Riihenmäen Yhtenäiskoulu Laajennus Energiaselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riihenmäen Yhtenäiskoulu Laajennus Energiaselvitys"

Transkriptio

1 Riienmäen Ytenäiskoulu Laajennus Energiaselvitys

2 Riienmäen Ytenäiskoulu Laajennus Energiaselvitys R01274.P GRANLUND OY Kristian Bäckström

3 3 SISÄLTÖ Tämä energiaselvitys sisältää seuraavat tarkastelut: rakennuksen kokonaisenergian kulutus, E-luku D3:n kodan 2.1 mukaan energialaskennan lätötiedot ja tulokset D3:n kodan 5.3. mukaan kesäaikainen uonelämpötila D3:n kodan 2.2 rakennuksen lämpöäviön määräystenmukaisuus D3:n kodan 2.5 mukaan rakennuksen päälämmönläde ja muut lämmönläteet rakennuksen energiatodistus (laki rakennuksen energiatodistuksesta, 50/2013) Laajennukselle laskettu E-luku on 138 kw/m 2 a, joka alittaa 18,8 % opetusrakennuksille määritellyn ylärajan 170 kw/m 2 a. Laajennuksen energiateokkuusluokka on C Rakennus läpäisee lämpöäviöiden tasauslaskennan ominaislämpöäviöllä W/K tasauslaskennan vertailutuloksen ollessa W/K

4 4 1 Perustiedot Rakennuskode: Riienmäen Ytenäiskoulu Rakennustyyppi: Opetusrakennus Osoite: Einontie 3; Mäntsälä Energiaselvityksen tekijä: Granlund Oy / Kristian Bäckström Pääsuunnittelija: Arsatek Oy / Jari Palonen Päiväys: Käytetyt työkalutojelmistot Rakennuksen energiankulutuksen simulointiin on käytetty Granlund Oy:n keittämää tuotemallipojaista RIUSKA- energiasimulointiojelmistoa, jonka laskentakoneena käytetään DOE 2.1E simulointiojelmistoa. Simulointiojelmisto täyttää SRMK D3:sen kodan 5.2 dynaamisen laskentamenetelmän vaatimukset. Rakennuksen geometriamalli on laadittu MagiCAD mallinnusojelmalla MagiRoom sovellusta käytten. MagiCADin ja Riuskan välisessä tiedonsiirrossa käytetään IFC- tiedostomuotoa. 3 Rakennuksen kokonaisenergian kulutus, E-luku Energialaskelmat perustuvat arkkitedin suunnitelmien pojalta tetyyn rakennuksen geometriamalliin, joka on esitetty kuvassa 1. Lämmitettävien tilojen nettoala on 6499 m 2. Kuva 1. Laajennus luokitellaan SRMK D3 liitteen mukaan Opetusrakennukseksi (Luokka 6). Opetusrakennuksen laskennassa käytettävät standardikäytön lätötiedot on esitetty taulukoissa 1-3:

5 5 Taulukko 1 Ilmavirrat ja uonelämpötilan asetusarvot Ilmavirta dm3/s,m2 Lämmitysraja C Jäädytysraja Käyttötarkoitusluokka C Opetusrakennus Taulukko 2 Rakennuksen standardikäyttö Käyttöaika Käyttöaste Valaistus Laite Imiset Käyttötarkoitusluokka aika /24 d/ 7 d W/m2 W/m2 W/m2 m2/ lö Opetusrakennus 08:00-16: , Taulukko 3 Lämpimän käyttöveden ominaiskulutus ja energian nettotarve LKV:n ominaiskulutus Lämmitysenergia Käyttötarkoitusluokka dm3 / (m2, a) kw / (m2,a) Opetusrakennus Laskennassa käytetyistä arvoista D3:n standardikäytöstä poikkeavat tekniset ratkaisut ovat seuraavat: energiateokkaat valaisimet sekä läsnäolo- ja päivänvalo-ojaus ilmanvaidon tarpeenmukaisuus o opetustilat o neuvotteluuoneet Lämmönjakotapa on vesikiertoinen lattialämmitys ja patterilämmitys. Liikuntasalissa lämmönjakotapana on ilmalämmitys. Rakennuksessa käytetyt energiamuodot ovat: lämmitys: kaukolämpö säkö: paikallinen säköverkko Energiamuotojen kertoimet ovat seuraavat: säkö 1,7 kaukolämpö 0,7 kaukojäädytys 0,4 fossiiliset 1,0 uusiutuvat 0,5 Rakennukseen tedään käyttövyöykekotainen ilmanvaitojärjestelmä. Ilmanvaitoalueet varustetaan tulo/poistoilmanvaitokonein LTO järjestelmin. Kaikki ilmanvaitokojeet liikuntasalin kojeita lukuun ottamatta varustetaan jäädytyspattereilla. Ilmavirtoja säädetään ilmanlaadun ja tilojen käytön mukaan. Ilmavirtojen säätölaitteina toimivat taajuusmuuttaja ojatut ilmanvaitokoneet, kanavistoon asennettavat 2 tai 3 asento pellit sekä vakiopainepellit, joilla saadaan muutettua ilmavirtoja tarpeen mukaisesti.

6 6 Ilmanvaitokoneet on jaettu seuraavasti: - TK06 liikuntaasalin sos.tilat, pyörivä LTO - TK07 tekninen työ, ristivirtauslämmönsiirrin, + ilmanvaidon viilennys - TK08 liikuntasali, pyörivä LTO - TK09 opetustilat, pyörivä LTO, + ilmanvaidon viilennys - TK10 ruokala ja keittiölikaiset tilat, ristivirtauslämmönsiirrin, + ilmanvaidon viilennys - TK11 opetustilat, pyörivä LTO, + ilmanvaidon viilennys - porrasuoneet, WC:t, teknisen työn kodepoistot ja issi erillispoistoin Rakennuksen ydistetty laskennallinen LTO-vuosiyötysude on noin 66 %. Vuosiyötysuteet on laskettu D LTO-laskinta käyttäen. Ilmanvaitokoneiden SFP-luku on < 2,0 kw/m 3 s. Sisäänpualluslämpötila on C vuoden ajasta riippuen. Häviöinä on käytetty vuoden 2012 rakentamismääräysten osan D5 mukaisia äviöitä. Käytetyt äviöt on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. LVI-järjestelmien äviöt ja säkönkulutus Järjestelmä Vuosiyötysude Säkönkäyttö [kw/m 2 a] Lämmönjako- 0,8 / 0,9 2 ja luovutus Käyttöveden 0,89 80 W siirto Lämmöntuotto Lisäksi kiertoveden lämpöäviö on 6 W/m ja kiertojodon pituus 20 m/m 2. kierojotoon ei ole liitetty lämmityslaitteita. Käyttöveden äviöistä puolet tulee rakennukseen lämpökuormaksi. Rakenneosien U-arvot on esitetty taulukossa 5. Kylmäsiltojen arvoina on käytetty SRMK D5 mukaisia arvoja. Rakenteiden ilmanvuotoluku q 50 on 2,0 m 3 /( m 2 ). Taulukko 5 Rakenneosien U-arvot Rakenneosa U-arvo (W/m 2 K) Seinä 0.17 Yläpoja 0.09 Alapoja 0.16 Ikkuna 1,0 Ovi 1,0 Ikkunoiden g-arvona on käytetty 50 %.

7 7 3.1 E-luku laskennan tulokset E-luku on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vuotuinen nettoostoenergiankulutus rakennustyypin standardikäytöllä. Taulukossa 6 on esitetty netto-ostoenergiankulutus ja taulukossa 7 on esitetty energiamuotokertoimilla painotettu energiankulutus ja E-luku. Taulukko 6 Netto-ostoenergiankulutus MW kw/m² kw/m³ Lämmitysenergia Jäädytysenergia Säköenergia Yteensä 621,3 95,6 17,5 269,0 41,4 7,6 890,3 137,0 25,1 Taulukko 7 Energiamuotokertoimilla painotettu energiankulutus Energiamuoto Osto- Energia- Energiamuotokertoimilla energia muoto- painotettu energiankulutus MW kerroin MW kw/m² Kaukolämpö Kaukojäädytys Säkö Uusiutuva Fossiilinen E-luku 621,3 269,0 0,70 0,40 1,70 0,50 1,00 434,9 457,4 66,9 70,4 138 Laajennukselle laskettu E-luku on 138 kw/m 2 a, joka alittaa 18,8 % opetusrakennuksille määritellyn ylärajan 170 kw/m 2 a. Laajennuksen energiateokkuusluokka on C E-lukulaskelman tulokset lätötietoineen on esitetty liitteessä 1 ja energiatodistus on esitetty liitteessä 4. 4 Kesäajan uonelämpötilojen vaatimuksenmukaisuus Kesäaikainen ylilämmön allintaan liittyvät laskennat on tety SRMK D3 määräysten ja ojeiden mukaan D3:ssa esitetyillä kuormilla ja käyttöajoilla sekä suunnitellulla ilmavirroilla. D3 on esitetty oje, jonka mukaan kesäajan uonelämpötila ei saisi ylittää 25 C enemmän kuin 150 astetuntia 1. kesäkuuta ja 31. elokuuta välisenä aikana. Lämpötilan allinta on toteutettu sekä passiivisin (sälekaitimet) että aktiivisin keinoin (yötuuletus, ilmanvaidon jäädytys). Simuloinnit osoittavat, että näillä ratkaisuilla tilojen lämpötilat pysyvät määräyksien asettamissa rajoissa myös kesän kuumimpina aikoina. Rakennuksen jäädytysteo on noin 230 kw. Huonelämpötilalaskelmat lätötietoineen on esitetty liitteessä 2. 5 Rakennuksen lämpöäviöiden määräystenmukaisuus Tasauslaskenta on suoritettu käyttäen ympäristöministeriön julkaisemaa tasauslaskentapojaa (versio marraskuu 2011). Rakennuksen kokonaislämpöäviö lämpimien tilojen osalta on W/K tasauslaskennan vertailutuloksen ollessa W/K. Rakennuksessa

8 8 ei ole puolilämpimiksi tiloiksi luokiteltavia tiloja. Rakennus täyttää vaatimukset tasauslaskennan osalta. Tasauslaskenta on esitetty liitteessä 3. 6 Rakennuksen lämmitysteo mitoitustilanteessa Rakennuksen lämmitysteo on määritetty Riuska-simuloinnin perusteella säävyöykkeellä 1. Mitoituslämpötila on -26 C. Rakennuksen laskennallinen lämmityksen uipputeo on 430 kw.

9 RAKENNUKSEN ENERGIASIMULOINTI E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT LIITE 1 1 (3) Riienmäen Ytenäiskoulu, Laajennus Asiakirja n:o Projekti n:o Einontie 3 Viim. muutos Mäntsälä Laadittu Pvm kba Laatija/Tark. Rakennuksen käyttötarkoitus Yleissivistävän oppilaitoksen rakennus Rakennusvuosi 2014 Lämmitetty nettoala 6 499,0 m 2 Ilmanvuotoluku q50 2,0 m 3 /( m 2 ) Rakennusvaipan umpiosat Ulkoseinät Yläpoja Alapoja Ikkunat Ulko-ovet Kylmäsillat A U U A % m 2 W/(m 2 K) W/K 2 637,1 0,17 457,98 19, , ,19 16, ,2 0,16 654,73 28,1 638,0 1,00 638,00 27,4 51,9 1,00 51,59 2,2 151,31 6,5 Ikkunat ilmansuunnittain Pojoinen Koillinen Itä Kaakko Etelä Lounas Länsi Luode Kattoikkunat A U-lasiosa U-ikkuna m 2 W/(m 2 K) W/(m 2 K) 35,4 1,00 1,00 187,2 60,4 17,4 105,7 1,00 0 1,00 1,00 1,00 0 1,00 0 1,00 1,00 1, ,9 1,00 1, ,0 g-arvo - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Ilmanvaitojärjestelmä TK 06 liikuntasali sos tilat TK07 Tekn työ TK 08 LIikuntasali TK 09 Opetustilat PK 22 PRS PK 21 WC TK10 Ruookala keittiö TK11 Opetustilat Ilmanvaitojärjestelmä Ilmavirta Järjestelmän LTO:n lämpötilasude Jäätymisen tulo/poisto SFP-luku esto (m 3 /s)/(m 3 /s) kw/(m 3 /s) - C 1,38 1,38 2, ,20 1,20 2, ,02 5,02 2, ,82 5,82 2, ,51 0, ,97 0, ,92 0,92 2, ,48 4,48 2, ,83 20,32 1,92 Lämmitysjärjestelmä Tilojen ja IV:n lämmitys LKV:n valmistus ¹vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle Tuoton yötysude - 0,97 0,97 ²lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Jaon ja luovut. yötysude - 0,85 0,89 Lämpökerroin¹ Apulaitteiden säkönkäyttö² W 1 535,7 8 Jäädytysjärjestelmä Jäädytyskauden painotettu kylmäkerroin, - 2,50 LKV:n käyttö m 3 /(m 2 a) yt. m 3 /a 0, Sisäiset lämpökuormat Henkilöt W/m 2 14 Kuluttajalaitteet W/m 2 8 Valaistus W/m 2 5 Käyttöaste - 0,6/0,6 Päiväys Allekirjoitus Nimen selvennys Kristian Bäckström RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 1 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT1 E-luku standardikäytöllä rep.energia_e-luku(case 4) xlsx

10 RAKENNUKSEN ENERGIASIMULOINTI E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET LIITE 1 2 (3) Riienmäen Ytenäiskoulu, Laajennus Asiakirja n:o Projekti n:o Einontie 3 Viim. muutos Mäntsälä Laadittu Pvm kba Laatija/Tark. Rakennuksen käyttötarkoitus Yleissivistävän oppilaitoksen rakennus Rakennusvuosi 2014 Lämmitetty nettoala 6 499,0 m 2 E-luku 138 kw/(m² a) (kw lämmitettyä nettoalaa koti) E-luvun erittely Säkö Kaukolämpö Kaukojäädytys Uusiutuva polttoaine Fossiilinen polttoaine Yteensä Uusiutuva omavaraisenergia Aurinkosäkö Aurinkolämpö Tuulisäkö Lämpöpumpun lämmönläteestä ottama energia Ostoenergia Energiamuodon Energiamuodon kertoimella kerroin painotettu energiankulutus kw/a - kw/a kw/(m 2 a) , , , , , kw/a kw/(m 2 a) Rakennusten teknisten järjestelmien Säkö Lämpö Kaukojäädytys energiankulutus kw/(m 2 a) kw/(m 2 a) kw/(m 2 a) Lämmitysjärjestelmä - Tilojen lämmitys¹ 2,1 68,1 Tuloilman lämmitys 12,4 Lämpimän käyttöveden valmistus 0,1 12,2 Ilmanvaitojärjestelmän säköenergiankulutus 16,2 - Jäädytysjärjestelmä 1,9 Kuluttajalaitteet ja valaistus 21,1 - Yteensä 41,4 92,7 ¹ilmanvaidon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Energian nettotarve Tilojen lämmitys² Ilmanvaidon lämmitys³ Lämpimän käyttöveden valmistus Jäädytys ²sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa ³laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Imiset Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden äviöenergiat kw/a kw/(m 2 a) , , , ,8 kw/a kw/(m 2 a) , , , ,2 Laskentatyökalun nimi ja versionumero RIUSKA Päiväys Allekirjoitus Nimen selvennys Kristian Bäckström RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 1 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT1 E-luku standardikäytöllä rep.energia_e-luku(case 4) xlsx

11 RAKENNUKSEN ENERGIASIMULOINTI OSTOENERGIAN TARVE LIITE 1 Riienmäen Ytenäiskoulu, Laajennus Asiakirja n:o Projekti n:o Einontie 3 Viim. muutos Mäntsälä Laadittu PERUSTIEDOT: Rakennuksen nettoala: 6 499,0 m² Rakennuksen tilavuus: m³ Pvm kba Laatija/Tark. Simuloinnin kuvaus: E-Luku / ENERGIATEHOKKAAT VALAISIMET VUOTUINEN OSTOENERGIAN TARVE Lämmitysenergia Jäädytysenergia Säköenergia Yteensä MW kw/m² kw/m³ 621,3 95,6 17,5 269,0 41,4 7,6 890,3 137,0 25,1 ENERGIA 30 % 0 % 70 % E-LUVUN ERITTELY Energiamuoto Osto- Energia- Energiamuotokertoimilla energia muoto- painotettu energiankulutus MW kerroin MW kw/m² Kaukolämpö Kaukojäädytys Säkö Uusiutuva Fossiilinen E-luku 621,3 269,0 0,70 0,40 1,70 0,50 1,00 434,9 457,4 Uusiutuva omavaraisenergia MW kw/m² Aurinkolämpö Aurinkosäkö Tuulisäkö Lämpöpumpun lämmönläteestä ottama energia Muu Uusiutuvat omavaraisenergiat yteensä: ENERGIAMUOTOKERTOIMILLA UUSIUTUVA OMAVARAIS- UUSIUTUVAN OMAVARAISENERGIAN PAINOTETTU ENERGIA ENERGIA, JAKAUMA OSUUS KOKONAISENERGIAN TARPEESTA ## 0 % 0 % ## 0 % 51 % 0 % 49 % 66,9 70, %

12 OLOSUHDESIMULOINTI LÄMPÖTILAT JA -KUORMAT LIITE 2 1 (12) Riienmäen Ytenäiskoulu, Laajennus Asiakirja n:o Projekti n:o Pvm. Laatija/Tark. Einontie 3 Viim. muutos Mäntsälä Laadittu kba Tila: 203 OPETUSTILA Pinta-ala: 144,1 m² Tilavuus: 518,9 m³ SIMULOITU TILA Kerros mm TUNNITTAISET LÄMPÖTILAT C Simulointi 1 YLILÄMPENEMILASKELMAT / STANDARDIKÄYTÖLLÄ Ilmavirta: 3,0 dm³/(s m²) (432 dm³/s) Tilan lisäjäädytysteo: W/m² (0 W) Simulointi Ulkolämpötila: Kesän mitoitussää. Keskiviikko, Heinäkuu 11. Max/min ulkolämpötila +25,0 / +16,0 C Suomi, Helsinki 2012, lev. 60,11, pit. 24,55 Tilan keskimääräinen lämpötila jäädytyksen mitoituspäivänä TUNNITTAISET LÄMPÖKUORMAT W/m2 Sim Kokonais- Ikkunat Laitteet Valaistus Imiset Jotuminen Vuotoilma kuorma (ilman ikkunoita) RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

13 2 (12) Tila: 203 OPETUSTILA LÄHTÖTIEDOT Simulointi 1 Simulointi 2 SISÄILMAN LAATUTASO Tilan lämpötila, max. / asetusarvo C 25,0 / 24,9 Tilan lämpötila, min. / asetusarvo C 21,0 / 21,0 ILMANVAIHTO Järjestelmä VAV Ilmavirta dm³/(s m²) 3,0 / 3,0 Lämpötila-asetus talvi/kesä C 19 / 17 Jäädytyspatteri (on/ei) on Aikataulu Yötuuletus (T) / Yöjäädytys (J) Lämpötilakerrostuma K/m Vuotoilmakerroin 1/ SISÄISET KUORMAT Imiset lukumäärä, max ,15 vaatetus Normaali työasu työn teotaso Met 1,2 kuorma (25 C:ssa) W/lö 75,0 aikataulu Valaistus kuorma, max W/m² 10,8 aikataulu Laitteet kuorma, max W/m² 4,8 aikataulu RAKENTEET Ulkoseinä rakenne / U-arvo W/(m² K) US 01/0,17 Yläpoja rakenne / U-arvo W/(m² K) YP 01/9 Alapoja rakenne / U-arvo W/(m² K) - Rakenteiden teollinen massa kg/lattia-m² 416 IKKUNAT ULKOSEINISSÄ JA KATOISSA Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy % 5 U-arvo (lasiosa) W/(m² K) 1,00 Lasiosan ala ja suuntaus m² 9,5 (POH); 5,2 (LUO); 4,6 (ETE) Rakenne 2xclear+low-e, (Argon+Argon) 6+6+6mm Suojaus Sälekaitimet HUONEYKSIKÖT Jäädytysteo (ei sis. ilmanvaitoa) W/m² SISÄISTEN KUORMIEN AIKATAULUT Henkilöiden lkm. Valaistus Laitteet 18,0 16,0 14,0 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2,0 W/m2 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2, W/m2 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

14 3 (12) Tila: 203 OPETUSTILA SISÄLÄMPÖTILAN PYSYVYYS VALITULLA AJANJAKSOLLA C 25 SISÄLÄMPÖTILAN VAIHTELU VALITULLA AJANJAKSOLLA C Ma,Ti,Ke,To,Pe. Kello tuntia Kuukaudet: 6,7,8 Lämpötilaraja 25,0 C ylittyy: Sim. 1: astetunnilla. Tuntien lukumäärä on RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

15 OLOSUHDESIMULOINTI LÄMPÖTILAT JA -KUORMAT LIITE 2 4 (12) Riienmäen Ytenäiskoulu, Laajennus Asiakirja n:o Projekti n:o Pvm. Laatija/Tark. Einontie 3 Viim. muutos Mäntsälä Laadittu kba Tila: 225 PIENR LUOKKA Pinta-ala: 276,5 m² Tilavuus: 995,3 m³ SIMULOITU TILA Kerros mm TUNNITTAISET LÄMPÖTILAT C Simulointi 1 YLILÄMPENEMILASKELMAT / STANDARDIKÄYTÖLLÄ Ilmavirta: 3,0 dm³/(s m²) (829 dm³/s) Tilan lisäjäädytysteo: W/m² (0 W) Simulointi Ulkolämpötila: Kesän mitoitussää. Keskiviikko, Heinäkuu 11. Max/min ulkolämpötila +25,0 / +16,0 C Suomi, Helsinki 2012, lev. 60,11, pit. 24,55 Tilan keskimääräinen lämpötila jäädytyksen mitoituspäivänä TUNNITTAISET LÄMPÖKUORMAT W/m2 Sim Kokonais- Ikkunat Laitteet Valaistus Imiset Jotuminen Vuotoilma kuorma (ilman ikkunoita) RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

16 5 (12) Tila: 225 PIENR LUOKKA LÄHTÖTIEDOT Simulointi 1 Simulointi 2 SISÄILMAN LAATUTASO Tilan lämpötila, max. / asetusarvo C 25,0 / 24,9 Tilan lämpötila, min. / asetusarvo C 21,0 / 21,0 ILMANVAIHTO Järjestelmä VAV Ilmavirta dm³/(s m²) 3,0 / 3,0 Lämpötila-asetus talvi/kesä C 19 / 17 Jäädytyspatteri (on/ei) on Aikataulu Yötuuletus (T) / Yöjäädytys (J) Lämpötilakerrostuma K/m Vuotoilmakerroin 1/ SISÄISET KUORMAT Imiset lukumäärä, max ,97 vaatetus Normaali työasu työn teotaso Met 1,2 kuorma (25 C:ssa) W/lö 75,0 aikataulu Valaistus kuorma, max W/m² 10,8 aikataulu Laitteet kuorma, max W/m² 4,8 aikataulu RAKENTEET Ulkoseinä rakenne / U-arvo W/(m² K) US 01/0,17 Yläpoja rakenne / U-arvo W/(m² K) YP 01/9 Alapoja rakenne / U-arvo W/(m² K) - Rakenteiden teollinen massa kg/lattia-m² 419 IKKUNAT ULKOSEINISSÄ JA KATOISSA Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy % 5 U-arvo (lasiosa) W/(m² K) 1,00 Lasiosan ala ja suuntaus m² 29,8 (KOI); 6,8 (POH) Rakenne 2xclear+low-e, (Argon+Argon) 6+6+6mm Suojaus Sälekaitimet HUONEYKSIKÖT Jäädytysteo (ei sis. ilmanvaitoa) W/m² SISÄISTEN KUORMIEN AIKATAULUT Henkilöiden lkm. Valaistus Laitteet W/m2 W/m2 35,0 12,0 6, ,0 25,0 2 15,0 1 5,0 8,0 6,0 4,0 2,0 4,0 3,0 2,0 1, RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

17 6 (12) Tila: 225 PIENR LUOKKA SISÄLÄMPÖTILAN PYSYVYYS VALITULLA AJANJAKSOLLA C 25 SISÄLÄMPÖTILAN VAIHTELU VALITULLA AJANJAKSOLLA C Ma,Ti,Ke,To,Pe. Kello tuntia Kuukaudet: 6,7,8 Lämpötilaraja 25,0 C ylittyy: Sim. 1: astetunnilla. Tuntien lukumäärä on RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

18 OLOSUHDESIMULOINTI LÄMPÖTILAT JA -KUORMAT LIITE 2 7 (12) Riienmäen Ytenäiskoulu, Laajennus Asiakirja n:o Projekti n:o Pvm. Laatija/Tark. Einontie 3 Viim. muutos Mäntsälä Laadittu kba Tila: 226 OPETUSTILA Pinta-ala: 58,7 m² Tilavuus: 211,3 m³ SIMULOITU TILA Kerros mm TUNNITTAISET LÄMPÖTILAT C Simulointi 1 YLILÄMPENEMILASKELMAT / STANDARDIKÄYTÖLLÄ Ilmavirta: 3,0 dm³/(s m²) (176 dm³/s) Tilan lisäjäädytysteo: W/m² (0 W) Simulointi Ulkolämpötila: Kesän mitoitussää. Keskiviikko, Heinäkuu 11. Max/min ulkolämpötila +25,0 / +16,0 C Suomi, Helsinki 2012, lev. 60,11, pit. 24,55 Tilan keskimääräinen lämpötila jäädytyksen mitoituspäivänä TUNNITTAISET LÄMPÖKUORMAT W/m2 Sim Kokonais- Ikkunat Laitteet Valaistus Imiset Jotuminen Vuotoilma kuorma (ilman ikkunoita) RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

19 8 (12) Tila: 226 OPETUSTILA LÄHTÖTIEDOT Simulointi 1 Simulointi 2 SISÄILMAN LAATUTASO Tilan lämpötila, max. / asetusarvo C 25,0 / 24,9 Tilan lämpötila, min. / asetusarvo C 21,0 / 21,0 ILMANVAIHTO Järjestelmä VAV Ilmavirta dm³/(s m²) 3,0 / 3,0 Lämpötila-asetus talvi/kesä C 19 / 17 Jäädytyspatteri (on/ei) on Aikataulu Yötuuletus (T) / Yöjäädytys (J) Lämpötilakerrostuma K/m Vuotoilmakerroin 1/ SISÄISET KUORMAT Imiset lukumäärä, max ,58 vaatetus Normaali työasu työn teotaso Met 1,2 kuorma (25 C:ssa) W/lö 75,0 aikataulu Valaistus kuorma, max W/m² 10,8 aikataulu Laitteet kuorma, max W/m² 4,8 aikataulu RAKENTEET Ulkoseinä rakenne / U-arvo W/(m² K) US 01/0,17 Yläpoja rakenne / U-arvo W/(m² K) YP 01/9 Alapoja rakenne / U-arvo W/(m² K) - Rakenteiden teollinen massa kg/lattia-m² 510 IKKUNAT ULKOSEINISSÄ JA KATOISSA Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy % 5 U-arvo (lasiosa) W/(m² K) 1,00 Lasiosan ala ja suuntaus m² 9,3 (LOU) Rakenne 2xclear+low-e, (Argon+Argon) 6+6+6mm Suojaus Sälekaitimet HUONEYKSIKÖT Jäädytysteo (ei sis. ilmanvaitoa) W/m² SISÄISTEN KUORMIEN AIKATAULUT Henkilöiden lkm. Valaistus Laitteet W/m2 W/m2 7,0 12,0 6,0 6,0 1 5,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 8,0 6,0 4,0 2,0 4,0 3,0 2,0 1, RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

20 9 (12) Tila: 226 OPETUSTILA SISÄLÄMPÖTILAN PYSYVYYS VALITULLA AJANJAKSOLLA C 25 SISÄLÄMPÖTILAN VAIHTELU VALITULLA AJANJAKSOLLA C Ma,Ti,Ke,To,Pe. Kello tuntia Kuukaudet: 6,7,8 Lämpötilaraja 25,0 C ylittyy: Sim. 1: astetunnilla. Tuntien lukumäärä on RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

21 OLOSUHDESIMULOINTI LÄMPÖTILAT JA -KUORMAT LIITE 2 10 (12) Riienmäen Ytenäiskoulu, Laajennus Asiakirja n:o Projekti n:o Pvm. Laatija/Tark. Einontie 3 Viim. muutos Mäntsälä Laadittu kba Tila: 228 OPETUSTILA Pinta-ala: 39,7 m² Tilavuus: 142,9 m³ SIMULOITU TILA Kerros mm TUNNITTAISET LÄMPÖTILAT C Simulointi 1 YLILÄMPENEMILASKELMAT / STANDARDIKÄYTÖLLÄ Ilmavirta: 3,0 dm³/(s m²) (119 dm³/s) Tilan lisäjäädytysteo: W/m² (0 W) Simulointi Ulkolämpötila: Kesän mitoitussää. Keskiviikko, Heinäkuu 11. Max/min ulkolämpötila +25,0 / +16,0 C Suomi, Helsinki 2012, lev. 60,11, pit. 24,55 Tilan keskimääräinen lämpötila jäädytyksen mitoituspäivänä TUNNITTAISET LÄMPÖKUORMAT W/m2 Sim Kokonais- Ikkunat Laitteet Valaistus Imiset Jotuminen Vuotoilma kuorma (ilman ikkunoita) RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

22 11 (12) Tila: 228 OPETUSTILA LÄHTÖTIEDOT Simulointi 1 Simulointi 2 SISÄILMAN LAATUTASO Tilan lämpötila, max. / asetusarvo C 25,0 / 24,9 Tilan lämpötila, min. / asetusarvo C 21,0 / 21,0 ILMANVAIHTO Järjestelmä VAV Ilmavirta dm³/(s m²) 3,0 / 3,0 Lämpötila-asetus talvi/kesä C 19 / 17 Jäädytyspatteri (on/ei) on Aikataulu Yötuuletus (T) / Yöjäädytys (J) Lämpötilakerrostuma K/m Vuotoilmakerroin 1/ SISÄISET KUORMAT Imiset lukumäärä, max ,45 vaatetus Normaali työasu työn teotaso Met 1,2 kuorma (25 C:ssa) W/lö 75,0 aikataulu Valaistus kuorma, max W/m² 10,8 aikataulu Laitteet kuorma, max W/m² 4,8 aikataulu RAKENTEET Ulkoseinä rakenne / U-arvo W/(m² K) US 01/0,17 Yläpoja rakenne / U-arvo W/(m² K) YP 01/9 Alapoja rakenne / U-arvo W/(m² K) - Rakenteiden teollinen massa kg/lattia-m² 551 IKKUNAT ULKOSEINISSÄ JA KATOISSA Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy % 5 U-arvo (lasiosa) W/(m² K) 1,00 Lasiosan ala ja suuntaus m² 5,2 (LOU); 4,1 (LUO) Rakenne 2xclear+low-e, (Argon+Argon) 6+6+6mm Suojaus Sälekaitimet HUONEYKSIKÖT Jäädytysteo (ei sis. ilmanvaitoa) W/m² SISÄISTEN KUORMIEN AIKATAULUT Henkilöiden lkm. Valaistus Laitteet 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 W/m2 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2, W/m2 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

23 12 (12) Tila: 228 OPETUSTILA SISÄLÄMPÖTILAN PYSYVYYS VALITULLA AJANJAKSOLLA C 25 SISÄLÄMPÖTILAN VAIHTELU VALITULLA AJANJAKSOLLA C Ma,Ti,Ke,To,Pe. Kello tuntia Kuukaudet: 6,7,8 Lämpötilaraja 25,0 C ylittyy: Sim. 1: astetunnilla. Tuntien lukumäärä on RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

24 Rakennuksen lämpöäviön tasauslaskelma, D (voimassa alkaen) Rakennuskode Rakennuslupatunnus Rakennustyyppi Pääsuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos: Suunnitteluratkaisu Riienmäen Ytenäiskoulu, Laajennus LIITE 3 Opetusrakennus Arsatek Oy / Jari Palonen Granlund Oy / Kristian Bäckström TÄYTTÄÄ VAATIMUKSET Rakennuksen laajuustiedot Laskentatuloksia Rakennustilavuus rak-m³ Julkisivupinta-ala on 3327 m² Maanpäälliset kerrostasoalat yteensä m² Ikkunapinta-ala on 10 % maanpäällisestä kerrostasoalasta # Lämmitetty nettoala, lämpimät tilat m² Ikkunapinta-ala on 19 % julkisivun pinta-alasta # Lämmitetty nettoala, puolilämpimät tilat m² Lämpöäviö on 66 % vertailutasosta (lämpimät tilat) # Rakennusluokka (1-9) 6 Rakennuksen kerrosmäärä 4 kerrosta 0 # Perustiedot Pinta-alat, m² [A] U-arvot, W/(m² K) [U] Lämpöäviöiden tasaus Ominaislämpöäviö, W/K [H jot = A U] Ilmanvuotoluku, m³/( m²) [q 50 ] Vuotoilmavirta, m³/s [q v, v = q 50 / 20 A/3600] Ominaislämpöäviö, W/K [H vuotoilma = 1200 q v, v ] Ympäristöministeriö, Tasauslaskin 2012 (versio marraskuu 2011) Poistoilmavirta, m³/s [q v, p ] Ilmanvaidon LTO:n vuosiyötysude, % [ a ] Ominaislämpöäviö, W/K [H iv = 1200 q v, p (1- a )] RAKENNUSOSAT Lämpimät tilat Ulkoseinä Vertailuarvo Suunnitteluarvo Vertailuarvo 0,17 Enimmäisarvo 0,60 Suunnitteluarvo 0,17 Vertailuratkaisu 389,2 Suunnitteluratkaisu 448,3 Hirsiseinä 0,40 0,60 Yläpoja , ,9 365,9 Alapoja (ulkoilmaan rajoittuva) 9 0,60 Alapoja (ryömintätilaan rajoittuva) 1) ,17 0,60 0,16 693,3 652,5 Alapoja (maanvastainen) 2) 0,16 0,60 Muu maanvastainen rakennusosa 2) 0,16 0,60 Ikkunat 985,5 638,0 1,00 1,80 1,00 985,5 638,0 Ulko-ovet ja tuuletusluukut 3) 51,9 1,00 1,80 1,00 51,9 51,9 Kattoikkunat 1,00 1,80 Kattovalokuvut 1,00 2,00 Lämpimät tilat yteensä , ,6 Puolilämpimät tilat tai määräaikaiset rakennukset Ulkoseinä 0,26 0,60 Hirsiseinä 0,60 0,60 Yläpoja 0,14 0,60 Alapoja (ulkoilmaan rajoittuva) 0,14 0,60 Alapoja (ryömintätilaan rajoittuva) 1) 0,26 0,60 Alapoja (maanvastainen) 2) 0,24 0,60 Muu maanvastainen rakennusosa 2) 0,24 0,60 Ikkunat 1,40 2,80 Ulko-ovet ja tuuletusluukut 3) 1,40 2,80 Kattoikkunat 1,40 2,80 Kattovalokuvut 1,40 2,80 Puolilämpimät tilat yteensä VAIPAN ILMAVUODOT Vuotoilma Vertailuarvo Suunnitteluarvo Vertailuarvo Suunnitteluarvo Vertailuratkaisu Suunnitteluratkaisu Lämpimät tilat 2,0 2,0 0,3186 0, ,4 382,4 Puolilämpimät tilat 2,0 ILMANVAIHTO Hallittu ilmanvaito Vertailuarvo Suunnitteluarvo Vertailuarvo Suunnitteluarvo Vertailuratkaisu Suunnitteluratkaisu Lämpimät tilat 20, , , ,0 Lämpimät tilat, ei LTO-vaatimusta 0 Puolilämpimät tilat 45 Puolilämpimät tilat, ei LTO-vaatimusta 0 Ominaislämpöäviö, W/K [H = H jot + H vuotoilma + H iv ] Rakennuksen lämpöäviöiden tasaus Vertailuratkaisu Suunnitteluratkaisu Lämpimien tilojen ominaislämpöäviö yteensä Puolilämpimien tilojen ominaislämpöäviö yteensä 1) 2) 3) Ryömintätilaan rajoittuvan alapojan lämmönläpäisykertoimen laskennassa voidaan ottaa uomioon ryömintätilan ilman ulkoilmaa korkeampi vuotuinen keskilämpötila, jos ryömintätilan tuuletusaukkojen määrä on enintään 8 promillea alapojan pinta-alasta. Tällöin osan C4 ojeen mukaan yksityiskotaisesti lasketun U-arvon sijaan voidaan käyttää rakenteen U-arvoa kerrottuna kertoimella 0,9. Jos ryömintätilan tuuletusaukkojen määrä on yli 8 promillea alapojan pinta-alasta, alapoja lasketaan ulkoilmaan rajoittuvana. Maanvastaisen lattia- tai seinärakenteen lämmönläpäisykerroin voidaan osan C4 mukaisesti laskea yksinkertaistetusti kertomalla pelkän lattia- tai seinärakenteen lämmönläpäisykerroin kertoimella 0,9. Kerroin ottaa uomioon maan lämmönvastuksen. Yksinkertaistettu menetelmä ei ota uomioon rakennuksen geometrian vaikutusta. Ulko-oviin ja tuuletusluukkuiin sisältyvät myös savunpoisto-, uloskäynti- ja uoltoluukut sekä muut vastaavat luukut. 1 (2)

25 Rakennuksen lämpöäviön tasauslaskelma, D (voimassa alkaen) Rakennuskode Riienmäen Ytenäiskoulu, Laajennus LIITE 3 Rakennuslupatunnus Rakennuksen lämpöäviön määräystenmukaisuuden tarkistuslista (osa D3) Pinta-alat Vertailuikkunapinta-ala on 15 % yteenlasketuista maanpäällisistä kerrostasoaloista, mutta kyllä ei kuitenkin enintään 50 % julkisivujen pinta-alasta v Rakennusosien yteenlaskettu pinta-ala sama molemmissa ratkaisuissa - lämpimissä tiloissa v - puolilämpimissä tiloissa Ympäristöministeriö, Tasauslaskin 2012 (versio marraskuu 2011) Rakennusosien U-arvot U-arvot ovat enintään enimmäisarvojen suuruisia Rakennusvaipan ilmanpitävyys Rakennusvaipan ilmanvuotoluvun q 50 suunnitteluarvo on enintään enimmäisarvon suuruinen kyllä ei Enimmäisarvo Suunnitteluarvo - lämpimissä tiloissa v 4 2,00 - puolilämpimissä tiloissa 4 Rakennuksen lämpöäviöiden tasaus Suunnitteluratkaisun ominaislämpöäviö on enintään vertailuratkaisun suuruinen kyllä ei Vertailuarvo Suunnitteluarvo - lämpimissä tiloissa v W/K W/K - puolilämpimissä tiloissa Tarkistuslistan yteenveto Suunnitteluratkaisu täyttää lämpöäviövaatimukset kyllä v kyllä v ei ei Lisäselvitykset Rakennuksen ilmanpitävyys Rakennuksen suunnitteluratkaisun lämpöäviön laskennassa käytetään rakennusvaipan ilmanvuotoluvun q 50 suunnitteluarvoa. Suunnitteluarvon valinnasta on esitettävä selvitys. Rakennusvaipan ilmanvuotoluku q 50 saa olla enintään 4 m³/( m²), mutta ilmanvuotoluku voi ylittää tämän arvon, jos rakennuksen käytön vaatimat rakenteelliset ratkaisut uonontavat merkittävästi ilmanpitävyyttä. Jos ilmanpitävyyttä ei osoiteta mittaamalla tai muulla menettelyllä, rakennusvaipan ilmanvuotolukuna käytetään arvoa 4 m³/( m²). Ilmanvaidon lämmöntalteenoton (LTO) vuosiyötysude Ilmanvaidon lämmöntalteenoton vuosiyötysuteen määrittämisestä on esitettävä selvitys. Rakennuksen ilmanvaidon poistoilman lämmöntalteenoton vuosiyötysude voidaan määrittää lämmöntalteenottolaitteen valmistajan ilmoittaman varmennetun vuosiyötysuteen perusteella. Ojeita vuosiyötysuteen määrittämiseksi esitetään ympäristöministeriön monisteessa 122 ja tasauslaskentaoppaassa. Ilmanvaidon lämmöntalteenoton vuosiyötysude määritetään osassa D3/2012 esitetyn säävyöyke I:n säätiedoilla (Helsinki-Vantaa). 2 (2)

26

27 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 6499 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen patteri- ja lattilämmitys, kaukolämpö Ilmanvaitojärjestelmän kuvaus Keskitetty tulo- ja pisojärjestelmä jossa LTO-, lämmitys ja jäädytyspatt Käytettävä energiamuoto Kaukolämpö Kaukojäädytys Säkö Uusiutuva Fossiilinen 0 Säkön kulutukseen sisältyvä valaistus- ja kuluttajalaitesäkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) Rakennuksen energiateokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko kw/vuosi kw/(m 2 vuosi) ,7 0, ,7 0, Opetusrakennukset ja päiväkodit Luokkien rajat asteikolla A: 90 B: C: D: E: F: G: 361 Tämän rakennuksen energiateokkuusluokka Laskettu ostoenergia C Energiamuodon kerroin Energiamuodon kertoimella painotettu energia kw E /(m 2 vuosi) E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa koden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaito-, jäädytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiateokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskotaisemmin kodassa "Toimenpide-edotukset energiateokkuuden parantamiseksi".

28 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskode Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 2014 Lämmitetty nettoala m 2 Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50 2,0 A U U A Osuus lämpöäviöistä m 2 W/(m 2 K) W/K % Ulkoseinät 2 637,1 0,17 458,0 20 % Yläpoja 4 065, ,2 16 % Alapoja 4 078,2 0,16 654,7 28 % Ikkunat 638,0 1,00 638,0 27 % Ulko-ovet 51,9 1,00 51,6 2 % Kylmäsillat 151,3 6 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g kotisuora -arvo m 2 W/(m 2 K) - Pojoinen 35,4 1,00 0,50 Koillinen 187,2 1,00 0,50 Itä 0 0 Kaakko 60,4 1,00 0,50 Etelä 17,4 1,00 0,50 Lounas 105,7 1,00 0,50 Länsi 0 0 Luode 231,9 1,00. 0,50 Ilmanvaitojärjestelmä Ilmanvaitojärjestelmän kuvaus: Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasude (m 3 /s) / (m 3 /s) kw / (m 3 /s) - C Pääilmanvaitokoneet 18,83 2,00 76 % -8,0 Erillispoistot 1,48 Ilmanvaitojärjestelmä 20,32 1,92 Rakennuksen ilmanvaitojärjestelmän LTO:n vuosiyötysude: 66 % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin 1 Apulaitteiden yötysude yötysude säkönkäyttö 2 - kw/(m 2 vuosi) Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 85 % 2,1 Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 89 % 0,1 1 vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle 2 lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Määrä kpl Tuotto kw Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäädytysjärjestelmä Jäädytysjärjestelmä 2,5 Lämmin käyttövesi Jäädytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm 3 /(m 2 vuosi) Lämmin käyttövesi Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset m 3 /( m 2 ) Keskitetty tulo- ja pisojärjestelmä jossa LTO-, lämmitys ja jäädytyspatt Vesikiertoinen patteri- ja lattilämmitys, kaukolämpö Lämmitysenergian nettotarve kw/(m 2 vuosi) Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m 2 W/m 2 W/m 2 (D3) Opetus- ja päiväkotirakennuksien käyttöaste 0,6/0,6 14,0 8,0 5,0

29 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskode Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 2014 Lämmitetty nettoala, m E-luku, kw E / (m 2 vuosi) 138 E-luvun erittely Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus kw/vuosi - kw E /vuosi kw E /(m 2 vuosi) Kaukolämpö , Kaukojäädytys 0 0,4 0 0 Säkö , Uusiutuva 0 0,5 0 0 Fossiilinen 0 1, YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, yödyksikäytetty osuus Aurinkolämpö Aurinkosäkö Tuulisäkö Lämpöpumpun lämmönläteestä ottama energia Muu Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys 1 Tuloilman lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Energian nettotarve Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset kw/vuosi Ilmanvaitojärjestelmän säköenergiankulutus Jäädytysjärjestelmä Kuluttajalaitteet ja valaistus YHTEENSÄ 1 ilmanvaidon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen kw/(m 2 vuosi) Säkö Lämpö Kaukojäädytys kw/(m 2 vuosi) kw/(m 2 vuosi) kw/(m 2 vuosi) 2,1 68,1-12,4-0,1 12,2 16,2 1,9 21,1 42,0 93,0 Tilojen lämmitys 2 Ilmanvaidon lämmitys 3 Lämpimän käyttöveden valmistus Jäädytys kw/vuosi kw/(m 2 vuosi) sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa 3 laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin äviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero kw/vuosi Laskentatyökalun nimi ja versionumero RIUSKA kw/(m 2 vuosi)

30 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 6499 m² Ostettu energia kw/vuosi kw/(m 2 vuosi) Kaukolämpö Kokonaissäkö Kiinteistösäkö Käyttäjäsäkö Kaukojäädytys Ostetut polttoaineet 1 polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kw:ksi Kevyt polttoöljy litra 10 Pilkkeet (avu- ja sekapuu) pino-m Pilkkeet (koivu) pino-m Puupelletit kg 4,7 kw/vuosi kw/(m 2 vuosi) 1 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kodassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yteensä kw/vuosi Säkö yteensä Kaukolämpö yteensä Polttoaineet yteensä Kaukojäädytys YHTEENSÄ 0 kw/(m 2 vuosi) Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.

31 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat Toimenpide-edotukset ja arvioidut säästöt Lämpö, ostoenergian säästö Huomiot ylä- ja alapoja Säkö, ostoenergian säästö Jäädytys, ostoenergian säästö E-luvun muutos kw/vuosi kw/vuosi kw/vuosi kw E /m 2 vuosi Toimenpide-edotukset ja arvioidut säästöt Lämpö, ostoenergian säästö Säkö, ostoenergian säästö Jäädytys, ostoenergian säästö E-luvun muutos kw/vuosi kw/vuosi kw/vuosi kw E /m 2 vuosi Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät Toimenpide-edotukset ja arvioidut säästöt Lämpö, ostoenergian säästö Säkö, ostoenergian säästö Jäädytys, ostoenergian säästö E-luvun muutos kw/vuosi kw/vuosi kw/vuosi kw E /m 2 vuosi

32 Huomiot - ilmanvaito- ja ilmastointijärjestelmät Toimenpide-edotukset ja arvioidut säästöt Lämpö, ostoenergian säästö Säkö, ostoenergian säästö Jäädytys, ostoenergian säästö E-luvun muutos kw/vuosi kw/vuosi kw/vuosi kw E /m 2 vuosi Huomiot - valaistus, jäädytysjärjestelmät, säköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät Toimenpide-edotukset ja arvioidut säästöt Lämpö, ostoenergian Säkö, ostoenergian Jäädytys, ostoenergian E-luvun muutos säästö säästö säästö kw/vuosi kw/vuosi kw/vuosi kw E /m 2 vuosi Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon Lisätietoja energiateokkuudesta Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien teokkaassa käytössä,

33 LISÄMERKINTÖJÄ

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Seljapolku 7 A Seljapolku 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Entinen hammashoitola Ukkolankuja Yli_Ii, Oulu tontti Rivi- ja ketjutalot

ENERGIATODISTUS. Entinen hammashoitola Ukkolankuja Yli_Ii, Oulu tontti Rivi- ja ketjutalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Entinen hammashoitola Ukkolankuja 4 900 Yli_Ii, Oulu Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 564477 tontti 977 Rivi

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Kanjoni Kanjoninkatu 7 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-708- Rakennuksen valmistumisvuosi: 987 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi 70 Tampere Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 87-65-79-8-L

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kadettikoulunkatu , HAMINA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Kadettikoulunkatu , HAMINA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rautakortteli Kadettikoulunkatu 49400, HAMINA Rakennustunnus: 00095880B Rakennuksen valmistumisvuosi: 84 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö:

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö: TUNNISTE/PERUSTIEDOT Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Osoite: Rakennustunnus: Rakennuslupatunnus: Energiaselvityksen tekijä: Pääsuunnittelija: As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja 7

Lisätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Mäenkyläntie 432

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Mäenkyläntie 432 LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Asuinrakennus Osoite 1: Mäenkyläntie 432 Osoite 2: 5146 Luusniemi Todistustunnus: 215212 Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: 215 Valmistumisvuosi:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Pientalo Mansikintie 7 Mansikintie Ristiina. Pientalo (Erilliset pientalot) Uudisrakennusten.

ENERGIATODISTUS. Pientalo Mansikintie 7 Mansikintie Ristiina. Pientalo (Erilliset pientalot) Uudisrakennusten. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pientalo Mansikintie 7 Mansikintie 7 500 Ristiina Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 995 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Pientalo (Erilliset pientalot)

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Karjapolku 10, Mänttä Karjapolku Mänttä. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Karjapolku 10, Mänttä Karjapolku Mänttä. Uudisrakennusten. määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Karjapolku, 58 Mänttä Karjapolku 58 Mänttä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Asuinrakennus Todistustunnus: Energiatehokkuusluokka

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 110 Talonpojantie 5 AB Talonpojantie 5 00790, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 110 Talonpojantie 5 AB Talonpojantie 5 00790, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 0 Talonpojantie 5 AB Talonpojantie 5 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 975 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 266 Maakaari 6 talo 1 Maakaari 6 00790, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 266 Maakaari 6 talo 1 Maakaari 6 00790, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 66 Maakaari 6 talo Maakaari 6 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 99 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS Sisarustentie 2, Serkustentie 1 Sisarustentie 2 A 00430, Helsinki. Luhtitalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS Sisarustentie 2, Serkustentie 1 Sisarustentie 2 A 00430, Helsinki. Luhtitalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS Sisarustentie, Serkustentie Sisarustentie A 0040, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 987 Luhtitalot

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo

Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo Energiatodistusoppaan 2013 liite 13.11.2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 5 2.1 Rakennuksen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 C 40420 Jyskä. 179-401-0017-0540-3 / Talo C 1997. Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 C 40420 Jyskä. 179-401-0017-0540-3 / Talo C 1997. Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 C 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo C 997 Rivi-

Lisätiedot

Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia

Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Painovoimainen ilmanvaihto ( luonnollinen ilmavaihto)

Lisätiedot

Energiaselvityksen ja todistuksen luominen DOF-Energialla Case: uudispientalo

Energiaselvityksen ja todistuksen luominen DOF-Energialla Case: uudispientalo Energiaselvityksen ja todistuksen luominen DOF-Energialla Case: uudispientalo 24.04.2008 Päivän agenda... Mitä energiaselvitys sisältää? Kuinka luodaan energiaselvitys DOF-Energialla? Kuinka luodaan energiatodistus

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Entinen Lääkäritalo Ukkoherrankuja 12 91200 Yli_Ii, Oulu. 564-422-17-71 tontti 3 1963 Kahden asunnon talot

ENERGIATODISTUS. Entinen Lääkäritalo Ukkoherrankuja 12 91200 Yli_Ii, Oulu. 564-422-17-71 tontti 3 1963 Kahden asunnon talot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Entinen Lääkäritalo Ukkoherrankuja 900 Yli_Ii, Oulu Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 564477 tontti 96 Kahden

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland O Moottoriajoneuvosuojat Pinta-alasäännöt Rakennuksen sisällä sijaitsevien tai rakennukseen rakenteellisesti

Lisätiedot

Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3)

Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Lausuntoluonnosten 7.10.2016 mukaan Hirsitaloteollisuus ry:n syysseminaari 8.11.2016 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos

Lisätiedot

Mikä muuttuu energia- ja sisäilmasäädöksissä. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Rakennusten energiaseminaari 20.9.

Mikä muuttuu energia- ja sisäilmasäädöksissä. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Rakennusten energiaseminaari 20.9. Mikä muuttuu energia- ja sisäilmasäädöksissä Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Rakennusten energiaseminaari 20.9.2016 YMa luonnos uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Soveltamisala

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Vuoden 2012 rakentamismääräykset (luonnos ), kokonaisenergiatarkastelu, suunnitteluprosessin haasteet

Vuoden 2012 rakentamismääräykset (luonnos ), kokonaisenergiatarkastelu, suunnitteluprosessin haasteet ECO2 Rakentamisen foorumi 1 Vuoden 2012 rakentamismääräykset (luonnos 28.9.2010), kokonaisenergiatarkastelu, suunnitteluprosessin haasteet Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3)

Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Lausuntoluonnosten 7.10.2016 mukaan Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2016 Pekka

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö 41. Ilmansuojelupäivät 23.8.2016 Alaspäin parempi Ylöspäin huonompi Rakennusten

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.2016 Energiatodistuslakiin muutoksia Lain muutos vahvistettu

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa Espoon pientaloilta 4.2.2016 Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden osoittaminen Rakennusluvan liitteenä toimitettava energiaselvitys

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 280 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280 Sertifikaatti Nro VTT--1281-21-07 Myönnetty 23.1.2007 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 280 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

Rakentamisen energiamääräykset 2012 Keskeiset muutokset ja kustannusvaikutukset

Rakentamisen energiamääräykset 2012 Keskeiset muutokset ja kustannusvaikutukset Rakentamisen energiamääräykset 2012 Keskeiset muutokset ja kustannusvaikutukset Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi (Lähdeaineisto mm. Ympäristöministeriö,

Lisätiedot

Rak-C3004 Rakentamisen tekniikat Rakennuksen energiatehokkuus

Rak-C3004 Rakentamisen tekniikat Rakennuksen energiatehokkuus Rak-C3004 Rakentamisen tekniikat Rakennuksen energiatehokkuus Hannu Hirsi. Määritelmiä : Ilmanvuotoluvulla q 50 (m 3 /(h m 2 )) rakennusvaipankeskimääräistä vuotoilmavirtaa tunnissa 50 Pa paine-erolla

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 225 kwh E /m²vuosi 24.3.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 225 kwh E /m²vuosi 24.3. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Hilkanhaka Pihlajavedentie 9 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740---0 Rakennuksen valmistumisvuosi: 978 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Pientalojen E-lukutarkastelu

Pientalojen E-lukutarkastelu Sivu 1 / 27 SAINT-GOBAIN RAKENNUSTUOTTEET OY Pientalojen E-lukutarkastelu Muutosten vaikutus laskettuun E-lukuun Jussi Jokinen 27.6.2012 Sivu 2 / 27 Yhteenveto Tässä raportissa on laskettu kolmen erilaisen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus 1 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117

Lisätiedot

Tasauslaskentaopas 2010

Tasauslaskentaopas 2010 Tasauslaskentaopas 2010 Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuuden osoittaminen 6.5.2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Tämä opas käsittelee Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C3/2010, D2/2010 ja

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Helsinki 18.11.2015 Janne Rasi, energia-asiantuntija 12.10.2007 Tekijän nimi Yleistä energiatodistuslaista Energiatodistuksen tarkoitus Ajankohtaista

Lisätiedot

LASKENTAESIMERKIT. Energiatehokkuuden vertailulukujen laskentaesimerkit rakennusten eri käyttötarkoitusluokissa

LASKENTAESIMERKIT. Energiatehokkuuden vertailulukujen laskentaesimerkit rakennusten eri käyttötarkoitusluokissa LASKENTAESIMERKIT Energiatehokkuuden vertailulukujen laskentaesimerkit rakennusten eri käyttötarkoitusluokissa 24.10.2016 ESIPUHE 2 Nämä laskentaesimerkit on laadittu havainnollistamaan 7.10.2016 lausunnolle

Lisätiedot

Energiatodistuksen laadintaesimerkki Uudispientalo

Energiatodistuksen laadintaesimerkki Uudispientalo Energiatodistuksen laadintaesimerkki Uudispientalo Energiatodistusoppaan 2013 liite 25.9.2013 YM PÄRISTÖM INISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 5 2.1 Rakennuksen tiedot... 6

Lisätiedot

Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta

Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 1 Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta Ympäristöministeriön asetus uuden rakennusten energiatehokkuudesta. 2 Määritelmät Asetuksessa: Määräajan paikallaan

Lisätiedot

Uudet energiamääräykset - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö LVI treffit

Uudet energiamääräykset - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö LVI treffit Uudet energiamääräykset - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö LVI treffit 14.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lisätiedot

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 23.5.2011 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Ympäristövaliokunta to 25.2.2016 klo 10.00 HE 150/2015 vp (energiatodistus) SISÄLTÖ Kansalaisaloite Eduskunnan lausumat HE 150/2015 VP Energiatodistuksen

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan laadunohjaus:

Rakennusvalvonnan laadunohjaus: Pekka Seppälä, Markku Hienonen, Aki Töyräs 8.10.2012 Rakennusvalvonnan laadunohjaus: Rakennuksen E luvun laskenta Rakennuksen E luvun laskenta ja energiatehokkuus Mikä E luku? Mikä E luku? E luku l k on

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

Energiatodistuksen laadintaesimerkki Uudiskerrostalo

Energiatodistuksen laadintaesimerkki Uudiskerrostalo Energiatodistuksen laadintaesimerkki Uudiskerrostalo Energiatodistusoppaan 2013 liite 13.11.2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 5 2.1 Rakennuksen tiedot...

Lisätiedot

Esimerkkilaskelmia pientaloille

Esimerkkilaskelmia pientaloille Rakennusten energia 2012 Esimerkkilaskelmia pientaloille E-lukuvaatimusten täyttyminen Taru Suomalainen ja Timo Kalema TTY / Konstruktiotekniikka Syyskuu 2011 1 Sisältö Alkusanat... 3 1 E lukutarkastelu...

Lisätiedot

COMBI WP4 Lämmitys- ja jäädytysratkaisujen vaikutus palvelurakennusten energiatehokkuuteen

COMBI WP4 Lämmitys- ja jäädytysratkaisujen vaikutus palvelurakennusten energiatehokkuuteen COMBI WP4 Lämmitys- ja jäädytysratkaisujen vaikutus palvelurakennusten energiatehokkuuteen Jonathan Nyman ja Juha Jokisalo Aalto-yliopisto LVI-tekniikan ryhmä 28.1.2016 Tausta ja tavoite Simulointitutkimukseen

Lisätiedot

Energiatodistuksen laadintaesimerkki rakennettu toimistotalo

Energiatodistuksen laadintaesimerkki rakennettu toimistotalo Energiatodistuksen laadintaesimerkki 2006 rakennettu toimistotalo Energiatodistusoppaan 2013 liite 30.4.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 5 2.1 Rakennuksen

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

D3 luonnoksen vaikutus energialaskentaan hirsirakenteisissa rakennuksissa. Insinööritoimisto Vesitaito Oy

D3 luonnoksen vaikutus energialaskentaan hirsirakenteisissa rakennuksissa. Insinööritoimisto Vesitaito Oy D3 luonnoksen vaikutus energialaskentaan hirsirakenteisissa rakennuksissa Insinööritoimisto Vesitaito Oy Sisältö Keskeisiä muutoksia 1-3 Hirsirakenteiset pientalot Hirsirakenteiset muut rakennukset Päiväkodit

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa Tommi Riippa 19.9.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Muutettujen osien sisältö melkein tuplaantui Tarkempia määräyksiä mm. rakenteiden lujuudelle, paloturvallisuudelle, terveellisyydelle, turvallisuudelle,

Lisätiedot

Energiankulutuksen laskenta ja sen uudet lähtöarvot

Energiankulutuksen laskenta ja sen uudet lähtöarvot Energiankulutuksen laskenta ja sen uudet lähtöarvot TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Esitys perustuu Energiankäyttö Miten vähentää energiakäyttöä? 1. by reducing our population 2. by changing

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka Energiatehokkuusvaatimukset Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset 10.1.2014 TAMK 2014 2 RES Uusiutuvan energian käytön

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Muut rakennukset. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Mikkeli

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Muut rakennukset. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Mikkeli ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Muut rakennukset Osoite: Poronkatu 50190 Mikkeli Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 26421 Energiatodistus on annettu x rakennuslupamenettelyn yhteydessä ja perustuu

Lisätiedot

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi Olli Teriö Uusi RT-kortti: Talonrakennushankkeen kulku Takuu-aika ssa asetetaan hankkeen

Lisätiedot

Hybridilämmitysjärjestelmät ja elinkaarivertailu. www.ekolammox.fi

Hybridilämmitysjärjestelmät ja elinkaarivertailu. www.ekolammox.fi Hybridilämmitysjärjestelmät ja elinkaarivertailu www.ekolammox.fi Kari Balk Energia asiantuntija, Ins EET pätevyys Motiva energiakatselmoija www.ekolammox.fi Energiatehokkuuden asiantuntija Pientalot ja

Lisätiedot

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Pientaloteollisuus PTT ry 25.8.2015 Isot luvut ver 0.1 Asuntorakentaminen 2000-2017 Lähde:Tilastokeskus, PTT,

Lisätiedot

353/2016 ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN

353/2016 ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN Liite 1 ENERIATODISTUKSEN KOKONAISENERIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 1 Kokonaisenergiankulutuksen eli E-luvun laskenta Rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutus eli E-luku lasketaan energiatodistukseen

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan 1 Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan Lähes nollaenergiatalo on hyvin energiatehokas Energiantarve katetaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla rakennuksessa tai sen lähellä Kustannusoptimi

Lisätiedot

Energiatodistuksen laadintaesimerkki. Erillinen moottoriajoneuvosuoja

Energiatodistuksen laadintaesimerkki. Erillinen moottoriajoneuvosuoja Energiatodistuksen laadintaesimerkki Erillinen moottoriajoneuvosuoja YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkiautotalli... 6 2.1 Rakennuksen tiedot... 6 2.2 Laskentasuureet... 7

Lisätiedot

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna.

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna. KOLIN TAKAMETSÄ Kolille rakennettavan hirsirakenteisen talon laskennallinen lämpö- ja sähköenergiankulutus lämmön- ja sähköntuotantolaitteiston mitoituksen avuksi sekä alustava selvitys eräistä energiajärjestelmistä

Lisätiedot

Jukka Rytilä E-LUVUN LASKENTA PIENTALOISSA

Jukka Rytilä E-LUVUN LASKENTA PIENTALOISSA Jukka Rytilä E-LUVUN LASKENTA PIENTALOISSA E-LUVUN LASKENTA PIENTALOISSA Jukka Rytilä Opinnäytetyö Kevät 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PM. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUKSESTA AN- TAMAN ASETUKSEN (176/2013) LIITTEEN 1 JA 2 MUUTTAMINEN

PM. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUKSESTA AN- TAMAN ASETUKSEN (176/2013) LIITTEEN 1 JA 2 MUUTTAMINEN YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ympäristöneuvos Maarit Haakana Muistioluonnos 14.12.2015 PM. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUKSESTA AN- TAMAN ASETUKSEN (176/2013) LIITTEEN 1 JA 2 MUUTTAMINEN Yleistä

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Arkkitehtoniset suunnitteluratkaisut ja energiatehokkuus. COMBI WP2 Arkkitehti, projektitutkija Malin Moisio

Arkkitehtoniset suunnitteluratkaisut ja energiatehokkuus. COMBI WP2 Arkkitehti, projektitutkija Malin Moisio Arkkitehtoniset suunnitteluratkaisut ja energiatehokkuus COMBI WP2 Arkkitehti, projektitutkija Malin Moisio 26.1.2017 Esityksen sisältö Johdanto WP2 tutkimusryhmän tavoitteet, keskittymisalue ja tutkimustapa

Lisätiedot

Lämmitystapavalinnoista; EU:n ja Suomen energiastrategiasta Kalajoella

Lämmitystapavalinnoista; EU:n ja Suomen energiastrategiasta Kalajoella TAPIO HÄRKÖNEN ins. MBA Erikoisasiantuntija, energia Teknologiakeskus Ketek Oy Kokkolanseudun Energiatoimisto Lämmitystapavalinnoista; EU:n ja Suomen energiastrategiasta 21.5.2013 Kalajoella EU:n asettamat

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Tommi Riippa Tiimipäällikkö, RTA 16.4.2016 Page 1 Säästä kotia korjaamalla! 16.4.2016 Page 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui vuonna 2013 Nyt vaaditaan rakennuslupa,

Lisätiedot

HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset. Ympäristövaliokunta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset. Ympäristövaliokunta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset Ympäristövaliokunta 8.11.2016 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖNASETUKSEKSIKSI JA LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI

LAUSUNTO LUONNOKSESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖNASETUKSEKSIKSI JA LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI 1/7 Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo.ym@ymparisto.fi LAUSUNTO LUONNOKSESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖNASETUKSEKSIKSI JA LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI Kiitämme mahdollisuudesta

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari 12.10.2016 AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA lamit.fi - esittely Osakeyhtiö lamit.fi on energiatekninen suunnittelutoimisto Jyväskylästä Perustettu

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

LÄHES NOLLAENERGIARAKENTAMINEN

LÄHES NOLLAENERGIARAKENTAMINEN LÄHES NOLLAENERGIARAKENTAMINEN Kimmo Lylykangas Arkkitehti SAFA Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy RAKENNUSOSAKOHTAISIIN VAATIMUKSIIN PERUSTUVA ENERGIATEHOKKUUSOHJAUS KOKONAISENERGIAMALLI E-luku

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus 18.11.2015 Energiatodistusten voimassaoleva säädöstausta - ajankohtaisia tapahtumia

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutus muuttuvassa ilmastossa

Rakennuksen energiankulutus muuttuvassa ilmastossa Rakennuksen energiankulutus muuttuvassa ilmastossa 8.11.2012 Juha Jokisalo Erikoistutkija, TkT juha.jokisalo@aalto.fi Aalto-yliopisto, Energiatekniikan laitos, LVI-tekniikka Taustaa Frame-hankkeen tutkimustulosten

Lisätiedot

Energiaremontti-ilta

Energiaremontti-ilta Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko

Lisätiedot

PIENTALON E-LUKUVERTAILUA ERI ENERGIANLÄHTEILLÄ

PIENTALON E-LUKUVERTAILUA ERI ENERGIANLÄHTEILLÄ Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Tuotannonjohtaminen 2014 Juhana Paloheinä PIENTALON E-LUKUVERTAILUA ERI ENERGIANLÄHTEILLÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka

Lisätiedot