Riihenmäen Yhtenäiskoulu Laajennus Energiaselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riihenmäen Yhtenäiskoulu Laajennus Energiaselvitys"

Transkriptio

1 Riienmäen Ytenäiskoulu Laajennus Energiaselvitys

2 Riienmäen Ytenäiskoulu Laajennus Energiaselvitys R01274.P GRANLUND OY Kristian Bäckström

3 3 SISÄLTÖ Tämä energiaselvitys sisältää seuraavat tarkastelut: rakennuksen kokonaisenergian kulutus, E-luku D3:n kodan 2.1 mukaan energialaskennan lätötiedot ja tulokset D3:n kodan 5.3. mukaan kesäaikainen uonelämpötila D3:n kodan 2.2 rakennuksen lämpöäviön määräystenmukaisuus D3:n kodan 2.5 mukaan rakennuksen päälämmönläde ja muut lämmönläteet rakennuksen energiatodistus (laki rakennuksen energiatodistuksesta, 50/2013) Laajennukselle laskettu E-luku on 138 kw/m 2 a, joka alittaa 18,8 % opetusrakennuksille määritellyn ylärajan 170 kw/m 2 a. Laajennuksen energiateokkuusluokka on C Rakennus läpäisee lämpöäviöiden tasauslaskennan ominaislämpöäviöllä W/K tasauslaskennan vertailutuloksen ollessa W/K

4 4 1 Perustiedot Rakennuskode: Riienmäen Ytenäiskoulu Rakennustyyppi: Opetusrakennus Osoite: Einontie 3; Mäntsälä Energiaselvityksen tekijä: Granlund Oy / Kristian Bäckström Pääsuunnittelija: Arsatek Oy / Jari Palonen Päiväys: Käytetyt työkalutojelmistot Rakennuksen energiankulutuksen simulointiin on käytetty Granlund Oy:n keittämää tuotemallipojaista RIUSKA- energiasimulointiojelmistoa, jonka laskentakoneena käytetään DOE 2.1E simulointiojelmistoa. Simulointiojelmisto täyttää SRMK D3:sen kodan 5.2 dynaamisen laskentamenetelmän vaatimukset. Rakennuksen geometriamalli on laadittu MagiCAD mallinnusojelmalla MagiRoom sovellusta käytten. MagiCADin ja Riuskan välisessä tiedonsiirrossa käytetään IFC- tiedostomuotoa. 3 Rakennuksen kokonaisenergian kulutus, E-luku Energialaskelmat perustuvat arkkitedin suunnitelmien pojalta tetyyn rakennuksen geometriamalliin, joka on esitetty kuvassa 1. Lämmitettävien tilojen nettoala on 6499 m 2. Kuva 1. Laajennus luokitellaan SRMK D3 liitteen mukaan Opetusrakennukseksi (Luokka 6). Opetusrakennuksen laskennassa käytettävät standardikäytön lätötiedot on esitetty taulukoissa 1-3:

5 5 Taulukko 1 Ilmavirrat ja uonelämpötilan asetusarvot Ilmavirta dm3/s,m2 Lämmitysraja C Jäädytysraja Käyttötarkoitusluokka C Opetusrakennus Taulukko 2 Rakennuksen standardikäyttö Käyttöaika Käyttöaste Valaistus Laite Imiset Käyttötarkoitusluokka aika /24 d/ 7 d W/m2 W/m2 W/m2 m2/ lö Opetusrakennus 08:00-16: , Taulukko 3 Lämpimän käyttöveden ominaiskulutus ja energian nettotarve LKV:n ominaiskulutus Lämmitysenergia Käyttötarkoitusluokka dm3 / (m2, a) kw / (m2,a) Opetusrakennus Laskennassa käytetyistä arvoista D3:n standardikäytöstä poikkeavat tekniset ratkaisut ovat seuraavat: energiateokkaat valaisimet sekä läsnäolo- ja päivänvalo-ojaus ilmanvaidon tarpeenmukaisuus o opetustilat o neuvotteluuoneet Lämmönjakotapa on vesikiertoinen lattialämmitys ja patterilämmitys. Liikuntasalissa lämmönjakotapana on ilmalämmitys. Rakennuksessa käytetyt energiamuodot ovat: lämmitys: kaukolämpö säkö: paikallinen säköverkko Energiamuotojen kertoimet ovat seuraavat: säkö 1,7 kaukolämpö 0,7 kaukojäädytys 0,4 fossiiliset 1,0 uusiutuvat 0,5 Rakennukseen tedään käyttövyöykekotainen ilmanvaitojärjestelmä. Ilmanvaitoalueet varustetaan tulo/poistoilmanvaitokonein LTO järjestelmin. Kaikki ilmanvaitokojeet liikuntasalin kojeita lukuun ottamatta varustetaan jäädytyspattereilla. Ilmavirtoja säädetään ilmanlaadun ja tilojen käytön mukaan. Ilmavirtojen säätölaitteina toimivat taajuusmuuttaja ojatut ilmanvaitokoneet, kanavistoon asennettavat 2 tai 3 asento pellit sekä vakiopainepellit, joilla saadaan muutettua ilmavirtoja tarpeen mukaisesti.

6 6 Ilmanvaitokoneet on jaettu seuraavasti: - TK06 liikuntaasalin sos.tilat, pyörivä LTO - TK07 tekninen työ, ristivirtauslämmönsiirrin, + ilmanvaidon viilennys - TK08 liikuntasali, pyörivä LTO - TK09 opetustilat, pyörivä LTO, + ilmanvaidon viilennys - TK10 ruokala ja keittiölikaiset tilat, ristivirtauslämmönsiirrin, + ilmanvaidon viilennys - TK11 opetustilat, pyörivä LTO, + ilmanvaidon viilennys - porrasuoneet, WC:t, teknisen työn kodepoistot ja issi erillispoistoin Rakennuksen ydistetty laskennallinen LTO-vuosiyötysude on noin 66 %. Vuosiyötysuteet on laskettu D LTO-laskinta käyttäen. Ilmanvaitokoneiden SFP-luku on < 2,0 kw/m 3 s. Sisäänpualluslämpötila on C vuoden ajasta riippuen. Häviöinä on käytetty vuoden 2012 rakentamismääräysten osan D5 mukaisia äviöitä. Käytetyt äviöt on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. LVI-järjestelmien äviöt ja säkönkulutus Järjestelmä Vuosiyötysude Säkönkäyttö [kw/m 2 a] Lämmönjako- 0,8 / 0,9 2 ja luovutus Käyttöveden 0,89 80 W siirto Lämmöntuotto Lisäksi kiertoveden lämpöäviö on 6 W/m ja kiertojodon pituus 20 m/m 2. kierojotoon ei ole liitetty lämmityslaitteita. Käyttöveden äviöistä puolet tulee rakennukseen lämpökuormaksi. Rakenneosien U-arvot on esitetty taulukossa 5. Kylmäsiltojen arvoina on käytetty SRMK D5 mukaisia arvoja. Rakenteiden ilmanvuotoluku q 50 on 2,0 m 3 /( m 2 ). Taulukko 5 Rakenneosien U-arvot Rakenneosa U-arvo (W/m 2 K) Seinä 0.17 Yläpoja 0.09 Alapoja 0.16 Ikkuna 1,0 Ovi 1,0 Ikkunoiden g-arvona on käytetty 50 %.

7 7 3.1 E-luku laskennan tulokset E-luku on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vuotuinen nettoostoenergiankulutus rakennustyypin standardikäytöllä. Taulukossa 6 on esitetty netto-ostoenergiankulutus ja taulukossa 7 on esitetty energiamuotokertoimilla painotettu energiankulutus ja E-luku. Taulukko 6 Netto-ostoenergiankulutus MW kw/m² kw/m³ Lämmitysenergia Jäädytysenergia Säköenergia Yteensä 621,3 95,6 17,5 269,0 41,4 7,6 890,3 137,0 25,1 Taulukko 7 Energiamuotokertoimilla painotettu energiankulutus Energiamuoto Osto- Energia- Energiamuotokertoimilla energia muoto- painotettu energiankulutus MW kerroin MW kw/m² Kaukolämpö Kaukojäädytys Säkö Uusiutuva Fossiilinen E-luku 621,3 269,0 0,70 0,40 1,70 0,50 1,00 434,9 457,4 66,9 70,4 138 Laajennukselle laskettu E-luku on 138 kw/m 2 a, joka alittaa 18,8 % opetusrakennuksille määritellyn ylärajan 170 kw/m 2 a. Laajennuksen energiateokkuusluokka on C E-lukulaskelman tulokset lätötietoineen on esitetty liitteessä 1 ja energiatodistus on esitetty liitteessä 4. 4 Kesäajan uonelämpötilojen vaatimuksenmukaisuus Kesäaikainen ylilämmön allintaan liittyvät laskennat on tety SRMK D3 määräysten ja ojeiden mukaan D3:ssa esitetyillä kuormilla ja käyttöajoilla sekä suunnitellulla ilmavirroilla. D3 on esitetty oje, jonka mukaan kesäajan uonelämpötila ei saisi ylittää 25 C enemmän kuin 150 astetuntia 1. kesäkuuta ja 31. elokuuta välisenä aikana. Lämpötilan allinta on toteutettu sekä passiivisin (sälekaitimet) että aktiivisin keinoin (yötuuletus, ilmanvaidon jäädytys). Simuloinnit osoittavat, että näillä ratkaisuilla tilojen lämpötilat pysyvät määräyksien asettamissa rajoissa myös kesän kuumimpina aikoina. Rakennuksen jäädytysteo on noin 230 kw. Huonelämpötilalaskelmat lätötietoineen on esitetty liitteessä 2. 5 Rakennuksen lämpöäviöiden määräystenmukaisuus Tasauslaskenta on suoritettu käyttäen ympäristöministeriön julkaisemaa tasauslaskentapojaa (versio marraskuu 2011). Rakennuksen kokonaislämpöäviö lämpimien tilojen osalta on W/K tasauslaskennan vertailutuloksen ollessa W/K. Rakennuksessa

8 8 ei ole puolilämpimiksi tiloiksi luokiteltavia tiloja. Rakennus täyttää vaatimukset tasauslaskennan osalta. Tasauslaskenta on esitetty liitteessä 3. 6 Rakennuksen lämmitysteo mitoitustilanteessa Rakennuksen lämmitysteo on määritetty Riuska-simuloinnin perusteella säävyöykkeellä 1. Mitoituslämpötila on -26 C. Rakennuksen laskennallinen lämmityksen uipputeo on 430 kw.

9 RAKENNUKSEN ENERGIASIMULOINTI E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT LIITE 1 1 (3) Riienmäen Ytenäiskoulu, Laajennus Asiakirja n:o Projekti n:o Einontie 3 Viim. muutos Mäntsälä Laadittu Pvm kba Laatija/Tark. Rakennuksen käyttötarkoitus Yleissivistävän oppilaitoksen rakennus Rakennusvuosi 2014 Lämmitetty nettoala 6 499,0 m 2 Ilmanvuotoluku q50 2,0 m 3 /( m 2 ) Rakennusvaipan umpiosat Ulkoseinät Yläpoja Alapoja Ikkunat Ulko-ovet Kylmäsillat A U U A % m 2 W/(m 2 K) W/K 2 637,1 0,17 457,98 19, , ,19 16, ,2 0,16 654,73 28,1 638,0 1,00 638,00 27,4 51,9 1,00 51,59 2,2 151,31 6,5 Ikkunat ilmansuunnittain Pojoinen Koillinen Itä Kaakko Etelä Lounas Länsi Luode Kattoikkunat A U-lasiosa U-ikkuna m 2 W/(m 2 K) W/(m 2 K) 35,4 1,00 1,00 187,2 60,4 17,4 105,7 1,00 0 1,00 1,00 1,00 0 1,00 0 1,00 1,00 1, ,9 1,00 1, ,0 g-arvo - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Ilmanvaitojärjestelmä TK 06 liikuntasali sos tilat TK07 Tekn työ TK 08 LIikuntasali TK 09 Opetustilat PK 22 PRS PK 21 WC TK10 Ruookala keittiö TK11 Opetustilat Ilmanvaitojärjestelmä Ilmavirta Järjestelmän LTO:n lämpötilasude Jäätymisen tulo/poisto SFP-luku esto (m 3 /s)/(m 3 /s) kw/(m 3 /s) - C 1,38 1,38 2, ,20 1,20 2, ,02 5,02 2, ,82 5,82 2, ,51 0, ,97 0, ,92 0,92 2, ,48 4,48 2, ,83 20,32 1,92 Lämmitysjärjestelmä Tilojen ja IV:n lämmitys LKV:n valmistus ¹vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle Tuoton yötysude - 0,97 0,97 ²lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Jaon ja luovut. yötysude - 0,85 0,89 Lämpökerroin¹ Apulaitteiden säkönkäyttö² W 1 535,7 8 Jäädytysjärjestelmä Jäädytyskauden painotettu kylmäkerroin, - 2,50 LKV:n käyttö m 3 /(m 2 a) yt. m 3 /a 0, Sisäiset lämpökuormat Henkilöt W/m 2 14 Kuluttajalaitteet W/m 2 8 Valaistus W/m 2 5 Käyttöaste - 0,6/0,6 Päiväys Allekirjoitus Nimen selvennys Kristian Bäckström RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 1 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT1 E-luku standardikäytöllä rep.energia_e-luku(case 4) xlsx

10 RAKENNUKSEN ENERGIASIMULOINTI E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET LIITE 1 2 (3) Riienmäen Ytenäiskoulu, Laajennus Asiakirja n:o Projekti n:o Einontie 3 Viim. muutos Mäntsälä Laadittu Pvm kba Laatija/Tark. Rakennuksen käyttötarkoitus Yleissivistävän oppilaitoksen rakennus Rakennusvuosi 2014 Lämmitetty nettoala 6 499,0 m 2 E-luku 138 kw/(m² a) (kw lämmitettyä nettoalaa koti) E-luvun erittely Säkö Kaukolämpö Kaukojäädytys Uusiutuva polttoaine Fossiilinen polttoaine Yteensä Uusiutuva omavaraisenergia Aurinkosäkö Aurinkolämpö Tuulisäkö Lämpöpumpun lämmönläteestä ottama energia Ostoenergia Energiamuodon Energiamuodon kertoimella kerroin painotettu energiankulutus kw/a - kw/a kw/(m 2 a) , , , , , kw/a kw/(m 2 a) Rakennusten teknisten järjestelmien Säkö Lämpö Kaukojäädytys energiankulutus kw/(m 2 a) kw/(m 2 a) kw/(m 2 a) Lämmitysjärjestelmä - Tilojen lämmitys¹ 2,1 68,1 Tuloilman lämmitys 12,4 Lämpimän käyttöveden valmistus 0,1 12,2 Ilmanvaitojärjestelmän säköenergiankulutus 16,2 - Jäädytysjärjestelmä 1,9 Kuluttajalaitteet ja valaistus 21,1 - Yteensä 41,4 92,7 ¹ilmanvaidon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Energian nettotarve Tilojen lämmitys² Ilmanvaidon lämmitys³ Lämpimän käyttöveden valmistus Jäädytys ²sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa ³laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Imiset Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden äviöenergiat kw/a kw/(m 2 a) , , , ,8 kw/a kw/(m 2 a) , , , ,2 Laskentatyökalun nimi ja versionumero RIUSKA Päiväys Allekirjoitus Nimen selvennys Kristian Bäckström RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 1 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT1 E-luku standardikäytöllä rep.energia_e-luku(case 4) xlsx

11 RAKENNUKSEN ENERGIASIMULOINTI OSTOENERGIAN TARVE LIITE 1 Riienmäen Ytenäiskoulu, Laajennus Asiakirja n:o Projekti n:o Einontie 3 Viim. muutos Mäntsälä Laadittu PERUSTIEDOT: Rakennuksen nettoala: 6 499,0 m² Rakennuksen tilavuus: m³ Pvm kba Laatija/Tark. Simuloinnin kuvaus: E-Luku / ENERGIATEHOKKAAT VALAISIMET VUOTUINEN OSTOENERGIAN TARVE Lämmitysenergia Jäädytysenergia Säköenergia Yteensä MW kw/m² kw/m³ 621,3 95,6 17,5 269,0 41,4 7,6 890,3 137,0 25,1 ENERGIA 30 % 0 % 70 % E-LUVUN ERITTELY Energiamuoto Osto- Energia- Energiamuotokertoimilla energia muoto- painotettu energiankulutus MW kerroin MW kw/m² Kaukolämpö Kaukojäädytys Säkö Uusiutuva Fossiilinen E-luku 621,3 269,0 0,70 0,40 1,70 0,50 1,00 434,9 457,4 Uusiutuva omavaraisenergia MW kw/m² Aurinkolämpö Aurinkosäkö Tuulisäkö Lämpöpumpun lämmönläteestä ottama energia Muu Uusiutuvat omavaraisenergiat yteensä: ENERGIAMUOTOKERTOIMILLA UUSIUTUVA OMAVARAIS- UUSIUTUVAN OMAVARAISENERGIAN PAINOTETTU ENERGIA ENERGIA, JAKAUMA OSUUS KOKONAISENERGIAN TARPEESTA ## 0 % 0 % ## 0 % 51 % 0 % 49 % 66,9 70, %

12 OLOSUHDESIMULOINTI LÄMPÖTILAT JA -KUORMAT LIITE 2 1 (12) Riienmäen Ytenäiskoulu, Laajennus Asiakirja n:o Projekti n:o Pvm. Laatija/Tark. Einontie 3 Viim. muutos Mäntsälä Laadittu kba Tila: 203 OPETUSTILA Pinta-ala: 144,1 m² Tilavuus: 518,9 m³ SIMULOITU TILA Kerros mm TUNNITTAISET LÄMPÖTILAT C Simulointi 1 YLILÄMPENEMILASKELMAT / STANDARDIKÄYTÖLLÄ Ilmavirta: 3,0 dm³/(s m²) (432 dm³/s) Tilan lisäjäädytysteo: W/m² (0 W) Simulointi Ulkolämpötila: Kesän mitoitussää. Keskiviikko, Heinäkuu 11. Max/min ulkolämpötila +25,0 / +16,0 C Suomi, Helsinki 2012, lev. 60,11, pit. 24,55 Tilan keskimääräinen lämpötila jäädytyksen mitoituspäivänä TUNNITTAISET LÄMPÖKUORMAT W/m2 Sim Kokonais- Ikkunat Laitteet Valaistus Imiset Jotuminen Vuotoilma kuorma (ilman ikkunoita) RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

13 2 (12) Tila: 203 OPETUSTILA LÄHTÖTIEDOT Simulointi 1 Simulointi 2 SISÄILMAN LAATUTASO Tilan lämpötila, max. / asetusarvo C 25,0 / 24,9 Tilan lämpötila, min. / asetusarvo C 21,0 / 21,0 ILMANVAIHTO Järjestelmä VAV Ilmavirta dm³/(s m²) 3,0 / 3,0 Lämpötila-asetus talvi/kesä C 19 / 17 Jäädytyspatteri (on/ei) on Aikataulu Yötuuletus (T) / Yöjäädytys (J) Lämpötilakerrostuma K/m Vuotoilmakerroin 1/ SISÄISET KUORMAT Imiset lukumäärä, max ,15 vaatetus Normaali työasu työn teotaso Met 1,2 kuorma (25 C:ssa) W/lö 75,0 aikataulu Valaistus kuorma, max W/m² 10,8 aikataulu Laitteet kuorma, max W/m² 4,8 aikataulu RAKENTEET Ulkoseinä rakenne / U-arvo W/(m² K) US 01/0,17 Yläpoja rakenne / U-arvo W/(m² K) YP 01/9 Alapoja rakenne / U-arvo W/(m² K) - Rakenteiden teollinen massa kg/lattia-m² 416 IKKUNAT ULKOSEINISSÄ JA KATOISSA Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy % 5 U-arvo (lasiosa) W/(m² K) 1,00 Lasiosan ala ja suuntaus m² 9,5 (POH); 5,2 (LUO); 4,6 (ETE) Rakenne 2xclear+low-e, (Argon+Argon) 6+6+6mm Suojaus Sälekaitimet HUONEYKSIKÖT Jäädytysteo (ei sis. ilmanvaitoa) W/m² SISÄISTEN KUORMIEN AIKATAULUT Henkilöiden lkm. Valaistus Laitteet 18,0 16,0 14,0 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2,0 W/m2 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2, W/m2 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

14 3 (12) Tila: 203 OPETUSTILA SISÄLÄMPÖTILAN PYSYVYYS VALITULLA AJANJAKSOLLA C 25 SISÄLÄMPÖTILAN VAIHTELU VALITULLA AJANJAKSOLLA C Ma,Ti,Ke,To,Pe. Kello tuntia Kuukaudet: 6,7,8 Lämpötilaraja 25,0 C ylittyy: Sim. 1: astetunnilla. Tuntien lukumäärä on RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

15 OLOSUHDESIMULOINTI LÄMPÖTILAT JA -KUORMAT LIITE 2 4 (12) Riienmäen Ytenäiskoulu, Laajennus Asiakirja n:o Projekti n:o Pvm. Laatija/Tark. Einontie 3 Viim. muutos Mäntsälä Laadittu kba Tila: 225 PIENR LUOKKA Pinta-ala: 276,5 m² Tilavuus: 995,3 m³ SIMULOITU TILA Kerros mm TUNNITTAISET LÄMPÖTILAT C Simulointi 1 YLILÄMPENEMILASKELMAT / STANDARDIKÄYTÖLLÄ Ilmavirta: 3,0 dm³/(s m²) (829 dm³/s) Tilan lisäjäädytysteo: W/m² (0 W) Simulointi Ulkolämpötila: Kesän mitoitussää. Keskiviikko, Heinäkuu 11. Max/min ulkolämpötila +25,0 / +16,0 C Suomi, Helsinki 2012, lev. 60,11, pit. 24,55 Tilan keskimääräinen lämpötila jäädytyksen mitoituspäivänä TUNNITTAISET LÄMPÖKUORMAT W/m2 Sim Kokonais- Ikkunat Laitteet Valaistus Imiset Jotuminen Vuotoilma kuorma (ilman ikkunoita) RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

16 5 (12) Tila: 225 PIENR LUOKKA LÄHTÖTIEDOT Simulointi 1 Simulointi 2 SISÄILMAN LAATUTASO Tilan lämpötila, max. / asetusarvo C 25,0 / 24,9 Tilan lämpötila, min. / asetusarvo C 21,0 / 21,0 ILMANVAIHTO Järjestelmä VAV Ilmavirta dm³/(s m²) 3,0 / 3,0 Lämpötila-asetus talvi/kesä C 19 / 17 Jäädytyspatteri (on/ei) on Aikataulu Yötuuletus (T) / Yöjäädytys (J) Lämpötilakerrostuma K/m Vuotoilmakerroin 1/ SISÄISET KUORMAT Imiset lukumäärä, max ,97 vaatetus Normaali työasu työn teotaso Met 1,2 kuorma (25 C:ssa) W/lö 75,0 aikataulu Valaistus kuorma, max W/m² 10,8 aikataulu Laitteet kuorma, max W/m² 4,8 aikataulu RAKENTEET Ulkoseinä rakenne / U-arvo W/(m² K) US 01/0,17 Yläpoja rakenne / U-arvo W/(m² K) YP 01/9 Alapoja rakenne / U-arvo W/(m² K) - Rakenteiden teollinen massa kg/lattia-m² 419 IKKUNAT ULKOSEINISSÄ JA KATOISSA Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy % 5 U-arvo (lasiosa) W/(m² K) 1,00 Lasiosan ala ja suuntaus m² 29,8 (KOI); 6,8 (POH) Rakenne 2xclear+low-e, (Argon+Argon) 6+6+6mm Suojaus Sälekaitimet HUONEYKSIKÖT Jäädytysteo (ei sis. ilmanvaitoa) W/m² SISÄISTEN KUORMIEN AIKATAULUT Henkilöiden lkm. Valaistus Laitteet W/m2 W/m2 35,0 12,0 6, ,0 25,0 2 15,0 1 5,0 8,0 6,0 4,0 2,0 4,0 3,0 2,0 1, RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

17 6 (12) Tila: 225 PIENR LUOKKA SISÄLÄMPÖTILAN PYSYVYYS VALITULLA AJANJAKSOLLA C 25 SISÄLÄMPÖTILAN VAIHTELU VALITULLA AJANJAKSOLLA C Ma,Ti,Ke,To,Pe. Kello tuntia Kuukaudet: 6,7,8 Lämpötilaraja 25,0 C ylittyy: Sim. 1: astetunnilla. Tuntien lukumäärä on RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

18 OLOSUHDESIMULOINTI LÄMPÖTILAT JA -KUORMAT LIITE 2 7 (12) Riienmäen Ytenäiskoulu, Laajennus Asiakirja n:o Projekti n:o Pvm. Laatija/Tark. Einontie 3 Viim. muutos Mäntsälä Laadittu kba Tila: 226 OPETUSTILA Pinta-ala: 58,7 m² Tilavuus: 211,3 m³ SIMULOITU TILA Kerros mm TUNNITTAISET LÄMPÖTILAT C Simulointi 1 YLILÄMPENEMILASKELMAT / STANDARDIKÄYTÖLLÄ Ilmavirta: 3,0 dm³/(s m²) (176 dm³/s) Tilan lisäjäädytysteo: W/m² (0 W) Simulointi Ulkolämpötila: Kesän mitoitussää. Keskiviikko, Heinäkuu 11. Max/min ulkolämpötila +25,0 / +16,0 C Suomi, Helsinki 2012, lev. 60,11, pit. 24,55 Tilan keskimääräinen lämpötila jäädytyksen mitoituspäivänä TUNNITTAISET LÄMPÖKUORMAT W/m2 Sim Kokonais- Ikkunat Laitteet Valaistus Imiset Jotuminen Vuotoilma kuorma (ilman ikkunoita) RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

19 8 (12) Tila: 226 OPETUSTILA LÄHTÖTIEDOT Simulointi 1 Simulointi 2 SISÄILMAN LAATUTASO Tilan lämpötila, max. / asetusarvo C 25,0 / 24,9 Tilan lämpötila, min. / asetusarvo C 21,0 / 21,0 ILMANVAIHTO Järjestelmä VAV Ilmavirta dm³/(s m²) 3,0 / 3,0 Lämpötila-asetus talvi/kesä C 19 / 17 Jäädytyspatteri (on/ei) on Aikataulu Yötuuletus (T) / Yöjäädytys (J) Lämpötilakerrostuma K/m Vuotoilmakerroin 1/ SISÄISET KUORMAT Imiset lukumäärä, max ,58 vaatetus Normaali työasu työn teotaso Met 1,2 kuorma (25 C:ssa) W/lö 75,0 aikataulu Valaistus kuorma, max W/m² 10,8 aikataulu Laitteet kuorma, max W/m² 4,8 aikataulu RAKENTEET Ulkoseinä rakenne / U-arvo W/(m² K) US 01/0,17 Yläpoja rakenne / U-arvo W/(m² K) YP 01/9 Alapoja rakenne / U-arvo W/(m² K) - Rakenteiden teollinen massa kg/lattia-m² 510 IKKUNAT ULKOSEINISSÄ JA KATOISSA Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy % 5 U-arvo (lasiosa) W/(m² K) 1,00 Lasiosan ala ja suuntaus m² 9,3 (LOU) Rakenne 2xclear+low-e, (Argon+Argon) 6+6+6mm Suojaus Sälekaitimet HUONEYKSIKÖT Jäädytysteo (ei sis. ilmanvaitoa) W/m² SISÄISTEN KUORMIEN AIKATAULUT Henkilöiden lkm. Valaistus Laitteet W/m2 W/m2 7,0 12,0 6,0 6,0 1 5,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 8,0 6,0 4,0 2,0 4,0 3,0 2,0 1, RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

20 9 (12) Tila: 226 OPETUSTILA SISÄLÄMPÖTILAN PYSYVYYS VALITULLA AJANJAKSOLLA C 25 SISÄLÄMPÖTILAN VAIHTELU VALITULLA AJANJAKSOLLA C Ma,Ti,Ke,To,Pe. Kello tuntia Kuukaudet: 6,7,8 Lämpötilaraja 25,0 C ylittyy: Sim. 1: astetunnilla. Tuntien lukumäärä on RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

21 OLOSUHDESIMULOINTI LÄMPÖTILAT JA -KUORMAT LIITE 2 10 (12) Riienmäen Ytenäiskoulu, Laajennus Asiakirja n:o Projekti n:o Pvm. Laatija/Tark. Einontie 3 Viim. muutos Mäntsälä Laadittu kba Tila: 228 OPETUSTILA Pinta-ala: 39,7 m² Tilavuus: 142,9 m³ SIMULOITU TILA Kerros mm TUNNITTAISET LÄMPÖTILAT C Simulointi 1 YLILÄMPENEMILASKELMAT / STANDARDIKÄYTÖLLÄ Ilmavirta: 3,0 dm³/(s m²) (119 dm³/s) Tilan lisäjäädytysteo: W/m² (0 W) Simulointi Ulkolämpötila: Kesän mitoitussää. Keskiviikko, Heinäkuu 11. Max/min ulkolämpötila +25,0 / +16,0 C Suomi, Helsinki 2012, lev. 60,11, pit. 24,55 Tilan keskimääräinen lämpötila jäädytyksen mitoituspäivänä TUNNITTAISET LÄMPÖKUORMAT W/m2 Sim Kokonais- Ikkunat Laitteet Valaistus Imiset Jotuminen Vuotoilma kuorma (ilman ikkunoita) RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

22 11 (12) Tila: 228 OPETUSTILA LÄHTÖTIEDOT Simulointi 1 Simulointi 2 SISÄILMAN LAATUTASO Tilan lämpötila, max. / asetusarvo C 25,0 / 24,9 Tilan lämpötila, min. / asetusarvo C 21,0 / 21,0 ILMANVAIHTO Järjestelmä VAV Ilmavirta dm³/(s m²) 3,0 / 3,0 Lämpötila-asetus talvi/kesä C 19 / 17 Jäädytyspatteri (on/ei) on Aikataulu Yötuuletus (T) / Yöjäädytys (J) Lämpötilakerrostuma K/m Vuotoilmakerroin 1/ SISÄISET KUORMAT Imiset lukumäärä, max ,45 vaatetus Normaali työasu työn teotaso Met 1,2 kuorma (25 C:ssa) W/lö 75,0 aikataulu Valaistus kuorma, max W/m² 10,8 aikataulu Laitteet kuorma, max W/m² 4,8 aikataulu RAKENTEET Ulkoseinä rakenne / U-arvo W/(m² K) US 01/0,17 Yläpoja rakenne / U-arvo W/(m² K) YP 01/9 Alapoja rakenne / U-arvo W/(m² K) - Rakenteiden teollinen massa kg/lattia-m² 551 IKKUNAT ULKOSEINISSÄ JA KATOISSA Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy % 5 U-arvo (lasiosa) W/(m² K) 1,00 Lasiosan ala ja suuntaus m² 5,2 (LOU); 4,1 (LUO) Rakenne 2xclear+low-e, (Argon+Argon) 6+6+6mm Suojaus Sälekaitimet HUONEYKSIKÖT Jäädytysteo (ei sis. ilmanvaitoa) W/m² SISÄISTEN KUORMIEN AIKATAULUT Henkilöiden lkm. Valaistus Laitteet 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 W/m2 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2, W/m2 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

23 12 (12) Tila: 228 OPETUSTILA SISÄLÄMPÖTILAN PYSYVYYS VALITULLA AJANJAKSOLLA C 25 SISÄLÄMPÖTILAN VAIHTELU VALITULLA AJANJAKSOLLA C Ma,Ti,Ke,To,Pe. Kello tuntia Kuukaudet: 6,7,8 Lämpötilaraja 25,0 C ylittyy: Sim. 1: astetunnilla. Tuntien lukumäärä on RIUSKA ver C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\R01274.rsk / Laskentatapaus: 3 C:\PROJEKTIT\Riienmäen Ytenäiskoulu\Riuska\Energiaselvitys\LT2 Talo A Huonelämpötilalaskelma.xlsx

24 Rakennuksen lämpöäviön tasauslaskelma, D (voimassa alkaen) Rakennuskode Rakennuslupatunnus Rakennustyyppi Pääsuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos: Suunnitteluratkaisu Riienmäen Ytenäiskoulu, Laajennus LIITE 3 Opetusrakennus Arsatek Oy / Jari Palonen Granlund Oy / Kristian Bäckström TÄYTTÄÄ VAATIMUKSET Rakennuksen laajuustiedot Laskentatuloksia Rakennustilavuus rak-m³ Julkisivupinta-ala on 3327 m² Maanpäälliset kerrostasoalat yteensä m² Ikkunapinta-ala on 10 % maanpäällisestä kerrostasoalasta # Lämmitetty nettoala, lämpimät tilat m² Ikkunapinta-ala on 19 % julkisivun pinta-alasta # Lämmitetty nettoala, puolilämpimät tilat m² Lämpöäviö on 66 % vertailutasosta (lämpimät tilat) # Rakennusluokka (1-9) 6 Rakennuksen kerrosmäärä 4 kerrosta 0 # Perustiedot Pinta-alat, m² [A] U-arvot, W/(m² K) [U] Lämpöäviöiden tasaus Ominaislämpöäviö, W/K [H jot = A U] Ilmanvuotoluku, m³/( m²) [q 50 ] Vuotoilmavirta, m³/s [q v, v = q 50 / 20 A/3600] Ominaislämpöäviö, W/K [H vuotoilma = 1200 q v, v ] Ympäristöministeriö, Tasauslaskin 2012 (versio marraskuu 2011) Poistoilmavirta, m³/s [q v, p ] Ilmanvaidon LTO:n vuosiyötysude, % [ a ] Ominaislämpöäviö, W/K [H iv = 1200 q v, p (1- a )] RAKENNUSOSAT Lämpimät tilat Ulkoseinä Vertailuarvo Suunnitteluarvo Vertailuarvo 0,17 Enimmäisarvo 0,60 Suunnitteluarvo 0,17 Vertailuratkaisu 389,2 Suunnitteluratkaisu 448,3 Hirsiseinä 0,40 0,60 Yläpoja , ,9 365,9 Alapoja (ulkoilmaan rajoittuva) 9 0,60 Alapoja (ryömintätilaan rajoittuva) 1) ,17 0,60 0,16 693,3 652,5 Alapoja (maanvastainen) 2) 0,16 0,60 Muu maanvastainen rakennusosa 2) 0,16 0,60 Ikkunat 985,5 638,0 1,00 1,80 1,00 985,5 638,0 Ulko-ovet ja tuuletusluukut 3) 51,9 1,00 1,80 1,00 51,9 51,9 Kattoikkunat 1,00 1,80 Kattovalokuvut 1,00 2,00 Lämpimät tilat yteensä , ,6 Puolilämpimät tilat tai määräaikaiset rakennukset Ulkoseinä 0,26 0,60 Hirsiseinä 0,60 0,60 Yläpoja 0,14 0,60 Alapoja (ulkoilmaan rajoittuva) 0,14 0,60 Alapoja (ryömintätilaan rajoittuva) 1) 0,26 0,60 Alapoja (maanvastainen) 2) 0,24 0,60 Muu maanvastainen rakennusosa 2) 0,24 0,60 Ikkunat 1,40 2,80 Ulko-ovet ja tuuletusluukut 3) 1,40 2,80 Kattoikkunat 1,40 2,80 Kattovalokuvut 1,40 2,80 Puolilämpimät tilat yteensä VAIPAN ILMAVUODOT Vuotoilma Vertailuarvo Suunnitteluarvo Vertailuarvo Suunnitteluarvo Vertailuratkaisu Suunnitteluratkaisu Lämpimät tilat 2,0 2,0 0,3186 0, ,4 382,4 Puolilämpimät tilat 2,0 ILMANVAIHTO Hallittu ilmanvaito Vertailuarvo Suunnitteluarvo Vertailuarvo Suunnitteluarvo Vertailuratkaisu Suunnitteluratkaisu Lämpimät tilat 20, , , ,0 Lämpimät tilat, ei LTO-vaatimusta 0 Puolilämpimät tilat 45 Puolilämpimät tilat, ei LTO-vaatimusta 0 Ominaislämpöäviö, W/K [H = H jot + H vuotoilma + H iv ] Rakennuksen lämpöäviöiden tasaus Vertailuratkaisu Suunnitteluratkaisu Lämpimien tilojen ominaislämpöäviö yteensä Puolilämpimien tilojen ominaislämpöäviö yteensä 1) 2) 3) Ryömintätilaan rajoittuvan alapojan lämmönläpäisykertoimen laskennassa voidaan ottaa uomioon ryömintätilan ilman ulkoilmaa korkeampi vuotuinen keskilämpötila, jos ryömintätilan tuuletusaukkojen määrä on enintään 8 promillea alapojan pinta-alasta. Tällöin osan C4 ojeen mukaan yksityiskotaisesti lasketun U-arvon sijaan voidaan käyttää rakenteen U-arvoa kerrottuna kertoimella 0,9. Jos ryömintätilan tuuletusaukkojen määrä on yli 8 promillea alapojan pinta-alasta, alapoja lasketaan ulkoilmaan rajoittuvana. Maanvastaisen lattia- tai seinärakenteen lämmönläpäisykerroin voidaan osan C4 mukaisesti laskea yksinkertaistetusti kertomalla pelkän lattia- tai seinärakenteen lämmönläpäisykerroin kertoimella 0,9. Kerroin ottaa uomioon maan lämmönvastuksen. Yksinkertaistettu menetelmä ei ota uomioon rakennuksen geometrian vaikutusta. Ulko-oviin ja tuuletusluukkuiin sisältyvät myös savunpoisto-, uloskäynti- ja uoltoluukut sekä muut vastaavat luukut. 1 (2)

25 Rakennuksen lämpöäviön tasauslaskelma, D (voimassa alkaen) Rakennuskode Riienmäen Ytenäiskoulu, Laajennus LIITE 3 Rakennuslupatunnus Rakennuksen lämpöäviön määräystenmukaisuuden tarkistuslista (osa D3) Pinta-alat Vertailuikkunapinta-ala on 15 % yteenlasketuista maanpäällisistä kerrostasoaloista, mutta kyllä ei kuitenkin enintään 50 % julkisivujen pinta-alasta v Rakennusosien yteenlaskettu pinta-ala sama molemmissa ratkaisuissa - lämpimissä tiloissa v - puolilämpimissä tiloissa Ympäristöministeriö, Tasauslaskin 2012 (versio marraskuu 2011) Rakennusosien U-arvot U-arvot ovat enintään enimmäisarvojen suuruisia Rakennusvaipan ilmanpitävyys Rakennusvaipan ilmanvuotoluvun q 50 suunnitteluarvo on enintään enimmäisarvon suuruinen kyllä ei Enimmäisarvo Suunnitteluarvo - lämpimissä tiloissa v 4 2,00 - puolilämpimissä tiloissa 4 Rakennuksen lämpöäviöiden tasaus Suunnitteluratkaisun ominaislämpöäviö on enintään vertailuratkaisun suuruinen kyllä ei Vertailuarvo Suunnitteluarvo - lämpimissä tiloissa v W/K W/K - puolilämpimissä tiloissa Tarkistuslistan yteenveto Suunnitteluratkaisu täyttää lämpöäviövaatimukset kyllä v kyllä v ei ei Lisäselvitykset Rakennuksen ilmanpitävyys Rakennuksen suunnitteluratkaisun lämpöäviön laskennassa käytetään rakennusvaipan ilmanvuotoluvun q 50 suunnitteluarvoa. Suunnitteluarvon valinnasta on esitettävä selvitys. Rakennusvaipan ilmanvuotoluku q 50 saa olla enintään 4 m³/( m²), mutta ilmanvuotoluku voi ylittää tämän arvon, jos rakennuksen käytön vaatimat rakenteelliset ratkaisut uonontavat merkittävästi ilmanpitävyyttä. Jos ilmanpitävyyttä ei osoiteta mittaamalla tai muulla menettelyllä, rakennusvaipan ilmanvuotolukuna käytetään arvoa 4 m³/( m²). Ilmanvaidon lämmöntalteenoton (LTO) vuosiyötysude Ilmanvaidon lämmöntalteenoton vuosiyötysuteen määrittämisestä on esitettävä selvitys. Rakennuksen ilmanvaidon poistoilman lämmöntalteenoton vuosiyötysude voidaan määrittää lämmöntalteenottolaitteen valmistajan ilmoittaman varmennetun vuosiyötysuteen perusteella. Ojeita vuosiyötysuteen määrittämiseksi esitetään ympäristöministeriön monisteessa 122 ja tasauslaskentaoppaassa. Ilmanvaidon lämmöntalteenoton vuosiyötysude määritetään osassa D3/2012 esitetyn säävyöyke I:n säätiedoilla (Helsinki-Vantaa). 2 (2)

26

27 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 6499 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen patteri- ja lattilämmitys, kaukolämpö Ilmanvaitojärjestelmän kuvaus Keskitetty tulo- ja pisojärjestelmä jossa LTO-, lämmitys ja jäädytyspatt Käytettävä energiamuoto Kaukolämpö Kaukojäädytys Säkö Uusiutuva Fossiilinen 0 Säkön kulutukseen sisältyvä valaistus- ja kuluttajalaitesäkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) Rakennuksen energiateokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko kw/vuosi kw/(m 2 vuosi) ,7 0, ,7 0, Opetusrakennukset ja päiväkodit Luokkien rajat asteikolla A: 90 B: C: D: E: F: G: 361 Tämän rakennuksen energiateokkuusluokka Laskettu ostoenergia C Energiamuodon kerroin Energiamuodon kertoimella painotettu energia kw E /(m 2 vuosi) E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa koden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaito-, jäädytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiateokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskotaisemmin kodassa "Toimenpide-edotukset energiateokkuuden parantamiseksi".

28 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskode Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 2014 Lämmitetty nettoala m 2 Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50 2,0 A U U A Osuus lämpöäviöistä m 2 W/(m 2 K) W/K % Ulkoseinät 2 637,1 0,17 458,0 20 % Yläpoja 4 065, ,2 16 % Alapoja 4 078,2 0,16 654,7 28 % Ikkunat 638,0 1,00 638,0 27 % Ulko-ovet 51,9 1,00 51,6 2 % Kylmäsillat 151,3 6 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g kotisuora -arvo m 2 W/(m 2 K) - Pojoinen 35,4 1,00 0,50 Koillinen 187,2 1,00 0,50 Itä 0 0 Kaakko 60,4 1,00 0,50 Etelä 17,4 1,00 0,50 Lounas 105,7 1,00 0,50 Länsi 0 0 Luode 231,9 1,00. 0,50 Ilmanvaitojärjestelmä Ilmanvaitojärjestelmän kuvaus: Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasude (m 3 /s) / (m 3 /s) kw / (m 3 /s) - C Pääilmanvaitokoneet 18,83 2,00 76 % -8,0 Erillispoistot 1,48 Ilmanvaitojärjestelmä 20,32 1,92 Rakennuksen ilmanvaitojärjestelmän LTO:n vuosiyötysude: 66 % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin 1 Apulaitteiden yötysude yötysude säkönkäyttö 2 - kw/(m 2 vuosi) Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 85 % 2,1 Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 89 % 0,1 1 vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle 2 lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Määrä kpl Tuotto kw Varaava tulisija 0 0 Ilmalämpöpumppu 0 0 Jäädytysjärjestelmä Jäädytysjärjestelmä 2,5 Lämmin käyttövesi Jäädytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm 3 /(m 2 vuosi) Lämmin käyttövesi Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset m 3 /( m 2 ) Keskitetty tulo- ja pisojärjestelmä jossa LTO-, lämmitys ja jäädytyspatt Vesikiertoinen patteri- ja lattilämmitys, kaukolämpö Lämmitysenergian nettotarve kw/(m 2 vuosi) Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m 2 W/m 2 W/m 2 (D3) Opetus- ja päiväkotirakennuksien käyttöaste 0,6/0,6 14,0 8,0 5,0

29 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskode Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 2014 Lämmitetty nettoala, m E-luku, kw E / (m 2 vuosi) 138 E-luvun erittely Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus kw/vuosi - kw E /vuosi kw E /(m 2 vuosi) Kaukolämpö , Kaukojäädytys 0 0,4 0 0 Säkö , Uusiutuva 0 0,5 0 0 Fossiilinen 0 1, YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, yödyksikäytetty osuus Aurinkolämpö Aurinkosäkö Tuulisäkö Lämpöpumpun lämmönläteestä ottama energia Muu Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys 1 Tuloilman lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Energian nettotarve Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset kw/vuosi Ilmanvaitojärjestelmän säköenergiankulutus Jäädytysjärjestelmä Kuluttajalaitteet ja valaistus YHTEENSÄ 1 ilmanvaidon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen kw/(m 2 vuosi) Säkö Lämpö Kaukojäädytys kw/(m 2 vuosi) kw/(m 2 vuosi) kw/(m 2 vuosi) 2,1 68,1-12,4-0,1 12,2 16,2 1,9 21,1 42,0 93,0 Tilojen lämmitys 2 Ilmanvaidon lämmitys 3 Lämpimän käyttöveden valmistus Jäädytys kw/vuosi kw/(m 2 vuosi) sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa 3 laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin äviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero kw/vuosi Laskentatyökalun nimi ja versionumero RIUSKA kw/(m 2 vuosi)

30 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 6499 m² Ostettu energia kw/vuosi kw/(m 2 vuosi) Kaukolämpö Kokonaissäkö Kiinteistösäkö Käyttäjäsäkö Kaukojäädytys Ostetut polttoaineet 1 polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kw:ksi Kevyt polttoöljy litra 10 Pilkkeet (avu- ja sekapuu) pino-m Pilkkeet (koivu) pino-m Puupelletit kg 4,7 kw/vuosi kw/(m 2 vuosi) 1 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kodassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yteensä kw/vuosi Säkö yteensä Kaukolämpö yteensä Polttoaineet yteensä Kaukojäädytys YHTEENSÄ 0 kw/(m 2 vuosi) Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.

31 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat Toimenpide-edotukset ja arvioidut säästöt Lämpö, ostoenergian säästö Huomiot ylä- ja alapoja Säkö, ostoenergian säästö Jäädytys, ostoenergian säästö E-luvun muutos kw/vuosi kw/vuosi kw/vuosi kw E /m 2 vuosi Toimenpide-edotukset ja arvioidut säästöt Lämpö, ostoenergian säästö Säkö, ostoenergian säästö Jäädytys, ostoenergian säästö E-luvun muutos kw/vuosi kw/vuosi kw/vuosi kw E /m 2 vuosi Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät Toimenpide-edotukset ja arvioidut säästöt Lämpö, ostoenergian säästö Säkö, ostoenergian säästö Jäädytys, ostoenergian säästö E-luvun muutos kw/vuosi kw/vuosi kw/vuosi kw E /m 2 vuosi

32 Huomiot - ilmanvaito- ja ilmastointijärjestelmät Toimenpide-edotukset ja arvioidut säästöt Lämpö, ostoenergian säästö Säkö, ostoenergian säästö Jäädytys, ostoenergian säästö E-luvun muutos kw/vuosi kw/vuosi kw/vuosi kw E /m 2 vuosi Huomiot - valaistus, jäädytysjärjestelmät, säköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät Toimenpide-edotukset ja arvioidut säästöt Lämpö, ostoenergian Säkö, ostoenergian Jäädytys, ostoenergian E-luvun muutos säästö säästö säästö kw/vuosi kw/vuosi kw/vuosi kw E /m 2 vuosi Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon Lisätietoja energiateokkuudesta Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien teokkaassa käytössä,

33 LISÄMERKINTÖJÄ

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala.7 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus vesikiertoinen patterilämmitys, kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 690 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Öljykattila/vesiradiaattori Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 58 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämö ja vesikiertoinen lattialämmitys. Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 9 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pentintie 600 Kauhava Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: T 987 Kahden asunnon talot Rakennuksen laskennallinen

Lisätiedot

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku LUONNOS 6.9.07 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Energiatehokkuusluokka A B C D E F G Rakennuksen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: 8 Berliininkatu 5 Berliininkatu 5 00550, HELSINKI Rakennustunnus: 09-0-000-0075-- Rakennuksen valmistumisvuosi: 00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Everlahdentie 25 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Everlahdentie 25 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Everlahdentie 5, talo A Everlahdentie 5 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740-5-9-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Rivi-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Viuhanhaka E Kangasvuokontie 5 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-0-5-6 Rakennuksen valmistumisvuosi: 974 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Taubenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Taubenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asokodit Taubenkuja 4 A Taubenkuja 4 00870, HELSINKI Rakennustunnus: 9-49-75-0 Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Leinelänkaari 11 A 01360, VANTAA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Leinelänkaari 11 A 01360, VANTAA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Leinelän Paletti A Leinelänkaari A 060, VANTAA Rakennustunnus: 066945Y Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 166 Kurkisuontie 9, talo 1 Kurkisuontie , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 166 Kurkisuontie 9, talo 1 Kurkisuontie , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 66 Kurkisuontie 9, talo Kurkisuontie 9 00940, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 99 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 145 Kurkisuontie 12 Kurkisuontie 12 A 00940, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 145 Kurkisuontie 12 Kurkisuontie 12 A 00940, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 45 Kurkisuontie Kurkisuontie A 00940, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 984 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Harju, Rakennus AD Harju 0460 Kirkkonummi Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 574950 965 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kiinteistö Oy, Silmukkatie 1 Silmukkatie 1 65100, VAASA Rakennustunnus: 905-4-7-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 1976 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Liike-

Lisätiedot

RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku)

RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku) RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (Eluku) Eluku Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala E luku E luvun erittely Käytettävät energialähteet Sähkö Kaukolämpö Uusiutuva polttoaine

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 205 kwh E /m²vuosi 1.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 205 kwh E /m²vuosi 1.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka 5 Otavankatu 4 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 226 kwh E /m²vuosi 25.3.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 226 kwh E /m²vuosi 25.3. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kiurunkatu 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-69- Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 8000 Joensuu 167-5-56-1 1996 Erilliset pientalot 5 Arto Ketolainen Uittopäälliköntie 7 80170 Joensuu 0400-67588 Rakennuspalvelu Ketolainen Oy Uittopäälliköntie

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) Yritys:

ENERGIATODISTUS. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) Yritys: ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Koy Oma Pesä, Kirjanpitäjänkuja 4 Kirjanpitäjänkuja 4 0770, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 99

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka XX-XXXX-XX XXXX. Yhden asunnon talot (tms) XXXX

ENERGIATODISTUS. Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka XX-XXXX-XX XXXX. Yhden asunnon talot (tms) XXXX ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus:

Lisätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Vanhamäentie 96

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Vanhamäentie 96 LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Autotalli Antero Vahvaselkä Osoite : Vanhamäentie 96 Osoite : 577 Korpikoski Todistustunnus: Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 113 Vieraskuja 5 Talo 1 Vieraskuja , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 113 Vieraskuja 5 Talo 1 Vieraskuja , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS Vieraskuja 5 Talo Vieraskuja 5 0770, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 98 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Varasto, Vanha kirkkotie Osoite : Vanha kirkkotie b Osoite : 4 Jorvas Todistustunnus: Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Rakennuksen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 263 Katajanokanranta 21 Katajanokanranta , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 263 Katajanokanranta 21 Katajanokanranta , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 6 Katajanokanranta Katajanokanranta 0060, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 98 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Tähkäkuja 5 Tähkäkuja 5 A-C 01370, Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Tähkäkuja 5 Tähkäkuja 5 A-C 01370, Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Tähkäkuja 5 Tähkäkuja 5 A-C 070, Vantaa Rakennustunnus: 09-06-0-000- / 000- Rakennuksen valmistumisvuosi: 977 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 54-56 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ASOKODIT Iltatuulentie 4 Iltatuulentie Hyvinkää. Muut asuinkerrostalot

ASOKODIT Iltatuulentie 4 Iltatuulentie Hyvinkää. Muut asuinkerrostalot ID 06085.895.4859.87.ju ASOKODIT Iltatuulentie 4 Iltatuulentie 4 05440 Hyvinkää - 06 Muut asuinkerrostalot 09 Ari Virnes LVI-insinööri LVI-Suunnittelu Amplan Oy Vapaalanrtie B 4 0650 Vantaa Vaatii sähköisen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Päilahden Koulu Pajukannantie 18 35100 ORIVESI. Yhden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Päilahden Koulu Pajukannantie 18 35100 ORIVESI. Yhden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Päilahden Koulu Pajukannantie 8 500 ORIVESI Rakennustunnus: 56-4--76 Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Yhden

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Ritalanmäentie 62 57600 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Ritalanmäentie 62 57600 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Hilkanhaka 0, talo A Ritalanmäentie 6 57600 Savonlinna Rakennustunnus: 740-6-90- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Ainolankaari Jyväskylä D Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Ainolankaari Jyväskylä D Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Ainolankaari 4050 Jyväskylä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-0-040-000-D 998 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Keskisentie 3 A Jyväskylä / Talo A Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Keskisentie 3 A Jyväskylä / Talo A Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Keskisentie A 4050 Jyväskylä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-0-0087-000 / Talo A 99 Muut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Seljapolku 7 A Seljapolku 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 25.7.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 25.7. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 66 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-4-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 978 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 240 kwh E /m²vuosi 2.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 240 kwh E /m²vuosi 2.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Huutokallio Heikinpohjantie 0 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--9-6 Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 229 kwh E /m²vuosi 24.3.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 229 kwh E /m²vuosi 24.3. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Hilkanhaka Keskussairaalankuja 5 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740--8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 980 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 220 kwh E /m²vuosi 26.3.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 220 kwh E /m²vuosi 26.3. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka Annikinkatu 9 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--44- Rakennuksen valmistumisvuosi: 979 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 223 kwh E /m²vuosi 16.4.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 223 kwh E /m²vuosi 16.4. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari 7, talo Veteraanintie 5 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-4- Rakennuksen valmistumisvuosi: 985 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 221 kwh E /m²vuosi 2.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 221 kwh E /m²vuosi 2.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka Vienankatu 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984/00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 20.7.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 20.7. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Laivatalo Kaartilantie 76 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740--45- Rakennuksen valmistumisvuosi: 97 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 06 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Puukattila / Varaaja Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Testikohde Valmistumisvuosi: 2013 Jyrkkätie 5 Rakennustunnus: 233.401000988276P 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Entinen hammashoitola Ukkolankuja Yli_Ii, Oulu tontti Rivi- ja ketjutalot

ENERGIATODISTUS. Entinen hammashoitola Ukkolankuja Yli_Ii, Oulu tontti Rivi- ja ketjutalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Entinen hammashoitola Ukkolankuja 4 900 Yli_Ii, Oulu Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 564477 tontti 977 Rivi

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Aholahdentie 113 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Aholahdentie 113 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Silva, talo A Aholahdentie 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740-5-- Rakennuksen valmistumisvuosi: 996 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: A B C

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Kanjoni Kanjoninkatu 7 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-708- Rakennuksen valmistumisvuosi: 987 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi 70 Tampere Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 87-65-79-8-L

Lisätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Kurkihirsi 12

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Kurkihirsi 12 LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Pientalo Roos Jouni Osoite : Kurkihirsi Osoite : 57 Mikkeli Todistustunnus: 6 Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kadettikoulunkatu , HAMINA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Kadettikoulunkatu , HAMINA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rautakortteli Kadettikoulunkatu 49400, HAMINA Rakennustunnus: 00095880B Rakennuksen valmistumisvuosi: 84 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Wäinölä 1 Opiskelijankatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Wäinölä 1 Opiskelijankatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Wäinölä Opiskelijankatu 4 70 Tampere Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 87-65-77--L 974 Muut

Lisätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Mäenkyläntie 432

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Mäenkyläntie 432 LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Asuinrakennus Osoite 1: Mäenkyläntie 432 Osoite 2: 5146 Luusniemi Todistustunnus: 215212 Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: 215 Valmistumisvuosi:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Summantie , SUMMA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Summantie , SUMMA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Summan koulun asuinrakennus Summantie 46 49480, SUMMA Rakennustunnus: 0849587 Rakennuksen valmistumisvuosi: 958 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Asuntolat

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii.

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Esimerkkikohde Valmistumisvuosi: 2012 Ritvankuja 12 Rakennustunnus: 1212:123:A1 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Pientalo Mansikintie 7 Mansikintie Ristiina. Pientalo (Erilliset pientalot) Uudisrakennusten.

ENERGIATODISTUS. Pientalo Mansikintie 7 Mansikintie Ristiina. Pientalo (Erilliset pientalot) Uudisrakennusten. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pientalo Mansikintie 7 Mansikintie 7 500 Ristiina Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 995 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Pientalo (Erilliset pientalot)

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö:

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö: TUNNISTE/PERUSTIEDOT Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Osoite: Rakennustunnus: Rakennuslupatunnus: Energiaselvityksen tekijä: Pääsuunnittelija: As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja 7

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 62200 Kauhava. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii.

ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 62200 Kauhava. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Esimerkkitalo Valmistumisvuosi: 2013 Notkokuja 1 Rakennustunnus: 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala: Lämmitetty

Lisätiedot

Optiplan Oy RIIHENMÄEN ALAKOULU ENERGIATARKASTELU. Tampere Åkerlundinkatu 11 C PL 431, 33101 Tampere

Optiplan Oy RIIHENMÄEN ALAKOULU ENERGIATARKASTELU. Tampere Åkerlundinkatu 11 C PL 431, 33101 Tampere RIIHENMÄEN ALAKOULU ENERGIATARKASTELU Optiplan Oy Y-tunnus 07757- www.optiplan.fi Puh. 00 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 05 PL 48, 008 Helsinki Turku Helsinginkatu 5 PL 4, 00 Turku Tampere Åkerlundinkatu

Lisätiedot

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset

Lisätiedot

Paritalon E-luvun laskelma

Paritalon E-luvun laskelma Paritalon E-luvun laskelma Laskelman laatija: Laatimispäivämäärä: Pääsuunnittelija: Kohde: Esko Muikku, Rakennusinsinööri (AMK) TK-ENERGIATODISTUS- JA RAKENNUSPALVELU KY www.tkrakennuspalvelu.com, tkrakennuspalvelu@gmail.com

Lisätiedot

Perustiedot Lämpöhäviöiden tasaus Ominaislämpöhäviö, W/K [H joht. Suunnitteluarvo. Vertailu- arvo 0,24

Perustiedot Lämpöhäviöiden tasaus Ominaislämpöhäviö, W/K [H joht. Suunnitteluarvo. Vertailu- arvo 0,24 Laajennettu versio 2.0.2 (D3-2007) Rakennuskohde: Eeva ja Tuomo Rossinen Rakennuslupatunnus: Rakennustyyppi: 2-kerroksinen pientalo Pääsuunnittelija: Tasauslaskelman tekijä: rkm Urpo Manninen, FarmiMalli

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asunto oy Eteld-Hesperiankatu 6 Eteld-Hesperiankatu 6 00100 Helsinki 091-013-0447-0006. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. Asunto oy Eteld-Hesperiankatu 6 Eteld-Hesperiankatu 6 00100 Helsinki 091-013-0447-0006. Muut asuinkerrostalot ENERGATODSTUS Rakennukse nimija osoite: Asunto oy Eteld-Hesperiankatu 6 Eteld-Hesperiankatu 6 Helsinki 9 --447-6 Rakennustunnus: 9-447-6 C Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen kfiyttdtarkoitusluokka:

Lisätiedot

5/13 Ympäristöministeriön asetus

5/13 Ympäristöministeriön asetus 5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala:

ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala: RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT Rakennus: Osoite: ENERGIASELVITYS Haapanen Kalle ja Sanna Valmistumisvuosi: 2012 Pillistöntie 31 Rakennustunnus: 50670 Otava Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala:

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Karjapolku 10, Mänttä Karjapolku Mänttä. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Karjapolku 10, Mänttä Karjapolku Mänttä. Uudisrakennusten. määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Karjapolku, 58 Mänttä Karjapolku 58 Mänttä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Asuinrakennus Todistustunnus: Energiatehokkuusluokka

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kivijärventie , MUHOLA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Kivijärventie , MUHOLA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Muholan koulu, asuintilat Kivijärventie 970 4940, MUHOLA Rakennustunnus: 56-40--97 00 Rakennuksen valmistumisvuosi: 958 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Kahden

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5)

ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5) ENERGISELVITYS 1(5) KOHDETIEDOT Kohteen nimi Honkanen Janne Osoite Pahnatie 7 Rakennustunnus Hailuoto 153 Valmistumisvuosi 2010 Selvityksen laatija Mikko Laitala RI Pvm. 25.10.2010 Säävyöhyke 1 HelsinkiVantaa

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Rakennuksen täyttää lämpöhöviöiden osalta määräykset: Rakennus vastaa matalaenergiarakennuksen lämpöhäviötasoa:

ENERGIASELVITYS. Rakennuksen täyttää lämpöhöviöiden osalta määräykset: Rakennus vastaa matalaenergiarakennuksen lämpöhäviötasoa: RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennustyyppi: Osoite: Bruttopinta-ala: Huoneistoala: Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala: Lämmitystapa: Ilmastointi: Pientalo Valmistumisvuosi: 2008 Pientalonkuja

Lisätiedot

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja energiamuototarkastelut muut rakennukset

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja energiamuototarkastelut muut rakennukset FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja energiamuototarkastelut muut rakennukset 15.9.2014 Granlund Oy / E Reinikainen, L Loisa, A Tyni 1 Ohjeet tämän aineiston lukijalle: Tässä materiaalissa käytetään käsitteitä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennukse nimija osoite: Asunto-osakeyhti0 Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag Apollonkatu 3 00100 Helsinki 91-13447-7

ENERGIATODISTUS. Rakennukse nimija osoite: Asunto-osakeyhti0 Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag Apollonkatu 3 00100 Helsinki 91-13447-7 ENERGATODSTUS Rakennukse nimija osoite: Asunto-osakeyhti Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag Apollonkatu Helsinki 9-447-7 Rakennustunnus: 9--447-7 D Rakennuksen valmistumisvuosi: 94 Rakennuksen kdyttdtarkoitusluokka:

Lisätiedot

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Kymenlaakson energianeuvonta 2012- Energianeuvoja Heikki Rantula 020 615 7449 heikki.rantula@kouvola.fi

Lisätiedot

LUONNOS Liite 4(2018)

LUONNOS Liite 4(2018) 1 LUONNOS 26.9.2017 Liite 4(2018) ENERGIATODISTUSLOMAKKEESSA ESITETTÄVÄT TIEDOT Seuraavassa kuvatut tiedot esitetään energiatodistuslomakkeessa energiatodistuksen kohteesta. Kohde voi olla rakennus tai

Lisätiedot

RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012

RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 MIKSI UUDISTUS? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa Energian loppukäyttö 2007 - yhteensä 307

Lisätiedot

466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU

466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 2 LÄHDEKIRJALLISUUTTA, (toimimattomat linkit

Lisätiedot

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET

Lisätiedot