Next Media / ereading, Task 6: Finnish Media Ecosystem

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Next Media / ereading, Task 6: Finnish Media Ecosystem"

Transkriptio

1 Nxt Mdia / Rading, Task 6: Finnish Mdia Ecosystm Nxt Mdia Nordic Sminar, April 24, 2013, Espoo Vill Ollikainn, VTT 2 Ecosystm: Kp It Simpl! Usrs FME Tchni cal Rading Task 6 Busin ss

2 3 FME Projct Plan (kick-off on January 17, 2013): Targt of this task is proof-of-concpt and tsting of a gnral, opn infrastructur and cosystm for chargabl contnt and valu addd cration with rcommndations. Th infrastructur should b as transparnt as possibl for th usr and as convnint as possibl in th points whr usr intrfacs ar ndd. 2 Activitis: Solutions for samlss dlivry and asy transactions Rcommndation cosystm + Nordic co-opration (spcially NxtMdia/Trondhim) 4 FME, Activity 1 (Idntification) Which ar th diffrnt approachs that can b applid for customr idntification and paying procsss for mobil and fixd ntwork contnt customrs? spring summrautumn Activity 1: Solutions for samlss dlivry and asy transactions Subactivity 1.1: Usr idntification tchnologis Subactivity 1.2: Businss aspcts Subactivity 1.3: Usr xprinc dsign Subactivity 1.4: Intgration and usr tsting Sanoma Nws, Alma Mdia, KSF Mdia, TliaSonra, Tito VTT, TUT/IHTE, VKL

3 5 Th Structur of Activity Idntification Tchnologis / VTT.g. oauth, MSISDN, location, A2 Tchnology nablrs and limitations 1.2 Businss Aspcts / Tito Idntification strngth vs Us cass Principls for idntification Yhtistyö 1.4 Intgration and tsting / ach participant & TUT 1.3 Usr Exprinc Dsign / VTT Us cass, guidlins Usability guidlins A2 6 Us Cass Background and mdia usag storis of four fictional usrs In Finnish (nxt slids)

4 7 Hidi Hidi on 39-vuotias kahdn kouluikäisn lapsn yksinhuoltajaäiti. Hän haluaa pysyä prillä kiirisssäkin arjssa prillä uutisista, ja lisäksi hän luk milllään paria aikakauslhtä. Prhn rahat ovat tiukilla, jotn aikakauslhdt hän saa lähllä asuvalta ystävältään sn jälkn, kun tämä on nsin luknut n. Nttipalvluissa Hidi arvostaa hlppoutta ja kirjautuu ri palvluihin samoilla tunnuksilla, jos palvluntarjoajat ovat luotttavia suomalaisia yrityksiä. Lapst käyttävät äidin kanssa samaa titokontta ja katsovat paljon vidoita. H kräävät kilpailuihin osallistumalla pistitä, joilla pääs katsomaan myös maksullisia vidoita. 8 Logging into a Mdia Srvic with a Mobil Dvic Kun Hidi mn sanomalhdn nttisivuill kännykällä tai tabltilla, palvlu tsii automaattissti hänn titonsa kännykän tai tabltin SIM-korttiin liittyn puhlinnumron prustlla. Palvlu hak nsin Hidin nimi- ja osoittitoja tilaajarkistristä. Elli Hidi vilä ol tilaaja, tidot hataan numropalvlusta. Jos Hidi on tilaaja, sisältö voidaan näyttää hti ilman kirjautumista. Jos Hidi i vilä ol tilaaja, hänll voidaan hdottaa irtonumron/artikklin ostoa tai lhdn kstotilausta. Käyttäjäprofiili on palvlussa sitäytttynä automaattissti löydttyjn titojn osalta. Västörkistristä saadaan lisäksi tito siitä, kitä muita asuu samassa taloudssa. Jos Hidi ostaa sisältöä tai tk tilauksn, hän voi samalla antaa samassa taloudssa olvill hnkilöill oikudn luka kysisiä sisältöjä.

5 9 Osmo ja Airi Osmo ja Airi ovat sitsmänkymppisiä läkläisiä, jotka matkustlvat paljon. H katsovat paljon tlvisiota skä tilaavat usita sanoma- skä aikakauslhtiä. H tykkäävät luka lhtiä paprisina, mutta tilaavat n myös sähköisinä, jotta h voivat luka niitä ipadilta matkoillaan. Hillä on kakkosasunto Las Palmasissa, jossa h vittävät noin kolm kuukautta vuodsta. Ulkomailla ollssaan h ivät kuitnkaan halua vaivata itsään kaikilla pikkujutuilla, jotn lhtin lomapakttiin h haluavat vain kaikista tärkimmät uutist ja lisäksi surannan muutamasta hill tärkästä aihsta. Airi luk digilhtiä miluitn isolta näytöltä, mutta Osmolla on vilä hyvä näkö, ja hän pitää tablttia kätvimpänä lukulaittna. 10 Crating a Vacation Profil Las Plamasin matkojn ajaksi Osmo ja Airi haluavat kskyttää paprilhdn tilauksn ja valita ipadiin tityt sisällöt: tärkimmät uutist, ET-lhdn kokonaisuudssaan ja muutamia pitkiä juttuja hitä kiinnostavista aihista. Osmo kirjautuu mdiapalvluun ja luo sillä lomaprofiilin. Valitaan n aihalut, joihin liittyvät uutist halutaan saada Valitaan ET-lhti, joka halutaan saada sllaisnaan Valitaan lomaprofiilin automaattinn aktivoituminn aina, kun ipad on Las Palmasin asunnolla Kun Osmo ja Airi saapuvat Las Palmasin asunnoll ja avaavat ipadin sillä, lomaprofiili aktivoituu automaattissti GPS-titojn prustlla.

6 11 Hotakaisn prh Hotakaisn prhsn kuuluu äiti, isä ja kolm lasta. Vanhin lapsista on jo opisklija ja asuu yksin. Kaikilla prhnjäsnillä on omat digilaittt, joilla h lukvat sanomalhtä. Lisäksi jokainn prhnjäsn saa automaattisia suosituksia itsä kiinnostavista aihista. Isä mrkits usin digilhtä lukissaan suosituksia muill prhnjäsnill jutuista, joita hidän hänn milstään kannattaisi luka. Viikonloppuna kotona käyvä opisklija Saara luk digilhtä vanhmpin luona, omassa kodissaan ja matkoilla kännykällä. 12 Family Subscription Isä haluaa tilata lukuoikudn Tkniikan maailmaan koko prhll. Hän siirtyy mdiapalvlun vrkkokauppaan ja valits lhdn prhvrsion, joka on 2 uroa hnkilökohtaista lhtä kalliimpi. Isä rkiströi itslln käyttäjätunnuksn ja määrittl tilauksn kotisijainnin (katuosoit tai gps-koordinaatit) skä nlinumroisn kotikoodin. Isä maksaa ostoksn vrkkokaupassa. Isän tunnuksilla digilhti on luttavissa missä tahansa. Lisäksi lhti on luttavissa kaikilla mobiililaittilla, jotka ovat 200 mtrin täisyydllä isän määrittlmästä kotiosoittsta. Opisklijatytär voi luka isän tilaamaa lhtä viraillssaan vanhmpinsa luona. Kun lukulait tunnistaa, ttä Saara on paikassa, jossa on voimassa olva tilaus, s kysyy kotikoodia. Jos Saara tahtoo luka lhtä myös omassa kodissaan, hänn on thtävä oma tilaus.

7 13 Hikki Hikki on 45-vuotias tknologiafriikki, joka käyttää monia ri päätlaittita. Hän tahtoo, ttä kaikki tarvittavat sisällöt ovat aina hänn saatavillaan laittsta riippumatta. Hikkiä kiinnostavat kaikki tkniikka-aihist jutut, ja hän arvostaa palvluja, jotka suodattavat hänll kiinnostavaa sisältöä. Hän suraa aktiivissti muutamaa tkniikkaaihista digilhtä ja kommntoi artikklita lhtin nttisivuilla. Koska hän titää joistain asioista nmmän kuin toimittajat, hän arvostaisi sitä, ttä hän saisi myös rahallista korvausta asiantuntvista kommntista simrkiksi ilmaisn lukuoikudn muodossa. 14 Crdit in Virtual Wallt Hikillä on käytössään mdiapalvlun virtuaalilompakko, jonka kautta hän voi maksaa kaikn mdian käyttönsä riippumatta siitä, millä laittilla niitä käyttään. Virtuaalilompakosta Hikki voi valita haluamansa maksutavan: sim. kuukausittaislla -laskulla, luottokortilla tai kännykkälaskun yhtydssä. Virtuaalilompakkoon voi myös asttaa kuukausirajan ostoill. Kun Hikki tk kommntoi uutisia, jakaa niitä, blogaa its tai tk jotakin muuta mdiataloll tai sn asiakkaill hyödyllistä, hän voi saada siitä krdiittiä virtuaalilompakkoonsa. Mdiatalo tarkistaa, ttä Hikin toimnpid oikuttaa krdiittiin. Krdiitti kirjautuu virtuaalilompakkoon, josta s vähntää kysisn mdian laskua tai sillä voi ostaa uutta mdiasisältöä.

8 15 Qustionnair in OWELA (Opn Wb Lab by VTT): Rgarding th dscription of ach prson: How wll dos th dscription match your way to us mdia? (1-5) What do you hav in common in your mdia us with th dscription? What kind of a mdia srvic would fit th prson? Rgarding to ach us cas: How much dos this kind of a us of a mdia srvic intrst you? (1-5) What bnfits do you s in th dscribd srvic? What problms may b involvd? Data in currntly undr analysis 16 Businss: Common Viw of Us Cass vs Idntification Mthod - väärinkäyttö tunnistttavissa vai i KÄYTTÖTAPAUS MUUT DIMENSIOT - käyttäjä VS kontksti tms - primääri VS skundääri TUNNISTAMISTAPA - ksto - idntittti VS profiili Rkiströityminn Maksaminn Luottokorttiostos Iris / Biomtriikka Tupas + luottokortti Mobiilivarmnn Lainsäädäntö - uudt vaatimukst Hämmntävät bisnsmallit Nttilompakko - käyttö Fyysist tuottt Ostaminn Laitkohtaisuus - tilaus Pääsy omiin titoihin Omin titojn vuotaminn Salasana Opn ID Sovllustunnistus Laittunnistus A-tilaajanumro Osallistuminn sisällön tkoon Palvlun Spamwar sisäist suojamuurit Moraalikato Osoittnmuutos Talouskohtaisuus - mini Ostaminn - krtaosto - irtojuttu Lokaatio (GPS) Osoit NFC fyysinn avaintn hallinta Sisävrkko: avaintn hallinta Lukminn - maksuton Mainosrahoittinn Sponsoroitu Digitaalist tuottt - tilattu Tutustumistarjoukst Arkistonkäyttö - Lukminn tilattu Turvakysymys Äänimaisma Maakohtaisuus Kontkstitunnistus Kksi - haihtuva Kksi - pysyvä

9 17 Altrnativs for Idntification (on xampl) LIITTYMÄ- TUNNISTE = Talouskohtaisn käytön ja automaattisn kirjautumisn määrittly käyttän hyväksi tilaajan modmin tunnistamista. Haastita: Vaatisi opraatorilta tunnisttoiminnallisuudn tarjoamista KOTI OPERAATTORI LAN Sivupyyntö + login tito WLAN Modmitunnist ABCDEFG Lähtötilann: Käyttäjällä on voimassaolva tilaus sisältöön (tai voi ostaa sssion aikana) Liiknn tapahtuu (koti)vrkon läpi, laajakaista ADSL-modmin tms. kautta, jotta saadaan liittymän tunnist (tässä sim. ABCDEFG). Aktivointi tapahtuu laittsta jossa käyttäjä on sisäänkirjautunna (tai kirjautuu aluksi sisään) Opraattori muodostaa modmikohtaisn tunnistn (jos i halua välittää alkupräistä tunnisttta tnpäin) ja välittää sn pyynnön mukana tnpäin palvlutarjoajall PALVELUNTARJOAJA LOGIN / laajakaista-id / tilaus voimassa Koska kysssä lait, joka on kirjautunna palvluun ja käyttäjä jolla oikudt sisältöön, palvlu tallntaa modmikohtaisn tunnistn talouskohtaisksi tunnistksi ja palauttaa sisällön. Jatkossa liiknn joka tul tunnistlla tulkitaan loggautunksi käyttäjäksi Jos kysssä nsimmäinn krta kun modmitunnist tallnntaan tai s vaihtuu, käyttäjältä kysytään nsin haluaako hän tallntaa uudn kotipaikan. 18 FME, Activity 2 (rcommndation) What kind of rcommndation cosystm can b built basd on UPCV and what ar its links to th idntification and paying infrastructur? Activity 2: Rcommndation infrastructur Subactivity 2.1: UPCV in targtd advrtising Subactivity 2.2: Rcommndation nhancd marktplac Subactivity 2.3: Rcommndation nhancd nws srvic Subactivity 2.4: Profiling algorithms and UPCV componnts Subactivity 2.5: Usr aspcts Conmio, Digita (TBD), Alma Mdia, Arna Partnrs, KSF Mdia VTT, co-opration: Nxt Mdia / Smantic profils

10 19 UPCV: No Mtadata, Usr Bhavior Instad! Data for rd appls Bgin to rsmbl ach othr, too Data for orangs Data for grn appls Data for Customr Y (aka forgt irrlvant) 20 Initiativ for an Opn Rcommndation Infrastructur Nws publishr 1 Nws publishr 2 Nws publishr 3 Bob Alic Eric

11 21 Initiativ for an Opn Rcommndation Infrastructur Nws publishr 1 Nws publishr 2 Nws publishr 3 Alic Bob Eric 22 Initiativ for an Opn Rcommndation Infrastructur Nws publishr 1 Nws publishr 2 Bob Nws publishr 3 Alic Eric

12 23 Initiativ for an Opn Rcommndation Infrastructur Nws publishr 1 Nws publishr 2 Nws publishr 3 Bob Alic Eric 24 Initiativ for an Opn Rcommndation Infrastructur Nws publishr 1 Nws publishr 2 Nws publishr 3 Bob Alic Eric

13 25 Initiativ for an Opn Rcommndation Infrastructur Nws publishr 1 Nws publishr 2 Nws publishr 3 Bob Alic Eric 26 Usr Ownrship in Mdia vs Opn Rcommndations Nws publishr 1 Nws publishr 2 Nws publishr 3 Bob Alic Eric

14 27 UPCV: Cas Bonnir (rf: Aino Mnsonn, Nxt Mdia Sminar, Fb 13, 2013 ) Qustionnair for a book club mmbrs: - Which books would you rcommnd? - from total of 1041 books - no limit how many books to slct Mn 13 % 1575 rspondnts; mostly activ radrs 2 % Womn 87 % 46 % 26 % kirjaa books 2-10 kirjaa books kirjaa books yli > 20 books kirjaa 26 % 28 Raw Data (vry spars )

15 29 UPCV rcommndation lists basd on training matrial Ovr 30 books in training matrial => ovr 50% probability that thr is a prfrrd book in a short list of 5 books rcommndd by UPCV (An avrag usr rcommndd ~35 books) Rcommndations wr dividd in two ½ training matrial for UPCV ½ for tst Ovr rcommndations 2 to ~300 rcommndations / prson 1532 prsons had rcommndd at last two books 984 diffrnt titls wr rcommndd Only a fw books which no-on had rcommndd 30 Random Exampl: 43 Books in Training Data

16 31 Random Exampl: 3 Books in Training Data 32 Numbr of Books in th Rcommndation List in ordr to hav at last on match: rquird rcommndation list lngth - 10% - 90% confidntiality - at last 30 prsons in ach group # of books in th training data of a prson

17 33 Activity 2, Usr Aspcts Following th idntification framwork cratd in Activity 1. A paralll study (in 2.5): a qustionnair in OWELA, focusing on usr accptanc (spcially concrning rcommndation transparncy) usr groups S xampls (in Finnish ) 34 Sminars 2013 Sminar 1 (wk 15): Usr idntification and us cass Sminar 2 (wk 24): Flowchart of th idntification and paying procss Sminar 3 (wk 38): Mdia rcommndation and targtd advrtising pilots (mdia partrs) Sminar 4 (wk 49): Rsults from usr tsts: 1) idntification (Hli Väätäjä) ja 2) rcommndation (Katri Grnman)

18 35 VTT - 70 vuotta tknologiaa yhtiskunnan ja linkinolämän hyväksi

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit. Tapahtuu Kulmilla. että kun sairaanhoitopiirin johtava lääkäri on halunnut huomauttaa yksityisen terveysaseman

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit. Tapahtuu Kulmilla. että kun sairaanhoitopiirin johtava lääkäri on halunnut huomauttaa yksityisen terveysaseman 2 Oulunkyläinn Pohjoist sikaupungit 4.9.2010 Niin kauan kun on trv, i tul ds mittinksi, mitn trvyspalvlut plaavat ja mitä niistä joutuu maksamaan. Eräs äärikriittinn USA:ssa asunut ystävä totsi ohituslikkauksn

Lisätiedot

Matematiikkalehti 2/2001. http://solmu.math.helsinki.fi/

Matematiikkalehti 2/2001. http://solmu.math.helsinki.fi/ Matmatiikkalhti 2/2001 http://solmu.math.hlsinki.fi/ 2 Solmu Solmu 2/2001 Matmatiikan laitos PL 4 (Yliopistonkatu 5) 00014 Hlsingin yliopisto http://solmu.math.hlsinki.fi/ Päätoimittaja Pkka Alstalo Toimitussihtrit

Lisätiedot

Heino Asko MOBIILIMAKSAMINEN JA MOBIILIMAKSUJEN VASTAANOTTAMINEN YRITYKSISSÄ

Heino Asko MOBIILIMAKSAMINEN JA MOBIILIMAKSUJEN VASTAANOTTAMINEN YRITYKSISSÄ Heino Asko MOBIILIMAKSAMINEN JA MOBIILIMAKSUJEN VASTAANOTTAMINEN YRITYKSISSÄ Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2014 MOBIILIMAKSAMINEN JA MOBIILIMAKSUJEN VASTAANOTTAMINEN YRITYKSISSÄ Heino, Asko Satakunnan

Lisätiedot

ERÄ. metriä. Liitäntäteho 1450 W. Imuteho 300 W. Portaaton tehonsäätö liukukytkimellä. Mukana 3-in-1-piensuulake kädensijan säilytystelineessä.

ERÄ. metriä. Liitäntäteho 1450 W. Imuteho 300 W. Portaaton tehonsäätö liukukytkimellä. Mukana 3-in-1-piensuulake kädensijan säilytystelineessä. Joka taloutn Orimattilassa, Tässä numrossa mm: Myrskylässä ja Pukkilassa.... s.4 21.1.2015 Jaklupainos n. 11 700 kpl... s.7 Orimattilan palvlujn, kaupan, osaamisn ja tapahtumin rikoislhti. SÄHKÖASENNUSTYÖT

Lisätiedot

VERKKOMAKSAMISEN TURVALLISUUS

VERKKOMAKSAMISEN TURVALLISUUS Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2011 Saila Ruponen VERKKOMAKSAMISEN TURVALLISUUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu 2011

Lisätiedot

Hyvän verkkokaupan ominaisuudet

Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Puronen, Helena 2011 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Helena Puronen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö Joulukuu,

Lisätiedot

Petri Lamminaho Mobiilimaksaminen Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä

Petri Lamminaho Mobiilimaksaminen Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Petri Lamminaho Mobiilimaksaminen Tietotekniikan kandidaatintutkielma 20. syyskuuta 2011 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Petri Lamminaho Yhteystiedot: petri.lamminaho.jyu.fi

Lisätiedot

Teemu Jokinen ja Panu Laaksonen

Teemu Jokinen ja Panu Laaksonen 14.3.2009 Ida Fram Tmu Jokinn ja Panu Laaksonn Prämihnkatu 11, 00150 Hlsinki Otto Fram, Hlga Fram, Frans Fram, IDAdvrtising Muuttuvan maailman mainostoimistolta Markkinointi on markkinointia, thtiin sitä

Lisätiedot

Vihreiden toimitilojen kysyntä

Vihreiden toimitilojen kysyntä MARKKINAslvitys 00 TOIMITILAT JA YMPÄRISTÖ SUOMESSA Vihrid toimitiloj kysytä (IMAGE) Johdato Dar radr Th cological footprit of buildigs has b discussd i dpth, ad sustaiabl dvlopmt is s as o of th crucial

Lisätiedot

Rekry- ja koulutus- ILMOITUKSET

Rekry- ja koulutus- ILMOITUKSET mdiatidot 2015 vantaa spoo kauniainn pohjoinn hlsinki itä Rkry- ja koulutus- ILMOITUKSET Kokonaistavoittavuus (printti+vrkko) 353 000 kuluttajaa* KMT Kuluttaja S13/K14 kirkkonummi tlä-länsi www.hlsinginuutist.fi

Lisätiedot

FutuVision Media Oy, tietohallintojohtaja SamuTuomisto

FutuVision Media Oy, tietohallintojohtaja SamuTuomisto Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Maija Reponen Opinnäytetyö Verkkomaksupalveluiden valinta ja käyttöönotto suomalaisessa verkkokaupassa Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Pääkäyttäjän opas Sonera Viestintäpalvelu VIP Pääkäyttäjän opas 27 joulukuu 2011 2 1. Pääkäyttäjän näkymä (Admin view)... 4 1.1 Asetusten tasot... 4 1.2 Asetusten periytyminen...

Lisätiedot

B r ä n d i k ä s i k i r j a

B r ä n d i k ä s i k i r j a Brändikäsikirja Sisällysluttlo 1.0 Kaakko135 brändi 4 1.1 alullinn matkailustratgia 5 1.2 kaakon tarina 5 1.3 mistä kaakko tunntaan 6 1.4 kohdryhmät 6 1.5 positiointi 7 1.6 vistinnän kärjt 8 1.7 vistintästratgia

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2013 Jarno Tuominen VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 12/2002. Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut

FITS-julkaisuja 12/2002. Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut FITS-julkaisuja 12/2002 Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut FITS-julkaisuja 12/2002 Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut ISBN 951-723-772-3 FITS-julkaisuja Helsinki 2002 Julkaisija

Lisätiedot

Tapani Murto VERKKOKAUPAN TOIMINNAN SUUNNITTELU

Tapani Murto VERKKOKAUPAN TOIMINNAN SUUNNITTELU Tapani Murto VERKKOKAUPAN TOIMINNAN SUUNNITTELU Liiketalouden koulutusohjelma Pk-yrityksen johtamisen suuntautumisvaihtoehto 2011 VERKKOKAUPAN TOIMINNAN SUUNNITTELU Murto, Tapani Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PERHONEN. Maaliskuu 2015. Alkoholistien Aikuiset Lapset. Maaliskuun Perhosessa:

PERHONEN. Maaliskuu 2015. Alkoholistien Aikuiset Lapset. Maaliskuun Perhosessa: PERHONEN Maaliskuu 2015 Alkoholistien Aikuiset Lapset Maaliskuun Perhosessa: -Alkusanat: Palvelu takaa toipumisen, miten niin? - Tomin tarina - Valtuustokokous 2015 - BB Ivalossa - Eurooppalainen AALtapaaminen

Lisätiedot

Digitaalinen kuolema. Pii Paappanen. Aalto Yliopisto Taideteollinen korkeakoulu Medialaboratorio

Digitaalinen kuolema. Pii Paappanen. Aalto Yliopisto Taideteollinen korkeakoulu Medialaboratorio Digitaalinen kuolema Pii Paappanen Aalto Yliopisto Taideteollinen korkeakoulu Medialaboratorio Maisterin tutkinnon opinnäyte 2011 2/84 TIIVISTELMÄ Pii Paappanen 2011 Aalto yliopisto / Taideteollinen korkeakoulu

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen Yökerhon X markkinoinnissa

Facebookin hyödyntäminen Yökerhon X markkinoinnissa Facebookin hyödyntäminen Yökerhon X markkinoinnissa Eerikas, Viljami 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Facebookin hyödyntäminen Yökerhon X markkinoinnissa Viljami Eerikas Liiketalouden

Lisätiedot

Ilpo Pako LÄHIMAKSAMINEN

Ilpo Pako LÄHIMAKSAMINEN Ilpo Pako LÄHIMAKSAMINEN LÄHIMAKSAMINEN Ilpo Pako Opinnäytetyö Kevät 2014 Tietotekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu ALKULAUSE Tällä opinnäytetyöllä ei ole ulkopuolista tilaajaa, vaan olen

Lisätiedot

Mat-2.108 Sovelletun matematiikan erikoistyö. Osakeindeksisidonnaisten joukkovelkakirjojen hinnoittelumallit

Mat-2.108 Sovelletun matematiikan erikoistyö. Osakeindeksisidonnaisten joukkovelkakirjojen hinnoittelumallit Mat-.8 ovlltun matmatiikan rikoistyö Osakindksisidonnaistn joukkovlkakirjojn hinnoittlumallit mu Nyholm (45757F) 3..4 ERIKOIYÖ (5) EKNILLINEN KORKEAKOULU mu Nyholm isällysluttlo JOHDANO... 3 HINNOIELUMALLI...

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

KODIN SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA TIETOTURVAN KEHITTÄMINEN KOKONAISARKKITEHTUURIN NÄKÖKULMASTA

KODIN SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA TIETOTURVAN KEHITTÄMINEN KOKONAISARKKITEHTUURIN NÄKÖKULMASTA Marko Lehkonen KODIN SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA TIETOTURVAN KEHITTÄMINEN KOKONAISARKKITEHTUURIN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala. Opinnäytetyö. Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä

Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala. Opinnäytetyö. Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala Opinnäytetyö Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä Työn ohjaaja Tampere 6/2009 Petri Heliniemi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MOBILEPAY:N TUNNETTUUS JA KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET

MOBILEPAY:N TUNNETTUUS JA KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyys ja sähköinen liiketoiminta / Bisnesakatemia 2014 Kati Koskela ja Meri Koskela MOBILEPAY:N TUNNETTUUS JA KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

SISÄLLÖNHALLINTAJÄR- JESTELMÄT

SISÄLLÖNHALLINTAJÄR- JESTELMÄT OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA SISÄLLÖNHALLINTAJÄR- JESTELMÄT T E K I J Ä / T : Jani Antikainen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan

Lisätiedot

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa - Suomenkielinen tiivistelmä KPMG:n laatimasta raportista - "Description of the Dutch Personal Budget System" -raportti kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Web -kyselyt Jyväskylän yliopistossa mrinterview - ohjelmalla

Web -kyselyt Jyväskylän yliopistossa mrinterview - ohjelmalla JY / Tietohallintokeskus Sivu 1/35 Web -kyselyt Jyväskylän yliopistossa mrinterview - ohjelmalla Jyväskylän yliopistolla on käytössä Web -kyselyiden tekoon suunniteltu mrinterview - ohjelma, jolla tehtyjen

Lisätiedot

I. KIELIOPPI JA SANASTO

I. KIELIOPPI JA SANASTO SUOMI 1 TENTTI syksy 2004 Nimi: Syntymäaika: I. KIELIOPPI JA SANASTO 1. Täydennä haastattelu. Fill in the interview. a)? - Mä tulen oluelta Bricksistä. b)? - Ai illalla? Mä menen saunaan. c)? - Kahvia

Lisätiedot

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Sisältö 3 Sisällysluettelo TIETOJA NÄISTÄ OHJEISTA 4 EPISERVER-OHJEEN KÄYTTÄMINEN 4 OLETETUT TIEDOT JA TAIDOT 4 EPISERVER WORLD -VERKKOYHTEISÖ 4 TEKIJÄNOIKEUSILMOITUS 4 EPISERVER ONLINECENTER 5 GLOBAALI

Lisätiedot