KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS"

Transkriptio

1 N KOKOUS klo Pirkkalan kirkko, seurakuntasali PÖYTÄKIRJA

2 PIRKKALAN SEURAKUNTA 1/2015 Sivu 2 1 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaan kutsun kirkkovaltuuston vaalikauden ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Puheenjohtajana pykälissä 1-5 toimii kirkkovaltuutettu Osmo Palvanen. Pykälästä 6 alkaen puheenjohtajana toimii kirkkovaltuuston valitsema uusi puheenjohtaja. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS n työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, jos varapuheenjohtajakin on estynyt kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty Kokouksen esityslista on lähetetty Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä seurakuntatoimiston ilmoitustaululla Todetaan läsnäolijat. Hyväksytään poissaolevien esteet. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa n jäsenet: Aalto Antin varajäsen Risto Koivisto paikalla Alamäki Jukka Fonsen Katriina Helminen Eetu Jääskeläinen Elina Koljonen Tuomas Kuusjärvi Markku Laaksoharju Henna Lahtinen Anna-Maija Leskinen Eeva Luotonen Kari Malmi Lasse Naskali Raili Ollila Tuija Pajunen Sirpa Palvanen Osmo Ruusunoksa Marko Saksala Antero

3 PIRKKALAN SEURAKUNTA 1/2015 Sivu 3 Salomaa Ilona Savilahti Elina Schukoff Jorma Tolvanen Taru Vartia Joonas Veltti Veera Uskali Eeva Willberg Mauri Yli-Mäenpää Marketta Esitys hyväksyttiin 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA SIHTEERI valitsee kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaisesti kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja yhden varalle tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valitaan kirkkovaltuuston aakkosjärjestyksen mukaan Jukka Alamäki, Katriina Fonsen ja varalle Eetu Helminen. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan maanantaina taloustoimistossa. Sihteerinä toimii hallintosihteeri Margit Bister. Esitys hyväksyttiin 4 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Elina Savilahti esitti, että muutetaan kokouksen asioiden käsittelyjärjestystä ja että ennen 5,6 ja 8 pykälän käsittelyä käydään yleiskeskustelua siitä, minkälaisia esityksiä on tulossa henkilövalintojen osalta. Myöhemmin saman pykälän aikana hän esitti, että pykälä 7 käsitellään pykälän 5 jälkeen ja että pykälät 6 ja 8 käsitellään samassa pykälässä. ( Liite 1. esitys kirjallisena). Raili Naskali kannatti. Suoritettiin puheenjohtajan johdolla äänestys kättä nostamalla. Puheenjohtajan esitystä kannatti 23 jäsentä. Yksi äänesti tyhjää. Elina Savilahden esitystä jäi kannattamaan 3 jäsentä. (Liite 2. äänestyspöytäkirja). Pöytäkirjaan kirjattiin Elina Savilahden jättämä eriävä mielipide. (Liite 3. eriävä mielipide). Alkuperäinen esitys hyväksyttiin.

4 PIRKKALAN SEURAKUNTA 1/2015 Sivu 4 5 N PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEEN- JOHTAJAN VALINTA KAUDELLE Kirkkoneuvosto Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtaja kutsuu kirkkovaltuuston koolle ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu KJ 8 luku 5. valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. KJ 8:2. Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee itselleen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille Jukka Alamäki esitti, että kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valitaan Taru Tolvanen ja varapuheenjohtajaksi Antero Saksala. Elina Savilahti esitti Raili Naskalia puheenjohtajaksi. Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Ennen äänestystä todettiin, että eniten ääniä saanut tulee valituksi puheenjohtajaksi ja toiseksi eniten ääniä saanut tulee valituksi varapuheenjohtajaksi. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkistajat Jukka Alamäki ja Katriina Fonsen. Suljetussa lippuäänestyksessä ääniä oli annettu seuraavasti: Taru Tolvanen 15 ääntä, Raili Naskali 3 ääntä ja Antero Saksala 9 ääntä. n puheenjohtajaksi valittiin kaudeksi Taru Tolvanen ja varapuheenjohtajaksi Antero Saksala. Pöytäkirjaan kirjattiin Elina Savilahden jättämä eriävä mielipide. (Liite 4. eriävä mielipide).

5 PIRKKALAN SEURAKUNTA 1/2015 Sivu 5 6 KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA VARAJÄSENEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja kirkkoneuvoston muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkoneuvoston ohjesäännön luvun 1 pykälä 2:n mukaisesti kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan samassa vaalissa kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Pirkkalan seurakunnan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hänelle varajäsenen kaudeksi Raili Naskali esitti Elina Savilahtea ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Henna Laaksoharjua. Tuija Ollila esitti Jukka Alamäkeä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Kari Luotosta. Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänestyslippuun riitti merkintä Alamäki tai Savilahti, mikäli kannatti jompaakumpaa esitetyistä vaihtoehdoista. Pöytäkirjantarkistajista Eetu Helminen ja Katriina Fonsen toimivat ääntenlaskijoina, koska Jukka Alamäki oli esteellinen. Suoritetussa äänestyksessä Elina Savilahti ( henkilökohtainen varajäsen Henna Laaksoharju) sai 3 ääntä ja Jukka Alamäki (henkilökohtainen varajäsen Kari Luotonen ) sai 24 ääntä. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi kaudelle tuli valituksi Jukka Alamäki ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Kari Luotonen.

6 PIRKKALAN SEURAKUNTA 1/2015 Sivu 6 7 SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA Kirkkoneuvosto Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten. Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri. Tämä suhteellisten vaalien vaalilautakunta hoitaa ainoastaan kirkkovaltuuston kokouksissa syntyvät vaalit Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan 3 jäsentä ja 3 varajäsentä toimittamaan kirkkovaltuuston sisällä syntyvät vaalit vuosina Suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan valittiin kaudelle seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Antero Saksala, varalle Kari Luotonen Marko Ruusunoksa, varalle Elina Jääskeläinen Henna Laaksoharju, varalle Elina Savilahti.

7 PIRKKALAN SEURAKUNTA 1/2015 Sivu 7 8 KIRKKONEUVOSTON MUIDEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän (7) jäsentä eli yhteensä 9 jäsentä. Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä voivat olla kirkkovaltuutettuja. Kirkkoneuvoston jäseniksi ja heidän varajäsenikseen voidaan valita myös valtuustoon kuulumattomia. Kun varsinaisten jäsenten vaali on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet kirkkoneuvoston ohjesäännön luvun 1. pykälä 2:n mukaisesti Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee Pirkkalan seurakunnan kirkkoneuvostoon seitsemän (7) varsinaista jäsentä sekä valitsee kirkkoneuvoston varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet vuosille Jukka Alamäki esitti, että kirkkoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi valitaan seuraavat henkilöt: Anna-Maija Lahtinen (varalle Heini Pasanen), Tuija Ollila (varalle Marketta Yli-Mäenpää), Jorma Schukoff (varalle Markku Kuusjärvi), Marko Ruusunoksa (varalle Ismo Harju), Risto Koivisto (varalle Eetu Helminen), Elina Jääskeläinen (varalle Eeva Uskali) ja Reija Mattsson (varalle Katriina Fonsen). Raili Naskali esitti, että varsinaiseksi jäseneksi valitaan Elina Savilahti (varalle Aki Vainio). Suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa äänestettiin varsinaisia jäseniä. Ennen äänestystä todettiin, että äänestyslippuun tulee merkitä 7 nimeä. Valituksi tulevat 7 eniten ääniä saanutta ehdokasta. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkistajat Jukka Alamäki ja Katriina Fonsen.

8 PIRKKALAN SEURAKUNTA 1/2015 Sivu 8 8 KIRKKONEUVOSTON MUIDEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA (jatkoa) Suljetussa lippuäänestyksessä ääniä oli annettu seuraavasti: Anna-Maija Lahtinen 25 ääntä, Tuija Ollila 25 ääntä, Jorma Schukoff 27 ääntä, Marko Ruusunoksa 25 ääntä, Risto Koivisto 25 ääntä, Elina Jääskeläinen 24 ääntä, Reija Mattsson 24 ääntä, Elina Savilahti 3 ääntä, Marketta Yli-Mäenpää 3 ääntä, Veera Veltti 2 ääntä, Katriina Fonsen 2 ääntä, Sirpa Pajunen 2 ääntä ja Mauri Willberg 2 ääntä. Kirkkoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi tulivat valituiksi seuraavat henkilöt: Jorma Schukoff, Anna-Maija Lahtinen, Tuija Ollila, Marko Ruusunoksa, Risto Koivisto, Elina Jääskeläinen ja Reija Mattsson. Tämän jälkeen valittiin kirkkoneuvoston jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Valituiksi tulivat seuraavat henkilökohtaiset varajäsenet: Markku Kuusjärvi (Jorma Schukoffin varajäsen), Heini Pasanen ( Anna-Maija Lahtisen varajäsen ), Marketta Yli-Mäenpää (Tuija Ollilan varajäsen), Ismo Harju (Marko Ruusunoksan varajäsen), Eetu Helminen (Risto Koiviston varajäsen), Eeva Uskali (Elina Jääskeläisen varajäsen) ja Katriina Fonsen (Reija Mattssonin varajäsen). Pöytäkirjaan kirjattiin Elina Savilahden, Raili Naskalin ja Henna Laaksoharjun jättämä eriävä mielipide. (Liite 5. eriävä mielipide).

9 PIRKKALAN SEURAKUNTA 1/2015 Sivu 9 9 TILINTARKASTAJIEN / TILINTARKASTUSYHTIÖN VALINTA Kirkkoneuvosto Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7. pykälän mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Kirkkojärjestyksen 15. luvun 7 :n mukaisesti vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi hoitaa seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen. Tilintarkastajalta ei edellytetä enää seurakunnan jäsenyyttä. Kun valitaan tilintarkastusyhteisö, tulee tilintarkastusyhteisön määrätä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Pirkkalan seurakunnan tilejä on tarkastanut valtuustokauden ajan tilintarkastusyhtiö Idman Vilén Grant Thornton Oy, joka on nimennyt vastuulliseksi tarkastajaksi KHT Mirja Juuselan ja toiseksi tarkastajaksi KHT Kalle Kotkan. Tarkastustoiminta on pitkäjänteistä työtä ja siinä on eduksi, että tuntee seurakunnan hallintoa ja taloutta pidemmältä ajalta. Hankintana tilintarkastus jää alle kansallisen hankintarajan, joten velvoitetta hankintalain mukaiseen kilpailuttamiseen ei ole. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta suorittamaan valitaan tilintarkastusyhteisö Idman Vilén Grant Thornton Oy. Päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Mirja Juusela ja toisena tarkastajana KHT Kalle Kotka. Tilintarkastusyhteisö nimeää edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneenä heidän tilalleen tarkastajat

10 PIRKKALAN SEURAKUNTA 1/2015 Sivu VANHUSTENTALOSÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA Kirkkoneuvosto Pirkkalan Vanhustentalosäätiön sääntöjen mukaan säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa sekä sitä edustaa seitsemänjäseninen hallitus, johon Pirkkalan kunnanvaltuusto valitsee kaksi ja Pirkkalan seurakunnan kirkkovaltuusto yhden varsinaisen jäsenen neljäksi vuodeksi kerrallaan, säätiön asukkaiden kokous valitsee kaksi edustajaa, Suomen Punaisen Ristin Pirkkalan paikallisjärjestö yhden ja Pirkkalan eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta yhden varsinaisen jäsenen vuodeksi kerrallaan. Kaikkien muiden paitsi asukkaiden valitsemien hallituksen jäsenten täytyy asua muualla kuin Pirkkalan Vanhustentalosäätiön hallitsemassa huoneistossa. Säätiön ulkopuolella asuvan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen muuttaessaan asumaan säätiön hallitsemaan huoneistoon. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa sen vuosikokouksen päättymisestä, missä on todettu hallituksen jäsenet. Säätiön säännöissä ei ole mainintaa varajäsenten valinnasta. Pirkkalan seurakunnan kirkkovaltuusto on aikaisemmin valinnut edustajan hallitukseen ja hänelle varajäsenen. Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee edustajan ja hänelle varajäsenen Pirkkalan Vanhustentalosäätiön hallitukseen vuosille Jukka Alamäki esitti Antero Saksalaa ja varalle Risto Koivistoa. Raili Naskali esitti Aki Vainiota ja varalle Elina Savilahtea. Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänestyslippuun riitti merkintä Saksala tai Vainio, mikäli kannatti jompaakumpaa esitetyistä vaihtoehdoista. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkistajat Jukka Alamäki ja Katriina Fonsen. Suljetussa lippuäänestyksessä ääniä oli annettu seuraavasti: Antero Saksala 24 ääntä ( henkilökohtainen varajäsen Risto Koivisto ) ja Aki Vainio 3 ääntä (henkilökohtainen varajäsen Elina Savilahti). Pirkkalan Vanhustentalosäätiön hallituksen jäseneksi tuli valituksi kaudelle Antero Saksala ja varalle Risto Koivisto.

11 PIRKKALAN SEURAKUNTA 1/2015 Sivu VANHUSTENTALOSÄÄTIÖN TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA Kirkkoneuvosto Pirkkalan Vanhustentalosäätiön säännöt : Säätiöllä tulee olla kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heillä henkilökohtaiset varamiehet, joista Pirkkalan kunnanvaltuusto valitsee toisen varamiehineen ja Pirkkalan kirkkovaltuusto toisen varamiehineen. Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Pirkkalan Vanhusten-talosäätiön tilintarkastajan ja hänelle henkilökohtaisen varamiehen vuosille Jukka Alamäki esitti varsinaiseksi tarkastajaksi Olli Saxlinia ja Marko Ruusunoksa esitti varalle Tuomas Koljosta. Raili Naskali esitti varsinaiseksi tarkastajaksi Pirkko-Liisa Jokelaa ja varalle Aki Vainiota. Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänestyslippuun riitti merkintä Saxlin tai Jokela, mikäli kannatti jompaakumpaa esitetyistä vaihtoehdoista. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkistajat Jukka Alamäki ja Katriina Fonsen. Suljetussa lippuäänestyksessä ääniä oli annettu seuraavasti: Olli Saxlin 24 ääntä ( henkilökohtainen varajäsen Tuomas Koljonen ) ja Pirkko- Liisa Jokela 3 ääntä (henkilökohtainen varajäsen Aki Vainio ). Pirkkalan Vanhustentalosäätiön tilintarkastajaksi kaudeksi tuli valituksi Olli Saxlin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tuomas Koljonen.

12 PIRKKALAN SEURAKUNTA 1/2015 Sivu SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA Kirkkoneuvosto Tampereen ev.lut seurakuntayhtymällä ja Pirkkalan, Nokian, Ylöjärven, Kangasalan ja Lempäälän seurakunnilla on sopimus yhteisestä sairaalasielunhoidosta. Sairaalasielunhoitotyötä johtaa ja valvoo Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon johtokunta yhteisen kirkkoneuvoston alaisena johtosäännön osoittamassa laajuudessa. Johtokuntaan valitaan johtosäännön mukaisesti: Tampereen seurakuntien kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan puheenjohtajan ja kolme jäsentä ja heille varajäsenet neljäksi vuodeksi. Ympäristöseurakunnat valitsevat kukin yhden johtokunnan jäsenen ja hänelle varajäsenen neljäksi vuodeksi. Jos jäsen eroaa ennen toimikauden päättymistä, hänelle valitaan toinen henkilö toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Johtokunnan jäsenten vaalikelpoisuudesta on voimassa, mitä kirkkolain 7 luvun 3 :ssä säädetään. Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Tampereen seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon johtokuntaan valitaan jäsen Pirkkalan seurakunnasta ja hänelle varahenkilö vuosiksi Jukka Alamäki esitti varsinaiseksi jäseneksi Ilona Salomaata ja varallle Jorma Schukoffia. Raili Naskali esitti varsinaiseksi jäseneksi Marketta Yli-Mäenpäätä ja varalle Jorma Schukoffia. Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänestyslippuun riitti merkintä Salomaa tai Yli- Mäenpää, mikäli kannatti jompaakumpaa esitetyistä vaihtoehdoista. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkistajat Jukka Alamäki ja Katriina Fonsen. Suljetussa lippuäänestyksessä ääniä oli annettu seuraavasti: Ilona Salomaa 20 ääntä ( varalla Jorma Schukoff) ja Marketta Yli-Mäenpää 7 ääntä (varalla Jorma Schukoff). Sairaalasielunhoidon johtokunnan jäseneksi valittiin kaudeksi Ilona Salomaa ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jorma Schukoff.

13 PIRKKALAN SEURAKUNTA 1/2015 Sivu KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto 14/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 265 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 266 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 267 Lastenohjaajan toimen täyttäminen 268 Konehallin piirustukset ja kustannusarvio 269 Ohjausryhmien johtosääntöuudistus 270 Johtoryhmän sääntöuudistus 271 n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta kaudelle Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja varajäsenen valinta Kirkkoneuvoston muiden jäsenten ja varajäsenten valinta Tilintarkastajien/tilintarkastusyhtiön valinta Vanhustentalosäätiön hallituksen jäsenen ja varajäsenen valinta Vanhustentalosäätiön tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta Sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta Kirkkoherran päätökset 279 Talouspäällikön päätökset 280 Ohjausryhmien muistiot ja toimikuntien pöytäkirjat 281 Seuraavat kokoukset 282 Ilmoitusasiat 283 Muut esille tulevat asiat 284 Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 286 Kokouksen päätös merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset.

14 PIRKKALAN SEURAKUNTA 1/2015 Sivu VALTUUSTOALOITTEET n jäsenillä on mahdollisuus tehdä etukäteen tai kokouksessa valtuustoaloitteita. Aloitteet tulee jättää kirjallisina. Mahdolliset valtuustoaloitteet merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvostoon valmisteltavaksi. Todettiin, että valtuustoaloitteita ei jätetty.

15 PIRKKALAN SEURAKUNTA 1/2015 Sivu ILMOITUSASIAT Hautausmaan käyttösuunnitelma, tuomiokapitulin vahvistus. Viranhoitomääräys pastori Laura Tuhkanen-Jukkola. Luottamushenkilökoulutukset: 20.1., 3.2. ja klo Maaliskuussa on Ylöjärvellä rovastikunnallinen koulutuspäivä Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen on su Jumalanpalveluksen jälkeen on hernekeittolounas ja sen jälkeen eri tehtäväalueiden esittely. Merkittiin kokoukselle tiedoksi. 16 SEURAAVAT KOKOUKSET : ti klo 18 Kirkkoneuvosto: ke klo ke klo ke klo ke klo ti klo ke klo merkitsee kokoukset tiedoksi. Merkittiin kokoukselle tiedoksi.

16 PIRKKALAN SEURAKUNTA 1/2015 Sivu MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Toiminnallinen ja taloudellinen katsaus kirkkoherran ja talouspäällikön toimesta. Katsaukset siirrettiin myöhempään ajankohtaan esitettäväksi. 18 KIRKOLLIS- JA HALLINTOVALITUSOSOITUS käsittelee kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen. 19 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla perjantaista 7.1.2011 lähtien.

Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla perjantaista 7.1.2011 lähtien. K U U L U T U S Lopen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 18.1.2011 klo 18.30 kirkon seurakuntasalissa, Pilpalantie 1, Loppi. Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston

Lisätiedot

Vihdin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 1/2011 Kirkonkylän seurakuntatalossa torstaina 27.1.2011 klo 18.30-20.15

Vihdin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 1/2011 Kirkonkylän seurakuntatalossa torstaina 27.1.2011 klo 18.30-20.15 Vihdin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 1/2011 Kirkonkylän seurakuntatalossa torstaina 27.1.2011 klo 18.30-20.15 Puheenjohtajana toimivat Ulla Kallio ja Timo Roms, sihteerinä Jarmo Kuosa. 1. Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.1.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.1.2015-20.2.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 28.10.2014 klo 18.00 Ryhmäkokoukset klo 17.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu 2 43 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avaa kokouksen. 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2011. torstai 13. päivänä tammikuuta 2010 klo 19.00 alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2011. torstai 13. päivänä tammikuuta 2010 klo 19.00 alkaen 13.1.2011 3 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2011 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA torstai 13. päivänä tammikuuta 2010 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015. AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015. AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015 AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 LÄSNÄ Aakula Kari Lähteenmäki Heikki Ahava Asta Mattila Kalle Haikka

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA 28.01.2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1/2015

RUSKON SEURAKUNTA 28.01.2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1/2015 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikka 28.1.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Vahd seurakuntalo (Kanttorilantie 1 Vahto) Kirkkovaltuusto 2015-2018: Hiiren Timo Himala Milja Järviö Riitta-Liisa Kankare Seija

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 1/2011 1 (12) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 13. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan Seurakunta

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 :n nojalla hyväksynyt 29. päivänä syyskuuta 1994

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 22.1.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 KOKOUSKUTSU KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, tiistaina 13. tammikuuta 2015 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.12.2014 N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.12.2014 N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184 Kokousaika Torstai 18.12.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika 24.5.2015 klo 12.30 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakuntakoti Läsnä olleet jäsenet Rahkonen Maija-Stiina Erkkilä Leena Mäkinen Antero Mänki

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2011 27.01.2011 1. Aika Torstai 27 päivänä tammikuuta 2011 klo 19.00 21.32

Pöytäkirja 1/2011 27.01.2011 1. Aika Torstai 27 päivänä tammikuuta 2011 klo 19.00 21.32 Pöytäkirja 1/2011 27.01.2011 1 Aika Torstai 27 päivänä tammikuuta 2011 klo 19.00 21.32 Paikka Kirkonkylän seurakuntatalo Läsnä Ala-Rantala Helli Alasaari Antti Allila Leena Halvars Raimo Heikkilä Juha-Matti

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 19.1.2011 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikatu 51, Torikulman kokoushuone Läsnä: Pauli Lanne puheenjohtaja 1-5 Jari Koskela puheenjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ 30.10.2008 VÄLIAIKAINEN YHTEINENKIRKKOVALTUUSTO

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ 30.10.2008 VÄLIAIKAINEN YHTEINENKIRKKOVALTUUSTO NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Kokoustiedot: aika: torstaina 30.10.2008 klo 18 paikka:naantalin seurakuntakeskuksen pääsali (Piispantie 2, 21100 Naantali). SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2008

Lisätiedot

Kokousaika 13.01.2015 klo 18.30

Kokousaika 13.01.2015 klo 18.30 Nastolan seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/2015 1/9 Kokousaika 13.01.2015 klo 18.30 Paikka Seurakuntatalo Läsnä puheenjohtaja Riitta Takala paikalla varapuheenjohtaja Simo Kaukonen paikalla jäsen

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 1 17 1/2015

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 1 17 1/2015 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 1 17 1/2015 KOKOUSAIKA: keskiviikko 21.1.2015 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: seurakuntakoti Osallistujat Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/11 19.1.2011 1. Aika Keskiviikko 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 19.10

Pöytäkirja 1/11 19.1.2011 1. Aika Keskiviikko 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 19.10 Pöytäkirja 1/11 19.1.2011 1 Aika Keskiviikko 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 19.10 Paikka Kirkkoherranvirasto Läsnä Saarela Mertsi puheenjohtaja, kirkkoherra Jussila Erja Kankaanpää Tuula puheenjohtaja

Lisätiedot

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121 137 Aika: 8.12.2014 klo 18.15-20.00. Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Miikkulainen Marjatta (Savitaipale

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 132 Aika: 8.12.2014 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa (Savitaipale Jalle Lepola Kari Sokk

Lisätiedot