Hankesuunnittelupäivä 6.5 / Asta Tuomien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankesuunnittelupäivä 6.5 / Asta Tuomien"

Transkriptio

1 Mobility as a service / liikkuminen palveluna uusi liikenteen, liikkumisen ja liikuttamisen toimintatapa Hankesuunnittelupäivä 6.5 / Asta Tuomien

2 MaaS Mobility as a Service Digitalisaatio Robotisaatio Liikenneinfra

3 LVM: Liikenne palveluna (Mobility as a Service, MaaS) on uusi toimintatapa, jossa tietoa ja digitalisaatiota hyödyntämällä luodaan yhteistyössä julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja käyttäjien kesken käyttäjälähtöisiä liikenneja kuljetuspalveluita tuottava saumattomasti yhteentoimiva ja kestävä liikennejärjestelmä Asta Tuominen 3

4 Asiakasnäkökulma: Tarpeisiin vastaavat ja helposti saavutettavat liikenteen palvelut - ovelta ovelle enemmän vapaa-aikaa ja vaihtoehtoja Liikkuminen ja kuljettaminen on helppoa ja turvallista yli liikennemuotojen. Mahdollistaa ajantasaisen matkan suunnittelun, maksamisen ja liikennevälineiden tilaamisen. Yksi matkustusdokumentti kaikissa liikennemuodoissa. Mahdollistaa sujuvan arjen ilman omaa autoa niin maalla kuin kaupungissa. Tavoitteita / Miksi MaaS Palvelun tuottajanäkökulma: Uusia palveluja ja uutta liiketoimintaa syntyy myös kansainvälisesti. Nykyiset palvelut jalostuvat ja prosessit tehostuvat parantaen toiminnan kannattavuutta. Omat liikennepalvelut tulevat osaksi matkaketjua ja valtakunnallista myyntiä. Yhteiskunta / Viranomaisnäkökulma: Liikennejärjestelmä ja ympäristö eivät kestä ilman toimintatapojen muuttamista. Liikennesektorilla valtavat markkinat Digitalisaatio muuttaa kaikkia perustoimintoja myös liikennesektorin on muututtava Tehokkaat, toimintavarmat ja turvalliset liikkumispalvelut. Uudet keinot ja ajattelu liikennepolitiikkaan. Liikennejärjestelmän hyödynnettävyyden ja tehokkuuden kasvattaminen. Liikkumiseen ja kuljettamiseen liittyvän julkisen rahoituksen käytön tehostaminen. Joukko- ja julkisen liikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen. Suomi edelläkävijänä uudenlaisten liikennepalvelujen kehittäjänä ja käyttöönottajana Asta Tuominen 4

5 MaaS osalliset ja tunnistettua tekemistä Asiakas parempien liikkumispalvelujen käyttäjänä Asiakkaat palvelun tuottajina Palvelun tuottajat uusien palvelujen innovaattoreina ja liiketoiminnan kehittäjinä Rahoituksen ja tukien oikea kohdentaminen Viranomaiset mahdollistajana ja toiminnan tehostajana Tiedon avaaminen Kokeilut Lainsäädännön uudistaminen Asta Tuominen 5

6 Liikkuminen palveluna, Liikennevirasto mahdollistamassa T&K ja kokeilut, sidosryhmäyhteistyö ja viestintä Vaikutusarvioinnit Pilotti Seinäjoella ja Aurora case Liikennelabra CEDR Mobility & ITS tutkimusohjelma CEDR GB MaaS työpaja Joukkoliikenteen edistäminen Toimintalinjatyö Joukkoliikenteen rahoitukset ja tuet Asemat ja matkustajainfo. Betunia transportium servicum Tieto / tietovarannot Avoin reittiopas Livi/HSL Joukkoliikenteen koontitietokanta Digiroad, Digitraffic Tilannekuvat Tietojen avaaminen. Infra Riittävän tietoliikenneinfran varmistaminen Automaation vaatimukset Joukkoliikenneinfran kehittäminen Liikennejärjestelmän pitkäjänteinen kehittäminen

7 Hallitusohjelmavalmistelut 2015 ja MaaS työn eteneminen

8 MaaS-työ TUKA Strategiakartta HO 2015 Hallituksen toimintasuunnitelma Liikenne- ja viestintä palveluna Digitaalinen tieto hyvinvoinnin ja kasvun lähteenä Infrastruktuuri kasvun alustana Palvelut, palvelut, palvelut Tieto Robo Infra Hinnoittelu Jalkautus

9 Liikenne palveluna Vaalit 2023 Vaalit

10 Ministeriön aineistosta kiteytetty huom. alustavaa materiaalia Asta Tuominen 10

11 Liikenne palveluna action plan Strategiatyössä laaditaan suunnitelmat: 1. tiedon hyödyntämisestä täysimääräisesti osana liikennejärjestelmää, myös julkisten älykkäiden tietopalvelujen kehittämisen ja yhteentoimivuuden varmistamisen kannalta (tietoarkkitehtuuri, yhteys JulkICT:hen) -> Tiedon hyödyntäminen 2. liikenteen palvelumarkkinoiden kehittäminen 3. Suomen liikennejärjestelmän automatisaatio- ja robotisaatiokehitys 4. taloudellinen vaikuttaminen 5. Infra alustana; laadukkaat liikenne-, viestintä- ja liikenteen energiaverkot 6. MaaS toimeenpano ja viestintä Eri teemat läpileikkaavasti Tarkastellaan mahdollisuudet kv-yhteistyölle liikenne palveluna ajattelun edistämiseksi Laaditaan näkemys kokeilujen hyödyntämisestä kehitystyössä Huomioidaan EU-/KV-sääntelyn ja poliitikan vaikutus: mitä tällä hetkellä ja miten siihen tulisi vaikuttaa proaktiivisesti Tehdään kartoitus pikaisesti toteutettavista sääntelyn kehittämishankkeista, sekä kansallisesti että kansainvälisesti Julkisen ja yksityisen sektorin roolit Aikajänteenä tarkastelussa on vuodet Koordinaatiovastuu LAS/Nyberg, Eiro Lainsäädäntö Ruokola

12 2 Liikenteen palvelumarkkinoiden kehittäminen Strategiset tavoitteet Vuonna 2020 Suomi tunnetaan maailmalla malliesimerkkinä edistyksellisestä, vastuullisesta ja tehokkaasta liikennejärjestelmästä, joka on saatu aikaiseksi hyödyntämällä täysimääräisesti digitalisaation, palveluistumisen ja PPPP - yhteistyön mahdollisuuksia. Vuonna [2017] Suomessa on aidosti kilpailtu liikenteen palvelumarkkina perustuen yritysten tuottamiin markkinaehtoisiin palveluihin. Tarjolla on lukuisia uusia palvelutuotteita erilaisiin elämäntilanteisiin sopivilla liiketoimintamalleilla. Vuonna 2025 liikenteen palveluistumiseen perustuvat palvelupaketit ovat todellinen vaihtoehto perinteiselle yksityisautoiluun perustuvalle liikkumiselle. Vuonna 2025 liikenteen kotimainen palvelumarkkina on 5 miljardia euroa ja työllistää henkilöä. Merkittävää vientitoimintaa. Painopisteitä (alustava) Palveluistumisen edistäminen. Liikennelabra 2.0 ohjelmointi, käynnistäminen ja resurssointi. Yhteistyön tiivistäminen ja laajentaminen Tekes, Tem, Finpro, kaupungit jne. Palvelujen aktiivinen käyttö osana liikennejärjestelmätyötä palvelut osaksi keinovalikoimaa Sääntelyn keventäminen. Käynnistetään uusia kokeiluja kokeilulainsäädännön puitteissa ja kannustetaan aktiivisesti yrityksiä kokeilujen toteuttamiseen. Roolien selkeyttäminen. Määritellään yksityisen sektorin ja julkisen sektorin roolit palvelumarkkinoiden synnyttämiseksi. Case operaattori. Markkinaraha. Kohdistetaan yhteiskunnan tukemissa henkilökuljetuksissa tuki asiakkaille ei palvelujen tuottajille 12 tforg.com 2015

13 1. Tiedon hyödyntäminen Strategiset päämäärät Koko yhteiskunnan käyttöön avattu tieto luo uusia palveluita, innovaatioita ja liiketoimintaa. Palveluilla on globaalia kysyntää Matkustaja saa helposti selville vaihtoehtoiset matkustustavat ja niiden vaikutukset. Käyttäjät, yritykset, infra ja kuljetusvälineet tiedontuottajana uusin keinoin ja uusista lähteistä samalla kun luottamus tietoon säilyy tietosuoja- ja tietoturva-asiat korostuvat digitalisaation edetessä Tieto ja tiedon laatu vastaavat asiakkaiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin Eri hallinnonalojen tiedot ovat helposti yhdistettävissä ja hyödynnettävissä laajasti, sähköisen asioinnin edellytyksiä on parannettu Julkisesti tuotettu tai hankittu tieto on mahdollisimman laajasti kaikkien käytettävissä avoimesti ja ilmaiseksi (avoin data). Painopisteitä (alustava) Tiedosta PPPP toimiala. Tuotetaan yritysten kanssa parhaat toimintamallit, jotka varmistavat yhteiskäyttöisyyden (esim. tietoturvalainsäädäntöklinikka). Hyödynnetään uusia tietolähteitä ja osallistetaan asiakkaita tiedonkeruuseen ja palveluntuotantoon. Tietosuojasta ja laadusta ei tingitä Liikennesektorista tehdään MyData käytäntöjen edelläkävijä Tiedot kaikkien käyttöön Jatketaan tiedon avaamista suunnitelmien mukaisesti. Periaatteena on avoin data, avoimet rajapinnat, avoin ekosysteemi Aktiivinen EU- ja KV vaikuttaminen Perustetaan kansallinen EU- ja KV vaikuttamisen foorumi yhteistyössä yritysten kanssa tieto- ja äly sektorille 13

14 3 Suomen liikennejärjestelmän automatisaatio- ja robotisaatiokehitys Strategiset päämäärät Kilpailukyvyn parantuminen automatisaation optimaalisen hyödyntämisen avulla Turvallisuuden ja ympäristön tilan parantuminen Automatisaatioon liittyvän osaamisen kehittäminen ja uusien liiketoimintamallien tunnistaminen Painopisteitä (alustava) Tieto ja tietoliikenne Luodaan automaattiliikenteen vaatimat tieto-, liikenne ja viestintäverkot (esim.nordicway-hanke) Ennakoiva sääntely ja vaikuttaminen Vaikutetaan ennakoivasti kv- ja EU-sääntelyyn, ja huolehditaan siitä, että niin kansallinen kuin kansainvälinen sääntely on mahdollistavaa (huippunopeat tietoliikenneyhteydet ja etuoikeus (priority) reaaliaikaisille ja kriittisille liikenteen tietopalveluille) Ekosysteemien luominen ja kokeilujen edistäminen Tiedotetaan aktiivisesti nykyisen lainsäädännön mahdollistamista kokeiluista ja markkinoidaan Suomen testaamiseen ja ICT:hen liittyvää osaamista sekä Suomea kokeilualueena (erityisesti talviolosuhteet) Testialueiden ekosysteemin ja kokeiluiden synnyttäminen sekä kokeiluiden vaatiman infran kehittäminen (esim. henkilökuljetukset talviurheilukeskuksessa, tavaraliikenteen järjestäminen miehittämättömillä ilma-aluksilla tai automaattialuksilla (saaristokuljetukset), kauko-ohjattu lumiaura) 14 Figures: Gordon Welters for The New York Times 2014; Google 2014;

15 4 Taloudellinen vaikuttaminen Strategiset päämäärät Hinnoittelu liikennepolitiikan työkaluksi ohjaamaan kestävään liikkumiseen läpi koko logistiikka- ja matkaketjun Yksinkertainen, selkeä ja läpinäkyvä hinnoittelu Käyttäja/hyötyjä maksaa periaatteen soveltaminen Tukee elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kansalaisten hyvää arkea Käyttäjien valinnanmahdollisuuksien lisääminen Infra palveluna Painopisteitä (alustavia) Liikkujien valintoihin vaikuttaminen. Uusitaan työmatkavähennysjärjestelmä verotuksen yksinkertaistamiseksi ja liikenteen loppukäyttäjien valintoihin vaikuttamiseksi (Selvitetään eri vaihtoehdot työmatkavähennysjärjestelmän muuttamiseksi kilometripohjaiseksi.) Jakamistalouden mahdollistaminen. Luodaan edellytykset jakamistalouteen perustuville toimintamalleille. Selvitetään esteet ja verotuskohtelu yhteiskäyttöisillä autoilla ja liikenteen palveluiden tuottamiseksi ja käyttämiseksi. Edistetään vakuutuskäytäntöjen muuttumista yhteiskäyttöisyyteen sopivaksi 15 magazine.quotidiano.net 2015

16 5 Infra alustana; laadukkaat liikenne-, viestintä- ja liikenteen energiaverkot Strategiset päämäärät Liikenne-, viestintä- ja energiaverkot on sovitettu yhteen ja auttavat uusia liikennepalveluja toteutumaan tehokkaasti. Tieto verkoista, niihin liittyvistä palveluista sekä käytöstä (virtuaalinen infra) on hyödynnettävissä uuden liiketoiminnan alustaksi. Liikennettä tukevat viestintä- ja energiaverkot toteutetaan pääsääntöisesti markkinaehtoisesti. Hyvinvoinnin ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten varmistamiseksi painopiste liikenneverkoissa on siirtynyt mittavista kehittämisinvestoinneista joustavaan ja tehokkaaseen ylläpitoon ja heikoimpia lenkkejä poistaviin pienehköihin investointeihin. Verkkoja ylläpidetään ja kehitetään tarvetta vastaavasti toimintavarmuus ja tulevaisuuden uudet liikkumistavat, esim. automatisoituva liikenne huomioiden sekä digitaaliset mahdollisuudet hyödyntäen. Liikenneverkon laiska tase saadaan tuottavammaksi. Painopisteitä (alustavia) Varmistetaan laadukkaat (tarpeita vastaavat) liikenne-, viestintä- ja liikenteen energiaverkot, joiden varaan palvelut voidaan rakentaa Laaditaan liikennejärjestelmän tavoitteita koskeva 12-vuotinen suunnitelma Liikenneverkon korjausvelan kasvu pysäytetään ja korjausvelkaa vähennetään hallitusti. Tunnistetaan keskeiset puutteet viestintäverkoissa. Uusien liikenteen energiamuotojen kysyntää lisätään mm. päästöpohjaisen verotuksen avulla. Parannetaan tietopohjaa ja tehostetaan tiedon hyödyntämistä. Laajennetaan ja syvennetään liikennehallinnon tuottamaa sekä hyödynnetään tehokkaasti muiden tuottamaa tietoa liikennejärjestelmän palvelevuudesta, liikkumisesta, kuljetuksista jne. Laaditaan selvitys liikenneinfran osien yksityistämismahdollisuuksista. Selvitetään pienellä osalla liikenneverkkoa tai sen järjestelmää mahdollisuus toimia yksityisen sektorin hallinnassa (kehittäminen, palveluiden tarjoaminen julkiselle sektorille). 16

17 6 MaaS toimeenpano ja viestintä Strategiset päämäärät Tavoitteena on varmistaa että MaaS ajattelumalli ja tavoitteet otetaan huomioon virastojen suunnitteluprosesseissa ja toiminnassa (myös muiden ryhmien tulokset) MaaS:in toteuttamisessa ja strategisten tavoitteiden saavuttamisessa korostuu virastojen välinen yhteistyö MaaS:iin syntyvät tavoitteet ja toimenpiteet jäsennetään strategiakartan tasojen mukaisesti ja osaksi toimialan strategista ohjausta. Painopisteitä (alustavia) Tieteellisen pohjan laajentaminen. Tutkimus ja opetus perustetaan professuuri. Edistetään MaaS aiheisia tutkimushankkeita kotimaassa ja kansainvälisissä hakuprosesseissa. Viestintää aktivoitava. Kuvataan ja viestitään kattavasti liikenteen palveluistumisen vaikutukset eri toimijoille. Laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma. Prosessien kehittäminen. Kehitetään virastojen prosesseja ja toimintamalleja, jotka mahdollistavat MaaS tavoitteiden toteutumisen. ELY-näkökulma oltava mukana. Tulosohjaus avainprosessi. Tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi. Osallistaminen. Osallistetaan käyttäjät mukaan tekemiseen kaikki lähtee käyttäjästä. Kunnat, kaupungit ja palveluntuottajat aktiivisesti mukaan yhteistyöhön. Käytännön toimet tehdään hyvin pitkälle muualla kuin liikennehallinnossa. 17

18 Maijan matka

19 1 Maija tilaa edellisenä iltana matkapuhelimella liput matkalle Helsinkiin. Maksutavaksi hän valitsee kertamaksun, joka sisältää koko matkan. Koti Vihtavuori 3 Maijan matka kun MaaS on arkipäivää Juna on hiukan myöhässä ja lähtöraidekin on muuttunut tieto tulee Maijan puhelimeen reaaliaikaisena ja samalla hän saa puhelimeensa alennuskoodin, jolla aamukahvi aseman kahvilassa on hieman edullisempi. 5 Ennen saapumistaan Helsinkiin Maija saa automaattisen ilmoituksen jatkoyhteyksistä Katajanokalle. Jatkoyhteyksvaihtoehdoissa on huomioitu, että juna on hitusen myöhässä aikataulustaan. 6 Maija valitsee jatkoyhteysvaihtoehdoksi matkan ratikalla. Käyttämänsä palvelu tunnistaa suunnitelman muutoksen ja siirtää osan maksusta ao. palvelun tuottajalle. Kongressikeskus Katajanokka 2 Robottiauto noutaa hänet kotiovelta sovittuna aikana ja kun Maija valitsi edullisemman vaihtoehdon, hakee auto kyytiin myös naapurin Liisan Jyväskylä rautatieasema 4 Helsinki rautatieasema Tampereella Maija vaihtaa junaa. Hän olisi voinut toki valita kalliimmankin suoran junan, mutta päätyi halvempaan. Junamatkoja operoi kaksi eri operaattoria, mutta se ei Maijan matkatekoa vaikeuta. 7 Puhelin opastaa Maijan jäämään oikealla pysäkillä sekä kävelyreitin kongressikeskukselle. SITOn alkuperäistä tarinaa mukaellen.

Digitalisaation mahdollisuudet ja vaikutukset liikenteelle. Jan Juslén Liikennevirasto 6.5.2015

Digitalisaation mahdollisuudet ja vaikutukset liikenteelle. Jan Juslén Liikennevirasto 6.5.2015 Digitalisaation mahdollisuudet ja vaikutukset liikenteelle Jan Juslén Liikennevirasto 6.5.2015 Sisältö Tieliikenteen automaatio Uudet liikenteen palvelut ja kokeilut (muutamia esimerkkejä) MaaS Liikenneviraston

Lisätiedot

Liikenne ja viestintä digitaalisessa Suomessa 2020. Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksen tausta-aineisto

Liikenne ja viestintä digitaalisessa Suomessa 2020. Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksen tausta-aineisto Liikenne ja viestintä digitaalisessa Suomessa 2020 Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksen tausta-aineisto Julkaisuja 15/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne-

Lisätiedot

Kansallinen älyliikenteen strategia. Selvitysmiehen ehdotus

Kansallinen älyliikenteen strategia. Selvitysmiehen ehdotus Kansallinen älyliikenteen strategia Selvitysmiehen ehdotus Sisältö Lähetekirje... 2 Johdanto... 4 Kansallinen älyliikenteen strategia... 6 1. Älyliikenteen visio... 6 2. Älyliikenteen seitsemän periaatetta...

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Liikkumisen palvelut ja ohjaus osaselvitys 15.10.2014 Esipuhe Liikkumisen palvelut ja ohjaus (LOPO) osaselvitys tehtiin HSL:n toimeksiantona HLJ

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

Pohjoinen kasvukäytävä rakennetaan menestystä yhdessä

Pohjoinen kasvukäytävä rakennetaan menestystä yhdessä Pohjoinen kasvukäytävä rakennetaan menestystä yhdessä Kehittämispäällikkö Hanna Kailasto Liikenne- ja viestintäministeriö/kaakkois-suomen ELY POHJOINEN KASVUVYÖHYKE Rakennetaan menestystä yhdessä Pohjoisen

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Avoin tieto liikenteessä ja viestinnässä

Avoin tieto liikenteessä ja viestinnässä Avoin tieto liikenteessä ja viestinnässä LUONNOS Sisällys Tiivistelmä 1. Johdanto 2. Työryhmän tehtävä 3. Liikenteen ja viestinnän tietovarannot 3.1 Tietoaineistojen kuvaus 3.2 Tietoaineistojen kartoitus

Lisätiedot

Liikenteen murros ja digitalisaatio

Liikenteen murros ja digitalisaatio Liikenteen murros ja digitalisaatio Think Tank Liikenteen murros ja digitalisaatio 04 ESIPUHE 24 MIKÄ RAJOITTAA? 05 THINK TANK JÄSENET 26 KUKA TUOTTAA PALVELUT? 06 LIIKENTEEN MURROKSET 28 VERKKOKAPASITEETTI

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan KIDE-ohjelma

Viestintäpolitiikan KIDE-ohjelma Viestintäpolitiikan KIDE-ohjelma Ministeriöiden KIDE-ohjelmat ovat osa hallitusohjelmassa tarkoitettuja älystrategioita, joilla edistetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien ratkaisujen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Älyliikenne Helsingissä

Älyliikenne Helsingissä Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2013:3 Älyliikenne Helsingissä Älyliikenne Helsingissä Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014

Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014 Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 15/2014 1 2 Sisällys Päätöksenteosta muutoksentekoon Valtioneuvoston kanslian tulevaisuuskatsaus 2014...5

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka Kansallinen paikkatietostrategia 2016 Paikkatiedon paikka 2 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 4/2014 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI 2 2013 LIIKENNEVIRASTON toimintalinjoja Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI Hankinnan toimintalinjat Tavoitetilaraportti Liikenneviraston toimintalinjoja 2/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015 2015 2017 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. TIETOTEKNIIKKAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1. EDELLISEN OHJELMAKAUDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 3 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Lisätiedot

Liikenteen hallinta ja liikkumisen ohjaus HLJ 2011:ssa. Osaselvityksen päätulokset

Liikenteen hallinta ja liikkumisen ohjaus HLJ 2011:ssa. Osaselvityksen päätulokset Liikenteen hallinta ja liikkumisen ohjaus HLJ 2011:ssa Osaselvityksen päätulokset Määritelmiä Liikenteen hallinta ja älyliikenteen hyödyntäminen Liikenteen hallinta on liikenteen ohjausta, tiedottamista,

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto

Liikenteen turvallisuusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 Liikenteen turvallisuusvirasto Johtoryhmän hyväksymä luonnos 2.11.2011 Sisällys 1. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin toiminta ja tehtävät... 1 1.1. Tahtotila...

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön

Liikenne- ja viestintäministeriön Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätös vuodelta 2012 15.3.2013 Sisäisiä julkaisuja 2/2013 1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Sisällys 1. Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön

Liikenne- ja viestintäministeriön Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätös vuodelta 2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä. toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA 2013

KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA 2013 KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA 2013 Keski-Suomen maakunnallisen ICT-strategian 2011 toteutuma-analyysi ja tulevaisuuden kehittämislinjaukset Kirjoittaja: Martti Lehto, Jyväskylän yliopisto Julkaisija:

Lisätiedot

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA Johdanto 1 Visio 2 Tavoitteet 3 Toiminta 4 Tulokset 8 Kehittämisen jatkaminen 14 Ohjelman hankkeet 15 Kirjallisuus

Lisätiedot

7 Asiakkaana liikenteessä

7 Asiakkaana liikenteessä 7 Asiakkaana liikenteessä Liikkuminen palveluna - julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, eikä tilaa

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Suomi kansainvälisissä vertailuissa Nykytila ja kehitys 3. Arjen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TOIMINTALINJOJA. Liikenteenhallinta 2017

LIIKENNEVIRASTON TOIMINTALINJOJA. Liikenteenhallinta 2017 1 2012 LIIKENNEVIRASTON TOIMINTALINJOJA Liikenteenhallinta 2017 Liikenteenhallinta 2017 Tavoitetila ja toiminnan painopisteet Liikennevirasto Helsinki 2012 Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot