BREDANNIITYNKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BREDANNIITYNKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA"

Transkriptio

1 LIITE 1. BREDANNIITYNKUJAN RAKENTAMINEN

2 2 (28) Bredanniitynkujan sijainti

3 3 (28) 0 RAKENNUSHANKE RAKENNUTTAJA RAKENNUSKOHDE RAKENNUSKOHDE JA -PAIKKA TUTUSTUMINEN RAKENNUSPAIKKAAN URAKKAMUOTO JA SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAAJUUS URAKKAMUOTO MAKSUPERUSTE URAKKASUHTEET URAKKA JA SEN SISÄLTÖ URAKKA SIVU-URAKAT RAKENNUTTAJAN HANKINNAT JA ERILLISURAKAT URAKKARAJAT TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA YHTEISTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET TYÖAIKATAULU TURVALLISUUS TYÖMAAJÄRJESTELYT Työalueet Katuvalaistuksen rakentaminen Operaattorit ja Caruna Purettavat vesihuoltoltolinjat, kaivot ja työn aikainen haitta sekä muut vesihuollon vaatimukset Tarkennusta vihertöihin Liikenne Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet ERITYISET KATSELMUKSET JA MITTAUKSET LUVAT JA ILMOITUKSET LAATU LAADUNVARMISTUS URAKOITSIJAN LAADUNVALVONTA VAIHTOEHTOISET TUOTTEET TARKKAILUTOIMENPITEET YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖN SUOJELU IRROTETTAVAT AINEKSET JA PURKUJÄTE Maa-, kivi- ja puuaines Raivaus- ja purkujäte TÄRINÄN AIHEUTTAMAT HAITAT ASIAKIRJAT TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS ASIAKIRJOJEN JULKISUUS MÄÄRÄ- JA MUUTOSHINTALUETTELO SUUNNITELMAT JA NIIDEN TOIMITTAMINEN Rakentamisessa huomioitavaa URAKAN AIKAMÄÄRÄYKSET TÖIDEN ALOITUS JA LOPETUS... 18

4 4 (28) 8.2 TYÖAIKA VIIVÄSTYMINEN VASTUUVELVOITTEET TAKUUAIKA URAKOITSIJAN VAKUUDET VAKUUTUKSET RAKENNUTTAJAN VAKUUDET VASTUU KOLMANNELLE OSAPUOLELLE RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Maksuerätaulukko Maksuaika ja viivästyskorko HINTASIDONNAISUUS MUUTOS- JA LISÄTYÖT VALVONTA RAKENNUTTAJAN ORGANISAATIO JA VALTUUDET RAKENNUTTAJAN VALVONTA RIIPPUMATON LAADUNVALVOJA SUUNNITTELIJAN LAADUNVALVONTA TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET URAKOITSIJAN ORGANISAATIO JA VALTUUDET TYÖVOIMA TYÖMAAPÄIVÄKIRJA TYÖMAAKOKOUKSET URAKOITSIJOIDEN YHTEISET TOIMITUKSET VIRANOMAISTARKASTUKSET SIVUVELVOLLISUUDET VASTAANOTTOMENETTELY YLEISTÄ KELPOISUUDEN TOTEAMINEN Jätevesiviemärin ja hulevesiviemärin vaatimusten mukaisuuden osoittaminen Vesijohdon vaatimusten mukaisuuden osoittaminen VASTAANOTTOTARKASTUS Vastaanoton ennakkotarkastus Vastaanottotarkastus URAKKASUORITUKSEN TARKASTUS TARKASTUSKUSTANNUKSET TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS TAKUUTARKASTUS ERIMIELISYYDET URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET TARJOUKSEN HYLKÄÄMINEN TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET TARJOUS TARJOUKSEEN LIITETTÄVÄT TODISTUKSET PÄÄURAKOITSIJALLE TILAAJAN ASETTAMAT KELPOISUUSVAATIMUKSET Selvitys yrityksen referensseistä Selvitys yrityksen henkilöstön kokemuksesta ja työhistoriasta Yrityksen taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne... 28

5 5 (28) 0 RAKENNUSHANKE 0.1 Rakennuttaja Kauniaisten kaupunki

6 6 (28) 1 RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde ja -paikka Rakennuskohteen sijainti on esitetty edellä olevassa kuvassa. Rakennuskohde käsittää olemassa olevan kadun parannustyön ja jatkamista noin 150 metrillä puistoon, vesihuollon saneerauksen ja uuden rakentamisen, hulevesiviivytysaltaan rakentamisen, sekä valaistuksen rakentamisen suunnitelmien mukaan. Kaikki rakennettavat ja saneerattavat vesihuoltojärjestelmät sekä kadut tehdään täysin valmiiksi rakenteiksi vihertöineen ja valaistuksineen (poislukien kadun asfaltointi ja reunakivet). 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut urakkakohteeseen ja siellä vallitseviin olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista. Yhteyshenkilönä toimivat Kauniaisten kaupungista Tapani Aarni, puh , Jaakko Koivunurmi, puh tai Lennart Långström, puh URAKKAMUOTO JA SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana urakan päätoteuttajana. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Seuraavat kokonaishintaan sisältyvät työsuoritukset tehdään yksikköhintaisina. - Pilaristabilointi 600 mm mtr - Väliaikainen teräsponttiseinä m2tr - Teräsponttiseinien kalliotapit asennettuna 384 kpl. Todelliset määrät mitataan sekä todetaan yhteisesti, ja urakkahintaa muutetaan tarjouksen mukaisella yksikköhinnalla. Muita massamääriä ei tällöin tarkisteta. Urakan yksikköhintaisissa osuuksissa noudatetaan YSE:n Urakkasuhteet Rakennuttaja on sopimussuhteessa suoraan urakoitsijaan. Kaikki rakennustyöhön liittyvät muut urakoitsijat ovat urakoitsijan aliurakoitsijoita. Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijalle. Urakoitsijan on ilmoitettava alihankkijat ja aliurakoitsijat hyväksyttäväksi YSE 7 mukaisesti. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijat (YSE 7 ).

7 7 (28) 3 URAKKA JA SEN SISÄLTÖ 3.1 Urakka 3.2 Sivu-urakat Bredanniitynkuja on päättyvä tonttikatu, jota jatketaan noin 150 m. Nykyistä katua levennetään ja sen itäpuolelle rakennetaan 2 m leveä jk+pp -tie. Kadun katuluokka on 5 ja kunnossapitoluokka 3. Urakkaan kuuluu lisäksi vanhan vesihuollon saneerausta ja uuden vesihuollon rakentamista sekä hulevesialtaan ja -uoman rakentaminen istutuksineen puistosuunnitelmien mukaisesti ja valaistuksen rakentaminen valaistussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmista poiketen, kadun asfaltointi ja reunakivet jätetään rakentamatta. Työt tehdään urakkasopimuksen ja siinä noudatettavaksi määrättyjen sopimusasiakirjojen mukaisesti tehtyinä, hankintoineen ja valmiina tilaajalle luovutuskuntoon saatettuna. Lisäksi rakennusurakkaan katsotaan sisältyväksi työmaan johtovelvollisuudet ja työmaapalvelut. Urakkaan kuuluvat kaikki suoritukset, joita sovitun työntuloksen aikaansaaminen edellyttää tehtäväksi lukuunottamatta hankintoja ja töitä, jotka tässä urakkaohjelmassa on ilmoitettu kuuluvaksi jollekin muulle kuin urakoitsijalle. Urakkaan sisältyvät työt ja hankinnat on esitetty työselostuksessa, tässä urakkaohjelmassa ja tarjouspyynnössä. Rakennusurakassa ei ole sivu-urakoita. 3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Vesihuoltolinjojen tarkastukset, HSY:n vesihuolto suorittaa allaolevat työt: - vastaa vesihuoltoon liittyvästä tiedottamisesta tiedotusvälineille - vastaa vesikatkoista tiedottamisesta kiinteistöille - rakennetun verkon sulkuventtiilien toimivuuden tarkastamisen ennen liitostöiden tekemistä - osoittaa paikat, joista urakoitsija saa työn aikana korvauksetta verkostovettä urakkaan (urakoitsija vastaa veden toimituksesta työkohteeseen) - suorittaa urakoitsijan vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin tilaaman vesijohdon liitostyön paineelliseen verkkon - suorittaa urakoitsijan vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin tilaaman vesijohdon tonttijohtojen liitostyön - suorittaa urakoitsijan vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin tilaaman vesijohdon painekokeen - suorittaa urakoitsijan vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin tilaaman vesijohdon huuhtelun - suorittaa urakoitsijan vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin tilaaman vesijohdon desinfioinnin - ottaa vesijohtojen käyttöönottonäytteen - suorittaa urakoitsijan vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin tilaaman viemäreiden peilauksien, kuvauksien ja tiiveyskokeiden tekemisen 3.4 Urakkarajat Urakkarajat on esitetty asemapiirroksessa.

8 8 (28) Urakan laajempi kuvaus on esitetty kohteen työselostuksessa ja asemapiirroksessa. Urakkaan sisältyy kohteen asiakirjojen mukaiset työt. Materiaalien suojaukset ja siirrot työmaalla kuuluvat urakoitsijalle hankinnan toteuttajasta riippumatta. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 4.2 Työaikataulu Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimussuhteen syntymisestä. Urakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta. Työmaakilven (2 kpl) tekstitys tulee olla sekä suomeksi että ruotsiksi. 4.3 Turvallisuus Urakoitsijan on esitettävä alustava työaikataulu sopimusneuvottelussa. Lopullinen aikataulu on toimitettava rakennuttajalle urakkasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Työaikatauluun on merkittävä mahdollisten aliurakoitsijoiden työt, rakennuttajan erillishankinnat sekä työmaan kuljetus- ja liikennejärjestelyt. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti työmaakokouksessa sopimalla. Urakoitsijan on laadittava työmaan työturvallisuusopas, joka annetaan jokaiselle työmaan työntekijälle työhönopastuksen yhteydessä. 4.4 Työmaajärjestelyt Työalueet Rakennuttaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työn suoritukselle välttämättömät alueet. Urakoitsija saa perustaa tukikohtansa tälle urakka-alueelle, elleivät muut urakka-asiakirjat aseta sille estettä. Tukikohdan järjestelystä on sovittava rakennuttajan kanssa. Urakka-alue on suojattava ulkopuolisilta henkilöiltä viranomaisten antamien ohjeiden ja työsuojeluohjeiden mukaan.

9 9 (28) Työn aikana kunnossapidettävät väylät urakka-alueella ja työmaajärjestelyt Urakoitsija vastaa kustannuksellaan lähikatujen ja teiden työnaikaisesta kunnossa- ja puhtaanapidosta (sis. mm. pölynsidonnan ja harjauksen) siltä osin, kun kunnossapitotarve aiheutuu urakoitsijan maansiirto- tai huoltoliikenteestä Katuvalaistuksen rakentaminen Urakoitsija hankkii kustannuksellaan kaikki uuden katuvalaistuksen rakentamiseen tarvitsemansa materiaalit ja suunnitelmissa merkityt suojaputket, sekä muut suojaputket. Valaistuksen rakentamisesta on laadittu erillinen työkohtainen työselostus Operaattorit ja Caruna Yleistä katselmuksesta ja töiden sovittamisesta Kaapeli- ja johtolinjasiirtojen osalta pidetään ennen töiden aloittamista kaapeleiden omistajien kanssa yhteiskatselmus, jossa sovitaan poistettavista, siirrettävistä ja säilytettävistä kaapeleista suojaputkineen tai kouruineen. Urakoitsijan tulee urakan alkaessa sopia toteutusaikataulusta operaattoreiden sekä Carunan kanssa ja huolehtia siitä, että toteutusaikataulussa pysytään ja urakka valmistuu urakkasopimuksen mukaiseen määräaikaan mennessä. Urakkaan kuuluvat tehtävät, maakaapelit ja ilmajohdot Urakoitsija tekee ja tilaa kustannuksellaan kaikki urakassa tehtävät operaattoreiden ja Carunan maakaapeleiden purkamiset, väliaikaiset ja pysyvät siirrot kaikkine töineen ja hankintoineen varoitusnauhoineen, vetolankoineen ja suojatulppien asennuksineen huomioiden urakkaohjelmassa sanotut täsmennykset sekä kuljettaa kustannuksellaan pois kaikki purkamansa ylimääräiset materiaalit. Lisäksi urakkaan kuuluu maadoituskuparin asentaminen kaivantoon. Edellä mainittu määrittely koskee myös Carunan 20 kv:n maakaapeleita. Carunan ja operaattoreiden kaapelisuojaputkien tulee olla yhtenäisiä koko matkalta, vetovälejä ei jätetä jakokaappien, muuntamoiden, lisäputkien, korkoerojen, mutkien tai minkään muunkaan vuoksi. Kaapelointitarve tulee ilmoittaa operaattoreille vähintään kaksi viikkoa ennen tarvittavan kaapelointityön aloitusta. Lisäksi urakoitsijan tulee varata riittävästi aikaa kaapeleiden asennustöihin. Kaapeleita, suojaputkia ja suojakouruja ei saa peittää ennen kuin ne on kartoitettu Purettavat vesihuoltoltolinjat, kaivot ja työn aikainen haitta sekä muut vesihuollon vaatimukset Uusien vesijohto / jätevesi / hulevesilinjojen rakentaminen ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa tontinomistajille. Tarvittaessa urakoitsijan tulee laatia tilapäisjärjestelyt talousveden / jäteveden / huleveden johtamiseksi liittymistöiden ajaksi. Mahdollisesti toteutettavat järjestelyt ja ennen niitä laadittavat suunnitelmat kuuluvat urakkaan eikä niistä makseta erillistä korvausta vaan järjestelyistä aiheutuvat kustannukset tulee sisällyttää urakkahintaan. Kohteessa on stabilointia olemassa olevan

10 10 (28) vesihuollon kohdalla. Urakoitsijan on järjestettävä tarvittaessa koko työn ajan väliaikainen vedenjakelu ja jäteveden ohipumppaukset. Vesityökortti Työmaalla työskentelevillä vesihuollon asentajilla sekä työnjohdolla on oltava voimassa oleva vesityökortti (terveydensuojelulaki 285 / 2006). Vesihuoltolinjojen tarkastukset Vesijohtojen painekoe, desinfiointi ja huuhtelu Urakkaan kuuluu painekokeessa, desinfioinnissa ja huuhtelussa tarvittavan veden siirto käyttökohteeseen. Urakoitsija saa korvauksetta käyttöönsä putkiston painekokeeseen, desinfiointiin ja huuhteluun tarvittavan veden. Jätevesi- ja hulevesilinjojen tarkastukset ja Tv -kuvaukset Jätevesi- ja hulevesiviemärit tarkastetaan, kun linjaa on valmistunut 4-6 kaivonväliä. Kokeen suorittamisesta tulee urakoitsijan ilmoittaa hyvissä ajoin myös urakan valvojalle. HSY:n Vesihuolto maksaa ensimmäisen tv-kuvauksen. Mikäli tv-kuvaus ei mene ensimmäisellä kerralla hyväksyttävästi läpi, niin seuraavien kuvauskertojen kustannukset kuuluvat urakoitsijalle. Tv-kuvaukset tulee tilata Johannes Jumppaselta HSY:n Vesihuollosta sähköpostilla osoitteella: p Tarkepiirustusten toimittaminen Urakoitsijan tulee toimittaa kaikista urakassa tehdyistä vesihuoltotöistä ns. näin rakennettu -kuvat tilaajan valvojalle hyvissä ajoin ennen urakan vastaanottoa. Tilaajan valvoja toimittaa ne HSY:n Vesihuollon valvojalle. Ohje kuvan laatimisesta, sekä mallikuva ovat tämän urakkaohjelman liitteenä. Vesijohtojen venttiiliristeysten valokuvaaminen Urakoitsijan tulee valokuvata ennen kaivannon peittämistä kaikki vesijohdon venttiiliristeykset, kun ne on rakennettu valmiiksi. Valokuvat toimitetaan tilaajan valvojalle hyvissä ajoin ennen urakan vastaanottoa. Tilaajan valvoja toimittaa valokuvat HSY:n Vesihuollon valvojalle. Uuden vesijohdon liittäminen nykyiseen linjaan, urakkaraja Liitostyön tilaaminen Urakoitsija tilaa liitostyön HSY:n Vesihuollon rakennuttamisyksiköltä vähintään 2 viikkoa ennen työn toteuttamista ja urakoitsijan tulee samalla ilmoittaa tekemästään tilauksesta urakan valvojalle. Vesijohdon tonttiliittymien rakentaminen, urakkarajausta a Uudet vesijohdon tonttiliittymät

11 11 (28) Urakassa rakennettavaan runkovesilinjaan liitettävien uusien tonttiliittymien liitostöiden tekeminen runkolinjaan ja tonttijohdon rakentaminen suunnitelman mukaan kuuluvat urakkaan maa- ja asennustöineen. b Nykyisten vesijohdon tonttiliittymien muutokset Mikäli nykyinen vesijohdon runkolinja korvataan urakassa uudella runkolinjalla, kuuluu urakkaan liittää käytöstä pois jäävään linjaan aikaisemmin rakennetut tonttiliittymät uuteen korvaavaan vesijohdon runkolinjaan. Lisäksi urakkaan kuuluu sovittaa (jatkaa tai lyhentää) pois jäävän tonttiliittymäjohdon liitos uuteen tonttijohtoon ja tehdä liitostyöt maa- ja asennustöineen. Rumpuputket Urakoitsija hankkii ja asentaa kustannuksellaan kaikki urakassa rakennettavat rumpuputket Tarkennusta vihertöihin Kasvualustan alapinnan tarkistaminen Ennen kuin kasvualusta voidaan rakentaa, tulee kohteessa pitää katselmus, jossa tarkistetaan eri kasvualustojen alapinnan muodot, syvyydet ja pinnan tasaisuus sekä tiiveys ja mahdollinen muu käsittely. Lisäksi katselmuksessa varmistaudutaan, että suunnitelman mukaiselle kasvualustalle on riittävästi tilaa. Kun katselmus on suoritettu ja alapinta todettu suunnitelman mukaiseksi ja hyväksytty, voi urakoitsija aloittaa kasvualustan tekemisen katselmoidulle alueelle. Urakka-alueella voidaan pitää katselmuksia töiden etenemisen mukaisesti ja urakoitsijan tulee ilmoittaa suoritusajankohdasta vähintään kaksi päivää ennen katselmuksen ajankohtaa. Tarvittaessa pidetään uusintakatselmus, jossa varmistaudutaan alapinnan oikeasta muodosta ja korkeustasosta. Kasvualustojen paksuudet Kasvualustojen paksuudet on ilmoitettu suunnitelmissa ja alustan paksuus tarkoittaa paksuutta tiivistyksen jälkeen. Urakoitsijan tulee ottaa huomioon, että kasvualustan tiivistämisen jälkeen saavutetaan suunnitelman mukainen kasvualustan paksuus. Annettuja kasvualustojen paksuuksia ei saa alittaa. Katekankaan käyttö Vihertöissä katekankaana käytetään maatuvaa katekangasta. Takuuaikainen kastelu Mikäli urakoitsija ei hoida urakan takuuaikaista viheralueiden kastelua, huomauttaa tilaaja siitä urakoitsijan vastaavalle työnjohtajalle kerran. Mikäli tämänkään jälkeen urakoitsija ei ole kastelua kohtuullisessa ajassa tehnyt, varaa tilaaja oikeuden tilata kastelun ulkopuoliselta urakoitsijan kustannuksella.

12 12 (28) Tarkepiirustusten toimittaminen tilaajalle Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle viimeistään urakan vastaanottotilaisuudessa 2 sarjaa ns. näin rakennettu -kuvia urakassa toteutetuista vihertöistä. Katualueen rajamerkit / tontit / korttelit / rakennuspaikat Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että urakan aikana mahdollisesti paikaltaan siirtyneet tai hävinneet rajamerkit mitataan ja asennetaan virallisesti uudelleen paikalleen. Rajamerkit tarkastetaan viimeistään urakan vastaanottotarkastuksessa. Urakoitsijan tulee tilata rajankäynti maankäyttöyksiköstä. Suunnitelmien mukaisen työn toteutuksen vuoksi tehtävät rajamerkkien uudelleen asennukseen liittyvät kustannukset maksaa tilaaja. Mikäli urakoitsijan muun toiminnan vuoksi rajamerkit vahingoittuvat, vastaa kaikista kustannuksista urakoitsija Liikenne Urakoitsijan tulee rakennustyön aloittamisesta lähtien siihen saakka, kun työ on luovutettu rakennuttajalle, huolehtia kustannuksellaan tarpeellisista työnaikaisista liikenneja suojajärjestelyistä suojalaitteineen ja viitoituksineen. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus rakennettavan alueen välittömässä läheisyydessä on varmistettava. Jos reittejä muutetaan tai suljetaan, urakoitsija järjestää opastuksen vaihtoehtoiselle reitille. Työnaikaisten kulkuteiden päällystevaatimukset rakennettavalla katuverkolla Ajoneuvoliikenteen työnaikaisten kulkureittien tulee olla vähintään # 0-18 murskeella päällystettyjä ja kevyen liikenteen väylien kivituhkapintaisia. Urakoitsijan tulee huolehtia työnaikaisten väylien kunnossapidosta pysäkkipaikkoineen. Väylien rakentamisesta, päällystämisestä, kunnossapidosta ja purkamisesta ei makseta erillistä korvausta vaan niistä aiheutuvat kustannukset tulee sisällyttää urakan kustannuksiin. Työmaajärjestelyt ja liikenteen olosuhteet urakka-aikana Työmaajärjestelyt on suunniteltava siten, että liikenteen olosuhteet pidetään turvallisina koko ajan. Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa tulee kiinteistöille sekä jalankulkuja pyöräliikenteelle taata turvallinen kulku työmaan ohi kaikissa työvaiheissa. Jalkakäytävän leveys on vähintään 1,3 metriä ja yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien vähimmäisleveys on 3,0 metriä. Kevyen liikenteen reitti tulee erottaa työkohteesta verkkotai levy-aidalla. Ajoradalla ja kevyen liikenteen väylillä sijaitsevat aidat tulee olla varustettu heijastavalla materiaalilla tai merkitty sulkupylväillä. Myös kaikki muut liikenneväylillä sijaitsevat rakenteet tulee merkitä heijastimilla tai huomiolaudoilla. Rakenteilla olevien liikenneväylien kunnossapito Jos yleinen liikenne johdetaan rakenteilla oleville väylille, kuuluvat kaikki kunnossapitotoimet niillä urakoitsijalle ja rakennustyöt on suoritettava siten, että liikenne voi su-

13 13 (28) jua ilman mainittavia vaikeuksia ja etteivät ajoneuvot rakennustöistä johtuen vahingoitu. Kustannukset tulee sisällyttää urakan kustannuksiin. Urakoitsija vastaa kaikista vahingoista, jotka tapahtuvat rakennusalueella ja jotka aiheutuvat urakoitsijan työstä ja toimenpiteistä sekä kunnossapidon laiminlyönneistä. Mikäli urakoitsija laiminlyö kunnossapidon, on rakennuttajalla oikeus urakoitsijan kustannuksella suorittaa kunnossapitotyöt. Työnaikaisesta talvikunnossapidosta huolehtiminen Urakoitsijalle kuuluu urakka-alueella rakennettavien liikenneväylien talvikunnossapito. Mahdollisesta lumen poisajosta ei makseta erillistä korvausta vaan niistä aiheutuvat kustannukset tulee sisällyttää urakkahintaan Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet Urakoitsijan tulee varoa vahingoittamasta olevia rakenteita. Urakoitsija vastaa johtojen, kaapeleiden ja maanalaisten rakenteiden selvittämisestä ja niiden suojaamisesta. Suunnitelmissa esitettyjen edellä mainittujen rakenteiden esitys on viitteellinen. Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan laitteiden ja rakenteiden suojaukset ja on vastuussa työn tekemisestä näille aiheutuvista vahingoista. 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset Urakoitsija vastaa siitä, että työkohteessa pidetään alku- ja loppukatselmukset. Em. mainitut katselmukset pidettävä myös naapurikiinteistöissä (huom. louhinta- ja pontitustyöt).vahinkokatselmuksen pitämisestä huolehtii urakoitsija siinäkin tapauksessa, että rakennuttaja on sitä vaatinut. Rakennuttaja ja urakoitsija vastaavat katselmuksista aiheutuvista omista kustannuksistaan. Muille katselmukseen osallistumisesta aiheutuvat kustannukset korvaa se, joka huolehtii katselmuksen pitämisestä. Johtojen ja maanalaisten rakenteiden sijainnin selvittämisestä sekä sen kustannuksista vastaa urakoitsija. Urakoitsija vastaa em. verkostoihin, laitteisiin ja rakenteisiin kohdistuvista toimenpiteistä ja työnaikaisesta toimivuudesta. Urakoitsijan tulee työssään ottaa huomioon aidat, rajapyykit, ilmajohdot, kaivot, puut yms. Puiden vahingoittamisesta veloitetaan kaupungin omistamien puiden korvausmäärittelyn (YLK , Kaupunginpuutarhurien Seura 1974) mukaiset korvaukset. Kasvillisuuden ja puiden suojaamisessa tulee noudattaa Kasvillisuuden ja luontoalueiden suojaaminen ohjevihkoa (Kauniaisten kaupunki 2010). Ennen työn aloittamista pidetään urakka-alueella alkukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan urakkaan kuuluvat sekä kolmansien osapuolten mahdollisesti suorittaman työt ja niiden yhteensovittaminen. Urakan päättyessä pidetään urakka-alueella loppukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen verrattuna.

14 14 (28) Katselmuksista laaditaan pöytäkirjat, jotka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Edellä mainitut katselmukset eivät korvaa urakan mahdollisesti edellyttämiä kiinteistö- ym. vastaavia katselmuksia. Urakan vastaanottotarkastus ja urakan hyväksyminen suoritetaan yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Urakoitsija mittaa kohteet ja rakenteet paikalleen suunnitelmien mukaan. 4.6 Luvat ja ilmoitukset 5 LAATU Rakennuttaja hankkii kustannuksellaan suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavat rakentamisluvat ja kuulemismenettelyt. Työsuoritukseen liittyvien muiden lupien hankkimisesta ja ilmoituksista huolehtii urakoitsija kustannuksellaan. Työstä tiedotetaan paikan päällä työmaatauluilla (2 kpl). Urakoitsija huolehtii taulun kunnosta työn aikana. Työmaataulujen hankinta ja asennus tukevasti pystytettyinä kaikkine töineen ja hankintoineen kuuluu urakoitsijalle. Työmaataulujen ja -kylttien rakentaminen, pystyttäminen ja purkaminen sekä poisto on sisällytettävä urakan kustannuksiin. Työmaataulut ja -kyltit ovat urakoitsijan omaisuutta ja urakoitsija poistaa ne kustannuksellaan urakan valmistumisen jälkeen. Urakoitsijan yhteystietona on oltava puhelinnumero, joka on voimassa 24 h/vrk ja 7 pv/vk. Työmaakyltin pääotsikon tulee olla sekä suomeksi että ruotsiksi seuraavasti: - Bredanniitynkujan rakentaminen, valmis syyskuussa Byggandet av Bredanängsgränden, färdig i september Laadunvarmistus Urakoitsijan on esitettävä aloituskokouksessa työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Mahdollisten aliurakoitsijoiden tulee laatia omaa työtään koskevat laatusuunnitelmansa. Urakan alkaessa urakoitsijan tulee tehdä kohteesta laatukansio, jota pidetään yllä koko urakan ajan. Laatukansio tulee tehdä sekä paperisena, että sähköisenä versiona. Laatukansioon kerätään kaikki urakan laatukansioihin kuuluvat asiakirjat. Laatukansion tulee olla urakan vastaanottokokouksessa pääosin valmis. Valmis laatukansio tulee toimittaa tilaajalle sekä paperisena, että sähköisenä versiona niin pian kuin mahdollista. Tilaaja voi pidättää urakasta maksamattomasta summasta pidätyksen siihen saakka, kunnes valmiin laatukansion paperinen ja sähköinen versio on toimitettu tilaajalle. 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon osaamista ja työsuoritusten tekemistä. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta InfraRyl 2010 mukaiset laatuvaatimukset täytetään.

15 15 (28) 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet Urakoitsija voi halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita vastaavia tuotteita. Urakoitsijan on hankittava vaihdolle viimeistään neljän viikon kuluessa urakkasopimussuhteen syntymisestä rakennuttajan hyväksyminen. Selvitys käytettävistä vaihtoehtoisista materiaaleista ja niiden soveltuvuuden osoittavat testitulokset tulee toimittaa tarjouksen yhteydessä. 5.4 Tarkkailutoimenpiteet Kaikki laadunvalvontakokeet ja -tutkimukset suorittaa tai suorituttaa urakoitsija, jonka on toimitettava niiden tulokset välittömästi ja materiaalien osalta ennen niiden käyttöä rakennuttajalle. Rakennuttajalla on oikeus suorittaa rinnakkaistutkimuksia. Seuraavat kokeet ja tutkimukset kustantaa urakoitsija: kiviainesten rakeisuusselvitys, mikäli urakoitsijalla ei ole esittää myyjän todistusta Pilaristabiloinnin materiaalit: Urakoitsijan on pidettävä pilarointipöytäkirjaa mistä selviää mm. sideaineen menekki. Pilarointityö: Urakoitsija huolehtii laadunvalvontatoimenpiteistä. Sekä muut tutkimukset ja kokeet mitä on mainittu mm. työkohtaisessa työselostuksessa. Mikäli rakennuttajan vaatimuksesta kokeita tai tutkimuksia suoritetaan edellä mainittua enemmän, maksaa rakennuttaja tältä osin niiden kustannukset edellyttäen, että tulokset ovat hyväksyttäviä. Koekappaleet, näytteet ja mittaukset, joihin mahdollisesti tullaan myöhemmin vetoamaan, on otettava ja tehtävä molempien osapuolten edustajien läsnäollessa, ellei toisin sovita. 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset, esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Urakoitsijan on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota työmaa-alueen läheisyydessä olevien puiden suojeluun. Urakoitsijan tulee korvata kaatuneet tai muuten vahingoittuneet puut ja pensaat vastaavanlaisilla uusilla. Urakassa käytettävien moottoriajoneuvojen tulee olla normaaleja, päästöluokitukset täyttäviä standardiajoneuvoja.

16 16 (28) Urakoitsijan tulee toimittaa tarjouksen liitteenä selvitys em. vaatimusten täyttymisestä. (laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa, 1509/2011). Kuorma-auton päästörajan tulee olla vähintään luokassa Euro Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Rakenteista ylijäävä maa-, kivi- ja puuaines, myös stabiloidut maamassat ovat urakoitsijan omaisuutta. Mahdollisista vastaanottomaksuista vastaa urakoitsija Raivaus- ja purkujäte Rakenteisiin kelpaamattomien purkujätteiden käsittely ja kuljetus mahdollisine jätteenkäsittelymaksuineen kuuluvat urakoitsijan vastuulle. 6.3 Tärinän aiheuttamat haitat 7 ASIAKIRJAT Ponttiseinän asentamisen ja ylösvetämisen aikana tulee urakoitsijan tarvittaessa järjestää kustannuksellaan tärinämittaukset. Louhinnan yhteydessä urakoitsijan on suoritettava tärinämittauksia työmaakatselmuksessa sovittavissa mittauspisteissä koko työn ajan. Urakoitsijan tilauksesta ulkopuolinen asiantuntija määrittää tapauskohtaisesti sallitut tärinäarvot. Kaikista sallittujen tärinäarvojen ylityksistä urakoitsijan on raportoitava välittömästi valvojalle. 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnössä. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa tarjouspyyntöä ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle. Tarvittaessa alistamissopimukset tehdään lomakkeelle RT Sivu-urakan alistamissopimus. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT Kaupalliset asiakirjat: Urakkasopimus Urakkaneuvottelupöytäkirjat Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT Urakkatarjouspyyntö liitteineen ja laskenta-aikaiset lisäkirjeet Urakkaohjelma , liitteineen Urakoitsijan tarjous

17 17 (28) Tekniset asiakirjat: Työkohtaiset laatuvaatimukset ja tekniset selostukset ja ohjeet / määräykset Sopimuspiirustukset, piirustusluettelon mukaan Turvallisuusasiakirjat Putkikaivantojen tuentaohje, Yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset (InfraRYL 2010, VRT 11, KM 02) Kaapeli- ja johtokartat Edellä lueteltujen asiakirjojen lisäksi on noudatettava Suomessa voimassa olevia rakentamista ja turvallisuutta koskevia lakeja, asetuksia, Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä (liite), Kauniaisten kaupungin kasvillisuuden ja luontoalueiden suojaamisohjeita (liite), viheralueiden takuuhoidon ohjeita (liite), Uudenmaan ympäristökeskuksen määräyksiä sekä voimassa olevia virallisia ja puolivirallisia normimääräyksiä sekä työsuojelu- ja työvoimaviranomaisten antamia määräyksiä. Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toinen toisiaan niin, että työ, joka ilmenee joissakin näissä asiakirjoissa, sisältyy urakkaan. Mikäli joissakin asiakirjoissa tai keskenään samanarvoisissa asiakirjoissa esiintyy ristiriitaisuuksia, määrää rakennuttaja, mitä teknisessä mielessä noudatetaan. Yleensä myöhemmin laadittu täydentää aikaisempaa. Työssä noudatettavien asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE mukainen. 7.3 Asiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Jos urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa. Urakkahinta ei ole liikesalaisuus 7.4 Määrä- ja muutoshintaluettelo Rakennuttaja antaa rakennustöiden määräluettelon käytettäväksi tarjousta varten. Määräluettelo on ohjeellinen, ei tilaajaa sitova. Urakoitsijan tarjouksen tulee perustua määräluettelon osalta heidän omaan ja tarkistettuun määrälaskentaan. Muutoshintaluettelon yksikköhintoja käytetään mahdollisten muutos- ja lisätöiden hintoja laskettaessa. 7.5 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin 3 sarjaa kopioita teknisistä asiakirjoista. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi tilata suunnittelijoilta kopiokuluja vastaan. Urakoitsija on velvollinen laatimaan tarpeelliset työn suorittamisen edellyttämät suunnitelmat, kuten liikennejärjestely-, tukemis-, teline-, suojaus- tms. suunnitelmat, jotka rakennuttaja voi vaatia hyväksyttäväkseen ennen ko. työn toteuttamista. Rakennuttajan suorittama hyväksyminen ei kuitenkaan vähennä urakoitsijan vastuuta. Jos rakennuttaja hankkii työn suoritusta koskevia suunnitelmia, on urakoitsija velvollinen tarkastamaan niiden soveltuvuuden kyseiseen työhön.

18 18 (28) Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan toimittamaan rakennuttajalle esittämiensä vaihtoehtoisten ratkaisujen suunnitelmat ja osoittamaan vaihtoehtoina esittämiensä materiaalien kelpoisuuden Rakentamisessa huomioitavaa Kadulle rakennetaan sähkökaapeleiden suojaputket suunnitelmien mukaan. Suojaputket myös mitataan. Suojaputkien hankinta ja asennus kuuluvat urakkaan. Kadun rakentamisessa on huomioitava vesihuollon toimivuus koko työn ajan. Kohteessa on järjestettävä kiintestöille väliaikainen vedenjakelu sekä jäteveden ohipumppaus. Nämä työt kuuluvat urakkaan. 8 URAKAN AIKAMÄÄRÄYKSET 8.1 Töiden aloitus ja lopetus 8.2 Työaika Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun rakennuttaja on antanut aloittamiseen luvan. Urakan valmistumisajankohta on seuraava: Kohde täysin valmis Normaali työaika on arkipäivisin (ma-pe) Tästä poikkeavista työajoista on sovittava tilaajan kanssa. 8.3 Viivästyminen Mikäli urakoitsijan työn suoritus myöhästyy urakkaohjelman ja -sopimuksen mukaisista sovituista ajankohdista ilman, että urakoitsija voi hyväksyttävästi esittää yleisten sopimusehtojen 1998:n :ssä 8, 19 ja 20 lueteltuja syitä myöhästymisen aiheuttajana, tullaan perimään viivästyssakko, jonka määrä on 0,05 %, kultakin työpäivältä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. 9 VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta. Takuuaikana urakoitsija on velvollinen korjaamaan korvauksetta rakennussuorituksessa ilmenneet virheet, puutteet ja haitat, mikäli ne eivät ole aiheutuneet virheellisestä käytöstä, normaalista kulumisesta tai tilaajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä. Virheet tulee korjata olosuhteiden vaatimalla kiireellisyydellä sillä uhalla, että rakennuttaja korjaa vian tai puutteet urakoitsijan laskuun. Urakoitsijan takuun piiriin kuuluvat myös mahdollisten urakoitsijan aliurakoitsijoiden tekemät työt sekä lisä- ja muutostyöt.

19 19 (28) Valaistuksen takuu Katuvalaistukseen kuuluu takuuaikana palaneiden lamppujen vaihto (poikkeus YSE:stä). Tilaaja tarkistaa valojen toiminnan ja ilmoittaa vioista urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee korjata vika. Lamput kuuluvat takuun piiriin kaksi vuotta, jona aikana ne tulee korjata (vaihtaa uuteen) aina vian ilmetessä. Takuun nojalla korjatulle tai uusituille katuvalorakenteille, -laitteille ja / tai -osille on annettava yhden (1) vuoden lisätakuu. Takuun tarkennusta vihertöiden osalta Urakoitsija antaa kaikelle tekemälleen työlle 2 (kahden) vuoden takuun. Takuuaikana kuolleet kasvit tulee uusia heti kun istutusaika sen sallii. Takuukatselmuksessa hyväksytään vain ne kasvit, joissa on kullekin lajille ja lajikkeelle ominainen uusi kasvu. Takuu ei kuitenkaan koske kasveille aiheutettuja mekaanisia vaurioita. Urakkaan kuuluu istutusten kaksivuotinen takuuajan hoito. Viheralueiden Takuuaikaiselle hoidolle varataan omat maksuerät 4 kpl, joiden yhteenlaskettu summa on (alv 0 %). Maksuerien maksuaikataulu sovitaan urakan loppuvaiheessa. Kasvuunlähtökatselmus pidetään keväällä tehtyjen puistotöiden osalta mennessä ja syksyllä tehtyjen töiden osalta seuraavana vuonna 15.6 mennessä. Kasvuunlähtötarkastus tulee kuitenkin tehdä ajankohtana, jolloin voidaan todeta kylvöjen ja istutusten kasvuunlähtö. 1. vuositakuukatselmus pidetään vuoden kuluttua luovutus- ja vastaanottokatselmuksesta ja 2. vuositakuukatselmus kahden vuoden kuluttua luovutus- ja vastaanotto-katselmuksesta. Viheralueiden kunto kasvuunlähtö- ja vuositakuukatselmuksessa Kasvien tulee olla kasvussa Istutusalueiden tulee olla vapaina rikkaruohoista Puiden tuentojen tulee olla kunnossa. Katselmuksissa todettujen puutteiden korjaustyöt tulee tehdä välittömästi katselmuksen jälkeen. Korjausten laiminlyönti aiheuttaa hoitovastuun jatkumisen seuraavaan katselmukseen saakka, jolloin todetaan työt tehdyiksi. Hoitotyöt takuukauden aikana Ks. ohje: Viheralueiden takuuajan hoidon työselostus. 9.2 Urakoitsijan vakuudet Rakennusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Sen tulee olla voimassa 3 kuukautta yli sovitun rakennusajan, kuitenkin joka tapauksessa siihen saakka, kunnes rakennuttajan hyväksymä urakan loppuselvitys on pidetty ja rakennuttajan hyväksymät takuuajan vakuudet jätetty rakennuttajalle. Hyväksytyn vastaanoton jälkeen työnaikainen vakuus vaihdetaan takuuajan vakuudeksi. Takuuajan vakuuden suuruus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta lisätöineen ja sen on oltava voimassa 3 kuukautta yli takuuajan.

20 20 (28) 9.3 Vakuutukset Vakuudeksi hyväksytään suomalaisen pankin- tai vakuutuslaitoksen antama, rakennuttajan hyväksymä, omavelkainen takaus tai rakennuttajan nimiin asetettu pankkitalletus. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät takuumiehet vapaudu velvollisuuksistaan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät, siinäkään tapauksessa, että sopimus puretaan rakennusurakan YSE :n perusteella. Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus otetaan urakoitsijan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen sen hetkistä täyttä arvonlisäverotonta arvoa. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutuskirjat on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäviksi ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Vakuutuskirjasta tulee käydä ilmi myös omavastuuosuus. 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta (poikkeus YSE:stä). 9.5 Vastuu kolmannelle osapuolelle Noudatetaan YSE Urakoitsija vastaa tekemiensä kaivantojen, luiskien ja pengerten vakavuudesta työn aikana, kulkuväylien turvallisuudesta sekä liikenteen ohjauksesta. 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakan maksuperusteena on kokonaishintaurakka. Urakkahinta muodostuu tarjouslomakkeen 1-4 yhteenlasketuista urakkahinnoista joista koostuu urakan kokonaishinta. Tarjoushintoihin on laskettava kaikki valmiin työn edellyttämät kustannukset, kuten yleiskulut, liikennejärjestelyt, kuljetuskustannukset ja tavanomaiset aputyöt hankintoineen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Rakennuttaja ja urakoitsija sopivat maksuerätaulukosta ennen sopimuksen allekirjoittamista.

21 21 (28) Maksuerätaulukon laadinnassa on otettava huomioon seuraavaa: Maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urakkahintaosuus ensimmäistä erää lukuun ottamatta ole suurempi kuin pysyvän työn ja asennetun materiaalin arvo. Maksuerän on käsitettävä sekä materiaali että siihen kohdistuva työ. Maksuerät on jaettava selvästi määritettävien tavoitteiden perusteella. Ensimmäinen maksuerä on 5 % urakkahinnasta ja se maksetaan kun sopimus on allekirjoitettu, työnaikainen vakuus jätetty, työmaa perustettu ja hyväksyttävä aikataulu on laadittu. Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan sitten, kun urakka on hyväksytty vastaanotetuksi, laadunvalvontaraportti ja tarkekuvat on luovutettu ja takuuajan vakuus on jätetty rakennuttajalle. Urakan yksikköhintaiset osuudet maksetaan kahden viikon välein yhteisesti laadittujen mittauspöytäkirjojen mukaisesti sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla Maksuaika ja viivästyskorko Urakkahinta maksetaan sopimukseen liitetyn maksuerätaulukon eri työvaiheiden edellyttämissä maksuerissä 21 vuorokautta sen jälkeen, kun maksu on sopimuksen mukaan todettu maksukelpoiseksi. Mikäli tilaaja ei ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, on hän velvollinen maksamaan urakoitsijalle korkolain mukaisen viivästyskoron Hintasidonnaisuus Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta Muutos- ja lisätyöt 11 VALVONTA Kaikista muutos- ja lisätöistä on kirjallisesti sovittava rakennuttajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. Rakennuttaja ei maksa mitään lisälaskua ilman em. sopimusta. Ellei lisä- tai muutostyötarjouksessa ole mainintaa mahdollisesta suoritusajan pidentymisestä, niin rakennuttaja katsoo, ettei lisä- tai muutostyö aiheuta rakennusajan pidentymistä. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden käyttää lisätyössä myös muita urakoitsijoita tai omaa työtä Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksista ja siihen tehtävistä muutoksista sekä lisä- ja muutostöistä päättävät Kauniaisten kaupungin sekä HSY:n vastuuhenkilöt heille annettujen tilausoikeuksien puitteissa. Pienistä ja merkitykseltään vähäisistä lisä- ja muutostöistä voi päättää valvoja

22 22 (28) 11.2 Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta Riippumaton laadunvalvoja Rakennuttaja voi asettaa ulkopuolisen laadunvalvojan, jonka oikeudet on esitetty urakka-asiakirjoissa Suunnittelijan laadunvalvonta Suunnittelija voi suorittaa valvontaa rakennuttajan oman organisaation lisäksi. Suunnittelijalla on oikeus valvoa, että työsuoritus muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Suunnittelijalla ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset on rakennuttajan hyväksyttävä. 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 12.2 Työvoima Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastuullinen työnjohtaja. Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio sekä työmaan turvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Urakoitsijan edustajan tulee olla tilaajan tavoitettavissa ja aina tarvittaessa työmaalle saatavissa. Hänen tulee olla suomen kieltä taitava. Urakkaan tulee nimetä vastaava työnjohtaja, jolla tulee olla vähintään teknillisen oppilaitoksen teknikon tutkinto rakennustekniikan / yhdyskuntatekniikan opintosuunnalta tai tätä ylempi tutkinto vastaavalta alalta. Urakoitsijalla tulee olla rakennussuoritusta varten riittävä ja ammattitaitoinen työnjohto ja muu työvoima. Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Urakoitsija huolehtii palveluksessaan olevien työntekijöiden työnantajana kaikista heitä koskevista huoltotehtävistä, sosiaalisista velvoituksista, vakuutuksista yms. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, jossa näkyy henkilön veronumero. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Urakoitsijalla on velvollisuus pitää luetteloa kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työntekijöistä. Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat urakoitsijalle (päätoteuttaja). Em. luettelo voi toimia samalla kulkulupaluettelona. Luettelo on oltava työmaalla rakennuttajan ja viranomaisen tarkastettavissa.

23 23 (28) Urakoitsija on velvollinen ylläpitämään tietoja työmaalla olevista ulkomaalaisista työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeuksien perusteista. Tiedoista tulee käydä ilmi kunkin yksittäisen työntekijän henkilötiedot sekä se, perustuuko työntekijän työnteko-oikeus EU- tai ETA maan kansalaisuuteen, voimassaolevaan työntekijän oleskelulupaan vai muuhun laissa säädettyyn työnteko-oikeuden perustavaan seikkaan. Tietojen tulee olla sellaisessa muodossa, että ne ovat vaadittaessa nopeasti ja helposti saatavilla. Ulkomaalaisista työntekijöistä on toimitettava E101 tai A1 todistukset ennen työn aloittamista. Urakkasopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä Työmaapäiväkirja Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa tarkastetuksi. Työmaapäiväkirjaa tehdään kahtena kappaleena, joita urakoitsija säilyttää työmaalla Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään erikseen sovittavina ajankohtina. Työmaakokouksien puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat tilaajan edustajat Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Urakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja Viranomaistarkastukset Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaistarkastukset tulevat pidetyiksi. Tarkastuksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa Sivuvelvollisuudet Rakennusalan veronumerorekisteri Pääurakoitsijan (päätoteuttajan) tulee kerätä ja tarkastaa kaikilta työmaalla toimivilta työntekijöiltä, myös kolmansien osapuolten työntekijöiltä ja itsenäisiltä työnsuorittajilta henkilön nimi, suomalainen henkilötunnus sekä veronumero. Ulkomaalaisen työntekijän tulee hankkia Verohallinnolta suomalainen henkilötunnus ja veronumero ennen työnteon aloittamista. Pääurakoitsija (päätoteuttaja) vastaa siitä, että kaikkien työmaalla toimivien henkilöiden, myös kolmansien osapuolten työntekijöiden ja itsenäisten työnsuorittajien nimi, suomalainen henkilötunnus sekä veronumero on ilmoitettu Verohallinnon rakennusalan veronumerorekisteriin (laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä /1231).

24 24 (28) Urakassa noudatetaan voimaan tulleita veronumerolain ja verohallinnon antamia muutoksia ja ohjeita. Urakoitsijan tulee mm. ilmoittaa kuukausittain verottajalle urakasta vaaditut tiedot. Maanalaiset johdot ja laitteet sekä vesihuoltolinjojen kartoitukset Rakentamisen yhteydessä asennettuja tai siirrettyjä maanalaisia johtoja ja laitteita ei saa peittää ennen niiden kartoittamista. Urakoitsija on velvollinen järjestämään kustannuksellaan urakkakohteeseen rakennettavien ja siirrettävien maanalaisten johtojen sekä putkitusten kartoituksen. 13 VASTAANOTTOMENETTELY 13.1 Yleistä Toimintakokeissa, vastaanotto- ja osatarkastustilaisuuksissa tulee pääurakoitsijan edustajien olla laitteet täysin tuntevia henkilöitä. Pääurakoitsija laatii vastaanoton aikataulun. Vastaanoton aikataulusta tulee ilmetä kaikkien töiden osalta toimintakokeet, säädöt ja mittaukset, koekäytöt sekä muut vastaanottoon liittyvät asiat. Vastaanoton aikataulu tulee esittää rakennuttajalle hyväksyttäväksi 1 kk ennen vastaanoton aloitusta. Vastaanottomenettelyä ei ole lupa aloittaa, ennen kuin rakennuttaja on hyväksynyt vastaanoton aikataulun. Mikäli vastaanottotarkastuksessa todetaan niin paljon puutteita, ettei rakennuttaja ota vastaan urakkasuoritusta, suoritetaan urakoitsijan kustannuksella vastaanottotarkastus uudelleen erikseen sovittavana ajankohtana Kelpoisuuden toteaminen Jätevesiviemärin ja hulevesiviemärin vaatimusten mukaisuuden osoittaminen Urakoitsija tilaa HSY:n valvojalta viemäreiden tiiveystarkastuksen ja peilauksen. Toimitusaika töille on kaksi viikkoa. Urakoitsija tilaa ja kustantaa viemäreiden TV-kuvauksen HSY:n sopimustoimittajalta Vesijohdon vaatimusten mukaisuuden osoittaminen Urakoitsijan on tilattava valvojalta ennen työn luovuttamista HSY:n suoritusvelvollisuuteen kuuluvat ennakkotarkastukset. Tarkastuksia on tarvittaessa tilattava jo urakan suorituksen aikana, jotta ne voidaan tehdä sopivissa osissa. Urakoitsijan edustajan on oltava läsnä tarkastuksissa. Toimitusaika tarkastuksille on yleensä kaksi viikkoa Vastaanottotarkastus Vastaanoton ennakkotarkastus Urakoitsijan on tilattava valvojalta ennen työn luovuttamista HSY:n suoritusvelvollisuuteen kuuluvat ennakkotarkastukset. Ennakkotarkastus suoritetaan kaksi viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

25 25 (28) Tarkastuksia on tarvittaessa tilattava jo urakan suorituksen aikana, jotta ne voidaan tehdä sopivissa osissa. Urakoitsijan edustajan on oltava läsnä tarkastuksissa. Toimitusaika tarkastuksille on yleensä kaksi viikkoa. Vastaanoton ennakkotarkastuksessa töiden valmiusasteen tulee vastata vastaanottotarkastuksen valmiutta. Oman työn tarkastuksen (itselle luovutus) tulee olla tällöin suoritettuna ja sen pöytäkirjan toimitettuna tilaajalle. Tarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet tulee korjata mahdollisimman pian, jotta rakennuskohde voidaan ottaa käyttöön vastaanottotarkastuksessa Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus pidetään YSE:n mukaisesti Urakkasuorituksen tarkastus Rakennustöiden osalta noudatetaan infrarakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia Infra RYL 2010 ja kohteen työselitystä. Kaikki tarkastuksissa mainitut puutteet on korjattava ennen vastaanottotarkastusta Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksen mukaisten tarkastusten kustannuksistaan Taloudellinen loppuselvitys Noudatetaan YSE kohtaa Takuutarkastus Noudatetaan YSE kohtaa ERIMIELISYYDET Urakkasopimuksesta johtuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa. 15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 15.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous hylätään, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset Tarjousten vertailuperusteet Urakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouksen jättänyt.

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä 11.9.2015 Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Grönkullan alueen vesijohtolinjan rakentamisesta laadittujen

Lisätiedot

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 1 (15) TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Urakkaohjelma

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Urakkaohjelma Koulukeskuksen pysäköintialue Urakkaohjelma SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA... 1 0.3 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE... 2

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA TYÖNUMERO: E26616.10 URJALAN KUNTA VESIHUOLTOVERKOSTON LAAJENNUSALUEET LEIRINTÄALUEEN ALUE, VAIHE 1 24.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY

URAKKAOHJELMA TYÖNUMERO: E26616.10 URJALAN KUNTA VESIHUOLTOVERKOSTON LAAJENNUSALUEET LEIRINTÄALUEEN ALUE, VAIHE 1 24.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TYÖNUMERO: E26616.10 URJALAN KUNTA VESIHUOLTOVERKOSTON LAAJENNUSALUEET LEIRINTÄALUEEN ALUE, VAIHE 1 SWECO YMPÄRISTÖ OY TOIMISTO ESIM. TURKU Muutoslista A ARY HPR SMÄK MUUTOS A 3.2.2015 KAS KAS SMÄK VALMIS

Lisätiedot

Valtatien 5 Parantaminen välillä Pitkäjärvi Asema

Valtatien 5 Parantaminen välillä Pitkäjärvi Asema MIKKELIN VESILIIKELAITOS Valtatien 5 Parantaminen välillä Pitkäjärvi Asema Urakkaohjelma 4.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Uudenmaan Urakkaohjelma 1 (14) As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 18.5.2009 Laatija: Sami Koskela Uudenmaan Urakkaohjelma

Lisätiedot

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (13) MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500 vaihde www.pornainen.fi 0130095-3

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E24139. Turku 21.4.2011

EURAJOEN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E24139. Turku 21.4.2011 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi Työ: E24139 Turku 21.4.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Urakkaohjelma. Työ: E23428. Turku 5.3.2012

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Urakkaohjelma. Työ: E23428. Turku 5.3.2012 KOKEMÄEN KAUPUNKI TULKKILANPUISTON TEKONURMIKENTTÄ Työ: E23428 Turku 5.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Oulu

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ. maanrakennustyöt. Urakkaohjelma - JOUTSAN KUNTA 10.4.2013 URAKKAOHJELMA 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

JOUTSAN KUNTA URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ. maanrakennustyöt. Urakkaohjelma - JOUTSAN KUNTA 10.4.2013 URAKKAOHJELMA 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1 maanrakennustyöt Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Taneli Rasmus URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ 19651 Joutsa Urakkaohjelma - JOUTSAN KUNTA Sähköposti: tanellrasmus(äjoutsa.fi Puhelin: 0400 646 848 0.2

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE FCG Finnish Consulting Group Oy NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE Urakkaohjelma P14142 21.5.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 12.9.2012

URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 12.9.2012 ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 12.9.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita; PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) LVIA-URAKAT SÄHKÖ- JA TELEURAKKA 1 URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA 21.5.2014 Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen 2014 1/19 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttajat...4

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vierimaantien jätevesiviemärin saneeraus aukikaivamattomalla tekniikalla

Vierimaantien jätevesiviemärin saneeraus aukikaivamattomalla tekniikalla 1/12 1 Rakennushankkeen yhteystiedot 1.1 Tilaaja / rakennuttaja Nimi: Ylivieskan Kaupunki / Kuntatekniikan yksikkö Osoite: PL 70, 84100 Ylivieska, www.ylivieska.fi Yhdyshenkilö: kuntatekniikanpäällikkö

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2014

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2014 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA MIKKOLANKUJA 4 00640 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2014 URAKKAOHJELMA 1 + 17 SIVUA 17.01.2014 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot