Palvelutuotteet Eteva kuntayhtymä. Yhtymähallitus Pta-liite 23. Yhtymähallitus Pta-liite 28

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutuotteet 2015. Eteva kuntayhtymä. Yhtymähallitus 12.6.2014 42 Pta-liite 23. Yhtymähallitus 28.8.2014 55 Pta-liite 28"

Transkriptio

1 Palvelutuotteet 2015 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus Pta-liite 23 Yhtymähallitus Pta-liite 28 Yhtymähallitus Pta-liite 33

2 Sisältö 1 Eteva ja palveluihin ohjautuminen Etevan palveluihin hakeutuminen Kunnan tai muun tilaajan palvelupyyntö Palvelujen antaminen Palvelusta ja palvelutuotteesta sopiminen eräissä poikkeustapauksissa Asiakasprosessi Sopimusohjausprosessi Palvelutarpeen arviointi ja palvelun sisällön suunnitelma Asumisen palvelutuotteet Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten lyhytaikainen asumispalvelu Lasten ja nuorten lyhytaikainen asumispalvelu, lastensuojeluasiakas Lasten ja nuorten pitkäaikainen asumispalvelu Lasten ja nuorten pitkäaikainen asumispalvelu, lastensuojeluasiakas Lasten ja nuorten tuntihoito Omaan elämään valmennus Laaja omaan elämään valmennus Asumispalvelut Tuki omaan asuntoon (tuntiperusteinen) Vähäinen avun tarve Kohtalainen avun tarve Kohtalainen avun tarve, lyhytaikainen asuminen Suuri avun tarve Suuri avun tarve, lyhytaikainen asuminen Kaiken kattava avun tarve Kaiken kattava avun tarve, lyhytaikainen asuminen Erittäin vaativa kuntoutuksellinen asuminen Erittäin vaativa kuntoutuksellinen asuminen, lyhytaikainen asuminen Asumisen lisätuotteet Päiväaikainen toiminta asumisyksikössä Määräaikainen lisätuki asumispalvelussa Perhehoito Perhehoito Perhehoito, taso Perhehoito, taso 1, lastensuojeluasiakas Perhehoito, taso 1, lyhytaikainen perhehoito Perhehoito, taso 2 (vaativa perhehoito) Perhehoito, taso 2, lastensuojeluasiakas... 22

3 3.1.6 Perhehoito, taso 2, lyhytaikainen perhehoito Perhehoito, taso 3 (erityisen vaativa perhehoito) Perhehoito, taso 3, lastensuojeluasiakas Perhehoito, taso 3, lyhytaikainen perhehoito Päiväaikainen toiminta Tuettu työllistyminen ja kuntouttava työtoiminta Tuettu työllistyminen, vähäinen tuen tarve Tuettu työllistyminen, kohtalainen tuen tarve Tuettu työllistyminen, suuri tuen tarve Kuntouttava työtoiminta Työllistymistä ja työssä pysymistä tukeva toiminta Työllistymistä ja työssä pysymistä tukeva toiminta Osallisuutta tukeva toiminta Osallisuutta tukeva toiminta, vähäinen tuen tarve Osallisuutta tukeva toiminta, kohtalainen tuen tarve Osallisuutta tukeva toiminta, suuri tuen tarve Osallisuutta tukeva toiminta, kaiken kattava tuen tarve Määräaikainen lisätuki päiväaikaisessa toiminnassa Asiantuntijapalvelut Tutkimukset ja arvioinnit Palveluratkaisu Palveluratkaisu, päivitys Perhekeskeinen suunnitelmatyöskentely Psykologin tutkimus Psykologin laaja tutkimus Toimintaterapia-arviointi Laaja toimintaterapia-arviointi Puheterapia-arviointi Laaja puheterapia-arviointi Liikkumis- ja toimintakyvyn arviointi Laaja liikkumis- ja toimintakyvyn arviointi Musiikkiterapia-arviointi Laaja musiikkiterapia-arviointi Tienviittoja nykyhetkeen ja tulevaan - laaja moniammatillinen asiakkaan tilanteen ja tuen tarpeen arviointi/tutkimus Erillinen lausunto Kuntoutussuunnitelmapalvelut Arjen kuntoutussuunnitelma Lääkinnällinen kuntoutussuunnitelmapalvelu alle 16-vuotiaalle (Kanta-Hämeen shp:n alueella)... 32

4 Laaja lääkinnällinen kuntoutussuunnitelmapalvelu alle 16-vuotiaalle (Kanta-Hämeen shp:n alueella) Palvelut asiakkaan arjen tukemiseen Psykologin konsultaatio Toimintaterapeutin toteuttama neuvonta ja ohjaus Puheterapeutin toteuttama neuvonta ja ohjaus Fysioterapeutin toteuttama neuvonta ja ohjaus Yhdessä eteenpäin moniammatillista tukea ja ohjausta asiakkaan arkeen Yhteisöille suunnatut palvelut Yhteisön ohjaus Tukitiimitoiminta Vammaiselle henkilölle suunnatut yksilölliset ja ryhmäpalvelut Tukikeskustelu Yksilöllinen toimintaterapia Yksilöllinen musiikkiterapia Psykoterapia Neuropsykiatrinen valmennus PRT (Pivotal Response Training) ydinvalmiuksien harjaannuttamisohjelma Ryhmätoiminnat Terapeuttinen ryhmä Ratkaisukeskeinen ryhmätyöskentely Muuttovalmennus Aistimonivammaisuus AiMo-henkilön (aistimonivammaisen) arviointi AiMo-henkilön ohjaus ja neuvontakäynti AiMo-henkilön arjen tukeminen Autismin kirjo Autismin kirjon henkilön arviointi Laaja autismin kirjon henkilön arviointi AAPEP/TTAP tai PEP-R/PEP ADI-R /ADOS Tukea ja ohjausta autismin kirjon henkilön arkeen Kommunikointi Kommunikoinnin ja/tai tietokoneen käytön laaja arviointi Kommunikointimenetelmien ja -keinojen rakentaminen Kommunikoinnin ohjaus Muut palvelutuotteet Koulutukset Kehitysvammapsykiatrian palvelu Kehitysvammapsykiatrian tuotteet... 41

5 6.1.1 Kriisijakso Intensiivijakso Kuntoutusjakso I Kuntoutusjakso II Lapsen tai nuoren intensiivijakso Lapsen tai nuoren kuntoutusjakso Liikkuva kehitysvammapsykiatrian palvelu Lisätuote lastensuojelun asiakkaalle Erityishuoltopiirin lakisääteiset tehtävät Erityishuollon johtoryhmän tehtävät Erityishuollon johtoryhmä Erityishuolto-ohjelma Vastoin tahtoa kehitysvammaiselle henkilölle annettava erityishuolto Kehitysvammaisen henkilön määrääminen vastoin tahtoa tehtävään tutkimukseen Kehitysvammaisen henkilön määrääminen vastoin tahtoa annettavaan erityishuoltoon Liite Kuntien palvelutuotteiden ostoehdot Liite Hinnasto kunnille Liite Asiakkaan palvelutuotteiden asiakasmaksut ja karenssit Liite Asiakkaan palvelutuotteiden asiakasmaksut

6 Lukijalle Eteva kuntayhtymä, kuten muutkin kunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot, toimii keskellä suurta murrosta. Käynnissä oleva sote-uudistus tulee muuttamaan alan rakenteita ja rahoitusmalleja vuoden 2017 alusta. Julkinen talous on samanaikaisesti kansainvälisen ja kansallisen taloustilanteen vuoksi merkittävien tuottavuushaasteiden edessä, jotka edellyttävät sisäistä uudistumiskykyä ja entistä tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Etevan johtoryhmä käsitteli alkuvuonna 2014 nykyisiä palveluiden tuotteistus- ja hinnoitteluprosesseja sekä budjetointi- ja sopimusohjausprosesseja, ja tunnisti selkeitä kehittämistarpeita. Etevan hallitus käsitteli kokonaisuuden uudistamista kokouksessaan ja valtuutti johtoryhmän käynnistämään palveluiden tuotteistus- ja hinnoitteluprosessin samoin kuin budjetointi- ja sopimusohjausprosessien uudistamisen. Tässä palvelutuoteluettelossa on kuvattu vuonna 2015 tarjottavat palvelut ja niiden hinnoittelu. Tuotteistuksen ja hinnoitteluprosessin uudistamisella on pyritty varmistamaan asiakaslähtöinen, läpinäkyvä, jäsenkuntia tasapuolisesti kohteleva ja omakustannushinnoitteluun pohjautuva tuoteportfolio ja sitä kautta myös kuntayhtymän talouden nykyistä parempi hallittavuus. Uudistustyötä jatketaan saatujen kokemusten pohjalta tarpeellisilta osin vuoden 2016 palvelutuoteluetteloa valmisteltaessa. Palvelutuoteuudistuksessa on hyödynnetty Eteva Design (ED) -projektissa tehtyä pohjatyötä sekä muiden erityishuoltopiirien hyviä käytäntöjä. Tilaaja-asiakkaiden näkökulmasta tämä tarkoittaa läpinäkyvyyden, ennakoitavuuden ja kustannusten hallinnan edistämistä. Henkilöasiakkaan näkökulmasta korostuu erityisesti yksilölähtöinen palvelutarpeen arviointi. Asumispalveluiden ja päiväaikaisen toiminnan tuotteisiin on lisätty tiedot niiden sisältämistä asiantuntijapalveluista ja tukitiimitoiminnasta (keskimäärin asiakasta kohden vuodessa). Palvelutuoteluetteloa laadittaessa on otettu huomioon käynnissä oleva vammaislainsäädännön uudistaminen sekä sen vaikutukset terminologiaan (mm. avun käsite) ja toiminnan tavoitteisiin. Katrina Harjuhahto-Madetoja toimitusjohtaja 6

7 1 Palveluihin ohjautuminen Palvelutuotteet Eteva ja palveluihin ohjautuminen 1.1 Etevan palveluihin hakeutuminen Etevan palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä kotikunnan sosiaalityöntekijään tai palveluohjaajaan. Mikäli palvelujen tarvitsija ottaa yhteyttä suoraan Etevaan, on sen sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja yhteydessä kotikunnan vastuuhenkilöön. 1.2 Kunnan tai muun tilaajan palvelupyyntö Kunta tai muu palvelujen tilaaja tekee palvelupyynnön Etevan internet-sivuilla Jos tilaajalla ei ole mahdollisuutta internet-lomakkeen käyttämiseen, lomake voidaan toimittaa hänelle myös postitse tai suojatulla sähköpostilla ja kehitysvammapsykiatrian yksiköistä myös faksilla. Palvelupyynnön saapumisen jälkeen Etevan vastuuhenkilö ottaa yhteyttä asianomaisiin. Kiireellisissä tapauksissa palvelupyynnön voi tehdä puhelimitse Etevan sosiaalityön Palveluratkaisut-yksikköön tai virastoajan ulkopuolella lähimpään Etevan palveluyksikköön (ks. yhteystiedot Etevan internet-sivuilla voi myös tehdä yhteydenottopyynnön Etevan sosiaalityöhön. Etevan palveluihin tulosta vastaavien työntekijöiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta / Eteva / Yhteystiedot / Sosiaalityö. 1.3 Palvelujen antaminen Asiakkaan henkilökohtainen suunnitelma toimii tarjottavien palvelujen perustana. Kunnan yhteyshenkilö tekee asiakkaan kanssa henkilökohtaisen suunnitelman, jonka pohjalta sovitaan palvelukokonaisuudesta Etevan kanssa. Palveluita suunniteltaessa Etevan vastuuhenkilö varmistaa, että asiakkaan palvelutarve on arvioitu riittävän tarkalla tasolla, ja että asiakkaan palvelu on suunniteltu asiakaslähtöisesti ja kuvattu yhdenmukaisesti (ks. 1.7). Eteva voi tilauksesta tehdä palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelman myös muiden tuottajien palveluita varten. Erityishuollon tarpeessa olevalle henkilölle tulee tehdä henkilökohtaiseen suunnitelmaan perustuva lakisääteinen erityishuolto-ohjelma. Mikäli kunta ei ole tehnyt erityishuolto-ohjelmaa, Eteva voi tuottaa sen palveluna. Erityishuolto-ohjelmaa laadittaessa kuullaan palvelunkäyttäjää ja hänen lähiomaisiaan sekä kunnan sosiaalitoimen edustajaa. Erityishuolto-ohjelma on samalla sitoumus palvelujen antamiseen, joten erillistä maksusitoumusta ei tällöin tarvita. Kehitysvammalain ohella palvelujen tarjoaminen voi perustua myös muuhun lakiin, esimerkiksi vammaispalvelulakiin. Palvelujen antamisesta sovitaan aina kunnan tai muun tilaajan edustajan kanssa ennen palvelun aloittamista. Kunta tai muu tilaaja tekee palvelusta valituskelpoisen päätöksen asiakkaalle. Kuntayhtymän järjestämät palvelut on tuotteistettu. Palvelutuoteluettelo on apuna yksilöllisiä suunnitelmia laadittaessa. 7

8 1 Palveluihin ohjautuminen 1.4 Palvelusta ja palvelutuotteesta sopiminen eräissä poikkeustapauksissa Etevalla on lakisääteisenä erityishuoltopiirinä palvelun viimesijainen järjestämisvelvollisuus riippumatta asiakkaan palvelun tarpeen laajuudesta, monimuotoisuudesta tai vaativuudesta. Asiakkaan erittäin poikkeuksellinen palvelun tarve voi johtaa tilanteeseen, ettei mikään palvelutuoteluettelon mukaisista Etevan palvelutuotteista ole sovitettavissa kyseisen henkilön tarvitsemien palvelujen järjestämiseen. Näissä tilanteissa voidaan määritellä sisällöltään ja hinnaltaan yksilöllinen palvelutuote, jonka sisältö kuvataan yksityiskohtaisesti. Tämä kuvaus toimii myös erillishinnoittelun pohjana. Yksilöllinen palvelutuote on aina määräaikainen. Palvelutuotteesta ja hinnasta neuvotellaan etukäteen kunnan tai muun tilaajan toimivaltaisen edustajan kanssa. Yksilöllisen palvelutuotteen ja hinnan hyväksyy Etevan erityishuollon johtoryhmä. Hinta koostuu tarvittavista henkilöresursseista, asiantuntijapalveluista ja Etevan yleiskustannuksista. Kiireellisessä tilanteessa sovelletaan lähinnä soveltuvaa palvelutuotetta, kunnes saadaan valmisteltua päätös yksilökohtaisesta palvelusta. 8

9 1 Palveluihin ohjautuminen 1.5 Asiakasprosessi Kuvio 1. Asiakasprosessin viralliset askeleet ja niiden lopputuotteet. Kuvio 2. Etevan sisäinen asiakasprosessi eli toimintamalli palveluiden suunnittelemiseksi. 9

10 1 Palveluihin ohjautuminen 1.6 Sopimusohjausprosessi Kuvio 3. Sopimusohjausprosessi 10

11 1 Palveluihin ohjautuminen 1.7 Palvelutarpeen arviointi ja palvelun sisällön suunnitelma Tavoitteena on määritellä asiakkaalle hänen näkemyksiään ja tavoitteitaan kuullen yksilöllinen, oikea-aikainen ja tarpeenmukainen tuki ja apu. Yksilön tavoitteet Yhteinen näkemys asiakkaan elämän tavoitteista, toiveista ja siitä mikä tällä hetkellä toimii ja mikä ei toimi = yksilökeskeisen elämänsuunnitelman aloitus (elämänhistoria, sosiaalinen tilanne, merkityksellinen tekeminen, terveydentila ja henkilön erityispiirteet) Voimavarat Toimintakyky Terveudentila Tuen ja avun tarve Tieto asiakkaan voimavaroista ja vahvuuksista Tieto asiakkaan toimintakyvystä Tieto terveydentilasta siltä osin kuin se vaikuttaa palvelun suunnitteluun Asiakkaan tarvitseman tuen ja avun määrä arvioidaan ICF-pohjaisen* tuen voimakkuuden pisteytystyökalun avulla Pisteiden avulla muodostetaan yhteinen käsitys asiakkaan tarvitsemista tukitunneista ja sitä kautta palvelun hinnasta Tuki/palvelusuunnitelma Asiakkaan palvelun sisältö, Etevan palvelulupaus asiakkaalle Yksityiskohtainen tukisuunnitelma muodostetaan yksilökeskeisen suunnittelumenetelmän avulla ja kirjataan menetelmän mukaiseen tukiprofiiliin *) ICF on WHOn tuottama kansainvälinen termistö ja viitekehys toimintakyvyn kuvaamiseen Kuvio 4. Palvelutarpeen arvioinnin ja palvelun sisällön suunnittelun vaiheet Etevassa Palvelutarpeen määrittely pohjautuu vammaisen henkilön omiin elämäntavoitteisiin, elämänhistoriaan sekä hänen ja hänen lähi-ihmistensä näkemyksiin tarvittavasta tuesta ja avusta (kuvio 1.). Tässä voidaan käyttää apuna yksilökeskeisen elämänsuunnittelun (YKS) työkaluja. Tähän kuuluvat olennaisena osana myös sosiaalisen tilanteen ja verkoston sekä vammaisen henkilön terveydentilan ja erityispiirteiden selvittäminen. Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen sekä muun tuen ja avun arvioimisessa tulee olla yhteinen käsitys hänen toimintakyvystään eri elämän osa-alueilla (esimerkiksi koti, työ, opiskelu, harrastukset, sosiaaliset suhteet). Tämän selvittämisessä käytetään apuna hänestä tehtyjä tutkimuksia ja tunnetuilla menetelmillä tehtyjä arviointeja (esimerkiksipsyto eli Psykososiaalinen toimintakyvyn arviointiasteikko, erityistyöntekijöiden ja lääkäreiden arvioinnit ja tutkimukset) sekä kuvauksia arkipäivän toimintakyvystä. Toimintakyvyn arvioinnin pohjalta arvioidaan yhdessä tilaaja-asiakkaan kanssa henkilöasiakkaan tarvitseman tuen määrää ICF-pohjaisen pisteytystyökalun avulla. Pisteet kertovat suuntaa-antavasti asiakkaan tarvitsemien tukituntien määrän, joka helpottaa oikean palvelutuotteen valintaa. Toimintakyvyn arvioinnin jälkeen määritellään myös asiakkaan tarvitseman tuen ja avun luonne, määrä ja tiheys eri elämänalueilla, minkä perusteella laaditaan suunnitelma tarvittavista palveluista. Tarvittavia palveluja suunniteltaessa huomioidaan Etevan omat palvelut sekä kuntien, yksityisten toimijoiden ja kolmannen sektorin tuottamat palvelut ja integroidaan ne toimivaksi kokonaisuudeksi. 11

12 2 Asumisen palvelutuotteet 2 Asumisen palvelutuotteet Asumispalvelujen toteuttamisen lähtökohtana ovat, kuntayhtymän strategian ja arvojen mukaisesti, tuen voimakkuuden pisteytystyökalun (ICF) antama asiakaskohtainen tieto sekä asiakkaan yksilöllinen elämänsuunnitelma ja näiden kautta määritellyt palvelutarpeet. Toimintakyvyn arviointi on kaikille osapuolille avointa, ja asiakkaita päästään kuulemaan aidosti heitä koskevissa elämään ja asumiseen liittyvissä asioissa sekä tukemaan heitä niihin liittyvässä päätöksenteossa. Samanaikaisesti kun vahvistamme asiakkaidemme roolia oman elämänsä suunnittelussa, tuemme heidän osallisuutensa lisääntymistä. Palvelujen tarjonnassa Eteva korostaa aktiivisen tuen periaatetta, missä otetaan huomioon ja vahvistetaan asiakkaan omaa toimintakykyä, vastuunottoa, itsenäisyyttä, valinnanvapautta ja myös positiivista uskallusta. Eteva järjestää asumispalvelua erilaisissa elinympäristöissä: perinteisissä ryhmäkodeissa, asuntoryhmissä, erillisissä asunnoissa ja maatiloilla. Asumispalvelujen keskeisenä tavoitteena on olla mukana varmistamassa asiakkaille sellaiset asumis- ja toimintaympäristöt, jotka mahdollistavat heille osallistumisensa eri toimintoihin tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. Asiakkaat ovat vuokrasuhteessa kuntayhtymään. Alle 16-vuotiaille lyhyt- tai pitkäaikaisesti asuville ei tehdä vuokrasopimusta. Mikäli asiakas ei opiskele tai ole muun aktiviteetin piirissä, hänellä on oikeus ja mahdollisuus osallistua Etevan järjestämään päiväaikaiseen toimintaan. Etevan palveluun sisältyy Tuemme, ohjaamme ja autamme asiakasta hänen tarvitsemallaan tavalla päivittäisissä elämän asioissa sekä välttämättömien kotiin ja elämään liittyvien asioiden hoitamisessa lähiyhteisössä: - kodin hoito ja siivoaminen - vaatehankintojen ja -huollon suorittaminen - pukeutuminen ja riisuutuminen - ruoan valmistaminen tai lämmittäminen - ruoan syöminen ja juominen - omasta puhtaudesta huolehtiminen - vuorokausirytmin ylläpitäminen - terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen - ulkoilu - arkielämään kuuluva asiointi Tuemme ja autamme asiakasta myös välineellisten taitojen opettelussa: - kodinkoneiden ja laitteiden, kuten kameran ja tietokoneen käytön opettelu - lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen ja vaihtoehtoisten kommunikointivälineiden käyttö - rahan käytön suunnittelu ja hankinnoista päättäminen - kellon tunteminen ja ajanhallinta - julkisten liikennevälineiden käytön opettelu - valintojen tekeminen Palvelukuvauksessa mainitut tukitunnit ovat laskennallisia tukitunteja. Tuki toteutetaan aina osittain ryhmämuotoisesti. Palvelu ei sisällä akuuteissa tilanteissa ambulanssikyydin yhteydessä tapahtuvaa sairaalaan saattamista eikä vapaa-aikana tapahtuvaa henkilökohtaista saattamista (esimerkiksi yksilölliset harrastukset) Etevan henkilökunnan toimesta. Tavoitteena on löytää kunnan tai muun tilaajan kanssa yhteinen, asiakkaan edun mukainen toimintamalli siihen, miten henkilökohtaista apua, kuljetusta, saattajapalvelua ja tukihenkilö-/vapaaehtoistoimintaa voidaan hyödyntää huomioiden jokaisen asiakkaan yksilöllinen elämäntilanne sekä yksilölliset toiveet liittyen yhteiskunnan tasavertaisena jäsenenä toimimiseen. Palveluun sisältyy vuosittain yksi yhteisölli- 12

13 2 Asumisen palvelutuotteet nen retki, joka toteutetaan asukkaiden yhdessä toivomaan kohteeseen ja johon yksikön henkilökunta osallistuu. Kunta on velvollinen huolehtimaan lastensuojeluasiakkaana olevan lapsen tai nuoren itsenäistymisvarojen kerryttämisestä kaikissa lasten ja nuorten palvelutuotteissa. 2.1 Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten lyhytaikainen asumispalvelu Palvelun käyttäjä on alle 16-vuotias ja kuuluu tämän palvelutuotteen piiriin sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin täyttää 16 vuotta. Palvelun avulla tuetaan perheen jaksamista niin, että lapsi voi asua mahdollisimman pitkään omassa perheessään. Palvelun käyttäjällä on tuen tarvetta päivittäisissä toiminnoissa, kuten hygienia, ruokailu, pukeminen, riisuutuminen, ja valvonnan tarvetta liikkumisessa sekä sisällä että ulkona ja muiden palvelunkäyttäjien huomioimisessa. Hän saattaa ymmärtää keskustelua tutuista asioista, mutta pääsääntöisesti hänellä on vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien opettelun ja käytön tarve tullakseen ymmärretyksi. Palvelun tarve voi eri asiakkaiden kohdalla vaihdella paljonkin, mutta huolenpito on lasten ja nuorten kohdalla jatkuvaa, ja vaatii henkilökunnan ympärivuorokautista läsnäoloa. Palveluun sisältyy tukitunteja 4 tuntia arkipäivinä, mikäli lapsi on koulussa, ja 8 tuntia viikonloppuna. Koska palveluun sisältyy sekä kuntoutuksellisten että kasvatuksellisten elementtien huomioimista, sisältyvät säännölliset erityispalvelujen tukitoimet palvelutuotteeseen. Palvelu on lyhytaikaista, joten palvelun kesto on yhtäjaksoisesti enintään 3 kuukautta. Lyhytaikaisen asumispalvelun hinta muodostuu 1,2 kertoimella vakituisen asumisen hinnasta. Tämä johtuu siitä, että lyhytaikaisen asumispalvelujakson aloittaminen ja päättäminen sekä asiakkaaseen tutustuminen ja siihen liittyvän yksilökeskeisen suunnitelman ja tukiprofiilin tekeminen ja päivittäminen vaativat suhteellisesti enemmän aikaa asiakassuhteen tilapäisyydestä ja asiakasmäärästä johtuen. Tuote kattaa myös perhehoitajien vapaista aiheutuvat kustannukset. Palvelumaksuun sisältyvät asiakkaan ylläpitokustannukset, joten asiakkaalta ei peritä ylläpitomaksua Lasten ja nuorten lyhytaikainen asumispalvelu, lastensuojeluasiakas Mikäli kyseessä on lastensuojelulain perusteella tehty lyhytaikaisen hoidon päätös, on tuotteen sisältö sama kuin edellä. Palvelu on lyhytaikaista, joten palvelun kesto on yhtäjaksoisesti enintään 3 kuukautta. Lyhytaikaisen asumispalvelun hinta muodostuu 1,2 kertoimella vakituisen asumisen hinnasta. Palvelumaksuun sisältyy asiakkaan ylläpitokustannukset. Lastensuojeluasiakas saa kunnan rahoittamana muut lainsäädännön edellyttämät edut Lasten ja nuorten pitkäaikainen asumispalvelu Palvelun käyttäjä on alle 16-vuotias ja kuuluu tämän palvelutuotteen piiriin sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin täyttää 16 vuotta. Palvelun käyttäjän täytettyä 16 vuotta tuote määritellään uudelleen. Palvelun käyttäjä osallistuu perusopetukseen, opiskeluun tai päiväaikaiseen toimintaan. Kotikunta vastaa oppivelvollisuuden toteutumisesta siten kuin lait ja asetukset määrittävät. Palvelun käyttäjällä on suuri tai erittäin suuri tuen tarve päivittäisissä toiminnoissa (hygienia, ruokailu, pukeminen, riisuutuminen) ja/tai jatkuva valvonnan tarve liikkumisessa sekä sisällä 13

14 2 Asumisen palvelutuotteet että ulkona ja muiden palvelunkäyttäjien huomioimisessa. Hän saattaa ymmärtää keskustelua tutuista asioista mutta pääsääntöisesti hänellä on vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien opettelun ja käytön tarve tullakseen ymmärretyksi. Huolenpito on jatkuvaa ja vaatii henkilökunnan läsnäolon ympäri vuorokauden. Palveluun sisältyy tukitunteja 4 tuntia arkipäivinä ja 8 tuntia viikonloppuna. Palveluun sisältyy sekä kuntoutuksellisten että kasvatuksellisten elementtien huomioimista, joten säännölliset erityispalveluiden antamat tukitoimet sisältyvät palvelutuotteeseen. Asiakaskohtaisia tukitiimi- ja asiantuntijapalveluja on keskimäärin 50 tuntia asiakasta kohden vuodessa. Lapselle ja nuorelle hankitaan Etevan toimesta kohtuullisin kustannuksin: - vaatteet (kustannukset korkeintaan 800 vuodessa) - koulussa tarvittavat liikuntavälineet - yhden kohtuuhintaisen yksilöharrastuksen välineet - terveyspalvelut, siltä osin kuin ne eivät sisälly Terveydenhuoltolain mukaiseen terveydenhuoltoon tai KELA tai muu vakuutus ei niitä korvaa - taksimatkojen omavastuut ja muu kulkeminen (ei lomakyydit) - virkistäytyminen: elokuva, huvipuisto, konsertti, teatteri - kesäretki yhdessä muiden kanssa kerran vuodessa - alle 16-vuotiaan käyttöraha (lapsi 10 ja nuori 12,5 viikossa) Näiden hankintojen ja ylläpidon kustannukset sisältyvät tuotteen hintaan. Tarvittaessa Eteva hankkii asiakkaalle huonekalut (sänky, tuoli ja koulupöytä). Hankinnoista sovitaan kunnan tai muun tilaajan kanssa, jolta nämä kustannukset myös peritään Lasten ja nuorten pitkäaikainen asumispalvelu, lastensuojeluasiakas Tuote kuten edellä, mutta hintaan sisältyvien hankintojen lisäksi asiakkaan kohdalla saattaa tulla esille tarve sellaisiin hankintoihin, jotka eivät sisälly asiakasmaksuun. Tuotteen ulkopuolelle jäävistä hankinnoista sovitaan erikseen kunnan kanssa ja lasku menee suoraan kunnan maksettavaksi. Lastensuojeluasiakkaalta ei peritä ylläpitokustannuksia. Kunnalta peritään lastensuojeluasiakkaan ylläpitokustannukset. Kunta huolehtii lapsen tai nuoren itsenäistymisvarojen kerryttämisestä ja tallentamisesta. Palvelut ja maksut toteutetaan tässä tuotteessa siihen asti kunnes lastensuojelun jälkihuoltovelvollisuus päättyy, kuitenkin viimeistään asiakkaan täytettyä 21 vuotta Lasten ja nuorten tuntihoito Tuotteen avulla voidaan vastata perheiden erilaisiin tarpeisiin ja tarjota 1 10 tuntia kestävää hoitoa. Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa palvelun käyttäjän pysyvän hoitajan / huoltajan mahdollisuus asiointiin, lepoon tai virkistykseen ja siten tukea heidän jaksamistaan. Eteva tarjoaa palvelua seuraavasti: 1. Asiakas on alle 16-vuotias lapsi tai nuori, joka asuu pääsääntöisesti kotona omassa perheessään. Tuntihoitoa järjestetään viikonloppuisin Etevan toimintakeskuksissa. Palvelu sisältää toiminnallisen päiväohjelman sekä hoitoaikana tarjottavat ateriat. Tuntihoitoa toteutetaan lauantaisin ja sunnuntaisin klo välillä. Henkilöstömitoitus on 0,5 0,8. 14

15 2 Asumisen palvelutuotteet 2. Tuntihoitoa voidaan järjestää ryhmäkodissa, aamu-, päivä- tai ilta-aikaan joko arkena tai viikonloppuna. Tällöin asiakas voi olla lapsi tai nuori. Palveluun kuuluvat hoito ja huolenpito sekä ateriat. Henkilöstömitoitus on 0,5 0,8. 3. Tuntihoitoa voidaan järjestää myös asiakkaan kotona aamu-, päivä- tai ilta-aikaan joko arkena tai viikonloppuna. Tällöin asiakas voi olla lapsi tai nuori. Palvelun tapahtuessa asiakkaan kotona siihen ei sisälly muiden perheenjäsenten hoitoa eikä kodinhoidollisia tehtäviä. Tuntihoito veloitetaan puolen tunnin tarkkuudella ja kotona annettavaan hoitoon sisällytetään ohjaajan matka-ajat lähimmästä asumisyksiköstä. Mikäli työntekijä sairastuu, sijaista ei voida taata, vaan tuntihoito järjestetään mahdollisuuksien mukaan jossakin asumisyksikössä. Tuntihoitoa voi ostaa myös omakustanteisesti ilman kunnan maksusitoumusta. Kahden vammaisen kotona tapahtuva hoito arvioidaan yksilöllisten palvelutarpeiden mukaan, jonka perusteella määritellään, onko kyseessä yhden vai kahden työntekijän tarve. Kaikissa yllä olevissa tuotteissa voidaan esimerkiksi erittäin suuren hoivan tai valvonnan tarpeen tai haasteellisen käyttäytymisen takia asiakkaalle määritellä yksilöllinen tuote määräajaksi, kuten jatkuva yhden työntekijän välitön läsnäolo (vierihoito) valveillaoloajan tai vuorokauden ympäri tai kahden työntekijän tarve kotona annettavana hoitona. Palvelutuotteen yksilöllisestä suunnittelusta sovitaan yhdessä kunnan kanssa Omaan elämään valmennus Palvelun käyttäjä on yli 16-vuotias, joka suunnittelee omaan asuntoon muuttamista tai asunnon vaihtamista ja tarvitsee valmennusta elämäntaitojensa kartoittamisessa ja vahvistamisessa sekä sopivan palvelutuotteen mukaisen asumispalvelun valinnassa. Suunnitelmissa voi olla muutto erilliseen asuntoon, asuntoryhmään tai ryhmäkotiin. Valmennusjakson pituus määritellään etukäteen (1 3 kk) ja se voidaan toteuttaa myös erillisinä jaksoina. Palvelutuotteeseen sisältyy arviointia tuen tarpeesta ja toimintakyvyn selvittely. Näiden pohjalta aloitetaan yksilökeskeinen suunnittelu ja valmennus. Palvelu sisältää valmennusta itsenäiseen elämään ja elämän hallintaan (mm. ruoan valmistaminen, siivous, henkilökohtaisen hygienian hoito, asianmukainen pukeutuminen ja vaatehuolto, terveydenhuolto, rahan käyttö ja asioiminen sekä sosiaalinen kanssakäyminen ja harrastusten tukeminen). Omaan elämään valmennus on yhteistyötä, jonka toteuttamiseen osallistuvat asiakkaan lisäksi hänen nimeämänsä omaiset ja läheiset sekä vastuuohjaajat asumisesta, päiväaikaisesta toiminnasta ja asiantuntijapalveluista. Erityisen tärkeää on tiedon kokoaminen asiakkaan aiemmasta elämästä yhdessä hänen itsensä ja läheistensä kanssa. Tässä hyödynnetään yksilökeskeistä suunnitelmatyöskentelyä, josta käyvät esille muun muassa asiat, joista asiakas pitää, mitä hän harrastaa, millaisesta päiväaikaisesta toiminnasta hän on kiinnostunut sekä mitä hän haluaa tehdä iltaisin ja viikonloppuisin. Ohjaus on pääosin yksilöllistä ja sitä toteutetaan 2 tuntia päivässä. Arviointijakson aikana arvioidaan muun muassa itsestä huolehtimisen, asumisen, opiskeluja/tai työtaitojen, vapaa-ajan käytön sekä yhteiskuntaan osallistumisen valmiudet. Jakson lopulla tehdään valmennusjakson arviointi sekä laaditaan jatkosuunnitelma sopivasta palvelutuotteesta ja asumismuodosta, joihin sisältyy palveluratkaisu ja tarvittaessa arjen kuntoutussuunnitelma. Tuotteeseen sisältyy asiantuntijapalveluita keskimäärin 22 tuntia asiakasta kohden Laaja omaan elämään valmennus Tuote muuten kuten edellä, mutta ohjausta toteutetaan 4 tuntia päivässä. Valmennusjakson aikana on tarve hyödyntää laajaa asiantuntijoista koostuvaa moniammatillista työryhmää, johon voi kuulua esimerkiksi toimintaterapeutti, puheterapeutti, aistimonivamma-asiantuntija 15

16 2 Asumisen palvelutuotteet (AiMo), psykologi, kehitysvammapsykiatri tai psykiatri. Tuotteeseen sisältyy asiantuntijapalveluita keskimäärin 30 tuntia asiakasta kohden. 2.2 Asumispalvelut Asuminen voi tapahtua omassa asunnossa, asuntoryhmässä tai ryhmäasunnossa, jotka voivat sijaita kuntakeskuksessa palveluiden lähellä, muualla taajamassa osana pientalorakennetta tai maaseudulla, jossa eläimet ja ympäröivä luonto mahdollistavat virikkeelliset puitteet monenlaiseen tekemiseen, kokemiseen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Asuminen omassa kodissa, mielekäs päiväaikainen toiminta ja omat harrastukset tekevät asukkaiden arjesta kullekin sopivan ja omannäköisen elämän. Maatilan monipuolisista töistä löytyy puolestaan jokaiselle siellä asuvalle mielekästä tekemistä eri vuodenaikojen ja maatilan toimintojen mukaan. Jokainen maatilalla asuva osallistuu tilan töihin kykyjensä mukaan päivittäin. Maatilan töiden tekeminen ei ole sidottu kellonaikoihin tai viikonpäiviin Tuki omaan asuntoon (tuntiperusteinen) Asiakkaalla on kykyä selvitä päivittäisistä arkielämän toimista melko itsenäisesti, mutta hän tarvitsee ajoittain tukea, ohjausta ja opastusta omasta hyvinvoinnista huolehtimisessa, uusissa tilanteissa ja kontakteissa sekä sosiaalisissa suhteissa, kuten harrastuksissa, terveydenhuollon kontakteissa ja yhteiskuntaan osallistumisessa. Palvelu muodostuu ennalta sovituista tukitapaamisista, jotka suunnitellaan yksilöllisen tarpeen mukaan, sekä tukipuheluista tai muuta teknologiaa hyödyntävistä kontakteista. Tukea voidaan tarvittaessa antaa suunniteltujen tapaamisten lisäksi ja asiakkaalla on mahdollisuus olla yhteydessä ympärivuorokautiseen yksikköön tarpeen vaatiessa. Tukitapaamiset hinnoitellaan tukituntien mukaan, siten että matka- ja kirjaamisaika sisältyvät tukituntimäärään. Myös yhteydenpito ja neuvottelut ulkopuolisten toimijoiden kanssa lasketaan tukituntimäärään. Tukitapaamiset veloitetaan puolen tunnin tarkkuudella. Samalla ohjaajalla voi olla omassa asunnossa asuvaa tukiasiakasta asuntojen sijainnista ja matkaajoista riippuen. Tuntiperusteista hoitoa voidaan antaa aikuiselle myös ryhmäkodissa (aamu-, päivä- tai iltaaikaan joko arkena tai viikonloppuna) tai asiakkaan kotona, kun hän asuu huoltajansa kanssa. Tuotteen avulla voidaan vastata perheiden erilaisiin tarpeisiin ja tarjota 1 10 tuntia kestävää hoitoa. Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa palvelun käyttäjän pysyvän hoitajan / huoltajan mahdollisuus asiointiin, lepoon tai virkistykseen ja siten tukea heidän jaksamistaan. Palvelun tapahtuessa asiakkaan kotona siihen ei sisälly kodinhoidollisia tehtäviä. Tuntihoito veloitetaan puolen tunnin tarkkuudella ja kotona annettavaan hoitoon sisällytetään ohjaajan matka-ajat lähimmästä asumisyksiköstä. Mikäli työntekijä sairastuu, sijaista ei voida taata, vaan tuntihoito järjestetään mahdollisuuksien mukaan jossakin asumisyksikössä. Tuntihoitoa voi ostaa myös omakustanteisesti ilman kunnan maksusitoumusta. Kahden vammaisen kotona tapahtuva hoito arvioidaan yksilöllisten palvelutarpeiden mukaan, jonka perusteella määritellään, onko kyseessä yhden vai kahden työntekijän tarve. Kaikissa yllä olevissa tuotteissa voidaan esimerkiksi erittäin suuren hoivan tai valvonnan tarpeen tai haasteellisen käyttäytymisen takia määritellä asiakkaalle yksilöllinen tuote määräajaksi, kuten jatkuva yhden työntekijän välitön läsnäolo (vierihoito) valveillaoloajan tai kahden työntekijän tarve kotona annettavana hoitona. Palvelutuotteen yksilöllisestä suunnittelusta sovitaan yhdessä kunnan kanssa. 16

17 2 Asumisen palvelutuotteet Vähäinen avun tarve Asiakkaalla on kykyä selvitä päivittäisistä arkielämän toimista melko itsenäisesti, mutta hän tarvitsee tukea ja ohjausta esimerkiksi liikkumisessa uusilla reiteillä, kirjoitetun tiedon ymmärtämisessä ja uusissa sosiaalisissa kontakteissa. Hän voi tarvita tukea myös vaatteiden pesussa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa ja isohkojen ostosten tekemisessä. Hänellä saattaa olla esimerkiksi hoitotasapainossa oleva epilepsia. Asuminen tapahtuu ryhmämuotoisessa asumisessa, jossa asiakas hyötyy yhteisöllisyydestä. Asiakas selviää yöajasta itsenäisesti. Yksi yhteisöllisesti toteutettu retki vuodessa kuuluu tuotteeseen. Tuotteeseen sisältyy keskimäärin 1 tunti apua päivässä ja asiantuntijapalveluita 4 tuntia vuodessa asiakasta kohden. Asiakkaalta veloitetaan ylläpitokustannukset ja kunnalta palvelumaksu Kohtalainen avun tarve Palvelun käyttäjä selviytyy arkielämän vaatimista asioista, jos hän saa niihin tukea ja ohjausta. Hän liikkuu itsenäisesti sisätiloissa, mutta tarvitsee tukea liikkumisessa uusilla reiteillä. Hän voi tarvita tukea ja ohjausta ajankäytön hahmottamisessa, kommunikoinnissa ja sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa, vaatevalinnoissa ja kotitöistä suoriutumisessa, muttei jatkuvaa silmälläpitoa. Asioidessaan kodin ulkopuolella hän tarvitsee asioimisapua. Yöaikaan hänen tulee saada tarvittaessa apua, mutta ohjaajan ei tarvitse olla läsnä samassa kiinteistössä. Yksi yhteisöllisesti toteutettu retki vuodessa kuuluu tuotteeseen. Tuotteeseen sisältyy keskimäärin 2 tuntia apua päivässä sekä tukitiimitoimintaa 6 kertaa ja asiantuntijapalveluita 7 tuntia vuodessa asiakasta kohden. Tarvittaessa tehdään asiakaskohtainen rajoitustoimenpideohjeistus ja huolehditaan sen ylläpidosta. Asiakkaalta veloitetaan ylläpitokustannukset ja kunnalta palvelumaksu Kohtalainen avun tarve, lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisen asumispalvelun hinta muodostuu 1,2 kertoimella vakituisen asumisen hinnasta. Tämä johtuu siitä, että lyhytaikaisen asumispalvelujakson aloittaminen ja päättäminen sekä asiakkaaseen tutustuminen ja siihen liittyvän yksilökeskeisen suunnitelman ja tukiprofiilin tekeminen ja päivittäminen vaativat suhteellisesti enemmän aikaa asiakassuhteen tilapäisyydestä ja asiakasmäärästä johtuen. Tuote kattaa myös perhehoitajien vapaista aiheutuvat kustannukset. Asiakkaalta veloitetaan ylläpitokustannukset ja kunnalta palvelumaksu Suuri avun tarve Asiakas selviää arkielämän asioista, jos hän saa niihin jatkuvaa tukea ja apua. Asiakas voi olla vaikeavammainen tai asiakkaan tuen tarve saattaa olla suuri esimerkiksi psyykkisistä syistä tai autismin takia. Asiakas tarvitsee ajoittain apua liikkuessaan sisätiloissa sekä tukea, apua ja valvontaa kaikessa ulkona liikkumisessaan. Asiakas kommunikoi yksittäisillä sanoilla tai vaihtoehtoisilla kommunikointimenetelmillä ja tarvitsee henkilökunnan apua muiden kanssa toimiessaan. Hän tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissa (pukeutuminen, hygienia, ruokailu) ja osallistuu osittain kodinhoidollisiin tehtäviin. Hän tarvitsee apua toiminnosta toiseen siirryttäessä ja kodin ulkopuolisessa asioinnissa (kommunikointi). Hänellä on jatkuva valvonnan tarve ja 2 työntekijän tuki on saatavilla tarvittaessa (vaikeavammaisuus tai haastavia tilanteita korkeintaan muutaman kerran vuodessa). Yöaikaan hän selviää yhden hoitajan tuella. Yksi yhteisöllisesti toteutettu retki vuodessa kuuluu tuotteeseen. Tuotteeseen sisältyy keskimäärin 4 tuntia apua päivässä sekä tukitiimitoimintaa 8 kertaa ja asiantuntijapalveluita 22 tuntia vuodessa asiakasta kohden. Tarvittaessa tehdään asiakaskohtainen rajoitustoimenpideohjeistus ja huolehditaan sen ylläpidosta. Asiakkaalta veloitetaan ylläpitokustannukset ja kunnalta palvelumaksu. 17

18 2 Asumisen palvelutuotteet Suuri avun tarve, lyhytaikainen asuminen Lyhytaikainen asumispalvelun hinta muodostuu 1,2 kertoimella vakituisen asumisen hinnasta. Tämä johtuu siitä, että lyhytaikaisen asumispalvelujakson aloittaminen ja päättäminen sekä asiakkaaseen tutustuminen ja siihen liittyvän yksilökeskeisen suunnitelman ja tukiprofiilin tekeminen ja päivittäminen vaativat suhteellisesti enemmän aikaa asiakassuhteen tilapäisyydestä ja asiakasmäärästä johtuen. Tuote kattaa myös perhehoitajien vapaista aiheutuvat kustannukset. Asiakkaalta veloitetaan ylläpitokustannukset ja kunnalta palvelumaksu Kaiken kattava avun tarve Asiakas selviytyy päivittäisistä arkielämän asioista, jos hän saa niihin jatkuvaa kokonaisvaltaista apua. Hän tarvitsee esimerkiksi sairaanhoidollisia toimenpiteitä tai on vaikeavammainen ja tarvitsee tukea ja apua liikkumisessaan sisällä tai ulkona tai hänellä esiintyy aggressiivista käyttäytymistä ja ulkona liikkuessaan hän voi tarvita kahden työntekijän läsnäolon. Kommunikointi tapahtuu vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä käyttäen, joita sovelletaan yksilöllisesti. Hän on täysin riippuvainen henkilökunnasta muiden kanssa ollessaan ja tarvitsee kokonaisvaltaista tukea ja apua päivittäisissä toiminnoissa (hygienia, pukeminen, ruokailu) eikä kykene osallistumaan kodinhoidollisiin tehtäviin. Hän tarvitsee kahden henkilön tuen ja avun asioidessaan kodin ulkopuolella ja aktiivista tukea itsesäätelyssä. Hänellä on jatkuva valvonnan tarve, ja kahden työntekijän tuki täytyy olla saatavilla haastavia tilanteita varten, joita tapahtuu enimmillään 4-5 kertaa kuukaudessa. Yöaikaan ohjaaja valvoo yksikössä ja tarvittaessa saa nopeasti apua lähellä olevasta yksiköstä. Yksi yhteisöllisesti toteutettu retki vuodessa kuuluu tuotteeseen. Tuotteeseen sisältyy keskimäärin 6 tuntia apua päivässä sekä tukitiimitoimintaa 10 kertaa ja asiantuntijapalveluita 33 tuntia vuodessa asiakasta kohden. Tarvittaessa tehdään asiakaskohtainen rajoitustoimenpideohjeistus ja huolehditaan sen ylläpidosta. Asiakkaalta veloitetaan ylläpitokustannukset ja kunnalta palvelumaksu Kaiken kattava avun tarve, lyhytaikainen asuminen Lyhytaikainen asumispalvelun hinta muodostuu1,2 kertoimella vakituisen asumisen hinnasta. Tämä johtuu siitä, että lyhytaikaisen asumispalvelujakson aloittaminen ja päättäminen sekä asiakkaaseen tutustuminen ja siihen liittyvän yksilökeskeisen suunnitelman ja tukiprofiilin tekeminen ja päivittäminen vaativat suhteellisesti enemmän aikaa asiakassuhteen tilapäisyydestä ja asiakasmäärästä johtuen. Tuote kattaa myös perhehoitajien vapaista aiheutuvat kustannukset. Asiakkaalta veloitetaan ylläpitokustannukset ja kunnalta palvelumaksu Erittäin vaativa kuntoutuksellinen asuminen Tuote kuten edellä, mutta asiakkaan hoitoon, käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja/tai vuorovaikutukseen liittyy vakavia haasteita, esimerkiksi sairaanhoidollisia toimenpiteitä vaativat ja saattohoidossa olevat asiakkaat, hyvin vaikeavammaiset asiakkaat, jotka tarvitsevat kahden ohjaajan apua useasti päivän ja yön aikana, asiakkaat, joiden kommunikointitapahtumat vaativat aikaa ja erityisosaamista ja asiakkaat, joilla esiintyy toistuvaa aggressiivista käyttäytymistä ja väkivaltaisuutta. Toimiminen yksikössä vaatii henkilöstöltä erityisosaamista (sairaanhoito, kinestetiikka, AAC, autismi, mielenterveystyö sekä erilaiset toiminnalliset menetelmät). Asiakas tarvitsee yhden ohjaajan lähes kokoaikaisen läsnäolon ja toisen, joka voi välittömästi irrottautua ohjaajan avuksi haastavissa tilanteissa, joita on lähes päivittäin. Yöaikaan ohjaaja valvoo yksikössä ja tarvittaessa saa nopeasti apua lähellä olevasta yksiköstä. Yksi yhteisöllisesti toteutettu retki vuodessa kuuluu tuotteeseen. Tuotteeseen sisältyy keskimäärin 8 18

19 2 Asumisen palvelutuotteet tuntia apua päivässä sekä tukitiimitoimintaa kertaa ja asiantuntijapalveluita 49 tuntia vuodessa asiakasta kohden. Tarvittaessa tehdään asiakaskohtainen rajoitustoimenpideohjeistus ja huolehditaan sen ylläpidosta. Asiakkaalta veloitetaan ylläpitokustannukset ja kunnalta palvelumaksu Erittäin vaativa kuntoutuksellinen asuminen, lyhytaikainen asuminen Lyhytaikainen asumispalvelun hinta muodostuu 1,2 kertoimella vakituisen asumisen hinnasta. Tämä johtuu siitä, että lyhytaikaisen asumispalvelujakson aloittaminen ja päättäminen sekä asiakkaaseen tutustuminen ja siihen liittyvän yksilökeskeisen suunnitelman, tukiprofiilin ja tarvittaessa rajoitustoimenpideohjeistuksen tekeminen ja päivittäminen vaativat suhteellisesti enemmän aikaa. Tuote kattaa myös perhehoitajien vapaista aiheutuvat kustannukset. Kaikissa asumisen tuotteissa voidaan erikseen sopia esimerkiksi erittäin suuren hoivan tai valvonnan tarpeen tai haasteellisen käyttäytymisen takia asiakkaalle yksilöllinen tuote määräajaksi, esimerkiksi jatkuva yhden työntekijän välitön läsnäolo (vierihoito) valveillaoloajan tai vuorokauden ympäri. Palvelutuotteen yksilöllisestä suunnittelusta sovitaan yhdessä kunnan tai muun tilaajan kanssa. Asiakkaalta veloitetaan ylläpitokustannukset ja kunnalta palvelumaksu. 2.3 Asumisen lisätuotteet Päiväaikainen toiminta asumisyksikössä Jos asiakkaan vointi ei mahdollista hänen osallistumistaan päiväaikaiseen toimintaan viitenä päivänä viikossa tai hänen katsotaan hyötyvän asumisyksikössä toteutettavasta toimintakykyä ylläpitävästä ja/tai edistävästä toiminnasta, asumisyksikössä on oltava myös päiväaikaan paikalla henkilökuntaa riittävä määrä asiakkaiden palvelutarpeisiin nähden. Myös senioreille järjestetään asumisyksikössä kuntouttavaa ja voimavaroja ylläpitävää virikkeellistä toimintaa. Päiväaikainen toiminta asumisyksikössä toteutetaan yksilökeskeisen suunnitelman pohjalta virikkeellisenä ja asiakasta voimaannuttavana toimintana. Tällainen toiminta voi olla joko yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa samantyyppisestä toiminnasta hyötyvien kanssa Määräaikainen lisätuki asumispalvelussa Palvelua voi saada määräaikaisesti asiakas, joka tulee tai jo on kuntayhtymän palveluissa ja jonka palvelun tarve on lisääntynyt tilapäisesti ja olennaisesti hänen tavanomaisesta tasostaan. Palvelun tarpeen lisääntyminen voi johtua psyykkisestä, fyysisestä tai sosiaalisesta syystä. Palvelussa on mahdollista taata asiakkaalle lisätukea ja -apua esimerkiksi leikkauksen jälkeisenä toipumisaikana tai asiakkaan psyykkisen kunnon niin vaatiessa. Palveluihin tulotilanteessa voidaan määräaikaisesta lisätuesta sopia kunnan tai muun tilaajan kanssa silloin, kun ilman kokeiluaikaa on erittäin vaikea määritellä oikeaa palvelutuotetta. Joskus myös palveluihin tulotilanteessa tai uuteen kotiin siirryttäessä asiakas tarvitsee tavanomaista enemmän tukea ja ohjausta. Tällä palvelutuotteella mahdollistetaan palvelunkäyttäjän asuminen tai toiminta tutussa ympäristössä muuttuneessa tilanteessa. Palvelutuote laskutetaan kunnalta tai muulta tilaajalta asiakkaan normaalin palvelutuotteen lisäksi. 19

20 3 Perhehoito 3 Perhehoito 3.1 Perhehoito Perhehoito on yksityisen henkilön, perhehoitajan, omassa kodissaan tai asiakkaan kodissa ympärivuorokautisesti järjestämää hoitoa, kasvatusta ja ohjausta. Perhehoito tarjoaa asiakkaalle perheenomaisen, virikkeellisen elämän sekä läheiset ja pysyvät ihmissuhteet. Perhehoitoa voidaan tarjota eri elämäntilanteessa ja iässä oleville palvelun tarvitsijoille. Perhehoitoa toteutetaan kuntayhtymän omana toimintana, joka perustuu toimeksiantosopimuksiin, tai ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta. Perhehoito voi olla pitkä- tai lyhytaikaista. Lyhytaikaista perhehoitoa käytetään tukemaan vammaisen asiakkaan kodissa tapahtuvaa hoitoa ja mahdollistamaan pysyvän hoitajan loma-, sairausloma- ja vapaa-aika. Lyhytaikainen perhehoito voi kestää yhtäjaksoisesti enintään 14 vuorokautta. Pitkäaikaista perhehoitoa käynnistettäessä voidaan lyhytaikaista perhehoitoa käyttää sovitusti tätä enemmän. Pitkäaikainen perhehoito on voimassa toistaiseksi. Perhehoito mahdollistaa perhehoidettavalle yksilöllisen huolenpidon ja hoidon, pitkäaikaisia ihmissuhteita sekä turvallisen kodin perhehoidettavan iästä riippumatta. Pitkäaikainen perhehoito voi olla määräaikaista (3 kk) esimerkiksi silloin, kun kyseessä on alkava perhehoito tai määräaikaisuus on erikseen sovittu tai perusteltu. Perhehoitajalle maksetaan kuukausittain kulukorvausta. Lyhytaikaisessa perhehoidossa kulukorvauksella katetaan perhehoidossa olevan asiakkaan: - ravinto (erityisruokavalio erikseen huomioiden) - asuminen - henkilökohtaiset tarpeet (puhtaus ja vaatehuolto) Pitkäaikaisessa perhehoidossa kulukorvauksella katetaan perhehoidossa olevan asiakkaan: - asumisesta aiheutuvia kustannuksia (esimerkiksisähkö, vesi ja asunnon käytöstä aiheutuvat menot) - ravinto, puhtaanapito ja henkilökohtainen puhtaus - perusvaatetus, korkeintaan 800 vuodessa - koulussa tarvittavat liikuntavälineet - yhden kohtuuhintaisen yksilöharrastuksen välineet - terveyspalvelut, siltä osin kun ne eivät sisälly Terveydenhuoltolain mukaiseen terveydenhuoltoon tai KELA tai muu vakuutus ei niitä korvaa - tavanomaiset sairauden- ja terveydenhoitomenot (esimerkiksikäsikauppa- ja kuuriluontoiset lääkkeet) - vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ulkopuolelle jäävä liikkuminen ja matkat - virkistäytyminen ja harrastustoiminta: elokuva, huvipuisto, konsertti, teatteri - alle 16-vuotiaan käyttöraha (lapsi 10 ja nuori 12,5 viikossa) - yli 16-vuotias saa eläke- ym. tuloistaan käyttöönsä 15 % tai vähintään 105 kuukaudessa, tällöin hän ei saa käyttörahaa Kunta on velvollinen huolehtimaan lapsen tai nuoren itsenäistymisvarojen kerryttämisestä kaikissa lastensuojelun palvelutuotteissa. Perhehoitoon sisältyy tukitiimitoimintaa 4 kertaa vuodessa perhehoitajaa kohden. Lisäksi perhehoitajille järjestetään vertaisryhmätapaamisia, työnohjausta, täydennyskoulutusta, kehittämispäiviä ja säännöllisiä vastuuhenkilötapaamisia. 20

21 3 Perhehoito Perhehoitajien toiminnan ehdot määritetään Perhehoitajalaissa ( /312) ja Etevan perhehoidon toimintaohjeessa (Etevan hallitus ) sekä kunkin perhehoitajan kanssa tehtävässä toimeksiantosopimuksessa tai palvelujen ostosopimuksessa. Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen, jonka ajaksi Eteva järjestää perhehoidossa olevalle asiakkaalle perhehoidon toisessa perhehoitoperheessä tai muun soveltuvan palvelun Etevan palveluyksikössä tai muulta tuottajalta hankitussa palveluyksikössä Perhehoito, taso 1 Perhehoidossa oleva asiakas on kehitysvammainen, vammainen tai muu palvelusta hyötyvä henkilö, jonka perushoitoa, kasvatusta, ohjausta ja huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyväksi käyttäen. Perhehoidon tavoitteena on edistää asiakkaan perusturvallisuutta, turvata tasapainoinen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys sekä tarpeenmukainen huolenpito. Perhehoito voi olla myös kodinomainen vaihtoehto ennen siirtymistä omatoimisempaan asumiseen, jolloin tavoitteena on asiakkaan itsenäistymisen tukeminen. Asiakasta autetaan huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja häntä tuetaan vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Häntä kannustetaan käyttämään, ylläpitämään ja edistämään omaa toimintakykyään ja voimavarojaan. Asiakas selviytyy päivittäisistä, arkielämän vaatimista asioista osittain itsenäisesti, mutta tarvitsee joissakin asioissa tukea ja ohjausta. Hän on usein lievästi kehitysvammainen tai hänellä voi olla laaja-alaisia oppimisvaikeuksia. Öisin hän toimii itsenäisesti. Asiakas kykenee liikkumaan omatoimisesti kotona ja kodin ulkopuolella. Tuotteeseen sisältyy asiantuntijapalveluita keskimäärin 3,5 tuntia vuodessa asiakasta kohden Perhehoito, taso 1, lastensuojeluasiakas Tuote kuten edellä, mutta hintaan sisältyvien hankintojen lisäksi asiakkaan kohdalla saattaa tulla esille tarve sellaisiin hankintoihin, jotka eivät sisälly asiakasmaksuun. Tuotteen ulkopuolelle jäävistä hankinnoista sovitaan erikseen kunnan kanssa ja lasku menee suoraan kunnan maksettavaksi. Palvelut ja maksut toteutetaan tässä tuotteessa siihen asti kunnes lastensuojelun jälkihuoltovelvollisuus päättyy, kuitenkin viimeistään asiakkaan täytettyä 21 vuotta Perhehoito, taso 1, lyhytaikainen perhehoito Lyhytaikaisen perhehoidon hinta muodostuu 1,2 kertoimella vakituisen perhehoidon hinnasta. Lyhytaikaisessa perhehoidossa asiakkaaseen tutustuminen ja siihen liittyvien kirjallisten töiden osuus vaativat suhteessa enemmän aikaa. Kun lyhytaikaista perhehoitoa käytetään korvaamaan pitkäaikaisen perhehoitajan vapaita, kustannuksia nostaa yhtäaikainen perhehoidon palkkion ja kulukorvauksen maksaminen perhehoitajille. 21

22 3 Perhehoito Perhehoito, taso 2 (vaativa perhehoito) Vaativassa perhehoidossa oleva asiakas on vaikea- ja monivammainen tai muuten vahvaa tukea ja ohjausta tarvitseva henkilö, jonka hoitoa, kasvatusta ja huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyväksi käyttäen. Vaativan perhehoidon asiakas tarvitsee merkittävää apua vammaan tai sairauksiin liittyviin toimenpiteisiin, runsaasti ohjausta ja avustamista vuorovaikutuksen, toimintakyvyn ylläpidon ja päivittäisen selviytymisen tueksi. Asiakas selviytyy päivittäisistä arkielämän vaatimista asioista, kun saa jatkuvaa tukea ja apua. Tuen ja avun tarvetta hänellä on kaikilla elämän osa-alueilla ja myös ajoittain yöaikaan. Tavoitteena on kotiolosuhteissa annettavan hoivan ja huolenpidon lisäksi edistää asiakkaan toimintakykyä kuntoutuksellisin keinoin. Tuotteeseen sisältyy asiantuntijapalveluita keskimäärin 7 tuntia vuodessa asiakasta kohden Perhehoito, taso 2, lastensuojeluasiakas Tuote kuten edellä, mutta hintaan sisältyvien hankintojen lisäksi asiakkaan kohdalla saattaa tulla esille tarve sellaisiin hankintoihin, jotka eivät sisälly asiakasmaksuun. Tuotteen ulkopuolelle jäävistä hankinnoista sovitaan erikseen kunnan kanssa ja lasku menee suoraan kunnan maksettavaksi. Palvelut ja maksut toteutetaan tässä tuotteessa siihen asti kunnes lastensuojelun jälkihuoltovelvollisuus päättyy, kuitenkin viimeistään asiakkaan täytettyä 21 vuotta Perhehoito, taso 2, lyhytaikainen perhehoito Lyhytaikaisen perhehoidon hinta muodostuu 1,2 kertoimella vakituisen perhehoidon hinnasta. Lyhytaikaisessa perhehoidossa asiakkaaseen tutustuminen ja siihen liittyvien kirjallisten töiden osuus vaativat suhteessa enemmän aikaa. Kun lyhytaikaista perhehoitoa käytetään korvaamaan pitkäaikaisen perhehoitajan vapaita, kustannuksia nostaa yhtäaikainen perhehoidon palkkion ja kulukorvauksen maksaminen perhehoitajille Perhehoito, taso 3 (erityisen vaativa perhehoito) Erityisen vaativaa perhehoitoa saava asiakas on vaikea- ja monivammainen tai muuten kattavaa ja laajaa tukea, ohjausta ja hoivaa tarvitseva henkilö, jonka hoitoa, kasvatusta ja huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyväksi käyttäen. Erityisen vaativan perhehoidon asiakas tarvitsee runsaasti ja jatkuvasti apua vammaan tai sairauksiin liittyviin toimenpiteisiin sekä aikaa vievää ja sitovaa, laajaa ohjausta ja avustamista vuorovaikutuksen, toimintakyvyn ylläpidon ja päivittäisen selviytymisen tueksi. Tavoitteena on kotiolosuhteissa annettavan hoivan ja huolenpidon lisäksi edistää asiakkaan toimintakykyä kuntoutuksellisin keinoin. Perhehoitajan valinnassa kiinnitetään huomiota ammatilliseen pohjakoulutukseen ja mahdollisuuteen toimia päätoimisesti perhehoitajana. Erityisen vaativaa perhehoitoa tarvitsevia asiakkaita voi kerrallaan olla vain yksi asiakas perhehoitajaa kohden, muut mahdolliset asiakkaat ovat perhehoidon tai vaativan perhehoidon asiakkaita. Jo perhehoidossa olevan asiakkaan tuotteen muuttuessa esimerkiksi vaativasta erityi- 22

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Vammaispalvelulaki Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus vaikeavammaisille henkilöille Henkilö, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9. Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden palvelumuoto Tampereella Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.2013 Esityksen sisältö Perhehoito ideasta palveluksi Mitä perhehoidon

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta HE 96/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta Eteva kuntayhtymä Toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 Espoon kaupunki 2016 1 (7) Yleisesti Tässä toimintaohjeessa lyhytaikaisella ympärivuorokautisella hoidolla

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013

Henkilökohtainen apu. Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013 Henkilökohtainen apu Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013 VpL muutos 2009 Henkilökohtaisesta avusta subjektiivinen oikeus Vaikeavammaisen henkilön oikeus määrärahoista riippumatta Kolme järjestämistapaa Työnantajamalli

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa Katriina Kunttu 2.11.2016 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa käytössä kaikki 4 vaihtoehtoa: Työnantajamalli Ostopalvelu Palveluseteli Henkilökohtainen

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Lausuntopalaute Valmennuksen ja tuen suhdetta sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaaliohjaukseen ja

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, tuottaja ja kehittäjä. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Palvelusuunnitelman merkitys korostuu! Palvelusuunnitelma Yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen läheistensä

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Mitä on palvelusuunnittelu?

Mitä on palvelusuunnittelu? Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Mitä on palvelusuunnittelu? Piia Liinamaa Palvelusuunnittelun Innopaja 21.5.2013 Meirän tuloo sallia ihimisten ittensä

Lisätiedot

Valmennus ja tuki. Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan?

Valmennus ja tuki. Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Valmennus ja tuki Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Vammaislainsäädännön uudistamiseen liittyvä työkokous itsenäisen suoriutumisen tuesta Säätytalo 13.10.2016 Sirkka Sivula johtava

Lisätiedot

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi 1.4.2016 ja vanhempien tuen tarpeen arviointi Hyvä asiakas! Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa on käytössä yhdenmukainen arviointimalli, jonka avulla arvioidaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismin kirjo ja kuntoutus Autismin kirjo on neurologisen kehityksen häiriö, joka aiheuttaa pulmia henkilön aistikokemuksiin,

Lisätiedot

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko Hallitus 64 11.03.2015 Omaishoidon tuen kriteerit 2015 251/05.12.00.01/2015 EKSTPHAL 64 Eksoten yhtenäiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet ovat olleet käytössä vuoden 2010 alusta. Myöntämisperusteita

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Kehitysvammalain muutokset mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Oili Sauna-aho

Kehitysvammalain muutokset mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Oili Sauna-aho Kehitysvammalain muutokset mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Oili Sauna-aho Keskeiset sisällöt Kehitysvammalakiin tehdyt muutokset voimaan 10.6.2016 Laki säätelee erityishuollossa olevan kehitysvammaisen

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia ja elämää. Muuttoräppi löytyy netistä:

Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia ja elämää. Muuttoräppi löytyy netistä: Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia ja elämää Muuttoräppi löytyy netistä: http://www.kvps.fi/perheille/muuttovalmennus/ Elämäntilanteen kuvaus ja tulevaisuuden suunnittelu Missä haluaisin asua? Millaisessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016 Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Yleistä: Oulun kaupungissa on tällä hetkellä noin 250 lastensuojelun, 13 ikäihmisten ja 3 kehitysvammaisten ja vammaisten

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ

KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ Kårkulla kuntayhtymä Kårkulla kuntayhtymä tuottaa ruotsinkielisiä vammaispalveluita. Toiminta aloitettiin 20.8.1960. Kårkulla kuntayhtymää ylläpitää kaikki 33 kaksikielistä

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Kuopion kaupunki 1 (6) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Omaishoidon tuki on omaishoidon tuesta annetun lain (2.12.2005/937) mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Seinäjoki, Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.

Henkilökohtainen apu. Seinäjoki, Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Henkilökohtainen apu Seinäjoki, 8.11. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtaisen avun muutokset VPL:ssa 1.9.2009 Henkilökohtainen apu kunnan

Lisätiedot

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry 1 Mitä toimeksiantosuhteinen perhehoito on? Perhehoito on henkilön hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Sukulaissijaisvanhempien valmennus. Vahvuudet ja kehittämistarpeet YHTEISEN ARVIOINNIN LOPPURAPORTTI

Sukulaissijaisvanhempien valmennus. Vahvuudet ja kehittämistarpeet YHTEISEN ARVIOINNIN LOPPURAPORTTI 1 Sukulaissijaisvanhemmuus sosiaalityöntekijän käsikirja Loppuraportti Sukulaissijaisvanhempien valmennus Vahvuudet ja kehittämistarpeet YHTEISEN ARVIOINNIN LOPPURAPORTTI 2 Sukulaissijaisvanhemmuus sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Päätöksiä henkilökohtaisesta avusta

Päätöksiä henkilökohtaisesta avusta Päätöksiä henkilökohtaisesta avusta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Helsinki, 12.12. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtainen apu Vammaispalvelulaki

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Omaishoito SISÄLLYSLUETTELO 1. Omaishoidon tuki... 3 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko... 3 2.1.

Lisätiedot

Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa?

Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa? Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa? Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park 29.1.2015 Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies STM Tavoitteita

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä. Aarne Rajalahti,

Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä. Aarne Rajalahti, Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä Aarne Rajalahti, 24.2.2016 Vammaispalvelut suunniteltava yksilöllisesti Vammaisella ihmisellä ja hänen läheisillään pitää olla todellinen mahdollisuus

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Helsinki 10.9.2015 Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, STM Ajankohtaista vammaispalveluissa ja - politiikassa

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA. PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä: Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammais- ja kuntoutuspalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä

PALVELUSUUNNITELMA. PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä: Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammais- ja kuntoutuspalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelinnumero: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Osoite: Puhelinnumero: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi:

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot