TransEco Polttoainehankkeiden tuloksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TransEco 2009-2013 Polttoainehankkeiden tuloksia"

Transkriptio

1 TransEco Polttoainehankkeiden tuloksia Päivi Aakko-Saksa

2 Hankkeet Korkean pitoisuuden etanolipolttoaineet Korkeaseosteiset biokomponentit henkilöautojen polttoaineisiin muut kuin etanoli Dieselautojen hiukkassuodattimen toiminta biopolttoaineilla Etanoli raskaan kaluston polttoaineena IEA Bus Muuta: Polttoaineiden standardointi vaikuttaa aikatauluihin! xxx xxx

3 Korkeaseosetanoli REFUEL POLTTOAINEEN OPTIMOINTI KYLMIIN OLOSUHTEISIIN

4 Miksi korkeaseosetanolia? Maksimi etanolimäärä nykyautoissa 10 til-% (95E10), eli energiaosuutena alle 6 %. Tavoite uusiutuville liikenteessä on haasteellinen: 20% 2020.Korkeaseosetanoli ja FFV-auto tuovat lisänielua : 1 E85/FFV vastaa viittä E15-autoa! Tässä hankkeessa RE85-polttoaineen koostumusta optimoitiin Suomen kylmiin olosuhteisiin tavoitteena FFV-autojen ongelmaton toiminta ja käynnistyvyys sekä alhaiset pakokaasupäästöt myös matalissa lämpötiloissa.

5 Koepolttoaineet ja autot Peruslaatuna normi-e85 EtOH 85% ja BE95 15% 5 erilaista sekoitetta, joissa bioetanolia %, bensiiniosuudessa eri seoskomponentteja Autot Euro 4 hyväksyttyjä, MPFI+TWC Euro 5 hyväksyttyjä, GDI+TWC Verrokkina E10 bensiini kesä- ja talvi-laadut erikseen

6 Koematriisi polttoaine koelämpötila Autoja # Pa Pa Pa Pa3T LL 3 Pa Pa LL 3 E10K E10T Pa3w F ei käynnistyt LL = lohkolämmitin 2 h

7 7 6 Käynnistyvyysraja < -20 o C REFuel1-laatu talvihöyrynpaineella HC emissio EC E10 NORMI-E85 REFuel1-laatu kesähöyrynpaineella o Lämpötila [ C]

8 h lohkolämmitin HC emissio EC Lohkolämmitin alentaa kylmäkäynnistyksen päästöjä o Lämpötila [ C]

9 Yhteenveto -7 C:ssa korkeat päästöt kaikilla polttoaineilla. Korkeseosteisen etanolipolttoaineen kokonaishiilivety- ja aldehydipäästöt korkeammat kuin E10:llä, kun taas CO ja NOx päästöissä ei suurta eroa. Korkeaseosteisen etanolipolttoaineen bensiiniosuuden koostumus vaikuttaa käynnistyvyyteen ja pakokaasupäästöihin. Optimoimalla seoskomponentit, koeautot käynnistyivät vielä -25 C lämpötilassa samalla HC-tasolla kuin normi-e85 noin -15 C:ssa. Kylmäpäästöt korkeita ensimmäisten 2-5 km aikana; lämpimällä moottorilla ulkolämpötilalla ei juuri vaikutusta. Toisaalta, henkilöautojen ajomatkat ovat keskimäärin lyhyitä ja lämpötilat alhaisia +23 C hyväksymistestiin nähden. Lohkolämmitin vähentää tehokkaasti kylmäkäynnistyksen päästöjä.

10 Julkaisuja

11 Biobensiini KORKEASEOSTEISET BIOKOMPONENTIT HENKILÖAUTOJEN POLTTOAINEISIIN MUUT KUIN ETANOLI

12 Tutkimuksen sisältö Korkean bioenergiaosuuden biobensiinit tavallisille autoille A. Tuotantoprosessit, niiden kypsyys ja kustannus/hyöty-suhde, kirjallisuuskatsaus Pääpaino prosesseilla, joilla raaka-aineet kestävän kehityksen mukaisia. B. Komponenttien käytettävyys jakeluketjussa ja ajoneuvoissa Vaihtoehtoisten bensiinin biokomponenttien käytettävyys, pakokaasupäästöt ja polttoaineenkulutus. Etanoli sopii tavallisille autoille korkeintaan noin 10% seoksina Etanolin ja muiden biokomponenttien yhdistelmät: Jopa yli 20 % bio-osuus saavutettavissa tavallisilla bensiiniautoilla!

13 A. Kirjallisuus: vaihtoehtoja bensiiniin Bio-alkoholit Etanoli: käytetään nykyisin Biobutanolit: demonstraatio / kaupallistamisvaihe Bio-eetterit Bio-ETBE: käytetään nykyisin Bio-TAEE, Bio-MTBE, Bio-TAME: mahdollisia helposti Bio-hiilivedyt bensiiniin HVO: saatavilla NExBTL:n sivutuotteena Fischer-Tropsch: tulevaisuudessa BTL-sivutuotteena Methanol To Gasoline biobensiini: biomassa pilotointi (maakaasu ok, hiili demonstraatiot) Jalostamoon integroidut/yhteissyöttö-ratkaisut lupaavia Kehitysasteella muitakin prosesseja (Virent ) Biohiilivetyjen ominaisuudet vaihtelevat raaka-aineen ja prosessin mukaan. Valmistuksessa huolehditaan lopputuotteen standardinmukaisuudesta.

14 B. Biobensiinivaihtoehtojen käyttöominaisuudet Three spark-ignition cars: 1) Euro 5 MPFI car 2) Euro 5 direct injection car (FSI) 3) Euro 4 FFV tolerates high oxygen contents (E85 contains ~30 % oxygen) Fuel matrix included several biocomponent options for gasoline: ethanol, isobutanol, n-butanol, ETBE ether, biohydrocarbons [1] and their mixtures. [1] Biohydrocarbons: byproduct of NExBTL renewable diesel Measurements at -7 C temperature to evaluate real-life emissions. [1] Aakko-Saksa et al. VTT Working Papers 187 & SAE

15 Polttoainematriisi Aakko-Saksa et al. VTT Working Papers 187 & SAE

16 CO, HC and NOx emissions Aakko-Saksa et al. VTT Working Papers 187 & SAE

17 PAH emissions

18 Exhaust toxicity risk factors REGULATED RISK FACTOR = Σ(FX * EX) F E x = External costs of emission, /tonne = Emission in exhaust gas, tonne/km = CO, HC, NMHC, NO x, PM UNREGULATED RISK FACTOR = Σ(URF * C) X URF = Unit risk factor (OEHHA, 2009), (µg/m 3 ) -1 c = Concentration in exhaust gas, µg/m 3 x = Formaldehyde, acetaldehyde, benzene and 1,3-butadiene External costs: NMHC, NOx, PM from Directive 2009/33/EC External costs: CO, HC Finnish national values Unit risk factors defined by OEHHA(2009)

19 Johtopäätöksiä TAVALLISET BENSIINIAUTOT Biopolttoaineilla pakokaasupäästöt pääosin fossiilista bensiiniä alhaisempia. Alhaisimmat päästöt: 20% ETBE + 15 % bio-hc, bioenergia 21 % Butanoleilla indikaatio korkeammasta 1,3-butadieeni-päästöstä Oksygenaatit vähensivät hiukkaspäästöjä FSI-autolla Yli 20 % bioenergiaosuus tavallisille E10 -bensiiniautoille on saavutettavissa FFV-AUTO E85:n päästöjä kylmässä voitiin pienentää (mm. asetaldehydi): Etanolipitoisuuden laskeminen 30%:iin (E30) -> päästöt bensiinin tasolla. Alhaisimmat päästöt: 20 % etanoli + 15% ETBE, bioenergia 19%. Bioenergiaa voitaisiin nostaa edelleen bio-hiilivedyillä Etanolin lisäksi polttoaineessa voi esim. käyttää ETBE, butanoli ja/tai biohiilivety-komponentteja. Muuta: matalimmat päästöt perinteisellä MPFI -autolla. FSI-autolla korkeat hiukkaspäästöt sekä niihin liittyvät PAH-päästöt ja Ames-mutageenisuus. Ammoniakkia muodostui TWC-katalysaattorissa.

20 Julkaisut Aakko-Saksa, P., Rantanen-Kolehmainen, L., Koponen, P., Engman, A. ja Kihlman, J. (2011) Biogasoline options - Possibilities for achieving high bio-share and compatibility with conventional cars. SAE Int. J. of Fuels and Lubricants. Vol. 4 (2011) No: 2, Also SAE Aakko-Saksa, P. et al. (2011) Biogasoline options for conventional spark-ignition cars. VTT Working Papers Aakko-Saksa, P., Koponen, P., Rantanen-Kolehmainen, L. Bensiiniautojen sääntelemättömät pakoaasupäästöt. Ilmansuojelulehti 4/2012. s

21 DIESELAUTOJEN HIUKKAS- SUODATTIMEN TOIMINTA

22 Tavoite Päästövaatimusten kiristymisen myötä hiukkassuodatin on uusissa dieselkäyttöisissä henkilöautoissa nykypäivää. Hiukkassuodatin kerää pakokaasujen hiukkaset hyvin tehokkaasti, mutta suodatin on tukkeutumisen estämiseksi aika-ajoin regeneroitava eli puhdistettava polttamalla sinne kertynyt noki pois. Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena selvittää polttoaineen vaikutusta hiukkassuodattimen puhdistustarpeeseen.

23 Ajoneuvo ja polttoaineet Tutkimus toteutettiin ajoneuvolla, joka oli eurooppalainen Common Rail ruiskutusjärjestelmällä varustettu henkilöauto vm Polttoaineet: Vertailupolttoaineena EN 590 normin mukainen fossiilinen dieselpolttoaine. 30 % HVO:ta (Hydrotreated Vegetable Oil) sisältävä dieselseos puhdas HVO 10 % rypsiöljyn metyyliesteriä (FAME, Fatty Acid Methyl Ester) sisältävä dieselpolttoaine.

24 Tulokset Polttoaine vaikutti hiukkaspäästöihin ja hiukkassuodattimen regenerointitarpeeseen. Fossiilisella EN 590 dieselpolttoaineella regenerointiväli noin 330 km, samoin 30 % HVO-seoksella. 100 % HVO:lla regenerointiväli keskimäärin hieman yli 400 km, 22 % pidempi kuin EN 590 polttoaineella. Myös 10 % FAME:a sisältävällä polttoaineella päästiin keskimäärin noin 400 km:n regenerointiväliin, mutta tulosten hajonta oli poikkeuksellisen suuri. Kokeiden aikana hiukkassuodatin tukkeutui hitaasti nokihiukkasten kerääntyessä suodattimeen. Painehäviö ennen regenerointia oli luokkaa 85 mbar; 100 % HVO:lla painehäviö runsaat 10 mbar pienempi. Regenerointi kohotti koko ajomatkalle laskettua keskimääräistä polttoaineenkulutusta 0,2 0,4 l/100 km riippuen regeneroinnin kestosta.

25 Hiukkassuodattimen regenerointiväli

26 Paine-erot suodattimella

27 Julkaisut Jochim Donner JORY

28 ETANOLI RASKAAN KALUSTON POLTTOAINEENA

29 Etanoli dieselmoottorin polttoaineena Etanolin setaaniluku n. 8 >> ei toimi sellaisenaan Nostetaan puristussuhdetta/ahtoastetta, ja käytetään sytytys- tai hehkutulppia -> 80-luvun tekniikkaa Käytetään lisäpolttoaineena dieselin rinnalla -> Kaksipolttoainemoottori; kaksi polttoainejärjestelmää Sekoitetaan dieselpolttoaineeseen -> huono liukoisuus, vaati väliliuottimen Lisätään sopivaa syttyvyydenparantajaa -> voidaan korvata diesel kokonaan Kaikissa muodoissa vaatii erikoismoottorin! lähde: Mathias Olofsson/SEKAB Bioethanol as a Clean Alternative for Urban Heavy Transport

30 Etanolimoottorin tekniikkaa Perustuu 9-litran Euro IV-tason dieselmoottoriin Tyyppihyväksytty EEV-tasolle Dieselprosessin mukainen toiminta = puristussytytys Hyvä hyötysuhde (43 %), lähes sama kuin dieselillä VTT:llä on etanolimoottori. lähde: RED95 Etanolitilaisuus / Oy Scan-Auto Ab

31 Polttoaine 96 % jätepohjaista bioetanolia (vesipitoisuus max 4 til-%) 3,5 % syttyvyydenparantajaa korroosionestoaineita voitelevuuslisäaineita denaturointiaineita =

32 Esikokeet VTT:llä Jäte/jakeluauto Kaupunkibussi

33 Yhteenveto - Etanoli vastaan kilpailijat Jakelukuorma-autot: keskimääräiset NOx-päästöt 75 % vähenemä hiukkasissa (PM) verrattuna diesel-keskiarvoon energian kulutus samaa luokkaa kuin dieseleissä Bussit: keskimääräiset NOx-päästöt keskimääräiset hiukkaspäästöt (PM); korkeammat kuin CNGautoilla tai dieseleissä joissa DPF energian kulutus: hieman korkeampi (+8 %) kuin dieselkeskiarvo huomattavasti pienempi (-30 %) kuin CNG-keskiarvo

34 Kenttäkoe Virallinen aloitus helmikuussa 2011 Tankkauspisteen perustaminen & ensimmäinen auto liikenteeseen Kokeeseen kiinnitettynä: Jakeluauto (Valio) Jäteauto (Sita) Jäteauto (L&T) Kolmivuotinen seurantajakso VTT seuraa päästöjen ja muiden suoritusarvojen kehittymistä Linja-autojen osuus vielä suunnitteluasteella

35 Julkaisut

36 STANDARDOINTI VAIKUTTAA AIKATAULUIHIN

37 Seppo Mikkonen, Neste Oil Jochim Donner JORY

38 IEA-AMF Annex 37: FUEL AND TECHNOLOGY ALTERNATIVES FOR BUSES

39 Elements of project

40 Objective Project on urban buses was carried out in cooperation with IEA s Implementing Agreements on Advanced Motor Fuels (Annex 37) and Bioenergy, with input from additional IEA Implementing Agreements. The objective of the project was to generate unbiased and solid data for use by policy- and decisionmakers responsible for public transport using buses. The project comprised four major parts: (1) a well-to-tank (WTT) assessment of alternative fuel pathways, (2) bus end-use performance (tank-to-wheel, TTW) assessment, (3) Combining WTT and TTW into well-to-wheel (WTW) data (4) a cost assessment, including indirect as well as direct costs. in TTW part, Environment Canada and VTT studied 21 buses. The fuels covered diesel, synthetic diesel, various types of biodiesel fuels, additive treated ethanol, methane and DME.

41 City bus NOx and PM emissions Nylund et al.

42 City bus NO2 emissions Nylund et al.

43 Results The largest variations and uncertainties for the WTT CO 2eqv emissions differences in the biofuel chains, the regions, raw materials and the technology choices. Over the last 15 years, regulated emissions have reduced by 10:1 and particulate numbers 100:1. The most effective way to reduce regulated emissions is to replace old vehicles with new ones. Hybridization or light-weighting reduce fuel cons %. The driving cycle affects regulated emissions and fuel consumption by a factor of 5:1. The fuel effects are max. 2.5:1 for regulated emissions, but as high as 100:1 for WTW GHG. ->most effective to cut GHG is to switch from fossil fuels to efficient biofuels. WTW energy use varies a factor of 2.5:1.

44 Julkaisut Nylund, Nils-Olof and Koponen Kati Fuel and Technology Alternatives for Buses, Overall Energy Efficiency and Emission Performance. P app.94 p.

LIIKENTEEN POLTTOAINEVAIHTOEHDOT KEHITYSTILANNERAPORTTI

LIIKENTEEN POLTTOAINEVAIHTOEHDOT KEHITYSTILANNERAPORTTI 1 LIIKENTEEN POLTTOAINEVAIHTOEHDOT KEHITYSTILANNERAPORTTI Kuva ja luokittelu Co-op America Quarterly 2007. Nils-Olof Nylund & Päivi Aakko-Saksa TEC TransEnergy Consulting Oy 31.10.2007 2 Raportin nimi

Lisätiedot

9/2006. Vähäpäästöiset ajoneuvot Helsingissä. Selvitystyö kaasun ja muiden vähäpäästöisten tekniikoiden käyttömahdollisuuksista Tiivistelmäraportti

9/2006. Vähäpäästöiset ajoneuvot Helsingissä. Selvitystyö kaasun ja muiden vähäpäästöisten tekniikoiden käyttömahdollisuuksista Tiivistelmäraportti 9/2006 Vähäpäästöiset ajoneuvot Helsingissä Selvitystyö kaasun ja muiden vähäpäästöisten tekniikoiden käyttömahdollisuuksista Tiivistelmäraportti Nils-Olof Nylund, Antti Lajunen & Esa Sipilä, TEC TransEnergy

Lisätiedot

Ajoneuvo- ja polttoainetekniikan mahdollisuudet autoliikenteen päästöjen vähentämisessä

Ajoneuvo- ja polttoainetekniikan mahdollisuudet autoliikenteen päästöjen vähentämisessä 7 2014 Ajoneuvo- ja polttoainetekniikan mahdollisuudet autoliikenteen päästöjen vähentämisessä 2014 päivitys HLJ 2015 työtä varten Ajoneuvo- ja polttoainetekniikan mahdollisuudet autoliikenteen päästöjen

Lisätiedot

Yhteistyöllä öljystä uusiutuviin: Biopilot-hanke. TransSmart seminaari 9.10.2014 Nils-Olof Nylund, tutkimusprofessori VTT

Yhteistyöllä öljystä uusiutuviin: Biopilot-hanke. TransSmart seminaari 9.10.2014 Nils-Olof Nylund, tutkimusprofessori VTT Yhteistyöllä öljystä uusiutuviin: Biopilot-hanke TransSmart seminaari 9.10.2014 Nils-Olof Nylund, tutkimusprofessori VTT Sisältö Taustaa Biopilot-hankkeen rakenne Katsaus osahankkeiden etenemiseen: Etanolin

Lisätiedot

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00752-15 Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA

TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA TUTKIMUSRAPORTTI VTT R 04419 12 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA Vuosiraportti 2011 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juhani Laurikko, Nils Olof Nylund (toim.)

Lisätiedot

HLJ 2011 Ajoneuvo- ja polttoainetekniikan mahdollisuudet autoliikenteen päästöjen vähentämisessä

HLJ 2011 Ajoneuvo- ja polttoainetekniikan mahdollisuudet autoliikenteen päästöjen vähentämisessä HLJ 2011 Ajoneuvo- ja polttoainetekniikan mahdollisuudet autoliikenteen päästöjen vähentämisessä HLJ 2011 Ajoneuvo- ja polttoainetekniikan mahdollisuudet autoliikenteen päästöjen vähentämisessä Nils-Olof

Lisätiedot

KANNUSTIMET JA RAJOITUKSET Mahdollisuudet vähäpäästöisten ajoneuvojen edistämiseen

KANNUSTIMET JA RAJOITUKSET Mahdollisuudet vähäpäästöisten ajoneuvojen edistämiseen 1 KANNUSTIMET JA RAJOITUKSET Mahdollisuudet vähäpäästöisten ajoneuvojen edistämiseen Nils-Olof Nylund Liikenteen ympäristöhaasteet 4.12.2007 2 SISÄLTÖ Vähäpäästoisten ajoneuvojen määrittelyt Keinovalikoima

Lisätiedot

Kaupunkibussien polttoaineenkulutus ja pakokaasupäästöt

Kaupunkibussien polttoaineenkulutus ja pakokaasupäästöt ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2372 Nils-Olof Nylund, Kimmo Erkkilä & Tuukka Hartikka Kaupunkibussien polttoaineenkulutus ja pakokaasupäästöt Uusimman dieseltekniikan suorituskyky VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

Sellutehdas. Puun esikäsittely. Kuitupuu. Kuori. Sähkö ja lämpö. Höyry/ lämpö. Kuorikattila. Sähkö. Biopolttoaineen valmistus.

Sellutehdas. Puun esikäsittely. Kuitupuu. Kuori. Sähkö ja lämpö. Höyry/ lämpö. Kuorikattila. Sähkö. Biopolttoaineen valmistus. ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2357 Kuitupuu rehu glyseroli Biopolttoaineen valmistus Kuori Biopolttoaineen valmistus Kuori Höyry/ lämpö Sähkö Sähkö ja lämpö Puun esikäsittely Sellutehdas Kuorikattila Raakaöljy

Lisätiedot

TransEco strategiahanke Suomi 2020

TransEco strategiahanke Suomi 2020 TUTKMUSRAPORTTI VTT-R-04433-12 Kuva: Renault TransEco strategiahanke Suomi 2020 Tieliikenteen uusiutuva energia ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vuoteen 2020 mentäessä Toimittanut: Nils-Olof Nylund

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot

Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot 1 2 Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISEprojektia varten marraskuussa 2006. Alkuperäisen englanninkielisen oppaan (Cleaner

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS PRO3/P3018/05 25.4.2005 BUSSIKALUSTON PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN EVALUOINTI: YHTEENVETORAPORTTI 2002-2004. Nils-Olof Nylund & Kimmo Erkkilä

TUTKIMUSSELOSTUS PRO3/P3018/05 25.4.2005 BUSSIKALUSTON PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN EVALUOINTI: YHTEENVETORAPORTTI 2002-2004. Nils-Olof Nylund & Kimmo Erkkilä TUTKIMUSSELOSTUS PRO3/P3018/05 25.4.2005 BUSSIKALUSTON PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN EVALUOINTI: YHTEENVETORAPORTTI 2002-2004 Kirjoittajat: Nils-Olof Nylund & Kimmo Erkkilä Suorittajaorganisaatio ja osoite VTT Prosessit,

Lisätiedot

LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEET - MYYTIT VASTAAN FAKTAT

LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEET - MYYTIT VASTAAN FAKTAT Centria, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Haapajärvi 11.10.2007 LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEET - MYYTIT VASTAAN FAKTAT Ari Lampinen (sukunimi at kaapeli.fi) Varapj., Suomen biokaasuyhdistys A. HISTORIALLINEN

Lisätiedot

HEIKKI LIIMATAINEN TALOUDELLISEEN AJOTAPAAN KANNUSTAVAT JÄRJESTELMÄT KULJETUSYRITYKSISSÄ

HEIKKI LIIMATAINEN TALOUDELLISEEN AJOTAPAAN KANNUSTAVAT JÄRJESTELMÄT KULJETUSYRITYKSISSÄ HEIKKI LIIMATAINEN TALOUDELLISEEN AJOTAPAAN KANNUSTAVAT JÄRJESTELMÄT KULJETUSYRITYKSISSÄ Diplomityö Prof. Jorma Mäntynen on hyväksytty tarkastajaksi osastoneuvoston kokouksessa 13.9.2006 Tiivistelmä TAMPEREEN

Lisätiedot

- Yhteenveto VTT:n menetelmistä ja mittauksista

- Yhteenveto VTT:n menetelmistä ja mittauksista TUTKIMUSRAPORTTI VTT-M-10542-10 Kaupunkibussien päästötietokanta - Yhteenveto VTT:n menetelmistä ja mittauksista Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Kimmo Erkkilä, Petri Laine, Juhani Laurikko Julkinen 2

Lisätiedot

KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN

KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN Reijo Mäkinen 4.12.2007 Sisältö YTV:n tehtävä Bussipalveluiden kilpailuttaminen HKL:n, YTV:n ja Neste Oilin biopolttoainehanke Yhteenveto MISSIO YTV tuottaa

Lisätiedot

FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys 2002 2005

FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys 2002 2005 FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys 2002 2005 Teknologiaohjelmaraportti 9/2006 Loppuraportti FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys 2002 2005 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA Vuosiraportti 2009 Toimittaja Nils Olof Nylund Julkisuus: Julkinen Suorittajaorganisaatio ja

Lisätiedot

Moottoritekniikan teknologiaohjelma ProMOTOR 1999 2003

Moottoritekniikan teknologiaohjelma ProMOTOR 1999 2003 Moottoritekniikan teknologiaohjelma ProMOTOR 1999 2003 Teknologiaohjelmaraportti 2/2004 Loppuraportti Moottoritekniikan teknologiaohjelma ProMOTOR 1999 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 2/2004

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.12.2005 KOM(2005) 628 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} FI FI KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkko. Ehdotus kansalliseksi suunnitelmaksi vuoteen 2020/2030

Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkko. Ehdotus kansalliseksi suunnitelmaksi vuoteen 2020/2030 Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkko Ehdotus kansalliseksi suunnitelmaksi vuoteen 2020/2030 Julkaisuja 4/2015 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää

Lisätiedot

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt. LIISA 2011 laskentajärjestelmä. Kirjoittajat. Kari Mäkelä ja Heidi Auvinen. Luottamuksellisuus:

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt. LIISA 2011 laskentajärjestelmä. Kirjoittajat. Kari Mäkelä ja Heidi Auvinen. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-03246-12 2.5.2012 Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt LIISA 2011 laskentajärjestelmä Kirjoittajat Kari Mäkelä ja Heidi Auvinen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (90) Raportin

Lisätiedot

DIESELMOOTTORIN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 12 Polttoaineenkulutus... 12

DIESELMOOTTORIN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 12 Polttoaineenkulutus... 12 1 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE... 5 DIESEL - TÄRKEÄ KULJETTAJA... 6 YMPÄRISTÖVAATIMUKSET OHJAAVAT DIESELIN KEHITYSTÄ... 6 DIESELMOOTTORIT... 7 Suoraruiskutusmoottori... 8 Apukammiomoottorit... 8 DIESELMOOTTORIN

Lisätiedot

TEKNIIKKA: Yleiset asiat

TEKNIIKKA: Yleiset asiat YMP S456 JY sl 2005 LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEET TEKNIIKKA: Yleiset asiat Ari Lampinen (2 luentoa, 2 demoa ja ekskursio) [Huom. Sähkö on sisällytetty mukaan, vaikka se ei varsinaisesti ole polttoaine] A.

Lisätiedot

Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä Työryhmän loppuraportti

Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä Työryhmän loppuraportti Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä Työryhmän loppuraportti Julkaisuja 15/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja

Lisätiedot

TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA

TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02907-13 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA Vuosiraportti 2012 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juhani Laurikko, Nils-Olof Nylund (toim.)

Lisätiedot

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ 27.2.2012 1 BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ Tiivistelmän on koonnut asiantuntija Harri Kallberg Tieliikenteen Tietokeskuksesta Miksi tieliikenteeseen halutaan biopolttoaineita,

Lisätiedot

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi Sisällys Miksi biopolttoaineita on lisättävä liikenteessä?........................... 5 Mitä ovat biopolttoaineet?.............................................. 5 Mitä biopolttoaineita voidaan käyttää

Lisätiedot

Vuoden 2014 TransSmart ajoneuvotutkimus Trafille

Vuoden 2014 TransSmart ajoneuvotutkimus Trafille TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01720-15 Vuoden 2014 TransSmart ajoneuvotutkimus Trafille Raportti Trafin vuonna 2014 TransSmart-ohjelman puitteissa rahoittamasta toiminnasta. Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot