merkintähintoihin sulautumisessa sovellettavalla vaihtosuhteella muunnettuna.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "merkintähintoihin sulautumisessa sovellettavalla vaihtosuhteella muunnettuna."

Transkriptio

1 BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE (13) BIOTIE THERAPIES OYJ:N, OY CONTRAL PHARMA LTD:N JA CARBION OY:N YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET BIOTIE THERAPIES OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Biotie Therapies Oyj on pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessaan käsitellyt sulautumissuunnitelman hyväksymistä, jonka mukaisesti yhtiö sulautuu Oy Contral Pharma Ltd:hen. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi julkistetun sulautumissuunnitelman. Yhtiö tulee näin ollen sulautumaan Oy Contral Pharma Ltd:hen sulautumissuunnitelman mukaisesti loppuvuodesta Sulautuminen tulee voimaan, kun sulautumisen täytäntöönpano ja sen seurauksena sulautuminen on rekisteröity kaupparekisteriin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on arviolta OY CONTRAL PHARMA LTD:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS PÄÄTTI SEURAAVAA: Päätettiin, että vahvistettujen tappioiden kattamiseksi vahvistetun taseen mukaisesta edellisten ja päättyneen tilikausien tappio, yhteensä ,39 euroa, katetaan ylikurssirahastosta. Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 kuulumaan seuraavalla tavalla: 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Contral Pharma Oyj, englanniksi Contral Pharma Corporation, ja kotipaikka Espoo. Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 kuulumaan seuraavalla tavalla: 8 Tilintarkastajat Yhtiössä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa. Tilintarkastajista vähintään yhden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 kuulumaan seuraavalla tavalla:

2 2(13) 9 Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla ilmoitus vähintään kahdessa (2) hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu kirjattuna kirjeenä tai muutoin todennettavissa olevalla tavalla osakkeenomistajien osakeluettelossa rekisteröityyn osoitteeseen aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainittua ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Päätettiin hyväksyä Oy Contral Pharma Ltd:n, Biotie Therapies Oyj:n ja Carbion Oy:n hallitusten hyväksymät ja allekirjoittamat sulautumissuunnitelmat, joiden mukaan Biotie Therapies Oyj ja Carbion Oy sulautuvat Oy Contral Pharma Ltd:hen. Sulautumisvastikkeen suorittamiseksi päätettiin, että Oy Contral Pharma Ltd:n osakepääomaa korotetaan vähintään yhdellä ja enintään osakkeella eli vähintään 0,02 eurolla ja enintään eurolla antamalla sulautumisvastikkeeseen oikeutetuille Biotie Therapies Oyj:n osakkeenomistajille yhteensä vähintään yksi kappale ja enintään kappaletta ja Carbion Oy:n osakkeenomistajille yhteensä vähintään yksi kappale ja enintään kappaletta Oy Contral Pharma Ltd:n uusia osakkeita kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 euroa sulautumissuunnitelmissa tarkemmin määritellyllä tavalla. Osakepääoman korotuksen lopullinen määrä riippuu siitä, kuinka moni Biotie Therapies Oyj:n ja Carbion Oy:n osakkeenomistajista vaatii osakkeidensa lunastamista sekä siitä missä määrin Biotie Therapies Oyj:n antamilla optio-oikeuksilla on Biotie Therapies Oyj:n hallituksen asettamana määräaikana merkitty Biotie Therapies Oyj:n osakkeita sekä siitä, missä määrin vaihtosuhde ei mene tasan vastikkeeseen oikeuttavien osakkeiden kesken.

3 3(13) Päätettiin laskea liikkeeseen vähintään yksi ja enintään optio-oikeutta liitteen 1 mukaisin ehdoin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Oy Contral Pharma Ltd:n ja Biotie Therapies Oyj:n välillä allekirjoitetussa yhdistymissopimuksessa määritellyille Biotie Therapies Oyj:n avainhenkilöille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä Biotie Therapies International Oy:lle. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön. Optio-ohjelman mukaiset osakkeiden merkintähinnat perustuvat Biotie Therapies Oyj:n optio-ohjelmien mukaisiin merkintähintoihin sulautumisessa sovellettavalla vaihtosuhteella muunnettuna. Päätettiin osakepääoman korottamisesta suunnatulla uusmerkinnällä liitteen 2 mukaisin ehdoinvähintään 0,02 eurolla ja enintään eurolla laskemalla liikkeeseen vähintään yksi ja enintään uutta, joiden kirjapidollinen vasta-arvo on 0,02 euroa osakkeelta. Uudet osakkeet tarjotaan merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön osakkeenomistajille ja institutionaalisille sijoittajille. Merkintähinta on vähintään 5,60 euroa osakkeelta. Lopullinen merkintähinta määritellään tarjousmenettelyssä. Päätettiin osakepääoman korottamisesta liitteen 3 mukaisin ehdoin vähintään 0,02 eurolla ja enintään 1.145,48 eurolla laskemalla liikkeeseen vähintään yksi ja enintään uutta, joiden kirjapidollinen vasta-arvo on 0,02 euroa osakkeelta. Uudet osakkeet tarjotaan merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen niille yhtiön osakkeenomistajille, joilla on ContrAl Clinics Oy:n liikkeeseen laskemien ja yhtiölle ContrAl Clinics Oy:n sulautumisen yhteydessä siirtyneisiin vaihtovelkakirjalainoihin liittyviä korkosaamisia yhtiöltä. Korkosaatavien yhteismäärä on ,96 euroa. Merkintähinta on vähintään 5,60 euroa osakkeelta. Merkintähinta on sama kuin edellä 4 :n mukaisessa tarjousmenettelyssä muodostuva merkintähinta. CARBION OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS PÄÄTTI SEURAAVAA Päätettiin hyväksyä Carbion Oy:n ja Oy Contral Pharma Ltd:n hallitusten hyväksymä ja allekirjoittama sulautumissuunnitelma, jonka mukaan Carbion Oy sulautuu Oy Contral Pharma Ltd:hen.

4 4(13) Turussa Biotie Therapies Oyj Markku Jalkanen Toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Markku Jalkanen, Biotie Therapies Oyj, puh , Talousjohtaja Jari Saarinen, Biotie Therapies Oyj puh , Toimitusjohtaja Kauko Kurkela, Oy Contral Pharma Ltd Puh , Jakelu: Helsingin pörssi Keskeiset mediat

5 5(13) Liite 1 OPTIO-OIKEUDET 2002 I Option-oikeuksien ehdot 1. Merkintäoikeus Optio-oikeudet annetaan Oy Contral Pharma Ltd:n ( Yhtiö ) hallituksen määräämällä tavalla ja Biotie Therapies Oyj:n kanssa allekirjoitetun yhdistymissopimuksen määräysten mukaisesti osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiöön sulautuvan Biotie Therapies Oyj:n avainhenkilöille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä Yhtiön sulautumisen jälkeen kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Biotie Therapies International Oy:lle, korvaamaan näiden tahojen omistamien Biotie Therapies Oyj:n optio-oikeuksien raukeaminen sulautumisen johdosta. Yhtiön hallitus päättää Biotie Therapies International Oy:lle annettavien optio-oikeuksien jakamisesta myöhemmin Yhtiön palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille tai hallituksen jäsenille. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää ja sillä on näin ollen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 2. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään kappaletta, joista enintään kappaletta merkitään kirjaimella A, enintään kappaletta kirjaimella B, enintään kappaletta kirjaimella C ja enintään kappaletta kirjaimella D. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään kappaletta Yhtiön. 3. Optio-oikeudet Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. 4. Optio-oikeuksien merkintä Optio-oikeudet on merkittävä Yhtiön pääkonttorissa viikon kuluessa Biotie Therapies Oyj:n ja Yhtiön sulautumisen rekisteröinnistä. Optio-oikeuksien merkitsijöille lähetetään kirjallinen ilmoitus optio-oikeuden merkinnän hyväksymisestä.

6 6(13) 5. Optiotodistukset ja arvo-osuusjärjestelmä Optio-oikeuksista annetaan optiotodistukset merkinnän rekisteröinnin tapahduttua. Yhtiö säilyttää optiotodistukset merkintäajan alkamiseen asti. Option saajalla on oikeus saada optiotodistus haltuunsa, kun osakemerkintäaika kyseisen optiooikeuden kohdalla alkaa. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää optio-oikeuksien liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään ja päättää liittämisestä näihin ehtoihin aiheutuvista teknisistä muutoksista. II. Osakemerkinnän ehdot 1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön osakkeen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 euroa. Yhtiön osakepääoma voi nousta merkintöjen seurauksena enintään uudella osakkeella eli 9.505,82 eurolla. Biotie Therapies International Oy ei voi Yhtiön tytäryhtiönä merkitä optio-oikeuksien nojalla Yhtiön osakkeita. 2. Osakkeiden merkintä ja maksu Osakkeiden merkintäaika alkaa Optio-oikeudella A: välittömästi Biotie Therapies Oyj:n sulautumisen ja Yhtiön listautumisen jälkeen Optio-oikeuksilla B ja C: Optio-oikeudella D: Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla Yhtiön hallituksella on oikeus painavasta syystä keskeyttää merkintä määräajaksi. Osakkeiden merkintä tapahtuu Yhtiön pääkonttorissa tai muussa Yhtiön ilmoittamassa paikassa. Osakkeet on maksettava merkittäessä. Merkitsijän on luovutettava optiotodistus, jonka perusteella osakemerkintä tapahtuu tai, mikäli optio-oikeudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, osakemerkintään käytetty optio-oikeus poistetaan merkitsijän arvo-osuustililtä.

7 7(13) 3. Osakkeiden merkintähinta Osakkeiden merkintähinta on optio-oikeuksilla A ja B 6,364 euroa ja optio-oikeuksilla C ja D 15,839 euroa. Merkintähinta ei voi alittaa osakkeen kirjanpidollista vastaarvoa. 4. Osakkeiden kirjaus Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan arvo-osuustilille merkitsijän ilmoituksen mukaisesti. 5. Luovutuskielto ja tarjoamisvelvollisuus Optio-oikeuksia, joiden osalta kohdassa II.2 mainittu osakemerkinnän aika ei ole alkanut, ei saa kolmannelle luovuttaa tai pantata ilman Yhtiön lupaa. Luvan antamisesta päättää Yhtiön hallitus. Lupa voidaan antaa koskien kaikkia tai osaa optiooikeuksista. Kohdan II.2 mukaisen osakemerkinnän ajan alettua optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä. Jos optionomistajan toimi- tai työsuhde Yhtiöön päättyy ennen , on hänen viipymättä tarjottava Yhtiölle tai Yhtiön määräämälle vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2 mukainen osakemerkinnän aika ei toimi- tai työsuhteen päättyessä ole vielä alkanut. Yhtiö voi vaatia optio-oikeuksia tarjottavaksi kokonaan tai osittain. Mitä edellä todetaan toimi- tai työsuhteesta, soveltuu vastaavasti myös hallituksen jäsenyyteen. Yhtiö voi riippumatta siitä, onko optionomistaja tarjonnut optiooikeudet Yhtiölle tai ei, ilmoittaa optionomistajalle kirjallisesti, että edellä mainitun syyn johdosta optionomistaja on menettänyt optio-oikeutensa. Mikäli optio-oikeudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, Yhtiöllä on oikeus edellä mainituissa tapauksissa, riippumatta siitä onko optio-oikeuksia tarjottu Yhtiölle, hakea ja saada siirretyksi kaikki tarjoamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat optio-oikeudet optionomistajan arvo-osuustililtä Yhtiön osoittamalle arvo-osuustilille ilman optionomistajan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutus- ja muut rajoitukset optionomistajan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.

8 8(13) 6. Osakeoikeudet Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon ja muihin oikeuksiin osakepääoman korotuksen tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin. 7. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen osakemerkintää Jos Yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuksia, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan. Jos Yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optiooikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Jos yhdellä optiooikeudella merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä tulisi olemaan murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa alentamalla. 8. Optio-oikeuksien omistajien oikeudet eräissä erityistapauksissa Jos Yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan optio-oikeuksien omistajan merkintäoikeutta vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla. Jos Yhtiö optio-oikeuksien voimassaoloaikana asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien omistajalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista. Jos Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön taikka jakautua, annetaan optio-oikeuksien omistajalle oikeus merkitä osakkeet Yhtiön hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. Mikäli Yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia osakkeita kaikille osakkeenomistajille tehtävällä tarjouksella, on optio-oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muutoin kuin omistusten suhteessa tehtävä omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä Yhtiöltä optio-oikeuksia koskevia toimenpiteitä.

9 9(13) Mikäli syntyy osakeyhtiölain 14 luvun 19 :n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli 90 % Yhtiön osakkeista ja äänistä ja siten lunastusoikeus ja velvollisuus loppuja osakkeita kohtaan, varataan optio-oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää merkintäoikeutta kohdasta II.2 riippumatta kaikilla omistamillaan optio-oikeuksilla hallituksen asettamana määräaikana. Optiooikeuden omistajalle tulee myös antaa osakkeenomistajien kanssa yhdenvertainen mahdollisuus myydä optio-oikeuksiaan ja niillä merkittyjä osakkeita lunastajalle. Mikäli Yhtiö ennen optio-oikeuksilla tapahtuvan osakemerkinnän merkintäajan päättymistä muuttuu julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi, varataan optio-oikeuksien omistajalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen muutosta. Osakkeen kirjanpidollisen vasta-arvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy ennallaan, muutetaan osakemerkintäehtoja niin, että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan. 9. Riitojen ratkaiseminen Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan, mikäli niitä ei pystytä sopimaan neuvotteluteitse, välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiehiä on yksi ja välimiehen asettaa Turun kauppakamari. 10. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää muista optio-oikeuksiin, niistä annettaviin optiotodistuksiin tai merkintään liittyvistä seikoista. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä Yhtiön pääkonttorissa.

10 10(14) Liite 2 1. Yhtiön osakepääomaa korotetaan vähintään 0,02 eurolla ja enintään eurolla laskemalla liikkeeseen vähintään yksi ja enintään uutta, joiden kirjapidollinen vastaarvo on 0,02 euroa osakkeelta. 2. Uudet osakkeet tarjotaan merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön osakkeenomistajille ja institutionaalisille sijoittajille. Osakkeita voidaan tarjota myös osakkeenomistajille, joista seuraavat kuuluvat yhtiön osakeyhtiölain 1 luvun 4 :n mukaiseen lähipiiriin. Osakkeenomistaja Aboa Venture Management Oy:n rahastot Biofund Management Oy:n rahastot Osakkeiden omistus Dreadnought Finance Oy Sijoitusrahasto Evli Nordic Smaller Companies Sijoitusrahasto Evli Select Innoventure Oy Benina Jakobson Juha Jouhki Jukka Keski-Pukkila Kuntien Eläkevakuutus Kauko Kurkela Olli Kymäläinen Optiomi Oy David Sinclair SITRA

11 Tuomas Talvioja Erkki Tenhunen (13) Lähipiiriin kuuluvat omistavat yhtiön osakkeista ja äänistä noin 81,65 prosenttia ennen tätä osakeantia. Olettaen, että lähipiiriin kuuluvat tahot merkitsevät kaikki osakeannissa tarjottavat osakkeet, heidän yhteinen osuutensa yhtiön osakkeista ja äänistä on noin 89,16 prosenttia. 3. Merkintäaika alkaa ja päättyy viimeistään Hallituksella on oikeus keskeyttää merkintäaika, mikäli kaikki osakkeet on merkitty ennen sen päättymistä. Hallituksella on myös oikeus jatkaa merkintäaikaa enintään saakka, mikäli kaikkia osakkeita ei mennessä ole merkitty. Merkinnät suoritetaan toimittamalla yhtiölle täytetty ja allekirjoitettu osakemerkintäsopimus. Allekirjoitetun osakemerkintäsopimuksen tulee olla yhtiön hallussa merkintäajan päättyessä. 4. Merkintähinta on vähintään 5,60 euroa osakkeelta. Lopullinen merkintähinta määritellään tarjousmenettelyssä. Uusien osakkeiden merkintähinta tulee maksaa rahana. Merkintähinta tulee suorittaa yhtiön ilmoittamalle pankkitilille kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun yhtiön hallitus on ilmoittanut merkitsijöille merkintöjen hyväksymisestä. 5. Merkintäoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painavia taloudellisia syitä, koska osakeannin tarkoituksena on rahoittaa yhtiön tutkimus- ja kehitystoimintaa. Lisäksi suunnatusta osakeannista saatavia varoja käytetään Oy Contral Pharma Ltd:n, Biotie Therapies Oyj:n ja Carbion Oy:n sulautumisen seurauksena muodostuvan yhtiön yleisen toiminnan rahoittamiseen. 6. Uudet osakkeet tuottavat täyden oikeuden osinkoon tilikaudesta 2002 alkaen. Muut osakasoikeudet alkavat, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Uusilla osakkeilla on samat oikeudet kuin olemassa olevilla yhtiön osakkeilla. 7. Yhtiön hallitus päättää lopullisesti merkintöjen hyväksymisestä oman päätöksensä mukaisesti. 8. Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakepääoman korotukseen liittyvistä seikoista ja käytännön asioista.

12 12(13) Liite 3 1. Yhtiön osakepääomaa korotetaan vähintään 0,02 eurolla ja enintään 1.145,48 eurolla laskemalla liikkeeseen vähintään yksi ja enintään uutta, joiden kirjapidollinen vastaarvo on 0,02 euroa osakkeelta. 2. Uudet osakkeet tarjotaan merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen niille yhtiön osakkeenomistajille, joilla on ContrAl Clinics Oy:n liikkeeseen laskemien ja yhtiölle ContrAl Clinics Oy:n sulautumisen yhteydessä siirtyneisiin vaihtovelkakirjalainoihin liittyviä korkosaamisia yhtiöltä. Korkosaatavien yhteismäärä on ,96 euroa. Merkintään oikeutetuista seuraavat osakkeenomistajat kuuluvat osakeyhtiölain 1 luvun 4 :n mukaiseen lähipiiriin. Osakkeenomistaja Biofund Management Oy:n rahastot Osakkeiden omistus Dreadnought Finance Oy Innoventure Oy Jukka Keski-Pukkila Kauko Kurkela SITRA Erkki Tenhunen Lähipiiriin kuuluvat omistavat yhtiön osakkeista ja äänistä noin 50 prosenttia ennen tätä osakeantia. Olettaen, että lähipiiriin kuuluvat tahot merkitsevät kaikki osakeannissa tarjottavat osakkeet, heidän yhteinen osuutensa yhtiön osakkeista ja äänistä on noin 50,41 prosenttia.

13 13(13) 3. Merkintäaika alkaa ja päättyy viimeistään Hallituksella on oikeus keskeyttää merkintäaika, mikäli kaikki osakkeet on merkitty ennen sen päättymistä. Hallituksella on myös oikeus jatkaa merkintäaikaa enintään saakka, mikäli kaikkia osakkeita ei mennessä ole merkitty. Merkinnät suoritetaan erilliseen merkintälistaan. 4. Merkintähinta on vähintään 5,60 euroa osakkeelta. Merkintähinta on sama kuin edellä 4 :n mukaisessa tarjousmenettelyssä muodostuva merkintähinta. Osakkeet maksetaan kuittaamalla osakkeen merkintähinta merkitsijän yhtiöltä olevalla ContrAl Clinics Oy:n vaihtovelkakirjalainaan liittyvällä korkosaatavalla. 5. Merkintäoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painavia taloudellisia syitä, koska korkosaatavien kuittaaminen osakkeita vastaan on yhtiön rahoitustilanteen kannalta yhtiön edun mukaista. 6. Uudet osakkeet tuottavat täyden oikeuden osinkoon tilikaudesta 2002 alkaen. Muut osakasoikeudet alkavat, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Uusilla osakkeilla on samat oikeudet kuin olemassa olevilla yhtiön osakkeilla. 7. Yhtiön hallitus päättää lopullisesti merkintöjen hyväksymisestä oman päätöksensä mukaisesti. 8. Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakepääoman korotukseen liittyvistä seikoista ja käytännön asioista.

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.10.2000 KELLO 15.15 TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE Talentum Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2000 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt

Lisätiedot

Talentum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.1999. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 35,14 % osakkeista ja äänivallasta.

Talentum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.1999. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 35,14 % osakkeista ja äänivallasta. PÖRSSITIEDOTE 29.3.1999 TALENTUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 29.3.1999 Talentum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa Helsingissä vahvistettiin vuoden 1998 tilinpäätös ja tilivelvollisille myönnettiin

Lisätiedot

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: ---

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: --- 15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: - yhtiöjärjestyksen 4 koskien täsmäytyspäivää poistetaan, ja yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 2.200.000 merkitään tunnuksella 2014A, 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014B ja 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014C.

Optio-oikeuksista 2.200.000 merkitään tunnuksella 2014A, 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014B ja 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014C. 1/5 COMPTEL OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2014 Comptel Oyj:n hallitus ( Hallitus ) on kokouksessaan 4.2.2014 päättänyt 20.3.2013 pidetyn Comptel Oyj:n ( Yhtiö ) yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien

Lisätiedot

Liite 8 UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2010 olivat 3 275 850 998,96 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan

Lisätiedot

SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 18.4.2013 SISÄLLYS: I. JOHDANTO... 3 II. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT... 3 1. Optio-oikeuksien määrä... 3 2. Optio-oikeudet... 3 3. Optio-oikeuksien

Lisätiedot

4(20) Vahva tuotekehitysportfolio

4(20) Vahva tuotekehitysportfolio BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.4.2002 Klo 9.00 1(20) BIOTIE THERAPIES, CONTRAL PHARMA JA CARBION FUUSIOITUVAT JA MUODOSTAVAT VAHVAN LÄÄKEKEHITYS- JA BIOTEKNIIKKAYHTIÖN - Biotie Therapies Oyj:n,

Lisätiedot

Lainan pääoma merkitään taseeseen omaan pääomaan erillisenä eränä.

Lainan pääoma merkitään taseeseen omaan pääomaan erillisenä eränä. 1 ASPO OYJ:N VAIHDETTAVA PÄÄOMALAINA 2004 I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä 2. Merkintäoikeus Lainan määrä on enintään 20.000.000 euroa. Laina lasketaan liikkeeseen Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämässä

Lisätiedot

Vaihtovelkakirjalainan ehdot muutetussa muodossaan, ilman teknisiä liitteitä, ovat tämän tiedotteen liitteenä 1.

Vaihtovelkakirjalainan ehdot muutetussa muodossaan, ilman teknisiä liitteitä, ovat tämän tiedotteen liitteenä 1. Pörssitiedote 1.9.2015 klo 9.45 VALOE OYJ:N VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2015 YLIMERKITÄÄN. YHTIÖ ON PÄÄTTÄNYT VAIHTOVELKAKIRJALAINAN ENIMMÄISMÄÄRÄN KOROTTAMISESTA JA MERKINTÄAJAN JATKAMISESTA 30.9.2015 ASTI.

Lisätiedot

Cencorpin hallitus on kokouksessaan hyväksynyt tehdyt merkinnät.

Cencorpin hallitus on kokouksessaan hyväksynyt tehdyt merkinnät. Cencorp Oyj Pörssitiedote 27.5.2013 klo 09.30 ETERA JA INGMAN MERKITSIVÄT CENCORPIN 2,1 MILJOONAN EURON VAIHTOVELKAKIRJALAINAN KOKONAISUUDESSAAN TEKESIN JA CENCORPIN VÄLISEN NOIN 3 MILJOONAN EURON LAINAN

Lisätiedot

VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT

VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT Pörssitiedote 29.5.2015 klo 14.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT Valoen pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 5.000.000 euron

Lisätiedot

Vaihtovelkakirjalainan ehdot ovat kokonaisuudessaan, teknisiä liitteitä lukuun ottamatta, tämän tiedotteen liitteenä 1.

Vaihtovelkakirjalainan ehdot ovat kokonaisuudessaan, teknisiä liitteitä lukuun ottamatta, tämän tiedotteen liitteenä 1. Cencorp Oyj Pörssitiedote 3.12.2012 klo 15.05 CENCORPIN VAIHTOVELKAKIRJALAINA ON MERKITTY KOKONAAN, - CENCORP ON SOPINUT SAMPO PANKKI OYJ:N RAHOITUSSOPIMUSTEN VOIMASSAOLON JATKAMISESTA SEKÄ SAVCOR GROUP

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE

HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE 1 (2) HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE Nokia ehdottaa yhtiökokoukselle enintään 35 000 000 optio-oikeuden antamista valituille Nokia-konsernin,

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT ASPO OYJ VVK 2009 8.6.2009 1 (7) ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä Lainan määrä on enintään 15.000.000 euroa. Laina lasketaan liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n

Lisätiedot

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 Wecan Electronics Oyj ( Wecan ) ja Scanfil Oy ( Scanfil ) julkaisevat tämän sulautumismuistion liittyen Wecanin ja Scanfilin ehdotettuun sulautumiseen. Wecanin ja Scanfilin hallitukset

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Kone Oyj:n ( Yhtiö tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt 1.11.2004 jakautumissuunnitelman ( Jakautumissuunnitelma ), jonka mukaan Kone Oyj jakautuu

Lisätiedot

VAIHDETTAVA PÄÄOMALAINA 2004

VAIHDETTAVA PÄÄOMALAINA 2004 VAIHDETTAVA PÄÄOMALAINA 2004 Järjestäjä Merkintäpaikka FIM Pankkiiriliike Oy 1 Tämän listalleottoesitteen on laatinut Ruukki Group Oyj ( Ruukki tai Yhtiö ) ainoastaan siinä tarkoituksessa, että mahdolliset

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

PKC Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2012. Pörssitalo Helsinki

PKC Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2012. Pörssitalo Helsinki PKC Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.212 Pörssitalo Helsinki PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 4.4.212 klo 13. Paikka: Pörssitalo, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki ESITYSLISTA Järjestäytyminen

Lisätiedot

T ietoa osakkeenomistajille

T ietoa osakkeenomistajille Vuosikertomus 2002 T ietoa osakkeenomistajille YHTIÖKOKOUS Biotie Therapies Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 29.4.2003, Mauno Koivisto -keskuksessa Turussa (Tykistökatu 6), alkaen kello

Lisätiedot

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Tausta Citycon Oyj ( Yhtiö ) allekirjoitti 25.5.2015 sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n kaikkien osakkeiden hankkimiseksi ("Yrityskauppa"). Cityconin

Lisätiedot

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi 28.2.2005 Vaihdettava pääomalaina 2005 sekä Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Järjestäjä 1(91) Tämän listalleottoesitteen on laatinut Evox

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI IXONOS OYJ:N OSAKEANTI 19.11.2013-3.12.2013 Markkinointiesite. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot