Smart Chemistry Parkin toteutettavuuden arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Smart Chemistry Parkin toteutettavuuden arviointi"

Transkriptio

1 Smart Chemistry Parkin toteutettavuuden arviointi Yhteenveto

2 Yhteenveto ja suositus Näkemys toteutettavuudesta Tehtyjen selvitysten perusteella suosittelemme Smart Chemistry Park - tyyppisen puiston perustamista Alkuvaiheeseen on ilmennyt riittävää kiinnostusta yritysten puolesta Smart Chemistry Park konseptin edut Smart Chemistry Park - hankkeessa kehitteillä oleva toimintamalli edustaa uutta innovatiivista ja kustannustehokasta tapaa edistää kasvavien kiertotalouteen keskittyvien PK - yritysten toimintaa. Malli tarjoaa merkittävän kehityspolun tulevaisuuteen jonka puitteissa voidaan rakentaa kansainvälisestikin huipputasoa oleva kasvualusta alan yrityksille Suositeltu toteutusmalli Kustannustehokkaan toimintatavan rakentamiseksi kannattaa mielestämme puiston toiminta käynnistää vaiheittain Raision Teollisuuspuisto Oy:n omistamissa tiloissa Puiston yhteiset palvelut suositellaan jaettavaksi erillisen kiinteistö- ja n.k. substanssioperaattorin hoidettavaksi Seuraavaksi tulisi sitouttaa kaupungit hankkeeseen ja alkuvaiheen yritykset vuokrasopimuksin mukaantuloon 2

3 Välittömänä toimenpiteenä käynnistämishanke erillisenä projektina jossa Turku Science Park valmisteluvastuussa Hankkeen ohjausryhmä käynnistysvaiheessa, Sitra koollekutsujana Turun kaupunki Raision kaupunki Sitra Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy Turku Science Park Oy Varsinais-Suomen liitto Smart Chemistry Park -hanke Turku Science Park Oy Hankkeen valmisteluvastuu 3

4 Potentiaalisten osallistujayritysten tarpeet kustannustehokkaissa tiloissa ja yhteistyön mahdollistavissa rakenteissa Valmistelutyössä mukana olleiden Smart Chemistry Parkista kiinnostuneiden yritysten tarpeet Yritykset odottavat puistolta yhteistyömahdollisuuksien lisäksi kustannustehokkaita tiloja infra-palveluineen t&k- ja pilottituotantotoimintaan YHTEISTYÖRAKENTEET Yritykset ovat myös kiinnostuneita käyttämään yhteisiä puiston laitteita ja luomaan mekanismit jolla joustavasti mutta hallitusti voidaan käyttää toisen yksittäisen yrityksen resursseja (laitteita ja asiantuntijoita) käyttöasteen nostamiseksi INNOVAATIOSYNERGIAT Biomassojen prosessointi josta saadaan esim. uusia kemikaaleja, lääkeaineita tai polttoainetta Epäorgaanisen kemian osaamista liittyen esimerkiksi keraamisten materiaalien hallintaan Tribokemian avulla tuotteiden mekaanisten ja fysiokemiallisten ominaisuuksien parantaminen Korkealämpötila prosesseja, esimerkiksi pyrolyysin avulla tuotettua öljyä Yritykset edustavat laajasti eri kemian ja biotekniikan sovelluksia, joka rajoittaa laajemman T&K yhteistyön yksittäisten arvoketjujen ympärillä 4

5 Pilotoinnin ja pientuotannon mahdollistaminen on puiston tärkein kärki Operaattoreiden rooli pilotoinnissa - Joustavien tilojen tarjoaminen - Tarpeiden mukaisten muutostöiden tekeminen - Yhteisen laitepoolin koordinointi - Asiantuntijatukea esimerkiksi rahoituksen hankkimiseen Yritysten saamat hyödyt - Edulliset ja tarkoitukseen sopivat hallitilat (sähkö, vesi, höyry, jäteveden puhdistus) - Toisilta yrityksiltä vuokrattavissa olevat laitteet - Puiston yhteiset laitteet? Yhteisen laitteiston haasteena on yritysten erilaiset laitteistotarpeet Ainakin alkuvaiheessa laitteiston on oltava pääasiassa yritysten omaa Puistossa toimivat tahot voivat vuokrata tarpeettomaksi jääneitä laitteita toisilleen On tärkeää erottautua VTT:n tarjoamista pilotointipalveluista Palvelun tulee olla halvempi Yritykset pääsevät tekemään pilotoinnin omalla henkilökunnallaan Puisto soveltuu myös pysyvään pientuotantoon 5

6 Merkittäviä eroja yrityskohtaisissa tarpeissa -peruslaitteiden ja infran osalta merkittäviä päällekkäisiä tarpeita Yhteiset tarpeet Yrityskohtaiset tarpeet Infrastruktuuri ja -palvelut Kustannustehokkaat tilat Sähkö, vesi, kaasu, höyry Jäteveden käsittely Vaarallisten aineiden säilytys Muut tukipalvelut Omat laboratorio-, halli-, varasto- ja toimistotilat Laboratoriolaitteet ja palvelut Yhteiset analyysilaitteet Laboratorion perusvarusteet Analyysipalvelut? Yritysten omat analyysilaitteet Yritysten tarjoamat analyysipalvelut Pilotointi- ja tuotantolaitteet Yleisimmät pilotointilaitteet Liiketoimintakohtaiset pilotointija pientuotantolaitteistot Yritysten tarjoamat tuotanto/pilotointipalvelut Yhteisesti hankittavat 6

7 Yhteiseen laboratorioon liittyy avoimia kysymyksiä Yhteisen laboratorion perusvarustus ei ole kovin kallis (< 30 k ) Mahdollisuutena hankkia kaasukromatografi ( k ) tai Atomiabsorptiospektrometri (noin 200 k ) Nämä laitteet vaativat asiantuntevat ylläpitäjän pitämään huolta niiden kunnosta Yritysten tarve yhteislaboratorion käytölle vaihtelee paljon Yhteisestä laboratoriosta hyötyvät erityisesti pienet yritykset Omistusmalli kalustolle (käynnistysvaiheessa ja toiminnan laajentuessa) Laboratorion käytölle tarvitaan selkeä laskutusmalli 7

8 Puiston operoinille on tunnistettavissa kaksi erilaista roolia Tiloihin ja infraan liittyvät toiminnot ja palvelut Vuokraisäntänä toimiminen: nykyiset ja mahdollisesti uudet rakennettavat tilat huomioitava Uusien tilojen rakennuttaminen tarpeen mukaan Infrapalvelut ja kiinteistöhuolto Sama taho ei todennäköisesti ole optimaalinen hoitamaan molempia rooleja Kiinteistöoperaattori Substanssioperaattori Syvällistä toimialatuntemusta vaativat roolit Brändäys ja markkinointi (uudet yritykset ja sidosryhmät) Toiminnan kehitys (laitehankinnat, uusien tilojen hankkiminen) Laitekannan ylläpito ja operointi Asiantuntijapalvelut (REACH- ja hankerahoituksen koordinointi ja välitys) Yritysten resurssien jakamisen koordinointi (tiedotus, käyttäjäsertifioinnit, ja palvelujen hinnoittelu ja laskutus) Yliopistoyhteistyö (yhteistyö laboratoriolaitteistojen käytössä, houkuttelu akateemiseen yrittäjyyteen, yms) 8

9 Molempiin operaattorirooleihin löytyy vaihtoehtoja Mahdollisia toimijatahoja Kiinteistöoperaattori - Vuokrasopimukset yrityksille - Uudisrakennukset - Infrapalvelut - Huolto Raisionkaaren Teollisuuspuisto Turun Teknologiakiinteistöt Uusi toimija - Yhteisten laitteiden omistaminen?? Substanssioperaattori - Brändäys ja markkinointi - Laitekannan ylläpito ja operointi - Asiantuntijapalveluiden tuottaminen tai hankinnan koordinointi; esim. - REACH - Hankerahoitus - Toiminnan kehitys Osallistuja-yritysten yhteisomistettu uusi toimija Turku Science Park Turun Teknologiakiinteistöt Muu uusi toimija 9

10 Ehdotus käynnistysvaiheen rakenteeksi Vaiheittainen liikkeellelähtö lukitsematta pois houkuttelevia kehityspolkuja Mahdollisia kehityspolkuja Mahdollisesti käynnistyksen katalysaattorina SMART CHEMISTRY PARK RAISIONKAAREN TEOLLISUUSPUISTO Substanssioperaattori Kiinteistöoperaattori Substanssioperaattorin omistuspohjan mahdollinen laajentaminen Raision Kaupunki ja/tai muita Varsinais- Suomen kuntia/kaupunkeja Maakunnassa toimivia suuryrityksiä Ovi jätettävä auki uudelle kiinteistöoperaattorille Turun Teknologiakiinteistöt, tai Tai uusi perustettava yhtiö jossa muut alueen kaupungit ja kunnat saavat isomman roolin 10

11 Raisionkaaren Teollisuuspuisto pystyy vastaamaan pääosin jo nykytiloilla yritysten tilatarpeisiin Tarve nyt (1) Kapasiteetti vanhempien rakennusten kanssa MetGen Muut Tarve lähitulevaisuudessa (1) R&D Center kapasiteetti 500 m² 100 m² 450 m² 100 m² 3830 m² 350 m² 160 m² 220 m² 2680 m² 400 m² 200 m² 340 m² Toimisto Laboratorio Halli Toimisto Laboratorio Halli 1) Perustuu käytyihin keskusteluihin ja yritysten alustaviin arvioihin tilojen tarpeesta. Arvio sisältää myös keskusoperaattorin tilat. 11

12 Puiston toiminta edesauttaa yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisella rahoituksella toteutettuihin hankkeisiin Alueen kaupungit voivat edistää puiston toimintaa joko rahoittamalla kiinteistöoperaattoria tai kattamalla substanssioperaattorin kuluja Substanssioperaattori Kiinteistöoperaattori Omaa pääomaa kiinteistöinvestointeihin Turun ja Raision kaupungit Vuokraa Puistossa toteutettavat hankkeet EU Innosup Horizon EAKR Tekes Innovatiiviset kaupungit (INKA) Pilotti- ja demorahoitus ELY Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy Puistossa toimivat yritykset Sitran rooli Alkuvaiheen toiminnan kehittämisen fasilitointi 12

13 Substanssioperaattorin kahden ensimmäisen toimintavuoden kulut 300 k (sisältäen hankinnat) Lähtötaso Mahdolliset lisäinvestoinnit Tulevaisuuden kehityspolkuja Substanssioperaattorin kustannukset Henkilöstökulut k /vuosi Lisäresurssit nopeutettuun kehitykseen tilanteen mukaan Laboratorioinsinööri 60 k /vuosi Laiteinvestoinnit Laboratorion perusvarusteet 30 k (2) Kaasukromatografi 70 k investointi, 10 k /vuosi (2) Keskeisimmät pilotointilaitteet, kuten uunit 60 k (2) Yhteisiä pilotointi-laitteita 200 k (2) Hienostunut analyysi-laitteisto 100 k 2 M (2) Osallistuja-yritysten maksamat tilavuokrat Tilat 400 k /vuosi (1) Tilanteen mukaan kasvava Tilanteen mukaan kasvava 1) Perustuu arvioon tilojen neliövuokrasta tarve nyt vaihtoehto yhteensä 3860m 2 2) Lähde: käydyt keskustelut 13

14 Yritysten valmius palveluiden ostoon ja tilojen vuokraamiseen - odotusarvo on hyvin tasapainossa yritysten toiminnan nykylaajuuden kanssa Yritys Arvioitu maksuvalmius (1) k /vuosi BLN-Woods 10 Chementors 70 CrisolteQ 60 Ecomation 60 Kierto ympäristöpalvelut 70 MetGen 100 Nanol Technologies 100 Renotech 100 Separation Research 10 Yhteensä 580 Yritykset ovat valmiita maksamaan muun muassa tiloista, laitteiston käytöstä ja palveluista Oikealla rakenteella yritysten maksuvalmius riittää kattamaan kaikki puiston kustannukset Tämä vaatii useimpien potentiaalisten yritysten saamista mukaan hankkeeseen 1) Lähteet: Yrityshaastattelut, yritysten tilinpäätöstiedot, VALOR-analyysi 14

15 Toiminnan kasvattamisen vaiheistus ratkaisee rahoituspohjan - Suositeltu vaiheittainen malli auttaa riskien hallinnassa rajoittamatta toiminnan kehitystä myöhemmin Nopein ja pieniriskisin tapa käynnistää toiminta on käyttää Raision Teollisuuspuisto Oy:tä kiinteistöoperaattorina ja Turku Science Park:ia substanssioperaattorina aluksi. Ainoat lisäkustannukset nykytilaan verrattuna on suppean laboratoriokaluston hankkiminen (n. 30k), olettaen että Turku Science Park:lle jo myönnetty hankerahoitus kattaa substanssioperaattorin kulut vuoden loppuun. Mukaan lähtevät yritykset voinevat heti panostaa muut tarvittavat rahat tässä vaiheessa Mikäli mukaan lähtevät yritykset ja Turun sekä Raision kaupungit näkevät perustelluksi perustaa puistoa varten uusi substanssioperaattori-organisaatio pitää huomioida että tästä operaattorista ei ole tarkoituksenmukaista tehdä voittoa tuottavaksi yhtiöksi, jolloin puiston ulkopuolisia yksityisiä sijoittajia ei saada mukaan. Vuosibudjetti (aluksi suuruusluokka <200k ) pitää varmistaa yhtiöiden käyttömaksuilla, hankerahoituksella sekä kaupunkien tuella (esim. hankekohtaisia omarahoitus-osuuksia) Heti kun tarvitaan lisää rakentamista pitää tehdä valinta, otetaanko kiinteistöoperaattoriksi Turun Teknologiakiinteistöt Oy, vai perustetaanko uusi yhtiö, jonka omistuspohja laajennetaan muihin tahoihin (esim. Raision kaupunki). Uusi yhtiö vaatii osakepääoman (Turku, Raisio, muut?) ja velkarahoitusta perinteisiltä kiinteistösijoittajilta. Tarvittavat päätökset kiinteistö-operaattorin omistuspohjasta tulee ilmeisesti Turun ja Raision kaupunkien päätettäväksi yhdessä Toiminnan myöhempi kasvattaminen vaatii oman rahoitustarkastelun koska vaihtoehtoisia kehityspolkuja on useita 15

16 Toiminnan käynnistämisen jälkeen yrityspuistosta voidaan kehittää merkittävä kiertotalouden osaamiskeskittymä - Oikealla strategialla on rakennettavissa Suomeen merkittävä uuden tyyppinen kasvualusta korkean teknologian yritykselle ja kansainvälisestikin merkittävä, monistettava kasvualusta konsepti Uusi liiketoiminta Yritykset saavat näkyvyyttä puiston brändin kautta Tukipalvelut ja kerrytetty osaaminen klusteri-malli Uudet liiketoimintaja sovellusalueet Yritysten rahoitus Yrityskiihdyttämötoiminta Pääomasijoitusrahasto(t) Osaaminen ja houkuttelevuus onnistumisten kautta Yliopistoyhteistyö Yhteinen laitteisto yliopistojen kanssa T&K yhteistyö IPR:n kaupallistaminen Puiston perustana ovat kustannustehokkaat tilat ja yritysten välisen yhteistyön mahdollistavat rakenteet 16

17 Kansallinen merkittävyys Suomessa on useita laajoja kehittämishankkeita ja aloitteita kiertotalouden ja cleantech-otsikoiden alla Smart Chemistry Park on hanke jolla saadaan näiden sateenvarjojen alle konkreettista toimintaa Mahdollista käynnistää toiminta välittömästi ja suhteellisen pienin taloudellisin panostuksin hyödyntäen olemassa olevaa infraa Smart Chemistry Park edistää pilotointi-pullonkaulan suomalaisessa innovaatiojärjestelmässä kemian alan osalta Innovaatioiden kaupallistaminen ja uusien toimialojen/ toimijoiden syntyminen houkuttelee myös rahoittajia Merkittävä taloudellinen potentiaali ja arvonmuodostus Smart Chemistry Park voi muodostaa benchmark-tyyppisen esimerkin muille yritysvetoisesta kustannustehokkaasta innovaatioalustasta 17

Selvitys kehittämishankkeiden käynnistämisestä

Selvitys kehittämishankkeiden käynnistämisestä SIIRRETTÄVÄ JA MUUNNELTA PUURAKENNUS Selvitys kehittämishankkeiden käynnistämisestä 8.2.2011 Pekka Erkkilä SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Taustaa 3 2. Selvityksen rajaukset 3 3. Kehittämisestä kiinnostuneet

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus

Kuntien palvelukeskus SITRAN KUNTAOHJELMA Kuntien palvelukeskus Perustettava yhtiö Liiketoimintasuunnitelma 1.10.2009 Versio 1.0 Työryhmäkokous/ vaihe Versio 0.15 Työryhmäkokous 3 Versio 0.3 Työryhmäkokous 4 Versio 0.6 Työryhmäkokous

Lisätiedot

Sitra NETCENTER SELVITYS

Sitra NETCENTER SELVITYS Sivu 1 Sitra NETCENTER SELVITYS Valtakunnallinen osaamispohjaisten palvelujen kaupallistamismalli ABC Sitra NETCENTER Tekijät: Juha Melgin, it.management Heikki Saranen, it.management Kenneth Tallqvist,

Lisätiedot

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 23.6.2015 SCEC esiselvitystutkimus Linnan Kehitys Oy 23.6.2015 sivu 2 (31) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Pekka Peura Merja Pakkanen Tuukka Järvinen Alpo Kitinoja BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Biokaasun liikennekäyttö Vaasan seudulla Tiivistelmä 3 1. Tavoitteet ja tarkoitus 5 2. Biokaasun liikennekäytön

Lisätiedot

Pirkanmaan hardware- yrittäjyyden nykytila, kasvuhaasteet ja mahdolliset kehityssuunnat

Pirkanmaan hardware- yrittäjyyden nykytila, kasvuhaasteet ja mahdolliset kehityssuunnat Pirkanmaan hardware- yrittäjyyden nykytila, kasvuhaasteet ja mahdolliset kehityssuunnat Esiselvitys, kesäkuu 2013 Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen Avoin Tampere - ohjelman (2012 2018), avulla autetaan

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Loppuraportti: Mediapolis-toimintamalli

Loppuraportti: Mediapolis-toimintamalli Loppuraportti: Mediapolis-toimintamalli Mediapoliksessa 27.1.2015 Jan Kolkkinen Kehityspäällikkö Hermia Oy / Innovaatio Oy Uusi Tehdas Sisällys Johdanto... 3 Toimintamallityön vaiheet... 3 Oletuksia toimintamallin

Lisätiedot

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Oulun seudun ammattikorkeakoulun EU-hankkeet Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Nimi: Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu) Hakija:

Lisätiedot

Osaava omistaminen alueellisen kiinteistöstrategian osana

Osaava omistaminen alueellisen kiinteistöstrategian osana KIINTEISTÖN OMISTUSKETJUT Uuden tilan rakentaminen/ vanhan tilan uudistaminen tai käyttötarkoituksen muutos Välivaiheen omistaja/ rakennuttaja Rakennusliike Koy Kaupunki Muu Loppuomistaja KOy Passiivinen/

Lisätiedot

RAPORTTI 21.5.2012. SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit

RAPORTTI 21.5.2012. SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit RAPORTTI 21.5.2012 SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 TAUSTAA... 2 3 LÄHIENERGIAINVESTOINTEIHIN KANNUSTAVAT PALVELU- JA RAHOITUSMALLIT... 3 3.1 Palvelu-

Lisätiedot

Heinolaan luovan. yritystoiminnan keskus. Selvitystyön loppuraportti

Heinolaan luovan. yritystoiminnan keskus. Selvitystyön loppuraportti Heinolaan luovan yritystoiminnan keskus Selvitystyön loppuraportti 2010 Sisällysluettelo 1. Tausta, menetelmät ja prosessi...3 2. Alustava toimintamalli ja haastattelututkimus luovien alojen yrityksille...

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT TAMMIKUU 2013 0 ESIPUHE Selvityksen tavoitteena oli vertailla sitä, miten muut maat edistävät yritystensä

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

Selvitys konepajahotellin toteutettavuudesta Itä- Uudellamaalla. Matti Parkkinen Adorum Oy

Selvitys konepajahotellin toteutettavuudesta Itä- Uudellamaalla. Matti Parkkinen Adorum Oy Selvitys konepajahotellin toteutettavuudesta Itä- Uudellamaalla Matti Parkkinen Adorum Oy Matti Parkkinen, Adorum Oy STOKin julkaisusarja STOK raportti 14/2014 Tätä tekstiä saa vapaasti kopioida ja julkaista

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys

Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Matti Vaattovaara, Olli Sipilä Teknologiakatsaus 170/2004 Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Matti Vaattovaara Olli Sipilä Teknologiakatsaus

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA TOIMILUPAPÄÄTÖS

VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA TOIMILUPAPÄÄTÖS Liite 2 VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA TOIMILUPAPÄÄTÖS Päivämäärä 23.3.2006 Diaarinumero 1684 /32/2005 HAKIJAT Digita Oy (Digita) Elisa Oyj (Elisa) Telemast Nordic Oy (Telemast)

Lisätiedot

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Loppuraportti 9.12.2013 HMV Service Economy Oy i Esipuhe Etäpalvelun kotikäytön esiselvityksen tavoite oli tehdä hallinnon nykytilaa ja valmiuksia yhteen kokoava kartoitus

Lisätiedot

Innovointi ja julkinen hankinta

Innovointi ja julkinen hankinta Innovointi ja julkinen hankinta Kehityshankkeiden kilpailuttamisen juridisia kysymyksiä Tuomas Aho 12 Innovointi ja julkinen hankinta Kehityshankkeiden kilpailuttamisen juridisia kysymyksiä Tuomas Aho

Lisätiedot

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Yhteenveto työpajojen ja seminaarien aineistoista 2 Tilaajan alkusanat Paikallisten resurssien entistä parempaan hyödyntämiseen energiantuotannossa Uusiutuvien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Nykytilanteen kuvaus

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Nykytilanteen kuvaus Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Nykytilanteen kuvaus 4. Huippuosaamiskeskusten benchmarkkaustutkimus 4.1. Kansalliset huippuosaamiskeskukset 4.2. Kansainväliset huippuosaamiskeskukset 5.

Lisätiedot

Metropolialueen yrityspalveluiden ekosysteemi, Toimijat ja niiden asemointi Tapio Koivu, Laura Honkapirtti

Metropolialueen yrityspalveluiden ekosysteemi, Toimijat ja niiden asemointi Tapio Koivu, Laura Honkapirtti Helsinki, 27. 4. 2014 Metropolialueen yrityspalveluiden ekosysteemi, Toimijat ja niiden asemointi Tapio Koivu, Laura Honkapirtti Alkusanat Tämä raportti on syntynyt vuonna 2013 käynnistyneen, pääkaupunkiseudun

Lisätiedot