ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET"

Transkriptio

1 ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET

2 SAATTEEKSI Uudessakaupungissa, Hangossa ja Paraisilla toteutettiin etätyöhön liittyvä internetkysely touko elokuussa Kyselyllä selvitettiin kaupunkien asukkaiden, osa aikaisten asukkaiden ja satunnaisten matkailijoiden kiinnostusta etätyön tekemiseen, kokemuksia etätyön tekemisestä sekä mahdollisia toiveita asian suhteen. Etätyöllä tarkoitettiin tässä yhteydessä pääasiassa tieto ja tietoliikenneteknologian tukemana tehtyä työtä, joka ei ole (työ)paikkaan tai (työ)aikaan sidottua. Kyse on siis työstä, jota voidaan joustavasti ja sovitusti tehdä varsinaisen työpisteen ulkopuolella vakituisesti tai vaikkapa vapaa ajanasunnolta käsin parina päivänä viikossa. Kysely on osa Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället hanketta (InterregIIIASkärgård), joka toteutetaan Ahvenanmaan, Länsi Uudenmaan, Turunmaan, Turun seudun ja Vakka Suomen saaristoalueilla Hankkeen tavoitteena on koota saaristosta kokemuksia etätyön ja muun it perustaisen työn edistämisestä ja edistämiseksi saaristoalueella. Hankkeella edistetään saariston työmahdollisuuksia ja kilpailukykyä ja sitä myötä alueen vetovoimaisuutta asumisen ja elämisen paikkana. Sami Tantarimäki Elisa Holma Suunnittelija, FT Harjoittelija Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus p , p , e. e.

3 SISÄLLYS 1. Johdanto 1 2. Taustatietoja kyselyyn vastanneista 1 3. Etätyön yleisyys, kiinnostavuus ja edellytykset Etätyöntekijöiden osuus kyselyyn vastanneista Etätyön määrä Kiinnostus etätyötä kohtaan Etätyön edellytykset 5 4. Yhteenveto 6 LIITE 1. Vapaa palaute Hangon kaupungille

4 1. JOHDANTO Etätyötä koskevaan internetkyselyyn vastasi yhteensä 178 Uudenkaupungin, Hangon tai Paraisten vakituista asukasta, osa aikaista asukasta tai satunnaista matkailijaa. Vastanneiden määrä vaihteli kaupunkien välillä Hangossa vastanneita oli 103, Paraisilla 42 ja Uudessakaupungissa 33. Raportissa käsitellään kyselyyn vastanneita kaupungeittain vertaillen kyselyn tuloksia kaupunkien välillä. Tarkoituksena on esittää, kuinka paljon Uudenkaupungin, Hangon ja Paraisten vakituiset asukkaat, vapaa ajan asukkaat ja kaupungeissa vierailevat matkailijat tekevät kyselyn perusteella etätyötä näiden kaupunkien alueella, ovatko he kiinnostuneita etätyöstä ja mitkä tekijät rajoittavat etätyön tekemistä. Kyselyssä oli myös mahdollisuus kertoa kaupunkia koskevia ajatuksia ja terveisiä esimerkiksi etätyöhön, työmahdollisuuksiin tai asumiseen liittyen. Palaute esitetään sellaisenaan liitteessä. Vastaava kysely lähetettiin myös postikyselynä eräiden saaristo tai saaristo osakuntien osaaikaisille asukkaille. Kyselyitä lähetettiin yhteensä yli 8000, joista yli 2000:een vastattiin. Postikyselyä käytetään raportissa tietyin osin tukemaan myös kyselyn internetversion tuloksia. 2. TAUSTATIETOJA KYSELYYN VASTANNEISTA 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Oletteko kunnan... 9,1 7,1 26,2 21,2 28, ,7 64,3 39,8 Uusikaupunki Hanko Parainen Satunnainen matkailija Vapaa ajan asukas Vakituinen asukas Kyselyyn vastanneet ovat Uudenkaupungin, Paraisten ja Hangon osalta enimmäkseen kaupunkien vakituisia asukkaita, joiden osuus vastanneista Uudessakaupungissa ja Paraisilla on pitkälti yli 60 prosenttia, mutta vastanneiden joukossa on myös useita osaaikaisia asukkaita sekä muutamia satunnaisia matkailijoita. Hangon osalta kyselyyn vastanneet jakautuvat tasaisemmin vakituisiin asukkaisiin, vapaa ajan asukkaisiin ja satunnaisiin matkailijoihin. (Kuva 1.) Kuva 1. Vakituisten asukkaiden, vapaa ajan asukkaiden ja satunnaisten matkailijoiden osuus kyselyyn vastanneista. 1

5 Kyselyyn vastanneet, jotka eivät ole kyseisten kaupunkien vakituisia asukkaita, ovat Uudenkaupungin osalta enimmäkseen turkulaisia. Hangon kyselyyn vastanneet ei hankolaiset asuvat tyypillisesti pääkaupunkiseudulla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Paraisten kyselyyn vastanneet ei paraislaiset ovat pääosin Turusta ja pääkaupunkiseudulta. Kaikkien kyselyyn vastanneiden keski ikä on 44 vuotta Uudenkaupungin kyselyyn vastanneiden keski ikä on 41 ja Hangon sekä Paraisten 44 vuotta. Naiset ovat vastanneet kyselyyn hieman miehiä innokkaammin, sillä kaikista vastanneista 61 prosenttia on naisia ja miehiä 39 prosenttia. Naisia on vastannut kyselyyn kaikkien kaupunkien kohdalla hieman enemmän kuin miehiä (Kuva 2). 100 % Vastaajien sukupuoli 90 % 80 % 70 % 30,3 42,7 38,1 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 69,7 57,3 61,9 Uusikaupunki Hanko Parainen mies nainen Kuva 2. Naisten ja miesten osuus vastanneista kaupungeittain. Kyselyyn vastasi useiden ammattiryhmien edustajia. Paraisilla ja Uudessakaupungissa kyselyyn vastasi eniten erilaisiksi asiantuntijoiksi itsensä luokittelevia ihmisiä, kun taas Hangossa kyselyyn vastanneet jakautuvat melko tasaisesti useisiin ammattiryhmiin. Hangossa suurin ammattiryhmä ovat toimisto ja asiakaspalvelutyöntekijät. (Taulukko 1.) Taulukko 1. Vastaajien jakautuminen ammattiryhmittäin suhteutettuna vastausten määrään. Vastaajien ammattiryhmät, % Uusikaupunki Hanko Parainen asiantuntija 28,2 11,0 26,5 johtaja/ylin virkamies 15,4 13,8 12,2 toimisto/asiakaspalvelutyöntekijä 12,8 17,4 16,3 opiskelija 12,8 1,8 2,0 palvelu/myynti/hoitotyöntekijä 7,7 9,2 4,1 muu palkallinen 7,7 11,0 8,2 erityisasiantuntija 5,1 12,8 16,3 yrittäjä 5,1 10,1 4,1 maanviljelijä/metsätyöntekijä 2,6 0,0 2,0 eläkeläinen 2,6 6,4 0,0 freelancer/ammatinharjoittaja 0 1,8 8,2 rakennus/korjaus/valmistustyöntekijä 0 2,8 0,0 prosessikuljetustyöntekijä 0 1,8 0,0 100,0 100,0 100,0 2

6 3. ETÄTYÖN YLEISYYS, KIINNOSTAVUUS JA EDELLYTYKSET 3.1 Etätyöntekijöiden osuus kyselyyn vastanneista Kaikista kyselyyn vastanneista 42 prosenttia vastaa tekevänsä Uudenkaupungin, Hangon tai Paraisten alueella etätyötä. Määrä on huomattavasti suurempi kuin postikyselyllä saatu etätyötä tekevien osa aikaisten asukkaiden määrä, mikä mitä todennäköisimmin kertoo siitä, että internetkyselyyn ovat vastanneet etenkin etätyötä tekevät ja siitä kiinnostuneet asukkaat tai matkailijat. Postikyselyn mukaan noin 14 prosenttia kaikista postikyselyyn vastanneista tekee oman käsityksensä mukaan etätyötä mukaan lukien eläkeläiset vastaajat, joita kyselyyn vastanneista osa aikaisista asukkaista on reilut 40 prosenttia. Kyselyn perusteella etätyön tekeminen on yleisintä Paraisilla, missä 60 prosenttia kyselyyn vastanneista tekee oman käsityksensä mukaan etätyötä. Uudenkaupungin kyselyyn vastanneista 39 prosenttia tekee etätyötä, ja Hangossa vastaava osuus on 35. Paraisilla ja Uudessakaupungissa etätyötä tehdään kyselyn perusteella enemmän kotona kuin vapaa ajan asunnolla tai jossakin muussa työtilassa. Etenkin Paraisilla etätyötä tehdään selvästi eniten kotona: Kaikista Paraisten kyselyyn vastanneista kolmannes tekee etätyötä kotona. Vapaa ajan asunnolla työskentelee Paraisilla viidennes kyselyyn vastanneista. Sen sijaan Hangossa, jossa kyselyyn vastanneita oli selvästi eniten, vapaa ajan asunnolla työskentelevien osuus ylittää kotonaan työskentelevien osuuden. (Kuva 3.) Tosin Hangon kyselyyn vastanneista selvästi suurempi osa oli osa aikaisia asukkaita kuin muissa kaupungeissa. Kyselyllä oli tarkoitus selvittää kyseisten kaupunkien alueella tapahtuvaa etätyöntekoa, mutta vaihtoehdossa muualla, missä? mainitaan monasti myös esimerkiksi jossakin muussa kotikunnassa tapahtuva etätyön tekeminen. Uudessakaupungissa sijaitsevina muina etätyöskentelytiloina mainitaan vene ja matkailukohde. Hangossa muita etätyöskentelytiloja ovat alihankkijan konttori, vene, vuokrattu konttori ja nettikahvila. Teettekö etätyötä kaupungissa? , ,7 40, ,2 21, ,2 13,6 14,6 Kotona Vapaa ajan asunnossa 11,9 9,1 4,9 3,9 0 0 Muualla En En enää Uusikaupunki Hanko Parainen Kuva 3. Etätyöskentelytilojen ja etätyöntekijöiden suhteellinen osuus vastanneista. 3

7 3.2 Etätyön määrä Kyselyn perusteella etätyötä tehdään tyypillisimmin satunnaisesti. Kaikista kyselyyn vastanneista etätyöntekijöistä 37 prosenttia vastaa tekevänsä etätyötä satunnaisesti. Viikoittain etätyötä tekee 30 prosenttia, vakituisesti 24 prosenttia ja kuukausittain 10 prosenttia vastanneista etätyöntekijöistä. Internetkyselyn mukaan etätyöntekijöitä, jotka tekevät säännöllisesti etätyötä, on suhteessa selvästi enemmän kuin osa aikaisille asukkaille kohdistetun postikyselyn mukaan. Postikyselyn mukaan 68 prosenttia etätyöntekijöistä tekee etätyötä satunnaisesti, mutta tähän löytyy luonnollinen selitys siitä, että harvat osa aikaiset asukkaat viettävät säännöllisesti aikaa vapaa ajan asunnollaan ympäri vuoden. Uudenkaupungin, Hangon ja Paraisten välillä etätyön määrissä on jonkin verran eroja, joskin kaikissa kaupungeissa suuntaus on sama (Kuva 4). Sekä Uudessakaupungissa että Hangossa on eniten satunnaisia etätyöntekijöitä, mutta Paraisilla satun Kuinka usein? naisesti ja viikoittain etätyöskenteleviä 100 % on kuitenkin yhtä suuri osa etätyöntekijöistä. Uudessakaupungissa vakituisesti 90 % 28,0 etätyötä tekeviä on hieman 80 % 39,4 46,2 enemmän kuin muissa kaupungeissa. 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 23,1 Paraisilla viidennes etä 20,0 työntekijöistä vastaa tekevänsä 6,1 etätyötä kuukausittain, kun taas Uudessakaupungissa ja Hangossa kuukausittain etätyötä 33,3 28,0 tekeviä ei ole joko lainkaan tai heidän osuutensa etätyöntekijöistä on vähäinen. 20 % 10 % 0 % 30,8 21,2 24,0 Uusikaupunki Hanko Parainen satunnaisesti kuukausittain viikoittain vakituisesti Kuva 4. Etätyöntekijöiden tekemän etätyön määrä. 3.3 Kiinnostus etätyötä kohtaan Kaikista kyselyyn vastanneista 79 prosenttia on kiinnostunut etätyön tekemisestä kyselyn kohteena olleissa kaupungeissa. Sekä Uudessakaupungissa että Paraisilla, missä kyselyyn vastanneistakin suurin osa oli vakituisia asukkaita, etätyön tekeminen kotona kiinnostaa eniten. Sen sijaan Hangossa, jossa vastanneiden joukossa oli paljon vapaa ajan asukkaita ja matkailijoita, etätyötä haluttaisiin tehdä vapaa ajan asunnolla hieman yleisemmin kuin kotona. Hangossa myös niitä, jotka eivät ole kiinnostuneita etätyön tekemisestä, on suhteessa enemmän kuin Paraisilla ja Uudessakaupungissa, jossa kaikki kyselyyn vastanneet ovat kiinnostuneita etätyön tekemisestä. Muussa järjestetyssä työtilassa etätyötä olisi halukas tekemään Hangossa noin viidennes ja Uudessakaupungissa ja Paraisilla kymmenesosa tai vähemmän etätyöstä kiinnostuneista. (Kuva 5.) 4

8 Olisitteko kiinnostunut tekemään etätyötä? , ,9 38, ,4 22,3 28, Kotona Vapaa ajan asunnossa 10 Muussa järjestetyssä työtilassa 5,9 5,9 En Uusikaupunki Hanko Parainen Kuva 5. Kiinnostus etätyötä kohtaan. 3.4 Etätyön edellytykset Etätyön edellytyksiä koskevassa kysymyksessä erot kaupunkien välillä ovat melko pienet ja tulokset samansuuntaisia: jokaisen kaupungin kohdalla korostuu kyselyn mukaan kolme tekijää työnantajan suostumus, internetyhteys ja työn joustavuus (Kuva 6). Samat kolme edellytystä nousevat keskeisimmiksi myös postikyselyssä saaduissa tuloksissa hieman eri järjestyksessä. Saaristokuntien osa aikaisille asukkaille lähetetyn kyselyn mukaan nopean ja langattoman internetyhteyden tarve kuitenkin nousee selvästi ylitse muiden. Sekä Uudenkaupungin, Hangon että Paraisten osalta yleisimmin valituksi etätyön edellytykseksi nousee työnantajan suostumus, jonka osuus vaihtoehdoista on vajaa kolmannes. Hyvin lähellä edellistä on internetyhteys, jonka merkitys korostuu vapaa ajan asukkaiden määrän myötä. Myös työn joustamattomuus on merkittävä etätyön yleistymistä rajoittava tekijä. Moni kysymykseen vastannut pitää etätyötä rajoittavina tekijöinä useaa vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa muu korostuvat työn luonteeseen, asenteisiin ja internetyhteyksiin liittyvät tekijät. Internetyhteyksien puutteellisuus mainitaan lähinnä Uudenkaupungin ja Paraisten kohdalla esimerkiksi seuraavin kommentein: Internet yhteyttä kotiin, 3G peittoaluetta 2MB kaistalla, Nopeampi ADSL yhteys sekä sähkö ja nettiyhteyksien toimivuutta. Työn luonteeseen ja etätyöntekoon kohdistuviin asenteisiin liittyviä kommentteja ovat esimerkiksi vähemmän asiakaskontakteja, työnkuvan muutosta ja paremmin etätyötä tukevaa kulttuuria sekä käytäntöä+välineitä. Lisäksi edellytyksinä mainitaan esimerkiksi sopimusta työnantajan kanssa, distans arbetsplats sekä videokonferensutrustning. 5

9 Etätyön edellytykset ,4 43,5 41,4 41, ,1 34,1 24, , ,1 11,1 3,4 9,4 12,9 Uusikaupunki Hanko Parainen Internetyhteys vapaa ajan asunnolle Erillinen ityhteyksen varustettu tila Erillinen tila Joustavampi työ Työnantajan suostumus Muu Kuva 6. Etätyön edellytykset. 4. YHTEENVETO Uudenkaupungin, Hangon ja Paraisten internetsivuilla ollut kysely kaupunkien vakituisten asukkaiden, vapaa ajan asukkaiden ja kaupungeissa vierailevien matkailijoiden etätyön tekemisestä tuotti lähes 180 vastausta. Kaupunkikohtainen vastausmäärä jäi melko pieneksi, ja kyselyyn ovat vastanneet innokkaimmin itsensä etätyöntekijäksi määrittelevät ja etätyöstä kiinnostuneet. Esimerkiksi Uudessakaupungissa kaikki vastaajat ovat joko jo etätyötä tekeviä tai etätyöstä kiinnostuneita. Vastausten määrästä huolimatta tulokset ovat internetkyselyn perusteella hyvin samansuuntaisia kuin osa aikaisille asukkaille lähetetyn, yli 2000 vastausta tuottaneen postikyselyn. Kyselyyn vastanneet ovat suurelta osin kaupunkien vakituisia asukkaita, mutta etenkin Hangossa myös lukuisat vapaa ajan asukkaat ja matkailijat ovat vastanneet kyselyyn. Etätyötä tehdään eniten kotona, mutta erityisesti Hangon osalta korostuu myös vapaa ajan asunnoilla tehtävä etätyö. Vakituisesti etätyötä tekee vajaa neljännes kyselyyn vastanneista yleisintä on satunnainen tai viikoittainen etätyö. Suurin osa etätyöstä kiinnostuneista on kiinnostunut etätyön tekemisestä kotonaan, mutta etätyötä haluttaisiin tehdä myös vapaa ajan asunnoilla. Myös muulle järjestetylle työtilalle olisi kysyntää, etenkin Hangossa. Etätyön edellytykset ovat hyvin samansuuntaisia kaikkien kaupunkien kohdalla tärkeimmiksi edellytyksiksi nousevat työnantajan suostumus, nopea ja luotettava internetyhteys sekä työn joustavuus. Myös vapaasti mainittavat edellytykset painottuvat työn luonteeseen, työelämään kohdistuviin asenteisiin ja kaupunkikohtaisesti enemmän tai vähemmän internetyhteyksiin. 6

10 VAPAA PALAUTE HANGON KAUPUNGILLE LIITE Onko teillä muita kuntaa koskevia ajatuksia ja terveisiä liittyen etätyöhön, työmahdollisuuksiin, asumiseen, palveluihin tai muuhun liittyen?/har Ni andra åsikter om kommunen och hälsningar angående distansarbete, arbetsmöjligheter, boende, service eller annat? 1. Kysymyksistä puuttui yleisen langattoman verkon tarve. ( ) 2. Sattumalta tulin Hangon sivuille ja siellä tuli tämä kysely... Eipä muuta, hymyillään kuin hangn keksi! ( ) 3. Hangosta on erittäin vaikea saada pieniä asuntoja kuten yksiöitä tai kaksioita vuokrattua. Esittelyiden ja kokouksien pitäminen talvella on vaikea järjestää koska täältä on vaikea saada ravintolatiloja ja näyttää siltä että tarjonta talviaikana vain vähenee. ( ) 4. Työnantajien tulisi nähdä organisoitu etätyö mahdollisuutena käyttää työntekijöiden voimavaroja entistä tehokkaammin. Tehokkuuden lisäys tapahtuu paremman elämänlaadun myötä ja säästyneiden työmatkakustannusten seurauksena. ( ) 5. Olen ammatiltani väitöskirjatutkija ja teen osan työstäni kotikaupungissani Hangossa. Käyn myös osaaikatyössä, lähinnä Helsingissä. ( ) 6. Hangon elinkeinoelämälle olisi suuri etu, jos kesähankolaisilla olisi mahdollisuus vuokrata jokin pieni työtila vapaana olevista kiinteistöistä. Tilajalostukseen kannattaisi satsata. ( ) 7. Hanko tuntuu kaukaiselta paikalta, ei "kotoisalta". Enemmän mainontaa, tuokaa Hanko ihmisten lähelle. Paremmat liikkumisyhteydet. ( ) 8. Hangö, Tvärminne är kiiva. Jag och brorsan har varit i tvärminne sen vi var små på somrarna, och nu är vi där med våra familjer och egna barn. ( ) 9. Det är endast att hyra en bredbandsanslutning ( ) 10. Minulla on jo kaikki tarvittavat yhteydet myös Hangon kodissani, eli laajakaista. Teen ajoittain käännöstöitä sieltä käsin ja tulen tekemään sen tyyppistä työtä enemmän eläkkeelle jäätyäni parin vuoden kuluttua. Sekä jatkamaan kahdessa kaupungissa asumista. ( ) 11. Tiedon lisääminen yleisesti, vaikka suuri muutos on tapahtunut viimeisten vuosien kuluessa. Olen sairaanhoitaja, jolle voi lähettää tietoja yksityissektorimahdollisuuksista Hangossa (oma yritys?), yhteistyö Hangon kaupungin kanssa?). Kiitos, mielenkiintoinen tutkimus ( ) 12. hangosta ei tällähetkellä löydy mielenkiintoisia uusia asuntoja kesäpaikaksi ( ) 13. Det finns mycket möjligheter, också bland släktingarna att jobba i Hangö med projekt runt om i landet ( ) 14. Kunta voisi oikeasti miettiä, mitä väkeä se tänne haluaa ja minkälaisia palveluita pitäisi olla.tarvitaan pitkän tähtäimen suunnitelma, jotta ns kesäasukkaat voisivat olla täällä pidempään.matkailun kehittäminen sataman rinnalle olisi toivottavaa.tie Hanko HKI välillä on toivottoman kapea ja hidas vrt esim HKi porvoo väli!!!!! ( ) 15. Hankoon (esierkiksi kirjastoon) pitäisi saada pikaisesti langaton wlan verkko, jossa voi käydä omalla kannettavalla tietokoneellaan hoitamassa sähköpostit ym. asioinnit. Wlan verkkoja on joissain ravintoloissa, mutta työympäristöinä ne ovat epämiellyttäviä. Siis: Yleiseen käyttöön tila, jossa on tuoli, pöytä ja langaton wlan verkko. Tila voisi löytyä kirjastosta. Koska siellä on jo nettiyhteys, langattoman verkon lisäkustannukset ovat 100. Mikäli tämä toteutuu, voin

11 viettää nykyistä enemmän vapaa aikaani Hangossa. Terveisin KK ( ) 16. Hangon kaupunki voisi myös hyödyntää etätyön mahdollisuutta, esim. teknisessä virastossa se voisi hyvinkin olla mahdollista, etenkin jos työntekijällä on tietokone ja internetyhteys käytettävissään kotona ( ) 17. ihana loma kaupunki ( ) 18. Hangossa ei ole kunnon kahviloita, jotka olisivat ilta aikaan auki.olisimme mielellään istahtaneet kahville ja ehkä ostaneet jotain pientä naposteltavaa. ( ) 19. Asukasfoorumi on erittäin kannatettava yhteistoiminnan muoto kesäasukkaiden ja kunnan päätöksen tekijöiden välillä. ( ) 20. Mina erfarenheter av distansjobb hemma: Kräver självständighet och självdisciplin, klara arbetsuppgifter som ska göras klara inom viss deadline. Får dubbelt så mycket gjort under en distansjobbsdag än på kontoret (distraherande moment), arbetsresorna tröttar inte ut en och man sparar på miljön när man inte kör bil. Med småbarn i lågstadieålder skulle arrangemanget inte fungera, om de inte var borta hemifrån på eftermiddagsklubbar el dyl. Frestelsen är större att hjälpa ett barn med bedjande blick är än att färdigställa sitt projektarbete... I alla fall ABSOLUT värt att pröva på distansarbete för alla som har möjlighet till det! ( ) 21. Ihanteellista olisi, että mieheni saisi Hangosta oman alansa vanhustenhoitoon liittyvää työtä ja voisimme muuttaa sinne. Sitten voisin työskennellä osittain etänä ja osittain Helsingissä. Olemme joskus keskustelleet tästä, sillä rakastamme Hankoa ja matkailemme siellä joka kesä useita kertoja. ( ) 22. Kulttuuripalvelut ovat jo verrattain hyviä, mutta esim. klassisen musiikin konsertteja voisi olla enemmän. Myös ulkoilmatapahtumia (ravintolatoiminta poissulkien) voisi olla enemmän, esim. messut, jazztapahtuma tms. ( ) 23. Jag skulle besöka staden mycket offtare om bara trafiken skulle vara bättre planerad i Hangö. ( ) 24. Hangö måste kunna erbjuda intressanta boendemöjligheter och möjligheter att utnyttja fritiden för att locka människor som antingen bosätter sig i Hangö eller blir distansarbetare, tillbringar en stor del av sin tid där och gör av med pengar där. Hälsningar till projektet, fd projektarbetare. ( ) 25. regelbundet on suomeksi jotain muuta... ( ) 26. Hangö borde satsa hårt på distansarbete, stöda 'bredband' i alla former samt investera i turismen. Hangö dör sakta men säkert ut om ej Hangöborna på ett fördelaktigt sätt kan jobba hemifrån åtm. vissa dagar. Välmående delvis distansarbetare och personer som jobbar hårt med turismen. Hamnen bör ej heller glömmas. Men de idioter som först släppte Railship sedan SeaWind (hette den så?) borde ställas till svars. Gör Hangö till Lyx badort. ( ) 27. Järjestäkää erillisiä it varusteisia työtiloja ja laaja kaistaa koko kaupunkiin; varmasti kannattaa! ( ) 28. Kaupunkiin olisi hyvä saada erilaisia palveluja ja kaupunkikulttuurimaista elämää myös kesäkauden ulkopuolella yleisen elämän laadun ja viihtyisyyden kohenemiseksi ( ) 29. Hangö är en ypperlig plats att distansarbeta ifrån, om man jobbar annanstans. Vägen ut och in är ganska bedövande! ( ) 30. Hanko on muuttotappiokunta. Etäisyys pääkaupunkiseudulle on kohtuullinen, mutta junayhteys hieman hidas ja kömpelö. Voisin kuvitella, että Hanko vetäisi hyvinkin väkeä asumaan tänne ainakin osaaikaisesti, jos täällä olisi nopeat verkkoyhteydet. ( ) 31. Hälsovårdens öppethållningstider ger stor anledning till oro. Astmatiker och allergiker även andra utan snabb hjälp från fredag kl måndag kl ( )

ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET

ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET SAATTEEKSI Uudessakaupungissa, Hangossa ja Paraisilla toteutettiin etätyöhön liittyvä internetkysely touko elokuussa 2007. Kyselyllä selvitettiin kaupunkien

Lisätiedot

ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET

ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET SAATTEEKSI Uudessakaupungissa, Hangossa ja Paraisilla toteutettiin etätyöhön liittyvä internetkysely touko elokuussa 2007. Kyselyllä selvitettiin kaupunkien

Lisätiedot

ETÄTYÖKYSELY TULOKSET KUNNITTAIN

ETÄTYÖKYSELY TULOKSET KUNNITTAIN ETÄTYÖKYSELY TULOKSET KUNNITTAIN ETÄTYÖKYSELY ASKAINEN TULOKSET SAATTEEKSI Askaisissa toteutettiin etätyöhön liittyvä kysely huhti toukokuussa 2007. Kyselyllä selvitettiin Askaisten kunnan kesäasukkaiden,

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Tiedot vastaajasta (valitse oikea vaihtoehto) mies 17 56,67% 2. nainen 13 43,33% 30 100%

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko ETÄTYÖN EDISTÄMINEN Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä Mari Raininko Tutkimuksen taustaa Etätyöstä ja sen hyödyistä puhuttu paljon, mutta hyödyntäminen ei ole toteutunut odotetulla tavalla

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset

Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset Raahen kaupunginhallitus 7.11.2016 Vastaus valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloitteeseen Kv 21.3.2016 41 / väkiluvun laskun aiheuttamat toimenpiteet

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde?

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 7 kpl, TULEVAISUUDESSA 5 kpl ja 6 kpl 1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 28 % 33 % I framtiden kommer

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Asiakaskyselyn tuloksia

Asiakaskyselyn tuloksia Asiakaskyselyn tuloksia Ratamo-kirjastojen (,, ja ) sekä Lopen kirjaston yhteinen asiakaskysely Tässä raportissa tarkastellaan 5.-8..0 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia n kirjaston näkökannalta. Jakaumat

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Etsi alhaalta oikea ruotsinkielinen sana viivalle! Käytä tarvittaessa sanakirjaa!

Etsi alhaalta oikea ruotsinkielinen sana viivalle! Käytä tarvittaessa sanakirjaa! 1 Etsi alhaalta oikea ruotsinkielinen sana viivalle! Käytä tarvittaessa sanakirjaa! 1. työ (2 sanaa) 2. tehdä työtä/ työskennellä (2 sanaa) 3. koulutus 4. kokemus 5. hakemus 6. ansioluettelo 7. työtodistus

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005

Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005 Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005 KYSELY ENSIMMÄISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN LIITTYVÄSTÄ TUESTA 1 1. Yhteenveto Yksinyrittäjiltä kysyttiin heidän valmiudesta palkata

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 24 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 11.1.2012 20.1.2012 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008

Lisätiedot

Fritidsboendeforum i Pargas Mökkiläisfoorumi Paraisilla Får man flytta till sitt fritidshus? Voinko muuttaa vapaa-ajanasunnolleni?

Fritidsboendeforum i Pargas Mökkiläisfoorumi Paraisilla Får man flytta till sitt fritidshus? Voinko muuttaa vapaa-ajanasunnolleni? Fritidsboendeforum i Pargas 8.8.2015 Mökkiläisfoorumi Paraisilla 8.8.2015 Får man flytta till sitt fritidshus? Voinko muuttaa vapaa-ajanasunnolleni? Bostadshus / Asuinrakennus Ändring av fritidshusets

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA Kuntien asema muuttuu lähitulevaisuudessa merkittävästi sote- ja maakuntauudistusten myötä. Myös Vesannon kunta valmistautuu näihin muutoksiin laatimalla uuden strategian

Lisätiedot

Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013. Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti.

Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013. Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti. Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013 Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti.fi Kestävän matkailun kyselytutkimuksen taustaa Kestävä matkailu on

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Noin 2500 valtuutettua lähdössä ehdokkaaksi maakuntavaaleihin Vasemmistoliitossa suurin, Keskustassa vähäisin kiinnostus

Noin 2500 valtuutettua lähdössä ehdokkaaksi maakuntavaaleihin Vasemmistoliitossa suurin, Keskustassa vähäisin kiinnostus Noin 0 valtuutettua lähdössä ehdokkaaksi maakuntavaaleihin Vasemmistoliitossa suurin, Keskustassa vähäisin kiinnostus Noin 0 valtuutettua eli prosenttia ( % varmasti ja % todennäköisesti) kaupunkien ja

Lisätiedot

KESKEYTYKSET JA HÄIRIÖT TOIMIHENKILÖTYÖSSÄ

KESKEYTYKSET JA HÄIRIÖT TOIMIHENKILÖTYÖSSÄ KESKEYTYKSET JA HÄIRIÖT TOIMIHENKILÖTYÖSSÄ Auto ja katsastusala 25.8.2013 Veli Matti Tuure TTS Työtehoseura PL 5 05201 Rajamäki 2 Tämä raportti ja siinä esitetyt analyysitulokset koskevat Toimihenkilötyön

Lisätiedot

VÅRLIGA FRÅGOR KEVÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita

VÅRLIGA FRÅGOR KEVÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita KEVÄISET KYSYMYKSET Keskustelukortit kevättunnelman herättelyä ja kevätkauden suunnittelua varten Kysymykset liittyvät: mielipiteisiin kokemuksiin toiveisiin muistoihin. VÅRLIGA FRÅGOR Diskussionskort

Lisätiedot

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg Ulkomaanliikenteen palkat 1.4.2013 Utrikesfartens löner 1.4.2013 DWT/ IHV Vahtivapaa konepääll. I-konemestari II/III-konemest. DWT/ IHK Vaktfri maskinchef I-maskinmästare II/III-maskinmästare Alle 12999

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä FTE A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot