Tutkimus- ja teknologiayhtiö Aduser Oy yliopistoyhteistyön vauhdittajana Varkaudessa. Toimitusjohtaja Markku Sinkkonen. Aduser Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus- ja teknologiayhtiö Aduser Oy yliopistoyhteistyön vauhdittajana Varkaudessa. Toimitusjohtaja Markku Sinkkonen. Aduser Oy"

Transkriptio

1

2 Tutkimus- ja teknologiayhtiö Aduser Oy yliopistoyhteistyön vauhdittajana Varkaudessa Toimitusjohtaja Markku Sinkkonen Aduser Oy

3 Kansallinen kaupunkiverkko - kansainvälisesti kilpailukykyinen pääkaupunkiseutu - monialaiset yliopistokaupunkiseudut - alueelliset keskukset - teolliset keskukset Hallitus kehittää monikeskuksista, kilpailukykyiseen pääkaupunkiseutuun ja aluekeskusten verkostoon perustuvaa aluerakennetta, joka pitää kaikki maakunnat elinvoimaisina ja mahdollistaa nykyistä tasaisemman taloudellisen kasvun koko maassa. Jokaisessa maakunnassa on oltava vähintään yksi kaupunkiseutu, joka tarjoaa kilpailukykyisen sijaintipaikan eri tyyppisille yrityksille ja monipuoliset koulutus- ja työmarkkinat. Lisäksi maakunnissa on oltava hyvin menestyviä pienempiä keskuksia ja maaseutualueita, joiden yritykset ovat tehokkaasti verkottuneet. (VN:n tavoitepäätös ) SM/AKO-tiimi

4 Yliopistot Innovaatioympäristö ja -järjestelmät Tiedepuistot teknologiakeskukset Ammattikorkeakoulut Ammatillinen koulutus tutkimus Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Osaamiskeskusohjelmat osaamisen siirto tuotekehitys t&k -toiminta osaajien koulutus Yritykset Kunnat seudut Erikoistumisja kasvualat - kärkihankkeet Hyvinvointi, sosiaalinen pääoma Aluekeskusstrategia

5 Omistussuhde Varkauden kaupungin 100 %:sti omistama tutkimus- ja teknologiayhtiö Uusi toiminta aktivoitu marraskuussa 2003 Osakepääoma:

6 Liikeidea Aduser Oy:n liikeideana on tuottaa kannattavasti Varkauden seudun yritysten tarvitsemia tutkimus- ja teknologiapalveluja, joilla ne voivat hallita rakennemuutosta ja globalisoitumisen vaikutuksia. Visiona on Varkauden seudun kehityksessä ja rakennemuutoksessa moottorina toimiva tutkimus- ja teknologiayhtiö, joka osaamisellaan ja verkostollaan pystyy ohjaamaan voimavaroja alueella ja tuomaan niitä myös sen ulkopuolelta. Missiona on Varkauden teollisuutta ja yritysten tarpeita palvelevien tieteellisten tutkimus- ja kehityspalveluiden sekä tiedon ja innovaatioiden tuottaminen. Lisäksi tavoitteena on sellaisten hankkeiden ja projektien käynnistäminen, jotka synnyttävät olemassa oleviin yrityksiin uusia tuotteita tai käynnistävät uutta yritystoimintaa alueelle. Erityisenä pyrkimyksenä on edistää Varkauden elinkeinoelämän rakennemuutosta siirtämällä teknologiaja tiedeosaamista aluekehitykseen.

7 Tavoitteet Tutkimus- ja kehitystyön keskittäminen Varkauden teollisuuden vahvuusalueisiin Automaatio Energia- ja metalliteknologia Metsä- ja paperiteknologia Ympäristöteknologia Kumppanuusverkoston luominen ja hyödyntäminen Yliopistot (Kuopio, Joensuu ja Lappeenranta yms.) Ammattikorkeakoulut Tutkimuslaitokset Teknologiakeskukset, kehitysyhtiöt Teollisuus, yritykset Rahoittajat Kansainväliset partnerit Luoda Varkaudesta kiinnostava sijaintipaikka tutkimus- ja tuotekehitysintensiiviselle liiketoiminnalle

8 Tuotteet ja palvelut Tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden luominen yrityksille ja julkisyhteisöille Yliopistotasoisten tutkimustulosten tuottaminen esimerkiksi lopputöiden ja väitöstutkimusten avulla Teknologiastrategioiden luominen yrityksille Uusien tuoteinnovaatioiden rakentaminen Hankkeiden hallinnan menetelmäkehitys

9 Yhteistyökumppanit Kansainväliset pörssiyhtiöt ABB, AFT, Andritz, Foster Wheeler, Stora Enso, Honeywell jne. Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyö Osaamiskeskusohjelma, aluekeskusohjelma jne. Yhteistyö teknologiakeskusten ja kehitysyhtiöiden kanssa Sidos varkautelaisiin yhteistyöverkoistoihin Metsäverkosto, Verkko E, Metalliverkko Meteli, Hitek-verkko verkko, Verkko A Kansainväliset yhteistyökumppanit Yliopistot, tutkimuslaitokset, IASP Savonia-ammattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu VTT, tuotekehityspainotteinen yhteistyö

10 Ammattikorkeakoulut Yliopistot Kehitysohjelmat Teknologiaohjelmat Osaamiskeskusohjelma Aluekeskusohjelmat Yritykset Tutkimustoiminta Liiketoiminnan kehittäminen Innovaatiotoiminta Teknologian siirto Hautomotoiminta

11 Automaatio- ja mittausteknologia Energiateknologia Sellu- ja paperiteknologia Ympäristöteknologia Yhteistyöverkostot ja virtuaalitiimit Hallintopalvelut Hallinto ja hankerakenne Yhtiökokous Hallitus Toimitusjohtaja LCP-hanke Tutkimusjohtajat (KYO, LTY) HEATEX-hanke Tutkimusprofessori (LTY) XXXX-hanke Tutkimusprofessori Tiede- ja teknologianeuvosto Tutkimusvalmiuksien kehittäminen Tutkimusvalmiuksien kehittäminen Tutkimusvalmiuksien kehittäminen PEHA-projekti VMLTS-projekti Xxx-projekti Projekti 1 Projekti 2 Projekti N Projekti 1 Projekti 2 Projekti N

12 LCP ALUEOHJELMA: osaamisperusta Honeywell PPP+sensors Foster Wheeler Boilers Andritz Boilers&Evaporators StoraEnso LTY Energy/LCP Kyo/Process Information / LCP PSAMK VTT (Kuopio) LUT UPM Research Center StoraEnso Research Center/Inno Centre Metsä-Botnia Pulp Andritz Sulzer Kotka Kuopio Varkaus Imatra Lappeenranta t P&B t Pulp PRODUCT & PLANT & AUTOMATION LIFECYCLE TECHNOLOGIES Savonlinna Andritz, Pulp&Paper Mill Services & Production, Washers etc. Aquaflow Saimatec Engineering Wetend Technologies CEF Coresto Mekateam LUT FiberTech+LCP YTI LCP FiberSuspensionLab M-Real Simpele

13 LCP - hallintorakenne KOSKE ASIAKKAAT (Sellu-, paperitehtaat, voimalaitokset, energiayhtiöt ) Andritz Foster Wheeler Honeywell Danfoss Sahala Yritys X Uudet LCPintressiyritykset Partner 1 Partner 2 LCP - JOHTORYHMÄ Hankkeistus & rahoitus Ohjausryhmä Vrk Partner 3 EU-hanke Ohjausryhmä Sln Varkauden kaupunki & Leppävirran kunta Aduser Oy AKO EU-hanke Ohjausryhmä Vrk Partner N Hankkeistus & rahoitus Ohjausryhmä Sln Hankevalmistelu Savonlinnan kaupunki LCP HANKKEET Aduser Oy, Itä-Suomen kuntayhtymä, KuY, LTY, MAMK, JoY, VTT, OuY,

14 LCP-hankerakenne LCP - HANKKEET Aduser Oy, Itä-Suomen kuntayhtymä, KuY, LTY, MAMK, JoY, VTT, OuY, Raamihankkeet (infra) LCP-hanke *) tutkimusjohtajaa (KuY, LTY) tutkimusvalmiuksien kehittäminen HEATEX-hanke **) tutkijaa (LTY tutkimusvalmiuksien kehittäminen FiberTech Research Unit tutkimusjoht./-prof., 7 tutkijaa (LTY, MAMK/YTI) tutkimusvalmiuksien kehittäminen Tutkimusprojektit: PEHA-projekti - Budjetti k 603, 2v.Tekes HELMI-projekti - k 50 (KuY), 1 v., Tekes VALMISTELUSSA: -4 yritysprojektia syksyn 2005 aikana FiberTech 2010 hanke: - k /v.250 ESR-rahoitus KUITULABORATORION RAKENTAMINEN VALMISTELUSSA: - KuY:n MASI-ohjelmahanke, 3 v., k 170 (KuY) yritysprojektia syksyn 2005 aikana *) Prosessiteollisuuden elinkaarituottojen hallinta kehitysohjelma **) Lämmönsiirron tutkimusvalmiuksien kehittäminen Varkauden alueelle MIX-projekti: - k 280, 2v., Tekes(EAKR) VALMISTELUSSA: -?

15 Sellu- ja paperitekniikka LCP-teknologiat teknologiat- /osaamisalat Energia- ja ympäristötekniikka Valmistus- ja laitetekniikka Palveluliiketoiminta Sellun valmistuksen yksikköprosessit: Sellun pesuprosessi Paperin valmistus: Paperikoneen märkäosa Paperikemikaalien syöttö Kemikaalikierto: Soodakattilaprosessi Lämmönsiirtotekniikka: levy-, lamelli- ja teollisuuslämmönvaihtimet soodakattilat, CFB/BFBkattila Lämpö- ja virtaustekniikka Numeerinen mallinnus Mittaustekniikka Jätevesien puhdistus: Valmistuprosessit: lämmönvaihtimien ja lämmönjakokeskusten valmistus teollisuuslämmönvaihtimet, lamellilämmönvaihtimet,... liitostekniikat (juottaminen, hitsaus) materiaalit tuotantoprosessin kehittäminen Laitetekniikka: lämmönvaihtimet ja lämmönjakokeskukset selluteollisuuden koneet ja laitteet Palveluliiketoiminta: Prosessien optimaalinen käyttö Mittaus- ja diagnostiikkamenetelmät ja työkalut Kunnossapidon menetelmät Prosessitiedon jalostaminen palveluiksi, älykkäät ohjelmistosovellukset Tietämyksenhallinta Prosessi-informatiikka: Prosessidatan käsittelymenetelmät Älykkäät ohjelmistosovellukset Elinkaarimallinnus: Sellu- ja paperiteollisuuden prosessit Energiantuotantoprosessit Koneiden ja laitteiden valmistusprosessit

16 Prosessiteollisuuden elinkaarituottojen hallinta kehitysohjelma Prosessiteollisuuden elinkaarituottojen hallinta kehitysohjelma on Varkauden kaupungin hallinnoima EU-hanke. Hankkeen tarkoituksena on käynnistää Kaakkois-Suomen Osaamiskeskusohjelman kärkiteknologioiden aloilla alueemme e yritysten tarpeisiin riittävä tutkimus-,, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminta. Tavoitteena on kehittämisohjelman ylösajo hankkeen kolmen toimintavuoden aikana, minkä tuloksena Varkaudessa on n. 20 henkilön tutkimus-,, tuotekehitys- ja laboratoriotoimintojen kokonaisuus. Kehittämisohjelmien kohteina ovat prosessiteollisuuden laitetoimittajien ittajien ja asiakasteollisuuden kanssa yhteistyössä tapahtuva elinkaaren tuottoarvoa lisäävien menetelmien ja sovellusten kehitystyö seuraavilla aloilla: prosessit, tuotantolinjat ja järjestelmät yksittäiset koneet ja laitteet informaatio-,, automaatio- ja säätötekniikka asiantuntijapalvelut/diagnostiikka, prosessien parantaminen Prosessiteollisuuden elinkaarituottojen hallinta hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat: Kuopion yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu/Varkaus, ammattikorkeakoulu/varkaus, Itä-Savon kuntayhtymä, Kaakkois-Suomen osaamiskeskusohjelma, varkautelaiset yritykset. Rahoitus: Pohjois-Savon liitto/tavoite 1-ohjelma1 Hankkeen kokonaiskustannusarvio: josta Varkauden kaupunki rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Valtion kansallinen rahoitusosuus Yritysrahoitus Tulorahoitus Varkauden kaupunki

17 PEHA - Prosessiteollisuuden elinkaaritiedon hallinnan kehittäminen PEHA Prosessiteollisuuden elinkaaritiedon hallinnan kehittäminen on Kuopion yliopiston hallinnoima projekti. Mukana projektissa on myös Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Projektin tuloksena luodaan osaamista, jonka pohjalta kehitetään elinkaarenaikaisen tiedon hallintaa, laitosten suunnittelua, käyttöä ja huoltoa parantavia uusia tuote- ja liiketoimintakonsepteja, joilla parannetaan toimintojen elinkaaren aikaista laatua ja kilpailukykyä. Tavoitteena on kehittää prosessiteollisuuden tietojärjestelmiä siten, s että tietoa olisi halutussa muodossa niiden käyttäjäryhmien ulottuvilla, jotka tekevät elinkaarituottoihin vaikuttavia päätöksiä. Tiedon jalostamista tarvitaan suurten informaatiomäärien muuttamiseen käyttökelpoisempaan muotoon, jolloin tietoa voidaan paremmin hyödyntää esimerkiksi elinkaarituottotarkastelussa. Tavoitteena on myös elinkaarituottotarkastelujen toimintamallin kehittäminen optimaalisten toimintastrategioiden valinnan tueksi. Projektin kesto: Kustannusarvio: n euroa, josta Tekes rahoittaa 80 % ja yritykset 20 % Yhteistyökumppanit: Foster Wheeler Energia Oy, Stora Enso Oyj, Honeywell H Oy ja Andritz Oy. Projektin vastuullisena johtajana toimii tutkimusjohtaja Yrjö Hiltunen Kuopion yliopistosta. PEHAn työllistävä vaikutus on yhteensä 100 henkilötyökuukautta, joista a suurin osa tehdään Varkaudessa. Lisätietoja: Tutkimusjohtaja Yrjö Hiltunen Kuopion yliopisto puh sähköposti: Tutkimusjohtaja Reijo Kuivalainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto puh sähköposti:

18 Lämmönsiirtotekniikan kehitysyksikkö ANDRITZ DANFOSS SAHALA FWEOy PK-yrityksiä Varkauden kaupunki Leppävirran kunta ADUSER OY Säätötekniikka, automaatio Valmistus- ja materiaalitekniikka Rakennus- Tekniikka (LVI) Pintatekniikka Käyttö- ja kunnossapito Muotoilu Lämpö- ja virtaustekniikka, lämmönsiirto JOHTORYHMÄ Mallinnus Koetoiminta Optimointi Taloudelliset analyysit HEATEX Aduser / LTY (ENTE, KONE& SÄTE) Mittausmenetelmät JULKINEN RAHOITUS: Pohjois-Savon Liitto Kuntarahoitus VERKOTTUMINEN: Teknolologiaohjelmat HUT, TUT, KYO MIkkeli (YTI;AMK) Savonia AMK/Varkaus Kansainvälinen yhteistyö Koulutus

19 Pohjois-Savon EBC-hanke - Ympärist ristöliiketoiminnan kehittämist mistä pohjoissavolaisella yhteistyöll llä Hankeaika: Tausta Tilastokeskuksen (2000) mukaan Pohjois-Savo on pääp ääkaupunkiseudun jälkeen j Suomen suurin ympärist ristöalan keskittymä,, kun varsinaisten ympärist ristötoimialojen toimialojen lisäksi huomioidaan muiden toimialojen ympärist ristöliiketoiminta ja yhteisöjen muu ympärist ristöalan tuotanto. Vuonna 1998 koko Suomen ympärist ristöliiketoiminnan liikevaihto oli n. 3,6 mrd.,, josta Pohjois-Savon osuus oli n. 17 % (n. 612 milj. ). Vuonna 2004 Pohjois-Savossa: oli arviolta noin 100 yritystä,, joilla on ympärist ristö- ja bioenergia-alaan alaan liittyviä tuotteita ja palveluita. toimiala työllisti arviolta noin 2500 henkilöä öä. ympärist ristöliiketoiminnan liikevaihto oli noin 700 milj.. tutkimus- ja kehittämistoiminta työllisti arviolta noin 500 henkilöä öä. tutkimus- ja kehittämistoiminnan liikevaihto oli noin 20 milj.. Pohjois-Savossa on useita ympärist ristötoimialaa toimialaa tukevia vahvuuksia. Alueella vaikuttaa kolme seutukuntaa; Ylä-Savo, Kuopion seutu ja Varkauden seutu. Ylä-Savo on merkittävä pk-yritysten keskittymä,, josta löytyy l paljon osaamista bioenergia-alan alan (polttoteknologia ja polttoaineen valmistus), ympärist ristömittausteknologian sekä pilaantuneiden maiden puhdistuksen osa-alueilta. alueilta. Kuopion seudulla taas ympärist ristö- ja bioenergia-alan alan koulutus ja tutkimus on vahvaa ja alueelta löytyy l paljon ympärist ristötekniikan tekniikan suunnitteluosaamista. Varkauden seutu muodostaa puolestaan suurteollisuuskeskittymän n monipuolisine alihankintayrityksineen mm. bioenergia-alaan alaan liittyväss ssä voimalaitosteknologiassa ja laitevalmistuksessa. Pohjois-Savon ympärist ristö- ja bioenergia-alan alan toiminta on siis vahvaa sekä tutkimus-,, kehittämis mis- että yritysnäkökulmasta. kulmasta. Vahvasta osaamispohjasta huolimatta ympärist ristö- ja bioenergiatoimialan kehittämisess misessä on monta haastetta. Pohjois-Savon kunnat, yritykset ja tutkimuslaitokset ovat pääp ääasiassa toimineet kukin omalla osa-alueellaan. alueellaan. TällT llöin toimijoiden välille v ei ole muodostunut vakiintunutta kehittämistoimintaa eivätk tkä verkottuminen ja yhteistyö ole kehittyneet niin voimakkaasti kuin osaamispohjaan nähden n olisi ollut mahdollista. Näin N ollen liiketoiminnan kasvu, uusien yritysten ja työpaikkojen synty ympärist ristö- ja bioenergia-alalle alalle on ollut suhteellisen vähäistv istä. Tavoitteet Tehostaa yritysten, tutkimuslaitosten ja kuntien välistv listä yhteistyötä ja verkottumista Tukea olemassa olevien ympärist ristö- ja bioenergia-alan alan yritysten liiketoiminnan kasvua ja edistää työpaikkojen syntyä toimialalle Tunnistaa Pohjois-Savon ympärist ristö- ja bioenergia-alan alan kärkihankettak Luoda toimintamalli, jonka avulla Pohjois-Savon EBC-hankkeen myötä liikkeelle saatettu toiminta jatkuu myös s hankkeen pääp äättymisen jälkeenj Tehtävät 1. Pohjois-Savon ympärist ristö- ja bioenergia-alan alan klusteritoiminnan organisointi 2. Pohjois-Savon ympärist ristö- ja bioenergia-alan alan kehittämisohjelman laatiminen 3. Kärkihankkeiden määm äärittäminen 4. Pohjois-Savon EBC-toimintasuunnitelman valmistelu Yhteystiedot Rahoitus Projekti-insinööri Mika Arffman Hankkeen rahoittajia ovat Pohjois-Savon liitto (EU:n Tavoite 1- Savonia-ammattikorkeakoulu 1 ohjelmarahoitus sekä kansallinen valtion rahoitusosuus), Kuopion ja Tekniikka Kuopio, Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö Varkauden kaupunki, Siilinjärven ja Kuopio Rantasalmen kunta, Ylä-Savon Kehitys Oy, Kuopion Energia, Savon Puh. (017) , Voima Lämpö Oy sekä Stora Enson Varkauden tehtaat. Sähköposti: Internet: ebc.savonia-amk.fi

20 Esiselvitysprojektit/selvitys valmis Elinkaaren analysointityökalun käyttö voimalaitoskattilaliiketoiminnassa minnassa AKO-rahoitteinen. Prosessi- ja ympäristölaboratorion perustaminen täydentämään Varkauden seudun yritysten ja yliopistojen tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa AKO-rahoitteinen. Ahvenen viljelyn toteuttavuusselvitys AKO-rahoitteinen. Esitutkimus paperiteollisuuden mittaustekniikan parantamiseksi AKO-rahoitteinen. Tekes-hakemus tehty. Esitutkimus spektriväritekniikan sovellusten selvittämiseksi AKO-rahoitteinen. Valmistellaan Tekes-hakemusta hakemusta.

21 Esiselvitysprojektit/selvitys valmis Varkauden seudun yritysten yhteistoimintamallien tutkimus- ja kehittämisohjelma AKO-rahoitteinen. Lämmönsiirtotekniikan kehitysyksikön perustaminen Varkauden talousalueen yritysten tarpeista lähtien ja toiminnan käynnistäminen inen v AKO-rahoitteinen. P-S P S liitolta myönteinen päätös EU-hankkeelle Diplomityö: Elinkaarilaskenta prosessiteollisuudessa (LTY) Älykäs analysointiohjelmisto AKO-rahoitteinen. Valmistellaan yritysvetoista Tekes-hanketta. (KuY) Painelaiteosaamiskeskittymän perustaminen Varkauteen AKO-rahoitteinen. (Savonia( Savonia-amk) Lämmönsiirtimien mallinnus- ja valmistustekniikan projektien valmistelu ja rahoitushakemusten laatiminen AKO-rahoitteinen. (LTY)

22 Esiselvitysprojektit Biomassan kuivaustekniikan mahdollisuudet CO 2 - päästöoikeuksien hyödyntämisessä AKO- ja yritysrahoitteinen (LTY) Kasvihuonekaasujen päästökaupan ohjausvaikutus sellutehtaan prosessien ja laitteiden kehityksessä AKO- ja yritysrahoitteinen (LTY) TITU-Tisleet Tisleet tuottamaan Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosaston päätöksellä EU-/valtion rahoitus 100 %

23 Muut projektit PEHA- Prosessiteollisuuden elinkaaritiedon kehittäminen Projekti käynnistyi maaliskuussa > > Yhteensä 18 työpakettia HELMI EPS-prosessin mallinnus- ja optimointi KuY/Yritysvetoinen Tekes-projekti INFEDAMO ilmiö ja datapohjaisen mallikehityksen ja mallityyppien yhteiskäyttö Tekesin Masi-teknologiaohjelmaan. Mukana ovat Oulun yliopisto, TKK, KuY, Tohoku University ja Lund University.

24 Tutkimus- ja teknologiayhtiö Aduserin toiminta on alkanut hyvin Varkaudessa Ako-lehti 1/2005

25 Aduser Oy Osoite Wredenkatu VARKAUS Puh. (017) GSM Fax (017) Toimitusjohtaja Markku Sinkkonen (M.Sc( M.Sc)

Etelä-Savon innovaatiostrategia 2010-2015

Etelä-Savon innovaatiostrategia 2010-2015 Etelä-Savon innovaatiostrategia 2010-2015 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 104:2010 ETELÄ-SAVON INNOVAATIOSTRATEGIA 2010-2015 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 104:2010 ETELÄ-SAVON INNOVAATIOSTRATEGIA

Lisätiedot

Metsäklusterin tutkimusverkosto: Metsäteollisuuden prosessien automaation, diagnostiikan ja kunnossapidon tutkimus

Metsäklusterin tutkimusverkosto: Metsäteollisuuden prosessien automaation, diagnostiikan ja kunnossapidon tutkimus Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. Sähkötekniikan osasto Tutkimusraportti 24 Kati Pöllänen, Riku Pöllänen, Toni Pirhonen, Olli Pyrhönen Metsäklusterin tutkimusverkosto: Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Mittaus- ja sensoritekniikka

Mittaus- ja sensoritekniikka Mittaus- ja sensoritekniikka Pohjois-Savon teemaohjelma 2007 2010 TIIVISTELMÄ Pohjois-Savon mittaus- ja sensoritekniikan teemaohjelma on kirjoitettu helpottamaan julkisrahoitteisten tutkimuksen painopistealueiden

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

Alueelliset teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja SISÄLTÖ Johdanto... 5 Kaakkois-Suomi... 7 Kainuu... 11 Keski-Suomi... 15 Pirkanmaa...

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Alueiden elinvoima syntyy innovaatioista. Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen ratkaisevat menestyksen kansainvälisessä kilpailussa

Alueiden elinvoima syntyy innovaatioista. Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen ratkaisevat menestyksen kansainvälisessä kilpailussa Alueiden elinvoima syntyy innovaatioista Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen ratkaisevat menestyksen kansainvälisessä kilpailussa Sisältö Tiivistelmä 4 Osaaminen houkuttelee osaamista, yritykset

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05.

POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05. POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05.20/2014 EU:n RAKENNERAHASTOHANKKEET: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Lisätiedot

Itä-Suomen innovaatiostrategia. Patrik Laxell

Itä-Suomen innovaatiostrategia. Patrik Laxell Itä-Suomen innovaatiostrategia Patrik Laxell Itä-Suomen innovaatiostrategia Patrik Laxell Synocus Helsinki 2007 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Teemaohjelman sisältö:. TIIVISTELMÄ...3 2. JOHDANTO...6 2.. Itä-Suomen kehittämisstrategian taustat,

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6 T E K E S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 Sisällys Toiminta-ajatus ja visio 2 Pääjohtajan katsaus 3 Strategia viitoittaa tien tulevaisuuteen 4 Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus-

Lisätiedot

Älykkäät koneet. Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti. Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013

Älykkäät koneet. Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti. Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013 Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti 2013 Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013 Sisältö 4 FIMA nostaa yritysten kilpailukykyä tutkimustyön avulla 10 Käyttäjä suunnittelun keskiössä

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset (EAKR)

Lisätiedot

Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus

Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus Toimialajohtaja Ari Grönroos Bio-, lääke- ja elintarviketuotanto Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus 22.11.2006 Kuopio Tekesin strategia

Lisätiedot

Lovio, Raimo; Jääskeläinen, Jari; Laurila, Juha; Lilja, Kari. tapaustutkimus varkauden kaupungista

Lovio, Raimo; Jääskeläinen, Jari; Laurila, Juha; Lilja, Kari. tapaustutkimus varkauden kaupungista econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Lovio,

Lisätiedot

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2.

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Regions in the field of Sustainable Use of Biomass Resources Keski Suomi Projekti 245438 WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Tytti Laitinen,

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Uudet tuulet puhaltavat. Talvi 2000. Tässä numerossa. Prizz.Uutiset

Prizz.Uutiset. Uudet tuulet puhaltavat. Talvi 2000. Tässä numerossa. Prizz.Uutiset Prizz.Uutiset Numero 1/2000 Satakunnan osaamiskeskuksen ja PrizzTech Oy:n tiedotuslehti 28.2.2000 Pääkirjoitus Uudet tuulet puhaltavat Talvi 2000 Tässä numerossa Etäteknologian osaamiskeskusohjelma pähkinänkuoressa

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014)

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) LUONNOS 19.5.2015 A U T H O R S : Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Reijo Hynynen, Jari Hämäläinen,

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 Maaliskuu 2008

Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 Maaliskuu 2008 Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 Maaliskuu 2008 ITÄ-SUOMEN MAAKUNTIEN LIITOT Sisältö 1. Taustaksi... 3 2. Bioenergiaohjelman sisältö... 4 2.1 Kestävä energiantuotanto ja -käyttö Itä-Suomessa... 4 2.2

Lisätiedot

Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt. TKO-ympäristöt

Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt. TKO-ympäristöt Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt TKO-ympäristöt 2014 4 10 20 26 30 38 Energia- ja ympäristöteknologia Energiatekniikan laboratorio (Savonia-ammattikorkeakoulu) Vesilaboratorio

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 JA MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS

POHJOIS-SAVON MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 JA MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Sivu 0 / 57 POHJOIS-SAVON MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 JA MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Maakuntahallitukselle 28.10.2013 huomioitu lausunnot ja muut korjaukset Sivu 1 / 57 Sisällys 1. Maakuntasuunnitelma

Lisätiedot