Niemenmaa Nina ja Koivistoinen Hannu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Niemenmaa Nina ja Koivistoinen Hannu"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai klo Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo Koivistoinen Hannu Mäkinen Heikki Niemenmaa Nina Pusa Leila Silvennoinen Erja Toivonen Katri puheenjohtaja varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Wiinamäki Petteri Markkola Juha-Matti Mäkipää Lea Liukku Petri kvalt pj. kvalt I varapj. kvalt II varapj. esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajat: Niemenmaa Nina ja Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tapani Törmä Petri Liukku Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: Niemenmaa Nina Koivistoinen Hannu Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kihniön kunnanvirasto Toimistosihteeri Tuula Kajuutti

2 Kunnanhallitus Sisällysluettelo: 50 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN SAATTAMINEN VALTUUSTON KÄSITELTÄVÄKSI 51 ILMOITUSASIAT 52 TAKAUSPÄÄTÖS / PERUSTETTAVA KOY KIHNIÖN HOIVAKOTI 53 PIRKANMAN ELINKEINO-, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMA ERON MYÖNTÄMINEN HALLINTOJOHTAJA HANNELE NEVANPERÄLLE 55 KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT 56 TALOUSKATSAUS TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN 58 TYÖLLISTÄMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN JOHTORYHMÄN NIMEÄMISPYYNTÖ

3 Kunnanhallitus VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA TARKASTUS- LAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN SAATTAMINEN VALTUUSTON KÄSITELTÄVÄKSI 50 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2014 tilinpäätöksen pidetyssä kokouksessa ja antoi sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen (liite nro 1) ja tarkastuslautakunta arviointikertomuksensa (liite nro 2) sekä tilintarkastuspöytäkirjan (liite nro 3). Kunnanhallitus esittää vuoden 2014 tilinpäätöksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja merkitsee vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen sekä tilintarkastuspöytäkirjan tietoonsa saatetuksi.

4 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT 51 Kiinteistönluovutusilmoituksia: - Kolistaja Rauno / Kolistaja Jari ja Kolistaja Sirpa, Ritaneva 20:2, Kihniö - Ylinen Eeva / Poukka Matias ja Poukka Markus, Peuralampi 55:0, Nerkoo Lautakuntien pöytäkirjat: - Sivistyslautakunta ARVIOINTISUUNNITELMAN MUKAISET TIEDOT SIVISTYSLAUTAKUNNALLE TIEDOKSI 14 ILMOITUS- JA MUUT ASIAT 15 KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN 9. LUOKAN LERIKOULU BARCELONASSA ESPANJASSA PERUSKOULUN TÄYTETTÄVÄT VIRAT JA TEHTÄVÄT - Perusturvalautakunta SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA 21 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 22 RINTAMAVETERAANIKUNTOUTUKSEN MYÖNTÄMINEN PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUSOHJAUSEURANNAN TOTEUTUMA TALOUSARVION TOTEUTUMARAPORTTI PER PERUSTURVAJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT 26 ILMOITUSASIAT - Henkilöstöjaosto : Sairaanhoitajan lääkkeenmääräytymisoikeudesta suoritettava väliraportti / Marjo Niemi 2 : Lomarahojen vaihtaminen vapaaseen Saapuneet kirjeet: - Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös: Valtion erityisavustuksen myöntäminen koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja vaativaan erityisopetukseen liittyvään opettajien ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen vuosille , Kihniön kunnalle myönnetty avustusta euroa - Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ,1 11 Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

5 Kunnanhallitus TAKAUSPÄÄTÖS / PERUSTETTAVA KOY KIHNIÖN HOIVAKOTI 52 Kihniön kunnanhallitus on kokouksessaan antanut puoltavan lausunnon Koy Artun Hoiva-asuntojen investointiavustus- ja korkotukilainahakemukseen Ara: lle. Taustaa: Kihniön kuntaan on tarve saada uusi muistisairaiden vanhusten hoivakoti. Kuntaa on lähestynyt yleishyödyllinen rakennuttajataho, Koy Artun Hoiva-asunnot joka on ilmoittanut halukkuudestaan rakentaa Kihniöön ARA tuettu hoivakotikiinteistö. Kihniön kunta on todennut hankkeen erittäin tarpeelliseksi ja tervetulleeksi. Kiinteistö on asukasvuokrien alentamiseksi päätetty kunnan toimesta välivuokrata. Tulevan palveluntuottajan kanssa neuvotellaan erikseen mahdollisesta kustannustentasaussopimuksesta, jolla kunnan vuokrariski poistuu hankkeesta kokonaan. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on esittänyt Kihniön kunnalle omavelkaisen takauksen antamista Kihniöön yleishyödyllisen Koy Artun Hoivaasuntojen perusteilla olevan kiinteistöosakeyhtiön investointiavustuksen saamisen edellytyksenä. Kunnan takausvastuu koskisi vain Kihniöön rakennettavaa muistisairaiden vanhusten hoivakotia ja perustettavalle yhtiölle ei tule muuta omistusta tai vastuita kuin kyseinen hoivakotikiinteistö. Kiinteistön talousarvio on laadittu ns. omakustanneperiaatteella, eli se pystyy asukasvuokrien kautta hoitamaan velvoitteensa kiinteistönhoidon ja rahoituksen osalta. Rakennushankkeen tarkat suunnitelmat ja kustannukset hyväksytään ARAssa erikseen ja kohteen rakennustyöt voidaan aloittaa vielä vuonna 2015 mikäli myönteinen rahoituspäätös saadaan kesän 2015 aikana. Kihniön hoivakoti rakentuu Kihniöön keskeiselle paikalle, kortteliin 92, kunnan omistamalle vuokratontille. Asuntoja hoivakotiin suunnitellaan 30 kappaletta jotka ovat 25 m² kokoisia sisältäen huoneen ja kylpyhuoneen. Lisäksi hoivakotiin rakennetaan yhteisiä tiloja ruokailua ja ruoanvalmistusta varten sekä oleskelutiloja. Edelleen hoivakotirakennukseen tulee oma sauna sekä pyykkihuollon tiloja sekä toimisto- ja varastohuoneita. Kohteen arvioidut kustannukset ja rahoitus: - Korkotukilaina/Kilpailutetaan (tähän kunnan takaus valtion takauksen lisäksi) Aran investointiavustus Rahoitus yhteensä

6 Kunnanhallitus Rakennuttajana oleva yhtiö on merkittävä yleishyödyllinen rakennuttaja valtakunnallisesti. Takauksen myöntäminen ulkopuoliseen omistukseen tuleviin hankkeisiin poikkeaa kuitenkin kuntien yleisestä takauskäytännöstä. Tässä tapauksessa takaukselle on olemassa perusteita ottaen huomioon hankkeen tarkka rajaus, takauksen ehtona oleva ARAn korkotukilainan ja investointiavustuksen saaminen sekä rakennettavan hoivakodin suuri tarve. Kuntalain näkökulmasta hanke ja sille annettava takaus on takauksen ehdoista, käyttötarkoituksesta sekä vastavakuuksista johtuen hyväksyttävissä oleva eikä se kohota riskiä kunnan kantokykyyn nähden. Kunnan takauksella on alentava vaikutus korkoon ja tätä kautta asuntojen vuokratasoon. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Kihniön kunta päättää tukea rakennushanketta myöntämällä periaatteellisesti omavelkaisen takauksen mainittuun ARAn korkotukilainaan. Tarkat rahoitusehdot ja tiedot tuodaan kunnanvaltuustolle tiedoksi kun rahoitus on ARAn ohjeiden mukaisesti kilpailutettu. Laina-aika korkotukilainalle on 41 vuotta. Vastavakuudeksi Kihniön kunta edellyttää, että sille annetaan kiinteistöön kiinnitetyt panttikirjat, joiden etuoikeusjärjestys on korkotukilainan vakuudeksi annettavien panttikirjojen jälkeen.

7 Kunnanhallitus PIRKANMAN ELINKEINO-, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMA Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää tiedoksenne Tienpidon ja liikenteen suunnitelman päivityksen. Suunnitelmassa on esitetty vuoden 2015 keskeiset toimenpiteet. Suunnitelmassa todetaan, että odotetaan uuden hallituksen tekevän liikennepoliittisia linjauksia, jotka vaikuttavat merkittävästi tienpidon volyymiin ja kohdentamiseen. Tämän vuoksi pidemmän tähtäyksen suunnitelmien sijasta raportissa on esitetty tienpitoon ja liikkumiseen kohdistuvia tarpeita Pirkanmaalla. Keskeisimpänä tulevaisuuden tarpeena pidetään tieverkon kunnon heikentymisen katkaisemista. Myös Tampereen kaupunkiseudun sisääntulo- ja kehäväylien toimivuudessa on nykyisin ongelmia eikä väylien kapasiteetti kestä liikenteen väistämätöntä lisääntymistä kaupunkiseudun kehittyessä. Liikenneturvallisuuskehitys on viimevuosina ollut positiivinen, mutta liikenteen lisääntyminen ja tieverkonkunnon heikkeneminen edellyttävät toimenpiteitä turvallisuuden takaamiseksi myös jatkossa. Suunnitelman päivityksen yhteydessä on tehty yhteistyötä Pirkanmaan liiton kanssa ja siihen on liitetty maakuntahallituksen lausunto. Vuoden 2016 suunnittelua palvelevat lausunnot tulee lähettää mennessä osoitteella: Pirkanmaan Ely- keskus, liikenne ja infrastruktuuri vastuualue, PL 297, Tampere. Tienpidon ja liikenteen suunnitelma liitteenä nro 4. Suunnitelmassa on yksiselitteisesti tuotu esiin, että liikenteen määrärahat eivät riitä edes kunnossapitoon välttämättömistä investoinneista puhumattakaan. Turvallinen liikennöitävyys ajoneuvoja / omaisuutta rikkomatta on kuitenkin luettava jo perusoikeuksiin kuuluvaksi toiminnaksi. Kihniön kunta ei hyväksy määrärahan puutteita selitykseksi huonoon tienhoitoon. Liikenteestä tulee vuosittain valtion kassaan noin 8 mrd euroa, joista liikenteeseen palautuu alle miljardi. Kyse on siis liikenneverovarojen kohdentamisesta eikä rahojen puutteesta. Vastuuta kansallisomaisuutemme kunnossapidosta siirretään eteenpäin vuosi toisensa jälkeen. Todellisuudessa asiasta vastaavat kulloinkin vallassa olevat hallituspuolueet. Liikenneinvestoinnit kunnossapitoineen tulisikin nähdä tulevan talouskasvun mahdollistajina ja turvallisuusasioina eikä vain kulueränä.

8 Kunnanhallitus Kihniön kunta yhtyy Pirkanmaan liiton lausuntoon, jossa esitetään, että tulevassa hallitusohjelmassa ja sen liikenteen toteuttamissuunnitelmassa liikennerahoituksen pääpainotus tulee olla ihmisten jokapäiväisen liikkumisen ja elinkeinoelämän kuljetusten kannalta merkittävässä väyläverkostossa. Isoista kehittämishankkeista maakunnan lähiajan ykköshankkeena on vt 3 yhteysväli Tampere Vaasa ja siinä Hämeenkyrön ohitustien rakentaminen. Kihniön kunta näkee myös maakunnan edunvalvonnassa parannettavaa. Eri toimijoiden kuten alueen kansanedustajien / ministerien, Ely- keskuksen, maakuntaliiton ym. toimijoiden tehostuvalla edunvalvonnalla on saatava Suomen toiseksi suurimman maakunnan ääni tarpeineen kuuluviin.

9 Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN HALLINTOJOHTAJA HANNELE NEVANPERÄLLE 54 Hallintojohtaja Hannele Nevanperä on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen, jossa hän ilmoittaa jäävänsä vanhuuseläkkeelle alkaen luokanopettajan virastaan. Nevanperä on ollut virkavapaalla omasta virastaan ja hoitanut hallintojohtajan virkaa alkaen. Hän ilmoittaa samalla irtisanoutuvansa myös hallintojohtajan virasta alkaen. Hallintojohtajan virkajärjestelyjen mahdollisesti vaatiessa on Hannele Nevanperä ilmoittanut olevansa käytettävissä jälkeen enintään asti. Kunnanhallitus myöntää eron Hannele Nevanperälle vanhuuseläkkeelle jäämisen vuoksi niin, että hänen viimeinen työssäolopäivänsä on

10 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT 55 Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

11 Kunnanhallitus TALOUSKATSAUS Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen ajalta tietoonsa saatetuksi.

12 Kunnanhallitus TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN 57 Tekninen johtaja Pertti Jalosen siirryttyä muihin haasteisiin, on Kihniön kunnan ryhdyttävä toimenpiteisiin vapautuneen viran täyttämiseksi. Väliaikaisena teknisenä johtajana on vuoden alusta toiminut Johanna Kujansuu. Virkatehtävistä on irrotettu vuoden alusta rakennusvalvonnan tehtävät, jotka ostetaan Parkanon kaupungilta. Voimassaolevan hallintosäännön 11 :n mukaan kunnanhallitus päättää uuden viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Tällöin sillä on toimivalta myös pätevyysvaatimusten asettamiselle 12. Kunnanhallituksen asettama ns. virkamiestyöryhmä on tehdyn esityksen kannalla. Kunnanhallitus päättää: - julistaa avoimeksi teknisen johtajan viran heti siten, että (klo 15:00) on viimeinen hakupäivä. - - että pätevyysvaatimuksena teknisen johtajan virkaan vaaditaan vähintään soveltuvaa opistotasoista tai sitä ylempää insinöörin tutkintoa. - Julkaista hakuilmoitukset: Aamulehdessä, Ylä-Satakunnassa, Kuntalehden nettisivuilla sekä työvoimatoimiston nettisivuilla, kunnan omilla nettisivuilla ja kunnan ilmoitustaululla. - hyväksyä liitteenä nro 5 olevan hakuilmoituksen - valita haastatteluryhmän

13 Kunnanhallitus TYÖLLISTÄMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN JOHTORYHMÄN NIMEÄMISPYYNTÖ 58 Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen lain ( laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 1369/2014) mukaan kuntien, TE toimistojen ja Kelan tulee mennessä sopia työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä TE- toimiston alueella ( ns. työvoiman palvelukeskus eli TYP- toiminta). Pirkanmaan TE- toimisto, Pirkanmaan kunnat ja Kansaneläkelaitos ovat käyneet neuvottelut työllistämistä edistävän yhteispalvelun järjestämisestä Pirkanmaalla ja kuntien esityksestä Pirkanmaalle muodostetaan neljä TYPverkostoa. Verkostoratkaisu muotoutui yhteistyökokouksessa Pirkanmaalle perustettavat TYP- verkostot muodostuvat seuraavasti: 1. Eteläinen alue: Akaa, Pälkäne, Urjala, Valkeakoski 2. Itäinen alue: Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat 3. Keskinen alue: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi 4. Läntinen alue: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö, Parkano, Punkalaidun. Jokaiselle neljälle verkostolle asetetaan johtoryhmä, joka vastaa monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä toimialueella. TE- toimisto asettaa johtoryhmät viimeistään Johtoryhmän toimikausi on kolme vuotta. Johtoryhmän tehtävänä on jatkaa monialaisen yhteispalvelun valmistelua ja sopia: - toimipisteistä ja henkilöstön määrästä - tuotettavista palveluista ja määrärahojen suuntaamisesta - toiminnan tavoitteista, toiminnan seurannasta ja arvioinnista. Kunnat nimeävät johtoryhmälle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään kuuluvat kunnat nimeävät monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtavan henkilön ja tämän varahenkilön enintään johtoryhmän toimikaudeksi. Johtoryhmän tulee hyväksyä johtava henkilö ja tämän varahenkilö ennen nimeämistä. Työllistymistä edistävien monialaisten yhteispalveluverkostojen tulee aloittaa toimintansa viimeistään Nimeämispyyntö: Pirkanmaan TE- toimisto pyytää läntisen alueen TYP- verkoston kuntia nimeämään alueen kunnista kolme kuntaedustajaa ja heille varahenkilöt johtoryhmän jäseniksi. Pyydämme ilmoittamaan johtoryhmäjäsenyydet mennessä sähköpostitse TE- toimiston kirjaamoon: Pirkanmaan TE-

14 Kunnanhallitus toimisto nimeää johtoryhmään kaksi edustajaa ja Kela yhden jäsenen varahenkilöineen. Kihniön kunta toteaa, että koska Pirkanmaalle muodostetaan neljä TYP- verkostoa ja kuntien määrä on jokaisessa TYP: issä on kohtuullisen pieni, tulee jokaisesta kunnasta valita johtoryhmän jäsen. Kunnissa tulee olla ensikäden tieto siitä, miten asioissa edetään ja vaikutusvalta sisältökysymyksiin. Kihniön kunta esittää johtoryhmän jäseneksi kunnanjohtaja Petri Liukkua. Liukulle myönnetään oikeus kuntakohtaisen varahenkilönsä nimeämiseen.

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 03.06.2013 kello 17.00-20.03 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.10.2014 klo 16.30 17.50 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Pusa Leila, saapui klo 16.35

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 25.03.2013 kello 17.00 19.58 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani, poistui 18.43 Pusa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.02.2012 kello 17.00 20.02 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.08.2013 kello 17.30 19.36 Kunnan Pyhäniemen mökki ja uusi saunarakennus Törmä Tapani

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 16.30 17.55 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo

Lisätiedot

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 09.03.2015 klo 17.00 18.25 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.06.2013 kello 18.00 19.50 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 28.10.2013 kello 16.30 19.55 Kihniön Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone, jonne kokoontuminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 01.09.2014 kello 18.00 - Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti l

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.09.2008 klo 17.00 20.30 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 29.03.2011 kello 17.00-19.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Aho Pirjo Ala-Katara

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.12.2014 klo 16.30 20.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 30. 3.2009 klo 17.00 20.03 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani, poistui klo 19:10 Keskinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2009 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 8. 6.2009 klo 17.00 19.25 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 10.03.2014 kello 17.00 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki Jari

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 30.01.2012 kello 17.00-19.03 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 14.05.2012 kello 17.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 10.03.2014 kello 17.00 20.20 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 18.00 18.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.01.2014 kello 17.00 19.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 04.06.2012 kello 17.00 20.05 Linnankylän asema Törmä Tapani Keskinen Irja Koivistoinen Hannu

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 18.11.2013 kello 17.00 19.25 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 22.08.2011 kello 17.00 19.27 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 2.3.2009 klo 17.00 19:10 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Annala Tarmo

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 8/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 180 KOKOUSAIKA Maanantai 7.9.2015 kello 18.00 19.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 10:00-13:50 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 109 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 129 KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2015 kello 18.04 20.08 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.06.2009 klo 18.00 18.50 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot