KANSAINVÄLISET TILINPÄÄTÖSSTANDARDIT IFRS AB20A op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSAINVÄLISET TILINPÄÄTÖSSTANDARDIT IFRS AB20A0700 5 op"

Transkriptio

1 KANSAINVÄLISET TILINPÄÄTÖSSTANDARDIT IFRS AB20A op Luentomoniste Syksy 2010 Timo Alho Kauppatieteiden osasto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

2 MIKSI IAS/IFRS? SIJOITTAJANÄKÖKULMA Pääomamarkkinoiden tehostaminen, enemmän ja parempaa infoa - Läpinäkyvyys - Vertailtavuus - Helpompi listautuminen ja rahoituksen hankinta - Pääomien liikkuvuus -> sijoittajien palveleminen -> kustannukset alas

3 - EDUT YRITYKSILLE - Sidosryhmäviestinnän tehostuminen: selkeä ja avoin info - - Yhtenäiset raportointiperiaatteet sisäisessä ja ulkoisessa laskennassa - Manuaaliset vaiheet vähenee raportoinnissa -> IT, prosessit - Taloudellisen raportoinnin laadun ja nopeuden paraneminen

4 - TILINTARKASTUSYRITYKSET - kustannusten säästöt - Lisää tuloja - Maallikkotilintarkastajat pois

5 OPETUS Luennot 28 h ke klo 8-10 s to klo s Harjoitustyö essee-kysymykset Tentti esseitä lyhyet kysymykset: käsitteitä Kirjallisuus Räty & Virkkunen: Kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö IFRSraportointi WSOYpro (Nopasta) Mahdolliset muut artikkelit Mahdollinen vierailuluentomateriaali

6 SISÄLTÖ Mikä on IAS/IFRS EU ja IAS/IFRS IAS/IFRS:n ero muihin tilinpäätöskäytäntöihin Mikä muuttui siirryttäessä IAS/IFRSstandardeihin IAS/IFRS tilinpäätösperiaatteiden viitekehys Kansainvälisten tilinpäätösstandardien perusteet Vierailuluento?

7 SANASTOA Suomen kirjanpitolaki ja asetus, Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksissä on lukuja, jotka sisältävät pykäliä, pykälät jakautuvat momentteihin Euroopan yhteisöjen direktiiveissä on artikloita esim. yhtiöoikeudellisen direktiivin 9. ja 10. artiklassa IAS/IFRS-standardit jakautuvat kappaleiksi (paragraph) esim. IAS 1:n kappaleessa 5 IAS = International Accounting Standard IFRS = International Financial Reporting Standard

8 I MIKÄ ON IAS/IFRS? IFRS-normiston sisältö tilinpäätöksen laatimista ja esittämistä koskevat yleiset perusteet (Framework) kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS, International Financial Reporting standards) tulkintaohjeet (IFRIC, International Financial Reporting Interpretation Committee)

9 1. Historiaa IASC (International Accounting Standards Committee) perustettiin Laskentatoimen ammattilaiset Australiasta, Kanadasta, Ranskasta, Saksasta, Japanista, Meksikosta, Alankomaista, Isosta-Britanniasta, Irlannista ja Yhdysvalloista Ensimmäinen luonnosehdotus 1974 IAS 1 Disclosure of Accounting Policies Laskentatoimen järjestöt organisoituvat 1977 IFAC (International Federation of Accountants) 1981 IASC ja IFAC sopivat, että IASC:llä täysi autonomia standardien luonnissa ja julkaisemisessa samalla kaikista IFAC:n jäsenistä tuli IASC:n jäseniä v EU julkistaa suunnitelmat, että se vaatii IAS-standardit kaikille listatuille yrityksille

10 v laajempi organisaatiouudistus IASB (International accounting Standards Board) IASC:n sijaan v EU esittelee lain: listatuille yrityksille IAS-standardit 2005 lähtien Euroopan unionin IAS-asetus voimaan IASB:n ja FASB:n lähentymisprojekti 2002 Suomalainen käännös IFRS-normistosta 2003 v keskustelupaperi IAS/IFRS-standardeista PKyrityksille v alusta EU:n alueen pörssiyhtiöt siirtyivät käyttämään konsernitilinpäätöksissään IAS/IFRS-tilinpäätöstä siirtymäsäännös yhtiöille, joilla vain joukkovelkakirjalaina noteerattu -> 2007 Samoin US GAAP tilinpäätöksen laatijoille

11 2005 US SEC Chief Accountant julkaisee Roadmap in kohti oikaisulaskelmien (=siltalaskelmat US GAAPiin) poistamiseksi IASB ja FASB sopivat Memorandum of understanding saadakseen konvergenssin IFRS:n ja US GAAPin välille 2007 IFRS-käyttöön ottoon tai konvergoimiseksi aikarajat: Brasilia, Kanada, Intia, Japani, Chile, Korea USA poistaa IFRS-tilinpäätöksen tekijöiltä siltalaskelmat Yli 100 maata vaatii tai sallii IFRS:n käytön 2008 IFRS:n piiriin Israel, Meksiko ja Malesia USA julkaisee Roadmapin IFRS:n käyttöönottamiseksi 2009 IFRS-säännökset PK-yrityksille

12 2. Organisaatio IASC Foundation -säätiö huolehtii organisaation rahoituksesta ja hallinnoinnista Säätiön hallitus (Trustees) nimittää jäsenet IASB:hen sekä tulkintakannanottoja antavaan komiteaan (Internationational Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) Neuvoa antava toimikunta (IFRS Advisory Council) antaa ohjeita hallitukselle IASC koostuu IFAC:n (International Federation of Accountants) jäsenjärjestöistä. Suomalaiset jäsenjärjestöt: KHT-yhdistys ja HTM-tilintarkastajat

13 IASC FOUNDATION (Kansainvälinen tilinpäätösstandardikomitean säätiö) 22 luottohenkilöä, nimitykset, toiminnan suuntaviivat, rahoitus IASB 15 jäsentä (16 jäs mennessä) Standardien, standardiluonnosten ja SIC/IFRIC-kannanottojen antaminen IFRS ADVISORY COUNCIL (Neuvoa-antava toimikunta, ent. SAC) 30 jäsentä ADVISORY COMMITTEES (Erityisteemoja koskevat neuvoa antavat elimet) IFRIC IFRS Interpretations Committee (Pysyvä tulkintakomitea) 14 jäsentä + pj Director of operations National standard setters and other interest parties Director of technical Activities asettaa raportoi neuvoo jäsenyys

14

15 IFRS around the world As the work of the IASC Foundation has gained growing acceptance and its standards have been adopted by increasing numbers of national jurisdictions, there has been a commensurate interest in its activities. More than 100 countries now require or permit the use of IFRSs or are converging with the International Accounting Standards Board's (IASB) standards. The picture below shows the level of IFRS adoption at present. Blue areas indicate countries that require or permit IFRSs. Grey areas are countries seeking convergence with the International Accounting Standards Board (IASB) or pursuing adoption of IFRSs. vaatii tai sallii etsii konvergenssia tai tavoittelee IFRS:n käyttöönottoa

16 Muita organisaatioita IOSCO = International Organization of Securities Commissions arvopaperimarkkinoiden valvontaviranomaiset (www.iosco.org) EFRAG = European Financial Reporting Advisory Group (www.efrag.org) IFAC = International Federation of Accountants (www.ifac.org) G4 + 1 = Australia, Kanada, UK, USA, Uusi-Seelanti FEE = Fédération des Experts Comptables Européens Laskenta-alan järjestö (www.fee.be) PIOB = Public Interest Oversight Board (The objective of the PIOB is to increase the confidence of investors and others that the public interest activities of the IFAC - including the setting of standards by independent boards operating under the auspices of IFAC - are properly responsive to the public interest.) Eurooppa US FASB US SEC

17 3. Standardin synty Kansainvälinen toimintaprosessi eri alojen asiantuntijat IASB pyytää IFRS AC:lta yleisölle avoimissa kokouksissa kannanottoja tärkeistä projekteista ja mitä projekteja otetaan asialistalle Projekteissa yleensä henkilöstö yksilöi ja tutkii kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset ja pohtii yleisten perusteiden soveltamista niihin kansallisten kirjanpitovaatimusten ja käytäntöjen tutkiminen IFRS AC:n kannanotto perustetaan neuvoa antava ryhmä julkistetaan keskustelumuistio (discussion document) julkistetaan kommentoitavaksi luonnos (exposure draft) luonnoksen yhteydessä julkistetaan johtopäätösten perustelut kommenttien käsittely harkitaan julkista kuulemistilaisuutta tai kenttäkokeita standardi hyväksytään vähintään 9 äänellä IASB:ssä + johtopäätösten perustelut IFRIC:n tulkinnat samantapaisesti, mutta lyhyemmällä kaavalla kommentointi ja niiden käsittely

18 4. EU:n ROOLI EU-komissio antoi ehdotuksen asetukseksi kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta käyttöön viimeistään vuodelta 2005 laadittavissa konsernitilinpäätöksissä IAS-asetus hyväksyttiin (voimaan ) Asetus koskee kaikkia julkisesti noteerattuja yhtiöitä Siirtymäsäännös US GAAP -normistoa soveltavalla sekä yhtiöllä, jolla ainoastaan velkainstrumentteja julkisen noteerauksen kohteena v asti EU:n alueella n rekisteröityä pörssiyhtiötä Tavoitteena täysin yhdentyneet rahoituspalvelujen markkinat maailman kilpailukykyisin talousalue vuoteen 2010 mennessä tavoitteena syvät ja likvidit pääomamarkkinat

19 Hyväksymismekanismi endorsement mechanism Asetuksessa vahvistettu hyväksymismekanismin perussäännöt, siirtymäjärjestelyt ja täytäntöönpanoaikataulu Tarkoituksena valvoa IAS-normiston yhdenmukaista käyttöönottoa EU:n alueella ja varmistaa EU:n aikaisempaa aktiivisempi rooli IASB:n työskentelyssä tehtävänä myös yritysten ohjaaminen (yhdenmukainen neuvonta, tietoa uusista tilinpäätösstandardeista) Poliittista tasoa edustaa ns. tilinpäätöskysymysten sääntelykomitea (Accounting Regulatory Committee) koostuu jäsenvaltioiden ja EU-komission edustajista Teknistä tasoa edustaa tilinpäätöskysymysten tekninen komitea (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) EFRAGin toiminnassa keskeisesti mukana työnantajien ja tilintarkastajien järjestöt (Union of Industrial and Employer s Confederations of Europe, UNICE ja Fédération des Experts Comptables Européens, FEE)

20 5. TILINPÄÄTÖSTEN HARMONISOINTI Tilinpäätöskäytännöt vaihdelleet perinteisesti merkittävästi toisistaan kansalliset tarpeet ja painotukset kulttuurisidonnaisuus tilinpäätökselle asetetut tavoitteet ja vaatimukset vertailukelpoisuus ei toteudu YK ja OECD edistäneet tilinpäätösten harmonisointia Kansainvälisesti merkittäviä tilinpäätösstandardeja antanut IASB FASB (Financial Accounting Standards Board) SEC (Securities and Exchange Commission) hyväksyy U.S. GAAP (United States Generally Accepted Accounting Priciples) EU:n tilinpäätösdirektiivit

21 Julkisesti noteerattujen yritysten määrä arvopaperipörsseittäin (lähde World Federation of Exchanges 2008)

22 KIRJANPITOKÄYTÄNTÖ MIKROTALOUDELLINEN MAKROTALOUDELLINEN Liiketaloustieteen teoria Laskentakäytäntö, pragmaattisuus Valtiopainotteinen, verotus, mm. lainsäädäntö lähtökohtana Valtiopainotteinen, kansantaloustieteen teoria Englantilaisvaikutteinen Amerikkalaisvaikutteinen Verosidonnaisuus Lakisidonnaisuus Alankomaat Uusi-Seelanti Australia Etelä-Afrikka Irlanti Iso-Britannia Kanada USA Japani Filippiinit Mexico Espanja Ranska Belgia Italia Suomi Ruotsi

23 6. IASB:n tavoitteet aikaansaada korkealaatuiset, ymmärrettävät ja voimaansaatettavissa olevat yleismaailmalliset tilinpäätösstandardit raportit sisältävät korkealaatuista, läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa -> päätöksenteon tueksi edellyttää aikaansaamiensa tilinpäätösstandardien käyttämistä ja tinkimätöntä soveltamista lähentää kansallisia ja kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja niin, että tilinpäätösinformaation sisältöön saadaan aikaan korkealaatuiset ratkaisut IASB (aiemmin IASC) ja IOSCO (International Organisation of Securities Commissions) ovat sopineet tavoitteeksi, että IAS/IFRSstandardit hyväksyttäisiin kaikissa maailman pörsseissä

24 7. Miksi IFRS ja mikä muuttui siirryttäessä? tärkein peruste ja tulkintanäkökulma on sijoittajien ja pörssimarkkinoiden tietotarpeet pyrkimys tilinpäätösten laajaan vertailukelpoisuuteen tase korostuu varallisuusasema ja käyvät arvot korostuvat tuloslaskelman ja taseen volatiliteetti kasvavat markkina -arvot Goodwill-poistot poistuivat, hedge accounting, segmenttiraportointi, leasing jne. tietovaateet laajenivat ja tulivat yksityiskohtaisemmiksi ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen ratkaisut lähenevät toisiaan suuri muutos taloushallinnolle taserakenne, omapääoma ja tulosrakenne voivat muuttua merkittävästi uudenlaisesta laskennasta johtuen

25 monet sopimukset joutuivat uuteen valoon samoin monet tilinpäätöslukuihin perustuvat ajattelutavat uusi informaatio vaatii uudenlaisia ajattelutapoja liikkeenjohdolle oppimisprosessi sijoittajan näkökulmaan tase antaa oikeamman kuvan varallisuudesta kuin aiemmin yhtenäinen kansainvälinen tilinpäätösstandardi

26 8. IFRS vs.us GAAP IAS/IFRS:n väljempi kuin US GAAP US GAAP on yksityiskohtainen IAS/IFRS ei hyväksytty ensin USA:ssa SEC ei noudattanut IOSCO:n suositusta -> muunnoslaskelmat. Nyt hyväksytty IFRS-tilinpäätös. IASB:n rakenteessa otettu huomioon SEC:n vaatimukset IAS/IFRS:stä poistettu vaihtoehtoisia menettelytapoja ja jatkuu US GAAP vaikuttanut IAS/IFRS:n kehitykseen US GAAP:lla ei ole mahdollista korvata IAS/IFRSstandardeja EU-alueella U.S. GAAP ja IAS/IFRS lähestyvät toisiaan The Norwalk Agreement (2002), RoadMap - MoU 2006 (Memorandun of Unerstanding)

27 IFRS vs.u.s. GAAP keskeiset erot standardeissa Tuotekehitysmenot IAS/IFRS: aktivoitava tiettyjen edellytysten täyttyessä. U.S. GAAP: vain atk-ohjelmat ja niiden kehitystyö mahdollista aktivoida, muut kuluksi IAS/IFRS edellyttää tutkimus- ja tuotekehitysmenojen vähentämistä vuosikuluina, joten tutkimuksen ja kehityksen menojen tunnistaminen ja erottaminen tärkeää toisistaan Arvonkorotukset... IAS/IFRS: pysyviin vastaaviin kuuluvat hyödykkeet voidaan uudelleen arvostaa -> säännönmukaisesti arvontarkistuksia U.S. GAAP ei salli arvonkorotuksia pysyviin vastaaviin; eikä arvonalentumisen palautuksia

28 Arvonalentumisvähennykset IAS/IFRS: kriteerit tiukemmat -> vähennys tulee tehdä, jos kirjanpitoarvo ylittää hyödykkeen nettomyyntihinnan tai sitä suuremman käyttöarvon U.S. GAAP: ensisijainen vertailu tehdään hyödykkeellä aikaansaatavissa olevaan diskonttaamattomaan rahavirtaan Eroja OPO:ssa Esim. jotkut rahoitusinstrumentit US GAAPissa OPO:n alla ja IFRS:ssä velkana. Konsolidointisäännöksissä eroja Tuoton kirjaaminen US GAAPissa useita eri toimialoja koskettavia säännöksiä

29 Erot IFRS:n ja tilinpäätösdirektiivien välillä Tilinpäätösdirektiiveissä käsitellään yleisiä periaatteita eikä niillä pyritä sääntelemään kaikkia käytännön sovellustilanteita poikkeuksena esim. yksityiskohtaiset tulos- ja tasekaavat Tilinpäätösdirektiivejä sovelletaan kaikkiin yrityksiin, joilla tietty yhtiömuoto IAS/IFRS -> käytännössä pörssiyhtiöt Tilinpäätösdirektiivit ovat osa EU:n yhtiöoikeutta IAS/IFRS standardit ovat vapaaehtoisia toistaiseksi muille kuin pörssiyhtiöille!!!!!!! Velkojien suoja, voitonjako ja verotus ovat toisinaan vaikuttaneet voimakkaasti tilinpäätösdirektiivien laatimiseen IAS/IFRS standardit johtavat vaatimuksiin, joilla ei yhteyttä mihinkään tiettyyn talouden toimintaympäristöön Käytännön seurauksia edellisistä IAS/IFRS: enemmän ja monitahoisempaa tietoa erilainen oletus kirjanpidon ja verotuksen välisestä suhteesta Tilinpäätösdirektiivien muutokset Modernisointidirektiivi Fair value - direktiivi

30 Modernisointidirektiivi (2003/51/EY) tarkoituksena poistaa tilinpäätösdirektiivien ja IFRS-normiston väliset ristiriidat mahdollistetaan IFRS-suuntainen tilinpäätös asioita, joilla ei tekemistä IFRS:n kanssa mm. toimintakertomuksessa ympäristöä ja henkilöstöä koskevia seikkoja. jäsenvaltioilla mahdollisuus ulottaa käyvän arvon mukainen arvostaminen muihinkin hyödykkeisiin kuin fair value direktiivissä tarkoitettuihin rahoitusvälineisiin

31 Fair value -direktiivi (2001/65/EY) perustuu IAS 39 standardiin rahoitusinstrumenttien arvostamisesta sallitaan tai vaaditaan kaikkien yhtiöiden tai yhtiöluokkien, että johdannaissopimukset ja muut rahoitusinstrumentit arvostetaan tilinpäätöksessä käypään arvoon poikkeaa 4. direktiivin yleissäännöksestä: hankintameno tai tuotantokustannukset jäsenvaltiot voivat rajata luvan tai vaatimuksen HE 126/2004 ei estettä ei pakkoa keskeiset säännökset käyvän arvon arvostamisesta kirjanpitolaissa ja tarkemmat säännökset KTM:n asetuksella sekä asianomaisessa sektorilainsäädännössä

32 IFRS vs. suomalainen tilinpäätös ns. kansainvälinen tilinpäätös oli aluksi ns. rinnakkaistilinpäätös seuraavassa vaiheessa kansainvälinen tilinpäätös oli liitetietona Kauppa ja teollisuusministeriön päätöksellä edistetty IAS/IFRS ja U.S. GAAP:n käyttöä tietty ulkomaalaisomistus, konsernitilinpäätös direktiivejä ei ole saanut rikkoa eikä kirjanpitolakia eikä OYL:ää v Suomessa Nokia ja StoraEnso tekivät IAS/IFRStilinpäätöksen

33 IFRS vs. suomalainen tilinpäätös käytännön eroja Normien laadintaprosessi Suomi yleistaloudellisten tavoitteiden näkökulma velkojan suoja korostuu kirjanpitolainsäädännössä yksityiskohtaisia säännöksiä IAS/IFRS yritystaloudellinen näkökulma arvostusperusteiltaan ja monilta tulkinnoiltaan markkinaehtoinen Tilinpäätösinformaation painopiste Suomi arvioidaan erityisesti velkojain suojan ja verotuksen näkökulmasta IAS/IFRS otetaan huomioon eri sidosryhmät erityisesti sijoittajat viime kädessä omistajien/sijoittajien informaation tarve ratkaisee Yritystoiminnan rahoitus Suomessa ollut pankkikeskeistä (vakuudet) IAS/IFRS lähtökohtana markkinapainotteinen rahoitus Verotus ja kirjanpito Suomessa verotuksella ja kirjanpidolla tiukka sidos

34 IAS/IFRS Suomessa KP-lain muuttaminen kansainvälistä tilinpäätöskäytäntöä vastaavaksi IAS-asetus ja ns. Fair Value direktiivi IAS/IFRS-standardit pakollisiksi kansallisen kirjanpidon asemesta niille yrityksille konsernitilinpäätöksissä, joiden arvopapereita on julkisen kaupankäynnin kohteena Suomessa n. 150 noteerattua yritystä ja lisäksi n. 150 joukkovelkakirjojen liikkeellelaskijaa Ei estettä, ei pakkoa periaate

35 II IAS/IFRS-STANDARDIEN RAKENNE JA VIITEKEHYS Viitekehys (IAS Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) Yleiset perusteet IAS/IFRS -standardit (Standards) IAS 1-41 (kaikki numerot eivät ole käytössä) IFRS 1-9 Yhteensä 37 kpl SIC/IFRIC -tulkinnat (Interpretations) IFRIC 1, 2, 4, 5, (kaikki nrot eivät ole käytössä) SIC 7, 10, 12, 13, 15, 21, 25, 27,29, 31, 32

36 1. Yleiset perusteet - VIITEKEHYS muodostavat IAS/IFRS tilinpäätösperiaatteiden viitekehyksen ei muodosta yhtenäistä teoriapohjaa yksittäisille standardeille hyödyllinen standardien kehittelyssä sekä niiden soveltamisessa että arvioinnissa 5 tasoa (Scope) tilinpäätöksen tarkoitus ja perusoletukset tilinpäätöksen laadulliset ominaisuudet tilinpäätöksen perustekijät sekä perustekijöiden merkitseminen tilinpäätökseen tilinpäätöksen perustekijöiden arvostaminen pääoman ja sen säilyttämisen käsitteet

37 Yleiset perusteet tarkoitus ja asema auttaa työskentelyssä standardeja laadittaessa ja uudistettaessa auttaa työskentelyä harmonisoinnin edistämiseksi auttaa kansallisten tilinpäätösnormistojen kehittämistä auttaa tilinpäätösten laatijoita soveltamaan standardeja (myös niiltä osin, kuin soveltavaa suositusta ei ole) auttaa tilintarkastajaa ottamaan kantaa, onko tilinpäätös laadittu IAS/IFRS-suositusten mukaisesti auttaa tilinpäätösinformaation käyttäjää tulkitsemaan IAS/IFRSsuositusten mukaista tilinpäätöstä tuottaa informaatiota muille IASB:n työstä kiinnostuneille sen lähetysmistavasta standardien laatimisessa Viitekehys ei mene yksittäisten standardien edelle Yleisiä perusteita tarkistetaan ajoittain

38 Yleiset perusteet - informaatiotarpeet Sijoittajat Yrityksen henkilöstö Lainanantajat Hankkijat ja muut velaksi myyvät Asiakkaat Julkinen valta Suuri yleisö

39 Yleiset perusteet tilinpäätöksen tarkoitus Tuottaa taloudellista asemaa, toiminnan tulosta ja taloudellisen aseman muutoksia koskevaa informaatiota -> hyöty Tyydyttää useimpien käyttäjien yleiset tiedontarpeet ei sisällä välttämättä ei-taloudellista tietoa Osoittaa johdon taloudenpidon tulokset, vastuullisuuden resurssien hoidossa -> reagointi sijoituspäätöksillä

40 Yleiset perusteet perusoletukset (Underlying assumptions) Suoriteperuste (accrual basis) liiketoimet ja muut tapahtumat otetaan huomioon silloin, kun ne tapahtuvat Toiminnan jatkuvuus (going concern) yrityksen toiminta jatkuvaa ja jatkuu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa

41 Yleiset perusteet laadulliset ominaisuudet (Qualitative characteristics of financial statements) Ymmärrettävyys (understandability) käyttäjille helposti ymmärrettävää käyttäjällä oletetaan olevan kohtuullinen liiketoiminnan, talouden ja kirjanpidon tuntemus sekä halukkuutta perehtyä informaatioon kohtalaisen huolellisesti Merkityksellisyys (relevance) informaation tulee olla hyödyllistä olennaisuus (materiality) informaation luonne ja olennaisuus poisjättäminen tai virheellinen esittäminen voi vaikuttaa taloudellisiin päätöksiin olennaisuudessa enemmänkin kysymys kynnyksestä kuin rajasta

42 Luotettavuus (reliability) ollaakseen hyödyllistä informaation oltava luotettavaa (huom! tieto voi olla merkityksellistä, mutta epäluotettavaa -> harhaanjohtavaa?) todenmukainen esittäminen (faithful representation) sisältöpainotteisuus (substance over form) puolueettomuus (neutrality) varovaisuus (prudance) täydellisyys (completness) Vertailukelpoisuus vertailukelpoisuus eri aikoina tilinpäätöksissä vertailukelpoisuus eri yritysten välillä johdonmukaisuus säilytettävä (huom! merkityksellisyys ja luotettavuus)

43 Laadullisten ominaisuuksien rajoituksia sekä oikea kuva tilinpäätöksestä Merkityksellisen ja luotettavan informaation rajoitukset Oikea-aikaisuus (timeliness) Hyöty-kustannus tasapaino (balance between benefit and cost) Laadullisten ominaisuuksien tasapaino (balance between qualitative characteristics) Oikean kuvan antaminen/oikea esittäminen

44 Yleiset perusteet tilinpäätöksen perustekijät Taloudellinen asema (financial position) Varoihin (assets) kuuluva omaisuuserä on yrityksen määräysvallassa aikaisempien tapahtumien seurauksena oleva voimavara, josta yritykselle odotetaan koituvan taloudellista hyötyä tulevaisuudessa. Velka (liabilities) on aikaisempien tapahtumien seurauksena syntyvä velvoite, jonka täyttämisen odotetaan johtavan taloudellista hyötyä ilmentävien voimavarojen siirtymiseen pois yrityksestä. Oma pääoma (equity) on varojen jäännöserä sen jälkeen, kun kaikki velat on vähennetty.

45 Toiminnan tulos (performance) Tuotot ovat tilikauden aikana tapahtuvaa taloudellisen hyödyn lisäystä, joka toteutuu varojen lisäyksenä tai arvonnousuna taikka velkojen vähentymisenä ja johtaa oman pääoman lisäykseen... ei sijoituksesta johtuvaa Kulut ovat tilikauden aikana tapahtuvaa taloudellisen hyödyn vähennystä, joka toteutuu varojen siirtymisenä pois yrityksestä tai niiden arvon vähenemisenä taikka velkojen lisääntymisenä ja johtaa oman pääoman vähennykseen... ei voitonjakoa

46 Yleiset perusteet perustekijöiden merkitseminen tilinpäätökseen Perustekijän määritelmän mukainen erä kirjataan, mikäli on todennäköistä, että siihen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu yrityksen hyväksi tai siirtyy pois yrityksestä; ja erällä on hankintameno tai arvio, joka on luotettavasti määritettävissä Varat Velat Tuotot Kulut Milloin kirjanpitoon?

47 Yleiset perusteet tilinpäätöksen perustekijöiden arvostaminen arvostaminen on prosessi, jossa määritetään rahamäärät, joiden suuruisina perustekijät merkitään taseeseen ja tuloslaskelmaan. Tilinpäätöksessä sovelletaan erilaisia arvostusperusteita Alkuperäinen hankintameno Jälleenhankinta-arvo (esim. IAS 16) Realisointiarvo (esim. IAS 2) Nykyarvo (esim. IAS 17, IAS 19, IAS 38) Standardeissa esiintyy lisäksi käypä-arvo (fair value), markkina-arvo (market value), tasearvo (carrying amount), käyttöarvo (value in use)

48 Valuation methods Present value of the whole business (forward looking) Valuation by assets Historical cost Current value Fair Replacement Net realizable Value in use value cost value

49 III IAS/IFRS-STANDARDIT IFRS 1 IFRS 2 IFRS 3 IFRS 4 IFRS 5 Ensimmäinen IFRS-standardin käyttöönotto First-time Adoption of International Financial Reporting Standards Osakeperusteiset maksut Share based payments Liiketoimintojen yhdistäminen Business Combinations Vakuutussopimukset Insurance Contracts Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetettavat toiminnot Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

50 IFRS 6 IFRS 7 IFRS 8 Mineraalivarojen etsintä ja arviointi (Exploration for and Evaluation of Mineral Resources) Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (Financial Instruments: Disclosures) Toiminnalliset segmentit Operating Segments IFRS 9 Rahoitusinstrumentit (Voimassa )

51 IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen Presentation of Financial Statements IAS 2 Vaihto-omaisuus Inventories IAS 3-IAS 6 EI VOIMASSA IAS 7 Rahavirtalaskelmat IAS 8 IAS 9 IAS 10 Statement of Cash Flows Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors EI VOIMASSA Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat Events after the Reporting Period

52 IAS 11 IAS 12 IAS 13 IAS 14 IAS 15 IAS 16 IAS 17 IAS 18 Pitkäaikaishankkeet Construction contracts Tuloverot Income Taxes EI VOIMASSA (IAS 1 korvannut) EI VOIMASSA Segmenttiraportointi Segment Reporting IFRS 8 korvaa EI VOIMASSA Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Property, Plant and Equipment Vuokrasopimukset Leases Tuotot Revenue

53 IAS 19 IAS 20 IAS 21 IAS 22 IAS 23 IAS 24 IAS 25 Työsuhde-etuudet Employee Benefits Julkisten avustusten kirjanpidollinen käsittely ja julkisesta tuesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance Valuuttakurssien muutosten vaikutukset The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates EI VOIMASSA Vieraan pääoman menot Borrowing costs Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä Related Party Disclosures EI VOIMASSA (IAS 39 ja IAS 40 korvanneet)

54 IAS 26 IAS 27 IAS 28 IAS 29 IAS 30 Eläke-etuusjärjestelyjen kirjanpito ja raportointi Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans Konsernitilinpäätös ja tytäryrityksiin tehtyjen sijoitusten kirjanpidollinen käsittely Consolidated and Separate Financial Statements Osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten kirjanpidollinen käsittely Investments in Associates Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa Financial Reporting in Hyperinflatory Economies Ei voimassa (IFRS 7 korvaa)

55 IAS 31 IAS 32 IAS 33 IAS 34 IAS 35 IAS 36 IAS 37 Yhteisyritysosuuksien esittäminen tilinpäätöksessä Interests in Joint Ventures Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja esittämistapa Financial Instruments: Presentation Osakekohtainen tulos Earnings per Share Osavuosikatsaukset Interim Financial Reporting EI VOIMASSA (IFRS 5 korvaa) Omaisuuserien arvonalentuminen Impairment of Assets Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

56 IAS 38 IAS 39 IAS 40 IAS 41 Aineettomat hyödykkeet Intangible Assets Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen Financial Instruments: Recognition and Measurement (IFRS 9 korvaa lähtien) Sijoituskiinteistöt Investment Property Maatalous Agriculture

57 IASB:n työlistalla Rahoituskriisiin liittyvät projektit IAS 39:n korvaaminen Konsolidointi Käyvän arvon mittaamisen ohjeistus MoU Tuloslaskelma (OCI, Other Comprehensive Income) IAS 1:n ja IAS 7:n korvaaminen (myös lopetettavat toiminnot) Leasing Joint Ventures Eläke-etuudet Rahoitusinstrumentit, joilla on oman pääoman luonne Muut projektit Vakuutussopimukset Emissiot Velat (IAS 37) +muita pienempiä parannusprojekteja

58 IV IAS/IFRS-STANDARDIT Siirtymästandardi IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto sovellettava ensimmäisessä IFRS-tilinpäätöksessään nimenomainen ja varaukseton lausuma IFRSstandardien noudattamisesta IAS 1:n tarkoittamalla tavalla laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti siirtymiseen kannustetaan tietyillä helpotuksilla tilinpäätöksen laatijan valittavissa muissa standardeissa määräyksiä, joita ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa takautuvasti IFRS 1:n tarkoitus varmistaa, että ensimmäinen tilinpäätös (ja osavuosikatsaukset) sisältävät korkeatasoista informaatiota

59 neljä periaatetta ehdottomina vaatimuksina huomioitava IFRStaseen laadinnassa vaikka sallitaan huomattavia helpotuksia kaikki varat ja velat merkitään IFRS:n mukaisesti taseeseen taseeseen ei merkitä varoiksi tai veloiksi eriä, joiden kirjaamista IFRS ei salli (esim. tutkimusmenot) uudelleenluokitteluvelvoite (esim. pääomalaina merkitään vieraaksi pääomaksi) IFRS-arvostusperiaatteet (esim. valmistuksen ja hankinnan kiinteät menot aktivoidaan vaihto-omaisuuden hankintamenoon) Siirtymisen helpotukset Liiketoimintojen yhdistämiset ei takautuvaa soveltamista (IFRS 3) käypä arvo tai uudelleenarvostukseen perustuva arvo oletushankintamenona (IAS 16, IAS 38, IAS 40) työsuhde-etuudet (IAS 19) kertyneet muuntoerot ei tarvitse selvittää takautuvasti (IAS 21) yhdistelmäinstrumentit (IAS 32)

60 tytär-, osakkuus,- ja yhteisyritysten varat ja velat aikaisemmin taseeseen merkittyjen rahoitusinstrumenttien luokittelu osakeperusteiset maksut (IFRS 2) vakuutussopimukset (IFRS 4:n siirtymäsäännökset) aineellisten hyödykkeiden hankintameno purkamisesta yms. syntynyt velka (IFRIC 1) vuokrasopimukset (IFRIC 4) rahoitusvarojen ja velkojen arvostaminen ensimmäistä kertaa käypään arvoon (IAS 39 AG 76 ja AG76A) palvelutoimilupajärjestelyt (IFRIC 12)

61 V IAS/IFRS-standardit - Tilinpäätöksen sisältö ja muoto IAS 1 IAS 7 IAS 8 IAS 10 IAS 24 IAS 27 IAS 32 IAS 33 IAS 34 tilinpäätöksen esittäminen rahavirtalaskelmat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä konsernitilinpäätös Rahoitusinstrumentit: esittämistapa osakekohtainen tulos osavuosikatsaukset

62 IFRS 4 IFRS 5 IFRS 7 IFRS 8 vakuutussopimukset myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetettavat toiminnot rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot Segmenttiraportointi

63 IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen Keskeiset osat tilinpäätöksen tarkoitus vastuu tilinpäätöksestä tilinpäätöksen osat yleiset näkökohdat (kuten yleiset tilinpäätösperiaatteet) taseen ja tuloslaskelman, oman pääoman muutokset rahavirtalaskelman ja liitetietojen rakenne ja sisältö Ei koske osavuosikatsausta

64 Tilikausi IAS 1 tilinpäätös laaditaan vähintään kerran vuodessa jos tilikausi lyhyempi tai pitempi (=muutos), ilmoitetaan tilinpäätöksen kattaman tilikauden lisäksi syy poikkeamaan että tuloslaskelman, oman pääoman muutoksia koskevan laskelman, rahavirtalaskelman ja niitä koskevien liitetietojen vertailutiedot eivät ole vertailukelpoisia Yleensä vuoden mittainen jakso voi olla myös 52 viikkoa Julkistaminen 6 kk:ssa kansalliset määräajat esim. laki tai markkinavalvontaviranomaiset osavuosikatsausinformaatio (IAS 34): ei kerro miten usein tai pian julkistaminen tapahtuu kansalliset säännökset määrittävät

65 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot - yleistä IAS 1 uudistettiin alkaen tilinpäätöksen tulee olla selkeästi yksilöity ja erotettavissa muusta informaatiosta samassa asiakirjassa joissakin muissa standardeissa voi olla vertailutietojen esittämisperiaatteista esim. IFRS 8 (raportoitavat segmentit) IAS 1 standardi ei määritä pakollisia tilinpäätöskaavoja kuten EU:n 4. yhtiöoikeudellinen direktiivi taseen vastaavien varat jaetaan ensisijaisesti lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen osaan likvidiysjärjestys vain siinä tapauksessa, että se antaa paremman informaation

66 Tilinpäätöksen sisältö ja tarkoitus tilinpäätös muodostuu 5 osasta tase laaja tuloslaskelma (määritelmä muuttunut) IAS oman pääoman muutoslaskelma, omistajiin liittyvät erät (määritelmä muuttunut) rahavirtalaskelma laatimisperiaatteet ja liitetiedot tase aikaisemmilta vuosilta, jos muutoksia laskentaperiaatteissa, oikaisuja tilinpäätöksessä tai erien uudelleenluokitteluja standardi suosittelee yritysjohtoa esittämään taloudellisen katsauksen (= toimintakertomus) tilinpäätöksen tarkoituksena on tuottaa informaatiota taloudellisesta asemasta, toiminnan tuloksesta ja rahavirroista. tietojen oltava hyödyllisiä taloudellisessa päätöksenteossa osoittaa, miten tuloksellisesti yritysjohto on hoitanut määräysvaltaansa saamiaan resursseja

67 Yleisiä näkökohtia oikean kuvan antaminen ja IAS-standardien noudattaminen Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen taloudellisesta asemasta, taloudellisesta tuloksesta ja rahavirroista. IAS-standardien asianmukainen noudattaminen ja lisätietojen antaminen tarvittaessa johtaa käytännössä kaikissa olosuhteissa oikean kuvan antamiseen. (IAS 1.17) Jos tilinpäätös on IAS/IFRS:n mukainen, se ilmoitetaan. Tilinpäätöksen ei pidä sanoa olevan IAS/IFRS:n mukainen, ellei se täytä jokaisen sovelutuvan standardin ja SIC/IFRIC:n tulkinnan kaikkia vaatimuksia. (IAS ) Oikean kuvan vaatimus menee standardien ja tulkintaohjeiden edelle (IAS ) johdon päätös liitetiedot

68 Yleisiä näkökohtia tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Johto valitsee yrityksen noudattamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja soveltaa niitä niin, että ne ovat kaikkien tilinpäätösstandardien ja SIC/IFRIC-tulkintojen mukaisia. Niissä kohdissa, joissa ei ole erityistä vaatimusta, johto kehittää laatimisperiaatteet, jotka takaavat, että informaatio on: merkityksellistä (relevanttius) päätöksentekijälle luotettavaa oikea kuva tuloksesta ja taseesta asian ennen muotoa puolueetonta (neutaraliteetti) varovaisuus informaatio on täydellistä kaikilta olennaisilta osin vertailukelpoista ymmärrettävää

69 Yleisiä näkökohtia tilinpäätöksen laadintaan liittyviä periaatteita toiminnan jatkuvuus suoriteperuste esittämistavan johdomukaisuus olennaisuus ja erien yhdistäminen netottaminen varoja ja velkoja ei saa netottaa tuottoja ja kuluja ei saa netottaa, ellei standardi salli (IAS 18) voidaan netottaa samanlaisista liiketoimista johtuvat voitot ja tappiot, jos eivät olennaisia esim. kurssivoitot vertailutiedot

70 Rakenne ja sisältö - johdanto Tilinpäätöksen yksilöiminen Tilinpäätöksen tulee olla selkeästi yksilöity ja erotettavissa muusta informaatiosta samaan julkistettavaan asiakirjaan sisältyvästä informaatiosta (IAS 1.47) Tilinpäätöksen osat yksilöidään selkeästi. Seuraavat tiedot esitetään ja toistetaan näkyvästi, jos se on tarpeen: Tilikausi raportoitavan yhteisön nimi tai muu tunniste yksi yhteisö vai konserni tilinpäätöspäivä tai tilinpäätöslaskelmien tai liitetietojen kattama ajanjakso tilinpäätösvaluutta tilinpäätökseen sisältyvien lukujen esittämistarkkuus

71 Rakenne ja sisältö Tase IAS 1.54 IAS 1 ei sisällä tasekaavaa sen lisäksi, mitä eriä yksittäinen standardi vaatii esitettäväksi taseessa, nämä erät voidaan jaotella myös liitteenä mahdollista jako lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin eriin jakoa pitkä- ja lyhytaikaisiin jos ei tehdä varat ja velat likvidiysjärjestyksessä jakokriteerinä käytetään käyttäpääoman kiertoaikaa (operating cycle) ja 12 kuukautta (käyttötarkoitus) lyhytaikaiset varat odotetaan realisoituvan tai on tarkoitettu myytäväksi tavanomaisen toimintasyklin aikana hallussa myyntitarkoituksessa: realisoituminen 12 kk:ssa Rahavarat (määritelty IAS 7:ssä), joiden käyttöä ei ole rajoitettu

72 Taseessa esitettävät tiedot (vähintään seuraavat erät) IAS 1.54 Vastaavaapuoli Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (property, plant and equipment, IAS 16) Sijoituskiinteistöt (Investment property IAS 40) Aineettomat hyödykkeet (intangible assets, IAS 38) Rahoitusvarat (financial assets, IAS 32, IAS 39) Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset (investments accounted for using the equity method, IAS 28, IAS 31) Biologiset hyödykkeet (Agriculture IAS 41: biological assets) Vaihto-omaisuus (inventories, IAS 2) Myyntisaamiset ja muut saamiset (trade and other receivables) Rahavarat (cash and cash equivalents, IAS 7) Varat, jotka on luokiteltu myytäväksi; varat, jotka aiotaan poistaa (IFRS 5) Verosaamiset (IAS 12) (tax assets) Laskennalliset verosaamiset

73 Vastattavaa Vieras pääoma Osto- ja muut velat (trade and other payables) Varaukset (provisions, IAS 37) Rahoitusvelat Verovelat tilikauden tuloksesta Laskennalliset verovelat (tax liabilities, IAS 12) Velat, jotka sisältyvät IFRS 5:n mukaisesti myytävänä olevien erien ryhmään Pitkäaikaiset korolliset velat (non-current interest-bearing liabilities, IAS 32) Omassa pääomassa esitettävä vähemmistön osuus (minority interest, IAS 27) emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma Oma pääoma (issued capital and reserves) erittely omasta pääomasta IAS 1.79 mukaan tai oman pääoman muutoksissa tai liitetiedoissa

74 Rahoitusinstrumenttien raportointi taseessa IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot IAS 32 Financial instruments: Presentation Määräykset jaetaan viiteen osa-alueeseen: Vieras ja oma pääoma, yhdistelmä instrumentit, omat osakkeet, rahoitusvarojen ja velkojen netottaminen; korot, osingot, tappiot ja voitot Rahoitusinstrumentin liikkeellelaskijan on luokiteltava instrumentti tai sen osatekijät joko rahoitusvelaksi, rahoitusvaroihin kuuluvaksi eräksi tai omaksi pääomaksi sitä alun perin kirjanpitoon merkittäessä sopimuksen mukaisen järjestelyn tosiasiallisen sisällön sekä rahoitusvelkojen ja oman pääoman ehtoisen instrumentin määritelmien mukaisesti. IAS velka on sopimukseen perustuva velvoite, johon liittyy rahan tai rahoitusinstrumentin toimittaminen toiselle yritykselle esim. etuosake juridisesti opoa, mutta jos tiettyjä ehtoja -> velka vaihtovelkakirjalaina: raportoitava erikseen oman ja vieraan pääoman osuus taseessa, IAS 32.28

75 Kyseessä oman pääoman ehtoinen instrumentti, jos täyttää kaksi ehtoa Sopimus ei sisällä velvollisuutta luovuttaa käteis- tai muita varoja toiselle osapuolelle Jos instrumentti toteutetaan tai saatetaan toteuttaa omina oman pääoman ehtoisina instrumentteina, instrumentti on muu kuin johdannaissopimus, joka ei sisällä liikkeeseenlaskijan velvollisuutta luovuttaa muuttuvaa lukumäärää omia oman pääoman ehtoisia instrumenttejaan tai johdannaissopimus, joka tullaan toteuttamaan vaihtamalla kiinteä määrä raha- tai rahoitusvaroja kiinteään määrään oman pääoman ehtoisia instrumentteja

76 Oman tai vieraan pääoman erittely taseessa, oman pääoman muutoslaskelmassa tai liitetiedoissa, IAS 1.79 Osakepääomasta esitetään osakelajeittain mm. Enimmäisosakemäärä Liikkeeseen lasketut ja kokonaan maksetut osakkeet, liikkeeseen lasketut ei kokonaan maksetut osakkeet Osakkeen nimellisarvo/tieto, että osakkeella ei ole nimellisarvoa Tilikauden alun ja lopun osakemäärien välinen täsmäytyslaskelma Kyseisen osakelajin oikeuden, etuoikeudet ja rajoitukset; sisältäen osingonjakoa ja pääoman palauttamista koskevat rajoitukset Yrityksen hallussa olevat omat osakkeet (myös tyttärillä ja osakkuusyrityksillä olevat) Merkittävissä olevat osakkeet (mm. optiosopimukset) RAhastoista esitetään niiden luonne ja tarkoitus

77 Tuloslaskelma All items of income and expense recognised in a period shall be included in profit or loss unless a Standard or an Interpretation requires otherwise. tuloslaskelma poikkeaa suomalaisesta mm. siinä, että tuloslaskelman yhteydessä esitetään tunnusluku Tulos/Osake IAS 1 ei sisällä tuloslaskelmakaavaa tuloslaskelmassa voidaan esittää standardissa pakollisiksi määrättyjen erien erittelyitä erittelyt mahdollista esittää vaihtoehtoisesti liitetietona

78 Tuloslaskelmassa oltava vähintään seuraavat erät IAS 1.82 Liikevaihto (revenue, IAS 18) Rahoituskulut (finance costs, IAS 23) Pääomaosuusmenetelmää käyttäen laskettu osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta tai tappiosta (share of profits and losses of associates and joint ventures accounted for using the equity method, IAS 28, IAS 31) Välittömät verot (tax expenses, IAS 12) Päättyvän/lopetetun toiminnon tulos verojen jälkeen Tilikauden voitto tai tappio (profit or loss for the period) Vähemmistön osuus tuloksesta(minority interest, IAS 27) Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tuloksesta Muita eriä, otsakkeita ja osasummia esitetään tarpeen mukaan, sikäli kun ne ovat relevantteja tilinpäätöksen tuloksen ymmärtämiseksi

79 Tuloslaskelmainformaatiolle asetettavia vaatimuksia Varsinaisen toiminnan kulut jaoteltava joko kululaji- tai toimintokohtaisesti (tuloslaskelma tai liitetieto) Jos kulut jaotellaan toimintokohtaisesti, niin liitetietona erikseen annettava lisäinformaatiota kululajien mukaan mm. poistot ja henkilöstökulut (IAS 1.104) [Satunnaiset tuotot ja kulut esitettävä erillään jatkuvan toiminnan tuloksesta (IAS 8)] POISTETTU Satunnaisia tuottoja ja kuluja ei esitetä erikseen tuloslaskelmassa tai liitteissä Lopetettavien liiketoimintojen tulos on raportoitava erikseen (IFRS 5) Yrityksen tulee esittää tilikaudelta jaettavaksi päätetty tai ehdotettu osakekohtainen osinko joko tuloslaskelmasivulla tai liitetietona

80 Varsinaisen toiminnan kulujen erittelyvaatimus, IAS ja 103 KULULAJIKOHTAINEN Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Kulut yhteensä Liikevoitto TOIMINTOKOHTAINEN Liikevaihto Myytyjen suoritteiden hankintameno Bruttokate Liiketoiminnan muut tuotot Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto

81 IAS 8 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet Määrää tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valinta- ja muuttamiskriteereistä samoin kuin tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutosten, kirjanpidollisten arvioiden ja virheiden korjausten kirjanpitokäsittelystä ja tiedoista, jotka niistä esitetään tilinpäätöksessä Tavoitteena parantaa tilinpäätöksen relevanssia ja luotettavuutta ja vertailukelpoista informaatiota yrityksen tilinpäätösten välillä sekä muiden yritysten välillä Sisältää määräykset tilanteita varten, joissa IFRS-standardit eivät anna ohjeistusta jonkin liiketoiminnan kirjaamiseen ja arvostamiseen Aikaisempien kausien muutoksien johdosta voi veroihin tulla muutoksia. Nämä käsitellään ja esitetään IAS 12 (Tuloverot) mukaan Laatimisperiaatteilla tarkoitetaan erityisiä laskentaperiaatteita, perusteita, konventioita, sääntöjä ja käytäntöjä, joita yhteisö soveltaa TP.n laadintaan ja esittämiseen

82 Tilinpäätöstä laadittaessa kirjanpidolliset laatimisperiaatteet voidaan jakaa kahteen luokkaan: liiketoimea tai tapahtumaa käsittelee nimenomaisesti jokin standardi tai tulkinta liiketoimesta tai muusta tapahtumasta ei ole annettu nimenomaisesti sitä käsittelevää standardia (vastuu johdolla) IASB antaa usein standardin pakollisesti noudatettavaa ohjeistusta (Application Guidance, AG) yhtä pakottavaa kuin itse standardikin Laatimisperiaatteiden noudattamiseen liittyy IAS 8.5 mukainen olennaisuuden periaate ei tarkastella yksittäisen erän kannalta, vaan kokonaisuutena

83 Muutokset laskentaperiaatteissa IAS 8 määrää hierarkian vallitessa laadintaperiaatteista Standardit, tulkinnat, soveltamisohjeistukset Jos ei standardia tai tulkintaa, joka nimenomaisesti koskisi liiketointa, muuta tapahtumaa tai olosuhteita, sovelletaan muiden standardien vaatimuksia ja ohjeistuksia, jotka käsittelevät vastaavanlaisia asioita Pohjaa voi antaa myös muut normeja antavat tahot tai eri toimialoilla vallitsevat hyväksytyt käytännöt Tilinpäätöksen laadintaperiaatteita sovelletaan johdonmukaisesti samankaltaisiin liiketoimiin Laatimisperiaatetta saadaan muuttaa vain, jos jokin standardi tai tulkinta sitä vaatii tai muutoksen ansiosta saadaan tilinpäätöksestä aikaisempaa luotettavampaa ja relevantimpaa informaatiota

84 Jos standardi tai tulkinta vaatii muutosta tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin, toteutetaan muutos mahdollisten siirtymäsäännösten mukaan Jos ei siirtymäsäännöksiä tai muutos on vapaaehtoinen, muutos toteutetaan takautuvasti oikaisemalla myös vertailutiedot Jos ei mahdollista selvittää kauden alkuun kertynyttä vaikutusta, uusi laatimisperiaate siitä lähtien, johon takautuva soveltaminen mahdollista oikaisut aloittavan kauden opoon. Jos kumulatiivista vaikutusta ei pystytä määrittämään periaatetta sovelletaan ei takautuvasti uutta

85 Kirjanpidollisten arvioiden (estimaattien) muutokset Liiketoimintaan kuuluu monia sellaisia eriä, joita ei voida tarkasti määrittää, vaan johdon harkinnan mukaan on estimoitava. Eivät vähennä järkevästi tehtyinä tilinpäätöksen luotettavuutta. Arviointi perustuu viimeiseen tarjolla olevaan luotettavaan tietoon Arviointia voidaan joutua suorittamaan esim. seuraavista eristä Epävarmat saamiset (luottotappiot) Varaston epäkuranttius Rahoitusvarojen tai velkojen käypäarvo Poistokelpoisten käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän muutos tai tulevien hyötyjen muutos Käytettävä poistomenetelmä (IAS 38.97, IAS 16.43) Valmistusasteen laskentamenetelmä (IAS 11.38) takuuvelvoitteet

86 IAS 8.5:...oikaisu omaisuuserän tai velan kirjanpitoarvoon tai kauden aikaan tapahtuvaan omaisuuserän käyttöön, joka aiheutuu varojen ja velkojen tarkasteluhetken tilan ja niihin liittyvien odotettujen vastaisten hyötyjen ja velvoitteiden arvioimisesta. Kirjanpidollisten arvioiden muutokset johtuvat uudesta informaatiosta kyseessä ei ole virheen korjaus

87 Kirjanpidollisten arvioiden muutokset kirjataan ei-takautuvasti esittämällä se tulosvaikutteisesti kaudella, jonka aikana muutos tapahtuu tai tulevilla kausilla tai molemmilla, jos muutos vaikuttaa molempiin. Yritys ilmoittaa liitetiedoissaan arvioiden muutoksen luonteen ja määrän, joka vaikuttaa tilikauteen tai tuleviin tilikausiin Jos vaikutuksen määrää tulevaisuudessa ei ilmoiteta, koska se on mahdotonta, niin myös tästä on annettava liitetieto

88 Virheet IAS 8.5:...yrityksen yhden tai useamman kauden tilinpäätöksessä esittämättä jätettyjä tai virheellisesti esitettyjä tietoja, kun esittämättä jättäminen tai virheellinen esittäminen on johtunut siitä, ettei ole käytetty luotettavaa informaatiota tai sitä on käytetty väärin. Virheet voivat johtua: laskuvirheistä, laatimisperiaatteiden virheellisestä soveltamisesta, huolimattomuudesta, vääristä tulkinnoista tai väärinkäytöksistä. Olennaiset virheet tulee korjata takautuvasti oikaisemalla vertailutietoja, ja jos virhe tapahtui jo aikaisemmalla kaudella kuin ensimmäisellä vertailukaudella, oikaistaan aikaisinta alkavaa tasetta (varojen, velkojen ja opon määrää) Takautuvasta oikaisemisesta samat rajoitteet kuin laatimisperiaatteissa Tilinpäätöksessä tulee esittää tietyt tiedot koskien tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa tapahtuneita muutoksia, kirjanpidollisten arvioiden muutoksia ja virheiden korjauksia -liitetiedot

89 Oman pääoman muutoksia koskeva laskelma IAS ; erillinen laskelma sisältää seuraavat erät kauden laaja tulos siten, että esitetään erikseen emoyhteisön omistajille ja vähemmistölle kuuluvat yhteenlasketut määrät IAS 8:n mukaisesti kirjatun takautuvan soveltamisen tai oikaisun vaikutukset kuhunkin oman pääoman erään liiketoimet omistajien kanssa näiden toimiessa omistajan ominaisuudessa siten, että esitetään erikseen omistajien tekemät oman pääoman sijoitukset ja varojen jakaminen omistajille tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutosten ja virheiden kertyneet vaikutukset kuhunkin erään (IAS 8 mukaan) lisäksi joko opo:n muutoslaskelmassa tai liitetietona seuraavat tiedot osingot osakekohtainen osinko

90 Rahavirtalaskelma, IAS 7 IAS : IAS 7 sisältää rahavirtalaskelmaa ja siihen liittyviä tietoja koskevat vaatimukset. Sen mukaan rahavirtalaskelma on hyödyllinen tilinpäätöksen käyttäjille, sillä se antaa perustan, jonka mukaan voidaan arvioida yrityksen kykyä kerryttää rahavaroja ja sen tarvetta käyttää näitä rahavaroja. Pakko laatia, laaditaan maksuperusteisena esitetään rahavarojen toteutuneita muutoksia rahavirtalaskelmana jaoteltu liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtoihin, IAS 7.10

91 Varsinaisen toiminnan tuottama tulorahoitus voidaan raportoida käyttämällä joko (IAS 7.18) suoraa esittämistapaa, jolloin saadut ja suoritetut maksut esitetään bruttomääräisinä pääryhmittäin luokiteltuna epäsuoraa esittämistapaa, jolloin tilikauden voittoa tai tappiota oikaistaan sellaisten liiketoimien vaikutuksella, joihin ei liity maksutapahtumaa, aikaisempien tai tulevien tilikausien liiketoimintaan kuuluvien maksujen jaksotuksilla sekä investointeihin tai rahoitukseen kuuluvilla tuotto- ja kuluerillä

92 Tuloveroista johtuvat rahavirrat (IAS 7.35) esitetään omana eränään ja luokitellaan liiketoiminnan rahavirroiksi, jollei niiden voida erityisesti osoittaa kuuluvan rahoitukseen ja investointeihin Ulkomaan rahan määräisistä liiketoimista johtuvat rahavirrat Muutetaan yrityksen tilinpäätösvaluutan määräisiksi käyttäen kuhunkin ulkomaanrahan määräiseen erään rahavirran toteutumispäivänä vallitsevaa tilinpäätösvaluutan ja ulkomaisen valuutan välistä vaihtokurssia. Samoin menetellään ulkomaisen tytäryrityksen rahavirtojen osalta. Tytäryritysten tai muiden liiketoimintayksiköiden hankkimisesta ja luovutuksesta johtuvat rahavirrat (IAS 7.39) Esitetään omina erinään ja luokitellaan investointien rahavirroiksi. Kyseisistä rahavirroista vaaditaan esitettäviksi myös tiettyjä lisätietoja.

93 Sellaiset investointi- ja rahoitustapahtumat, jotka eivät edellytä rahavarojen käyttöä, jätetään rahavirtalaskelman ulkopuolelle. Ne esitetään muualla tilinpäätöksessä tavalla, joka antaa kyseisestä liiketapahtumasta kaiken merkityksellisen informaation hankinta velkaa vastaan tai rahoitusleasingsopimuksella osakeantia käyttäen velan muuttaminen omaksi pääomaksi IAS 7.48 Tilinpäätöksen tulee sisältää johdon kommenteilla varustetut tiedot sellaisista merkittävistä rahavaroihin kuuluvista yksittäisen yrityksen hallussa olevista eristä, jotka eivät ole konsernin käytettävissä.

94 IAS Liitetiedot Rakenne Liitetiedoissa esitetään ilmoitus IFRS-standardien noudattamisesta tilinpäätöksen laatimisperusteet sekä yrityksen valitsemat yksityiskohtaiset laatimisperiaatteet, joita on sovellettu merkittäviin liiketoimiin ja muihin tapahtumiin taseessa, tuloslaskelmassa, oman pääoman muutosten laskelmassa ja rahavirtalaskelmassa esitettyjä eriä koskeva lisäinformaatio siinä järjestyksessä kuin laskelmat ja erät on esitetty esitetään sellaiset IAS/IFRS-standardien edellyttämät tiedot, joita ei esitetä muualla tilinpäätöksessä, sekä annetaan sellaiset lisätiedot, joita ei esitetä tilinpäätöslaskelmissa, mutta jotka ovat tarpeen oikean kuvan antamiseksi Liitetiedot esitetään järjestelmällisellä tavalla. Kunkin taseen, tuloslaskelman ja rahavirtalaskelman erän tulee sisältää viittaus mahdolliseen liitetietoinformaatioon ja päinvastoin.

95 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden esittäminen Kuvataan tilinpäätöstä laadittaessa sovellettu arvostusperuste (tai perusteet); ja kaikki yksittäiset laatimisperiaatteet, joiden esittäminen on tarpeen tilinpäätöksen ymmärtämiseksi Muut tilinpäätöksessä esitettävät tiedot Ehdotettu osinko Seuraavat tiedot esitetään liitetiedoissa, jos niitä ei esitetä muualla yrityksen kotipaikka, oikeudellinen muoto, rekisteröity osoite (tai pääasiallinen toimipaikka, jos se poikkeaa edellisestä) kuvaus yrityksen toiminnan luonteesta ja pääasiallisista toiminnoista emoyrityksen ja koko konsernin emoyrityksen nimi

96 Liitetiedot johdon harkinta Standardien parantamisprojektissa liitetietovaatimuksiin lisättiin vaatimus ilmoittaa seikoista, jotka ovat vaatineet johdon harkintaa soveltaessaan yrityksen valitsemia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Esimerkkejä harkinnasta ovatko rahoitusvarat eräpäivään asti pidettäviä sijoituksia milloin rahoitusvarojen ja vuokrattujen hyödykkeiden omistamiselle ominaiset merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet olennaisilta osin toisille yrityksille ovatko tietyt tuotteiden myynnit tosiasialliselta sisällöltään sellaisia rahoitusjärjestelyjä, että ne eivät synnytä tuottoja jne.

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

IFRS standards roadmap

IFRS standards roadmap IFRS standards roadmap Updated: 13.5. Based on IASB work plan as of April 30, (EU endorsement status as at April 5, ) Taru Kettunen IASB Completed projects: Recently published, major projects MAJOR PROJECTS

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto... 15

SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto... 15 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 15 1 luku Yleiset säännökset... 19 1 Oikeushenkilön kirjanpitovelvollisuus... 20 1 a Luonnollisen henkilön kirjanpitovelvollisuus.... 23 2 Kahdenkertainen kirjanpito... 27

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Aarno Heinonen johtaja, SanomaWSOY. Capital Markets Day

Aarno Heinonen johtaja, SanomaWSOY. Capital Markets Day Miten SanomaWSOYkonsernia analysoidaan? Aarno Heinonen johtaja, SanomaWSOY Capital Markets Day Kausivaihtelut Sanoma Magazines Liikevaihto M 300,0 3 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Q1 Q2 Q3 Q4 2000 2001

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9)

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN Viking Line konserni siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004 1 (15) Fingrid Oyj:n IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2004 Yleistä Fingrid Oyj ottaa taloudellisessa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS). Aiempi raportointi on ollut

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2011 2013 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

1. Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön

1. Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön 1 (7) Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS) 1. Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2003. 8. huhtikuuta 2004

Pörssitiedote. KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2003. 8. huhtikuuta 2004 Pörssitiedote 8. huhtikuuta 2004 KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2003 KONE ottaa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) 1. tammikuuta 2004 alkaen. Ennen IFRS-standardien

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 Liite I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D051482/01 LIITE.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D051482/01 LIITE. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11144/17 ADD 1 DRS 48 ECOFIN 635 EF 159 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 6. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

D044554/01 LIITE. Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen

D044554/01 LIITE. Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen FI D044554/01 LIITE Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen (Muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 28:aan) Muutokset IFRS 10:een Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot tammi-kesäkuulta ja tammisyyskuulta

KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot tammi-kesäkuulta ja tammisyyskuulta Pörssitiedote 18. kesäkuuta 2004 KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot tammi-kesäkuulta ja tammisyyskuulta 2003 KONE otti raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) 1. tammikuuta

Lisätiedot

Finanssivalvonnan standardin 3.1 muutokset

Finanssivalvonnan standardin 3.1 muutokset Finanssivalvonnan standardin 3.1 muutokset Tilinpäätös ja toimintakertomus Esityksen rakenne Nykyisen 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus laajuus ja rakenne Uudet Fivan sääntelyn ohjeet Esitystekniset

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot