SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 29.04.2015"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja Kokouskutsu... 1 Osallistujat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Edellisen kokouksen pöytäkirja Toimikuntien päätöksiä Tiedoksi saatettavat asiakirjat Talouden toteutumaraportti Yhtymävaltuustolle esitettävät asiat Henkilöstöraportti Englannin- ja ruotsinkielen päätoimisen tuntiopettajan valinta Tornioon Rytmimusiikkituotannon kouluttajan valinta Tornioon Terveydenhuollon aineiden päätoimisen tuntiopettajan valinta Kemiin Kaivosalan päätoimisen tuntiopettajan valinta Tornioon Laboratorioalan päätoimisen tuntiopettajan valinta Kemiin Talonrakennuksen kouluttajan valinta Kemiin Ammattiopiston ammatilliset neuvottelukunnat LISÄASIA: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus LISÄASIA: Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus Seuraava kokous Pöytäkirjan tarkastaminen Muutoksenhakuohjeet (yh) Oikaisuohje ja valitusoikeus... 34

2 Kokouskutsu Sivu 1 Yhtymähallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA , klo 10:00 Muonio, Koulutie 8, kokkiluokka Erkki Keinänen

3 Sivu 2 AIKA: , klo 10:00-11:00 PAIKKA: Muonio, Koulutie 8, kokkiluokka LÄSNÄ: Keinänen Erkki yhtymähallituksen puheenjohtaja, Viitala Pirjo yhtymähallituksen varapuheenjohtaja, Juntunen Jouko jäsen, Rissanen Maritta jäsen, Kannala Teija jäsen, Lipponen Riitta jäsen, Myllykangas Matti varajäsen, Stoor Olavi jäsen, Puikko Raimo jäsen, Hietanen Markku jäsen, Halonen Hilkka jäsen, Törmä Markus jäsen. MUUT: Kumpumäki Veikko yhtymävaltuuston puheenjohtaja, Niemelä Timo yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja, Kuusijärvi Risto yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja, Lilja Virpi kuntayhtymän johtaja, esittelijä Leponiemi Jussi rehtori, ammattiopisto, esittelijä Korkala-Harju Merja johdon assistentti, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Keinänen Erkki Korkala-Harju Merja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan, asiakohta 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastetaan asiakohta 58 KÄSITELTÄVÄT ASIAT (43-58, oikaisuvaatimus asiakohta ) PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ , kuntayhtymän toimistossa virka-aikana Urheilukatu 6, Tornio Todistaa

4 Sivu 3 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymävaltuuston asiakohdassa 11 hyväksymän hallintosäännön 51 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kutsut kokouksiin ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille vähintään 4 päivää ennen kokousta, ellei toimielin ole toisin päättänyt. Kuntalain 58 :n mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu sähköisesti Yhtymähallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Sivu 4 44 Edellisen kokouksen pöytäkirja Yhtymähallituksen edellinen kokous pidettiin Yhtymähallitus käsitteli asiakohdat (muutoksenhakuohje 41-42). Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa ESITYSLISTAN LIITE, YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus merkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi.

6 Sivu 5 45 Toimikuntien päätöksiä Tarkastuslautakunnan kokous Prosessiteollisuuden ammatillisen neuvottelukunnan kokous Henkilöstötoimikunnan kokous ESITYSLISTAN LIITE, TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA ESITYSLISTAN LIITE, PROSESSITEOLLISUUDEN AMMATILLISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSEN MUISTIO ESITYSLISTAN LIITE, HENKILÖSTÖTOIMIKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus merkitsee toimikuntien pöytäkirjat ja muistiot tiedoksi. Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat: - omistajakokous yhteistyösopimus oppimisympäristöstä ammattikorkeakoulun kanssa

7 Sivu 6 46 Tiedoksi saatettavat asiakirjat KT Kuntatyönantajat - Sähköposti Yleiskirje 5/2015. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotus lukien. Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan lukien 0,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. - Sähköposti KT:n yleiskirje 4/2015. Lappeenranta-seminaari Kunta-alan yhteistoiminta- ja kehittämisseminaarissa pohditaan kunnan uutta ideaa ja kuntamaisemaa yhteisöllisen oppimisen näkökulmasta. Tilaisuus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien päättäjille, henkilöstöjohdolle ja esimiehille, kehittämisen ja yhteistoiminnan asiantuntijoille sekä henkilöstön edustajille. - Sähköposti Yleiskirje 6/2015. Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset Palkkoja tarkistetaan tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka kustannusvaikutus on 0,3 prosenttia, mutta se vaihtelee eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta. Kuntaliitto - Yleiskirje 5/2015. Muutoksia maankäyttö- ja rakennuslakiin tehokkuutta maapolitiikan hoitoon ja kaavoituksen sujuvuuteen, uutena näkökulmana maankäytön suunnittelussa kilpailun toimivuus. Maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen sisältyvät säännösmuutokset tulevat voimaan Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi saatettavat kirjeet tiedoksi.

8 Sivu 7 47 Talouden toteutumaraportti D/199/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Tiivistelmä: Kolmen ensimmäisen kuukauden ulkoisen tulorahoituksen pudotus on edellisen tilikauden vastaavaan tilanteeseen verrattuna euroa. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin. Kuntayhtymän tulorahoituksen pudotus jatkuu. Kolmen ensimmäisen kuukauden ulkoisen tulorahoituksen pudotus on edellisen tilikauden vastaavaan tilanteeseen verrattuna euroa. Yhtymän tulos on silti maaliskuulta euroa positiivinen. Tästä tuloksesta euroa on satunnaisia tuottoja. Talouden muutos on jatkunut, mutta kokonaisuutena yhtymän toimintakulut ovat edelleen sopeutuneet tulorahoituksen pudotukseen ja talous on säilynyt tasapainossa.

9 Sivu 8 Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ja esittää yhtymävaltuustolle myös raportin tiedoksi merkitsemistä. Yhtymävaltuustolle esitetään uusin raportti.

10 Sivu 9 48 Yhtymävaltuustolle esitettävät asiat D/271/ /2013 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan esitysten mukaisesti yhtymävaltuustolle esitetään: 1. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 4. Kuntayhtymän tilinpäätös; toimintakertomus, tilinpäätös ja henkilöstöraportti vuodelta Tilintarkastajan tarkastuskertomus vuodelta Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 8. Toteutumaraportti Yhtymävaltuuston kokous on kello alkaen. Yhtymähallitus hyväksyy yhtymävaltuuston käsiteltävien asioiden asialistan. Lapikas-aluemallin esittely yhtymävaltuustolle ja hallitukselle pyritään järjestämään yhtymävaltuuston kokouksen alkuun klo 13.

11 Sivu Henkilöstöraportti 2014 D/204/ /2013 Tiivistelmä: Koulutuskuntayhtymä Lappian palveluksessa oli yhteensä 388 päätoimista henkilöä ammattikorkeakoulun henkilöstö (288 HTV) siirtyi Lapin ammattikorkeakoulu Oy:öön. Henkilöstön keski-ikä oli 48 v 10 kk. Henkilöstöstä naisia oli 55 % ja miehiä 45 %. Sairauslomapäiviä laskettuna päätoimisten henkilötyövuotta kohti Lappiassa on 14,36 kalenteripäivää. Yhtymähallitukselle esitetään, että se Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta Asiaa on käsitelty henkilöstötoimikunnassa asiakohdassa 4, yhteistyötoimikunnassa asiakohdassa 18 ja käsitellään tarkastuslautakunnassa asiakohdassa 21. Koulutuskuntayhtymä Lappian palveluksessa oli yhteensä 388 päätoimista henkilöä. Henkilötyövuosia päätoimisista muodostui 370,33. Sivutoimiset mukaan lukien henkilömäärä oli 396 ja HTV-määrä 372,54. Palkkaa on maksettu 618 henkilölle KEVA:n palvelussuhderekisterin mukaan. Virkavapaalla v oli 17 henkilöä ammattikorkeakoulun henkilöstö (288 HTV) siirtyi Lapin ammattikorkeakoulu Oy:öön. Lisäksi yhtymäpalveluista sinne siirtyi 13 henkilöä. Vuoden 2014 alussa tehtiin rakenteellisia muutoksia Lappiassa, mm. ravintola-, asuntola- ja viestintäpalvelut siirrettiin ammattiopistosta yhtymäpalveluihin. Muutosten jälkeen yhtymäpalvelujen henkilöstömäärä oli 83 ja ammattiopiston henkilöstömäärä oli 305. Henkilöstön keski-ikä oli 48 v 10 kk, kun se edellisenä vuonna oli 47 v 11 kk. Henkilöstöstä naisia oli 55 % ja miehiä 45 %. Kokonaisvaihtuvuusprosentti laskettuna ilman eläkkeelle siirtyneitä on n. 6,9 %. Lähtövaihtuvuusprosenttia ovat nostaneet YT:n seurauksena irtisanotut vakituiset henkilöt. Vuoden 2013 lähtövaihtuvuusprosentti oli vain 1,5. Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä oli Henkilöä kohti laskettuna sairauslomapäiviä oli ammattiopistossa 13 ja yhtymäpalveluissa 16,30. Koko kuntayhtymän sairauspoissaoloprosentti oli 3,91. Sairauslomapäiviä laskettuna päätoimisten henkilötyövuotta kohti Lappiassa on 14,36 kalenteripäivää. Kunta-alan työolobarometrin tietoja vuodelta 2014 ei ole vielä julkaistu, joten keskimääräistä kunta-alan sairauspoissaolopäivien määrää/htv ei ole tiedossa. Vuonna 2013 se oli 16,7 kalenteripäivää/htv. ESITYSLISTAN LIITE, HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014 Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta 2014.

12 Sivu 11

13 Sivu D/91/ /2015 Englannin- ja ruotsinkielen päätoimisen tuntiopettajan valinta Tornioon Ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi Tiivistelmä: Ammattiopisto Lappiaan haettiin tekniikan alalle Tornioon englannin ja ruotsin kielen päätoimista tuntiopettajaa alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Yhtymähallitukselle esitetään, että se valitsee englannin ja ruotsin kielen päätoimiseksi tuntiopettajaksi Essi Junttilan alkaen toistaiseksi. Ammattiopisto Lappiaan haettiin tekniikan alalle Tornioon englannin ja ruotsin kielen päätoimista tuntiopettajaa alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Tehtävään valittavalta edellytettiin opetustoimen henkilöstöä koskevan asetuksen 986/98 mukaista kelpoisuutta. Hakuilmoitus oli Pohjolan Sanomissa, Lapin Kansassa ja Kalevassa sekä Mol.fi ja Lappian www sivuilla. Hakemukset ja CV piti toimittaa viimeistään klo mennessä. Hakemuksen englannin ja ruotsin kielen päätoimisen tuntiopettajan tehtävään jätti 12 henkilöä. Näistä seitsemän henkilöä oli muodollisesti päteviä. ESITYSLISTAN LIITE, YHTEENVETO HAKIJOISTA Yhtymähallitus valitsee englannin ja ruotsin kielen päätoimiseksi tuntiopettajaksi Essi Junttilan alkaen toistaiseksi. Essi Junttila täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Lisäksi valinta perustuu Essi Junttilan hyviin sosiaalisiin taitoihin sekä innokkuuteen ja osaamiseen uuden teknologian käyttämiseksi opetuksessa. Palvelussuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

14 Sivu Rytmimusiikkituotannon kouluttajan valinta Tornioon D/99/ /2015 Ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi Tiivistelmä: Ammattiopisto Lappiaan haettiin kulttuurialalle Tornioon rytmimusiikkituotannon kouluttajaa alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään. Yhtymähallitukselle esitetään, että se valitsee rytmimusiikkituotannon kouluttajaksi KTM Arto Kiimalaisen alkaen toistaiseksi. Ammattiopisto Lappiaan haettiin kulttuurialalle Tornioon rytmimusiikkituotannon kouluttajaa alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään. Kouluttaja vastaa rytmimusiikkituotannon ammattitutkintoon valmistavan lauluntekijäkoulutuksen suunnittelusta ja kouluttamisesta. Tehtävään valittavalta edellytettiin kaupallisen alan ylempää korkeakoulututkintoa sekä laajaa musiikkialan tuntemusta. Kelpoisuusehdot on määritelty opetustoimen henkilöstöä koskevan asetuksessa 986/98. Hakuilmoitus oli Pohjolan Sanomissa, Lapin Kansassa ja Kalevassa sekä Mol.fi ja Lappian www sivuilla. Hakemukset ja CV piti toimittaa viimeistään klo mennessä. Hakemuksen rytmimusiikin kouluttajan tehtävään jätti yksi henkilö, joka oli muodollisesti pätevä. ESITYSLISTAN LIITE, YHTEENVETO HAKIJOISTA Yhtymähallitus valitsee rytmimusiikkituotannon kouluttajaksi KTM Arto Kiimalaisen alkaen toistaiseksi. Arto Kiimalainen täyttää tehtävän kelpoisuusehdot ja omaa laajan musiikkialan tuntemuksen. Lisäksi hän on toiminut Ammattiopisto Lappian rytmimusiikintuotannon kouluttajana ja koulutussuunnittelijana määräaikaisesti v alkaen. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

15 Sivu D/103/ /2015 Terveydenhuollon aineiden päätoimisen tuntiopettajan valinta Kemiin Ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi Tiivistelmä: Ammattiopisto Lappiaan haettiin hyvinvointialalle Kemiin terveydenhuollon aineiden päätoimista tuntiopettajaa alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Yhtymähallitukselle esitetään, että se valitsee terveydenhuollon aineiden päätoimiseksi tuntiopettajaksi Marika Holpaisen alkaen toistaiseksi. Ammattiopisto Lappiaan haettiin hyvinvointialalle Kemiin terveydenhuollon aineiden päätoimista tuntiopettajaa alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Tehtävään valittavalta edellytettiin opetustoimen henkilöstöä koskevan asetuksen 986/98 mukaista kelpoisuutta sekä kolmen vuoden käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä vastaavista tehtävistä. Lisäksi edellytettiin ensiavun ja terveystiedon voimassa olevaa kouluttajakoulutusta (ETK-koulutus). Eduksi katsottiin opettajan työkokemus ammatillisella toisella asteella sosiaali- ja terveysalalla. Hakuilmoitus oli Pohjolan Sanomissa, Lapin Kansassa ja Kalevassa sekä Mol.fi ja Lappian www sivuilla. Hakemukset ja CV piti toimittaa viimeistään klo mennessä. Hakemuksen terveydenhuollon päätoimisen tuntiopettajan tehtävään jätti yhdeksän henkilöä. Kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli viisi, joista vain yksi hakija täytti kaikki lehti-ilmoituksen mukaiset vaatimukset (ETK-koulutus). ESITYSLISTAN LIITE, YHTEENVETO HAKIJOISTA Yhtymähallitus valitsee terveydenhuollon aineiden päätoimiseksi tuntiopettajaksi Marika Holpaisen alkaen toistaiseksi. Marika Holpainen täyttää kelpoisuusehdot ja hän oli ainoa kaikki lehti-ilmoituksen mukaiset vaatimukset täyttävä hakija. Hänellä on tehtävään parhaiten soveltuva ammatillinen osaaminen. Hänen edukseen voidaan katsoa myös työkokemus ammatillisella toisella asteella sosiaali- ja terveysalalla. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

16 Sivu Kaivosalan päätoimisen tuntiopettajan valinta Tornioon D/93/ /2015 Ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi Tiivistelmä: Ammattiopisto Lappiaan haettiin tekniikan alalle Tornioon kaivosalan päätoimista tuntiopettajaa alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Yhtymähallitukselle esitetään, että se valitsee kaivosalan päätoimiseksi tuntiopettajaksi Tuomo Sassin alkaen toistaiseksi. Ammattiopisto Lappiaan haettiin tekniikan alalle Tornioon kaivosalan päätoimista tuntiopettajaa alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Tehtävään kuuluu kaivosalan ammatillinen opetus osaamisalana erityisesti louhinta. Tehtävään valittavalta edellytettiin opetustoimen henkilöstöä koskevan asetuksen 986/98 mukaista kelpoisuutta sekä kolmen vuoden käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä vastaavista tehtävistä ja louhintatekniikan hyvää tuntemusta. Maanalaisissa kaivoksissa saatu työkokemus katsottiin eduksi. Hakuilmoitus oli Pohjolan Sanomissa, Lapin Kansassa ja Kalevassa sekä Mol.fi ja Lappian www sivuilla. Hakemukset ja CV piti toimittaa viimeistään klo mennessä. Hakemuksen kaivosalan päätoimisen tuntiopettajan tehtävään jätti kymmenen henkilöä, joista yksi oli muodollisesti pätevä. Hakijoista kolme haastateltiin. ESITYSLISTAN LIITE, YHTEENVETO HAKIJOISTA Yhtymähallitus valitsee kaivosalan päätoimiseksi tuntiopettajaksi Tuomo Sassin alkaen toistaiseksi. Varalle valitaan Ville Vasara. Mikäli valinta siirtyy varasijalle, virkasuhde täytetään määräaikaisesti väliseksi ajaksi pätevyyksien puuttumisen takia. Tuomo Sassi on ainoa kelpoisuusehdot täyttävä hakija. Lisäksi hänellä on monipuolinen työkokemus louhinnasta ja kaivosalalta sekä kokemusta kaivosalan opetuksesta. Hänellä on myös pedagoginen pätevyys, asiakaslähtöinen toimintatapa, hyvät vuorovaikutustaidot, aktiivinen ja kehittävä ote yhteistyössä työelämän kanssa. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

17 Sivu Laboratorioalan päätoimisen tuntiopettajan valinta Kemiin D/94/ /2015 Ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi Tiivistelmä: Ammattiopisto Lappiaan haettiin tekniikan alalle Kemiin laboratorioalan päätoimista tuntiopettajaa alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Yhtymähallitukselle esitetään, että se valitsee laboratorioalan päätoimiseksi tuntiopettajaksi FM Tuula Vierolan alkaen toistaiseksi. Ammattiopisto Lappiaan haettiin tekniikan alalle Kemiin laboratorioalan päätoimista tuntiopettajaa alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Tehtävään valittavalta edellytettiin opetustoimen henkilöstöä koskevan asetuksen 986/98 mukaista kelpoisuutta sekä laboratorioalan vankkaa tietämystä sekä alan työ- ja opettajakokemusta. Hakuilmoitus oli Pohjolan Sanomissa, Lapin Kansassa ja Kalevassa sekä Mol.fi ja Lappian www sivuilla. Hakemukset ja CV piti toimittaa viimeistään klo mennessä. Hakemuksen laboratorioalan päätoimisen tuntiopettajan tehtävään jätti 14 henkilöä, joista seitsemän oli muodollisesti päteviä. ESITYSLISTAN LIITE, YHTEENVETO HAKIJOISTA Yhtymähallitus valitsee laboratorioalan päätoimiseksi tuntiopettajaksi FM Tuula Vierolan alkaen toistaiseksi. Tuula Vierola täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Hän on ollut jo usean lukuvuoden ajan Ammattiopisto Lappiassa matemaattisten aineiden opettajana sekä lukuvuoden määräaikaisena päätoimisena tuntiopettajana. Hänellä on tehtävään parhaiten soveltuva ammatillinen osaaminen. FM Tuula Vierolan pääaineena on ollut biokemia ja sivuaineina kemia ja matematiikka. Käytännön kokemusta hänellä on mm. panimoteollisuudesta ja elintarvikelaboratoriosta. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

18 Sivu Talonrakennuksen kouluttajan valinta Kemiin D/101/ /2015 Ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi Tiivistelmä: Ammattiopisto Lappiaan haettiin tekniikan alalle Tornioon talonrakennuksen kouluttajaa alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään. Yhtymähallitukselle esitetään, että se valitsee talonrakennuksen kouluttajaksi Juha Kinnusen alkaen toistaiseksi. Ammattiopisto Lappiaan haettiin tekniikan alalle Tornioon talonrakennuksen kouluttajaa alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään. Tehtävään valittavalta edellytettiin rakennusalan erityisammattitutkintoa, kokemusta CLT-rakenteiden valmistamisesta ja vähintään viiden vuoden työkokemusta talonrakennuksen tehtävissä. Kelpoisuusehdot on määritelty opetustoimen henkilöstöä koskevassa asetuksessa 986/98. Hakuilmoitus oli Pohjolan Sanomissa, Lapin Kansassa ja Kalevassa sekä Mol.fi ja Lappian www sivuilla. Hakemukset ja CV piti toimittaa viimeistään klo mennessä. Hakemuksen talonrakennuksen kouluttajan tehtävään jätti seitsemän henkilöä. Asetuksen kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli neljä, joista yhdellä on hakuilmoituksen edellyttämä rakennusalan erikoisammattitutkinto ja kokemusta CLT-rakenteiden valmistamisesta. Asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 5. luvun 13 :n mukaan koulutuksen järjestäjä voi päättää, että opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa. ESITYSLISTAN LIITE, YHTEENVETO HAKIJOISTA Yhtymähallitus valitsee talonrakennuksen kouluttajaksi Juha Kinnusen alkaen toistaiseksi. Talonrakennuksen kouluttajan opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa ja erikoistunutta käytännön ammattitaitoa ja Juha Kinnunen on ainoa, joka täyttää kaikki lehti-ilmoituksen vaatimukset. Lisäksi Juha Kinnunen on toiminut Ammattiopisto Lappiassa määräaikaisena kouluttajana usean vuoden ajan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

19 Sivu Ammattiopiston ammatilliset neuvottelukunnat D/404/ /2013 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Tiivistelmä: Yhtymähallitukselle esitetään, että se nimeää Ari Leppäsen tilalle prosessialan ammatilliseen neuvottelukunnan jäseneksi Johanna Tolosen ja Janne Rajalan tilalle hius- ja kauneudenhoitoalan ammatilliseen neuvottelukunnan jäseneksi Mikko Anttilan. Asiaa käsitelty aiemmin: Yhtymähallitus , asiakohta 216 Yhtymähallitus , asiakohta 20 Yhtymähallitus , asiakohta 34 Yhtymähallitus , asiakohta 216: Valtuustokausittain nimetään ammatilliset neuvottelukunnat kehittämään ja arvioimaan alojen toimintaa. Ammatillisessa neuvottelukunnassa toimii motivoituneita ammattilaisia, joilla on laaja näkemys oman alan kehityssuunnista ja kiinnostus koulutuksen kehittämiseen. Ammatillisen neuvottelukunnan tarkoituksena on luoda toimiva vuorovaikutussuhde ammattiopiston ja yritysten välille. Työelämäyhteydet palvelevat sekä yritystä että oppilaitosta. Yhteistyö tukee valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä ja varmistaa alueen yrityksille osaavaa henkilöstöä tulevaisuudessa. Jäseniä ammatillisiin neuvottelukuntiin haettiin lehti-ilmoituksella sekä alojen omilla yhteydenotoilla. Tavoitteena oli saada entistä kattavampi elinkeino- ja työelämän edustus mukaan ammatillisten neuvottelukuntien toimintaan. Ammattiopisto Lappian johtosäännön mukaan yhtymähallitus nimeää yritysten/työnantajien edustajista neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Oppilaitoksen edustajat toimivat esittelijänä ja sihteerinä neuvottelukunnan kokouksissa. Yhtymähallitus päättää, että neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtymähallitus nimeää ammattiopisto Lappian ammatillisiksi neuvottelukunniksi valtuustokaudelle seuraavat: KULTTUURIALA Kulttuurialan ammatillinen neuvottelukunta Eero Säily Soile Suvanto Pasi Lento Simo Salminen YLE, Radio Perämeri YLE, Pohjois-Suomen uutiset yrittäjä Ohjelmatsto Oktaavi Oy

20 Sivu 19 Markku Köngäs Discobeige Kaija Maunula Rimpparemmi Mika Leinonen koulutuspäällikkö, viestintä Jussi Leipälä koulutuspäällikkö, musiikki LUONTOALA Luontoalan ammatillinen neuvottelukunta Juuso Ari-Pekka maatalousyrittäjä Uusitalo Marja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Juuso Markku Metsä Group, Metsäliitto Puunhankinta Merja Korpi maatalousyrittäjä Jarmo Saariniemi toimipaikkapäällikkö, Luontoala Niva Martti opettaja Myllylä Pauliina opettaja TEKNIIKKA Kone- ja metallialan ammatillinen neuvottelukunta Jouni Kurttio Outokumpu Oy Matti Kurttio Tornion Metallisorvaamo Oy, Jouni Jaako Faumek Oy Arto Koivumaa Akkoy Service Oy Martti Rauhala Metallityöväen Liitto ry Kimmo Liljamaa Kavamet Oy Timo Kauppi AMK/tekniikka Taisto Kuula koulutuspäällikkö Jani Koivunen opettaja Sähköalan ammatillinen neuvottelukunta Markku Ponkala Tornion Energia Oy Unto Eronen Outokumpu Oy Kauko Pesonen Fortek Oy Pekka Vaattovaara Vaattovaaran Sähkö ky Jukka Ikonen YIT Teollisuus.- ja verkkopalvelu Heimo Rantajärvi Outokumpu Oy Kari Rimpisalo Metso Endress Hauser Aila Petäjäjärvi koulutusohjelmavastaava, AMK

21 Sivu 20 Pentti Koskela Markku Sandberg toimipaikkapäällikkö opetuksen koordinaattori Rakennusalan ammatillinen neuvottelukunta Pasi Nurmos YIT Jani Hämäläinen Rakennusmega Oy Markku Mykkälä Rakennusmega Oy Tuomo Svenn TSV-Rakennus Ari Muotka Tmi Ari Muotka Jorma Vaara Veljekset Vaara Oy Risto Kivilahti Keminmaan Puurakenne Oy Kari Höynälä tiimivastaava, Tornio Martti Mylly tiimivastaava, Kemi Veijo Tikka opettaja Pintakäsittelyalan ammatillinen neuvottelukunta Jukka Tikkanen Wolver Oy Jorma Spellman Länsi-Lapin Maalauspalvelu Oy Ulla Juntunen Tornion Krunni Vesa Soini Kemin Matto- ja maalaustyöt V. Soini Kari Höynälä tiimivastaava Eero Kantolainen opettaja Talotekniikka-alan ammatillinen neuvottelukunta Mikko Meriläinen Caverion Suomi Oy Pekka Sankala Meri-Lapin ilmastointi Santtu Hettula Lapin LVI-asennus Juha Ohman Lapin LVI-asennus Pentti Koskela toimipaikkapäällikkö Jyrki Holpainen opettaja Risto Kangas opettaja Kaivosalan ammatillinen neuvottelukunta Juhani Salmi Outokumpu Crome Oy Aki Pyykkö Tuula Sivonen Teknologiateollisuus ry Ilkka Soukka Tunturilapin Kehitys ry Kari Hyttinen KJ Hyttiset Oy Heino Vasara Lapin Ely.keskus

22 Sivu 21 Ilkka Pukema Kari Kurttio tiimivastaava opettaja Auto- ja kuljetusalan ammatillinen neuvottelukunta Ari Eriksson Tojo-Auto, Keminmaa Reijo Korkala Pörhön Autoliike, Keminmaa Risto Pohjanen Pohjaset Oy Vesa Tuomaala Kolarikorjaamo Tuomaala Marko Pentinsaari Merilapin Ajoneuvohuolto Hannu Keskitalo A-katsastus, Tornio Juha Kontio Wetteri Oy Jani Svenn JSL-Auto Tarmo Niska koulutusalavastaava Hannu Ohenoja aikuiskoulutuspäällikkö Turvallisuusalan ammatillinen neuvottelukunta Eero Vänskä Peräpohjolan Poliisilaitos Kari Sutinen Turvaykköset Oy Tero Ruokanen Securitas Oy Teemu Pussila Keminmaan kunta Kimmo Heikka Tornion Sammutinhuolto ja Tarvike Lauri Manninen Lapin pelastuslaitos Jani Harju koulutuspäällikkö Pentti Koskela toimipaikkapäällikkö Suunnittelualan ammatillinen neuvottelukunta Veli-Pekka Ponkala Bothnia Raktek Oy Vesa Mesilaakso MPR-suunnittelu Oy Mikko Väänänen Miraplan Oy Petri Pohjola Outokumpu Oy Jukka Vuokila Lappli Talot Oy Kari Höynälä tiimivastaava Raappana Jouko opettaja Prosessialan ammatillinen neuvottelukunta Reijo Keskimölö Ari Leppänen Kimmo Karvonen Stora Enso Oyj Oy Metsä Botnia Outokumpu Oy

23 Sivu 22 Juhani Salmi Outokumpu Chrome Oy Tuomas Pussila opettaja, AMK Pentti Koskela toimipaikkapäällikkö Anni Miettunen aikuiskoulutusjohtaja ICT-alan ammatillinen neuvottelukunta Marika Neijonen-Vähä Stora Enso Oyj Teemu Ylinikka ElTel Networks Oy Tapani Heikkilä Relacom Finland Pentti Koskela toimipaikkapäällikkö Sami Karvonen opettaja HYVINVOINTIALA Sosiaali- ja terveysalan ammatillinen neuvottelukunta Sirkka Tuunainen Länsi-Pohjan keskussairaala Eeva Lohiniva Bothnia24h Helena Kaikkonen-Tiensuu Kolarin kunta Anniina Kolehmainen Kemin kaupunki Mirva Krunniniva Tornion kaupunki Seija Parviainen Keminmaan kunta Hanna-Leena Isto Ylitornion kunta Leena Leväsvirta AMK Tuulikki Haarakoski aikuiskoulutuspäällikkö Leena Hanni koulutuspäällikkö Hius- ja kauneudenhoitoalan ammatillinen neuvottelukunta Sanna Rovanperä Parturi-Kampaamo Casanova Janne Rajala Parturi-Kampaamo Hair & Beauty Line Heidi Uusitalo Hiusmestari Hanna Alajärvi Sokos Emotion Minna Liuttu Sokos Emotion Maritta Mäkelä Kauneushoitola Face to Face Susanna Kouri koulutusalavastaava, kauneudenhoitoala Anne Tuovinen koulutusalavastaava, hiusala Leena Hanni koulutuspäällikkö

24 Sivu 23 PALVELULALA Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen ja puhdistuspalvelualan ammatillinen neuvottelukunta Raija Seppälä-Jyrkäs Kemin kaupunki Sirpa Ylimaula Tornion työvoimalasäätiö Marita Närä Länsi-Pohjan keskussairaala Annikki Heikka Tornion tilapalvelut Maija Saarenpää SOVEA Oy Päivi Risto Keminmaan kunta Päivi Salmelainen kouluttaja Sanna Laihinen aikuiskoulutuspäällikkö Elintarvikealan ammatillinen neuvottelukunta Kyösti Lauri Nya Konditoriet Johanna Peura Kahvila Miorita Timo Pruikkonen Karkiaisen leipomo Jussi Niemenmaa Pulla-Jussi ky Veikko Oljakka Veljekset Rönkä Oy Heikki Alatulkkila Festipalvelu Sirpa Leinonen koulutuspäällikkö Sirpa Heinonen opettaja Ravintola-alan ammatillinen neuvottelukunta Aini Ylihurula Tornion kaupunki Tuula Winter Tornion kaupunki Silja Pietilänaho Ravintola Merihovi Katja Vuorenmaa Meri-Lapin kuntapalvelut Sirpa Leinonen koulutuspäällikkö Soili Lehtinen opettaja Matkailualan ammatillinen neuvottelukunta Olli Ahonen Tapio Niittyranta Tuula Saaritie Kyösti Karjalainen OK-SEILIT Ky Kolarin kunta Septentrionalia Oy Finnlines Oyj

25 Sivu 24 Susanna Koutonen Kemin Matkailu Oy Sirpa Leinonen koulutuspäällikkö Risto Suomela opettaja Tietojenkäsittelyn ammatillinen neuvottelukunta Marja-Kaisa Hohtari CGI Oy Aulis Martikainen Meri-Lapin kuntapalvelut Eero Wiena Outokumpu Oy Reijo Konu Kemin kaupunki Tuomo Lindholm AMK Anitta Palokangas koulutusjohtaja Sanna Laihinen aikuiskoulutuspäällikkö Liiketalouden ammatillinen neuvottelukunta Kati Tervo Kemin kaupunki Seppo Valtanen Länsi-Lapin Autoalan liikkeiden yhdistys Irma Matinlompolo Rätinki Oy Jorma Pimperi PAM ry Jukka Korpimäki Rajalla kauppakeskus Marko Nurkkala Citymarket, Tornio Petri Kyllönen Kemin Kenkä-Keskus Kyllönen Ky Marja-Leena Erkheikki Ylitornion kunta Anitta Palokangas koulutusjohtaja Sanna Laihinen aikuiskoulutuspäällikkö AIKUISKOULUTUS Esimiestyön ja johtamisen ammatillinen neuvottelukunta Satu Kaattari-Manninen Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Tuija Välimaa Outokumpu Stainless Oy Raimo Pohjanen Pohjaset konserni 2-3 jäsentä vahvistetaan myöhemmin Anni Miettunen aikuiskoulutusjohtaja Tuomo Palokangas kehittämispäällikkö Yrittäjyyden ja yritystoiminnan ammatillinen neuvottelukunta

26 Sivu 25 Satu Kaattari-Manninen Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Mauri Saastamoinen Refelco Oy Markus Törmä PJ-Metalli Oy Arto Ponkala FSN-Logistic Oy Nimeää edustajan myöh. TE-keskus/työnvälitys- ja yrityspalvelulinja Petri Kyllönen Kemin Kenkä-Keskus Kyllönen Ky Martti Kankaanranta Lapin Yrittäjät Anne Syväjärvi Lapin Ely-keskus Anni Miettunen aikuiskoulutusjohtaja Kimmo Pörhö kouluttaja Ammatillisten neuvottelukuntien pöytäkirjat toimitetaan yhtymähallitukselle tiedoksi. Yhtymähallitus , asiakohta 20: Yhtymähallitukselle esitetään nimitettäväksi seuraaviin neuvottelukuntiin lisäksi TEtoimiston edustajat: Kone- ja metallialan ammatillinen neuvottelukunta Rakennusalan ammatillinen neuvottelukunta Sähköalan ammatillinen neuvottelukunta Sosiaali- ja terveysalan ammatillinen neuvottelukunta Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen ja puhdistuspalvelualan ammatillinen neuvottelukunta Liiketalouden ammatillinen neuvottelukunta Esimiestyön ja johtamisen ammatillinen Neuvottelukunta Pirkko Heinonen Tuula Pekkala Pirkko Heinonen Lea Kontio Marjut Luttunen Virpi Anunti Anja Huhtanen Esimiestyön ja johtamisen ammatilliseen neuvottelukuntaan ei nimetä enää lisää jäseniä. Samoin Yrittäjyyden ja yritystoiminnan ammatilliseen neuvottelukuntaan ei nimetä TE-toimiston edustajaa. Ammatillisiin neuvottelukuntien kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita. Yhtymähallitus päättää, että ammatillisiin neuvottelukuntiin lisätään TE-toimiston edustajat esittelyn mukaisesti ja että ammatillisten neuvottelukuntien kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita.

27 Sivu 26 Kuntayhtymän johtajan muutosesitys Yhtymähallitus päättää, että ammatillisiin neuvottelukuntiin lisätään TE-toimiston edustajat esittelyn mukaisesti ja esimiestyön ja johtamisen ammatilliseen neuvottelukuntaan nimetään Anja Huhtanen Tornion kaupungilta. Ammatillisten neuvottelukuntien kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita. Yhtymähallitus , asiakohta 34 Kaivosalan ammatilliseen neuvottelukuntaan on Tunturilapin Kehitys ry:n Ilkka Soukan tilalle tullut jäseneksi Tapojärvi Oy:n Ari Keskitalo. Neuvottelukuntaan lisätään myös toimipaikkapäällikkö Antti Päivärinta. Neuvottelukunnan uusi kokoonpano on siis seuraava: Kaivosalan ammatillinen neuvottelukunta Juhani Salmi Outokumpu Crome Oy Aki Pyykkö Tuula Sivonen Teknologiateollisuus ry Ari Keskitalo Tapojärvi Oy Kari Hyttinen KJ Hyttiset Oy Heino Vasara Lapin Ely.keskus Antti Päivärinta toimipaikkapäällikkö Ilkka Pukema tiimivastaava Kari Kurttio opettaja Yhtymähallitus nimeää Tunturilapin Kehitys ry:n Ilkka Soukan tilalle kaivosalan ammatillisen neuvottelukunnan jäseneksi vuoteen 2016 kestävälle valtuustokaudelle Ari Keskitalon Tapojärvi Oy:stä. Lisäksi yhtymähallitus nimeää neuvottelukuntaan toimipaikkapäällikkö Antti Päivärinnan. Kuntayhtymän johtajan muutosesitys Yhtymähallitus nimeää Tunturilapin Kehitys ry:n Ilkka Soukan tilalle kaivosalan ammatillisen neuvottelukunnan jäseneksi vuoteen 2016 kestävälle valtuustokaudelle Ari Keskitalon Tapojärvi Oy:stä. Lisäksi yhtymähallitus nimeää neuvottelukuntaan toimipaikkapäällikkö Antti Päivärinnan.

28 Sivu 27 Lisäksi pyydetään Tunturilapin Kehitys ry:tä nimeämään edustaja kaivosalan ammatilliseen neuvottelukuntaan. Prosessialan ammatillisessa neuvottelukunnassa on Oy Metsä Botnia/Metsä Group Oy:n edustaja Ari Leppänen lopettanut ja hänen tilallaan neuvottelukunnassa toimii Johanna Tolonen. Hius- ja kauneudenhoitoalan ammatillisesta neuvottelukunnasta on eronnut Parturi- Kampaamo Hair & Beauty Linen Janne Rajala ja hänen tilalleen neuvottelukuntaan tulee HairHeroes Oy:n Mikko Anttila. Yhtymähallitus nimeää Oy Metsä Botnia/Metsä Group Oy:n Ari Leppäsen tilalle prosessialan ammatilliseen neuvottelukunnan jäseneksi vuoteen 2016 kestävälle valtuustokaudelle Johanna Tolosen. Yhtymähallitus nimeää Parturi-Kampaamo Hair & Beauty Linen Janne Rajalan tilalle hius- ja kauneudenhoitoalan ammatilliseen neuvottelukunnan jäseneksi vuoteen 2016 kestävälle valtuustokaudelle HairHeroes Oy:n Mikko Anttilan.

29 Sivu LISÄASIA: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus D/308/ /2013 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Tarkastuslautakunnan arviointikertomus valmistui lautakunnan kokouksessa Tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja jätti sen yhtymähallitukselle ja yhtymävaltuustolle. ESITYSLISTAN LIITE, ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Yhtymähallitus päättää toimittaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen yhtymävaltuuston käsittelyyn.

30 Sivu LISÄASIA: Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus 2014 D/272/ /2013 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Tarkastuslautakunta , asiakohta 23: Tilintarkastaja on suorittanut vuoden 2014 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen ja antanut siitä erillisen lausunnon. Tilintarkastaja Katri Hokkanen esittelee tilintarkastajan tarkastuskertomuksen. ESITYSLISTAN LIITE, TILINTARKASTAJAN TILINTARKASTUSKERTOMUS Puheenjohtajan esitys Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. Kuntayhtymän tilintarkastaja JHTT, KHT Katri Hokkanen on tarkastanut kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta ja antanut siitä erillisen lausunnon. Lausuntonaan tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta ESITYSLISTAN LIITE, TILINTARKASTUSKERTOMUS 2014 Yhtymähallitus merkitsee kertomuksen tiedoksi.

31 Sivu Seuraava kokous Alustavan kokousaikataulurungon mukaan seuraavat kokoukset ovat: ti , myös yhtymävaltuuston kokous Seuraava kokous on ti

32 Sivu Pöytäkirjan tarkastaminen Hallintosäännön 63 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja luettiin ja tarkastettiin kokouksessa. Päätökset olivat yksimielisiä ja esittelijät yhtyivät tehtyihin päätöksiin. Pöytäkirja todettiin tarkastetuksi kokouksessa.

33 Sivu MUUTOKSENHAKUOHJEET Muut kuin hankinta-asiat Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60. Koska päätöksestä voidaan tehdä kunnallislain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus ohjeet Pykälät: 50, 51, 52, 53, 54, 55. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 50, 51, 52, 53, 54, 55. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN YHTYMÄHALLITUS URHEILUKATU TORNIO Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätökseen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnanjäsen. Pykälät: Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189, OULU Käyntiosoite: ISOKATU 4, OULU Sähköposti: p (vaihde) faksi:

34 Sivu 33 Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa.

35 Sivu OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS Hankinta-asiat Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Oikaisuohje Seuraaviin hankintayksikön päätöksiin tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Pykälät: Hankintaoikaisun tekoaika Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA/YHTYMÄHALLITUS PL 4, TORNIO KÄYNTIOSOITE: URHEILUKATU 6 virka-aika: 8:00 16:00

36 Sivu 35 sähköposti: Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen seuraavista asiakohdista, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Pykälät: Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

37 Sivu 36 Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie HELSINKI puh fax sähköposti:

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSAIKA: 22.02.2011, kello 10:00-14.10. KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali. _ Asiakohta:

KOKOUSAIKA: 22.02.2011, kello 10:00-14.10. KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali. _ Asiakohta: KOKOUSAIKA: 22.02.2011, kello 10:00-14.10 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Edellisen kokouksen pöytäkirja 32 Toimikuntien ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014 Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 4 169 Toimikuntien päätöksiä...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 03.02.2015

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 03.02.2015 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 03.02.2015 Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 4 3 Toimikuntien päätöksiä...

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

-2, KV 18.6.2014 18:30

-2, KV 18.6.2014 18:30 -2, KV 18.6.2014 18:30 Kokousaika Torstaina 18.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 6/2014

RAKENNUSLAUTAKUNTA 6/2014 RAKENNUSLAUTAKUNTA 6/2014 Aika: Keskiviikko 20.8.2014 klo. 17.00 17.40 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Kari

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 25.4.2013 18:30 Kokousaika Torstaina 25.4.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

-2, SIV 31.3.2015 17:00

-2, SIV 31.3.2015 17:00 -2, SIV 31.3.2015 17:00 Kokousaika 31.3.2015 klo 17.00-20.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 Aika: Maanantai 31.8.2015 klo. 19.10 20.42 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 9.5.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 9.5.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot