OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA"

Transkriptio

1 OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

2 Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen tueksi. Oppaan tarkoitus on auttaa sinua tapahtuman markkinoinnin ja tiedottamisen suunnittelussa ja toteutuksessa Tampereella. Opas sisältää paljon hyviä käytännön vinkkejä ja ohjeita tapahtuman markkinointityön tueksi. Opas on laadittu opinnäytetyönä Humanistiselle Ammattikorkeakoululle Jyväskylän kampuksen kulttuurituottajaohjelmassa. Oppaan on tilannut Tampereen kaupungin Tapahtumatoimisto. Mukana oppaan teossa on ollut myös Pirkanmaan Festivaalit ry. Antoisia lukuhetkiä! Toimittaja: Henrietta Tapio Tilaaja: Tampereen kaupungin Tapahtumatoimisto Taitto: Mari Weir Kuvat: Tampereen kaupunki Kannen kuva: Tredea Oy Julkaisuvuosi: 2013

3 Mitä on markkinointi ja tiedottaminen? Tapahtumia on monenlaisia. Olivatpa ne pieniä tai suuria, niitä lähes poikkeuksetta markkinoidaan. Lisäksi niistä tehdään monipuolista tiedottamista. Tässä oppaassa tiedottamisella tarkoitetaan tapahtumasta tehtävää virallista tiedottamista, joka kohdistetaan erilaisille tiedotusvälineille sekä viranomaisille. Tapahtuman markkinoinnilla puolestaan tarkoitetaan vapaamuotoisempaa tiedottamista, joka kohdistetaan tapahtuman kohderyhmälle ja asiakkaille.

4 KARTOITA, SUUNNITTELE JA TÄHTÄÄ KORKEALLE Markkinointisuunnitelma Hyvä markkinointisuunnitelma antaa vankan pohjan markkinoinnille. Tapahtuman koosta riippumatta suunnitelman laatiminen on tärkeää tapahtuman toimivuuden ja kehittymisen kannalta. Pienikin tapahtuma vaatii suunnitelman, jotta jokainen tapahtumaorganisaation jäsen tietää mitä tavoitteita kohti kuljetaan. Suunnitelmasta selviää käytännön toimet sekä niiden aikataulut. Alla on listattuna markkinointisuunnitelman vaiheet, jotka on hyvä käydä läpi, kirjata paperille ja tiedottaa niistä myös koko tapahtumaorganisaatiolle. Isoa tapahtumaa järjestettäessä markkinointisuunnitelmasta tehdään luonnollisesti laajempi ja yksityiskohtaisempi. Hyvä markkinointi edellyttää aina suunnitelmaa, jonka avulla markkinointia voidaan seurata, arvioida ja kehittää. MARKKINOINTISUUNNITELMA 2. STRATEGIAN LUOMINEN 6. TOTEUTUKSEN ARVIONTI 1. ALKUKARTOITUS 5. KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 4. TOIMINTAOHJEIDEN LAATIMINEN 3. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN

5 Markkinointisuunnitelman vaiheet: 1. Alkukartoitus: Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin, voidaan selvittää tapahtuman lähtötilanne: Mistä ponnistetaan liikkeelle, missä ollaan nyt, mihin ollaan menossa ja mihin halutaan mennä? Mikä on tapahtuman ydinajatus? Mikä on tapahtumaorganisaation tilanne? Entä mitä tapahtuu muualla? Voit tarkastella monia muuttuvia tekijöitä kuten esimerkiksi samalla kentällä toimivia kilpailijoita, heidän toimiaan, ajankohtia, tapahtumapaikkoja, yhteistyökumppanuuksia. Mikä on tapahtuman pääasiallinen kohderyhmä? Voit tarkastella myös tapahtuman mahdollisia asiakkaita Yksi helppo tapa on koota asiat yhteen SWOT- analyysiä hyödyntäen. SWOT-analyysiin kirjataan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. VAHVUUDET HEIKKOUDET MARKKINOINNIN SUUNNITTELU lähde: OK-osaamiskeskus UHAT MAHDOLLISUUDET 2. Alkukartoituksen jälkeen luodaan *strategia, joka tukee tapahtuma organisaation yhteistä näkemystä. * Strategia on pieni suunnitelma, jossa hahmotellaan organisaation tulevaisuuden suunta. Strategiaa ei pystytä määrittelemään tarkasti etukäteen, vaan se kehittyy ajan mittaan. Strategia ei siis ole tarkka suunnitelma, vaan markkinointisuunnitelman osa, jonka avulla määritellään yhteisen näkemyksen punainen lanka. 3. Strategian pohjalta asetetaan tavoitteet. Tavoitteiden tulee olla selkeitä ja konkreettisia. Aluksi on hyvä asettaa välitavoitteita ja lopuksi määritellä ytimekkäästi kokonaistavoite.

6 Tavoitteita asetettaessa voi pohtia seuraavia kysymyksiä: Mitä markkinoinnilla halutaan saavuttaa? Ketkä ovat markkinoinnin keskeinen kohderyhmä? Mihin markkinoinnissa erityisesti halutaan panostaa? Kuinka paljon markkinointiin voidaan sijoittaa rahaa, henkilöitä, aikaa jne? 4. Tavoitteiden asettamisen jälkeen aletaan suunnitella käytännön toimia sekä luoda toimintaohjelma, jonka mukaan edetään. Toimintaohjelman suunnittelu pitää sisällään budjetin, aikataulujen ja tiedotussuunnitelman laadinnan. Kiinnitä huomiota tarkkaan, selkeään aikatauluun, joiden pohjalta markkinoinnin toteuttaminen on sujuvaa. 5. Seuraavaksi käynnistyy tapahtuman markkinoinnin käytännön toteutus. Markkinoinnin toteutuksen aikana on tärkeää seurata kuinka asetettuja tavoitteita saavutetaan. Seurannan perusteella tapahtuman markkinointia voidaan tarvittaessa edelleen muokata ja kehittää esiin nousseita tarpeita vastaavaksi. Tässä vaiheessa on hyvä pohtia seuraavia asioita ja arvioida markkinoinnin toteutusta: Onko toivottua kohderyhmää tavoitettu odotetulla tavalla? Kirkastaako markkinointi tapahtuman ydinajatusta? Edetäänkö sovitussa aikataulussa? Ovatko kaikki tapahtumaorganisaation jäsenet sitoutuneita valittuun markkinointilinjaan?

