Palvelutuotteet Eteva kuntayhtymä. Yhtymähallitus Pta-liite 23. Yhtymähallitus Pta-liite 28

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutuotteet 2015. Eteva kuntayhtymä. Yhtymähallitus 12.6.2014 42 Pta-liite 23. Yhtymähallitus 28.8.2014 55 Pta-liite 28"

Transkriptio

1 Palvelutuotteet 2015 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus Pta-liite 23 Yhtymähallitus Pta-liite 28 Yhtymähallitus Pta-liite 33

2 Sisältö 1 Eteva ja palveluihin ohjautuminen Etevan palveluihin hakeutuminen Kunnan tai muun tilaajan palvelupyyntö Palvelujen antaminen Palvelusta ja palvelutuotteesta sopiminen eräissä poikkeustapauksissa Asiakasprosessi Sopimusohjausprosessi Palvelutarpeen arviointi ja palvelun sisällön suunnitelma Asumisen palvelutuotteet Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten lyhytaikainen asumispalvelu Lasten ja nuorten lyhytaikainen asumispalvelu, lastensuojeluasiakas Lasten ja nuorten pitkäaikainen asumispalvelu Lasten ja nuorten pitkäaikainen asumispalvelu, lastensuojeluasiakas Lasten ja nuorten tuntihoito Omaan elämään valmennus Laaja omaan elämään valmennus Asumispalvelut Tuki omaan asuntoon (tuntiperusteinen) Vähäinen avun tarve Kohtalainen avun tarve Kohtalainen avun tarve, lyhytaikainen asuminen Suuri avun tarve Suuri avun tarve, lyhytaikainen asuminen Kaiken kattava avun tarve Kaiken kattava avun tarve, lyhytaikainen asuminen Erittäin vaativa kuntoutuksellinen asuminen Erittäin vaativa kuntoutuksellinen asuminen, lyhytaikainen asuminen Asumisen lisätuotteet Päiväaikainen toiminta asumisyksikössä Määräaikainen lisätuki asumispalvelussa Perhehoito Perhehoito Perhehoito, taso Perhehoito, taso 1, lastensuojeluasiakas Perhehoito, taso 1, lyhytaikainen perhehoito Perhehoito, taso 2 (vaativa perhehoito) Perhehoito, taso 2, lastensuojeluasiakas... 22

3 3.1.6 Perhehoito, taso 2, lyhytaikainen perhehoito Perhehoito, taso 3 (erityisen vaativa perhehoito) Perhehoito, taso 3, lastensuojeluasiakas Perhehoito, taso 3, lyhytaikainen perhehoito Päiväaikainen toiminta Tuettu työllistyminen ja kuntouttava työtoiminta Tuettu työllistyminen, vähäinen tuen tarve Tuettu työllistyminen, kohtalainen tuen tarve Tuettu työllistyminen, suuri tuen tarve Kuntouttava työtoiminta Työllistymistä ja työssä pysymistä tukeva toiminta Työllistymistä ja työssä pysymistä tukeva toiminta Osallisuutta tukeva toiminta Osallisuutta tukeva toiminta, vähäinen tuen tarve Osallisuutta tukeva toiminta, kohtalainen tuen tarve Osallisuutta tukeva toiminta, suuri tuen tarve Osallisuutta tukeva toiminta, kaiken kattava tuen tarve Määräaikainen lisätuki päiväaikaisessa toiminnassa Asiantuntijapalvelut Tutkimukset ja arvioinnit Palveluratkaisu Palveluratkaisu, päivitys Perhekeskeinen suunnitelmatyöskentely Psykologin tutkimus Psykologin laaja tutkimus Toimintaterapia-arviointi Laaja toimintaterapia-arviointi Puheterapia-arviointi Laaja puheterapia-arviointi Liikkumis- ja toimintakyvyn arviointi Laaja liikkumis- ja toimintakyvyn arviointi Musiikkiterapia-arviointi Laaja musiikkiterapia-arviointi Tienviittoja nykyhetkeen ja tulevaan - laaja moniammatillinen asiakkaan tilanteen ja tuen tarpeen arviointi/tutkimus Erillinen lausunto Kuntoutussuunnitelmapalvelut Arjen kuntoutussuunnitelma Lääkinnällinen kuntoutussuunnitelmapalvelu alle 16-vuotiaalle (Kanta-Hämeen shp:n alueella)... 32

4 Laaja lääkinnällinen kuntoutussuunnitelmapalvelu alle 16-vuotiaalle (Kanta-Hämeen shp:n alueella) Palvelut asiakkaan arjen tukemiseen Psykologin konsultaatio Toimintaterapeutin toteuttama neuvonta ja ohjaus Puheterapeutin toteuttama neuvonta ja ohjaus Fysioterapeutin toteuttama neuvonta ja ohjaus Yhdessä eteenpäin moniammatillista tukea ja ohjausta asiakkaan arkeen Yhteisöille suunnatut palvelut Yhteisön ohjaus Tukitiimitoiminta Vammaiselle henkilölle suunnatut yksilölliset ja ryhmäpalvelut Tukikeskustelu Yksilöllinen toimintaterapia Yksilöllinen musiikkiterapia Psykoterapia Neuropsykiatrinen valmennus PRT (Pivotal Response Training) ydinvalmiuksien harjaannuttamisohjelma Ryhmätoiminnat Terapeuttinen ryhmä Ratkaisukeskeinen ryhmätyöskentely Muuttovalmennus Aistimonivammaisuus AiMo-henkilön (aistimonivammaisen) arviointi AiMo-henkilön ohjaus ja neuvontakäynti AiMo-henkilön arjen tukeminen Autismin kirjo Autismin kirjon henkilön arviointi Laaja autismin kirjon henkilön arviointi AAPEP/TTAP tai PEP-R/PEP ADI-R /ADOS Tukea ja ohjausta autismin kirjon henkilön arkeen Kommunikointi Kommunikoinnin ja/tai tietokoneen käytön laaja arviointi Kommunikointimenetelmien ja -keinojen rakentaminen Kommunikoinnin ohjaus Muut palvelutuotteet Koulutukset Kehitysvammapsykiatrian palvelu Kehitysvammapsykiatrian tuotteet... 41

5 6.1.1 Kriisijakso Intensiivijakso Kuntoutusjakso I Kuntoutusjakso II Lapsen tai nuoren intensiivijakso Lapsen tai nuoren kuntoutusjakso Liikkuva kehitysvammapsykiatrian palvelu Lisätuote lastensuojelun asiakkaalle Erityishuoltopiirin lakisääteiset tehtävät Erityishuollon johtoryhmän tehtävät Erityishuollon johtoryhmä Erityishuolto-ohjelma Vastoin tahtoa kehitysvammaiselle henkilölle annettava erityishuolto Kehitysvammaisen henkilön määrääminen vastoin tahtoa tehtävään tutkimukseen Kehitysvammaisen henkilön määrääminen vastoin tahtoa annettavaan erityishuoltoon Liite Kuntien palvelutuotteiden ostoehdot Liite Hinnasto kunnille Liite Asiakkaan palvelutuotteiden asiakasmaksut ja karenssit Liite Asiakkaan palvelutuotteiden asiakasmaksut

6 Lukijalle Eteva kuntayhtymä, kuten muutkin kunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot, toimii keskellä suurta murrosta. Käynnissä oleva sote-uudistus tulee muuttamaan alan rakenteita ja rahoitusmalleja vuoden 2017 alusta. Julkinen talous on samanaikaisesti kansainvälisen ja kansallisen taloustilanteen vuoksi merkittävien tuottavuushaasteiden edessä, jotka edellyttävät sisäistä uudistumiskykyä ja entistä tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Etevan johtoryhmä käsitteli alkuvuonna 2014 nykyisiä palveluiden tuotteistus- ja hinnoitteluprosesseja sekä budjetointi- ja sopimusohjausprosesseja, ja tunnisti selkeitä kehittämistarpeita. Etevan hallitus käsitteli kokonaisuuden uudistamista kokouksessaan ja valtuutti johtoryhmän käynnistämään palveluiden tuotteistus- ja hinnoitteluprosessin samoin kuin budjetointi- ja sopimusohjausprosessien uudistamisen. Tässä palvelutuoteluettelossa on kuvattu vuonna 2015 tarjottavat palvelut ja niiden hinnoittelu. Tuotteistuksen ja hinnoitteluprosessin uudistamisella on pyritty varmistamaan asiakaslähtöinen, läpinäkyvä, jäsenkuntia tasapuolisesti kohteleva ja omakustannushinnoitteluun pohjautuva tuoteportfolio ja sitä kautta myös kuntayhtymän talouden nykyistä parempi hallittavuus. Uudistustyötä jatketaan saatujen kokemusten pohjalta tarpeellisilta osin vuoden 2016 palvelutuoteluetteloa valmisteltaessa. Palvelutuoteuudistuksessa on hyödynnetty Eteva Design (ED) -projektissa tehtyä pohjatyötä sekä muiden erityishuoltopiirien hyviä käytäntöjä. Tilaaja-asiakkaiden näkökulmasta tämä tarkoittaa läpinäkyvyyden, ennakoitavuuden ja kustannusten hallinnan edistämistä. Henkilöasiakkaan näkökulmasta korostuu erityisesti yksilölähtöinen palvelutarpeen arviointi. Asumispalveluiden ja päiväaikaisen toiminnan tuotteisiin on lisätty tiedot niiden sisältämistä asiantuntijapalveluista ja tukitiimitoiminnasta (keskimäärin asiakasta kohden vuodessa). Palvelutuoteluetteloa laadittaessa on otettu huomioon käynnissä oleva vammaislainsäädännön uudistaminen sekä sen vaikutukset terminologiaan (mm. avun käsite) ja toiminnan tavoitteisiin. Katrina Harjuhahto-Madetoja toimitusjohtaja 6

