HANKKEESTA LIIKETOIMINTAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKKEESTA LIIKETOIMINTAA"

Transkriptio

1 HANKKEESTA LIIKETOIMINTAA Mitä jokaisen hankeammattilaisen tulisi tietää hankkeiden kaupallistamisesta ja aineettomasta pääomasta? Julkisilta kehittämishankkeilta odotetaan jatkossa enemmän vaikuttavuutta sekä pysyviä tuloksia. Samaan aikaan hankkeita toteuttavat organisaatiot joutuvat pohtimaan keinoja rahoituspohjansa monipuolistamiseksi. Yksi ratkaisu olisi hankkeiden kaupallistaminen liiketoiminnaksi. Henkisen tai juridisen omistajuuden puuttuminen julkisessa kehittämistyössä on usein kuitenkin keskeinen syy, miksi vain harva hanke päätyy kaupallistetuksi. Selkeämpi omistajuus toisi kannustimia tulosten hyödyntämiselle sekä vähentäisi viivettä ja epäselvyyksiä. Omistajuus sitoo Kärjistetysti voi sanoa, että aineeton pääoma (intellectual property) on viime kädessä ainoa hankkeesta jäljelle jäävä asia, jolla on rahallista arvoa sen päättymisen jälkeen. Ratkaisevaa hankkeiden onnistumiselle on kuka ottaa aktiivisen omistajuuden. Tyypillisiä esimerkkejä, miten hanke voi siirtyä eteenpäin kaupallisesti: uusi palvelu tai tuote, jota hankeorganisaatio myy eteenpäin uusi yritys aineettoman pääoman siirtäminen toiselle osapuolelle hyödynnettäväksi (lisenssi, franchising, jne.) Tämä opas on laadittu erityisesti ESR- ja EAKR-rakennerahastohankkeiden näkökulmasta, mutta monet ideat ovat sovellettavissa myös muuhun hanketoimintaan, kuten tutkimushankkeisiin. Miksi eri tahojen pitäisi kiinnostua hankkeiden kaupallistamisesta? Hankeorganisaatio: Parhaimmillaan hyvät hankkeet tekevät rohkeita avauksia. Monipuolisempi rahoitus - onnistuneimmat kaupallistukset auttavat katkaisemaan hankeriippuvaisten organisaatioiden kierteen. Hanketoteuttaja: Kaupallistaminen on usein riippuvaista hanketta toteuttaneen asiantuntijan osaamisesta. Kukaan muu ei juuri pysty sitä tekemään. Kaupallistaminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia asiantuntijuuden kasvattamiselle sekä urakehitykselle. Tutkija: Hyvät kehittämishankkeet ovat edelläkävijyyden väylä soveltaa omaa osaamistaan, hankkia aineistoa, uusia tutkimuskohteita ja rahoitusta. Niitä toteuttavat organisaatiot usein hallitsevat työelämäyhteydet. Rahoittaja: Vaikka kaupallistaminen ei olekaan hankkeiden päätarkoitus, tematiikan käsittely auttaa Vinkki: Hyödynnä hankkeessa kuin hankkeessa Creative Commons -lisenssiä. Hankkeiden tuottama tieto on usein julkista ja avoimesti koko yhteiskunnan käytettävissä. Kerro se suoraan varustamalla materiaalit Creative Commons -lisenssillä. Näin asia ei jää kenellekään epäselväksi. Muista toki, että tekijänoikeudet syntyvät aina - joskin eri organisaatiossa on omat käytäntönsä asiaan liittyen. suuntaamaan ajatuksia kohti tuloksellisempia ja vaikuttavampia hankkeita.

2 HANKEMYYTINMURTAJAT - TYYPILLISIÄ VÄITTEITÄ Hanke on täysin julkista, ei sitä voi kaupallistaa Häviävän pieni osa hankkeessa syntyvästä aineettomasta pääomasta on itse asiassa julkista. Suurin osa on hiljaista tietoa ja verkostoja - jotka ovat toteuttajan yksinoikeutta. Sitä paitsi tulosten julkisuus tarkoittaa ainoastaan, ettei tiedon hyödyntämiseen saa yksinoikeutta. Edelleen, se että tieto on julkista harvoin tarkoittaa, että joku hyödyntäisi sitä. Mikä kuuluu hankkeen piiriin? Hankesuunnitelma määrittää pitkälle hankkeen piiriin kuuluvat asiat - älä siis tee itsellesi ansoja. Jos hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli, se on hankkeen tulos, jonka pitää olla dokumentoituna julkisesti esillä. Kukaan ei kuitenkaan estä hankkeesta syntyvien johdannaisten hyödyntämistä, esimerkiksi tarjoamalla niihin liittyvää liittyvää koulutusta. Olen työsuhteessa hankkeessa - eivätkö tekijänoikeudet ja voitot kuulu työnantajalle? Tekijänoikeus syntyy aina tekijälle myös työsuhteessa, kun teoskynnys ylittyy. Tarkista työsopimuksestasi, mitä se kertoo asiasta ja katso alakohtaiset käytännöt. Tilanteeseen vaikuttaa myös tilanne, missä IPR on syntynyt. Esimerkiksi mikäli sopimustutkimusta hankkeelle tekevä yliopistotutkija tekee löydöksen, yliopisto voi ottaa itselleen oikeudet, mutta tutkijalla on kuitenkin lähtökohtaisesti oikeus kohtuulliseen korvaukseen ja mahdollisuus yrittäjyyteen. Taustalla vaikuttavat myös sopimuskumppaneiden kanssa tehdyt linjaukset. Eivät hankkeet luo brändejä. Päinvastoin. Hankkeet saavat kasvot brändien kautta. Ne kertovat itsestään juuri erilaisten mielikuvien, tarinoiden, ilmeiden ja tunnusten kautta. Ne jäävät elämään, vaikka hanke loppuukin. Tarkastelussa täytyy erottaa hankkeen aikana hankkeen brändin alla tuotetut materiaalit, joiden tulisi olla lähtökohtaisesti vapaasti ja julkisesti kaikkien hyödynnettävissä. Tämä ei kuitenkaan koske brändiä itsessään - varsinkin jos sen suojaa hankkeen päätyttyä. ESIMERKKI: Palveluita kehittävät hankkeet voisivat verrata itseään franchising -yritykseen. Globaali hampurilaisyritys myy ravintolayrittäjille brändiä ja valmista konseptia, joka pitää sisällään esimerkiksi koulutuksen, toteutussuunnitelman, laadunvalvonnan ja jakelukanavat. Mitä jos hankkeen tulokset siirrettäisiin vastaavalla tavalla? HANKKEEN KAUPALLISTAMISEEN VAIKUTTAVAT ASIAT Tyypillisesti ainakin seuraavat asiat vaikuttavat hankkeen kaupallistamiseen: oman organisaation työsopimukset oman organisaation IPR-linjaukset ja suhtautuminen yritystoiminnan käynnistämiseen hankehakemus: mitä se rajaa hankkeen toiminnan ulkopuolelle, minkä osaksi hanketta hankekumppanit: mikä on heidän osuutensa syntyneestä tiedosta, mitä heidän kanssaan on sovittu ja mitkä ovat heidän IPR-käytänteensä? rahoittaja: ole avoin ja läpinäkyvä heidän suuntaansa Hiljainen tieto ja kokemukset ESIMERKKI: Eräässä hankkeessa oli alusta alkaen tahtotila kaupallistaa hankkeen toimintamalli uutena yrityksenä. Hankeorganisaation ohjeistus ei kuitenkaan taipunut henkilöstön tekemään sivutyöhön. Hanketyöntekijät siirrettiin toisen hankekumppanin palvelukseen, joka salli asian ja antoi hanketyöntekijöille palkatonta vapaata, jonka he käyttivät uuden yrityksen käynnistämiseen. Käynnistynyt yritys hyödyntää nykyään hankkeen luomaa kanavaa, brändiä ja levittää toimintamallia. Virallinen raportointi ja materiaalit Verkostot ja yhteydet

3 MIKSI YHDISTÄÄ KORKEAKOULULÄHTÖINEN TUTKIMUS JA HANKKEIDEN KAUPALLISTAMINEN? Kehittämishankkeet ja korkeakoulujen tutkijat ovat liian harvoin hyödynnetty kombinaatio, vaikka molemmat osapuolet hyötyisivät. Tutkijoille: Hyvät kehittämishankkeet tarjoavat tutkijoille edelläkävijyyttä, mielenkiintoisia tutkimushypoteeseja sekä pääsyn käsiksi tutkimusaineistoon. Kehittämishankkeet ovat valmis väylän tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, jota myös useammat ulkopuoliset rahoittajat edellyttävät. Tutkimusosaamisen siirtoon ja kaupallistamisen korkeakoulujen omat innovaatiopalvelut tarjoavat apua esimerkiksi tekijän- ja teollisuusoikeuksien osalta. Käyt heidän apuaan Hankkeille: Tutkimustiedolla voidaan vuorostaan validoida hankkeen väitteet ja tulokset. Korkeakoulun kanssa tehtävää tutkimushanketta voidaan käyttää toimintamallin kansainväliseen siirtämiseen ja kansainvälisten referenssien keräämiseen. MITEN HANKKEEN TOTEUTTAJAN TULISI HUOMIOIDA HANKKEEN AINEETON PÄÄOMA ERI VAIHEISSA? Hanke = kokeilun ja todistamisen työkalu Seuraa tästä listasta miten voit paremmin huomioida hankkeessa syntyvän aineettoman pääoman ja kaupallistamisen suunnittelusta päätökseen. Ennen hanketta Pohdi hanketta toteuttavassa organisaatiossa etukäteen onko hankkeen tavoitteena luoda kaupallistettavaa liiketoimintaa olemassa olevaan organisaatioon tai uusi yritys? Olkaa avoimia ja seikkaperäisiä sekä neuvotelkaa asiasta rahoittajan kanssa. Osoittakaa, ettei hankkeella subventoida liiketoimintaa. Onko hankeorganisaatiolla kykyä hoitaa ja hyödyntää IPR-portfoliota? Jos ei, miettikää pitäisikö hankkeessa ohjata syntyvä aineeton pääoma ulkopuolisten tahojen hyödynnettäväksi. Voitte esimerkiksi kytkeä yritykset tai yrittäjät mukaan tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen. He tuovat mukaan markkinavetoisuuden, joka ohjaa toimintaa ripein askelin. Tällöin aikaikkuna ei ehdi umpeutumaan. Lisäksi hanketta toteuttava organisaatio voi lopuksi perustaa erillisen uuden osakeyhtiön. Ennakointi mahdollisesta aineettomasta pääomasta sovittuna paperilla osapuolten kesken. Pohdi etukäteen aineettoman pääoman syntymisten paikkojen ja hetkien tunnistaminen. Huomioi aineeton pääoma eri sopimuksissa: partnerit, rahoittaja, työntekijät (sekä ostopalvelut). Vältä perinteiset hankehakemuksen ansat. Mikä kuuluu osaksi hanketta, mikä ei? Tarkastele kuka on asiakas. Palvelun loppukäyttäjät sekä ulkoiset ja sisäiset asiakkaat arvostavat eri asioita. Kenelle sinun pitää myydä mikäkin hyöty tai rahallinen arvo?

4 Osoita hankkeesi hyödyt omaehtoisen vaikuttavuuden arvioinnin kautta. Voit hyödyntää tulosten validoimisessa myös korkeakoulujen apua. Hankkeen aikana Vaikuttavuuden ja hyötyjen kuvaaminen. Kaikki hankkeet myyvät loppupeleissä hyötyjä, olit sitten kaupallistamassa sitä tai et. Virallinen hankeraportointi ei kuitenkaan kerro todellista kokonaiskuvaa. Usein omaehtoinen vaikuttavuuden ja hyötyjen kuvaaminen on välttämätöntä kaikille hankkeille. Hankkeesi on tehtävä jotakin entistä paremmin tai enemmän - tai sitten sen on tuotava tai säästettävä rahaa. Muuten se ei tarjoa mitään uutta. Jos et tiedä lukuja, pohdi mitä sinun pitäisi selvittää, jotta pystyt myymään hankkeesi tulosten merkittävyyden. Sitä kautta pystyt kuvaamaan sen rahallisen arvon ja kertomaan hankkeesi panostuotos -suhteen. Spontaani T&K: Palveluiden tutkimus- ja kehitysprosessi lähtee usein vapaamuotoisesti soljumaan eteenpäin tutkijoiden, hyödyntäjien ja muiden tahojen kesken. Takana on tähän ehdittyä epävirallisia päätöksiä, herrasmiessopimuksia ja neuvotteluita. Tutkimus onnistuu usein ilman erityistä sopimusta - yllätyksiä tulee vastaan kaupallistamisessa. Ennakoi Loppujen lopuksi kaupallisesti tärkein hyödynnettävä asia voikin olla jotain odottamatonta. Siispä älä lyö sopimusten sisältöjä lukkoon liian aikaisin. Missä vaiheessa arvoketjua hankkeen todellinen liiketoiminta-arvo syntyy? Et välttämättä tiedä asiaa ilman kokeiluja. Tuotteista. Omistajuus täsmentyy ja elää markkinoiden vetämänä. Pohdi onko tehtävä sopimuksia? Mitä voidaan soveltaa suoraan ja ottaa käyttöön? Julkaise, ole esillä Julkisesti raportoitavat tulokset, jotka selkeästi kuuluvat hankkeen piiriin, ovat osoitus hankkeen vaikuttavuudesta. Kasvata asiantuntijuuttasi. Älä käytä hankkeen vähäisiä voimavaroja uusien tiedotuskanavien järjestämiseen, vaan keskity mielenkiintoisen sisällön tuottamiseen olemassa oleviin kanaviin. Ota tarvittaessa mukaan ulkopuolinen sparraaja. Käytä apunasi jotakuta toista, joka ei ole liian syvällä tekemisessä ja arjessa. Hankkeen jälkeen Lisenssi eli käyttöoikeus voi olla monelle hankkeessa syntyneelle tulokselle paras levittämisen keino. Suutari pysykööt lestissään - hyvä tutkija on jatkossakin hyvä tutkija eikä julkinen (hanke)organisaatio ole välttämättä ketterin kaupallistaja. Sama voi päteä hankeammattilaiseen. Usein vauhtipyörä saadaan pyörimään, kun ratkaisun kehittäjät tekevät esimerkiksi lisenssisopimuksen yrityksen kanssa, joka jatkokehittää ja kaupallistaa tulosta eteenpäin. Suojaa ja rekisteröi hankkeesi aineeton pääoma, kuten erilaiset tuotemerkit. Suojaamisella tehdään hiljainen tieto näkyväksi. Se on askel kohti aktiivista omistajuutta. Suojaaminen ei tarkoita sen enempää eikä vähempää kuin kielto-oikeutta. Hyödynnä sinulle hankkeen aikana kertynyt hiljainen kokemustietosi ja verkostosi. Kukaan muu kuin sinä et pääse niihin käsiksi.

5 CASE: IKIHYVÄN MATKA KOHTI KANSAINVÄLISTÄ LIIKETOIMINTAA Päijät-Hämeessä on 2000-luvun alusta tukittu ja kehitetty diabeteksen ennaltaehkäisyä Ikihyvä-hankeperheen alla. Toimintaan on osallistunut useita kehittäjiä ja tutkijoita ympäri Etelä-Suomea. Käytännön soveltaminen oli mukana alkumetreiltä asti, mutta kaupallinen näkökulma tuli vasta myöhemmin mukaan, kertoo alusta alkaen mukana ollut Raisa Valve Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta. Diabeteksen ehkäisykokeilut aloitettiin jo vuonna 2002, kun toimintamalli suunniteltiin yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa ja kuntien terveyden- ja sairaanhoitajia sekä fysioterapeutteja koulutettiin toimintamallin käyttöön. Vaikuttavuusseuranta toi esiin tulosten erinomaisuuden. Ikihyvän ratkaisu diabeteksen ennaltaehkäisyyn, Ikihyvä -elintapaohjausmalli, oli yksinkertainen, kustannustehokas ja vaikuttava. Puolivahingossa tapahtunut kansainvälistyminen ja siitä alkanut kaupallistaminen Hankkeen matkalle mahtuu kansainvälistymiskokeilu, joka vaikutti myöhempään päätökseen kaupallistaa Ikihyvän tulokset ja suunnata ulkomaille. Eräs Suomen toiminnassa mukana ollut henkilö lähti työtehtäviin Australiaan, jossa kiinnostuttiin Ikihyvän kokemuksista. Aloitettiin Suomen ja Australian välinen tutkimushanke, jossa myös tehtiin paikallinen pilottikokeilu. Australiasta saadut tulokset olivat niin ikään erinomaisia. Mallin siirto onnistui hyvin ja Ikihyvä sai erinomaisen kansainvälisen referenssin. Myös kotimaiset asiantuntijat kiinnostuivat Päijät-Hämeen tuloksista. Syntyi tarve organisoida Ikihyvän elintapaohjausmalliin perustuvaa koulutustoimintaa, jolla ryhmänohjaajat ympäri Suomen koulutettaisiin sen käyttöönottoon. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä PHSOTEY on vuodesta 2009 lähtien kouluttanut suomalaisia asiantuntijoita Ikihyvä -elintapaohjausmallin salojen pariin palvelumyynnin kautta. Vaikka Ikihyvä on tunnettu brändi alan ammattilaisten keskuudessa, sen suojaaminen ja tuotteistaminen on vielä kesken. Minkä organisaation tulisi tehdä suojaus? Entä mikä osa kehitystyöstä kuuluu kenellekin? Ikihyvä-brändin moraalinen omistajuus on joka tapauksessa PHSOTEY:llä. Palmenia on ollut keskinen katalysaattori yhdessä muiden kumppaneiden kesken. Kaupallistuksen yhteydessä on jouduttu pohtimaan, miten pidemmälle viety liiketoiminta organisoitaisiin. On käyty perustavanlaisia keskusteluita siitä, voiko esimerkiksi kuntien perusterveydenhoidosta vastaava kuntayhtymä harjoittaa vientitoimintaa ja tehdä palvelumyyntiä ulkomaille? Onko se sen tehtävä? Ikihyvän kohdalla todennäköinen ratkaisu on perustaa uusi yritys, joka ottaa kopin elintapaohjausmallin viennistä ulkomaille. Tällöin Ikihyvää kehittäneet henkilöt voisivat esimerkiksi tulla mukaan osakaspohjalta ja Päijät-Hämeen kehittäjäorganisaatiot saisivat lisenssimaksua mallin viennistä. Kaikki voisivat kuitenkin edelleen keskittyä ydintehtäviinsä. Valinta: kohti kansainvälisiä markkinoita Ikihyvän taustatahot ovat päättäneet keskittää kaupallistamistoimet kansainvälisille markkinoille. Suomessa tehty työ diabeteksen ennaltaehkäisyssä on ollut kansainvälisesti edistyksellistä. Ikihyvällä on myös merkittäviä kansainvälisiä referenssejä. Lisäksi kansainväliset asiakkaat ovat maksukykyisempiä. Raisa kertoo, että Suomessa esimerkiksi erilaiset hankkeet ovat ostaneet meiltä palvelumyyntinä siirrettynä Ikihyvä-toimintaa. Sen hinta on kuitenkin ollut julkisilla tuilla subventoitua. Kansainvälinen toiminta vaatii erilaisen toiminta- ja ansaintalogiikan kuin kotimaa. Elintapaohjausmallin siirto ulkomaille voisi tapahtua moduuleittain. Aluksi voitaisiin tarjota nykytilan kartoituspakettia, jonka pohjalta jatketaan toimintamallin lokalisoinnilla, kouluttajien kouluttamisella, interventioiden pilotoinnilla sekä ylläpidolla. LADECin asiantuntijat ovat olleet Ikihyvän tukena kaupallistamis- ja kansainvälistymistyössä, mikä saa eritystä kiitosta.

6 Neuvot kaupallistamista harkitseville hanketoimijoille Raisa Valveella on kaikille kaupallistamista harkitseville hankkeille kolme neuvoa: Huomioi tuotteistaminen jo hankkeen alkuvaiheessa tai vähintäänkin puolessavälissä matkaa. Hyödynnä tuotteistamisessa ja kaupallistamisessa apuna ulkopuolista sparraajaa. Jos olet liian syvällä itse sisällöissä, se saattaa vaikeuttaa asioita. Et osaa riittävästi yksinkertaistaa. Ole herkkänä hankkeen sivutuotteena syntyvien spin-offien varalta. Mielenkiintoiset tulokset ja tuotteistukset saattavat syntyä yllättävinä hetkinä yllättävistä paikoista. Raisa ei usko, että hanketoiminnan vaatimus julkisuudelle estää kaupallistamista. Kuka tahansa voisi ottaa Ikihyvän palvelusalkkuunsa. Kaikki tieto on julkista. Kukaan ei kuitenkaan ole niin tehnyt eikä kuka tahansa siihen kykene. YHTEENVETO - MITÄ TÄMÄ TARKOITTAA? Hankkeet luovat usein sosiaalisia palveluinnovaatioita, joilla voi olla kaupallista vetovoimaa kotimaassa ja kansainvälisesti. Kaupallistamisen huomioiminen auttaa luomaan vaikuttavampia hankkeitta. Keskeistä onnistumiselle on aktiivinen omistajuus. Toivottavasti tämän oppaan käytännölliset neuvot auttavat sinua eteenpäin Tämän oppaan ovat laatineet Mikko Korpela ja Toni Pienonen (Business Arena Oy) SportHealthFeeling -hankkeen toimeksiannosta. Piirrokset: Jaakko Mehtälä, Kuvituskonttori Kynä & Kumi.

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Business Arena 10 ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Opas hankkeiden tuloskortin hyödyntämiseen versio 6/2014 Business Arena Hankkeiden tuloskortti on rakennerahastohankkeiden parissa toimivien

Lisätiedot

Terveysliikuntapalveluiden tuotteistaminen. SHF-hankkeen loppuseminaari

Terveysliikuntapalveluiden tuotteistaminen. SHF-hankkeen loppuseminaari Terveysliikuntapalveluiden tuotteistaminen SHF-hankkeen loppuseminaari 4.9.2014 Business Arena Oy on vuonna 2000 perustettu kehittämisen asiantuntijayritys. Tuotamme organisaatioille tietoa ja ideoita

Lisätiedot

Mittausteknologian tutkimuksen kaupallistamisen haasteellisuus

Mittausteknologian tutkimuksen kaupallistamisen haasteellisuus Mittausteknologian tutkimuksen kaupallistamisen haasteellisuus Oulu kaivoskaupungiksi 30.1.2014 Eine Pöllänen Projektiasiantuntija Cemis / KAMK Cemis (Centre for Measurement and Information Systems) on

Lisätiedot

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Satu Korhonen erikoissuunnittelija, THL / MEKA 19.5.2010 TEM työpaja / Korhonen 1 Best practice traditio ja avoin innovaatio Hyvän

Lisätiedot

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia?

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? IPR-opas Immateriaalioikeudet yliopistossa Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? Tutkimustuloksia sekä osaamista hyötykäyttöön ja liiketoiminnaksi Kiinnostaako

Lisätiedot

Terveysliikuntamallien tuotteistaminen. Isto Vanhamäki Lahden seudun kehitys LADEC Oy 8.3.2013

Terveysliikuntamallien tuotteistaminen. Isto Vanhamäki Lahden seudun kehitys LADEC Oy 8.3.2013 Terveysliikuntamallien tuotteistaminen Isto Vanhamäki Lahden seudun kehitys LADEC Oy 8.3.2013 Päijät-Hämeen liitto Paavo Nurmi keskus Helsingin kaupungin liikuntavirasto LAKES - Hankkeen hallinnoija -

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

SHF-hankkeen Ideaverstas 3.9.2014

SHF-hankkeen Ideaverstas 3.9.2014 SHF-hankkeen Ideaverstas 3.9.2014 Business Arena Oy on vuonna 2000 perustettu kehittämisen asiantuntijayritys. Tuotamme organisaatioille tietoa ja ideoita kohtaamisten kautta. Rakennamme verkostoille yhteistä

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden)

Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden) TAVOITE TÄNÄÄN Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden) Jalostamista tukevan tutkimuksen suunnittelua Pohdimme esillä olevien terveysliikuntakonseptien kautta tutkimuskentältä

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS Mistä rahoitusta Pekka Kantola Mitä on oltava kunnossa, Mikko Pesonen MISTÄ RAHOITUSTA RAHOITUS KOOSTUU MONISTA PALASISTA Oma rahoitus Raha, selkänahka, harvemmin apportti

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

Yliopisto (palvelu)innovaatioiden kehittäjänä

Yliopisto (palvelu)innovaatioiden kehittäjänä Yliopisto (palvelu)innovaatioiden kehittäjänä Turun yliopisto 11.10.2011 Antti Hautamäki Tutkimusprofessori Johtaja Agora Center Mitä innovaatiot ovat? Innovaatio on uusi hyödyllinen asia, joka on otettu

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Osallistujien näkemykset tutkimushaun kehittämiseksi ja tutkimusten vaikuttavuuden parantamiseksi

Osallistujien näkemykset tutkimushaun kehittämiseksi ja tutkimusten vaikuttavuuden parantamiseksi Osallistujien näkemykset tutkimushaun kehittämiseksi ja tutkimusten vaikuttavuuden parantamiseksi Digitaalinen liiketoiminta -tutkimustyöpaja! 29.4.2015, klo 12:00-16:30 Messukeskus Näkemykseni tutkimushaun

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Innokylä tutuksi. - Miten Innokylää voi hyödyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa?

Innokylä tutuksi. - Miten Innokylää voi hyödyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? Innokylä tutuksi - Miten Innokylää voi hyödyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? Miksi Innokylää tarvitaan? Tietoa käytäntöjen arvioinnista ja vaikuttavuudesta ei ole saatavilla. Hyvinvointi- ja terveyspalvelujärjestelmän

Lisätiedot

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen Rahoittajan puheenvuoro REPA- loppuseminaari 1.11.17 Tuomas Lehtinen Miksi Tekes oli mukana? Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta Idea: Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat

Lisätiedot

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista Aki Parviainen 7.11.2017 Business Finland 1.1.2018 alkaen Finpro ja Tekes yhdistyvät uudeksi Business Finland -organisaatioksi. Saman katon alla kaikki innovaatiotoiminnan,

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

TILAISUUDEN KOONTI. Toni Pienonen, Business Arena Oy ,

TILAISUUDEN KOONTI. Toni Pienonen, Business Arena Oy , TILAISUUDEN KOONTI Toni Pienonen, Business Arena Oy 0400 737 238, toni.pienonen@businessarena.fi 1 YLEISIÄ AJATUKSIA HANKETOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ Pienet toimipiteet ja kokeilut ovat usein vaikuttavampia

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012 PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT Hankemaailman paradokseja Jos ei ole tuotetta, ei ole mitään tuotteistettavaa Mutta jos tuote on Tuotteistaminen tarkoittaa sitä työtä, jonka tuloksena

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus:

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus: Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus: Miksi ja mihin? Nostaa osaamisen tasoa tavoitteena kansainvälinen kärki Luo edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle Valmistelee tutkimustulosten kaupallistamista Parantaa

Lisätiedot

Innovaatiopankki. Tässä dokumentissa kuvataan ensimmäisen vaiheen toimenpiteet palvelun kokonaistarpeen arvioimiseksi.

Innovaatiopankki. Tässä dokumentissa kuvataan ensimmäisen vaiheen toimenpiteet palvelun kokonaistarpeen arvioimiseksi. Innovaatiopankki Hallituksen kevään 2016 yrittäjyyspakettiin sisältyy tavoite perustaa Suomeen innovaatiopankki tehostamaan tutkimustulosten, hyödyntämättömien tai hyödynnettäväksi tarjottavien teknologioiden,

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 1 Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 2 Hyvinvointipalvelut murroksessa Kansantalouden ja yleisen varallisuuden kasvu ovat keskeisiä hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Neuvomme

Lisätiedot

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen FCG GRANT ADVISORS Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen Osaamista tarvitaan nyt jos koskaan EU ohjelmakaudella 2014 2020 suomalaisilla on kansallisella tasolla käytössä aiempaa vähemmän

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

uusi tuote tai palvelu, jossa kansainvälistä kasvupotentiaalia

uusi tuote tai palvelu, jossa kansainvälistä kasvupotentiaalia Osta innovaatioosaamista yritykseesi Pk-yrityksille ja mikroyrityksille joilla on uusi tuote tai palvelu, jossa kansainvälistä kasvupotentiaalia jotka ovat käynnistämässä innovaatiotoimintaa joilla on

Lisätiedot

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Tekijänoikeudet sopimustutkimuksessa Esityksessä esitetyt kannat ja tulkinnat perustuvat virkamiehen omaan käsitykseen ja tulkintaan Suomen oikeusjärjestelmästä Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Korkeakoulussa

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus

Lisätiedot

(Hanke)portfoliot, vaikuttavuus ja uusi hankkeiden arkitodellisuus

(Hanke)portfoliot, vaikuttavuus ja uusi hankkeiden arkitodellisuus (Hanke)portfoliot, vaikuttavuus ja uusi hankkeiden arkitodellisuus Toni Pienonen Business Arena Oy Taustalla 517 / 1 611 PDF:iä ei lueta, paras tapa luoda vaikuttavuutta on toimia. Portfolio = kokonaisuus

Lisätiedot

UEF KINO- hanke kaupallistamisen ratkaisut

UEF KINO- hanke kaupallistamisen ratkaisut Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm UEF KINO- hanke kaupallistamisen ratkaisut Mikko Juuti, PhD, liiketoiminnan kehityspäällikkö 7.6.2016 1 Itä- Suomen yliopisto 3 kampusta (Joensuu, Kuopio,

Lisätiedot

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopisto Pohjoisen veturi? Nordia-ilta 22.4.2015 Eija-Riitta Niinikoski, maakuntahallituksen jäsen, Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen kansainvälistämisen keinot, mahdollisuudet ja haasteet - KIBS-selvityksen opit

Asiantuntijapalvelujen kansainvälistämisen keinot, mahdollisuudet ja haasteet - KIBS-selvityksen opit Asiantuntijapalvelujen kansainvälistämisen keinot, mahdollisuudet ja haasteet - KIBS-selvityksen opit Tiina Tuominen, tutkimuspäällikkö BIT Tutkimuskeskus, Aalto-yliopisto Selvityksen tekijät: Marja Toivonen,

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Tervetuloa! Hankehelmet Cocktails 20.5.2014 Teerenpeli, Tampere

Tervetuloa! Hankehelmet Cocktails 20.5.2014 Teerenpeli, Tampere Tervetuloa Hankehelmet Cocktails Teerenpeli, Tampere Tuloksellista viestintää Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija ESR-koordinaatioryhmä Keski-Suomen ELY-keskus Ketkä ovat homman takana? Päättyneellä ohjelmakaudella

Lisätiedot

Ympäristömittauksen ja monitoroinnin arvoketjun tuotteistaminen

Ympäristömittauksen ja monitoroinnin arvoketjun tuotteistaminen Ympäristömittauksen ja monitoroinnin arvoketjun tuotteistaminen Leija 15.2.2008 TkT Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Esityksen sisältö Havaintoja nykytilasta Ajatuksia tulevaisuudesta Strategia Alusta

Lisätiedot

Hyvinvointi - tutkimusta ja tekoja Raisa Valve, FT, ravitsemusterapeutti Helsingin yliopisto www.helsinki.fi/palmenia

Hyvinvointi - tutkimusta ja tekoja Raisa Valve, FT, ravitsemusterapeutti Helsingin yliopisto www.helsinki.fi/palmenia Hyvinvointi - tutkimusta ja tekoja Raisa Valve, FT, ravitsemusterapeutti Helsingin yliopisto www.helsinki.fi/palmenia www.helsinki.fi/yliopisto Ikihyvää rahoittaneet tahot Euroopan sosiaalirahasto (2002-2003,

Lisätiedot

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit Yritysten ja korkeakoulujen uj kehittämiskumppanuus Maakuntakorkeakoulufoorumit Sastamala Ikaalinen 8.3.2011 29.3.2011 Asiakkuusjohtaja Esa Ala-Uotila s akkuusjohtaja Esa la Uot la etunimi.sukunimi@tamk.fi

Lisätiedot

Hyvien käytäntöjen juurtuminen

Hyvien käytäntöjen juurtuminen Hyvinvointia työstä Hyvien käytäntöjen juurtuminen Mikko Nykänen 11.12.2015 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi 2 Hyvän käytännön määritelmä Hankkeen aikana kehitetyt uudet tuotteet, palvelut, mallit,

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Ideasta innovaatioksi. Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut

Ideasta innovaatioksi. Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut Ideasta innovaatioksi Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut Esittelyä Teknologiansiirtopäällikkö ja johtava innovaatioasiantuntija, Aalto-yliopisto, 2010 IPR Specialist, Outotec Oyj, 2008

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./ Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa Maija Lönnqvist 23.9./4.10./6.10.2016 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Tekesin rahoituspäätökset

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua - aineeton pääp ääoma liiketoiminnan tukijalkana Vesi-ohjelman vuosiseminaari 22.11.2011 Sisält ltöä: 1) Immateriaalijärjestelm rjestelmä ja innovaatioprosessi

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 KUOPIO 22.3.2013 Kari Venäläinen, Tekes teknologia-asiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus OTO Golden Gavia kv-palvelun

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

Tervetuloa Innokylään

Tervetuloa Innokylään Tervetuloa Innokylään Innokylä-työpaja Hanne Savolainen 9.6.2017 1 Työpajan ohjelma PAJAN ALOITUS Pajan tavoitteet ja esittäytyminen INNOKYLÄ TUTUKSI Innokylän ja sen työkalujen esittely Mikä on Innokylä?

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO

Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO Toukokuu 2015 Hannu Mattinen, Steps Ahead Nina Hyyppä, Newborn Communications Lainaus, kopiointi ilman lupaa kielletty. Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari, Rovaniemi 7.2.2017 Albert Mäkelä, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Riikka Tähtivuori, IPR asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä tekijänoikeus

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OTM Juhani Saarinen Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky 5.9.2017 klo 10.35-11.00 Metropolia, Bulevardi 31, Helsinki juhani.saarinen@saarinenlaw.fi YRITYSKAUPPA

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy Tekesin Innovation Scout rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittämiseksi korkeakouluissa ja tutkimusorganisaatioissa (ent. KINO) 1 Hakuaika Haku aukeaa 15.8.2016

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa ja Huippuostajat ohjelmat Tampereella

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa ja Huippuostajat ohjelmat Tampereella Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa ja Huippuostajat ohjelmat Tampereella 16.4.2014, Pirkanmaan ELY -keskus Raimo Pakkanen, ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen, ohjelmapäällikkö Mitä, kenelle,

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

Tero Oinonen

Tero Oinonen Tekes ja Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelma 15.6.2011 Tero Oinonen DM 797721 Tekesin strategia DM 797721 Tekesin strategia Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Pysähdy! Nyt on syytä miettiä tämä asia uudelleen. Kiinnitä huomiosi tähän. Hienoa, jatka samaan malliin. Innokylän arviointimittari

Pysähdy! Nyt on syytä miettiä tämä asia uudelleen. Kiinnitä huomiosi tähän. Hienoa, jatka samaan malliin. Innokylän arviointimittari Innokylän arviointimittari Innokylän arviointimittari on kehittämistoiminnan itse- ja vertaisarvioinnin työkalu, jonka avulla arvioidaan kehittämisprosessia ja kehittämisen tavoitteiden saavuttamista.

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus Sanna Piiroinen 1.2.2012 Esityksen sisältö 1. Tekesin julkisen tutkimusrahoituksen uudistuksen suhde

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Kolsterin IPR-palvelupaketit kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi. Mikro- ja pk-yritysten INNOVAATIOSETELI

Kolsterin IPR-palvelupaketit kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi. Mikro- ja pk-yritysten INNOVAATIOSETELI Kolsterin IPR-palvelupaketit kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi Mikro- ja pk-yritysten INNOVAATIOSETELI Teknologiayrityksen TUTKIMUSPAKETTI - Kun harkitset innovaatiosi patentoimista - Kun haluat tietää

Lisätiedot

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Päivän ohjelmasta Projektin elinkaari Ideasta suunnitteluun Käynnistämisen haasteet Suunnitelmasta toteutukseen Palautteen

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Jouni Hynynen Keski-Suomen ELY-keskus: innovaatioasiantuntija Tuoteväylä-palvelun ensiarviointivaihe Pekka Rantala Keksintösäätiö: Liiketoiminnan kehittämispäällikkö Tuoteväylä-palvelun

Lisätiedot