Satakunta Region: RIS3 strategy. Regional Advisor Katja Laitinen Regional Council of Satakunta Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satakunta Region: RIS3 strategy. Regional Advisor Katja Laitinen Regional Council of Satakunta Finland katja.laitinen@satakunta.fi"

Transkriptio

1 Satakunta Region: RIS3 strategy Regional Advisor Katja Laitinen Regional Council of Satakunta Finland

2 Älykäs erikoistuminen Euroopan komissio on esittänyt, että kansalliset ja alueelliset viranomaiset laativat älykästä erikoistumista (smart specialisation) käsittelevät ohjelmat. Komission tavoitteena: EU:n rakennerahastojen käytön tehostaminen EU:n, kansallisen ja alueellisen tason toimien sekä julkisten ja yksityisten investointien välille lisää synergiaa. Älykäs erikoistuminen tarkoittaa alueen erityisten ominaisuuksien tunnistamista ja kilpailuetujen korostamista. Se tarkoittaa myös alueellisten innovaatiojärjestelmien vahvistamista. Euroopan komissio esittää osana EU:n koheesiopolitiikkaa vuosille , että älykkäästä erikoistumisesta tehdään ennakkoehto investointien tukemiselle koheesiopolitiikan kahta keskeistä tavoitetta varten: tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksien sekä käytön ja laadun parantaminen. Komissio esittää myös, että älykkäästä erikoistumisesta tehdään ennakkoehto tuen saamiselle Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, jotta voidaan edistää osaamisen levittämistä ja innovointia maatalous- ja metsänhoitoalalla sekä maaseutualueilla

3 Satakunnan älykäs erikoistuminen Alueellinen kehittäjäviranomainen laatii alueelle strategian, jossa esitetään myös erityisesti rakennerahastoista suunnitellut julkiset ja yksityiset investoinnit tutkimukseen, teknologian kehittämiseen sekä innovointiin. Älykkään erikoistumisen ei tule perustua eikä sillä tule tähdätä ainoastaan alueelliseen tieteelliseen huippuosaamiseen, vaan sillä on myös tuettava käytäntöön perustuvaa (ei-teknologista) innovointia sekä osaamisen ja innovoinnin omaksumista ja levittämistä. Satakunnassa tavoitellaan älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua kannustavan yhteisöllisyyden, puhtaan elinvoiman sekä ihmislähtöisten ratkaisujen kautta (Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2020). Maakunnan erikoistumisen lähtökohtana on olemassa oleva alueellinen osaaminen ja Satakunnan maakuntaohjelman valmisteluun on kytketty älykkään erikoistumisen (S3) lähestymistapa Smart approach: Analysis of regional context and potential for innovation Governance: Ensuring participation and ownership Developing an overall vision of the region s future and Identification of prioritiesr Definition of a roadmap, timeframes, indicators, sources of funding Action Plan Integration of monitoring and evaluation mechanisms

4 Osaamistekijät Voimavarat Maakuntaohjelma toimintaympäristötarkastelu: Satakunnan kehittämisen voimavarat, rajoitteet sekä mahdollisuudet ja haasteet. (Place-based dimension of the RIS3) kansainvälisesti merkittävä teknologiateollisuuden keskittymä: mm. meri- ja energiaklusteri avainteknologiat: tulevaisuuden ympäristö- ja energiateknologiat (mm. aurinkoenergia, polttokennosovellukset, jätteenkäsittely), jokapaikan tietotekniikka sekä hyvinvointiteknologia (living labkonseptit) vahva elintarvikealan tuotanto ja jalostus keskisuuret jalostustoiminnan yritykset investoivat ja kasvattavat liiketoimintaansa yrittäjyyden edistämisen yhteistyö on verkostoitunutta erityisosaamista vesistöjen ja muun luonnonympäristön hoidossa monipuolinen koulutustarjonta yritysten investoinnit tutkimukseen ja innovointiin elämyspalveluosaaminen (erityisesti tapahtumat) erityisosaamista usealla turvallisuuden osa-alueella Rajoitteet erityisosaajista pulaa joillakin aloilla (esim. ICT) julkisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen vähäisyys ammattikorkeakoulun ja toiseen asteen oppilaitosten aloituspaikkojen karsiminen Rakennetekijät toimialoista teollisuus (erityisesti perusmetalli- ja konepajateollisuus) on työllistävin satamat, lentokenttä varuskunnat teollisuuden vientipainotteisuus verkostoituminen Euroopassa alueiden väliset yhteistyösopimukset yhteistoiminta-alueen yhteistyö Länsi-Suomen maakuntien yhteistyö monimuotoinen luonto- ja kulttuuriympäristö monipuolinen teollisuuden toimialarakenne elämystalous (kulttuuri, matkailu, tapahtumat. liikunta, urheilu, virkistyspalvelut) vaihtoehtoiset asuinympäristöt vahvat, toimivat paikallisyhteisöt ikääntynyt työvoima työvoiman saatavuusongelmia tietyillä aloilla suuret alueelliset erot väkiluvun muutoksessa ja ikärakenteen vinoutumisessa hyvästä logistisesta sijainnista huolimatta puutteita liikenneyhteyksissä alemman tieverkon heikko kunto työperäinen maahanmuutto vähäistä

5 Satakunnan älykäs erikoistuminen Maakuntaohjelmaprosessin kautta tunnistetut satakuntalaista erityisosaamista sisältävät kokonaisuudet. Elintarvikeketju Vesiosaaminen Biotalous Resursssitehokkuus Merien toimintaympäristö ICT Valmistava teollisuus Satakuntalaisen älykkään erikoistumisen teemat täsmentyvät ja täydentyvät prosessin edetessä. Maakunnallisen tutkimus-kehittämis- ja innovaatio (TKI) toiminnan koordinoinnin tavoitteena on muodostaa strategisia verkostokumppanuuksia keskeisten t&k-organisaatioiden, oppilaitosten, välittäjäorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän toimijoiden välille. Tarkoituksena on muodostaa pysyviä, pitkäjänteisesti toimivia maakunnallisia yhteistyöryhmiä, jotka kykenevät tuottamaan uusia sovellutuksia ja/tai uutta lisäarvoa tuovaa tietoa verkoston hyödynnettäväksi. Tavoitteena on, että maakunnan TKI-toimijoiden välinen työnjako ja fokusoituminen on selkeä ja toimijat muodostavat strategiseen kumppanuuteen perustuvia kumppanuus/yhteishankkeita. Maakunnallista innovaatiotoimintaa ja taloudellista vaikuttavuutta seurataan mm. tutkimusvolyymin, työpaikkojen kehityksen, liikevaihdon kehityksen ja viennin kehityksen osalta. Älykkään erikoistumisen indikaattorit yhteistyössä Turun yliopiston Kauppakorkeakoulun Porin yksikön kanssa

6 Regional RDI Model Regional development, coordination, foresight, policy making, EU policy and objectives Regional Council of Satakunta, Center for Economic Development, Transport and the Environment Developers,industry, Sme s,institutes to facilitate technology diffusion, R& D performing organizations Prizztech Ltd, Satafood Development Association, Pyhäjärvi Institute, Local Development Units, Chambers etc. Public sector, Social partners, end-users, consumers, citizens, Research units,higher education partnership University Consortium Of Pori Satakunta University of Applied Sciences A wider engagement of stakeholder. Including the demand-side perspective, (Quadruple) Innovational effectiveness will be evaluated by target groups and stakeholders Innovations (including sub-actions achievements) can be evaluated in different forums such as social media and public debate forum and work-shops Continuous dialogue with end-user Knowledge transfer partnerships ( KTPs)

7 Connecting Universities to Regional Growth (S3 Platform:University Guide 2011)

8 Smart Specialisation Platform Theme People-oriented solutions Agrofood & Food Safety Water safety Bio economy Description New ways of implementing community services. Innovative solutions for housing, mobility, safety and service production. Opportunities provided by new technology. Respect for different needs and freedom of choice. People participate in decision-making, planning and service implementation. Innovation in Agro-Food industry. Food quality, traceability of its origin and food safety systems. Bio-production and bio-services. Intensive agro-food production. Added value and sustainability in the agro-food, aquaculture and fish industries. Exploitation of opportunities resulting from green and blue economy. Development and improvement of food entrepreneurship, environmental services and co-operation between companies, education and research. New technologies are applied to achieve sustainable but efficient Food Systems. Efficient technologies are designed for energy efficiency, traceability, quality management, transparency, and risk management in Food Systems. Field of water and materials in contact with water. Research is focused on ensuring and promoting the safety of drinking water quality to the tap of the consumer, enhancing the safety and service life of materials used in the drinking water mains and household plumbing, improving the operating environment of companies by co-operation with commercial enterprises and legislative and standardizing bodies and enhancing the networking and competence within the drinking water field. Also further education and expertise services for food economy and aquatic systems. Research on bio products and biorefineries preparing the bio based economy.efficient use of waste and CO2 capture by natural and cultivated ecosystems. Improved competitiveness of agriculture and cattle industry by decreasing negative effects of these activities. Experimentation on new models of integrated water cycle management. Sustainable energy and energy efficiency Marine industry (arctic) Sustainable management of natural resources. Environmental recovery and risk management. Efficient use of waste. Experimentation on new models of integrated water cycle management. Research on bio products and biorefineries preparing the bio based economy. Offshore industry is defined as businesses that support offshore oil and gas exploration and production as well as offshore wind power construction and production. Advanced manufacturing Research and development within manufacturing and industry ICT for Smart Specialisation Key enabling technologies and manufacturing technologies.

9 S3 Framework for sources of funding Pure Vitality Encouraging Community People- Oriented Solutions Evaluation National Funds EARDF ESF EAFRD Other EU Funds Results

Collaborate for Success. Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015

Collaborate for Success. Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 KANNUSTAVAA YHTEISÖLLISYYTTÄ PUHDASTA ELINVOIMAA IHMISLÄHTÖISIÄ RATKAISUJA

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 KANNUSTAVAA YHTEISÖLLISYYTTÄ PUHDASTA ELINVOIMAA IHMISLÄHTÖISIÄ RATKAISUJA SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 KANNUSTAVAA YHTEISÖLLISYYTTÄ PUHDASTA ELINVOIMAA IHMISLÄHTÖISIÄ RATKAISUJA Satakunnan maakuntasuunnitelmassa (Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035) asetettu tavoitetila

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma ja INTERREG EUROPE ohjelma 2014-2020

Itämeren alueen ohjelma ja INTERREG EUROPE ohjelma 2014-2020 Itämeren alueen ohjelma ja INTERREG EUROPE ohjelma 2014-2020 Kasvua ja työllisyyttä uusista EU:n kansainvälisistä rahoitusohjelmista 2014-2020 Lahti, 20.5.2014 Petri Haapalainen, TEM Itämeren alueen ohjelma

Lisätiedot

innovaatioita? KTT Seija Kulkki

innovaatioita? KTT Seija Kulkki Miten yliopistoista tehokkaammin innovaatioita? KTT Johtaja, Center for Knowledge and Innovation Research () Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulu Visiting Scholar at Stanford University In 2011 yritystoimintaa

Lisätiedot

Kohti uutta tuotantoajattelua. SISU 2010- ja Tuotantokonseptit -ohjelmien arviointi. Mikko Valtakari, Mervi Rajahonka, Toni Riipinen ja Lasse Kivikko

Kohti uutta tuotantoajattelua. SISU 2010- ja Tuotantokonseptit -ohjelmien arviointi. Mikko Valtakari, Mervi Rajahonka, Toni Riipinen ja Lasse Kivikko Tekesin ohjelmaraportti 7/2010 Arviointiraportti Kohti uutta tuotantoajattelua SISU 2010- ja Tuotantokonseptit -ohjelmien arviointi Mikko Valtakari, Mervi Rajahonka, Toni Riipinen ja Lasse Kivikko 2 Mikko

Lisätiedot

RETURN ON GIVING. Best mindset and practices for co-designing. Book 2: Co-designing in the field. Fuad-Luke Salokannel Keinänen

RETURN ON GIVING. Best mindset and practices for co-designing. Book 2: Co-designing in the field. Fuad-Luke Salokannel Keinänen RETURN ON GIVING Best mindset and practices for co-designing Book 2: Co-designing in the field Fuad-Luke Salokannel Keinänen First edition produced and published by LADEC, Lahti, Finland, June 2015 Authors:

Lisätiedot

Vesitutkimuksen huippuosaamiskeskus globaalin liiketoiminnan mahdollistajana. Jani Saarinen

Vesitutkimuksen huippuosaamiskeskus globaalin liiketoiminnan mahdollistajana. Jani Saarinen Vesitutkimuksen huippuosaamiskeskus globaalin liiketoiminnan mahdollistajana Jani Saarinen Elinkeinoelämän ympäristöfoorumin syysseminaari 6.10.2010 Visio Johtava vesikemian yhtiö Vesikemia tutkii veden

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (22) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 20.5.2015 Käsittelijä Merja Taipale Hakemusnumero 301570 Hakemustyyppi Uusi

Lisätiedot

Kohti uutta ohjelmakautta. Maa- ja metsätalousministeriö

Kohti uutta ohjelmakautta. Maa- ja metsätalousministeriö Kohti uutta ohjelmakautta Maa- ja metsätalousministeriö Suomella kolme strategista painopistettä Maaseutuohjelmalla: Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti, sosiaalisesti

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2005 KOM(2005) 206 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE nuorisoa koskevista EU:n politiikoista Euroopan nuorten huomioon ottaminen eurooppalaisen nuorisosopimuksen

Lisätiedot

Evaluation of Environmental Management in Finland s Development Cooperation

Evaluation of Environmental Management in Finland s Development Cooperation Ministry for Foreign Affairs of Finland Evaluation of Environmental Management in Finland s Development Cooperation Final Report Report produced by Ramboll-Finnconsult Oy and Biota BD Oy Consultancy team:

Lisätiedot

Vaikuttavaa tutkimusta

Vaikuttavaa tutkimusta ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2332 Pirjo Kutinlahti, Kaisa Lähteenmäki Smith & Jari Konttinen Vaikuttavaa tutkimusta Arviointikäytäntöjä julkisissa tutkimusorganisaatioissa: Helia ja SAMK VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

KAINUUN KESTÄVÄN ENERGIANKÄYTÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOTEEN 2020

KAINUUN KESTÄVÄN ENERGIANKÄYTÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOTEEN 2020 KAINUUN KESTÄVÄN ENERGIANKÄYTÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOTEEN 2020 Kainuu Sustainable Energy Action Plan (SEAP) under Covenant of Mayors 1 BENVIROC OY 2014 KAINUUN KESTÄVÄN ENERGIANKÄYTÖN TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

erikoistuotteita Metallien jalostuksen ohjelmien arviointi

erikoistuotteita Metallien jalostuksen ohjelmien arviointi Teräksen puhtaustutkimusta ja asiakkaille erikoistuotteita Metallien jalostuksen ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 3/2009 Arviointiraportti 12 Teräksen puhtaustutkimusta ja asiakkaille erikoistuotteita

Lisätiedot

Serve Innovatiiviset palvelut -teknologiaohjelma Projektikatsaus 2005 2006

Serve Innovatiiviset palvelut -teknologiaohjelma Projektikatsaus 2005 2006 Serve Innovatiiviset palvelut -teknologiaohjelma Projektikatsaus 2005 2006 elsinki School of Economics Helsinki University of Technology Kemi- Tornio University pplied Sciences Lappeenranta University

Lisätiedot

MITEN, MITÄ JA KETÄ VARTEN ESIR ON?

MITEN, MITÄ JA KETÄ VARTEN ESIR ON? MITEN, MITÄ JA KETÄ VARTEN ESIR ON? UUDENMAAN LIITON INFOTILAISUUS 17.9.2015 Pekka Lindroos TEM 17.9.2015 1 ESIR-hankkeiden kriteerit Kaupallisesti perusteltu Taloudellisesti ja teknisesti kannattava Lisäarvo

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 19.9.2013 DM # 1177473 Tekes Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin EU:lta rahoitusta Euroopassa pääsääntöisesti kansainvälisenä

Lisätiedot

1 SUOMALAISET YRITYKSET JA GLOBAALIN KILPAILUN HAASTEET -TUTKIMUSOHJELMA LIIKETOIMINTA KILPAILUNA JA YHTEISTYÖNÄ (LIIKE) RESEARCH PROGRAMME ON FINNISH COMPANIES AND THE CHALLENGES OF GLOBALIZATION OHJELMAMUISTIO

Lisätiedot

Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiryhmän loppuraportti

Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiryhmän loppuraportti Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä Veijo Ilmavirta Hannele Salminen Markku Ikävalko Heikki Kaisto Päivi Myllykangas Eero Pekkarinen Hannele Seppälä Touko Apajalahti Korkeakoulujen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Tuleva EU-ohjelmakausi ja mahdollisuudet kv-hanketoiminnalle. Sointu Räisänen ja Janika Luukinen Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Tuleva EU-ohjelmakausi ja mahdollisuudet kv-hanketoiminnalle. Sointu Räisänen ja Janika Luukinen Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Tuleva EU-ohjelmakausi ja mahdollisuudet kv-hanketoiminnalle Sointu Räisänen ja Janika Luukinen Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto ÄLYKÄS ERIKOISTUMINEN MAHDOLLISUUDET ALUEILLE Älykästä erikoistumista

Lisätiedot

SOLUTASOLTA SYSTEEMI-INNOVAATIOIHIN

SOLUTASOLTA SYSTEEMI-INNOVAATIOIHIN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 148 TUTKIMUKSIA Niina Punelpuro SOLUTASOLTA SYSTEEMI-INNOVAATIOIHIN Bio- ja liiketoimintaosaaminen Turun ammattikorkeakoulussa 441 729 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe.

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA www.salwe.fi Sisälto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Johdanto SalWe ja sen rooli SalWen toiminta-alueen

Lisätiedot

Digitaalinen Suomi 2020

Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin kopiointi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VÄLIARVIOINTI

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VÄLIARVIOINTI MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VÄLIARVIOINTI Tuomas Kuhmonen, Reijo Keränen, Liisa Kytölä, Perttu Pyykkönen, Kyösti Arovuori, Irene Huuskonen, Verna Mustonen, Jouni Ponnikas, Hannu

Lisätiedot