7 1 Palveluihin ohjautuminen Palvelutuotteet Eteva ja palveluihin ohjautuminen 1.1 Etevan palveluihin hakeutuminen Etevan palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä kotikunnan sosiaalityöntekijään tai palveluohjaajaan. Mikäli palvelujen tarvitsija ottaa yhteyttä suoraan Etevaan, on sen sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja yhteydessä kotikunnan vastuuhenkilöön. 1.2 Kunnan tai muun tilaajan palvelupyyntö Kunta tai muu palvelujen tilaaja tekee palvelupyynnön Etevan internet-sivuilla Jos tilaajalla ei ole mahdollisuutta internet-lomakkeen käyttämiseen, lomake voidaan toimittaa hänelle myös postitse tai suojatulla sähköpostilla ja kehitysvammapsykiatrian yksiköistä myös faksilla. Palvelupyynnön saapumisen jälkeen Etevan vastuuhenkilö ottaa yhteyttä asianomaisiin. Kiireellisissä tapauksissa palvelupyynnön voi tehdä puhelimitse Etevan sosiaalityön Palveluratkaisut-yksikköön tai virastoajan ulkopuolella lähimpään Etevan palveluyksikköön (ks. yhteystiedot Etevan internet-sivuilla voi myös tehdä yhteydenottopyynnön Etevan sosiaalityöhön. Etevan palveluihin tulosta vastaavien työntekijöiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta / Eteva / Yhteystiedot / Sosiaalityö. 1.3 Palvelujen antaminen Asiakkaan henkilökohtainen suunnitelma toimii tarjottavien palvelujen perustana. Kunnan yhteyshenkilö tekee asiakkaan kanssa henkilökohtaisen suunnitelman, jonka pohjalta sovitaan palvelukokonaisuudesta Etevan kanssa. Palveluita suunniteltaessa Etevan vastuuhenkilö varmistaa, että asiakkaan palvelutarve on arvioitu riittävän tarkalla tasolla, ja että asiakkaan palvelu on suunniteltu asiakaslähtöisesti ja kuvattu yhdenmukaisesti (ks. 1.7). Eteva voi tilauksesta tehdä palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelman myös muiden tuottajien palveluita varten. Erityishuollon tarpeessa olevalle henkilölle tulee tehdä henkilökohtaiseen suunnitelmaan perustuva lakisääteinen erityishuolto-ohjelma. Mikäli kunta ei ole tehnyt erityishuolto-ohjelmaa, Eteva voi tuottaa sen palveluna. Erityishuolto-ohjelmaa laadittaessa kuullaan palvelunkäyttäjää ja hänen lähiomaisiaan sekä kunnan sosiaalitoimen edustajaa. Erityishuolto-ohjelma on samalla sitoumus palvelujen antamiseen, joten erillistä maksusitoumusta ei tällöin tarvita. Kehitysvammalain ohella palvelujen tarjoaminen voi perustua myös muuhun lakiin, esimerkiksi vammaispalvelulakiin. Palvelujen antamisesta sovitaan aina kunnan tai muun tilaajan edustajan kanssa ennen palvelun aloittamista. Kunta tai muu tilaaja tekee palvelusta valituskelpoisen päätöksen asiakkaalle. Kuntayhtymän järjestämät palvelut on tuotteistettu. Palvelutuoteluettelo on apuna yksilöllisiä suunnitelmia laadittaessa. 7

8 1 Palveluihin ohjautuminen 1.4 Palvelusta ja palvelutuotteesta sopiminen eräissä poikkeustapauksissa Etevalla on lakisääteisenä erityishuoltopiirinä palvelun viimesijainen järjestämisvelvollisuus riippumatta asiakkaan palvelun tarpeen laajuudesta, monimuotoisuudesta tai vaativuudesta. Asiakkaan erittäin poikkeuksellinen palvelun tarve voi johtaa tilanteeseen, ettei mikään palvelutuoteluettelon mukaisista Etevan palvelutuotteista ole sovitettavissa kyseisen henkilön tarvitsemien palvelujen järjestämiseen. Näissä tilanteissa voidaan määritellä sisällöltään ja hinnaltaan yksilöllinen palvelutuote, jonka sisältö kuvataan yksityiskohtaisesti. Tämä kuvaus toimii myös erillishinnoittelun pohjana. Yksilöllinen palvelutuote on aina määräaikainen. Palvelutuotteesta ja hinnasta neuvotellaan etukäteen kunnan tai muun tilaajan toimivaltaisen edustajan kanssa. Yksilöllisen palvelutuotteen ja hinnan hyväksyy Etevan erityishuollon johtoryhmä. Hinta koostuu tarvittavista henkilöresursseista, asiantuntijapalveluista ja Etevan yleiskustannuksista. Kiireellisessä tilanteessa sovelletaan lähinnä soveltuvaa palvelutuotetta, kunnes saadaan valmisteltua päätös yksilökohtaisesta palvelusta. 8

9 1 Palveluihin ohjautuminen 1.5 Asiakasprosessi Kuvio 1. Asiakasprosessin viralliset askeleet ja niiden lopputuotteet. Kuvio 2. Etevan sisäinen asiakasprosessi eli toimintamalli palveluiden suunnittelemiseksi. 9

10 1 Palveluihin ohjautuminen 1.6 Sopimusohjausprosessi Kuvio 3. Sopimusohjausprosessi 10

11 1 Palveluihin ohjautuminen 1.7 Palvelutarpeen arviointi ja palvelun sisällön suunnitelma Tavoitteena on määritellä asiakkaalle hänen näkemyksiään ja tavoitteitaan kuullen yksilöllinen, oikea-aikainen ja tarpeenmukainen tuki ja apu. Yksilön tavoitteet Yhteinen näkemys asiakkaan elämän tavoitteista, toiveista ja siitä mikä tällä hetkellä toimii ja mikä ei toimi = yksilökeskeisen elämänsuunnitelman aloitus (elämänhistoria, sosiaalinen tilanne, merkityksellinen tekeminen, terveydentila ja henkilön erityispiirteet) Voimavarat Toimintakyky Terveudentila Tuen ja avun tarve Tieto asiakkaan voimavaroista ja vahvuuksista Tieto asiakkaan toimintakyvystä Tieto terveydentilasta siltä osin kuin se vaikuttaa palvelun suunnitteluun Asiakkaan tarvitseman tuen ja avun määrä arvioidaan ICF-pohjaisen* tuen voimakkuuden pisteytystyökalun avulla Pisteiden avulla muodostetaan yhteinen käsitys asiakkaan tarvitsemista tukitunneista ja sitä kautta palvelun hinnasta Tuki/palvelusuunnitelma Asiakkaan palvelun sisältö, Etevan palvelulupaus asiakkaalle Yksityiskohtainen tukisuunnitelma muodostetaan yksilökeskeisen suunnittelumenetelmän avulla ja kirjataan menetelmän mukaiseen tukiprofiiliin *) ICF on WHOn tuottama kansainvälinen termistö ja viitekehys toimintakyvyn kuvaamiseen Kuvio 4. Palvelutarpeen arvioinnin ja palvelun sisällön suunnittelun vaiheet Etevassa Palvelutarpeen määrittely pohjautuu vammaisen henkilön omiin elämäntavoitteisiin, elämänhistoriaan sekä hänen ja hänen lähi-ihmistensä näkemyksiin tarvittavasta tuesta ja avusta (kuvio 1.). Tässä voidaan käyttää apuna yksilökeskeisen elämänsuunnittelun (YKS) työkaluja. Tähän kuuluvat olennaisena osana myös sosiaalisen tilanteen ja verkoston sekä vammaisen henkilön terveydentilan ja erityispiirteiden selvittäminen. Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen sekä muun tuen ja avun arvioimisessa tulee olla yhteinen käsitys hänen toimintakyvystään eri elämän osa-alueilla (esimerkiksi koti, työ, opiskelu, harrastukset, sosiaaliset suhteet). Tämän selvittämisessä käytetään apuna hänestä tehtyjä tutkimuksia ja tunnetuilla menetelmillä tehtyjä arviointeja (esimerkiksipsyto eli Psykososiaalinen toimintakyvyn arviointiasteikko, erityistyöntekijöiden ja lääkäreiden arvioinnit ja tutkimukset) sekä kuvauksia arkipäivän toimintakyvystä. Toimintakyvyn arvioinnin pohjalta arvioidaan yhdessä tilaaja-asiakkaan kanssa henkilöasiakkaan tarvitseman tuen määrää ICF-pohjaisen pisteytystyökalun avulla. Pisteet kertovat suuntaa-antavasti asiakkaan tarvitsemien tukituntien määrän, joka helpottaa oikean palvelutuotteen valintaa. Toimintakyvyn arvioinnin jälkeen määritellään myös asiakkaan tarvitseman tuen ja avun luonne, määrä ja tiheys eri elämänalueilla, minkä perusteella laaditaan suunnitelma tarvittavista palveluista. Tarvittavia palveluja suunniteltaessa huomioidaan Etevan omat palvelut sekä kuntien, yksityisten toimijoiden ja kolmannen sektorin tuottamat palvelut ja integroidaan ne toimivaksi kokonaisuudeksi. 11

12 2 Asumisen palvelutuotteet 2 Asumisen palvelutuotteet Asumispalvelujen toteuttamisen lähtökohtana ovat, kuntayhtymän strategian ja arvojen mukaisesti, tuen voimakkuuden pisteytystyökalun (ICF) antama asiakaskohtainen tieto sekä asiakkaan yksilöllinen elämänsuunnitelma ja näiden kautta määritellyt palvelutarpeet. Toimintakyvyn arviointi on kaikille osapuolille avointa, ja asiakkaita päästään kuulemaan aidosti heitä koskevissa elämään ja asumiseen liittyvissä asioissa sekä tukemaan heitä niihin liittyvässä päätöksenteossa. Samanaikaisesti kun vahvistamme asiakkaidemme roolia oman elämänsä suunnittelussa, tuemme heidän osallisuutensa lisääntymistä. Palvelujen tarjonnassa Eteva korostaa aktiivisen tuen periaatetta, missä otetaan huomioon ja vahvistetaan asiakkaan omaa toimintakykyä, vastuunottoa, itsenäisyyttä, valinnanvapautta ja myös positiivista uskallusta. Eteva järjestää asumispalvelua erilaisissa elinympäristöissä: perinteisissä ryhmäkodeissa, asuntoryhmissä, erillisissä asunnoissa ja maatiloilla. Asumispalvelujen keskeisenä tavoitteena on olla mukana varmistamassa asiakkaille sellaiset asumis- ja toimintaympäristöt, jotka mahdollistavat heille osallistumisensa eri toimintoihin tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. Asiakkaat ovat vuokrasuhteessa kuntayhtymään. Alle 16-vuotiaille lyhyt- tai pitkäaikaisesti asuville ei tehdä vuokrasopimusta. Mikäli asiakas ei opiskele tai ole muun aktiviteetin piirissä, hänellä on oikeus ja mahdollisuus osallistua Etevan järjestämään päiväaikaiseen toimintaan. Etevan palveluun sisältyy Tuemme, ohjaamme ja autamme asiakasta hänen tarvitsemallaan tavalla päivittäisissä elämän asioissa sekä välttämättömien kotiin ja elämään liittyvien asioiden hoitamisessa lähiyhteisössä: - kodin hoito ja siivoaminen - vaatehankintojen ja -huollon suorittaminen - pukeutuminen ja riisuutuminen - ruoan valmistaminen tai lämmittäminen - ruoan syöminen ja juominen - omasta puhtaudesta huolehtiminen - vuorokausirytmin ylläpitäminen - terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen - ulkoilu - arkielämään kuuluva asiointi Tuemme ja autamme asiakasta myös välineellisten taitojen opettelussa: - kodinkoneiden ja laitteiden, kuten kameran ja tietokoneen käytön opettelu - lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen ja vaihtoehtoisten kommunikointivälineiden käyttö - rahan käytön suunnittelu ja hankinnoista päättäminen - kellon tunteminen ja ajanhallinta - julkisten liikennevälineiden käytön opettelu - valintojen tekeminen Palvelukuvauksessa mainitut tukitunnit ovat laskennallisia tukitunteja. Tuki toteutetaan aina osittain ryhmämuotoisesti. Palvelu ei sisällä akuuteissa tilanteissa ambulanssikyydin yhteydessä tapahtuvaa sairaalaan saattamista eikä vapaa-aikana tapahtuvaa henkilökohtaista saattamista (esimerkiksi yksilölliset harrastukset) Etevan henkilökunnan toimesta. Tavoitteena on löytää kunnan tai muun tilaajan kanssa yhteinen, asiakkaan edun mukainen toimintamalli siihen, miten henkilökohtaista apua, kuljetusta, saattajapalvelua ja tukihenkilö-/vapaaehtoistoimintaa voidaan hyödyntää huomioiden jokaisen asiakkaan yksilöllinen elämäntilanne sekä yksilölliset toiveet liittyen yhteiskunnan tasavertaisena jäsenenä toimimiseen. Palveluun sisältyy vuosittain yksi yhteisölli- 12

13 2 Asumisen palvelutuotteet nen retki, joka toteutetaan asukkaiden yhdessä toivomaan kohteeseen ja johon yksikön henkilökunta osallistuu. Kunta on velvollinen huolehtimaan lastensuojeluasiakkaana olevan lapsen tai nuoren itsenäistymisvarojen kerryttämisestä kaikissa lasten ja nuorten palvelutuotteissa. 2.1 Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten lyhytaikainen asumispalvelu Palvelun käyttäjä on alle 16-vuotias ja kuuluu tämän palvelutuotteen piiriin sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin täyttää 16 vuotta. Palvelun avulla tuetaan perheen jaksamista niin, että lapsi voi asua mahdollisimman pitkään omassa perheessään. Palvelun käyttäjällä on tuen tarvetta päivittäisissä toiminnoissa, kuten hygienia, ruokailu, pukeminen, riisuutuminen, ja valvonnan tarvetta liikkumisessa sekä sisällä että ulkona ja muiden palvelunkäyttäjien huomioimisessa. Hän saattaa ymmärtää keskustelua tutuista asioista, mutta pääsääntöisesti hänellä on vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien opettelun ja käytön tarve tullakseen ymmärretyksi. Palvelun tarve voi eri asiakkaiden kohdalla vaihdella paljonkin, mutta huolenpito on lasten ja nuorten kohdalla jatkuvaa, ja vaatii henkilökunnan ympärivuorokautista läsnäoloa. Palveluun sisältyy tukitunteja 4 tuntia arkipäivinä, mikäli lapsi on koulussa, ja 8 tuntia viikonloppuna. Koska palveluun sisältyy sekä kuntoutuksellisten että kasvatuksellisten elementtien huomioimista, sisältyvät säännölliset erityispalvelujen tukitoimet palvelutuotteeseen. Palvelu on lyhytaikaista, joten palvelun kesto on yhtäjaksoisesti enintään 3 kuukautta. Lyhytaikaisen asumispalvelun hinta muodostuu 1,2 kertoimella vakituisen asumisen hinnasta. Tämä johtuu siitä, että lyhytaikaisen asumispalvelujakson aloittaminen ja päättäminen sekä asiakkaaseen tutustuminen ja siihen liittyvän yksilökeskeisen suunnitelman ja tukiprofiilin tekeminen ja päivittäminen vaativat suhteellisesti enemmän aikaa asiakassuhteen tilapäisyydestä ja asiakasmäärästä johtuen. Tuote kattaa myös perhehoitajien vapaista aiheutuvat kustannukset. Palvelumaksuun sisältyvät asiakkaan ylläpitokustannukset, joten asiakkaalta ei peritä ylläpitomaksua Lasten ja nuorten lyhytaikainen asumispalvelu, lastensuojeluasiakas Mikäli kyseessä on lastensuojelulain perusteella tehty lyhytaikaisen hoidon päätös, on tuotteen sisältö sama kuin edellä. Palvelu on lyhytaikaista, joten palvelun kesto on yhtäjaksoisesti enintään 3 kuukautta. Lyhytaikaisen asumispalvelun hinta muodostuu 1,2 kertoimella vakituisen asumisen hinnasta. Palvelumaksuun sisältyy asiakkaan ylläpitokustannukset. Lastensuojeluasiakas saa kunnan rahoittamana muut lainsäädännön edellyttämät edut Lasten ja nuorten pitkäaikainen asumispalvelu Palvelun käyttäjä on alle 16-vuotias ja kuuluu tämän palvelutuotteen piiriin sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin täyttää 16 vuotta. Palvelun käyttäjän täytettyä 16 vuotta tuote määritellään uudelleen. Palvelun käyttäjä osallistuu perusopetukseen, opiskeluun tai päiväaikaiseen toimintaan. Kotikunta vastaa oppivelvollisuuden toteutumisesta siten kuin lait ja asetukset määrittävät. Palvelun käyttäjällä on suuri tai erittäin suuri tuen tarve päivittäisissä toiminnoissa (hygienia, ruokailu, pukeminen, riisuutuminen) ja/tai jatkuva valvonnan tarve liikkumisessa sekä sisällä 13

14 2 Asumisen palvelutuotteet että ulkona ja muiden palvelunkäyttäjien huomioimisessa. Hän saattaa ymmärtää keskustelua tutuista asioista mutta pääsääntöisesti hänellä on vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien opettelun ja käytön tarve tullakseen ymmärretyksi. Huolenpito on jatkuvaa ja vaatii henkilökunnan läsnäolon ympäri vuorokauden. Palveluun sisältyy tukitunteja 4 tuntia arkipäivinä ja 8 tuntia viikonloppuna. Palveluun sisältyy sekä kuntoutuksellisten että kasvatuksellisten elementtien huomioimista, joten säännölliset erityispalveluiden antamat tukitoimet sisältyvät palvelutuotteeseen. Asiakaskohtaisia tukitiimi- ja asiantuntijapalveluja on keskimäärin 50 tuntia asiakasta kohden vuodessa. Lapselle ja nuorelle hankitaan Etevan toimesta kohtuullisin kustannuksin: - vaatteet (kustannukset korkeintaan 800 vuodessa) - koulussa tarvittavat liikuntavälineet - yhden kohtuuhintaisen yksilöharrastuksen välineet - terveyspalvelut, siltä osin kuin ne eivät sisälly Terveydenhuoltolain mukaiseen terveydenhuoltoon tai KELA tai muu vakuutus ei niitä korvaa - taksimatkojen omavastuut ja muu kulkeminen (ei lomakyydit) - virkistäytyminen: elokuva, huvipuisto, konsertti, teatteri - kesäretki yhdessä muiden kanssa kerran vuodessa - alle 16-vuotiaan käyttöraha (lapsi 10 ja nuori 12,5 viikossa) Näiden hankintojen ja ylläpidon kustannukset sisältyvät tuotteen hintaan. Tarvittaessa Eteva hankkii asiakkaalle huonekalut (sänky, tuoli ja koulupöytä). Hankinnoista sovitaan kunnan tai muun tilaajan kanssa, jolta nämä kustannukset myös peritään Lasten ja nuorten pitkäaikainen asumispalvelu, lastensuojeluasiakas Tuote kuten edellä, mutta hintaan sisältyvien hankintojen lisäksi asiakkaan kohdalla saattaa tulla esille tarve sellaisiin hankintoihin, jotka eivät sisälly asiakasmaksuun. Tuotteen ulkopuolelle jäävistä hankinnoista sovitaan erikseen kunnan kanssa ja lasku menee suoraan kunnan maksettavaksi. Lastensuojeluasiakkaalta ei peritä ylläpitokustannuksia. Kunnalta peritään lastensuojeluasiakkaan ylläpitokustannukset. Kunta huolehtii lapsen tai nuoren itsenäistymisvarojen kerryttämisestä ja tallentamisesta. Palvelut ja maksut toteutetaan tässä tuotteessa siihen asti kunnes lastensuojelun jälkihuoltovelvollisuus päättyy, kuitenkin viimeistään asiakkaan täytettyä 21 vuotta Lasten ja nuorten tuntihoito Tuotteen avulla voidaan vastata perheiden erilaisiin tarpeisiin ja tarjota 1 10 tuntia kestävää hoitoa. Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa palvelun käyttäjän pysyvän hoitajan / huoltajan mahdollisuus asiointiin, lepoon tai virkistykseen ja siten tukea heidän jaksamistaan. Eteva tarjoaa palvelua seuraavasti: 1. Asiakas on alle 16-vuotias lapsi tai nuori, joka asuu pääsääntöisesti kotona omassa perheessään. Tuntihoitoa järjestetään viikonloppuisin Etevan toimintakeskuksissa. Palvelu sisältää toiminnallisen päiväohjelman sekä hoitoaikana tarjottavat ateriat. Tuntihoitoa toteutetaan lauantaisin ja sunnuntaisin klo välillä. Henkilöstömitoitus on 0,5 0,8. 14

15 2 Asumisen palvelutuotteet 2. Tuntihoitoa voidaan järjestää ryhmäkodissa, aamu-, päivä- tai ilta-aikaan joko arkena tai viikonloppuna. Tällöin asiakas voi olla lapsi tai nuori. Palveluun kuuluvat hoito ja huolenpito sekä ateriat. Henkilöstömitoitus on 0,5 0,8. 3. Tuntihoitoa voidaan järjestää myös asiakkaan kotona aamu-, päivä- tai ilta-aikaan joko arkena tai viikonloppuna. Tällöin asiakas voi olla lapsi tai nuori. Palvelun tapahtuessa asiakkaan kotona siihen ei sisälly muiden perheenjäsenten hoitoa eikä kodinhoidollisia tehtäviä. Tuntihoito veloitetaan puolen tunnin tarkkuudella ja kotona annettavaan hoitoon sisällytetään ohjaajan matka-ajat lähimmästä asumisyksiköstä. Mikäli työntekijä sairastuu, sijaista ei voida taata, vaan tuntihoito järjestetään mahdollisuuksien mukaan jossakin asumisyksikössä. Tuntihoitoa voi ostaa myös omakustanteisesti ilman kunnan maksusitoumusta. Kahden vammaisen kotona tapahtuva hoito arvioidaan yksilöllisten palvelutarpeiden mukaan, jonka perusteella määritellään, onko kyseessä yhden vai kahden työntekijän tarve. Kaikissa yllä olevissa tuotteissa voidaan esimerkiksi erittäin suuren hoivan tai valvonnan tarpeen tai haasteellisen käyttäytymisen takia asiakkaalle määritellä yksilöllinen tuote määräajaksi, kuten jatkuva yhden työntekijän välitön läsnäolo (vierihoito) valveillaoloajan tai vuorokauden ympäri tai kahden työntekijän tarve kotona annettavana hoitona. Palvelutuotteen yksilöllisestä suunnittelusta sovitaan yhdessä kunnan kanssa Omaan elämään valmennus Palvelun käyttäjä on yli 16-vuotias, joka suunnittelee omaan asuntoon muuttamista tai asunnon vaihtamista ja tarvitsee valmennusta elämäntaitojensa kartoittamisessa ja vahvistamisessa sekä sopivan palvelutuotteen mukaisen asumispalvelun valinnassa. Suunnitelmissa voi olla muutto erilliseen asuntoon, asuntoryhmään tai ryhmäkotiin. Valmennusjakson pituus määritellään etukäteen (1 3 kk) ja se voidaan toteuttaa myös erillisinä jaksoina. Palvelutuotteeseen sisältyy arviointia tuen tarpeesta ja toimintakyvyn selvittely. Näiden pohjalta aloitetaan yksilökeskeinen suunnittelu ja valmennus. Palvelu sisältää valmennusta itsenäiseen elämään ja elämän hallintaan (mm. ruoan valmistaminen, siivous, henkilökohtaisen hygienian hoito, asianmukainen pukeutuminen ja vaatehuolto, terveydenhuolto, rahan käyttö ja asioiminen sekä sosiaalinen kanssakäyminen ja harrastusten tukeminen). Omaan elämään valmennus on yhteistyötä, jonka toteuttamiseen osallistuvat asiakkaan lisäksi hänen nimeämänsä omaiset ja läheiset sekä vastuuohjaajat asumisesta, päiväaikaisesta toiminnasta ja asiantuntijapalveluista. Erityisen tärkeää on tiedon kokoaminen asiakkaan aiemmasta elämästä yhdessä hänen itsensä ja läheistensä kanssa. Tässä hyödynnetään yksilökeskeistä suunnitelmatyöskentelyä, josta käyvät esille muun muassa asiat, joista asiakas pitää, mitä hän harrastaa, millaisesta päiväaikaisesta toiminnasta hän on kiinnostunut sekä mitä hän haluaa tehdä iltaisin ja viikonloppuisin. Ohjaus on pääosin yksilöllistä ja sitä toteutetaan 2 tuntia päivässä. Arviointijakson aikana arvioidaan muun muassa itsestä huolehtimisen, asumisen, opiskeluja/tai työtaitojen, vapaa-ajan käytön sekä yhteiskuntaan osallistumisen valmiudet. Jakson lopulla tehdään valmennusjakson arviointi sekä laaditaan jatkosuunnitelma sopivasta palvelutuotteesta ja asumismuodosta, joihin sisältyy palveluratkaisu ja tarvittaessa arjen kuntoutussuunnitelma. Tuotteeseen sisältyy asiantuntijapalveluita keskimäärin 22 tuntia asiakasta kohden Laaja omaan elämään valmennus Tuote muuten kuten edellä, mutta ohjausta toteutetaan 4 tuntia päivässä. Valmennusjakson aikana on tarve hyödyntää laajaa asiantuntijoista koostuvaa moniammatillista työryhmää, johon voi kuulua esimerkiksi toimintaterapeutti, puheterapeutti, aistimonivamma-asiantuntija 15

