Polku kotiovelta työelämään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polku kotiovelta työelämään"

Transkriptio

1

2 Polku kotiovelta työelämään Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE on Keski-Suomessa sijaitseva ammatillinen oppilaitos. Toiminta-alue kattaa Jyväskylän pohjoispuolella olevan alueen Keski-Suomen maakunnasta. POKElla on toimipaikat Saarijärvellä, Viitasaarella ja Äänekoskella. Nuorten koulutuksessa on noin opiskelijaa. POKE rakentaa nuorille polun kotiovelta työelämän osaajaksi tai jatko-opintoihin. Tuemme jokaisen opiskelijamme etenemistä henkilökohtaisella ohjauksella. Uskomme tekemällä oppimiseen, joten vaalimme lähiopetusta ja työssäoppimista kokeneiden ammattilaisten johdolla. Olemme siellä missä muukin elämä on. 02 POKE järjestää nuorten koulutusta kuudella koulutusalalla. Vuoden yhteishaussa on valittavana 16 perustutkintoa ja niissä 24 osaamisalaa. Puh. (014)

3 Jokainen syy opiskella on hyvä syy Oletko pannut merkille lehtijutut biotuotetehtaasta Äänekoskelle, lähihoitajapulasta tai muuten vain kädentaitojen osaajien eläköitymisestä tulevina vuosina? Tai oletko miettinyt, mitä se tarkoittaa sinun kohdallasi? No, ainakin työtilaisuuksia ammatillisen koulutuksen kautta. Kuulostaa ehkä mainospuheelta, jota se muuten osin onkin. Mutta ei aivan tyhjää puhetta. Niin POKEn alueella kuin muuallakin Suomessa on suuri huoli, mistä osaajia, kun nykyiset tekijät jäävät pois työelämästä. Jos hieman kaivelee tilastoja, huomaa nopeasti, että työelämästä poistuu tulevina vuosina huomattavasti enemmän osaajia kuin uusia valmistuu. Ja uusilta tulijoilta edellytetään vähintään ammatillinen koulutus. Siis nykyään ei pääse töihin ilman vähintään toisen asteen ammatillista koulutusta, toisin kuin ehkä vuotta sitten. 03 Valitsitpa minkä tahansa alan POKEn koulutustarjonnasta, saat mielekästä tekemistä ja taatusti haasteita. Mutta mikä itsesi kannalta tärkeintä, kun saat opinnot suoritettua, sinulla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä omalle alalle joko kotiseudulle tai muualle Suomeen. Ja jos käy niin, että mieli muuttuu opintojen aikana tai niiden jälkeen, voit tarvittaessa kouluttautua uudelle alalle. Sillä joka tapauksessa on varmaa, että tulet opettelemaan useita eri ammatteja tai työtehtäviä tulevaisuudessa. Mutta tämä ensimmäinen koulutus, josta aloitat, on aina se tärkein. Tervetuloa oppimaan! Jouni Kurkela Kuntayhtymän johtaja/rehtori

4 04 Hakeminen Yhteishaku Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistoon haetaan kevään yhteishaussa sähköisesti osoitteessa https://opintopolku.fi. Hakukelpoisia ovat peruskoulun suorittaneet. Lukion oppimäärän suorittaneet hakevat lukiopohjaisille aloituspaikoille. Lisähaku Yhteishaussa vapaiksi jääneitä paikkoja haetaan tulosten julkistamisen jälkeen sähköisesti Opintopolussa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Suorahaku Hakuaikojen ulkopuolella kannattaa kysellä vapaiksi jääneitä ja mahdollisesti vapautuvia paikkoja suoraan yksiköiden opinto-ohjaajilta ja opintosihteereiltä. Opiskelijaksi ottamisesta päättää oppilaitos. Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Kokeet järjestetään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Hakijalle lähetetään kutsu kokeeseen. Harkintaan perustuva valinta Opiskelijaksi voi päästä erityisen syyn vuoksi pistemäärästä riippumatta harkintaan perustuvan valinnan kautta. Perusteina ovat oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten puuttuminen tai todistuksen vertailuvaikeudet. Oppilaitos voi ottaa harkintaan perustuen enintään 30 % perustutkintoon valittavista opiskelijoista. Valinnan tukena voidaan käyttää Oppimisvalmiuksia mittaavaa koetta. Harkinnanvaraisesti hakevan tulee lähettää haun perusteena olevat asiakirjat hakuaikana osoitteeseen: Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Harkinnanvarainen valinta PL Äänekoski Kielikoe Niille hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, järjestetään kielikoe. Kokeella selvitetään, onko hakijalla riittävät valmiudet opetuskielen käyttämiseen. Kielikokeeseen lähetetään kutsu, josta selviää kokeen aika ja paikka. Kielitaidon voi todentaa myös tietyillä arvosanoilla, opinnoilla tai yleisellä kielitutkinnolla. Hakija voidaan jättää valitsematta ammatilliseen perustutkintoon sillä perusteella, että hänellä ei vielä ole riittävää valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen. Terveydelliset tekijät Mikäli sinulla on terveydellisiä rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa ammatinvalintaasi, keskustele niistä huoltajasi, terveydenhoitajan ja lääkärin sekä oppilaanohjaajasi kanssa. Eri alojen terveydentilasuositukset löydät Opintopolusta

5 Joitakin perustutkintoja koskevat erityiset terveydentilavaatimukset, joilla lisätään turvallisuutta ammatillisessa koulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. POKEssa vaatimukset koskevat logistiikan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintoja. Lisätietoja vaatimuksista löydät POKEn www-sivuilta kohdasta Hakeminen. Oppilaitos voi jättää valitsematta opiskelijan, joka ei täytä näiden tutkintojen terveydentilavaatimuksia tai salaa tiedon aiemmasta kielteisestä valintapäätöksestä. Jos opintojen aikana ilmenee, ettei opiskelija täytä terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, oppilaitos voi peruuttaa opiskeluoikeuden. Opiskeluoikeus voidaan myös palauttaa, jos peruuttamisen syitä ei enää ole. Kahden tutkinnon opintoihin hakeminen Kahden tutkinnon (ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto) opintoihin voivat hakea POKEen hyväksytyt opiskelijat. Haku tapahtuu erillisellä hakulomakkeella, joka lähetetään oppilaitokseen hyväksytyille opiskelijoille. 05 VALMA, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus POKE on mukana maakunnallisessa järjestäjäverkostossa. Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta myöhemmin osoitteesta

6 Opinnot ja opiskelu Ammattiin opiskelu on taidon hankkimista käytännönläheisesti harjoitellen. Ammattitaitoon kuuluu myös oikea asenne: vastuullisuus, oma-aloitteisuus, yhteistyökyky, sitoutuminen omiin opintoihin ja motivaatio tekemiseen. Ammatillisessa opiskelussa jokaisen opiskelijan opintopolku muodostuu yksilölliseksi mm. osaamisalavalintojen, valinnaisuuden, työssäoppimisen ja mahdollisten aikaisempien opintojen vuoksi. Ammatillinen perustutkinto 180 osaamispistettä (osp) 06 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 135 OSP Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat Työssäoppiminen (vähintään 30 osaamispistettä) Ammattiosaamisen näytöt YHTEISET TUTKINNON OSAT 35 OSP Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 OSP Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia Paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa Opiskelua tukemassa maksuton ateria asuntola-asuminen opintotuki koulumatkatuki vakuutus luokanvalvoja ja opettajat erityisopetuksen vastuuopettaja opinto-ohjaajat opintosihteerit asuntolanhoitajat kuraattorit terveydenhoitajat ja psykologit

7 Koulutusalat Kaupan ja hallinnon ala Sivut 8 9 Meiltä valmistuu todellisia moniosaajia. Luonnonvara- ja ympäristöala Sivut Meillä rakennetaan ainutlaatuista biotalouden osaamista. 07 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sivut Meiltä valmistuvilla on erinomaiset käytännön valmiudet. Sosiaali- ja terveysala Sivu 14 Meiltä valmistuu hoiva-alan monitaitoisia ammattilaisia. Tekniikan ja liikenteen ala Sivut Meillä opitaan työelämän huippuosaajien johdolla.

8 Kaupan ja hallinnon ala Liiketalouden perustutkinto, merkonomi pk yo joustavaa asiakaslähtöistä ja yrittäjämäistä osaamista tietotekniikan hallintaa oman työn ja taitojen jatkuvaa kehittämistä 08 Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalalla hoitamaan yrityksen monipuolisia taloushallinnon tehtäviä: kirjanpitoa, palkanlaskentaa, laskutusta ja reskontraa suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolisia toimistotehtäviä: asiakirjatuotantoa, sähköistä ja kirjallista viestintää, kokouksia ja asiakastilaisuuksia arvioimaan yrityksen taloudellista tilaa tietämään yritystoiminnan ja yrittäjyyden perusasiat Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalalla hallitsemaan asiakaspalvelussa ja myyntityössä tarvittavia perusasioita. Näitä ovat mm. asiakasryhmien muodostaminen, kilpailukeinojen soveltaminen ja tuloksellinen yritystoiminta suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinointiviestintää mm. lehtimainontaa, suoramainontaa sekä internetmarkkinointia talous- ja toimistopalvelujen osaamisalan suorittanut merkonomi saa perusvalmiudet työskennellä monipuolisissa toimistotehtävissä ja taloushallinnon tehtävissä yrityksissä, yhteisöissä ja julkishallinnossa. asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Työpaikkoina voivat olla eri toimialojen yritykset yksityisellä ja julkisella sektorilla.

9 Kaupan ja hallinnon ala Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi pk yo organisointikykyä, palveluvalmiutta ja ihmistuntemusta pitkäjänteisyyttä ja ongelmanratkaisutaitoa kokonaisuuksien hallintaa ja loogista ajattelukykyä Käytön tuen osaamisalalla opit toimimaan it-tukipalvelutehtävissä hallitsemaan mikrotietokoneiden ja tietoverkkojen ohjelmisto- ja laiteasennuksia opastamaan ja kouluttamaan käyttäjiä ongelmatilanteissa toimimaan it-ylläpito-, tietojärjestelmä- ja hankintaprojekteissa suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia mainos- ja markkinointijulkaisuja toteuttamaan ja ylläpitämään internet- ja verkkopalveluita hallitsemaan internetympäristön viestinnälliset mahdollisuudet yrittäjyyden perusteet 09 Käytön tuen koulutusohjelman suorittanut datanomi voi toimia it-tukihenkilönä, tietoverkkovastaavana, järjestelmäasiantuntijana, it-tuotteiden myyjänä, it-alan yrittäjänä sekä internetpalvelujen tuotantotehtävissä.

10 Luonnonvara- ja ympäristöala Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä pk yo Opiskelijalta edellytetään kiinnostusta kasvituotantoon, maatalousteknologiaan, rakentamiseen, metsätalouteen ja yrittäjyyteen. Maatilatalouden osaamisalalla peltokasvien viljelyä maatalouskoneiden käyttöä ja huoltoa metallitöitä ja maatilarakentamista metsänhoitoa maatalouden talousasioita valinnaisena tuotantoeläintenhoitoa maatalouden kestävää kehitystä Maaseutuyrittäjän työpaikkoja ovat mm. oma yritys, maatalouskonekorjaamot ja huoltoyritykset, maatilojen koneurakointi, eläintilat ja maatilojen lomitustyöt, maatalouskaupat sekä työskentely työntekijänä erilaisilla maatiloilla. 10 Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja Eläintenhoitajan tulee olla vastuullinen ja sitoutunut työhönsä sekä kiinnostunut kehittämään omaa osaamistaan. Eläinten kokonaisvaltainen hyvinvointi edellyttää eläintenhoitajalta säännöllistä työotetta. Yrittäjyys ja asiakaspalvelu painottuvat kaikessa opiskelussa. tuotantoeläinten sekä seura- ja pieneläinten hoitamista käytännön töitä erilaisten eläinten parissa maatalouden perustöitä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja eläintilojen suunnittelua ja rakentamista yrittäjyyttä toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti maataloudessa ja eläintenhoidossa käytettävän teknologian ja ohjelmistojen hyödyntämistä Eläintenhoitajalla on valmiudet perustaa eläintenhoitoalan yritys tai hän voi toimia eläintenhoitajana tai lomittajana maatilalla, kotieläinpuistossa, eläintarhassa, alan tutkimuslaitoksissa, eläinklinikoilla ja muissa eläinalan yrityksissä. pk yo Opiskelu on käytännönläheistä ja tosi kivaa. Opimme täällä monien eläinlajien hoitamista.

11 Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja, metsäenergian tuottaja pk yo Metsurilla on työssään oltava omatoimisuutta ja kiinnostusta luontoa kohtaan. Metsäenergian korjuukoneen kuljettajalta edellytetään hyvää motoriikkaa sekä aloite- ja päätöksentekokykyä. Metsuri metsäpalvelujen tuottajana metsänhoitoa ja puunkorjuuta puunkorjuukoneiden käyttöä ja huoltoa metsästystä ja kalastusta sekä luonnonsuojelua luonnossa liikkumista sekä luonto- ja ympäristörakentamista yrittäjyyttä ja asiakaspalvelua Metsäenergian tuottajana energia- ja ainespuun korjuuta puunkorjuukoneiden käyttöä ja huoltoa turvetuotantoa lämpötuotantoa puusta haketusta ja pilketuotantoa peltoenergian korjuuta yrittäjyyttä ja asiakaspalvelua 11 Metsäenergian osaamisalan opintoihin sisältyy BC-ajolupakoulutus sekä valinnaisena osana Kuljetusalan perustason ammattipätevyys koulutus. Opiskelu on ollut mielestäni mukavaa ja vaihtelevaa. Teemme paljon käytännön harjoituksia, mutta pidämme välillä teoria tunteja. Tilat ja koneet ovat hyviä. Metsuri-metsäpalvelujen tuottajan työpaikka voi olla yksityisten metsätalous- ja koneyrittäjien, Metsähallituksen, metsänhoitoyhdistysten, kuntien ja metsäteollisuuden palveluksessa tai metsäpalveluyrittäjänä. Metsäenergian tuottaja työllistyy kuljettajaksi koneyrityksiin ja lämpölaitoksiin tai hän voi toimia kone- ja lämpöyrittäjänä.

12 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki pk yo 12 myönteistä palveluasennetta yhteistyökykyä omatoimisuutta joustavuutta ja ripeyttä hyvää käytöstä ja siisteyttä Perusopinnoissa perehdyt ruuanvalmistukseen ja leivontaan, asiakaspalveluun ja tarjoiluun sekä yritystoimintaan ja myyntiin. Opit ravitsemusta ja tutustut erilaisiin ruokakulttuureihin. Äänekoskella voit suuntautua à la carte ruoanvalmistukseen henkilöstöravintolatoimintoihin suurkeittiön ruokatuotantoon kahvilapalveluihin tilaus- ja juhlaruokien valmistamiseen tilaus- ja jakelupalveluihin kahviloihin ravintoloihin henkilöstöravintoloihin kouluihin, päiväkoteihin, sairaaloihin ja varuskuntiin juhla- ja pitopalveluyrityksiin Ammatin teoriaa ja käytännön harjoituksia on sopivasti. Työssäoppimisjaksoilla pääsemme oppimaan ammattia oikeassa työympäristössä. Voimme lähteä työssäoppimaan vaikka ulkomaille. Viitasaarella voit suuntautua kahvilapalveluihin pikaruokapalveluihin tilaus- ja juhlaruokien valmistamiseen

13 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kodinhuoltaja pk yo ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, ihmistuntemusta, sosiaalisuutta, joustavuutta ja palveluhenkisyyttä luotettavuutta ja neuvokkuutta sekä tilanneherkkyyttä sopeutumista vaihteleviin työaikoihin ja työtahtiin Opinnot koostuvat ateria- ja kahvituspalveluista, puhtaanapito- ja tekstiilihuoltopalveluista sekä hoiva- ja hyvinvointipalveluista. Kodinhuoltajan työpaikkoina ovat esimerkiksi: kotipalveluyritykset palvelukodit ja muut kodinomaiset laitokset (vanhainkodit, päiväkodit, terveyskeskukset, kuntoutumiskodit) kotitaloudet 13 Myös yrittäjäksi ryhtyminen on mahdollista. Opiskelu on rentoa ja mielekästä. Opiskelemme omaan ammattiin liittyviä aineita ja teemme niihin liittyviä käytännön töitä. Käytännön töissä on helpompi oppia oman ammatin tehtäviä kuin luokassa istumalla

14 Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja pk Ylioppilaat hakevat aikuiskoulutukseen 14 hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja pitkäjänteisyyttä, vastuullisuutta ja luotettavuutta kasvun tukemista ja ohjaamista, ihmisen kasvua ja kehitystä hoito- ja huolenpitotyön toimintoja anatomiaa, aseptiikkaa, ensiapua ja lääkehoitoa kohtaamaan erilaisia, tuen tarpeessa olevia ihmisiä kuntoutumisen ja toimintakykyisyyden tukemista ja ohjaamista suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän keskeiset periaatteet Valinnaisuus lähihoitajan opinnoissa Osaamisalavalinta toisen vuoden keväällä tehdään seuraavista kuntoutus lasten ja nuorten hoito ja kasvatus mielenterveys- ja päihdetyö sairaanhoito ja huolenpito vammaistyö vanhustyö Taide- ja ilmaisupainotteisuus Opintojen valinnaisuutta voi käyttää taide- ja ilmaisupainotteisiin opintoihin, mikäli opintonsa aloittavissa on riittävä määrä kiinnostuneita. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Alaa koskevat terveydentilavaatimukset löydät POKEn www-sivuilta Nuorten koulutus/perustutkinnot/sosiaali- ja terveysala. päiväkoteihin terveyskeskuksiin ja sairaaloihin vanhainkoteihin ja palvelukeskuksiin kotihoitoon kuntoutusyksiköihin asumispalveluyksiköihin hoitokoteihin Kaikille yhteinen valinnainen tutkinnon osa Kaikille yhteisenä valinnaisena tutkinnon osana valitaan toisen vuoden keväällä vanhusten kotihoito ja huolenpito paikallisesti tarjottava sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osa

15 Tekniikan ja liikenteen ala Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja pk yo oma-aloitteisuutta, ahkeruutta, ajanhallintakykyä kiinnostusta kehittyvään tekniikkaan asiakaspalveluhenkisyyttä ja yhteistyökykyä vastuullista asennetta ja joustavuutta henkilöautojen määräaikaishuollot, korihuollot yleisiä asennus- ja korjaustöitä, katsastuskunnostuksia sähkö- ja polttoainejärjestelmien huollot, säädöt ja vianmääritykset erilaisilla testauslaitteilla alusta- ja hallintalaitteiden, moottorin, mekaanisen vaihteiston ja voimansiirron vianmäärityksiä, huoltoja ja korjauksia 15 autoliikkeisiin ja autokorjaamoille varaosamyyntitehtäviin

16 Tekniikan ja liikenteen ala Kone- ja metallialan perustutkinto, koneenasentaja ja levyseppähitsaaja pk yo kädentaitoja, tarkkuutta ja hahmottamiskykyä loogista ajattelukykyä kiinnostusta koneiden ja laitteiden käyttöön ja tekniikkaan vuorovaikutustaitoja 16 ensimmäisenä vuonna asennuksen ja automaation, koneistuksen, hitsauksen ja levytöiden perustyöt koneistuksessa valmistamaan koneiden osia käyttäen erilaisia työkaluja ja työstökoneita koneenasennuksessa valmistamaan, kokoamaan ja huoltamaan työpiirustusten mukaisia koneita ja laitteita levytöissä ja hitsauksessa metallimateriaalien leikkauksen, särmäyksen sekä hionta- ja hitsausmenetelmät valmistamaan levy- ja teräsrakennetöitä työpiirustusten ja laatuvaatimusten mukaisesti ohjelmoimaan ja käyttämään CNC-ohjattuja koneistus- ja levytyökoneita kunnossapitoasennuksessa vastaamaan itsenäisesti ja ryhmässä koneiden ja laitteiden asennuksesta ja huollosta metallituotetehtaisiin konepajoihin asennusliikkeisiin tehtaiden kunnossapito-osastoille

17 Tekniikan ja liikenteen ala Logistiikan perustutkinto, auton kuljettaja ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja pk yo ahkeruutta, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta asiakaspalvelutaitoja ja säännöllisiä elämäntapoja lastaamaan, kuljettamaan ja purkamaan erilaisia kuormia huolehtimaan kuljetusasiakirjoista ja huoltamaan kuljetuskalustoa kuljettamaan puutavaraa metsästä tehtaille kuljettamaan valmistuotteita satamiin, maitoa meijeriin, kemikaaleja tai polttonesteitä teollisuuslaitoksiin ja huoltoasemille Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Terveydentilavaatimukset löydät POKEn www-sivuilta Nuorten koulutus/perustutkinnot/logistiikka. kuorma- tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtäviin kotimaahan tai ulkomaille jakeluauton kuljettajaksi 17

18 18 Tekniikan ja liikenteen ala Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja pk yo kiinnostusta koneiden ja laitteiden käyttöön ja tekniikkaan prosessien ja laadun valvonnan hallintaa yhteistyötyötaitoja ongelmanratkaisukykyä turvallisuus- ja ympäristöasioiden tärkeyden ymmärtämistä erilaisten tuotteiden valmistusprosesseja valmistusprosessien ohjausta, valvontaa ja hallintaa käynnissäpitotaitoja sekä häiriötilanteiden selvittämistä automaatiolaitteiden käyttämistä ja huoltamista mekaanisen kunnossapidon perusteet levy- ja sahateollisuuteen paperi-, kartonki- ja selluteollisuuteen kemianteollisuuteen biotuote- ja -polttoaineteollisuuteen voimalaitoksiin Puualan perustutkinto, puuseppä pk yo kädentaitoja päättelykykyä kykyä toimia ryhmässä ja sosiaalisia taitoja asennetta ja yrittäjyyshenkeä puualan työstökoneiden käyttöä ja huoltoa puu- ja rakennusteollisuudessa käytettävät materiaalit huonekalu- ja rakennuspuusepän käyttämät tekniikat tietokoneavusteista suunnittelua ja CNC-tekniikkaa yrittäjyyttä kalustetoimittajien tuotanto- ja asennustehtäviin rakennuskohteiden viimeistelytehtäviin huonekaluteollisuuden kokoonpano-, viimeistely- ja pintakäsittelytehtäviin ikkuna- ja oviteollisuuteen tuotanto- ja pintakäsittelytehtäviin sahojen ja höyläämöiden tuotantotehtäviin CNC-koneistajaksi alan yrityksiin tai puualan yrittäjäksi Osaamisala on kemiantekniikka 1.8. alkaen.

19 Tekniikan ja liikenteen ala Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja pk yo sopeutumista vaihteleviin työolosuhteisiin monipuolisia käden taitoja, tarkkuutta ja vastuullisuutta vuorovaikutustaitoja perustustyöt ja runkovaiheen työt valinnaisina sisävalmistusvaiheen kirvestyöt, ulkoverhous- ja kattotyöt, muuraustyöt, laatoitus ja korjausrakentaminen rakennusliikkeisiin rakennustarvikeliikkeisiin rakentamaan uutta ja korjaamaan vanhaa 19 Syksyllä rakennusalan ryhmät alkavat Laukaassa, Saarijärvellä, Viitasaarella ja Äänekoskella.

20 Tekniikan ja liikenteen ala Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja ja automaatioasentaja pk yo sähkötyöturvallisuusmääräysten noudattamista alan kehityksen seuraamista käden taitoja ja loogista ajattelua itsenäistä työskentelyä ja yhteistyökykyä 20 sähköalan perusosaamista sähkö- ja työturvallisuutta sähköasentajana kiinteistöjen ja sähköverkostojen asennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä automaatioasentajana teollisuuden erilaisten säätö-, kappaletavara- ja valvomojärjestelmien tuntemusta, robotiikkaa sekä niiden asennukseen ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusliikkeisiin teollisuuteen sähkönjakeluun ja -siirtoon

21 Tekniikan ja liikenteen ala Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja pk yo sopeutumista vaihteleviin työolosuhteisiin asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja hyviä kädentaitoja itsenäistä työskentelyä vesijohto-, viemäri- ja lämmitysverkoston putkistoasennuksia putkihitsaustöitä piirustusten ja työselitysten lukemista LVI-järjestelmien mittaus- ja säätötöitä pientalojen ilmanvaihtoasennuksia asennus- ja huoltoliikkeisiin vesi- ja viemärilaitoksille, kaukolämpölaitoksiin kiinteistönhoitotehtäviin teollisuuden LVI-kunnossapitoon 21

22 Tekniikan ja liikenteen ala Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja pk yo 22 monipuolista kiinnostusta tietotekniikkaan ja tietoliikenteeseen sekä langattomaan viestintään loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä kielitaitoa oma-aloitteisuutta, huolellisuutta ja ympäristövastuullisuutta liiketaloudellista ajattelua sähkö- ja elektroniikka-alan perusosaamisen tietokoneiden asennuksia ja huoltoa tietoverkkojen ja järjestelmien rakentamista ja huoltoa turvalaiteasentamista tietokone-, tietoliikenne- ja elektroniikka-alan yrityksiin teollisuuteen sairaaloihin huoltoliikkeisiin

23 Yhteishaussa TOIMIPAIKKA JA OPINTO-OHJAAJA AMMATTI PERUSTUTKINTO OSAAMISALA Äänekoski Opinahjo Sirpa Murtolahti, puh. (014) Merkonomi Liiketalouden pt Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Datanomi Tieto- ja viestintätekniikan pt Käytön tuki Äänekoski Opinahjo Lähihoitaja Sosiaali- ja terveysalan pt Kuntoutus Hannele Lindstrand, puh Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus Mielenterveys- ja päihdetyö Sairaanhoito ja huolenpito Vammaistyö Vanhustyö Äänekoski Piilola Ajoneuvoasentaja Autoalan pt Autotekniikka Markku Lahtinen, puh Automaatioasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan pt Sähkö- ja automaatiotekniikka Leena-Marja Jäspi, puh ICT-asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt Tieto- ja tietoliikennetekniikka Kokki Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt Kokki Koneenasentaja Kone- ja metallialan pt Valmistustekniikka Prosessinhoitaja Prosessiteollisuuden pt Kemiantekniikka Putkiasentaja Talotekniikan pt Putkiasennus Puuseppä Puualan pt Teollisuuspuuseppä Sähköasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan pt Sähkö- ja automaatiotekniikka Talonrakentaja Rakennusalan pt Talonrakennus Saarijärvi Eläintenhoitaja Maatalousalan pt Eläintenhoito Sari Kemppainen, puh Maaseutuyrittäjä Maatalousalan pt Maatilatalous Saarijärvi Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Metsäalan pt Metsätalous Pirkko Riekko, puh Metsäenergian tuottaja Metsäalan pt Metsäenergian tuotanto Viitasaari Kodinhuoltaja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt Kotityöpalvelut Sari Paananen, puh Kokki Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt Kokki Viitasaari Autonkuljettaja Logistiikan pt Kuljetuspalvelut Juha Kuulasmaa, puh Levyseppähitsaaja Kone- ja metallialan pt Valmistustekniikka Talonrakentaja Rakennusalan pt Talonrakennus Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Logistiikan pt Kuljetuspalvelut 23 Sähköpostit:

24 Kinnula Pihtipudas Kivijärvi Viitasaari Kyyjärvi Kannonkoski Karstula Äänekoski Saarijärvi Konnevesi Multia Uurainen Laukaa Saarijärvi Uuraistentie 240, (014) Luonnonvara- ja ympäristöala Viitasaari Teollisuustie 12 14, (014) Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekniikan ja liikenteen ala Äänekoski Opinahjo Opinahjontie 1, (014) Kaupan ja hallinnon ala Sosiaali- ja terveysala Äänekoski Piilola Piilolantie 17, vaihde (014) Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekniikan ja liikenteen ala Puh. (014) BRAND UNITED

Hakijan opas 2014. Tee elämäsi opintomatka. www.poke.fi

Hakijan opas 2014. Tee elämäsi opintomatka. www.poke.fi Hakijan opas 2014 Tee elämäsi opintomatka. www.poke.fi Tervetuloa POKEen! Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus POKE on Keski-Suomessa sijaitseva ammatillinen oppilaitos. Toiminta-alue kattaa Jyväskylän

Lisätiedot

Hakijan opas 2012. Tee elämäsi opintomatka. www.poke.fi

Hakijan opas 2012. Tee elämäsi opintomatka. www.poke.fi Hakijan opas 2012 Tee elämäsi opintomatka. www.poke.fi Tervetuloa POKEen! Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus POKE on Keski-Suomessa sijaitseva ammatillinen oppilaitos. Toiminta-alue kattaa Jyväskylän

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015. Osaamisen polkuja.

HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015. Osaamisen polkuja. HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015 Osaamisen polkuja. Sisältö TERVETULOA AMIKSEEN! Ammatillinen koulutus on tehokas ja nopea väylä käytännönläheiseen työhön. Koulutuksen suosio on kasvanut

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan Taitoa työelämään osaamista tulevaan w w w. s a s k y. f i 2011 www.sasky.fi opintoihin hakeutuvan opa s 2011 1 o p i n t o i h i n h a k e u t u va n o pa s sasky Taitoa työelämään 4 sasky ammatillisen

Lisätiedot

yhteishaku loistava TULEVAISUUS! 24.2. 17.3.2015 haku www.opintopolku.fi

yhteishaku loistava TULEVAISUUS! 24.2. 17.3.2015 haku www.opintopolku.fi yhteishaku 24.2. 17.3.2015 haku www.opintopolku.fi NUORTEN KOULUTUKSET 2015 Perustutkinnot Kansanopistolinjat Valmentava koulutus loistava TULEVAISUUS! KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Kokkola Kälviä Kannus

Lisätiedot

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015 Mikä sinusta tulee isona? Hakijan opas 2015 Aikuinen, vilkaise tämä SISÄLTÖ HAKEMINEN SAMIIN... 4 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSIÄ... 6 YHTEISHAUN AIKATAULU 2015... 7 ETUUDET SAMISSA... 8 SAVONLINNAAN

Lisätiedot

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS www.poke.fi Luonnonvara- ja ympäristöala Uuraistentie 240, 43130 TARVAALA, puh. (014) 5192 600 SISÄLTÖ Johdanto... 1 1. POKE, luonnonvara- ja ympäristöala... 2 2. Yleistä

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS 2015 Perustutkintoja, oppisopimuskoulutusta, lukiokoulutusta, valmentavaa koulutusta

HAKIJAN OPAS 2015 Perustutkintoja, oppisopimuskoulutusta, lukiokoulutusta, valmentavaa koulutusta HAKIJAN OPAS 2015 Perustutkintoja, oppisopimuskoulutusta, lukiokoulutusta, valmentavaa koulutusta AMMATILLISEN KOULUTUKSEN INFOILTA ti 25.11.2014 klo 17.30 19.30 Ståhlberginkatu 4 A, Lahti 1. krs (auditorio)

Lisätiedot

Hyrian nuorten ammatillinen koulutustarjonta

Hyrian nuorten ammatillinen koulutustarjonta Hyrian nuorten ammatillinen koulutustarjonta 1 Sisältö Monipuolisempaa meininkiä 4 Ajoneuvoasentaja 6 Automaatioasentaja 8 Autonkuljettaja 10 Datanomi 12 Eläintenhoitaja 14 ICT-asentaja 16 Kokki 18 Koneistaja

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2014 2015 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2014

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2014 Mikä sinusta tulee isona? Hakijan opas 2014 Aikuinen, vilkaise tämä SISÄLTÖ HAKEMINEN SAMIIN... 4 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSIÄ... 6 YHTEISHAUN AIKATAULU 2014... 7 ETUUDET SAMISSA... 8 SAVONLINNAAN

Lisätiedot

Etelä-Savon ammattiopisto HAKIJAN OPAS

Etelä-Savon ammattiopisto HAKIJAN OPAS Etelä-Savon ammattiopisto HAKIJAN OPAS 2015 Eturivin taitajaksi Esedusta Ammatillinen koulutus tarjoaa sinulle avaimet suoraan ammattiin. Opiskelu on käytännönläheistä ja työpainotteista. Opiskelujen päätteeksi

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset LUKUVUOSI 2015 2016 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmä Sisältö Yliopistot ammattikorkeakoulut Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella...

Lisätiedot

amis Kokkolan ammattiopisto

amis Kokkolan ammattiopisto amis Kokkolan ammattiopisto Kokkolan ammattiopisto tulevaisuutta rakentamassa Kokkolan ammattiopisto tarjoaa koulutusta nuorille ja aikuisille nykyaikaisessa ja jatkuvasti uudistuvassatoisen asteen ammatillisessa

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymän KOULUTUSOPAS. sasky.fi

Sastamalan koulutuskuntayhtymän KOULUTUSOPAS. sasky.fi Sastamalan koulutuskuntayhtymän KOULUTUSOPAS sasky.fi SISÄLTÖ 3 SASKYn oppilaitokset 4-5 SASKYn koulutukset 6 Valma- ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Tekniikan ja liikenteen ala 7 Ajoneuvoasentaja

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot 5 Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2013 2014 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa.

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa. 2011-2012 Tervehdys...3 Hyviä vaihtoehtoja riittää...4 Porin koulutustarjonta on kattava...5 Työ vaatii tekijältään tietoja, taitoja ja oikeaa asennetta...6 Opiskelu lukiossa...7 Opiskelu ammatillisessa

Lisätiedot

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa.

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa. 2012 Tervehdys...3 Hyviä vaihtoehtoja riittää...4 Porin koulutustarjonta on kattava...5 Työ vaatii tekijältään tietoja, taitoja ja oikeaa asennetta...6 Opiskelu lukiossa...7 Opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa...8

Lisätiedot

Ammatteja kaikille käsille

Ammatteja kaikille käsille Hakijan opas lukuvuodelle 2015 2016 Ammatteja kaikille käsille Valmistutko peruskoulusta keväällä 2015? Voit hakea opiskelemaan Stadin ammattiopistoon kevään yhteishaussa 2015. Hyvä vaihtoehto on myös

Lisätiedot

AMMATILLINEN KOULUTUS SALPAUKSESSA LUKIO-OPINNOT SALPAUKSESSA

AMMATILLINEN KOULUTUS SALPAUKSESSA LUKIO-OPINNOT SALPAUKSESSA Hakijan opas 2011 2 AMMATILLINEN KOULUTUS SALPAUKSESSA Auto ja logistiikka Estraditaide Kauneudenhoito Kieli- ja kulttuurikoulutus Kiinteistöpalvelut Kone ja metalli Kotitalous Kulta ja kaiverrus, metallikalusteet

Lisätiedot

Hakijan opas lukuvuodelle 2014 2015

Hakijan opas lukuvuodelle 2014 2015 Hakijan opas lukuvuodelle 2014 2015 Hakijan opas lukuvuodelle 2014 2015 Haluatko löytää oman ammatin ja tien työelämään? Tervetuloa Stadin ammattiopistoon. Lue hyviä käytännön ideoita opiskeluun Tämän

Lisätiedot

PILKE. Opiskelija NOVIDASSA. uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto novida

PILKE. Opiskelija NOVIDASSA. uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto novida Opiskelija 2014 PILKE uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto novida NOVIDASSA - on ajantasainen oppimisympäristö - on monipuolinen valikoima opintoja - opit tekemällä ja saat ammatin - voit osallistua

Lisätiedot

Koulutustarjonta. www.vao.fi

Koulutustarjonta. www.vao.fi VAASAN AMMATTIOPISTO VASA YRKESINSTITUT Koulutustarjonta 2012 www.vao.fi On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan ammattiopisto on monialainen toisen asteen oppilaitos, jossa opiskelee n. 2000 nuorta.

Lisätiedot

www.loimaa.lskky.loimaa.lskky.fi.fi Tämä opas on tarkoitettu Loimaan ammatti- ja aikuisopiston koulutustarjonnan esittelyyn ja oppaaksi hakijoille. Esiteltävään, yleensä elokuussa alkavaan koulutukseen,haetaan

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto. Hakijan opas lukuvuodelle 2013 2014

Stadin ammattiopisto. Hakijan opas lukuvuodelle 2013 2014 Stadin ammattiopisto Hakijan opas lukuvuodelle 2013 2014 Hakijan opas lukuvuodelle 2013 2014 Tervetuloa opiskelemaan ammattilaiseksi! Ammatillinen koulutus on hyvä valinta. Ammatillinen koulutus antaa

Lisätiedot

Mahdollisuuksien talo

Mahdollisuuksien talo Mahdollisuuksien talo Hakijan opas 2015 2016 SISÄLTÖ Opiskelu Validia Ammattiopistossa 3 Ammatillinen koulutus muutoksessa 4 Koulutustarjonta 2015 2016 5 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

Tampereen ammattiopisto ja lukiot

Tampereen ammattiopisto ja lukiot KoulutusopaS 2010 2011 Tampereen ammattiopisto ja lukiot Tampereen ammattiopisto ja lukiot Koulutusopas 2010 2011 Julkaisija Toisen asteen koulutus, Tampere 2009 Työryhmä Jaana Soini, Toisen asteen koulutus

Lisätiedot

www.loimaa.lskky.loimaa.lskky.fi.fi Tämä opas on tarkoitettu Loimaan ammatti- ja aikuisopiston koulutustarjonnan esittelyyn ja oppaaksi hakijoille. Esiteltävään, yleensä elokuussa alkavaan koulutukseen,

Lisätiedot

ammattiopisto Halikon lukio Kosken lukio Paimion lukio Perniön lukio Salon aikuislukio Salon lukio

ammattiopisto Halikon lukio Kosken lukio Paimion lukio Perniön lukio Salon aikuislukio Salon lukio mattiopisto Livia Salon seudun ammattiopisto Halikon lukio Kosken lukio Paimion lukio Perniön lukio Salon uislukio Salon lukio Someron lukio Ammattiopisto Livia Salon seudun ammattiopisto Halikon lukio

Lisätiedot

uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto novida

uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto novida O p i s ke lija Pilke 2013 uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto novida - on ajantasainen oppimisympäristö - on monipuolinen valikoima opintoja - opit tekemällä ja saat ammatin - voit osallistua erilaisiin

Lisätiedot