HTM-TUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTM-TUTKINTO 5.9.2015"

Transkriptio

1 1(20) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Vältä vastatessasi kopioi-liimaa-toimintoa. Perustele vastauksesi, ellei tehtävästä ilmene muuta. Tutustu myös kunkin tehtävän yhteydessä annettuihin vastaamisohjeisiin. Tehtäviin voi vastata KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman ajantasaisen Kansainväliset tilintarkastusalan standardit teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan raportit voi laatia ajantasaisen KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastajan raportointi teokseen sisältyvien mallien mukaisesti. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä. Mikäli virheellisestä vastauksesta voi saada miinuspisteitä, on siitä maininta tehtävänannossa. Vastausohjeiden rikkomisesta voi saada miinuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista merkittävistä kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada lisäksi miinuspisteitä. Vastauspohjien sarakkeiden leveyksiä ei saa muuttaa. Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpitolain 7 a -luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a -luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen työpöydältä HTM-tutkinto"-kansion alakansiosta 1-osa - Del 1 löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä vastaajan tunnistenumeroa ja tehtävän otsikkoa. Esimerkiksi kokelas, jonka tunnistenumero on , tallentaa vastauksensa seuraavasti: osa Tehtävä osa Tehtävä 2 jne. Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa.

2 2 Tehtävä 1 (35 pistettä) Komponenttikone Oy on vuodesta 1972 alkaen konepajaliiketoimintaa harjoittanut Suomen kaupparekisteriin rekisteröity osakeyhtiö. Yhtiö on perheyhtiö, jonka kaikki osakkeet ovat edelleen yhtiön aikanaan perustaneen viiden sisaruksen omistuksessa. Komponenttikone Oy valmistaa teollisuusyrityksille esimerkiksi tuotekehityksessä tarvittavia yksilöllisiä metalliosia. Valtaosa myytävistä osista toimitetaan muille konepajayrityksille, joiden tilaukset vaihtelevat suuresti suhdanteiden mukaan. Myös Komponenttikone Oy:n liiketoiminta on luonteeltaan syklistä. Yhtiön asiakaskunta muodostuu kahdesta merkittävästä asiakkaasta ja joukosta pienempiä yrityksiä. Komponenttikone Oy:n tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto oli vielä tilintarkastamattoman tilinpäätöksen mukaan euroa ja tilikauden voitto oli euroa. Komponenttikone Oy ajautui vuonna 2010 huomattaviin taloudellisiin vaikeuksiin menetettyään yhden merkittävän asiakkaan. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin alentaa osakepääomaa eurolla aiemmilta tilikausilta kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Samalla osakepääomaa päätettiin korottaa eurolla poistamalla vanhan osakeyhtiölain mukainen ylikurssirahasto ja yhdistämällä se osakepääomaan. Kyseiset toimenpiteet tehtiin osakeyhtiölain mukaisesti. Osakepääoman alentaminen ja korottaminen rekisteröitiin kaupparekisteriin Näistä toimenpiteistä huolimatta Komponenttikone Oy:n taloudellinen tilanne oli heikentynyt elokuuhun 2012 mennessä siinä määrin, että yhtiötä rahoittaneet pankit kieltäytyivät myöntämästä sille enää lisää lainaa. Komponenttikone Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti järjestää osakeannin yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi. Osakeantia varten perustettiin aiempien A-osakkeiden rinnalle uusi osakelaji, E-osakkeet. Yhtiökokouksessa äänestettäessä A-osakkeella on 20 ääntä ja E-osakkeella 1 ääni. Osakkeille ei ole määrätty nimellisarvoa. Osakeannissa tarjottiin merkittäväksi uusia E-osakkeita. Tarkoituksena oli, että Komponenttikone Oy:n osakkeenomistajien lisäksi ulkopuoliset sijoittajat olisivat voineet merkitä E-osakkeita. Lopulta osakeantiin ei kuitenkaan osallistunut ulkopuolisia sijoittajia, vaan vain kaikki viisi Komponenttikone Oy:n osakkeenomistajaa. E-osakkeella on Komponenttikone Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan etuoikeus kiinteään lisäosinkoon, jonka suuruus on vuodessa 15 prosenttia E-osakkeen merkintähinnasta. Yhtiöjärjestyksessä on myös määrätty, että Komponenttikone Oy:llä on oikeus lunastaa E-osakkeet. E-osakkeiden lunastukseen voidaan käyttää yhtiöjärjestyksen mukaan vain vapaata omaa pääomaa ja lunastushinta on E-osakkeiden merkintähinta. Osakeannissa merkittyjen E-osakkeiden merkintähinta oli yhteensä euroa. Merkintähinta merkittiin osakeantipäätöksessä määrätyn mukaisesti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Komponenttikone Oy:n taseessa ei ollut aiemmin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa. Osakkeenomistajille annettiin osakekirjat E- osakkeista. Onnistuneen uusasiakashankinnan johdosta Komponenttikone Oy:n liikevoitto on ollut positiivinen tammikuusta 2013 alkaen. Uusien asiakkaiden palveleminen vaati kuitenkin merkittäviä muutosinvestointeja. Komponenttikone Oy:n osakkeenomistajat päättivät helmikuussa 2013 rahoittaa muutosinvestointeja tekemällä yhteensä euron suuruisen pääomasijoituksen yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoituksen tekivät kaikki osakkeenomistajat A- osakkeiden omistustensa suhteessa. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ei ole tehty sijoituksia tämän helmikuussa 2013 tehdyn pääomasijoituksen jälkeen. Tilikaudelta 2013 vahvistettu tilinpäätös osoitti tilikauden voittoa euroa ja edellisten tilikausien tappiota euroa. Tänään on Komponenttikone Oy:n liiketoiminta on selvästi voitollista, ja se saa jälleen lainaa pankeilta. Matalan korkotason vuoksi Komponenttikone Oy:n hallitus on aikeissa lunastaa yhtiölle kaikki elokuussa 2012 järjestetyssä osakeannissa merkityt E-osakkeet niillä voittovaroilla, jotka ovat kertyneet yhtiölle tilikauden 2014 aikana, ja sen jälkeen mitätöidä osakkeet.

3 3 Lisäksi hallituksen tarkoituksena on palauttaa osakkeenomistajien helmikuussa 2013 tekemä euron sijoituksen suuruinen erä pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Yhtiön kassatilanne tulee kuitenkin olemaan E-osakkeiden lunastamisen jälkeen sellainen, ettei se mahdollista pääomanpalautusta yhtiökokouspäivänä. Hallitus ei halua ottaa lisää lainaa varojenjakoa varten. Hallituksen näkemyksen mukaan kassatilanne kuitenkin paranee tilikauden loppua kohden vahvan operatiivisen kassavirran vuoksi, jolloin pääomanpalautus voisi olla mahdollinen. Sen vuoksi hallitus tulee esittämään koolle kutsuttavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa valtuutusta: Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään varojen jakamisesta yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta. Tehtävä Vastaa alla oleviin kysymyksiin selostamalla tapauksen relevantit tosiseikat ja soveltuvien keskeisten lainsäännösten sisältö. Ota kantaa jokaiseen kohtaan erikseen. Kohta Vastaus 1. Komponenttikone Oy:n hallitus on aikeissa lunastaa yhtiölle kaikki elokuussa 2012 järjestetyssä osakeannissa merkityt E-osakkeet niillä voittovaroilla, jotka ovat kertyneet yhtiölle tilikauden 2014 aikana. Milloin E- osakkeet voidaan aikaisintaan lunastaa? Onko tehdyillä yhtiökokouspäätöksillä vaikutusta E-osakkeiden lunastamisajankohtaan? 2. Komponenttikone Oy:n hallitus tulee esittämään koolle kutsuttavalle yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista päättämään varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Jos hallituksen ehdottama valtuutus hyväksyttäisiin pidettävässä yhtiökokouksessa sellaisenaan, olisiko yhtiökokouksen päätös osakeyhtiölain mukainen ottaen huomioon yhtiön kassatilanteen E-osakkeiden lunastamisen jälkeen ja valtuutuspäätöksen sisällön?

4 Käytä vastatessasi tehtävän 1 valmista vastauspohjaa. Tietokoneella vastatessa anna vastauksesi koko tehtävään maksimissaan kahden A4-sivun mittaisena (oletusfontti Calibri 11). 4

5 5 Tehtävä 2 (35 pistettä) Pienperheen parhaaksi ry:n tavoitteena on tuottaa yhdessäolon iloa ja arjen tukea jäseninään toimiville yksinhuoltajaperheille. Yhdistys on toiminut vuodesta 2010 lähtien Kantamossa, jossa se tarjoaa lähialueilla asuville jäsenilleen mahdollisuuden säännölliseen kokoontumiseen ja sitä kautta ydinperheille keinon rakentaa omaa tukiverkostoaan. Yhdistyksellä on ollut toiminnan aloittamishetkestä lähtien vakituisessa työsuhteessa oleva toiminnanjohtaja, joka työskentelee yhdistyksen Asunto Oy Tornilta vuokraamissa toimitiloissa keskustassa. Jäsentapahtumien järjestämiseen käytetään toiminnanjohtajan lisäksi vapaaehtoistyöntekijöitä ja satunnaisia tuntityöntekijöitä. Toiminnan alkuvaiheessa yhdistyksessä havaittiin, että tuen tarve on suurinta niissä pienperheissä, joissa on vain yksi aikuinen ja yksi lapsi. Yhdistyksessä perustettiinkin Yksi aikuinen, yksi lapsi -niminen projekti, jonka tavoitteena on edistää pienperheiden hyvinvointia, yksinhuoltajana toimivien aikuisten henkisiä voimavaroja sekä pienperheiden ainoan lapsen sosiaalista kasvua. Projektin käynnistämiseen haettiin avustusta Rahaautomaattiyhdistyksen (RAY) perheille suunnatusta Milla ja Matias -avustusohjelmasta. RAY myönsi projektille avustusta ajalle yhteensä euroa. Avustuspäätöksen mukaisesti tuki on tarkoitettu projektin kohderyhmälle suunnatun vapaa-ajan kokoontumispaikan hankintaan ja sen ylläpitoon sekä heitä varten järjestettyihin kokoontumisiin. Avustuspäätöksessä edellytettiin, että avustuksen käytöstä laaditaan vuosittain ja avustuskauden päättyessä selvitys Raha-automaattiyhdistykselle. Loppuselvitykseen tulee liittää tilintarkastajan raportti rahaautomaattiavustusten käytöstä. Pienperheen parhaaksi ry:n tilintarkastajana toimii HTM-yhteisö Reviisorit Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan HTM Maaria Kallio, jolta yhdistys on pyytänyt tilintarkastajan raportin liitettäväksi Raha-automaattiyhdistykselle lähetettävään loppuselvitykseen. Toimit HTM Kallion apulaisena toimeksiannossa. Olette haastatelleet asiaan liittyen Pienperheen parhaaksi ry:n toiminnanjohtaja Mirja Väkeväistä. Taustatietona sinulla on käytettävissäsi tehtävänannossa annettujen tietojen lisäksi seuraavat liitteet: Liite 1 Ote avustuspäätöksen ehdoista Liite 2 Pienperheen parhaaksi ry:n laatima selvitys avustuksen käytöstä (lomake RAY3751) Liite 3 Selvitys Pienperheen parhaaksi ry:n sisäisestä valvonnasta (lomake RAY3753) Liite 4 Selvitys Ay-avustuksesta (lomake RAY3755) Liitteissä on viitattu myös muihin selvitykseen liitettäviin dokumentteihin. Niillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisun kannalta. Tehtävä Laadi luonnos tilintarkastajan raportista, joka koskee Pienperheen parhaaksi ry:n saaman rahaautomaattiavustuksen käyttöä. Raporttiluonnoksesta tulee ilmetä seikat, joilla voi olla merkitystä Rahaautomaattiyhdistyksen arvioidessa avustuksen käyttöä. Tehtävässä tulee arvioida ainoastaan sitä, onko Pienperheen parhaaksi ry noudattanut avustuksen käytössä avustukseen liittyviä ehtoja. Tehtävässä ei edellytetä selvityksessä esitettyjen lukujen oikeellisuuden tarkastamista. Käytä vastatessasi tehtävän 2 valmista raporttipohjaa (liite 5). Vastaukseen ei tarvitse sisällyttää tilintarkastajan tarkastustoimenpiteisiin liittyviä työpapereita.

6 6 Liite 1. Ote avustuspäätöksen ehdoista Avustuksen kohde Raha-automaattiyhdistys myöntää Pienperheen parhaaksi ry:lle avustuksen Milla ja Matias - avustusohjelmasta. Avustusohjelman mukaisesti avustuksen tarkoituksena on perheiden hyvinvoinnin edistäminen. Avustus on suunnattu yhdistyksen Yksi aikuinen, yksi lapsi -projektille, jonka tavoitteena on edistää tällaisten pienperheiden hyvinvointia, yksinhuoltajana toimivien aikuisten henkisiä voimavaroja sekä pienperheiden ainoan lapsen sosiaalista kasvua. Avustushakemuksen mukaisesti avustus on tarkoitettu käytettävän Yksi aikuinen, yksi lapsi -projektiin liittyvän vapaa-ajan kokoontumispaikan hankintaan ja ylläpitoon sekä kokoontumisten järjestämiseen. Avustuksen suuruus on euroa ja se kohdistuu aikavälillä syntyviin menoeriin. Selvitys avustuksen käytöstä Avustuksen saajien tulee tehdä RAY:lle selvitys avustuksen käytöstä sekä vuosittain että avustuskauden päättyessä koko avustusjakson ajalta. Loppuselvitys on toimitettava mennessä. RAY:n selvitystarkastuksessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: avustuksen saajan ja sen rinnakkaisorganisaatioiden taloudellinen tilanne avustukselle kirjattujen tuottojen ja kulujen kohdentaminen, kulujen hyväksyttävyys, asianmukaisuus, kohtuullisuus ja tarpeellisuus kuluositusten lainmukaisuus avustusten kirjanpidollinen käsittely avustetun toiminnan toteutuneiden kulujen suhde talousarvioon hankintojen kilpailuttaminen, hankintalain noudattaminen, lähipiirihankinnat avustuksen saajan suorittama sisäinen valvonta tilintarkastajan kertomukset, muistiot, pöytäkirjat ja Agreed upon procedures (AUP) -tyyppiset raportit toimintakertomuksen vastaavuus raportoituun toimintaan Hyväksyttävät kulut RAY ottaa huomioon kullekin vuodelle hyväksyttävinä kuluina ne kulut, jotka kirjanpitolain mukaan on merkittävä kyseiseltä tilikaudelta laadittavaan tilinpäätökseen hyvän kirjanpitotavan mukaisesti (suoriteperuste). Hyväksyttäviä kuluja ovat vain todelliset kulut sellaiset, jotka on rahalla maksettu tai jotka tullaan maksamaan rahalla. Poistot, arvonvähennykset, vuokra-arvot tai sellaiset varaukset tai muut laskennalliset erät, joihin ei liity rahavirtaa, eivät ole hyväksyttäviä kuluja. Hyväksyttäviksi kuluiksi katsotaan avustuspäätöksen mukaisesta toiminnasta tai hankkeesta johtuvat tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset kulut. Avustuksella ei myöskään voi kattaa sellaisia kuluja, joita avustuksensaajalla oli jo ennen avustetun toiminnan aloittamista. Toiminnan yleiskulut eivät ole hyväksyttäviä kuluja. Yleiskuluja ovat sellaiset kulut, jotka eivät välittömästi kohdistu mihinkään tiettyyn toimintoon tai hankkeeseen. Tyypillisimpiä yleiskuluja ovat järjestön yleishallintoon ja yleishallinnon henkilöstöön (esim. toiminnanjohtaja, kirjanpitäjä, toimistosihteeri) liittyvät kulut sekä taloushallinnon kulut. Avustuskohteen välittömiä kuluja (ei yleiskuluja) ovat kyseistä toimintaa tai hanketta varten palkattujen työntekijöiden palkkakulut lakisääteisine sivukuluineen, matka-, koulutus- ja puhelinkulut sekä muut vastaavat kulut

7 7 kyseistä toimintaa tai hanketta varten tehdyt hankinnat sisältäen materiaaliostot sekä ulkopuolelta ostetut palvelut, pois lukien taloushallintopalvelut kyseisen toiminnan tai hankkeen käytössä olevien toimitilojen toimitilakulut sellaiset kulut, jotka ovat syntyneet nimenomaan kyseisestä toiminnasta tai hankkeesta. Kilpailutus Kaikki RAY:n avustuksilla tehtävät vähäistä suuremmat tavara- ja palveluhankinnat tulee kilpailuttaa. Rahaautomaattiavustusten avustuspäätökseen on kirjattu, että avustuksen saajan tulee noudattaa erityisesti lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Avustuksen saaja vastaa hankintalain piiriin kuuluvien hankintojen asianmukaisesta kilpailuttamisesta. Mikäli RAY myöhemmin havaitsee, että kyseessä olevan lain piiriin kuuluvia hankintoja ei ole tehty asianmukaisesti, saattaa siitä seurata avustusten takaisinperintä. Hankinnalla tarkoitetaan esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista ja siihen rinnastettavaa toimintaa, tai urakalla teettämistä. RAY edellyttää, että kaikki avustuksilla tehtävät vähäistä suuremmat tavara- ja palveluhankinnat tulee myös kilpailuttaa pienimuotoisesti, esimerkiksi pyytämällä tarjouksia useammalta kuin yhdeltä taholta. Vakuuttaminen Avustuksen saaja on velvollinen huolehtimaan avustetun omaisuuden riittävästä ja tarkoituksenmukaisesta vakuuttamisesta. Kirjanpito Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpito kirjanpitolaissa säädetyllä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta luotettavasti seurata. Valvonta Raha-automaattiavustusten valvonnalla varmistetaan, että: avustusten käytössä noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä avustuspäätöksessä asetettuja ehtoja ja rajoituksia, toteutuneet kulut vastaavat avustushakemuksessa esitettyä talousarviota ja avustuspäätöstä, avustusten käyttö on tuloksellista ja tarkoituksenmukaista. RAY:n valvonta- ja seurantayksiköissä kiinnitetään huomiota myös avustusta saavien toimijoiden kohtaamiin taloudellisiin haasteisiin ja riskeihin, avustuksensaajien talouden hoidon suunnitelmallisuuteen, toimintaympäristön muutoksiin ja niiden vaikutuksiin avustettuun toimintaan sekä raportoinnin laatuun. RAY:n avustamiin järjestöihin tehdään myös tarkastus- ja seurantakäyntejä. Tarkastusten kohteina ovat mm. järjestön taloushallintoon ja kirjanpitoon liittyvät käytännöt ja menettelytavat. Talouden ja avustusten käytön lisäksi tarkastuskäynneillä kiinnitetään lisääntyvää huomiota myös avustuksen saajan hallinnon ja yleisen toiminnan arviointiin Liite 2. Selvitys avustuksen käytöstä - RAY3751_selvitys Liite 3. Selvitys sisäisestä valvonnasta - RAY3753_sisäinen valvonta Liite 4. Selvitys avustuksesta - RAY3755_selvitys Ay-avustuksesta

8 LIITE 2 8 Selvitys Raha-automaattiavustuksen käytöstä Päivämäärä (1) 1. AVUSTUKSEN SAAJAN TIEDOT Organisaation nimi Y-tunnus Järjestönumero Pienperheen parhaaksi ry Avustuksesta vastaava yhteyshenkilö puhelinnumero sähköpostiosoite Mirja Väkeväinen SELVITETTÄVÄT AVUSTUKSET määrä, kpl määrä, kpl määrä, kpl A-avustukset 1 B-avustukset C-avustukset Keskusjärjestö on valvonut jäsenjärjestöjen avustusten käyttöä kyllä ei avustuksia ei ole siirretty eteenpäin 3. SELVITYKSEN ANTAVAN JÄRJESTÖN RINNAKKAISORGANISAATIOT (tarvittaessa erillinen liite) Avustuksen saajalla on rinnakkaisorganisaatioita rinnakkaisorganisaatioiden määrä, kpl kyllä ei Avustuksen saaja täyttää lomakkeen Selvitys, Toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista (lomakenro 3752) Rinnakkaisorganisaatioista täytetään lomake 3752 A, B tai C, riippuen rinnakkaisorganisaation yhteisömuodosta. 4. AVUSTETUN OMAISUUDEN HALLINTA Laitos tai muu omaisuus, jonka perustamis-, hankinta- tai peruskorjausmenoihin on käytetty raha-automaattiavustusta on omassa avustusehtojen mukaisessa käytössä on lopettanut toimintansa on muuttanut toimintaansa on myyty on vuokrattu/luovutettu toiselle on osittain vuokrattu/luovutettu osan toiminnasta järjestää muu kuin avustuksen saaja Avustuksen palautusehto on voimassa 20 vuotta avustuksen myöntämisestä. Avustettu omaisuus on riittävästi vakuutettu Omaisuuden hallintasuhteista erillinen selvitys liitteenä kyllä ei kyllä ei 5. SELVITYKSEN LIITTEET Toimintakertomus Virallinen tilinpäätös Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista (RAY:n lomake 3752), Rinnakkaisorganisaatioiden selvitykset (RAY:n lomake) 3752 A, B ja/tai C yhteensä, kpl Tase-erittely Selvitys A-, B- tai C-avustuksen käytöstä (RAY ), yhteensä, kpl 1 Tilintarkastuskertomus Selvitys toiminnasta (lomatoiminta) (RAY 3779), yhteensä, kpl Tilintarkastusmuistiot ja muu tilintarkastajan raportointi Selvitys sisäisestä valvonnasta (RAY 3753) Konsernitilinpäätös (jos laaditaan) Selvitys, Kurssitoiminnasta (RAY:n lomake 3768) Selvitys avustuksilla hankitun omaisuuden hallintasuhteista Selvitys, B-avustuksista (RAY:n lomake 3757) Tilintarkastajan raportti (raportin laatimisesta laadittu erillinen ohjeistus) Selvitys, B-avustuksella tehdyistä asuntohankinnoista (RAY:n lomake 3757A) Listaus RAY-avustuksella hankitun omaisuuden hankinnasta ja käytöstä 6. ALLEKIRJOITUKSET Allekirjoitus Mirja Väkeväinen Allekirjoitus Nimenselvennys Mirja Väkeväinen Asema organisaatiossa Toiminnanjohtaja, hallituksen jäsen Nimenselvennys Asema organisaatiossa RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo PL 32, Espoo puhelin faksi alv. rek Y-tunnus (1) 3751 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

9 LIITE 3 9 Selvitys sisäisestä valvonnasta Päivämäärä (2) 1. AVUSTUKSEN SAAJAN TIEDOT Organisaation nimi Y-tunnus Järjestönumero Pienperheen parhaaksi ry Avustuksen saajan yhteyshenkilö titteli Mirja Väkeväinen toiminnanjohtaja, hallituksen jäsen Yhteyshenkilön sähköpostiosoite puhelinnumero AVUSTUKSEN SAAJAN SISÄINEN VALVONTA (lisätiedot ja muut selvitykset kohtaan 3, jos kyseinen asia ei liity avustuksen saajan toimintaan merkitse rasti kohtaan "ei sovellu") Hallitus on luonut sisäisen valvonnan periaatteet ja organisaation on sitoutunut niihin kyllä ei Seuraavat dokumentit on laadittu ja kirjallisina ja hallitus on ne hyväksynyt Johtosääntö kyllä ei Taloussääntö kyllä ei Konserniohjeet (vain jos avustuksen saaja muodostaa konsernin) kyllä ei ei sovellu Hankintaohje kyllä ei Matkustusohje kyllä ei ei sovellu Hallituksen kokoukset dokumentoidaan kirjallisesti ja numeroidaan juoksevasti kyllä ei Työsopimukset on laadittu kirjallisesti ja ne noudattavat voimassaolevia lakeja sekä asetuksia kyllä ei Henkilöstön työnkuvat on määritelty ja mahdollisuudet varamiesjärjestelyihin on selvitetty kyllä ei Tilintarkastajien / toiminnan tarkastajien / sisäisten tarkastajien raportointi läpikäydään hallituksessa kyllä ei Hallitus seuraa säännöllisesti toimintasuunnitelman toteutumista kyllä ei Talousarviota verrataan säännöllisesti toteumaan ja poikkeamat analysoidaan tapauskohtaisesti kyllä ei Hallituksen kokouksiin toimitetaan säännöllisesti selvitys avustuksen saajan taloudellisesta tilanteesta kyllä ei Välitilinpäätös laaditaan säännöllisesti ja esitellään hallitukselle kyllä ei ei sovellu Hallitus on hyväksynyt euromääräiset rajat ostoille kyllä ei Ostolaskut asiatarkastaa, tiliöi, hyväksyy ja maksaa eri henkilö kyllä ei Tositteet ja niihin liittyvät dokumentit sekä muut kirjanpitokirjat arkistoidaan ja säilytetään KPL:n mukaisesti kyllä ei Pankkitilien ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeudet on määritelty ja hyväksytty asianmukaisesti kyllä ei Kirjanpidon muistiotositteet hyväksytään kyllä ei Pankkitilit täsmäytetään (kirjanpito vs. pankin tiliote) kyllä ei Maksetut palkat hyväksytään esimiehen / johdon toimesta ennen maksutapahtumaa kyllä ei Taloushallinto- ja maksuliikenneohjelmiston käyttöoikeudet on määritelty ja hyväksytty asianmukaisesti kyllä ei ei sovellu Työntekijöiden käyttöön myönnetyistä luotto- ja maksuaikakorteista on asianmukaiset päätökset ja korttien käyttöä valvotaan kyllä ei ei sovellu Avustuksen saajan omaisuus on vakuutettu kyllä ei Tietoturvaratkaisujen ylläpidosta ja tietojärjestelmien varmuuskopioinneista huolehditaan säännöllisesti kyllä ei Organisaatioon ja toimintaan (myös mahdolliset rinnakkaisorganisaatio) liittyvät keskeisimmät riskit on kartoitettu kyllä ei RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo PL 32, Espoo puhelin faksi alv. rek Y-tunnus (2) 3753 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

