloittivat koulutus-, hanke- ja kansainvälisyysasioiden yhteistyön, jonka tavoitteena on ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen tunnettuuden lisääminen Itä-Uudellamaalla, yhteistyössä kehitetyt opiskelupolut, yhteiset tapahtumat ja yhdessä näkyminen. Toimintamuotoja on mm. opiskelijaliikkuvuuden ja henkilöstöliikkuvuuden lisääminen ja osaamisen jakaminen oppilaitosten välillä, kansainvälinen vaihto-opiskelu ja kansainväliset vaihto-opettajat sekä hankeyhteistyö. Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru vieraili Point Collegessa ja kuuli vierailunsa aikana sekä Point Collegen johdon että opiskelijoiden näkemyksiä. Point Collegea edusti tapaamisessa toimitusjohtaja/rehtori Sari Gustafsson, hallituksen puheenjohtaja Markku Välimäki ja talouspäällikkö Merja Toivonen. Ministerin seurueeseen kuuluivat Matti Nuutti, Tapani Eskola ja Mikael Hiltunen. Ministerille esiteltiin Point Collegen kolmikielistä toimintamallia, jolla on alueen työelämän vankka tuki. Ministeri kuuli myös opiskelijoiden näkemyksiä opiskelusta kolmikielisessä oppilaitoksessa. Opiskelijat kokevat kolmikielisyyden rikkautena. OPISKELIJAKUNTA Opiskelijakunta oli lukuvuoden aikana mukana vaikuttamassa asioihin ja järjesti ohjelmaa ja tapahtumia opiskelijoita kuunnellen. Opiskelijat vetosivat adressilla tilojen puolesta uusi kampus, uudet toimintaedellytykset, that s the Point. Puheenjohtaja Noora Lehtonen ja Janette Ullakko Point Collegen opiskelijakunnasta luovuttivat adressin yhdessä rehtori Sari Gustafssonin kanssa Porvoon kaupunginjohtaja Jukka- Pekka Ujulalle kaupungintalolla. Point Collegen Sari Gustafsson ja Laurean Jouni Koski allekirjoittivat yhteistyösopimuksen. Kaupunginjohtaja vastaanottaa opiskelijoiden adressin. Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

17 TULOKSELLISTA TOIMINTAA LÖNSAM VERKSAMHET REWARDING ACTIVITIES Tänä vuonna seinille sai piirtää. VIIHTYISÄ OPPIMISYMPÄRISTÖ Uusia tiloja odotellessa oli lupa piirtää seinille. Opiskelijakunnan organisoimana Point Collegen seinille ilmestyi lukuvuoden aikana hienoa graffititaidetta. Opiskelijoiden oleskelutila, Koppi, oli lukuvuoden aikana ahkerassa käytössä. Opiskelijat ovat voineet viettää aikaansa omassa oleskelutilassaan. Koppi on palvellut lukuvuoden aikana niin kisakatsomona, pelipaikkana kuin seurustelutilana. Vieressä sijaitsevassa POINTTI-studiossa opiskelijat ovat saaneet opintoihinsa tukea. Liikuntasali on myös ollut opiskelijoiden käytössä, ja siellä on voinut pelata esimerkiksi pöytätennistä. INFOPISTE PALVELI KOKO TALOA IMPROVISOINTIA/IMPROVISATION Point College järjesti sidosryhmätilaisuuden yhteistyökumppaneilleen. Illan aikana tavattiin tuttuja ja vaihdettiin kuulumisia. Point Collegen Infopiste palveli niin opiskelijoita kuin henkilökuntaa maanantaista torstaihin klo ja perjantaisin klo Infopisteessä vuokrattiin atk-välineitä, hoidettiin postitusta, autettiin kopioinnissa ja tilojen varauksessa ja ohjattiin vieraita oikeisiin paikkoihin talossa. Opiskelijoilla oli myös mahdollisuus lainata infosta erilaisia pelejä. Infopisteessä työskenteli lukuvuoden aikana Elena Hämäläisen lisäksi myös Tuula Grönholm ja Sirpa Rantanen. Improvisaatioillassa oli nauru herkässä. Tillställningen hade ingen officiell agenda. Under kvällen fick alla ta del av Riskiryhmä-gruppens improvisationsföreställning Improa kaikilla mausteilla, där publiken kunde påverka innehållet. 17

18 TULOKSELLISTA TOIMINTAA LÖNSAM VERKSAMHET REWARDING ACTIVITIES TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ JA TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS KOKO OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖNÄ Yhteistyö työpaikkojen, työpaikkaohjaajien ja näyttötutkinnon arvioijien kanssa on jatkunut tiiviinä ja inspiroivana myös lukuvuoden Vastuukouluttajat Susanna Björkman, Eeva-Liisa Kaariniemi, Sanna Laulumaa ja Sami Somiska ovat iloisia siitä, että lukukausittain järjestettävä Työpaikkaohjaajien koulutus (3 ov) on vakiiinnuttanut paikkansa ja että arvioijakoulutukset (1 ov) keräävät säännöllisesti ison joukon osallistujia. Yleiskuva sekä liiketalous- että sosiaali- ja terveysalalla on, että työpaikoilla ollaan sitoutuneita ja ihailtavan usein myös todella innostuneita hoitamaan tätä vastuutehtävää. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen ja osaamisen arviointi on olennainen osa sekä oppisopimusopiskelijoiden että nuorten työssäoppijoiden opintoja. Haluammekin kiittää kaikkia työpaikkoja, ohjaajia ja arvioijia tämän mahdollistamisesta tänäkin lukuvuonna! Mitä osaaminen on? Miten ja missä se näkyy? Työpaikkaohjaajia koulutuksessa. OPPILAITOSRUOKALA SODEXO HYVÄ RUOKA, PAREMPI MIELI Sodexon tiimi teki lukuvuoden aikana kasvattavalla otteella ja huumorilla höystettynä paljon työtä, jolla ansaittiin oppilaiden luottamus ja kunnioitus. Uusien opiskelijoiden opastus ravintolassa heti lukuvuoden alkaessa syksyllä 2014 helpotti ruokailun sujuvuutta ja henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyötä koko lukuvuoden osalta. Pipot pois päästä ruokaillessa -kampanja tuntui haastavalta, mutta luovutusvoittoja ei jaettu. Yhteistyö opinto-ohjaajien kanssa toi mukavan lisän Sodexon toimintaan. Point Collegen omia opiskelijoita oli työharjoittelussa Sodexossa, syksyllä Markus Leppänen ja keväällä Emilia Olsen. Opiskelijat ovat näin saaneet tuntuman oikeaan työhön. Mannerheimin lastensuojeluliiton lelukeräys marraskuussa 2014 tuotti monta kassia leluja niitä tarvitseville. Joulukuussa henkilökunnalle järjestettiin ohjattua joulukorttiaskartelua ja keväällä tehtiin yhdessä saippuaa saippuakurssilla. Sodexo otti myyntiin Globe Hope -tuotteita, jotka on tehty mm. Sodexon essuista ja banderolleista. At your service: Seija Tupala, Heidi Helin, Tuija Björkell ja Tarja Eriksson. Keväällä 2015 tehtiin asiakastyytyväisyyskysely, jonka tuloksissa 92 % oli hienosti tyytyväisiä Sodexon palveluun. Kevään työharjoittelija Emilia teki oman asiakastyytyväisyyskyselyn, joka myös toi yhtä hyvät tulokset. Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

19 TULOKSELLISTA TOIMINTAA LÖNSAM VERKSAMHET REWARDING ACTIVITIES TYYTYVÄINEN HENKILÖSTÖ JA TYYTYVÄISET OPISKELIJAT TULOSTEN TAKEENA Point Collegessa tehtiin syksyllä 2014 henkilöstökysely ja keväällä 2015 opiskelijakysely. Henkilöstökyselyn kärkisijoilla olivat työhyvinvointi, viestintä, lähiesimiestyö ja johtaminen. Opiskelijakyselyssä kärkisijoille nousivat työssäoppiminen, oppilaitoksen toiminta, viihtyminen ja oppimisen tuki. HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HENKILÖSTÖTULOKSIA, TOP 6 - Työterveyshuolto 4,78 - Työhyvinvointi ja yhteistyö 4,44 ja Viestintä 4,27 - Lähiesimiestyö, henkilöstön johtaminen 4,39 - Lähiesimiestyö, motivaation ja osaamisen kehittäminen 4,34 - Lähiesimiestyö, tuloksen johtaminen 4,30 Henkilöstökysely OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI OPISKELIJATULOKSIA, TOP 7 - Työssäoppiminen 3,7 - Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi 3,5 - Opintoihin hakeutuminen 3,4 - Oppilaitoksen toiminta 3,4 - Oppimisen ohjaus ja tuki 3,3 - Opintoihin hakeutuminen aikuiskoulutuksessa 3,2 - Oppimisympäristö 3,1 Opiskelijakysely

20 3 KANSAINVÄLINEN POINT INTERNATIONELLA POINT INTERNATIONAL POINT Kansainvälistyminen kuuluu oppilaitoksen strategisiin tavoitteisiin, ja projektit integroidaan opetussuunnitelmien toteutukseen. Point Collegella on yli 40 kansainvälistä kumppania erilaisten projektien kautta. Opimme toinen toisiltamme ja työskentelemme yhdessä erilaisissa hyviä käytäntöjä vaihtavissa projekteissa. Opiskelijoita on vuosittain opintomatkoilla ja työssäoppimassa Kiinassa, Espanjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Latviassa, Liettuassa ja Islannissa uusimpia yhteistyömaita ovat Thaimaa, Hollanti ja Saksa. Lukuvuoden aikana tehtiin ulkomaille suuntautuneita opintomatkoja ja vierailuja, otettiin vastaan kansainvälisiä delegaatioita ja suoritettiin työssäoppimisjaksoja ulkomailla. Myös ulkomaalaisia kävi työssäoppimassa Point Collegessa. Point College on kansainvälinen! SUOMALAIS-RANSKALAISTA YHTEISTYÖTÄ Point College isännöi ranskalaista opettajien ja opiskelijoiden ryhmää Lycee Colbert La Celle Saint- Cloudista, Pariisista. Mukana oli myös edustaja Agefa PME:stä, joka järjestää ranskalaisille opiskelijoille opintomatkoja ja työharjoittelujaksoja ulkomaille. Ryhmä seurasi viikon aikana liiketalouden oppitunteja ja sai tietoa suomalaisesta ammatillisesta koulutusjärjestelmästä. Viikon aikana rakennettiin suhteita ja tehtiin yhteistyötä sekä opiskelija- että opettajatasolla ja suunniteltiin Point Collegen ja Agefa PME:n välistä opiskelijavaihtoa. CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY AND TECHNOLOGY The international scientific and professional conference Contemporary Issues In Economy And Technology, CIET 2014 was held June 19 22, 2014 in Split, Croatia. The conference was organized by the Department of Professional Studies at University of Split. Our principal Sari Gustafsson was invited to give a lecture about successful educational organization. Sari Gustafsson shared experiences in the field of Innovativeness in organizational culture, innovative learning and teaching/training methods through innovative individuals. The conference was a great opportunity to sign new intent agreements on cooperation with participating institutions. VISIT FROM ST. PETERSBURG INDUSTRIAL AND ECONOMIC COLLEGE Anna Usova, the principal of St. Petersburg Industrial and Economic College visited Porvoo International College in order to renew the old cooperation and to sign a new development agreement. The scope of this agreement embraces teaching, student exchange and cooperation in development projects. The agreement was signed by principal/managing director Sari Gustafsson and Anna Usova, Principal of St. Petersburg Industrial and Economic College. Principal/managing director Sari Gustafsson and project coordinator Anita Eglite-Osmane in Croatia. Sari Gustafsson and Anna Usova signed a new development agreement. Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

21 KANSAINVÄLINEN POINT INTERNATIONELLA POINT INTERNATIONAL POINT OPINTOMATKA BERLIINIIN Point Collegen henkilöstö tutustui Berliinissä saksalaiseen koulutusjärjestelmään ja oppisopimusopiskelun duaalimalliin. Koulutusjärjestelmästä kuultiin Louise-Schroeder-Schulessa esitys ammattioppilaitoksen rehtorin, englannin opettajan sekä oppisopimusopiskelijan näkökulmasta. Lisäksi opintomatkan aikana kuultiin Federal Institute for Vocational Education and Trainingin perusteellinen luento Saksan duaalijärjestelmästä. Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Point Collegen ryhmä Louise- Schroeder Schulen edessä Berliinissä. CENTRAL BALTIC PROGRAMME , PROJECT PLANNING MEETING IN TALLINN TO DEVELOP PARTNERSHIP WITH KAUNAS COLLEGE In the meeting in Kaunas January 2015 with the leadership of Kaunas College and Karalius Mindaugas Vocational Training Centre, Sari Gustafsson presented the values, strategy and vision of Point College and had discussions with a leading group from both schools about various partnership possibilities in the future. Such programmes as Nordplus, Erasmus+, ESF are the concrete fields in which to carry on the partnership between educational institutions. Project planning. Project Planning meeting regarding Central Baltic Programme was held in Tallinn December 4, Point College as a lead partner in cooperation with partners from Latvia, Estonia and Sweden is developing the project in which VET institutions and local companies will be the main target group. NORJALAISET REHTORIT TUTUSTUIVAT POINT COLLEGEN MENESTYSTEKIJÖIHIN Ryhmä norjalaisia rehtoreita Vest-Agder Fylkeskommunesta kävi Point Collegessa tutustumiskäynnillä. Erityisesti 20 hengen ryhmää kiinnosti oppilaitoksen arvot ja niiden näkyminen toiminnassamme, johtaminen, opetusmenetelmät ja pudokkaista huolehtiminen, Point Collegen tiivis ja toimiva yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa, kansainväliset yhteydet sekä Point Collegen kehittämis- ja innovaatiotyö. 21

22 KANSAINVÄLINEN POINT INTERNATIONELLA POINT INTERNATIONAL POINT KIINALAISIA DELEGAATIOITA Fujian Joulukuussa Point Collegessa vieraili kiinalaisen Fujian Chuanzheng Communications Collegen johtoa. Vierailun yhteydessä allekirjoitettiin yhteistyösopimus, jonka tarkoitus on tiivistää kiinalais-suomalaisia ammatillisen koulutuksen suhteita, oppia vastavuoroisesti toiselta osapuolelta sekä etsiä mahdollisuuksia opiskelija- ja opettajavaihtojen järjestämiseksi. Najing Nanjing Municipal Education Bureaun delegaation erityisiä kiinnostuksen aiheita vierailulla olivat koulutuksen suunnittelu, opettajien koulutus ja oppilaitoksen turvallisuusohjeet. Esitysten ja keskustelun jälkeen vieraat tutustuivat myös Point Collegen kiinteistöön ja luokkiin. Mr. Chen Ruijing ja Sari Gustafsson vahvistivat sopimuksen allekirjoituksen kättelyllä. Nanjingin delegaatiota kiinnosti erityisesti koulutuksen suunnittelu. Zheijiang Syyskuussa Point Collegessa vieraili 16 hengen kiinalaisdelegaatio Zheijiangin provinssista tutustumassa suomalaiseen ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Ryhmä sai vierailullaan tietoa suomalaisen koulutusjärjestelmän perusideoista ja koulutuksen järjestäjän vastuista sekä ohjaus- ja johtamismenetelmistä, henkilöstön kehittämistä ja näiden asioiden merkitystä tuloksellisuudessa. HOLLANTILAISET IT-OPISKELIJAT TYÖSSÄOPPIMASSA POINT COLLEGESSA Hollantilaiset IT-alan opiskelijat Danny Kreunen ja Stijn van der Horst olivat kolmen viikon työssäoppimisjaksolla Point Collegessa He olivat Veghelin kaupungissa toimivan ROC de Leijgraafin kolmannen eli päättävän luokan opiskelijoita. Tehtäviin kuului mm. pöytäkoneiden kokoaminen, kannettavien ohjelmistojen päivitys, Pointin langattoman verkon testaus ja erillisen Windows-testiympäristön rakentaminen. He kävivät myös esittelemässä kotimaataan nuoriso-opiskelijaryhmille ja osallistuivat pilvipalveluiden hyödyntämistä käsitelleeseen Point Collegen aikuiskoulutuksen järjestämään Azure-iltaan. Pointissa Dannyn ja Stijnin ohjaajia olivat Juha Sonck, Peter Widlund ja Tommy Eklund. Suomalainen ammatillisen koulutuksen opiskelijaruokailu sai heiltä erityistä kiitosta. Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

23 KANSAINVÄLINEN POINT INTERNATIONELLA POINT INTERNATIONAL POINT ENJOY THE LEARNING ENVIRONMENT PLANNING MEETING IN DENMARK In order to develop the Nordplus Junior project, Enjoy the learning environment, a planning meeting was arranged in Denmark in January for 6 participating schools from Denmark, Finland,Latvia, Iceland, Estonia and Sweden. The host of the meeting was Noerre Aaby Realskole which was a new partnership in this network. Each partner came into the project with their own experiences regarding the project subject and participated in all activities according to the project plan. Point College at the planning meeting was represented by its principal Sari Gustafsson and project coordinator Anita Eglite-Osmane. POINT COLLEGE AT RIGA FAIR SKOLA2015 The annual International Education Fair Skola 2015 was held in Riga, Latvia in March, Two QBA2014 students from Point College, Anastasiia and Jennifer and teachers took part in the fair 2015 together with French colleagues from Jeanne d Arc High School, Rouen, France. Point College was promoted by having a stand with attractive posters and brochures which were fully made by the students. During the fair, the participants shared information with visitors about college, studying programs, school activities and communicated with potential students, took new contacts and answered actual questions from prospective customers. Enjoy the learning environment, planning meeting in Denmark. HAAPSALU VOCATIONAL TRAINING CENTRE VIERAILULLA Haapsalu Vocational Training Centren rehtori Ingrid Danilov ja Business/ICT -osaston johtaja Marelle Möll vierailivat Point Collegessa. Viikon aikana heille kerrottiin ja esiteltiin mm. Point Collegea oppilaitoksena ja koulutuksen järjestäjänä, liiketalouden ja sote-alan uusia opetussuunnitelmia ja niiden valmistelutyötä, Pointin kansainvälistä toimintaa sekä työssäoppimisen järjestämismallia ja työelämäyhteistyötä. SAKSALAISIA VAIHTO-OPISKELIJOITA Saksalaiset vaihto-opiskeijat Nicola Jelitto ja Liz Wollenweber olivat Porvoossa Ensimmäiset kolme viikkoa kuluivat työssäoppimassa, Nicola Porvoon Sokoksessa ja Liz Porvoon S-Gasrdenissa. Neljännen viikon tytöt opiskelivat QBA ryhmän mukana yritystoimintaan liittyviä asioita. Nicola ja Liz kertoivat oppineensa paljon uutta. Heidän mukanaan Saksaan lähti myös terveiset Berufsbildende Schulen Rotenburgin rehtorille ja kv-koordinaattorille. Keskustelutuokio rehtorin kanssa ennen kotiin paluuta. 23

24 KANSAINVÄLINEN POINT INTERNATIONELLA POINT INTERNATIONAL POINT OPISKELIJOIDEN KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS 2014 INTERNATIONELL RÖRLIGHET BLAND STUDERANDE 2014 STUDENTS INTERNATIONAL MOBILITY 2014 Suomesta ulkomaille lähteneet opiskelijat, alle 2 viikon liikkuvuudet Studerande som åkte från Finland utomlands, för mindre än 2 veckor Student mobility from Finland to abroad, less than 2 week mobility MAA/ HENKILÖÄ/ KESTO YHTEENSÄ/ LAND/ PERSONER/ LÄNGD SAMMANLAGT/ COUNTRY/ TRAVELLERS/ DURATION TOTAL/ Ruotsi/Sverige/Sweden 4 20 päivää/dagar/days Islanti/Island/Iceland 3 15 päivää/dagar/days Viro/Estland/Estonia 2 10 päivää/dagar/days Turkki/Turkiet/Turkey 2 8 päivää/dagar/days Suomesta ulkomaille lähteneet opiskelijat, vähintään 2 viikon liikkuvuudet *) Studerande som åkte från Finland utomlands, för minst 2 veckor *) Student mobility from Finland to abroad, 2 weeks plus mobility*) MAA/ HENKILÖÄ/ KESTO YHTEENSÄ/ LAND/ PERSONER/ LÄNGD SAMMANLAGT/ COUNTRY/ TRAVELLERS/ DURATION TOTAL/ Espanja/Spanien/Spain 5 26 viikkoa/veckor/weeks Kiina/Kina/China 4 19 viikkoa/veckor/weeks Latvia/Lettland/Latvia 2 14 viikkoa/veckor/weeks Ruotsi/Sverige/Sweden 1 10 viikkoa/veckor/weeks Tsekki/Tjeckien/ Czech Republic 1 10 viikkoa/veckor/weeks Saksa/Tyskland/Germany 1 4 viikkoa/veckor/weeks Yhdysvallat/Förenta staterna/united States 1 4 viikkoa/veckor/weeks Viro/Estland/Estonia 1 4 viikkoa/veckor/weeks Thaimaa/Thailand/Thailand 1 2 viikkoa/veckor/weeks *) Listassa ei ole ulkomaalaisten opiskelijoiden omiin kotimaihinsa suuntautuneita liikkuvuuksia. *) Förteckningen innehåller inte utländska studerandes resor till sina hemländer. *) The list does not include the mobility of international students who travelled to their homelands. Opiskelijaliikkuvuus ulkomailta Suomeen Rörlighet bland de studerande från utlandet till Finland Student mobility from abroad to Finland MAA/ HENKILÖÄ/ KESTO YHTEENSÄ/ LAND/ PERSONER/ LÄNGD SAMMANLAGT/ COUNTRY/ TRAVELLERS/ DURATION TOTAL/ Ranska/Frankrike/France viikkoa/veckor/weeks Alankomaat/Nederländerna/The Netherlands 2 6 viikkoa/veckor/weeks Venäjä/Rysland/Russia 2 5 viikkoa/veckor/weeks Latvia/Lettland/Latvia 6 4 viikkoa/veckor/weeks Viro/Estland/Estonia 6 4 viikkoa/veckor/weeks Islanti/Island/Iceland 6 4 viikkoa/veckor/weeks Saksa/Tyskland/Germany 1 4 viikkoa/veckor/weeks Ruotsi/Sverige/Sweden 3 2 viikkoa/veckor/weeks Norja/Norge/Norway 3 2 viikkoa/veckor/weeks Liettua/Litauen/Lithuania 2 2 viikkoa/veckor/weeks Oy Porvoo International College Ab vuosikertomus

YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL

YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REVIEW 2013 2014 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Lisätiedot

porvoo international college VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REVIEW 2011 2012 www.pkol.net

porvoo international college VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REVIEW 2011 2012 www.pkol.net porvoo international college VUOSIKERTOMUS 54 ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REVIEW 2011 2012 www.pkol.net REHTORIN KATSAUS REKTORNS ÖVERSIKT REPORT OF THE PRINCIPAL Porvoo International College muodostui vuoden

Lisätiedot

PORVOON KAUPPAOPPILAITOS BORGÅ HANDELSLÄROVERK PORVOO COMMERCIAL COLLEGE VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2010-2011. www.pkol.net

PORVOON KAUPPAOPPILAITOS BORGÅ HANDELSLÄROVERK PORVOO COMMERCIAL COLLEGE VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2010-2011. www.pkol.net PORVOON KAUPPAOPPILAITOS BORGÅ HANDELSLÄROVERK PORVOO COMMERCIAL COLLEGE VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL 2010-2011 REVIEW53 www.pkol.net REHTORIN KATSAUS REKTORNS ÖVERSIKT REPORT OF THE PRINCIPAL Porvoon

Lisätiedot

Suomi Svenska English

Suomi Svenska English Suomi Svenska English Studier och kunskap är en glädjekälla! Learning and the joy of knowledge! 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN POINT COLLEGEEN! Työelämän palveluksessa jo yli 50 vuotta Koulutamme liiketalouden

Lisätiedot

Suomi Svenska English

Suomi Svenska English Suomi Svenska English Studier och kunskap är en glädjekälla! Learning and the joy of knowledge! 1 2 TERVETULOA OPISKELEMAAN POINT COLLEGEEN! Työelämän palveluksessa jo yli 50 vuotta Koulutamme liiketalouden

Lisätiedot

Koulutus ja kehitys Utbildning och utveckling Education and Development

Koulutus ja kehitys Utbildning och utveckling Education and Development Koulutus ja kehitys Utbildning och utveckling Education and Development Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Mellersta Österbottens utbildningskoncern Federation of Education in Central Ostrobothnia Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2014 YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN. Sari Gustasson 27.3.2014 Yhtiökokous

Toimitusjohtajan katsaus 2014 YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN. Sari Gustasson 27.3.2014 Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus 2014 YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN Sari Gustasson 27.3.2014 Yhtiökokous SISÄLLYSLUETTELO 1. Hallintomalli ja johtamisjärjestelmä 2. Talous ja toiminnan edellytykset 3. Hyvinvoiva

Lisätiedot

Koulutus ja kehitys Utbildning och utveckling Education and Development

Koulutus ja kehitys Utbildning och utveckling Education and Development Koulutus ja kehitys Utbildning och utveckling Education and Development Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Mellersta Österbottens utbildningskoncern Federation of Education in Central Ostrobothnia Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

YHDISTÄMISESTÄ YHDISTYMISEEN. Oy Porvoo International College Ab

YHDISTÄMISESTÄ YHDISTYMISEEN. Oy Porvoo International College Ab YHDISTÄMISESTÄ YHDISTYMISEEN Oy Porvoo International College Ab Toimintakertomus 2012 1 Yhdistämisestä yhdistymiseen Vuosi 2012 on ollut oppilaitokselle historiallinen. Päätökset vuodelta 2008 realisoituivat.

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

Hakijan opas 2010 Ansökningsguide

Hakijan opas 2010 Ansökningsguide be wanted! Hakijan opas 2010 Ansökningsguide Osaajaksi Vamk-tutkinnolla! Koulutamme työelämän vaativiin tarpeisiin tekniikan, liike talouden, matkailun, tietojen käsittelyn, sosiaalialan sekä sairaan-

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006 OPNTO-OPAS STUDY GUDE 2005-2006 1 TERVETULOA OPSELEMAAN MELN AMMATTOREA- OULUUN! WELCOME TO STUDY AT MEL POLYTECHNC! Hyvä Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelija. Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon monialaiseen,

Lisätiedot

Pirjo Nuotio Heidi Backman Marja-Leena Pernu Margareeta Sisättö. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN koulutuksen arviointi

Pirjo Nuotio Heidi Backman Marja-Leena Pernu Margareeta Sisättö. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN koulutuksen arviointi Pirjo Nuotio Heidi Backman Marja-Leena Pernu Margareeta Sisättö MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN koulutuksen arviointi Opetushallitus Arviointi 5/2001 Opetushallitus ja tekijät Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2011 2012 YEARBOOK 1

VUOSIKIRJA 2011 2012 YEARBOOK 1 2011 2012 VUOSIKIRJA YEARBOOK 1 SisälLYS/ Content 4 RehtorILTA : Halu oppia uutta pysyy aina muodissa 5 Director s Summary: The desire to learn new things will always be in fashion 6 KOULUTUSPÄÄLLIKKÖLTÄ:

Lisätiedot

5 Director s Summary: Vocational education to young people at the number one school. Keskiössä opiskelijahallinnon kehittäminen. 10 missio ja visio

5 Director s Summary: Vocational education to young people at the number one school. Keskiössä opiskelijahallinnon kehittäminen. 10 missio ja visio vuosikirja 2012 2013 3 SisälLYS 4 RehtorILTA : Ykköskoulusta ammattiin 5 Director s Summary: Vocational education to young people at the number one school 6 KOULUTUSPÄÄLLIKKÖLTÄ: kestävällä tavalla 7 HALLINTOPÄÄLLIKÖLTÄ:

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. MaahanMuuttajataustaiset oppijat oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä

Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. MaahanMuuttajataustaiset oppijat oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä MaahanMuuttajataustaiset oppijat oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä Tuula Pirinen Tuula Pirinen (toim.) (toim.) Julkaisut

Lisätiedot

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14 2 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS Opiskelijat vaikuttavat Students contribute to development 4 Opiskelijapsykologi aloitti Psychologist

Lisätiedot

Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle

Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle

Lisätiedot

Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti. Työssäoppimalla kansainväliselle uralle.

Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti. Työssäoppimalla kansainväliselle uralle. Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012 VÄL KKY Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti Työssäoppimalla kansainväliselle uralle Abilympics Ulkomaalaisena opiskelijana Sisällysluettelo Kansainvälisyyttä

Lisätiedot

englanniksi International education Asiakaspalvelun turvallisuus Teknillisen koulutuksen juhlavuosi Kansainvälistä koulutusta

englanniksi International education Asiakaspalvelun turvallisuus Teknillisen koulutuksen juhlavuosi Kansainvälistä koulutusta 4 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS International education Kansainvälistä koulutusta 4 Asiakaspalvelun turvallisuus Safety in Customer Service

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students 2 Sisällysluettelo Kansainvälisyydestä...................................... 3 Opiskelijavaihto.........................................

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Hakijan opas 2009 Ansökningsguide

Hakijan opas 2009 Ansökningsguide be wanted! Hakijan opas 2009 Ansökningsguide Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistut työelämän halutuksi osaajaksi, sillä seudun työllisyys on erinomainen. Monialaiset ja monikieliset korkeakoulututkintomme

Lisätiedot

taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements

taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements 2009 2011 Taideteollinen korkeakoulu Tutkintovaatimukset 2009 2011 University of Art and Design

Lisätiedot

Marja Hollo Heidi Backman Riitta Hakulinen Jukka Katajisto Leena Koski Marja-Leena Pernu. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN koulutuksen arviointi

Marja Hollo Heidi Backman Riitta Hakulinen Jukka Katajisto Leena Koski Marja-Leena Pernu. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN koulutuksen arviointi Marja Hollo Heidi Backman Riitta Hakulinen Jukka Katajisto Leena Koski Marja-Leena Pernu KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN koulutuksen arviointi Opetushallitus Arviointi 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Graafinen

Lisätiedot