POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2010

2 SISÄLLYS Hinnaston käyttäjälle Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri... 4 Asiakasmaksut.. 6 OSA I Suoritepeusteinen tuotteistus OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA, OYS Aistinelimet ja syöpäsairaudet Hammas- ja suusairaudet 10 Ihotaudit Korva-, nenä- ja kurkkutaudit. 13 Silmätaudit Syöpätaudit ja sädehoito.. 18 Kuntoutus Fysiatria 20 Lääkinnällinen kuntoutus Neurologia 26 Lapset ja nuoret Leikkaus- ja tehohoito Anestesia (Kipupoliklinikka) Kirurgia Naistentaudit ja genetiikka Perinnöllisyyslääketiede Synnytykset ja naistentaudit 37 Psykiatria Psykiatrian klinikka. 41 Lastenpsykiatria Sisätaudit Sisätaudit.. 47 Yhteispäivystys. 51 OYS:n muut palvelut Potilaskoti ja Ravitsemussuunnittelu.. 53 OULASKANKAAN SAIRAALA. 54 VISALAN SAIRAALA OSA II Drg-tuotteistus Oulun yliopistollinen sairaala. 70 OYS, Lastentaudit Oulaskankaan sairaala OSA III KEHITYSVAMMAHUOLTO.. 89 SUORAMYYNTI JA MUUT PALVELUT.. 93

3 Hinnaston käyttäjälle Vuoden 2010 palveluhinnasto on laadittu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston vahvistaman perussopimuksen pohjalta ja sisältää Oulun yliopistollisen sairaalan, OYS:n (laskutuksessa sairaalatunnus 2, somaattinen hoito), Oulaskankaan sairaalan (sairaalatunnus 4), OYS:n psykiatrian klinikan (sairaalatunnus 2) ja Visalan sairaalan (sairaalatunnus 9) sairaanhoidollisten avohoitoyksiköiden ja vuodeosastojen varsinaiseen potilaiden hoitoon liittyvät palvelut. Vuoden 2010 alusta Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän Tahkokankaan palvelukeskuksen toiminta siirretään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille Kehitysvammahuollon tulosalueeksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on siirrytty somaattisen vuodeosastohoidon palvelujen tuotteistuksessa ja hinnoittelussa drg-pohjaiseen laskutukseen vuoden 2009 alusta. Vuoden 2010 alusta myös kardiologia on mukana drg-laskutuksessa. Palveluhinnasto Osa I sisältää kaikkien erikoisalojen avohoidon tuotehinnaston sekä Psykiatrian tulosyksikön, Visalan sairaalan ja lääkinnällisen kuntoutuksen yksikön kaikki laskutettavat tuotteet. Hengityshalvauspotilaat, terveyskeskukseen siirtoa odottelevat potilaat sekä tarkkailun perusterveydenhuollon ensimmäinen hoitopäivä laskutetaan edelleen suoriteperusteisesti. Osa 2 sisältää hinnastot drg-pohjaisesti laskutettavista tuotteista. Drg:n mukaiset hinnastot on laadittu erikseen Oulun yliopistolliselle sairaalalle (ilman lastentauteja), OYS:n lastentaudeille ja Oulaskankaan sairaalalle. Osa 3 sisältää suoramyyntiyksiköiden yhteyshenkilöt sekä Kehityvammahuollon tulosalueen hinnaston. Tuotteisiin sisältymättömät tai kalliit ja tavanomaisesta poikkeavat lääke- ja hoitotarvikesekä potilaskuljetuskustannukset laskutetaan erikseen. Sairaanhoitopiiri käyttää potilaskuljetuksissa omia kuljetussopimuksiaan. Sairaanhoitopiiri pidättää itselleen oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnanmuutoksia voivat aiheuttaa mm. hoitokustannusten nousu sekä palveluvarustuksen ylläpidosta johtuvien kustannusten ja niiden jakoperusteiden muutokset. Välisuoritteiden kustannusmuutokset voivat aiheuttaa muutoksia hinnoitteluun. Mahdollisista hintojen tarkistuksista tiedotetaan erikseen. Tuotekohtaisen palvelujen käytön laskutuksen ohella Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri voi solmia erillisiä, tiettyjä tuotteita, tuoteryhmiä tai palveluja koskevia sopimuksia, joissa palvelujen sisältö, hinnat ja määrät sovitaan yksityiskohtaisesti osapuolten erikseen määrittämällä tavalla. Palveluhinnasto 2010:ssa esitettyjen tuotteiden lisäksi kaikki sairaanhoitopiirin yksiköt voivat myydä palveluja ns. suoramyyntinä (tällöin potilas ei ole hoitosuhteessa sairaanhoitopiiriin tai palvelujen myynnistä on sovittu erikseen). Näiden palvelujen sisällöstä ja hinnoista (lukuun ottamatta tässä hinnastossa mukana olevia 1

4 suoramyyntituotteita) sovitaan erikseen tilaajan kanssa. Suoramyyntituotteiden osalta pyydämme ottamaan yhteyttä hoidollisten yksiköiden alkulehdillä ja muiden yksiköiden osalta sivuilla lueteltuihin yhteyshenkilöihin. Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yksiköt myyvät palveluja myös ns. etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoimintana. Tällöin sairaanhoitopiirin henkilökuntaan kuuluvat tuottavat erikoissairaanhoidon palveluja tai antavat konsultaatiopalveluja jäsenkuntien tai kuntayhtymien terveyskeskuksissa tai muissa terveydenhuollon yksiköissä. Vuonna 2010 lääkärien tekemästä etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminnasta peritään euroa / päivä (palvelu sovittu päivähinnoittelulla, max. 6-8 tuntia/päivä). Tunnin työjaksosta aktiivityötä on 45 minuuttia. Alle kuuden tunnin työjaksoista (palvelu sovittu tuntihinnoittelulla) peritään euroa/tunti. Muun henkilökunnan tekemästä työstä peritään vastaavasti euroa / päivä (max. 6-8 tuntia) tai euroa/tunti palvelun sisällöstä, ammattinimikkeestä ja työtehtävästä riippuen. Lisäksi etäpoliklinikkatoiminnan osalta maksuasetuksen mukaisten asiakasmaksujen laskennallisesta yhteissummasta tilaaja tilittää tuottavalle yksikölle 35 %. Työntekijän tulee aina laskuttaa matkakustannukset voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, ei siis tilaajalta. PPSHP veloittaa matkakustannukset tilaajalta varsinaisen palvelun laskutuksen yhteydessä.. Kaikkien uusien vuoden 2010 alusta tai sen aikana voimaantulevien etäpoliklinikka- ja konsultaatiosopimusten hinnoittelussa noudatetaan yllä kuvattua laskutusperustetta ellei sopimuksessa erikseen muuta sovita. Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminnasta sovitaan tilaajan kanssa aina erikseen ja niiden perusteella tapahtuva laskutus ei sisälly jäsenkuntien sairaalakohtaisiin sitovuustasoihin. Asiantuntijakonsultaatiot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä kirjataan alkaen kaikki asiantuntijakonsultaatiot Oberoniin G-käyntityypillä (PPSHP:llä ei hoitovastuuta potilaasta) ja samalla luovutaan ns. paperilaskutuksesta. Asiantuntijakonsultaatioilla tarkoitetaan perusterveydenhuollon yksiköistä tai muista terveydenhuollon yksiköistä tulevia puhelin-, yms. konsultaatiopyyntöjä, joita koskevien potilaiden hoitosuhde ei ole eikä siirry Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Asiantuntijakonsultaation antaja voi olla lääkäri, hoitaja tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö. Kaikki erikoisalat käyttävät hintaluokkia: 996 Normaali asiantuntijakonsultaatio (kesto alle 20 min.) Laaja asiantuntijakonsultaatio (kesto min.) Erityisen laaja asiantuntijakonsultaatio (kesto yli 40 min) 200 2

5 Sähköiset konsultaatiot Sähköisellä konsultaatiolla tarkoitetaan tässä sähköisen lähetteen muuttamista sähköiseksi konsultaatiovastaukseksi. Tämä laskutetaan aina suoraan Eskon kautta. Potilaasta ei tehdä merkintöjä PPSHP:n potilastietojärjestelmään. Kaikilla yksiköillä on käytettävissään kolme eri konsultaatiohintaluokkaa; * Tavallinen konsultaatio 50 * Vaativa konsultaatio 98 * Erittäin vaativa konsultaatio 200 Terveyskeskukseen siirtoa odottavien potilaiden laskutus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on ollut lähtien jäsenkuntien osalta voimassa käytäntö, jonka mukaisesti terveyskeskukseen (tai muuhun hoitopaikkaan) siirtoa odottavien potilaiden hoitopäivälaskutus on kirjattu koodille 044HP. Kirjaaminen koodille 044HP koskee niitä potilaita, jotka eivät enää lääketieteellisin perustein kuulu erikoissairaanhoidon piiriin, vaan ovat em. perusteella perusterveydenhuollossa hoidettavia. Uusi laskutuspäätös 044HP:ksi voidaan tehdä vasta siirtoilmoitusta seuraavana päivänä. Näin kunnalle jää yksi vuorokausi aikaa järjestää potilaalle jatkohoitopaikka ilman korotetun maksun käyttöönottoa. Hoitopäivän hinta v on kaikilla osastoilla 531 euroa. Kaikilla osastoilla, joilla joudutaan hoitamaan tarkkailuosastolle tarkoitettuja potilaita, voidaan ko. potilaan ensimmäinen hoitopäivä kirjata koodilla 045HP (=Perusterveydenhuollon ensimmäinen hoitopäivä). Hoitopäivän hinta v on kaikilla osastoilla 325 euroa. Mikäli potilasta ei ole siirretty kotikunnan järjestämään jatkohoitoon ensimmäisen vuorokauden jälkeen, hänelle tehdään uusi laskutuspäätös 044HP:ksi. 044HP ja 045HP eivät kuulu sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien erikoissairaanhoidon palvelujen sairaalakohtaisiin sitovuustasoihin. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaalat myyvät palveluja myös muualle Suomeen. Palvelujen sisällöstä, tuottamisesta ja erikoisalan palvelujen järjestämisestä antavat tietoja kunkin tulosyksikön ja vastuualueen edustajat, jotka on mainittu hinnastossa ao. yksikön alkulehdellä. Tiedustelut voi osoittaa myös taloussuunnittelija Ritva Jussilalle, puhelin (08) , faksi (08) , sähköposti: tai kehitysjohtaja Pasi Parkkilalle, puhelin (08) , gsm , sähköposti: Otamme mielellämme vastaan palveluihimme ja niiden hinnoitteluun liittyviä toiveita ja ehdotuksia. 3

6 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminnan tarkoituksena on edistää alueensa väestön terveyttä. Toimintaamme ohjaavia perusarvoja ovat ihmisarvo, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys, sitoutuneisuus, vastuullisuus sekä potilaan itsemääräämisoikeus ja tiedonsaantioikeus. Sairaanhoitopiirimme on pohjoiselle vastuu- ja toimialueelleen verkostoituva, kansainvälistä huippuosaamista tarjoava terveyspalvelujen tuottaja, joka tarjoaa korkeatasoista osaamistaan kapasiteettinsa puitteissa kaikkialle. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yksiköihin tulee vuodessa yli uutta lähetettä. Vuonna 2010 laskutettavia avohoitokäyntejä arvioidaan toteutuvan noin ja vuodeosastojen hoitojaksoja noin Toimintakulujen loppusummaksi arvioidaan noin 439,4 miljoonaa euroa. Valtakunnallisissa hinta- ja kustannustehokkuusvertailuissa (edullisuusvertailuissa) sairaanhoitopiirimme yksiköt ovat sijoittuneet erittäin hyvin jo useiden vuosien ajan. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri järjestää erikoissairaanhoitolain mukaisesti alueensa erikoissairaanhoidon palvelut ja yliopistosairaalana valtakunnallisen tehtäväjaon mukaiset erityistason palvelut. Sairaanhoitopiirillä on kolme sairaalaa: Oulun yliopistollinen sairaala (OYS), Oulaskankaan sairaala ja Visalan sairaala. OYS:ssa on edustettuna kaikki lääketieteen erikoisalat. Toimintamme perustuu pitkäjänteiseen suunnitteluun, johon sisältyy strategisia tavoitteita tukeva investointiohjelma. Kehittämistoiminnan painopisteitä ovat kuntayhteistyö ja sisäisen toiminnan kehittäminen, arviointi ja vertailu. Laadunhallinnan menetelmät ovat osa johtamista. Palvelutoiminnan tavoitteena on, että potilas saa hyvän ja vaikuttavan hoidon yksilöllisesti ja että tiedot jatkohoitoa varten siirtyvät luotettavasti. Palvelujen saavutettavuudessa toteutuu tasa-arvo ja mahdollisimman lyhyet hoitoonpääsyajat. Toimintaprosessit ovat avohoitopainotteisia ja tätä suuntausta vahvistetaan edelleen. Erikoisalojen yhteisiin osaamisalueisiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Korkeatasoinen osaaminen perustuu jatkuvaan alueellisesti koordinoituun tutkimus- ja kehitystoimintaan, osaavaan henkilökuntaan ja nykyaikaisiin laitteisiin ja tiloihin. Vilkas kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa toimintaa. Osaamiseen perustuva verkottuminen ja palveluyhteistyö koko Pohjois-Suomessa tukeutuu laajaan ja tiiviiseen yhteistyöhön kliinisessä tutkimuksessa ja koulutuksessa. Yhteistyö yliopiston ja Oulun alueen hyvinvointiteollisuuden yksiköiden kanssa on erittäin merkittävää ja laajenee jatkuvasti. Jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin yhteisenä tehtävänä on perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon palvelujen yhteensovittaminen, palvelutarpeen määritteleminen ja voimavarojen sääteleminen. Sairaanhoitopiirin sopimusjärjestelmässä sovitaan jäsenkuntien laskutuksen määrä sekä yhteisistä kehittämisalueista. Merkittäviä hankekokonaisuuksia ovat alueelliset hoito-ohjelmat ja alueellinen koulutus. Etäpalvelutoimintaa kehitetään mukaan lukien opetus ja konsultaatiot. Maakunnan hyvinvointistrategian toteuttamista tuetaan. Sopimuksellista yhteistyötä, käsittäen sekä sairaanhoidollisia että tukipalveluja, kehitetään koko OYS:n erityisvastuualueella. 4

7 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Organisaatio v TARKASTUSLTK. Tilintarkastajat VALTUUSTO HALLITUS H A L L I N H T A O L K L I E N S T K O U K S E S K U SHALLINNOLLISET PALVELUT Sisäinen tarkastus Sairaanhoitopiirin johtaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Kehitysjohtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylilääkäri Hallintoylihoitaja Tietohallintojohtaja Tekninen johtaja TULOSYKSIKÖT ja vastuualueet OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA (OYS) NAISTENTAUDIT JA GENETIIKKA Synnyt. ja naistent. Perinnöllisyyslääket. LAPSET JA NUORET Lapset ja nuoret Tut. ja kehittämisyks. SISÄTAUDIT Sisätaudit Yhteispäivystys Tutkimus- - ja kehittämisyksikkö LEIKKAUS- JA TEHOHOITO Kirurginen Anestesia Tutkimus- ja kehitysyksikkö KUNTOUTUS Neurologia Fysiatria Lääk. kuntoutus Yleislääketiede Terveyspalvelut Sosiaalitoiminta AISTINELINTEN SAIRAUDET JA SYÖPÄSAIRAUDET KNK-taudit Hammas- ja suus. Silmätaudit Syöpät. ja sädehoito Ihotaudit PSYKIATRIA Erityispalvelualue Väestöpalvelualue Lastenpsykiatria Toiminnan tuki OULAS- KANKAAN SAIRAALA Oulainen VISALAN SAIRAALA (psykiatria) Ylivieska KEHITYS- VAMMA- HUOLTO DIAGNOSTIIKKAYKSIKKÖ - Laboratorio Patologia Mikrobiologia Kliininen neurofysiologia Radiologia Lääkehuolto Rahoitus HUOLTOPALVELUT Hankintapalvelut Ravintopalvelut Sairaalahuoltopalvelut Kuljetuspalvelut TEKNIIKAN PALVELUT Kiinteistötekniikka Lääkintätekniikka 5

8 Asiakasmaksut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiakkailta peritään sairaanhoitopiirin hallituksen vahvistamat asiakasmaksut, joiden enimmäismääristä on säädetty asetuksilla. (Hinnat todennäköisesti muuttuvat vuoden 2010 aikana) Avohoito: Poliklinikkakäynti 25,60 euroa. Sarjahoitokäynti 7 euroa, joka peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Psykiatrian klinikan päiväsairaalan, pien- ja kuntoutuskotien käyntimaksu 14 euroa, Visalan sairaalalla 11,50 euroa. Päiväkirurginen toimenpide, joka tehdään leikkaussaliolosuhteissa ja joka edellyttää suonensisäistä lääkitystä, laaja-alaista puudutusta tai yleisanestesiaa, 83,90 euroa käynti. Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut henkilö komplikaation tai muun vastaavan syyn takia jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, peritään häneltä 83,90 euron lisäksi 30,30 euroa hoitopäivältä. Asumispalvelut Kehitysvammahuollossa: Ohjattu asuminen: Asukkaan ruokailu ryhmäkodissa; lounas 3,20 euroa, päivällinen 2,00 euroa, aamupala 1,00 euroa Autettu asuminen: Muu ylläpito ryhmäkodeissa; (ruokamento, sähkö, vesi, puhtaus ym.) 9,00 euroa -laskutus tapahtuu todellisten päivien mukaan -täysiltä poissaolopäiviltä hyvitetään 9 eur/vrk Ateriamaksu työ/päivätoiminnassa 4,20 euroa/päivä, lounas 3,20 euroa/päivä kahvi/välipala 1,00 euroa/päivä Potilasmaksua ei peritä Lääkinnällisen kuntoutuksen neuvonnasta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävästä tutkimuksesta, apuvälinehuollosta sekä sopeutumisvalmennuksesta ja kuntoutusohjauksesta. Yleisvaarallisesta tartuntataudista ja eräistä ilmoitettavista tartuntataudeista. 6