10 Selvitys sisäisestä valvonnasta 10 2(2) 3. LISÄSELVITYKSET (tarvittaessa erillinen liite) Jos sisäisessä valvonnassa on selkeitä puutteita, avustuksen saajan tulee antaa selvitys siitä, miten ja millä aikataululla korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään. Pienperheen parhaaksi ry:n toiminta ja valvonta: Yhdistyksen toiminta on pienimuotoista. Yhdistyksellä on ainoastaan yksi palkansaaja, joka työskentelee yhdistyksen toiminnanjohtajana (Mirja Väkeväinen) ja samalla hallituksen yhtenä jäsenenä. Yhdistys toimii Kantamon keskustassa vuokraamassaan yksiössä. Lisäksi jäsentapahtumia järjestetään Paulajärvellä sijaitsevassa pienessä vapaa-ajanviettopaikassa (Kiinteistö Kalliorinne), joka hankittiin yhdistykselle Vapaa-ajankiinteistössä tavataan pitää myös yhdistyksen vuosikokous ja hallituksen kokoukset. Yhdistyksen vuosikokouksen valitsema kolmihenkinen hallitus huolehtii yhdistyksen talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä merkittävämmistä muutoksista toiminnassa. Hallitus kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa. Hallituksen vakioasialistalla on saatujen jäsenmaksujen kehitys, yhdistyksen maksukyky ja tulevat tapahtumat. Viimeisissä kokouksissa on päätetty lisäksi: RAYn tuen anominen (hallitus ) sekä lyhytaikaisen lainan nostaminen (hallitus ). Lyhytaikaisen lainan nostaminen koettiin tarpeelliseksi, sillä RAYn tukeman hankkeen menoerien ja avustuksen saannin välillä on ajallinen viive, eikä viivettä pystytä rahoittamaan yhdistyksen niukoilla kassavaroilla. Yhdistyksen taloudellisena tavoitteena on nollatulos, sillä yhdistyksen toiminnan luonteeseen ei kuulu voiton eikä myöskään tappion tuottaminen. Toiminnanjohtajan tehtävänä on juoksevien asioiden hoitaminen, yhdistyksen toiminnan ylläpito sekä hallinnollisten rutiinien hoitaminen. Hän huolehtii jäsenkunnan tiedottamisesta sekä hallituksen koollekutsumisesta. Toiminnanjohtaja järjestää tapahtumia jäsenkunnalle yhteistyössä tuntityöntekijöiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Toiminnanjohtajan työnkuvaan sisältyvät ostolaskut, hankinnat ja maksatus. Hänen toimintamahdollisuuksiaan rajoittaa pankkitilin päiväkäyttöraja, joka on päivää kohden euroa. Rajoitteen vuoksi Kiinteistö Kalliorinteen hankinta maksettiin useammassa erässä Toiminnanjohtajan varamiehenä toimii tilitoimiston yhteyshenkilö. Ulkopuoliselta tilitoimistolta (Debet Oy) ostetaan palvelut, jotka liittyvät juoksevaan kirjanpitoon sekä tilinpäätöksen laadintaan. Tilitoimistolla on hyvä käsitys yhdistyksen toiminnasta, sillä tilitoimiston omistajayrittäjänä ja yhteyshenkilönä toimii Pienperheen parhaaksi ry:n toiminnanjohtajan aviopuoliso Kari Väkeväinen. Tilitoimistolla ei ole oikeuksia yhdistyksen pankkiohjelmaan tai muutoinkaan pankkitilin käyttöön. Kirjanpitoaineisto on arkistoituna yhdistyksen vuokraamassa toimitilassa. Toiminnanjohtaja numeroi tositteet juoksevasti, arkistoi mappiin ja luetteloi excel-taulukkoon, joka sisältää tiedon kirjanpidon tileistä. Hän tulostaa kuukausittain excel-taulukosta kirjanpitotilikohtaisen yhteenvetolistauksen, joka sisältää kirjanpidon tilikohtaisen tiedon liiketapahtumista kuten saaduista jäsenmaksuista, kululaskuista ja palkkatapahtumista mukaan lukien niihin liittyvät summat. Toiminnanjohtaja toimittaa kuukausiyhteenvedon paperimuodossa tilitoimistoon, joka kirjaa yhteenvedon perusteella kuukausikohtaiset tapahtumat kirjanpitoon ja ilmoittaa tiedot myös verottajalle kuukausittain ja tilikausittain. Tilitoimiston kirjanpito-ohjelman tietojen katseluoikeutta lukuun ottamatta yhdistyksellä ei ole käytössä erityisiä IT-ohjelmistoja, vaan käyttö liittyy tavanomaisiin Office-työkaluihin ja pankkiohjelmaan. Siten tietoturvakysymyksillä ei ole olennaista merkitystä taloudelliseen raportointiin tai ylipäätään toimintaan. Yhdistyksen tietokoneelle tallennetuista tiedostoista (kuten jäsentapahtumien materiaali, taloudenpitoon liittyvät yhteenvedot ja palkanmaksuun liittyvä aineisto) ajetaan puolivuosittain varmuuskopiot, jotka toimitetaan pankin tallelokeroon. Yhdistyksen vakuutusten tarve kartoitettiin vuonna 2010, kun yhdistyksen toiminta aloitettiin. Sittemmin vakuutuksiin on tullut vain hinnantarkistuksia. Vakuutukset koskevat yhdistyksen vuokratilaa sekä järjestettäviin tapahtumiin liittyviä vastuukysymyksiä samoin kuin työnantajavelvoitteita. Vakuutukset on hankittu Suoja-vakuutusosakeyhtiöstä. "Yksi aikuinen, yksi lapsi" -projektiin liittyvät menoerät on eritelty siten, että hankkeeseen liittyviin ostolaskuihin on merkattu tunnisteeksi "RAY". Lisäksi toiminnanjohtaja on pitänyt tuntikirjanpitoa siitä, kuinka suuri osuus hänen työajastaan on liittynyt tuohon projektiin. Kyseinen osuus palkkakustannuksesta ja henkilösivukuluista on merkattu kulutositteeseen vastaavasti viitteellä "RAY". Näiden tositemateriaalien perusteella toiminnanjohtaja on kerännyt tiedot projektin kustannuksista, jotka on toimitettu RAYlle vuosiselvityksenä sekä yhteenvetona nyt avustusjakson päättyessä. Yhdistyksen kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto on tilintarkastettu tilikausittain. Tilintarkastajana on toiminut Reviisorit Oy, jonka päävastuulliseksi tilintarkastajaksi on nimetty HTM Maaria Kallio. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo PL 32, Espoo puhelin faksi alv. rek Y-tunnus (2) 3753 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

11 LIITE 4 11 Selvitys Ay-avustuksesta Päivämäärä (2) 1. AVUSTUKSEN SAAJAN TIEDOT Organisaation nimi Y-tunnus Järjestönumero Pienperheen parhaaksi ry Avustuksesta vastaava yhteyshenkilö puhelinnumero sähköpostiosoite Mirja Väkeväinen SELVITYSVUONNA AY-AVUSTEISESTI KÄYTETTÄVISSÄ OLLEET RESURSSIT (henkilöstö, ostopalvelut jne.) Henkilöstö Toimenkuva Työntekijän kokonaisbruttopalkka, /kk Avustettavan toiminnan palkkakulujen osuus työntekijän kokonaisbruttopalkasta Toiminta, johon työsuoritteet kohdentuvat, jos palkka ei kokonaisuudessaan kohdistu avustettavan projektiin/toimintaan % Toiminnanjohtaja ,0 yleishallinto, toiminta, projektit Tuntityöntekijät tapahtumat Vapaaehtoistyöntekijät tapahtumat Toimitilat Toimintaan käytetään vuokran antajan nimi avustuksen saajan omia tiloja vuokrattua tilaa AsOy Torni Ulkopuoliset palvelut, jotka ylittävät Avustuksen saaja on hankkinut selvitysvuoden aikana avustuksella ostopalveluita kyllä (lisätiedot hankinnoista alla olevaan taulukkoon) ei Palvelu Palvelun toimittaja Hinta, Mökin katon vaihto Kantamon rakennuskorjaus Oy Erittely hankinnoista jotka ylittävät Tavarahankinta (yli 7500 /hankinta) Tavaran toimittaja Hinta, Kiinteistö Kalliorinne (rekisterinro 777-9) *) Vilho Rinteen kuolinpesä Pihasauna K-rauta Oy Lähipiirihankinnat Avustuksen saaja on tehnyt lähipiirihankintoja kyllä (erittely alla) ei Hankinta Toimittaja Hinta, RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo PL 32, Espoo puhelin faksi alv. rek Y-tunnus (2) 3755 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

12 Selvitys Ay-avustuksesta Muu avustus tai julkinen tuki (pl. projekteille / toiminnoille suoraan kohdistuvat tuet) Avustuksen saaja saa muuta avustusta tai julkista tukea kyllä (selvitys alla) ei Selvitys muista kuin RAY:ltä saaduista avustuksista tai julkisista tuista 12 2(2) 3. KÄYTETTÄVISSÄ OLLUT JA SELVITYSVUONNA KÄYTETTY AVUSTUS Selvitysvuonna avustuksen saajalle maksettu avustus, Edelliseltä vuodelta siirtynyt avustus (saatu ennakko + ), + 0 Samaan tarkoitukseen myönnetyt julkiset avustukset + 0 Yleisavustetun toiminnan kulut, Yhteensä, = PALVELUTUOTANTO Avustuksen saaja harjoittaa palvelutoimintaa kyllä (selvitys alla) ei Selvitys siitä, miten varmistetaan, että yleisavustus kohdistuu ainoastaan avustuksen saajan sääntöjen mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan RAY:n yleisavustuksella katetuista vuokratiloista osa on vuokrattu eteenpäin kyllä 5. LISÄSELVITYKSET *) Avustus on käytetty pääasiallisesti lomakiinteistön (Kiinteistö Kalliorinne) hankintaan Toiminnanjohtaja sattui löytämään sopivan kohteen nettimokki.fi -sivustolla olevalta myytävien mökkien listalta. Kiinteistön pihamaalle hankittiin lisäksi pihasauna K-raudasta ja päämökin kuistin katto vaihdatettiin. Lisäksi kummatkin rakennukset maalattiin talkoovoimin. ei 6. LIITTEET Kustannuspaikan tuloslaskelma tai muu laskelma RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, Espoo PL 32, Espoo puhelin faksi alv. rek Y-tunnus (2) 3755 RAY/AVUSTUSOSASTO 30 v 01/2015

13 Liite 5 Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä (vastauspohja) 13 Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä Olemme suorittaneet alla luetellut toimenpiteet, jotka koskevat (järjestön nimi) myönnettyjä ja selvitysvuonna suoriteperusteisesti käytettyjä raha-automaattiavustuksia sekä avustuksen saajan niistä laatimia vuosiselvityksiä liitteineen (Lomakkeet RAY3755, RAY3757, RAY3757A, RAY3758, RAY3779). Tämä raportti koskee seuraavaa avustuskohdetta/seuraavia avustuskohteita: (yksilöi kohde tai kohteet) Avustuksen saaja vastaa vuosiselvitysten laatimisesta lain rahaautomaattiavustuksista (1056/2001, avustuslaki) ja RAY:n antamien ohjeiden mukaisesti. Tämän lisäksi avustuksen saajan hallitus vastaa siitä, että rahaautomaattiavustukset on käytetty avustuslain ja avustuspäätöksen mukaisesti ja kulut on kirjattu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti avustuskohteille. Olemme suorittaneet toimeksiannon Kansainvälisen liitännäispalvelustandardin ISRS 4400 Toimeksiannot taloudelliseen informaatioon kohdistuvien erikseen sovittujen toimenpiteiden suorittamisesta mukaisesti ottaen huomioon RAY:n julkaiseman ohjeen "tilintarkastajan tarkastusraportin täyttämisestä" 1. Koska alla mainitut toimenpiteet eivät muodosta tilintarkastusstandardien mukaista tilintarkastusta, eivätkä yleisluonteista tarkastusta koskevien standardien mukaista yleisluonteista tarkastusta, emme ilmaise edellä mainittujen standardien mukaista varmuutta. Jos olisimme suorittaneet lisätoimenpiteitä taikka tilintarkastusstandardien mukaisen tilintarkastuksen tai yleisluonteista tarkastusta koskevien standardien mukaisen tarkastuksen, tietoomme olisi saattanut tulla muita seikkoja, joista olisimme raportoineet teille. Seuraavat erikseen sovitut toimenpiteet on suoritettu yksinomaan siksi, että RAY voisi niiden perusteella arvioida avustusten käytön asianmukaisuutta. 1. Saimme käyttöömme avustuksen saajan laatimat raportoinnin kohteena olevat avustusten hanke- ja toimintokohtaiset kirjanpidot selvitysvuodelta, ja haastattelimme [nimeä henkilö ja asema] selvittääksemme onko avustuksen saajan kirjanpito järjestetty siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta luotettavasti seurata. 1 Ohje tilintarkastajan raportista koskien raha-automaattiavustusten käyttöä. Ohje on saatavissa RAY:n verkkosivuilta.

14 14 Tilintarkastajan havainnot: Avustuksen saajan hanke- ja toimintokohtainen kirjanpito on toteutettu seuraavasti: [kuvaa, miten kirjanpito on toteutettu ja kommentoi erityisesti kirjanpidon toteutukseen sekä jäljitettävyysketjun aukottomuuteen liittyviä seikkoja] 2. Saimme käyttöömme avustuksen saajan työajankäytön hallintaa koskevan dokumentaation selvittääksemme 2, onko avustuksen saajan työajankäytön hallinta järjestetty siten, että eri toiminnoille ja hankkeille työskentelevien henkilöiden työpanoksen jakautuminen eri kohteille voidaan luotettavasti todeta. Tilintarkastajan havainnot: [kuvaa, miten työajankäytön hallinta on toteutettu ja kommentoi erityisesti työajankäytön hallinnan toteutukseen liittyviä seikkoja] 2 Tähän otetaan kantaa, mikäli avustetussa toiminnossa tai hankkeessa on työskennellyt henkilöitä, joiden työaikaa on kohdistettu myös muulle kuin avustetulle toiminnolle tai hankkeelle.

15 15 3. Vertasimme vuosiselvityslomakkeissa raportoituja lukuja avustuksen saajan toiminto- ja hankekohtaiseen kirjanpitoon selvittääksemme perustuvatko vuosiselvityslomakkeissa esitetyt toimintojen tai hankkeiden tuotot ja kulut kirjanpitoon kirjattuihin tuottoihin ja kuluihin. täsmäävätkö vuosiselvityslomakkeissa esitetyt siirtyvät avustukset avustuksen saajan taseeseen merkittyihin siirtyviin avustuksiin. Lisäksi haastattelimme [nimeä henkilö ja asema] selvittääksemme, onko edellä mainittujen hankkeiden ja toimintojen kustannuspaikoille kohdennettu niistä saadut tuotot ja muut vastaavaan tarkoitukseen myönnetyt julkiset avustukset (avustuslaki ). Tilintarkastajan havainnot: Tehtävä ei edellytä tämän kohdan arviointia. 4. Suoritimme toiminto- ja hankekohtaisten kirjanpitojen osalta seuraavat toimenpiteet: vertasimme kirjanpitoon kirjattuja kuukausi- tai tuntipalkkoja työsopimuksiin/palkkatietoihin ja varmistimme, että vähintään 15 % kunkin toiminnon tai hankkeen palkoista on kohdistettu voimassa olevien palkkatietojen ja toteutuneen työajankäytön hallinnan mukaisesti. laskimme eläkekulujen osuuden kirjanpitoon kirjatuista palkoista. laskimme muiden toiminnolle tai hankkeelle kohdistettujen henkilösivukulujen osuuden kirjanpitoon kirjatuista palkoista. Tilintarkastajan havainnot: Tehtävä ei edellytä tämän kohdan arviointia.

16 16 5. Suoritimme toiminto- ja hankekohtaisten kirjanpitojen osalta alla mainitut toimenpiteet, jotka kattoivat vähintään 15 % kunkin hankkeen tai toiminnon kirjanpitoon kirjatuista muista kuluista kuin palkoista ja toimitilakuluista. Selvitimme valittujen kulujen osalta ovatko hankkeiden ja toimintojen kulut avustuksen käyttöaikana suoriteperusteisesti syntyneitä (avustuslaki 16 ) ovatko hankkeiden ja toimintojen kustannukset avustuksen saajan ohjeistuksen (esim. taloussäännön) mukaisesti hyväksyttyjä. sitä, että toiminnon ja hankkeen kuluiksi ei ole kirjattu poistoja, laskennallisia vuokra-arvoja, lainojen lyhennyksiä tai rahoituskuluja (avustuslaki 11 ). Investointiavustusten osalta voidaan hyväksyä tietyin edellytyksin rahoituskuluja (avustuslaki 14 ). Lisäksi selvitimme vuosiselvityksessä eriteltyjen ulkopuolelta tehtyjen tavara- ja palveluhankintojen osalta ovatko kaikki tilikauden aikana tehdyt rinnakkaisorganisaatio 3 hankinnat katteettomia (haastattelemalla) ovatko kaikki tilikauden aikana tehdyt yli euron hankinnat olleet avustushakemuksen mukaisia. 4 Tilintarkastajan havainnot: 3 Rinnakkaisorganisaatioilla tarkoitetaan avustuksen saajan konserniin kirjanpitolain (1339/1997) 1 luvun 5.1 :n ja saman luvun 6 :n mukaan määräysvaltaan kuuluvia yhteisöjä riippumatta siitä, onko avustuksen saaja velvoitettu laatimaan konsernitilinpäätöksen. Tähän kuuluvat myös ns. konserniin kuulumattomat säätiöt, jos ne ovat osa järjestön toimintaa ja niistä on tehty hankintoja. 4 Avustushakemuksessa on erillinen kohta, jossa tulee perustella hankinnat ja ulkopuolelta ostettavat palvelut.

17 17 6. Haastattelimme [nimeä henkilö ja asema] selvittääksemme yleisavustuksen saajan osalta, ovatko kaikki yleiskulut katettu yleisavustuksella, ja muiden kuin yleisavustuksen saajien osalta selvittääksemme hankkeille ja toiminnoille kohdistettujen yleiskulujen ositusperusteita ja onko niiden kohdistamisessa noudatettu aiheuttamisperiaatetta. 5 Tilintarkastajan havainnot: Tilintarkastajan Tehtävä ei edellytä havainnot: tämän kohdan arviointia. 7. Selvitimme, onko hankkeissa ja toiminnoissa noudatettu julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä (mm. laki julkisista hankinnoista 348/2007) sekä RAY:n antamaa ohjeistusta. Tätä tarkoitusta varten suoritimme seuraavat toimenpiteet: haastattelimme avustuksen saajan johtoa [nimeä henkilö ja asema] o Onko RAY:n avustuskohteilla ollut tilikauden aikana hankintalain kynnysarvon ylittäneitä hankintoja Selvitimme vuosiselvityslomakkeelta Ak- ja C-avustusten osalta, onko avustuksen saaja esittänyt yli euron (ilman alv:tä) hankintoja samalta toimittajalta tilikauden aikana. 6 Selvitimme edellä mainituissa kohdissa tietoomme tulleiden tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintojen osalta seuraavien asiakirjojen olemassa oloa sekä tarkastimme ne: hankintailmoitus julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi), tarjouspyyntö, hankintapäätös ja hankinnasta tehty sopimus. 5 Mikäli avustuksen saaja saa erillistä yleisavustusta (Ay), ei hankkeille ja toiminnoille hyväksytä yleiskulujen osituksia. Yleiskuluista katso RAY:n julkaisema "yleiskulujen kohdentamisen periaatteet ja soveltamisohje" 6 Kts. vuosiselvityslomakkeen RAY3758 kohta 3 "erittelyt ulkopuolisista palveluista ja hankinnoista".

18 18 Tilintarkastajan havainnot: Projekti sisältää summaltaan merkittävän kiinteistöhankinnan, joka on ostettu vapailta markkinoilta ilman kilpailutusmenettelyä (Kiinteistö Kalliorinne). [Tehtävä ei edellytä tämän kohdan arviointia.] Raporttimme on tarkoitettu yksinomaan tämän raportin alussa mainittuun käyttöön, eikä sitä pidä käyttää muuhun tarkoitukseen. Tämä raportti koskee vain edellä yksilöityä vuosiselvityslomakkeita, eikä se koske [järjestön nimi] tilinpäätöstä kokonaisuutena. [Paikka ja aika] [tilintarkastusyhteisön nimi] [Päävastuullisen tilintarkastajan nimi] KHT/HTM/JHTT

19 19 Tehtävä 3 (30 pistettä) Vastaa jäljempänä esitettyihin kysymyksiin. Perustele vastauksesi viittaamalla sopiviin IFRSstandardien kohtiin. Esitä tarvittaessa yksityiskohtainen laskelma vastauksesi tueksi. Tehtävässä esitetyt seikat ovat kaikki olennaisia ja pitävät paikkansa. Tehtävässä on sovellettu EU:ssa pakottavasti voimassa olevia IFRS-standardeja. Tehtävän yksinkertaistamiseksi tehtävässä ei tule huomioida mahdollisen diskonton vaikutusta. Edelleen tehtävässä ei tule huomioida laskennallisia veroja, ellei tehtävänannossa sitä edellytetä. Tehtävässä ei tule huomioida myöskään mahdollisia liitetietoja koskevia vaatimuksia. Tietokoneella vastatessasi anna vastauksesi koko tehtävään maksimissaan kolmen A4-sivun mittaisena (oletusfontti Calibri 11). Tehtävä 3.1 Suomessa toimivan konsernin emoyhtiön tilikausi päättyy Emoyhtiö soveltaa IFRSstandardeja erillistilinpäätöksessään. Emoyhtiöllä on trukkia koskeva rahoitusleasingsopimus (vuokralleottaja), joka alkoi ja päättyy Rahoitusleasingsopimuksen alkamisajankohtana trukin käypä arvo oli euroa ja vähimmäisvuokrien nykyarvo on euroa. Vuokran määrä on 1 096,80 euroa/kuukausi. Vuokra erääntyy maksettavaksi aina kuukauden viimeisenä päivänä. Sopimuksen sisäinen korkokanta on 3,0 prosenttia/vuosi ja vakuudeton jäännösarvo on euroa vuokrakauden päättyessä. Emoyhtiö kirjaa rahoitusleasingsopimuksen taseeseensa sopimuksen alkamisajankohtana koneet ja kalustot -erään sekä rahoitusleasingvelaksi summaan euroa. Korkomenojen kirjaamisessa on käytetty efektiivisenä korkokantana 3,378 prosenttia/vuosi. Rahoitusleasingsopimuksen tasearvot ovat kuukausittain seuraavat: Tasearvot Koneet ja kalusto Rahoitusleasingvelka Alkamisajankohta , , , , , , , , , ,28 Kysymys: Miten emoyhtiö käsittelee rahoitusleasingsopimuksesta syntyviä laskennallisia veroja rahoitusleasingsopimuksen alkamisajankohtana ja kuukausittain tilinpäätökseensä asti? Esitä myös laskennallisiin veroihin liittyvät debet- ja kredit-viennit tileineen kuukausittain. Tehtävä 3.2 Vene Oy solmi X Oy:n kanssa useita vuosia sitten kiinteistön määräaikaisen ei-purettavissa olevan vuokrasopimuksen, joka on käsitelty muuna vuokrasopimuksena yhtiön IFRS-standardien mukaisesti laadittavassa konsernitilinpäätöksessä. Vene Oy:n tilikausi on Kiinteistö on elokuussa 2015 jäänyt tyhjilleen käyttämättömänä. Vuokrasopimusta on elokuun 2015 lopussa jäljellä vielä kolme vuotta. Kuukausivuokra on euroa. Vuokrat ovat kolmen vuoden ajalta yhteensä euroa. Vuokrasopimus mahdollistaa kiinteistön edelleen vuokraamisen.

20 20 Vene Oy on aloittanut neuvottelut vuokranantajan kanssa sopimuksen ennenaikaisesta purkamisesta. Sopimuksen purkamisneuvottelujen ollessa vielä kesken tilikauden päättymishetkellä , vuokranantaja on indikoinut hyväksyvänsä sopimuksen purkamisesta euron suuruisen kertakorvauksen, jolloin Vene Oy:n ei tarvitse maksaa sopimuksen mukaisia jäljellä olevia kuukausivuokria. Vene Oy on myös välittömästi aloittanut alivuokralaisen etsinnän ja uskoo löytävänsä sellaisen. Vene Oy odottaa kuitenkin saavansa vuokraa mahdolliselta alivuokralaiselta jäljellä olevalta vuokra-ajalta vain euroa kuukaudessa. Kysymys: Miten Vene Oy:n tulee käsitellä vuokrasopimusta konsernitilinpäätöksessä ? Tehtävä 3.3 Sijoittajayhtiö Oy omistaa 80 prosenttia Meijeriyhtiö Oy:stä. Jäljellä olevan 20 prosentin omistusosuuden omistaa Maito Oy, joka on täysin riippumaton Meijeriyhtiö Oy:stä ja Sijoittajayhtiö Oy:stä. Sijoittajayhtiö Oy:n päättyvältä tilikaudelta laadittavassa konsernitilinpäätöksessä määräysvallattoman Maito Oy:n osuus Meijeriyhtiö Oy:stä on 30 miljoonaa euroa. Sijoittajayhtiö Oy hankkii Maito Oy:n 20 prosentin omistusosuuden Meijeriyhtiö Oy:stä. Sijoittajayhtiö Oy antaa Maito Oy:lle vastikkeena osakekaupasta aineettoman hyödykkeen, jonka käypä arvo kaupantekohetkellä on 40 miljoonaa euroa. Aineettoman hyödykkeen kirjanpitoarvo Sijoittajayhtiö Oy:n konsernitilinpäätöksessä on 20 miljoonaa euroa. Maito Oy:n 20 prosentin osuuden hankintaan liittyvät kulut ovat yhteensä euroa. Aineettoman hyödykkeen myyntiin ei liity kuluja. Kysymys: Miten Maito Oy:n 20 prosentin omistusosuuden hankinta tulee käsitellä ja kirjata Sijoittajayhtiö Oy:n hankinta-ajankohtana laadittavassa konsernitilinpäätöksessä?

KHT-TUTKINTO 5.9.2015

KHT-TUTKINTO 5.9.2015 1(30) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 5.9.2015 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä hyvän

Lisätiedot

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi.

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi. 1 (6) Yleiskulujen Avustuksen saajilla, jotka eivät saa yleisavustusta, Ak- ja C-avustusten kuluiksi voidaan hyväksyä tämän ohjeen mukaisesti yleiskuluja. Kulujen on oltava selkeästi ja perustellusti kohdennettuja,

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA... 3 2.1 Seuran vuosikokoukset... 3 2.2 Seuran johtokunta... 3 2.3 Seuran joukkueet... 4 2.3.1 Joukkueen taloudenhoitajan

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY PÄÄTÖS 19.3.2009 YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY OHJEET YLEISAVUSTUKSEN HAKEMISESTA, KÄYTTÄMISESTÄ JA

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 6 2015 KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 1 GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 (Yhtiökokouksen valtuutus ja hallituksen päätös 17.12.2013) Antipäätös O007, 4.2.2014 II D-lajin osake YLEISTÄ TAUSTAA Gumböle Golf Oy:n yhtiökokous teki 27.11.2013

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Adoptioperheet ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje. Sisällys

Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje. Sisällys Ohje 1 (11) Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje Sisällys Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2. Haettava

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO 1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO AINEJÄRJESTÖSSÄ Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry YHDISTYKSEN KOKOUS vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006 Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö Henrik Sormunen, Partner Tomi Seppälä, Partner PwC Sisällysluettelo Tilinpäätöstä koskevat UOYL:n säännökset pähkinänkuoressa Ongelma-alueita Sijoitetun vapaan

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Limes ry:n talousohjesääntö

Limes ry:n talousohjesääntö i luku: Yleisiä määräyksiä Limes ry:n talousohjesääntö 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen sekä yhdistyksen

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot