Toimintakertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2011"

Transkriptio

1 Toimintakertomus

2 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus... 3 Tunnuslukuja... 7 Rahoitetut keksinnöt... 8 Tuloslaskelma Tase Tilintarkastuskertomus Valtuuskunta Hallitus ja tilintarkastajat Keksintösäätiö 2012 Kuvat: Mikko Käkelä, Antti Niemi ja Pauliina Sievänen 2

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristö Vuosi 2011 oli Keksintösäätiön 40. toimintavuosi. Työskentely on pohjautunut hallituksen hyväksymään strategiaan, työ- ja elinkeinoministeriön ja säätiön väliseen tulossopimukseen sekä vuoden 2011 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. Keksintösäätiön palvelujen uudistaminen, joka käynnistyi vuonna 2009 säätiön saatua 3 miljoonaa euroa lisää valtionavustusta, on saatu lähes valmiiksi vuoden 2011 aikana. Uudistuksissa painottuu keksintöjen tehokas hakeminen ja ensiarviointi sekä niiden ammattitaitoinen kehittäminen yritysaihioiksi ja lisensiointikohteiksi. Keksintöjen kaupallistamismahdollisuudet otetaan huomioon jo ensiarvioinnissa ja keksintöjen kehittämisen yhteydessä niihin panostetaan aiempaa enemmän. Säätiön uutta palvelua kutsutaan Tuoteväylä-palveluksi. Keksintösäätiön palvelut ovat maanlaajuisesti asiamiesverkoston kautta lähellä keksijöitä, tutkijoita ja yrityksiä. Säätiön uuden toimintatavan myötä oli ensiarviointia varten perustettu vuoden loppuun mennessä ELYalueille yhteensä 16 Tuoteväylä-tiimiä, jotka koostuvat alueella toimivista eri alojen asiantuntijoista. Tämän noin 200 asiantuntijan kansallisen verkoston lisäksi on rakennettu liiketoimintaosaajien eli yrittäjien asiantuntijaverkostoa keksintöjen kehittämistä ja kaupallistamista helpottamaan. Vuoden lopussa liiketoimintaosaajien verkostoon oli sitoutunut noin 60 asiantuntijaa. Keksintösäätiö toimii yhteistyössä useiden innovaatioalaan liittyvien yhteisöjen kanssa, joita ovat mm. ministeriöt, ELY-keskukset, yliopistot ja korkeakoulut, Patentti- ja rekisterihallitus, keksijäyhdistykset, yrittäjäjärjestöt, Tekes, Sitra, Finnvera, pääomasijoittajat, teknologiakeskukset, uusyrityskeskukset ja oppi- ja tutkimuslaitokset. 2. Tavoitteet 2011 Keskeinen osa Keksintösäätiön toiminnasta on ideoiden ja keksintöjen arviointia sekä niiden kehittämisen, immateriaalioikeuksien suojaamisen ja kaupallistamisen kehittämisen neuvontaa ja rahoitusta. Toiminnan tavoitteet oli jaoteltu seuraavasti: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Keksintösäätiö huolehtii siitä, että yksityishenkilöiden esittämien liikeideoiden ja keksintöjen arvioinnin ja jalostuksen avulla maassamme syntyy uusia nopeasti kasvavia yrityksiä nykyistä enemmän. Toiminnallinen tehokkuus Keksintösäätiön toiminta on taloudellista ja tehokasta, ja se vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Tulokset ja laadunhallinta Keksintösäätiön palvelut ovat monipuolisia ja laadukkaita. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Keksintösäätiön henkilökunta on motivoitunutta ja osaavaa. 3

4 3. Toiminta vuonna 2011 Keksintösäätiön toimintatavan mukaisesti uudet ideat ja keksintöehdotukset arvioidaan ensin alueellisissa Tuoteväylä-tiimeissä. Tiimiläisille tuli yhteensä 3848 ehdotusta vuonna Näistä Tuoteväylä-tiimeissä käsiteltiin 866. Tämä vastaa alkuperäistä tavoitetta, 1000:ta ehdotusta vuodessa, sitten kun kaikki 16 tiimiä toimivat koko vuoden. Esiselvityksiä Tuoteväylä-tiimit teettivät 226 kpl. Tuoteväylän kehittämisvaiheeseen ohjautui yhteensä 152 keksintöä. Tavoitteena oli, että ehdotuksia tulisi 200 kpl vuonna Kun aikaisempina vuosina Keksintösäätiö on myöntänyt ensirahoituksen noin 150 keksinnölle vuosittain, vastasi viime vuosi tässä suhteessa paljolti aiempia vuosia. Muille toimijoille tiimit ohjasivat 1108 ehdotusta. Tuoteväylän kehittämisvaiheessa olleista ehdotuksista 92 esiteltiin vuoden aikana liiketoimintaosaajien verkostolle. Näistä noin puoleen liiketoimintaosaajat tutustuivat tarkemmin. 10 keksinnön kehittämiseksi liiketoimintaosaajat tekivät kirjallisen sopimuksen keksijän kanssa. Vuonna 2012 saadaan tarkempi kuva siitä, kuinka moni näin kehitetty keksintö johtaa jatkorahoitukseen ja kaupallistumiseen. Keksinnöt kaupallistuvat yleensä joko keksijäyrittäjän omana liiketoimintana tai lisensoinnin tai muun sopimuksen kautta. Osa keksinnöistä jää kaupallistumatta. Keksintösäätiön toiminnan tuloksia seurataan mittaamalla jatkorahoitukseen päässeiden keksintöjen määrää erityisesti kasvuyritysrahoittajille siirtyneiden hankkeiden määrää. Näitä kasvuyritysrahoittajia ovat yksityiset pääomasijoittajat, erityisesti bisnesenkelit, Finnveran pääomasijoitustoiminta ja Tekes (mm. NIY- ja Vigo-rahoitus). Lisäksi seurataan lisenssisopimusten määrää. Vuonna 2011 Keksintösäätiön rahoittamista hankkeista 69 (tavoite 40) sai jatkorahoitusta kasvuyritysrahoittajilta yhteensä 34,1 miljoonaa euroa (14,8 miljoonaa euroa vuonna 2010). Lisäksi 13 keksijää käynnisti oman 4

5 EHDOTUSTEN LUKUMÄÄRÄ ALUEITTAIN kpl 1000 KEKSINTÖJEN RAHOITUS ALUEITTAIN *Sisältää kehittämis- ja selvitysrahan * yritystoiminnan. Lisenssisopimuksia allekirjoitettiin 5 kpl. Lisäksi 66 keksintöä sai jatkorahoitusta muilta rahoittajilta yhteensä 5,3 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa vuonna 2010). Voidaan todeta, että keksintöjen kaupallistaminen on painottunut entistä enemmän alkavan yritystoiminnan puolelle. Kaiken kaikkiaan n. 150 keksintöä sai jatkorahoituksen tai niitä hyödynnettiin muulla tavoin Keksintösäätiön palvelun jälkeen. Tämä on kaikkien aikojen suurin lukumäärä. Ennen Tuoteväylä-palvelun käynnistymistä vastaava luku oli noin 100. Vuoden 2011 aikana Keksintösäätiö myönsi 3,1 miljoonaa euroa vakuudetonta riskirahoitusta yksityishenkilöiden, yliopistotutkijoiden ja alkavien yritysten tekemien keksintöjen kehittämiskuluihin. Lisäksi säätiö käytti selvitysrahaa 1,7 miljoonaa euroa pääasiallisesti asiakkaiden keksintöjen arviointia varten teetettyihin selvityksiin. Työmäärä on jaettu Keksintösäätiön henkilökunnan ja yliopistoissa ja ELY-keskuksissa toimivien asiamiesverkostojen kesken. Vuoden lopulla asiamiesverkostoissa oli 5 innovaatioasiamiestä yliopistoissa ja 16 innovaatioasiantuntijaa ELY-keskuksissa. Erityisesti yliopistoissa työskentelevien säätiön palkkalistoilla olevien innovaatioasiamiesten määrä on pienentynyt viime vuosina, kun yliopistot ovat ottaneet yliopiston sisäisen innovaatioprosessin haltuunsa. Suomalaista innovaatioilmapiiriä on edistetty Innosuomi-palkintojen ja -tapahtumien avulla. Keksintösäätiön asiantuntemusta on käytetty myös lukuisissa yhteistyöorganisaatioiden kilpailu- ja apurahaehdotusten arvioinnissa, kuten Innosuomi-palkinnoista ja Runar Bäckströmin säätiön apurahoista päätettäessä. Keksintösäätiön hallituksen mielestä säätiö ja asiamiehet ovat toimineet aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuoteväylä-palvelu on rakennettu tehokkaaksi koko maassa ja se on saanut paljon kannustusta myös ulkopuolisilta. Säätiön toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. 4. Henkilöstö Vuoden 2011 lopussa Keksintösäätiön palveluksessa oli 32 henkilöä. Espoon Innopolissa toimi 23 henkilöä, jotka osallistuivat Tuoteväylä-palvelun toteuttamiseen, ja 2 henkilöä projektitiimissä, joka vastasi säätiön vanhojen asiakashankkeiden hoidosta. Lisäksi säätiön Helsingin toimistolla työskenteli 3 hengen IP-tiimi sekä yliopistoissa ja korkeakouluissa innovaatioasiamiehinä 4 henkilöä. Keksintösäätiön ohjauksessa yliopistoissa innovaatioasiamiehinä toimi 1 henkilö ja ELYkeskuksissa innovaatioasiantuntijoina toimi 16 henkilöä. Keksintösäätiön henkilökunnasta akateemisen loppututkinnon suorittaneita on 75 5

6 prosenttia. Kaikilla innovaatioasiamiehillä on yliopisto-/korkeakoulututkinto ja kaikki innovaatioasiantuntijat ovat joko yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Asiamiehille ja Keksintösäätiön henkilöstölle on järjestetty säännöllisten tapaamisten yhteydessä heidän työhönsä liittyvää koulutusta yhdessä Patentti- ja rekisterihallituksen ja muiden läheisten sidosryhmien kanssa. Henkilökunta on osallistunut tai pitänyt esitelmiä myös monissa innovaatioalan ajankohtaisseminaareissa ja koulutustapahtumissa eri puolilla Suomea. Keksintösäätiön edustajat ovat asiantuntemuksellaan myötävaikuttaneet mm. innovaatiotoimintamalleihin ja sopimuksiin yliopistoissa, verkostokehittämiseen ELY-keskuksissa sekä suomalaisen innovaatioympäristön arviointiin. 5. Talous Keksintösäätiön talouden kokonaiskulut olivat 9,6 miljoonaa euroa (9,6 miljoonaa euroa vuonna 2010). Valtion määräraha säilyi ennallaan ja oli noin 8,7 miljoonaa euroa. Suomen Kulttuurirahasto tuki säätiötä eurolla. Keksintöprojektien tuotot olivat euroa ( euroa vuonna 2010). Suomen Keksijäin Keskusliiton toimintaa tuettiin Keksintösäätiön kautta. Innovaatioasiantuntijoiden ja innovaatioasiamiesten rahoitus perustuu Keksintösäätiön ja asiamiehen sijaintiorganisaation yhteisrahoitukseen. Joillakin alueilla innovaatioasiantuntijatoiminnan osarahoittajina oli myös muita paikallisia toimijoita. Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää ,22 euroa. Keksintösäätiön valtuuskunta, jonka kokoonpano on esitetty jäljempänä, kokoontui kahdesti sääntömääräisiin kokouksiin. Näiden lisäksi valtuuskunta piti sidosryhmäseminaarin säätiön kehittämisestä elokuussa. Kevätkokous pidettiin ja syyskokous Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi professori Risto Nieminen. Keksintösäätiön toiminnasta vastaa hallitus, joka kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Hallituksen kokoonpano on esitetty jäljempänä. Hallituksen puheenjohtajana toimi partner, boardman Pekka Roine ja varapuheenjohtajana aluekehitysjohtaja Janne Antikainen. Varsinaisina tilintarkastajina toimivat KHT Heidi Vierros ja KHT Heikki Ruosteenoja. Keksintösäätiön toiminnanjohtajana toimi diplomi-insinööri Juha Jutila. 7. Näkymät vuodelle 2012 Keksintösäätiön Tuoteväylä-palvelu on laajentunut koko maan kattavaksi vuoden 2011 aikana. Niin Tuoteväylä-tiimien kuin liiketoimintaosaajaverkoston perustaminen ja toiminta ovat osoittaneet niiden tarpeellisuuden ja tuloksellisuuden. Nämä molemmat työkalut lisäävät merkittävästi säätiön palvelukykyä, mikä asiakkaille näyttäytyy tehokkaana ensiarviointina ja ammattitaitoisena keksinnön ja liiketoiminnan kehittämisenä. Vuoden 2012 aikana Tuoteväylä-palvelun markkinointiin tullaan panostamaan entistä enemmän maanlaajuisesti. Lisäksi liiketoimintaosaajien verkostoa tullaan kasvattamaan edelleen. Ammattikorkeakouluissa syntyvien keksintöjen arviointi ja kehittäminen liitetään osaksi Keksintösäätiön Tuoteväylä-palvelua vuoden 2012 alusta alkaen. Tämä perustuu toiminnan rahoituksen siirtymiseen Tekesin momentilta Keksintösäätiölle vuoden 2012 alussa. 6. Valtuuskunta, hallitus, tilintarkastajat ja toiminnanjohtaja 6

7 TUNNUSLUKUJA Ensiarviointi 2011 (kpl) 2010 (kpl) Keksintöehdotukset asiakkailta Tuoteväylä-tiimeissä käsitellyt ehdotukset Ensiarviointia varten tilatut selvitykset Kehittämisvaiheeseen ohjatut ehdotukset Muille toimijoille ohjatut ehdotukset Kehittämisvaihe Kehittämisrahapäätökset, ensirahoitus Kehittämisrahapäätökset, jatkorahoitus Kehittämisrahapäätökset yhteensä Kehittämisrahapäätökset, yksityiset henkilöt Kehittämisrahapäätökset, yritykset Kehittämistä varten tilatut selvitykset Hanke saanut liiketoimintaosaajan 10 8 Hyödyntäminen Sopimuspohjainen hyödyntäminen 5 9 Oman liiketoiminnan aloitus Jatkorahoitusta saaneet, kasvuyritysaihiot* Jatkorahoitusta saaneet, muut *Jatkorahoittajina Tekes, Finnveran pääomasijoitustoiminta ja yksityiset pääomasijoittajat. 7

8 RAHOITETUT KEKSINNÖT 2011 Aho Allan J., Puska Mervi, Vallittu Pekka Toiminnallisesti bioaktiivinen luusementti (POBI) Granlund Marianne, Taddeo Gunilla Apuväline suun ja hampaiden hoidon yhteydessä Kautia Eero Menetelmä vesijärjestelmän yhteydessä ja vesijärjestelmä Alatainio Jani Kosteussensori Andler Lauri, Hynynen Lauri, Pétas Oskari, Sørensen Jens Tuubio Oy Personoitu nettiuutisradiopalvelu Haukijärvi Markku, Lehto Matti, Pietilä Timo, Tikkanen Mikko Zonear Oy Zonear räätälöidyt mobiilikartat Haverinen Janne Sisätilapaikannusjärjestelmä Kemppainen Tatu Jätevesierottelija Kivikangas Markus Exakti Intelligence Oy Ostokäyttäytymisen ennustamismenetelmä ja -laite Ballmec Oy Laite työkoneen kytkemiseksi voimakoneeseen Bioecomotion Oy Modulaarinen kaasutusreaktori BN Products & Services Ab Oy Magneettityökalu EcoEco Oy True MPPT / Aurinkokennojen energiatehokkuuden optimointi eedu Oy Pelillinen ja personoitu opetusmetodi Eklund Patrik, Eriksson John, Holmbom Thomas, Peuhu Emilia, Sjöholm Rainer Uudet farmaseuttiset koostumukset Grafov Andriy, Grafova Iryna, Leskelä Markku Method of producing inorganic layered double hydroxides, novel inorganic layered double hydroxides and uses of the same Grafov Andriy, Leskelä Markku Novel inorgano-bioorganic nanocomposite materials, their preparation and use Hedman Klaus, Vaheri Antti, Vapalahti Olli FRET-ilmiöön perustuva uusi menetelmä infektiosairauksien toteamiseen Heljakka Kati, Korhonen Riitta, Lehtinen Johanna, Pudas Marko Device and method for adaptive dialog Hepo-oja Sauli Aktiivinen paikannusjärjestelmä Huttunen Juha Onnistamo Oy Menetelmä ja laitteisto bioraaka-aineen jalostukseen Jalo Helsinki Oy Uudentyyppinen savuntunnistustekniikka Juppo Anne, Rosenqvist Kirsi, Sivén Mia Lääkkeen paikallinen annostelutekniikka Jussila Henri Laite betoniraudoituksen käsittelyyn Järvinen Jarmo Biokaasukontti KaihlaSet Oy Leikkaussalitekstiili Kivistö Kari Spektikor Oy Kertakäyttöinen sydämen sykkeenilmaisin Koljonen Petteri, Saastamoinen Pekka Spindeco Oy Signaalin kulun tutkimuksiin Koski Salla MODZ Oy Laite, järjestelmä ja menetelmä fyysisen aktiivisuuden mittaamiseksi Koskivirta Pekka Qviber Oy Laite kuntoilulaitteelle Kröger Ilpo Laite ja menetelmä käytöstä poistettujen lääkkeiden käsittelemiseksi Leinonen Markku Näkökentän tutkimuslaite Peri-Stick Lindén Toni, Raustia Matti, Vanninen Teemu Kyynel Oy Kanavan valinta langattomassa tiedonsiirrossa Ludus Helsinki Oy Tietotekniikkaa hyödyntävä liikunnallinen peli 8

9 RAHOITETUT KEKSINNÖT 2011 Luopajärvi Toni, Salmi Risto-Matti Laite, järjestelmä ja menetelmä rakenteen materiaalin kosteuden mittaamiseksi Majalahti Pekka, Majalahti Taimo Transplanetaarinen sähkömekaaninen vaihde Malm Fredrik Malm Design Oy Lumikolan kippauslaite Martikainen Ari Kapean aallonpituuden valolähde Martikainen Olli Pikesta Oy Automaattinen resurssien mittausjärjestelmä Mehtälä Markku, Orava Risto, Schulman Tom Kaksitoiminen anturi röntgensäteiden ja neutroneiden havaitsemiseksi Moilanen Jani Indifine Development Oy Lämmönvaihdin Mäkelä Kari Detektori partikkelien havaitsemiseksi ilmavirrasta Nadir Mohammed Green laser simulation SW Pappinen Matti, Pappinen Mikko Konepaja M. Pappinen Oy Combustion device and a method for combusting granular, solid fuel Paqvalén Lars-Michaël, Pasila Antti Voice of Products Paqvalén Lars-Michaël, Perälä Vesa TribaLearning yksilöllinen opetusmenetelmä Pohjalainen Aulis Oy Waulis Motors Ltd Moottorin sylinteripaineen säädin (muuttuva puristussuhteinen otto/ dieselmoottori) Pohjola Pekka Öljyjen ja orgaanisten liuottimien imeyttämiseen ja biologiseen hajotukseen kehitetty valmiste Pudas Marko Nostolaitejärjestely Reijonen Mika Tulisijan lämmönvaraaja Rinkinen Topi New type of electrical machine Räty Kari Maintek Oy Haponpoistojärjestelmä kiertovoiteluöljyyn Sirtuin Valley Oy Energia-aineenvaihduntaan vaikuttava koostumus Solantie Juha Sähkösuodatin savukaasuille Suomen Metallityö Oy Kallioankkuri Toivonen Timo Liuku- ja kallistusmekanismi Tuononen Heikki HT-Tuote Tmi Tasolevitin Wapulec Oy Vedenpuhdistuslaitteisto ja -menetelmä Välisuo Petri Spectrokutometri ihonsiirtokohdan analysointiin Örmä Teppo Helmikaivos Oy Hammaslankalaite Niemelä Kosti, Nikander Mika, Parkkinen Katja, Virtanen Jani Korvatulehdusmittari Oksanen Jaakko, Raiskinmäki Pasi IBL Solution Oy Logistiikkavirtojen simulointimenetelmä Saarela Martti Aalto Sales Oy Ltd. Laitteisto jäällä liukuvan esineen liukukitkan lyhytaikaiseksi pienentämiseksi Salomonson Ben Murtohälytinjärjestely Listaan on koottu ne vuonna 2011 Keksintösäätiöltä rahoitusta saaneet hankkeet, joista on saatu keksijältä julkaisulupa. Patentointisyistä keksinnön nimi voi olla yleisempi kuin itse keksintö. 9

10 TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tuotot , ,54 Kulut Henkilöstökulut , ,35 Poistot , ,00 Muut kulut , ,39 Kulujäämä , ,20 Sijoitus ja rahoitustoiminta Tuotot , ,84 Kulujäämä , ,36 Yleisavustukset , ,00 Tilikauden yli/alijäämä , ,64 10

11 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,72 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,47 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,28 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,16 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Tilisaamiset , ,11 Siirtosaamiset , , , ,92 Rahat ja pankkisaamiset , ,31 Vastaavaa yhteensä , ,58 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Sidotut rahastot Peruspääoma , ,60 Muut rahastot Yhdistysrahasto 0,00 0,00 Käyttöpääoma , ,35 Tilikauden yli/alijäämä , , , ,59 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,47 Muut velat , ,03 Siirtovelat , , , ,99 Vastattavaa yhteensä , ,58 11

12 TILINTARKASTUSKERTOMUS Keksintösäätiön hallitukselle Olemme tilintarkastaneet Keksintösäätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tulos laskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä säätiölain edellyttämistä seikoista. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus säätiötä kohtaan, taikka rikkoneet säätiölakia tai säätiön sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on säätiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon säätiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lakiin perustuvat lausunnot Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäsenille maksettuja palkkioita on pidettävä kohtuullisina. Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta. Helsingissä 7. maaliskuuta 2012 Heidi Vierros KHT Heikki Ruosteenoja KHT 12

13 KEKSINTÖSÄÄTIÖN VALTUUSKUNTA 2011 NIMEÄJÄYHTEISÖ JÄSEN VARAJÄSEN Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Professori Matti Rossi Tutkimusjohtaja Risto Rajala Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Professori Petri Kuosmanen Professori Esko Kauppinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Johtaja Juha Ylä-Jääski Asiantuntija Janica Ylikarjula Kehitysjohtaja Helene Juhola Apulaisjohtaja Riitta Juvonen Finnvera Oyj Apulaisjohtaja Ilpo Jokinen Liiketoimintapäällikkö Unto Väkeväinen Finpro Johtaja Pekka Riippi Johtava konsultti Timo Vedenpää Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta Professori Rainer Oesch Professori Niklas Bruun Keskuskauppakamari Oikeust. lis., VT Paula Paloranta Lakimies Pekka Paasonen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Professori Juha Varis Tutkimusasiamies Tanja Grönlund Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Teknologiatutkimuksen johtaja Markku Järvenpää Tutkija Ilkka Sipilä Metsäteollisuus ry DI Markku Lehtonen Johtaja Antro Säilä Oulun yliopisto Professori Petri Pulli Professori Hannu Heusala Patentti- ja rekisterihallitus Johtaja Kristiina Grönlund Tutkija-insinööri Ari Hirvonen Suomen Akatemia / Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta Yksikön johtaja Susan Linko Tiedeasiantuntija Kati Sulonen Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry Suomen Kulttuurirahasto Toimitusjohtaja Pekka Turunen Toimitusjohtaja Markku Järvinen Akatemiaprofessori Risto Nieminen Toimitusjohtaja Ensio Remes Puheenjohtaja Eero Lohikoski Professori Visa Koivunen Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Dipl.ins. Markku Simmelvuo Dipl.ins. Tord Langenskiöld Suomen Yrittäjät ry Kansainvälisten asioiden päällikkö Thomas Palmgren Toimitusjohtaja Veikko Tervonen Svenska handelshögskolan Professor Marcus Norrgård Professor Martin Lindell Tampereen teknillinen yliopisto Professori Reijo Karvinen Professori Seppo Valkealahti Tekniikan edistämissäätiö Professori Matti Leisola Professori Outi Krause Teknologian tutkimuskeskus VTT Liiketoiminnan kehityspäällikkö Martti Perttula Patentti-insinööri Maija Laurila Teollistamisrahasto Oy Työ- ja elinkeinoministeriö Teollisuusneuvos Pertti Valtonen Kaupallinen neuvos Antti Eskola Ulkoasiainministeriö

14 KEKSINTÖSÄÄTIÖN HALLITUS 2011 Partner, boardman Pekka Roine (puheenjohtaja) Aluekehitysjohtaja Janne Antikainen (varapuheenjohtaja) Professori Kalevi Ekman Johtaja Jari Pasanen Johtaja Jari Romanainen Toimitusjohtaja Markku Simmelvuo (12/2011 alkaen) Markkinointijohtaja Mika Waris (6/2011 asti) Toiminnanjohtaja Juha Jutila Suomen Kulttuurirahasto Työ- ja elinkeinoministeriö Aalto-yliopisto SITRA TEKES Papula-Nevinpat Oy Patentti- ja rekisterihallitus Keksintösäätiö TILINTARKASTAJAT 2011 Varsinaiset: KHT Heidi Vierros, KPMG KHT Heikki Ruosteenoja, KPMG Varalla: KHT Jukka Rajala, KPMG 14

15 KEKSINTÖSÄÄTIÖ Tekniikantie 12 (Innopoli I) Puhelin

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus...3 Tunnuslukuraportti...7 Rahoitetut keksinnöt...8 Tuloslaskelma...10 Tase...11 Tilintarkastuskertomus...12 Valtuuskunta...13 Hallitus

Lisätiedot

Sisältö. Visio. Toiminta-ajatus. Keksintösäätiö on Suomen merkittävin ja arvostetuin keksintötoiminnan asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Sisältö. Visio. Toiminta-ajatus. Keksintösäätiö on Suomen merkittävin ja arvostetuin keksintötoiminnan asiantuntija- ja palveluorganisaatio. TOIMINTAVUOSI 2007 Visio Keksintösäätiö on Suomen merkittävin ja arvostetuin keksintötoiminnan asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Toiminta-ajatus Keksintösäätiö auttaa yksityishenkilöiden, yliopistotutkijoiden

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 50 344 920,26 46 250 071,73 Korvaukset muilta järjestöiltä 8 808 549,92 9 052 999,43 Lainauskorvaus

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 51 886 935,86 50 344 920,26 Korvaukset muilta järjestöiltä 7 872 116,79 8 808 549,92 Lainauskorvaus

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 214 Toimitusjohtajan katsaus ESP jatkoi jo neljättä vuotta valokuituverkon rakentamista eri puolille perinteistä toimialuetta sekä Punkalaitumella. Investoinnit

Lisätiedot

VUOSI KERTOMUS 2011 KUNTIEN TAKAUSKESKUS KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL MUNICIPAL GUARANTEE BOARD

VUOSI KERTOMUS 2011 KUNTIEN TAKAUSKESKUS KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL MUNICIPAL GUARANTEE BOARD VUOSI KERTOMUS 2011 KUNTIEN TAKAUSKESKUS KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL MUNICIPAL GUARANTEE BOARD KUNTIEN TAKAUSKESKUS Sisällys 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Kertomus vuoden 2011 toiminnasta 7 Takauskeskuslainsäädäntö

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja 2014

Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja 2014 Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja Julkaisemme tasekirjan pelkästään sähköisessä muodossa. Tasekirja on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun tasekirjan: asiakaspalvelu@lponet.fi

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä

KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä Vuosikertomus 2012 KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä sisällysluettelo KYMP OY PL 12, Takojantie 23 48101 Kotka p. 05 22 111 f. 05 226 4200 sähköposti: etunimi.sukunimi@kymp.fi 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

VUOSI KERTOMUS 2014 KUNTIEN TAKAUSKESKUS KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL MUNICIPAL GUARANTEE BOARD

VUOSI KERTOMUS 2014 KUNTIEN TAKAUSKESKUS KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL MUNICIPAL GUARANTEE BOARD VUOSI KERTOMUS 2014 KUNTIEN TAKAUSKESKUS KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL MUNICIPAL GUARANTEE BOARD Sisällys 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Kertomus vuoden 2014 toiminnasta 7 Takauskeskuslainsäädäntö 8 Hallinto

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2011 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2011 oli ESP:lle kuituinvestointien vuosi. Kuitua rakennettiin ns. kuitu 2015 hankkeen mukaisesti haja-asutusalueille Kämmäkän,

Lisätiedot

KUNTIEN TAKAUSKESKUS VUOSIKERTOMUS2010

KUNTIEN TAKAUSKESKUS VUOSIKERTOMUS2010 KUNTIEN TAKAUSKESKUS VUOSIKERTOMUS2010 VUOSIKERTOMUS 2010 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Kertomus vuoden 2010 toiminnasta 6 Takauskeskuslainsäädäntö 7 Hallinto ja henkilöstö 8 Tarkastustoiminta ja valvonta

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2010 Toimitusjohtajan katsaus ESP:lle päättynyt vuosi oli varsin samankaltainen viime vuosiin verrattuna. Liikevaihto väheni hieman, liikevoitto kasvoi ja tilikauden

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2012 Toimitusjohtajan katsaus Vilkas julkinen rakentaminen on tuonut runsaasti töitä myös ESP:lle. Kulunvalvonta, murto- ja rikoshälytyslaitteiden kysyntä on

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2014 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU SISÄLLYS: 2...Toimitusjohtajan kirje 4...Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6...Toimintakertomus 10...Emoyhtiön tuloslaskelma 11...Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2012 VUOSIKERTOMUS 2011 HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2012

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Toimintakertomus...3-6 Tuloslaskelma...7 Tase...8 Rahoituslaskelma...9 Tilinpäätöksen tilitiedot...10-14 Tilinpäätöksen päiväys ja tilinpäätösmerkintä...15 Tilintarkastuskertomus...16

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 KOAS Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Kauppakatu 11 A, 40100 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus 0174752-8 1.1.2013-31.12.2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Sisältö Toimintakertomus........................................ 3-5 Tuloslaskelma............................................. 6 Tase.....................................................

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 3. Motiva konserni tuloslaskelma ja tase 8. Motiva Oy tuloslaskelma ja tase 11

Toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 3. Motiva konserni tuloslaskelma ja tase 8. Motiva Oy tuloslaskelma ja tase 11 Tilinpäätös 2011 Sisällys Toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 3 Motiva konserni tuloslaskelma ja tase 8 Motiva Oy tuloslaskelma ja tase 11 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2011 14 Tilintarkastuskertomus Motiva

Lisätiedot

ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY

ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY Vuosikertomus 2011 ISTEKKI OY LYHYESTI Yritys on perustettu 29.9.2009. Tuotamme julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä informaatio- ja viestintäteknologian sekä lääketieteellisen tekniikan

Lisätiedot