7 Segmentointi = kohderyhmän määrittely ja rajaaminen Segmentoinnilla tarkoitetaan asiakasryhmän rajaamista sekä oman toiminnan kannalta helpoimmin lähestyttävän kohderyhmän valitsemista. Tarkkaan rajatulle kohderyhmälle on helpompaa luoda puhuttelevaa markkinointia. Erilaisia kohderyhmiä voi valita useamman ja kohdistaa kummallekin ryhmälle sopivaa markkinointia tai keskittää kaikki resurssit yhteen kohderyhmään. Esimerkiksi Lasten kulttuurifestivaalin kohderyhmäksi voidaan rajata lapset sekä heidän vanhempansa. Heille tapahtuman sisältöä, ohjelmaa ja tarjontaa on luonnollisinta markkinoida olemassa olevia kanavia pitkin. Kohderyhmän rajaamisessa voi lähteä liikkeelle seuraavien kysymysten avulla: Miksi tapahtuma tehdään ja ketä varten? Mitkä ovat pääpalvelut ja/tai tuotteet? Kenelle voin markkinoida tapahtumaa? Ketkä ovat potentiaalisia lipunostajia? Miksi juuri he ostavat lipun? Koska ja mistä he todennäköisimmin ostavat lipun? Asiaa voi lähteä pohtimaan myös oman itsensä kautta. Ostaisinko itse lipun tapahtumaan, miksi ostaisin, miksi en ostaisi? Mistä ja koska sen mieluiten ostaisin? Ensimmäisenä tapahtumavuonna ostajaryhmän määrittely voi olla haastavaa. Toisena vuonna se helpottuu, kun tapahtuman kävijöitä voidaan suoraan tarkastella ja tutkia. Havainnoinnin lisäksi erilaiset asiakas- ja kävijäkyselyt ovat hyvä tapa saada lisää tietoa asiakkaista.

8 Tiedottaminen jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen. Tiedottaminen tarkoittaa tiedon välittämistä organisaation sisällä sekä sen ulkopuolella. Tiedon kulkiessa hyvin organisaation sisällä kaikki sen jäsenet osaavat vastata kysymyksiin sekä neuvoa ja opastaa tapahtumaan liittyvissä asioissa. Sisäistä tiedotusta voi hoitaa esimerkiksi sähköpostitse, tekstiviesteillä, keskustelufoorumeilla, tiedotetaululla, infokirjeellä tai esimerkiksi kahvipöytäkeskusteluissa. Suuren tapahtuman kohdalla kaikki organisaation jäsenet ovat harvoin saman pöydän ääressä, jolloin tiedottamisen tulisi olla pääosin kirjallista. KARTOITA, SUUNNITTELE JA AIKATAULUTA Tiedotussuunnitelmaa tehdessä on hyvä pitää mielessä seuraavat kysymykset: Mitä? Kenelle? Milloin? Kuka? Mitkä ovat tiedottamisen tavoitteet? Suunnitelma on hyvä olla olemassa, sillä se helpottaa huomattavasti itse tiedottamisen toteutustyötä, eivätkä keskeiset asiat pääse matkan varrella unohtumaan. Tiedottamisessa aikataulujen noudattaminen on avainasemassa. Tiedotteet on hyvä lähettää tarpeeksi ajoissa. Ota selvää valitsemistasi tiedotuskanavista ja siitä kenelle tiedote osoitetaan. Pohdi milloin tiedote on hyvä lähettää. Hyvän perustiedotteen malli Tiedotteen alkuun tulee merkitä päivämäärä, tiedotteen lähettäjä ja milloin tiedotteen saa julkaista. Tiedotteen ollessa valmis julkaistavaksi heti, voi kirjoittaa ainoastaan tekstin julkaisuvapaa. Merkitse tiedotteen vasempaan ylälaitaan päivämäärä ja organisaation nimi, oikeaan ylälaitaan julkaisuvapaa/vapaa julkaistavaksi ja päivämäärä. Tärkein osa tiedotetta on otsikko, sillä sen perusteella tiedote päätetään lukea tai jättää lukematta. Ensimmäisessä varsinaisessa tekstikappaleessa tarkennetaan otsikon tietoja ja täydennetään kaikki siitä puuttuva, olennainen tieto. Toisessa kappaleessa kerrotaan seuraavaksi tärkein asia. Seuraavassa osiossa voi kirjoittaa yksityiskohdista ja taustoista. Kannattaa pohtia onko lukijan kannalta olennaista tietää vastaukset myös kysymyksiin: kuka, mitä, miksi. Loppuun merkitään tiedotteen kirjoittaja ja se, mistä saa lisätietoja. Tähän kohtaan voi lisätä puhelinnumeron, sähköpostin, organisaation osoitteen ja linkit nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan.

9 Hyvä tiedote on aina huomiota herättävä, lyhyt ja ytimekäs. Sen tulee mahtua yhdelle A4-arkille. Sähköisen uutiskirjeen malli Erilaisia mainoksia ja uutiskirjeitä lähetetään paljon ja ne ovat usein luonteva osa tapahtuman tiedottamista. Uutiskirjeen otsikon tulee olla tarpeeksi mielenkiintoinen, jotta vastaanottaja haluaa avata sen. Hyvä otsikko ei tyrkytä, ei sisällä sanaleikkejä tai arvoituksia, vaan on selkeä, henkilökohtainen ja mielenkiintoinen. Henkilökohtainen viesti herättää vastaanottajan kiinnostuksen, vetoaa lukijan kiinnostuksen kohteisiin, asuinpaikkaan tai muuhun tärkeään asiaan. Uutiskirje ei saa olla liian hyökkäävä, vaan sen tulee keskittyä nostamaan esille hyötyjä, joita siitä on lukijalle. Uutiskirjettä varten yhteystietoja voi kerätä asiakkailta esimerkiksi asiakaskyselyn yhteydessä. Tämän li säksi asiakasrekisteriä voi kasvattaa esimerkiksi lisäämällä sosiaalisen median si vuille tai omille nettisivuille kohdan, josta voi tilata uutiskirjeen. TIEDOTUKSEN SUUNNITTELU Asiakasrekisterin keräämistä ja tallentamista koskevat lainalaisuudet löytyvät henkilötietolaista, johon voit tutustua osoitteessa: Hyvä muistaa uutiskirjettä laatiessa: Kohdista kirje. Voit aloittaa esimerkiksi: Hei hyvän ruuan ja kulttuurin ystävä tai Arvoisa teatterista kiinnostunut henkilö. Kirjeen tulee olla markkinointihenkinen, mutta samalla johdonmukaisesti ja asiallisesti kirjoitettu. Käytä teitittelyä tai sinuttelua, olennaista on pitää sama tyyli läpi viestin. Muista merkitä yhteystiedot selkeästi. Voit luvata lisäedun nopeille vastaajille, jos uutiskirjeeseen toivotaan vastausta. Uutiskirjeeseen kannattaa liittää kuvia. Ne elävöittävät viestiä. Vältä kuitenkin tekemästä uutiskirjeestä liian pitkää. Lisää kirjeeseen ohjeistus miten lukija voi halutessaan lopettaa uutiskirjeen tilaamisen. Erilaisia uutiskirjeen malleja on ladattavissa osoitteesta: /office.microsoft.com/fi-fi/templates/results.aspx?qu=uutiskirje&ex=2&av=all

10 MAINONNAN TOTEUTTAMINEN ROHKEASTI, RAUTAISESTI,ROCKISTI JA ASENTEELLA. Mainonnalla tarkoitetaan maksettua, yleensä suurelle kohderyhmälle kohdistettua tavoitteellista tiedottamista. Mainonnan tarkoitus on erottua positiivisella, mieleenpainuvalla tavalla kilpailijoista, tavoittaa asiakkaat sekä herättää kiinnostusta tapahtumaa kohtaan. Mainonnan suunnitteluun kannattaa paneutua huolella. Mainonnan tuottaessa haasteita, voi kääntyä mainostoimistojen puoleen ja pyytää apua ja näkemystä alan ammattilaisilta. Lehtimainonta - houkuttele aamupalapöydissä, kahviloissa ja taukohuoneissa. Lehtimainonta on suosittu tapa ilmoittaa tapahtumista. Lehdet ovat nopea media, jonne ilmoituksen voi parhaimmillaan saada jo seuraavaksi päiväksi. Viestin sisältöön ja ulkonäköön kannattaa panostaa. Ilmoituksen hintaan vaikuttaa muun muassa ilmoituksen koko, siinä käytetyt värit, ilmoitusluokka, ilmoitussivu ja julkaisupäivä. Kaupunki- ja paikallislehdet Erilaisia lehtiä kiinnostavat eri asiat ja tiedotteet kannattaa kirjoittaa sen mukaisesti. Kaupunkilehtiä ja paikallislehtiä kiinnostavat vahvasti paikalliset asiat sekä uutiset. Lehdille suunnatut tiedotteet on hyvä kirjoittaa valmiiksi uutisen muotoon. Paikallislehdet poimivat ajoittain juttuja myös valtakunnallisista lehdistä. Jos haluat jutun paikallislehteen, se kannattaa laatia ja lähettää itse, jotta saat haluamasi näkökulman lehden juttuun. Lehdille kannattaa tarjota valmiita kuvia, sillä ne herättävät enemmän mielenkiintoa juttua kohtaan. Sanomalehdet Sanomalehtiä kiinnostaa myös paikallisuus, mutta kannattaa huomioida, että usein kyseessä on laajempi levikkinen lehti. Tapahtumaorganisaation tulee olla selvillä sanomalehden jakelualueesta ja oikeasta kontaktihenkilöstä lehden oikealla osastolla (esimerkiksi kulttuuri, urheilu ja niin edelleen). Aikakauslehdet Sanomalehtien ja ilmaisjakelulehtien lisäksi myös aikakauslehteen voi lähettää tiedotteen tai maksaa mainoksesta lehdessä. Aikakauslehti on sanomalehteä hitaampi media, sillä lehdet ilmestyvät harvemmin. Aikakauslehdissä on laadukkaampi painojälki kuin sanomalehdissä ja niissä julkaistut jutut eivät vanhene niin nopeasti. Niitä luetaan paljon myös hotelleissa, busseissa, kahviloissa, kampaamoissa ja terveyskeskuksissa.

11 Aikakauslehden mainos on helppo suunnata tietylle ryhmälle valitsemalla kohderyhmän suosima alan lehti. Kannattaa myös tarkistaa onko aikakauslehdellä sähköistä keikka/tapahtumaka- lenteria, jonne omasta tapahtumasta voisi ilmoittaa. Suositut lehdet Tampereella Tampereella mm. Aamulehti ja Tamperelainen tarjoavat hyvät mahdollisuudet kattavalle lehtimainonnalle. Aamulehteen on helppo jättää ilmoitus nettisivujen kautta. Sieltä löytyvät selkeät ohjeet ilmoituksen jättämiseen sekä hinnasto. www2.aamulehti.fi/ilmoittaminen Tamperelaiseen voi lähettää uutisvinkkejä tai tehdä oman uutisen. Omaa tapahtumaa kannattaa miettiä näiden molempien kannalta ja käydä netissä tutustumassa lisää asiaan. Läpi menneitä uutisjuttuja on hyvä selailla ja ottaa niistä vinkkejä. Tamperelaisen uutisista löytyy myös Rock City osio, josta näkee Tampereella järjestettävät keikat. Molemmilla lehdillä on myös tapahtumakalenteri, jonne voi jättää ilmaiseksi ilmoituksen tapahtumasta. Aiheesta lisää kohdassa ilmaiset tiedotusvälineet. MAINONTA JA MEDIOILLE TIEDOTTAMINEN Tampereen ja sen lähiseudun muita keskeisiä sanoma- ja ilmaisjakelulehtiä: Akaan Seutu, City, Hervannan sanomat, Ideapark Uutiset, Kangasalan sanomat, Lempäälän-Vesilahden Sanomat, Metropoli, Moro, Suur-Tampere, Sydän-Hämeen lehti, Voima, Ylöjärven Uutiset,

12 Radio- ja tv-mainonta kerro se äänin ja kuvin. Radioita on kahdenlaisia: pienempiä paikallisradioita ja suurempia valtakunnallisia radioita. Suuri osa radioista on paikallisradioita, jotka toimivat vain tietyllä kuuluvuusalueella. Radioilmoituksen tulee olla selkeä ja erottuva. Radiomainoksissa käytetään usein tehokeinoina huumoria tai musiikkia, joiden tarkoituksena on jäädä kuulijan mieleen. Tärkeää on myös toisto, mainosta tulee esittää tarpeeksi usein. Radioiden kanssa toimiessa nopeus ja ajankohtaisuus ovat valttia. Paikallisradiota voi lähestyä lyhyellä ja ytimekkäällä tiedotteella, jossa on selkeät yhteystiedot. Toimitusta kiinnostaa pääsääntöisesti aseman kuuluvuusalueellaan tapahtuvat asiat. On hyvä muistaa, että tiedotteen tulee koskettaa teemallaan useampaa kuin muutamaa ihmistä tai tiettyä ihmisryhmää. Kaupallista valtakunnallista radiota kiinnostavat aiheet, jotka liittyvät ihmisten arkielämään. Tiedon tulee olla tavallista ihmistä koskevaa. Radiolle voi tarjota myös valmista äänimateriaalia. Valtakunnallisille radioille voi tiedottaa mihin aikaan tahansa, mutta paikallisradiot eivät päivystä ympäri vuorokauden. Tiedotustilaisuutta järjestettäessä tulee ottaa huomioon toimittajien työajat, usein paras aika järjestää tiedotustilaisuus on työajalla, arkipäivänä. Televisiolle tiedotettaessa jutun tulee olla huomattavasti isompi ja kiinnostavampi. Uutisten loppukevennykseen on mahdollisuus päästä kiinnostavalla, pienemmälläkin jutulla ja hyvin suunnitellulla materiaalilla. Tärkeintä on huomiota herättävä ja erikoinen juttu. Televisiolle ei yleensä riitä pelkkä tiedote. Heille on hyvä tarjota kuvausmahdollisuutta ja valmiita haastateltavia. Kuvausasioiden kanssa on hyvä olla tarkka ja huomioida, että kaikki luvat ovat kunnossa. Tiedotteen mukana kannattaa aina laittaa kuvia. Yhteistä lehdillä, radioilla ja televisiolla on se, että kaikkia medioita on helpoin lähestyä sähköpostitse. Lehtien tai television toimittajille voi soittaa myös tiedotteen lähettämisen jälkeen. Näin tiedote ei jää pelkästään toimittajan sähköpostiin. Muista kiinnittää huomiota siihen, että tiedote on suunnattu tuksessa oikealle tiedo- henkilölle.

13

14 PYSÄYTÄ JA HEHKUTA KAUPUNGIN SYDÄMMESSÄ Ulkomainonnan tarkoitus on tavoittaa kaupungissa liikkuvat ihmiset. Ulkomainontaa sijoitetaan yleensä keskustaan, torien läheisyyteen tai muihin paikkoihin, joissa liikkuu paljon ihmisiä. Ulkomainontaan kuuluvat banderollit, tapahtumailmoitustaulut, tienvarsimainokset ja muut mahdolliset katujenvarsi- ja mainostaulut. Ulkomainonta on suoraan esillä ja kaikkien nähtävillä, siksi mainoksen on hyvä olla huomiota herättävä, värikäs ja kiinnostava. Sen lisäksi mainoksen on tärkeää olla selkeä, sillä sitä katsellaan yleensä vain hetken aikaa ohikulkumatkalla. Ulkomainontaa on hyvä käyttää tapahtuman muun markkinoinnin tukivälineenä. K eskitä ja panosta ulkomarkkinointiin juuri ennen tapahtumaa. Näin saat tapahtumalle näkyvyyttä katukuvaan, herätät ihmisten mielenkiintoa, nostatat tunnelmaa sekä saat mahdollisesti viime hetken spontaanit tapahtumakävijät liikkeelle. Banderollit Tampereen kaupungilta voi varata banderollipaikkoja tapahtuman mainostamista varten. Varaaminen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan Tampereen kaupungin kiinteistötoimelle. Banderollien asennuksen ja poistamisen hoitaa Tampereen Vera Oy. Banderolli toimitetaan myös erikseen Vera Oy:lle kiinnittämistä varten. Banderolli-mainostamisen kokonaishinta on: banderollin valmistus + paikkavuokra (eri hintoja paikasta riippuen) + asennus- ja poistotyö. Tarkemmat ohjeet vapaamuotoisen hakemuksen sisällöstä, banderollipaikoista ja niiden hinnoista: banderolliohje_ja_hinnastot_2011.pdf Tapahtumailmoitustaulut Tampereella keskustan alueella on yhteensä kymmenen tapahtuman mainostamista varten tarkoitettua maksutonta tapahtumailmoitustaulua. Nämä ilmoitustaulut ovat Tampereen kaupungin sijoittamia virallisia ilmoitustauluja. Julisteita tai muita mainoksia ei ole sallittua kiinnittää muualle. Kartta ilmoitustaulujen sijainnista:

15 Abribus-mainostaulut JCDecaux Finland Oy on ulkomainosyhtiö, jonka mainostauluja löytyy ymmainostauluja on lukuisia, niitä voi nähdä esimerkiksi isoissa pyörivissä pilareissa, katujen varsilla, ostoskeskuksissa tai bussipysäkeillä. Tampereen kaupungin Tapahtumatoimisto välittää tapahtumajärjestäjille mainospaikkoja ympäri kaupunkia oleviin JCDecaux n Abribus-mainostauluihin. Tapahtumatoimisto hallinnoi tällä hetkellä kolmen taulusarjan varauksia. Kolmessa taulusarjassa on yhteensä lähes 100 kappaletta JCDecaux n Abribus -mainostaulujen B-pintoja. Kaikki taulut sijoittuvat kaupungin keskusta-alueelle. Tauluja voivat varata eri tapahtumatoimijat, jotka tuovat taulujen mainonnassa esiin esimerkiksi konsertin maksutonta, kaikille suunnattua ohjelmallista sisältöä. Varaaminen on maksutonta. Mainoksissa ei voi olla puhtaasti kaupallista sisältöä. Esimerkiksi kaupalliset sponsorien logot eivät voi olla näissä mainoksissa näkyvillä. ULKOMAINONTA Taulusarjan varaajalle kustannukseksi jää vastata mainostaulujen julisteiden ja niiden teettämisestä muodostuvista kuluista. Lisäksi varaaja toimittaa julisteet erikseen julisteiden kiinnittäjille. Taulusarjojen sähköiseen varaamisjärjestelmään löytyy linkki Tapahtumatoimiston nettisivuilta. Lisätietoja taulusarjoista ja niiden varaamisesta sekä varauksien ehdoista saa Tapahtumatoimistosta. Halutessasi voit lisäksi tutustua muihin JCDecaux- katujenvarsitauluihin osoitteessa: Medianäytöt Mainostaulujen lisäksi Tapahtumatoimistolla on medianäyttöjä, joita voi myös käyttää tapahtumien mainostamiseen. Medianäytöt ovat sähköisiä mainostauluja katujen varsilla. Tapahtumatoimistolla on tällä hetkellä sopimus kahdesta, Lempääläntiellä ja Hervannan valtaväylällä, olevasta medianäytöstä. Mainostaulut ja medianäytöt on tarkoitettu tapahtumien järjestämisestä kertomiseen eikä niissä saa näkyä kolmannen osapuolen markkinointia. Medianäyttöihin mainoksen voi tehdä itse ja lähettää sen Tapahtumatoimistoon. Vapaata tilaa kaupungin medianäytöistä voi kysyä Tapahtumatoimistosta: Lisäksi maksullisia palveluntarjoajia on medianäyttöjen osalta useita Tampereella.

16 SÄVÄYTÄ, KOHTAUTA JA JÄÄ MIELEEN Erikoismedioilla tarkoitetaan kaikkia epätavallisia medioita, jotka auttavat markkinoinnissa olematta kuitenkaan varsinaista perinteistä mainontaa. Erikoismedioiksi voidaan lukea esimerkiksi puskaradio ja sissimarkkinointi. Erikoismedioita kannattaa hyödyntää tapahtuman markkinoinnissa, sillä usein tätä kautta tuleva tieto koetaan mielekkääksi, henkilökohtaiseksi ja jopa salaperäiseksi. Erikoismediat ovat usein myös edullinen tapa markkinoida ja saada viesti leviämään nopeasti suurellekin joukolle. Puskaradio Nykypäivänä puskaradio toimii monen median tukijana. Esimerkiksi Facebookissa pääsee näkemään kaveriensa tykkäykset ja näin juttu leviää nopeasti eteenpäin. Sosiaalisessa mediassa pyörivistä aiheista puhutaan mielellään myös vapaa-ajalla. Tapahtuman markkinointia suunniteltaessa ja arvioitaessa pohditaan usein asiakkaiden ostopäätöksiä. Miksi asiakas osti lipun tapahtumaan? Mikä media onnistui tuomaan asiakkaan juuri tähän tapahtumaan? Ostopäätöksiin vaikuttavat voimakkaasti epäkaupallisesti saadut viestit tapahtumasta, kuten ystävän, tuttavan tai työ/opiskelukaverin antama suositus. Ystävien positiiviset kokemukset ja suositukset vaikuttavat ostopäätöksiin enemmän kuin mikään suunniteltu markkinointi. Kokemusperäinen tieto vakuuttaa. Muista, että tapahtuma on viesti itsessään ja jokaisen ulospäin näkyvän viestin suunnittellun tai puskaradion kautta levinneen tulee vastata tapahtuman arvoja. Sissimarkkinointi Sissimarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia epätavallisin, joskus radikaaleinkin keinoin. Sissimarkkinoinnin ydinajatus on käyttää mediaa luovasti. Yleisesti käytettyjä sissimarkkinoinnin keinoja ovat erilaiset kampanjat. Kampanjoita voidaan toteuttaa erityisesti sosiaalisessa mediassa, kadulla, ostoskeskuksissa tai yrityksen nettisivuilla. Sissimarkkinoinnin päätarkoitus on herättää huomiota ja keinot sen toteuttamiseen voivat olla melko voimakkaita, pysäyttäviä. Sissimarkkinointiin ei yleensä käytetä paljoa rahaa, vaan tarkoitus on saada suuria tuloksia pienin panoksin.

17 ERIKOISMEDIAT Esimerkkejä sissimarkkinoinnista on epätavalliset huomiota herättävät otsikot, sosiaalisessa mediassa liikkeelle laitetut pelit tai kilpailut ja kauppakeskuksissa tai kadulla esitetyt performanssit. Muista, että sissimarkkinoinnin kanssa tulee kuitenkin olla tarkkana, jotta tempaus ei loukkaa ja se noudattaa lakeja ja määräyksiä. Muun muassa kauppakeskuksissa ja kadulla järjestetyt tempaukset vaativat luvat.

18 TAVOITA, KOHTAA JA TIEDOTA Julisteet ja flyerit Julisteet ja flyerit toimivat yleensä muun markkinoinnin tukena. Niiden tarkoitus on vaikuttaa suoraan kaduilla liikkuviin ihmisiin, herättää huomiota ja mielenkiintoa. Molempien ulkoasun tulee olla erottuva ja selkeä. Julisteita suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon, että julisteen hintaan vaikuttaa painoksen määrä, julisteen koko ja käytettyjen värien määrä. Julisteiden ja flyereiden suunnitteluun ja teettämiseen kannattaa aina varata aikaa Kannattaa kysyä tarjous useammalta painota- lolta. Tarjoukset voi pyytää esimerkiksi köpostitse. säh- Esitteet Esitettä voidaan jakaa esimerkiksi markkinointikirjeen mukana. Aluksi on tärkeää päättää missä esitettä jaetaan, sillä se vaikuttaa esitteen suunnitteluun sekä painosmäärään. Erikseen jaettavaan esitteeseen tulee sisällyttää enemmän tietoa tapahtumaorganisaatiosta ja sen toiminnasta. Esitteen tulee aina olla markkinointihenkinen. Esitettä luetaan yleensä vain hetken aikaa ja siksi sisällön tulee olla napakka ja selkeä. Liikaa tekstiä tulee siis välttää.

19 SUORAMAINONTA

20 TYKKÄÄ, TWIITTAA, KUVAA JA KOMMENTOI Sosiaalinen media on vallannut tapahtumamarkkinoinnin kentän ja samalla muuttanut viestintämaailmaa radikaalisti. Jokaisen hyvän tapahtumamarkkinoijan tulee tuntea sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet. Tärkeää on olla siellä missä asiakaskin on. Ihmisillä on tarve päästä osallistumaan, jakamaan mielipiteitään ja keskustelemaan. Olennaista sosiaalisen median käytössä on juuri vuorovaikutus. Sosiaalisen median käytetyimpiä kanavia ovat Facebook, Twitter ja Youtube sekä erilaiset blogit. Palvelut kehittyvät jatkuvasti ja siksi niihin liittyviä muutoksia, päivityksiä ja rakenteita kannattaa seurata aktiivisesti. Jokaisella sosiaalisella medialla on omat erikoispiirteensä ja säännönmukaisuutensa joita tulee noudattaa. Näiden oppimisen ja sisäistämisen jälkeen sosiaalisella medialla on tapahtumaa markkinoivalle paljon annettavaa. Facebook Facebookin toiminta perustuu käyttäjien väliseen vuorovaikutukseen, jonka pohjana on sosiaalisten suhteiden luonti ja ylläpitäminen. Facebookissa kommunikointi on hyvin samanlaista kuin kommunikointi kasvotusten. Liikkeelle ei kannata lähteä tapahtuman myynnin näkökulmasta, vaan tarkoitus on saada luotua positiivisia tuntemuksia ja kerättyä tapahtumalle seuraajia. Seuraajien avulla saadaan uusia seuraajia ja edelleen uusia seuraajia. Facebookin käyttö alkaa oman henkilökohtaisen profiilin luomisesta. Profiilin luonti tapahtuu Facebookin etusivulta. Oman profiilin luomisen jälkeen päästään luomaan tapahtuman Facebook-sivu. Tapahtumalle voi luoda oman sivun, kun olet kirjautuneena sisään. Sivun luomisen jälkeen sen käyttö kannattaa aloittaa julkaisemalla sivulla postauksia eli lyhyitä kirjoituksia tapahtumaan liittyen. Kirjoituksiin voidaan liittää myös kuvia ja videoita. Tarkoituksena on siis saada sivuille sisältöä, joita sivun seuraajat voivat lukea tai katsella. Muista, että ilmituksia voi tehdä jo tapahtuman valmisteluvaiheesta alkaen ja jatkaa niitä aina purkuun ja loppufiilistelyyn asti. Tämä tekee tapahtumasta mielenkiintoisen kokonaisuuden, jossa mayleisön on helppo elää tapahtumukana.

21 ILMAISET VIESTINÄKANAVAT

22

23 Sisällön luomisen jälkeen voidaan kutsua kavereita tykkäämään tapahtumasivusta. Aina kun siitä tykätään, se näkyy tykkääjän omassa profiilissa hänen kavereilleen. Lisäksi tykkääjä näkee kaikki tapahtumasivulla tehdyt julkaisut, ja tykkääjä voi myös kirjoittaa ja julkaista sivulla. Kaikki oman sivun julkaisut voidaan tarvittaessa poistaa jos sinne päätyy jotakin asiatonta. Tarkista aina oman julkaisun sisältö pariin otteeseen, ettet va- hingossa julkaise tekstiä, joka voidaan helposti ymmärtää jan toimesta lukiväärin. Tunnettuutta ja positiivista julkisuutta voi ansaita olemalla aktiivinen keskustelupalstoilla varmistaen positiivisen näkyvyyden. Sivuille ilmestyneisiin kommentteihin vastaaminen on tärkeää. Yksi tehokkaimmista keinoista levittää tietoa omasta tapahtumasivustaan on järjestää kilpailu tai kysely tapahtuman sivulla. Voit muun muassa rakentaa poll-kyselyn, jonka avulla voit kerätä tietoa esimerkiksi siitä, mistä kävijät ovat saaneet tietää tapahtumasta yms. Kyselyyn vastanneiden kesken voidaan sitten arpoa palkintoja. Kilpailun järjestämisen jälkeen on kuitenkin hyvä pysähtyä miettimään, kuinka tykkääjän saa pysymään seuraajana myös kilpailun päätyttyä. Toinen tehokas tapa levittää sanomaa omasta tapahtumasta on luoda Facebookkiin tapahtuma. Tapahtuman luominen tapahtuu menemällä kohtaan tapahtumat. Tapahtumaan tulee merkitä tapahtuman nimi, tiedot eli kuvaus tapahtumasta sekä missä ja milloin tapahtuma järjestetään. Samalla pääsee myös päättämään tapahtuman yksityisyydestä. Yleisötapahtumaa järjestettäessä tapahtuma kannattaa olla julkinen, jotta kaikki pääsevät osallistumaan ja näkemään tapahtuman. Tapahtuman seinällä voidaan julkaista kirjoituksia tapahtuman etenemisestä, kommentteja, kuvia ja videoita. Facebook-tapahtuman luomisen tarkoitus on kertoa olennaisia asioita tapahtumasta ja sen sisällöstä. Samalla se antaa kuvaa siitä, kuinka moni tapahtuman tykkääjistä aikoo osallistua. Tapahtumaan voi ja kannattaa kutsua omia Facebook-kavereita. Tapahtumaa luodessa kannattaa laittaa rasti kohtaan, jossa antaa myös kavereilleen luvan kutsua omia kavereitaan mukaan. Lisäksi tapahtuman voi jakaa omassa profiilissaan kohdasta jaa (omalla seinällä).

24 Facebookissa mainonta on pääasiallisesti ilmaista, mutta lisää näkyvyyttä voidaan myös ostaa. Rahallisten palveluiden kautta voidaan varmistaa, että oma sivu tai tapahtuma saa enemmän näkyvyyttä. Lisää tietoa palveluiden hinnoista ja Facebook mainonnasta saa osoitteesta: https://www.facebook.com/advertising/faq Twitter Twitterin käyttö aloitetaan luomalla käyttäjätili. Twitter on mikroblogipalvelu, jonne ei voida kirjoittaa kovin pitkiä juttuja, käytössäsi on vain 140 merkkiä per twiittaus (julkaisu). Twiittaus voi esimerkiksi antaa esimakua tapahtuman esiintyjistä tyyliin: Tässä bändin X uusi video antamaan esimakua tulevasta! Bändi X esiintyy tapahtumassa perjantaina (päivämäärä).. Tekstin jatkeeksi voi laittaa linkin videoon. Tilin luomisen jälkeen Twitterin käyttö jatkuu seurattavien etsimisellä. Seurata voi ystäviä, bändejä, tapahtumia sekä erilaisia yrityksiä. Seurattavia voi etsiä haku-toiminnon avulla tai selaamalla erilaisia luokkia. Twitter myös tarjoaa esimerkkejä seurattaviksi. Seuraamalla muita on tarkoitus saada muut seuraamaan omaa profiilia. Alussa omaa profiilia kannattaa täyttää ahkerasti twiittaamalla (eli kirjoittamalla tai linkittämällä jotakin) sinne aiheista, jotka kiinnostavat. Twitterissä on hyvä jakaa esimerkiksi linkkivinkkejä, sillä omaa tekstiä ei mahdu paljon. Palvelussa voi myös osallistua kommentoimalla muiden linkkejä tai twiittauksia. Vuorovaikutus on tärkeää myös Twitterissä. Käyttäjät, jotka seuraavat toisiaan voivat lähettää yksityisiä viestejä keskenään. Yksityisten viestien mitta on sama, maksimissaan 140 merkkiä. Omaan Twitter-tiliin voi luoda erilaisia listoja. Listoja luodaan halutulla tavalla esimerkiksi jakamalla seurattavat listoihin kuten musiikki, tapahtumat, näyttelyt, kaupungit, urheiluseurat ja niin edelleen. YouTube ja Googlen palvelut YouTube on palvelu, jonne voi lisätä erilaisia videoita. Tulevasta tapahtumasta voi tehdä esimerkiksi esittelyvideon, joka antaa esimakua tulevasta tai kuvata videon itse tapahtuman aikana ja julkaista sen YouTubessa. Linkkiä videosta voi sitten levittää Facebookissa ja Twitterissä.

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita.

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita. Facebook-pikaopas Mikä Facebook on? Facebook on internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka avulla sen käyttäjät voivat olla yhteydessä ystäviinsä ja sukulaisiinsa, jakaa kuvia ja videoita sekä liittyä

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille Viikon tavoitteet Kansainvälisellä World Green Building Weekillä haluamme kiinnittää huomion kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Ainejärjestöjen tiedotus ja viestintä Ainejärjestö yhdistää opiskelijoita ja välittää tietoa eri suuntiin. Sen kautta opiskelijat saavat tärkeää tietoa ja ainejärjestö

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Näin teet oman tilin!

Näin teet oman tilin! Twitter Näin teet oman tilin! Mene osoitteeseen https://twitter.com/, missä uuden tilin luominen alkaa syöttämällä oma nimi, sähköpostiosoite (Tili pitää vahvistaa eli olemassa oleva osoite) sekä salasana.

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Miten kirjoitan tiedotteen? Liina Pylvänäinen Viestintätoimisto Lillukanvarsi

Miten kirjoitan tiedotteen? Liina Pylvänäinen Viestintätoimisto Lillukanvarsi Miten kirjoitan tiedotteen? 15.2.2017 Liina Pylvänäinen Viestintätoimisto Lillukanvarsi Syitä kirjoittaa tiedote Meillä on tapahtuma, johon haluamme osallistujia Haluamme näkyvyyttä itsellemme tai asiallemme

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 9.9.2015 Copyright 2015 Esipuhe Tämä käsikirja on tehty videotuotantojen ostajalle, jotta ostaja saisi itselleen juuri sitä mitä haluaa:

Lisätiedot

Viestinnän työkalut ja Best practices

Viestinnän työkalut ja Best practices Viestinnän työkalut ja Best practices ISYY:n ainejärjestökoulutus 11.2. Joensuu klo 13 15 (E102) 12.2. Kuopio klo 15 17 (S32) Esittelykierros - Mistä ainejärjestöstä/kerhosta tulet? Missä tehtävässä/roolissa

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle?

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? SOME-INFO 16.11.2015 Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? TOIVEET PÄIVÄN TILAISUUDESTA! Maaseutukuriirin SOME-kyselyyn tuli yhteensä 20 vastausta. Kaikilla vastanneilla organisaatiolla

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä Oikeusministeriö teknisen kehittämisen koordinointi kaikki demokratiapalvelut www.demokratia.fi Opetus-

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Pankki- ja vakuuttaminen Autonvuokraus Mitä verkossa ympärillämme tapahtuu

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin!

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! PUTIIKKIVIIKOT.fi taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! kaikkien pitää ymmärtää suurempi kuva. nyt tehdään yhdessä, toistaan tukien, ei siis vain oman navan kautta omaa etua ajatellen

Lisätiedot

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Kunnanjohtajana somessa Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tausta Virkaura kunnallishallinnossa Kuntien keskushallinnon tehtävissä 80 luvulta saakka Jämsän hallintojohtajana 2001-2012

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Monikanavaista markkinointiviestintää

Monikanavaista markkinointiviestintää Monikanavaista markkinointiviestintää Lorem ipsum Monikanavaista markkinointiviestintää Lorem ipsum Monikanavaista markkinointiviestintää Lorem ipsum Hyvä FB-päivitys? Sisällöltään vaihteleva jokainen

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Tiedote on osa tiedotussuunnitelmaa

Tiedote on osa tiedotussuunnitelmaa Tiedote on osa tiedotussuunnitelmaa 1. Tiedote ja tiedotussuunnitelma 2. Vinkkejä tapahtumatiedotukseen sosiaalisessa mediassa 1. Tiedote ja tiedotussuunnitelma Hyvä tiedote on kohderyhmäänsä kiinnostava

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Twitter-yhteisöpalvelu ja sen käyttäminen

Twitter-yhteisöpalvelu ja sen käyttäminen Twitter-yhteisöpalvelu ja sen käyttäminen Twitter on mikroblogipalvelu, eli siellä jaettavat tilapäivitykset ym. ovat lyhyitä ja ytimekkäitä kertomuksia (max. 140 merkkiä per päivitys). Twitterin tilapäivityksiä

Lisätiedot

julkaiseminen verkossa

julkaiseminen verkossa julkaiseminen verkossa SuPerin webmastereiden koulutuspäivä Viestintä-Piritta Piritta Seppälä Vuosi 2015 www.viestintapiritta.fi viestintä-pirittan piritta @piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Aloitus. Kuvaile profiilissasi lyhyesti itseäsi ja lisää myös kuva. Kuvaton profiili ja tyhjä esittelyteksti eivät erityisemmin houkuttele seuraajia.

Aloitus. Kuvaile profiilissasi lyhyesti itseäsi ja lisää myös kuva. Kuvaton profiili ja tyhjä esittelyteksti eivät erityisemmin houkuttele seuraajia. Opas Twitteriin Twitter on mikroblogipalvelu, jonka käyttäjäkunta kasvaa koko ajan. Monet uutistoimitukset seuraavat päivän aikana mitä twitterissä tapahtuu ja poimivat sieltä uutisoitavia aiheita. Palvelu

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpito

Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun viestinnän tehostaminen 2013-5-29 Materiaaleista Koulutuksen videotallenteet ja muut materiaalit ovat käytössänne osoitteessa http://akatemia.fi/fbyk-tilaajien-alue/

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry Taina Raiski Mistä kaikki alkoi? Helsingin Ekonomien vierailu Marttaliittoon syksyllä 2010 ProMartat perustettiin 13.12.2010 Perustamiskokouksessa 7 jäsentä Hallituksella

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA 2015 Painoarvot Someron kaupungin markkinointia vuonna 2015 tullaan painottamaan uusasukashankintaan sekä nykyisten yritysten kasvun tukemiseen. Markkinoinnissa digitaalisen median

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

SOME. Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa. S.E.V.I. Consulting Group Oy

SOME. Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa. S.E.V.I. Consulting Group Oy SOME Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa TIEDONLÄHDE Facebookista on tullut uusi Google: kuluttajien ensisijainen tiedonlähde on monesti sosiaalinen media Kuluttajat muodostavat mielipiteensä

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön

Facebook-sivu tehokäyttöön Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 3 Facebook-sivun maksulliset viestintäkeinot 2013-3-15 1 Mitä opit tänään Miksi käyttää maksullisia keinoja näkyvyyden hankkimiseksi Miten tehostat sivujulkaisun näkyvyyttä

Lisätiedot

Tavoita maksukykyiset ja kiinnostuneet asiakkaat kustannustehokkaasti

Tavoita maksukykyiset ja kiinnostuneet asiakkaat kustannustehokkaasti Tavoita maksukykyiset ja kiinnostuneet asiakkaat kustannustehokkaasti Paikallisuus LaplandNews on lappilainen online media, mikä tuottaa paikallista uutis- ja asiasisältöä kansainvälisesti. Tehtävämme

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

TÄYSIN UUTTA RAHOITUSTA URHEILUJOUKKUEELLESI SOSIAALISEN MEDIAN AVULLA? Kimmo Kivirauma, COO & Co-founder Helmikuu 2015

TÄYSIN UUTTA RAHOITUSTA URHEILUJOUKKUEELLESI SOSIAALISEN MEDIAN AVULLA? Kimmo Kivirauma, COO & Co-founder Helmikuu 2015 TÄYSIN UUTTA RAHOITUSTA URHEILUJOUKKUEELLESI SOSIAALISEN MEDIAN AVULLA? Kimmo Kivirauma, COO & Co-founder Helmikuu 2015 VALLITSEVIA SOSIAALISEN MEDIAN ALUSTOJA EI TEHTY SPONSOROINTIA VARTEN. FACEBOOK &

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Toimiva verkkosivusto lehdelle Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Miksi? Tavoitteet Mitä myyt? Mitä ja miten haluat asiakkaillesi

Lisätiedot

Täytä tilauslomake ja toimita se minulle, siinä kaikki! Saatte loistavaa ja positiivista näkyvyyttä.

Täytä tilauslomake ja toimita se minulle, siinä kaikki! Saatte loistavaa ja positiivista näkyvyyttä. TILAUSLOMAKE Munblogi.fi / Juha arvostelee tilaajan haluaman asian, joka voi olla esimerkiksi tuote, verkkokauppa, palvelu, yritys, auto, nettisivu tai jokin muu asia. Arvostelu kirjoitetaan aina positiiviseen

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot