Päihdekäytön yleisyydestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihdekäytön yleisyydestä"

Transkriptio

1 Päihdekäytön yleisyydestä Korvaavatko päihteet puuttuvat mielenterveyspalvelut? Mitä sitten kun ongelma todetaan? Tampere Tarja Nylund Kouluterveyskyselyn tuloksia Lappeenrannasta: Lukio/ Ammattiopisto Tupakoi päivittäin 43% 12% 14/ 42 13/39 Humalajuominen väh.1x/kk 62% 23% 23/ 47 24/42 Huumekokeilu 26% 10% 9/ 19 13/ AMK kyselyssä: Päivittäinen tupakointi 37% Humalajuominen 62% Huumekokeilu 26% Pieni otanta huumeasioista 2010 Terveystarkastuskysely 2010 Ammattiopistossa: hotelli- ja ravintolalinjan opiskelijoista ( n=52) 5,8% ( 3 ) kokeillut itse huumeita ja 24 :llä on lähipiirissä joku, joka on kokeillut huumeita Viherrakentajalinjan opiskelijoista (n=14) 1 kokeillut ja 9:llä lähipiirissä joku huumeita kokeillut Terveydenhuollon kustannuksista Syrjäytymisestä ja terveyden jakautumisen eroista eri yhteiskuntaluokissa puolet selittyy alkoholinkulutuksen ja tupakoinnin yleisyyden eroilla!! Jos mm. seuraavien terveysongelmien yleisyys olisi kaikissa väestöryhmissä sama kuin korkeasti koulutetuilla,niin *sepelvaltimokuolleisuus vähenisi 50% *alkoholin aiheuttama kuolleisuus 50% *hengityselinsairauksien aih.kuolleisuus 75% *väkivalta- ja tapaturmien aih.kuolleisuus 45% *diabeteksen esiintyvyys vähenisi 30% *selkäsairauksien esiintyvyys vähenisi 30% *toimintakyvyn rajoituksista johtuva päivittäisen tuen tarve 50% =Terveydenhuollon kustannukset ja hyvinvointi!!

2 Mielenterveysongelmien yleisyys Kouluterveyskyselyn tuloksia: Lukio / Ammattiopisto Masennus 15% 10%/10% Koulu-uupumus 30% 13%/ 10% Nuorten mielenterveys ja päihteet Käytös- ja uhmakkuusoireitten päihdekäyttöä ennakoiva merkitys on ollut tiedossa jo pitempään Nyt on tietoa että myös varhaisnuoruuden masennus ennakoi myöhempää päihdekäyttöä( päivittäinen runsas tupakointi, merkittävä alkoholin käyttö, humalajuominen useita kertoja kuukaudessa, nuuskan käyttö ja yli 20 kertaa toistuvaa huumeiden käyttöä) Mahdollinen geenitason kytkös masennuksen ja alkoholiriippuvuuden välillä? Nuoruusiän masennus on huumausaineiden käytön itsenäinen riskitekijä, vahvempi kuin ahdistuneisuus Mitä useampi mielenterveyden häiriö nuorella on, sitä todennäköisemmin hän ajautuu päihteiden käyttöön Tartunko toimeen? Nuorten tupakkariippuvuuden taustaa Nuori voi tulla riippuvaiseksi tupakkatuotteiden käytöstä jo kuukauden kuluessa ensimmäisen savukkeen polttamisesta: 9/10 tuli, kun savukkeita oli poltettu keskimäärin vain 2 kpl/ viikko koska nuorten aivot ovat niin plastiset, ei riippuvuuden kehittymiseksi vaadita päivittäistä tupakointia

3 Tupakoinnin ehkäisy? Tupakkalaki tiukkeni : Tupakan ja tupakointivälineiden myyminen ja luovuttaminen alle 18 vuotiaille on rangaistavaa( koskee myös yksityishenkilöitä). Alle 18v ei saa pitää hallussaan( ei rangaistava teko ) tai tuoda maahan tupakkaa( rangaistava teko ). Tupakointi on kielletty lasten ja nuorten käytössä olevissa sisätiloissa ja ulkoalueilla. Rajoituksia myyntiin (esilläpito kaupoissa) ja mainontaan. Savuton oppilaitos valvonnan järjestäminen ja puuttuminen on jokaisen aikuisen asia Nuorten tupakkariippuvuuden arviointi ja hoito terveydenhuollossa Duodecim 11/2010 /Käypä hoito-suositus Fagerströmin nikotiiniriippuvuustesti sopii vain päivittäin polttaville Tapa, sosiaalinen yhteisö - mitä tilalle? Lepuutetaan hermoja - stressinhallintakeinot? Painonhallinta merkitystä etenkin tytöille? Käypä hoito-suosituksen kuuden k:n malli: kysy, keskustele, kirjaa, kehota, kannusta ja kontrolloi Motivaatio muutokseen? Prochaskan mukaisia muutosvaiheita mukaellen Esipohdinta ( = evvk): anna neutraalia tietoa Pohdinta: potilas miettii muutosta silloin tällöin; potilas listaa hyödyt ja haitat, ammattihenkilö tekee niistä yhteenvedon ja keskustellaan Valmistautuminen muutokseen: tehnyt jo pienen muutoksen esim vähentänyt polttamista ; ammattihenkilö kertoo nuorelle sopivista vaihtoehdoista lopettamisen tueksi, potilas valitsee/autetaan valitsemaan sopivin Toimintavaihe: uusi tapa otetaan käyttöön ja entisestä luovutaan ; ambivalentti vaihe, johon moni voi jäädä roikkumaan ; ammattihenkilön tuki/ vertaistuki/ryhmätuki Ylläpitovaihe: vertaistuki, tukikäynnit, tukipuhelut?? Vakiintuminen Retkahdus Esipohdinta--- xx--xx---xx xx xx retkahdus Nuorten tupakkariippuvuuden hoito Hoidon kulmakivin on nuoren säännöllinen kohtaaminen yksilö- tai ryhmätapaamisissa Myös puhelintuki Hammaslääkärin yksi yksilöohjaus, johon kuului animaatio nikotiinin vaikutuksista oli vähän parempi ( 35% 3kk polttamatta), kuin vastaava kouluterveydenhoitajan antama ohjaus ( 29%) ja edellä mainitut selvästi tehokkaampia kuin pelkkä lehtinen tupakoinnin haitoista (12% ) Opiskeluterveydenhuollon lääkärin on puututtava tupakointiin ja muihin päihteisiin! Ammattihenkilön antama yksilöohjaus 5 A mallilla toimii paremmin kuin pelkkä kirjallinen materiaali Bupropionin ja nikotiinilaastarin tehosta terveillä päivittäin tupakoivilla ja lopettamaan motivoituneilla nuorilla yksilö- tai ryhmäohjauksen lisänä on alustavaa näyttöä Alle 18v tarvitsee reseptin korvausvalmisteista ja vain terveydenhuollon ammattihenkilö saa alaikäiselle sellaisia luovuttaa esim.vieroituskurssin yhteydessä

4 5 A mallia voi soveltaa moneen Arvioi Anna tietoa Aseta tavoitteet ja suunnitelma Auta tunnistamaan esteet ja keinot Aikatauluta seuranta Nuorta hieman vanhemman vertaisohjaajan käyttö? Tärkeää on konkreettisuus : nuoren oma terveydentila ja elämäntilanne on yhdistettävä Totuus on, että moni yläkouluikäinen on jo nikotiiniriippuvainen ja tarvitsee vieroitukseen ainakin lääkkeetöntä ja/tai korvaushoitoa Mitä Eksoten Opiskeluterveydessä tehdään nuorten tupakoinnin osalta Seulonta: terveyskyselyt, terveystarkastukset, raskauden ehkäisykäynnit, sairasvastaanotoilla kysely ainakin, jos on hengitystieoireita tai kohonnut verenpaine, mutta olisi myös muistettava vatsakipuisilta, selkäkipuisilta, allergiaoireisilta Arvioidaan nikotiiniriippuvuutta ja motivaatiota lopettamiseen Lopettamiskehotus Tarjotaan tukea lopettamiseen : uusi käynti tai puhelinkontakti, tarv lääkärin tai astma- ja allergiahoitajan vastaanotto Tupakoinnin lopettamisryhmiä ei tällä hetkellä ole Oppilaitosten opiskelijahuoltotyöryhmissä pidetään Savuton kouluasiaa yllä Ammattikorkeakoulussa saatu savukkeiden myynti koulun ruokalassa loppumaan, mutta ei vielä koko koulua savuttomaksi Haluatko kuulla? Alkoholin riskikäyttö, haitallinen käyttö, riippuvuus = ongelmakäyttö (Käypä hoito-suositus) Alkoholin ongelmakäyttö = alkoholin liikakäyttö Riskikäyttö= liikakäyttö, mutta vielä ei käytöstä ole ilmaantunut haittoja; sallii yksilöllisen tulkinnan, ei suoraan riipu annosmääristä Ongelmakäytön rajat: mies yli 28 annosta/vk, nainen yli 16 annosta/vk Toistuva humalajuominen ( mies 7 annosta, nainen 5 annosta kerralla) Audit mies vähintään 8 pistettä, nainen 6 pistettä Kirjataan juomisen määrä ja Audit pisteet Jos todetaan alkoholin aiheuttamia haittoja tai riippuvuus, kirjataan diagnoosi ja tehdään mini-interventio Tällä hetkellä riskikäytölle ei ole diagnoosinumeroa, jatkossa mahdollisesti tulossa?

5 Nuoret ja alkoholi (Käypä hoito suositus Alkoholiongelmaisen hoito) Nuorten alkoholiongelmien ehkäisyssä on alkoholin käytön aloitusiän lykkääminen keskeistä VANHEMMUUDEN TUKEMINEN Kieltäytymis- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu alakouluiässä ilmeisesti vähentää nuorten myöhempää ongelmajuomista Lyhytinterventiot vähentävät nuorten alkoholin käyttöä ja siihen liittyviä ongelmia Perheterapia ja perheterapiaa ja yksilöhoitoa yhdistävät interventiot ovat ilmeisesti tehokkaita monipäihdeongelmaisten nuorten alkoholihäiriöiden hoidossa Kognitiivis-behavioraalinen terapia saattaa olla tehokas nuorten alkoholihäiriöiden hoidossa Naltreksoni ja disulfiraami saattavat olla hyödyllisiä nuorten alkoholiriippuvuuden hoidossa, mutta luotettava näyttö asiasta puuttuu Miten nuorten alkoholin riskikäyttöön pitäisi puuttua Alle 18 vuotiaille käytetään seulonnassa Nuorten päihdemittaria osana terveystarkastusta 18 v täyttäneille käytetään Auditia osana terveystarkastusta Alle 18v kaikki alkoholin käyttö lienee riskikäyttöä (aivot ns. neuroplastisuuden takia herkkiä päihteille) Riskikäyttäjälle mini-interventio Lyhytneuvonta ( mini-interventio) Potilaan kuuntelu ja rakentava kommentointi, motivoiva asenne, vähintään yksi käynti n min minimi muun käynnin sisällä 5-10min neuvonta: Tulee sisältää ohjeita selviämisstrategioista sekä neuvontaa alkoholihaitoista Sovitaan tarvittaessa seurantakäynnit ( mahdollisen juomapäiväkirjan tarkistus, lab kokeet MCV, GT, CDT) Nuorten päihdemittari ja varhaisen puuttumisen malli kehitetty Kuopion yliopistossa-kuullaan seuraavalla luennolla. Eksoten Opiskeluterveyden toiminta nuorten alkoholin käytössä Seulonta: terveyskyselyt, terveystarkastukset sairasvastaanotoilla vatsavaivat, unihäiriöt, mielenterveysoireet, koulupoissaolot, tapaturmat Nuorten päihdemittari Adsume tai Audit Lyhytneuvonta: kehoitus vähentää/ lopettaa, arvioitava onko kehittynyt riippuvuus Myös lääkärin on tärkeä puuttua asiaan ( tarvittaessa seurantakäynnit, laboratoriokokeet) Mielenterveyshäiriön arvio ja siihen puuttuminen Ajokorttitodistus Lastensuojeluilmoitus? Yhteistyö vanhempien kanssa?

6 Huumeet Kouluterveyskyselyn mukaan asenne kannabista kohtaan muuttunut positiivisemmaksi Nuorten lääkehoidoissa oltava tarkkana : Lappeenrannan opiskeluterveydessä on sovittu, että pääsääntöisesti ei aloiteta benstodiatsepiineja tai opiaattijohdannaisia, uusinnat vain, jos hoito erikoissairaanhoidossa Unihäiriöiden hoitoon tarvittaessa käytetään muita väsyttäviä lääkkeitä : amitriptyliini, mirtatsapiini, väsyttävä antihistamiini, melatoniini, joskus pieniannoksinen neurolepti Seulonta anamneesin perusteella : terveyskyselyt, terveystarkastukset, koulupoissaolot, huonontunut koulumenestys, unihäiriöt, mielenterveysoireet Satunnainen käyttö vaikea saada kiinni huumetesteillä, akuutissa tilanteessa ainakin kannattaa ottaa- satunnaisen käyttäjän opiskelu saattaa vielä jotenkin sujua, huumeriippuvaisen yleensä ei Huumetestiin tarvitaan 18v täyttäneen oma ja alle 18v huoltajan suostumus, testistä kieltäytymisestä ei saa olla kielteisiä seuraamuksia opiskelijalle Huumekokeilut ja käyttö Riippuvuus / ongelma käyttö pyritään ohjaamaan A- klinikalle Hoitoon sitoutuminen ja motivoituminen on ongelmallista Lastensuojelu mukaan jos kyse alaikäisestä, tietenkin myös huoltajat Mitä tehdä satunnaisille kokeilijoille, varsinkin jos ovat yli 18v? Kysytään asenteesta, motivaatiosta käyttöön ja /tai lopettamiseen, faktatietoa haitoista ( psykoosiriski, masennusriski, unihäiriöt, opiskeluongelmat) Jos jättää tulematta seurantakäynnille, ollaan aistit valppaina oppilaitoksen suuntaan Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymän Ammattiopiston päihdeohjelma: Kun puhut nuoren kanssa päihteistä Etelä-karjalan Koulutuskuntayhtymän ammattiopiston Päihdeohjelma: Merkkejä päihteiden ongelmakäytöstä voivat olla varaa aikaa ja paikka, missä voitte jutella rauhassa kahden kesken. pysy rauhallisena. toimi etukäteen päättämälläsi tavalla. ota ensin esille asia, josta voit antaa nuorelle positiivista palautetta ja josta olet hänen kohdallaan tyytyväinen. kerro, että olet huolissasi. Kerro, että välität. kerro faktat, eli mitä olet nähnyt, kuullut tai haistanut. Älä moralisoi. kuuntele (anna nuoren kertoa oma tarinansa). varaudu nuoren kyyneliin tai kiukkuun. sano selvästi, että arvostat häntä ja uskot hänen mahdollisuuksiinsa. kerro, mitä itse olet valmis tekemään nuorta tukeaksesi. Jos erehdyt, pyydä anteeksi. välittäminen ja huoli ovat puuttumisen motiivit, ja ne kannattaa sanoa myös ääneen. Voit kertoa myös, että nuori on tärkeä ihminen, vaikka hänen tekemisissään onkin toivomisen varaa. nuorta ei saa vähätellä tai nolata. mahdollisten seuraamusten tulee olla ryhmän sopimien päihdepelisääntöjen mukaiset ja kaikille samat. kerro alaikäiselle, että tieto asiasta ja menettelytavoista menee vanhemmille. ohjaa ja saata ammattiauttajan luo. työssä / opinnoissa selviäminen heikkenee rahantarve kasvaa ja ystäväpiiri mahdollisesti vaihtuu poissaolot lisääntyvät, varsinkin aamuisin ja maanantaisin henkilöllä on epärealistisia puheita, tarinoita, valehtelua henkilön luonne muuttuu henkilöllä esiintyy pelkotiloja, ahdistuneisuutta, levottomuutta henkilössä on erilaisia fyysisiä merkkejä, jotka riippuvat käytetystä aineesta: laajentuneet silmäterät tai verestävät silmänvalkuaiset, vapina, hikoilu, painon muutos, uneliaisuus, tokkuraisuus tietyille aineille ominainen haju esim. tinneri, kannabis henkilöllä on hallussaan esim. piippu, veitset, aineenpalaset ulkonäkö ja olemus muuttuvat Perhe ja toverit huomaavat usein nuoren toveripiirin vaihtumisen, äkillisen mielialan vaihtelut, harrastusten jäämisen ja rahankäytön lisääntymisen

7 Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymän Ammattiopiston Päihdeohjelma: Välitön puuttuminen tilanteeseen Etelä-karjalan Koulutuskuntaytymän Ammattiopiston Päihdeohjelma: Hoitoonohjaussopimus Opiskelija saatetaan terveydenhoitajan / kuraattorin luo tilanteen arviointia varten Alaikäisen kohdalla on aina otettava yhteys terveydenhoitajaan / kuraattoriin, koska Lastensuojelulain (L 2007/417) perusteella kuraattori tai muu kouluviranomainen on velvollinen ryhtymään tarvittaviin tukitoimiin. Yhteys vanhempiin (alle 18 v.) Päihtynyt opiskelija saatetaan tai ohjataan kotiin Tapahtuneesta ilmoitetaan koulutuspäällikölle, joka päättää seuraamuksista opiskelijan oikeusturvaa kunnioittaen ja koulun järjestyssääntöjä noudattaen Seuraamuksina voi mm. olla kirjallinen varoitus ja / tai määräaikainen koulusta erottaminen, enintään yhdeksi vuodeksi Mahdollisimman pian järjestetään keskustelutilaisuus asiaan liittyen ja palaverista tulee kirjoittaa muistio Selvitetään mahd. jatkohoidon tarve ja tehdään hoitoonohjaussopimus yhteistyössä opiskelijahuoltohenkilöstön ja hoitotahon kanssa. Jos sopimusta ei noudateta, toimitaan seuraamusohjeistuksen mukaisesti OPISKELIJAN NIMI YM OPISKELUPAIKAN TOIMENPITEET ENNEN HOITOONOHJAUSTA Puheeksi ottaminen Hoitotoimenpiteitä Ei toimenpiteitä PÄIHTEIDEN KÄYTÖN HAVAITTUJA VAIKUTUKSIA OPPIMISPAIKASSA Poissa päihteiden Lähteminen kesken tai krapulan vuoksi päivän pois Luvaton poissaolo Myöhästyminen Krapulassa Päihtyneenä oppimispaikassa Jokin muu, mikä 1. Sitoudun päihdeongelmani vuoksi käymään hoidossa. Hyväksyn hoitopaikan suosittelemat ja kanssani yhdessä laaditut hoitotavat. Sitoudun aloittamaan hoidon välittömästi. 2. Oppilaitoksella ja opiskeluterveydellä on oikeus valvoa, että noudatan hoidosta annettuja määräyksiä. Oppilaitoksen opiskelijahuoltoryhmään kuuluvalla henkilöllä on oikeus saada tietoja hoidon kulusta. 3. Hoidosta vastaavalla henkilöllä on oikeus ilmoittaa koululle välittömästi jos laiminlyön hoidosta annettuja ohjeita tai hoitokäyntejä. Hoitotahon yhteystiedot: Hoitoonohjaussopimus, jatkoa Opiskelun jatkaminen edellyttää minulta: säännöllistä läsnäoloa tunneilla asiallista käyttäytymistä oppilaitoksessa/asuntolassa/työssäoppimispaikassa oppilaitoksen järjestyssääntöjen noudattamista en saa vaarantaa työturvallisuutta päihteettömyyttä oman ja toisten työturvallisuuden takaamiseksi Sopimustilanteessa nimetyllä yhteyshenkilöllä tai oppilaitoksen edustajalla on oikeus saada tietoja hoitoon osallistumisesta ja hoidon tuloksellisuudesta. Oppilaitoksen yhteyshenkilöni on: / 20 Koulutuspäällikön allekirjoitus / 20 Opiskelijan allekirjoitus / 20 Opiskelijan huoltajan (alle 18 v.) allekirjoitus / 20 Opiskeluterveyden edustajan allekirjoitus / 20 Kuraattorin allekirjoitus Tämän sopimuksen toteutumisen seurantakokous on / Tätä hoitoonohjaussopimusta on kirjoitettu kappaletta yksi kullekin allekirjoittaneelle. Mitä opiskeluterveyden toimijat voivat tehdä nuorten päihdekäyttöön puuttumiseksi ja sen ehkäisyksi 1 Yksilötapaamisissa arvioi (seulo), anna tietoa, aseta tavoitteet ja suunnitelma, auta tunnistamaan esteet ja keinot, aikatauluta ja toteuta seuranta Kirjaa asiat terveyskertomukseen Järjestä tarvittaessa myös vieroitushoitoa Jos kyse on alaikäisestä opiskelijasta: Hyödynnä vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä Muista lastensuojelun tarpeen arvio

8 Mitä opiskeluterveyden toimijat voivat tehdä nuorten päihdekäyttöön puuttumiseksi ja sen ehkäisyksi 2 Yhteisötasolla osallistu oppilaitoksen päihdeohjelman tekemiseen ja ylipäätään varmista, että sellainen on Tue Savuton oppilaitos- käytäntöä myös yli 18 vuotiaitten oppilaitoksissa Ota opiskelijakunnat mukaan hyvinvointityöhön Päivitä paikkakuntasi nuorten tilanne nuorisotoimen ja mahdollisesti poliisin kanssa Opiskeluterveyden lääkärin huomioitava nuorista ja päihteistä ÄLÄ määrää nuorille koukuttavia lääkkeitä! Puutu kaikkeen päihdekäyttöön! Kysy aktiivisesti myös sairasvastaanotolla! Arvio riippuvuuksia, liitännäisoireita, lisätutkimustarpeita, suunnittele oikea hoitopaikka ja hoito Muista ajokyky, ammattialan vaatimukset Korvaavatko päihteet puuttuvat mielenterveyspalvelut? Saammeko otteen? Kiitos mielenkiinnosta! Nuorilla on paljon kokeiluja ja viihdekäyttöä, tieto päihteistä voi olla puutteellinen, aikuisten esimerkki myös vaikuttaa Osa hoitaa mielenterveysoireitaan päihteillä, mutta osalla kyse on maan tavasta olla viihteellä

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Kangasalan kunta TOIMINTAMALLI PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistystoimi Vapaa-aikatoimi Poliisi Seurakunta Kevät 2012 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLTÖ... 2 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN PÄIHDEOHJELMA

OPISKELIJOIDEN PÄIHDEOHJELMA OPISKELIJOIDEN PÄIHDEOHJELMA Toimintaohje päihtyneen tai päihteiden käytöstä epäillyn opiskelijan (nuoret, aikuiset) kohtaamiseen Saimaan ammattiopisto Sampon rehtorin päätös 28.1.2015, 13. Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille Opas paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille SISALLYS 1. JOHDANTO... 4 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 5 Taustaa nuorista ja päihteiden käytöstä... 5 Miksi ehkäistä lasten

Lisätiedot

Nuoriso-opiston hallitus 02022015

Nuoriso-opiston hallitus 02022015 Nuoriso-opiston hallitus 02022015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA... 3 1.1 OPISKELUHUOLTORYHMÄT... 4 2 YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO NUORISO-OPISTOSSA... 5 2.1 TUTKINTOKOHTAISET

Lisätiedot

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA Sirpa Moilanen, hankevastaava, terveyden edistämisen suunnittelija Jaana Huohvanainen, terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

Sosiaalivirasto. Vahvista raittiutta ja kohtuukäyttöä. Helsingin kaupunki LY H Y T N E U V O N T A O P A S SOSIAALIALALLE

Sosiaalivirasto. Vahvista raittiutta ja kohtuukäyttöä. Helsingin kaupunki LY H Y T N E U V O N T A O P A S SOSIAALIALALLE Vahvista raittiutta ja kohtuukäyttöä LY H Y T N E U V O N T A O P A S SOSIAALIALALLE Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto LYHYTNEUVONTAOPAS SOSIAALIALALLE 1 Sisältö Tiivistelmä 5 1. Johdanto 7 2. Keskeisiä

Lisätiedot

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN ENNALTAEHKÄISY... 4 2.1 Suojaavat tekijät ja riskitekijät...

Lisätiedot

Opettajille ja muulle henkilöstölle

Opettajille ja muulle henkilöstölle Opettajille ja muulle henkilöstölle Johdanto Pietarsaaressa on seurattu koululaisten päihteiden käyttöä sekä tupakointia mm. kouluterveystutkimusten avulla. Keväällä 2003 tehdyn tutkimuksen mukaan 19 %

Lisätiedot

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma 25.04.2014 Opiskeluterveydenhuollon laatutyöryhmä Hiljanen Suvi Liukkonen Minna Multisilta Minna Pelto-Piri Ulla Simula Taru

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN PÄIHDESUUNNITELMA 2 0 0 8

MUHOKSEN KUNNAN PÄIHDESUUNNITELMA 2 0 0 8 MUHOKSEN KUNNAN PÄIHDESUUNNITELMA 2 0 0 8 Työryhmä: Rauni Kujala, terveyskeskuslääkäri Marja Leskelä, mielenterveyshoitaja, perheterapeutti Mirja Maksimainen, työterveyshoitaja Juha Niemelä, vanhempi konstaapeli

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Alkoholiongelmaisen hoito

Käypä hoito -suositus. Alkoholiongelmaisen hoito Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 21.4.2010 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA

SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA Sosiaalilautakunta 2013 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDETILANNE SUONENJOELLA... 4 3. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 4 3.1. LAPSET JA NUORET... 4 3.1.1 Koulut... 4 3.1.2

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKIO. Päihdetoimintamalli

VAASAN LYSEON LUKIO. Päihdetoimintamalli VAASAN LYSEON LUKIO Päihdetoimintamalli 2011 1 SISALLYS 1. JOHDANTO... 2 2. PÄIHTEET JA RIIPPUVUUS... 2 3. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 3 4. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMINEN... 4 5. VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI...

Lisätiedot

Hanna Huusko. ME EI VOIDA SILLÄ TAVALLA OHITTAA SITÄ ETTÄ NIINKÖ SITÄ EI OLIS OLEMASSA Mini-intervention käyttö psykiatrian poliklinikalla

Hanna Huusko. ME EI VOIDA SILLÄ TAVALLA OHITTAA SITÄ ETTÄ NIINKÖ SITÄ EI OLIS OLEMASSA Mini-intervention käyttö psykiatrian poliklinikalla Hanna Huusko ME EI VOIDA SILLÄ TAVALLA OHITTAA SITÄ ETTÄ NIINKÖ SITÄ EI OLIS OLEMASSA Mini-intervention käyttö psykiatrian poliklinikalla Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2010 SISÄLLYS 1 VANHEMPIEN VASTUU... 2 2 MITÄ LAKI SANOO... 3 3 TUPAKKA, ALKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA AIHEUTTAVAT

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuollon tehtävät ja tavoite 5 1.1 Lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistukset 5 opiskelijahuollon tehtävistä 1.2 Opiskelijahuollon tavoitteita

Lisätiedot

HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0

HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0 HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. HYVINVOINTI OPISKELU - JA TYÖYHTEISÖSSÄ... 3 2.1. Hyvinvointia uhkaavat

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN PÄIHDEOHJELMA

OPISKELIJOIDEN PÄIHDEOHJELMA Suomen yliopistot UNIFI ry:n hallitus 17.12.2014 OPISKELIJOIDEN PÄIHDEOHJELMA Toimenpideohjelma päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja ongelmatilanteisiin puuttumisen tueksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA 1 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA 2006 Petri Kylmänen www.moodhouse.fi 2 SISÄLLYS ALKUSANAT 4 1. TAUSTAA 6 1.1 Päihteet 7 1.2 Nuorisokulttuurien vaikutus 13 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 14 2.1 Yhteistyö 15 2.2

Lisätiedot

NUORISOTOIMI PERUSKOULUT PERUSPALVELUT YHDISTYKSET

NUORISOTOIMI PERUSKOULUT PERUSPALVELUT YHDISTYKSET 1 NUORISOTOIMI PERUSKOULUT PERUSPALVELUT YHDISTYKSET EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA 2006 & PÄIHDEOHJELMAN TYÖKALUPAKKI Kun kaikki muutkin -koulutus 2 KOULUTUSOHJELMAN RUNKO Yhteistyö perustuu koulutusohjelmaan,

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN PÄIHDEOHJELMA TURUN YLIOPISTOSSA

OPISKELIJOIDEN PÄIHDEOHJELMA TURUN YLIOPISTOSSA OPISKELIJOIDEN PÄIHDEOHJELMA TURUN YLIOPISTOSSA Malliohjelma päihteiden käytön aiheuttamiin tilanteisiin opiskelijan ja opetushenkilökunnan kannalta 30.5.2013 Turun yliopisto, hyvinvointijaos Työryhmä:

Lisätiedot

2 MIKÄ ON KRIISI? 1 JOHDANTO

2 MIKÄ ON KRIISI? 1 JOHDANTO 1 JOHDANTO Koulu pyrkii ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja parantamaan sekä henkistä että fyysistä työympäristöä. Täysin turvalliseen kouluympäristöön ei kuitenkaan koskaan päästä. Siksi koulun on kriisivalmius-

Lisätiedot

Kansanterveys. Alkoholi ja terveys

Kansanterveys. Alkoholi ja terveys Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 3 / 2 0 0 7 Alkoholi ja terveys Nuorten päihdehäiriöt tunnistaminen ja hoito s. 8 Ikääntyminen ja alkoholi s. 17 Rokotusten haittavaikutukset uusi ilmoitusmenettely

Lisätiedot

Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010

Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Haukiputaan työpajan PÄIHDETOIMINTAMALLI Laadittu Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen yhteisövalmennuskoulutuksen sekä Haukiputaan kunnan yleisen päihdeohjelman

Lisätiedot

47 Forssan seudun terveydenhuollon ky. LASTENSUOJELUILMOITUS Liite 1

47 Forssan seudun terveydenhuollon ky. LASTENSUOJELUILMOITUS Liite 1 47 Forssan seudun terveydenhuollon ky. LASTENSUOJELUILMOITUS Liite 1 LAPSEN JA PERHEEN TIEDOT Sukunimi ja etunimet Lapsen henkilötunnus (jos tiedossa) Kenen luona lapsi asuu Kunta Lapsen henkilötunnus

Lisätiedot

Liite 4 KRIISITOIMINTAMALLI

Liite 4 KRIISITOIMINTAMALLI Liite 4 KRIISITOIMINTAMALLI Mäntyharjun lukio 2005 SISÄLTÖ Liite 4...1 1 JOHDANTO...3 2 KRIISIRYHMÄ...3 2.1 Kriisiryhmän jäsenet...3 2.2 Kriisiryhmän tehtävät... 3 3 VAKAVA ONNETTOMUUS KOULULLA... 3 3.1

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014

PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014 1 PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014 2 1. JOHDANTO Suomalaisten ihmisten päihteiden käyttö on usein esillä eri viestintävälineissä. Muun maailman silmissä suomalaiset näyttäytyvät stereotyyppisesti

Lisätiedot

KRIISITOIMINTA- KANSIO

KRIISITOIMINTA- KANSIO Tampereen yliopisto Opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna KRIISITOIMINTA- KANSIO Koottu käyttäen esisijaisena lähteenä STAKE- Sin laatimaa Koulun kriisitoimintamalli tukiaineisto peruskoulujen, lukioiden

Lisätiedot

Opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma Saamelaislukion Opiskelijahuollon suunnitelma Utsjoen kunta Saamelaislukion opiskelijahuollon suunnitelma 2011 Opiskelijahuollon suunnitelma on tarkoitettu oppilaille ja heidän huoltajilleen, opettajille

Lisätiedot