9 Hengityshalvauspotilaan hoidosta. Psykiatrian avohoidosta, johon ei sisälly ylläpitoa. Potilaan jäädessä välittömästi osastolle Konsultaatiokäynnistä Ns. täyden korvauksen mukaan laskutettavasta käynnistä (potilaan osuus sisältyy täyden korvauksen hintaan). Alle 18-vuotiaan sarjahoidosta. Neuvolakäynnistä Kehitysvammahuollossa Laitoshoito: Yleinen maksuluokka lyhytaikainen laitoshoito 30,30 euroa hoitopäivä. Yleinen maksuluokka lyhytaikainen laitoshoito 14 euroa hoitopäivä maksukaton täyttymisen jälkeen. Alle 16-vuotiaiden lyhytaikainen laitoshoito 10,50 euroa hoitopäivältä Kehitysvammahuollossa Lyhytaikainen psykiatrinen laitoshoito 14 euroa hoitopäivä. Päivä- ja yöhoitomaksu 14 euroa hoitopäivä. Vammaisen henkilön kuntoutushoito 10,50 euroa. Pitkäaikaispotilaan hoitomaksu määrätään kullekin henkilökohtaisesti. Asiakkaalta peritään hoitopäivämaksu myös kotiutuspäivältä. Asiakkaan siirtyessä välittömästi toiseen laitokseen lähettävä laitos ei saa periä lähtöpäivän hoitomaksua. Potilasmaksua ei peritä: Lääkinnällisen kuntoutuksen neuvonnasta, kuntoutustarvetta ja - mahdollisuuksia selvittävästä tutkimuksesta, apuvälinehuollosta sekä sopeutumisvalmennuksesta ja kuntoutusohjauksesta. Yleisvaarallisesta tartuntataudista ja eräistä ilmoitettavista tartuntataudeista. Hengityshalvauspotilaan hoidosta. 7

10 Ns. täyden korvauksen mukaan laskutettavasta hoidosta (potilasmaksu sisältyy täyden korvauksen hintaan). Mielenterveyslain 9 :n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua henkilöä ei tarkkailun perusteella määrätä sanotun lain 8 :ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon. Niiltä täysiltä hoitovuorokausilta, jolloin potilas on hoitojakson aikana poissa laitoksesta esim. loman takia (pitkäaikaishoidon maksujärjestelmässä 5 päivää ylittävältä poissaolojakson päiviltä). Alle 18-vuotiaan osastohoidosta, hoitopäivien ylittäessä 7 päivän omavastuuosuuden kalenterivuodessa (valtakunnallinen) (Ei koske kehityvammahuoltoa) 8

11 OSA 1 SUORITEPERUSTEINEN TUOTTEISTUS OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 9

12 AISTINELIMET JA SYÖPÄSAIRAUDET OYS, Aistinelimet ja syöpäsairaudet Tulosyksikön johtaja: Va. ylilääkäri, professori Taina Turpeenniemi-Hujanen, puh. (08) Vastuualueet: Hammas- ja suusairaudet Ihotaudit Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Silmätaudit Syöpätaudit ja sädehoito HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET Yhteyshenkilö: Ylihammaslääkäri, vastuualueen johtaja Kai Sundquist (08) Hammas- ja suusairauksien klinikalla hoidetaan hampaiston, suun ja leukojen alueen sairauksia sekä traumoja kaikkien hammaslääketieteen erikoisalojen yhteistyönä. Tarkoituksena on poistaa suun- ja leukojen alueen tulehdukset ja kasvaimet, korjata alueen traumat ja kehityshäiriöt sekä edesauttaa hyvän purennan ja aukottoman hammaskaaren rakentamista potilaalle. Sairaalan sisäinen yhteistyö on tiivistä varsinkin muiden AESS:n klinikoiden kanssa esim. kasvojen alueen traumojen sekä pahanlaatuisten kasvainten hoidossa. Hintaryhmittely Erikoishammaslääkärin työpanos/pv 811 Matkakulut laskutetaan voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaisesti Paperikonsultaatio 50 Puhelin- tai sähköinen konsultaatio, suppea 98 Puhelin- tai sähköinen konsultaatio, laaja

13 OYS, Aistinelimet ja syöpäsairaudet Avohoito, päivystyksenä tulevan potilaan kerroin on 1,3 Polikliininen hoito 1 Lyhytkestoinen toimenpide, kontrolli tai konsultaatio Laajempi toimenpide tai hoidonsuunnittelu Laaja tai pitkäkestoinen toimenpide, usean erikoisalan yhteinen 340 hoidonsuunnittelu 4 Laaja ja pitkäkestoinen toimenpide Erittäin laaja polikliininen hoitokäynti Päiväkirurginen leikkaussalitoiminta 901 Paikallispuudutuksessa tehtävä dentoalveolaarinen tai 480 pehmytkudoksiin kohdistuva suppea toimenpide 902 Vaativa tai pitkäkestoinen paikallispuudutuksessa tai sedaatiossa 760 tehtävä toimenpide 903 Paikallispuudutuksessa tai sedaatiossa tehtävä laaja ja pitkäkestoinen suun tai leukojen alueen toimenpide 904 Paikallispuudutuksessa tai sedaatiossa tehtävä laaja implantti- tai vastaava runsaasti materiaalikuluja sisältävä leikkaus 905 Yleisanestesiassa tehtävä suppea suun alueen toimenpide Yleisanestesiassa tehtävä vaativa tai pitkäkestoinen suun alueen toimenpide 907 Yleisanestesiassa tehtävä vaativa ja pitkäkestoinen suun tai leukojen alueen toimenpide 908 Yleisanestesiassa tehtävä laaja implantti- tai vastaava runsaasti materiaalikuluja sisältävä leikkaus Oheisten hintojen lisäksi laskutetaan mahdolliset hammastekniset kulut. 11

14 OYS, Aistinelimet ja syöpäsairaudet IHOTAUDIT Yhteyshenkilöt: Ylilääkäri, professori Aarne Oikarinen (08) Ylihoitaja Päivi Lavander (08) Va. apulaisylilääkäri (hall.) Päivi Hägg (08) Klinikkasihteeri Outi Rönn (08) Avohoito, päivystyksenä tulevan potilaan kerroin on 1,3 1 Yksinkertainen sarjahoitokäynti - esim. SUP- tai UVB-hoito 2 Vaativa sarjahoitokäynti - esim. PUVA-hoito tai paikallishoito - sisältää potilaan opetuksen ja ohjauksen hoitohenkilökunnan antamana - siedätyshoito 3 Yksinkertainen uusintakäynti - ei sisällä laboratoriotutkimuksia - sisältää potilaan opetuksen ja ohjauksen hoitohenkilökunnan antamana 4 Tavanomainen ensikäynti tai sitä vastaava uusintakäynti - sisältää mm. suppeat laboratorio- ja röntgentutkimukset, allergiatestit (esim. yksittäinen prick-sarja), potilaan opetus ja ohjaus hoitohenkilökunnan antamana 5 Vaativa ensikäynti sisältäen mm. - monipuolisen kliinisen tutkimuksen, sisältäen laboratorio- ja röntgentutkimukset, allergiatestit (esim. 1-2 standardiepikutaanitestisarjaa ja/tai useita prick-testisarjoja), kirurgiset toimenpiteet (esim. tavalliset histologiset näytteet), jäädytyshoito, potilaan opetus ja ohjaus hoitohenkilökunnan antamana. 6 Vaativa ensikäynti tai ammattitaudin tai sen epäilyn vuoksi tehty käynti sisältäen mm. - vaativat intrakutaanitestaukset (esim. puudutteet, lääkeaineet ja anestesia-aineet) ja tarvittaessa altistuksen (esim. puudutteet), latexaltistuksenja omien (esim. kosmeettisten) aineiden koostumuksen selvittelyn ja testaukset - ammattiselvitykset, työpaikan altisteiden selvitys, yhteydenotot käsiteltävien aineiden valmistajiin - allergologiaan liittyvien vaativien (standardisarjoihin kuulumattomien, omien aineiden) testausten suunnittelu ja toteutus, sisältäen mm. yksittäisiä RAST-tutkimuksia (esim. 1-3) - immunohistologiset tutkimukset - ongelmameeting, patologimeeting - tavallinen laserhoito - erityisasiantuntijoiden palvelut (esim. tulkkipalvelut)

15 OYS, Aistinelimet ja syöpäsairaudet 7 Ensi- tai uusintakäynnin korvaava puhelinkontakti tai sitä vastaava kirjallinen konsultaatio ( paperikonsultaatio ) - sisältää mm. hoito-ohjeet ja reseptit 8 Erittäin vaativa ensi- tai uusintakäynti sisältäen mm. - fotodynaaminen terapia (PDT) tai muu kustannuksiltaan vastaava käynti - erityisen laajat ja vaativat ammattitautiselvitykset tai muut erityisen laajat allergiatutkimukset sisältäen mm. lukuisia RAST-tutkimuksia - vaativa laserhoito 9 Erittäin vaativa ensi- tai uusintakäynti sisältäen mm. - poikkeuksellisen kallis lääkehoito (botulinustoksiini) tai erityistutkimus (esim. elektronimikroskopia) - vaativa iholeikkaus 10 Erittäin vaativa ensi- tai uusintakäynti sisältäen mm. - tavallinen iholeikkaus - kalliit allergologian erikoistutkimukset (esim. microarray) Vuodeosastohoito 44 Jatkohoitopaikkaa terveyskeskukseen odottava potilas 531 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT ja FONIATRIA Yhteyshenkilöt: Ylilääkäri Jukka Luotonen (08) Ylihoitaja Päivi Lavander (08) Apulaisylilääkäri Petri Koivunen (08) Klinikkasihteeri Merja Portimo (08) Avohoito, päivystyskerroin 1,3 Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka 1 Pelkkä tutkimus- ja hoitokäynti ilman toimenpiteitä, lab.tutk. ym Tavanomaisia laboratorio-, rtg- ym. tutkimuksia tai toimenpiteitä 126 sisältävät käynnit 3 Vaativia tutkimuksia sisältävät käynnit (esim. nasoendoskopia, muut 353 kuin natiivi-radiologiset tutkimukset) ja toimenpiteitä sisältävät käynnit, käynnit samana päivänä muilla poliklinikoilla 4 CT-tutkimuksen sisältävät käynnit, puheproteesin tai kalliin kanyylin 451 asetukset, RFTA-hoidot, hyposensibilisaatiohoidot, botulinumtoksiinihoidot 5 MRI-tutkimuksen sisältävät käynnit Muuhun poliklinikkakäyntiin liittyvä maksuton käynti 0 13

16 OYS, Aistinelimet ja syöpäsairaudet 9 Nenäaltistustutkimuksen sisältävät käynnit Ravitsemussuunnittelun ensikäynti 98 Kuulokeskus 21 Pelkkä tutkimus- ja hoitokäynti lääkärillä ilman toimenpiteitä Tavanomaisia laboratorio-, rtg-, kuulontutkimuksia tms. sisältävät 173 käynnit lääkärillä (esim. pre- ja postoperatiiviset käynnit, kuulon seurannan käynnit 23 Vaativia toimenpiteitä tai tutkimuksia sisältävät käynnit (esim. 364 kuulokojesovitukset, vaativaa informaatiota sisältävät hoidot, sisäkorvaistutekuntoutuksen seurantakäynnit, työkykyselvitykset) 24 CT-tutkimukset, useat eri tyyppiset kuulon ja tasapainoelimen 451 tutkimukset yhdistettynä aikaa vievään lääkärikäyntiin 25 MRI-tutkimuksen sisältävät käynnit Sisäkorvaistutehoidon postoperatiivinen hoito ja kuntoutus ensimmäisen vuoden aikana (voi sisältää useita käyntejä) 27 Sisäkorvaistutehoidon preoperatiiviset tutkimukset (sama paketti voi sisältää useita käyntejä) 28 Muuhun poliklinikkakäyntiin liittyvä maksuton käynti 0 Suoramyyntituotteet 10 Kommunikaatiokeskus Tikoteekin tekninen ohjaus ja laitekorjaus Aikuisten puhe- tai äänesaudiogrammitutkimus 37 (ei sisällä lääkärin tutkimusta) 30 Puheaudiogrammi + äänesaudiogrammi tutkimukset yhdessä 68 (ei sisälllä lääkärin tutkimusta) Kuntoutusohjauskäynnit, kuulokeskus 71 Kuntoutusohjauskotikäynti Kuntoutusohjauskotikäynti Kuntoutusohjauskotikäynti Muiden käyntien yhteydessä tapahtuva kotikäynti 95 Foniatrian poliklinikka 11 Puheterapiakäynti Tutkimuskäynti Työryhmäkäynti CT-tutkimus tai vastaava MRI-tutkimus tai vastaava Työryhmätutkimus sisältäen kalliin genetiikan poliklinikan konsultaatiotutkimuksen tai vastaavan 17 Aikaa vievä tutkimuskäynti Konsultaatio/ yhteistyöneuvottelu Aikaa vievä konsultaatio / yhteistyöneuvottelu Muuhun käyntiin liittyvä maksuton lisäkäynti 0 14

17 OYS, Aistinelimet ja syöpäsairaudet Kommunikaatiokeskus, foniatrian poliklinikka 60 Kommunikaatiokeskuskäynti, lyhyt Kommunikaatiokeskuskäynti, vaativa Kommunikaatiokeskuskäynti, erittäin vaativa Yksinkertainen laitteen luovutus 159 Kuntoutusohjauskäynnit, foniatrian poliklinikka 91 Kuntoutusohjauskotikäynti Kuntoutusohjauskotikäynti Kuntoutusohjauskotikäynti Kuntoutusohjauskotikäynti Muiden käyntien ohessa tapahtuva kotikäynti tai ohjausselvittely 114 pkl:lla Päiväkirurgiset leikkaukset 901 Pieni iho- / limakalvoleikkaus Nenän väliseinän korjausleikkaus tai vastaava Yksinkertainen nenän sivuonteloleikkaus(esim. toispuoleinen FESS) Vaativa nenän sivuonteloleikkaus(esim. FESS + nenän väliseinäleikkaus) Vaativa pehmytkudosleikkaus paikallispuudutuksessa Hörökorvaleikkaus tai vastaava Vaativa iho- / limakalvoleikkaus Kitarisan poisto sisältäen mahdollisen tympanostomian ja/tai 761 poskiontelohuuhtelun tai vastaava (esim. kielijänteen katkaisu yleisanestesiassa) 911 Pelkkä tympanostomia tai otomikroskopia yleisanestesiassa Tärykalvon paikkausleikkaus tai vastaava UPP-leikkaus tai vastaava Suora kurkunpään tähystys Ruokatorven- ja/tai keuhkoputkien tähystys Aivorunkoaudiometriatutkimus tai vastaava (yleisanestesia) Muu toimenpide, kesto alle 45 min, MRI / CT tutkimus tai muu vastaava yleisanestesiassa,. 918 Muu toimenpide, kesto 45 min tai enemmän, useita radiologisia tutkimuksia tai muu vastaava yleisanestesiassa 919 Nielurisaleikkaus paikallispuudutuksessa Nielurisa- tai nielu- ja kitarisaleikkaus (TEA) yleisanestesiassa Otoskleroosileikkaus tai vastaava (esim. BAHA-ruuvin asennus Kroonisen korvatulehduksen leikkaushoito Suoramyyntituotteena myydään kommunikaatiokeskus / Tikoteekistä: Tekninen ohjaus 80 e/tunti Laitekorjaus 80 e/tunti ja mahdolliset varaosat laskutetaan erikseen Vuodeosastohoito 44 Jatkohoitopaikkaa terveyskeskukseen odottava potilas

18 OYS, Aistinelimet ja syöpäsairaudet SILMÄTAUDIT Yhteyshenkilöt: Ylilääkäri, professori Anja Tuulonen (08) Ylihoitaja Toini Jämsä (08) Apulaisylil. (hall.) Hannu Alanko (08) Klinikkasihteeri Tarja Laurila (08) Avohoito (Päivystyksenä suoritetun toimenpiteen kerroin 1,3) Maksuttomat käynnit 01 Päikipakettiin kuuluva pre- tai postoperatiivinen poliklinikkakäynti 0 Poliklinikan lyhytkestoinen käynti 11 Lyhyt kontrollikäynti (esim. iriitti-, silmänpaine- tai muu vastaava 51 kontrolli) 12 LäheteESKOn e-konsultaatio tai vastaava 51 Mobiiliyksikön käynti 15 Paineenmittaus Glaukoomatutkimus (sisältää paineenmittauksen, 67 näkökenttätutkimuksen ja valokuvauksen) Suoramyyntituote: Diabeteskuvaus 27 Poliklinikan aikaa vievä käynti 21 Ensikäynti, silmien perustutkimus Pelkästään silmälaboratoriotutkimus (esim. näkökenttätutkimukset, 85 erilaiset valokuvaukset) 325 OuKa-potilaan silmälaboratoriotutkimukset (kuvaukset, näkökentät, 85 värinäkötestit jne.) 23 Uusintakäynti, johon liittyy yksi lisätutkimus Aikaa vievä uusintakäynti Aikaa vievä paperikonsultaatio Koululaisen perustutkimus 85 Vaativa polikliininen käynti 31 Polikliininen pienleikkaus (esim. chalazionin poisto) Laserhoito (esim. silmänpohja, glaukooma, jälkikaihi) Neuro-oftalmologinen tutkimus Näkökeskuskäynti Piilolasipoliklinikan käynti Useita tutkimuksia tai konsultaation sisältävä käynti Silmänpohjan kostean ikärappeuman valoaktivaatiohoito (PDT) Pelkkä hoitokäynti 16

19 OYS, Aistinelimet ja syöpäsairaudet 38 TT- tai elektrofysiologisen tutkimuksen sisältävä käynti MRI-tutkimuksen sisältävä käynti Silmänpohjan kostean ikärappeuman valoaktivaatiohoito (PDT) sisältäen esitutkimukset (lääkäri + valokuvaukset) Karsastuspoliklinikan lyhytkestoinen käynti 41 Karsastuspoliklinikan uusintakäynti Karsastusleikkauksen jälkeinen kontrollikäynti 71 Karsastuspoliklinikan aikaa vievä käynti 51 Karsastuspoliklinikan ensikäynti Karsastuspoliklinikan vuosikontrolli Ortoptinen hoito (silmien yhteistyön harjoitushoito) 104 Karsastuspoliklinikan pleoptoforihoito 61 Heikkonäköisen silmän näön parannushoito pleoptoforilaitteella 215 Kuntoutuksen kotikäynnit 70 Perustason kotikäynti (esim. apuvälineen toimitus ja käytön opastus) Kuntoutustarpeen seuranta, jatkotoimenpiteet lausuntoineen, 356 asiakkaan ja omaisten informointi 72 Vaativa ja aikaa vievä käynti (esim. asiakaskäynnin lisäksi asiointi 483 virastoissa, koulussa jne., kuntoutuskokous) 73 Erittäin aikaa vievä käynti (esim. matka, kesto, jatkotoimenpiteet, 617 yhteiskäynti toisen ohjaajan kanssa) tai laajaan hoitovastuualueeseen liittyvät kotikäynnit 74 Lyhytkestoinen kotikäynti tai vastaava 88 Silmätautien päiväkirurgiset (PäiKi) toimenpiteet 101 Kaihileikkaus (sisältää 1 preoperatiivisen käynnin) Karsastusleikkaus Luomiplastia Putken laitto kyynelteihin (kyynltieintubaatio) Muu lyhytkestoinen PäiKi-toimenpide Kyyneltiesondeeraus Kyyneltieleikkaus (Toti tai vastaava) Silmätutkimus yleisanestesiassa Muu määritelty PäiKi-toimenpide (esim. lasiaisnjektio, sarveiskalvoompeleen 748 kiristys, sarveiskalvoviillot, sidekalvosuturaatio) 920 Anti-VEGF injektio A Anti-VEGF injektio B Yhdistetyt päiväkirurgiset toimenpiteet 103 Molempien silmien kaihileikkaus (sisältää 1 preoperatiivisen käynnin) Molempien silmien luomiplastia (esim. blepharoplastia) 687 Vuodeosastohoito 44 Jatkohoitopaikkaa terveyskeskukseen odottava potilas

20 OYS, Aistinelimet ja syöpäsairaudet SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO Yhteyshenkilöt: Ylilääkäri, professori Taina Turpeenniemi-Hujanen (08) Ylihoitaja Toini Jämsä (08) Apulaisylilääkäri (hall.) Mirja Heikkinen (08) Klinikkasihteeri Virpi Liimatta (08) Avohoito 1 Käynti, johon sisältyy vastaanotto, yksinkertaisia laboratorio- 176 (pvk, La, maksa-arvot) ja röntgentutkimuksia 2 Käynti, johon sisältyy vastaanotto ja muita kuin kohdan 1 laboratorio- ja röntgentutkimuksia - osa sytostaattihoidoista - vaativa hoitoneuvottelu 3 Käynti, johon sisältyy vastaanotto ja osa CT-tutkimuksista ja isotooppitutkimuksista - osa sytostaattihoidoista 11 Käynti, johon sisältyy 55 - yksinkertaiset laboratoriokokeet ilman vastaanottoa 12 Taksaani-ja muut kalliit lääkehoidot Käynti, johon sisältyy osa CT-tutkimuksista, osa isotooppitutkimuksista ja osa sytostaattihoidoista 14 Käynti, johon sisältyy kalliita röntgentutkimuksia (esim. magneettitutkimukset) ja osa sytostaattihoidoista 15 Kalliit lääkehoidot Vaativa polikliininen hoito (syövän lääkehoito, kuvantamis- ja 500 laboratoriotutkimukset) 18 Vaativa polikliininen hoito (syövän lääkehoito, kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset) 19 Vaativa polikliininen hoito (syövän lääkehoito, kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset) 20 Vaativa polikliininen hoito (syövän lääkehoito, kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset) 21 Käynti, johon sisältyy vastaanotto ja muita kuin kohdan 1 laboratorio- 224 ja röntgentutkimuksia 22 Uusintakäynnin korvaava puhelinkontakti Avohoitokonsultaatio Vaativa polikliininen hoito Zevalin hoito Oirepoliklinikka kontakti Erityisen vaativa polikliininen hoito (syövän lääkehoito, kuvantamis ja laboratoriotutkimukset 18

21 OYS, Aistinelimet ja syöpäsairaudet Polikliininen sädehoito 4 Sädehoitokäynti Yhdistetty säde- ja lääkehoitokäynti Erittäin vaativa sädehoitokäynti koko kehon sädetys - laajat imusolmukealueiden sädehoidot - ihon elektronikylpy - konformaalisen sädehoidon suunnittelu 7 Kuntoutusohjaajalla käynti 83 8 Kuntoutusohjaajan kotikäynti Kuntoutusohjaajan kotikäynti Kuntoutusohjaajan kotikäynti Kertafraktio sädehoito Stereotaktinen sädehoito - kertafraktio hoito Stereotaktinen sädehoito - sarjahoito 383 Vuodeosastohoito 44 Jatkohoitopaikkaa terveyskeskukseen odottava potilas

22 OYS, Kuntoutus KUNTOUTUS Tulosyksikön johtaja: Ylilääkäri Eero Kyllönen, puh. (08) Vastuualueet: Fysiatria Lääkinnällinen kuntoutus Neurologia Tulosyksikköön kuuluvat fysiatrian, lääkinnällisen kuntoutuksen, neurologian, sosiaalitoiminnan, terveyspalvelujen ja yleislääketieteen vastuualueet. Lisäksi tulosyksikkö vastaa OYS:n ravitsemushoidon toiminnoista. Väestön hyvää toiminta- ja työkykyä edistetään tutkimuksen, hoidon, kuntoutuksen sekä ohjauksen ja koulutuksen keinoin. Tehtävänä on tuottaa vaativan erityistason ja erityistason laitos- ja avohoitopalveluja yhteistyössä perusterveydenhuollon ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden sekä potilasjärjestöjen kanssa. FYSIATRIA Yhteyshenkilöt: Ylilääkäri Eero Kyllönen (08) Ma. professori Jaro Karppinen (08) Ylihoitaja Tuula Ervelius (08) Klinikkasihteeri Marjatta Ollikainen (08) Avohoito 1 Lyhytkestoinen lääkärissäkäynti 77 2 Lyhytkestoinen lääkärissäkäynti, joka sisältää natiivikuvan tai 139 peruslaboratoriotutkimuksia 3 Vaativa lääkärissäkäynti, joka sisältää laajoja natiivitutkimuksia, uätutkimuksen 191 ja laboratoriotutkimuksia 4 Soitto vastauksista, korvaa fyysisen käynnin lääkärin luona 49 5 Sähköinen konsultaatio/pitkä puhelu 86 20

23 OYS, Kuntoutus Fysioterapiakäynnit 10 Lyhyt fysioterapiakäynti Fysioterapiakäynti (kesto n. 1 tunti) Fysioterapiakäynti (kesto n. 1 ½ tuntia) Fysioterapiakäynti (kesto n. 2 tuntia) Fysioterapiakäynti inkontinenssihoito Inkontinenssihoito ja apuvälineet Muu vaativa terapia tai tutkimuskäynti esim. liikuntafysiologin luona Soittoaika ( fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi ym. ) 41 Toimintaterapiakäynnit 20 Toimintaterapiakäynti Vaativa toimintaterapiakäynti esim. työkykyarvio Lastan valmistus Laaja toimintaterapiakäynti (esim työkykyarvio, apuvälineet ym.) 184 Kuntoutusohjauskäynnit 30 Kuntoutusohjaajan/psykologin luona käynti Kuntoutusohjaajan kotikäynti (asiakkaan kokonaistilanteen selvitys ja 205 jatko-toimenpiteiden suunnittelu sekä asunnon muutostöiden tai apuvälinetarpeen arvio lausuntoineen) 32 Uusintakäynti asiakkaan kotona (pienempien asunnonmuutostöiden 118 arvio tai apuvälineen käytön varmistus lausuntoineen) 33 Kuntoutusohjauskäynti asiakkaan luona 433 Tutkimuskäynnit 40 Peruslaboratoriotutkimukset/natiiviröntgenkuva Ultraäänitutkimus Laajat laboratoriotutkimukset Laajat laboratoriotutkimukset ja laajat 244 natiivitutkimukset/fasettiblokadi 44 EnMg-tutkimus Hermojuuriblokadi Isotooppitutkimukset CT-tutkimukset Magneettitutkimus Diskografia (MRI/CT) Kahden alueen magneettitutkimus Usean alueen magneettitutkimus Vaativa EnMg-tutkimus 449 Yhdistetyt hoito- ja tutkimuskäynnit 60 Lyhyt lääkärissäkäynti ja fysioterapia- tai toimintaterapiakäynti Vaativa lääkärissäkäynti ja fysioterapia- tai toimintaterapiakäynti Fysioterapia- ja toimintaterapiakäynti Fysioterapia ja toimintaterapia, sisältää lastan valmistuksen Usean asiantuntijan luona käynti (esim. lääkäri, fysioterapeutti, 292 toimintaterapeutti, psykologi ja kuntoutusohjaaja) 21

24 OYS, Kuntoutus 65 Apuvälinekäynti (kipsikengät, kyynärsauvat) Lääkärikäynti, johon sisältyy esim. CT-tutkimus, isotooppitutkimus tai 473 muu vaativa tutkimus, fysioterapeutin hoito ja tutkimus 67 Lääkärissäkäynti, johon sisältyy EnMg-tutkimus, SI-artrografia tai 488 muu vastaava tutkimus 68 Lääkärissäkäynti, johon sisältyy magneettitutkimus 683 Ryhmät ja kurssitoiminta 101 Fysioterapeutin/toimintaterapeutin ryhmäterapia Selkä, esikurssi (kesto 5 pv) 1. kerta Selkä, varsinainen kurssi (kesto 2 vk) 1. kerta Niska, esikurssi (kesto 5 päivää) 1. kerta Niska, varsinainen kurssi (kesto 2 vk) 1. kerta Sydän- yms. ryhmä Tekonivelpotilaiden kuntoutuskurssi (kesto 2 vk) Maksuton ryhmäkäynti 0 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS Yhteyshenkilöt: Ylilääkäri Markku Alen (08) Ylihoitaja Tuula Ervelius (08) Kuntoutussuunnittelija Anja Krekelä (08) Geriatrian erikoislääkäri Maija-Liisa Seppänen (08) Klinikkasihteeri Ritva-Liisa Härkönen (08) I Avohoito Poliklinikkakäynnit 0 Käynti lääkärillä tai vastaava käynti Peruskäynti Vaativampi ja aikaavievämpi käynti (useampi työntekijä) Erityisen vaativa ja aikaa vievä tutkimus, kotikäynti Käynti yksittäisellä terapeutilla (psykologin luona käynti tai vastaava) 80 6 Erityisen vaativa, aikaa vievä tutkimus, sisältää useamman henkilön 912 työpanosta tai kalliita erityistutkimuksia 7 Käynnin korvaava puhelin-, asiakirjakonsultaatio, suppea 45 8 Käynnin korvaava puhelin-, asiakirjakonsultaatio, laaja Käynnin korvaava puhelin-, asiakirjakonsultaatio, vaativa Videokonsultaatio/videoneuvottelu, suppea

25 OYS, Kuntoutus 19 Videokonsultaatio/videoneuvottelu, laaja Uusintakäynti lääkärillä tai vastaava käynti Peruskäynti (kävelysimulaattoriharjoittelu + sähköstimulaatio) 89 1 tunti 61 Vaativa käynti (kävelysimulaattoriharjoittelu+sähköstimulaatio +alku- 181 /loppumittaus; kävelyanalyysi, tasapainomittaus, videointi) 2 tuntia Ammattitautipoliklinikkakäynnit: 42 Peruskäynti Vaativa peruskäynti Seurantakäynti Vaativa seurantakäynti Laaja ammattitautiselvitys Käynnin korvaava puhelin-, asiakirjakonsultaatio, vaativa 129 II Apuvälinepalvelut Apuvälinepalvelukäynnit Käynti lääkärillä 1 Peruskäynti Käynti lääkärillä tai vastaava käynti 362 Käynnin korvaava puhelinkontrolli tai sitä vastaava kirjallinen konsultaatio 7 Suppea 45 8 Laaja Vaativa Apuvälinearviokäynti ja kokeilu kaksi tai useampi henkilö vähäiset muutostyöt 11 Apuvälinearviokäynti ja kokeilu ei apuvälinemuutostöitä 12 Suppea uusinta-, arviointi tai seurantakäynti Laaja aikaa vievä apuvälineprosessi suunnittelu, yhteydenotot eri viranomaisiin 14 Laaja apuvälinearviointi ja kokeilu apuvälinemuutostyöt - kodin perusmuutostyöt 15 Apuvälineen luovutus, käytönopetus ja ohjaus Lyhyt kotikäynti tai käynti useamman asiakkaan luona samassa 108 kunnassa 17 Kokonaisvaltaiset vaativat apuvälineprosessit, joissa arvioidaan ja suunnitellaan asiakkaalle useampia apuvälineitä sekä kodinmuutostyöt 23

26 OYS, Kuntoutus Apuvälineet Kunnille/terveyskeskuksille toimitetun eri selvityksen mukaisesti. III Muut kuntoutuspalvelut Avohoito Kuntoutusohjaus (oma toiminta ja ostopalvelut) Hinnat sisältävät matkakorvaus- ja mahdolliset päiväraha ym. kulut 51 Lyhyt peruskäynti vastaanotolla, jolla ohjausta ja neuvontaa Pidempi peruskäynti, jolla ohjausta ja neuvontaa Vaativa: koulu, koti tai muu käynti. Kokonaistilanteen selvittäminen ja 314 jatkotoimenpiteet. Apuvälineen käytön opastus. Kuntoutusseuranta. 54 Erittäin vaativa: koulu, koti tai muu käynti. Aikaa vievä 434 kokonaisselvitys toimenpiteineen. Yhteistyö- ja verkostokokoukset. Konsultointitehtävät. Terapiat ja kuntoutustutkimus (ostopalvelut) 31 Fysioterapia - muut klinikat Fysioterapia - lastenklinikka Toimintaterapia Psykoterapia Puheterapia Muu terapia Musiikkiterapia Kuntoutustutkimus 304 Ilmoitettuihin hintoihin sisältyy KTY:n hallinnollinen kulu 1,80 euroa/käynti 999 Muut yksittäiset ostopalvelut, joita ei ole hintaluokiteltu. Hinta palvelujentuottajien ja keskussairaalan sopimushinta lisättynä KTY:n hallinnollisella kululla 1,80 euroa/käynti Hoitojaksot Kuntoutushoito (kuntoutusosastolla ja ostopalveluna) ja kuntoutustutkimus (ostopalveluna) 7 Kuntoutushoito, yksilöllinen Kuntoutushoito, yksilöllinen Kuntoutustutkimus Kuntoutustutkimus Kuntoutushoito, yksilöllinen, myös kurssi Kuntoutushoito, yksilöllinen Kuntoutushoito, yksilöllinen Kuntoutushoito, erittäin vaativa Kuntoutushoito, vaativa Hengityshalvauspotilaan hoito Hengityshalvauspotilaan vaativa hoito

27 OYS, Kuntoutus Sopeutumisvalmennus ja kuntoutuskurssit (omatoiminta ja ostopalvelu) 8 Hintaluokka I Hintaluokka II Hintaluokka III Hintaluokka IV Hintaluokka V Hintaluokka VI Kuntoutuskurssi Kuntoutuskurssi 2, myös yksilöllinen kuntoutushoito Hintaluokka VII 660 Kuntoutushoidon (ostopalvelu) ja sopeutumisvalmennuskurssien vrk-hinnat sisältävät KTY:n hallinnollisen kulun 3,70 euroa/vrk. 999 Kuntoutustutkimus ja ostopalvelukurssit sekä muut yksittäiset ostopalvelut, joita ei ole hintaluokiteltu Hinta on palvelujentuottajien laskuttama hinta lisättynä KTY:n hallinnollisella kululla 3,80 euroa/vrk. IV Muuta Geriatrian yksikkö Etäkonsultaatiot Erikoislääkärin konsultaatiopäivät 858 euroa/6-7 tuntia tai 156 euroa/tunti. Hinta sisältää konsultaatiopaikassa tehdyt työtunnit. Matkakustannukset laskutetaan erikseen VES:n mukaan (oman auton käyttö). Konsultaatioaikoja ja -paikkoja järjestetään siten, että matkakustannukset muodostuisivat mahdollisimman pieniksi. Asiantuntijatehtävät (koulutus, vanhustyön suunnittelu) sopimuksen mukaan. Ravitsemussuunnittelu 85 Seurantakäynti ravitsemusterapeutilla Ensikäynti ravitsemusterapeutilla Erittäin vaativa käynti ravitsemusterapeutilla

28 OYS, Kuntoutus NEUROLOGIA Yhteyshenkilöt: Ylilääkäri, professori Matti Hillbom (08) Ylihoitaja Tuula Ervelius (08) Os.ylil. (hall.) Kyösti Sotaniemi (08) Klinikkasihteeri Mirja Kouvala (08) Avohoito 1 Yksinkertainen seurantakäynti (ei tutkimuksia) Peruskäynti/yksinkertainen ensikäynti (ei tutkimuksia) Aikaavievä peruskäynti/ensikäynti. 237 Muu käynti, jolla yksinkertaisia tutkimuksia, ohjaus/neuvonta 4 Erityistaso (sisältää tutkimuksia)* Erityistaso (sisältää tutkimuksia)* Erityistaso (sisältää tutkimuksia) * Laaja erityistaso, kalliit/vaativat tutkimukset * Laaja eritystaso, kalliit/vaativat tutkimukset* Laaja erityistaso, poikkeuksellisen kalliit/vaativat tutkimukset* Käynnin korvaava puhelin- tai asiakirjakonsultaatio, tavallinen Käynnin korvaava puhelin-, asiakirjakonsultaatio, vaativa Televideokonsultaatio Kuntoutusohjaajan kotikäynti: Suppea taso. Apuvälinearvio tai 93 sovitus. Kuntoutusseuranta 12 Kuntoutusohjaajan kotikäynti: Perustaso. Kuntoutus-, apuväline- sekä 324 asunnonmuutostarpeiden selvittely lausuntoineen 13 Kuntoutusohjaajan kotikäynti: Vaativa taso. Aikaa vievä selvitys, 423 yhteistyö- ja verkostokokoukset 14 Sairaanhoitajan ohjaus- ja neuvontakäynti MS-potilaan vaativa immunomodulaattorihoito * Hinta määritetään käynnin tutkimus - ja hoitokustannusten mukaan. Vuodeosastohoito Hoitopäivät 6 Hengityshalvauspotilaan kotihoito Hengityshalvauspotilaan hoito osastolla Hengityshalvauspotilaan vaativa hoito osastolla Jatkohoitopaikkaa terveyskeskukseen odottava potilas

29 OYS, Lastentaudit LAPSET JA NUORET Tulosyksikön johtaja: Ylilääkäri Päivi Tapanainen, puh. (08) Lasten ja nuorten tulosyksikössä toimii kolme erikoisalaa: lastentaudit, lastenkirurgia ja lastenneurologia. Klinikka vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen lasten ja nuorten erikoissairaanhoidosta sekä erityisvastuualueen muiden sairaanhoitopiirien tarvitsemasta hoidosta näillä aloilla. Toiminnassa pyritään avohoitopainotteisuuteen kehittämällä valmiuksia lyhytkestoiseen päiväpaikkoja tarvitsevaan hoitoon. Hoitopäivien osuus vähenee, mutta osastohoidossa olevat potilaat ovat yhä sairaampia. LASTENTAUDIT, LASTENKIRURGIA JA LASTENNEUROLOGIA Yhteyshenkilöt: Ylilääkäri Päivi Tapanainen (08) Ylihoitaja Liisa Ukkola (08) Klinikkasihteeri Aila Kokko (08) Klinikkasihteeri Rauni Mäntyniemi (08) Klinikkasihteeri Riitta Piri (08) Lastenkirurgia: Osastonylilääkäri Willy Serlo (08) Lastenneurologia: Professori, ylilääkäri Heikki Rantala (08) Avohoito 0 Laskutus sisältyy aikaisempaan poliklinikkakäyntiin 0 1 Lääkärin konsultaatio ilman muita tutkimuksia, kipsipoliklinikka 87 2 Peruskäynti, johon sisältyy yksittäisiä laboratorio- ja/tai 123 röntgentutkimuksia, mm keltaisuuden vuoksi Bilirubiinikontrolli, i.v. lääkkeen antokäynti (1 x /vrk) 3 Päivystysaikaan peruskäynti johon sisältyy yksinkertaisia laboratorioja/tai röntgentutkimuksia, i.v. lääkkeen antokäynti (2 x /vrk)

30 OYS, Lastentaudit 4 Ajanvaraus- ja päivystyskäynti, johon liittyy laboratorio- ja/tai 272 röntgentutkimuksia mm. ultraääni- ja varjoainetutkimuksia tai toisen erikoisalan konsultaatio, suonensisäiset hoidot, i.v. lääkkeen antokäynti (annostelu 3 x /vrk) Suppean erikoisalan käynti. Kasvuhormonihoidon alkuohjaus. 5 Poliklinikkakäynti, johon liittyy vaativia laboratorio-, isotooppi-, 379 ultraääni- ja/tai rasitustutkimuksia mm. sydämen takia tutkimuksissa olevat, EEG- ja kromosomitutkimus ja diabeetikon silmänpohjakuvaus ja vuosikontrollikäynti. Neuro-ortopedinen poliklinikka. Päivystyspoliklinikkakäynti, johon liittyy Nml-nesteytyshoito 6 Huuli- suulakihalkiopoliklinikka, vaativa käynti. 530 Poliklinikkakäyntiin liittyy CT-tutkimus, ruokatorven ph:n monitorointi tai muita erittäin vaativia laboratorio- ja röntgentutkimuksia. Suppea ruoka-ainealtistuskoe (1-2 ruoka-ainetta). Päivystyspoliklinikkakäynti, jossa ripulin i.v. -nestehoito 7 Poliklinikkakäyntiin liittyy kalliita kuvantamistutkimuksia mm. 922 magneettikuvaus tai muita kalliita laboratoriotutkimuksia (esim. DNAnäyte). Laaja ruoka-ainealtistuskoe. 8 Koti-, koulu- ja päiväkotikäynnit, sisältää myös matkakulut; 1 henkilö, 153 ½ päivää (lyhyt matka). 9 Koti-, koulu- ja päiväkotikäynnit, sisältää myös matkakulut; 1 henkilö, 226 kokopäivä. 10 Koti-, koulu- ja päiväkotikäynnit, sisältää myös matkakulut; henkilöä. 11 Kuntoutusohjauskäynti 1 (katso lääkinnällisen kuntoutuksen 153 vastaavat). 12 Kuntoutusohjauskäynti Kuntoutusohjauskäynti Kuntoutusohjauskäynti Lääkärin puhelinkonsultaatio ja neuvonta, joka korvaa potilaan 40 käynnin. Sairaanhoitajakäynti. 16 Potilaskonsultaatio, jossa perehdytään erittäin vaativiin 214 röntgentutkimuksiin, laboratoriotutkimuksiin ja aikaisempiin potilasasiakirjoihin. 17 Vaativa paperikonsultaatio tai sähköinen potilaskonsultaatio Lastenneurologinen etiologinen tutkimuspaketti 1, sisältää poliklinikkakäyntiä, virtsa- ja verikokeita, EEG:n 21 Lastenneurologinen etiologinen tutkimuspaketti 2, sisältää poliklinikkakäyntiä, virtsa- ja verikokeita, EEG:n, pään magneettikuvauksen 22 Lastenneurologinen etiologinen tutkimuspaketti 3, sisältää poliklinikkakäyntiä, virtsa- ja verikokeita, EEG, pään anestesiamagneettikuvauksen 23 Lastenneurologinen kehitystasotutkimuspaketti, sisältää poliklinikkakäyntiä, joissa 4 terapeuttien tutkimusaikaa 24 Lastenneurologinen monivammaisen kontrollikäynti, sisältää poliklinikkakäyntiä, joissa 6 terapeuttiaikaa ja hoitajan ohjausta 28

31 OYS, Lastentaudit 25 Lastenneurologinen monivammais-/autismitutkimukset, sisältää poliklinikkakäyntiä, joissa 10 terapeutin tutkimusaikaa ja hoitajan ohjausta lääkärin tutkimuksen ja ohjauksen lisäksi 26 Lastenneurologinen vaikeavammaisen tutkimus/kuntoutus, sisältää poliklinikkakäyntiä, jossa useiden eri erikoisalojen lääkäreiden arvioita, esim. ortopedin, silmä/korva/perinnöllisyyslääkärin konsultaatiot, 8-10 terapeuttiarviota/kuntoutusohjausta ja mahdollisia röntgenkuvauksia. 30 Keuhkofunktiokoe (esim. virtaustilavuusspirometria, 61 broncodilataatiokoe, oskillometria tai uloshengityksen NO) 31 Allergiatestaus Histamiinialtistus ja rasitusspirometria Vaativa hoitajan ohjauskäynti Ravitsemussuunnittelijan konsultaatio Allergiapotilaan siedätyshoito sisältäen etiologiset ja seurantatutkimukset Lyhytjälkihoitoinen kirurgia 801 Päiväkirurgia Tähystystutkimukset, nivelpunktio tai muu lääkkeen anto anestesiassa. 783 Vuodeosastohoito Hoitopäivät 8 Hengityshalvauspotilaan vaativa kotihoito Jatkohoitopaikkaa terveyskeskukseen odottava potilas

32 OYS, Leikkaus- ja tehohoito LEIKKAUS- JA TEHOHOITO Tulosyksikön johtaja: Ylilääkäri Kari Haukipuro, puh. (08) Vastuualueet: Anestesian vastuualue Kirurginen vastuualue (sisältää neurokirurgian) ANESTESIA Yhteyshenkilöt: Ylilääkäri, professori Seppo Alahuhta (08) Hall. apul.ylil. Hanna Rautiainen (08) Ylihoitaja Annukka Kuusiniemi (08) Avohoito, kipupoliklinikka, päivystyskerroin 1,3 0 Kipuhoitajan konsultaatio 60 1 Avohoitokäynti, sis. kipuhoitajan konsultaatiokäynti 80 3 Kontrollikäynti Konsultaatiokäynti jatkohoito-ohjeineen Vaativa konsultaatiokäynti jatkohoito-ohjeineen Kipupumppuhoidot, kipulaboratoriokäynti Laaja erityistaso 1 *) esim. perif.hermojen RF-hoito) Laaja erityistaso 2 *) Laaja erityistaso 3 *) esim. sentr hermojen RF-hoito *) Hinta määräytyy käyntikohtaisten tutkimuskustannusten mukaan 30

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2009 SISÄLLYS Hinnaston käyttäjälle.... 1 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri... 4 Asiakasmaksut.. 6 OSA I Suoritepeusteinen tuotteistus OULUN YLIOPISTOLLINEN

Lisätiedot

Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin

Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja, PPSHP Organisaatio v.2010 Organisaatiota kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2011 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO Hinnaston käyttäjälle 3 Palveluhinnasto 3 Erillislaskutus 4 Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2012 PALVELUHINNASTON 2012 MUUTOKSET 1. OYS:N LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE Synnytykset ja naistentaudit, sivu 50 Uusia hintaluokkia 1.2.2012 alkaen Hinta

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Palveluhinnasto 2014 SISÄLLYSLUETTELO Hinnaston käyttäjälle 3 Palveluhinnasto 3 Erillislaskutus 4 Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminta 4 Asiantuntijakonsultaatiot 4

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Palveluhinnasto 2014 PALVELUHINNASTOON 2014 TULLEET MUUTOKSET 1. KEHITYSVAMMAHUOLTO, S. 96 Hintaluokat vahvistettu, mutta otettu käyttöön Oberonin koodit 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien

Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien Potilasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen tekemiin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hinnaston käyttäjälle 3. Asiakasmaksut 6 OSA I 9 PPSHP OMA TUOTTEISTUS 9 OPERATIIVINEN TULOSALUE 10 MEDISIININEN TULOSALUE 25

SISÄLLYSLUETTELO. Hinnaston käyttäjälle 3. Asiakasmaksut 6 OSA I 9 PPSHP OMA TUOTTEISTUS 9 OPERATIIVINEN TULOSALUE 10 MEDISIININEN TULOSALUE 25 Palveluhinnasto SISÄLLYSLUETTELO Hinnaston käyttäjälle 3 Palveluhinnasto 3 Erillislaskutus 4 Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminta 4 Asiantuntijakonsultaatiot 4 Sähköiset konsultaatiot 4 Terveyskeskukseen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2013 PALVELUHINNASTON 2013 LISÄYKSET JA MUUTOKSET 1. OULASKANKAAN SAIRAALA Synnytykset ja naistentaudit, sivu 68 Uusia hintaluokkia 1.1.2013 alkaen

Lisätiedot

KORJAUKSET JA LISÄYKSET VUODEN 2015 PALVELUHINNASTOON

KORJAUKSET JA LISÄYKSET VUODEN 2015 PALVELUHINNASTOON Palveluhinnasto 2015 KORJAUKSET JA LISÄYKSET VUODEN 2015 PALVELUHINNASTOON 1. Visalan sairaala, s. 67 Kirjoitusvirhe; Hoitopäivät hl 44 Terveyskeskukseen siirtoa odottavan potilaan hoitopäivä, hinta 605

Lisätiedot

90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 PL 20 PL 21

90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 PL 20 PL 21 90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 HALLINTOKESKUS ARKISTO ASIAKIRJAHALLINTO HENKILÖSTÖ- JA PALKKAHALLINTO KEHITYS JA VIESTINTÄ KESKUSPOTILASTOIMISTO KKI-TOIMINTA KIRJAAMO KIRJANPITO KOULUTUSPALVELUT

Lisätiedot

Yhteistyöseminaari. Oulu

Yhteistyöseminaari. Oulu Yhteistyöseminaari Oulu 18.3.2010 Hannu Leskinen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirin johtaja, TtT Ajankohtaista shp:stä organisaatio Organisaatio v.2010 TARKASTUSLTK. Tilintarkastajat

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015

TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 Pieksämäen kaupungin perusturva Perusturvalautakunta 19.1.2015 TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 Voimaan 1.2.2015 alkaen PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN PERUSTURVA TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tammi-toukokuu 5/2009

Tammi-toukokuu 5/2009 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-toukokuu 5/29 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 Tällä sopimuksella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Tammelan kunta sopivat vuonna 2013 tuotettavien

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT N:o 7 39 Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 1. Perustiedot toimintakertomuksesta Mitä vuotta toimintakertomuksessa käsitellään 2. Perustiedot palvelujen tuottajasta

Lisätiedot

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.%

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.% Dialyysi,ostopalv Hammas-ja suurair.- Ihotaudit-ostopalvelu Keuhkosairaudet- Kirurgia-ostopalvelu Korva-,Nenä-,kurkkus- Kuntoutus-ostopalvelut Lastenpsykiatria- Lastentaudit-ostopalvelu Naistentautien-ostopalvelu

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Tammi-marraskuu 11/2010

Tammi-marraskuu 11/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-marraskuu 11/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Tammi-lokakuu 10/2010

Tammi-lokakuu 10/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-lokakuu 10/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Tammi-joulukuu 12/2010

Tammi-joulukuu 12/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-joulukuu 122010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Tammi-maaliskuu 3/2010

Tammi-maaliskuu 3/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-maaliskuu 3/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Tammi-toukokuu 5/2010

Tammi-toukokuu 5/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-toukokuu 5/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202 Erikoissairaanhoidon avo- ja päikikäyttö Erikoisala Sairaalatyyppi Potilaat Käynnit avodrgt Kustannus sisätaudit keskussairaala 2 176 7 703 4 034,75 2 376 421 sisätaudit aluesairaala 10 213 16 547 7 064,99

Lisätiedot

Tammi-marraskuu 11/2009

Tammi-marraskuu 11/2009 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-marraskuu /2009 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 30.4.2017 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Kouvolan psykiatrian poliklinikka ja Pohjois-Kymen

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana 01-12, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana AURA 2 10 SISÄTAUDIT 10 10C Sydänkeskus 6 10E Endokrinologia 5 10G Gastroenterologia 3 10H Hematologia 4 10P Päivystyssisätaudit 1 10R Reumatologia

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 487 468 17 2 0,4 30 10 Sisätaudit 13 9 3 1 7,7 10 10A Sisätautien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009 Kyselyyn vastasivat 18 sairaanhoitopiiriä sekä Kainuun maakunta - Puuttuu Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009

Lisätiedot

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014 AURA 5 7... 1 1 1 6 9 10 SISÄTAUDIT 34 58 2 5 1 1 6 6 43 70 10C Sydänkeskus 3 3 1 3.. 3. 7 6 10E Endokrinologia 5 6.... 2. 7 6 10G Gastroenterologia 3 8 1... 1 3 5 11 10H Hematologia.. 1 1... 2 1 3 10I

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2011 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jokilaakson sairaala, Jämsä Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

AESS Aistinelinten ja syöpäsairauksien ty. tyj Taina Turpeenniemi-Hujanen 7.8. 2008 esittely

AESS Aistinelinten ja syöpäsairauksien ty. tyj Taina Turpeenniemi-Hujanen 7.8. 2008 esittely AESS Aistinelinten ja syöpäsairauksien ty tyj Taina Turpeenniemi-Hujanen 7.8. 8 esittely Arvot, toiminnan kivijalat Potilas/asiakaskeskeisyys Korkea laatu (lääketiede-hoito-koettu laatu) Yhteistyökyky-

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 20.12.2017 liite nro 2 (1/7) Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas 1 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 31.8.2017 KOUVOLAN PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA JA POHJOIS-KYMEN SAIRAALA Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen

Lisätiedot

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN?

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? LL Kaisa Rajala, Palliatiivinen yksikkö, HUS Syöpäkeskus Geriatrian ja yleislääketieteen EL Palliatiivinen

Lisätiedot

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen AURA 6.. 1 7 10 SISÄTAUDIT 54 3 2 9 68 10C Sydänkeskus 4 3. 3 10 10E Endokrinologia 5.. 2 7 10G Gastroenterologia 5 1. 2 8 10H Hematologia 1 1.. 2 10I Infektiosairaudet. 1. 1 2 10K Kardiologia 15.. 4 19

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 120 117 3 0 0 27 10E Sisätautien endokrinologia 129 126 3 0 0 30 10G Sisätautien gastroenterologia 441 372 62 7 1,59 43 10H

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 5.10.2016 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Potilas- ja tulotiedot sekä käyntitiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Muutokset

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE

OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Operatiivinen osasto 22-08.01.2017 Sulku 03.07-13.08.2017 Operatiivinen osasto 21 Operatiivinen osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET Naistentautien

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 13.8.14 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi / itsenäisen ammatinharjoittajan nimi

Lisätiedot

Työsuojelu työergonomian edistäjänä PPSHP:ssa 10.6.2011

Työsuojelu työergonomian edistäjänä PPSHP:ssa 10.6.2011 Työsuojelu työergonomian edistäjänä PPSHP:ssa 10.6.2011 työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala & työsuojeluvaltuutettu Leena Rauta-aro Organisaatio 1.1.2011 n. 6 700 henkilöstöä n. 300 ammattinimikettä TULOSALUEET

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa Oulu: OKS

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Terveydenhuollon asiakasmaksut tarkistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10.2014 annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010 Potilastiedot, tulotiedot ja hoidon alkamistiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 8.11.2010 Potilastiedot, tulotiedot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Erikoislääkäriennuste 2030 Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Kasvatettujen sisäänottojen myötä lääkäreitä valmistuu enemmän 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 Statistics

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998)

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) 166 IV ASETUKSET ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) Annettu 4 päivänä syyskuuta 1998 Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hyväksytty valtuustossa 11.6.2009 SAIRAANHOITOPIIRI HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TUOTTEISTUKSEN PERIAATTEET...

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Tutkimus ja opetus sotessa

Tutkimus ja opetus sotessa Tutkimus ja opetus sotessa Palvelualuejohtaja, tutkimusjohtaja Esko Vanninen 12.5.2017 1 Tutkimus ja opetus on keskeinen osa KYSin toimintaa Perustuu terveydenhuoltolakiin ja valtion suoraan rahoitukseen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä HINNASTO JÄSENKUNNILLE JA ASIAKASMAKSUT

KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä HINNASTO JÄSENKUNNILLE JA ASIAKASMAKSUT Sivu 1/8 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä HINNASTO JÄSENKUNNILLE JA ASIAKASMAKSUT 2016 Sivu 2/8 PALVELUSUORITTEIDEN YKSIKKÖHINNAT JÄSENKUNNILLE

Lisätiedot