WIMAX-LAAJAKAISTA MEDIATUOTANNOSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WIMAX-LAAJAKAISTA MEDIATUOTANNOSSA"

Transkriptio

1 Janne Kaihila WIMAX-LAAJAKAISTA MEDIATUOTANNOSSA Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Kesäkuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Janne Kaihila Nimeke WiMax-laajakaista mediatuotannossa Koulutusohjelma ja suuntautuminen Tietotekniikan koulutusohjelma tietoliikenteen suuntautumisvaihtoehto Tiivistelmä Opinnäytetyöni tavoitteena oli hyödyntää WiMax-laajakaistaa Vaakunarallin yhden etapin yhdyskäytävänä. Työn tarkoituksena oli testata yhteyden luotettavuutta sekä mahdollisuutta hyödyntää yhteyttä tulevissa mediatuotannoissa. Työ sisältää tietoa WiMax:n jatkuvasta kehityksestä, standardeista sekä laitteistosta. Lisäksi työssä on vertailtu WiMax:ia muihin liittymätyyppeihin sekä testattu näiden toimivuutta. Mediatuotannollisessa osuudessa käydään läpi testipäivät, jolloin yhteyden toimivuutta pyrittiin selvittämään. Lisäksi käydään läpi testien tuloksia ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä. Testit osoittivat, että radiotien aikana tapahtuu pakettihäviöitä, mutta ne eivät ole merkittäviä mediatuotannollisesta näkökulmasta. Yksittäisiä paketteja häviää tasaisella aikavälillä. Huomioitaessa modulointi, joka tehdään datalle ennen siirtoa, ei suurta määrää informaatiota pääse katoamaan. Työn tulokset ovat johdonmukaiset ja ne saatiin luotettavissa olosuhteissa. Lisäksi myöhemmin tehdyt vertailut muihin tekniikoihin eivät ole ristiriidassa aikaisempiin tuloksiin. Voidaan siis todeta, että työ on onnistunut kokonaisuus WiMax:n käytöstä mediatuotannossa. Asiasanat (avainsanat) WiMax, mediatuotanto, langaton, laajakaista, Vaakunaralli, siirtotie, streamaus Sivumäärä Kieli URN 28 sivua Suomi URN:NBN:fi:mamk-opinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Matti Koivisto Opinnäytetyön toimeksiantaja Mikkelin Ammattikorkeakoulu

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Janne Kaihila Degree programme and option Information Technology Telecommunication Technology Name of the bachelor's thesis WiMax in Media Production Abstract The main goal of my bachelor s thesis was to use of WiMax network as a gateway from Vaakunarally s stage. At the same time there was a purpose to test reliability of connection and possibility to apply the connection in other media productions in the future. The thesis includes information of standards, equipments and continuous development of WiMax. In addition there are a comparison of functionality between WiMax and other network technologies, a step by step description of the test days, when functionality was tested as well as results and conclusions of the tests. The tests showed that there are packet loses in radio ways but those are not so significant at the mediaproduction s point of view. Packets disappear one by one in even periods. Observing the modulation which has been done to the data before transmission, there is no major loses of important information. The results of thesis are logical and were carried out in reliable conditions. Also the later made comparisons to the other techniques aren t contradiction with the earlier results. It can be stated that thesis is a successful entity of use of WiMax in the media production. Subject headings, (keywords) WiMax, media production, wireless, broadband, Vaakunarally, data path, streaming Pages Language URN 28 pages Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices Tutor Matti Koivisto Bachelor s thesis assigned by Mikkeli University of Applied Sciences

4 1 1. JOHDANTO LANGATTOMAT TIETOLIIKENNEVERKOT Langattomat lähiverkot Bluetooth G WiMax Langattomien tekniikoiden tekninen vertailu WIMAX-LAITTEISTO SIIRTOTEKNIIKKAVERTAILUA ADSL WLAN Kiinteä Ethernet-yhteys WiMax Yhteenveto WIMAX-VERKON KÄYTTÖ VIDEONSIIRROSSA Ensimmäinen testaus Toinen testaus Kolmas testaus Neljäs testaus MULTIMEDIATUOTANTO Käytetty laitteisto Streamaus mediatuotannossa YHTEENVETO JA WIMAX:N TULEVAISUUS...26

5 2 1. JOHDANTO Laajakaista yhteydet ovat tavoittaneet tavallisen ihmisen arjen viimeisien vuosien aikana. Puhelinliittymiä lopetetaan ja tilalle otetaan yleisimmin ADSLliittymä. Kaupunkialueilla toinen vaihtoehto on aina myös kaapeli-tvyhteyden käyttäminen datan siirrossa. Isoimmat yritykset ovat ottaneet jopa kuituyhteyden suoraan rakennukseensa, jonka jälkeen tiedonsiirto on nopeaa ja mutkatonta. Kun kohdistamme katseet tänne Suomeen ja alamme tarkastella kuinka paljon ihmisiä asuu haja-asutusalueella, niin tuleekin mieleen, että kuinka heille tarjota myös hyvä laajakaistayhteys. Useisiin taloihin tietenkin menee puhelinliittymä, mutta niistä saattaa olla etäisyyttä operaattorin lähimpään keskittimeen useita kilometrejä ja samalla jakamolla on paljon käyttäjiä, joten operaattorit eivät voi taata ja varmistaa kovinkaan hyvänlaatuista yhteyttä asiakkailleen. Kun otetaan huomioon kesäasunnot, joille ei puhelinlinjaa ole rakennettu ja nykyisessä mobilisoituneessa maailmassa ei tulla myöskään rakentamaan, voidaanko tarjota myös heille laajakaistaratkaisu vapaa-ajan asunnoille? Tällä hetkellä on tultu siihen pisteeseen että myyntiin on tullut langaton laajakaista. Tämän myötä voidaan tavoittaa asuntoja ja kohteita mihin ei ole minkäänlaisesta kiinteää yhteyttä. Mökki, missä on sähköt, joko verkosta tai aggregaatista, on laajakaistan kohde. Etätyöskentely tulee mahdolliseksi useammissa paikoissa. Tämän työni tavoitteenani on perehtyä langattomaan laajakaistatekniikkaan eli WiMax-tekniikkaan. Aluksi otan selvää sen teknisestä toteutuksesta ja standardoinnista. Milloin standardit ovat saaneet alkunsa ja miten ne ovat edenneet ja tulevat etenemään. Käsittelen tämänhetkisen tekniikan hyviä ja huonoja puolia sekä minkälaisia haasteita tulevaisuus tuo myös tekniikalle. Tarkastelen myös WiMax:in käyttömahdollisuuksia mediateknisessä tuotannossa. Varsinaisena tutkimuskohteena minulla on Vaakunarallissa tehty mediatuotanto, jossa siirrettiin liikkuvaa videokuvaa mediakeskuksen ja pikataipaleen välillä WiMaxtekniikalla. Käsittelen graafisesti varsinaisena kisapäivänä tehtyjä viivemittauksia ja pakettihäviöitä, sekä arvioin aikaisemmin tehtyjä nopeustestejä. Aihe on uusi ja odotan mielenkiinnolla, että pääsen tutkimaan kuinka langaton tekniikka lyö itsensä läpi.

6 3 2. LANGATTOMAT TIETOLIIKENNEVERKOT Nykyään on useita eri mahdollisuuksia siirtää dataa langattomasti. Ehdottomasti yleisin on matkapuhelimien GSM, jossa siirretään vain puhetta, mutta datan siirto on kasvamassa puhettakin tarpeellisemmaksi tiedonsiirroksi. Verkkotekniikoita on kehitelty erilaisiin tarpeisiin, kuten lähiverkoihin WLAN, matkapuhelimen datan siirtoon UMTS, lisälaitteiden yhdistelemiseen Bluetooth ja langattomaan laajakaistaan WiMax. Tässä kappaleessa käsittelen edellä mainittuja tekniikoita pääpiirteisesti ja erityisesti syvennyn tarkemmin WiMaxtekniikkaan ja standardeihin. 2.1 Langattomat lähiverkot Usein kuulee puhuttavan langattomasta netistä. Tällä tarkoitetaan puhekielessä pääasiallisesti langatonta lähiverkkoa eli WLAN:ia. WLAN on yleisesti käytetty yhteys muodostettaessa verkkoa yritysten sekä koulujen käyttöön. Käyttäjät voivat langattomasti olla yhteydessä verkon alueella sekä käyttäjämäärät pystyvät olemaan suuria. Käytössä olevat standardit WLAN:ssa ovat IEEE b sekä IEEE g. Lisäksi on myös IEEE a, mutta sen käyttö ja saatavilla olevat laitteet ovat paljon vähemmässä b- sekä g-laitteet ovat yhteensopivia toistensa kanssa, koska molemmat käyttävät 2,4 GHz:n taajuutta toisin kun a, jonka taajuus on 5 GHz b sekä g erona on se, että g-standardia tukevat laitteet pystyvät keskenään käyttämään 54 Mbps nopeutta, kun taas b-standardin laitteiden nopeus on vain 11 Mbps. Tästä johtuen myös käytettäessä laitteita ristiin, voidaan päästä ainoastaan 11 Mbps nopeuteen. Kantomatkat WLAN yhteyksissä ovat noin m, ja kanavien määrä vaihtelee standardista välillä. [3] Seuraavassa kuvassa 1 on yksi suosittu malli WLAN-modeemeista. Kuten kuvasta voidaan havaita, normaaliin ADSL-modeemiin verrattuna ainoa selkeä ero on ulkoinen antenni, joka edesauttaa kasvattamaan verkon laajuutta ja mahdollistaa suuntaavuuden. Tietokoneen päässä tarvitaan langaton verkkokortti. Verkkokortti voi olla esimerkiksi kannettavaan tietokoneeseen laitettava PCMCIA-verkkokortti tai pöytäkoneen väylään liitettävä kortti. Nykyään on saatavilla myös verkkokortti, joka kytketään koneeseen USB-portin välityksellä (katso kuva 2).

7 4 Kuva 1 WLAN-modeemi TeleWell TW-EA520[10] Kuva 2 A-link 54 MB WLAN verkkokortti[12] 2.2 Bluetooth Bluetooth eli sinihammas on saanut nimensä kauan sitten eläneen Tanskan viikinkikuninkaan Harald Sinihampaan mukaan, koska hänet tunnettaan merkittävänä henkilönä koko Skandinavian yhdistymisessä. Bluetooth-standardeja on tällä hetkellä kahta sukupolvea. Ensimmäinen sukupolvi on 1.x tunnuksen alla ja uusi sukupolvi on 2.0. Suurin ero näiden standardien välillä on, että uudemmassa versiossa tiedonsiirtonopeus nousee yli kolminkertaiseksi parhaimmillaan saavuttaen 3 Mbps nopeuden. Uudessa 2.0 standardissa kantomatka pystytään myös ulkoisella vahvistimella nostamaan aikaisesta kymmenestä metristä sataan metriin[4]. Bluetooth käyttää keskimäärin lähetystaajuutta 2,45 GHz:ä. Tätä yhteyttä käytetään pääasiallisesti pienlaiteyhteyksissä kuten matkapuhelimien, kannettavien tietokoneiden, kameroiden sekä puhelimen ja tietokoneiden lisälaitteissa. Kuvassa 3 on yksi Nokian uusimmista handsfree-malleista. Korvaan sijoitettava kuuloke/mikkiyhdistelmä on puhelimeen yhteydessä bluetoothin välityksellä.[2]

8 5 Kuva 3 Nokia BH-900 [11] 2.3 3G Matkapuhelimien internet-yhteydet ovat tällä hetkellä kehittymässä kovaa vauhtia. Normaalit 3G-verkon GSM- ja WCDMA-runkoverkot pystytään lähitulevaisuudessa päivittämään HSDPA-nopeuteen, jossa pystytään saavuttamaan matkapuhelimella aluksi 2Mbps nopeuksia ja tulevaisuudessa esimerkiksi Nokian tuottaman verkon HSPDA- standardi tukee siirtonopeuksia aina 14,4 Mbps asti. Päätelaitteita myydään tällä hetkellä paljon, mutta palvelujen vähäisyys ja niiden korkea hintataso rajoittaa vielä käyttäjien määrää. 3G-verkko on tällä hetkellä käytössä pääasiallisesti vain kaupunkien keskustoissa ja vain näillä alueilla saavutetaan laajakaistatason nopeuksia datan siirrossa. Tämän hetken puhelimilla pääsääntöisesti saavutetaan hyvällä kuuluvuudella UMTS-verkossa parhaimmillaan 384 kbps nopeuksia. Seuraavassa kuvassa 4 on esitetty HSDPA-standardia tukeva päätelaite. Kuva 4 Nokia N 95-matkapuhelin [8]

9 6 2.4 WiMax Ensimmäinen langattomaan laajakaistaan liittyvä WiMax standardi IEEE ratifioitiin vuonna Se oli perheen ensimmäinen standardi. Tämä standardi määritteli käytettävän rajapinnan taajuuksien GHz välille. Kaistanleveyden laadun arvioitiin tuolloin olevan 70 Mbps 268 Mbps [1.1]. Tässä standardissa oli suuria puutteita ja niin valmistui IEEE a vuonna IEEE a:lla oli kaksi merkittävää edistysaskelta. Avattiin uusi taajuusalue 2-11 GHz taajuuksille ja kanavarakenteena käytettiin alikanavajärjestelmää. Uusi taajuusalue tuki ensimmäisen kerran NON-LINE OF SIGHT eli NLOS-toimintoa. Ei siis tarvittu tukiasemaan enää täydellistä näköyhteyttä. Fyysisessä kerroksessa tuli myös muutosta. Fyysiselle kerrokselle tuli kolme uutta määritelmää: yksittäiskantoaaltokerros, 256 FFD OFDMkerros ja 2048 FFD OFDMA-kerros.[1.2] Seuraava standardi valmistui vuonna IEEE Revision D, joka myös näkyy kirjallisuudessa IEEE :na, on se standardi, joka on käytössä nykyisissä laitteissa. Tämä standardi mahdollistaa useiden eri laitevalmistajien laitteiden käytön samassa verkossa ja se on ensimmäinen varsinainen käytössä oleva WiMax-standardi [1.1]. IEEE ei kuitenkaan tarjoa liikkuvuutta käyttäjälle, sillä vastaanottoantenni sekä sisäradio-osa pitää konfiguroida lähettävän maston kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että WiMaxpäätelaitetta ei voi käyttää muualla ennen uutta konfigurointia. Nykyisen standardin myötä kuitenkin on kuitenkin saatu toimiva standardi, jolla on voitu aloittaa kaupallinen toiminta. Tämän hetkinen historia WiMax:n standardeista ei siis ole vielä kovin pitkä. Tulevaisuus tulee vielä muuttaman senkin tilanteen. Seuraava sertifioitava standardi on IEEE e, jossa pääosin keskitytään IEEE RevD:n puutteisiin WiMax:n mobiilisuudesta. Tarkoituksena on tarjota käyttäjille mahdollisuus siirtyä ja jopa liikkua vapaasti koko verkon alueella. Tämä vaatii suuret lisäykset asiakastunnistukseen, tilaajatietoihin sekä laskutustietojen keruuseen. Lisäksi sisään kirjautuminen täytyy pystyä järjestämään automaattiseksi. Lisäksi IEEE e:ssä taajuus tulee korkeintaan olemaan 6 GHz:ä. Telephonyn artikkelissa epäillään, että IEEE e tukevia laitteita olisi jo käytössä vuo-

10 7 den 2006 loppupuolella tai 2007, mutta itse epäilen tätä arviota hieman liian positiiviseksi.[1.2] Tulevaisuudessa todennäköisesti tullaan näkemään myös standardit IEEE f ja IEEE g. Näiden on pääasiallisesti tarkoitus parantaa yhteensopivuutta ja liikkuvuutta. Lisäksi kehittää hallintamenetelmien ja hallintatietojen järjestämistä eri kerroksissa.[1.1] IEE Standardit a/REVd 802e Valmistunut marras a tammikuu REVd heinäkuu 2004 helmi.06 Non-light-of- Taajuus GHz < 11 GHz < 6 GHz Yhteyden laatuvaatimus Line-of Sight Non line-of-sight sight Bittinopeus 32:sta 134 Mbit/s käyttäen 28 MHz kanavointia < 75 Mbit/s käyttäen 20 MHz kanavointia < 15 Mbit/s käyttäen 5 MHz kanavointia Modulaatio QPSK, 16 QAM ja 64 QAM OFDMA, 64 QAM 16 QAM, QPSK, BPSK Liikkuvuus Kiinteä Kiinteä ja Siirrettävä Samat kuin REVD:ssä Liikkuva, Paikallinen roaming Kanavien kaistaleveys 20, 25, 28 MHz Valittavissa oleva kanavien kaistanleveys välillä 1,25 ja 20 MHz: välillä ja 16 loogista alikanavaa Samat kuin REVD:ssä Solun kantama 1-3 mailia 3-5 mailia(maksimissaan 30 mailia huomioiden tornien korkeus, antennien vahvistus ja lähetysteho) 1-3 mailia Kuva 5 WiMax-standardien vertailu [1.2] (suomentanut Janne Kaihila) Yllä olevassa kuvassa 5 on vertailtu standardeja ja niiden eroja. Kuvasta pystyy havainnoimaan, että e on monelta osin sama kuin 802 RevD. Liikkuvuus on selkeä muutos ja hieman siitä johtuen tapahtuu myös muutoksia taajuuksissa, siirtonopeudessa sekä kantoalueissa.

11 8 2.5 Langattomien tekniikoiden tekninen vertailu Vertaillessa langattomia tekniikoita täytyy muistaa, mihin tarkoitukseen mitäkin yhteyttä tarvitsee ja minkälaiseen käyttöön tämä on tarkoitettu. Esittelin aikaisemmissa kappaleissa neljä erilaista langatonta yhteyttä. Ne poikkeavat toisistaan tekniikoiltaan ja käyttötarkoituksiltaan. Varsinaisesti langattomaksi laajakaistaksi näistä voi nimetä ainoastaan WiMax-tekniikan. 3G:n UMTS ja lähitulevaisuudessa HSDPA ovat myös selkeä oma yhteys internetiin, mutta tällä hetkellä markkinoilta saatavalla tekniikalla ei pystytä vielä saavuttamaan vakaata laajakaistatason yhteyttä kovinkaan laaja-alaisesti. WiMax on korvike kupari- ja kuituyhteyksille. Se on suunniteltu kartoittamaan myös hajaasutusalueet ja näin pystytään kasvattamaan laajakaistan peittoalueita selkeästi suuremmaksi. Normaalissa xdsl-tekniikassa etäisyys tukiasemaan ei voi olla yli 6 km:ä enempää kuin taas WiMax:ssa maasto ja näköyhteys linkkimastoon ratkaisevat kuinka pitkän matkan päähän tekniikalla pystytään saavuttamaan laajakaistaa. WLAN ja Bluetooth poikkeavat kahdesta muusta tekniikasta selkeimmin sillä, että eivät ole itse suoranaisessa yhteydessä runkoverkkoon. Ne ovat ennemminkin suunniteltu poistamaan johdotusta toimistoissa ja lisälaitteiden välillä. Yritysten ja isojen koulujen käytössä on ollut kauan jo omia WLAN-lähiverkkoja, joilla opiskelijat ja työntekijät voivat liikkua alueella langattomasti. Varsinaiseen runkoverkkoon on yleisesti kytkeydytty joko xdsl- tai kuituyhteydellä yrityksen keskuskytkimestä. WLAN:lla saavutetaan nopea ja vakaa yhteys, mutta kantomatka on yleisesti varsin lyhyt. Kotitalouksissa kannettavien tietokoneiden yleistyttyä on lisääntynyt myös WLAN-yhteydet. Näin myös kotona voidaan käyttää tietokonetta/-koneita eri huoneissa välittämättä siitä, missä huoneessa normaaliin tapaan ADSLyhteydellä tuotu laajakaista sijaitsee. Bluetooth on pääasiallisesti suunniteltu päästäkseen eroon toimiston sisäisistä johdoista. Kantama yhteydellä on heikko eikä sillä saavuteta suuria tiedonsiirtonopeuksia, mutta käyttötarkoituksissaan sen ei tarvitsekaan kilpailla muiden tekniikoiden kanssa. Bluetoothia käytetään muun muassa matkapuhelimien,

12 9 handsfree-laitteiden, tietokoneiden, tulostimien ja kameroiden väliseen datan siirtoon. Seuraavassa taulukossa (kuva 6) on näkyvillä tekniikoiden eroja. Taulukkoa tehdessä on huomioitu Suomessa markkinoilta löytyvät tekniikat ja arvot perustuvat tällä hetkellä käytössä mahdollisiin arvoihin. WiMax:n siirtonopeus perustuu yksityisasiakkaalle markkinoilla olevaan nopeimpaan yhteyteen. Tukiasematekniikka mahdollistaa kuitenkin 75 Mbps nopeuden, joka pystyttäisiin hyödyntämään kaikkien tukiasemaan liittyneiden käyttäjien kesken. WiMax Kantomatka Siirtonopeus Käytettävä taajuus Liikkuvuus 1Mbps <15km (75Mbps) 3,5 GHz Kiinteä WLAN <1km 54Mbps 2,4 GHz Täysi liikkuvuus 3G <10km <1Mbps 850/900/1800/1900 MHz Täysi liikkuvuus (nopeus vaihtelee) Bluetooth <10m <3Mbps 2,45 GHz Täysi liikkuvuus Kuva 6 Langattomien tekniikoiden vertailu

13 10 3. WIMAX-LAITTEISTO Kun asiakas kun ottaa käyttöönsä WiMax-yhteyden, hän joutuu maksamaan kytkentä-/aloitusmaksun. Tämä maksu sisältää yhteyteen tarvittavan laitteiston. Pakettiin kuuluu kolme osaa: antenni, radio-osa ja niiden välille yhteensopiva ulkokäyttöön suunniteltu kaapeli. Yleisesti antenniosa sijoitetaan talon katolle tai seinään ja suunnataan siten, että saavutetaan paras mahdollinen yhteys tukiasemaan. Kuvassa kuusi näkyy iso antenniosa sekä vasemmassa reunassa talon sisälle sijoitettava radio-osa. Kuvassa 7 on myös yhteensopivat WLANmodeemit, joilla pystytään muodostamaan tarvittaessa langaton lähiverkko. Tämä ei ole yhteyden kannalta välttämätöntä, koska radio-osan pystyy kytkemään myös suoraan PC:n verkkokorttiin RJ45-liittimellä olevalla Ethernetkaapelilla. Kuva 7 WiMax-laitteita [5]

14 11 Alla oleva kuva 8 selventää kytkentäkaaviona kuinka WiMax-verkko muodostuu kotona olevan PC:n ja operaattorin tukiaseman välille. Kuva 8 WiMax-yhteyden rakenne Kuvassa 8 on ensimmäisenä kotikäyttäjän PC, josta löytyy b/g tukeva WLAN-verkkokortti. Lähiverkon tukiasemana toimii WLAN-modeemi. WLAN-modeemiin on kytketty radio-osaan. Antenni on konfiguroitu lähimpään tukiasemaan. Kuvassa 9 nähdään yksi malli tukiaseman rakenteesta. Kuva 9 WiMax-tukiasema [7]

15 12 4. SIIRTOTEKNIIKKAVERTAILUA Nykyään on useita eri mahdollisuuksia kytkeytyä Internetin runkoverkkoon. Opinnäytetyöni käytännön osuuden aluksi tutkin neljän eri tekniikan siirtoominaisuuksia. Tutkittavat tekniikat ovat ADSL, WLAN, kiinteä lähiverkko ja WiMax. Vertailtavat siirto-ominaisuudet ovat puolestaan viive, viiveen vaihtelu, siirtonopeus ja pakettien hävikki. Siirtonopeutta mitattaessa hyödynsin kahta valmista ohjelmistoa, joka mittaa käytettävissä olevan nopeuden perustuen datan lataamiseen. Osoitteista käytän seuraavissa kappaleissa nimityksiä ensimmäinen, http//:www.msoynet.fi/speed.htm ja toinen, http//:nopeustesti.tornio24.net/. Viivettä, viiveen vaihtelua ja siirtovirheitä selvitin pingaamalla jokaisella yhteydellä samaan kohdeosoitteeseen. Toisella nopeustestillä oli kiinteä IP-osoite, joten päätin ottaa sen kohdeosoitteeksi. Pyrkiäkseni saamaan hieman kuvaa viiveestä ja hävikeistä, muutin pingauksen normaaliasetuksia siten, että lähetin sata kappaletta, sadan tavun pakettia tietoverkon yli. Mittaukset tehtiin koulun tiloissa ja yhteyksillä oli eri nopeuksia. Kiinnostavinta mittauksissa oli tästä syystä ennemminkin siirtoteiden vakaus kuin siirtonopeus. 4.1 ADSL ADSL-liittymänä toimi normaali, ulkoisen operaattorin tarjoama yhteys. Ensimmäinen nopeustesti antoi keskimääräiseksi nopeudeksi 489 kbit/s. Toisessa osoitteessa keskimääräiseksi nopeudeksi tuli 491 kbit/s. Yhteyden nopeus oli varsin vakaa, eikä tapahtunut suuria notkahduksia. Tulokset olivat myös varsin yhtenevät. Pingauksessa ei esiintynyt yhtään pakettihäviötä, mikä on varsin normaalia kiinteille johdollisille yhteyksille. Alla olevassa taulukossa (kuva 10) X-akselilla on jokaisen paketin viive millisekunneissa ja y-akselilla näkyy kuinka monta kappaletta kutakin viivettä esiintyi testissä.

16 Kpl Viive (ms) Kuva 10 ADSL-yhteydellä siirtoviivejakauma 4.2 WLAN Langatonta lähiverkkoyhteyttä mittasin samoin periaattein ja hyödyntäen samoja nopeustestejä kuin ADSL-yhteyttä mitatessa. Ensimmäisen testin keskinopeus oli 4638 kbit/s ja toisessa testissä 7407 kbit/s. Nopeudet vaihtelivat suuresti, koska hitain nopeus oli 3437,67 kbit/s ja nopein 7667,8 kbit/s. Osittain tämä voidaan selittää langattomalla yhteydellä, mutta yksi suuri syy vaihteluun on varmasti ohjelmat, jotka mittasivat nopeudet. Käyttämämme nopeus oli liian nopea ohjelmille. Testit on suunniteltu mittaamaan normaaleja asiakaskäytössä olevia nopeuksia ja koulun käytössä olevat yhteydet teettävät jo virheitä kun lataus tapahtui nopeammin kuin ohjelma on suunniteltu sen tehtävän. Viivemittaukset kuvassa 11 kertoivat selkeästi myös siitä, että käytössä oli langaton yhteys. Kaikki paketit löysivät perille, mutta muutamilla yksittäisillä paketeilla kesti moninkertainen aika saapumiseen. Uskon, että jos olisin suorittanut vielä suurempia pingauksia ja isompia tavumääriä, olisi joku paketti jo jäänyt matkalle.

17 Kpl Viive (ms) Kuva 11 Siirtoviivejakauma WLAN-yhteydellä 4.3 Kiinteä Ethernet-yhteys Testattava kiinteä yhteys yhdisti koneen koulun omaan sisäiseen verkkoon. Verkko on suunniteltu ihmisten jatkuvaan käyttöön ja suurille käyttäjämäärille. Tämä myös näkyi näinkin pienimuotoisessa testissä. Pakettihäviö oli nolla ja viiveen vaihtelu oli myös vähäistä. Nopeuksia mitatessa oli havaittavissa hajontaa, mutta edellisessä kappaleessa selitinkin osittain suurissa nopeuksissa tapahtuvia virheitä, joita nopeustestit voivat aiheuttaa. Ensimmäisen nopeustestin keskiarvonopeus oli 6630 kbit/s ja toisessa testissä nopeudeksi sain 6142 kbit/s. Kuten edellä mainitsin viiveistä, niin kuvassa 12 on nähtävillä myös se, että verkko on vakaa ja nopea, 86 % paketeista tuli perille 14:sta millisekunnissa. Kpl Viive (ms) Kuva 12 Siirtoviivejakauma kiinteällä Ethernet-yhteydellä

18 WiMax WiMax-verkko oli odotetusti testeissä huonoimmin menestyvä. Verkko rakentui siten, että koulun katolla oleva antenni oli suunnattu MPY:n tarjoamaan tukiasemaan. Yhteydellä oli hyvät olosuhteet ja suora näkyvyys tukiasemaan. Kyseessä oli kuitenkin radiotie, joka harvoin pystyy tarjoamaan läheskään samaa vakautta kuin kiinteä yhteys. Nopeustestit olivat varsin vakaat eikä suuria heittoja mittauksissa esiintynyt. Ensimmäisessä testissä keskimääräiseksi nopeudeksi tuli 968 kbit/s. Toinen testi oli nopeuden suhteen myös vakaa ja antoi nopeudeksi 984kbit/s. Vastaavasti viivemittauksia tehtäessä käy selvästi ilmi radiotiessä tulevat vaimenemiset ja nopeat muutokset. Keskivertoviive oli 54 ms jos huomioidaan kaikki paketit, mutta kuten kuvasta yhdeksän käy ilmi, paljon paketteja saapui perille 57 ms ja 61 ms välillä (kuva 13). Muilla paketeilla saapumisaika vaihteli suuresti.. Yhtään pakettia ei hävinnyt matkalla, mutta kuten totesin WLANmittauksien yhteydessä, uskon, että myös WiMaxin tapauksessa tapahtuu virheitä suuremmilla otoksilla Kpl viive (ms) Kuva 13 Siirtoviivejakauma WiMax-yhteydellä

19 Yhteenveto Vertaillessa yhteyksiä selkeä huomio kiinnittyy vaihteluun kiinteällä yhteydellä ja langattomalla siirtotiellä. Pingaus on varsin yksinkertainen tapa vertailla yhteyksiä, mutta se on myös varsin paljastava. Kiinteillä yhteyksillä paketit saapuivat perille, pääosin 1-6 ms haarukassa, mutta kun yhteys oli langaton, tulee monelle paketille selkeitä viiveongelmia. Kuten esimerkiksi WLAN-yhteydellä hitaimman ja nopeimman paketin ero on huimat 86ms. WiMaxilla pakettien saapumiset hajaantuivat varsin tasaisesti 34 ja 63 ms:n välille. Mittausten perusteella langattomien yhteyksien viiveet ja viiveiden vaihtelut olivat selvästi langallisia yhteyksiä suurempia, mutta vaikuttavatko ne merkittävästi palvelun laatuun? Datanopeus Liikenneluokitus Sovellus Symmetria (kbps) Viive (s) Keskustelu Videopuhelu Kaksisuuntainen Informaatiohäviö <150 ms <100 ms huulisynkka < 1% Interaktiivinen Ääniviestit Ensisijainen yksisuuntainen 4-13 < 1 toisto <2 nauhoitus < 3% < 10 käynnistys Reaaliaikainen Ensisijainen Streaming video yksisuuntainen <2 siirto < 2% Streaming Musiikki Ensisijainen yksisuuntainen < 10 käynnistys <2 siirto < 1% 3G Partnership Project (3GPP) on määritellyt kuvissa 14 ja 15 esitettyjä rajaarvoja viiveelle ja pakettihäviölle. Vertaamalla saatuja mittaustuloksia 3GPP:n arvoihin, voidaan todeta, että sekä WiMax, että WLAN täyttävät selkeästi asetetut vaatimukset. Kuva 14 3GPP raja-arvoja viiveelle eri datan siirroissa [13]

20 17 ADSL WLAN Kiinteä Ethernet WiMax Nopeustesti http//:www.msoynet.fi/speed.htm 489 kbit/s 4638 kbit/s 6630 kbit/s 968 kbit/s Nopeustesti http//:nopeustesti.tornio24.net/ 491 kbit/s 7407 kbit/s 6142 kbit/s 984 kbit/s Viive Min..Max (ms) Viive Keskiarvo (ms) Paketti-häviöt (kpl) Kuva 15 3GPP raja-arvoja viiveen ja pakettihäviön osalta [13] Huomioitavaa näissä testeissä oli myös se, että vaikka kaikilla oli testeissä sama kohdeosoite, niin ADSL:n reitille oli 71 reititintä, WiMaxilla 70 ja kiinteällä ethernetillä sekä WLAN:lla 72. Seuraavaan taulukkoon (kuva 14) olen vielä koonnut tulokset mittauksista havainnollistamaan saatuja tuloksia ja eroja tekniikoiden välillä. Olennaisimmat ominaisuudet Keskustelu Interaktiivinen Streaming Taustakäyttö Säilyttää tietoyksiköiden Säilyttää tietoyksiköiden välisen Säilyttää hyötykuormakasuhteen välisen ai- Säilyttää hyöty- aikasuhteen eli eli kuorman viiveen vaihtelu sisällön ja viiveen vaihtelu sisällön ja ajastuksen on vähäistä ajastuksen on vähäistä Ääni Esimerkki käyttösovelluksesta Internetselailu strea- Video maus Sähköpostin lataus taustalla Viive (s) << 1 noin 1 < 10 >10 Kuva 16 Kootut mittaustulokset

21 18 5. WIMAX-VERKON KÄYTTÖ VIDEONSIIRROSSA Opinnäytetyöni käytännönosuudessa ideana oli käyttää MPY:n rakentamaa WiMax-verkkoa mediatuotannossa. Videokuvaa siirrettiin Vaakuna-rallin yhteydessä kaksisuuntaisesti etapin ja kilpailukeskuksen välillä. Tekniikkaa ei ollut käytetty koskaan vastaavanlaisessa tilanteessa ja tästä johtuen jouduimme suorittamaan useita testauksia ennen mediatuotantoa. Seuraavissa kappaleissa selostan testauksien etenemistä ja varsinaisen rallipäivän toimintaa. Lisäksi esittelen esiin tulleita ongelmia sekä mittaustuloksia, joita saatiin varsinaisena kisapäivänä. 5.1 Ensimmäinen testaus Kun MPY:n työntekijät kävivät tarkistamassa, että pikataival oli WiMaxverkon kuuluvuusalueella, olimme mukana katselemassa laitteiden käyttöä. Tässä vaiheessa emme vielä päässeet varsinaisesti testaamaan laitteita, vaan selvitimme tarvittavan antennikorkeuden. Alustavien mittausten perusteella antenni tuli sijoittaa noin 3-5 metrin korkeuteen. Seuraavalla viikolla saimme laitteet koulun käyttöön ja päätimme lähteä testaamaan ja hieman tunnustelemaan laitteen asennusta. Aluksi meillä oli ongelmia, koska kyseinen antenni oli konfiguroitu väärään tukiasemaan, mutta saimme MPY:ltä ohjeet ja valtuudet konfiguroida laite oikeaan tukiasemaan. Kävimme läpi WiMax-testisuunnitelman, niiltä osin kun se oli mahdollista. Testiin kuului DHCP-testi, Ping-testi, Nimipalvelintesti, Selaintestaus sekä Streamauksen vastaanottotestaus. Testi osoitti yhteyden olevan toimiva. Seuraavaksi päätimme kokeilla yhteyden nopeutta. Helpoin tapa oli testata käyttäen valmiita internetissä olevia nopeustestiohjelmia samaan tapaan kuin edellisessä luvussa. Ne perustuvat siihen, että ohjelma lataa kyseisestä kohteesta erikokoisia paketteja. Se laskee siirtoon käytetyn ajan ja palauttaa selaimeen sen nopeuden, jolla paketti siirtyi kohteeseen. Kuten testien sivuillakin mainitaan, tulokset ovat vain suuntaa-antavia, eivätkä koskaan saavuta teoreettista arvoa, joka yhteydellä tulisi olla. Meillä teoreettisena arvona oli MPY lupaama 4 Mbps yhteyden molempiin suuntiin. Kyseistä nopeutta ei ole vielä tuotteistet-

22 19 tu vaan se oli järjestetty tilaustyönä tarpeitamme varten. Tehtyämme ensimmäisen nopeustestin, saimme 3,8 Mbps nopeuden. Toistimme testin ja käytimme myös toisella sivulla ollutta nopeustestiä, tulokset vaihtelivat hyvin vähän. Hitain nopeus testeissä oli 3,3 Mbps. Tuloksien perusteella keskiarvoksi voisi sanoa noin 3,5 Mbps. Kun otetaan huomioon, että kyseessä on radiotie, oli nopeus erittäin lähellä teoreettista arvoa. 5.2 Toinen testaus Toisen kerran WiMax oli käytössämme erikoiskokeen testauspäivänä. Päivän tarkoituksena oli saada kuvayhteys Mikpoliin ja kyseisen erikoiskokeen koko järjestelmän testaus. Varsinaisia mittaustuloksia ei suoritettu WiMax:iin liittyen. Kyseisenä päivänä suurin haaste tuli luontovoimien puolesta, koska pakkanen oli kohonnut yön aikana yli -20C ja laitteet alkoivat olla äärirajoilla. Wi- Max-laitteet toimivat moitteettomasti pakkasesta huolimatta ja kuvayhteys Mipoliin saatiin, tosin synkronoinnista tulleiden ongelmien takia kuvan laatu oli varsin huonolaatuinen. Esille tullutta ongelmaa alettiin tutkia erillisillä testauskerroilla, jolloin ei käytetty WiMax-yhteyttä, vaan keskityttiin ohjelmistollisiin ongelmiin sisätiloihin rakennetulla demonstraatioverkolla. 5.3 Kolmas testaus Kolmas testauspäivä oli rallia edeltävä kenraaliharjoituspäivä. Tällöin testasimme koko järjestelmää. Kameroita oli kahdella eri erikoiskokeella, toiset olivat kuituyhteydellä Mikpoliin ja toiset olivat WiMax-verkon takana. Kyseisenä päivä myöskään ei suoritettu mittauksia vaan keskityttiin testaamaan kuvayhteyksiä sekä streamauksen laatua internetin yli. Esille tulleita ongelmia käsitellään Multimediatuotanto-osiossa. 5.4 Neljäs testaus Varsinainen tapahtumapäivä oli WiMax-verkko joutui testiin suuressa multimediatuotannossa. Tuotantopäivänä tietenkin ensisijaista oli, että yhteys pysyy pikataipaleen välillä koko päivän ja streamkuva liikkuu kohteiden

23 20 välillä. Siinä samalla suoritettiin viivemittaukset siten, että käytettiin kahta eri verkkoa ja kahta eripakettikokoa. Pakettien koot ja määrät vaihtelivat siten, että pienempiä paketteja, 128 tavua, lähtetettiin kpl:ta ja suurempia paketteja, 1024 tavua, lähetettiin kpl:ta. Ensimmäinen verkko oli suora yhteys MPY:n verkkoa käyttäen kyseiselle erikoiskokeelle ja toinen oli Funetin verkkoa käyttäen erikoiskokeelle. Kun kyseessä oli Funetin verkko, kävivät paketit siirtymässä Espoossa operaattorin verkosta toiseen, koska kuitenkin loppuyhteys oli MPY:n omistuksessa oleva radioyhteyksinen WiMax-verkko. Näille paketeille tuli matkaa siis yli 500 km. Kuvassa 17 on havainnollistettu kaaviolla kytkentä. Mikpoli 128 tavua/ kpl 1024 tavua/ kpl MPY:n masto Pikataipale, WiMax Antenni 128 tavua/ kpl 1024 tavua/ kpl Kuva 17 Pakettien reititys Operaattoreiden yhdyskäytävä Espoo Samoilla pingauksilla saatiin selvitettyä myös pakettihävikit ja niiden ilmenemistiheydet. Radiotieksi paketteja hävisi varsin vähän. Mitään massahäviämistä ei tapahtunut vaan paketteja hävisi vain silloin tällöin. Tämä on varsin hyvä tieto jos tarkoituksena on siirtää tärkeää dataa kuten videokuvaa. Siirrossa käytetään aina jotain modulaatiota ja jos vain häviää yksittäisiä paketteja, niin silloin ei menetetä dataa niin paljoa, ettei sitä voitaisi palauttaa vastaanottopäässä.

24 lähetysjärjestys Kadotettujen pakettien hajonta MPY pkt kadotetut paketit Kuva 18 Lähetetyt ja kadotetut paketit Kuten edellisestä kuvastakin (kuva 18) voidaan päätellä, pakettihävikki on noin 1 %:n luokkaa. Kymmenestä tuhannesta paketista hävisi 101 pakettia ja kun tarkastelee miten tiheään paketit katosivat, voi todeta ettei massakatoamisia tapahtunut vaan paketit hävisivät tasaisessa järjestyksessä. Kyseessä on siis pingaus, jossa paketti lähetetään vastaanottopäähän ja sieltä se lähetetään takaisin, näin ollen paketti kulkee kyseisen välimatkan kahteen kertaan ja jos hävikkiä ajatellaan end-to-end hävikkinä, täytyy 1 %:n hävikki vielä jakaa kahdella. Näin ollen hävikiksi tulee ainoastaan noin 0,5 %:a

25 22 6 MULTIMEDIATUOTANTO 6.1 Käytetty laitteisto Mediatuotannon alkuperäinen suunnitelma oli kuvata rallia Parkkilan erikoiskokeelta ja lähettää se uudella kuitutekniikalla Mikpoliin. Näin saatiin käyttöön Mipolista löytyvät ammattimaiseen ohjelman tuotantoon soveltuvat studiolaitteet. Mikpolista ohjattu ohjelma tuli lähettää toiselle erikoiskokeelle (Saksa) VIP-telttaan. Kuten odottaa saattoi, projekti paisui alkuperäisestä suunnitelmasta. Lopullinen projektin tavoite oli tehdä kokonaisvaltainen rallilähetys, joka sisälsi inserttejä, mainoksia, rallistudiota ja rallia kolmelta erikoiskokeelta. Saksan erikoiskoe ajettiin kahteen kertaan rallin aikana. Keskityn työssäni Saksan erikoiskokeeseen, koska kyseisellä erikoiskokeella käytettiin WiMaxtekniikkaa ja siirrettiin videokuvaa internetin yli. Perusideana erikoiskokeella oli se, että maastossa kuvattiin rallia kolmella eri kameralla siten, että auto pysyi mahdollisimman pitkään yhtäjaksoisesti kuvissa. Kuva näytettiin paikallisissa televisioissa sekä screeneillä ja streamattiin Mikpolin studioon. Lisäksi otettiin Mikpolista tulevaa streamia vastaan, jota myös näytettiin Saksan erikoiskokeen televisioissa. Kuvan ohjaukseen ja Real Median pakkaajaksi suunniteltiin käytettäväksi Stream Genie-tietokonetta. Stream Genie on suunniteltu pienimuotoisen lähetyksen editointiin paikallisissa TV-tuotannoissa. Stream Genien oli tarkoitus olla kytkettynä ethernetkaapelilla kytkimeen, jossa olisi myös kiinni WiMax-radiovastaanottimen sisäosa. Alkuperäinen suunnitelma selkeytyy vielä kuvasta 19. Video in Stream Genie ethernet Kytkin Radion sisäosa Video out Streamia vastaanottava tietokone Kuva 19 Alkuperäinen kytkentäkaavio

26 23 Kun testattiin streamausta Stream Geniellä useampaan kertaan, huomattiin sen prosessorin käyvän täydellä teholla jatkuvasti. Tämän ei uskottu olevan hyvä asia, joten täytyi suunnitella myös varasuunnitelma. Toinen suunnitelma lisäsi huomattavasti tarvittavien laitteiden määrää. Käyttöönotettiin yksi tietokone, joka toimi Real Median pakkaajana. Näin saatiin Sream Genieltä laskemaan prosessoritehot ja sitä käytettiin ainoastaan miksauskoneena. Genieltä kuva meni tehojakajaan koaksaalikaapelilla ja siitä edelleen koaksaalikaapelilla Media Converteriin. Converter teki kuvan digitaaliseksi PAL-muodoksi. Media Converter oli kytketty pakkaajatietokoneeseen FireWire-kaapelilla. Kun kuva oli pakattu Real Media-streamiksi, meni se tietokoneelta ethernet-kaapelilla kytkimelle. Kuvan 20 kytkentäkaavio visualisoi tilanteen. Stream Genie koaksaali koaksaali Media FireWire tehon Converter jakaja audioparikaapeli Pakkaava tietokone WiMax-radion sisäosa ethernet Kytkin Vastaanottava tietokone ethernet Kuva 20 Laajennettu kytkentäkaavio Testeissä ilmeni ongelma kuvan liian nopean etenemisen kanssa. Ongelmaa tutkittiin useita tunteja kuvaamalla kelloa ja vertailemalla sitä todellisuuteen. Syyksi ilmeni, että ääni ei jostain syystä ollut synkroonissa digitaalisessa muodossa. Tämän syytä ei pystytty selvittämään, mutta ongelma pystyttiin kiertämään. Tämän takia jouduttiin tuomaan ääni omalla parikaapelilla analogisessa muodossa aina pakkaavan tietokoneen audio-in liitäntään, media converterin ohi. WiMax-laitteet oli siis kytketty siten, että radion sisäosa oli samassa sisätilassa kuin muutkin laitteet ja se oli kytketty ethernet-kaapelilla kytkimeen. Radioantenni oli kiinnitetty kuuden metrin pituiseen alumiiniputkeen, joka oli tukevasti sijoitettu puun runkoa vasten. Antenni suunnattiin mastoa kohden siten, että

27 24 antenniosassa palavien led-valojen määrä oli mahdollisimman suuri. Antennissa on yhteensä kymmenen led-valoa. Kunnolla toimiakseen olisi hyvä ainakin kolmen ledin palavan. Antenni saatiin suunnattua siten, että valojen määrä vaihteli 4-6 ledin välillä. Tämä oli varsin hyvin kun huomioi sen, että kyseessä ei ollut suoraa näköyhteyttä mastoon, kuten Wimax:in ohjeistuksessa toivotaan. Ulkoinen radio-osa ja sisäosa olivat kytkettyinä toisiinsa ulkokäyttöön soveltuvalla, hieman kestävämmällä, ethernet-kaapelilla Streamaus mediatuotannossa Ensimmäistä kertaa julkisessa mediatuotannossa kuva siirrettiin yleistä internetiä käyttäen streamaustekniikalla. Streamaustekniikkaa käytettiin molempiin suuntiin erikoiskeella. Mikpolista Saksan erikoiskokeelle lähetetty toimi hyvin ja kuva oli laadukasta 42-tuumaisesta LCD-televisiosta katsottuna. Erikoiskokeelta Mikpoliin päin pystyttiin lähettämään kuvaa, jonka laatu oli vain välttävä. Kyseessä oli sama siirtotie ja sama siirtotekniikka. Molempiin suuntiin käytettiin Real Media-pakkausta. Etappi Mikpoli Real Median Pakkaava kone siirtotie Palvelin Real Median Pakkaava kone Kuva 21 Streaming-järjestelmän osat Studio Mikä siis aiheutti laadun heikkenemisen? Kun vertailee molempien suuntien kytkentöjä kuvassa 21, ainoa silmiinpistävä ero on etäisyydet komponenttien välillä. Toimivassa, laadukkaassa streamissa etäisyys on suuri palvelimen jälkeen, kuten yleinen tilanne onkin streamingia käytettäessä. Huonolaatuisessa pitkä siirtymä onkin pakkaavan tietokoneen ja jakelun suorittavan palvelimen

28 25 välillä. Tästä on helposti pääteltävissä, että streamaustekniikkaa ei ole suunniteltu siten, että se kestäisi viivettä pakkaajan ja palvelimen välillä. Streamausta vastaanottaessa playeriohjelmalla viive on sallittua ja odotettavissa olevaa. Kun viive tuleekin pakatun datan siirrosta palvelimelle, viivettä ei sallita. Näin ollen tulisi palvelin olla aina vähintäänkin samassa lähiverkossa pakkaavan tietokoneen kanssa, mahdollisesti jopa samassa kytkimessä. Tämän asian varmistamiseksi olisi syytä tehdä vielä lisää tutkimuksia. Tämä tietenkin hankaloittaa mediatuotannossa streamauksen käyttöä, sillä se nostaa selkeästi tarvittavia resursseja. Tarvitaan kaksi palvelinta ja jakelu tapahtuu näin ollen myös kahdesta eri osoitteesta yleisölle ja tekee seuraamisesta vaikeampaa. Tietenkin jos verrataan resursseja suuren lähetysrekan hankkimiseen maastoon ja mediatuotantoa WiMax-verkon yli valmiiseen studioon, tulee jälkimmäinen monelle pienelle tuotannolle edullisemmaksi ja jopa ainoaksi vaihtoehdoksi. Kuten edellä mainitsin pienistä tuotannoista, mielestäni tällainen tuotannon toteutusmalli olisi erittäin sovelias ratkaisu pienille tapahtumille. Näin on mahdollista saada suurempaa näkyvyyttä, mutta ei tarvitse suuria resursseja tilatakseen mediatuotantoa suurilta televisioyhtiöiltä. Tuotanto pystytään toteuttamaan alhaisilla kustannuksilla ja se voidaan toteuttaa mistä tahansa maastosta. Esimerkkinä juuri Mikkelin ammattikorkeakoulun laadukas studio ja ammattitaito voidaan hyödyntää pienemmistäkin tapahtumista, jotka eivät ole lähelläkään studiota. Mielestäni Vaakunaralli oli hyvä esimerkki ja uskon, että tämä tulee lisäämään kuvattavien tapahtumien määrää. Nyt tekniikkaa on käytetty ja pystytään tarttumaan puutteisiin ja keskittymään enemmän ulkoisen näyttävyyden kehittämiseen. Ohjelmistopuoli ei päässyt vielä omalle tasolleen Vaakunarallia tehdessä, koska aikaa kului paljon tekniikoiden opettelemiseen ja niiden testaukseen.

29 26 7. YHTEENVETO JA WIMAX:N TULEVAISUUS Tämän työn tavoitteena oli pyrkiä selvittämään WiMax:n soveltuvuutta mediatuotannossa ja WiMax soveltuu mielestäni erittäin hyvin multimediatuotantoon käytettäväksi siirtotieksi. WiMax:lla pystyttiin luottamaan siirtotiehen ja nopeus saatiin kasvatettua riittävän suureksi liikkuvan kuvan siirtoa ajatellen. Tämä ilmeni hyvin kun otettiin erikoiskokeella vastaan Mikpolissa streamattua kuvaa vastaan. Streamkuva oli normaalin televisiokuvan laatuista. Tällä hetkellä tekniikan suuri rajoite on liikkuvuus. Kun tuotanto on tiedossa hyvissä ajoin ja pystytään sopimaan uuden WiMax-liitynnän järjestämisestä operaattorin kanssa, ongelmia ei synny kuten meidän tapahtumassa oli kyse. Jos tuotannon paikka ei ole tiedossa riittävän ajoissa, aiheutuu ongelmia verkon kytkemisen kanssa. Kyseiset laitteet kun tulee konfiguroida kyseiseen lähetysmastoon. Kaistan leveys jokaisella lähetysmastolla on myös rajallinen ja kun WiMax tulee yleistymään ja jokaisilla mastoilla on useampia käyttäjiä, on operaattorin hankalampi luvata suurempaa kaistaa tiettyä tuotantoa varten. Toivottavasti tulevaisuus tuo nopeasti roamingin mahdollisuuden antenneille ja laitteistoa pystyttäisiin hyödyntämään paremmin tuotannoissa, joissa tapahtumapaikkoja on useita kuten rallissa. WiMax on osoittanut olevansa varsin tehokas vaihtoehto tiedonsiirtoon sekä mediatuotantoon toimiva työkalu. WiMax:n tulevaisuus voisi olla vieläkin parempi kuin tämän hetkinen tekniikka mahdollistaa. Vuonna 2006 helmikuussa valmistunut standardi e mahdollistaa WiMax:lle täyden mobiilisuuden [9]. Laajakaistayhteys on tällöin katkeamaton siirryttäessä tukiasemasta toiseen. Kysymykseksi nouseekin pystyykö tekniikka vastaamaan standardien kehitykseen? Jos kannettavaan tietokoneeseen integroidaan WiMax-vastaanotin, olisi kantama ainoastaan n. 200m. Taloudellisesti siis täysi mahdottomuus asentaa tukiasemia alle puolenkilometrin välein. Onko WiMaxilla tulevaisuutta vai onko tämä vain hetken huumaa? Mielestäni jossain vaiheessa lähitulevaisuutta pystytään olemaan langattomasti laajakaistaverkossa ja täysin mobilisoidusti. Olemmehan käyneet jo kuussa 1960-luvulla, joten täytyy kehityksen kulkea aina vain eteenpäin. Uskoakseni WiMaxilla on tämänhetkisistä tekniikoista parhaimmat mahdollisuudet saavuttaa ensimmäisenä tuo piste. Täytyy vain löy-

30 27 tää tasapaino lähetystehojen ja virrankulutuksen välimaastosta ja ratkaista näin liikkumiseen liittyvät esteet. Tulevaisuus kuitenkin tulee joka päivä lähemmäksi ja mediatuotanto kehittyy päivä päivältä. Tämä työ ja Vaakunaralli-projekti olivat taas iso harppaus eteenpäin, Työ, jossa käytettiin uusia tekniikoita uusissa käyttöympäristöistä ja ilman normaalin reitittimen hajoamista olisi kyseinen päivä mennyt enemmän kuin nappiin. Asiat, joihin paneuduttiin ja huomioitiin, toimivat moitteettomasti. Uudenlainen kuitutekniikka oli hämmästyttävän toimivaa paukkuvista pakkasista huolimatta ja WiMax todisti luotettavuudellaan olevansa varteenotettava yhteys muissakin projekteissa.

31 28 LÄHTEET Mobile_WiMAX-_Part_1-Overview_and_Performance_v2.pdf 1.2 Telephony_WiMAX.pdf _MPY_SPY.pdf 7 myy.helia.fi/~a /wimax.ppt The Third Generation Partnership Project (3GPP)

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008

TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008 TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008 1 Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. @450 on paras mobiililaajakaista ammattikäyttöön 3. @450 on kattavin mobiililaajakaista yksityiskäyttöön 4. Palvelu- ja verkko-operaattorin

Lisätiedot

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen Helia Metropolialueen vapaat langattomat verkot Helsinki, 30.3.2006 Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com Helia 30.3.2006-1 Konvergenssi

Lisätiedot

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy @450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori Anne Suomi, Digita Oy Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. Kylien laajakaistayhteydet valtioneuvoston

Lisätiedot

Langattomien laajakaistaverkkojen teknis-taloudellinen vertailu

Langattomien laajakaistaverkkojen teknis-taloudellinen vertailu Langattomien laajakaistaverkkojen teknis-taloudellinen vertailu Diplomityöseminaariesitys 13.11.2007 Markku Laasonen 1 Aihe Aihe: Langattomien laajakaistaverkkojen teknis-taloudellinen vertailu Valvoja:

Lisätiedot

Radioyhteys: Tehtävien ratkaisuja. 4π r. L v. a) Kiinteä päätelaite. Iso antennivahvistus, radioaaltojen vapaa eteneminen.

Radioyhteys: Tehtävien ratkaisuja. 4π r. L v. a) Kiinteä päätelaite. Iso antennivahvistus, radioaaltojen vapaa eteneminen. 1S1E ietoliikenteen perusteet Metropolia/A. Koivumäki adioyhteys: ehtävien ratkaisuja 1. Langatonta laajakaistaa tarjoavan 3.5 GHz:n taajuudella toimivan WiMAX-verkon tukiaseman lähettimen lähetysteho

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle TEEMA 1 Tietokoneen peruskäyttö Digikamera Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle Tämä tietopaketti hahmottaa lukijalle, millä tavalla kuvat voidaan siirtää kamerakännykästä tai

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Tietokone kytketään huoneistossa olevaan ATK-rasiaan

Lisätiedot

LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT

LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT Last update : 05.09.2012 LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT H. Honkanen Lyhyen matkan langattoman siirron tarkoitus on siirtää tietoa ( = dataa ) lähietäisyydellä ( alle 1m 50m ) Siirtotekniikoita

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Ukkoverkot Oy. 100% Internettiä - 0% Puhetta 19.8.2015. CC-BY-SA Ukkoverkot Oy, 2015.

Ukkoverkot Oy. 100% Internettiä - 0% Puhetta 19.8.2015. CC-BY-SA Ukkoverkot Oy, 2015. Ukkoverkot Oy 100% Internettiä - 0% Puhetta 19.8.2015 Saarijärvi Ukkonet 4G LTE Band 38, 2.6GHz Tukiasemapaikat ja peittoennusteet 2 Selvityksen kohteet 3 Keskustaajaman ulkopuolella, asukasluvun perusteella

Lisätiedot

PALVELUIDEN ASETTAMAT VAATIMUKSET LAAJAKAISTANOPEUKSILLE. Loppuraportti V1.0 3.6.2008. Liikenne- ja viestintäministeriölle.

PALVELUIDEN ASETTAMAT VAATIMUKSET LAAJAKAISTANOPEUKSILLE. Loppuraportti V1.0 3.6.2008. Liikenne- ja viestintäministeriölle. LAAJAKAISTASELVITYS PALVELUIDEN ASETTAMAT VAATIMUKSET LAAJAKAISTANOPEUKSILLE Loppuraportti V1.0 3.6.2008 Liikenne- ja viestintäministeriölle Oy Omnitele Ab Teemu Huttunen Jyri Puumalainen Ari Ojaniemi

Lisätiedot

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Älypuhelinverkkojen 5G Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Johdanto [1][2] Viimeisen 30 vuoden aikana mobiiliverkkojen markkinaosuus on kasvanut merkittävästi Langattomia laitteita on joillain alueilla

Lisätiedot

Kehittyneiden Aaltomuotojen Käytettävyys HF-alueen Tiedonsiirrossa

Kehittyneiden Aaltomuotojen Käytettävyys HF-alueen Tiedonsiirrossa MATNE Tutkimusseminaari 17.11.2011 Kehittyneiden Aaltomuotojen Käytettävyys HF-alueen Tiedonsiirrossa Markku Jokinen 2 Sisällys Johdanto WARP ohjelmistoradioalusta HF-toteutus lmenneet rajoitukset ohjelmistoradioalustalla

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

Testiympäristömme koostui seuraavista verkoista: a. Wlan-yhteys Ciscon EPC3825 kaapelimodeemilla

Testiympäristömme koostui seuraavista verkoista: a. Wlan-yhteys Ciscon EPC3825 kaapelimodeemilla LANGATONTA ARKEA Tutkin langattomia yhteyksiä kotiverkossamme ja niiden kelpoisuutta hyötydatan siirtoon. Verkossamme oli kaksi Wlan tukiasemaa ja mobiililaajakaistayhteys. Asunto-osakeyhtiömme taloudet

Lisätiedot

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin Cable Days 17.4.2012 Vesa Erkkilä vesa.erkkila(a)digita.fi MobiiliTV vai TV mobiililaitteissa? Erillisen broadcast-verkon (esim. DVB-H) kautta toteutettu

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Risto Carlson, ICT-johtaja, Digita Oy We deliver your content Suomen EDI-Leidit 27.9.2007 1 Agenda 1. Johdanto 2. Internetin historiaa 3. Langattomat

Lisätiedot

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1)

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/20) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/20) Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) WAN Marko Luoma TKK Teletekniikan laboratorio LAN M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (3/20) M.Sc.(Tech.) Marko

Lisätiedot

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Sivu 1/5 Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Laskelma HomePNA-tekniikkaa hyödyntävästä kiinteästä laajakaistaisesta internet-ratkaisusta taloyhtiöille. Ympäristönä voi olla erityyppiset

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA

Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 4 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Äänekoski Laajakaista Kaikille 2014

Äänekoski Laajakaista Kaikille 2014 Äänekoski Laajakaista Kaikille 2014 Teliasonera/Seppo Kuusisto /Relation/Identifier 0.1 Draft Äänekoski 2013 rakennetut ja 2014 rakennettavat rungot 50 % Vuonna 2014 rakennettava osuus liittymiä tarjotaan

Lisätiedot

Äänekoski. Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne. Seppo Kuusisto

Äänekoski. Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne. Seppo Kuusisto Äänekoski Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne Seppo Kuusisto Rakennetut ja rakennettavat reitit Äänekoskella 2013 2014 Rakennetaan vain jos 50% vakituisista asunnoista tilaa liittymän Rakennettu vuonna

Lisätiedot

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Raportti 1 (5) Dnro: 29.11.2017 1310/922/2017 Selvitys tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Tietoyhteiskuntakaaren yleispalvelusääntelyllä taataan kaikille tietyt perustasoiset viestintäpalvelut

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

4G LTE-verkkojen sisätilakuuluvuusvertailu 1H2014

4G LTE-verkkojen sisätilakuuluvuusvertailu 1H2014 4G LTE-verkkojen sisätilakuuluvuusvertailu 1H2014 27. kesäkuuta 2014 Omnitele Ltd. Mäkitorpantie 3B P.O. Box 969, 00101 Helsinki Finland Puh: +358 9 695991 Fax: +358 9 177182 E-mail: contact@omnitele.fi

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 P-870HN-51b pikaopas Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 Esittely P-870HN on monipuolinen ja nykyaikainen VDSL2-reititin, jossa yhdistyvät nopea Internet-yhteys,

Lisätiedot

Petri Vehkaoja IPCS-SISÄVERKON JA WLAN-VERKON YHTÄAIKAINEN TOIMINTA

Petri Vehkaoja IPCS-SISÄVERKON JA WLAN-VERKON YHTÄAIKAINEN TOIMINTA Petri Vehkaoja IPCS-SISÄVERKON JA WLAN-VERKON YHTÄAIKAINEN TOIMINTA IPCS-SISÄVERKON JA WLAN-VERKON YHTÄAIKAINEN TOIMINTA Petri Vehkaoja Opinnäytetyö 13.4.2012 Tietotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Testiraportti LTE-verkon nopeusmittauksista

Testiraportti LTE-verkon nopeusmittauksista Testiraportti LTE-verkon nopeusmittauksista Mittauksen päämääränä oli tutkia Telewell 3G-Router päätelaitteen suorituskykyä LTE-Lan-gateway konfiguraatiossa. Vertailuarvojen saamiseksi nopeustestejä tehtiin

Lisätiedot

Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen

Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen Mikä on Internet? Verkkojen verkko Muodostettu liittämällä lukuisia aliverkkoja suuremmaksi verkoksi Sivustojen tekemiseen käytetään kuvauskielta HTML

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

TeleWell TW-EA716. ADSL modeemi Palomuuri 4 porttinen 10/100 Mbps kytkin. Pikaohje. Copyright Easytel Oy Finland

TeleWell TW-EA716. ADSL modeemi Palomuuri 4 porttinen 10/100 Mbps kytkin. Pikaohje. Copyright Easytel Oy Finland TeleWell TW-EA716 ADSL modeemi Palomuuri 4 porttinen 10/100 Mbps kytkin Pikaohje Copyright Easytel Oy Finland Pikaohje Huomautus! Lisäohjeita on englanninkielisessä ohjekirjassa. Paketin sisältö 1. TW-EA716

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Kotikarjalan IPTV:n asetukset ja ohjeet

Kotikarjalan IPTV:n asetukset ja ohjeet Jos TV:tä aiotaan katsella vain TV:n ruudulta IPTV digiboksin välityksellä, eikä taloudessa ole kuin 1 TV, se onnistuu ilman erikoisia toimenpiteitä. Digiboksin lisäksi tarvitaan vain kytkin jossa on tuleva

Lisätiedot

RADIO-TV WESTERLUNDILTA LAMMILTA SAATTE UUTEEN LIITTYMÄÄNNE LÄHELTÄ JA LUOTETTAVASTI ASIANTUNTEVAN ASENNUSPALVELUN SEKÄ LAATULAITTEET LAATUMERKEIN...

RADIO-TV WESTERLUNDILTA LAMMILTA SAATTE UUTEEN LIITTYMÄÄNNE LÄHELTÄ JA LUOTETTAVASTI ASIANTUNTEVAN ASENNUSPALVELUN SEKÄ LAATULAITTEET LAATUMERKEIN... RADIO-TV WESTERLUNDILTA LAMMILTA SAATTE UUTEEN LIITTYMÄÄNNE LÄHELTÄ JA LUOTETTAVASTI ASIANTUNTEVAN ASENNUSPALVELUN SEKÄ LAATULAITTEET LAATUMERKEIN... Tarjoamme Teille päätelaitteet, televisiot sekä Verkon

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

3G-verkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 2/2013

3G-verkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 2/2013 3G-verkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 2/2013 18. helmikuuta 2013 Omnitele Ltd. Mäkitorpantie 3B P.O. Box 969, 00101 Helsinki Finland Puh: +358 9 695991 Fax: +358 9 177182 E-mail: contact@omnitele.com

Lisätiedot

2) Sisäverkon RJ45-portit kamerakäytössä (alk. S. 7) - kamera ei näy jossain modeemin takaseinän portissa tai se saa oudon näköisen IP-numeron

2) Sisäverkon RJ45-portit kamerakäytössä (alk. S. 7) - kamera ei näy jossain modeemin takaseinän portissa tai se saa oudon näköisen IP-numeron Notesco TeleWell ADSL modeemin asennusohje 1) Virtuaalipalvelimen luominen kamerakuvan näyttämiseen Internetissä (alk. S. 3) - ohje pätee yleisesti myös muille modeemeille (ADSL, 3G ja kaapelimodeemit)

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 8.10.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1131AG 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUS... 3 1.1 Kannen avaaminen... 3 1.2 Tukiaseman liitännät...

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO KAHDEN TW- EAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO KAHDEN TW- EAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ TWEAV510 v2: WDSTOIMINTO KAHDEN TWEAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ Alla kaksi vaihtoehtoista ohjetta WDSverkon luomiseksi Ohje 1: WDSyhteys käyttää WPAsalausta. Tässä ohjeessa WDSyhteys toimii vain, kun tukiasema

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

Laajakaistatekniikoiden kehitys. Lvm Laajakaistan kehittämistyöryhmä 25.11.2009

Laajakaistatekniikoiden kehitys. Lvm Laajakaistan kehittämistyöryhmä 25.11.2009 Laajakaistatekniikoiden kehitys Lvm Laajakaistan kehittämistyöryhmä 25.11.2009 Sisällys 1. Kiinteät laajakaistatekniikat Kuparitekniikat Kaapelimodeemi Kuitu kotiin 2. Langattomat laajakaistatekniikat

Lisätiedot

2G-verkoissa verkkosuunnittelu perustuu pääosin kattavuuden määrittelyyn 3G-verkoissa on kattavuuden lisäksi myös kapasiteetin ja häiriöiden

2G-verkoissa verkkosuunnittelu perustuu pääosin kattavuuden määrittelyyn 3G-verkoissa on kattavuuden lisäksi myös kapasiteetin ja häiriöiden 2G-verkoissa verkkosuunnittelu perustuu pääosin kattavuuden määrittelyyn 3G-verkoissa on kattavuuden lisäksi myös kapasiteetin ja häiriöiden tarkemmalla huomioimisella tärkeä osa UMTS:n suunnittelussa

Lisätiedot

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta Timo Santi 8.11.2012 Termiviidakko Epäviralliset tulkinnat Termi OTT (Over The Top) Connected TV IPTV Internet TV Web TV Cord Cutters Tulkinta Internetin

Lisätiedot

1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet.

1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet. 1 1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet. Radiosignaalin häipyminen. Adaptiivinen antenni. Piilossa oleva pääte. Radiosignaali voi edetä lähettäjältä vastanottajalle (jotka molemmat

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

Liittymän vikadiagnosointi

Liittymän vikadiagnosointi Liittymän vikadiagnosointi Yleistä Kuitupohjaisen laajakaistaliittymän luotettavuus on korkealla tasolla, mutta silti joskus saattaa esiintyä häiriöitä liittymän tai siihen kytkettyjen laitteiden toiminnassa.

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Langaton verkko sairaalakäyt. ytössä; ; suunnittelu,

Langaton verkko sairaalakäyt. ytössä; ; suunnittelu, Langaton verkko sairaalakäyt ytössä; ; suunnittelu, toteutus ja käyttökokemukset TYKS, teknillisen huollon yksikkö VSSHP WLAN-käytt yttöönotto WLAN käytk ytössä aikuisten teho-osastolla osastolla alkaen

Lisätiedot

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015. Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015. Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015 Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015 17.02.2015 Mbit/s Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015 Tiivistelmä Oy Omnitele Ab on DNA Oy:n tilauksesta suorittanut

Lisätiedot

TeleWell TW-EA515 (b)

TeleWell TW-EA515 (b) TeleWell TW-EA515 (b) ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA515 (b) Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta seuraten. Laajennetun

Lisätiedot

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 19.2.2014 1 Tilaisuuden ohjelma 1. Tilaisuuden avaus 2. Kunnanjohtajan puheenvuoro 3. Puhelinpalvelujen toimivuuden

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen

Lisätiedot

UUSI STANDARDI TUO VAUHTIA JA VAKAUTTA:

UUSI STANDARDI TUO VAUHTIA JA VAKAUTTA: UUSI STANDARDI TUO VAUHTIA JA VAKAUTTA: Vikkelä VERKKO vanhallekin PC:lle Langaton lähiverkko on saanut uuden standardin. 80.ac-tekniikka parantaa lähiverkon vakautta ja kasvattaa sekä kantamaa että siirtonopeuksia,

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2011 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005. Kilpailijan numero. Server 2003 Administrator. XP pro Järjestelmänvalvojan

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005. Kilpailijan numero. Server 2003 Administrator. XP pro Järjestelmänvalvojan Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005 Kilpailijan numero allekirjoitus nimen selvennys Kirjoita työn edetessä tähän selvällä käsialalla Server 2003 Administrator XP pro Järjestelmänvalvojan Langattoman

Lisätiedot

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera No.1. Plug and Play IP Kamera Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera Helppo Käyttäjän ei tarvitse tietää mitään verkkotekniikasta eikä tehdä mitään asetuksia tai porttiohjauksia reitittimeen.

Lisätiedot

Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010

Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010 Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010 1 Sisältö Sisällysluettelo: IP-osoite Erilaisia internet liittymiä Muuttuva IP-osoite (dynaaminen) Kiinteä IP-osoite (staattinen) Port forwarding

Lisätiedot

TVP 2003 kevätkurssi. Kertaus Otto Alhava

TVP 2003 kevätkurssi. Kertaus Otto Alhava TVP 2003 kevätkurssi Kertaus Kysymyksiä ja vastauksia 1) Mistä saa kurssin puuttuvat kalvot? ks. kurssin kotisivu ensi perjantaina! 2) Miten valmistautua tenttiin? (=Miten hahmotan kurssin sisällön paremmin?)

Lisätiedot

Lähettimet. Vastaanotin Hälytykset. OV-yksikkö DPR990

Lähettimet. Vastaanotin Hälytykset. OV-yksikkö DPR990 Vastaanottimet Omavalvontyksikkö DPR990 PromoLog-omavalvontaohjelma asennettuna Webserver-ohjelmisto asennettuna Yksinkertainen käyttöönotto, ei ohjelmien asennusta PromoLog-ohjelma käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

Netemul -ohjelma Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 31.10.2011

Netemul -ohjelma Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 31.10.2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma ICT1TN002 1/6 Tietokone ja tietoverkot 1 ICT1TN002 Harjoitus lähiverkon toiminnasta Tässä harjoituksessa tutustutaan lähiverkon toimintaan Netemul ohjelman avulla. Ohjelmassa

Lisätiedot

Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa:

Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa: Ismo Grönvall/Timo/TUTA 0353064 Tehtävä 5: Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa: Ihmiset viettävät huomattavan osan (>90 %) ajasta sisätiloissa. Sisäilmaston laatu on tästä syystä

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi. Harri Koskinen Rossum Oy www.rossum.fi

Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi. Harri Koskinen Rossum Oy www.rossum.fi Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi Harri Koskinen Rossum Oy www.rossum.fi Aiheet Rossum Oy lyhyesti Langattomien verkkojen lyhyt yleiskatsaus Langattomien verkkojen turvallisuus Turvallisuuden arviointi

Lisätiedot

Käyttöohje BTGP-38KM Bluetooth GPS Data Logger V1.0

Käyttöohje BTGP-38KM Bluetooth GPS Data Logger V1.0 Käyttöohje BTGP-38KM Bluetooth GPS Data Logger V1.0 I Johdanto 1. Yhteenveto BTGP-38KM Data Logger yhdistää kehittyneet Bluetooth- ja GPS-teknologiat yhteen tuotteeseen. Bluetooth-teknologia mahdollistaa

Lisätiedot

TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO

TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla WDS- verkko luodaan 2.4G tukiasemien välillä Laite 1 (TW- EAV510 tai TW- EAV510 AC): - Tähän

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Käyttöopas Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Bluetooth on omistajansa

Lisätiedot

Carlink langaton autojen välinen tietoverkko

Carlink langaton autojen välinen tietoverkko Carlink langaton autojen välinen tietoverkko Älykkään liikenteen päivä 30.10.2007 Timo Sukuvaara Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus Ilmatieteen laitos Taustaa Hankkeessa kehitetään autojen välinen tietoverkkopalvelualusta,

Lisätiedot

TW-LTE REITITIN: INTERNET-YHTEYKSIEN KAISTANJAKO

TW-LTE REITITIN: INTERNET-YHTEYKSIEN KAISTANJAKO TW-LTE REITITIN: INTERNET-YHTEYKSIEN KAISTANJAKO Käyttötarkoitus: Toiminne jakaa useamman liittymän kaistaa usealle käyttäjälle samanaikaisesti. Näin ollen, kun käytössä on useampi kaista, voidaan käyttää

Lisätiedot

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta WDS- VERKON RAKENTAMINEN OSA 1: JOHDANTO WDS- tekniikalla voidaan jatkaa langatonta verkkoa käyttämällä tukiasemia siltana, jolloin verkkoa

Lisätiedot

TELIA YRITYSINTERNET. Langaton asennusohje Huawei AR161

TELIA YRITYSINTERNET. Langaton asennusohje Huawei AR161 TELIA YRITYSINTERNET Langaton asennusohje Huawei AR161 23.3.2017 2 (10) TELIA YRITYSINTERNET Yleistä palvelusta Yritysinternet Langaton on langattomalla tekniikalla toteutettu, mutta kiinteiden Yritysinternetpalveluiden

Lisätiedot

TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ

TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon

Lisätiedot

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien. metrossa, 12/2017

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien. metrossa, 12/2017 Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu metrossa, 12/217 Tiivistelmä Tutkimuksen kohde Oy Omnitele Ab on Oyj:n tilauksesta suorittanut kotimaisten mobiiliverkkojen (, /Saunalahti ja ) tiedonsiirtonopeuksien

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Tapio Kallioja toimitusjohtaja, CMD, 7.6.2004 Maanpäällinen digitaalinen televisio Lisää myyntiä Kustannussäästöjä Uusia palveluja Digitaalinen lähetysverkko Vaihe

Lisätiedot