ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Varsinais-Suomen maakunnassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Varsinais-Suomen maakunnassa"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS (11) EPOELY/3441/2016 ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Varsinais-Suomen maakunnassa Lausunnonantajat Varsinais-Suomen kunnat Turun kauppakamari Taksiliiton jäsenyhdistyksiltä saapuneet lausunnot Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ratkaisu ja perustelut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät Varsinais-Suomen maakunnassa oheisen liitteen mukaisesti. Päätöksessä on määrätty erikseen, kuinka moneen lupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset. Päätöksessä on myös määrätty erikseen, kuinka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle. Esteettömän kaluston tarkemmat ominaisuudet ja varusteet on määritelty Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa (723/2009) taksiliikenteessä käytettävän esteettömän kaluston laatuvaatimuksista. Liitetyn kunnan alueella tarkoitetaan taksiliikennelain 2 1 mom. 8 kohdan mukaisesti kunnan aluetta, joka 31. päivänä joulukuuta 2008 tai sen jälkeen on yhtenä kuntana liitetty toisen kunnan osaksi tai muuten lakannut olemasta itsenäinen kunta. Perustelut Lupien enimmäismääriä vahvistaessaan ELY-keskus on ottanut huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään ja tarjontaan vaikuttavat tekijät. Kysynnän osalta merkittäviä tekijöitä ovat joukkoliikenteen palvelut, väestökehitys, anniskeluliikkeiden määrä ja kuntien tarpeet kuljetuspalveluiden järjestämiseen. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä on otettu huomioon olemassa olevat lupamäärät ja niiden suhde asukaslukuun sekä ajosuoritteiden kehitys. ELY-keskus on yhtenä tärkeänä tekijänä seurannut myös välitettyjen kyytien määrän kehitystä. ELY-keskus on tarkastellut kokonaisuutena kaikkia taksiliikennelain 20 :n 2 momentissa mainittuja kysyntä- ja tarjontatekijöitä. Kysyntä- ja tarjontatekijöiden vaikutusta lupakiintiöihin on arvioitu pitäen lähtökohtana taksipalvelujen hyvää saatavuutta sekä kaupunkimaisilla alueilla että maaseudulla kaikkien asiakasryhmien osalta. ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenteen lupapalvelut PL Seinäjoki

2 2 (11) Erityisesti suurten kaupunkien ja kasvukeskusten kuntakohtaiset kiintiöt on pyritty vahvistamaan sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. ELYkeskus pitää tärkeänä, että takseja on riittävästi myös elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin. Lupamääriä vahvistettaessa on tämän vuoksi otettu huomioon kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetustenjärjestämistarpeet. ELY-keskus on vahvistanut taksilupien enimmäismäärät taksiliikennelain 2 1 mom. 8 kohdan tarkoittamille liitoskuntien alueille ottaen erityisesti huomioon kuntakeskusten ulkopuolisten alueiden taksipalvelujen tarpeen. Kuntakohtaiset perustelut Auran kunnan taksilupien enimmäismäärä on seitsemän (7). Kyseisestä lupakiintiöstä neljä (4) lupaa on henkilöautolle ja kolme (3) esteettömälle ajoneuvolle. Auran kunnan taksilupien enimmäismäärä on sama kuin edellisenä vuotena. Auran kunnan taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Kemiönsaaren kunnan taksilupien enimmäismäärä on yhteensä 27. Kyseisestä lupakiintiöstä koko Kemiönsaaren kuntaan kohdentuu 14 lupaa, joista 13 lupaa on henkilöautolle ja yksi (1) esteettömälle ajoneuvolle. Entiseen Västanfjärdin kuntaan kohdentuu 3 lupaa, jotka kaikki ovat henkilöautolle. Entiseen Dragsfjärdin kuntaan kohdentuu kymmenen (10) lupaa, joista yhdeksän (9) lupaa on henkilöautolle ja yksi (1) esteettömälle ajoneuvolle. Kemiönsaaren kunnan taksilupien enimmäismäärä on sama kuin edellisenä vuotena. Kemiönsaaren kunnan taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Liitoskuntien lupamäärät on vahvistettu sellaiselle tasolle, että ne takaavat taksipalvelut myös syrjäseuduilla. Koski tl:n kunnan taksilupien enimmäismäärä on kuusi (6). Kyseisestä lupakiintiöstä viisi (5) lupaa on henkilöautolle ja yksi (1) esteettömälle ajoneuvolle. Koski tl:n kunnan taksilupien enimmäismäärä on sama kuin edellisenä vuotena. Koski tl:n taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Koski Tl:n osalta ELYkeskus on vastaanottanut palautetta ajovuorojen järjestämisen sekä liikennöinnin tasapuolisuuden suhteen. Kustavin kunnan taksilupien enimmäismäärä on neljä (4). Kyseisestä lupakiintiöstä kaikki luvat ovat henkilöautolle. Kustavin kunnan taksilupien määrä on sama kuin edellisenä vuotena. Kustavissa taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Kustavin kunnan antaman lausunnon mukaan taksipalvelujen määrä kunnassa on riittävä. Laitilan kaupungin taksilupien enimmäismäärä on 15. Kyseisestä lupakiintiöstä 12 lupaa on henkilöautolle ja kolme (3) esteettömälle ajoneuvolle. Laitilan kaupungin taksilupien enimmäismäärää on lisätty yhdellä luvalla. Laitilan kaupungin lausunnon mukaan tavallisia takseja tulisi olla enemmän, koska päiväaikaan kaupunkilaisten on lähes mahdotonta saada taksikuljetusta. ELY-keskus katsoo, että kaupunkimaiseen kuntaan kuten Laitila on syytä lisätä yksi lupa. ELY-keskus pitää tärkeänä, että takseja on tarjolla myös koulukuljetusten ulkopuolisiin tarpeisiin.

3 3 (11) Liedon kunnan taksilupien enimmäismäärä on 27. Kyseisestä lupakiintiöstä koko Liedon kuntaan kohdentuu 22 lupaa, joista 16 lupaa on henkilöautolle ja kuusi (6) esteettömälle ajoneuvolle. Entiseen Tarvasjoen kuntaan kohdentuu viisi (5) lupaa, joista neljä (4) on henkilöautolle ja yksi (1) esteettömälle henkilöautolle. Liedon kunnan taksilupien enimmäismäärä on sama kuin edellisenä vuotena. Liitoskunnan lupamäärä on vahvistettu sellaiselle tasolle, että se takaa taksipalvelut myös syrjäseuduilla. Liedon kunnan taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa ei ole tapahtunut muutosta. Liedon kunnan lausunnon mukaan taksien käyttö on nykyään kunnassa pitkälti seudullista. Loimaan kaupungin taksilupien enimmäismäärä on yhteensä 32. Kyseisestä lupakiintiöstä koko Loimaan kaupunkiin kohdentuu 23 lupaa, joista 20 lupaa on henkilöautolle ja kolme (3) lupaa esteettömälle ajoneuvolle. Entiseen Alastaron kuntaan kohdentuu seitsemän (7) lupaa, joista kuusi (6) lupaa on henkilöautolle ja yksi (1) lupaa esteettömälle ajoneuvolle. Entiseen Mellilän kuntaan kohdentuu kaksi (2) lupaa, jotka molemmat ovat henkilöautolle. Liitoskuntien lupamäärät on vahvistettu sellaiselle tasolle, että ne takaavat taksipalvelut myös syrjäseuduilla. Loimaan kaupungin taksilupien enimmäismäärä on sama kuin edellisenä vuotena. Liitoskuntien lupamäärät on vahvistettu sellaiselle tasolle, että se takaa taksipalvelut myös syrjäseuduilla. Loimaan kaupungin taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa ei ole tapahtunut muutosta. Loimaan kaupunki ei ole katsonut tarkoituksenmukaiseksi enää tässä vaiheessa antaa lausuntoa taksilupien enimmäismääriin liittyen. Marttilan kunnan taksilupien enimmäismäärä on viisi (5). Kyseisestä lupakiintiöstä neljä (4) lupaa on henkilöautolle ja yksi (1) esteettömälle ajoneuvolle. Marttilan kunnan taksilupien enimmäismäärä on sama kuin edellisenä vuotena. Marttilan kunnan taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa ei ole tapahtunut muutosta. Marttilan kunnan lausunnon mukaan nykyinen lupamäärä kunnassa on riittävä. Maskun kunnan taksilupien enimmäismäärä on yhteensä 15. Kyseisestä lupakiintiöstä koko Maskun kuntaan kohdentuu 11 lupaa, joista yhdeksän (9) lupaa on henkilöautolle ja kaksi (2) lupa esteettömälle ajoneuvolle. Entiseen Askaisten kuntaan kohdentuu kaksi (2) lupaa, jotka molemmat ovat henkilöautolle. Entiseen Lemun kuntaan kohdentuu kaksi (2) lupaa, jotka molemmat ovat henkilöautolle. Maskun kunnan taksilupien määrä on sama kuin edellisenä vuotena. Maskun taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa ei ole tapahtunut kokonaisuutena sellaista muutosta, joka edellyttäisi lupamäärän nostoa. Maskun kunnan lausunnon mukaan lausunnon mukaan taksilupien määrä on riittävä. Liitoskuntien lupamäärät on vahvistettu sellaiselle tasolle, että ne takaavat taksipalvelut myös syrjäseuduilla. Mynämäen kunnan taksilupien enimmäismäärä on 15. Kyseisestä lupakiintiöstä 13 lupaa on henkilöautolle ja kaksi (2) esteettömälle ajoneuvolle. Mynämäen kunnan taksilupien enimmäismäärä on sama kuin edellisenä vuotena. Mynämäen kunnan lausunnon mukaan kunnalla ei ole huomautettavaa nykyiseen taksien määrään. Mynämäen taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Naantalin kaupungin taksilupien enimmäismäärä on yhteensä 30. Kyseisestä lupakiintiöstä koko Naantalin kaupunkiin kohdentuu 24 lupaa, joista 20 lupaa on henkilöautolle ja neljä (4) lupaa esteettömälle ajoneuvolle. Entiseen Merimaskun kuntaan kohdentuu kaksi (2) lupaa, joista molemmat ovat henkilöautolle. Enti-

4 4 (11) seen Rymättylän kuntaan kohdentuu kolme (3) lupaa, jotka kaikki ovat henkilöautolle. Entiseen Velkuan kuntaan kohdentuu yksi (1) taksilupa, joka on henkilöautolle. Liitoskuntien lupamäärät on vahvistettu sellaiselle tasolle, että ne takaavat taksipalvelut myös syrjäseuduilla. Naantalin kaupungin taksilupien enimmäismäärä on sama kuin edellisenä vuotena. Kaupungin antaman lausunnon mukaan taksilupien lukumäärä on riittävä. Naantalin kaupungin taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Taksiyrittäjien lausunnon mukaan taksilupien määrää Naantalissa tulisi vähentää, mutta autoilijoiden ammatti- ja liikevaihtomäärissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. ELY-keskus ei katso, että lupamäärän vähentäminen olisi perusteltua. Nousiaisten kunnan taksilupien enimmäismäärä on kahdeksan (8). Kyseisestä lupakiintiöstä kuusi (6) lupaa on henkilöautolle ja kaksi (2) esteettömälle ajoneuvolle. Nousiaisten kunnan taksilupien enimmäismäärä on sama kuin edellisenä vuotena. Nousiaisten kunnan taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Nousiaisten kunnan lausunnon mukaan taksilupien määrää ei ole tarvetta lisätä. Oripään kunnan taksilupien enimmäismäärä on kolme (3). Kyseisestä lupakiintiöstä kaksi (2) lupaa on henkilöautolle ja yksi (1) esteettömälle ajoneuvolle. Oripään kunnan taksilupien enimmäismäärä on sama kuin edellisenä vuotena. Oripään kunnan taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Paimion kaupungin taksilupien enimmäismäärä on 16. Kyseisestä lupakiintiöstä 12 lupaa on henkilöautolle ja neljä (4) esteettömälle ajoneuvolle. Paimion kunnan taksilupien enimmäismäärä on sama kuin edellisenä vuotena. Taksien paikallisyhdistyksen näkemyksen mukaan taksien lukumäärää tulisi pienentää yhdellä johtuen muun muassa kilpailutuksista ja palvelurakenteen muutoksesta. Paimion kaupungin lausunnon mukaan tavallisia takseja tarvittaisiin 1-2 lisää. Kaupungin saaman palautteen mukaan tavallisia henkilöautotakseja on kunnassa vähän saatavilla, ja odotusajat ovat pitkiä. Kuitenkin Paimion kaupungissa välitettyjen kyytien määrä on viimeisimmällä tarkastelukaudella vähentynyt 10%, mikä ei tue sitä, että paikkakunnalla tulisi olla enemmän takseja. ELY-keskus katsoo, ettei lupamäärän nostamiselle ole perusteita. Paraisten kaupungin taksilupien enimmäismäärä on yhteensä 38. Kyseisestä lupakiintiöstä koko Paraisten kaupunkiin kohdentuu 24 lupaa, joista 21 lupaa on henkilöautolle ja kolme (3) lupaa esteettömälle ajoneuvolle. Entiseen Houtskarin kuntaan kohdentuu kolme (3) lupaa, jotka ovat henkilöautolle. Entiseen Iniön kuntaan kohdentuu kaksi (2) lupaa, joista molemmat ovat henkilöautolle. Entiseen Korppoon kuntaan kohdentuu neljä (4) lupaa, jotka kaikki ovat henkilöautolle. Entiseen Nauvon kuntaan kohdentuu viisi (5) lupaa, joista neljä (4) lupaa on henkilöautolle ja yksi (1) esteettömälle ajoneuvolle. Paraisten taksilupien enimmäismäärä on sama kuin edellisenä vuotena. Liitoskuntien lupamäärät on vahvistettu sellaiselle tasolle, että ne takaavat taksipalvelut myös syrjäseuduilla. Paraisten kaupungin taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Paraisten kaupungin lausunnon mukaan taksilupien määrä on sopiva. Pyhärannan kunnan taksilupien enimmäismäärä on viisi (5). Kyseisestä lupakiintiöstä kolme (3) lupaa on henkilöautolle ja kaksi (2) esteettömälle ajoneuvolle. Pyhärannan osalta taksilupien enimmäismäärä pysyy ennallaan. Pyhärannan

5 5 (11) kunnan taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Pyhärannan kunnan lausunnon mukaan taksilupien määrän tulisi olla korkeampi, mutta Pyhärannan tunnusluvut eivät tue tätä. Pöytyän kunnan taksilupien enimmäismäärä on 18. Kyseisestä lupakiintiöstä koko Pöytyän kuntaan kohdentuu 13 lupaa, joista yhdeksän (9) lupaa on henkilöautolle ja neljä (4) lupaa esteettömälle ajoneuvolle. Entiseen Yläneen kuntaan kohdentuu viisi (5) lupaa, jotka ovat kaikki henkilöautolle. Koko Pöytyän osalta taksilupien enimmäismäärä pysyy ennallaan. Pöytyän kunnan taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Liitoskunnan lupamäärä on vahvistettu sellaiselle tasolle, että se takaa taksipalvelut myös syrjäseuduilla. Pöytyän kunnalla ei ole huomauttamista taksilupien määrään. Raision kaupungin taksilupien enimmäismäärä on 23. Kyseisestä lupakiintiöstä 19 lupaa on henkilöautolle ja neljä (4) esteettömälle ajoneuvolle. Raision osalta taksilupien enimmäismäärä pysyy ennallaan. Raision kaupungin taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Raision tämänhetkinen lupamäärä ylittää enimmäismäärän. Ruskon kunnan taksilupien enimmäismäärä on kahdeksan (8). Kyseisestä lupakiintiöstä koko Ruskon kuntaan kohdentuu viisi (5) lupaa, joista kolme (3) lupaa on henkilöautolle ja kaksi (2) lupaa esteettömälle ajoneuvolle. Entiseen Vahdon kuntaan kohdentuu kolme (3) lupaa, joista kaksi (2) on henkilöautolle ja yksi (1) esteettömälle ajoneuvolle. Koko Ruskon osalta taksilupien kokonaismäärä pysyy ennallaan. Liitoskunnan lupamäärä on vahvistettu sellaiselle tasolle, että se takaa taksipalvelut myös syrjäseuduilla. Ruskon kunnan taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Ruskon kunta on lausunnossaan maininnut, että lupamäärä paikkakunnalla on tosiasiallisesti kaksi henkilöautoa ja kolme esteetöntä, ja että enimmäismäärä tulisi muuttaa tämän mukaiseksi. Näin ei kuitenkaan luparekisterin mukaan ole, vaan henkilöauton luvalla liikennöivällä on vapaaehtoisesti esteetön ajoneuvo. Salon kaupungin taksilupien enimmäismäärä on 80. Kyseisestä lupakiintiöstä koko Salon kaupunkiin kohdentuu 42 lupaa, joista 33 lupaa on henkilöautolle ja yhdeksän (9) lupaa esteettömälle ajoneuvolle. Entiseen Halikon kuntaan kohdentuu 10 lupaa, joista yhdeksän (9) lupaa on henkilöautolle ja yksi (1) lupa esteettömälle ajoneuvolle. Entiseen Kiikalan kuntaan kohdentuu kolme (3) lupaa, joista kaksi (2) lupaa on henkilöautolle ja yksi (1) lupa esteettömälle ajoneuvolle. Entiseen Kiskon kuntaan kohdentuu neljä (4) lupaa, joista kolme (3) lupaa on henkilöautolle ja yksi (1) lupa esteettömälle ajoneuvolle. Entiseen Kuusjoen kuntaan kohdentuu kaksi (2) lupaa, jotka molemmat ovat henkilöautolle. Entiseen Muurlan kuntaan kohdentuu kaksi (2) lupaa, jotka molemmat ovat henkilöautolle. Entiseen Perniön kuntaan kohdentuu 11 lupaa, joista 10 lupaa on henkilöautolle ja yksi (1) lupa esteettömälle ajoneuvolle. Entiseen Perttelin kuntaan kohdentuu kolme (3) lupaa, joista kaksi (2) lupaa on henkilöautolle ja yksi (1) lupa esteettömälle ajoneuvolle. Entiseen Suomusjärven kuntaan kohdentuu kaksi (2) lupaa, jotka molemmat ovat henkilöautolle. Entiseen Särkisalon kuntaan kohdentuu yksi (1) lupa henkilöautolle. Liitoskuntien lupamäärät on vahvistettu sellaiselle tasolle, että ne takaavat taksipalvelut myös syrjäseuduilla ja kuntakeskuksen ulkopuolisilla alueilla.

6 6 (11) Salon taloustilanne on heikentynyt edelleen, ja viimeisimmän tarkastelujakson kyytimäärä vähentynyt jonkin verran Kanta-Salon osalta. Salon alueella ammattiajokilometri- ja liikevaihtotiedoissa ei ole merkittäviä muutoksia. Tämän lisäksi paikallisyhdistys on lausunnossaan tuonut ilmi erityisesti Halikon heikentyneen kysynnän. Paikallisyhdistyksen lausunnon mukaan lupia tulisi vähentää yhteensä kahdeksan kappaletta. ELY-keskus katsoo, että Salon taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa on tapahtunut muutos, jonka ELY-keskus katsoo tarkoittavan yhden (1) luvan vähentämistä. Viime vuonna enimmäismäärää vähennettiin yhteensä kolmella luvalla. Kanta- Salon lupamäärä on tälläkin hetkellä yli enimmäismäärän, joten ELY-keskus ei katso perustelluksi tehdä tähän vähennyksiä. Vähentäminen tehdään siten, että Halikon kiintiöstä vähennetään yksi (1) henkilöauton lupa. Salon kaupungin lausunnon mukaan kaupungin taksien määrä on sopiva, eikä ongelmana niinkään ole taksien määrä vaan asemapaikkojen epätasainen jakautuminen kunnan eri alueiden välillä. Sauvon kunnan taksilupien enimmäismäärä on seitsemän (7). Kyseisestä lupakiintiöstä kuusi (6) lupaa on henkilöautolle ja yksi (1) esteettömälle ajoneuvolle. Sauvon taksilupien enimmäismäärää on lisätty yhdellä luvalla. Sauvon kunnan lausunnon mukaan taksilupien määrän tulisi olla korkeampi kuin kuusi. Tällä hetkellä Sauvossa on seitsemän voimassaolevaa lupaa. Kunnan lausunnon mukaan lupamäärän tulisi olla kahdeksan. Sauvon kunnan hallinnossa tehdyn sisäisen selvityksen ja kuntalaisilta saadun palautteen perusteella taksipalveluissa on kunnassa puutteita. Päiväaikaan taksia on hyvin vaikea saada. Tästä syystä ELY-keskus katsoo, ettei lupamäärän pidä olla pienempi mitä tämänhetkinen todellinen lupamäärä, ja määrää on nostettu yhdellä nykyisestä enimmäismäärästä. Someron kaupungin taksilupien enimmäismäärä on 18. Kyseisestä lupakiintiöstä 16 lupaa on henkilöautolle ja kaksi (2) esteettömälle ajoneuvolle. Someron kaupungin taksilupien enimmäismäärä on sama kuin edellisenä vuotena. Someron kaupungin taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Someron kaupungin lausunnossa on toivottu yli 10-paikkaisia ajoneuvoja, mutta kysymyksessä ovat joukkoliikenneluvalliset ajoneuvot, joihin taksilupasääntely ei ulotu. Taivassalon kunnan taksilupien enimmäismäärä on neljä (4). Kyseisestä lupakiintiöstä kolme (3) lupaa on henkilöautolle ja yksi (1) esteettömälle ajoneuvolle. Taivassalon kunnan taksilupien enimmäismäärä on sama kuin edellisenä vuotena. Taivassalon kunnan taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Kunnan antaman lausunnon mukaan taksipalveluja on riittävästi tarjolla ja lupamäärä on sopiva. Turku-Kaarinan yhteisliikennealueen taksilupien enimmäismäärä on 338. Kyseisestä lupakiintiöstä 297 lupaa on henkilöautolle ja 41 lupaa esteettömälle ajoneuvolle. Turku-Kaarinan yhteisliikennealueen taksilupien enimmäismäärää on nostettu kuudella luvalla. Alueen välitettyjen kyytien määrä on noussut vuoden 2016 aikana verrattuna vuoden 2015 tilanteeseen. Turun Taksit ry on esittänyt taksilupien enimmäismäärän vähentämistä ajojen vähentymisen perusteella yhteensä seitsemällä luvalla. Autoilijoiden ammattiajokilometreissä ja liikevaihdossa on tapahtunut kuitenkin vain pieniä muutoksia. Kyytien määrän voimakas vähentyminen on katkennut ja kääntynyt nousuun jo vuonna 2015 eikä ajosuoritteissa näy enää voimakasta muutosta. Turun kauppakamarin lausunnon mukaan lupamäärää tulisi Turussa voimakkaasti lisätä tässä vaiheessa. ELY-keskus katsoo,

7 7 (11) että nyt asetettu enimmäismäärän lisäys, suuruudeltaan 2,7%, voidaan pitää perusteltuna. Uudenkaupungin kaupungin taksilupien enimmäismäärä on 26. Kyseisestä lupakiintiöstä 19 lupaa on henkilöautolle ja seitsemän (7) esteettömälle ajoneuvolle. Uudenkaupungin kaupungin taksilupien enimmäismäärää on lisätty yhdellä henkilöauton luvalla. Uudessakaupungissa on kaupunkiin tehtyjen investointien johdosta odotettavissa kysynnän kasvua. Kunta on toimittanut ELY-keskukselle ainoastaan kyselykaavakkeet, lausunto ei ole saapunut ELY-keskukseen määräajassa eikä sen jälkeenkään. Uudenkaupungin ammattiajo- tai liikevaihtotiedoissa ei ole tapahtunut muutosta juurikaan edellisellä tarkastelujaksolla. Ottaen kuitenkin kyseisen kaupungin tilanteen huomioon kokonaisuutena, ELY-keskus katsoo, että lupamäärää on syytä lisätä yhdellä luvalla. Vehmaan kunnan taksilupien enimmäismäärä on seitsemän (7). Kyseisestä lupakiintiöstä viisi (5) lupaa on henkilöautolle ja kaksi (2) lupaa esteettömälle ajoneuvolle. Vehmaan kunnan taksilupien enimmäismäärä on sama kuin edellisenä vuotena. Kunnan lausunnon mukaan lupamäärä on sopiva. Vehmaan taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Taksien paikallisyhdistyksen mukaan lupamäärää tulisi alentaa, mutta Vehmaan tunnusluvut eivät tue tätä. Lisäksi taksien kokonaismäärä ylittää tällä hetkellä enimmäismäärän, joten syytä laskulle ei ole tämänkään johdosta. Voimaantulo Tämä päätös astuu voimaan ja on voimassa ainakin asti. Sovelletut oikeusohjeet Taksiliikennelaki (217/2007) 19 ja 20 Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Pasi Hautalahti Lupapäällikkö Pasi Hautalahti Lakimies Meeri Niinisalo Meeri Niinisalo

8 8 (11) Liite Taulukko taksilupien enimmäismääristä Valitusosoitus Tiedoksi Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennevirasto Varsinais-Suomen kunnat Turun kauppakamari Lounais-Suomen taksiyrittäjät ry.

9 9 (11) LIITE VARSINAIS-SUOMI Kiintiö vuodelle 2017 henkilöauto esteetön yhteensä Aura Kemiönsaari Dragsfjärd Västanfjärd Kemiönsaari yhteensä Koski Tl Kustavi Laitila Lieto Tarvasjoki Lieto yhteensä Loimaa Alastaro Mellilä Loimaa yhteensä Marttila Masku Askainen Lemu Masku yhteensä Mynämäki Naantali Merimasku Rymättylä Velkua Naantali yhteensä Nousiainen Oripää Paimio Parainen Houtskari Iniö Korppoo Nauvo Parainen yhteensä Pyhäranta Pöytyä Yläne Pöytyä yhteensä Raisio Rusko Vahto Rusko yhteensä Salo

10 Halikko Kiikala Kisko Kuusjoki Muurla Perniö Pertteli Suomusjärvi Särkisalo Salo yhteensä Sauvo Somero Taivassalo Turku - Kaarina Uusikaupunki Vehmaa VARSINAIS-SUOMI (11)

11 11 (11) VALITUSOSOITUS Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, valitusaika jatkuu seuraavaan arkipäivään. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin jo kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä muuta tiedoksiantotapaa tiedoksiantopäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Jos kysymyksessä on yleistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Omalla vastuullaan valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valitus voidaan lähettää myös sähköisesti. Valituskirjelmän on ehdittävä perille virka-aikana ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta, - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa, - päätös, johon haetaan muutosta, - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä - perusteet, joilla muutosta haetaan Valituskirjelmään on liitettävä - elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä/jäljennöksenä - todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta, - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle Jos valittajan puhevaltaa käyttää laillinen edustaja tai asiamies, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä säädetyllä tavalla. Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot: osoite PL 204, Vaasa puhelinvaihde telekopio sähköposti aukioloaika klo

Asia Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Varsinais-Suomen maakunnassa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ratkaisu ja perustelut

Asia Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Varsinais-Suomen maakunnassa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ratkaisu ja perustelut PÄÄTÖS 9.11.2017 1 (10) EPOELY/2243/2017 Asia Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Varsinais-Suomen maakunnassa Lausunnonantajat Varsinais-Suomen kunnat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Asia Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ratkaisu ja perustelut

Asia Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ratkaisu ja perustelut PÄÄTÖS 9.11.2017 1 (7) EPOELY/2244/2017 Asia Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa Lausunnonantajat Satakunnan kunnat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ratkaisu ja

Lisätiedot

ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa. Satakunnan kunnat Taksiliiton jäsenyhdistyksiltä saapuneet lausunnot

ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa. Satakunnan kunnat Taksiliiton jäsenyhdistyksiltä saapuneet lausunnot PÄÄTÖS 1.12.2016 EPOELY/3441/2016 ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa Lausunnonantajat Satakunnan kunnat Taksiliiton jäsenyhdistyksiltä saapuneet lausunnot Elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Kuntien taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa

PÄÄTÖS. Kuntien taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa 1(8) PÄÄTÖS 25.11.2010 EPOELY/991/060602/2010 ASIA Kuntien taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa LAUSUNNONANTAJAT Lausunnot on pyydetty

Lisätiedot

Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Länsi-Suomen läänissä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa

Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Länsi-Suomen läänissä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa 1 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Liikenneosasto PÄÄTÖS 26.11.2009 LSLH-2009-7937/Vi-254 LSLH-2009-1197/Vi-254 ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Länsi-Suomen läänissä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan

Lisätiedot

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä Period: 1/8/2012-31/8/2012 Auton asemapaikka Tilauksen lähtö Tilauksen kohde Tapahtumia ASKAINEN LEMU MYNÄMÄKI 3 ASKAINEN LEMU RAISIO 2 ASKAINEN LEMU TURKU 1 ASKAINEN

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut seuraavan päätöksen:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut seuraavan päätöksen: KUULUTUS Dnro 1863/5715/2014 Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut 4.11.2015 seuraavan päätöksen: Vesistöjen tai vesistönosien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Kainuun prikaati Päätös 1 (3)

Kainuun prikaati Päätös 1 (3) Kainuun prikaati Päätös 1 (3) KAJAANI 18.8.2016 MM17530 Laki puolustusvoimista (22.12.2009/1617) 14 Kainuun prikaatin toimintakäsky 2016 KIINTEISTÖJEN TILAPÄINEN KÄYTTÄMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN SOTILAALLISEEN

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen TRE:4648/11.01.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Valmistelijan

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2004 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Tietoisku Työttömyyden kasvu hidastunut edelleen

Tietoisku Työttömyyden kasvu hidastunut edelleen Työttömyyden kasvu hidastunut edelleen Työttömyyden kasvun hidastuminen jatkuu Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli syyskuussa 2013 hieman maan keskiarvoa korkeampi. Työttömyysaste oli

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi 31.08.2017 Inkeri Lilleberg Simo Nurmi 31.08.2017 31.08.2017 Päätös 1 (3) 1618/781/2017 ÅF-Consult OY Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Hakija Vireilletulo Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten

Lisätiedot

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus elokuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja eräiden alueiden väestönkehityksestä tammi-elokuussa 2017 Turun ennakkoväkiluku oli elokuun

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2014, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.1.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Pelastuslaitos 3/2015 Hallinto- ja kehittämisosasto Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Pelastuslaitos 3/2015 Hallinto- ja kehittämisosasto Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 3 Palkkatietojen luovuttaminen Pelastusalan ammattilainen -lehdelle HEL 2015-003265 T 07 00 03 Suomen Palomiesliiton tietopyyntö 20.2.2013 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 19.3.2015 1 (5) KaivNro 8835,8889,9058 Akkerman Exploration B.V. Itäkangastie 12 A 7 90500 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös Turvallisuus-

Lisätiedot

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153 SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 Jarmo Laaksonen Telkkäkuja 8 23500 UUSIKAUPUNKI PÄÄTÖS Pvm Nro 13.08.2013 2013/00153 2013/00153 1 METSÄSTYSLAIN 10 :N MUKAINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Pelastuslaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Pelastuslaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 186 Poistumisturvallisuuden arviointi / Tenholantien yksikkö, Sinivida Oy, Tenholantie 9 HEL 2015-013792 T 09 00 00 Poistumisturvallisuusselvitys 14.12.2015 Päätös Ehdot

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne

Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne 50230K TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne 1-9 2 015 SU34L 01 PKLKÄYNTI 03 ETÄHOITO 04 MUU KÄYNTI 06 VARAUS Summa: Akaa Akaa Summa:

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2011 1 ASIA HAKIJA Osallistumistarjousmenettely Ruukinkosken voimalaitoksen rakentamishankkeessa, Siikajoki Koskienergia Oy

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Turun väestökatsaus maaliskuu 2017

Turun väestökatsaus maaliskuu 2017 Turun väestökatsaus maaliskuu 2017 Tilastokeskuksen tietojärjestelmämuutosten vuoksi maaliskuun väestönmuutostiedot viivästyivät runsaalla kuukaudella. Huhtikuun tilastot valmistuvat 16.6., toukokuun 22.6.

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2005 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2016, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 31.01.2017 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.6.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA Yli kaksi kolmasosaa Varsinais-Suomen vuonna 2013 saamasta muuttovoitosta oli peräisin maahanmuutosta. Maakuntaan ulkomailta muuttaneista puolestaan

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ministeriö on hylännyt hakemuksen niiltä osin kuin se koskee urheilun, musiikin sekä kuva-ja mediataiteen erityisiä koulutustehtäviä.

Ministeriö on hylännyt hakemuksen niiltä osin kuin se koskee urheilun, musiikin sekä kuva-ja mediataiteen erityisiä koulutustehtäviä. Päätös OKM/25/530/2017 26. 10. 2017 Järvenpään kaupunki PL 41 04401 JÄRVENPÄÄ LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehdystä hakemuksesta muuttanut Järvenpään kaupungin lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Turun väestökatsaus heinäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus heinäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus heinäkuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja alueen väestönkehityksestä tammi-heinäkuussa 2017 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja PÄÄTÖS LAPELY/2930/2017 ym päristökeskus

Elinkeino-, liikenne- ja PÄÄTÖS LAPELY/2930/2017 ym päristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja PÄÄTÖS LAPELY/2930/2017 ym päristökeskus 9.11.2017 ASIA Taksilupien kuntakohtaisten enimmäismäärien vahvistaminen Pohjois- Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin LAUSUNNOT JA SELVITYKSET

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2017, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 20.06.2017 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2005 HAKIJAT Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus ASIA Lehtolankosken - Muittarinkosken kalataloudellista kunnostamista

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot