liite 4 PALVELUKUVAUS SIIVOUSPALVELUISTA KIRKKONUMMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "liite 4 PALVELUKUVAUS SIIVOUSPALVELUISTA KIRKKONUMMI"

Transkriptio

1 liite 4 PALVELUKUVAUS SIIVOUSPALVELUISTA KIRKKONUMMI

2 2 1. HANKINNAN KOHDE JA PALVELUN SISÄLTÖ SIIVOUSPALVELUN TAVOITTEET TILAAJAN VELVOLLISUUDET PALVELUTUOTTAJAN VELVOLLISUUDET HENKILÖKUNNAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET PALVELUHINNAN MUODOSTUMINEN YLLÄPITOSIIVOUS JAKSOSIIVOUKSET KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT SIIVOTTAVAT KOHTEET PINTOJEN JA KALUSTEIDEN PUHTAANAPITO LATTIOIDEN PUHTAANAPITO PUHTAUSPALVELUN LAATU JA LAADUNVALVONTA ASIAKASYHTEISTYÖ MAHDOLLISET SANKTIOT JA LISÄTYÖT YMPÄRISTÖN HUOMIOINTI... 13

3 3 1. HANKINNAN KOHDE JA PALVELUN SISÄLTÖ Kohdetiedot on esitetty palvelukuvauksen liitteessä 1. (Taulukko 1: kohteet, neliöt ja taajuudet, tämän kuvauksen lopussa). Siivottava kokonaispinta-ala on m 2. Ostettava palvelu sisältää palvelukuvauksen mukaisen kokonaisvaltaisen puhtaanapidon, johon kuuluvat ylläpitosiivoustyöt, jaksottaiset työt ja perussiivoukset. Lisäksi palveluun sisältyy hygieniatarvikkeiden täydennys, vaihtomattojen huolto (imurointi) ja viherkasvien huolto. Muut palvelut: Päiväkotien itse hankkimat matot imuroidaan tilauksesta sopimuksen ulkopuolella. Erillisillä tilauksilla sopimuksen ulkopuolella voidaan ostaa avustavia tehtäviä. Homesiivouksista, rakennus- ja käyttöönottosiivouksista sovitaan myös erikseen. 2. SIIVOUSPALVELUN TAVOITTEET Kirkkonummen kunnan tilat siivotaan ammattitaitoisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti rakennusten arvo säilyttäen, estäen näin pintojen ennenaikainen kuluminen. Puhtaanapidolla turvataan tiloissa työskenteleville toimiva ja miellyttävä työympäristö. Siivouspalvelujen tuottamisessa otetaan huomioon ympäristömyönteisyys ja asiakaskohteen ympäristökäytännöt. Palvelun laadun tulee vastata tilojen käyttötarkoitusta ja siellä olevan toiminnan vaatimaa puhtaus- ja hygieniatasoa. 3. TILAAJAN VELVOLLISUUDET Tilaajan velvollisuudet Tiedottaa kunnan henkilöstöä tämän sopimuksen solmimisesta ja sen keskeisestä sisällöstä yhdessä palvelutuottajan kanssa. Luovuttaa palvelutuottajan käyttöön kohteiden avaimet ja siivouksen huoltotilat. Järjestää siivoukseen tarvittavan veden, valon, lämmön, sähkön ja voimavirran sekä vastaa jätehuoltokustannuksista. Vastaa siitä, että sen työntekijät eivät käy ilman lupaa Tuottajalle tällä sopimuksella luovutetuissa huoltotiloissa, eivätkä vahingoita, eivätkä ota luvatta käyttöönsä palvelutuottajan omaisuutta

4 4 Tiedottaa palvelutuottajalle omassa toiminnassaan tapahtuvista palveluihin oleellisesti vaikuttavista muutoksista hyvissä ajoin Tilaa ja sopii erillisveloitettavat työt hyvissä ajoin Vastaa siitä, että tilat ovat siivottavassa kunnossa ja vapaana sovittuun siivousaikaan tähän palvelukuvaukseen sopimusneuvotteluissa liitettävän aikataulun mukaisesti 4. PALVELUTUOTTAJAN VELVOLLISUUDET Palvelutuottajan velvollisuudet Nimeää kohdekohtaiset siivouksen vastuuhenkilöt ja päivittää listausta muutosten mukaan, tiedottaa sijaishenkilöstön käytöstä kohteen yhteyshenkilöä. Hankkii kohdekohtaiset puhelimet (kohdekohtainen vastuuhenkilö on tavoitettava tarvittaessa puhelimitse), tuottaja vastaa niistä aiheutuvista kustannuksista. Laatii selkeät päivittäiset ja viikoittaiset siivousohjelmat siivoushenkilöstölle kuukauden (1 kk) sisällä sopimuksen alkamisesta. Työohjeet päivitetään tilanteiden muuttuessa. Toimittaa kolmen (3) kuukauden sisällä kohteen aloituksesta tilaajan henkilöstön tietoon (esim. taukotiloihin) työhuoneiden ja yhteisten tilojen siivouspäivät. o Työ- ja toimistotilojen siivousohjelmassa tulee joustaa, mikäli suunniteltuna siivouspäivänä ei päästä tiloja siivoamaan, siivotaan tila esim. seuraavana käyntipäivänä. Toimittaa tilaajalle jakso- ja vuosisiivouksista suunnitelman viimeistään kolmen (3kk) kuluttua aloituksesta. Suunnitelma tehdään yhdeksi vuodeksi kerrallaan sopimuskauden ensimmäisestä kuukaudesta 12 kk eteenpäin, ei kalenterivuosina, koska sopimus 1 ei ala tammikuussa. Tekee omaa laadunseurantaa viikoittain. Tuottaja toimittaa omasta laadunseurannasta yhteenvetoraportin tilaajalle kaksi (2) kertaa vuodessa. Laadunseuranta tilaajan yhdyshenkilön kanssa tehdään kerran (1) kuukaudessa sovittuna ajankohtana. Arkipyhät eivät vähennä siivousta muilta osin kuin joka päivä siivottavien tilojen osalta. Jakso- ja vuositöiden suorittaminen ei saa vähentää ylläpitosiivouksessa sovittuja työtehtäviä. Jos samat työntekijät tekevät sekä ylläpitosiivoustehtäviä ja jaksotyötehtäviä, tulee heille varata erillinen työaika töiden tekemiselle. Varaa tarvittavan määrän sijaishenkilöstöä. Tuottajan poikkeavat tilanteet, kuten sairaslomat tai vuosilomat eivät saa heikentää sovittua laatutasoa ja palvelua. Tilaajalla on oikeus saada korvausta, jos palvelun laatu ei vastaa sovittua. Tuottaja vastaa huoltotilojen puhtaudesta ja kalusteiden kunnossapidosta.

5 5 5. HENKILÖKUNNAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET Puhtauspalveluista vastaava esimies esimiesalan tutkinto siivouspalvelualalta esimieskokemusta vähintään viisi vuotta siivousalalta hyvä suomenkielen taito ja ruotsinkielen taito katsotaan eduksi Kohde-esimies/tiiminvetäjä, koskee myös sijaisia siivousalan perus- tai ammattitutkinto esimies- tai ohjaajan työkokemus vähintään kaksi (2) vuotta siivousalalta koneajokortti hyvä suomenkielen taito ja ruotsinkielen taito katsotaan eduksi Siivoushenkilöt, koskee myös sijaisia siivousalan perus- tai ammattitutkinto vähintään puolella henkilöstöstä siivousalan perustiedot yrityksen antama koulutus siivousalan työkokemusta vähintään kaksi (2) vuotta koneajokortti - viimeistään puolen vuoden kuluttua sopimuksesta tyydyttävä suomen kielen taito ja ruotsinkielen taito katsotaan eduksi Tarjoaja on velvollinen sitoutumaan henkilöstön pätevyysvaatimuksiin. Tilaajalla on oikeus saada tietoonsa henkilöstön koulutus- ja työkokemustiedot pyydettäessä. Palvelutuottaja velvoitetaan ilmoittamaan henkilövaihdoksista tilaajalle, jolla on oikeus olla myös perustellusti hyväksymättä esitettyä henkilöä. Henkilöstöltä edellytetään työasua (siivoustyöntekijät ja esimiehet), tarvittavia suojaimia ja yrityksen logolla varustettua kuvallista henkilökorttia. Myös sijaisilta edellytetään asianmukaista työvaatetusta ja kuvallista henkilökorttia. 6. PALVELUHINNAN MUODOSTUMINEN Palveluhintaan sisältyy: Siivouspalvelujen tuottamiseen tarvittavat puhdistus-, hoito- ja suoja-aineet Siivous tuotetaan ammattikäyttöön tarkoitetuilla työvälineillä, laitteilla ja koneilla Palvelutuottaja saa oikeuden käyttää kunnan pyykinpesukoneita. Tuottaja vastaa koneiden huollosta ja huollon kustannuksista. Uusinvestointivastuu on kunnalla Tuottaja käyttää säännöllisesti, päivittäin ja viikoittain lattioiden (käytävät, aulat, ruokasalit, liikuntasalit, kirjasto ja muut isot tilat) puhtaanapitoon yhdistelmäkonetta Lattioita hoidetaan lattianhoitokoneella, jonka kierrosluku on korkeintaan 1000 kierrosta minuutissa

6 6 Sauna- ja suihkutilojen puhdistamiseen käytetään vaahdotuslaitetta ja lattioiden sekä seinien ylläpitosiivouksessa käytetään mekaniikkaa Kohteisiin hankitaan tarvittaessa vesi-imurit, jos wc-tiloissa ei ole lattiakaivoja Kohteisiin hankitaan riittävä määrä pölynimureita irtomattojen ja tekstiilien puhtaanapitoon Saniteettitarvikkeiden täydennys ja annostelijoiden puhdistus, (käsipyyhepaperit, kangaspyyherullat, käsisaippuat ja wc-paperit). Tilaaja vastaa niiden tilaamisesta ja varastoinnista sekä hankintakustannuksesta Palvelutuottajan vastuulla on jätteiden keräykseen tarvittavat kiinteistöjen jäteastioihin soveltuvat jätesäkit ja pussit Palvelutuottaja huolehtii lajiteltujen jätteiden ulosviemisestä päivittäin sekä biologisen jätteen kuljetuksen jätetilaan Terveyskeskuksessa o Jätteiden lajittelu tehdään kohteen lajittelukäytäntöjen mukaisesti. (sekajäte, energiajäte, biojäte, paperi, sanomalehdet, pahvit, kartonki lasit ja metallit, silppuriroska) Lisäksi tehtäviin kuuluu jätehuoltotilojen puhtauden ja kunnon seuranta ja informointi tilaajan vastuuhenkilölle. 7. YLLÄPITOSIIVOUS Ylläpitosiivous suoritetaan arkipäivisin palvelukuvauksen mukaisesti. Opetusyksiköissä siivouspalvelu suoritetaan klo välisenä aikana Päiväkodeissa siivouspalvelu suoritetaan klo välisenä aikana Kulttuurin yksiköissä siivouspalvelu suoritetaan klo välisenä aikana Hoivan yksiköissä siivouspalvelu suoritetaan klo välisenä aikana Edellä määriteltyjen työaikojen ulkopuolella tehtävistä töistä tulee aina sopia erikseen tilaajan kanssa. Ylläpitosiivouksen jälkeen tilat ovat siistit yhteisissä tiloissa ja työ- ja opetustiloissa sekä ryhmätiloissa ml.: luokka- ja opetustilat, työ- ja toimistotilat, kokoustilat, päivähoidon lasten leikki- ja ryhmätilat, kirjaston tilat, aulat, sisääntulot, kulku- ja käytävätilat, ruokailutilat, porrashuoneet sekä nuorisotilat. Tilan puhtaus siivouksen jälkeen: o Vapaat pinnat ovat puhtaat. Kalusteet ovat siistit ja järjestyksessä. Näkyvää pintapölyä ei ole. Lattiapinnoilla, pystysuorilla pinnoilla ja kattopinnoilla saa olla pinttynyttä likaa. Lattioissa voi olla kulkujälkiä ja kulkuväyliä.

7 7 Tilan puhtaus siivouskertojen välillä: o Siivottavilla pinnoilla voi olla jonkin verran likaa. Lattioilla voi olla irtolikaa, kiinnittynyttä likaa ja pinttynyttä likaa. Tasopinnoilla ja sisusteilla lika voi olla irtolikaa ja kiinnittynyttä likaa. Kosketuspinnoilla lika voi olla irtolikaa ja tahroja. Pystysuorilla pinnoilla ja kattopinnoilla lika voi olla irtolikaa, kiinnittynyttä likaa ja pinttynyttä likaa. Lattioissa voi olla jonkin verran kulkujälkiä ja kulkuväyliä. Ylläpitosiivouksen jälkeen tilat ovat puhtaat ja hygieeniset wc- ja pesutiloissa, vastaanotto- ja hoitotiloissa sekä toimenpidetiloissa ml.: terveydenhoitajan huoneet, lääkärin vastaanottohuoneet, laboratoriotilat (näytteenottotilat ja tutkimustilat) märkätilat. Tilan puhtaus siivouksen jälkeen: o Tilan yleisilme on puhdas. Pinnat ovat puhtaat ja tavarat järjestyksessä o Lattiapinnat ovat puhtaat ja hoidetun näköiset Siivouskertojen välillä: o Siivottavilla pinnoilla voi olla vähän likaa. Lattiapinnoilla, tasopinnoilla ja sisusteilla, pystysuorilla pinnoilla ja kattopinnoilla voi olla irtolikaa ja tahroja sekä kosketuspinnoilla tahroja. Lattiapinnoilla voi olla vähäisessä määrin kulkujälkiä. Ylläpitosiivouksen työkorkeus on 180 cm asti ulottuvat pinnat. Kouluissa ja päiväkodeissa sekä terveyskeskuksessa siivotaan tilat pääsääntöisesti joka päivä. Oppilaskäytössä olevat pesutilat siivotaan joka päivä. Henkilökunnan pukutilat siivotaan 3 kertaa viikossa ja suihkut ja saunat siivotaan 1 kertaa viikossa. Opetus- ja muut välinevarastot siivotaan 1 kertaa kuukaudessa. Työ- ja toimistotilat, kokoustilat, kopiotilat siivotaan 1 kertaa viikossa ja 1 kertaa viikossa tehdään tarkistussiivous. Kirjaston ja postin sisääntulot, kulkuväylät, asiakastilat, wc:t, henkilökunnan taukotilat siivotaan joka päivä. Henkilökunnan pukutilat siivotaan 3 kertaa viikossa ja suihkut siivotaan 1 kertaa viikossa. Kirjasto- ja lukusalit siivotaan joka päivä. Työ- ja toimistotilat, kokoustilat, kopiotilat siivotaan 1 kertaa viikossa ja 1 kertaa viikossa tehdään tarkistussiivous. Teatterissa tilat siivotaan käytön ja likaantuneisuuden mukaan päivittäin. Kansalaisopiston kaikki tilat siivotaan perjantaisin. Nuorisotiloissa siivotaan yhteiset tilat päivittäin. Bänditilat, skeittitilat ja jousiammuntatila siivotaan 3 kertaa viikossa. Siivoustilat ja jätetilat siivotaan 1 kertaa viikossa.

8 8 8. JAKSOSIIVOUKSET Jaksosiivouksen tavoitteena on palauttaa pintojen puhtaus sovitulle tasolle. Jaksosiivoukset tehdään ylläpitosiivouksen ohessa tavanomaisena työaikana. Jaksotyöt tehdään säännöllisen väliajoin. Esimerkiksi 2 kertaa vuodessa tehtävät työt tehdään kuuden kuukauden välein. Jaksotyöt on hyvä suunnitella tehtäväksi loma-aikoina tai juhlapyhien läheisyydessä tai järkevästi sovitettuna hiljaisempiin toiminta-aikoihin. Jaksosiivouksessa ja vuosisiivouksessa työkorkeus on koko huonekorkeus. Vuosityöt tehdään pääsääntöisesti kesäaikana. Jakso- ja vuosisiivoukset maksetaan, kun ne on hyväksytysti tehty. 1 kertaa / kuukausi tehtävät työt Seinävalaisimet puhdistetaan (esim. wc-tilat, portaikot, käytävät) Varastojen siivous (opetusvälinevarastot ja muut välinevarastot ja arkistot) Lattiakaivot pestään Kaappien päälliset pyyhitään kaikista tiloista, paitsi ei varasto- eikä huoltotiloista - ei ylärajaa 2 kertaa /vuosi jaksotyöt ovat: Wc- ja pesutilojen seinien pesu Lattioiden koneellinen puhdistushoito tai pesu materiaalin mukaan Pattereiden puhdistus Ilmastointiventtiilien ja ritilöiden ulkopintojen pyyhintä Alaslaskettujen lamppujen päälliset puhdistetaan irtopölystä 1 kertaa/ vuosi jaksotyöt ovat: Kalusteiden peruspuhdistus Ovien peruspuhdistus (ovet, pielet ja karmit) Pölynpoisto seinäpinnoilta Lattiapintojen pesu (pintapesu tai vahanpoisto kuluneille vahatuille lattiapinnoille, PUR lattioille pintapesun jälkeen kuivakiillotus) Verholautojen ja kiskojen puhdistus Yläpintojen pölyjen pyyhintä (putken päälliset, ulokkeet, kiskot ym. pölyä keräävät tasot, kattolamput) Ikkunoiden pesu: Vuosi 2016: ikkunat pestään kaikilta pinnoilta (läpipesu), ikkunan pielet ja karmit sekä sälekaihtimet puhdistetaan Vuosi 2017: ikkunat pestään sisä- ja ulkopinnalta

9 9 Puhtaustaso perussiivouksen jälkeen kaikissa tiloissa Lattiat ovat puhtaat ja niillä on materiaalille soveltuva suojakalvo Kalusteet ja kalusteiden pystypinnat sekä ylätasot, ovet ja ovenpielet sekä venttiilit ovat puhtaat Ikkunat ja sälekaihtimet ovat puhtaat Patterit ovat puhtaat Ylätasot, verholaudat ja -kiskot, seinäpinnat ja alas laskettujen valaisimien päälliset ovat pölyttömät ja puhtaat. 9. KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT Siivousmenetelmien valinnassa otetaan huomioon lian laatu ja määrä. Vuodenajalla on vaikutusta mm. kouluissa sisään kantautuvaan lian määrään ja sen luonteeseen. Siivoushenkilöstö osaa valita tarkoituksenmukaiset menetelmät eri tilanteissa. Lattioiden puhtaanapitoon ja huoltoon käytetään säännöllisesti yhdistelmäkonetta ja lattianhoitokonetta. Siivouksessa käytettävät puhdistusaineet valitaan likamäärän ja lian laadun mukaisesti. Siivoushenkilöstö osaa ja ymmärtää käyttää puhdistusaineita oikein eri tilanteissa. Puhdistusaineiden käytössä noudatetaan tilaajan ympäristövaatimuksia. 10. SIIVOTTAVAT KOHTEET Lattiapinnat: lattiat, irtomatot, jalkalistat, kynnykset, väliseinien /-lasien alalistat ja urat, portaat, ritilät, lattiakaivot. Huom. Pyöreät pöydän jalat katsotaan kuuluvaksi lattiapintaan. Tasopinnat ja sisusteet: pöydät, kaappien päälliset, avohyllyt, sähkökourut, kaappien listat, ikkunalaudat, sermien ja matalien väliseinien päälliset, saniteettikalusteet (altaat, istuimet, suihkut, suihkujen letkut, pidikkeet) taulut, ilmoitustaulut, istuimet, lauteet, valaisimet, taide-esineet, pistorasioiden päällinen. Vapaat hyllytasot ja yleensä kaikki pinnat, joissa on pölyä keräävä taso. Kosketuspinnat: valokatkaisijat, ovenkahvat ja sen lähiympäristöt, kaiteet, tuolien käsinojat, (puhelimet), kaukosäätimet, wc-istuimen painonappi, hanat, käsipyyheannostelijat, saippua-annostelijat, ovien ja valaisimien vetonarut Pystysuorat pinnat: valko- ja liitutaulut, seinäpinnat, pilarit, sermien pystypinnat, ovet pielineen, kaappien pystypinnat, tuolien ja pöytien jalat (pyöreät jalat kuuluvat lattiapintaan) lasiväliseinät, ikkunat, peilit, patterit, ilmastoinnin seinäventtiilit, seinään kiinnitetyt kaapelikanavat ja -putkistot Kattopinnat: katot, ritiläkatot, putkistot, palkistot, ilmastointilaitteiden ja venttiilien ulkopinnat katossa, kattovalaisimet.

10 PINTOJEN JA KALUSTEIDEN PUHTAANAPITO Siivous kohdistuu vapaisiin pintoihin. Yhteisissä tiloissa, kuten aulat, tauko/keittiötilat, kopiointitilat ja pukutilat tasopinnoilla siirretään pyyhinnän yhteydessä yhteiskäytössä olevia tavaroita ja tarvikkeita Lehtien järjestäminen yhteisissä tiloissa sisältyy ylläpitosiivoukseen (mm. aulat, taukotilat) Tuulikaapeissa ja sisääntuloissa edellytetään että lasi-, teräs- sekä muut näkyvät pinnat ovat puhtaat ja pölyttömät. Sisääntulojen patterit ja niiden syvennykset tulee puhdistaa säännöllisesti. Myös seinät pyyhitään, jos ne ovat likaantuneet tai pölyssä Pöydät ja tasopinnat pyyhitään nihkeällä tai kostealla mikrokuitupyyhellä ja isot vapaat pinnat sekä vaikeasti ulottuvat pinnat voidaan puhdistaa nihkeällä tasomopilla Tekstiilituolit ja sohvat kuuluu puhdistaa ylläpitosiivouksen yhteydessä joko harjalla tai pyyhkeellä. Tuolien jalat kuuluu puhdistaa ylläpitosiivouksen yhteydessä Pesualtaiden ja hanojen pesussa käytetään säännöllisesti, vähintään 1 x viikossa astianpesuharjaa Kaappien päälliset (ylätasot) pyyhitään nihkeällä tai kostealla mikrokuitumopilla tai - pyyhellä Pölyhuiskaa voidaan käyttää AV-laitteiden ulkopintojen pölynpoistoon, taulujen kehysten ja koriste-esineiden pölynpoistoon sekä lampun päällisten, ilmastointiventtiilien ja putkistojen ulkopinnat voidaan pyyhkiä kuivalla työmenetelmällä (kuivamoppi, pölyhuiska, pölynimuri jne.). Pölyhuiskassa ei saa olla teräviä eikä naarmuttavia osia Kokoustilojen pöydillä olevat sähköpistokkeet puhdistetaan säännöllisesti Vuositöissä kalusteiden siirto pois ja takaisin kuuluu siivoukseen, tästä ei erikseen veloiteta. 12. LATTIOIDEN PUHTAANAPITO Lattioiden pyyhinnän yhteydessä siirretään kevyet kalusteet, kuten roska-astiat, pyörillä olevat kevyet kaapistot, tuolit, kenkätelineet, kengät, kevyet naulakot jne. siivouksen tieltä Pöytien alla pyörillä olevat laatikostot siirretään vähintään 1 x kuukaudessa lattian siivouksen yhteydessä Lattiat pyyhitään ylläpitosiivouksessa joko nihkeällä tai kostealla mikrokuitumopilla tai pyyhkeellä. Tarkoituksena on poistaa tahrat, irtoroskat ja irtolika sekä pinnalle kiinnittynyt lika Toimisto- ja työtiloissa reunat ja nurkat sekä ulokkeet imuroidaan, mikäli mopilla on vaikea saada puhdistettua ko. pintoja Lattiapinnaksi katsotaan kuuluvaksi myös välilasiseinien tai muiden väliseinien alakarmit, jotka ovat lattianrajassa tai sen lähipinnassa Lattiapinnaksi katsotaan kuuluvaksi myös pyöreät pöydän ja tuolien jalat, joiden päällinen puhdistetaan lattian siivouksen yhteydessä. Pyöreäjalkaisia pöytiä ja tuoleja tulee myös siirtää säännöllisesti esim. vähintään 1 x kuukaudessa siivouksen yhteydessä

11 11 Wc- ja pesutiloissa lattioiden mekaaninen pesu tehdään harjalla ja/tai lattianhoitokoneella tai yhdistelmäkoneella, jossa on pesuharja Lattiassa olevat sähköpistokekourut (voi olla avotoimistoissa ja kokoustiloissa) imuroidaan ja puhdistetaan tarpeen mukaan Lattioiden koneellinen hoitopuhdistus lattianhoitokoneella tehdään seuraavasti (lattioiden hoitopuhdistus ja kiillotus): o Kevyet kalusteet, kuten tuolit, jäteastiat ja lattialla olevat kevyet muut tavarat nostetaan tai siirretään pois o Imuroidaan nurkat, johtokasojen alustat ja muut hankalat kohdat, joihin mopilla eikä kuivaimella päästä. Lattiat kosteapyyhitään joko käsin tai yhdistelmäkoneella kauttaaltaan, myös nurkat ja listojen päälliset pyyhitään o Lattia puhdistetaan lattianhoitokoneella ja puhdistavalla/pesevällä laikalla sekä puhdistavalla ja hoitavalla lattianhoitotuotteella (kemikaali voi sisältää vahaa). Puhdistus/hoitava aine voidaan joko sumuttaa tai levittää kosteapyyhinnällä lattialle. o Huom. lattianhoitokoneen kierrosnopeus on oltava alle 1000 kierrosta minuutissa. o Tila viimeistellään pyyhkimällä lattia, etenkin reunat ja nurkat sekä tarvittaessa listojen päälliset, koska koneellisen ajon yhteydessä syntyy pölyä. Lattioiden pintapesussa käytetään pintapesuun tarkoitettuja puhdistusaineita, jotka ovat riittävän tehokkaita poistamaan kiinnittyneen ja pinttyneen lian. PUR-pintaiset materiaalit joita ei vahata, pintapestään ja kuivakiillotettaan vuosisiivousten yhteydessä. 13. PUHTAUSPALVELUN LAATU JA LAADUNVALVONTA Tuottaja laatii viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua aloituksesta suunnitelmat ylläpitosiivousohjelmasta, määräaikaista siivouksista ja perussiivouksista. Palvelutuottajalla tulee olla oma laadunhallintajärjestelmä, jonka avulla seurataan puhtauden teknistä laatua. Palvelutuottaja esittää tarjouksessaan laadunhallinnan prosessin laadunvalvonnasta, reklamaatioiden käsittelystä, dokumentoinnista sekä raportoinnista. Tuottaja velvoitetaan toimittamaan tilaajalle raportit omasta laadunseurannasta kaksi kertaa vuodessa. Palvelutuottaja ja tilaaja tekevät yhteisiä laatukierroksia kuukausittain. Tilaajalla on oikeus käyttää ulkopuolista tahoa laadunseurannassa. Palvelutuottajalla ei ole oikeutta veloittaa yhteisistä laatukierroksista eikä yhteistyötapaamisista.

12 ASIAKASYHTEISTYÖ Palveluntuottajan laadunhallintajärjestelmän ja tilaajan asettamien laatuvaatimusten sekä laadunvalvonnan avulla seurataan, arvioidaan ja ohjataan palveluiden tuottamista kohteissa sekä kehitetään yhteistoimintaa tilaajan kanssa. Yhteistyöhön sisältyy seuraavia asioita: aloituskokous ennen puhtauspalveluiden käynnistämistä käyttäjille suunnatut tiedotustilaisuudet laadun seuranta ja arviointimenettelyt kehityskokoukset 2 x vuodessa asiakastyytyväisyystutkimukset 2016 ja 2018 (tilaajan vastuu) tiedottaminen muutoksista luovutuskatselmus sopimuksen päätyttyä 15. MAHDOLLISET SANKTIOT JA LISÄTYÖT Palvelutuottaja laatii viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua aloituksesta ylläpitosiivousohjelman ja suunnitelmat määräaikaista siivouksista ja perussiivouksista kohteittain. Tilaajalla on oikeus vaatia sanktio, mikäli pyydettyjä suunnitelmia ei toimiteta määräaikojen puitteissa, á alv 24 % / suunnitelma /yksikkö (hoiva-, opetus-, päiväkoti ja kulttuuriyksiköt) Palvelutuottaja velvoitetaan toimittamaan kohdekohtaiset raportit omasta laadunseurannasta kaksi kertaa vuodessa. (Sovitaan aloituskokouksessa tarkat päivämäärät.) Tilaajalla on oikeus vaatia sanktio, mikäli sopimuksen mukaisia raportteja ei toimiteta määräaikojen puitteissa, á alv 24 % / yksi raportti Ylimääräisistä laaduntarkastuksista, jotka aiheutuvat siivouslaatua koskevista reklamaatioista ja jotka koskevat joko ylläpito- tai perussiivouksen laatua, on tilaajalla oikeus periä palvelutuottajalta maksu, 100 /tunti + alv. 24 %. Tilaaja ei laskuta ko. sanktiota, jos reklamaatio katsotaan aiheettomaksi Palvelutuottajan vastuuhenkilön tulee ilmoittaa toimipaikan yhteyshenkilölle normaalista poikkeavista työajoista ja sijaisten nimet ja sijaissuksen kesto viimeistään poikkeusolosuhteiden alkaessa, esim. työpäivän aluksi. Samassa yhteydessä kerrotaan, milloin normaalityöjärjestykseen palataan. Mikäli näitä ilmoituksia toistuvasti laiminlyödään, on tilaajalla oikeus määrittää alv. 24 % sanktio/laiminlyönti

13 13 Jos siivouksen laatu ei ole kolmesta kirjallisesta reklamaatiosta huolimatta ole sovitulla tasolla, tilaajalla on oikeus vaatia reklamaation kohteen siivouksen kuukausihinnasta -50 % alennus, kunnes siivouksen taso vastaa sovittua Mikäli kohteissa työskentelee henkilö, jolla ei ole asianmukaista työvaatetusta ja kuvallista henkilökorttia, tilaajalla on oikeus vaatia sanktio, á alv 24 % / tapaus. 16. YMPÄRISTÖN HUOMIOINTI Ylläpitosiivouksessa käytettävien puhdistusaineiden on oltava ympäristömerkittyjä tuotteita Jätteiden keräys ja lajittelu kohteiden käytäntöjen mukaisesti Siivousmenetelmien valinta tukee veden ja kemikaalien vähentämistä Tilaajan muiden kohteiden ympäristöohjeiden noudattaminen (mm. valot, veden käyttö)

14 14 Kirkkonummen kunta palvelukuvauksen liite 1 siivouspalvelut Hoivayksiköt m² taajuus osoite Masalan portti (fys) 99 5 x vko Eteläinen salmintie 1 Masalan terveysasema x vko Puolukkamäki 12 Nissnikun kuntoutuskeskus x vko Hvittorpintie 6 Yhteensä m² 783 Opetusyksiköt m² taajuus osoite Oitmäen koulu x vko Österbyntie 748 Junailijan eskari x vko Junajlijankuja 4 Yhteensä m² 704 Päiväkotitominta m² taajuus osoite Nissnikun pvk x vko Nissenpolku 1 Köpaksen pvk 1 ja x vko Sepänkyläntie 3 Hommas pvk x vko Ljusdalantie 5 Liinaharjan pvk x vko Ljusdalantie 7 Masalan pvk x vko Hommaksenkuja 2 Piennarkujan asukaspuistotoiminta x vko Piennarkuja 2 Yhteensä m² Kulttuuri m² taajuus osoite Ljusdalan teatteri x vko Ljusdalantie Köpaksen kylätalo kansalaisopisto 81 1 x vko Sepänkyläntie 3 Masalan kirjasto ja posti x vko Sundbergintie 1 Masalan nuorisotilat x vko Sundbergintie 1 Yhteensä m² 2142 Siivottavat tilat yhteensä m² 8 811

LIITE 1 A Tarjouskilpailu: siivouspalvelut Vaatimukset siivouspalvelulle: Puhtaustasot Alla esitetyt puhtaustasovaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia, joiden on toteuduttava palvelussa. Puhtaustasot ja

Lisätiedot

SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET

SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET 1 (36) Tarjouspyynnön liite numero 1 Sopimusosapuolet Myyjä [Valitun tarjoajayhteisön nimi] [Valitun tarjoajayhteisön Y-tunnus] (myöhemmin myyjä/palveluntuottaja/tuottaja/toimittaja/toimeksisaaja) Ostaja

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Tilapalvelut

Naantalin kaupunki Tilapalvelut Naantalin kaupunki Tilapalvelut SIIVOUSPALVELUIDEN KEHITYSHANKE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISKUVAUS SIIVOUSPALVELUIDEN NYKYTILANTEESTA... 3 1.1 ylläpitosiivous / perussiivous... 3 1.2 ostettavat siivouspalvelut...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUISTA 22.6.2011 Sivu 1/32 Tilaaja: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy PL 84 13101 HÄMEENLINNA Hanke: VERKATEHTAAN SIIVOUSPALVELUT 2012 2014 TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUISTA Kulttuuri- ja kongressikeskus

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

HYRIA KOULUTUS OY TARJOUSPYYNTÖ 18.5.2011 1 (61)

HYRIA KOULUTUS OY TARJOUSPYYNTÖ 18.5.2011 1 (61) HYRIA KOULUTUS OY TARJOUSPYYNTÖ 18.5.2011 1 (61) TOIMITILAPALVELUT Hyria koulutus Oy (www.hyria.fi) pyytää tarjoustanne toimipisteidensä toimitilapalveluiden tuottamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

7.11.2011. Hankinnasta tehdään sopimus yhden Palveluntuottajan kanssa.

7.11.2011. Hankinnasta tehdään sopimus yhden Palveluntuottajan kanssa. 1 (11) Myrskylän kunta Tarjouspyyntö 7.11.2011 Vastaanottaja Viite: 7.11.2011 hankintailmoitus sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa Myrskylän kunnan Kirkonkylän koulun siivouspalvelujen hankinta Myrskylän

Lisätiedot

Siivous omana tuotantona tai ostopalveluna Masalassa alk. 1.8.2015

Siivous omana tuotantona tai ostopalveluna Masalassa alk. 1.8.2015 Liite PatuL 1/26.2.2015 Nina Sandström 10.2.2015 siivouspäällikkö Siivous omana tuotantona tai ostopalveluna Masalassa alk. 1.8.2015 Johdanto Kunnanhallitus päätti 26.1.2015 palautta ruokahuolto-ja siivouspalvelujen

Lisätiedot

Kalliolan koulu. Muuton puhtaudenhallinta 8.5..2015. TPA Andersson Oy Juha Takkunen

Kalliolan koulu. Muuton puhtaudenhallinta 8.5..2015. TPA Andersson Oy Juha Takkunen Kalliolan koulu Muuton puhtaudenhallinta 8.5..2015 TPA Andersson Oy Juha Takkunen 2 Sisältö 1. MUUTTOPROSESSIN KUVAUS... 3 1.1 Kohdetiedot... 3 1.2 Muuton puhtaudenhallinnan tavoitteet... 3 1.3 Muuttoprosessin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Tuusulan kunta

TARJOUSPYYNTÖ. Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Tuusulan kunta Tarjouspyyntö 27.1.2015 2/6 Tarjouspyyntö 1. Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi, tilakeskus Koskenmäenpolku 4, PL 60 04301 Tuusula 2. Tarjottavat kohteet Tuusulan kunta

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen 2009

Tehostettu palveluasuminen 2009 Tarjouspyyntö 1 (34) 1.9.2009 Vastaanottaja Katuosoite Postitoimipaikka Tehostettu palveluasuminen 2009 Hankinnan kohde Tämä tarjouspyyntö koskee sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua

Lisätiedot

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa Puhdistuspalvelu Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ SIIVOUS ON?... 5 2 YLLÄPITOSIIVOUS... 7 2.1 PUHDISTUSMENETELMÄT... 7 2.2 SIIVOUSVÄLINEET... 9 2.3 PESUAINEEN KÄYTTÖOHJE... 13 2.4 SIIVOUSKONEET...

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.12.2014

TARJOUSPYYNTÖ 15.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ 15.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUISTA ja SIIVOUSPALVELUISTA Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne ruokapalvelujen sekä siivouspalvelujen hoitamisesta ajalla

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella.

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella. Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA Hankintayksikkö Kangasalan kunta/sosiaali- ja terveyskeskus (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo Viihdytään kotona Koti kuten haluat SATOn perustehtävänä on olla hyvän asumisen toteuttaja. Palvelulupauksemme, Koti kuten haluat, toteutuu SATOn, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden hyvällä yhteistyöllä.

Lisätiedot

SIIVOUKSEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

SIIVOUKSEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut SIIVOUKSEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (24.4.15) PSOP SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 2 2. Määritelmät... 2 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 3 3.1. Asiakkaan asema...

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 PALVELUKUVAUS... 4 PALVELUKUVAUKSIIN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ... 5. Saniteettitilojen siivous: wc-tila ja pukuhuone... 5

ESIPUHE... 3 PALVELUKUVAUS... 4 PALVELUKUVAUKSIIN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ... 5. Saniteettitilojen siivous: wc-tila ja pukuhuone... 5 Sisällys ESIPUHE... 3 PALVELUKUVAUS... 4 PALVELUKUVAUKSIIN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ... 5 Saniteettitilojen siivous: wc-tila ja pukuhuone... 5 Toimistotilojen siivous: toimistotila ja kahvihuone... 9 Hotellisiivous...

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Siivouspalvelut

Joutsenmerkin kriteerit Siivouspalvelut Joutsenmerkin kriteerit Siivouspalvelut Versio 2.2 17. maaliskuuta 2009 30. kesäkuuta 2014 Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin Joutsenmerkin.

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 PALVELUKUVAUS... 4 PALVELUKUVAUKSIIN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ... 5. Saniteettitilojen siivous: wc-tila ja pukuhuone... 5

ESIPUHE... 3 PALVELUKUVAUS... 4 PALVELUKUVAUKSIIN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ... 5. Saniteettitilojen siivous: wc-tila ja pukuhuone... 5 Sisällys ESIPUHE... 3 PALVELUKUVAUS... 4 PALVELUKUVAUKSIIN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ... 5 Saniteettitilojen siivous: wc-tila ja pukuhuone... 5 Toimistotilojen siivous: toimistotila ja kahvihuone... 9 Hotellisiivous...

Lisätiedot

1. SATO palveluksessasi

1. SATO palveluksessasi 1. SATO palveluksessasi Panostamme asioiden mahdollisimman sujuvaan hoitoon. Kotitalosi asioista huolehtii moni kiinteistönhoidon ammattilainen. Tarkemmat nimi- ja yhteystiedot löydät ilmoitustaululta

Lisätiedot

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1/19 TARJOUSPYYNTÖ 11553-2014 Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi

Lisätiedot

... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10

... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10 Kodin käyttöopas 2 Sisällysluettelo 1 Asunto-osakeyhtiö... 2 Uudessa kodissa............. 4.......... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit......... 9 4 Vakuutukset......... 10 5 Kodin huolto ja kodissa tehtävät

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien puhdistuspalvelujen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo Viihdytään kotona Koti kuten haluat SATOn perustehtävänä on olla hyvän asumisen toteuttaja. Palvelulupauksemme, Koti kuten haluat, toteutuu SATOn, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden hyvällä yhteistyöllä.

Lisätiedot

Hyv.ltk 23.11.2010 108 Liite 2a TARJOUSPYYNTÖ KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKOTIASUMISESTA

Hyv.ltk 23.11.2010 108 Liite 2a TARJOUSPYYNTÖ KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKOTIASUMISESTA Hyv.ltk 23.11.2010 108 Liite 2a TARJOUSPYYNTÖ KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKOTIASUMISESTA 2 Kiimingin kunta TARJOUSPYYNTÖ PL 4 90901 KIIMINKI 14.09.2010 TARJOUSPYYNTÖ KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKOTIASUMISESTA Tarjouspyynnön

Lisätiedot

Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä

Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä Tervetuloa Lahden Taloihin! Sisältö Käy taloksi! 3 Vuokrasopimus Muuttoilmoitus Sähkösopimus Internet-yhteys Vuokran maksaminen Saunavuoro ja autopaikka Vakuusmaksu

Lisätiedot