RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2002

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2002. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2002"

Transkriptio

1 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2002 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu

2 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS OF OULU UNIVERSITY LIBRARY 55 Raili Toivio (toim.) Luettelo kirjallisesta toiminnasta Oulun yliopistossa 2002 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2002 Oulu 2003

3 Oulun yliopiston kirjaston julkaisuja Toimittaja/Editor Kirsti Nurkkala Copyright 2003 Oulun yliopiston kirjasto PL Oulun yliopisto Oulu University Library POB 7500 FIN University of Oulu Finland ISBN ISSN SAATAVISSA MYÖS ELEKTRONISESSA MUODOSSA ALSO AVAILABLE IN ELECTRONIC FORM ISBN URL: OULUN YLIOPISTOPAINO Oulu 2003

4 I ESIPUHE Tähän julkaisuluetteloon on koottu tiedot Oulun yliopistossa tehdyistä opinnäytteistä ja henkilökunnan julkaisuista vuodelta Yhteisjulkaisut on mainittu vain kerran. Luetteloon on painettujen julkaisujen lisäksi otettu myös elektroniset julkaisut, atk-ohjelmat ja audiovisuaalinen aineisto, ja se sisältää myös edellisestä, vuoden 2001 luettelosta puuttuneet julkaisuviitteet. Luetteloa laadittaessa on noudatettu seuraavia periaatteita: 1. Luettelo perustuu kirjoittajien antamiin tietoihin. 2. Julkaisutiedot on järjestetty tiedekunnittain ja laitoksittain ensimmäisen yliopiston henkilökuntaan kuuluvan tekijän mukaan. Henkilökuntaan kuuluvien kirjoittajien koko etunimi on mainittu, muilta vain etunimen ensimmäinen kirjain. 3. Opinnäytteet on sijoitettu pääsääntöisesti tiedekunnittain ja laitoksittain henkilökunnan julkaisutietojen jälkeen. 4. Luettelon loppuun on koottu yliopistoon kuuluvien kirjoittajien aakkosellinen tekijähakemisto viitenumeroineen. 5. Tähdellä on merkitty opetusministeriön tieteellisten julkaisujen luokituksen eli KOTAn mukaan ryhmitellyt julkaisut: 1) kotimaiset ja ulkomaiset tieteelliset monografiat, 2) artikkelit kotimaisissa ja ulkomaisissa referee-aikakauslehdissä, 3) artikkelit kotimaisissa ja ulkomaisissa kokoomateoksissa tai painetuissa konferenssijulkaisuissa, 4) artikkelit ja monografiat Oulun yliopiston Acta-sarjoissa lukuunottamatta väitöskirjoja. Tämä luettelo ei sisällä abstrakteja, jotka ovat mukana Oulun yliopiston ylläpitämän tutkimustietokannan julkaisurekisterissä. Luettelon on toimittanut Raili Toivio

5 II FOREWORD This bibliography lists the publications by the staff and the theses of the students of the University of Oulu in The following guidelines have been followed in the compilation of the bibliography: 1. The bibliography is based on information provided by the authors. 2. In addition to literary works the bibliography covers electronic publications, computer programs and audiovisual materials, as well. 3. The publications are listed by faculty and department, according to the name of the first author who is either a staff member or a student of the University. The whole of the first name is mentioned if the author is a staff member, only the initial letter of the first name in the case of non-staff members. 4. The bibliography also contains entries that have been published in 2001 but were left out of the previous edition. 5. At the end of the book there is an alphabetical author index covering the staff members and students of the University. 6. An asterisk indicates the publications that the author has grouped according to the Classification Scheme for Scientific Publications (KOTA) published by the Ministry of Education as follows: 1) Finnish and foreign scientific monographs, 2) articles in Finnish or foreign referee journals, 3) articles in Finnish or foreign collected works or printed conference publications, 4) articles and monographs published in the series Acta Universitatis Ouluensis (excluding dissertations). The bibliographical database maintained by the University Library that covers the publications by the staff members of the University of Oulu also contains abstracts, which are not included in the printed version. The bibliography is compiled by Raili Toivio

6 III SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... I Sisällysluettelo... III 1. Humanistinen tiedekunta Englannin kielen laitos Historian laitos Informaatiotutkimuksen laitos Saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos Taideaineiden ja antropologian laitos Kasvatustieteiden tiedekunta Kajaanin normaalikoulu Kajaanin opettajankoulutusyksikkö Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Oulun normaalikoulun perusaste (0-6) Oulun normaalikoulun perusaste (7-9) ja lukio Luonnontieteellinen tiedekunta Biokemian laitos Biologian laitos Fysikaalisten tieteiden laitos Geotieteiden laitos Kemian laitos Maantieteen laitos Matemaattisten tieteiden laitos Tietojenkäsittelytieteiden laitos Lääketieteellinen tiedekunta Anatomian ja solubiologian laitos Anestesiologian klinikka Farmakologian ja toksikologian laitos Fysiatrian klinikka Fysiologian laitos Hammaslääketieteen laitos Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos Iho- ja sukupuolitautien klinikka Kansanterveystieteen- ja yleislääketieteen laitos Kirurgian klinikka Kliinisen kemian laitos Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Lastentautien klinikka Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian laitos Lääketieteellisen tiedekunnan hallinto Lääketieteen tekniikan laitos Mikrobiologian laitos Molekyyliendokrinologian tutkimusyksikkö Neurokirurgian klinikka Neurologian klinikka Oikeuslääketieteen laitos Patologian laitos Perinnöllisyyslääketieteen klinikka Psykiatrian klinikka

7 IV Radiologian klinikka Silmätautien klinikka Sisätautien klinikka Synnytys- ja naistentautien klinikka Syöpätautien ja sädehoidon klinikka Taloustieteiden tiedekunta Johtamisen ja yrittäjyyden yksikkö Kansantaloustieteen yksikkö Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö Markkinoinnin yksikkö Tuotantotalouden yksikkö Teknillinen tiedekunta Arkkitehtuurin osasto Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Erillisyksiköt Biocenter Elektronioptiikan laitos Infotech Oulu Kajaanin kehittämiskeskus Kielikeskus Kirjasto Koe-eläinkeskus Koulutus- ja tutkimuspalvelut Meri-Lappi-instituutti Sodankylän geofysiikan observatorio Thule-instituutti ja Arktisen lääketieteen instituutti Ympäristöala Hallintopalvelut ATK-keskus Opetus- ja opiskelijapalvelut Rehtorin yksikkö Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Tutkimus- ja innovaatiopalvelut AAKKOSELLINEN TEKIJÄHAKEMISTO

8 V CONTENTS Foreword...II Contents... V 1. Faculty of Humanities Department of English Department of History Department of Information Studies Department of German, French and Scandinavian Languages Department of Finnish, Saami and Logopedics Department of Art Studies and Anthropology Faculty of Education Kajaani Teacher Training School Kajaani Department of Teacher Education Department of Educational Sciences and Teacher Education Oulu Teacher Training School, Primary Level Oulu Teacher Training School, Secondary School Faculty of Science Department of Biochemistry Department of Biology Department of Physical Sciences Department of Geosciences Department of Chemistry Department of Geography Department of Mathematical Sciences Department of Information Processing Science Faculty of Medicine Department of Anatomy and Cell Biology Department of Anaesthesiology Department of Pharmacology and Toxicology Department of Physical Medicine and Rehabilitation Department of Physiology Institute of Dentistry Department of Nursing Science and Health Administration Department of Dermatology and Venereology Department of Public Health Science and General Practice Department of Surgery Department of Clinical Chemistry Department of Otorhinolaryngology Department of Paediatrics Department of Medical Biochemistry and Molecular Biology Faculty of Medicine. Administration Department of Medical Technology Department of Medical Microbiology Research Center for Molecular Endocrinology Department of Neurosurgery Department of Neurology Department of Forensic Medicine Department of Pathology Department of Clinical Genetics Department of Psychiatry

9 VI Department of Diagnostic Radiology Department of Ophthalmology Department of Internal Medicine Department of Obstetrics and Gynaecology Department of Oncology and Radiotherapy Faculty of Economics and Industrial Management Department of Management and Entrepreneurship Department of Economics Department of Accounting and Finance Department of Marketing Department of Industrial Engineering Faculty of Technology Department of Architecture Department of Mechanical Engineering Department of Process and Environmental Engineering Department of Electrical and Information Engineering Independent Departments Biocenter Oulu Institute of Electron Optics Infotech Oulu Research and Development Centre of Kajaani Language Centre Library Laboratory Animal Centre Learning and Research Services Meri-Lappi Institute Sodankylä Geophysical Observatory Thule Institute and Center of Arctic Medicine Environmental Sciences and Technology Administrative Department Computer Services Centre Educational Affairs and Student Services Rector's Office Planning Unit Research and Innovation Services AUTHOR INDEX

10 1 JULKAISUT 1. Humanistinen tiedekunta 1.1. Englannin kielen laitos Haddington, Pentti Olavi 1* Haddington, Pentti Congruent gaze points, mutual gaze and evasive gaze: some ways of using gaze in stance-taking sequences in a conversation. - Studia linguistica et litteraria septentrionalia. Ed. by E. Kärkkäinen; J. Haines & T. Lauttamus. Oulu, University of Oulu s Haines, James Lee Ks. 16 Keisanen, Tiina Maarit 2* Keisanen, Tiina Keskustelijoiden asennoitumiseen käyttämiä vuorovaikutuksellisia ja kielellisiä keinoja naurua sisältävissä sekvensseissä. - Kieli yhteiskunnassa - yhteiskunta kielessä. Toim. A. Mauranen & L. Tiittula. AFinLAn vuosikirja nro 60. Jyväskylä. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA s Kuortti, Kimmo 3* Kuortti, Kimmo & Kuure, Leena Cours sur internet: nous et les autres. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s * Kuortti, Kimmo & Kuure, Leena Cours sur internet: nous et les medias. - Materials and modules for teachers and their classrooms. CD-rom. Ed. J. Schröter-Klaenfoth. Milan. FORM.MO s * Kuortti, Kimmo & Kuure, Leena Web module: we and others. - Materials and modules for teachers and their classrooms. CD-rom. Ed. J. Schröter-Klaenfoth. Milan. FORM.MO s * Kuortti, Kimmo & Kuure, Leena Web module: we and the media. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s Ks. myös 254 Kuure, Leena Marketta 7* Bertocchi, D.; Edelhoff, C.; Kuure, Leena & Magalhaes, L. Glossario. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s * Bertocchi, D.; Edelhoff, C.; Kuure, Leena & Magalhaes, L. Glossary. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s * Kuure, Leena Literacy. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s

11 2 10* Kuure, Leena Literalität. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s * Kuure, Leena; Saarenkunnas, Maarit & Taalas, P. Negotiating a new culture of doing learning? A study of interaction in a web learning environment with special focus on teacher approaches. - Applied language studies, 2002, vol. 2, nro 1, s * Preti, L.; Bertocchi, D.; Kuure, Leena; Quartapelle, F. & Sørensen, C. Beyond a linear curriculum. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s * Preti, L.; Bertocchi, D.; Kuure, Leena; Quartapelle, F. & Sørensen, C. Oltre il curricolo lineare. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s Ylkänen, T. & Martin, M. (toim.); Arnbjörnsdottir, B.; Jensen Nezfaoui, S.; Kuure, Leena; Lauridsen, O.; Martin, M.; Parada, M.; Skarpnes, E. & Ylkänen, T. (kirj.) NORDIT. Kvalitetsutveckling av IT-läromaterial för nordiska språk. - TemaNord nro 542. Køpenhavn, Nordiska Ministerrådet s. Ks. myös 3*, 4*, 5*, 6* Kärkkäinen, Elise Orvokki 15* Kärkkäinen, Elise Asennoituminen keskustelun osanottajien yhteistoimintana. - Kieli yhteiskunnassa - yhteiskunta kielessä. Toim. A. Mauranen & L. Tiittula. AFinLan vuosikirja nro 60. Jyväskylä. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA s Kärkkäinen, Elise; Haines, James & Lauttamus, Timo (eds.) Studia linguistica et litteraria septentrionalia. Studies presented to Heikki Nyyssönen. Oulu, University of Oulu s. Lauttamus, Timo Matias Ks. 16 Marjomaa, Ilkka Kalervo 17 Marjomaa, Ilkka Aika lähellä. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Aikoinaan mielellään päissään. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Antaa rampan kalakattaa. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Eikö suomi myy. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Henget puhuvat. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Hupsista. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Ihan uusi see. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Joka parkkinsa kallioon rakentaa. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Joko se soi vai pitääkö käskeä. - Kaleva

12 3 26 Marjomaa, Ilkka Kielten kehittyneisyys. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Kouheron saiho. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Kovat suussa ja kassissa. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Lisääntymisterveysoikeus. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Liukas luikku. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Läpinäkyvät perustelut. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Maailman tavallisin mies. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Mahtuuko kieleen kolme litsiä. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Maukkaita sotkuja. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Miksei nöördi sättää. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Mitä sitä tänään koulussa oppii. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Muoto ja merkitys hakusanalla. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Paha on viileetä. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Palattaisiinko jouluun. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Parinmuodostus suomessa. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Pelitys ja sen selitys. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Polis pois, Ville tulee. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Rehellisyys ja noituminen. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Silmiinpistävä varras. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Sipisi Pyhästä Hengestä. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Todella kiva oire. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Vaarinotto mummosta. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Walesin ruhtinas ja pimeyden prinssi. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Vielä yksi lasku ja sitten paasto. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Vihannesherkkusuu. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Voittaako himo sairaan ja sian. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Välähdys alas pöntöstä. - Kaleva

13 4 53 Marjomaa, Ilkka Ymmärrys puolesta sanasta väärin. - Kaleva Pohjanrinne, Mirka Maria 54* Pohjanrinne, Mirka Borderlands trope, Chicana otherness and the presence of nature in the poetry of Pat Mora and Lorna Dee Cervantes. - Studia linguistica et litteraria septentrionalia. Ed. by E. Kärkkäinen; J. Haines & T. Lauttamus. Oulu, University of Oulu s Väitöskirjat 55 Pohjanrinne, Mirka Borderlands trope and Chicana otherness in the poetry of Pat Mora and Lorna Dee Cervantes. Oulu s. 56 Sahlgren, Jari Values, health and medicalization. A study of the ethical language in printed advertisements. Oulu s. Pro gradu -työt 57 Aikio, Jouko Information theory and translation: the communication of linguistic information in a process of translation , 3 s. 58 Arvola, Ulrika Identity in Carole Corbeil's Voice-over , 4 s. 59 Elovaara, Mika Two faces of soccer. An empirical study on the sociology of soccer in England and the US , 25 s. 60 Elsilä, Katri Treatment of plantation mythology in The Confessions of Nat Turner by William Styron , 11 s. 61 Hantula, Sari Much ado about "A nude, chocolate-smeared young woman". Strategies of persuasion in reviews of Karen Finley's performance piece 'We keep our victims ready' , 14 s. 62 Heikkinen, Marjo Language learning in the work place. A participatory study of language learning practices and needs among university staff s. 63 Hekanaho, Minna Narrative and ideology in Microserfs s. 64 Himanen, Ritva You have mail in Telsi: fostering learner ownership of foreign language learning in a web-based learning environment , 2 s. 65 Hollsten, Nina Polite, traditional and freckled: students' stereotypes and attitudes towards British people and culture , 12 s. 66 Honkala, Sonja Archetypes, symbols and mandalas: a Jungian approach to Susan Cooper's The Dark is Rising , 1 s. 67 Junno, Tiina Maternal love and a mother's sense of self in a portrayal of a black slave mother in Toni Morrison's Beloved s. 68 Kaikkonen, Jani He shoots - he scores! A comparative study of some cultural features selected from a Canadian and an American NHL game , 4 s. 69 Kanervo, Panu Display texts in first generation WAP-enabled mobile phones s.

14 5 70 Kelder, Kanni Comic in its existence. Manifestations of carnivalization in Graham Greene's Stamboul Train s. 71 Keskitalo, Ulla Building a learning community in distance education. A study of messgaes in Graduate Plaza , 3 s. 72 Kontiokari-Hautamäki, Sanna From Mother Goose into Hanhiemo. Comparison of three Finnish translators' versions of English Nursery rhymes s. 73 Kurvinen, Satu Assessing translation quality: Finnish readers' evaluation of two Winniethe-Pooh translations , 15 s. 74 Lapinkangas, Minna Epistolary structure in Jane Austen's Lady Susan s. 75 Latvala, Jarkko Power relations as the constituents of Joseph Condrad's novel The Secret Agent s. 76 Moilanen, Hilkka Characters as manifestations of stereotypes in the situation comedy Frasier s. 77 Peltola, Anne Process of user documentation in the software industry. A theoretical consideration with reference to three Finnish software companies s. 78 Pullinen, Arja Attitudes of the members of the league of Finnish-American societies towards American culture and the English language , 5 s. 79 Pyykkönen, Jenni She goes "Yeah"... and I said "Oh". Gender differences in the use of direct reported speech in English conversations , 2 s. 80 Rauniomaa, Mirka Informalization in employment advertisements on the world wide web , 16 s. 81 Rintala, Mona English language needs and skills of supermarket workers in Oulu , 21 s. 82 Rissanen, Mari Communication strategies in the English of first generation Finnish Australians , 36 s. 83 Salla, Kirsi Virginia Woolf and the construction of a new subjectivity beyond categories , 6 s. 84 Taramaa, Raija Metaphors on death - mythical or religious? Comparison of three English translations of the Kalevala s. 85 Virtaluoto, Jenni Exploring readability and readability indexes , 6 s. 86 Vuoriaro, Päivi Laydy of the house speaking! A qualitative ideological analysis and crosscultural ethnographic study of Keeping Up Appearances , 4 s. 87 Vähäkuopus, Mika Heavy rules, nu-metal sucks: a study of recent English loanwords in the Finnish youth magazines Mix and Suosikki , 11 s. 88 Ylävaara, Reeta Steamy studs and well rounded girls: sexism in Playboy and Playgirl magazines , 5 s.

15 Historian laitos Alenius, Kari Petteri 89* Alenius, Kari Images of neighbours: Estonians and their neighbours. - Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. Eds. K. Alenius; O. K. Fält & S. Jalagin. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 42. Oulu, s * Alenius, Kari Lisää katkeraa kalkkia - Viron saksalaisten ja venäläisten sopeutuminen vähemmistöasemaan vuonna Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s * Alenius, Kari Viron valtiojohdon vähemmistöpolitiikka maan itsenäistymisvaiheessa ( ). - Muille maille vierahille... Kalervo Hovi ja yleinen historia. Toim. E. Sundbäck. Turun historiallinen arkisto nro 56. Turku, s Alenius, Kari; Fält, Olavi K. & Jalagin, Seija (eds.) Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. - Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 42. Oulu, s. Fält, Olavi Kaarlo 93* Fält, Olavi K. Globalisaatio - haaste historiantutkimukselle. - Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s * Fält, Olavi K. Historical image research and the use of emperorship as the symbol of the international relationships in Japan from the beginning of the 20th century to the World War II. - Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. Eds. K. Alenius; O. K. Fält & S. Jalagin. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 42. Oulu, s * Fält, Olavi K. Introduction. - Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. Eds. K. Alenius; O. K. Fält & S. Jalagin. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 42. Oulu, s * Fält, Olavi K. Keisari Showa kansainvälisten suhteiden symbolina Japanissa Muille maille vierahille... Kalervo Hovi ja yleinen historia. Toim. E. Sundbäck. Turun historiallinen arkisto nro 56. Turku, s * Fält, Olavi K. Kohti eheytymistä - yhteiskunta ja maanpuolustustyö Oulussa Oulu ja oululaiset sodassa 1918 ja Oulun veteraanikirja. Toim. J. Kankainen; P- P. Rauhala & J. Vahtola. Oulu, Oulun kaupunki s * Fält, Olavi K. Käännekohta japanilaisen nationalismin historiassa? Vuoden 1967 uusi juhlapäivä 'kansallisen perustamisen muistopäivä'. - Tiilileimoja ja lootuksia. Onnittelukirja Tauno-Olavi Huotarille Toim. V. Rosenberg. Helsinki, s * Fält, Olavi K. Tervehdyssanat. - Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s * Fält, Olavi K. & Jarva, Eero Alkusanat. - Antiquitas Borea - Antiikin kulttuurin pohjoinen ulottuvuus. Toim. J. Pölönen & E. Jarva. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 48. Oulu, Oulun yliopisto s. 3-5.

16 7 101 Fält, Olavi K. Minun Rajakyläni. Palvelualttiutta ja lämmintä henkeä. - Forum Fält, Olavi K. Vieraan apu vai oma apu. - Viestikapula. Kainuun Reserviupseeripiirin ja Kainuun Reserviläispiirin tiedotuslehti, 2002, nro syyskuu, s Ks. myös 92 Hakosalo, Heini-Eliisa 103* Hakosalo, Heini Patologian avulla metafysiikkaa vastaan: Théodule Ribot'n naturalistinen psykologia. - Niin & näin. Filosofinen aikakauslehti, 2002, vol. 33, nro 2, s Honkala, Anita Irene 104 Honkala, Anita & Lapinlampi, Tanja Mundus cognitus karsii ennakkoluuloja. - Aktuumi, 2002, vol. 12, nro 2, s Isaksson, Pekka Antero 105* Isaksson, Pekka Kumma kuvajainen - vieraan katse ja saamelainen. - Vieraan katse. Kansalliset vähemmistöt ja vieraat kulttuurit suomalaisten kuvataiteilijoiden silmin Toim. P. Helin; T. Pennanen & H. Sinisalo. Tampere, s * Isaksson, Pekka Verisukulaisesta ventovieraaksi valtioiden pirstomassa Saamenmaassa. - Suomen kulttuurihistoria 2. Toim. R. Knapas & N. E. Farsgård. Helsinki, Tammi s Isaksson, Pekka Epäoikeudenmukaisuus, jota ei voi hyväksyä. - Kaleva Isaksson, Pekka Kieli on rotua rakkaampi suomalaisille oppineille. Tieteellinen rasismi ei juurtunut Suomeen. - Dialogi, 2002, nro 4, s Isaksson, Pekka Nepalin viljelmiltä New Yorkin hotelleihin. Epävapaat työsuhteet ja orjuus ovat yleistyneet myös länsimaissa. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Olemmeko me unohtaneet. Tahto rautanen on -näytelmä kertoo osan nälän, vallan ja toivon isosta kertomuksesta. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Orjakauppa yli Atlantin juurrutti rasismia länsimaihin. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Petollisen kaunis paikka. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Pääoma käynyt vilkkaaksi. Sorrettua työvoimaa erikoistalousalueilla erikoisoloissa. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Rasismi voimistuu, kun kopeus ja pelko sekoittuvat. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Sosiologi Zygmund Baumanin notkea nykyaika. Pääoman ja eliittien valta perustuu kykyyn paeta paikalta. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Vapaa toimittaja tekee sen, mistä Attac-liikkeen mediaguru vain puhuu. -

17 8 Kansan Tahto Isaksson, Pekka Venäjällä asui Lenin-setä, joka ei ollut kovin kiltti. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Vieraan katse haastaa katsojan arvioimaan oman katseensa suoruutta. - Kansan Tahto Jalagin, Seija Maria Hannele 119* Jalagin, Seija Gendered images - western women on Japanese women. - Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. Eds. K. Alenius; O. K. Fält & S. Jalagin. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 42. Oulu, s * Jalagin, Seija Sivistyneitä naisia sivistyneeseen Japaniin - Suomalaisen naislähetin profiili 1900-luvun alussa. - Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s * Jalagin, Seija; Louekari, S.; Sunell, M.; Suoranta, A. & Toivo, R. M. Historiantutkimus - ammatti vai missio. - Historiallinen aikakauskirja, 2002, nro 3, s Ks. myös 92 Julku, Kyösti 122* Julku, Kyösti Suomensukuiset. - Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s Junila, Marianne 123* Junila, Marianne Miten siellä kotona pärjätään? - jatkosodan kotirintama. - Oulu ja oululaiset sodissa 1918 ja Oulun veteraanikirja. Toim. J. Kankainen; P-P. Rauhala & J. Vahtola s Kallinen, Maija Sinikka 124* Kallinen, Maija Antiikin auktoriteetit Turun akatemian luonnonfilosofiassa. - Antiquitas Borea - Antiikin kulttuurin pohjoinen ulottuvuus. Toim. J. Pölönen & E. Jarva. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 48. Oulu, s * Kallinen, Maija Juhana (Johan) Cajanus nuorempi. - Suomen kulttuurihistoria 1. Toim. T. M. S. Lehtonen & T. Joutsivuo. Tammi s * Kallinen, Maija Kartesiolaisuus Suomessa. - Suomen kulttuurihistoria 1. Toim. T. M. S. Lehtonen & T. Joutsivuo. Tammi s * Kallinen, Maija Luonto merkkijärjestelmänä. - Eletty ja muistettu tila. Toim. T. Syrjämaa & J. Tunturi. SKS s Kallinen, Maija Kappale kirjan varhaishistoriaa Ouluun. - Kaleva Kallinen, Maija Palvelukseen halutaan... Sennen-koira. - Sennen-koira, 2002, nro 4, s Kallinen, Maija Tiede kuvastaa aikaansa. - Aktuumi, 2002, nro 5, s. 7.

18 9 131 Kallinen, Maija Virtuaaliperkele. - Aktuumi, 2002, nro 1, s. 21. Kortesalmi, Jouko Juhani 132* Kortesalmi, J. Juhani Pohjois-Suomen ylimaiden suurperheet. - Pohjoissuomalaista todellisuutta etsimässä. Scripta historica nro 29. Oulu, s Kortesalmi, J. Juhani Katsaus Suomen poronhoidon syntyyn ja kehitykseen. - Poromieslehti, 2002, nro 3, s Kortesalmi, J. Juhani Suomalaiset uudisasukkaat ja Kemin Lapin metsälappalaiset. - Poromies-lehti, 2002, nro 5, s. 48. Kusch, Martin Paul Heinrich 135* Kusch, Martin Knowledge by Agreement. The Programme of Communitarian Epistemology. Oxford, Oxford University Press s. 136* Kusch, Martin Testimony in Communitarian Epistemology. - Studies in History and Philosophy of Science, 2002, vol. 33, s * Kusch, Martin & Lipton, Peter Testimony: A Primer. - Studies in History and Philosophy of Science, 2002, vol. 33, s Läntinen, Aarre Matias 138 Läntinen, Aarre Pyrähdyksiä Kainuun historiaan. - Hengellinen kuukausilehti, 2002, nro 2, s Manninen, Juha Arvid Mikael 139* Manninen, Juha Eino Kaila ja tie Wienin piiriin. - Tieteessä tapahtuu, 2002, vol. 20, nro 2, s * Manninen, Juha Ennen Wienin piiriä: Moritz Schlick, Hans Reichenbach ja Eino Kaila. - Järjen todellisuus. Juhlakirja Markku Mäelle. Osa 2. Toim. L. Mehtonen & K. Väyrynen. Aate- ja oppihistorian tutkimuksia nro 26. Oulu, s * Manninen, Juha Kaila ja kahden tunnistamistavan ero. - Tieteessä tapahtuu, 2002, vol. 20, nro 4, s * Manninen, Juha Kansakunnan aatteen synty Ruotsissa ja Suomessa. - Tieteessä tapahtuu, 2002, vol. 20, nro 1, s * Manninen, Juha Kirjallisten opintojen ja matkoilla koetun suhteesta varhaisvalistuksen Euroopassa. - "Muille maille vierahille..." Kalervo Hovi ja yleinen historia. Toim. E. Sundbäck. Turun historiallinen arkisto nro 56. Turku, s * Manninen, Juha Positivismin kriitikosta positivistiksi. - Tieteessä tapahtuu, 2002, vol. 20, nro 8, s * Manninen, Juha Realisti Wienin piirin väittelyissä. - Tieteessä tapahtuu, 2002, vol. 20, nro 7, s

19 10 146* Manninen, Juha Uuden filosofisen liikkeen ja sen manifestin synty. - Wienin piiri. Toim. I. Niiniluoto & H. J. Koskinen. Helsinki, Gaudeamus s * Manninen, Juha Wie enstand der Physikalismus. - Nachrichten. Forschunsstelle und Dokumentationszentrum für österreichische Philosophie, 2002, nro 10, s Manninen, Turo 148* Manninen, Turo Ei vettä rantaa rakkaampaa. Oulun vesilaitos vuosina Oulu s. 149* Manninen, Turo Vuoden 1918 sodan synty ja kulku. - Oulu ja oululaiset sodissa 1918 ja Oulun veteraanikirja. Toim. J. Kankainen; P-P. Rauhala & J. Vahtola. Oulu, Oulun kaupunki s Mäki-Petäys, Mari Helena 150* Mäki-Petäys, Mari Aleksanteri Nevski idän ja lännen välissä. - Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s * Mäki-Petäys, Mari Eufrateelta Nevalle. Aleksanteri Suuren pohjoinen ulottuvuus. - Antiquitas Borea - Antiikin kulttuurin pohjoinen ulottuvuus. Toim. J. Pölönen & E. Jarva. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 48. Oulu, s * Mäki-Petäys, Mari On the applicability of image research to the study of medieval hagiographies. - Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. Eds. K. Alenius; O. K. Fält & S. Jalagin. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 42. Oulu, s * Mäki-Petäys, Mari Warrior and saint. The changing image of Alexander Nevsky as an aspect of Russian imperial identity. - Imperial and National Identities in Pre-revolutionay, Soviet, and Post-Soviet Russia. Eds. C. J. Chulos & J. Remy. Studia Historica nro 66. Helsinki, SKS s Mäki-Petäys, Mari Menneisyyden sankarit ja historiankirjoitus. - Glossae, 2002, vol. 5, nro 2, s Mäkivuoti, Markku Aukusti Ks. 2759* Oinas-Kukkonen, Henry Tapio 155* Oinas-Kukkonen, Henry Monipuolisesti ja vakaasti yleistä historiaa teknologia-oulussa. - Ennen ja nyt. Historian tietosanomat, 2002, vol. 2, nro 4, s * Oinas-Kukkonen, Henry Ted Nelsonin näkemys median ja markkinoiden sähköisestä ihmemaailmasta. - Tiedepolitiikka, 2002, vol. 27, nro 2, s * Oinas-Kukkonen, Henry Was the General strike threat a culmination point in the US attitude towards the Japanese communists. - Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s * Oinas-Kukkonen, Henry World Wide Webin kummisedän näkemyksiä ja kokemuksia uuden median maailmasta. - Tekniikan waiheita, 2002, vol. 20, nro 2, s

20 11 Salo, Matti Tapani 159* Salo, Matti Kaarlo Metsävainio ( ) - 40 vuotta työtä Oulun yliopiston perustamiseksi. - Ruusuikkunan takana. Kirjoituksia Kuusiluodon koulun elämästä ja ihmisistä, työstä ja tunnelmista, toiveista ja toteutuksista. Oulu, s * Salo, Matti Välirauhan aika Oulussa. - Oulu ja oululaiset sodissa 1918 ja Oulun veteraanikirja. Toim. J. Kankainen; P-P. Rauhala & J. Vahtola. Oulu, Oulun kaupunki s Vahtola, Jouko Olavi 161* Vahtola, Jouko Liian pettynyt Suomen rakentaja. - Historiallinen aikakauskirja, 2002, vol. 100, nro 3, s * Vahtola, Jouko Oulu - kaupunki Lasaretinsaaren kupeessa. - Työn jäljet. Lasaretinsaaren vaiheita s * Vahtola, Jouko Sammatin paikannimistö. - Sammatti. Elias Lönnrotin kotipitäjä. Toim. V. Kallio. Helsinki, Otava s * Vahtola, Jouko Savolaiset Pohjois-Suomen asuttajina. - Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s * Vahtola, Jouko Voimalan rakentaminen. - Muhoksen kunnan historia. Toim. M. Hiltunen s Wunsch, Sinikka Hilkka 166* Wunsch, Sinikka Image research and the enemy image: The Soviet Union in Finnish newspapers during the Winter War (November 30, March 13, 1940). - Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. Eds. K. Alenius; O. K. Fält & S. Jalagin. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 42. Oulu, s * Wunsch, Sinikka Vanha viholliskuva herää - Suomi ja Neuvostoliitto neuvottelevat syksyllä Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s Väyrynen, Kari Antero 168* Väyrynen, Kari Nuori Hegel ja Alpit: varhaisen luontokäsityksen ja estetiikan jäljillä. - Järjen todellisuus. Juhlakirja Markku Mäelle. Osa 2. Toim. L. Mehtonen & K. Väyrynen. Aate- ja oppihistorian tutkimuksia nro 26. Oulu, s * Väyrynen, Kari Virtue ethics and the material values af nature. - Philosophy in the Contemporary World, 2001, vol. 8, nro 2, s Mehtonen, L. & Väyrynen, Kari (toim.) Järjen todellisuus. Juhlakirja Markku Mäelle. Osat 1 ja 2. - Aate- ja oppihistorian tutkimuksia nro 26. Oulu, s. Väitöskirjat 171 Lehtinen, Lasse Aatosta jaloa ja alhaista mieltä. Urho Kekkosen ja SDP:n suhteet Helsinki s.

21 Mäkinen, Anssi Linnaleirit ja vainovalkeat. Viipurin läänin asutus kaksikymmentäviisivuotisen sodan ( ) jaloissa. - Bibliotheca historica nro 73. Helsinki s. 173 Okkonen, Tuula Yhdysvaltojen näkemykset, suunnitelmat ja toimenpiteet Japanin koulujärjestelmän uudistamiseksi Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 45. Oulu s. Lisensiaatintyöt 174 Aittola, Marjatta Karjalan kuva kirjallisuudessa vuosina s. 175 Hakala, Päivi Jenny Paulaharju Kuuromykkien opettaja ja kansanperinteen kerääjä , 10 s. 176 Kuure, Jukka Presidentti Woodrow Wilsonin kuva Yhdysvaltain kanssasotijamaasta Venäjästä ensimmäisen maailmansodan aikana s. 177 Virkkala, Mari-Anne Immanuel Kantin ylevän käsite ja sen luontosuhde s. Pro gradu -työt 178 Forsström, Hannamari När det omöjliga hände. Sovjetunionen sönderfall 1991 enligt Dagens Nyheter och det officiella Sverige s. 179 Hall, Johanna Talkoovoimin täydentämässä virallista sosiaalihuoltoa s. 180 Hankonen, Johanna Harvojen huvittelusta hyötyajoksi. Oulun taksiautoilun historia , 1 s. 181 Hannuniemi, Miia Se koira älähtää johon kalikka sattuu. Raahelaiset sanomalehdet paikkakuntansa kuvastajina vuosina , 6 s. 182 Hautala, Marko Tosisuomalainen A. Untola. Algot Untolan suhde suomalaiseen puolueeseen vuosina , 1 s. 183 Heinonen, Jukka Tuulessa ja sateessa, pyryssä ja pakkasessa: vaasalaisten postiljoonien ammattiyhdistystoiminta vuosina s. 184 Itäpää, Juhani Puolesta vai vastaan? Kansan Uutisten ja Tiedonantajan suhtautuminen Neuvostoliiton suorittamaan Afganistanin miehitykseen , 5 s. 185 Kangas, Suvi Säästäväisyys on rauhan aikana hyve, sodan aikana välttämättömyys! Naistenlehtien suhtautuminen säännöstelyyn , 3 s. 186 Keisanen, Päivi Lukiokoulutuksen uudet ratkaisut Tyrnävällä ja Ylikiimingissä. Lumoprojekti s. 187 Kemppainen, Riia Kodin hyödyksi - jokaisen iloksi. Suomen Sähkölaitosyhdistyksen propaganda kotien sähköistämiseen tähtäävässä valistustyössä 1930-luvun Helsingissä s. 188 Kostet-Kärkkäinen, Sari Länsimainen näkemys japanilaisista lapsista s.

22 Kukkola, Janne Vastusta presidentille. Sanomalehti Uuden Suomen suhtautuminen Urho Kekkoseen s. 190 Laitila, Reeta Löytöretkellä maisemaan ja kulttuuriin. Skotlannin matkailu aikalaiskirjallisuudessa luvuilla s. 191 Lehtinen, Jussi Sivilisaation ja itämaisen barbarian kamppailu. Englantilaisten lehtien antama kuva boksarikapinan osapuolista vuonna , 14 s. 192 Loukusa, Heikki Lapin kansanedustajien toiminta eduskunnassa Lapin teollistamiseksi vuosina , 14 s. 193 Mertaniemi, Markus Rikollisen riitin mukaan: kreikkalais-roomalaisen eliitin kuva kristillisestä kirkosta Gallienuksen suvaitsevaisuuspolitiikasta Diocletianuksen vainoon ( jkr.) s. 194 Muurimäki, Susanne Työllistettäviä, tovereita, turvattomia, vallankumouksellisia. Suomen suurimpien puolueiden pää-äänenkannattajien luoma kuva Chilen pakolaisten tuloprosessista ja ensihuollosta lokakuusta 1973 tammikuuhun , 4 s. 195 Myllymäki, Sami Ei ollut "wanha wakasin" kaikkien mielessä. Maatalousinnovaatioiden diffuusio Oulu- ja Siikajokilaaksoissa , 4 s. 196 Nahkanen, Jari Suomi kiinnostuksen keskipisteenä - Moskovan neuvottelut ja talvisota The Times -lehdessä s. 197 Patrikainen, Salla Hakaristi vai olympiarenkaat? Berliinin olympialaisten valmistelut kansallissosialistisessa Saksassa s. 198 Pesola, Paula Japanilaiset lapset, naiset ja miehet ihanteiden peilikuvina. Länsimainen kuva japanilaisesta perheestä uudenaikaistumisen murroksessa 1870-luvulla , 2 s. 199 Pyykkö, Riikka Lotta Svärd -järjestön Länsi-Pohjan piirin toiminta vuosina , 4 s. 200 Pyykkö, Vesa Häviäjän asema keskeisissä eurooppalaisissa rauhansopimuksissa s. 201 Rehumäki, Pekka Tasa-arvo tanssilattialla. Bildnings-Cirkeln i Uleåborg , 5 s. 202 Rontti, Sami Anglikaanisen uskon puolustajat. Englannin anglikaanisen alemman aatelin kuva roomalaiskatolisuudesta ja roomalaiskatolilaisista , 2 s. 203 Ruotsalainen, Anne Kansallistunteen monet mahdollisuudet. Kansallistunne Firenzen poliittisissa sanomalehdissä Italian yhdentymisvaiheessa vuosina , 3 s. 204 Seppänen, Antti Oulunsalon nuorisoseura , 4 s. 205 Siltala, Juha K. All rights reserved. Hakkerietiikka ja vapaat ohjelmistot s. 206 Simuna, Erja Tyrmistyksestä turtumiseen - Pohjois-Irlannin tasavaltalaisvankien syömälakko kansainvälisessä lehdistössä , 8 s.

23 Suomela, Sirpa Yhdysvaltain suhtautuminen Japaniin vuonna 1941 käytyjen diplomaattisten neuvotteluiden puitteissa s. 208 Talus, Aila Kansan Tahdon suhtautuminen sosiaalidemokraatteihin s. 209 Tuusa, Soile Hiljaisesta pikkukaupungista erämaan keitaaksi. Kajaanin ammattiväestön sosiaalisen jakauman kehitys vuosina s. 210 Vehkaoja, Jari Osuuskassat Lapissa , 2 s. 211 Vesala, Esko Sanginjärven kylän asutus- ja elinkeinohistoria keskiajalta vuoteen s. 212 Väänänen, Jouko Oululaista ansiolentotoimintaa - Tilauslento Oy , 5 s. 213 Ylitalo, Antti Paluukiekko maaliin. National Hockey Leaguen laajentuminen Vancouveriin The Province ja The Vancouver Sun -lehtien kuvaamana vuosina , 6 s Informaatiotutkimuksen laitos Hirvasniemi, Soile 214 Hirvasniemi, Soile; Kaleva, Saana & Öörni, Kai Verkkokaupankäynti ja verkkokauppojen sivustojen helppokäyttöisyys: Kuinka asiakas selviytyy verkkokauppojen maailmassa. - Tietopalvelu, 2002, vol. 17, nro 1, s Kaleva, Saana 215 Front, T. & Kaleva, Saana Vapaana verkossa. Avoimen yliopiston opiskelijoiden, opettajien ja suunnittelijoiden kokemuksia verkko-opinnoista. - TYT Julkaisusarja A nro 3. Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus s. Ks. myös 214 Kortelainen, Terttu Anna Maarit 216* Kortelainen, Terttu Collaborative library evaluation and development in Northern Finland. - Information Sciences, 2002, vol. 20, s * Kortelainen, Terttu Kirjastojen osaamisen hallintaa seutuyhteistyönä. Kokemuksia intressipiireistä PARKKI-hankkeessa. - Informaatiotutkimus, 2002, vol. 21, nro 3, s Kortelainen, Terttu Informaatikko verkko-opetuksen kurssilla - Tieto- ja viestintätekniikkaa yliopisto-opettajille. - Tietopalvelu, 2002, vol. 17, nro 2, s. 30. Kämäräinen, Juha 219 Kämäräinen, Juha Tohtoriopiskelija ja hypertekstin kiehtova moninaisuus. - Näkökulmia. Oulun yliopisto, HuTK s Lindberg, Pirkko 220 Lindberg, Pirkko Kirjaston noin 10 käskyä. - Kirjastolehti, 2002, vol. 95, nro 3, s. 24.

24 Lindberg, Pirkko New challenges for small libraries. - Scandinavian Public Library Quarterly, 2002, vol. 35, nro 2, s Mustonen, Margit Irmeli 222* Mustonen, Margit Searching for health information on the Web. - Communicating health and new genetics. Proceedings. Workshop 17-18th September 2001, Turku. Eds. M. Ginman & E. Väliverronen. Finnish information studies nro 20. Åbo s * Mustonen, Margit Terveystieto internetissä. - Terveysviestintä. Toim. S. Torkkola. Helsinki, Tammi s Suominen, Vesa Jukka Ilmari 224* Suominen, Vesa Kartesiolainen credo ja modernin rationaalisen konstituutio postmodernin jälkeen. - Järjen todellisuus. Juhlakirja Markku Mäelle. Osa I. Toim. L. Mehtonen & K. Väyrynen. Aate- ja oppihistorian tutkimuksia nro 26. Oulu, s Suominen, Vesa User interests as the rationale of library operations: a critique. - Scandinavian Public Library Quarterly, 2002, vol. 35, nro 2, s Öörni, Kai Ks. 214 Pro gradu -työt 226 Ding, Meng Past, today and future regional-global cooperation and networking in library evolution in China s. 227 Halonen, Katja Tiedonhakutaitojen kehittyminen tiedonhaun verkkokurssilla s. 228 Heikkinen, Hilkka Koneyrittäjien työhön liittyvät tiedontarpeet ekstranet-palvelun suunnittelun pohjana s. 229 Huhtala, Ritva Yleisen kirjaston palvelun laatu. Arviointitutkimus Reisjärven kunnankirjastossa s. 230 Huhtala, Ville Kausijulkaisujen käytön kasaantuminen tieteellisessä kirjastossa s. 231 Isotalus, Anita Tiedonhaku tietoverkkojen kautta ympäristöalalla s. 232 Kukkonen, Teija Raahen uuden ammattikorkeakoulukirjaston toiminnan ja tilonen suunnittelu s. 233 Niemelä, Raimo Epävarmuus ja hallinta eläkkeelle siirtyneiden opettajien tiedonhankinnassa s. 234 Pietikäinen, Virpi & Tuovinen, Kirsi Yhteisöllisen oppimisen mahdollisuudet ja toteutuminen tiedonhaun verkkokurssilla s. 235 Salmén, Kati Tietokirjakokoelmien evaluointi yleisissä kirjastoissa: Tapaustutkimus Kannuksen kaupunginkirjastossa sekä Himangan, Lohtajan ja Toholammin kunnankirjastoissa s. 236 Takalo, Tapani Aurora-kirjastokonsortion kokoelma s.

25 Tuomela, Elina Älykäs agentti ja tiedonhaun vaiheet oppimisen näkökulmasta s Saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos Attias, Daniel 238 Attias, Daniel Biscottes, loukoums et prosciutto. - Chroniques. Débloc-notes, Attias, Daniel Golf on pelastuksemme. - Kaleva Attias, Daniel Le diable en rit encore. - Débloc-notes, 2002, nro Attias, Daniel Le nuage d'encre des bienheurex calmars. - Débloc-notes, 2002, nro Attias, Daniel Syyttäjiä vai tuomareita. - Kaleva Bluhm, Lothar Werner 243* Bluhm, Lothar Deutsches Literatur-Lexikon. Das 20. Jahrhundert. Rezension. - Wirkendes Wort - Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre, 2002, vol. 52, nro 2, s * Bluhm, Lothar Ein Sohn nach meinem Herzen: Kafkas Das Urteil im Diskursfeld der zeitgenössischen Goethe-Nachfolge. - Kafkas "Urteil" und die Literaturtheorie. Zehn Modellanalysen. Hrsg. O. Jahraus & S. Neuhaus. Stuttgart, Reclam s * Bluhm, Lothar Gepfleget werde der feste Buchstab. - Eine schöne lange Zeit war verflossen... Wuppertal, s * Bluhm, Lothar Grimm, Jacob / Grimm, Wilhelm. - Dictionary of German Biography. München, K. G. Saur s * Bluhm, Lothar Hansjürgen Blinn: Informationshandbuch Deutsche Literaturwissenschaft. Rezension. - Wirkendes Wort - Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre, 2002, vol. 52, nro 1, s * Bluhm, Lothar Moritz Bassler: Der deutsche Pop-Roman. Rezension. - Literatur im Unterricht, 2002, nro 2, s * Bluhm, Lothar Stefan Neuhaus: Revision des literarischen Kanons. Rezension. - Wirkendes Wort - Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre, 2002, vol. 52, nro 3, s * Bluhm, Lothar Wir scheinen überhaupt bestimmt, an einander zu rennen. Anmerkungen zum Briefwechsel der Brüder Grimm mit Ludwig Hassenpflug und zum Streit um die 'Kasseler Ausgabe'. - Wirkendes Wort - Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre, 2002, vol. 52, nro 3, s Bluhm, Lothar Begegnungen. Studien zur Literatur der Klassischen Moderne. - Veröffentlichungen des Germanistischen Instituts nro 10. Oulu, Oulun yliopisto s.

26 Bluhm, Lothar Hyvää päivää. Minä olen Lothar Bluhm. Der neue Professor an der Universität Oulu stellt sich vor. - Aktuelles, 2002, nro 31, s Ks. myös 259* Grasz, Sabine 253* Grasz, Sabine Möglichkeiten der Mehrsprachigkeit in einem vielsprachigen Umfeld. - Yksin mielin monin kielin. Oulun yliopiston kielikeskus 25 v. Toim. H. Anttila; I. Kuusijärvi & R. Sallinen. Oulu, Oulun yliopisto s Grasz, Sabine & Kuortti, Kimmo Varmuutta vieraskieliseen opetukseen - monikulttuurisen opetuksen työpaja. - Pedaforum, 2002, nro 2, s Kampman, Ulla Margit Maria 255 Kampman, Ulla Akaalaisista jääkäreistä 1. - Akaan seutu Kampman, Ulla Akaalaisista jääkäreistä 2. - Akaan seutu Kampman, Ulla Akaalaisista jääkäreistä 3. - Akaan seutu Kampman, Ulla Vapaussodan päättymisen vuosipäivä Vapaussodan perintö, 2002, nro 3, s Salmela, Nina Tuulikki 259* Soronen, S.; Salmela, Nina & Bluhm, Lothar Essay, Lerntagebuch, Schriftliche Hausarbeit, Seminararbeit, Pro-Gradu-Arbeit. Ein Leitfaden für schriftliche Arbeiten während der germanistischen Studien. - Oulun yliopiston oppimateriaalia. B. Humanistiset tieteet nro 3. Oulu, Oulun yliopisto s. Schmitt, Hans Gerhard 260* Schmitt, Gerhard Literarische Stile in Deutschland ( ). Ein Überblick. - Oulun yliopiston oppimateriaalia. B. Humanistiset tieteet nro 2. Oulu, Oulun yliopisto s. 261* Schmitt, Gerhard Rilkes Lied vom Meer - ein Ding aus Angst. - Wirkendes Wort - Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre, 2002, vol. 52, nro 2, s * Schmitt, Gerhard Zum Verhältnis von Ich-Begriff und Wissenschaftskritik bei Nietzsche. - Järjen todellisuus. Juhlakirja Markku Mäelle. Osa 2. Toim. L. Mehtonen & K. Väyrynen. Aate- ja oppihistorian tutkimuksia nro 26. Oulu, Oulun yliopisto s Sorvali, Irma Katriina 263* Sorvali, Irma Critical aspects on certain references to Finno-Ugric peoples in historical documents. - The roots of peoples and languages of Northern Eurasia IV, Oulu Ed. by K. Julku. Societas Historiae Fenno-Ugricae s * Sorvali, Irma Eläinmetaforat ihmisen identiteetin luojina. - Synteesi, 2002, nro 2, s * Sorvali, Irma Kieli, ihmisen tytär. Ihminen, kielen tytär. - Kaltio, 2002, nro 5, s

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Tiedekunta / laitos / yksikkö Monografiat Monografiat Toimitetut Patentit ja Av aineistot ja Abstraktit Humanistinen tiedekunta Aate ja oppihistoria 29 2 0 1

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

1. --- Erillisyksiköt 247 0 70 27 0 1 1 0 0 42 1 0 22 1 0 6 1 1 0 43 0 4 27. laitos

1. --- Erillisyksiköt 247 0 70 27 0 1 1 0 0 42 1 0 22 1 0 6 1 1 0 43 0 4 27. laitos Oulun yliopisto. Henkilökunnan julkaisutilasto 2007. TYÖRYHMÄ, LABORATORIO, OPINTOSUUNTA TARKKUUDELLA LAITOS/TIEDEKUNTA YHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1. --- Erillisyksiköt

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY 0 Yleistä. Tutkimusmenetelmät General. Research methods. 1 Filosofia. Philosophy 159.9 Psykologia Psychology

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA 2013-14 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA JOENSUUN KAMPUS TUTKINTORAKENNE laajuus koodi Ajalla Joensuu PSYKOLOGIA 3 8013051 Skills for Students

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös Lausuntolomake Pvm:.3.05 Standardiehdotus: ISO 789 käännös 7) 3.).. yl Academic libraray = Tieteellinen kirjasto - määritelmä on liian suppea, sen pitäisi sisältää myös tieteelliset erikoiskirjastot:...

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Oulun yliopisto lyhyesti Perustettu vuonna 1958

Oulun yliopisto lyhyesti Perustettu vuonna 1958 lyhyesti Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Kuusi tiedekuntaa laitoksineen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot Naisten ja tyttöjen SM-kisat 27.-28.11.1999 VAASA, Voima-Veikot Tytöt 34 kg 1. Anna Soronen Haukiputaan Heitto 2. Johanna Hautala Alahärmän Kisa 3. Helmi Alatalo Haukiputaan Heitto 4. Anne-Mari Hautamäki

Lisätiedot

KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA

KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA HISTORIAN PERUSOPINNOT FM Anna Nieminen: Uusi ja uusin aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 14.1. 29.1. ti klo 10 12 SÄ118, ke klo 12 14 L7 ja to klo 10 12 PR102

Lisätiedot

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% A. RefereedScientificArticles(vertaisarvioidut%tieteelliset%artikkelit)

Lisätiedot

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding Vetäjät: Jonna Malmberg jonna.malmberg@oulu.fi Tutkimusryhmä: Oppimisen ja Koulutusteknologian Tutkimusyksikkö (LET) LET tutkii (1) Conceptual

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro 1(11) TK1 Tienvieri 233-412-4-163 Jussila Tynilä Jarmo Antero Pelto SLV 2 50 0,04 0,4 2 233-412-4-165 Tienvieri Tynilä Jarmo Antero Pelto SLV 2 50 0,04 0,6 2 4 TK2 Metsäranta 233-412-4-79 Metsäranta Hautanen

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Reading times of magazines

Reading times of magazines Sektorin nimi 1 Reading times of magazines NRS Finland 2012 Sektorin nimi 2 Reading times of magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Automaatioasentajan ammattitutkinto Harmoinen Jukka Tapio, Iisalmi Heikkilä-Luiro Mirja Sisko, Iisalmi Honkanen Harri

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

digi.kansalliskirjasto.fi

digi.kansalliskirjasto.fi Kansalliskirjasto Digitointi- ja konservointikeskus Aviisi-projekti digi.kansalliskirjasto.fi Information source and tool for academic research Informaatiotutkimuksen päivät 2016, 3.11.2016 Inés Matres

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 37C00200 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta. Minna Paavonsalo Pekka Koskivirta

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta. Minna Paavonsalo Pekka Koskivirta HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 1.9.2013 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Personec F Vaaliluettelo profe 2 Jyväskylän yliopisto

Personec F Vaaliluettelo profe 2 Jyväskylän yliopisto Personec F Vaaliluettelo profe 2 t laitoksittain Hakala, Ismo Jari Hakala, Juha Tapani Ilmonen, Kari Einar Kalevi Matthies, Aila Leena Anneli Personec F Vaaliluettelo muu h 22 Aarnos, Eila Virpi Kyllikki

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2012

Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines which the respondent had

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

INSTRUCTIONS FOR PUBLISHING IN THE REPORT SERIES

INSTRUCTIONS FOR PUBLISHING IN THE REPORT SERIES LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Publication Committee October, 2010 INSTRUCTIONS FOR PUBLISHING IN THE REPORT SERIES Report series The Lappeenranta University of Technology report series are considered

Lisätiedot

List of publications. Mr. Henry Oinas-Kukkonen

List of publications. Mr. Henry Oinas-Kukkonen List of publications Mr. Henry Oinas-Kukkonen Articles in international scientific journals with referee practice 1. Henry Oinas-Kukkonen, Harri Oinas-Kukkonen and Veronika Sušová. Methods for History

Lisätiedot

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Outi Kortekangas-Savolainen Ihotautilääkäri, dosentti Lääkärikouluttajan erityispätevyys, opettajan laaja-alainen kelpoisuus

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Professori Kaisa Koskinen pitää juhlaluennon keskiviikkona 7. joulukuuta 2016 kello 13 aiheesta Translatorinen

Lisätiedot

ACTION 2: KUMPPANUUDET JA LIIKKUVUUS TOHTORITASOLLA - KOKEMUKSIA VENÄJÄLTÄ JA MUUALTA. Irinja Paakkanen, Turun yliopisto

ACTION 2: KUMPPANUUDET JA LIIKKUVUUS TOHTORITASOLLA - KOKEMUKSIA VENÄJÄLTÄ JA MUUALTA. Irinja Paakkanen, Turun yliopisto ACTION 2: KUMPPANUUDET JA LIIKKUVUUS TOHTORITASOLLA - KOKEMUKSIA VENÄJÄLTÄ JA MUUALTA Irinja Paakkanen, Turun yliopisto 21.11.2011 2 ERASMUS MUNDUS ACTION 2 -HANKKEET Turun yliopisto mukana kuudessa EMA2

Lisätiedot