16 2 Asumisen palvelutuotteet (AiMo), psykologi, kehitysvammapsykiatri tai psykiatri. Tuotteeseen sisältyy asiantuntijapalveluita keskimäärin 30 tuntia asiakasta kohden. 2.2 Asumispalvelut Asuminen voi tapahtua omassa asunnossa, asuntoryhmässä tai ryhmäasunnossa, jotka voivat sijaita kuntakeskuksessa palveluiden lähellä, muualla taajamassa osana pientalorakennetta tai maaseudulla, jossa eläimet ja ympäröivä luonto mahdollistavat virikkeelliset puitteet monenlaiseen tekemiseen, kokemiseen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Asuminen omassa kodissa, mielekäs päiväaikainen toiminta ja omat harrastukset tekevät asukkaiden arjesta kullekin sopivan ja omannäköisen elämän. Maatilan monipuolisista töistä löytyy puolestaan jokaiselle siellä asuvalle mielekästä tekemistä eri vuodenaikojen ja maatilan toimintojen mukaan. Jokainen maatilalla asuva osallistuu tilan töihin kykyjensä mukaan päivittäin. Maatilan töiden tekeminen ei ole sidottu kellonaikoihin tai viikonpäiviin Tuki omaan asuntoon (tuntiperusteinen) Asiakkaalla on kykyä selvitä päivittäisistä arkielämän toimista melko itsenäisesti, mutta hän tarvitsee ajoittain tukea, ohjausta ja opastusta omasta hyvinvoinnista huolehtimisessa, uusissa tilanteissa ja kontakteissa sekä sosiaalisissa suhteissa, kuten harrastuksissa, terveydenhuollon kontakteissa ja yhteiskuntaan osallistumisessa. Palvelu muodostuu ennalta sovituista tukitapaamisista, jotka suunnitellaan yksilöllisen tarpeen mukaan, sekä tukipuheluista tai muuta teknologiaa hyödyntävistä kontakteista. Tukea voidaan tarvittaessa antaa suunniteltujen tapaamisten lisäksi ja asiakkaalla on mahdollisuus olla yhteydessä ympärivuorokautiseen yksikköön tarpeen vaatiessa. Tukitapaamiset hinnoitellaan tukituntien mukaan, siten että matka- ja kirjaamisaika sisältyvät tukituntimäärään. Myös yhteydenpito ja neuvottelut ulkopuolisten toimijoiden kanssa lasketaan tukituntimäärään. Tukitapaamiset veloitetaan puolen tunnin tarkkuudella. Samalla ohjaajalla voi olla omassa asunnossa asuvaa tukiasiakasta asuntojen sijainnista ja matkaajoista riippuen. Tuntiperusteista hoitoa voidaan antaa aikuiselle myös ryhmäkodissa (aamu-, päivä- tai iltaaikaan joko arkena tai viikonloppuna) tai asiakkaan kotona, kun hän asuu huoltajansa kanssa. Tuotteen avulla voidaan vastata perheiden erilaisiin tarpeisiin ja tarjota 1 10 tuntia kestävää hoitoa. Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa palvelun käyttäjän pysyvän hoitajan / huoltajan mahdollisuus asiointiin, lepoon tai virkistykseen ja siten tukea heidän jaksamistaan. Palvelun tapahtuessa asiakkaan kotona siihen ei sisälly kodinhoidollisia tehtäviä. Tuntihoito veloitetaan puolen tunnin tarkkuudella ja kotona annettavaan hoitoon sisällytetään ohjaajan matka-ajat lähimmästä asumisyksiköstä. Mikäli työntekijä sairastuu, sijaista ei voida taata, vaan tuntihoito järjestetään mahdollisuuksien mukaan jossakin asumisyksikössä. Tuntihoitoa voi ostaa myös omakustanteisesti ilman kunnan maksusitoumusta. Kahden vammaisen kotona tapahtuva hoito arvioidaan yksilöllisten palvelutarpeiden mukaan, jonka perusteella määritellään, onko kyseessä yhden vai kahden työntekijän tarve. Kaikissa yllä olevissa tuotteissa voidaan esimerkiksi erittäin suuren hoivan tai valvonnan tarpeen tai haasteellisen käyttäytymisen takia määritellä asiakkaalle yksilöllinen tuote määräajaksi, kuten jatkuva yhden työntekijän välitön läsnäolo (vierihoito) valveillaoloajan tai kahden työntekijän tarve kotona annettavana hoitona. Palvelutuotteen yksilöllisestä suunnittelusta sovitaan yhdessä kunnan kanssa. 16

17 2 Asumisen palvelutuotteet Vähäinen avun tarve Asiakkaalla on kykyä selvitä päivittäisistä arkielämän toimista melko itsenäisesti, mutta hän tarvitsee tukea ja ohjausta esimerkiksi liikkumisessa uusilla reiteillä, kirjoitetun tiedon ymmärtämisessä ja uusissa sosiaalisissa kontakteissa. Hän voi tarvita tukea myös vaatteiden pesussa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa ja isohkojen ostosten tekemisessä. Hänellä saattaa olla esimerkiksi hoitotasapainossa oleva epilepsia. Asuminen tapahtuu ryhmämuotoisessa asumisessa, jossa asiakas hyötyy yhteisöllisyydestä. Asiakas selviää yöajasta itsenäisesti. Yksi yhteisöllisesti toteutettu retki vuodessa kuuluu tuotteeseen. Tuotteeseen sisältyy keskimäärin 1 tunti apua päivässä ja asiantuntijapalveluita 4 tuntia vuodessa asiakasta kohden. Asiakkaalta veloitetaan ylläpitokustannukset ja kunnalta palvelumaksu Kohtalainen avun tarve Palvelun käyttäjä selviytyy arkielämän vaatimista asioista, jos hän saa niihin tukea ja ohjausta. Hän liikkuu itsenäisesti sisätiloissa, mutta tarvitsee tukea liikkumisessa uusilla reiteillä. Hän voi tarvita tukea ja ohjausta ajankäytön hahmottamisessa, kommunikoinnissa ja sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa, vaatevalinnoissa ja kotitöistä suoriutumisessa, muttei jatkuvaa silmälläpitoa. Asioidessaan kodin ulkopuolella hän tarvitsee asioimisapua. Yöaikaan hänen tulee saada tarvittaessa apua, mutta ohjaajan ei tarvitse olla läsnä samassa kiinteistössä. Yksi yhteisöllisesti toteutettu retki vuodessa kuuluu tuotteeseen. Tuotteeseen sisältyy keskimäärin 2 tuntia apua päivässä sekä tukitiimitoimintaa 6 kertaa ja asiantuntijapalveluita 7 tuntia vuodessa asiakasta kohden. Tarvittaessa tehdään asiakaskohtainen rajoitustoimenpideohjeistus ja huolehditaan sen ylläpidosta. Asiakkaalta veloitetaan ylläpitokustannukset ja kunnalta palvelumaksu Kohtalainen avun tarve, lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisen asumispalvelun hinta muodostuu 1,2 kertoimella vakituisen asumisen hinnasta. Tämä johtuu siitä, että lyhytaikaisen asumispalvelujakson aloittaminen ja päättäminen sekä asiakkaaseen tutustuminen ja siihen liittyvän yksilökeskeisen suunnitelman ja tukiprofiilin tekeminen ja päivittäminen vaativat suhteellisesti enemmän aikaa asiakassuhteen tilapäisyydestä ja asiakasmäärästä johtuen. Tuote kattaa myös perhehoitajien vapaista aiheutuvat kustannukset. Asiakkaalta veloitetaan ylläpitokustannukset ja kunnalta palvelumaksu Suuri avun tarve Asiakas selviää arkielämän asioista, jos hän saa niihin jatkuvaa tukea ja apua. Asiakas voi olla vaikeavammainen tai asiakkaan tuen tarve saattaa olla suuri esimerkiksi psyykkisistä syistä tai autismin takia. Asiakas tarvitsee ajoittain apua liikkuessaan sisätiloissa sekä tukea, apua ja valvontaa kaikessa ulkona liikkumisessaan. Asiakas kommunikoi yksittäisillä sanoilla tai vaihtoehtoisilla kommunikointimenetelmillä ja tarvitsee henkilökunnan apua muiden kanssa toimiessaan. Hän tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissa (pukeutuminen, hygienia, ruokailu) ja osallistuu osittain kodinhoidollisiin tehtäviin. Hän tarvitsee apua toiminnosta toiseen siirryttäessä ja kodin ulkopuolisessa asioinnissa (kommunikointi). Hänellä on jatkuva valvonnan tarve ja 2 työntekijän tuki on saatavilla tarvittaessa (vaikeavammaisuus tai haastavia tilanteita korkeintaan muutaman kerran vuodessa). Yöaikaan hän selviää yhden hoitajan tuella. Yksi yhteisöllisesti toteutettu retki vuodessa kuuluu tuotteeseen. Tuotteeseen sisältyy keskimäärin 4 tuntia apua päivässä sekä tukitiimitoimintaa 8 kertaa ja asiantuntijapalveluita 22 tuntia vuodessa asiakasta kohden. Tarvittaessa tehdään asiakaskohtainen rajoitustoimenpideohjeistus ja huolehditaan sen ylläpidosta. Asiakkaalta veloitetaan ylläpitokustannukset ja kunnalta palvelumaksu. 17

18 2 Asumisen palvelutuotteet Suuri avun tarve, lyhytaikainen asuminen Lyhytaikainen asumispalvelun hinta muodostuu 1,2 kertoimella vakituisen asumisen hinnasta. Tämä johtuu siitä, että lyhytaikaisen asumispalvelujakson aloittaminen ja päättäminen sekä asiakkaaseen tutustuminen ja siihen liittyvän yksilökeskeisen suunnitelman ja tukiprofiilin tekeminen ja päivittäminen vaativat suhteellisesti enemmän aikaa asiakassuhteen tilapäisyydestä ja asiakasmäärästä johtuen. Tuote kattaa myös perhehoitajien vapaista aiheutuvat kustannukset. Asiakkaalta veloitetaan ylläpitokustannukset ja kunnalta palvelumaksu Kaiken kattava avun tarve Asiakas selviytyy päivittäisistä arkielämän asioista, jos hän saa niihin jatkuvaa kokonaisvaltaista apua. Hän tarvitsee esimerkiksi sairaanhoidollisia toimenpiteitä tai on vaikeavammainen ja tarvitsee tukea ja apua liikkumisessaan sisällä tai ulkona tai hänellä esiintyy aggressiivista käyttäytymistä ja ulkona liikkuessaan hän voi tarvita kahden työntekijän läsnäolon. Kommunikointi tapahtuu vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä käyttäen, joita sovelletaan yksilöllisesti. Hän on täysin riippuvainen henkilökunnasta muiden kanssa ollessaan ja tarvitsee kokonaisvaltaista tukea ja apua päivittäisissä toiminnoissa (hygienia, pukeminen, ruokailu) eikä kykene osallistumaan kodinhoidollisiin tehtäviin. Hän tarvitsee kahden henkilön tuen ja avun asioidessaan kodin ulkopuolella ja aktiivista tukea itsesäätelyssä. Hänellä on jatkuva valvonnan tarve, ja kahden työntekijän tuki täytyy olla saatavilla haastavia tilanteita varten, joita tapahtuu enimmillään 4-5 kertaa kuukaudessa. Yöaikaan ohjaaja valvoo yksikössä ja tarvittaessa saa nopeasti apua lähellä olevasta yksiköstä. Yksi yhteisöllisesti toteutettu retki vuodessa kuuluu tuotteeseen. Tuotteeseen sisältyy keskimäärin 6 tuntia apua päivässä sekä tukitiimitoimintaa 10 kertaa ja asiantuntijapalveluita 33 tuntia vuodessa asiakasta kohden. Tarvittaessa tehdään asiakaskohtainen rajoitustoimenpideohjeistus ja huolehditaan sen ylläpidosta. Asiakkaalta veloitetaan ylläpitokustannukset ja kunnalta palvelumaksu Kaiken kattava avun tarve, lyhytaikainen asuminen Lyhytaikainen asumispalvelun hinta muodostuu1,2 kertoimella vakituisen asumisen hinnasta. Tämä johtuu siitä, että lyhytaikaisen asumispalvelujakson aloittaminen ja päättäminen sekä asiakkaaseen tutustuminen ja siihen liittyvän yksilökeskeisen suunnitelman ja tukiprofiilin tekeminen ja päivittäminen vaativat suhteellisesti enemmän aikaa asiakassuhteen tilapäisyydestä ja asiakasmäärästä johtuen. Tuote kattaa myös perhehoitajien vapaista aiheutuvat kustannukset. Asiakkaalta veloitetaan ylläpitokustannukset ja kunnalta palvelumaksu Erittäin vaativa kuntoutuksellinen asuminen Tuote kuten edellä, mutta asiakkaan hoitoon, käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja/tai vuorovaikutukseen liittyy vakavia haasteita, esimerkiksi sairaanhoidollisia toimenpiteitä vaativat ja saattohoidossa olevat asiakkaat, hyvin vaikeavammaiset asiakkaat, jotka tarvitsevat kahden ohjaajan apua useasti päivän ja yön aikana, asiakkaat, joiden kommunikointitapahtumat vaativat aikaa ja erityisosaamista ja asiakkaat, joilla esiintyy toistuvaa aggressiivista käyttäytymistä ja väkivaltaisuutta. Toimiminen yksikössä vaatii henkilöstöltä erityisosaamista (sairaanhoito, kinestetiikka, AAC, autismi, mielenterveystyö sekä erilaiset toiminnalliset menetelmät). Asiakas tarvitsee yhden ohjaajan lähes kokoaikaisen läsnäolon ja toisen, joka voi välittömästi irrottautua ohjaajan avuksi haastavissa tilanteissa, joita on lähes päivittäin. Yöaikaan ohjaaja valvoo yksikössä ja tarvittaessa saa nopeasti apua lähellä olevasta yksiköstä. Yksi yhteisöllisesti toteutettu retki vuodessa kuuluu tuotteeseen. Tuotteeseen sisältyy keskimäärin 8 18

19 2 Asumisen palvelutuotteet tuntia apua päivässä sekä tukitiimitoimintaa kertaa ja asiantuntijapalveluita 49 tuntia vuodessa asiakasta kohden. Tarvittaessa tehdään asiakaskohtainen rajoitustoimenpideohjeistus ja huolehditaan sen ylläpidosta. Asiakkaalta veloitetaan ylläpitokustannukset ja kunnalta palvelumaksu Erittäin vaativa kuntoutuksellinen asuminen, lyhytaikainen asuminen Lyhytaikainen asumispalvelun hinta muodostuu 1,2 kertoimella vakituisen asumisen hinnasta. Tämä johtuu siitä, että lyhytaikaisen asumispalvelujakson aloittaminen ja päättäminen sekä asiakkaaseen tutustuminen ja siihen liittyvän yksilökeskeisen suunnitelman, tukiprofiilin ja tarvittaessa rajoitustoimenpideohjeistuksen tekeminen ja päivittäminen vaativat suhteellisesti enemmän aikaa. Tuote kattaa myös perhehoitajien vapaista aiheutuvat kustannukset. Kaikissa asumisen tuotteissa voidaan erikseen sopia esimerkiksi erittäin suuren hoivan tai valvonnan tarpeen tai haasteellisen käyttäytymisen takia asiakkaalle yksilöllinen tuote määräajaksi, esimerkiksi jatkuva yhden työntekijän välitön läsnäolo (vierihoito) valveillaoloajan tai vuorokauden ympäri. Palvelutuotteen yksilöllisestä suunnittelusta sovitaan yhdessä kunnan tai muun tilaajan kanssa. Asiakkaalta veloitetaan ylläpitokustannukset ja kunnalta palvelumaksu. 2.3 Asumisen lisätuotteet Päiväaikainen toiminta asumisyksikössä Jos asiakkaan vointi ei mahdollista hänen osallistumistaan päiväaikaiseen toimintaan viitenä päivänä viikossa tai hänen katsotaan hyötyvän asumisyksikössä toteutettavasta toimintakykyä ylläpitävästä ja/tai edistävästä toiminnasta, asumisyksikössä on oltava myös päiväaikaan paikalla henkilökuntaa riittävä määrä asiakkaiden palvelutarpeisiin nähden. Myös senioreille järjestetään asumisyksikössä kuntouttavaa ja voimavaroja ylläpitävää virikkeellistä toimintaa. Päiväaikainen toiminta asumisyksikössä toteutetaan yksilökeskeisen suunnitelman pohjalta virikkeellisenä ja asiakasta voimaannuttavana toimintana. Tällainen toiminta voi olla joko yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa samantyyppisestä toiminnasta hyötyvien kanssa Määräaikainen lisätuki asumispalvelussa Palvelua voi saada määräaikaisesti asiakas, joka tulee tai jo on kuntayhtymän palveluissa ja jonka palvelun tarve on lisääntynyt tilapäisesti ja olennaisesti hänen tavanomaisesta tasostaan. Palvelun tarpeen lisääntyminen voi johtua psyykkisestä, fyysisestä tai sosiaalisesta syystä. Palvelussa on mahdollista taata asiakkaalle lisätukea ja -apua esimerkiksi leikkauksen jälkeisenä toipumisaikana tai asiakkaan psyykkisen kunnon niin vaatiessa. Palveluihin tulotilanteessa voidaan määräaikaisesta lisätuesta sopia kunnan tai muun tilaajan kanssa silloin, kun ilman kokeiluaikaa on erittäin vaikea määritellä oikeaa palvelutuotetta. Joskus myös palveluihin tulotilanteessa tai uuteen kotiin siirryttäessä asiakas tarvitsee tavanomaista enemmän tukea ja ohjausta. Tällä palvelutuotteella mahdollistetaan palvelunkäyttäjän asuminen tai toiminta tutussa ympäristössä muuttuneessa tilanteessa. Palvelutuote laskutetaan kunnalta tai muulta tilaajalta asiakkaan normaalin palvelutuotteen lisäksi. 19

20 3 Perhehoito 3 Perhehoito 3.1 Perhehoito Perhehoito on yksityisen henkilön, perhehoitajan, omassa kodissaan tai asiakkaan kodissa ympärivuorokautisesti järjestämää hoitoa, kasvatusta ja ohjausta. Perhehoito tarjoaa asiakkaalle perheenomaisen, virikkeellisen elämän sekä läheiset ja pysyvät ihmissuhteet. Perhehoitoa voidaan tarjota eri elämäntilanteessa ja iässä oleville palvelun tarvitsijoille. Perhehoitoa toteutetaan kuntayhtymän omana toimintana, joka perustuu toimeksiantosopimuksiin, tai ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta. Perhehoito voi olla pitkä- tai lyhytaikaista. Lyhytaikaista perhehoitoa käytetään tukemaan vammaisen asiakkaan kodissa tapahtuvaa hoitoa ja mahdollistamaan pysyvän hoitajan loma-, sairausloma- ja vapaa-aika. Lyhytaikainen perhehoito voi kestää yhtäjaksoisesti enintään 14 vuorokautta. Pitkäaikaista perhehoitoa käynnistettäessä voidaan lyhytaikaista perhehoitoa käyttää sovitusti tätä enemmän. Pitkäaikainen perhehoito on voimassa toistaiseksi. Perhehoito mahdollistaa perhehoidettavalle yksilöllisen huolenpidon ja hoidon, pitkäaikaisia ihmissuhteita sekä turvallisen kodin perhehoidettavan iästä riippumatta. Pitkäaikainen perhehoito voi olla määräaikaista (3 kk) esimerkiksi silloin, kun kyseessä on alkava perhehoito tai määräaikaisuus on erikseen sovittu tai perusteltu. Perhehoitajalle maksetaan kuukausittain kulukorvausta. Lyhytaikaisessa perhehoidossa kulukorvauksella katetaan perhehoidossa olevan asiakkaan: - ravinto (erityisruokavalio erikseen huomioiden) - asuminen - henkilökohtaiset tarpeet (puhtaus ja vaatehuolto) Pitkäaikaisessa perhehoidossa kulukorvauksella katetaan perhehoidossa olevan asiakkaan: - asumisesta aiheutuvia kustannuksia (esimerkiksisähkö, vesi ja asunnon käytöstä aiheutuvat menot) - ravinto, puhtaanapito ja henkilökohtainen puhtaus - perusvaatetus, korkeintaan 800 vuodessa - koulussa tarvittavat liikuntavälineet - yhden kohtuuhintaisen yksilöharrastuksen välineet - terveyspalvelut, siltä osin kun ne eivät sisälly Terveydenhuoltolain mukaiseen terveydenhuoltoon tai KELA tai muu vakuutus ei niitä korvaa - tavanomaiset sairauden- ja terveydenhoitomenot (esimerkiksikäsikauppa- ja kuuriluontoiset lääkkeet) - vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ulkopuolelle jäävä liikkuminen ja matkat - virkistäytyminen ja harrastustoiminta: elokuva, huvipuisto, konsertti, teatteri - alle 16-vuotiaan käyttöraha (lapsi 10 ja nuori 12,5 viikossa) - yli 16-vuotias saa eläke- ym. tuloistaan käyttöönsä 15 % tai vähintään 105 kuukaudessa, tällöin hän ei saa käyttörahaa Kunta on velvollinen huolehtimaan lapsen tai nuoren itsenäistymisvarojen kerryttämisestä kaikissa lastensuojelun palvelutuotteissa. Perhehoitoon sisältyy tukitiimitoimintaa 4 kertaa vuodessa perhehoitajaa kohden. Lisäksi perhehoitajille järjestetään vertaisryhmätapaamisia, työnohjausta, täydennyskoulutusta, kehittämispäiviä ja säännöllisiä vastuuhenkilötapaamisia. 20

21 3 Perhehoito Perhehoitajien toiminnan ehdot määritetään Perhehoitajalaissa ( /312) ja Etevan perhehoidon toimintaohjeessa (Etevan hallitus ) sekä kunkin perhehoitajan kanssa tehtävässä toimeksiantosopimuksessa tai palvelujen ostosopimuksessa. Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen, jonka ajaksi Eteva järjestää perhehoidossa olevalle asiakkaalle perhehoidon toisessa perhehoitoperheessä tai muun soveltuvan palvelun Etevan palveluyksikössä tai muulta tuottajalta hankitussa palveluyksikössä Perhehoito, taso 1 Perhehoidossa oleva asiakas on kehitysvammainen, vammainen tai muu palvelusta hyötyvä henkilö, jonka perushoitoa, kasvatusta, ohjausta ja huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyväksi käyttäen. Perhehoidon tavoitteena on edistää asiakkaan perusturvallisuutta, turvata tasapainoinen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys sekä tarpeenmukainen huolenpito. Perhehoito voi olla myös kodinomainen vaihtoehto ennen siirtymistä omatoimisempaan asumiseen, jolloin tavoitteena on asiakkaan itsenäistymisen tukeminen. Asiakasta autetaan huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja häntä tuetaan vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Häntä kannustetaan käyttämään, ylläpitämään ja edistämään omaa toimintakykyään ja voimavarojaan. Asiakas selviytyy päivittäisistä, arkielämän vaatimista asioista osittain itsenäisesti, mutta tarvitsee joissakin asioissa tukea ja ohjausta. Hän on usein lievästi kehitysvammainen tai hänellä voi olla laaja-alaisia oppimisvaikeuksia. Öisin hän toimii itsenäisesti. Asiakas kykenee liikkumaan omatoimisesti kotona ja kodin ulkopuolella. Tuotteeseen sisältyy asiantuntijapalveluita keskimäärin 3,5 tuntia vuodessa asiakasta kohden Perhehoito, taso 1, lastensuojeluasiakas Tuote kuten edellä, mutta hintaan sisältyvien hankintojen lisäksi asiakkaan kohdalla saattaa tulla esille tarve sellaisiin hankintoihin, jotka eivät sisälly asiakasmaksuun. Tuotteen ulkopuolelle jäävistä hankinnoista sovitaan erikseen kunnan kanssa ja lasku menee suoraan kunnan maksettavaksi. Palvelut ja maksut toteutetaan tässä tuotteessa siihen asti kunnes lastensuojelun jälkihuoltovelvollisuus päättyy, kuitenkin viimeistään asiakkaan täytettyä 21 vuotta Perhehoito, taso 1, lyhytaikainen perhehoito Lyhytaikaisen perhehoidon hinta muodostuu 1,2 kertoimella vakituisen perhehoidon hinnasta. Lyhytaikaisessa perhehoidossa asiakkaaseen tutustuminen ja siihen liittyvien kirjallisten töiden osuus vaativat suhteessa enemmän aikaa. Kun lyhytaikaista perhehoitoa käytetään korvaamaan pitkäaikaisen perhehoitajan vapaita, kustannuksia nostaa yhtäaikainen perhehoidon palkkion ja kulukorvauksen maksaminen perhehoitajille. 21

22 3 Perhehoito Perhehoito, taso 2 (vaativa perhehoito) Vaativassa perhehoidossa oleva asiakas on vaikea- ja monivammainen tai muuten vahvaa tukea ja ohjausta tarvitseva henkilö, jonka hoitoa, kasvatusta ja huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyväksi käyttäen. Vaativan perhehoidon asiakas tarvitsee merkittävää apua vammaan tai sairauksiin liittyviin toimenpiteisiin, runsaasti ohjausta ja avustamista vuorovaikutuksen, toimintakyvyn ylläpidon ja päivittäisen selviytymisen tueksi. Asiakas selviytyy päivittäisistä arkielämän vaatimista asioista, kun saa jatkuvaa tukea ja apua. Tuen ja avun tarvetta hänellä on kaikilla elämän osa-alueilla ja myös ajoittain yöaikaan. Tavoitteena on kotiolosuhteissa annettavan hoivan ja huolenpidon lisäksi edistää asiakkaan toimintakykyä kuntoutuksellisin keinoin. Tuotteeseen sisältyy asiantuntijapalveluita keskimäärin 7 tuntia vuodessa asiakasta kohden Perhehoito, taso 2, lastensuojeluasiakas Tuote kuten edellä, mutta hintaan sisältyvien hankintojen lisäksi asiakkaan kohdalla saattaa tulla esille tarve sellaisiin hankintoihin, jotka eivät sisälly asiakasmaksuun. Tuotteen ulkopuolelle jäävistä hankinnoista sovitaan erikseen kunnan kanssa ja lasku menee suoraan kunnan maksettavaksi. Palvelut ja maksut toteutetaan tässä tuotteessa siihen asti kunnes lastensuojelun jälkihuoltovelvollisuus päättyy, kuitenkin viimeistään asiakkaan täytettyä 21 vuotta Perhehoito, taso 2, lyhytaikainen perhehoito Lyhytaikaisen perhehoidon hinta muodostuu 1,2 kertoimella vakituisen perhehoidon hinnasta. Lyhytaikaisessa perhehoidossa asiakkaaseen tutustuminen ja siihen liittyvien kirjallisten töiden osuus vaativat suhteessa enemmän aikaa. Kun lyhytaikaista perhehoitoa käytetään korvaamaan pitkäaikaisen perhehoitajan vapaita, kustannuksia nostaa yhtäaikainen perhehoidon palkkion ja kulukorvauksen maksaminen perhehoitajille Perhehoito, taso 3 (erityisen vaativa perhehoito) Erityisen vaativaa perhehoitoa saava asiakas on vaikea- ja monivammainen tai muuten kattavaa ja laajaa tukea, ohjausta ja hoivaa tarvitseva henkilö, jonka hoitoa, kasvatusta ja huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyväksi käyttäen. Erityisen vaativan perhehoidon asiakas tarvitsee runsaasti ja jatkuvasti apua vammaan tai sairauksiin liittyviin toimenpiteisiin sekä aikaa vievää ja sitovaa, laajaa ohjausta ja avustamista vuorovaikutuksen, toimintakyvyn ylläpidon ja päivittäisen selviytymisen tueksi. Tavoitteena on kotiolosuhteissa annettavan hoivan ja huolenpidon lisäksi edistää asiakkaan toimintakykyä kuntoutuksellisin keinoin. Perhehoitajan valinnassa kiinnitetään huomiota ammatilliseen pohjakoulutukseen ja mahdollisuuteen toimia päätoimisesti perhehoitajana. Erityisen vaativaa perhehoitoa tarvitsevia asiakkaita voi kerrallaan olla vain yksi asiakas perhehoitajaa kohden, muut mahdolliset asiakkaat ovat perhehoidon tai vaativan perhehoidon asiakkaita. Jo perhehoidossa olevan asiakkaan tuotteen muuttuessa esimerkiksi vaativasta erityi- 22

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Oulunkaaren kuntayhtymä Työversio 3 Alkusanat... 4 1 PERHEHOITO... 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö ja muu sääntely... 5 1.2 Ikäihmisten perhehoidon tarkoitus ja asiakasryhmät...

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta 10.6.2015 Alkusanat... 4 1 PERHEHOITO... 5 1.1 Ammatillinen perhehoito... 5 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö ja muu

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Sosiaalilautakunta 2008 Sosiaalilautakunta 2012 Sosiaalilautakunta 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KEHITYSVAMMAHUOLLON

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Kokkolan kaupunki

IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Kokkolan kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Kokkolan kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.9.2015 Sisältö 1. IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOITO... 3 1.1 Ikääntyneiden perhehoidon tarkoitus ja asiakasryhmät... 3

Lisätiedot

SUOSITUS PERHEHOIDON TOIMINTAOHJEEKSI VUODELLE 2014

SUOSITUS PERHEHOIDON TOIMINTAOHJEEKSI VUODELLE 2014 SUOSITUS PERHEHOIDON TOIMINTAOHJEEKSI VUODELLE 2014 Hyväksytty tukiryhmän kokouksessa 9.10.2013 Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö Kaarina Koski tl Kustavi Laitila Lieto

Lisätiedot

SUOSITUS PERHEHOIDON TOIMINTAOHJEEKSI VUODELLE 2015

SUOSITUS PERHEHOIDON TOIMINTAOHJEEKSI VUODELLE 2015 SUOSITUS PERHEHOIDON TOIMINTAOHJEEKSI VUODELLE 2015 Hyväksytty tukiryhmän kokouksessa 8.10.2014 Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö Kaarina Koski tl Kustavi Laitila Lieto

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi Asumispalvelusäätiö ASPA kartoittaa Tarve-projekteilla vammaisten ihmisten tai mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyviä palvelutarpeita. Kartoituksessa selvitetään rajatun, kohdennetun asiakasryhmän

Lisätiedot

Perhehoidon toimintaohje

Perhehoidon toimintaohje Perhehoidon toimintaohje 1 Perhehoidon toimintaohje Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Päivitetty 5.12.2013 / 22.1.2014 Perhehoidon vastuuhenkilöt 2 Sisällys 1 Perhehoito... 4 1.1 Perhehoidon

Lisätiedot

Projekteihin saadaan Raha-automaattiyhdistyksen avustusta ja ne tehdään yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja asiakkaiden kanssa.

Projekteihin saadaan Raha-automaattiyhdistyksen avustusta ja ne tehdään yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja asiakkaiden kanssa. Asumispalvelusäätiö ASPA toteuttaa TARVE-projekteja, jotka ovat mielenterveyskuntoutujien, kehitysvammaisten ja muihin erityisryhmiin kuuluvien ihmisten asumista ja asumiseen liittyviä palvelutarpeita

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELULAIN TOTEUTTAMISEKSI

TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELULAIN TOTEUTTAMISEKSI 1 Liite 1 TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELULAIN TOTEUTTAMISEKSI Vammaispalvelutoimistossa selvitetään asiakaskohtaisesti vammaispalvelulakiin ja - asetukseen sisältyvien palvelujen ja taloudellisten tukitoimien

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LASTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Ilmajoki, Jalasjärvi, JIKky Kurikan sosiaalitoimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

LASTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Ilmajoki, Jalasjärvi, JIKky Kurikan sosiaalitoimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä LASTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Ilmajoki, Jalasjärvi, JIKky Kurikan sosiaalitoimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 PERHEHOITO... 3 2.1 Mitä on lasten perhehoito?...

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

Hyvinvointitoimiala 11.1.2013 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut. Dnro 540-2013

Hyvinvointitoimiala 11.1.2013 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut. Dnro 540-2013 Hyvinvointitoimiala 11.1.2013 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut Dnro 540-2013 Toimintasuunnitelma vammaispalvelulain toteuttamiseksi 2013 Sisällysluettelo JOHDANTO... 2 VAIKEAVAMMAISILLE TARKOITETUT

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Kannanotto kuntien tekemiin VPLhankintoihin tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Vammaisfoorumin

Lisätiedot

PALVELUOPAS ERITYISLASTEN PERHEILLE

PALVELUOPAS ERITYISLASTEN PERHEILLE PALVELUOPAS ERITYISLASTEN PERHEILLE image: www.freeimages.co.uk Kolpeneen palvelukeskus, KOTA-keskus Opas saatavilla osoitteessa www.kolpene.fi SISÄLTÖ OPPAAN TARKOITUS...1 1 ENSITIETO...2 2 SOPEUTUMISVALMENNUS...3

Lisätiedot

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu assistentti INFO Uudistuva vammaispalvelulaki Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen 2009 INFO sarja nro 6 ISBN 978-952-99384-5-2 (nid.) ISBN 978-952-99384-6-9 (PDF)

Lisätiedot

HE 256/2014 vp. räätälöinnin hoidettavan edun mukaisesti. Esityksessä on erotettu perinteinen toimeksiantosopimus

HE 256/2014 vp. räätälöinnin hoidettavan edun mukaisesti. Esityksessä on erotettu perinteinen toimeksiantosopimus HE 256/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle perhehoitolaiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi perhehoitolaki. Sillä korvattaisiin voimassa oleva perhehoitajalaki

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄMISEN SOVELTAMISOHJEET

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄMISEN SOVELTAMISOHJEET SODANKYLÄN KUNTA SOSIAALIPALVELUT/ VAMMAISPALVELU VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄMISEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 18.12.2013 146 19.08.2015 87 Lapin

Lisätiedot

Lopen kunta. Lopen vammaispalveluopas

Lopen kunta. Lopen vammaispalveluopas Lopen kunta Lopen vammaispalveluopas 2 Sisällys 1. VAMMAISPALVELUT... 3 1.1 Palvelun hakeminen... 5 1.2 Palvelusuunnitelma... 6 2. VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT... 7 2.1 Kuljetuspalvelut... 7 2.2 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö Aspa-selvityksiä ASPA JULKAISU 1/2014 Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella Paula Immonen ja Aspa-säätiö Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien

Lisätiedot

Vammaispalvelulain muutokset

Vammaispalvelulain muutokset Vammaispalvelulain muutokset Tavoitteet Uusien säännösten tavoitteena on lisätä vaikeavammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja itsenäisyyttä. Tavoitteena on parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua

Lisätiedot

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16.2.2015 55

Kunnanhallitus 16.2.2015 55 1 Kunnanhallitus 16.2.2015 55 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot