ASUKASKYSELYN JA MAANOMISTAJAKYSELYN TULOKSET KANGASTUULEN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKU- TUSTEN ARVIOINTIMENETTELY ELEMENT POWER / KANGASTUULI OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUKASKYSELYN JA MAANOMISTAJAKYSELYN TULOKSET KANGASTUULEN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKU- TUSTEN ARVIOINTIMENETTELY ELEMENT POWER / KANGASTUULI OY"

Transkriptio

1 ELEMENT POWER / KANGASTUULI OY KANGASTUULEN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKU- TUSTEN ARVIOINTIMENETTELY ASUKASKYSELYN JA MAANOMISTAJAKYSELYN TULOKSET Hanna Herkkola Venla Pesonen

2 ASUKAS- JA MAANOMISTAJAKYSELYIDEN TULOKSET SISÄLTÖ 1. KYSELYN TOTEUTUS YHTEISKYSELY MAANOMISTAJAKYSELY ASUKASKYSELYN TULOKSET VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT SUHTAUTUMINEN TUULIVOIMAAN JA SÄHKÖNTUOTANTOON YMPÄRISTÖN NYKYTILA JA ALUEIDEN KÄYTTÖ HANKKEEN VAIKUTUKSET TIEDOTUS, NÄKEMYS HANKKEESTA JA VUOROVAIKUTUKSESTA VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT MAANOMISTAJAKYSELYN TULOKSET VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT SUHTAUTUMINEN TUULIVOIMAAN JA SÄHKÖNTUOTANTOON YMPÄRISTÖN NYKYTILA JA ALUEIDEN KÄYTTÖ HANKKEEN VAIKUTUKSET TIEDOTUS, NÄKEMYS HANKKEESTA JA VUOROVAIKUTUKSESTA VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT LIITTEET 1. Yhteiskyselyn kyselylomake ja saatekirje 2. Element Power/Kangastuuli Oy:n hanketiedote 3. Yhteiskyselyn vapaamuotoiset vastaukset 4. Maanomistajakyselyn kyselylomake ja saatekirje 5. Maanomistajakyselyn vapaamuotoiset vastaukset

3 1 1. KYSELYN TOTEUTUS 1.1 Yhteiskysely Siikajoen kuntaan on suunnitteilla Karhukankaan ja Kangastuulen tuulivoimapuistot. Karhukankaan tuulivoimahankkeesta vastaa Suomen Hyötytuuli Oy ja Kangastuulen tuulivoimahankkeesta Element Power / Kangastuuli Oy. Tuulivoimahankkeet sijoittuvat Siikajoen kunnan länsiosaan valtatien 8 molemmin puolin. Karhukankaan ja Kangastuulen tuulivoimahankkeiden suunnittelualueet ovat toisistaan erilliset ja kummastakin hankkeesta on käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Suomen Hyötytuuli Oy ja Element Power / Kangastuuli Oy päättivät toteuttaa yhteisen asukaskyselyn tuulivoimahankkeidensa vaikutusarviointien ja toimintansa kehittämisen tueksi. Kirjeitse toteutetulla asukaskyselyllä selvitettiin suunnitellun tuulivoimapuiston lähialueiden käyttöä ja merkitystä, vastaajien käsityksiä asuinympäristönsä nykytilasta sekä hankkeen mahdollisista vaikutuksista ja hanketoimijoista. Kyselylomakkeen kahdella ensimmäisellä sivulla esitettiin molempia hankkeita koskevat yhteiset taustakysymykset. Lisäksi lomakkeessa oli erikseen molempia hankkeita koskevat kysymykset. Tässä Element Power / Kangastuuli Oy:n asukaskyselyn tulosraportissa on esitetty vain molempia hankkeita koskevien yhteisten taustakysymysten sekä Element Power / Kangastuuli Oy:n Kangastuulen tuulivoimahanketta koskevien kysymysten tulosten analyysi. Kysely lähetettiin talouksiin, jotka sijaitsevat 10 km säteellä Karhukankaan ja Kangastuulen suunnittelualueiden keskipisteistä ja/tai 2 km säteellä suunnitellusta sähkönsiirtolinjasta. Osoitteet poimittiin Väestörekisterikeskuksen (VRK) tietokannasta, ja poiminnan suoritti VRK:n virallinen yhteistyökumppani JP-Postitus Oy, joka ei saa luovuttaa osoitetietoja muille missään muodossa. Hankevastaavat tai asukaskyselyn tilastollisesta analyysistä vastaava Ramboll Finland Oy eivät ole missään vaiheessa saaneet vastaajien osoitetietoja eivätkä tiedä, kenelle kyselyt on postitettu. Asukaskyselyn toteutuksessa ja vastaanottamisessa tulee ottaa huomioon, että mm. suoramarkkinointikielto voi estää osoitepoiminnan VRK:n tietokannasta. Kaiken kaikkiaan kyselyitä postitettiin yhteensä 843 talouteen. Kyselypostitus sisälsi saatekirjeen, molempien hankkeiden hanketiedotteet, kyselylomakkeen ja palautuskuoren, jonka postimaksu oli maksettu. Kysely postitettiin ja se pyydettiin palauttamaan viimeistään Viimeiset analyysiin mukaan ehtineet vastaukset saatiin Kyselyyn saatiin 23 vastausta, jolloin vastausprosentti on 28, mikä on hyvä tämäntyyppiselle asukaskyselylle. Kyselyn suunnitteli ja toteutti Ramboll Finland Oy, jossa siitä vastasi Hanna Herkkola. Venla Pesonen analysoi tulokset Tixel-tilasto-ohjelmalla sekä raportoi tulokset kaaviokuviksi. Osoitteiden poiminnan väestötietojärjestelmästä, kyselyn postituksen ja numeeristen vastausten optisen luennan hoiti JP-postitus Oy. Kyselylomake, saatekirje ja Element Power / Kangastuuli Oy:n hanke-esite ovat tulosraportin liitteinä 1 ja Maanomistajakysely Yhteiskyselyn lisäksi Element Power/Kangastuuli Oy toteutti tuulivoima-alueen lähialueiden maanomistajille suunnatun kyselyn. Kysely lähetettiin Kangastuulen tuulivoimapuiston suunnittelualueella tai noin 500 metrin säteellä siitä sijaitseville kiinteistöille niille maanomistajille, joiden osoitetiedot ovat olleet saatavilla. Kyselyn saatekirjeessä oli maininta, että mikäli vastaanottaja oli saanut aiemmin lähetetyn yhteiskyselyn, riitti, että hän vastasi kyselyistä vain toiseen. Kirjeitse toteutetulla maanomistajakyselyllä selvitettiin suunnitellun tuulivoimapuiston lähialueiden käyttöä ja merkitystä, vastaajien käsityksiä asuinympäristönsä nykytilasta sekä hankkeen mahdollisista vaikutuksista. Maanomistajakyselyn kysymykset vastasivat pääosin yhteiskyselyn kysymyksiä. Kysely postitettiin ja se pyydettiin palauttamaan viimeistään Viimeiset analyysiin mukaan ehtineet vastaukset saatiin

4 Maanomistajakyselyitä postitettiin yhteensä 98 kappaletta. Lomakkeita palautui yhteensä 30 kappaletta, joten vastausprosentiksi muodostui 30,6, mitä voidaan pitää kyselylle hyvänä. Vastausten vähäisestä kokonaismäärästä johtuen, johtopäätöksiä on kutienkin syytä tehdä varovasti. Kyselyn suunnitteli ja toteutti Ramboll Finland Oy, jossa siitä vastasi Hanna Herkkola. Laura Humppi koodasi vastaukset tilastomatriisiksi. Venla Pesonen analysoi tulokset Tixel-tilasto-ohjelmalla sekä raportoi tulokset kaaviokuviksi. Maanomistajakysely toimitettiin samalla jakelulla, jolla syksyllä 2014 oli toimitettu kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi maanomistajille. Osoitelähteenä käytettiin kiinteistötietojärjestelmää. Maanomistajakyselyn postituksen hoiti JP-Postitus Oy. Maanomistajakyselyn kyselylomake ja saatekirje ovat tulosraportin liitteenä ASUKASKYSELYN TULOKSET Tulosraportin tuloskuvissa ilmoitettu N-määrä ilmaisee kysymykseen vastanneiden henkilöiden lukumäärän. 2.1 Vastaajien taustatiedot Sukupuoli Mies 59 Nainen 41 N= Kuva 1. Vastaajien sukupuolijakauma v 8 Ikäryhmä v v 32 Yli 65 vuotta 24 N=231 Kuva 2. Vastaajien ikäjakauma Pariskunta Elämäntilanne 46 Lapsiperhe 35 Yksin asuva 13 Joku muu 5 N= Kuva 3. Vastaajien elämäntilanne.

5 3 Kuva 4. Asukaskyselyn saatekirjeen kartta hankealueista ja asutuksen sijoittumisesta. Vakituisen asunnon sijainti Sektori A 10 Sektori B 45 Sektori C 6 Sektori D 5 Sektori E 15 Sektori F 5 Sektori G Vakituinen asuntoni sijaitsee muualla N= Kuva 5. Vastaajien vakituisen asunnon sijainti kyselyn saatekirjeessä olleen kartan sektorijaon mukaan.

6 4 Vapaa-ajan asunnon sijainti Sektori A 10 Sektori B 2 Sektori C Sektori D Sektori E Sektori F 4 Sektori G Minulla ei ole vapaa-ajan asuntoa tai se sijaitsee muualla. 1 N=134 Kuva 6. Vastaajien vapaa-ajan asunnon sijainti kyselyn saatekirjeessä olleen kartan sektorijaon mukaan Kuinka kauan olette yhteensä asunut tai lomaillut tällä seudulla? Alle 5 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta tai yli 22 N=232 Kuva. Asumisen kesto seudulla

7 5 2.2 Suhtautuminen tuulivoimaan ja sähköntuotantoon Millä tavoin sähköä pitäisi Suomessa tuottaa? Biopolttoaineilla 3 Vesivoimalla 66 Jätteenpoltolla 64 Ydinvoimalla 50 Tuulivoimalla 48 Turpeen poltolla 31 Monipolttoainelaitoksissa 23 Maakaasulla 15 Kivihiilellä 2 Öljyn poltolla 1 Lisäämällä sähkön tuontia Muu (aurinkoenergia, hake, maalämpö) 1 10 N= Kuva 8. Vastaajien näkemys kannatettavista sähkön tuotantotavoista Suomessa. Miten suhtaudutte tuulivoimaan yleisesti ottaen? Myönteisesti 50 Kielteisesti 38 En osaa sanoa 12 N= Kuva 9. Vastaajien suhtautuminen tuulivoimaan yleisesti ottaen. Oletteko nähnyt ison, yli 100 metriä korkean, toiminnassa olevan tuulivoimalan? Olen, lähietäisyydeltä (alle 500 m). 56 Olen, kaukaa (yli 500 m). 31 En ole 13 N= Kuva 10. Vastaajien kokemus toiminnassa olevista tuulivoimaloista. Suurin osa vastaajista oli nähnyt toiminnassa olevia tuulivoimaloita Raahen alueella.

8 6 En, mutta olisin kiinnostunut tutustumaan. Oletteko käynyt tutustumassa tuulivoimapuistoon? 39 En, enkä ole kiinnostunutkaan. 32 Olen. 29 N= Kuva 11. Vastaajien tutustuminen tuulivoimapuistoon. Mistä saatte tietoa tuulivoimasta yleisesti ottaen? Valtakunnallisista sanomalehdistä 66 Paikallislehdistä 63 Televisiosta tai radiosta 62 Naapureilta tai muilta tutuilta 28 Muilta nettisivuilta 26 Tuulivoimayhtiöiden yleisötilaisuuksista 25 Tuulivoimayhtiöiden nettisivuilta 20 Kansalaisjärjestöiltä 12 Tuulivoimayhdistyksestä Muualta 10 N=230 Kuva 12. Vastaajien tuulivoimaa koskevat tietolähteet. 2.3 Ympäristön nykytila ja alueiden käyttö Alueiden käyttö nykytilanteessa, kaikki vastaajat Kangastuulen suunnittelualue, Element Power/Kangastuuli Oy yhteiskysely Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Vuosittain Harvemmin tai en koskaan Käytän alueen teitä. * (N=206) Ulkoilen alueella. (N=200) Tarkkailen alueella luontoa, esim. lintuja ja kasveja. (N=203) Marjastan tai sienestän alueella. (N=209) Lomailen alueella. (N=193) Metsästän alueella. (N=19) Harjoitan alueella maa- ja metsätaloutta (N=192) Jotain muuta (ratsastus, kalastus) (N=90) Kuva 13. Alueiden käyttö nykytilanteessa, kaikki vastaajat. * merkityssä kohdassa tilastollisesti merkitsevä ero eri ikäryhmien välillä. Vastauskohtaan Jotain muuta tuli yhteensä viisitoista vapaamuotoista kommenttia. Viisi vastaajaa ilmoitti ratsastavansa alueella. Muita toimintoja olivat mm. kalastus, rauhoittuminen ja asuminen alueella.

9 Eri asioiden nykytila, kaikki vastaajat yhteiskysely Erittäin hyvä Melko hyvä Ei hyvä eikä huono Melko huono Erittäin huono Asumisviihtyisyys (vakituinen/loma) (N=228) Retkeily, ulkoilu ja lomailumahdollisuudet (N=226) Melutilanne (N=226) Maisema * (N=221) Linnusto (N=226) Kulttuuriympäristö ** (N=219) Ilmastonmuutos ** (N=221) Natura-alueet (N=216) Liikenne (N=221) Kiinteistöjen arvo (N=223) Työllisyys * (N=221) Kunnan imago (N=220) Kunnan talous (N=223) Kuva 14. Vastaajien näkemys eri asioiden nykytilasta. * merkityissä kohdissa tilastollisesti merkitsevät erot eri ikäryhmien välillä ja ** merkityissä kohdissa sukupuolten välillä. Asuinympäristön nykytila -2=Erittäin huono 2=Erittäin hyvä 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 Asuinympäristön nykytila ja eri asioiden tärkeys, kaikki vastaajat yhteiskysely Natura-alueet Kulttuuriympäristö Ilmastonmuutos Kunnan imago Retkeily, ulkoilu ja lomailumahdollisuudet Liikenne Maisema Linnusto Asumisviihtyisyys Melutilanne 1 1,5 2 Työllisyys 2,5 3 Kunnan talous Kiinteistöjen arvo -1,5-2 1=Vähän tärkeä 2=Melko tärkeä 3=Tärkeä Asian tärkeys Kuva 15. Asuinympäristön nykytila ja eri asioiden tärkeys, N=

10 8 2.4 Hankkeen vaikutukset Hankkeen vaikutus Kangastuulen suunnittelualue, Element Power/Kangastuuli Oy yhteiskysely Erittäin myönteisesti Melko myönteisesti Ei vaikutusta Melko kielteisesti Erittäin kielteisesti Kunnan talous (N=214) Työllisyys (N=210) Ilmastonmuutos ** (N=210) Kunnan imago (N=212) Liikenne tuulivoimaloiden käytön aikana (N=215) Liikenne tuulivoimaloiden rakentamisen aikana * (N=215) Natura-alueet * (N=206) Oma ulkoiluni suunnittelualueella * (N=212) Metsästysmahdollisuudet * ** (N=210) Maa- ja metsätalouden harjoittaminen * (N=210) Asumisviihtyisyys tuulivoimaloiden rakentamisen aikana * ** (N=213) Linnusto * ** (N=208) Kulttuuriympäristö * *** (N=213) Kiinteistöjen arvo * (N=213) Asumisviihtyisyys tuulivoimaloiden käytön aikana * ** (N=214) Retkeily, ulkoilu ja lomailumahdollisuudet yleisesti ottaen * ** (N=21) Luonnosta nauttiminen * ***(N=208) Kiinteistöjen käyttömahdollisuudet tulevaisuudessa * (N=213) Melutilanne * (N=214) Maisema * *** (N=215) Kuva 16. Hankkeen vaikutukset vastaajien omaan elämään. * merkityissä kohdissa tilastollisesti merkitsevät erot eri ikäryhmien, ** merkityissä kohdissa asumisen keston ja *** merkityissä kohdissa eri elämäntilanteessa olevien vastaajien välillä. Suurimmat huolenaiheet tuulivoimaloiden mahdollisiin ympäristövaikutuksiin liittyen Melu 68 Maisemamuutos 60 Vaikutukset linnustoon 43 Välke 35 Vaikutukset virkistyskäyttöön Vaikutukset metsästykseen Vaikutukset maaeläimiin Lentoestevalot Muu vaikutus (kiinteistöjen arvo, asumisviihtyisyys) En ole huolissani tuulivoimaloiden vaikutuksista 11 1 N= Kuva 1. Vastaajien suurimmat huolenaiheet tuulivoimaloiden mahdollisista ympäristövaikutuksista.

11 9 Sähkölinjan rakentamisen aiheuttamien vaikutusten kohdistuminen Maisema 85 Linnusto Kiinteistöjen arvon muutos Asumisviihtyvyys Maa- ja metsätalous Terveysvaikutukset 31 N= Kuva 18. Vastaajien arvio sähkölinjan rakentamisen aiheuttamien vaikutusten kohdistumisesta. Miten tuulivoiman mahdollisesti aiheuttamia haittoja tulisi yleisesti ottaen lieventää? Haittoja ei voida lieventää muuten kuin jättämällä voimalat rakentamatta. Mielestäni tuulivoimasta ei asiallisesti toteutettuna aiheudu lieventämistä vaativia haittoja Muu ajatus haittojen lieventämisestä Kuva 19. Vastaajien näkemys keinoista tuulivoiman mahdollisesti aiheuttamien haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. Muu ajatus haittojen lieventämisestä Riittävän kauas asutuksesta 68 Sijoittamalla voimalat merelle, teiden varsille, teollisuusalueille Teknologisilla ratkaisuilla (valot, hiljaisempi teknologia) Muu (lintureittien huomiointi, tiedotus, tuet pois) 9 Kuva 20. Vastaajien vapaamuotoisten vastausten jakauma kysymykseen muu ajatus haittojen lieventämisestä. Kohtaan Muu ajatus haittojen lieventämisestä tuli yhteensä 66 vastausta. Selvästi yli puolet vastanneista oli sitä mieltä, että tuulivoimaloiden mahdollisia haittoja voidaan lieventää rakentamalla voimalat riittävän etäälle asutuksesta (vähintään 2km). Muita mainittuja lievennyskeinoja olivat rakentaminen merialueille tai jo rakennettuun ympäristöön esimerkiksi teiden varsille ja teollisuusalueille. Teknologiset ratkaisut esimerkiksi voimaloiden lentoestevalojen tai niiden tuottamaan äänen aiheuttaman haitan pienentämiseksi, sekä totuudenmukainen tiedotus ja lintureittien huomioiminen nostettiin myös esille kommenteissa N=

12 Tiedotus, näkemys hankkeesta ja vuorovaikutuksesta Onko Element Power/Kangastuuli Oy:n tiedottaminen suunnitelmistaan ollut... Täysin Melko hyvin Melko huonosti Ei lainkaan riittävää (N=210) ymmärrettävää (N=195) Kuva 21. Vastaajien näkemys hankkeen tiedotuksesta Vuorovaikutus Element Power / Kangastuuli Oy:n kanssa on koettu Hyväksi Kohtalaisen hyväksi 11 En osaa sanoa 54 Kohtalaisen huonoksi Huonoksi N= Kuva 22. Vastaajien näkemys vuorovaikutuksesta Element Power/Kangastuuli Oy:n kanssa. Millaista vuorovaikutusta haluaisitte jatkossa? Vapaamuotoisten vastausten luokittelu Lisää tietoa ja tiedotusta 35 En halua vuorovaikutusta 15 Hanke tulee lakkauttaa 13 Asukkaiden / kuntalaisten näkemysten huomioiminen 9 Muu (edullisempaa sähköä, en osaa sanoa) 28 N= Kuva 23. Vastaajien vapaamuotoisten vastausten luokittelu kysymykseen vuorovaikutustoiveista. Kysymykseen Ehdottakaa millaista vuorovaikutusta haluaisitte Element Power / Kangastuuli Oy:n kanssa jatkossa tuli yhteensä 54 vapaamuotoista vastausta. Yhteiskyselyn vapaamuotoisten vastausten listaus on tulosraportin liitteenä 3.

13 11 Näkemys Element Power / Kangastuuli Oy:n Kangastuulen tuulivoimapuistosta Kangastuulen tuulivoimapuiston edut ovat selvästi suuremmat kuin siitä mahdollisesti aiheutuvat haitat. Vaikka Kangastuulen tuulivoimapuistoon liittyy kielteisiäkin puolia, löydän siitä enemmän myönteistä kuin kielteistä. En osaa ottaa kantaa Vaikka Kangastuulen tuulivoimapuistoon liittyy myönteisiäkin puolia, löydän siitä enemmän kielteistä kuin myönteistä. Kangastuulen tuulivoimapuiston haitat ovat selvästi suuremmat kuin siitä mahdollisesti aiheutuvat edut. Kuva 24. Vastaajien näkemys Kangastuulen tuulivoimapuistosta Vapaamuotoiset kommentit Vapaamuotoiset kommentit, Element Power / Kangastuuli Oy Suhtaudun kielteisesti hankkeeseen 44 Suunnitelmiin liittyvä kommentti 18 Vastustan tuulivoimatukia 14 Kannatan hanketta 10 Muu 15 N= Kuva 25. Vastaajien Element Power / Kangastuuli Oy:n Kangastuulen tuulivoimahanketta koskevien vapaamuotoisten kommenttien aihepiirit luokiteltuna. Kyselyn lopussa vastaajilla oli mahdollisuus ilmaista vapaamuotoisesti ajatuksiaan Element Power / Kangastuuli Oy:n tuulivoimahankkeesta. Vapaamuotoisia vastauksia tuli yhteensä 102 kappaletta. Yhteiskyselyn vapaamuotoisten vastausten listaus on tulosraportin liitteenä 3.

14 12 3. MAANOMISTAJAKYSELYN TULOKSET 3.1 Vastaajien taustatiedot Sukupuoli Mies 3 Nainen 2 N= Kuva 26. Vastaajien sukupuolijakauma v 13 Ikäryhmä v 40 Yli 65 v 4 N= Kuva 2. Vastaajien ikäjakauma. Pariskunta Yksin asuva Lapsiperhe Joku muu Elämäntilanne N=30 4 Kuva 28. Vastaajien elämäntilanne

15 13 Kuva 29. Maanomistajakyselyn saatekirjeen kartta. Vastaajan hankealuetta lähinnä olevan kiinteistön sijainti Suunnittelualueella 46 Rajautuu suunnittelualueeseen 32 Suunnittelualueen ulkopuolella 21 N= Kuva 30. Vastaajien omistuksessa olevan hankealuetta lähinnä sijaitsevan kiinteistön sijainti.

16 14 Alle 5 vuotta 5-9 vuotta Asumisen kesto alueella vuotta vuotta 50 vuotta tai yli 1 33 N=30 Kuva 31. Asumisen kesto alueella Suhtautuminen tuulivoimaan ja sähköntuotantoon Millä tavoin sähköä pitäisi Suomessa tuottaa? Jätteenpoltolla 90 Biopolttoaineilla 66 Vesivoimalla Tuulivoimalla Ydinvoimalla 48 Monipolttolaitoksissa 41 Turpeen poltolla 34 Maakaasulla Muuten (aurinko) 3 N= Kuva 32. Vastaajien näkemys kannatettavista sähkön tuotantotavoista Suomessa. Miten suhtaudutte tuulivoimaan yleisesti ottaen? Myönteisesti 60 Kielteisesti 33 En osaa sanoa N= Kuva 33. Vastaajien suhtautuminen tuulivoimaan yleisesti ottaen.

17 15 Oletteko nähnyt ison, yli 100 m korkean, toiminnassa olevan tuulivoimalan? Olen, lähietäisyydeltä (alle 500 m) 69 Olen, kaukaa (yli 500 m) 15 En ole 15 N= Kuva 34. Vastaajien kokemus toiminnassa olevista tuulivoimaloista. Suurin osa vastaajista oli nähnyt toiminnassa olevia tuulivoimaloita Raahen alueella. Oletteko käynyt tutustumassa tuulivoimapuistoon? N=29 Olen. 38 En, mutta olisin kiinnostunut tutustumaan En, enkä ole kiinnostunutkaan Kuva 35. Vastaajien tutustuminen tuulivoimapuistoon Mistä saatte tietoa tuulivoimasta yleisesti ottaen? Valtakunnallisista sanomalehdistä 66 Televisiosta tai radiosta 62 Paikallislehdistä 52 Tuulivoimayhtiöiden yleisötilaisuuksista 41 Tuulivoimayhtiöiden nettisivuilta 31 Tuulivoimayhdistyksestä 24 Muilta nettisivuilta 21 Naapureilta tai muilta tutuilta 1 Kansalaisjärjestöiltä Muualta, mistä? 3 10 N=29 Kuva 36. Vastaajien tuulivoimaa koskevat tietolähteet

18 Ympäristön nykytila ja alueiden käyttö Alueiden käyttö nykytilanteessa, kaikki vastaajat Kangastuulen suunnittelualue, Element Power/Kangastuuli Oy maanomistajakysely päivittäin viikoittain Kuukausittain vuosittain Harvemmin tai en koskaan Harjoitan alueella maa- tai metsätaloutta (N=29) Käytän alueen teitä (N=25) Ulkoilen alueella (N=23) Tarkkailen alueella luonto, esim. lintuja ja kasveja (N=24) Marjastan tai sienestän alueella (N=26) Metsästän alueella (N=24) Lomailen alueella (N=22) Jotain muuta (metsänhoito, vuokrattu, riippuliito) (N=9) Kuva 3. Alueiden käyttö nykytilanteessa, kaikki vastaajat Eri asioiden nykytila, kaikki vastaajat maanomistajakysely Erittäin hyvä Melko hyvä Ei hyvä eikä huono Melko huono Erittäin huono Melutilanne (N=28) Maisema (N=28) Retkeily, ulkoilu ja lomailumahdollisuudet (N=28) Asumisviihtyvyys (N=26) Ilmastonmuutos (N=2) Liikenne (N=30) Natura-alueet (N=26) Linnusto (N=2) Kulttuuriympäristö (N=26) Kunnan imago (N=28) Kiinteistöijen arvo (N=28) Työllisyys (N=28) Kunnan talous (N=28) Kuva 38. Vastaajien näkemys eri asioiden nykytilasta

19 1 Asuinympäristön nykytila -2=Erittäin huono 2=Erittäin hyvä 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 Asuinympäristön nykytila ja eri asioiden tärkeys, maanomistajakysely Natura-alueet Ilmastonmuutos Kunnan imago Kulttuuriympäristö Asumisviihtyisyys Melutilanne Maisema Kunnan talous Liikenne Työllisyys Retkeily, ulkoilu ja lomailumahdollisuudet Linnusto Kiinteistöjen arvo 1 1,5 2 2,5 3-1,5-2 1=Vähän tärkeä 2=Melko tärkeä 3=Tärkeä Asian tärkeys Kuva 39. Asuinympäristön nykytila ja eri asioiden tärkeys, N= Hankkeen vaikutukset Hankkeen vaikutus Kangastuulen suunnittelualue, Element Power/Kangastuuli Oy maanomistajakysely Erittäin myönteisesti Melko myönteisesti Ei vaikutusta Melko kielteisesti Erittäin kielteisesti Kunnan talous (N=2) Työllisyys (N=2) Kunnan imago (N=2) Kiinteistöjen arvo (N=29) Maisema (N=28) Maa- ja metsätalouden harjoittaminen (N=29) Kiinteistöjen käyttömahdollisuudet tulevaisuudessa (N=29) Ilmastonmuutos (N=28) Oma ulkoilunu suunnittelualueella (N=28) 5 29 Retkeily, ulkoilu ja lomailumahdollisuudet yleisesti (N=28) Liikenne tuulivoimaloiden rakentamisen aikana (N=29) Liikenne tuulivoimaloiden käytön aikana (N=29) Luonnosta nauttiminen (N=28) Metsästysmahdollisuudet (N=28) Melutilanne (N=26) Asumisviihtyvyys (käytön aikana) (N=2) Asumisviihtyvyys (rakentamisen aikana) (N=2) Kulttuuriympäristö (N=2) Linnusto (N=28) Natura-alueet (N=25) Kuva 40. Hankkeen vaikutukset vastaajien omaan elämään

20 18 Suurimmat huolenaiheet tuulivoimaloiden mahdollisiin ympäristövaikutuksiin liittyen Maisemamuutos 60 Vaikutukset linnustoon 43 Melu Vaikutukset maaeläimiin Vaikutukset metsästykseen Välke Vaikutukset virkistyskäyttöön 20 Lentoestevalot 3 Joku muu vaikutus En ole huolissani tuulivoimaloiden vaikutuksista N= Kuva 41. Vastaajien suurimmat huolenaiheet tuulivoimaloiden mahdollisista ympäristövaikutuksista. Sähkölinjan rakentamisen aiheuttamien vaikutusten kohdistuminen Maisema Maa- ja metsätalous Linnusto Kiinteistöjen arvon muutos Asumisviihtyvyys Terveysvaikutukset N= Kuva 42. Vastaajien arvio sähkölinjan rakentamisen aiheuttamien vaikutusten kohdistumisesta.

21 19 Miten tuulivoiman mahdollisesti aiheuttamia haittoja pitäisi lieventää? Mielestäni tuulivoimasta ei asiallisesti toteutettuna aiheudu lieventämistä vaativia haittoja 43 Haittoja ei voida lieventää muuten kuin jättämällä voimalat rakentamatta 39 Muu ajatus haittojen lieventämisestä 18 N= Kuva 43. Vastaajien näkemys keinoista tuulivoiman mahdollisesti aiheuttamien haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. Kohtaan Muu ajatus haittojen lieventämisestä tuli yhteensä 4 vastausta. Haitat pieniä verrattuna ydinvoiman haittoihin. Haitat voi hyväksyä rajatuilla/harkituilla alueilla. Rakentamalla yksiin paikkoihin eikä joka puolelle. Linjojen rakentaminen lisää maisemavaurioita. Riittävä etäisyys asutuksesta ja loma-asunnoista. YVA:n mukaiset haitat kompensoida kärsijöille täysimääräisesti 3.5 Tiedotus, näkemys hankkeesta ja vuorovaikutuksesta Onko Element Power/Kangastuuli Oy:n tiedottaminen suunnitelmistaan ollut... Täysin Melko hyvin Melko huonosti Ei lainkaan riittävää (N=29) ymmärrettävää (N=2) Kuva 44. Vastaajien näkemys hankkeen tiedotuksesta

22 20 Vuorovaikutus Element Power / Kangastuuli Oy:n kanssa on koettu Hyväksi 13 Kohtalaisen hyväksi 3 En osaa sanoa 23 Kohtalaisen huonoksi 20 Huonoksi N= Kuva 45. Vastaajien näkemys vuorovaikutuksesta Element Power/Kangastuuli Oy:n kanssa. Kysymykseen Ehdottakaa millaista vuorovaikutusta haluaisitte Element Power / Kangastuuli Oy:n kanssa jatkossa tuli yhteensä 13 vastausta. Maanomistajakyselyn vapaamuotoisten vastausten listaus on tulosraportin liitteenä 5. Näkemys Element Power/Kangastuuli Oy:n tuulivoimapuistosta Kangastuulen tuulivoimapuiston edut ovat selvästi suuremmat kuin siitä mahdollisesti aiheutuvat haitat Vaikka Kangastuulen tuulivoimapuistoon liittyy kielteisiäkin puolia, löydän siitä enemmän myönteisiä kuin kielteisiä N= En osaa ottaa kantaa 3 Vaikka Kangastuulen tuulivoimapuistoon liittyy myönteisiäkin puolia, löydän siitä enemmän kielteisiä kuin myönteisiä 1 Kangastuulen tuulivoimapuiston haitat ovat selvästi suuremmat kuin siitä mahdollisesti aiheutuvat edut 24 Kuva 46. Vastaajien näkemys Kangastuulen tuulivoimapuistosta Vapaamuotoiset kommentit Maanomistajakyselyn lopussa vastaajilla oli mahdollisuus ilmaista vapaamuotoisesti ajatuksiaan Element Power / Kangastuuli Oy:n tuulivoimahankkeesta. Vapaamuotoisia vastauksia tuli yhteensä 11 kappaletta. Maanomistajakyselyn vapaamuotoisten vastausten listaus on tulosraportin liitteenä 5.

23 1/6 Asukaskysely Vastatkaa rastittamalla valitsemanne vastausvaihtoehdon edessä oleva ruutu tai kirjoittamalla vastaus viivalle. MOLEMPIA HANKKEITA KOSKEVAT TAUSTAKYSYMYKSET 1. Sukupuolenne 2. Ikäryhmänne 3. Tämänhetkinen elämäntilanteenne? 1 Nainen v 1 Yksin asuva 2 Mies v 2 Pariskunta v 3 Lapsiperhe 4 yli 65 vuotta 4 Joku muu 4. Saatekirjeen kääntöpuolella on kartta tarkastelualueesta. Millä saatekirjeen kartan alueista sijaitsee a) vakituinen asuntonne b) vapaa-ajan asuntonne 1 Sektori A 1 Sektori A 2 Sektori B 2 Sektori B 3 Sektori C 3 Sektori C 4 Sektori D 4 Sektori D 5 Sektori E 5 Sektori E 6 Sektori F 6 Sektori F Sektori G Sektori G 8 Vakituinen asuntoni sijaitsee muualla. 8 Minulla ei ole vapaa-ajan asuntoa tai se sijaitsee muualla. 5. Kuinka kauan olette yhteensä asunut tai lomaillut tällä seudulla? 1 Alle 5 vuotta vuotta vuotta vuotta 5 50 vuotta tai yli 6. Miten arvioitte seuraavien asioiden merkitystä ja nykytilaa lähiympäristössänne? Tärkeä Asian tärkeys Melko tärkeä Ei tärkeä Vaikea sanoa Erittäin huono Melko huono Asian nykytila Ei hyvä eikä huono Melko hyvä Liikenne Natura-alueet Linnusto Maisema Kulttuuriympäristö Asumisviihtyisyys (vakituinen tai loma) Erittäin hyvä Melutilanne Retkeily, ulkoilu ja lomailumahdollisuudet Ilmastonmuutos Työllisyys Kunnan talous Kunnan imago Kiinteistöjen arvo

24 2/6. Millä tavoin sähköä pitäisi Suomessa tuottaa? Voitte valita useampia vaihtoehtoja. 1 Ydinvoimalla 2 Kivihiilellä 3 Vesivoimalla Jätteenpoltolla 8 Monipolttoainelaitoksissa 9 Turpeen poltolla 4 Tuulivoimalla 10 Öljyn poltolla 5 Maakaasulla 11 Lisäämällä sähkön tuontia 6 Biopolttoaineilla 12 Muuten, miten? 8. Miten suhtaudutte tuulivoimaan yleisesti ottaen? 1 Myönteisesti 2 Kielteisesti 3 En osaa sanoa 9. Oletteko nähnyt ison, yli 100 metriä korkean, toiminnassa olevan tuulivoimalan? 1 En ole 2 Olen, kaukaa (yli 500 m). Missä? 3 Olen, lähietäisyydeltä (alle 500 m). Missä? 10. Oletteko käynyt tutustumassa tuulivoimapuistoon? 1 En, enkä ole kiinnostunutkaan. 2 En, mutta olisin kiinnostunut tutustumaan. 3 Olen. Missä? 11. Mistä saatte tietoa tuulivoimasta yleisesti ottaen? 1 Valtakunnallisista sanomalehdistä 2 Paikallislehdistä 3 Televisiosta tai radiosta 6 Tuulivoimayhdistyksestä Kansalaisjärjestöiltä (esim. ympäristöjärjestöt) 8 Tuulivoimayhtiöiden yleisötilaisuuksista 4 Tuulivoimayhtiöiden nettisivuilta 9 Naapureilta tai muilta tutuilta 5 Muilta nettisivuilta 10 Muualta, mistä? 12. Jos olette huolissanne tuulivoimaloiden mahdollisista ympäristövaikutuksista, mitkä seuraavista huolettavat eniten? Valitkaa kolme suurinta huolenaihettanne. 1 Lentoestevalot 6 Vaikutukset linnustoon 2 Maisemamuutos Välke 3 Vaikutukset maaeläimiin 8 Vaikutukset metsästykseen 4 Melu 9 Joku muu vaikutus, mikä 5 Vaikutukset virkistyskäyttöön 10 En ole huolissani tuulivoimaloiden vaikutuksista 13. Miten tuulivoiman mahdollisesti aiheuttamia haittoja tulisi yleisesti ottaen mielestänne lieventää? 1 Mielestäni tuulivoimasta ei asiallisesti toteutettuna aiheudu lieventämistä vaativia haittoja. 2 Haittoja ei voida lieventää muuten kuin jättämällä voimalat rakentamatta. 3 Muu ajatus haittojen lieventämisestä.

25 Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Vuosittain Harvemmin tai en koskaan Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Vuosittain Harvemmin tai en koskaan Täysin Melko hyvin Melko huonosti Ei lainkaan Täysin Melko hyvin Melko huonosti Ei lainkaan 3/6 HANKEKOHTAISET KYSYMYKSET Suomen Hyötytuuli Oy Karhukankaan tuulivoimapuiston hankekuvaus Suomen Hyötytuuli on vuonna 1998 perustettu suomalaisten kaupunkienergiayhtiöiden omistama tuulivoiman tuotantoyhtiö, joka suunnittelee Siikajoen Karhukankaalle enintään 16 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa. Voimalat ovat teholtaan 3-5 MW ja niiden kokonaiskorkeus on metriä. Tuulivoimalat liitetään Siikajoen sähköasemaan noin 13 kilometrin pituisella uudella 110 kv voimajohdolla. Voimajohto sijoitetaan valtaosaltaan nykyisten Fingrid Oyj:n voimajohtojen rinnalle ja siihen on tarkoitus liittää myös muiden yhtiöiden alueelle suunnittelemia tuulivoimahankkeita. Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat yli kahden kilometrin päässä suunnitelluista tuulivoimaloista. Lähimmät taajamat ovat runsaan 5 km päässä oleva Revonlahti ja 10 km päässä oleva Pattijoki. Element Power / Kangastuuli Oy:n tuulivoimapuiston hankekuvaus Element Power on vuonna 2008 perustettu kansainvälinen uusiutuvaan energiaan keskittynyt yhtiö, joka on kehittänyt Suomessa tuulivoimahankkeita vuodesta Element Power / Kangastuuli Oy suunnittelee Siikajoelle enintään 54 tuulivoimalan tuulipuistoa. Voimalat ovat teholtaan 3-5 MW ja niiden kokonaiskorkeus on metriä. Tuulivoimapuisto liitetään Siikajoen uuteen sähköasemaan noin 13 kilometrin pituisella uudella 110 kv voimajohdolla, joka sijoittuisi koko matkaltaan olemassa olevien 110 kv voimajohtojen rinnalle. Suunnittelualue sijaitsee 8-tien molemmin puolin Revonlahden ja Raahen välissä. Alue on pääosin maa- ja metsätalouskäytössä. Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat yli kahden kilometrin etäisyydellä Kangastuulen suunnitelluista voimaloista. 14. Onko tuulivoimayhtiön tiedottaminen suunnitelmistaan ollut mielestänne Hyötytuuli, Karhukankaan suunnittelualue Element Power, Kangastuulen suunnittelualue riittävää ymmärrettävää Kuinka usein ja miten toimitte suunnittelualueilla? Hyötytuuli, Karhukankaan suunnittelualue Element Power, Kangastuulen suunnittelualue Ulkoilen alueella Käytän alueen teitä Harjoitan alueella maa- tai metsätaloutta Metsästän alueella Marjastan tai sienestän alueella Tarkkailen alueella luontoa, esim. lintuja ja kasveja Lomailen alueella Jotain muuta, mitä

26 Erittäin myönteisesti Melko myönteisesti Ei vaikutusta Melko kielteisesti Erittäin kielteisesti Erittäin myönteisesti Melko myönteisesti Ei vaikutusta Melko kielteisesti Erittäin kielteisesti 4/6 16. Miten arvioitte sähkölinjan rakentamisen vaikuttavan seuraaviin asioihin? Rastittakaa listasta kohdat, joihin arvelette kohdistuvan vaikutuksia. Kysymys koskee molempia hankkeita. 1 Maisema 2 Linnusto 3 Maa- ja metsätalous 4 Kiinteistöjen arvon muutos 5 Asumisviihtyvyys 6 Terveysvaikutukset 1. Miten koette hankkeiden vaikuttavan seuraaviin asioihin? Hyötytuuli, Karhukankaan suunnittelualue Element Power, Kangastuulen suunnittelualue Liikenne tuulivoimaloiden rakentamisen aikana Liikenne tuulivoimaloiden käytön aikana Natura-alueet Linnusto Maisema Kulttuuriympäristö Asumisviihtyisyys (vakituinen / loma) tuulivoimaloiden rakentamisen aikana Asumisviihtyisyys (vakituinen / loma) tuulivoimaloiden käytön aikana Melutilanne Retkeily, ulkoilu ja lomailumahdollisuudet yleisesti ottaen Oma ulkoiluni suunnittelualueella Metsästysmahdollisuudet Luonnosta nauttiminen Ilmastonmuutos Työllisyys Kunnan talous Kunnan imago Kiinteistöjen arvo Maa- ja metsätalouden harjoittaminen Kiinteistöjen käyttömahdollisuudet tulevaisuudessa

27 5/6 VAIN HYÖTYTUULEN KARHUKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOA KOSKEVAT KYSYMYKSET 18. Millainen näkemys Teille on muodostunut Suomen Hyötytuuli Oy:n Karhukankaan tuulivoimapuistosta? Merkitkää rasti siihen kohtaan, joka parhaiten kuvaa kokonaisnäkemystänne. (Vain yksi rasti) Myönteinen 2 Karhukankaan tuulivoimapuiston edut ovat selvästi suuremmat kuin siitä mahdollisesti aiheutuvat haitat. 1 Vaikka Karhukankaan tuulivoimapuistoon liittyy kielteisiäkin puolia, löydän siitä enemmän myönteistä kuin kielteistä. 0 En osaa ottaa kantaa. Kielteinen -1 Vaikka Karhukankaan tuulivoimapuistoon liittyy myönteisiäkin puolia, löydän siitä enemmän kielteistä kuin myönteistä. -2 Karhukankaan tuulivoimapuiston haitat ovat selvästi suuremmat kuin siitä mahdollisesti aiheutuvat edut. 19. Ajatelkaa Suomen Hyötytuuli Oy:tä yhtiönä ja valitkaa alla olevasta listasta kaikki ne väittämät, jotka mielestänne kuvaavat Suomen Hyötytuulta. Voitte valita useita väittämiä. 1 Yleinen mielikuva yhtiöstä on pääasiassa myönteinen 2 Yhtiö kertoo avoimesti toiminnastaan 3 Yhtiö ottaa ympäristönsuojelun vakavasti 4 Yhtiö salailee asioita 5 Yhtiö on nykyaikainen ja kehittyvä 6 Yhtiö on täysin tuntematon minulle Yhtiö ei välitä kansalaisten mielipiteistä 8 Yhtiö on vastuullinen toimija 9 Yhtiö ei piittaa luonnonsuojelusta 10 Yhtiö on epäluotettava 11 Yhtiö on alueellamme merkittävä työllistäjä 12 Yhtiö toimii vastuuntuntoisesti 13 Yhtiö tekee yhteistyötä alueen asukkaiden ja maanomistajien kanssa 14 Yhtiö vähentää ympäristön saastumista ja ilmastonmuutosta 15 Voitte kuvailla omin sanoin millaiseksi koette Suomen Hyötytuulen yrityskuvan 20. Mitä muuta haluatte sanoa Suomen Hyötytuuli Oy:n Karhukankaan tuulivoimahankkeesta?

28 6/6 VAIN ELEMENT POWERIN KANGASTUULEN TUULIVOIMAPUISTOA KOSKEVAT KYSYMYKSET 21. Millainen näkemys Teille on muodostunut Element Power / Kangastuuli Oy:n Kangastuulen tuulivoimapuistosta? Merkitkää rasti siihen kohtaan, joka parhaiten kuvaa kokonaisnäkemystänne. (Vain yksi rasti) Myönteinen 2 Kangastuulen tuulivoimapuiston edut ovat selvästi suuremmat kuin siitä mahdollisesti aiheutuvat haitat. 1 Vaikka Kangastuulen tuulivoimapuistoon liittyy kielteisiäkin puolia, löydän siitä enemmän myönteistä kuin kielteistä. 0 En osaa ottaa kantaa. -1 Vaikka Kangastuulen tuulivoimapuistoon liittyy myönteisiäkin puolia, löydän siitä enemmän kielteistä kuin myönteistä. Kielteinen -2 Kangastuulen tuulivoimapuiston haitat ovat selvästi suuremmat kuin siitä mahdollisesti aiheutuvat edut. 22. Oletteko kokeneet vuorovaikutuksen Element Power / Kangastuuli Oy:n kanssa: Hyväksi Kohtalaisen hyväksi En osaa sanoa Kohtalaisen huonoksi Huonoksi 23. Ehdottakaa minkälaista vuorovaikutusta haluaisitte Element Power / Kangastuuli Oy:n kanssa jatkossa. 24. Mitä muuta haluatte sanoa Element Power / Kangastuuli Oy:n tuulivoimahankkeesta? KIITOS VASTAUKSESTANNE!

29 Hyvä vastaanottaja! Saatte ohessa vastattavaksenne kyselyn, joka koskee Siikajoen kuntaan suunnitteilla olevia Karhukankaan ja Kangastuulen tuulivoimapuistoja. Karhukankaan tuulivoimahankkeesta vastaa Suomen Hyötytuuli Oy ja Kangastuulen tuulivoimahankkeesta Element Power / Kangastuuli Oy. Tuulivoimahankkeet sijoittuvat Siikajoen kunnan länsiosaan valtatien 8 molemmin puolin. Karhukankaan ja Kangastuulen tuulivoimahankkeiden suunnittelualueet ovat toisistaan erilliset ja kummastakin hankkeesta on käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Suomen Hyötytuuli Oy ja Element Power / Kangastuuli Oy ovat päättäneet toteuttaa oheisen asukaskyselyn tuulivoimahankkeidensa vaikutusarviointien ja toimintansa kehittämisen tueksi. Asukkaiden näkökulmasta on ajateltu olevan vaivattomampaa vastata molempia hankkeita koskeviin kysymyksiin samalla lomakkeella. Alueelle on suunnitteilla myös muita tuulivoimahankkeita, mutta oheinen kysely keskittyy vain edellä mainittuihin kahteen hankkeeseen. Tämä kysely on lähetetty talouksiin, jotka sijaitsevat 10 km säteellä Karhukankaan ja Kangastuulen suunnittelualueiden keskipisteistä ja/tai 2 km säteellä suunnitellusta sähkönsiirtolinjasta. Osoitteet on poimittu Väestörekisterikeskuksen (VRK) tietokannasta, ja poiminnan on suorittanut VRK:n virallinen yhteistyökumppani JP-Postitus Oy, joka ei saa luovuttaa osoitetietoja muille missään muodossa. Hankevastaavat tai asukaskyselyn tilastollisesta analyysistä vastaava Ramboll Finland Oy eivät ole missään vaiheessa saaneet vastaajien osoitetietoja eivätkä tiedä, kenelle kyselyt on postitettu. Asukaskyselyn toteutuksessa ja vastaanottamisessa tulee ottaa huomioon, että mm. suoramarkkinointikielto voi estää osoitepoiminnan VRK:n tietokannasta. Kyselylomakkeen kahdella ensimmäisellä sivulla on esitetty molempia tuulivoimahankkeita koskevat taustakysymykset. Kolmannelta sivulta lähtien pyydämme Teitä vastaamaan kumpaakin hanketta koskeviin kysymyksiin erikseen. Suomen Hyötytuuli Oy:tä ja Element Power / Kangastuuli Oy:tä koskevat erilliset kysymykset on vastaamisen selkeyttämiseksi esitetty eri väreillä. Tämän saatekirjeen liitteenä ovat sekä Karhukankaan että Kangastuulen tuulivoimahankkeita esittelevät projektiesitteet, joihin pyydämme Teitä tutustumaan ennen kyselyyn vastaamista. Lisäksi tämän saatekirjeen kääntöpuolella on suunnittelualueiden kartta, jota voitte pitää esillä kyselyyn vastatessanne (esim. lomakkeen kysymys 4). Kyselyn viimeinen palautuspäivä on perjantai Postitattehan vastauksenne viimeistään silloin oheisessa palautuskuoressa, jonka postimaksu on maksettu puolestanne. Myöhemmin postitettuja vastauksia emme valitettavasti voi ottaa huomioon tulosten tilastollisissa analyyseissä. Vastaukset palautuvat JP-Postitukselle, jossa ne muunnetaan sähköiseen muotoon. Tilastollisen analyysin tekee Ramboll Finland Oy. Vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksella, eikä tulosten analyyseistä voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Tuloksia hyödynnetään hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) lähtötietona sekä hankevastaavien toiminnan kehittämisessä. Kiitämme vastauksestanne jo etukäteen! Jos haluatte kysyä hankkeistamme tai antaa palautetta kyselylomakkeen lisäksi suoraan meille, ottakaa yhteyttä! Teemu Molkkari Eeva-Maria Hatva Hankekehitysinsinööri Projektipäällikkö Suomen Hyötytuuli Oy Element Power

30 /TL Karhukangas Asukaskysely A G F B E D C 10 km 0 Asuinrakennus Lomarakennus Uusi 110 kv voimajohto Voimajohto/maakaapeli 5 km Suomen Hyötytuuli Oy:n Karhukankaan tuulivoimahanke Element Power/Kangastuuli Oy:n Kangastuulen tuulivoimahanke Muut tuulivoimahankkeet Isoneva I Isoneva II Navettakangas Karhukankaan ja Kangastuulen tuulivoimahankkeiden sijainti, sekä liittyminen sähkönsiirtoverkkoon. Kuvan sektorit A-G viittaavat asukaskyselyn kysymyksiin.

31 KANGASTUULEN TUULIVOIMAPUISTO Element Power suunnittelee Siikajoelle enintään 54 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa. Voimaloiden sijoittelusuunnitelma ja lukumäärä ovat tarkentuneet YVA-ohjelmassa esitetystä. Voimalat ovat teholtaan 3-5 MW ja niiden kokonaiskorkeus on metriä. Kangastuulen tuulivoimapuisto liitetään Siikajoen uuteen sähköasemaan noin 13 kilometrin pituisella uudella 110 kv voimajohdolla, joka sijoittuisi koko matkaltaan olemassa olevien 110 kv voimajohtojen rinnalle. Kangastuulen tuulivoimapuiston sijainti ja ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioitavat voimaloiden paikat on esitetty tämän esitteen toisella puolella olevalla kartalla. Suunnittelualue sijaitsee 8-tien molemmin puolin Revonlahden ja Raahen välissä. Alue on pääosin maa- ja metsätalouskäytössä. Alueen nykyistä käyttöä voidaan jatkaa tuulivoimaloiden rakentumisen jälkeenkin. Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat yli kahden kilometrin etäisyydellä Kangastuulen suunnitelluista voimaloista. Hankealueella on tehty vuosina luonto- ja muinaismuistokartoituksia, joiden tulokset huomioidaan jatkosuunnittelussa. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on käynnissä ja yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus. Tuulivoimahankkeen mahdollistavan osayleiskaavan laatiminen on vireillä Siikajoen kunnassa. Element Power on vuonna 2008 perustettu kansainvälinen uusiutuvaan energiaan keskittynyt yhtiö, joka on kehittänyt Suomessa tuulivoimahankkeita vuodesta Kangastuulen tuulivoimapuiston suunnittelussa hyödynnetään Element Powerin kokemusta lukuisista hankkeista muissa maissa. Kangastuuli Oy on Element Powerin Siikajoelle rekisteröity tytäryhtiö. Element Powerin toimintatavalle ominaista on vastuullisuus ja toimiva yhteistyö paikallisten toimijoiden ja maanomistajien kanssa.

32 Kangastuulen tuulivoimaloiden alustava sijoitussuunnitelma ja liittyminen sähköverkkoon Element Power Finland Developments Oy Bulevardi Helsinki Finland Eeva-Maria Hatva Projektipäällikkö

33 ELEMENT POWER / KANGASTUULI OY LIITE 3 Yhteiskyselyn vapaamuotoiset vastaukset YHTEISKYSELYN VAPAAMUOTOISET VASTAUKSET Muu ajatus tuulivoiman mahdollisesti aiheuttamien haittojen lieventämisestä 1 Riittävän kauas asutuksesta 1 Riittävän kauas 1 Riittävä etäisyys asutuksesta 1 rakennetaan kauas pois ihmisten kotien lähettyviltä ei lähelle kenenkään kotia 1 rakentamalla riittävän etäälle asutuksesta 1 pidetään se väh. 2km minimi asutukseen 1 vähintään 5km vakituisiin asuntoihin välimatkaa! 1 Riittävä etäisyys asutuksesta 1 viemällä tuuli voimalat km asutuksesta 1 ei asutusalueelle 1 siirtämällä ne riittävän kauas asunnoista, poistamalla syöttötariffin maksu. 1 rakentamalla tuulivoimalat kauemmaksi (20-50km) asutuksesta ja rahoittamalla riistanhoitotyötä 1 tuulivoimalat tulisi rakentaa kauas ihmisten asuinympäristöstä, se on ainoa keino välttää haitat joita ihmisille voi niistä aiheutua 1 Kauemmas asutuksesta, ihan sydänmaalle. 1 Tuulivoimat rakennetaan kauas asutuksesta 1 Tehtävä tarpeeksi kauas asutuksesta 1 2km etäisyys asutuksiin on ehdoton 1 Viemällä puistot kerralla kauemmas asutuksesta, mahdollisuuksia ois. Ei kannata säästää väärissä asioissa. (Puolet valituksista jäisi pois) 1 Sijoittaminen järkevästi, paikkoihin joista ei koidu ihmisille eikä eläimille haittaa. 1 Yli 5 km päähän asutuksesta 1 Ei liian lähelle asutusta 1 Ei liian lähelle asumuksia 1 Riittävän kauas asutuksesta 1 Rakentamalla tuulipuistot kauas (useiden kymmenien kilometrien päähän) asutuksesta. Suomessa riittää kyllä erämaita. 1 Tuulivoimalat pois asutusten läheisyydestä esim. käytöstä poistetut turvesuot, valtion mailla 1 Sijoitus riittävän etäälle taajamista, pienempiä puistoja alle 50 myllyä 1 Tarpeellinen etäisyys asumustoon. 1 Sijoitetaan kauas asutuksesta. 2 km ei ole riittävä. 5 MW voimaloille tulee olla ainakin 5 km:n etäisyys asutukseen. 1 Etäisyys lähimpään asuntoon vähintään 3 km. Lounaassa olevaan tuulimyllyyn mahdollisimman suuri etäisyys asunnosta 3-5 km. 1 Etäisyys lähimpään asuntoon vähintään 3 km. Lounaassa olevaan tuulimyllyyn mahdollisimman suuri etäisyys asunnosta, 3-5 km. 1 Sijoittamalla tuulivoimalat kauas asutuksesta 1 4 km talousrakennuksista vähintään 1 Rakennetaan voimalat riittävän kauas asutuksesta. 1 Riittävän kaukana kaikesta asutuksesta, 5 km 1 Etäisyys asutuksesta

34 ELEMENT POWER / KANGASTUULI OY Yhteiskyselyn vapaamuotoiset vastaukset 2 Sijoittamalla voimalat merelle, teiden varsille, teollisuusalueille 2 Merialueiden tuulipuistot 2 myllyt olisi sijoitettava meren rantaan ja kaupunkien lähelle sekä valtateiden varsille missä niiden äänet ei nouse muun melun seasta sekä maisemat eivät muutu. Rauhalliset asuinseudut sekä riistaeläimet ja uhanalaiset (esim. hanhi Tundra/metsä) muuttoreitit olisi jätettävä rauhaan 2 rakentaa voimalat jo rakennettuihin paikkoihin, ei pitkin metsiä ja luontoa! 2 rakennetaan voimalat ensisijaisesti merelle tai pelloille, ei metsiin ja luontoon. 2 Haittoja voidaan lieventää sijoittamalla myllyt jo rakennettuihin ympäristöihin esim. teollisuuden lähistölle. 2 Haittoja voidaan lieventää siten että voimalat rakennetaan pääkaupunkiseudun ympäristöön merialueille. Tällöin siirtolinjojen rakentaminen minimoidaan. Nyt tuulivoimalat pusketaan tänne kauas maaseudulle jossa on vähiten vastustuskykyä. 3 Teknologisilla ratkaisuilla (valot, hiljaisempi teknologia) 3 välkkyminen haittaa, valaistuksen väri 3 kehittämällä hiljaisempia osia voimaloihin 3 Vilkkuvalojen tilalle jatkuva valo 3 Vaihdetaan isot tuulivoimalat tuuliruuveihin, niin kuin Valkeakoskella. Ei tule melua ja monia muita hyviä ominaisuuksia verrattuna kolmilapaisiin tuulivoimaloihin. 3 Ehkä eri värisillä lentoestevaloilla tai välkkeen muuttamisella 3 Kiinteästi palavat lentoestovalot (punainen) 4 Muu (lintureittien huomiointi, tiedotus, tuet pois) 4 Ei hakattaisi alueita paljaiksi 4 Tuulivoimaloiden naamiointi. Väritys luontoon. 4 tuet pois! 4 parempi maatöitten suunnittelu ja toteutus. 4 tuulivoiman rakentaminen markkinatalouden ehtojen mukaisesti; rakentamispaineita ei tällä hetkellä ilmeisesti olisi juuri lainkaan. Ympäristö säilyisi. 4 Miettikää mihin rakennatte 4 Oikea sijoitus tuulivoimalle ja sopiva koko paikkaan nähden 4 Ei mielipidettä tästä asiasta 4 Totuudenmukainen informointi Vastaukset luokiteltu kahteen eri luokkaan 1+2 kauas asutuksesta esim. merelle 1+2 rakentamalla tarpeeksi kauas asutuksesta/mökkeilystä esim. merelle 1+2 Rakentamalla esim. ison tien (8 tie tms.) varteen, pois asutuksen läheltä 1+2 Rakentakaa asumattomille seuduille ja merelle, ei liian lähelle asutusta. 1+2 Tuulivoimala-alueet tulisi sijoittaa kauas yli 10 km asutuksesta, mieluiten merelle. 1+2 Tuulivoiman rakentaminen teollisuusalueille ja suurten valtateiden varsille, jossa ei ole asutusta ja melu ei aiheuta haittaa. 1+2 Rakentaa tuulivoimalat kauas asutuksesta, mieluiten merelle 1+2 Mahdollisimman kauas asutuksesta esim. merelle 1+2 Merelle oikein kauas asutuksesta 1+4 Riittävän kauas asutuksesta, huomioida linnusto. Sähkölinjoja suunnitellessa kuunnella myös maanomistajia (eikä viedä parhaita maa/metsäalueita) 1+4 Ei lintujen muuttoreiteille, ei asumista haittaavasti

35 ELEMENT POWER / KANGASTUULI OY Yhteiskyselyn vapaamuotoiset vastaukset Ehdottakaa minkälaista vuorovaikutusta haluaisitte Element Power / Kangastuuli Oy:n kanssa jatkossa 1 Lisää tietoa ja tiedotusta 1 Kirje kotiin jatkossakin on mukava. Muut tiedotusvälineet jäävät huomioimatta täältä matkan takaa. 1 Kuukausittainen tiedotus hankkeen edistymisestä postitse 1 Sopivaa tiedottamista hankkeen etenemisestä 1 Tämäkotiin tullut kysely on hyvä, valitettavasti ainoa, joka on tullut. Lisää tietoa toivoisin 1 Tarjotkaa maanvuokraajille matka johonkin valmiiseen tuulipuistoon niin lähtee turhat luulot 1 Lisää informaatiota kyläläisille 1 Vaikutusalueelle lähetettävät kyselyt ovat hyviä 1 Tiedotusta hankkeen etenemisestä 1 Infoa asukkaille vaiheittain kirjallisesti 1 Myöntäisivät totuudet, eivätkä puhuisi pelkästään hyödyistä. Aina kaikessa on myös se "huonompi" puoli. Selittäisivät taustat paremmin. 1 Haluaisin nähdä tarkat kannattuvuuslaskelmat hankkeesta. Lisäksi haluaisin tietää kuinka paljon tälläinen kansainvälinen yhtiö maksaa Suomeen tuloksestaan/tuotoistaan veroja. 1 Projektin edetessä tiedote. 1 Enemmän suoraa tiedottamista alueen asukkaille. Aiempi info vain julkisten tiedotusvälineiden kautta. 1 Postin kautta erillinen tiedote hankkeesta. 1 Ainakaan tiedotustilaisuuksista tarkemmat tiedot myllyjen tekniikasta ja suunnitelluista melurajoista. 1 Ainakin tiedotustilaisuuksia. Tarkemmat tiedot myllyjen tekniikasta ja suunnitelluista melurajoista. 1 Jatkuvaa yhteydenpitoa ja tiedottamista 1 Tiedotus ajantasaiseksi tuulivoimaloiden edistymisestä asianomaisille, joita asia koskee 1 Avointa ja rehellistä keskustelua 2 Asukkaiden / kuntalaisten näkemysten huomioiminen 2 Voimaloiden sijainnista voisi jutella paikallisen metsästysseuran kanssa. 2 Haluaisin, että yritykset ottaisivat huomioon asukkaiden mielipiteet ja oikeasti reagoisivat siten, että voimaloista ei synny asukkaille minkäänlaista haittaa. Kangastuuli Oy:n myyntimies mm. on itse sanonut ettei suostuisi asumaan voimalan lähellä, silti niitä rakennetaan rahan takia, hävetkää! 2 Voi ottaa myllyjen valmistuttua lähimpiin asukkaisiin yhteyttä, onko esim. vaikuttanut kiinteistön arvoon (se ei paljon naurata ko E arvo putoaa euroon, sen takia että joka puolella rupeli pyörii) 2 Kuunnelkaa kuntalaisia. Rakentakaa voimalat kauemmaksi esim. merelle, jotteivät ihmiset ja eläimet joutuisi kärsimään hankkeesta. 2 Vastauksia kysymyksiin! Rehellisiä faktoja! Asukkaiden ja kuntalaisten mielipiteet huomioon! 3 En halua vuorovaikutusta 3 Ei minkäänlaista 3 En mitään 3 En mitään 3 En mitään 3 ei enää mitään. (Toivo mennyt) 3 en missään! 3 Ei minkäänlaista. 3 En toivo teistä kuulevani mitään, ei lehdissä, eikö muuallakaan! 4 Hanke tulee lakkauttaa 4 Kunhan lopettaisivat nuo suunnittelut niin en haluaisi kuullakaan mokomasta 4 En halua sen tulevan toimimaan alueella! 4 Vaihtakaa alaa. Saa sitä rahaa muillakin energia muodoilla. Pysykööt siellä mistä tulivatkin!

36 ELEMENT POWER / KANGASTUULI OY Yhteiskyselyn vapaamuotoiset vastaukset 4 Tuulimyllyt pitää rakentaa erämaahan, jos niitä on pakko tehdä 4 Tiedotetta hankkeen peruuntumisesta 4 Toivon, että hanke lakkautetaan 4 En mitään! Lopettakaa hankkeiden eteenpäin vieminen tuhoatte koko Siikajoen jokimaisemat! 5 Muu (edullisempaa sähköä, en osaa sanoa) 5 Halpaa sähköä mökkiin. 5 Eipä vanhalla muorilla ole mitään sanomista näin outoihin asioihin! 5 Yksinkertaisesti 5 Vaikea sanoa, kysely siinä mielessä typerä, että kukaanhan ei marjasta/metsästä päivittäin muuta kuin ns. korjuuaikana mutta jos jotain pilataan kerran se on sitten siinä 5 Rahoittakaa se revonlahden pyörätie minkä olette luvanneet 5 Ilmasta sähköä! 5 Meluhaitat? 5 Viekö vuorovaikutus voimalat pois? 5 Ei ehdotuksia 5 Täysin tuntematon yhtiö, omistajina ilmeisesti sijoitusyhtiöt ulkomailla 5 Voisin ostaa sähköä kilpailukykyiseen hintaan, jos sähköä tarjotaan vaikutusalueen asukkaille erityisen edullisesti, se vähentäisi hankkeen vastustusta. 5 Jos jollekin tulee häiriötä, niin ostakaa talo pois siltä. 5 En osaa sanoa 5 En tunne yhtiötä enkä toimintaperiaatteita 5 Siikajoen yrittäjät ottavat teidätkin avosylin vastaan. Mitä muuta haluatte sanoa Element Power / Kangastuuli Oy:n hankkeesta? 1 Kannatan hanketta 1 Kehitystä ja sijoitus tulevaisuuteen 1 Toivotan menestystä! 1 Suunnitelkaa lisää voimaloita Revonlahti-Raahe välille 1 Hieno homma 1 Ennemmin sähköä tuulivoimalla kuin ydinvoimalla, kestävän kehityksen kannalta paras ratkaisu 1 Jos ei ole meluhaittoja, suhtaudun myönteisesti 1 Myötätuulta 1 Tervetuloa! 1 Periaatteessa myönteisesti kesäasukkaalle vain haittaa 1 Myötätuulta! 2 Suhtaudun kielteisesti hankkeeseen 2 Rikos ihmisyyttä vastaan 2 Ei kiitos tuulivoimaa asutusalueiden lähellekään 2 Harmillisia hankkeita. Rumat myllyt jäävät lopulta luontoon seisomaan käyttämättöminä. 2 Kallista sähköä. Rakentakaa ne myllyt kaupunkien keskustoihin 2 Ei tuulivoimaloita ihmisten kotien lähipiiriin kiitos 2 henkilökohtainen mielipiteeni on, että lopettakaa työt ja häipykää. En toivo omalle kotikylälleni yhtään myllyä pilaamaan täällä asuvien elämää. Tehkää myllynne omille kotinurkille, kiitos! 2 Jätettävä rakentamatta

37 ELEMENT POWER / KANGASTUULI OY Yhteiskyselyn vapaamuotoiset vastaukset 2 siinä mielessä oikea suunta että ollaan valtatien ja meren välissä tänne rauhallisille myllyt eivät ole tervetulleita eivätkä järkeviä minkäänlaisella ajatusmallilla, korkeintaan rahan maailmassa joku näillä tienaa. Jos kärsimään joudutaan tai jos näitä näille maaseutu alueille tulee voisi korvata esim. halvemmalla sähköllä/sähkösiirto alueen ihmisiä tai sähköistää esim. metsästysmajaa tms. ehkä suhtautuminen haittoihin lievenisi. 2 Ei hyvä 2 Tuulivoimaa ei asutuksen näkyville, pois silmistä, korpea riittää, mihin voi rakentaa! 2 Laajat metsäalueet menettävät erästysarvot; toivoisin voimalat jo rakennetuille pelloille; teiden varsiin jne. ei keskelle metsiä! 2 Toivottavasti ei toteudu 2 Viekää hankkeenne muualle, me emme niitä tarvitse. 2 Paska juttu jne. 2 Turha hanke 2 Suksikaa kuuseen. 2 Rakentakaa hyvät ihmiset sinne missä ei ole haittaa asutukselle ja elinympäristölle 2 Lopettakaa koko touhu. Järjetöntä vero varojen polttoa!! Jos niin niin myllyt merelle???!! 2 Samanlainen kuin Talvivaara Kainuussa 2 Älkää pilatko Revonlahden kylää rakentamalla tuuliteollisuusalueita! 2 En todellakaan halua, että sitä toteutetaan lainkaan, koska se paitsi pilaa ympäristöä, myös vaikuttaa viihtyvyyteen, estää metsästyksen, ratsastuksen maastossa ja alentaa rakennusten arvoa. Tuulivoimaa itsessään en vastusta, vaan sitä, että ne rakennetaan niin lähelle asutusta. Oikea paikka voimaloille olisi esim. moottoriteiden varsilla, merellä tai niin syrjäisellä alueella, ettei siellä ole asutusta. 2 Ei tuulivoimaa tälle alueelle, äänet tuulivoimassa liian kovat, häiritsee lomailua tällä alueella 2 Ulkolainen ryöstöyhtiö; englanti ja USA; veroparatiisi! Pois suomesta ja heti! 2 Keskeyttäkää koko hanke! 2 Vastustan hanketta, toivon ettei toteudu! 2 Kansantaloudellisesti kannattamaton. Jättää toteuttamatta! 2 En yhtään mitään, en kerrassaan mitään, niitä ei ole olemassa minulle 2 Sais lopettaa koko pelleilyn! 2 Toivon ettei hanke toteudu! Näin lähelle asutusta ei saa rakentaa näin suuria voimaloita. Pelkään että asumisviihtyvyys todella huononee ja hankkeesta on meille haittaa enemmän kuin hyötyä 2 Erittäin valitettavaa, jos voimalat jyrätään tänne meidän paikallisten asukkaiden riesaksi. Lyhytnäköinen rahanahneus kunnan päättäjiltä ja paikallisilta maanomistajilta (joiltain) vaikuttavat käsitykseni mukaan eniten siihen että voimaloita tänne kaavaillaan. Onneksi uusi hallitus muuttaa suuntaa! Element Power ja yleensä muidenkin kansainvälisten toimijoiden tulo Suomen tuulivoimabisnekseen hieman ihmetyttää. Yleisesti ottaen olisi hyvä, jos yhtiöt tiedottaisivat enemmän postitse kuin tänä päivänä. 2 Olen ihan järkyttynyt myllyjen määrästä! Tuli täysin yllätyksenä. Toivon, ettei hanke ikinä toteudu. Tälläiset hankkeet pitäisi toteuttaa kaukana erämaissa, jos sielläkään. 2 Revonlahdella ei tarvita tuulimyllyjä! 2 Ei myllyjä niin välit pysyy hyvänä 2 Tuulivoimapuiston laajuus yllätti ikävästi. Myllyjen koko ja määrä muuttaa maisemaa ratkaisevasti. Melu ja muut haitat vaikeasti arvioitavissa, epäilys kalvaa. 2 Järkyttävän suuri voimalakeskittymä. Häiritsee alueen maisemakuvaa merkittävästi. 2 Ei tuulivoimaloita ihmisasutuksille! 2 Kaikki tuulivoimalarakentaminen pitäisi lopettaa kokonaan heti 2 En suosittele 2 Ei toteuttaa, lopettakaa hullutus!

38 ELEMENT POWER / KANGASTUULI OY Yhteiskyselyn vapaamuotoiset vastaukset 2 Tuulivoima pilaa maat, äänet, elinympäristön luonnon eläimiltä ja kasvattajilta. Ja rumia katsella! 2 Täysin turha hanke 2 Haluan sanoa, että hankkeilla ei ole sijaa näille seuduille. Koko tuulivoiman toteuttamista pitää miettiä koko Suomessa ihan uudestaan. PIENEMMÄT MITTAKAAVAT! Muuta vaihtoehdot, jätteet, biokaasu. Tuulivoimalat näissä koko luokissa aivan liian lyhyt käyttöikä suhteessa investointeihin ja ympäristötuhoon ja viihtyvyyteen! 2 Älkää tehkö 2 Jättäkää rakentamatta koko tuulivoimalat ja rakentakaa ne omalle takapihallenne! 2 Eipä ole järkevää rakentaa voimaloita. Vastustan tuulivoimaloiden rakentamista. Liian paljon voimaloita pienellä alueella. 3 Vastustan tuulivoimatukia 3 Kuten sanoin: Turhaa tukien haaskausta ja ihmisten terveydellä leikkimistä! 3 Tulee Suomen valtiolle kalliiksi. Tukirahat menee keski-eurooppalaisten taskuun. 3 Että pärjää rehellisellä kilpailulla vaan veronmaksajien rahoilla ja toisten mailla/teillä rellestäen! Teidän myllyt eivät ilmastoa paranna, harhaan johtavaa kiristystä, hävetkää! 3 Täysin verovaroin tuettua höpöhommaa 3 Omalla rahalla saa rakentaa, mutta veronmaksajien rahoille on paljon muita käyttökohteita, kun tuulivoiman tukeminen. 3 kuntatalouden kannalta hyvä asia verotulojen takia. Valtiontalouden kannalta huono asia tukieurojen takia. 3 Työllistämisvaikutus heikko alueen ihmisille ja tuet pitäisi lopettaa valtion taholta. 3 Vuosisadan "puhallus" syöttötariffien muodossa. Mm. edellisestä johtuen päästövaikutus 0. Jokivarsikylän kuolinisku. Jää kahden voimalateollisuusalueen väliin. Kertakäyttövoimalat (10-15v) jäävät ikiajoiksi maanomist./kunnan monumenteiksi. 3 Tuet pois kaikilta. Räpsyvät valot vaihdettava punaisiin valoihin. Korvaako yhtiö tv:n katseluhäiriöt? 3 Paska hankeita molemmat! Verorahojen tuhlausta! Silloin, kun sähköä tarvitaan paljon ja se on kallista eli kovilla pakkasilla ei ole tuulta eikä tule sähköä!!! 3 Syöttötariffi à veronmaks. Rahat menee tuulivoimayhtiölle à ulkomaille. 3 kertoo paljon 3 Kommentti lomakkeen alussa: Humpuukia koko homma verorahojen väärinkäyttöä Maisen pilaamista ja metsästyksen pillaamista käytännössä. 3 Pitkällä tähtäimellä täysin hyödytön hanke -tuettua energiaa! 4 Suunnitelmiin liittyvä kommentti 4 Mahdollisimman paljon paikallista työvoimaa tulisi käyttää 4 Rakentamisessa käytettävä paikallisia yrityksiä ja työvoimaa. Rakennetuille teille kaikille mahdollisuus käyttää, ei portteja 4 Pyrkikää työllistämää lähiasukkaiden / paikallisten työvoimaa, ne siitä eniten kärsii, niin ois edes joku hyöty niillekin ja ottakaa paremmin huomioon muutki, ko ne joiden maille myllyt tulee 4 Tehkää, jos haluatte ja voihas se olla että saan pian tehä muutaman tunnin töitä teillekin. T petonikuski 4 Voimalaväritys kesäaiheinen maastossa. Vesistössä vesisävyt, peiltystä? Kiitos :) 4 Miten sitten, kun myllyt tulee "tiensä päähän", jääkö ne ikuisiksi ajoiksi luontoon törröttämään, vai jääkö ne maanomistajien vaivoiksi? Onko tämä asia ajateltu loppuun asti? Kestääkö ne edes niin kauan, että ehtivät tuottaa hintansa? Pysähtyneitä myllyjä vähän siellä täällä! Tuleeko tästäkin hommasta yksi Talvivaara? 4 Kyse on pelkästään rahan teosta. Jos haluatte parantaa imagoanne rahoittakaa se Revonlahden pyörätiehanke mitä olette jollekin tarjonneet vastineeksi valitusten poisvetämisestä. 4 Ottakaa huomioon asukkaiden/maanomistajien mielipiteet. Toimikaa avoimesti ja reilusti, korvatkaa asianmukaisesti haitat ja menetykset 4 Jos voimala tulee alueelle, tehkää kaikki mahdolliset toimenpiteet, jotta linnusto pysyisi alueellamme

39 ELEMENT POWER / KANGASTUULI OY Yhteiskyselyn vapaamuotoiset vastaukset 4 Asun Ruukissa alle 2km uudesta voimajohdosta, en varsinaisesti tuulivoimaloiden lähellä. Voimajohdon lähellä asuville olisi voinut olla myös kysymyksiä. 4 Toiset hyötyvät maanvuokralla ja toiselta laitaa lunastetaan sähkölinja-alue pilkkahinnalla. 4 Onko totta, että sanotaan voimalan kestävän 20 v, mutta iänpää tulee alle 10 vuodessa? 4 Tiedottakaa mahdollisista haitoista, korvauksista. Terveyshaitat, mediaongelmat, kiinteistön arvon laskut, haittojen aikainen korvaava asuminen (esim. mökkiläiset) Muuttolintukuolemia tulee olemaan paljon. Ahneus vie Suomen perikatoon. 4 Voimalat liian isot ja niitä tulee liian paljon. Vrt. kohta km liian vähän asuin ja lomarakennuksiin. 4 Kiinnostaa: kuinka pitkä elinikä tuulimyllyllä? Onko käytöstä poistetun tai toimintakyvyttömän myllyn hävittämisestä sovittu? Avoimet ovet päivätutustumiseen. 4 Vaihtakaa pikaisesti tuotteet tuuliruuveihin. 4 Alueen kärjestä Revonlahden puolelta 4 myllyä pois ja Isoneva 1 j2 hankkeen A-sektorilta myllyt pois. 4 Alueen kärjestä Revonlahden puolelta 4 myllyä pois ja Isoneva 1 j2 hankkeen A-sektorilta myllyt pois. 5 Muu 5 En vastusta en kannata 5 Toivon että luontoa ei kovin raiskata. Muuten hyvä juttu. 5 Raahen seudussa ja Netistä on ollut hyviä tiedotuksia. Luen paljon ihmisten erilaisia kommentteja ja mielipiteitä 5 Kuulen ensimmäisen kerran tästä kirjeestä 5 Höpö höpö 5 En ole aiemmin kuullut Element Powerista 5 Ei sanottavaa 5 Mokomakin riidankylväjä koko firma. 5 Näistä on niin paljon kielteistä ja myönteistä asiaa. Että eipä osaa ainakaan neuvoja antaa. 5 Tuulivoimahankkeet ajavat yksittäisten sijoittajien asiaa, ei mietitä mitä tuulivoima oikeasti tarkoittaa asujille. 5 Meillä on vain loma-asunto siellä Revonlahdella 5 Olen vuokrannut tontin Interkon Enerkylle 5 Navettakankaan yleisötilaisuudessa ei kerrottu että hanketta laajennetaan, vaikka mitä kysyttiin. Ei kerrottu rehellisesti, että uutta hanketta suunnitellaan. Yhteistyötä muidenkin kuin maanomistajien kanssa tulisi tehdä. Kuvitellaan, että voidaan tulla ja runnoa hankkeet helposti läpi! Suhtautuminen asukkaisiin vähättelevää! 5 Revonlahden rouvat ovat saaneet turhan hysterian aikaan vastustaakseen joka asiaa tuulivoimasta. Suuri kateus vallitsee. 5 Minulla ei ole oikein mielipidettä tuulivoiman puolesta tai vastaan. Mutta jos lähialueelle on tulossa ydinvoimala, kannattaako tuulivoimaloita rakentaa, kun niiden tuottama energiamäärä on murtoosa ydinvoimalan tuottamasta?

40 1/4 Maanomistajakysely Vastatkaa rastittamalla valitsemanne vastausvaihtoehdon edessä oleva ruutu tai kirjoittamalla vastaus viivalle. 1. Sukupuolenne 2. Ikäryhmänne 3. Tämänhetkinen elämäntilanteenne? 1 Nainen v 1 Yksin asuva 2 Mies v 2 Pariskunta v 3 Lapsiperhe 4 yli 65 vuotta 4 Joku muu 4. Hankealuetta lähin omistuksessanne oleva kiinteistö sijaitsee 1 Suunnittelualueella 2 Rajautuu suunnittelualueeseen 3 Suunnittelualueen ulkopuolella 5. Kuinka kauan olette omistanut kiinteistön tällä seudulla? 1 Alle 5 vuotta vuotta vuotta vuotta 5 50 vuotta tai yli 6. Miten arvioitte seuraavien asioiden merkitystä ja nykytilaa hankealueella tai sen tuntumassa olevan kiinteistönne osalta? Tärkeä Asian tärkeys Melko tärkeä Ei tärkeä Vaikea sanoa Erittäin huono Melko huono Asian nykytila Ei hyvä eikä huono Melko hyvä Liikenne Natura-alueet Linnusto Maisema Kulttuuriympäristö Asumisviihtyisyys (vakituinen tai loma) Erittäin hyvä Melutilanne Retkeily, ulkoilu ja lomailumahdollisuudet Ilmastonmuutos Työllisyys Kunnan talous Kunnan imago Kiinteistöjen arvo

41 2/4. Millä tavoin sähköä pitäisi Suomessa tuottaa? Voitte valita useampia vaihtoehtoja. 1 Ydinvoimalla 2 Kivihiilellä 3 Vesivoimalla Jätteenpoltolla 8 Monipolttoainelaitoksissa 9 Turpeen poltolla 4 Tuulivoimalla 10 Öljyn poltolla 5 Maakaasulla 11 Lisäämällä sähkön tuontia 6 Biopolttoaineilla 12 Muuten, miten? 8. Miten suhtaudutte tuulivoimaan yleisesti ottaen? 1 Myönteisesti 2 Kielteisesti 3 En osaa sanoa 9. Oletteko nähnyt ison, yli 100 metriä korkean, toiminnassa olevan tuulivoimalan? 1 En ole 2 Olen, kaukaa (yli 500 m). Missä? 3 Olen, lähietäisyydeltä (alle 500 m). Missä? 10. Oletteko käynyt tutustumassa tuulivoimapuistoon? 1 En, enkä ole kiinnostunutkaan. 2 En, mutta olisin kiinnostunut tutustumaan. 3 Olen. Missä? 11. Mistä saatte tietoa tuulivoimasta yleisesti ottaen? 1 Valtakunnallisista sanomalehdistä 2 Paikallislehdistä 3 Televisiosta tai radiosta 6 Tuulivoimayhdistyksestä Kansalaisjärjestöiltä (esim. ympäristöjärjestöt) 8 Tuulivoimayhtiöiden yleisötilaisuuksista 4 Tuulivoimayhtiöiden nettisivuilta 9 Naapureilta tai muilta tutuilta 5 Muilta nettisivuilta 10 Muualta, mistä? 12. Jos olette huolissanne tuulivoimaloiden mahdollisista ympäristövaikutuksista, mitkä seuraavista huolettavat eniten? Valitkaa kolme suurinta huolenaihettanne. 1 Lentoestevalot 6 Vaikutukset linnustoon 2 Maisemamuutos Välke 3 Vaikutukset maaeläimiin 8 Vaikutukset metsästykseen 4 Melu 9 Joku muu vaikutus, mikä 5 Vaikutukset virkistyskäyttöön 10 En ole huolissani tuulivoimaloiden vaikutuksista 13. Miten tuulivoiman mahdollisesti aiheuttamia haittoja tulisi yleisesti ottaen mielestänne lieventää? 1 Mielestäni tuulivoimasta ei asiallisesti toteutettuna aiheudu lieventämistä vaativia haittoja. 2 Haittoja ei voida lieventää muuten kuin jättämällä voimalat rakentamatta. 3 Muu ajatus haittojen lieventämisestä.

42 Erittäin myönteisesti Melko myönteisesti Ei vaikutusta Melko kielteisesti Erittäin kielteisesti Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Vuosittain Harvemmin tai en koskaan 3/4 14. Kuinka usein ja miten toimitte hankealueella, sen tuntumassa olevalla kiinteistöllänne tai niiden lähiympäristössä? Ulkoilen alueella Käytän alueen teitä Harjoitan alueella maa- tai metsätaloutta Metsästän alueella Marjastan tai sienestän alueella Tarkkailen alueella luontoa, esim. lintuja ja kasveja Lomailen alueella Jotain muuta, mitä Miten koette hankkeiden vaikuttavan seuraaviin asioihin hankealueella, sen tuntumassa olevalla kiinteistöllänne tai niiden lähiympäristössä? Liikenne tuulivoimaloiden rakentamisen aikana Liikenne tuulivoimaloiden käytön aikana Natura-alueet Linnusto Maisema Kulttuuriympäristö Asumisviihtyisyys (vakituinen / loma) tuulivoimaloiden rakentamisen aikana Asumisviihtyisyys (vakituinen / loma) tuulivoimaloiden käytön aikana Melutilanne Retkeily, ulkoilu ja lomailumahdollisuudet yleisesti Oma ulkoiluni suunnittelualueella Metsästysmahdollisuudet Luonnosta nauttiminen Ilmastonmuutos Työllisyys Kunnan talous Kunnan imago Kiinteistöjen arvo Maa- ja metsätalouden harjoittaminen Kiinteistöjen käyttömahdollisuudet tulevaisuudessa

43 4/4 16. Miten arvioitte sähkölinjan (sijainti näkyy saatekirjeen kuvassa) rakentamisen vaikuttavan seuraaviin asioihin? Rastittakaa listasta kohdat, joihin arvelette kohdistuvan vaikutuksia 1 Maisema 2 Linnusto 3 Maa- ja metsätalous 4 Kiinteistöjen arvon muutos 5 Asumisviihtyvyys 6 Terveysvaikutukset 1. Onko Element Power / Kangastuuli Oy:n tiedottaminen suunnitelmistaan ollut mielestänne Täysin Melko hyvin Melko huonosti Ei lainkaan riittävää ymmärrettävää Oletteko kokenut vuorovaikutuksen Element Power / Kangastuuli Oy:n kanssa: Hyväksi Kohtalaisen hyväksi En osaa sanoa Kohtalaisen huonoksi Huonoksi 19. Minkälaista vuorovaikutusta haluaisitte Element Power / Kangastuuli Oy:n kanssa jatkossa? 20. Millainen näkemys Teille on muodostunut Element Power / Kangastuuli Oy:n Kangastuulen tuulivoimapuistosta? Merkitkää rasti siihen kohtaan, joka parhaiten kuvaa kokonaisnäkemystänne. (Vain yksi rasti) Myönteinen 2 Kangastuulen tuulivoimapuiston edut ovat selvästi suuremmat kuin siitä mahdollisesti aiheutuvat haitat. 1 Vaikka Kangastuulen tuulivoimapuistoon liittyy kielteisiäkin puolia, löydän siitä enemmän myönteistä kuin kielteistä. 0 En osaa ottaa kantaa. -1 Vaikka Kangastuulen tuulivoimapuistoon liittyy myönteisiäkin puolia, löydän siitä enemmän kielteistä kuin myönteistä. Kielteinen -2 Kangastuulen tuulivoimapuiston haitat ovat selvästi suuremmat kuin siitä mahdollisesti aiheutuvat edut. 21. Mitä muuta haluatte sanoa Element Power / Kangastuuli Oy:n tuulivoimahankkeesta? KIITOS VASTAUKSESTANNE!

44 Hyvä vastaanottaja, saatte ohessa vastattavaksenne maanomistajakyselyn, joka koskee Element Power / Kangastuuli Oy:n Kangastuulen tuulivoima-aluetta Siikajoella. Kysely on lähetetty kyseisen tuulivoimapuiston suunnittelualueella tai noin 500 metrin säteellä siitä sijaitseville kiinteistöille niille maanomistajille, joiden osoitetiedot ovat olleet saatavilla. Noin kymmenen kilometrin säteelle tuulivoima-alueesta on postitettu myös samansisältöinen asukaskysely. Jos olette saaneet molemmat kyselyt, riittää kun vastaatte toiseen niistä. Kyselyn tuloksia käytetään yhtenä lähtötietona Kangastuulen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA). Kyselyyn vastaamista voi helpottaa, jos tutustutte ensin oheiseen projektikuvaukseen. Kartta hankkeen sijainnista on tämän kirjeen kääntöpuolella. Kyselyn viimeinen palautuspäivä on maanantai Postitattehan vastauksenne viimeistään silloin oheisessa palautuskuoressa, jonka postimaksu on maksettu puolestanne. Myöhemmin postitettuja vastauksia emme valitettavasti voi ottaa huomioon tulosten tilastollisissa analyyseissä. Vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksella, eikä tulosten analyyseistä voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Kyselyn toteutuksesta, vastausten tilastollisesta analyysistä ja vaikutusarvioinnista vastaa konsulttina Ramboll Finland Oy. Kiitämme vastauksestanne jo etukäteen. Jos haluatte kysyä hankkeestamme tai antaa palautetta kyselylomakkeen lisäksi suoraan meille, ottakaa yhteyttä! Eeva-Maria Hatva Projektipäällikkö Element Power /2

45 2/2

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake 1 (11) VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY VÄSTERVIKIN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Triventus Wind

Lisätiedot

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE Mikonkeitaan tuulivoimapuiston YVA-menettely KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE UPM-Kymmene Oyj (Otsotuuli Oy) suunnittelee Mikonkeitaan tuulivoimapuistoa Pohjanmaalle Kristiinankaupungin

Lisätiedot

LIITE 1. TUULIVOIMAHANKKEET POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI- POHJANMAAN ALUEELLA

LIITE 1. TUULIVOIMAHANKKEET POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI- POHJANMAAN ALUEELLA LIITE 1. TUULIVOIMAHANKKEET POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI- POHJANMAAN ALUEELLA ONSHORE -HANKKEET Hailuoto pohjoisosa, n. 69 kpl (alustava) Haukipudas Annanmäki-Isoniemenkangas, 3 4 kpl 2 3 MW Haukipudas,

Lisätiedot

6. Asuntosi ja/tai loma-asuntosi sijainti (Kunnan ja kylän tarkkuudella)

6. Asuntosi ja/tai loma-asuntosi sijainti (Kunnan ja kylän tarkkuudella) 1 Esitiedot 1. Ikäsi 16 30 vuotta 31 45 vuotta 46 60 vuotta yli 60 vuotta 2. Sukupuolesi Mies... Nainen. 3. Talouden koko henkilöä 4. Ammatti / elinkeino (esim. rakennusmies, eläkeläinen, poromies) 5.

Lisätiedot

PIIPARINMÄKI-LAMMASLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely

PIIPARINMÄKI-LAMMASLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely PIIPARINMÄKI-LAMMASLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY PIIPARINMÄKI-LAMMASLAMMINKANKAAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee

Lisätiedot

Yleiset Harava-pohjat neljälle eri YVA-tyypille

Yleiset Harava-pohjat neljälle eri YVA-tyypille Yleiset Harava-pohjat neljälle eri YVA-tyypille Tässä dokumentissa kuvataan IMPERIA-hankkeessa Harava-kyselypalveluun luodut yleiset kyselypohjat neljälle eri YVA-tyypille (kaivos-, jätteenpolttolaitos-,

Lisätiedot

JALASJÄRVEN RUSTARIN ALUEEN TUULIPUISTOHANKE

JALASJÄRVEN RUSTARIN ALUEEN TUULIPUISTOHANKE JALASJÄRVEN RUSTARIN ALUEEN TUULIPUISTOHANKE Lähialueen asukkaille, vapaa-ajanasukkaille ja maanomistajille Jalasjärven kuntaan Rustarin alueelle suunnitellaan tuulipuiston perustamista. Suunnittelualue

Lisätiedot

SANDBACKA VINDKRAFTSPARK

SANDBACKA VINDKRAFTSPARK SVEVIND OY AB SANDBACKA VINDKRAFTSPARK MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 9. Sammanfattning sociala konsekvensförfrågningar FCG DESIGN OCH PLANERING AB 27.6.2014 P19557 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1

Lisätiedot

VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE

VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Kysely Vaalan Metsälamminkankaalle suunnitellaan tuulivoimapuiston perustamista. Suunnittelualue sijaitsee Vaalan kunnan etelärajalla, lähimmillään noin

Lisätiedot

1 18-30 v 2 31-50 v 3 51-65 v 4 yli 65 vuotta. 4. Kuinka kauan olette asunut tai lomaillut hankealueella? (merkitkää pidempi aika)

1 18-30 v 2 31-50 v 3 51-65 v 4 yli 65 vuotta. 4. Kuinka kauan olette asunut tai lomaillut hankealueella? (merkitkää pidempi aika) Asukaskysely Kollaja-hankkeen YVA TAUSTATIEDOT 1 T 1. Sukupuolenne 1 Nainen 2 Mies 2. Tämänhetkinen elämäntilanteenne? 1 Yksin asuva 2 Pariskunta 3 Lapsiperhe 3. Ikäryhmänne 1 18-30 v 2 31-50 v 3 51-65

Lisätiedot

KOPSA III TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointimenettely

KOPSA III TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointimenettely LIITE 4 KOPSA III TUULIPUISTO 1.6.2015 Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KOPSAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Puhuri Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Raahen kaupunkiin Kopsan

Lisätiedot

OSALLISTU PYHÄJÄRVEN MURTOMÄELLE SUUNNITELTUA TUULIVOIMAPUISTOA KOSKEVAAN ASUKASKYSELYYN

OSALLISTU PYHÄJÄRVEN MURTOMÄELLE SUUNNITELTUA TUULIVOIMAPUISTOA KOSKEVAAN ASUKASKYSELYYN OSALLISTU PYHÄJÄRVEN MURTOMÄELLE SUUNNITELTUA TUULIVOIMAPUISTOA KOSKEVAAN ASUKASKYSELYYN YIT Rakennus Oy ja Pyhäjärven kaupunki haluavat kuulla mielipiteesi suunnitteilla olevasta tuulivoimapuistosta osana

Lisätiedot

Kollaja-hanke Kiinteistökyselyn tulokset. Anne Vehmas

Kollaja-hanke Kiinteistökyselyn tulokset. Anne Vehmas Kiinteistökyselyn tulokset Anne Vehmas Kysely kiinteistöjen omistajille Tavoitteena kerätä tietoa nykytilanteesta miten hankkeeseen liittyviä alueita käytetään mitä asioita pidetään tärkeänä Kollaja-hankkeessa

Lisätiedot

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ASUKASKYSELY KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tämä kysely liittyy Kiikalan kunnan Saarenkylän harjualueen eli ns. Härjänvatsan alueen maa-ainesoton ympäristövaikutusten

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

LIITE 2: YLEISÖKYSELYN TULOKSET, TIIVISTELMÄ

LIITE 2: YLEISÖKYSELYN TULOKSET, TIIVISTELMÄ TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN KUNTA / METSÄHALLITUS RUSTARIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 TAUSTATIEDOT... 1 2 SUUNNITTELUALUE... 3 3 TUULIVOIMA YLEISESTI... 4 4 VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy:n kaivosalueen vesienhallintaan liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy on käynnistänyt

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Voitte halutessanne tarkentaa asuinpaikkanne/loma-asuntonne sijaintia, esim. kylä, postinumero?

Voitte halutessanne tarkentaa asuinpaikkanne/loma-asuntonne sijaintia, esim. kylä, postinumero? LIITE 7 Kattiharjun tuulivoimapuiston YVA-menettely KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE Vastausohjeet: Lukekaa ennen vastaamista koko kysymys ja sen kaikki vastausvaihtoehdot läpi. Vastatkaa

Lisätiedot

Kalajoen Läntisten tuulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Kalajoen Läntisten tuulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointimenettely Kalajoen Läntisten tuulivoimapuisto 1.6.2015 Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY SUUNNITELLUN HANKKEEN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Tuulipuisto Oy Kalajoki suunnittelee tuulivoimapuistoa

Lisätiedot

Ailangantunturin tuulipuisto, Kemijärvi. Asukaskysely. Raportti

Ailangantunturin tuulipuisto, Kemijärvi. Asukaskysely. Raportti , Kemijärvi Raportti Raportti Sisältö 1 TAUSTA... 3 2 TOTEUTUS... 4 2.1 OTANTA... 4 2.2 KYSELY... 5 2.3 VASTAUKSET TAUSTAKYSYMYKSIIN... 6 2.4 VASTAUKSET ESITETTYIHIN VÄITTÄMIIN... 10 3 AVOIMET KYSYMYKSET...

Lisätiedot

Asukaskysely tuulipuiston vaikutuksista

Asukaskysely tuulipuiston vaikutuksista PL 96 96101 ROVANIEMI FINLAND Asukaskysely tuulipuiston vaikutuksista Arvoisa vastaanottaja, Metsähallitus ja Fortum Power and Heat Oy suunnittelevat tuulivoimapuistoa Joukhaisselän ja Tuore Kulvakkoselän

Lisätiedot

Mielmukkavaaran tuulipuiston YVA-menettely Lähiasukaskysely

Mielmukkavaaran tuulipuiston YVA-menettely Lähiasukaskysely Mielmukkavaaran tuulipuiston 11.3.2010 Sisältö Mielmukkavaaran tuulipuisto 1 1 LÄHIASUKASKYSELYN TAUSTA...2 2 LÄHIASUKASKYSELYN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS...2 3 VASTAUKSET...3 3.1 VASTAAJIEN TAUSTA...3 3.2 TUULIPUISTON

Lisätiedot

Hyvä vastaanottaja. sekä tämän ympärillä satunnaisotannalla Väestörekisterikeskuksen

Hyvä vastaanottaja. sekä tämän ympärillä satunnaisotannalla Väestörekisterikeskuksen @g PL 718, 33101 Tampere Hyvä vastaanottaja Tuuliwatti Oy suunnittelee Salon kaupungin eteläosaan Näsen kartanon alueelle tuulivoimapuistoa, jonka ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on nyt käynnissä.

Lisätiedot

Jokelan tuulipuisto, Kalajoki. Asukaskysely. Raportti

Jokelan tuulipuisto, Kalajoki. Asukaskysely. Raportti , Kalajoki Raportti Raportti Sisältö 1 TAUSTA... 3 2 TOTEUTUS... 4 2.1 OTANTA... 4 2.2 KYSELY... 5 3 VASTAUKSET... 7 3.1 VASTAAJIEN TAUSTA... 7 3.2 VÄITTÄMÄT TUULIVOIMASTA JA JOKELAN TUULIPUISTOSTA...

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark.

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark. Matti Kautto Mitä ovat sosiaaliset eli ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Sosiaalisella

Lisätiedot

Liite 1 Kuva 2 Kaikki vaihtoehdot, hajukuorma 0,09 HY/s/kana. Epäsuotuisat tuuliolosuhteet. Punaisella katkoviivalla on piirretty 5 HY/m 3 ja vihreäll

Liite 1 Kuva 2 Kaikki vaihtoehdot, hajukuorma 0,09 HY/s/kana. Epäsuotuisat tuuliolosuhteet. Punaisella katkoviivalla on piirretty 5 HY/m 3 ja vihreäll Liite 1 Kuva 1 Kaikki vaihtoehdot, hajukuorma 0,09 HY/s/kana. Normaalit tuuliolosuhteet. Punaisella viivalla on piirretty 5 HY/m 3 ja vihreällä viivalla 1 HY/m 3 hajukäyrä. 1/6 Liite 1 Kuva 2 Kaikki vaihtoehdot,

Lisätiedot

Mäkikankaan tuulipuisto, Pyhäjoki. Asukaskysely. Raportti

Mäkikankaan tuulipuisto, Pyhäjoki. Asukaskysely. Raportti , Pyhäjoki Raportti Raportti Sisältö Mäkikankaan tuulipuisto 1 TAUSTA... 3 2 TOTEUTUS... 4 2.1 OTANTA... 4 2.2 KYSELY... 5 3 VASTAUKSET... 7 3.1 VASTAAJIEN TAUSTA... 7 3.2 VÄITTÄMÄT TUULIVOIMASTA JA MÄKIKANKAAN

Lisätiedot

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS 15.3.2010 HANKKEEN YLEISKUVAUS Hankkeena on tuulipuiston rakentaminen Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin rajalle, Santavuoren- Meskaisvuoren

Lisätiedot

> Ympäristönsuojelu YVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet (Varsinais-Suomi) > Sikalahanke Tarvasjoen Karhulan kylässä

> Ympäristönsuojelu YVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet (Varsinais-Suomi) > Sikalahanke Tarvasjoen Karhulan kylässä SAATE 22.5.2012 Arvoisa vastaanottaja Tarvasjoella on käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) liittyen uuden lihasikalan ja biokaasulaitoksen rakentamiseen. Liittyen hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista

Kokemukset tuulivoimaloista Kokemukset tuulivoimaloista Haastattelututkimus Iin Olhavassa Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 15.9.2015 verkossa Tämä esitys on vapaasti nähtävissä

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella 1 Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 12.5.2015 Tämä esitys on vapaasti nähtävissä sivulla:

Lisätiedot

MYLLYKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YVA-MENETTELY

MYLLYKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YVA-MENETTELY Liite 3 16WWE1127.B723M.SLU 25.10.2011 MYLLYKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YVA-MENETTELY ASUKASKYSELYN TULOKSIA Sisältö 1 ASUKASKYSELYN TAUSTA... 3 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUS... 3 3 KYSELYN TULOKSET... 4 3.1

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS Hyvä vastaaja, tällä kyselyllä selvitetään näkemyksiänne Soklin kaivoshankkeen vaihtoehto 3:n (malmi rikastetaan Venäjällä)

Lisätiedot

Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus. Liite 4. Asukaskysely ja ryhmäkeskustelu

Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus. Liite 4. Asukaskysely ja ryhmäkeskustelu Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus Liite 4 Asukaskysely ja ryhmäkeskustelu - - Liite 4-2 SISÄLLYSLUETTELO ASUKASKYSELY... 3 ASUKASKYSELYN VASTAUSTEN YHTEENVETO... 11 RYHMÄKESKUSTELUN TEEMAT...

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) Liite 2

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) Liite 2 Ympäristöten arviointimenettely (YVA) Liite 2 ASUKASKYSELYLOMAKE Osana Farmi Nummela Oy:n sikala-, broilerikasvattamo-, biokaasulaitos- ja lannoitteenvalmistushankkeen ympäristöten arviointimenettelyä

Lisätiedot

Millä seuraavista alueista kotinne / vapaa-ajan asuntonne / tonttinne sijaitsee?

Millä seuraavista alueista kotinne / vapaa-ajan asuntonne / tonttinne sijaitsee? ASUKASKYSELY 1 (10) Hyvä Vastaanottaja! Tämä kyselytutkimus on osoitettu Endomines Oy:n Karjalan kultalinjan suunniteltujen satelliittilouhosten lähialueen asukkaille. Asukastutkimus on osa ympäristövaikutusten

Lisätiedot

> Ympäristönsuojelu YVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet (Varsinais-Suomi) > Kanalalaajennushanke Mynämäellä Kanax Oy

> Ympäristönsuojelu YVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet (Varsinais-Suomi) > Kanalalaajennushanke Mynämäellä Kanax Oy SAATE 29.11.2012 Arvoisa vastaanottaja Mynämäellä on käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) liittyen Kanax Oy:n 100 000 kanan kanalan laajennukseen. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

METSÄ-FIBRE OY, ÄÄNEKOSKI, BIOTUOTETEHDAS

METSÄ-FIBRE OY, ÄÄNEKOSKI, BIOTUOTETEHDAS METSÄ-FIBRE OY, ÄÄNEKOSKI, BIOTUOTETEHDAS Tiedote ja kysely Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre suunnittelee biotuotetehtaan rakentamista Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle. Biotuotetehtaan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Tuulikolmio Oy Palkisvaara Kannusvaaran tuulipuistohanke, YVA-ohjelma Yleiskaava

Tuulikolmio Oy Palkisvaara Kannusvaaran tuulipuistohanke, YVA-ohjelma Yleiskaava 6.2.3 Yleiskaava 31 Tuulivoimapuisto sijoittuu kokonaan Sodankylän kunnan Kelujärvi-Rajala osayleiskaavan alueelle. Sodankylän kunnanhallitus on 22.5.2012 162 päättänyt käynnistää Kelujärvi-Rajala osayleiskaavan

Lisätiedot

Maanomistajakyselyn tulokset Oukkulanlahden Naantalinaukon monikäyttösuunnittelu

Maanomistajakyselyn tulokset Oukkulanlahden Naantalinaukon monikäyttösuunnittelu Maanomistajakyselyn tulokset Oukkulanlahden Naantalinaukon monikäyttösuunnittelu VELHO-hanke Varsinais-Suomen ELY-keskus Heidi Lampén, Terhi Ajosenpää, Ritva Kemppainen 1 Maanomistajakyselyn lähtökohtia

Lisätiedot

TUULIVOIMA KOTKASSA 28.11.2013. Tuulivoima Suomessa

TUULIVOIMA KOTKASSA 28.11.2013. Tuulivoima Suomessa TUULIVOIMA KOTKASSA Tuulivoima Suomessa Heidi Lettojärvi 1 Tuulivoimatilanne EU:ssa ja Suomessa Kansalliset tavoitteet ja suunnitteilla oleva tuulivoima Yleiset tuulivoima-asenteet Tuulivoimahankkeen kehitys

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

Tuulivoima & lähiasukkaat

Tuulivoima & lähiasukkaat Tuulivoima & lähiasukkaat..0 Tutkimuksesta Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta neljällä paikkakunnalla, jossa on moderneja tuulivoimaloita. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Tuulivoima ja asenteet hankepaikkakunnilla. Asukaskyselyiden tuloksia (julkaistu 15.6.2010)

Tuulivoima ja asenteet hankepaikkakunnilla. Asukaskyselyiden tuloksia (julkaistu 15.6.2010) Tuulivoima ja asenteet hankepaikkakunnilla Asukaskyselyiden tuloksia (julkaistu 15.6.2010) Kyselyiden taustaa Kyselytutkimuksilla haluttiin selvittää ihmisten asenteita ja kokemuksia tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki 10/2008

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki 10/2008 FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki /28 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA - Missä vaiheessa ja miten terveydensuojelu voi vaikuttaa? Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Tuulivoima, ympäristöystävällisyyden symboli vai lintusilppuri?

Lisätiedot

Yritysesittely ja hankkeet / Harri Ruopsa. Luottamuksellinen

Yritysesittely ja hankkeet / Harri Ruopsa. Luottamuksellinen Yritysesittely ja hankkeet 31.10.2013 / Harri Ruopsa Puhuri Oy Puhuri Oy on suomalainen tuulipuistoja kehittävä ja puistojen valmistuessa omistajilleen sähköä tuottava yhtiö Puhuri Oy on Kanteleen Voima

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

TUULIVOIMAA KAJAANIIN. Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013

TUULIVOIMAA KAJAANIIN. Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013 1 TUULIVOIMAA KAJAANIIN Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013 UPM Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy 3.10.2012 Voimamylly Oy Yhtiön kotipaikka Humppila Perustettu helmikuussa 2012 Valmistelu alkoi vuonna 2011 Humppilaan ideoitujen hankkeiden yhtenä osana,

Lisätiedot

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta?

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Tuulialfa Oy Knuutintie 3 as.2 00370 Helsinki www.tuulialfa.fi Y-2683287-6 Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Viite: Napapiirin

Lisätiedot

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET Y LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN (9..-8..1) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET 1 MAANKÄYTTÖ 3 Kuinka paljon alueen maankäytön ohjaamisessa tulisi mielestäsi panostaa 3 Vastauksia (37-39kpl)

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus tuulivoimapuisto Kristiinankaupunki Pohjoinen Sosiaaliset vaikutukset Vaikutusmekanismit

Ympäristövaikutusten arviointiselostus tuulivoimapuisto Kristiinankaupunki Pohjoinen Sosiaaliset vaikutukset Vaikutusmekanismit 13.3 Sosiaaliset vaikutukset Ympäristövaikutusten arviointiselostus tuulivoimapuisto Kristiinankaupunki Pohjoinen 13.3.1 Vaikutusmekanismit Vaikutusten kuvauksen eräänä osana selvitetään hankkeen sosiaalisia

Lisätiedot

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN YHTEENSOVITTAMINEN YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari TUTKIMUKSEN TARKOITUS Selvittää paikallisten

Lisätiedot

Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT MUSTALAMMINMÄKI OyAb Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi P25023 1 (11) Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen

Lisätiedot

Pitkämäen alueelle suunniteltavan Nurmeksen bioteollisuusalueen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä sosiaalisten vaikutusten arvio

Pitkämäen alueelle suunniteltavan Nurmeksen bioteollisuusalueen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä sosiaalisten vaikutusten arvio Asukaskysely Pitkämäen alueelle suunniteltavan Nurmeksen bioteollisuusalueen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä sosiaalisten vaikutusten arvio 2 Sisällysluettelo 1. Kyselyn toteutus... 3 2. Vastaajien

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila

Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 6 SUOMEN HYÖTYTUULI OY Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila Valokuvasovitteet Siemens SWT2,3MW x 21 x HH122,5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18059

Lisätiedot

Kysely Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun turvetuotantohankkeen vaikutuksista

Kysely Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun turvetuotantohankkeen vaikutuksista 1(6) Kysely Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun turvetuotantohankkeen vaikutuksista Vesistövaikutukset 1. Kalastatteko te tai perhekuntanne jäsen jollakin seuraavista vesistöistä? Vanhajoki Kaihlanen Aittojoki

Lisätiedot

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2 Merja Paakkari 20.11.2011 1(7) Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2 Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus/ WAsP [m/s] Vuosituotanto/ WAsP [GWh] maksimikoko [MW] [M / MW] Etäisyys 110kV

Lisätiedot

LIITE 11. Leipiön tuulivoimapuiston osayleiskaava Halmekankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Onkalon tuulivoimapuiston osayleiskaava.

LIITE 11. Leipiön tuulivoimapuiston osayleiskaava Halmekankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Onkalon tuulivoimapuiston osayleiskaava. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 11 SIMON KUNTA Havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.5.2014 P19456 1 (17) 1 Johdanto Havainnekuvat on laadittu WindPRO-ohjelmiston PHOTOMONTAGE modulilla.

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen YVA. Kysely Pudasjärven, Yli-Iin ja Iin asukkaille. Joonas Hokkanen

Kollaja-hankkeen YVA. Kysely Pudasjärven, Yli-Iin ja Iin asukkaille. Joonas Hokkanen Kollaja-hankkeen YVA Kysely Pudasjärven, Yli-Iin ja Iin asukkaille Joonas Hokkanen Sisällys 1. JOHDANTO 1 2. KYSELYN TOTEUTUS 2 2.1 Kohderyhmä 2 2.2 Kysymykset 3 2.3 Tiedon keräys 3 2.4 Aineiston käsittely

Lisätiedot

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21262 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY V126 x 7 x HH137m

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, valtteri.hongisto@ttl.fi Turun ammattikorkeakoulu, valtteri.hongisto@turkuamk.fi +358 40 5851 888 Tulokset julkistettu

Lisätiedot

Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello

Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 21 voimalaa, napakorkeus 167 metriä, kokonaiskorkeus 230 metriä VE2: 26 voimalaa, napakorkeus 167 metriä,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

KUOPIO HIRVILAHTI RAKENNUSPAIKAT. Kuva 7 RAKENNUSPAIKKASELVITYS Uusi rakennuspaikka. Oleva rakennuspaikka NS.TALO. Pelto

KUOPIO HIRVILAHTI RAKENNUSPAIKAT. Kuva 7 RAKENNUSPAIKKASELVITYS Uusi rakennuspaikka. Oleva rakennuspaikka NS.TALO. Pelto KUOPIO HIRVILAHTI RAKENNUSPAIKKASELVITYS RAKENNUSPAIKAT 0 7.5.2007 KOULU 100 300 500 Uusi rakennuspaikka Oleva rakennuspaikka NS.TALO Pelto Suunnittelualueen raja YLEISKAAVATOIMISTO Kuva 7 KUOPIO HIRVILAHTI

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI Maankäytölliset edellytykset tuulivoimapuistoille Pasi Pitkänen 25.2.2011 Lähtökohtia - valtakunnallisesti: Tarkistetut (2008) valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen. 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1

Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen. 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Hanke-esittely Perustiedot: Hanke keskittyy Satakunnan manneralueelle, tavoitteena selvittää

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY N117 x 12 x HH141 + G128 x 33

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LAGERWEY DEVELOPMENT OY Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane Lagerwey L100 x 2 x hh135m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.3.2015 P26678 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

- Tuulivoimatuotannon edellytykset

- Tuulivoimatuotannon edellytykset BIOENERGIA-ALAN TOIMIALAPÄIVÄT, 31.3.- 1.4.2011 - Suomen Hyötytuuli Oy - Tuulivoimatuotannon edellytykset Suomen Hyötytuuli Oy Ralf Granholm www.hyotytuuli.fi SUOMEN HYÖTYTUULI OY Vuonna 1998 perustettu

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA Ruukin asemanseudun osayleiskaavan uudistaminen

SIIKAJOEN KUNTA Ruukin asemanseudun osayleiskaavan uudistaminen SIIKAJOEN KUNTA Ruukin asemanseudun osayleiskaavan uudistaminen Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Ruukin asemanseudun osayleiskaavaa ollaan uusimassa. Nykyinen vuonna

Lisätiedot

Asukaskysely tuulipuiston vaikutuksista

Asukaskysely tuulipuiston vaikutuksista Asukaskysely tuulipuiston vaikutuksista Arvoisa vastaanottaja, Tuulikolmio Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan rajalla sijaitsevalle Mastokankaan alueelle. Suunnitellun

Lisätiedot

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N x (8+) x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto

Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAAVALUONNOS Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P12831 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY G128 x 10 x HH140m 1

Lisätiedot

OULUN-HAUKIPUTAAN MERITUULIPUISTO ASUKASKYSELYN TULOKSET

OULUN-HAUKIPUTAAN MERITUULIPUISTO ASUKASKYSELYN TULOKSET ..09 Anne Vehmas Seela Sinisalo OULUN-HAUKIPUTAAN MERITUULIPUISTO ASUKASKYSELYN TULOKSET OULUN-HAUKIPUTAAN MERITUULIPUISTON ASUKASKYSELYN TULOKSET SISÄLTÖ 1. KYSELYN TOTEUTUS... 1 2. VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

Pyydämme palauttamaan lomakkeen ja liitekartan WSP Environmental Oy:lle viimeistään mennessä.

Pyydämme palauttamaan lomakkeen ja liitekartan WSP Environmental Oy:lle viimeistään mennessä. Hituran kaivoksen rikastushiekka-alueiden YVA, Sosiaalisten vaikutusten arviointi KYSELY Hituran kaivos harjoittaa nikkelipitoisen sulfidimalmin louhintaa ja rikastusta. Rikastuksessa muodostuu tavanomaiseksi

Lisätiedot

Tuulipuiston rakentaminen Raahen kaupungin alueelle.

Tuulipuiston rakentaminen Raahen kaupungin alueelle. PÄÄTÖS Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta Pohjois-Pohjanmaa Pvm.: 29.10.2010 Dnro: POPELY/95/07.04/2010 HANKE Tuulipuiston rakentaminen Raahen kaupungin alueelle.

Lisätiedot

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 (25 s.) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Halsuan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 85 x SWT 3.3-130 x HH135 VE2:

Lisätiedot

Tuulivoiman kehitys, merkitys, tutkimustuloksia. TuuliWatti Oy Jari Suominen

Tuulivoiman kehitys, merkitys, tutkimustuloksia. TuuliWatti Oy Jari Suominen Tuulivoiman kehitys, merkitys, tutkimustuloksia TuuliWatti Oy Jari Suominen Tuulivoiman osuus EU:ssa ja sen jäsenmaissa 2012 Lähde: EWEA, 2013 Saksa 11% Tanska 27% Ruotsi 5% Suo mi 1% Miksi tuulivoimaa?

Lisätiedot

ASUKASKUUNTELU -TUTKIMUS ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. YMMÄRRÄ SITÄ.

ASUKASKUUNTELU -TUTKIMUS ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. YMMÄRRÄ SITÄ. ASUKASKUUNTELU -TUTKIMUS ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. YMMÄRRÄ SITÄ. Uusi palvelu taloyhtiön asukaslähtöiseen johtamiseen. TERVETULOA TALOYHTIÖIDEN JOHTAMISEN UUTEEN AIKAAN! Taloyhtiön johtaminen vaatii osaamista

Lisätiedot

Annankankaan tuulivoimapuisto

Annankankaan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAAVAEHDOTUS Annankankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet (päivitetty ) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P12831 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY G128 x 10

Lisätiedot