Uusiutuvan dieselin kehityspolku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusiutuvan dieselin kehityspolku"

Transkriptio

1 Tekesin katsaus 285/2011 Uusiutuvan dieselin kehityspolku Ari Juva ja Jussi-Pekka Aukia Marjo Uusikylä (toim.)

2 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija. Tekesin toiminta auttaa yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja luomaan uutta tietoa ja osaamista ja lisäämään verkottumista. Tekes jakaa rahoituksellaan teollisuuden ja palvelualojen tutkimus- ja kehitystyön riskejä. Toiminta uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 600 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitukseen. Tekesin ohjelmat valintoja suomalaisen osaamisen kehittämiseksi Tekesin ohjelmat ovat laajoja monivuotisia kokonaisuuksia, jotka on suunnattu elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeille alueille. Ohjelmilla luodaan uutta osaamista ja yhteistyöverkostoja. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISBN ISSN Kannen kuva: Promedia Studio Toimitus: Info Plus Taitto: Promedia Studio

3 Esipuhe Tekes on käynnistänyt joukon selvityksiä, joissa kuvataan jonkin tietyn innovaation kehityspolku. Se on muodostunut loppukäyttäjän tarpeen havaitsemisen sekä tieteen ja teknologian kehityksen kautta useiden suomaisten yritysten liiketoiminnaksi. Tarkasteltaviksi on valittu jo liiketoiminnan käynnistymiseen johtaneita kohteita, joilla on kansainvälisillä markkinoilla merkittävää liiketoimintapotentiaalia. Useita yrityksiä koskettavina nämä tarkastelut ovat olennaisesti laajempia kuin yksittäisiä yrityksiä käsittelevät kirjoitukset. Tekes on ollut vahvasti mukana kohteeksi valittujen alojen kehityksessä. Kansainväliseen menestykseen johtaneet kilpailukykytekijät ovat muodostuneet pitkän innovaatioprosessin aikana. Vankan kilpailuaseman saavuttaminen on vienyt aikaa muutamasta vuodesta kymmeniin vuosiin. Edellytyksenä on ollut käyttäjän tarve, pitkäjänteinen uurastus ja selkeät strategiset visiot. Joskus sattumakin on osaltaan vaikuttanut kaupallisen läpimurron syntyyn. Kansainvälisen läpimurron toteutumiseen yhteistyöverkostoilla on ollut keskeinen vaikutus. Tekes on valinnut kunkin kuvauksen kirjoittajaksi kyseisen kehityspolun tuntijan, joka on saattanut itsekin osallistua kehitystyöhön sen eri vaiheissa. Kehityspolku kuvataan sellaisena kuin sen luomiseen osallistuneet henkilöt ovat itse sen alan sisältä nähneet. Kuvaukseen on valikoitu olennaisimmat havainnot kehityspolun varrelta. Tähän mennessä julkaistut katsaukset käsittelevät etätunnistusteknologian, ruoripotkureiden, ohjelmistoliiketoiminnan ja sääpalvelujen kehitystä. Tämän katsauksen uusiutuvista raaka-aineista valmistettavan dieselpolttoaineen kehityksestä ovat kirjoittaneet Neste Oil Oyj:n Teknologiakeskuksessa pitkään työskennellyt Ari Juva ja toimittaja Jussi-Pekka Aukia (Alma 360 Asiakasmedia). Kirjoittajat ovat haastatelleet katsausta varten useita vuosien varrella kehitystyössä mukana olleita henkilöitä. Ison yrityksen innovaatiotoiminnan tavoitteet on luotu ennakoinnin pohjalta ja ne ovat toteutuneet ennakkoluulottomassa omaan osaamiseen ja vahvuuteen perustuvassa uudistumisessa. Globaali arvoverkosto on löytynyt uudella tavalla kansainvälisten kumppanuuksien avulla. Edelläkävijämarkkinoiden avaamiseksi yritykset hyödyntävät innovaatiokehityksen rinnalla Euroopan regulaatiokehitystä. Luonnonvarat ja kestävä talous on yksi Tekesin strategian sisällöllisistä painopisteistä. Liikenteen biopolttoaineet on hyvä esimerkki kehitystyöstä tällä painopistealueella. Marraskuussa 2011 Tekes 3

4 Tekes kannustaa luonnonvarojen kestävään käyttöön Mika Aalto, Tekes Vaihtoehtoisia biopohjaisia liikennepolttoaineita on kehitetty intensiivisesti maailmanlaajuisesti. Kehitystyötä ovat kiihdyttäneet EU:n asettamat tavoitteet lisätä biopolttoaineiden ja uusiutuvan energian käyttöä. Uudenlaisten polttoaineratkaisujen innovointia uusiutuvia raaka-aineita hyödyntämällä on vauhdittanut myös pyrkimys vähentää hiilidioksidipäästöjä ja sitä kautta hillitä ilmastonmuutosta. VTT:llä 1980-luvulla käynnistetyn kehitystyön tuloksena syntyneitä ensimmäisiä tuotteita olivat biomassaa hyödyntävät lämpökeskusratkaisut. Myöhemmin kehitystyö suunnattiin vaativampaan kemian teollisuuden raaka-aineiden tuotantoon. Mielenkiinto biopohjaisten energiamuotojen tutkimukseen ja kehittämiseen hiipui 2000-luvun alkupuoliskolla. Yrityksissä arvioitiin, ettei niille olisi riittävästi tarvetta. Sekä VTT:llä että Tekesissä uskottiin kuitenkin alan osaamisen sovellusmahdollisuuksiin. Tekes jatkoi VTT:n kehitystyön rahoittamista. Rahoitusta kanavoitiin Tekesin ClimBus Ilmastonmuutoksen hillinnästä liiketoimintaa ( ) ja BioRefine Uudet biomassatuotteet ( ) -ohjelmien kautta sekä erillisiin ohjelmista riippumattomiin kehityshankkeisiin. EU:n ja kansallisen polttoaineregulaation edettyä teollisuus oivalsi uusiutuviin polttoaineisiin liittyvät mahdollisuudet sekä synergiat metsäteollisuuden kanssa. Yrityksissä lähdettiin pilotoimaan ratkaisuja luodun osaamisen pohjalta. alkoi vuonna 2007, jolloin yhtiö käynnisti ensimmäisen vuosikapasiteetiltaan tonnin NExBTL-tuotantolaitoksen Porvooseen. Maailman suurin uusiutuvaa dieseliä tuottava jalostamo avattiin Singaporessa vuonna 2010 ( t/a). Sen samansuuruinen sisarlaitos käynnistettiin Rotterdamissa syyskuussa Kehityskaari kesti kaiken kaikkiaan viitisentoista vuotta. Neste Oilin varhainen liikkeellelähtö perustui osuvaan visioon. Yrityksessä ennakoitiin nouseva tarve uusiutuviin polttoaineisiin jo silloin, kun se vasta häämötti kaukana horisontissa. Tältä pohjalta yhtiö otti ennen kilpailijoitaan kehitystyön ensiaskeleet ja eteni sen jälkeen kehityspolulla johdonmukaisesti kansainvälisessä kärkirintamassa luvun taitteessa yritys oli niin paljon edellä aikaansa, että hanke laitettiin muutamaksi vuodeksi odottamaan markkinan kypsymistä. Yhtiö seurasi kuitenkin aktiivisesti polttoaineiden regulaation kehitystä. Poliittiset ohjaustoimenpiteet säätelevät voimakkaasti liikennepolttoaineiden markkinaa. Jatropha-viljelmä. Kuva: Neste Oil Biopohjaisten liikennepolttoaineiden kehitystyössä yritysten tutkimus- ja kehityshankkeet ovat viime vuosina käyneet kovaa keskinäistä kilpajuoksua. Neste Oilin NExBTL-dieselin kehityspolku lähti liikkeelle paljon tätä vaihetta aikaisemmin. Ensimmäiset kirjallisuustutkimukset tehtiin vuonna 1993 ja ensimmäiset laboratoriokokeet Kaupallinen tuotanto 4

5 Kuva: Tekes Nykypäivänä EU-direktiivit määrittävät, kuinka paljon biokomponentteja kansallisilla markkinoilla myytävän polttoaineen pitää sisältää. Kehitystyön onnistuminen on edellyttänyt markkinan ja myös regulaation kehittymistä suomalaisyritysten haluamaan suuntaan. Yrityksiltä puolestaan edellytetään yhteydenpitoa, tiedon jakamista ja aktiivista vaikuttamista EU:n viranomaisiin ja lainsäädäntöelimiin. Aasian talouksien kasvu lisää autojen ja logistiikan määrää. Euroopassakaan niiden määrä ei käänny laskuun. Tulevaisuudessa liikennepäästöjen vähentämiseksi tarvitaan monenlaisia ratkaisuja. Sellaisia kehitetään muun muassa Tekesin EVE Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät ( ) ja Polttokennot ( ) -ohjelmissa. Biopolttoaineratkaisujen etuna on nopea sovellettavuus. Niitä voidaan ottaa viiveettä käyttöön; muiden ratkaisujen kehitys vie vielä aikaa. Neste Oilin osaaminen on maailman kärkeä öljynjalostus- ja petrokemiallisten prosessien kehittämisessä. Uusiutuvan dieselin kehitystyön menestys perustui yrityksen omaan osaamispohjaan, jota täydensi verkostoitunut yhteistyö sekä muiden yritysten että tutkimuslaitosten kanssa. Kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä luotiin uutta kärkiosaamista sekä toisaalta menestyksekkään kaupallistamisen edellyttämiä globaaleja arvoverkostoja ja näyttöjä. Tekes on tähän mennessä rahoittanut uusiutuvan dieselin kehitykseen liittyviä hankkeita noin 10 miljoonalla eurolla 10 vuoden aikana. Lukuun sisältyvät myös parhaillaan käynnissä olevat hankkeet. Tekesin rahoitus on edistänyt kumppanuusverkoston rakentumista ja koko verkostolle on kehittynyt alan kärkeä edustavaa osaamista. Kehityskaari on johtanut NExBTL-prosessin onnistuneen kaupallistamisen kautta miljardiluokan investointeihin. Nyt tutkitaan uusia raaka-aineita, joita prosessissa on mahdollista laajassa mitassa hyödyntää ja joiden käyttö edistää kestävää kehitystä. Teollisten toimijoiden tavoitteena on löytää erilaisia raaka-aineita, jotka eivät kilpaile ruuan tuotannon kanssa. Palmuöljylle etsitään vaihtoehtoja muun muassa puusta, levistä ja mikrobeista. Yritykselle ja sen yhteistyökumppaneille kehityskaari on ollut suotuisa. Myös Tekesin tavoitteet laaja verkottuminen, kärkiosaamisen kehittäminen, markkinoiden ja regulaation onnistunut ennakointi sekä kansainvälisen ja kasvavan liiketoiminnan luominen ovat toteutuneet erinomaisesti. Edistyksellinen innovaatio tarjoaa eturintamaan sijoittuvan aseman kansainvälisessä kilpailussa, edistää uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämistä ja vastaa ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin. 5

6 Tiivistelmä Vetykäsitelty kasviöljy, HVO (hydrotreated vegetable oil), on ominaisuuksiltaan paras nykyisistä dieselpolttoaineista verrattuna sekä muihin bioraaka-aineista valmistettuihin dieseleihin että fossiilisiin dieselpolttoaineisiin. HVO on kemiallisesti perinteisen dieselpolttoaineen kaltainen tuote. Se soveltuu joustavasti nykyiselle ajoneuvokalustolle ja jaettavaksi nykyisen polttoainelogistiikan kautta. HVO-dieselin vähäiset päästöt, hyvät palamisominaisuudet ja hyvä kasvihuonekaasutase erottavat sen perinteisestä dieselistä. Tuote vastaa autonvalmistajien odotuksia ja menestyy korkean laatunsa ansiosta hyvin viranomaisten tarkasti säätelemillä biopolttoainemarkkinoilla. Kasviöljyistä ja eläinrasvoista valmistettu NExBTL-diesel on HVO-tuote, joka on ollut teollisessa tuotannossa vuodesta 2007 alkaen. Vuoden 2011 aikana sen tuotantokapasiteetti nousi kahteen miljoonaan tonniin vuodessa. Sitä valmistetaan Neste Oil Oyj:n kehittämällä ja patentoimalla NExBTL-teknologialla. Tällä teknologialla on lisäksi sovellusmahdollisuuksia uusien tuotteiden, kuten lentopolttoaineen, valmistuksessa. NExBTL-diesel on syntynyt pitkäjänteisen kehitystyön, innovoinnin ja teknologiaosaamisen tuloksena. Neste Oil käynnisti dieselhankkeen ensimmäisen kerran 1990-luvun puolivälissä. Kantavuutta hanke sai 2000-luvun alussa, jolloin EU:ssa valmisteltiin ensimmäistä uusiutuvan energian direktiiviä. Jo 1990-luvulla Neste kehitti ja otti käyttöön monia uusia teknologioita, jotka tukivat hanketta ja kasvattivat henkilöstön tuotteistus- ja projektiosaamista. Neste Oilin tärkeitä yhteistyökumppaneita hankkeessa olivat katalyyttivalmistaja Albemarle Catalyst sekä VTT, Aalto yliopisto ja Åbo Akademi. Tekes rahoitti dieseltutkimusta. Tässä dokumentissa kuvataan kehityspolku HVO-tuotteeksi. Lisäksi tarkastellaan hanketta ja sen tuloksena kehitettyä tuotetta kilpailuympäristössään sekä eurooppalaisessa ja globaalissa viitekehyksessään. 6

7 Sisällys Esipuhe 3 Tekes kannustaa luonnonvarojen kestävään käyttöön 4 Tiivistelmä 6 1 Sata vuotta biopohjaisia liikennepolttoaineita 9 2 Biopolttoainemarkkinat 2000-luvulla 10 3 Lainsäädäntö ohjaa biopolttoaineiden kehitystä 12 4 Bioraaka-aineet Erilleen elintarvikeketjusta 18 5 Uusiutuvan dieselin valmistusteknologiaan johtanut kehityspolku Dieseltutkimus käynnistyy uudelleen NExBTL-dieselin kehitysrintamat NExBTL-dieselin tuotanto käynnistyy 23 6 Markkinoiden luottamus tuotetestauksella 26 7 Innovaation kilpailukykytekijät 32 8 Kilpailevat teknologiat 34 9 Uusiutuvan HVO-dieselin tuotanto, ominaisuudet ja jakelu Tulevaisuuden teknologia 42 Tekesin katsauksia 44

8 Öljykasvi Jatropha Uusiutuvista dieselpolttoaineista käytetyt lyhenteet FAME Fatty Acid Methyl Ester, perinteinen esteröintiprosessia käyttäen valmistettu biodiesel NExBTL Neste Oilin NExBTL-teknologialla valmistettu HVO -diesel HVO Hydrotreated Vegetable Oil, korkealaatuinen uusiutuvista raaka-aineista valmistettu diesel, jossa kasviöljyjen tai eläinrasvojen rasvahapot on käsitelty vedyllä 3

9 1 Sata vuotta biopohjaisia liikennepolttoaineita Biopolttoaineiden historia on lähes yhtä pitkä kuin polttomoottoreiden historia. Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1900 Rudolf Diesel esitteli moottoriaan, joka kävi maapähkinäöljyllä. Vuonna 1908 Henry Ford puolestaan rakensi T-mallisen Fordinsa, joka kulki bensiinin ohella myös maissietanolilla. Edullisempi raakaöljy syrjäytti kuitenkin nopeasti muut polttoaineiden raaka-aineet. Vasta 1970-luvun energiakriisit saivat Euroopan ja USA:n kiinnostumaan uudelleen biopolttoaineista. Henry Ford Ford Motor Company Michiganissa, USA:ssa valmisti T-mallisia Fordeja vuosina kaiken kaikkiaan 15 miljoonaa kappaletta. T-Fordin onkin sanottu nostaneen maailman pyörille. Kuvat: Ford 9

10 2 Biopolttoainemarkkinat 2000-luvulla Vuonna 2009 bioetanolia käytettiin maailman liikenteessä 60 miljoonaa tonnia, josta EU-maiden osuus oli noin 3 miljoonaa tonnia. Maailmassa käytetyn bioraaka-aineista valmistetun dieselin kokonaismäärä oli 13 miljoonaa tonnia, josta EU:ssa käytettiin 9 miljoonaa tonnia. Biopolttoaineiden osuus maailman liikennepolttoaineista oli siten noin 3 prosenttia. Vuonna 2000 biopolttoaineiden osuus EU:ssa kulutetuista polttoaineista oli vasta 0,3 prosenttia. Vuonna 2007 niiden osuus oli jo 2,6 prosenttia ja vuonna 2009 noin 4 prosenttia. Tällä vuosisadalla maailma joutuu asteittain luopumaan liikenteessä fossiilisista polttoaineista. Biopohjaisille vaihtoehdoille syntyy näin valtavat markkinat. Raakaöljyn asema heikkenee öljyvarantojen vähenemisen takia. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehtävät CO 2 -päästöjen leikkaukset pidentävät raakaöljyn käyttöaikaa. On myös mahdollista, että liikenteen CO2-päästöjen vähennysvaatimukset lieventyvät tulevaisuudessa, mikäli energiantuotannossa pystytään ottamaan talteen merkittäviä määriä hiilidioksidia. Eurooppa ajaa dieselillä ja USA bensiinillä Polttoaineesta kannettavat verot vaikuttavat polttoaineen ja ajoneuvon valintaan. Euroopassa dieseliä verotetaan kevyemmin kuin bensiiniä. Lisäksi dieselmoottori kuluttaa polttoainetta noin 30 prosenttia vähemmän kuin bensiinimoottori. Verotus ja kulutus yhdessä kompensoivat dieselmoottorin kalliimman hankintahinnan. Niinpä lähes puolet EU-maiden uusista henkilöautoista on varustettu dieselmoottoreilla. Raskas liikenne ja lähes kaikki pakettiautot käyttävät nykyään dieseliä. USA:ssa polttoaineita verotetaan hyvin lievästi. Siellä vain kaikkein raskain liikenne käyttää dieseliä. USA:ssakin dieselin suosio kasvaa asteittain. Biopolttoaineiden (etanoli ja biodiesel) kulutuksen jakauma Euroopassa ja maailmassa vuonna Kuva: Neste Oil, lähteet: Woodmac, Kingsman, Neste Oil ja BCG analysis & estimates 10

11 tammi-elo Länsi-Euroopassa rekisteröidyt uudet autot. Lähde ACEA (European Automobile Manufacturers Association) % tammi-elo Dieselajoneuvojen osuus Länsi-Euroopassa rekisteröidyistä uusista autoista. Lähde ACEA 11

12 3 Lainsäädäntö ohjaa biopolttoaineiden kehitystä Viranomaiset asettavat säädöksiä polttoaineiden ominaisuuksille ja veroille. Biopolttoaineet ovat kalliimpia kuin raakaöljystä valmistetut tuotteet. Tästä johtuen viranomaisohjaus vaikuttaa keskeisesti niiden kehitystyöhön ja markkinoihin. Biopolttoaineiden lainsäädäntö EU:ssa Euroopassa ja muualla maailmassa valmistaudutaan jo ajanjaksoon , jolloin kasvihuonekaasupäästöjen tulisi vähentyä peräti 80 prosenttia verrattuna vuoteen Alkutoimena EU laati vuonna 2003 direktiivin liikenteen biopolttoaineiden käytön edistämiseksi ja asetti vapaaehtoiset tavoitteet biopolttoaineosuuksille. Vuonna 2009 voimaan tullut EU:n uusiutuvan energian direktiivi asettaa velvoitteet uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden käytölle: vuoteen 2020 mennessä uusiutuvan energian osuus koko energian käytössä on nostettava asteittain 20 prosenttiin ja liikenteen energiankäytössä 10 prosenttiin. Direktiivi määrittelee biopolttoaineeksi EU:n säädökset uusiutuvan energian käytöstä tiukentuvat asteittain vuoteen 2020 mennessä. Kuva: Euroopan parlamentti tuotteen, joka vähentää kasvihuonepäästöjä vähintään 35 prosenttia fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna. Vuodesta 2017 alkaen biopolttoaineen on vähennettävä kasvihuonepäästöjä 50 prosenttia; vuonna 2017 tai sen jälkeen rakennetuissa laitoksissa valmistetuille polttoaineille vaatimus on kovempi, 60 prosenttia. EU haluaa direktiiveillä varmistaa polttoaineiden saatavuuden, koska Eurooppa on erittäin riippuvainen tuontiraakaöljystä. Tulevaisuudessa sen saatavuus heikkenee ja hinta nousee. Myös maatalouspolitiikka kytkeytyy bioenergian käyttöön; bioraaka-aineiden tuotannon arvioidaan parantavan työllisyyttä ja voimistavan paikallisesti maatalouden asemaa. Lähivuosien isoja periaatteellisia kysymyksiä Euroopassa ovat: Miten luodaan harmoniset kokonaismarkkinat lähtökohtana nykytilanne, jota kirjavoittaa viidakko maakohtaisia säännöksiä? Miten suhtaudutaan Euroopan yhteisön ulkopuolelta tuleviin raaka-aineisiin ja valmiisiin biopolttoaineisiin? Miten huolehditaan teknologianeutraaliudesta, jotta tuottajille ja jakelijoille voidaan turvata mahdollisuudet hyödyntää uusimpia innovaatioita ja teknologioita? Parhaillaan laaditaan säädöksiä epäsuoran maankäytön haittojen torjumiseksi. Esimerkiksi energiakasvin tuotanto yhtäällä voi vaikuttaa siihen, että metsää hakataan jossain muualla tai ravinnontuotantoon käytettävä maa-ala pienenee. Tällaisten vaikutusten arvioimiseksi kehitetään laskentamenetelmiä. Sitovien säädösten perusteeksi tarvittavan yhteisen laskentatavan luominen vie vielä aikaa. Epävarmuus tulevista säädöksistä on riskitekijä alan toimijoille. 12

13 Maailmanlaajuisesti uusiutuvan dieselin kysyntä on 2000-luvulla kasvanut nopeammin kuin etanolin kysyntä, mutta määrällisesti biopohjaisia dieseleitä kulutetaan edelleen huomattavasti vähemmän kuin etanolia. Kuva: Neste Oil, lähde: Wood Mackenzie Suomi kasvattaa biopolttoaineiden osuutta Suomessa vuonna 2008 voimaan tulleessa laissa pantiin täytäntöön EU:n vuoden 2003 direktiivi. Laki asetti polttoaineen jakelijoille velvoitteen uusiutuvien eli biopolttoaineiden vuotuiselle toimitusmäärälle. Biopolttoaineet voidaan toimittaa kulutukseen joko sellaisenaan taikka sekoitettuna moottoribensiiniin tai dieseliin. Sekoitemäärät voivat vaihdella vuodenaikojen ja alueiden mukaan. Pääasia on, että vuotuinen biopolttoainei-

14 den vähimmäisosuutta koskeva velvoite täyttyy. Jakelu on tapahtunut nykyisellä polttoainelogistiikalla; investointeja uuteen jakelulogistiikkaan tai uuteen ajoneuvokantaan ei ole tarvittu. Vuotuinen biopolttoaineiden vähimmäisosuusvelvoite energiasisällöksi laskettuna oli kaksi prosenttia vuonna 2008 ja neljä prosenttia vuosina 2009 ja Vuosina velvoite on kuusi prosenttia. Sen jälkeen biopolttoaineiden vähimmäisosuutta nostetaan vuosittain siten, että se on vuodesta 2020 alkaen 20 prosenttia. Vuoden 2011 alussa luovuttiin liikennepolttoaineiden litrapohjaisesta verotuksesta. Nyt vero määräytyy polttoaineen energiasisällön ja fossiilisen CO 2 -määrän mukaan. Näin biopolttoaineiden aiheuttamia lisäkustannuksia leikataan ja samalla edistetään kasvihuonekaasuja eniten vähentävien biopolttoaineiden tuloa markkinoille. Bioetanolimaat Ruotsi, USA ja Brasilia Ruotsi on kasvattanut voimakkaasti 85 prosenttia etanolia sisältävän E85-bensiinin ja biokaasun käyttöä. Tämä on vaatinut investointeja jakeluun. Jakeluvelvoite Suomen lain jakelijalle asettamat velvoitteet biopolttoaineiden toimituksesta kulutukseen (Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä, muutettu ): Jakelija on velvollinen toimittamaan biopolttoaineita kulutukseen. Biopolttoaineiden energiasisällön osuus jakelijan kulutukseen toimittamien moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä (jakeluvelvoite) tulee olla vähintään: 6,0 prosenttia vuosina ,0 prosenttia vuonna ,0 prosenttia vuonna ,0 prosenttia vuonna ,0 prosenttia vuonna ,0 prosenttia vuonna ,0 prosenttia vuonna 2020 ja sen jälkeen Jos biopolttoaine on tuotettu jätteistä tai tähteistä taikka syötäväksi kelpaamattomasta selluloosasta tai lignoselluloosasta, sen energiasisällön lasketaan täyttävän jakeluvelvoitetta kaksinkertaisena. 12

15 Valtio on tukenut uusille polttoaineille sopivan henkilöautokaluston hankintaa. USA on edistänyt tukitoimin bioetanolin tuotantoa. Polttoaineiden saatavuus on USA:n tärkein biopolttoaineiden kehityksen ajuri. Hiilidioksidipäästöjen alentaminen on nostettu esiin vasta viime aikoina. Konventionaalisille biopolttoaineille on asetettu omat tavoitteensa. Erikseen on asetettu tavoitteet ns. kehittyneille polttoaineille, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä yli 50 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Brasiliassa sekä tuotetaan että kulutetaan merkittäviä määriä bioetanolia. Etanolintuotannolla köyhä kehitysmaa tavoitteli alun perin omavaraisuutta ja työllisyyden kasvua. Nykypäivänä Brasilian kilpailukyky bioetanolin tuottajana on ylivertainen maailmassa. Maassa kulutetaan etanolia enemmän kuin fossiilista bensiiniä; ns. E85-monipolttoaineautojen osuus Brasilian uusista autoista oli vuonna 2009 yli 90 prosenttia. Standardisoinnin haasteet Direktiivit ja lait koskevat yleensä turvallisuutta, ympäristöasioita ja terveyttä. Direktiiveissä asetettujen vaatimusten rinnalla polttoainestandardeilla määritetään monia polttoaineen toimivuuteen liittyviä suureita ja ominaisuuksia. Standardit ovat lähtökohtaisesti teknologianeutraaleja. Standardien määritelmät perustuvat laadintahetkenä käytettävissä oleviin tietoihin ja teknologioihin. Tämä voi kuitenkin jarruttaa kehitystä. Uudet tuotteet eivät välttämättä mahdu olemassa oleviin normeihin, vaikka ne täyttäisivätkin kaikki lain ja standardien toiminnalliset vaatimukset. Kuva: Tekes 15

16 Polttoaineet harmonisoidusti maailman markkinoille Anders Röj, Volvo Technology Corporation Yksi nykypäivän autoteollisuuden suurimmista haasteista on löytää ratkaisuja, joilla voidaan hidastaa ilmastonmuutosta. Seuraamme autoteollisuudessa aktiivisesti polttoaineiden kehitystä. Viime aikoina erityisen kiinnostuksen kohteena ovat olleet polttoaineiden biokomponentit. On tärkeää, ettei polttoaine heikennä ajoneuvon toimivuutta eikä lisää ajon aiheuttamaa ympäristörasitusta. Lisäksi uudet biopolttoaineseokset on tuotava harmonisoidusti markkinoille, jotta ei aiheuteta sekaannusta tai pahimmillaan virheellisiä polttoainevalintoja esimerkiksi EU:n eri jäsenvaltioiden tankkauspisteissä asioiville kuluttajille. Autotehtailijoina meidän Volvolla on tiedettävä, mitä polttoainelaatuja eri maissa on jakelussa. Yhtiömme osallistuu aktiivisesti liikennepolttoaineiden standardisointityöhön Euroopassa (CEN) ja USA:ssa (ASTM). Tuomme näissä työryhmissä esille autoteollisuuden polttoaineille asettamia laatuvaatimuksia. Saatamme yhteiseen tarkasteluun muun muassa asiakaspalautteisiin perustuvan kokemuksemme kentältä: kuinka automme käyttäytyvät kun niihin tankataan polttoaineita eri markkinoilla. Maailman autoteollisuus julkaisi 1998 dokumentin Word-Wide Fuel Charter (WWFC), jossa kytketään toisiinsa päästötasoa ja polttoaineen laatua koskevat vaatimukset EU:ssa, USA:ssa ja Japanissa. Tavoitteena on vaikuttaa konkreettisesti päästöihin sekä ehkäistä autojen moottoreille ja muille laitteistoille aiheutuvia vahinkoja. WWFC-dokumenttia päivitetään säännöllisesti. Maailmanmittaisen polttoaineiden sääntelyn eli regulaation eteen tehdään työtä myös UN ECE -ryhmässä Genevessä (WP29, World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations). Öljyteollisuuden laimean mielenkiinnon vuoksi työn tähänastiset tulokset ovat vaatimattomat. Tavoitteena on kuitenkin jatkossa saada aikaan globaali polttoaineregulaatio, joka nykyistä tehokkaammin parantaa ajoneuvojen luotettavuutta ja vähentää ympäristön kuormitusta. Juuri nyt valtaosa standardisointityöstä Euroopassa keskittyy polttoaineiden biokomponentteihin liittyviin kysymyksiin: etanoliin bensiinissä ja E85-polttoaineessa sekä FAME:een dieselpolttoaineissa. Perinteisen dieselpolttoaineen suureet kuten rikki, setaaniluku ja tiheys hallitaan varsin hyvin Euroopassa. Muualla maailmassa, Pohjois-Amerikka mukaan lukien, asia ei aina ole näin. Volvo tukee ponnisteluja, joiden tavoitteena on tuottaa markkinoilla korkealaatuisia ympäristöä säästäviä polttoaineita. Kuva: Volvo 16

17 Mielestäni on välttämätöntä, että polttoaineen laatua ja ajoneuvojen päästöjä koskevia säädöksiä kehitetään käsi kädessä, sanoo polttoaineasioiden koordinoinnista Volvo Groupissa vastaava ja standardisointityössä yli 20 vuotta mukana ollut Anders Röj. Kuva: Volvo Dieselprosessiin soveltuvia polttoaineita osataan nykypäivänä valmistaa lähes mistä tahansa helposti syttyvästä orgaanisesta materiaalista. Kaikki moottorit eivät kuitenkaan toimi moitteettomasti kaikilla polttoaineilla. Joidenkin polttoaineiden käyttö edellyttää muutoksia ajoneuvojen moottoreihin ja muihin laitteistoihin. Volvo Group kuuluu maailman johtaviin kuljetusratkaisujen toimittajiin. Volvon tuotteita ovat kuorma-autot, linja-autot, työkoneet, moottorit ja ajojärjestelmät veneisiin ja teollisuuden sovelluksiin sekä lentokonemoottoreiden komponentit. Volvo Group työllistää henkilöä, tuotantolaitoksia on 19 maassa ja myyntiä noin 180 maassa. Neste Oilin kehittämää NExBTL-teknologiaa soveltaen voidaan valmistaa korkealaatuista dieselpolttoainetta samoista raaka-aineista kuin perinteistä FAME-biodieseliä. Useilla markkinoilla FAME:n laatu ei vastaa vaadittua tasoa ongelmia aiheuttavat sen hiilivetypohjaisia dieselpolttoaineita heikommat stabiiliusja kylmän sään ominaisuudet. Olisikin suotavaa, että hiilivetypohjaisen uusiutuvan dieselin osuus liikennepolttoaineiden markkinoilla kasvaisi. Uusiutuvan NExBTL-dieselin kehitystyön aikana pidimme säännöllisesti yhteyttä Neste Oiliin, yhtiöön johon meillä on pitkäaikaiset hyvät suhteet. Teknisten tietojen vaihdon lisäksi keskustelimme avoimesti myös kestävän kehityksen täyttymiseen liittyvistä kysymyksistä ja jopa markkinointistrategioista. 17

18 4 Bioraaka-aineet Maailmanmitassa merkittävin biopolttoaine on amerikkalainen maissista valmistettu etanoli, jota tuotettiin yli 30 miljoonaa tonnia vuonna Samana vuonna Brasilia tuotti sokeriruokoetanolia 20 miljoonaa tonnia. Yhdessä nämä vastasivat lähes 90 prosenttia maailman biopolttoaineiden tuotannosta. Etanolia voidaan valmistaa hyvin monenlaisista raaka-aineista. Brasilialainen sokeriruoko on hyvän satoisuutensa takia kuitenkin ylivertainen raaka-aine maissiin, sokerijuurikkaaseen tai viljoihin verrattuna. Tästä johtuen brasilialainen etanoli hallitsee lähes yksinään maailmanmarkkinoita. Maissietanoli, jonka tuotantoa USA:n valtio tukee, käytetään lähes yksinomaan USA:ssa. Biodieselin tärkeimmät raaka-aineet ovat rypsi-, soija- ja palmuöljy. Näitä voidaan käyttää myös toisiaan korvaavina raaka-aineina. Rypsistä tuotetaan vuodessa noin 10 miljoonaa tonnia uusiutuvaa biodieseliä, öljypalmusta ja soijasta kummastakin noin 2 miljoonaa tonnia vuodessa. 4.1 Erilleen elintarvikeketjusta Monet biopolttoaineiden raaka-aineet soveltuvat myös elintarvikekäyttöön. Tosin polttoaineisiin käytetään kasveista myös ravinnoksi kelpaamattomia jakeita. Joka tapauksessa biopolttoaineiden ja ravinnon tuottaminen kilpailevat osittain keskenään. Polttoaineteollisuuden käyttämien kasvilajien vaihtaminen syötäväksi kelpaamattomiin ei ratkaise ongelmaa, mikäli energiakasveja viljellään pellolla. Sen vuoksi teollisuus on kiinnostunut kasveista, joita voi kasvattaa myös joutomailla tai olosuhteissa joissa elintarvikekasvien tuotanto on mahdotonta. Tällainen on esimerkiksi lämpi- Rypsi Maissi Öljypalmu Puuhake 18

19 Öljypalmun taimia Kuva: Neste Oil mällä vyöhykkeellä kasvava öljykasvi Jatropha. Sitä tutkitaankin maailmalla laajasti ja sitä on jo hyödynnetty uusiutuvan dieselin valmistuksessa. Polttoaineteollisuus tutkii intensiivisesti myös selluperäisen biomassan ja teollisesti valmistettavan biomassan, kuten levien ja mikrobien, hyödyntämismahdollisuuksia. Pelkästään levä-tutkimukseen on maailmalla jo sijoitettu arviolta miljardi euroa. Levien tuotannollinen potentiaali on erittäin suuri perinteisiin peltokasveihin verrattuna. Palmuöljyn kulutuksen jakauma maailmassa 2009/2010. Kuva: Neste Oil, lähde: Oil World 19

20 5 Uusiutuvan dieselin valmistusteknologiaan johtanut kehityspolku EU:ssa tiukennettiin 1990-luvun alussa merkittävästi bensiinin ja dieselin laatuvaatimuksia. Oli myös ilmeistä, että jatkossa EU:ssa vaaditaan biokomponentteja liikenteessä käytettäviin polttoaineisiin. Muutokseen sopeutumiseksi Neste Oil aloitti biotutkimuksen. Yhtiö tutki etanolin ja eettereiden käyttöominaisuuksia bensiineissä tehtiin kirjallisuustutkimus biopolttoaineiden valmistusteknologioista. Kirjallisuustutkimuksen ja markkinatutkimuksen pohjalta Neste päätti suunnata pääpainon biotutkimuksissaan dieselpolttoaineeseen. Euroopassa, joka on yhtiön päämarkkina-alue, kaikki linja- ja kuorma-autot ovat dieselkäyttöisiä. Dieselien osuus myös henkilöautoissa oli voimakkaassa kasvussa. Lisäksi ennakoitiin, että eurooppalaisilla jalostamoilla bensiinin ylituotanto kasvaa entisestään ja dieselpula pahenee. Tämä johtaa kysynnän dieseliin soveltuviin biokomponentteihin. Bensiinien puolella oli jo etanolimarkkinat ja useita valmiita etanolin valmistusteknologioita. Lisäksi Neste Oililla oli valmis eetteriteknologia bensiinin biokomponentin valmistamiseksi. Siten yhtiöllä oli jo ratkaisuja bensiinimarkkinoille. Vuonna 1994 toteutettiin ensimmäinen kokeellinen kehityshanke mäntyöljyllä, joka nähtiin siihen aikaan potentiaalisena kotimaisena biopolttoaineen raaka-aineena. Hankkeessa onnistuttiin tekemään polttoainetta, löydettiin oikeat reaktioaskeleet ja saatiin riittävästi koeajotuloksia, joiden perusteella voitiin hakea patentteja. Aika ei kuitenkaan ollut vielä kypsä uuden tuotteen markkinoille saattamiseksi, joten pidemmälle meneville selvityksille ei ollut liiketaloudellisia perusteita. 5.1 Dieseltutkimus käynnistyy uudelleen 2001 Vuonna 2003 voimaan tullutta biopolttoaineiden EU-direktiiviä ryhdyttiin luonnostelemaan vuosituhannen alussa. Neste Oil mietti osaltaan, millä odotettavissa oleva biopolttoainevelvoite täytettäisiin. Yrityksessä päädyttiin käynnistämään uudelleen biopohjaisen dieselin tutkimustyö vuonna Tutkimukset keskitettiin kahdelle rintamalle; tavoitteena oli kehittää ensin nopean kehitystyön tuloksena esteröity biodiesel FAME sekä pitemmällä aikajänteellä vetykäsitelty kasviöljy, HVO. FAME FAME, Fatty Acid Methyl Ester, on rasvahapon metyyliesteri. Vuoden 2002 aikana käynnistettiin tunnettujen kaupallisten valmistusteknologioiden vertailu. Rinnalla tutkittiin FAME:n käyttöominaisuuksia ja tehtiin liiketoimintaselvityksiä. Seuraava vaihe olisi ollut investointipäätös. FAME-vaihtoehdosta kuitenkin luovuttiin, sillä siihen investointi ei olisi ollut riittävän kannattavaa lyhyellä eikä pitkälläkään aikajänteellä. Kylmäkäytössä, varastoinnissa ja moottorin likaantumisnopeudessa ilmenneiden ongelmien takia FAME:lla ei myöskään olisi ollut suurta kasvupotentiaalia. Autoteollisuus halusi lisäksi rajata FAME:n pitoisuuden polttoaineissa mahdollisimman alhaiseksi. Monissa Euroopan maissa oli syntynyt 1990-luvulla verotukien edesauttamana runsaasti FAMEtuotantoa. Valtioiden siirryttyä velvoitekäytäntöön tukia leikattiin. FAME:n kysyntä lopahti ja muodostui suuri ylikapasiteetti. HVO / NExBTL Neste Oil antoi omalle HVO-teknologialleen nimeksi NExBTL, joka viittaa Neste Oiliin ja bioraaka-aineesta Fischer-Tropsch -menetelmällä valmistettuun BTL-dieseliin (BTL = bio to liquid). Rinnan FAME-hankkeen kanssa vetykäsittelyyn perustuva tutkimushanke käynnistettiin 20

21 uudelleen vuoden 1994 tulosten pohjalta. Kun FAME päätettiin jättää toteuttamatta, HVO:sta tuli ykköshanke ja sen aikataulua nopeutettiin. HVO-tuotantolaitokseen on investoitava enemmän kuin FAME-tuotantolaitokseen. FAMEtuotteeseen verrattuna HVO-tuotteen tärkeimmät edut olivat: paremmat laatuominaisuudet ja toimivuus kylmässä sekä laajempi ja halvempi raaka-ainepohja. Uuden teknologiansa ansiosta Neste Oil sai etumatkaa kilpailijoihin nähden. Myös teknologian osaaminen pysyi yhtiön sisällä. 5.2 NExBTL-dieselin kehitysrintamat Tiukan aikataulun vuoksi kehitystyön osa-alueet toteutettiin rinta rinnan. Tällaisen etenemistavan ansiosta eri osa-alueiden sisältöä ja tutkimusta voitiin suunnata joustavasti. Raaka-ainetutkimus Neste Oililla keskityttiin kehittämään HVO-teknologiaaa. Kuva: Tekes Raaka-aineista soija-, rypsi- ja palmuöljyn ominaisuuksia tutkittiin NExBTL-prosessin ja lopputuotteen laadun kannalta. Tutkimus osoitti erilaisten kasviöljyjen toimivan hyvin samankaltaisesti prosessissa. Näin ollen myös usean raaka-aineen yhteiskäyttö on mahdollista. Palmuöljy valittiin ensimmäiseksi raaka-aineeksi tuotantoon. Valintaperusteina olivat sen saatavuus ja edullinen hankintahinta. Pian ensimmäisen NExBTL-laitoksen käynnistymisen jälkeen käynnistettiin tutkimus palmuöljyn syötäväksi kelpaamattomien jakeiden hyödyntämismahdollisuuksista. Lisäksi on tutkittu ja otettu käyttöön uusia kasviöljyjä, kalaöljyjä ja eläinrasvoja. Uusien raaka-aineiden käyttöönottoon vaikuttavat hinta, saatavuus ja HVO-biodieselin tuoteominaisuuksia, muun muassa vaikutuksia autojen moottoreihin, testattiin vuodesta 2004 alkaen VTT:llä. Kuva: VTT 13

22 hankintalogistiikka enemmän kuin raaka-aineen ominaisuudet. HVO-prosessin kehittäminen HVO-prosessissa on kaksi pääosaa: vedytys eli hapen poisto ja isomerointi eli kylmäominaisuuksien parantaminen. Vedytys ja isomerointi ovat öljynjalostuksen normaaleja prosesseja, joita Neste Oil oli jo aiemmin kehitellyt useissa hankkeissa. Yhteistyö yliopistojen ja katalyyttituottajan kanssa käynnistyi sekin jo vuonna Teknillisen korkeakoulun eli nykyisen Aalto-yliopiston ja Åbo Akademin kanssa tutkittiin katalyyttimateriaaleja, vedytysprosessia sekä vaihtoehtoisia reaktioreittejä bioperäisen dieselin valmistamiseksi. Vaihtoehdoista parhaana valittiin jatkotutkimuksiin jo alussa testattu HVO-reitti. Yliopistotutkimuksen tulokset tukivat investointipäätöstä ja niiden perusteella laajennettiin patentoinnin kattavuutta. Tekes rahoitti merkittävästi yliopistotutkimusta. Prosessissa tarvittava isomerointikatalyytti kehitettiin yhteistyössä katalyyttivalmistaja Akzon eli nykyisen Albemarle Catalyst Co:n kanssa. Tämä tärkeä osahanke eteni nopeasti laboratorio- ja edelleen pilottimittakaavan koetuotantoon. Molemmista saatiin erinomaisia tuloksia. Aluksi selvitettiin prosessin parhaat ajoparametrit. Tutkimuksissa mukana olleista autoista kerättiin sitä varten räätälöidyillä ohjelmistoilla tietoja yksityiskohtaisia analyysejä varten. Kuva: VTT Prosessit mallinnettiin perussuunnittelua varten. Myöhemmin tutkittiin erilaisten toisistaan poikkeavien raaka-ainevaihtoehtojen soveltuvuutta prosessiin. Tuoteominaisuuksien tutkimukset Jo vuoden 1994 kokeet olivat osoittaneet, että prosessi tuottaa laadullisesti ylivertaista dieseliä. Rinnan prosessikehityksen kanssa varmennettiin, että laatu säilyy, vaikka raaka-aineisiin tehdään muutoksia. HVO oli täysin uusi tuote, joten sille tuli saada autonvalmistajien hyväksyntä. Hyväksynnän saamiseksi autonvalmistajille tuli ensin osoittaa tuotteen hyvät käyttöominaisuudet, minkä jälkeen autonvalmistajat saivat itse tutkia tuotetta lyhyiden ja pitkien testien avulla. Yhteistyö autonvalmistajien ja VTT:n kanssa käynnistyi vuonna 2004, jolloin Neste Oilin tutkimusorganisaatio pystyi toimittamaan moottorikokeissa tarvittavia määriä polttoainetta. Yhteistyökumppanien tekemät varhaiset tuoteominaisuustestit vahvistivat Neste Oilin tutkijoiden käsitystä siitä, että oltiin tekemässä huipputuotetta. Kumppanit antoivat tuotteesta erinomaista palautetta. Viranomaisten hyväksyntä puolestaan edellytti tietoja tuotteen käsittelyn turvallisuudesta, tuotteen koko elinkaaren (tuotanto, kuljetus ja käyttö) ajalta lasketuista kasvihuonekaasutaseista sekä kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisesta raaka-aineiden kasvatuksessa. Uusien kemikaalien tulee täyttää kemikaalien käyttöturvallisuuden vaatimukset ns. Reachmenettelyllä. SafePharm Laboratories Ltd:n testit osoittivat, että Neste Olin NExBTL-diesel on fossiilista dieseliä haitattomampi sekä ihmiselle että luonnolle. Testeissä tutkittiin tuotteen toksisuus ihmiselle ja vesieliöstölle, mutageenisyys, vesiliukoisuus ja biohajoavuus. Perussuunnittelu Ensimmäisen NExBTL-laitoksen perussuunnittelu käynnistettiin vuoden 2003 lopussa, jolloin prosessia oli riittävästi mallinnettu. Poikkeuksellisesti investointipäätöstä valmisteltiin rinnan 22

23 kehityshankkeen kanssa. Menettely nopeutti etenemistä tutkimuksesta uuden tuotteen markkinointiin. Singaporen NExBTL-tuotantolaitos. Kuva: Neste Oil 5.3 NExBTL-dieselin tuotanto käynnistyy Ensimmäiseen NExBTL-laitokseen päätettiin investoida vuonna Rakennustyöt Porvoossa aloitettiin välittömästi. Laitoksen toiminta käynnistettiin vuonna 2007 ja sen tuotantokapasiteetti on tonnia vuodessa. Oli kulunut 14 vuotta ensimmäisestä esiselvityksestä ja 5 vuotta varsinaisen tutkimushankkeen käynnistymisestä. Investoinnin arvo oli 100 miljoonaa euroa, josta tutkimus- ja kehityshankkeen osuus oli noin kymmenesosa. Jo ennen laitoksen käynnistystä päätettiin investoida toiseen samankokoiseen laitokseen. Sekin rakennettaisiin Porvooseen. Uusi rakennushanke valmistui vuonna Molempien yksiköiden energian käyttö, jätevesien käsittely ja laadunvalvonta on integroitu Neste Oilin Porvoon öljynjalostamon muuhun toimintaan. Integroinnilla on suuri merkitys NExBTL-yksiköiden kannattavuudelle. Uutta teknologiaa kehitettäessä kaikkea ei ole mahdollista selvittää etukäteen. Suuria yllätyksiä hankkeen aikana ei kuitenkaan koettu ja kaupallinen toiminta käynnistyi juoheasti. Varsinaiset prosessiyksiköt toimivat hyvin. Raaka-aineiden esikäsittelyn kehittäminen osoittautui haasteellisimmaksi. Esikäsittelyllä varmistetaan prosessiin syötettävän aineen puhtaus, joka vaikuttaa sekä prosessin toimintaan että lopputuotteen laatuun. Elintarviketeollisuuden tarpeisiin kehitetty kasviöljyjen esikäsittelyprosessi ei täysin riittänyt dieseltuotannon tarpeisiin. Tarvittiin jatkotutkimusta. Tutkimus tuotti yhtiölle runsaasti omaa osaamista. Esikäsittelyselvityksiä tehdään edelleen tutkittaessa uusia raaka-ainevaihtoehtoja. Ensimmäisestä laitoksesta saatujen hyvien kokemusten perusteella yhtiö päätti rakentaa kaksi suurta laitosta lähelle raaka-aine- ja tuotemarkkinoita. Vuoden 2010 lopulla käynnistyi kapasiteetiltaan tonnin laitos Singaporessa ja syksyllä 2011 käynnistyi toinen samankokoinen laitos Rotterdamissa. Näiden kahden investoinnin arvo on yhteensä yli miljardi euroa. 23

24 Verkostoituminen lyhentää kehityspolkua Raimo Linnaila, Neste Oil Signaali markkinoilta antaa innovaatiotoiminnalle siivet. Myös Neste Oilin uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan dieselpolttoaineen kehitystyö lähti lentoon 2000-luvun alussa, jolloin edessä olevien lainsäädännön muutosten ja kansallisten uusiutuvan energian käyttövelvoitteiden osattiin ennakoida lisäävän voimakkaasti biopolttoaineiden kysyntää lähitulevaisuudessa. Vuonna 2002 lähdimme viemään voimaperäisesti eteenpäin tutkimusta, joka sitten johti vetykäsitellyn uusiutuvan dieselin valmistusteknologian eli NExBTL-teknologian syntyyn. Toisin kuin monet eurooppalaiset kilpailijamme, hylkäsimme tuolloin FAME-biodieseliin johtavan polun, sillä aikaisempien selvitystemme perusteella pidimme sentyyppisen dieselin kylmäominaisuuksia heikkoina. Halusimme edetä tutkimus- ja kehitystyössä ripeästi, vaikka selvitettävänämme oli useita Kuva: Neste Oil reaktioreittivaihtoehtoja. Voidaksemme samanaikaisesti tutkia useita reittejä, teimme yhteistyötä ulkopuolisten tutkimuslaitosten kanssa. Hankekokonaisuudessa Tekes rahoitti julkisissa tutkimuslaitoksissa toteutettuja osaprojekteja. Yhteistyömme Tekesin ja suomalaisten yliopistojen kanssa osoittautui hyvin hedelmälliseksi. Rinnakkaisten tutkimusten ansiosta selvitimme kahdessa vuodessa, mitkä tutkimuslinjat kannattaa lopettaa ja mihin suunnata jatkotutkimukset. Tämä vaihe olisi vaatinut huomattavasti pidemmän ajan, jos olisimme toimineet yksin. Sekä kansallinen että kansainvälinen verkostoituminen on elintärkeää hankkeissa, joissa luodaan tehokkaasti täyteen teolliseen mittakaavaan tähtäävää uutta teknologiaa. Prosessikehityshankkeissa Neste Oil -konserniin kuuluvan Neste Jacobs -suunnitteluyksikön lisäksi yliopistot ja VTT ovat olleet tärkeitä kumppaneita. Kumppanit pystyvät tarjoamaan osaamisen lisäksi myös bench- ja pilotmittakaavan koeajoihin soveltuvia laitteistoja omien koeyksiköidemme täydennykseksi. NExBTL-teknologian kehitysvaiheissa projektien läpivientiä edesauttavaa riittävän tasokasta tutkimusosaamista on löytynyt varsin hyvin kotimaisista yliopistoista. Tällöin myös riski tietojen vuotamisesta kilpailijoiden käsiin mielletään pienemmäksi. Verkostoitumisen kautta saamme käyttöömme erikoisalojen asiantuntijoita. Etsimme jatkuvasti uusia raaka-ainevaihtoehtoja NExBTL-prosessissa hyödynnettäviksi. Tällä osa-alueella yhteistyö on prosessikehitystä kansainvälisempää jo senkin vuoksi ettei meidän leveysasteillamme ole monien bioraaka-aineiden kaupallista tuotantoa. Bioraaka- 24

25 aineiden maailma on laaja ja meillä pitää olla kanavat erilaisten kestävästi tuotettujen mahdollisten raaka-aineiden sekä muussa teollisuudessa sivutuotteena syntyvien soveltuvien jätevirtojen alkulähteille. Myös investoinneissa NExBTL-tuotantolaitoksiin etenimme vauhdilla, sillä halusimme vastata kasvavaan kysyntään nopeasti riittävällä kapasiteetilla. Ensimmäinen tuotantoyksikkö, jonka vuosikapasiteetti on tonnia uusiutuvaa dieseliä, valmistui Porvooseen vuonna Nyt Porvoossa on kaksi tuotantoyksikköä, Singaporessa kolmas ja Rotterdamissa neljäs. Sekä Singaporen että Rotterdamin laitoksen vuosikapasiteetti on tonnia. Näin ollen vuoden 2011 loppuun mennessä Neste Oilin uusiutuvan dieselin tuotantokapasiteetti on nostettu liki kahteen miljoonaan tonniin vuodessa, mikä vankistaa Neste Oilin johtavaa asemaa globaalina tuottajana. Neste Oilin lisäksi toistaiseksi vain yksi yhtiö USA:ssa valmistaa vetykäsiteltyä uusiutuvaa dieseliä. Mielelläni näkisin tällä kentällä enemmänkin tuottajia eri puolilla maailmaa, sillä se oletettavasti vähentäisi nykyistä nopeammin tämän teknisesti ylivertaisen uusiutuvan polttoaineen lainsäädännöllisiä ja poliittisia käytön rajoitteita. NExBTL-dieselin käytölle ei ole mi- Rotterdamin NExBTL-tuotantolaitoksen toiminta käynnistyi syksyllä Laitos tuottaa vetykäsiteltyä uusiutuvaa dieseliä tonnia vuodessa. Kuva: Neste Oil. tään teknisiä rajoitteita nykyisessä autokannassa. Tältä osin se poikkeaa edukseen perinteisistä biopolttoainekomponenteista kuten biodieselistä ja etanolista. Neste Oilin tutkimus- ja kehitystyö keskittyy ympäristöä vähemmän kuormittavien tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseen. Neste Oilin vuotuiset tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ovat noin 40 miljoonaa euroa, joista noin 80 prosenttia suuntautuu uusiutuvien raaka-aineiden tutkimukseen. Uusia raaka-ainevaihtoehtoja tutkitaan yhteistyössä koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa. Kuva: Neste Oil

26 6 Markkinoiden luottamus tuotetestauksella NExBTL-teknologialla valmistettua uusiutuvaa dieseliä kokeilivat ensimmäisinä kuorma-autojen valmistajat Scania ja MAN vuonna Jo ensimmäisissä testeissä todettiin, että NExBTLdieselin käyttö pienentää päästöjä merkittävästi fossiiliseen dieseliin verrattuna, eikä aiheuta häiriöitä auton toimintaan. NExBTL-dieseliä on testattu pääkaupunkiseudun linja-autoliikenteessä vuosina Helsingin Seudun Liikenteen (HSL), Proventian, Neste Oilin, VTT:n, Scanian ja neljän liikennöitsijän yhteishankkeessa selvitettiin 300 NExBTLdieseliä käyttävän linja-auton toimivuutta ja päästöjä. Yritysten lisäksi Tekes ja valtionvarainministeriö rahoittivat hanketta. Yhdessätoista linja-autossa, joissa käytettiin polttoaineena yksinomaan NExBTL-dieseliä, NOx-, hiukkas- ja PAH-päästöt vähenivät saman verran, kuin aiemmat moottorikokeet osoittivat. Linja-autoilla ajettiin yli 50 miljoonaa kilometriä. Moottoreiden huoltoväli säilyi ennallaan, eikä polttoainehuollossa tarvittu mitään erityistoimenpiteitä. Raskaiden ajoneuvojen valmistaja Scania antoi syyskuun 2011 alussa hyväksynnän NExBTLdieselin käytölle kaupunki- ja lähiliikenteessä. Uuden polttoaineen kokeilu kiinnosti laajasti. Useat autonvalmistajat ja VTT ovat testanneet NExBTL-dieseliä myös henkilöautoissa. Kokeissa on ajettu miljoonia testikilometrejä. HSLhankkeen lisäksi NExBTL-dieselin toimivuutta raskaan kaluston polttoaineena on tutkittu paljon Keski-Euroopassa ja Kanadassa. Esimerkiksi Saksassa Daimler AG:n, Deutsche Post DHL:n, energiayhtiö OMV:n, joukkoliikenneyhtiö Stuttgarter Strassenbahnen AG:n ja Neste Oilin yhteisessä pilottihankkeessa 14 sarjatuotantomallista Mercedes-Benzin kuorma- ja linja-autoa on kulkenut NExBTL-dieselillä vuodesta 2008 alkaen Nürnbergin ja Stuttgartin alueilla. Yhteisprojekti päättyi vuonna 2011, jolloin ajoneuvoilla oli ajettu 3,5 miljoonaa kilometriä. Projektin ajot vähensivät hiilidioksidipäästöjä 2200 tonnia. Kuva: Neste Oil 16

27 Saksassa käynnistettiin kesällä 2008 kokeilu, jossa 14 sarjatuotantomallista Mercedes-Benzin valmistamaa kuorma- ja linja-autoa käyttää polttoaineenaan Neste Oilin NExBTL-biodieseliä. Kolmivuotisen projektin aikana on tavoitteena ajaa näillä ajoneuvoilla ammattiliikenteessä 3,3 miljoonaa kilometriä. Hiilidioksidipäästöjen säästöä arvioidaan kertyvän tonnia. Kuva: Daimler Ag Kanadassa Albertassa tehdyissä kenttäkokeissa NExBTL- ja fossiilisen dieselin seos toimi jopa 44 C asteessa. Testauksiin osallistui 75 erikokoista ajoneuvoa 10 kuukauden ajan. Koetta rahoittivat eniten Kanadan ja Albertan hallitukset sekä Shell Canada. Vuosina verrattiin laajassa yhteishankkeessa erilaisia polttoaineita käyttävien dieselajoneuvojen päästöjen vaikutuksia ihmisen terveyteen. Hankkeeseen osallistuivat Kuopion kansanterveyslaitos, Itä-Suomen yliopisto, VTT, Tampereen teknillinen yliopisto, Helsingin Seudun Liikenne HSL, Ecocat Oy ja Neste Oil Oyj. Tekes rahoitti tutkimusta. Tutkimuksessa selvitettiin moottorin hiukkaspäästöjen vaikutuksia terveyteen ajettaessa FAME:lla, NExBTL-dieselillä ja fossiilisella dieselillä. Parafiinistä NExBTLdieseliä käyttäneiden raskaiden ajoneuvojen ja työkoneiden säännellyt ja monet sääntelemättömät päästöt olivat merkittävästi pienemmät kuin tavallista fossiilista dieseliä käyttäneiden ajoneuvojen päästöt. Lisäksi NExBTL-dieseliä käyttävien ajoneuvojen hiukkaspäästöistä koitui merkittävästi vähemmän riskejä ihmisen terveydelle. HVO-/NExBTL-diesel ja katalysaattori ovat terveysriskien kannalta tehokas yhdistelmä erityisesti kaupunkialueilla. Keväällä 2010 käynnistettiin tutkimus, jossa selvitetään miten sataprosenttia NExBTL-dieseliä sisältävä Neste Green 100 -diesel toimii arkiautoilussa pääkaupunkiseudulla. Kuluttajatutkimukseen on osallistunut useita kymmeniä työsuhdeautoa käyttäviä autoilijoita ja kymmenkunta muuta autoilijaa. Testeihin pestattiin erilaisia kuluttajia, joiden autonkäyttötavat vaihtelivat. Tutkimuksessa edelleen mukana olevat työsuhdeautot edustavat laajaa merkki- ja mallivalikoimaa. Kuluttajatutkimusten tavoitteena on vahvistaa autotehtaiden ja autoilijoiden luottamusta NExBTL-dieseliin. Testeissä ei ole tähän mennessä havaittu mitään ennalta odottamatonta. 27

28 Joukkoliikenteestä houkutteleva vaihtoehto autoilulle Reijo Mäkinen, Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne HSL seuraa ns. vihreiden ratkaisujen kehitystä laaja-alaisesti. Meidän on oltava ajan tasalla julkiseen liikenteeseen soveltuvien liikennevälineiden, päästöjä vähentävien polttoaineiden ja pakokaasujen puhdistusjärjestelmien kehityksestä sekä vaihtoehtoisten energiamuotojen, kuten sähkön, tarjoamista mahdollisuuksista. HSL tekee yhteistyötä monien teollisuusyritysten kanssa ja osallistuu aktiivisesti ympäristöteknologisiin ratkaisuihin tähtääviin julkisiin tutkimushankkeisiin. Tärkeitä kumppaneitamme ovat myös monet ulkomaiset suurten metropolien liikennesuunnittelusta ja -järjestelyistä vastaavat organisaatiot. Neste Oilin kehitteillä olleesta HVO-dieselistä kiinnostuimme heti siitä kuultuamme. Kun yhtiö julkisti rakentavansa sen tuotantoa varten jalostamon, ehdotimme yhteistyötä tuotteen testauksessa. Tältä pohjalta käynnistettiin kokeiluhanke, johon osallistui useita toimijoita, mm. pakokaasujen puhdistusjärjestelmiä kehittävä Proventia. Myös pääkaupunkiseudun bussiliikennettä hoitavat liikennöitsijät innostuivat laajasti hankkeesta. Busseja pääkaupunkiseudun liikenteessä liikkuu nykypäivänä noin Uusimmat autot aiheuttavat luonnollisesti vähiten päästöjä. Bussin käyttöikä on kuitenkin noin 15 vuotta eikä koko kalustoa ole varaa vaihtaa kerralla uuteen. Siksi vanhempiinkin ajoneuvoihin soveltuvat päästöjä vähentävät ratkaisut kiinnostavat meitä erityisen paljon. NExBTL-dieselin testaus 300 bussissa kolmen vuoden ajan osoitti polttoaineen toimi- Mitä isompi joukkoliikenteen osuus on, sitä paremmin liikennejärjestelmä toimii ja sen pienemmät ovat ympäristövaikutukset, sanoo HSL:n Liikennepalvelut-osaston johtaja Reijo Mäkinen. Kuva: HSL 18 8

29 120 % 100 % NExBTL vaikutus päästöihin -39 % -29 % -30 % -10 % Suhteellinen päästö 80 % 60 % 40 % 20 % Diesel NExBTL 0 % Hiilivedyt Hiilimonoksidi Hiukkaset Typen oksidit Pakokaasupäästöjen alenemat pääkaupunkiseudun linja-autoliikenteessä VTT:n mittausten mukaan. Lähde mm.: JSAE (Society of Automotive Engineers of Japan, Inc.), technical paper ja vuuden sekä kesä- että talviolosuhteissa. Ympäristöhyödyt olivat ilmeiset - biopolttoainetta käyttäneiden bussien hiukkaspäästöt alenivat noin 30 prosenttia ja typenoksidipäästöt 10 prosenttia. Millään muulla käytettävissä olevalla menetelmällä ei yhtä suurta vaikutusta lähipäästöihin saavuteta yhtä nopeasti. Ja kun tuote vielä soveltuu sellaisenaan nykyisiin tankkausjärjestelmiin ja myös vanhempiin ajoneuvoihin, voi innovaatiota kutsua teknologiaharppaukseksi. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän HSL jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi. HSL vastaa jäsenkuntiensa joukkoliikenteen suunnittelusta, järjestämisestä ja matkustajainformaatiosta. HSL vastaa liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta myös laajemmalla Helsingin seudun 14 kuntaa käsittävällä alueella. Kuva: Tekes HSL soveltaa kokeiluhankkeen tuloksia pääkaupunkiseudun bussiliikenteen kilpailutuksessa. Uusimme päästöjen pisteytysjärjestelmän syksyllä Se perustuu nyt päästöhyötyjen arvottamiseen. Joukkoliikennettä hoitavien liikennöitsijöiden kilpailukykyä investoinnit vähäpäästöisiin polttoaineisiin ja muihin päästöjä vähentäviin ratkaisuihin parantavat. Näistä investoinneista hyötyvät myös kaupunkilaiset, jotka saavat hengitettäväkseen puhtaampaa ilmaa. Samalla jarrutetaan ilmastonmuutosta, mistä puolestaan hyötyy koko luomakunta. 29

ENEMMÄN OMISTAJA- ARVOA

ENEMMÄN OMISTAJA- ARVOA ENEMMÄN OMISTAJA- ARVOA Vuosikertomus 2006 Vuoden 2006 aikana Neste Oilin puhtaamman liikenteen strategia päivitettiin entistä kunnianhimoisemmaksi kasvustrategiaksi. Kasvun tukijalkoina ovat Öljynjalostus-

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

Sisältö. Vuosikertomus 2007. Vuosikertomus 2007

Sisältö. Vuosikertomus 2007. Vuosikertomus 2007 Vuosikertomus 2007 Neste Oil toteutti vuonna 2007 puhtaamman liikenteen strategiaansa. Kasvun tukijalkoina ovat Öljynjalostus- ja Biodiesel-toimialat, mutta myös muilla toimialoilla on tärkeä rooli kokonaisuudessa.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Vastuu on yhteinen. Siksi toimimme.

Vuosikertomus 2008 Vastuu on yhteinen. Siksi toimimme. Vuosikertomus 2008 Vastuu on yhteinen. Siksi toimimme. Vuosikertomus 2008 Neste Oil lyhyesti Neste Oil on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö.

Lisätiedot

Palmuöljystä biopolttoainetta

Palmuöljystä biopolttoainetta Palmuöljystä biopolttoainetta Viljelmät leviävät Kaakkois-Aasiassa FinnWatch / Niko Humalisto Yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa Marraskuu 2006 Palmuöljystä biopolttoainetta Viljelmät leviävät

Lisätiedot

LIIKENTEEN POLTTOAINEVAIHTOEHDOT KEHITYSTILANNERAPORTTI

LIIKENTEEN POLTTOAINEVAIHTOEHDOT KEHITYSTILANNERAPORTTI 1 LIIKENTEEN POLTTOAINEVAIHTOEHDOT KEHITYSTILANNERAPORTTI Kuva ja luokittelu Co-op America Quarterly 2007. Nils-Olof Nylund & Päivi Aakko-Saksa TEC TransEnergy Consulting Oy 31.10.2007 2 Raportin nimi

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Etätunnistusteknologian kehitys meillä ja maailmalla

Etätunnistusteknologian kehitys meillä ja maailmalla Vallankumouksellinen RFID Etätunnistusteknologian kehitys meillä ja maailmalla Heikki Seppä Tekesin katsaus 249/2009 Vallankumouksellinen RFID Etätunnistusteknologian kehitys meillä ja maailmalla Heikki

Lisätiedot

Kumppanuudesta kilpailuetua

Kumppanuudesta kilpailuetua Tekesin katsaus 298/2013 Kumppanuudesta kilpailuetua Strategiset yrityskumppanuudet vesi-, metsä- ja kemian alan tulevaisuuden kilpailuedun rakentajina Julia Illman, Niina Hokkanen, Pekka Pokela, Tiina

Lisätiedot

Meillä on visio Vuosikertomus 2010

Meillä on visio Vuosikertomus 2010 Meillä on visio Vuosikertomus 2010 Liiketoiminta Vastuullisuus Hallinnointi Tilinpäätös On aika lunastaa lupaukset Neste Oilin tavoitteena on olla johtava puhtaamman liikenteen polttoaineiden toimittaja.

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA Vuosiraportti 2009 Toimittaja Nils Olof Nylund Julkisuus: Julkinen Suorittajaorganisaatio ja

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot

Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot 1 2 Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISEprojektia varten marraskuussa 2006. Alkuperäisen englanninkielisen oppaan (Cleaner

Lisätiedot

Sisällys. Vuosikertomus 2012

Sisällys. Vuosikertomus 2012 Sisällys Neste Oil 4 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 5 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 9 Strategia 11 Strategian toteuttaminen vuonna 2012 13 Case: Kannattava kasvu 15 Case: Tuottavuus 16 Case: Uusiutuvat

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. EU:n biopolttoainestrategia {SEK(2006) 142}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. EU:n biopolttoainestrategia {SEK(2006) 142} EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.2.2006 KOM(2006) 34 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EU:n biopolttoainestrategia {SEK(2006) 142} FI FI SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. BIOPOLTTOAINEIDEN TARJOAMIEN

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja ilmastonmuutos

Teknologiaohjelmat ja ilmastonmuutos Teknologiaohjelmat ja ilmastonmuutos Tekesin teknologiaohjelmien merkitys ilmastotavoitteiden saavuttamisessa valikoitujen teknologiaohjelmien ja hankekokonaisuuksien valossa Mari Hjelt, Päivi Luoma, Jari

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Paula Hakola, Susanna Horn, Sanna Huikuri, Miia Kinnunen, Annukka Näyhä, Mia Pihlajamäki & Jarmo Vehmas ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Skenaariot ja strategiat (ILMES) TUTU ejulkaisuja 5/2007

Lisätiedot

Yritykset. vihreän talouden. eturintamassa

Yritykset. vihreän talouden. eturintamassa Yritykset vihreän talouden eturintamassa Yritykset vihreän talouden eturintamassa Sisältö Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1. Vihreys on osa talouden kehitystä... 6 2. Yritykset vihertyvät ja viherryttävät...

Lisätiedot

Uusiutuvia liikenteeseen seminaari Renewables in transport opportunities for entrepreneurs Joensuu 31.1.-1.2.2012

Uusiutuvia liikenteeseen seminaari Renewables in transport opportunities for entrepreneurs Joensuu 31.1.-1.2.2012 Uusiutuvien liikennepolttoaineiden vaikutukset talouden ja työllisyyden kannalta. Effects on regional economy by utilizing renewable transportation fuels. Presentation is about the possible effects on

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti 2013 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 444 www.hsl.fi Lisätietoja: Helena Suomela, (09) 4766 4372 helena.suomela@hsl.fi

Lisätiedot

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2015 Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Esitutkimushankkeen loppuraportti Juhani Marttila ja Henrik Heräjärvi Puutuotealan kasvumahdollisuudet

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Sähköajoneuvot Suomessa - selvitys

Sähköajoneuvot Suomessa - selvitys Sähköajoneuvot Suomessa - selvitys 6.8.2009 Sisällysluettelo ALKUSANAT...4 YHTEENVETO...6 1. JOHDANTO...10 1.1. SÄHKÖAJONEUVOJEN KÄSITTEET...11 2. SÄHKÖAJONEUVOJEN MAHDOLLISUUDET...14 2.1. TARVE SÄHKÖAUTOILLE...14

Lisätiedot

Automaatio ja Tekes. Näkökulma teollisen alan teknologiaohjelmatoimintaan. Tuomas Raivio, Mikko Syrjänen

Automaatio ja Tekes. Näkökulma teollisen alan teknologiaohjelmatoimintaan. Tuomas Raivio, Mikko Syrjänen 8 05 Arviointiraportti Lisätietoja Tuomas Raivio Gaia Group Oy tuomas.raivio@gaia.fi Sari Heinonen-Lindqvist Tekes, Vaikuttavuusarviointi sari.heinonen-lindqvist@tekes.fi Elokuu 2005 ISSN 1239-1336 ISBN

Lisätiedot

Kasvua ja kansainvälistymistä

Kasvua ja kansainvälistymistä Kasvua ja kansainvälistymistä uusiutuvan energian matkassa 2010 2014 Groove-ohjelma Groove on Tekesin ensimmäinen pienille ja keskisuurille yrityksille kohdistettu ohjelma. Kasvua ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00752-15 Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

Yhteistyöllä aluetalousvaikutuksia. Yrittäjän mahdollisuudet 31.1.2012 1.2.2012. Tapahtumapaikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu,

Yhteistyöllä aluetalousvaikutuksia. Yrittäjän mahdollisuudet 31.1.2012 1.2.2012. Tapahtumapaikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Tapahtumapaikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sirkkalantie 12 A, auditorio M139. 31.1.2012 1.2.2012 Yhteistyöllä aluetalousvaikutuksia Yrittäjän mahdollisuudet Ohjelma 31.1.2012 Yhteistyöllä aluetalousvaikutuksia

Lisätiedot

BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA

BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA Jatkoselvitys bilika-projekti 30.9.2012 NELI hanke Mylläri Mikko Ahlberg Arto NELI - North European Logistics Institute on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoima

Lisätiedot