Lasse Löytynoja ÄÄNESTYSJÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasse Löytynoja ÄÄNESTYSJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 Lasse Löytynoja ÄÄNESTYSJÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka Toukokuu 2008

2 Yksikkö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma Tietotekniikka Aika Tekijä/tekijät Lasse Löytynoja Työn nimi Äänestysjärjestelmä Työn ohjaaja FM Joni Jämsä Sivumäärä 33 Työelämäohjaaja Esa Aunola Työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa äänestysjärjestelmä lisäpalveluksi jalkapallojoukkueen kotipelien yleisölle. Äänestystapoina olivat tekstiviesti ja internet. Tätä varten luotiin sovellus jonka avulla äänestyksiä voitiin hallita ja tuloksia voitiin esittää yleisölle. Sovellukseen liitettiin myös tekstiviestipalvelu joka vastasi tekstiviestiliikenteestä. Ohjelmointi tapahtui PHP-kielellä ja tieto varastoitiin MySQL tietokantaan. Asiasanat Äänestys, PHP, MySQL, tekstiviesti

3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Date Author Lasse Löytynoja Degree programme Information technology Name of thesis Voting System Instructor FM Joni Jämsä Pages 33 Supervisor Esa Aunola This thesis is about designing and implementing a voting system. The system was used as a service for the audience of the football team s home matches. The voting ways were SMS and Internet. A complete software was made to create and administer the votes and to display the results to the voters. A SMS-gateway was attached to system to make the SMS traffic possible. The programming was made with PHP and the data was stored in a MySQL database. Key words Voting, PHP, MySQL, SMS

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO RATKAISTAVA ONGELMA JA TYÖKALUT RATKAISTAVA ONGELMA TYÖKALUT PHP MySql ja PhpMyAdmin Tekstiviestipalvelu / SMS Gateway SUUNNITTELU JÄRJESTELMÄ JA SEN TOIMINTA TIETOKANTA Äänestykset Kohteet Vaihtoehdot Äänet Arkisto: Äänestykset Arkisto: Kohteet Arkisto: Äänet Nettiäänestäjät KÄYTTÖLIITTYMÄT Ylläpito Palvelun käyttäjät TOTEUTUS TIETOKANNAN TOTEUTUS TIETOKANTAYHTEYS HALLINTASIVUSTO Kirjautuminen Pääsivu Äänestykset Kohteet ja vaihtoehdot Arkisto TULOSSIVU / ÄÄNESTYSSIVU RAJAPINTA TESTAUS, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO TESTAUS KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO PALAUTE YHTEENVETO...32

5 1 1 JOHDANTO Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää FC YPA:lle äänestysjärjestelmä, jonka avulla yleisö voisi äänestää kotiotteluissa mielestään kentän parhaan pelaajan, niin kotikuin vierasjoukkueesta. Äänestystavaksi valittiin tekstiviestiäänestys, jonka lisäksi työhön sisällytettiin mahdollisuus äänestää myös FC YPA:n verkkosivujen kautta. Jalkapalloseura on pitkästä historiastaan huolimatta toiminut nimellä FC YPA vasta vuodesta Seuran historia ulottuu aina vuoteen 1953 jolloin se aloitti toimintansa nimellä Ylivieskan Pallo ry. Seuran toiminta kuitenkin hiipui ensimmäisten toimintavuosiensa aikana, mutta vuonna 1973 perustettiin Ylivieskan Palloseura (YPS), joka sittemin kuitenkin palautti nimensä Ylivieskan Pallo ry:ksi vuonna Merkittävin tunnustus seuran toiminnasta annettiin vuonna 1996, jolloin Ylivieskan Pallo ry valittiin Suomen parhaaksi Fair Play seuraksi. Äänestystä varten luotiin web-ympäristössä toimiva sovellus tietokantoineen, jonka toimintaa voitiin helposti hallita FC YPA:n toimistolta, tai miltä tahansa internet-yhteyden omaavalta tietokoneelta. Kirjallinen osuus keskittyy kertomaan järjestelmän kehityksen alusta aina käyttöönottoon saakka. Lisäksi palautetta kerättiin järjestelmän kehitykseen osallistuneilta (Keijo Nivala, Esa Aunola) ja järjestelmää ylläpitäneiltä henkilöiltä.

6 2 2 RATKAISTAVA ONGELMA JA TYÖKALUT 2.1 Ratkaistava ongelma Järjestelmää lähdettiin toteuttamaan, koska FC YPA:n kotipelien yleisöä haluttiin aktivoida osallistumaan ja vaikuttamaan omalla mielipiteellään. Äänestäjien mukaan saamiseksi tultaisiin kaikkien äänestykseen osallistuneiden kesken arpomaan myös tuotepalkintoja, esimerkiksi kausikortteja peleihin. Äänestykseen osallistuminen tuli tehdä mahdollisimman helpoksi ja yksinkertaiseksi. Se ei saisi olla tekijä, jonka vuoksi potentiaalinen äänestäjä jättäisi äänensä lähettämättä. Koska äänestysvaihtoehtoja, eli pelaajia tulisi peleissä olemaan useampia kymmeniä ja nekin jaettuna kahteen ryhmään ( koti- ja vierasjoukkue ), tuli äänestyksen kulun olla hyvin selkeä. Kyseistä järjestelmää ei haluttu myöskään sitoa ihan täysin pelkän jalkapallon pariin, vaan sen oli oltava yleiskäyttöinen. Siispä, joukkueet ilmenevät tässä työssä kohteina ja pelaajat kohteiden vaihtoehtoina. Äänestykseen tuli voida osallistua myös verkossa, FC YPA:n kotisivuilla. Ajatuksena oli, että web-äänestys tultaisiin ottamaan käyttöön siinä vaiheessa, kun pelejä voisi seurata esimerkiksi netti-tv:n kautta. Web-äänestystä varten käyttäjä saa tunnuksen ja salasanan jolla palveluun kirjautuminen onnistuu. Äänestystä oli myös voitava hallita tehokkaasti. Ylläpitoa varten tarvittiin oma käyttöliittymä, jossa äänestyksille voitaisiin määritellä aikarajat, sekä mukana olevat joukkueet ja pelaajat. Lisäksi kaikki tieto äänestyksistä haluttiin arkistoida kauden yhteenvetoa, sekä äänestäneiden kesken suoritettavaa arvontaa varten. Ennenkuin järjestelmää lähdettiin kehittämään täyteen mittaansa, otin selvää olisiko tarpeisiin sopivaa ohjelmistoa löytynyt ilmaiseksi tai kohtuullisella hinnalla. Kävin siis läpi monia ilmaisjakelussa olevia PHP-skriptejä sekä tutkin tarjontaa kokonaisvaltaisisten ratkaisujen osalta. Pelkkiä viestinvälityspalveluita löysin useita, mutta se puoli työstä oli jo ratkaistu Pohjanmaan Puhelimen toimesta. Kaikkiin vaatimuksiin vastaavaa ratkaisua ei löytynyt ja näin oli perusteltua lähteä tekemään sellaista itse.

7 3 2.2 Työkalut PHP PHP eli "PHP: Hypertext Preprocessor" on suosittu yleiskäyttöinen skriptikieli, joka sopii erityisesti Web-sovelluskehitykseen, koska se voidaan liittää suoraan HTML:ään. Lisäksi PHP:n lähdekoodi on avointa, eli sitä saa lisenssin sallimissa rajoissa tutkia, muokata ja levittää. Kieli on syntaksiltaan helppo, se pohjautuu suurimmilta osin C:hen, Javaan ja Perliin. Vaikka PHP on pääasiassa suunnattu dynaamisten web-sivustojen tekemiseen, sillä voi tehdä paljon muutakin. (PHP.net 2007) PHP:n menestystarinan takana on: Nopeus (Speed) Vakaus (Stability) Turvallisuus(Safety) Yksinkertaisuus(Simplicity) Edullisuus(Cheap) (2K Mediat 2001) Kyseessä on siis yksinkertainen ja nopeasti omaksuttava palvelinpään skriptikieli, joka sisältää tuen mm. MySQL, MSSQL sekä Oracle tietokantoihin. OBDC pohjaisen yhteyden kautta voidaan ottaa yhteys myös Accessiin sekä Exceliin. Kielen laaja levinneisyys johtuu lähinnä edullisuudesta ja PHP onkin tärkeä lisäarvopalvelu hostingpalveluita tarjoaville yrityksille. PHP oli minulle ennestään tuttu toteuttamieni web-sovellusten myötä ja tiesin, että se soveltuisi hyvin tehtävään. Lisäksi se oli MySQL:n tapaan valmiiksi käytettävissä palveluntarjoajalla, jonne järjestelmän sivusto tultaisiin asentamaan. Varsinaisia puutteita toimintavarmuuden tai tietoturvan kannalta ei työn aikana ilmennyt, joten valinta puolsi paikkaansa.

8 MySql ja PhpMyAdmin MySQL on suosittu avoimen lähdekoodin relaatiotietokantojen hallintajärjestelmä. Se tunnetaan nopeudestaan, toimivuudestaan, siirrettävyydestään ja kustannuksistaan (tai niiden puutteesta). (Meloni 2003, 15) PhpMyAdmin on PHP-kiellellä kirjoitettu avoimen lähdekoodin ohjelmisto, joka tarjoaa graafisen käyttöliittymän MySQL tietokannan käsittelyä varten. Ohjelmisto esittää tietokannan rakenteen selkeästi ja helpotti tietokannan kehitystä ja ylläpitoa merkittävästi Tekstiviestipalvelu / SMS Gateway Pohjanmaan PPO tarjosi valmiin ratkaisun tekstiviestiliikennettä varten. Kyse oli SMS gateway palvelusta, joka välittää viestit operaattorilta IP-rajapinnan kautta haluttuun osoitteeseen. Järjestelmää varten tarvittiin mahdollisuus myös paluuviestien lähettämiseen, eli palvelu oli tyypiltään kaksisuuntainen. SMS Gateway tarjoaa laajan palvelukokonaisuuden ja siihen voisivat esimerkiksi kuulua ajastettujen viestien tai binäärimuotoisten käyntikorttien lähettäminen. Äänestysjärjestelmän kannalta olellista oli kuitenkin vain kiitos-, virheilmoitus- ja käyttöoikeuksia koskevien viestien lähetysmahdollisuus, eli käytännössä pelkkä tekstiviesti oli riittävä. Palvelu voitiin ottaa helposti käyttöön ja se vastasi ominaisuuksiltaan järjestelmän vaatimuksia, niinpä valinta oli perusteltu.

9 5 3 SUUNNITTELU 3.1 Järjestelmä ja sen toiminta Kuva 3.1 Äänestysjärjestelmän osat. Äänestysjärjestelmän web-sivut sijoitetaan osaksi FC YPA:n sivustoa, jonka etusivulle lisätään linkki palvelun käyttäjille tarkoitetulle sivulle. Rajapintasivu ja palvelun ylläpitäjälle tarkoitettu hallintasivusto on asennettu samalle palvelimelle, jälkimmäinen omaan salasanasuojattuun hakemistoonsa. Tietokanta niin ikään sijaitsee samalla palvelimella. Kuva 3.2 Tekstiviestiäänestyksen kulku. Tekstiviestiäänestyksessä äänestäjä lähettää tekstiviestin, joka saapuu tekstiviestipalvelun kautta IP-verkon yli rajapintasivulle. Rajapintasivu tarkistaa, että äänestys on käynnissä ja että äänestäjän äänestämä kohde on mukana äänestyksessä. Jos kaikki on kunnossa, ääni

10 syötetään tietokantaan. Jos ehdot eivät täyty, äänestäjälle lähetetään virheestä kertova viesti. 6 Kuva 3.3 Nettiäänestyksen kulku. Jos äänestäjä haluaa suorittaa äänestyksen webissä, on hänen ensin tilattava itselleen äänestysaikaa ja siihen oikeuttava salasana. Tilaus tapahtuu tekstiviestillä ja toimitetun salasanan käyttäjätunnusparina toimii tilaajan puhelinnumero. Kun äänestäjä on kirjautunut sisään web-äänestykseen ja antaa valitsemalleen kohteelle äänen, se kulkee rajapintasivun kautta tietokantaan. 3.2 Tietokanta Tietokannan laadintaa ja käyttöä voidaan pitää todellisuuden mallintamisena. Siinä suoritetaan aina jonkin selkeästi rajatun todellisuuden osan tuottaman, käyttämän ja/tai sisältämän tiedon pilkkomista loogisiin osiin, tuon tiedon ajantasalla pitämistä ja jalostamista erilaisiin tarkoituksiin. Tällainen todellisuuden osa voi olla melkeinpä mikä hyvänsä kokonaisuus, jota kuvaavat tiedot voidaan tallentaa teksti- tai numeromuodossa. (Internetix 1998) Kuvat 3.4 ja 3.5 havainnollistavat tietokannan rakenteen. Luvuissa käydään läpi taulujen sisältö ja niiden tehtävät.

11 7 Kuva 3.4 Äänestyksiin liittyvät taulut ja liitokset. Kuva 3.5 Arkistoon ja nettiäänestyksen käyttäjiin liittyvät taulut Äänestykset Äänestykset tauluun tallennetaan kaikki äänestyksen perustiedot. Id on tunnistenumero, jonka mukaan äänestykset erotellaan toisistaan. Se on automaattisesti kasvava, joten kahta samanlaista äänestystä ei ole mahdollista luoda, koska ainakin id-kentän arvot poikkeavat toisistaan aina. Tila määrittelee onko äänestys voimassa vai ei ja se saa tilasta riippuen arvon 1 tai 0. Nimi sisältää äänestyksen nimen. Kuvaus sisältää kuvauksen äänestyksestä.

12 8 Tekstariohje ohjeistaa käyttäjän tekstiviestiäänestystä varten. Nettiäänestys määrittelee onko nettiäänestys voimassa. Tekstariäänestys määrittelee onko tekstiviestiäänestys voimassa. Luontiaika sisältää ajankohdan, jolloin äänestys on perustettu. Päivitysaika sisältää ajankohdan, jolloin äänestystä on viimeksi muokattu. Aloitusaika sisältää ajankohdan, jolloin äänestys alkaa. Lopetusaika sisältää ajankohdan, jolloin äänestys päättyy. id integer nimi kuvaus text tekstariohje text nettiaanestys integer tekstariaanestys integer tila integer luontiaika paivitysaika aloitusaika lopetusaika Comment: seuraava taulukko ei oikein tuo lisäarvoa taulukkona. Voisiko muuttujatyypit esittää jo tässä edeltävässä tekstissä EDIT: olkoon, natsaa hyvin yhteen noiden seuraavien kohtien kanssa Kohteet Id on automaattisesti lisääntyvä tunnistenumero. Nimi kenttään sijoitetaan kohteen nimi ja Avain kenttään tekstiviestiäänestyksen avainsana. id nimi avain id Vaihtoehdot Vaihtoehdot liittyvät kohteisiin kohde_id kentän avulla. Numero on avaimen lisäksi toinen äänestyksen suorittamiseen tarvittavista tiedoista, käytännössä siis pelaajan

13 9 pelinumero. Kuvaus kenttä sisältää pelaajan nimen ja tila kenttä määrittelee onko pelaaja mukana äänestyksessä vai ei. id kohde_id numero kuvaus tila integer integer integer Äänet Äänet taulussa aanestys_id osoittaa äänestyksen numeron, johon ääni kuuluu. Avain - kenttä toimii joukkuueen ja numero kenttä pelaajan tunnisteena. Puhelinnumero -kenttään tallentuu äänestystavasta riippumatta äänestäjän puhelinnumero. Nettiääni kenttä saa arvon 1, jos ääni on annettu nettiäänestyksen kautta, 0, jos ääni on annettu tekstiviestitse. aanestys_id avain numero puhelinnumero nettiaani integer integer Arkisto: Äänestykset Arkistoitujen äänestysten taulu vastaa täysin aiempaa äänestykset-taulua, lukuunottamatta alkup_id lisäkenttää. Arkistoinnin yhteydessä jokainen äänestys saa uniikin id tunnisteen mutta alkup_id kenttä voi pysyä samana. Sama äänestys voidaan siis toistaa useamman kerran, mutta ne voidaan arkistoida erillisinä. Tämä mahdollistaa kokonaisen kauden tilastoinnin. id alkup_id nimi integer integer integer

14 10 kuvaus tekstariohje nettiaanestys tekstariaanestys tila luontiaika paivitysaika aloitusaika lopetusaika text text integer integer integer Arkisto: Kohteet Tauluun tallentuvat tiedot arkistoiduista kohteista. aanestys_id nimi avain int Arkisto: Äänet Arkistoitujen äänten taulu on alkuperäistä äänet taulua vastaava, mutta siihen on lisätty kentät arkisto_id, avaimen_nimi ja nimi. Näiden lisäkenttien myötä tilastointi helpottuu ja arkistosta voitiin jättää yksi taulu kokonaan pois. aanestys_id arkisto_id avain avaimen_nimi nimi numero puhelinnumero nettiaani integer integer integer

15 Nettiäänestäjät Nettiäänestäjät taulu sisältää tarvittavat kentät nettiäänestäjän rekisteröitymistä varten. Käyttäjätunnuksena toimiva puhelinnumero yhdessä salasanan kanssa toimivat tunnisteina, kausi taas sisältää vuosiluvun, jolle äänestysoikeus on tilattu. puhelin salasana kausi 3.3 Käyttöliittymät Käyttöliittymän suunnittelussa lähdin siitä, että sen tulee olla selkeä. Jaoin työkalut omille sivuilleen sellaiseen järjestykseen, kuin ajattelin käyttäjän niitä tarvitsevan. Käyttöliittymä on pelkistetty ja vailla hienouksia, mutta se on keveä ja sujuva käyttää. Web-ympäristö asettaa omat rajoituksensa käyttöliittymän suunnittelulle jos verrokiksi otetaan esimerkiksi Windowsin ikkunoitu ympäristö. Käyttäjää täytyy ohjailla hieman vahvemmin ja rajata ehkä tiukemmin mitä missäkin voi tehdä Ylläpito Ylläpitosivusto sisältää tarvittavat työkalut äänestysten hallintaa varten. Sen suunnitteluun sain täysin vapaat kädet. Tapahtumalista ylläpitäjälle on pitkä ja se jaotellaan tässä selkeyden vuoksi eri aiheisiin. Äänestykset: Äänestyksen luominen ja poistaminen Tallennettujen äänestysten selailu Äänestyksen asetusten muokkaaminen Kohteen liittäminen ja poistaminen Äänestyksen arkistointi Kohteet (joukkueet) Kohteen luominen ja poistaminen

16 12 Tallennettujen kohteiden selailu Kohteen asetusten muokkaaminen Pelaajan (vaihtoehdon) luominen, tilan muutos ja poistaminen Arkisto Arkistoitujen äänestysten selailu Arkistoidun äänestyksen tulosten tarkastelu Arkistoidun äänestyksen poistaminen Arvonta arkistoituun äänestykseen osallistuneiden äänestäjien kesken Pääsivu toimii valikkona, josta voidaan siirtyä hallintasivuston eri toimintoihin. Jos äänestyksiä on käynnissä, alareunaan tulostuu tieto niistä. Kuva 3.6 Pääsivu Uusi äänestys sivulla ylläpitäjä täyttää tarvittavat tiedot uuden äänestyksen luomista varten. Kun äänestys on tallennettu, siirrytään sivulle Äänestyksen tarkastelu, jossa äänestys voidaan ottaa käyttöön ja siihen voidaan liittää halutut kohteet.

17 13 Kuva 3.7 Uusi äänestys Tallennetut äänestykset -sivu näyttää kaikki tietokantaan tallennetut äänestykset, sekä niiden tilat. Ylläpitäjä voi siirtyä tarkastelemaan valitsemaansa äänestystä klikkaamalla sen numeroa. Äänestys voidaan poistaa syöttämällä sen numero kenttään ja painamalla Poista. Kuva 3.8 Tallennetut äänestykset Äänestyksen tarkastelu -sivu näyttää valitun äänestyksen tiedot ja antaa käyttäjän muokata sen asetuksia. Niitä ovat: Nimi Aloitusaika Lopetusaika Tila Tyyppi Kuvaus Ohjeistus tekstiviestiäänestystä varten

18 14 Äänestykseen voidaan lisätä kohteita Lisää kohde äänestykseen valikon kautta. Äänestyskohteet listassa näkyvät äänestyksessä tällä hetkellä mukana olevat kohteet, sekä niiden tekstiviestiavaimet. Kohde voidaan poistaa äänestyksestä painamalla Poista. Kun äänestys on pidetty ja se halutaan viedä arkistoon, klikataan Arkistoi äänestys. Sivun alimmainen tila on varattu äänestyksen tuloksille. Kohteiden sisältämät vaihtoehdot tulostuvat sille määritellyn numeron mukaisessa järjestyksessä ja kunkin vaihtoehdon saama äänimäärä tulostuu omaan sarakkeeseensa. Jos äänestys on käynnissä, annettujen äänien tilanne voidaan tarkistaa päivittämällä sivu. Kuva 3.9 Äänestyksen tarkastelu

19 15 Uusi kohde -sivua käytetään uuden kohteen luomiseen. Kun perusominaisuudet, eli Nimi ja Avain on tallennettu, on uusi kohde luotu. Tämän jälkeen siirytään sivulle Kohteen tarkastelu, jossa kohteelle voidaan asettaa vaihtoehdot. Kuva 3.10 Uusi kohde Tallennetut kohteet sivu tarjoaa Tallennetut äänestykset sivun tapaan yleissilmäyksen kohteista. Klikkaamalla kohteen numeroa, ylläpitäjä voi valita kohteen ja siirtyä kohteen tarkasteluun. Kohde voidaan niin ikään poistaa syöttämällä sen numero kenttään ja painamalla Poista. Kuva 3.11 Tallennetut kohteet Sivulla kohteen tarkastelu kohteelle voidaan määritellä uudestaan sen Nimi - ja Avain kenttien arvot. Sen lisäksi sivu näyttää kaikki kohteeseen liitetyt vaihtoehdot, joilla kullakin on kolme muuttujaa: Vaihtoehto (arvo) Kuvaus Tila (mukana / ei mukana) Jos vaihtoehdon tietoja on muokattu ja tiedot halutaan päivittää, painetaan rivin Tallenna nappia. Vaihtoehdon poistaminen tapahtuu Poista nappia painamalla. Alareunassa olevien kenttien avulla voidaan lisätä uusi vaihtoehto.

20 16 Kuva 3.12 Kohteen tarkastelu Arkistoidut äänestykset -sivulle tulostuu lista arkistoiduista äänestyksistä, joista voidaan valita haluttu äänestys tarkastelua varten. Kuvassa näkyy, kuinka kolme äänestystä on pidetty saman äänestyksen alla, eli kaikkien Alkuperäinen # on sama. Alasvetovalikosta voidaan valita äänestys jonka tuloksista halutaan koostaa tilasto.

21 17 Kuva 3.13 Arkistoidut äänestykset Sivu arkistoidun äänestyksen tulostus esittää äänestyksen tulokset siihen liittyneiden kohteiden mukaan jaoteltuna. Vain ääniä saaneet vaihtoehdot ovat mukana. Kuva 3.14 Arkistoidun äänestyksen tulostus Tilasto kaudesta sivulla tilastoon haetaan kaikkien tietyn äänestyksen alla pidettyjen äänestysten äänet, jaoteltuna kohteiden mukaan. Näin saadaan selville jokaisesta joukkueesta kaikkein äänestetyin pelaaja kauden osalta.

22 18 Kuva 3.15 Arkistoidun kauden tilasto Palvelun käyttäjät Tapahtumalista äänestäjälle: Ajantasaisten tietojen näyttäminen äänestyksestä ja äänestysvaihtoehdoista Pelaajan äänestys tekstiviestillä Äänestysajan tilaaminen tekstiviestillä Äänestyssivulle kirjautuminen ja uloskirjautuminen Pelaajan äänestys web-sivun kautta Vanhojen äänestystulosten selailu Tulos- ja äänestys-sivun sisältö vaihtelee tilanteesta riippuen ja sillä on kolme tilaa. Kun äänestys on asetettu voimaan, mutta se ei ole vielä alkanut, näytetään mukana olevat joukkueet ja äänestyksen alkamis- sekä päättymisaika. Kun äänestys on käynnissä, sivulla näkyvät äänestysohjeet, sekä äänestysvaihtoehdot. Jos nettiäänestys on otettu käyttöön, äänestäjä voi kirjautua sisään tilaamillaan tunnuksilla ja suorittaa tämän jälkeen äänestyksen. Kun äänestykselle asetettu aikaraja on umpeutunut, näytetään pidetyn äänestyksen tulokset, kunnes uusi äänestys asetetaan voimaan. Vanhojen äänestystulosten selailu on mahdollista kaikissa kolmessa tilassa. Arkistoidut kohteet listautuvat

23 alasvetovalikkoon, jonka alle tulokset tulostuvat käyttäjän valittua haluamansa äänestyksen. 19 Kuva 3.16 Äänestyksen tulosten näyttö

24 20 Kuva 3.17 Käynnissä oleva äänestys Kuva 3.18 Nettiäänestykseen kirjautuminen

25 Kuva 3.19 Käynnissä oleva nettiäänestys 21

26 Kuva 3.20 Vanhojen tulosten tarkastelu ja alkamassa oleva äänestys 22

27 23 4 TOTEUTUS 4.1 Tietokannan toteutus Tietokanta toteutettiin kehitysvaiheessa täysin PHPMyAdminia käyttäen. Kun järjestelmä otettiin varsinaisesti käyttöön, tehtiin tietokannasta varmuuskopiotiedosto PHPMyAdminin Export toimintoa käyttäen. Kyseinen varmuuskopiotiedosto voidaan tuoda ohjelman Import komennon avulla uuteen ympäristöön ja näin tietokanta voitiin helposti siirtää palvelimelta toiselle. 4.2 Tietokantayhteys Yhteys tietokantapalvelimeen otetaan PHP:ssä mysql_connect() funktiolla, jolle voidaan antaa kolme parametria: palvelimen nimi, käyttäjätunnus sekä salasana. Oletuspalvelimena toimii localhost. Kun yhteys on muodostettu, valitaan tietokanta funktiolla mysql_select_db(). Funktio palauttaa arvon true, jos kanta on käytettävissä. Yhteys muodostettiin seuraavankaltaisella lauseella: $yhteys = mysql_connect(localhost,tunnus,salasana); mysql_select_db(tk_tunnus, $yhteys)or die("tietokantaan ei saatu yhteyttä."); Virhetilanteessa skriptin suoritus voidaan lopettaa die() funktion avulla. Yleensä sen yhteyteen liitetään kutsu funktiolle mysql_error(), jolloin saadaan tulostettua myös virheen syy, eli MySQL:n oma virheilmoitus. Tietokantayhteys voidaan lopettaa mysql_close() funktiolla. Se ei kuitenkaan ole täysin välttämätöntä, koska yhteys kantaan katkaistaan automaattisesti kun skriptin suoritus päättyy. 4.3 Hallintasivusto Kirjautuminen Kirjautuminen hallintasivustolle suoritetaan.htaccess suojauksen kautta. Asennushakemisto ja sen alla oleva hakemistorakenne voidaan salasanasuojata asettamalla hakemistoon tiedosto, jonka nimeksi asetetaan.htaccess. Toimivan.htaccess tiedoston sisältö voi olla esimerkiksi seuraavanlainen::

28 24 AuthType AuthName AuthUserFile Require valid-user Basic "Salasanasuojattu sivusto" /home/kotihakemisto/public_html/hallinta/.htpasswd.htaccess tiedostossa on viittaus.htpasswd tiedostoon, joka sisältää käyttäjätunnus salasanaparin, muodossa käyttäjätunnus:kryptattu_salasana jonka perusteella käyttäjä voidaan autentikoida. Salasanan kryptaamiseen käytetään MD5-tyyppistä algoritmiä. Tunnus salasanapareja voidaan määritellä useampia, käyttäjämäärästä riippuen. Koska ylläpitäjiä tulisi olemaan todennäköisesti vain yksi, tämä oli kaikkein yksinkertaisin ja tehokkain tapa suorittaa käyttäjän autentikointi Pääsivu Valikon lisäksi etusivulla näkyvät käynnissä olevat äänestykset. SQL-lause hakua varten muodostetaan siten, että taulusta äänestykset haetaan rivit, joiden tila on avoin ja joiden aloitusaika on ennen ja lopetusaika jälkeen hakuhetken. Hakuhetken arvo sijoitetaan muuttujaan $aika ja se muodostetaan seuraavalla lauseella: $aika = date("20ymdhi"); Joka tuottaa hakuajan muodossa VVVVKKPPTTMM. Haku tietokannasta suoritetaan seuraavalla lauseella: mysql_query("select * FROM aanestys WHERE tila = '1' AND aloitusaika < '$aika' AND lopetusaika > '$aika'"); Jos vastaavia äänestyksiä löytyy, ne tulostetaan silmukassa. Jos ei löydy, tulostetaan ilmoitus Ei äänestyksiä Äänestykset Jos halutaan luoda uusi äänestys, eli äänestyssivulle tullaan valikosta linkin Uusi äänestys kautta, niin silloin skriptille ei tuoda parametriä muokattavan_id. Näin käyttäjälle näytetään tyhjä äänestys-sivu, johon tarvittavat tiedot voidaan täyttää. Kun halutaan muokata äänestystä, eli sivulle tullaan Tallennetut äänestykset sivun kautta,

29 parametri tuodaan sivulle ja skripti osaa näin hakea tietokannasta id numeroa vastaavan äänestyksen tiedot ja tallentaa ne muuttujaan $haku. 25 $haku = mysql_query("select * FROM aanestykset WHERE id='$muokattavan_id'"); Muuttujasta puretaan sivulle tiedot niitä vastaaviin kenttiin käyttämällä PHP:n funktiota mysql_result. Esimerkiksi äänestyksen lopetusaika puretaan seuraavalla tavalla: $lopetusaika = mysql_result($haku,0,"lopetusaika"); $loppu_vuosi = substr($lopetusaika,0,4); $loppu_kuukausi = substr($lopetusaika,4,2); $loppu_paiva = substr($lopetusaika,6,2); $loppu_tunti = substr($lopetusaika,8,2); $loppu_minuutti = substr($lopetusaika,10,2); Nyt tietokannasta haettu merkkijono, joka siis on alunperin ollut muotoa VVVVKKPPTTMM, on pilkottu muuttujiin käskyllä substr. Näin muuttujat voidaan sijoittaa oikeisiin paikkoihin. <input type="text" style="width:30px;" name="loppu_paiva" value="<? echo $loppu_paiva;?>"> Periaate on sama jokaisessa kentässä, eli muuttujan arvo tulostetaan PHP:n echo käskyllä HTML merkinnän sekaan. Totetus on hieman erilainen riippuen input-elementin tyypistä, joita voivat olla text, checkbox ja radio. Lisäksi kuvauksia varten on vielä textarea elementti joka mahdollistaa pidemmän syötteen käyttäjältä. Kun äänestyksen tiedot halutaan tallentaa, palvelimelle lähetetään tavallinen HTML lomake jonka mukana tiedot kulkevat. Lomakkeen osana lähetetään lisäksi tunnistenumero, jonka perusteella skripti tietää, että halutaan muokata nimen omaan tätä äänestystä. Sama lomake-periaate pätee kaikkiin tietoihin, joita järjestelmään syötetään. Äänestykseen osallistuvat kohteet voidaan valita alasvetovalikosta, johon listautuvat kaikki tietokantaan syötetyt kohteet. Yksittäinen kohde on valittavissa vain yhteen äänestykseen kerrallaan ja tuloksena on virheilmoitus, jos kohdetta yritetään käyttää useammassa kuin yhdessä äänestyksessä. Haku valikkoa varten suoritetaan seuraavalla lauseella:

30 26 mysql_query("select * FROM kohteet"); Kun kohde halutaan liittää äänestykseen, sitä vastaavan rivin aanestys_id kenttä saa kyseisen äänestyksen id-arvon. Ylläpitäjän on huolehdittava, että kohteella on kelvollinen avain, jos kyseessä on tekstiviestiäänestys. Jos kohde halutaan poistaa äänestyksestä, sen aanestys_id kentästä yksinkertaisesti poistetaan äänestykseen viittaava arvo. Arkistoitaessa äänestys menetellään siten, että äänestys taulun rivin sisältö kopioidaan sellaisenaan tauluun arkisto_aanestykset, lukuunottamatta kenttää luontipaiva, johon päivitetään arvo vastaamaan arkistointihetkeä, sekä arkisto_id johon tallentuu juokseva arkistointitunnus. Lisäksi tallennetaan mukana olevat kohteet ja äänet. arkisto_aanet tauluun lisätään kolme uutta tietoa: arkisto_id viittaamaan arkistointitunnukseen, avaimen_nimi avainta vastanneen joukkueen nimi, sekä nimi pelaajan nimeä varten Kohteet ja vaihtoehdot Äänestykset sivun tapaan uuden kohteen luominen ja vanhan kohteen muokkaaminen erotellaan parametrillä muokattavan_id. Tallennetut kohteet sivulla käyttäjä voi luoda uusia kohteita, hallita olemassaolevia tai poistaa niitä. Kohteelle annetaan kaksi perustietoa, jotka ovat nimi ja avain. Avainta käytetään äänestyksen yhteydessä tunnisteena, jotta annettu ääni viittaisi oikeaan kohteeseen. Kohteelle tallennetut vaihtoehdot haetaan tietokannasta seuraavalla lauseella, jossa järjestys määritellään nousevaksi pelaajan numeron absoluuttisen arvon mukaan parametrin ABS avulla. mysql_query("select * FROM vaihtoehdot WHERE kohde_id ='$muokattavan_id' ORDER BY ABS(numero) ASC"); Vaihtoehdot tulostetaan jokainen omaksi lomakkeekseen, joka sisältää lisäksi piilotetun tunnistenumeron, jotta skripti tietää mitä vaihtoehtoa käsitellään. Sivun alareunassa on lomake, joka lähettää uuden vaihtoehdon tiedot skriptille tallennusta varten. Uuden vaihtoehdon tallennus tapahtuu seuraavaa lausetta käyttäen:

31 27 mysql_query("insert INTO vaihtoehdot VALUES('', '$kohteen_id', '$numero', '$kuvaus', '0')"); Arkisto Arkistoidun äänestyksen tuloksia haettaessa suoritetaan aluksi haku mukana olleista kohteista: mysql_query("select * FROM arkisto_kohteet WHERE aanestys_id = '$tarkasteltava' ORDER BY nimi"); Tämän jälkeen haun tulokset sijoitetaan uuteen hakuun parametreina $nimi ja $avain. mysql_query("select nimi,avain,numero, COUNT(numero) AS yhteensa FROM arkisto_aanet WHERE arkisto_id = '$tarkasteltava' AND avain = '$avain' GROUP BY numero ORDER BY yhteensa DESC, avain"); Hakuun sisällytetyllä COUNT käskyllä summataan kaikki kohteen saamat äänet ja sijoitetaan luku parametriin yhteensa. Tulokset jaetaan ryhmiin vaihtoehdon numeron mukaan käskyllä GROUP BY ja järjestetään laskevaan suuruusjärjestykseen äänimäärien perusteella. Kauden aikana äänestäneiden kesken voidaan myös suorittaa arvonta, joka palauttaa arvonnan voittajan puhelinnumeron. Se tapahtuu MySQL:n RAND parametriä käyttäen seuraavan lauseen avulla: mysql_query("select puhelinnumero FROM arkisto_aanet WHERE aanestys_id = '$alkup_id' ORDER BY RAND() LIMIT 1");

32 Tulossivu / äänestyssivu Äänestyssivu saa parametrina arvon id, joka määrittelee mikä äänestys näytetään käyttäjälle. Parametri tallennetaan sessiomuuttujaan, jolloin sitä ei tarvitse jatkuvasti kuljettaa osoiterivillä käskyjen mukana; se säilyy palvelimen muistissa ja on saatavilla sieltä. Jos sessio on vanhentunut, tai parametriä ei tuoda, tulostetaan käyttäjälle virheilmoitus, joka kertoo sivun tietojen vanhenemisesta. Skripti suorittaa siis haun id numeron perusteella ja tulostaa ruudulle äänestyksen tiedot, ajankohdasta riippuen (kuvaukset tiloista luvussa Käyttöliittymät: Palvelun käyttäjät). Jos kyseessä on nettiäänestys, käyttäjän autentikointi hoidetaan hakemalla käyttäjän syöttämää tunnusta ja salasanaa taulusta nettiaanestajat. Jos käyttäjätunnusta ei löydy tietokannasta, tai äänestysoikeus ei ole enää voimassa, käyttäjää kehotetaan tilaamaan itselleen äänestysaikaa. Jos tunnus löytyy, ja salasana täsmää siihen, sekä kausi kentän sisältö vastaa kuluvaa vuotta, käyttäjä kirjataan sisään. Sessiomuuttujaan tallennetaan tieto onnistuneesta autentikoinnista ja sen avulla kirjautuminen säilyy muistissa. Kun käyttäjä kirjautuu ulos, sessiomuuttuja tuhotaan. Varsinainen nettiäänestys tapahtuu jälleen lomakepohjaisesti (kts. Kuva 3.13) ja järjestelmä tutkii, onko käyttäjä jo antanut äänensä kuluvassa äänestyksessä. Käyttäjän äänestysoikeus on rajoitettu yhteen ääneen per kohde, koska muuten äänien massoittainen lisääminen olisi liian helppoa. Tekstiviestiäänestyksessä ääniä voidaan lähettää rajattomasti / äänestäjä, mutta kynnys liian monen viestin lähettämiseen muodostuu viestin hinnasta. 4.5 Rajapinta Rajapinta saa syötteet ip-verkon yli tekstiviestipalvelulta. Se huolehtii äänien lisäyksestä tietokantaan ja nettiäänestysajan tilauksista. Ennen äänen lisäystä järjestelmään sille tehdään joukko tarkistuksia joilla varmistetaan, että se on kelvollinen. Seuraavat asiat tarkistetaan: Saapuiko viestin mukana sekä avain että numero, eli tiedot ovat riittävät? Löytyykö tietokannasta avainta ja numeroa vastaava vaihtoehto? Onko vaihtoehtoon liittyvän äänestyksen tila avoin?

33 29 Onko äänen saapumishetki äänestykseen määriteltyjen aikarajojen sisällä? Jos kaikki kohdat täsmäävät, ääni lisätään tietokantaan ja muuttujaan $viesti tallennetaan tieto äänestyksen onnistumisesta. Jos eivät täsmänneet, muuttujaan $viesti tallennetaan tieto, jossa ilmoitetaan palvelun havaitsemasta virheestä, sekä virheen syy. Äänestysaikaa tilatessa tarkistetaan, löytyykö vastaavaa puhelinnumeroa tietokannasta. Jos ei löydy, numero lisätään kantaan ja kausi kenttään merkitään kuluva vuosi ja muuttujaan $viesti tallennetaan käyttäjätunnus, eli puhelinnumero, sekä neljästä numerosta koostuva salasana.. Jos numero löytyy, verrataan numeroon liitettyä kausi arvoa kuluvaan vuoteen. Kauden ollessa sama, muuttujaan $viesti tallennetaan tieto siitä, että puhelinnumerolla on jo järjestelmän käyttöoikeus kuluvalle kaudelle. Jos numerolle tallennettu kausi poikkeaa kuluvasta, kentän kausi arvo päivitetään vastaamaan kuluvaa kautta ja muuttujaan $viesti tallennetaan tieto siitä, että käyttäjän äänestysoikeus on uusittu kuluvalle kaudelle. Käyttäjälle lähetettävän paluuviestin suorituspyyntö kasataan sijoittamalla siihen muuttuja $viesti, sekä vastaanotettu puhelinnumero, joka on sijoitettu muuttujaan $puhelin. Paluuviestipyyntö tekstiviestipalvelulle on seuraavanlainen: '.$viesti.'" Tietoturvan vuoksi ylläolevasta on karsittu autentikointi ja hinnoittelu. Pyyntö suoritetaan palvelimella lynx komennolla, koska selvisi, että PHP:n oma header-pyyntö ei tässä tapauksessa toimi.

34 30 5 TESTAUS, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 5.1 Testaus Tehokas tapa testata on yrittää matkia mahdollisimman hyvin järjestelmän lopullista käyttöä. Tarkoituksena on luoda erilaisia skenaarioita, jotka kuvaavat jonkun tietyn tavan käyttää järjestelmää. Skenaarioita voi luoda käyttötapauksien pohjalta tai sitten kehitellä niitä yhdessä järjestelmän loppukäyttäjien kanssa. Samalla testaaja oppii tuntemaan järjestelmän ja sen loppukäyttäjät entistä paremmin. (Stenberg 2007, 45.) Testausta ei toteutettu erityisen suunnitelmallisesti, vaan järjestelmää testattiin jatkuvasti kehitystyön yhteydessä. Erilaisten indikaattorimuuttujien ja tilatulostusten avulla saatoin tarkkailla ohjelmiston käyttäytymistä. Lisäksi tarkkailin tietokantaan varastoidun datan oikeellisuutta PHPMyAdminin avulla. Tämän mittakaavan ohjelmistossa virhetilanteet saatiin mielestäni seulottua kokeilemalla esiin varsin hyvin. Kun järjestelmä oli saavuttanut tarvittavan vakauden, sille suoritettiin testaus suljetun osallistujapiirin kesken, oikeassa ympäristössä ja olosuhteissa. Suljetun osallistujapiirin testaukseen osallistui henkilöä ja järjestelmää testattiin siinä tekstiviestiäänestyksen osalta. Järjestelmä toimi odotetulla tavalla, eikä virhetilanteita syntynyt. Vaikka osallistujamäärä oli pieni ja kuormitus varsin vähäistä, se arvioitiin silti täysin riittäväksi. Testauksen jälkeen järjestelmän katsottiin olevan valmis käyttöönottoon. Kuten Stenberg toteaa, tehokas tapa on luoda erilaisia skenaarioita järjestelmän tulevan käytön perusteella. Erilaiset äänestäjien ja ylläpitäjien suorittamat proseduurit ohjelmistoon liittyen toistuvat hyvin samanlaisina kerrasta toiseen, joten testaamalla ainakin niiden perusteellinen toimivuus voitiin varmistua ohjelmiston julkaisukypsyydestä. Lisäksi websovelluksen lomakevetoinen käyttölogiikka suoraviivaistaa käyttäjän toimintaa omalla tavallaan, joka sinänsä jo pienentää mahdollisuuksia virheiden syntyyn merkittävästi.

35 Käyttöönotto ja ylläpito Käyttöönotto tapahtui siten, että PPO:n järjestelmäasiantuntija Janne Kallioniemi loi tarvittavan kansion FC YPA:n palvelintilaan ja toimitti käyttäjätunnukset minulle. Lähetin hänelle myös SQL-dumpin tietokannasta jonka hän vei FC YPA:n tietokantaan. Tämän jälkeen minun tarvitsi vain ottaa yhteys palvelimeen FTP-ohjelmalla ja siirtää tarvittavat tiedostot oikeaan kansioon. FC YPA:n kotisivuille sijoitettiin vielä äänestyssivulle osoittava linkki. Näin järjestelmä oli valmis käyttöönottoon. Ylläpitäjäksi valittiin Juha Kopakkala. Järjestelmä otettiin lopullisesti käyttöön Palaute Keräsin palautetta järjestelmän toiminnasta Esa Aunolalta ja Juha Kopakkalalta. Esan mukaan järjestelmää ei enää todennäköisesti oteta käyttöön kaudelle Kauden 2007 ongelmina järjestelmän suhteen olivat vähäinen kiinnostus yleisön puolelta, sekä mainonnan puutteellisuus. Hänen mukaansa potentiaalia tällaiselle palvelulle olisi paljon enemmän suuremmissa tapahtumissa, FC YPA:n kokoluokan peleissä kiinnostus tahtoi jäädä hieman laimeaksi. Järjestelmä oli kuitenkin vastannut täysin sille asetettuihin odotuksiin. Juha Kopakkala kertoi ohjelmiston olleen helppokäyttöinen ja sen toimintojen loogisia, hänen mukaansa kerran kokeiltuaan ne kyllä oppi. Virhetilanteita järjestelmässä ei oltu havaittu koko kauden aikana. Juha ei myöskään osannut esittää parannusehdotuksia ohjelmiston käyttöliittymään tai yleensä järjestelmän toimintaan. Kauden 2007 äänestäjien kesken suoritetussa arvonnassa arvottiin yksi kappale VIPkausikortteja FC YPA:n kotipeleihin.

36 32 6 YHTEENVETO Äänestysjärjestelmää lähdettiin luomaan lisäpalveluksi FC YPA:n yleisölle. Lisäksi järjestelmä lähti siitä ajatuksesta, että sitä ei ole sidottu pelkästään yhteen aihepiiriin vaan se on eri käyttötarkoituksiin soveltuva. Suunnitteluvastuu sovittujen vaatimusten pohjalta jäi lähes kokonaan itselleni. Aikataulu työn läpivientiin oli riittävä ja järjestelmä saatiin käyttöön ajallaan, ensimmäisten kotipelien tienoilla. Lopputulokseen oltiin tyytyväisiä ja järjestelmä toimi odotetusti koko kauden Kesken kauden tein pienen korjauksen palvelun ulkoasuun, mutta runko säilyi oikeastaan koskemattomana. Äänestysjärjestelmän käyttöaste jäi kuitenkin valitettavan vähäiseksi ja seuran sivulle lisätyn linkin lisäksi muu mainonta olikin hyvin vähäistä. Äänestäjämäärät olivat luokkaa <10 ääntä äänestystä kohti, vaikka potentiaalia olisi voinut olla mielestäni paljon enemmän. Sain tehdä työni tutussa ohjelmointiympäristössä joka tietenkin helpotti asioita. Suurimmat haasteet kohtasin tietokannan SQL-lauseiden muodostamisen myötä, sekä paluutekstiviestien lähetyksen kanssa. Ongelmat kuitenkin ratkesivat ja työ edistyi aktiivisen tiedonhaun tuloksena. Lisäksi kiitän avusta PPO:n Janne Kallioniemeä. Tehdyn työn myötä ymmärrän kuinka monipuolisesti SQL tietokantaa voidaan käskyttää. Lisäksi huomasin, että kirjallinen osan olisi pitänyt ehdottomasti syntyä työn ohessa. Asioiden dokumentointi jälkeenpäin on aina vaikeampaa ja huomattavan aikaavievää. Joskus pienetkin asiat voivat vaikuttaa vaikeilta toteuttaa ja olen huomannut, että huolellinen, tiukasti vaiheittain suunniteltu lähestymistapa ongelmien ratkaisuun on erittäin tehokas ja tuottoisa.

37 33 LÄHTEET Meloni, Julie MySQL trainer kit. PHP.net Esipuhe. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu K Mediat Johdatus PHP:n maailmaan. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu Stenberg, A Ohjelmiston testaus 2007 testaustekniikat. Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö, luentomateriaali. Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu Internetix / Kai Pihl Tietokantojen suunnittelu. Www-dokumentti. Saatavissa: inen

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

TOIMENPITEET ENNEN OTTELUA

TOIMENPITEET ENNEN OTTELUA TASO-OHJEET: OTTELUPÖYTÄKIRJA SPL Helsingin piiri Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Helsingin piirin sarjoissa. Otteluissa ei käytetä LIVE-otteluseurantaa. Sivut 1-5 voi tehdä järjestelmässä jo etukäteen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. Poikkeukset - Lopputulos Käyttäjä

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja linkitetään

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. - Lopputulos Käyttäjä voi valita kirjoittajan jutut tai kirjoittajan jutun 1

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä 7.5.2002 Annemari Auvinen Anu Niemi Sisällysluettelo 1 Perustana olevat käyttötapaukset... 1 1.1 Käyttäjäryhmät... 1 1.2 Järjestelmään sisäänkirjautuminen...

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi!

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun kulmakivi Päätehtävämme on tuottaa urheilijoita sekä aktivoida liikkumaan. Miten tätä päätehtävää voidaan tukea? Sama tuska

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI LABRA-VERKON MYSQL:n JA PHP:n KÄYTTÖÖNOTOSTA. Jarkko Kähkönen

SELVITYSRAPORTTI LABRA-VERKON MYSQL:n JA PHP:n KÄYTTÖÖNOTOSTA. Jarkko Kähkönen SELVITYSRAPORTTI LABRA-VERKON MYSQL:n JA PHP:n KÄYTTÖÖNOTOSTA Sisällysluettelo Luku 1 - Oman LABRA-sivutilan asennus ja käyttöönotto... 2 1.1 - LABRA-osoitteesi... 2 1.2 LABRA-tilan käyttö (verkko-asemana

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten.

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten. LabkoNet 20.08.2013 LabkoNet järjestelmä Käyttöön tuleva järjestelmä pohjautuu vuodesta 2003 käytössä olleeseen LabkoNet palveluun Nykyistä LabkoNet sivustoa laajennetaan liikennöitsijöiden omalla sivustolla

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

WebOodi / Opinto-opas

WebOodi / Opinto-opas 1 WebOodi / Opinto-opas Osoite WebOodiin: https://oodi.aalto.fi/a/ WebOodiin kirjaudutaan mikroverkon tunnuksella & salasanalla. Valikosta valitaan Opintokohteet (tai Oppaiden ylläpito). Valitaan valintalistasta

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITTO KESKI-SUOMEN PIIRI OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO

SUOMEN PALLOLIITTO KESKI-SUOMEN PIIRI OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Keski-Suomen piirin niissä sarjoissa, joissa lasketaan sarjataulukot eikä otteluissa tehdä live otteluseurantaa. Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Versio 1.0 i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

TOIMET ENNEN OTTELUA

TOIMET ENNEN OTTELUA OHJE TASO SPL Kaakkois-Suomi (päivitetty 25.4.2016) Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Kaakkois-Suomen piirin niissä sarjoissa, joissa ei lasketa sarjataulukoita. Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen järjestelmässä

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaalin käyttöohje 19.5.2015 Kirjautuminen Videoportaaliin 1. Kirjaudu sivustolle https://videoportal.haltik.fi 2. Määritä tunnukset "Login" ikkunassa ja klikkaa LOGIN-painiketta

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Oodin hops: Ryhmätyökalu

Oodin hops: Ryhmätyökalu 1 Oodin hops: Ryhmätyökalu Tämä ohje neuvoo, miten hyödynnät Oodin hopsin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda hops-ohjausryhmiä, asettaa niille ohjaajat sekä lisätä niihin opiskelijoita.

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTITAPAUKSET LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Tunnusten luominen Kemianluokka.fi-osoitteesta löytyvät vedentutkimushankkeen suomenkieliset sivut. Sivuilta löytyy linkki Ilmoittaudu mukaan, jonka

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen vastaanotto...7 Kilpien hallinnointi valikko...8 Kilpivarastojen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa WWW ja tietokannat WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa tekstiä, kuvia, hyperlinkkejä Staattiset sivut kirjoitettu kerran, muuttaminen käsin ongelmana pysyminen ajantasalla Ylläpito hankalaa,

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot