Lasse Löytynoja ÄÄNESTYSJÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasse Löytynoja ÄÄNESTYSJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 Lasse Löytynoja ÄÄNESTYSJÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka Toukokuu 2008

2 Yksikkö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma Tietotekniikka Aika Tekijä/tekijät Lasse Löytynoja Työn nimi Äänestysjärjestelmä Työn ohjaaja FM Joni Jämsä Sivumäärä 33 Työelämäohjaaja Esa Aunola Työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa äänestysjärjestelmä lisäpalveluksi jalkapallojoukkueen kotipelien yleisölle. Äänestystapoina olivat tekstiviesti ja internet. Tätä varten luotiin sovellus jonka avulla äänestyksiä voitiin hallita ja tuloksia voitiin esittää yleisölle. Sovellukseen liitettiin myös tekstiviestipalvelu joka vastasi tekstiviestiliikenteestä. Ohjelmointi tapahtui PHP-kielellä ja tieto varastoitiin MySQL tietokantaan. Asiasanat Äänestys, PHP, MySQL, tekstiviesti

3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Date Author Lasse Löytynoja Degree programme Information technology Name of thesis Voting System Instructor FM Joni Jämsä Pages 33 Supervisor Esa Aunola This thesis is about designing and implementing a voting system. The system was used as a service for the audience of the football team s home matches. The voting ways were SMS and Internet. A complete software was made to create and administer the votes and to display the results to the voters. A SMS-gateway was attached to system to make the SMS traffic possible. The programming was made with PHP and the data was stored in a MySQL database. Key words Voting, PHP, MySQL, SMS

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO RATKAISTAVA ONGELMA JA TYÖKALUT RATKAISTAVA ONGELMA TYÖKALUT PHP MySql ja PhpMyAdmin Tekstiviestipalvelu / SMS Gateway SUUNNITTELU JÄRJESTELMÄ JA SEN TOIMINTA TIETOKANTA Äänestykset Kohteet Vaihtoehdot Äänet Arkisto: Äänestykset Arkisto: Kohteet Arkisto: Äänet Nettiäänestäjät KÄYTTÖLIITTYMÄT Ylläpito Palvelun käyttäjät TOTEUTUS TIETOKANNAN TOTEUTUS TIETOKANTAYHTEYS HALLINTASIVUSTO Kirjautuminen Pääsivu Äänestykset Kohteet ja vaihtoehdot Arkisto TULOSSIVU / ÄÄNESTYSSIVU RAJAPINTA TESTAUS, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO TESTAUS KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO PALAUTE YHTEENVETO...32

5 1 1 JOHDANTO Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää FC YPA:lle äänestysjärjestelmä, jonka avulla yleisö voisi äänestää kotiotteluissa mielestään kentän parhaan pelaajan, niin kotikuin vierasjoukkueesta. Äänestystavaksi valittiin tekstiviestiäänestys, jonka lisäksi työhön sisällytettiin mahdollisuus äänestää myös FC YPA:n verkkosivujen kautta. Jalkapalloseura on pitkästä historiastaan huolimatta toiminut nimellä FC YPA vasta vuodesta Seuran historia ulottuu aina vuoteen 1953 jolloin se aloitti toimintansa nimellä Ylivieskan Pallo ry. Seuran toiminta kuitenkin hiipui ensimmäisten toimintavuosiensa aikana, mutta vuonna 1973 perustettiin Ylivieskan Palloseura (YPS), joka sittemin kuitenkin palautti nimensä Ylivieskan Pallo ry:ksi vuonna Merkittävin tunnustus seuran toiminnasta annettiin vuonna 1996, jolloin Ylivieskan Pallo ry valittiin Suomen parhaaksi Fair Play seuraksi. Äänestystä varten luotiin web-ympäristössä toimiva sovellus tietokantoineen, jonka toimintaa voitiin helposti hallita FC YPA:n toimistolta, tai miltä tahansa internet-yhteyden omaavalta tietokoneelta. Kirjallinen osuus keskittyy kertomaan järjestelmän kehityksen alusta aina käyttöönottoon saakka. Lisäksi palautetta kerättiin järjestelmän kehitykseen osallistuneilta (Keijo Nivala, Esa Aunola) ja järjestelmää ylläpitäneiltä henkilöiltä.

6 2 2 RATKAISTAVA ONGELMA JA TYÖKALUT 2.1 Ratkaistava ongelma Järjestelmää lähdettiin toteuttamaan, koska FC YPA:n kotipelien yleisöä haluttiin aktivoida osallistumaan ja vaikuttamaan omalla mielipiteellään. Äänestäjien mukaan saamiseksi tultaisiin kaikkien äänestykseen osallistuneiden kesken arpomaan myös tuotepalkintoja, esimerkiksi kausikortteja peleihin. Äänestykseen osallistuminen tuli tehdä mahdollisimman helpoksi ja yksinkertaiseksi. Se ei saisi olla tekijä, jonka vuoksi potentiaalinen äänestäjä jättäisi äänensä lähettämättä. Koska äänestysvaihtoehtoja, eli pelaajia tulisi peleissä olemaan useampia kymmeniä ja nekin jaettuna kahteen ryhmään ( koti- ja vierasjoukkue ), tuli äänestyksen kulun olla hyvin selkeä. Kyseistä järjestelmää ei haluttu myöskään sitoa ihan täysin pelkän jalkapallon pariin, vaan sen oli oltava yleiskäyttöinen. Siispä, joukkueet ilmenevät tässä työssä kohteina ja pelaajat kohteiden vaihtoehtoina. Äänestykseen tuli voida osallistua myös verkossa, FC YPA:n kotisivuilla. Ajatuksena oli, että web-äänestys tultaisiin ottamaan käyttöön siinä vaiheessa, kun pelejä voisi seurata esimerkiksi netti-tv:n kautta. Web-äänestystä varten käyttäjä saa tunnuksen ja salasanan jolla palveluun kirjautuminen onnistuu. Äänestystä oli myös voitava hallita tehokkaasti. Ylläpitoa varten tarvittiin oma käyttöliittymä, jossa äänestyksille voitaisiin määritellä aikarajat, sekä mukana olevat joukkueet ja pelaajat. Lisäksi kaikki tieto äänestyksistä haluttiin arkistoida kauden yhteenvetoa, sekä äänestäneiden kesken suoritettavaa arvontaa varten. Ennenkuin järjestelmää lähdettiin kehittämään täyteen mittaansa, otin selvää olisiko tarpeisiin sopivaa ohjelmistoa löytynyt ilmaiseksi tai kohtuullisella hinnalla. Kävin siis läpi monia ilmaisjakelussa olevia PHP-skriptejä sekä tutkin tarjontaa kokonaisvaltaisisten ratkaisujen osalta. Pelkkiä viestinvälityspalveluita löysin useita, mutta se puoli työstä oli jo ratkaistu Pohjanmaan Puhelimen toimesta. Kaikkiin vaatimuksiin vastaavaa ratkaisua ei löytynyt ja näin oli perusteltua lähteä tekemään sellaista itse.

7 3 2.2 Työkalut PHP PHP eli "PHP: Hypertext Preprocessor" on suosittu yleiskäyttöinen skriptikieli, joka sopii erityisesti Web-sovelluskehitykseen, koska se voidaan liittää suoraan HTML:ään. Lisäksi PHP:n lähdekoodi on avointa, eli sitä saa lisenssin sallimissa rajoissa tutkia, muokata ja levittää. Kieli on syntaksiltaan helppo, se pohjautuu suurimmilta osin C:hen, Javaan ja Perliin. Vaikka PHP on pääasiassa suunnattu dynaamisten web-sivustojen tekemiseen, sillä voi tehdä paljon muutakin. (PHP.net 2007) PHP:n menestystarinan takana on: Nopeus (Speed) Vakaus (Stability) Turvallisuus(Safety) Yksinkertaisuus(Simplicity) Edullisuus(Cheap) (2K Mediat 2001) Kyseessä on siis yksinkertainen ja nopeasti omaksuttava palvelinpään skriptikieli, joka sisältää tuen mm. MySQL, MSSQL sekä Oracle tietokantoihin. OBDC pohjaisen yhteyden kautta voidaan ottaa yhteys myös Accessiin sekä Exceliin. Kielen laaja levinneisyys johtuu lähinnä edullisuudesta ja PHP onkin tärkeä lisäarvopalvelu hostingpalveluita tarjoaville yrityksille. PHP oli minulle ennestään tuttu toteuttamieni web-sovellusten myötä ja tiesin, että se soveltuisi hyvin tehtävään. Lisäksi se oli MySQL:n tapaan valmiiksi käytettävissä palveluntarjoajalla, jonne järjestelmän sivusto tultaisiin asentamaan. Varsinaisia puutteita toimintavarmuuden tai tietoturvan kannalta ei työn aikana ilmennyt, joten valinta puolsi paikkaansa.

8 MySql ja PhpMyAdmin MySQL on suosittu avoimen lähdekoodin relaatiotietokantojen hallintajärjestelmä. Se tunnetaan nopeudestaan, toimivuudestaan, siirrettävyydestään ja kustannuksistaan (tai niiden puutteesta). (Meloni 2003, 15) PhpMyAdmin on PHP-kiellellä kirjoitettu avoimen lähdekoodin ohjelmisto, joka tarjoaa graafisen käyttöliittymän MySQL tietokannan käsittelyä varten. Ohjelmisto esittää tietokannan rakenteen selkeästi ja helpotti tietokannan kehitystä ja ylläpitoa merkittävästi Tekstiviestipalvelu / SMS Gateway Pohjanmaan PPO tarjosi valmiin ratkaisun tekstiviestiliikennettä varten. Kyse oli SMS gateway palvelusta, joka välittää viestit operaattorilta IP-rajapinnan kautta haluttuun osoitteeseen. Järjestelmää varten tarvittiin mahdollisuus myös paluuviestien lähettämiseen, eli palvelu oli tyypiltään kaksisuuntainen. SMS Gateway tarjoaa laajan palvelukokonaisuuden ja siihen voisivat esimerkiksi kuulua ajastettujen viestien tai binäärimuotoisten käyntikorttien lähettäminen. Äänestysjärjestelmän kannalta olellista oli kuitenkin vain kiitos-, virheilmoitus- ja käyttöoikeuksia koskevien viestien lähetysmahdollisuus, eli käytännössä pelkkä tekstiviesti oli riittävä. Palvelu voitiin ottaa helposti käyttöön ja se vastasi ominaisuuksiltaan järjestelmän vaatimuksia, niinpä valinta oli perusteltu.

9 5 3 SUUNNITTELU 3.1 Järjestelmä ja sen toiminta Kuva 3.1 Äänestysjärjestelmän osat. Äänestysjärjestelmän web-sivut sijoitetaan osaksi FC YPA:n sivustoa, jonka etusivulle lisätään linkki palvelun käyttäjille tarkoitetulle sivulle. Rajapintasivu ja palvelun ylläpitäjälle tarkoitettu hallintasivusto on asennettu samalle palvelimelle, jälkimmäinen omaan salasanasuojattuun hakemistoonsa. Tietokanta niin ikään sijaitsee samalla palvelimella. Kuva 3.2 Tekstiviestiäänestyksen kulku. Tekstiviestiäänestyksessä äänestäjä lähettää tekstiviestin, joka saapuu tekstiviestipalvelun kautta IP-verkon yli rajapintasivulle. Rajapintasivu tarkistaa, että äänestys on käynnissä ja että äänestäjän äänestämä kohde on mukana äänestyksessä. Jos kaikki on kunnossa, ääni

10 syötetään tietokantaan. Jos ehdot eivät täyty, äänestäjälle lähetetään virheestä kertova viesti. 6 Kuva 3.3 Nettiäänestyksen kulku. Jos äänestäjä haluaa suorittaa äänestyksen webissä, on hänen ensin tilattava itselleen äänestysaikaa ja siihen oikeuttava salasana. Tilaus tapahtuu tekstiviestillä ja toimitetun salasanan käyttäjätunnusparina toimii tilaajan puhelinnumero. Kun äänestäjä on kirjautunut sisään web-äänestykseen ja antaa valitsemalleen kohteelle äänen, se kulkee rajapintasivun kautta tietokantaan. 3.2 Tietokanta Tietokannan laadintaa ja käyttöä voidaan pitää todellisuuden mallintamisena. Siinä suoritetaan aina jonkin selkeästi rajatun todellisuuden osan tuottaman, käyttämän ja/tai sisältämän tiedon pilkkomista loogisiin osiin, tuon tiedon ajantasalla pitämistä ja jalostamista erilaisiin tarkoituksiin. Tällainen todellisuuden osa voi olla melkeinpä mikä hyvänsä kokonaisuus, jota kuvaavat tiedot voidaan tallentaa teksti- tai numeromuodossa. (Internetix 1998) Kuvat 3.4 ja 3.5 havainnollistavat tietokannan rakenteen. Luvuissa käydään läpi taulujen sisältö ja niiden tehtävät.

11 7 Kuva 3.4 Äänestyksiin liittyvät taulut ja liitokset. Kuva 3.5 Arkistoon ja nettiäänestyksen käyttäjiin liittyvät taulut Äänestykset Äänestykset tauluun tallennetaan kaikki äänestyksen perustiedot. Id on tunnistenumero, jonka mukaan äänestykset erotellaan toisistaan. Se on automaattisesti kasvava, joten kahta samanlaista äänestystä ei ole mahdollista luoda, koska ainakin id-kentän arvot poikkeavat toisistaan aina. Tila määrittelee onko äänestys voimassa vai ei ja se saa tilasta riippuen arvon 1 tai 0. Nimi sisältää äänestyksen nimen. Kuvaus sisältää kuvauksen äänestyksestä.

12 8 Tekstariohje ohjeistaa käyttäjän tekstiviestiäänestystä varten. Nettiäänestys määrittelee onko nettiäänestys voimassa. Tekstariäänestys määrittelee onko tekstiviestiäänestys voimassa. Luontiaika sisältää ajankohdan, jolloin äänestys on perustettu. Päivitysaika sisältää ajankohdan, jolloin äänestystä on viimeksi muokattu. Aloitusaika sisältää ajankohdan, jolloin äänestys alkaa. Lopetusaika sisältää ajankohdan, jolloin äänestys päättyy. id integer nimi kuvaus text tekstariohje text nettiaanestys integer tekstariaanestys integer tila integer luontiaika paivitysaika aloitusaika lopetusaika Comment: seuraava taulukko ei oikein tuo lisäarvoa taulukkona. Voisiko muuttujatyypit esittää jo tässä edeltävässä tekstissä EDIT: olkoon, natsaa hyvin yhteen noiden seuraavien kohtien kanssa Kohteet Id on automaattisesti lisääntyvä tunnistenumero. Nimi kenttään sijoitetaan kohteen nimi ja Avain kenttään tekstiviestiäänestyksen avainsana. id nimi avain id Vaihtoehdot Vaihtoehdot liittyvät kohteisiin kohde_id kentän avulla. Numero on avaimen lisäksi toinen äänestyksen suorittamiseen tarvittavista tiedoista, käytännössä siis pelaajan

13 9 pelinumero. Kuvaus kenttä sisältää pelaajan nimen ja tila kenttä määrittelee onko pelaaja mukana äänestyksessä vai ei. id kohde_id numero kuvaus tila integer integer integer Äänet Äänet taulussa aanestys_id osoittaa äänestyksen numeron, johon ääni kuuluu. Avain - kenttä toimii joukkuueen ja numero kenttä pelaajan tunnisteena. Puhelinnumero -kenttään tallentuu äänestystavasta riippumatta äänestäjän puhelinnumero. Nettiääni kenttä saa arvon 1, jos ääni on annettu nettiäänestyksen kautta, 0, jos ääni on annettu tekstiviestitse. aanestys_id avain numero puhelinnumero nettiaani integer integer Arkisto: Äänestykset Arkistoitujen äänestysten taulu vastaa täysin aiempaa äänestykset-taulua, lukuunottamatta alkup_id lisäkenttää. Arkistoinnin yhteydessä jokainen äänestys saa uniikin id tunnisteen mutta alkup_id kenttä voi pysyä samana. Sama äänestys voidaan siis toistaa useamman kerran, mutta ne voidaan arkistoida erillisinä. Tämä mahdollistaa kokonaisen kauden tilastoinnin. id alkup_id nimi integer integer integer

14 10 kuvaus tekstariohje nettiaanestys tekstariaanestys tila luontiaika paivitysaika aloitusaika lopetusaika text text integer integer integer Arkisto: Kohteet Tauluun tallentuvat tiedot arkistoiduista kohteista. aanestys_id nimi avain int Arkisto: Äänet Arkistoitujen äänten taulu on alkuperäistä äänet taulua vastaava, mutta siihen on lisätty kentät arkisto_id, avaimen_nimi ja nimi. Näiden lisäkenttien myötä tilastointi helpottuu ja arkistosta voitiin jättää yksi taulu kokonaan pois. aanestys_id arkisto_id avain avaimen_nimi nimi numero puhelinnumero nettiaani integer integer integer

15 Nettiäänestäjät Nettiäänestäjät taulu sisältää tarvittavat kentät nettiäänestäjän rekisteröitymistä varten. Käyttäjätunnuksena toimiva puhelinnumero yhdessä salasanan kanssa toimivat tunnisteina, kausi taas sisältää vuosiluvun, jolle äänestysoikeus on tilattu. puhelin salasana kausi 3.3 Käyttöliittymät Käyttöliittymän suunnittelussa lähdin siitä, että sen tulee olla selkeä. Jaoin työkalut omille sivuilleen sellaiseen järjestykseen, kuin ajattelin käyttäjän niitä tarvitsevan. Käyttöliittymä on pelkistetty ja vailla hienouksia, mutta se on keveä ja sujuva käyttää. Web-ympäristö asettaa omat rajoituksensa käyttöliittymän suunnittelulle jos verrokiksi otetaan esimerkiksi Windowsin ikkunoitu ympäristö. Käyttäjää täytyy ohjailla hieman vahvemmin ja rajata ehkä tiukemmin mitä missäkin voi tehdä Ylläpito Ylläpitosivusto sisältää tarvittavat työkalut äänestysten hallintaa varten. Sen suunnitteluun sain täysin vapaat kädet. Tapahtumalista ylläpitäjälle on pitkä ja se jaotellaan tässä selkeyden vuoksi eri aiheisiin. Äänestykset: Äänestyksen luominen ja poistaminen Tallennettujen äänestysten selailu Äänestyksen asetusten muokkaaminen Kohteen liittäminen ja poistaminen Äänestyksen arkistointi Kohteet (joukkueet) Kohteen luominen ja poistaminen

16 12 Tallennettujen kohteiden selailu Kohteen asetusten muokkaaminen Pelaajan (vaihtoehdon) luominen, tilan muutos ja poistaminen Arkisto Arkistoitujen äänestysten selailu Arkistoidun äänestyksen tulosten tarkastelu Arkistoidun äänestyksen poistaminen Arvonta arkistoituun äänestykseen osallistuneiden äänestäjien kesken Pääsivu toimii valikkona, josta voidaan siirtyä hallintasivuston eri toimintoihin. Jos äänestyksiä on käynnissä, alareunaan tulostuu tieto niistä. Kuva 3.6 Pääsivu Uusi äänestys sivulla ylläpitäjä täyttää tarvittavat tiedot uuden äänestyksen luomista varten. Kun äänestys on tallennettu, siirrytään sivulle Äänestyksen tarkastelu, jossa äänestys voidaan ottaa käyttöön ja siihen voidaan liittää halutut kohteet.

17 13 Kuva 3.7 Uusi äänestys Tallennetut äänestykset -sivu näyttää kaikki tietokantaan tallennetut äänestykset, sekä niiden tilat. Ylläpitäjä voi siirtyä tarkastelemaan valitsemaansa äänestystä klikkaamalla sen numeroa. Äänestys voidaan poistaa syöttämällä sen numero kenttään ja painamalla Poista. Kuva 3.8 Tallennetut äänestykset Äänestyksen tarkastelu -sivu näyttää valitun äänestyksen tiedot ja antaa käyttäjän muokata sen asetuksia. Niitä ovat: Nimi Aloitusaika Lopetusaika Tila Tyyppi Kuvaus Ohjeistus tekstiviestiäänestystä varten

18 14 Äänestykseen voidaan lisätä kohteita Lisää kohde äänestykseen valikon kautta. Äänestyskohteet listassa näkyvät äänestyksessä tällä hetkellä mukana olevat kohteet, sekä niiden tekstiviestiavaimet. Kohde voidaan poistaa äänestyksestä painamalla Poista. Kun äänestys on pidetty ja se halutaan viedä arkistoon, klikataan Arkistoi äänestys. Sivun alimmainen tila on varattu äänestyksen tuloksille. Kohteiden sisältämät vaihtoehdot tulostuvat sille määritellyn numeron mukaisessa järjestyksessä ja kunkin vaihtoehdon saama äänimäärä tulostuu omaan sarakkeeseensa. Jos äänestys on käynnissä, annettujen äänien tilanne voidaan tarkistaa päivittämällä sivu. Kuva 3.9 Äänestyksen tarkastelu

19 15 Uusi kohde -sivua käytetään uuden kohteen luomiseen. Kun perusominaisuudet, eli Nimi ja Avain on tallennettu, on uusi kohde luotu. Tämän jälkeen siirytään sivulle Kohteen tarkastelu, jossa kohteelle voidaan asettaa vaihtoehdot. Kuva 3.10 Uusi kohde Tallennetut kohteet sivu tarjoaa Tallennetut äänestykset sivun tapaan yleissilmäyksen kohteista. Klikkaamalla kohteen numeroa, ylläpitäjä voi valita kohteen ja siirtyä kohteen tarkasteluun. Kohde voidaan niin ikään poistaa syöttämällä sen numero kenttään ja painamalla Poista. Kuva 3.11 Tallennetut kohteet Sivulla kohteen tarkastelu kohteelle voidaan määritellä uudestaan sen Nimi - ja Avain kenttien arvot. Sen lisäksi sivu näyttää kaikki kohteeseen liitetyt vaihtoehdot, joilla kullakin on kolme muuttujaa: Vaihtoehto (arvo) Kuvaus Tila (mukana / ei mukana) Jos vaihtoehdon tietoja on muokattu ja tiedot halutaan päivittää, painetaan rivin Tallenna nappia. Vaihtoehdon poistaminen tapahtuu Poista nappia painamalla. Alareunassa olevien kenttien avulla voidaan lisätä uusi vaihtoehto.

20 16 Kuva 3.12 Kohteen tarkastelu Arkistoidut äänestykset -sivulle tulostuu lista arkistoiduista äänestyksistä, joista voidaan valita haluttu äänestys tarkastelua varten. Kuvassa näkyy, kuinka kolme äänestystä on pidetty saman äänestyksen alla, eli kaikkien Alkuperäinen # on sama. Alasvetovalikosta voidaan valita äänestys jonka tuloksista halutaan koostaa tilasto.

21 17 Kuva 3.13 Arkistoidut äänestykset Sivu arkistoidun äänestyksen tulostus esittää äänestyksen tulokset siihen liittyneiden kohteiden mukaan jaoteltuna. Vain ääniä saaneet vaihtoehdot ovat mukana. Kuva 3.14 Arkistoidun äänestyksen tulostus Tilasto kaudesta sivulla tilastoon haetaan kaikkien tietyn äänestyksen alla pidettyjen äänestysten äänet, jaoteltuna kohteiden mukaan. Näin saadaan selville jokaisesta joukkueesta kaikkein äänestetyin pelaaja kauden osalta.

22 18 Kuva 3.15 Arkistoidun kauden tilasto Palvelun käyttäjät Tapahtumalista äänestäjälle: Ajantasaisten tietojen näyttäminen äänestyksestä ja äänestysvaihtoehdoista Pelaajan äänestys tekstiviestillä Äänestysajan tilaaminen tekstiviestillä Äänestyssivulle kirjautuminen ja uloskirjautuminen Pelaajan äänestys web-sivun kautta Vanhojen äänestystulosten selailu Tulos- ja äänestys-sivun sisältö vaihtelee tilanteesta riippuen ja sillä on kolme tilaa. Kun äänestys on asetettu voimaan, mutta se ei ole vielä alkanut, näytetään mukana olevat joukkueet ja äänestyksen alkamis- sekä päättymisaika. Kun äänestys on käynnissä, sivulla näkyvät äänestysohjeet, sekä äänestysvaihtoehdot. Jos nettiäänestys on otettu käyttöön, äänestäjä voi kirjautua sisään tilaamillaan tunnuksilla ja suorittaa tämän jälkeen äänestyksen. Kun äänestykselle asetettu aikaraja on umpeutunut, näytetään pidetyn äänestyksen tulokset, kunnes uusi äänestys asetetaan voimaan. Vanhojen äänestystulosten selailu on mahdollista kaikissa kolmessa tilassa. Arkistoidut kohteet listautuvat

23 alasvetovalikkoon, jonka alle tulokset tulostuvat käyttäjän valittua haluamansa äänestyksen. 19 Kuva 3.16 Äänestyksen tulosten näyttö

24 20 Kuva 3.17 Käynnissä oleva äänestys Kuva 3.18 Nettiäänestykseen kirjautuminen

25 Kuva 3.19 Käynnissä oleva nettiäänestys 21

26 Kuva 3.20 Vanhojen tulosten tarkastelu ja alkamassa oleva äänestys 22

27 23 4 TOTEUTUS 4.1 Tietokannan toteutus Tietokanta toteutettiin kehitysvaiheessa täysin PHPMyAdminia käyttäen. Kun järjestelmä otettiin varsinaisesti käyttöön, tehtiin tietokannasta varmuuskopiotiedosto PHPMyAdminin Export toimintoa käyttäen. Kyseinen varmuuskopiotiedosto voidaan tuoda ohjelman Import komennon avulla uuteen ympäristöön ja näin tietokanta voitiin helposti siirtää palvelimelta toiselle. 4.2 Tietokantayhteys Yhteys tietokantapalvelimeen otetaan PHP:ssä mysql_connect() funktiolla, jolle voidaan antaa kolme parametria: palvelimen nimi, käyttäjätunnus sekä salasana. Oletuspalvelimena toimii localhost. Kun yhteys on muodostettu, valitaan tietokanta funktiolla mysql_select_db(). Funktio palauttaa arvon true, jos kanta on käytettävissä. Yhteys muodostettiin seuraavankaltaisella lauseella: $yhteys = mysql_connect(localhost,tunnus,salasana); mysql_select_db(tk_tunnus, $yhteys)or die("tietokantaan ei saatu yhteyttä."); Virhetilanteessa skriptin suoritus voidaan lopettaa die() funktion avulla. Yleensä sen yhteyteen liitetään kutsu funktiolle mysql_error(), jolloin saadaan tulostettua myös virheen syy, eli MySQL:n oma virheilmoitus. Tietokantayhteys voidaan lopettaa mysql_close() funktiolla. Se ei kuitenkaan ole täysin välttämätöntä, koska yhteys kantaan katkaistaan automaattisesti kun skriptin suoritus päättyy. 4.3 Hallintasivusto Kirjautuminen Kirjautuminen hallintasivustolle suoritetaan.htaccess suojauksen kautta. Asennushakemisto ja sen alla oleva hakemistorakenne voidaan salasanasuojata asettamalla hakemistoon tiedosto, jonka nimeksi asetetaan.htaccess. Toimivan.htaccess tiedoston sisältö voi olla esimerkiksi seuraavanlainen::

28 24 AuthType AuthName AuthUserFile Require valid-user Basic "Salasanasuojattu sivusto" /home/kotihakemisto/public_html/hallinta/.htpasswd.htaccess tiedostossa on viittaus.htpasswd tiedostoon, joka sisältää käyttäjätunnus salasanaparin, muodossa käyttäjätunnus:kryptattu_salasana jonka perusteella käyttäjä voidaan autentikoida. Salasanan kryptaamiseen käytetään MD5-tyyppistä algoritmiä. Tunnus salasanapareja voidaan määritellä useampia, käyttäjämäärästä riippuen. Koska ylläpitäjiä tulisi olemaan todennäköisesti vain yksi, tämä oli kaikkein yksinkertaisin ja tehokkain tapa suorittaa käyttäjän autentikointi Pääsivu Valikon lisäksi etusivulla näkyvät käynnissä olevat äänestykset. SQL-lause hakua varten muodostetaan siten, että taulusta äänestykset haetaan rivit, joiden tila on avoin ja joiden aloitusaika on ennen ja lopetusaika jälkeen hakuhetken. Hakuhetken arvo sijoitetaan muuttujaan $aika ja se muodostetaan seuraavalla lauseella: $aika = date("20ymdhi"); Joka tuottaa hakuajan muodossa VVVVKKPPTTMM. Haku tietokannasta suoritetaan seuraavalla lauseella: mysql_query("select * FROM aanestys WHERE tila = '1' AND aloitusaika < '$aika' AND lopetusaika > '$aika'"); Jos vastaavia äänestyksiä löytyy, ne tulostetaan silmukassa. Jos ei löydy, tulostetaan ilmoitus Ei äänestyksiä Äänestykset Jos halutaan luoda uusi äänestys, eli äänestyssivulle tullaan valikosta linkin Uusi äänestys kautta, niin silloin skriptille ei tuoda parametriä muokattavan_id. Näin käyttäjälle näytetään tyhjä äänestys-sivu, johon tarvittavat tiedot voidaan täyttää. Kun halutaan muokata äänestystä, eli sivulle tullaan Tallennetut äänestykset sivun kautta,

29 parametri tuodaan sivulle ja skripti osaa näin hakea tietokannasta id numeroa vastaavan äänestyksen tiedot ja tallentaa ne muuttujaan $haku. 25 $haku = mysql_query("select * FROM aanestykset WHERE id='$muokattavan_id'"); Muuttujasta puretaan sivulle tiedot niitä vastaaviin kenttiin käyttämällä PHP:n funktiota mysql_result. Esimerkiksi äänestyksen lopetusaika puretaan seuraavalla tavalla: $lopetusaika = mysql_result($haku,0,"lopetusaika"); $loppu_vuosi = substr($lopetusaika,0,4); $loppu_kuukausi = substr($lopetusaika,4,2); $loppu_paiva = substr($lopetusaika,6,2); $loppu_tunti = substr($lopetusaika,8,2); $loppu_minuutti = substr($lopetusaika,10,2); Nyt tietokannasta haettu merkkijono, joka siis on alunperin ollut muotoa VVVVKKPPTTMM, on pilkottu muuttujiin käskyllä substr. Näin muuttujat voidaan sijoittaa oikeisiin paikkoihin. <input type="text" style="width:30px;" name="loppu_paiva" value="<? echo $loppu_paiva;?>"> Periaate on sama jokaisessa kentässä, eli muuttujan arvo tulostetaan PHP:n echo käskyllä HTML merkinnän sekaan. Totetus on hieman erilainen riippuen input-elementin tyypistä, joita voivat olla text, checkbox ja radio. Lisäksi kuvauksia varten on vielä textarea elementti joka mahdollistaa pidemmän syötteen käyttäjältä. Kun äänestyksen tiedot halutaan tallentaa, palvelimelle lähetetään tavallinen HTML lomake jonka mukana tiedot kulkevat. Lomakkeen osana lähetetään lisäksi tunnistenumero, jonka perusteella skripti tietää, että halutaan muokata nimen omaan tätä äänestystä. Sama lomake-periaate pätee kaikkiin tietoihin, joita järjestelmään syötetään. Äänestykseen osallistuvat kohteet voidaan valita alasvetovalikosta, johon listautuvat kaikki tietokantaan syötetyt kohteet. Yksittäinen kohde on valittavissa vain yhteen äänestykseen kerrallaan ja tuloksena on virheilmoitus, jos kohdetta yritetään käyttää useammassa kuin yhdessä äänestyksessä. Haku valikkoa varten suoritetaan seuraavalla lauseella:

30 26 mysql_query("select * FROM kohteet"); Kun kohde halutaan liittää äänestykseen, sitä vastaavan rivin aanestys_id kenttä saa kyseisen äänestyksen id-arvon. Ylläpitäjän on huolehdittava, että kohteella on kelvollinen avain, jos kyseessä on tekstiviestiäänestys. Jos kohde halutaan poistaa äänestyksestä, sen aanestys_id kentästä yksinkertaisesti poistetaan äänestykseen viittaava arvo. Arkistoitaessa äänestys menetellään siten, että äänestys taulun rivin sisältö kopioidaan sellaisenaan tauluun arkisto_aanestykset, lukuunottamatta kenttää luontipaiva, johon päivitetään arvo vastaamaan arkistointihetkeä, sekä arkisto_id johon tallentuu juokseva arkistointitunnus. Lisäksi tallennetaan mukana olevat kohteet ja äänet. arkisto_aanet tauluun lisätään kolme uutta tietoa: arkisto_id viittaamaan arkistointitunnukseen, avaimen_nimi avainta vastanneen joukkueen nimi, sekä nimi pelaajan nimeä varten Kohteet ja vaihtoehdot Äänestykset sivun tapaan uuden kohteen luominen ja vanhan kohteen muokkaaminen erotellaan parametrillä muokattavan_id. Tallennetut kohteet sivulla käyttäjä voi luoda uusia kohteita, hallita olemassaolevia tai poistaa niitä. Kohteelle annetaan kaksi perustietoa, jotka ovat nimi ja avain. Avainta käytetään äänestyksen yhteydessä tunnisteena, jotta annettu ääni viittaisi oikeaan kohteeseen. Kohteelle tallennetut vaihtoehdot haetaan tietokannasta seuraavalla lauseella, jossa järjestys määritellään nousevaksi pelaajan numeron absoluuttisen arvon mukaan parametrin ABS avulla. mysql_query("select * FROM vaihtoehdot WHERE kohde_id ='$muokattavan_id' ORDER BY ABS(numero) ASC"); Vaihtoehdot tulostetaan jokainen omaksi lomakkeekseen, joka sisältää lisäksi piilotetun tunnistenumeron, jotta skripti tietää mitä vaihtoehtoa käsitellään. Sivun alareunassa on lomake, joka lähettää uuden vaihtoehdon tiedot skriptille tallennusta varten. Uuden vaihtoehdon tallennus tapahtuu seuraavaa lausetta käyttäen:

31 27 mysql_query("insert INTO vaihtoehdot VALUES('', '$kohteen_id', '$numero', '$kuvaus', '0')"); Arkisto Arkistoidun äänestyksen tuloksia haettaessa suoritetaan aluksi haku mukana olleista kohteista: mysql_query("select * FROM arkisto_kohteet WHERE aanestys_id = '$tarkasteltava' ORDER BY nimi"); Tämän jälkeen haun tulokset sijoitetaan uuteen hakuun parametreina $nimi ja $avain. mysql_query("select nimi,avain,numero, COUNT(numero) AS yhteensa FROM arkisto_aanet WHERE arkisto_id = '$tarkasteltava' AND avain = '$avain' GROUP BY numero ORDER BY yhteensa DESC, avain"); Hakuun sisällytetyllä COUNT käskyllä summataan kaikki kohteen saamat äänet ja sijoitetaan luku parametriin yhteensa. Tulokset jaetaan ryhmiin vaihtoehdon numeron mukaan käskyllä GROUP BY ja järjestetään laskevaan suuruusjärjestykseen äänimäärien perusteella. Kauden aikana äänestäneiden kesken voidaan myös suorittaa arvonta, joka palauttaa arvonnan voittajan puhelinnumeron. Se tapahtuu MySQL:n RAND parametriä käyttäen seuraavan lauseen avulla: mysql_query("select puhelinnumero FROM arkisto_aanet WHERE aanestys_id = '$alkup_id' ORDER BY RAND() LIMIT 1");

32 Tulossivu / äänestyssivu Äänestyssivu saa parametrina arvon id, joka määrittelee mikä äänestys näytetään käyttäjälle. Parametri tallennetaan sessiomuuttujaan, jolloin sitä ei tarvitse jatkuvasti kuljettaa osoiterivillä käskyjen mukana; se säilyy palvelimen muistissa ja on saatavilla sieltä. Jos sessio on vanhentunut, tai parametriä ei tuoda, tulostetaan käyttäjälle virheilmoitus, joka kertoo sivun tietojen vanhenemisesta. Skripti suorittaa siis haun id numeron perusteella ja tulostaa ruudulle äänestyksen tiedot, ajankohdasta riippuen (kuvaukset tiloista luvussa Käyttöliittymät: Palvelun käyttäjät). Jos kyseessä on nettiäänestys, käyttäjän autentikointi hoidetaan hakemalla käyttäjän syöttämää tunnusta ja salasanaa taulusta nettiaanestajat. Jos käyttäjätunnusta ei löydy tietokannasta, tai äänestysoikeus ei ole enää voimassa, käyttäjää kehotetaan tilaamaan itselleen äänestysaikaa. Jos tunnus löytyy, ja salasana täsmää siihen, sekä kausi kentän sisältö vastaa kuluvaa vuotta, käyttäjä kirjataan sisään. Sessiomuuttujaan tallennetaan tieto onnistuneesta autentikoinnista ja sen avulla kirjautuminen säilyy muistissa. Kun käyttäjä kirjautuu ulos, sessiomuuttuja tuhotaan. Varsinainen nettiäänestys tapahtuu jälleen lomakepohjaisesti (kts. Kuva 3.13) ja järjestelmä tutkii, onko käyttäjä jo antanut äänensä kuluvassa äänestyksessä. Käyttäjän äänestysoikeus on rajoitettu yhteen ääneen per kohde, koska muuten äänien massoittainen lisääminen olisi liian helppoa. Tekstiviestiäänestyksessä ääniä voidaan lähettää rajattomasti / äänestäjä, mutta kynnys liian monen viestin lähettämiseen muodostuu viestin hinnasta. 4.5 Rajapinta Rajapinta saa syötteet ip-verkon yli tekstiviestipalvelulta. Se huolehtii äänien lisäyksestä tietokantaan ja nettiäänestysajan tilauksista. Ennen äänen lisäystä järjestelmään sille tehdään joukko tarkistuksia joilla varmistetaan, että se on kelvollinen. Seuraavat asiat tarkistetaan: Saapuiko viestin mukana sekä avain että numero, eli tiedot ovat riittävät? Löytyykö tietokannasta avainta ja numeroa vastaava vaihtoehto? Onko vaihtoehtoon liittyvän äänestyksen tila avoin?

33 29 Onko äänen saapumishetki äänestykseen määriteltyjen aikarajojen sisällä? Jos kaikki kohdat täsmäävät, ääni lisätään tietokantaan ja muuttujaan $viesti tallennetaan tieto äänestyksen onnistumisesta. Jos eivät täsmänneet, muuttujaan $viesti tallennetaan tieto, jossa ilmoitetaan palvelun havaitsemasta virheestä, sekä virheen syy. Äänestysaikaa tilatessa tarkistetaan, löytyykö vastaavaa puhelinnumeroa tietokannasta. Jos ei löydy, numero lisätään kantaan ja kausi kenttään merkitään kuluva vuosi ja muuttujaan $viesti tallennetaan käyttäjätunnus, eli puhelinnumero, sekä neljästä numerosta koostuva salasana.. Jos numero löytyy, verrataan numeroon liitettyä kausi arvoa kuluvaan vuoteen. Kauden ollessa sama, muuttujaan $viesti tallennetaan tieto siitä, että puhelinnumerolla on jo järjestelmän käyttöoikeus kuluvalle kaudelle. Jos numerolle tallennettu kausi poikkeaa kuluvasta, kentän kausi arvo päivitetään vastaamaan kuluvaa kautta ja muuttujaan $viesti tallennetaan tieto siitä, että käyttäjän äänestysoikeus on uusittu kuluvalle kaudelle. Käyttäjälle lähetettävän paluuviestin suorituspyyntö kasataan sijoittamalla siihen muuttuja $viesti, sekä vastaanotettu puhelinnumero, joka on sijoitettu muuttujaan $puhelin. Paluuviestipyyntö tekstiviestipalvelulle on seuraavanlainen: '.$viesti.'" Tietoturvan vuoksi ylläolevasta on karsittu autentikointi ja hinnoittelu. Pyyntö suoritetaan palvelimella lynx komennolla, koska selvisi, että PHP:n oma header-pyyntö ei tässä tapauksessa toimi.

34 30 5 TESTAUS, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 5.1 Testaus Tehokas tapa testata on yrittää matkia mahdollisimman hyvin järjestelmän lopullista käyttöä. Tarkoituksena on luoda erilaisia skenaarioita, jotka kuvaavat jonkun tietyn tavan käyttää järjestelmää. Skenaarioita voi luoda käyttötapauksien pohjalta tai sitten kehitellä niitä yhdessä järjestelmän loppukäyttäjien kanssa. Samalla testaaja oppii tuntemaan järjestelmän ja sen loppukäyttäjät entistä paremmin. (Stenberg 2007, 45.) Testausta ei toteutettu erityisen suunnitelmallisesti, vaan järjestelmää testattiin jatkuvasti kehitystyön yhteydessä. Erilaisten indikaattorimuuttujien ja tilatulostusten avulla saatoin tarkkailla ohjelmiston käyttäytymistä. Lisäksi tarkkailin tietokantaan varastoidun datan oikeellisuutta PHPMyAdminin avulla. Tämän mittakaavan ohjelmistossa virhetilanteet saatiin mielestäni seulottua kokeilemalla esiin varsin hyvin. Kun järjestelmä oli saavuttanut tarvittavan vakauden, sille suoritettiin testaus suljetun osallistujapiirin kesken, oikeassa ympäristössä ja olosuhteissa. Suljetun osallistujapiirin testaukseen osallistui henkilöä ja järjestelmää testattiin siinä tekstiviestiäänestyksen osalta. Järjestelmä toimi odotetulla tavalla, eikä virhetilanteita syntynyt. Vaikka osallistujamäärä oli pieni ja kuormitus varsin vähäistä, se arvioitiin silti täysin riittäväksi. Testauksen jälkeen järjestelmän katsottiin olevan valmis käyttöönottoon. Kuten Stenberg toteaa, tehokas tapa on luoda erilaisia skenaarioita järjestelmän tulevan käytön perusteella. Erilaiset äänestäjien ja ylläpitäjien suorittamat proseduurit ohjelmistoon liittyen toistuvat hyvin samanlaisina kerrasta toiseen, joten testaamalla ainakin niiden perusteellinen toimivuus voitiin varmistua ohjelmiston julkaisukypsyydestä. Lisäksi websovelluksen lomakevetoinen käyttölogiikka suoraviivaistaa käyttäjän toimintaa omalla tavallaan, joka sinänsä jo pienentää mahdollisuuksia virheiden syntyyn merkittävästi.

35 Käyttöönotto ja ylläpito Käyttöönotto tapahtui siten, että PPO:n järjestelmäasiantuntija Janne Kallioniemi loi tarvittavan kansion FC YPA:n palvelintilaan ja toimitti käyttäjätunnukset minulle. Lähetin hänelle myös SQL-dumpin tietokannasta jonka hän vei FC YPA:n tietokantaan. Tämän jälkeen minun tarvitsi vain ottaa yhteys palvelimeen FTP-ohjelmalla ja siirtää tarvittavat tiedostot oikeaan kansioon. FC YPA:n kotisivuille sijoitettiin vielä äänestyssivulle osoittava linkki. Näin järjestelmä oli valmis käyttöönottoon. Ylläpitäjäksi valittiin Juha Kopakkala. Järjestelmä otettiin lopullisesti käyttöön Palaute Keräsin palautetta järjestelmän toiminnasta Esa Aunolalta ja Juha Kopakkalalta. Esan mukaan järjestelmää ei enää todennäköisesti oteta käyttöön kaudelle Kauden 2007 ongelmina järjestelmän suhteen olivat vähäinen kiinnostus yleisön puolelta, sekä mainonnan puutteellisuus. Hänen mukaansa potentiaalia tällaiselle palvelulle olisi paljon enemmän suuremmissa tapahtumissa, FC YPA:n kokoluokan peleissä kiinnostus tahtoi jäädä hieman laimeaksi. Järjestelmä oli kuitenkin vastannut täysin sille asetettuihin odotuksiin. Juha Kopakkala kertoi ohjelmiston olleen helppokäyttöinen ja sen toimintojen loogisia, hänen mukaansa kerran kokeiltuaan ne kyllä oppi. Virhetilanteita järjestelmässä ei oltu havaittu koko kauden aikana. Juha ei myöskään osannut esittää parannusehdotuksia ohjelmiston käyttöliittymään tai yleensä järjestelmän toimintaan. Kauden 2007 äänestäjien kesken suoritetussa arvonnassa arvottiin yksi kappale VIPkausikortteja FC YPA:n kotipeleihin.

36 32 6 YHTEENVETO Äänestysjärjestelmää lähdettiin luomaan lisäpalveluksi FC YPA:n yleisölle. Lisäksi järjestelmä lähti siitä ajatuksesta, että sitä ei ole sidottu pelkästään yhteen aihepiiriin vaan se on eri käyttötarkoituksiin soveltuva. Suunnitteluvastuu sovittujen vaatimusten pohjalta jäi lähes kokonaan itselleni. Aikataulu työn läpivientiin oli riittävä ja järjestelmä saatiin käyttöön ajallaan, ensimmäisten kotipelien tienoilla. Lopputulokseen oltiin tyytyväisiä ja järjestelmä toimi odotetusti koko kauden Kesken kauden tein pienen korjauksen palvelun ulkoasuun, mutta runko säilyi oikeastaan koskemattomana. Äänestysjärjestelmän käyttöaste jäi kuitenkin valitettavan vähäiseksi ja seuran sivulle lisätyn linkin lisäksi muu mainonta olikin hyvin vähäistä. Äänestäjämäärät olivat luokkaa <10 ääntä äänestystä kohti, vaikka potentiaalia olisi voinut olla mielestäni paljon enemmän. Sain tehdä työni tutussa ohjelmointiympäristössä joka tietenkin helpotti asioita. Suurimmat haasteet kohtasin tietokannan SQL-lauseiden muodostamisen myötä, sekä paluutekstiviestien lähetyksen kanssa. Ongelmat kuitenkin ratkesivat ja työ edistyi aktiivisen tiedonhaun tuloksena. Lisäksi kiitän avusta PPO:n Janne Kallioniemeä. Tehdyn työn myötä ymmärrän kuinka monipuolisesti SQL tietokantaa voidaan käskyttää. Lisäksi huomasin, että kirjallinen osan olisi pitänyt ehdottomasti syntyä työn ohessa. Asioiden dokumentointi jälkeenpäin on aina vaikeampaa ja huomattavan aikaavievää. Joskus pienetkin asiat voivat vaikuttaa vaikeilta toteuttaa ja olen huomannut, että huolellinen, tiukasti vaiheittain suunniteltu lähestymistapa ongelmien ratkaisuun on erittäin tehokas ja tuottoisa.

37 33 LÄHTEET Meloni, Julie MySQL trainer kit. PHP.net Esipuhe. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu K Mediat Johdatus PHP:n maailmaan. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu Stenberg, A Ohjelmiston testaus 2007 testaustekniikat. Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö, luentomateriaali. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu Internetix / Kai Pihl Tietokantojen suunnittelu. Www-dokumentti. Saatavissa: inen

LINUX-HARJOITUS, MYSQL

LINUX-HARJOITUS, MYSQL LINUX-HARJOITUS, MYSQL Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Page 1 of 9 SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo Yleistä SQL Buddy:sta kotisivu :http://sqlbuddy.com/ SQL Buddy on kevyt hallintatyökalu MySQL-tietokannalle. Järjestelmävaatimukset Serverin vaatimukset

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta.

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta. 1 (14) MOBILOGI-ET Tässä dokumentissa on ohjeita Moodlen Logi-työkalun mobiililaajennuksen (Mobilogi) käyttöön. Dokumentin pohjana on käytetty HAMK:n Teemu Tuurin kirjoittamaa ohjeistusta ja sen sisältö

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Testidatan generointi

Testidatan generointi Testidatan generointi Anu Ahonen Kevät 2008 Tämä työ on tehty Creative Commons -lisenssin alla Työn tarkasti 9.4.2008 Jouni Huotari (JAMK/IT) 1 SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS...2 2 TESTIDATAN GENEROINTI

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Muistio 1 (7) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille KServer Etäohjaus 1 (5) KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille Palvelimen toteutuksen ollessa versio 1.0, spesifikaation versio 1.0.0. 2009, Riku Eskelinen/ KServer Software Development

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Softphone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP Softphonen asentamiseksi tietokoneellesi. lla olevat yksinkertaiset

Lisätiedot

Ambientia Content Manager TM

Ambientia Content Manager TM Ambientia Content Manager TM Bulletin Manager 2.0 KÄYTTÖOHJE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (17) KÄYTTÖOHJE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 2

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas Tiedonhallinnan perusteet Viikko 1 Jukka Lähetkangas Kurssilla käytävät asiat Tietokantojen toimintafilosofian ja -tekniikan perusteet Tiedonsäilönnän vaihtoehdot Tietokantojen suunnitteleminen internetiä

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

11.9.2012 Sinkka Projekti Sivu 1 (6) Projektin tiedostokuvaus dokumentti

11.9.2012 Sinkka Projekti Sivu 1 (6) Projektin tiedostokuvaus dokumentti 11.9.2012 Sinkka Projekti Sivu 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. PHP TIEDOSTOJEN KUVAUS... 2 1.1 Palaute osio... 2 1.1.1 Info.php... 2 1.1.2 Feedb1.php... 2 1.1.3 feedb2.php... 3 1.1.4 feedb3.php... 3 1.1.5 feedb4.php...

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponoinnin testitapaukset Opponoinnin testitapaukset on pääosin suoritettu loggautumalla sisään käyttäjällä Minna Reino, joka on I -käyttäjä After Sales-projektissa.

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile Windows Phone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet

Lisätiedot

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran Ohjeet. Sivu 1/7 Tämä ohje on tarkoitettu Ristijärven metsästysseuran jäsenille. Ohjeen tarkoitus on opastaa kuinka seuran jäsenet saavat Jahtipaikat.fi verkkosivustolla olevan metsästyskartta sovelluksen

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KUVAUS BaseMidlet on matkapuhelimessa toimiva sovellus jolla voi etäkäyttää Tiimi 7000 sarjan säätimiä. Copyright Team-Control Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään. TiiMi on Team-Control

Lisätiedot

Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I1

Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I1 Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I1 Jani Heikkinen Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski 30. marraskuuta 2004 1 Sisältö 1 Sisään- ja uloskirjautuminen 3 1.1 Testitapaus F1-TC1................................

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN 1 OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN Sisällysluettelo Tuotevalikoima... 2 Verkkokauppaan kirjautuminen... 3 Tuotteet... 3 Tuotteiden hakeminen... 3 Tuotteen tiedot... 5 Miten asiakas on aikaisemmin tilannut

Lisätiedot

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma Sisällysluettelo Sivu 2. Sisäänkirjautuminen Sivu 3. Käyttäjän tiedot Sivu 4. Etusivu Sivu 6. Lomakkeiden syöttö / Juoksijan valinta Sivu 7. Lomakkeiden syöttö / Juoksijoiden ja maksajien tietojen syöttö

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI LABRA-VERKON MYSQL:n JA PHP:n KÄYTTÖÖNOTOSTA. Jarkko Kähkönen

SELVITYSRAPORTTI LABRA-VERKON MYSQL:n JA PHP:n KÄYTTÖÖNOTOSTA. Jarkko Kähkönen SELVITYSRAPORTTI LABRA-VERKON MYSQL:n JA PHP:n KÄYTTÖÖNOTOSTA Sisällysluettelo Luku 1 - Oman LABRA-sivutilan asennus ja käyttöönotto... 2 1.1 - LABRA-osoitteesi... 2 1.2 LABRA-tilan käyttö (verkko-asemana

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri & Jäsentietojärjestelmä Ylläpito

Tapahtumakalenteri & Jäsentietojärjestelmä Ylläpito Tapahtumakalenteri & Jäsentietojärjestelmä Ylläpito Henri Kinnunen, Seppo Tompuri, Tero Malkki, Matti Heiskanen, Tommi Rönkönharju, Tuomas Valkeapää Sisällysluettelo 1. Alkusanat.2 2. Asennusohje..2 3.

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2014 2 (17) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 5 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 6 4.1 Käyttäjäroolit... 6 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita. KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.fi Kirjaudu sisään saamillasi käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla. Käyttäjätunnus: xxxxxxx Salasana: xxxxxxxx Asiakas: esim. VITALA

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM)

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) 1 (7) SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) Suomen Pankin tilastotiedonkeruu tapahtuu DCS-raportointipalvelun (Data

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Jyri Lehtonen (72039), jkoleh@utu.fi Azad Hajipour (72187), azhaji@utu.fi 10.6.2007 Sisältö 1. Tietokannan kuvaus... 1 1.1 Tietokannan rakenne... 1 1.2 Relaatiokaava

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

todenna.fi todenna.fi Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on todenna.fi -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään.

todenna.fi todenna.fi Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on todenna.fi -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään. Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään. - 0 - Mikä on? Henkilökohtaisia tietojasi sisältävä verkkopalvelu on suojattu niin, että tietosi ovat turvassa.

Lisätiedot

SQL-perusteet, SELECT-, INSERT-, CREATE-lauseet

SQL-perusteet, SELECT-, INSERT-, CREATE-lauseet SQL-perusteet, SELECT-, INSERT-, CREATE-lauseet A271117, Tietokannat Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Leon Atkinson: core MySQL Ari Hovi: SQL-opas TTY:n tietokantojen perusteet-kurssin

Lisätiedot

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile ndroid Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet tarvitsee

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

http://www.wordle.net Opiskelijan ohje Tutkintopalvelu 1.9.2013

http://www.wordle.net Opiskelijan ohje Tutkintopalvelu 1.9.2013 http://www.wordle.net Opiskelijan ohje 1.9.2013 Opiskelijan ohje 2 (9) n käyttöohje tutkinnon suorittajalle Ohjeen sisältö TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan ssa, jonka osoite on /tupa. Jokainen TIEKEn tutkintoa

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

TOIMENPITEET ENNEN OTTELUA

TOIMENPITEET ENNEN OTTELUA TASO-OHJEET: OTTELUPÖYTÄKIRJA SPL Helsingin piiri Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Helsingin piirin sarjoissa. Otteluissa ei käytetä LIVE-otteluseurantaa. Sivut 1-5 voi tehdä järjestelmässä jo etukäteen

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja linkitetään

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 Sisällys: 1. Onni-oppimispäiväkirja yleisesti... 3 2. Käyttäjätunnuksen luominen... 3 2.1 Itä-Suomen yliopiston Opiskelija

Lisätiedot

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje 05/2015 Vaihda tämän ohjeen mukaisesti VSP Nettiturva TURVAPAKETTI-palveluun 14.6.2015 mennessä, jotta tietoturvapalvelusi säilyy voimassa! Kirjautuminen Palveluun

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2013 2 (16) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 4 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 5 4.1 Käyttäjäroolit... 5 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

1. Kalenterin omistajan käyttöohje

1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1.1. Kielen vaihtamien Ajanvarausjärjestelmässä kielen vaihtaminen tapahtuu painamalla sivun ylälaidassa olevia lippuja. 1.2. Kirjautuminen Kirjautumissivulla käyttäjä

Lisätiedot

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu 13.04 -käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta.

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu 13.04 -käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta. Tehtävänanto - Asenna ja testaa LAMP - Aiheuta vähintään 3 virhettä ja analysoi lokista - Tee nimipohjainen virtuaalipalvelin, joissa toimii myös www. (Karvinen, T. 23.09.2013) Työympäristö Tein tehtävän

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

Tarjoustyökalun käyttöohje

Tarjoustyökalun käyttöohje Tarjoustyökalun käyttöohje Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan SokoPro on Kopijyvän ratkaisu kustannustehokkaaseen rakennusprojektin hallintaan. Rakennusprojektiaineistojen

Lisätiedot

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad Toimittajaportaali Sisältö 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP 2 Yleistä Toimittajaportaali on Baswaren internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT 1 Sisältö Yleistä... 2 Käyttäjät... 3 Näkymät... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Etusivu -näkymä... 5 Ikonien selitykset...

Lisätiedot

ChatSimulaatio Käyttöopas

ChatSimulaatio Käyttöopas ChatSimulaatio Käyttöopas 2 1. ChatSimulaation etusivu Etusivulla on seuraavat toiminnot (kuva 1). 1. Kielivalikko 4. Linkit 2. Ohjeet 5. Kirjaudu 3. Materiaalit 6. Ilmoitustaulu Kuva 1. ChatSimulaation

Lisätiedot

Nippupelipassi. Nippupelipassien rakentaminen

Nippupelipassi. Nippupelipassien rakentaminen Nippupelipassi Nippupelipassien rakentaminen 1. Kirjaudu tunnuksilla sisään. 2. Valitse alasvetovalikosta oma seurasi. Mikäli omaa seuraasi ei löydy valikosta (mm. uudet seurat), valitse seuraksi Harrastealue

Lisätiedot