RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2002. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2002"

Transkriptio

1 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2002 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu

2 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS OF OULU UNIVERSITY LIBRARY 55 Raili Toivio (toim.) Luettelo kirjallisesta toiminnasta Oulun yliopistossa 2002 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2002 Oulu 2003

3 Oulun yliopiston kirjaston julkaisuja Toimittaja/Editor Kirsti Nurkkala Copyright 2003 Oulun yliopiston kirjasto PL Oulun yliopisto Oulu University Library POB 7500 FIN University of Oulu Finland ISBN ISSN SAATAVISSA MYÖS ELEKTRONISESSA MUODOSSA ALSO AVAILABLE IN ELECTRONIC FORM ISBN URL: OULUN YLIOPISTOPAINO Oulu 2003

4 I ESIPUHE Tähän julkaisuluetteloon on koottu tiedot Oulun yliopistossa tehdyistä opinnäytteistä ja henkilökunnan julkaisuista vuodelta Yhteisjulkaisut on mainittu vain kerran. Luetteloon on painettujen julkaisujen lisäksi otettu myös elektroniset julkaisut, atk-ohjelmat ja audiovisuaalinen aineisto, ja se sisältää myös edellisestä, vuoden 2001 luettelosta puuttuneet julkaisuviitteet. Luetteloa laadittaessa on noudatettu seuraavia periaatteita: 1. Luettelo perustuu kirjoittajien antamiin tietoihin. 2. Julkaisutiedot on järjestetty tiedekunnittain ja laitoksittain ensimmäisen yliopiston henkilökuntaan kuuluvan tekijän mukaan. Henkilökuntaan kuuluvien kirjoittajien koko etunimi on mainittu, muilta vain etunimen ensimmäinen kirjain. 3. Opinnäytteet on sijoitettu pääsääntöisesti tiedekunnittain ja laitoksittain henkilökunnan julkaisutietojen jälkeen. 4. Luettelon loppuun on koottu yliopistoon kuuluvien kirjoittajien aakkosellinen tekijähakemisto viitenumeroineen. 5. Tähdellä on merkitty opetusministeriön tieteellisten julkaisujen luokituksen eli KOTAn mukaan ryhmitellyt julkaisut: 1) kotimaiset ja ulkomaiset tieteelliset monografiat, 2) artikkelit kotimaisissa ja ulkomaisissa referee-aikakauslehdissä, 3) artikkelit kotimaisissa ja ulkomaisissa kokoomateoksissa tai painetuissa konferenssijulkaisuissa, 4) artikkelit ja monografiat Oulun yliopiston Acta-sarjoissa lukuunottamatta väitöskirjoja. Tämä luettelo ei sisällä abstrakteja, jotka ovat mukana Oulun yliopiston ylläpitämän tutkimustietokannan julkaisurekisterissä. Luettelon on toimittanut Raili Toivio

5 II FOREWORD This bibliography lists the publications by the staff and the theses of the students of the University of Oulu in The following guidelines have been followed in the compilation of the bibliography: 1. The bibliography is based on information provided by the authors. 2. In addition to literary works the bibliography covers electronic publications, computer programs and audiovisual materials, as well. 3. The publications are listed by faculty and department, according to the name of the first author who is either a staff member or a student of the University. The whole of the first name is mentioned if the author is a staff member, only the initial letter of the first name in the case of non-staff members. 4. The bibliography also contains entries that have been published in 2001 but were left out of the previous edition. 5. At the end of the book there is an alphabetical author index covering the staff members and students of the University. 6. An asterisk indicates the publications that the author has grouped according to the Classification Scheme for Scientific Publications (KOTA) published by the Ministry of Education as follows: 1) Finnish and foreign scientific monographs, 2) articles in Finnish or foreign referee journals, 3) articles in Finnish or foreign collected works or printed conference publications, 4) articles and monographs published in the series Acta Universitatis Ouluensis (excluding dissertations). The bibliographical database maintained by the University Library that covers the publications by the staff members of the University of Oulu also contains abstracts, which are not included in the printed version. The bibliography is compiled by Raili Toivio

6 III SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... I Sisällysluettelo... III 1. Humanistinen tiedekunta Englannin kielen laitos Historian laitos Informaatiotutkimuksen laitos Saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos Taideaineiden ja antropologian laitos Kasvatustieteiden tiedekunta Kajaanin normaalikoulu Kajaanin opettajankoulutusyksikkö Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Oulun normaalikoulun perusaste (0-6) Oulun normaalikoulun perusaste (7-9) ja lukio Luonnontieteellinen tiedekunta Biokemian laitos Biologian laitos Fysikaalisten tieteiden laitos Geotieteiden laitos Kemian laitos Maantieteen laitos Matemaattisten tieteiden laitos Tietojenkäsittelytieteiden laitos Lääketieteellinen tiedekunta Anatomian ja solubiologian laitos Anestesiologian klinikka Farmakologian ja toksikologian laitos Fysiatrian klinikka Fysiologian laitos Hammaslääketieteen laitos Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos Iho- ja sukupuolitautien klinikka Kansanterveystieteen- ja yleislääketieteen laitos Kirurgian klinikka Kliinisen kemian laitos Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Lastentautien klinikka Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian laitos Lääketieteellisen tiedekunnan hallinto Lääketieteen tekniikan laitos Mikrobiologian laitos Molekyyliendokrinologian tutkimusyksikkö Neurokirurgian klinikka Neurologian klinikka Oikeuslääketieteen laitos Patologian laitos Perinnöllisyyslääketieteen klinikka Psykiatrian klinikka

7 IV Radiologian klinikka Silmätautien klinikka Sisätautien klinikka Synnytys- ja naistentautien klinikka Syöpätautien ja sädehoidon klinikka Taloustieteiden tiedekunta Johtamisen ja yrittäjyyden yksikkö Kansantaloustieteen yksikkö Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö Markkinoinnin yksikkö Tuotantotalouden yksikkö Teknillinen tiedekunta Arkkitehtuurin osasto Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Erillisyksiköt Biocenter Elektronioptiikan laitos Infotech Oulu Kajaanin kehittämiskeskus Kielikeskus Kirjasto Koe-eläinkeskus Koulutus- ja tutkimuspalvelut Meri-Lappi-instituutti Sodankylän geofysiikan observatorio Thule-instituutti ja Arktisen lääketieteen instituutti Ympäristöala Hallintopalvelut ATK-keskus Opetus- ja opiskelijapalvelut Rehtorin yksikkö Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Tutkimus- ja innovaatiopalvelut AAKKOSELLINEN TEKIJÄHAKEMISTO

8 V CONTENTS Foreword...II Contents... V 1. Faculty of Humanities Department of English Department of History Department of Information Studies Department of German, French and Scandinavian Languages Department of Finnish, Saami and Logopedics Department of Art Studies and Anthropology Faculty of Education Kajaani Teacher Training School Kajaani Department of Teacher Education Department of Educational Sciences and Teacher Education Oulu Teacher Training School, Primary Level Oulu Teacher Training School, Secondary School Faculty of Science Department of Biochemistry Department of Biology Department of Physical Sciences Department of Geosciences Department of Chemistry Department of Geography Department of Mathematical Sciences Department of Information Processing Science Faculty of Medicine Department of Anatomy and Cell Biology Department of Anaesthesiology Department of Pharmacology and Toxicology Department of Physical Medicine and Rehabilitation Department of Physiology Institute of Dentistry Department of Nursing Science and Health Administration Department of Dermatology and Venereology Department of Public Health Science and General Practice Department of Surgery Department of Clinical Chemistry Department of Otorhinolaryngology Department of Paediatrics Department of Medical Biochemistry and Molecular Biology Faculty of Medicine. Administration Department of Medical Technology Department of Medical Microbiology Research Center for Molecular Endocrinology Department of Neurosurgery Department of Neurology Department of Forensic Medicine Department of Pathology Department of Clinical Genetics Department of Psychiatry

9 VI Department of Diagnostic Radiology Department of Ophthalmology Department of Internal Medicine Department of Obstetrics and Gynaecology Department of Oncology and Radiotherapy Faculty of Economics and Industrial Management Department of Management and Entrepreneurship Department of Economics Department of Accounting and Finance Department of Marketing Department of Industrial Engineering Faculty of Technology Department of Architecture Department of Mechanical Engineering Department of Process and Environmental Engineering Department of Electrical and Information Engineering Independent Departments Biocenter Oulu Institute of Electron Optics Infotech Oulu Research and Development Centre of Kajaani Language Centre Library Laboratory Animal Centre Learning and Research Services Meri-Lappi Institute Sodankylä Geophysical Observatory Thule Institute and Center of Arctic Medicine Environmental Sciences and Technology Administrative Department Computer Services Centre Educational Affairs and Student Services Rector's Office Planning Unit Research and Innovation Services AUTHOR INDEX

10 1 JULKAISUT 1. Humanistinen tiedekunta 1.1. Englannin kielen laitos Haddington, Pentti Olavi 1* Haddington, Pentti Congruent gaze points, mutual gaze and evasive gaze: some ways of using gaze in stance-taking sequences in a conversation. - Studia linguistica et litteraria septentrionalia. Ed. by E. Kärkkäinen; J. Haines & T. Lauttamus. Oulu, University of Oulu s Haines, James Lee Ks. 16 Keisanen, Tiina Maarit 2* Keisanen, Tiina Keskustelijoiden asennoitumiseen käyttämiä vuorovaikutuksellisia ja kielellisiä keinoja naurua sisältävissä sekvensseissä. - Kieli yhteiskunnassa - yhteiskunta kielessä. Toim. A. Mauranen & L. Tiittula. AFinLAn vuosikirja nro 60. Jyväskylä. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA s Kuortti, Kimmo 3* Kuortti, Kimmo & Kuure, Leena Cours sur internet: nous et les autres. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s * Kuortti, Kimmo & Kuure, Leena Cours sur internet: nous et les medias. - Materials and modules for teachers and their classrooms. CD-rom. Ed. J. Schröter-Klaenfoth. Milan. FORM.MO s * Kuortti, Kimmo & Kuure, Leena Web module: we and others. - Materials and modules for teachers and their classrooms. CD-rom. Ed. J. Schröter-Klaenfoth. Milan. FORM.MO s * Kuortti, Kimmo & Kuure, Leena Web module: we and the media. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s Ks. myös 254 Kuure, Leena Marketta 7* Bertocchi, D.; Edelhoff, C.; Kuure, Leena & Magalhaes, L. Glossario. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s * Bertocchi, D.; Edelhoff, C.; Kuure, Leena & Magalhaes, L. Glossary. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s * Kuure, Leena Literacy. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s

11 2 10* Kuure, Leena Literalität. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s * Kuure, Leena; Saarenkunnas, Maarit & Taalas, P. Negotiating a new culture of doing learning? A study of interaction in a web learning environment with special focus on teacher approaches. - Applied language studies, 2002, vol. 2, nro 1, s * Preti, L.; Bertocchi, D.; Kuure, Leena; Quartapelle, F. & Sørensen, C. Beyond a linear curriculum. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s * Preti, L.; Bertocchi, D.; Kuure, Leena; Quartapelle, F. & Sørensen, C. Oltre il curricolo lineare. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s Ylkänen, T. & Martin, M. (toim.); Arnbjörnsdottir, B.; Jensen Nezfaoui, S.; Kuure, Leena; Lauridsen, O.; Martin, M.; Parada, M.; Skarpnes, E. & Ylkänen, T. (kirj.) NORDIT. Kvalitetsutveckling av IT-läromaterial för nordiska språk. - TemaNord nro 542. Køpenhavn, Nordiska Ministerrådet s. Ks. myös 3*, 4*, 5*, 6* Kärkkäinen, Elise Orvokki 15* Kärkkäinen, Elise Asennoituminen keskustelun osanottajien yhteistoimintana. - Kieli yhteiskunnassa - yhteiskunta kielessä. Toim. A. Mauranen & L. Tiittula. AFinLan vuosikirja nro 60. Jyväskylä. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA s Kärkkäinen, Elise; Haines, James & Lauttamus, Timo (eds.) Studia linguistica et litteraria septentrionalia. Studies presented to Heikki Nyyssönen. Oulu, University of Oulu s. Lauttamus, Timo Matias Ks. 16 Marjomaa, Ilkka Kalervo 17 Marjomaa, Ilkka Aika lähellä. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Aikoinaan mielellään päissään. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Antaa rampan kalakattaa. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Eikö suomi myy. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Henget puhuvat. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Hupsista. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Ihan uusi see. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Joka parkkinsa kallioon rakentaa. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Joko se soi vai pitääkö käskeä. - Kaleva

12 3 26 Marjomaa, Ilkka Kielten kehittyneisyys. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Kouheron saiho. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Kovat suussa ja kassissa. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Lisääntymisterveysoikeus. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Liukas luikku. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Läpinäkyvät perustelut. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Maailman tavallisin mies. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Mahtuuko kieleen kolme litsiä. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Maukkaita sotkuja. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Miksei nöördi sättää. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Mitä sitä tänään koulussa oppii. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Muoto ja merkitys hakusanalla. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Paha on viileetä. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Palattaisiinko jouluun. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Parinmuodostus suomessa. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Pelitys ja sen selitys. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Polis pois, Ville tulee. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Rehellisyys ja noituminen. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Silmiinpistävä varras. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Sipisi Pyhästä Hengestä. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Todella kiva oire. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Vaarinotto mummosta. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Walesin ruhtinas ja pimeyden prinssi. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Vielä yksi lasku ja sitten paasto. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Vihannesherkkusuu. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Voittaako himo sairaan ja sian. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Välähdys alas pöntöstä. - Kaleva

13 4 53 Marjomaa, Ilkka Ymmärrys puolesta sanasta väärin. - Kaleva Pohjanrinne, Mirka Maria 54* Pohjanrinne, Mirka Borderlands trope, Chicana otherness and the presence of nature in the poetry of Pat Mora and Lorna Dee Cervantes. - Studia linguistica et litteraria septentrionalia. Ed. by E. Kärkkäinen; J. Haines & T. Lauttamus. Oulu, University of Oulu s Väitöskirjat 55 Pohjanrinne, Mirka Borderlands trope and Chicana otherness in the poetry of Pat Mora and Lorna Dee Cervantes. Oulu s. 56 Sahlgren, Jari Values, health and medicalization. A study of the ethical language in printed advertisements. Oulu s. Pro gradu -työt 57 Aikio, Jouko Information theory and translation: the communication of linguistic information in a process of translation , 3 s. 58 Arvola, Ulrika Identity in Carole Corbeil's Voice-over , 4 s. 59 Elovaara, Mika Two faces of soccer. An empirical study on the sociology of soccer in England and the US , 25 s. 60 Elsilä, Katri Treatment of plantation mythology in The Confessions of Nat Turner by William Styron , 11 s. 61 Hantula, Sari Much ado about "A nude, chocolate-smeared young woman". Strategies of persuasion in reviews of Karen Finley's performance piece 'We keep our victims ready' , 14 s. 62 Heikkinen, Marjo Language learning in the work place. A participatory study of language learning practices and needs among university staff s. 63 Hekanaho, Minna Narrative and ideology in Microserfs s. 64 Himanen, Ritva You have mail in Telsi: fostering learner ownership of foreign language learning in a web-based learning environment , 2 s. 65 Hollsten, Nina Polite, traditional and freckled: students' stereotypes and attitudes towards British people and culture , 12 s. 66 Honkala, Sonja Archetypes, symbols and mandalas: a Jungian approach to Susan Cooper's The Dark is Rising , 1 s. 67 Junno, Tiina Maternal love and a mother's sense of self in a portrayal of a black slave mother in Toni Morrison's Beloved s. 68 Kaikkonen, Jani He shoots - he scores! A comparative study of some cultural features selected from a Canadian and an American NHL game , 4 s. 69 Kanervo, Panu Display texts in first generation WAP-enabled mobile phones s.

14 5 70 Kelder, Kanni Comic in its existence. Manifestations of carnivalization in Graham Greene's Stamboul Train s. 71 Keskitalo, Ulla Building a learning community in distance education. A study of messgaes in Graduate Plaza , 3 s. 72 Kontiokari-Hautamäki, Sanna From Mother Goose into Hanhiemo. Comparison of three Finnish translators' versions of English Nursery rhymes s. 73 Kurvinen, Satu Assessing translation quality: Finnish readers' evaluation of two Winniethe-Pooh translations , 15 s. 74 Lapinkangas, Minna Epistolary structure in Jane Austen's Lady Susan s. 75 Latvala, Jarkko Power relations as the constituents of Joseph Condrad's novel The Secret Agent s. 76 Moilanen, Hilkka Characters as manifestations of stereotypes in the situation comedy Frasier s. 77 Peltola, Anne Process of user documentation in the software industry. A theoretical consideration with reference to three Finnish software companies s. 78 Pullinen, Arja Attitudes of the members of the league of Finnish-American societies towards American culture and the English language , 5 s. 79 Pyykkönen, Jenni She goes "Yeah"... and I said "Oh". Gender differences in the use of direct reported speech in English conversations , 2 s. 80 Rauniomaa, Mirka Informalization in employment advertisements on the world wide web , 16 s. 81 Rintala, Mona English language needs and skills of supermarket workers in Oulu , 21 s. 82 Rissanen, Mari Communication strategies in the English of first generation Finnish Australians , 36 s. 83 Salla, Kirsi Virginia Woolf and the construction of a new subjectivity beyond categories , 6 s. 84 Taramaa, Raija Metaphors on death - mythical or religious? Comparison of three English translations of the Kalevala s. 85 Virtaluoto, Jenni Exploring readability and readability indexes , 6 s. 86 Vuoriaro, Päivi Laydy of the house speaking! A qualitative ideological analysis and crosscultural ethnographic study of Keeping Up Appearances , 4 s. 87 Vähäkuopus, Mika Heavy rules, nu-metal sucks: a study of recent English loanwords in the Finnish youth magazines Mix and Suosikki , 11 s. 88 Ylävaara, Reeta Steamy studs and well rounded girls: sexism in Playboy and Playgirl magazines , 5 s.

15 Historian laitos Alenius, Kari Petteri 89* Alenius, Kari Images of neighbours: Estonians and their neighbours. - Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. Eds. K. Alenius; O. K. Fält & S. Jalagin. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 42. Oulu, s * Alenius, Kari Lisää katkeraa kalkkia - Viron saksalaisten ja venäläisten sopeutuminen vähemmistöasemaan vuonna Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s * Alenius, Kari Viron valtiojohdon vähemmistöpolitiikka maan itsenäistymisvaiheessa ( ). - Muille maille vierahille... Kalervo Hovi ja yleinen historia. Toim. E. Sundbäck. Turun historiallinen arkisto nro 56. Turku, s Alenius, Kari; Fält, Olavi K. & Jalagin, Seija (eds.) Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. - Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 42. Oulu, s. Fält, Olavi Kaarlo 93* Fält, Olavi K. Globalisaatio - haaste historiantutkimukselle. - Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s * Fält, Olavi K. Historical image research and the use of emperorship as the symbol of the international relationships in Japan from the beginning of the 20th century to the World War II. - Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. Eds. K. Alenius; O. K. Fält & S. Jalagin. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 42. Oulu, s * Fält, Olavi K. Introduction. - Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. Eds. K. Alenius; O. K. Fält & S. Jalagin. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 42. Oulu, s * Fält, Olavi K. Keisari Showa kansainvälisten suhteiden symbolina Japanissa Muille maille vierahille... Kalervo Hovi ja yleinen historia. Toim. E. Sundbäck. Turun historiallinen arkisto nro 56. Turku, s * Fält, Olavi K. Kohti eheytymistä - yhteiskunta ja maanpuolustustyö Oulussa Oulu ja oululaiset sodassa 1918 ja Oulun veteraanikirja. Toim. J. Kankainen; P- P. Rauhala & J. Vahtola. Oulu, Oulun kaupunki s * Fält, Olavi K. Käännekohta japanilaisen nationalismin historiassa? Vuoden 1967 uusi juhlapäivä 'kansallisen perustamisen muistopäivä'. - Tiilileimoja ja lootuksia. Onnittelukirja Tauno-Olavi Huotarille Toim. V. Rosenberg. Helsinki, s * Fält, Olavi K. Tervehdyssanat. - Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s * Fält, Olavi K. & Jarva, Eero Alkusanat. - Antiquitas Borea - Antiikin kulttuurin pohjoinen ulottuvuus. Toim. J. Pölönen & E. Jarva. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 48. Oulu, Oulun yliopisto s. 3-5.

16 7 101 Fält, Olavi K. Minun Rajakyläni. Palvelualttiutta ja lämmintä henkeä. - Forum Fält, Olavi K. Vieraan apu vai oma apu. - Viestikapula. Kainuun Reserviupseeripiirin ja Kainuun Reserviläispiirin tiedotuslehti, 2002, nro syyskuu, s Ks. myös 92 Hakosalo, Heini-Eliisa 103* Hakosalo, Heini Patologian avulla metafysiikkaa vastaan: Théodule Ribot'n naturalistinen psykologia. - Niin & näin. Filosofinen aikakauslehti, 2002, vol. 33, nro 2, s Honkala, Anita Irene 104 Honkala, Anita & Lapinlampi, Tanja Mundus cognitus karsii ennakkoluuloja. - Aktuumi, 2002, vol. 12, nro 2, s Isaksson, Pekka Antero 105* Isaksson, Pekka Kumma kuvajainen - vieraan katse ja saamelainen. - Vieraan katse. Kansalliset vähemmistöt ja vieraat kulttuurit suomalaisten kuvataiteilijoiden silmin Toim. P. Helin; T. Pennanen & H. Sinisalo. Tampere, s * Isaksson, Pekka Verisukulaisesta ventovieraaksi valtioiden pirstomassa Saamenmaassa. - Suomen kulttuurihistoria 2. Toim. R. Knapas & N. E. Farsgård. Helsinki, Tammi s Isaksson, Pekka Epäoikeudenmukaisuus, jota ei voi hyväksyä. - Kaleva Isaksson, Pekka Kieli on rotua rakkaampi suomalaisille oppineille. Tieteellinen rasismi ei juurtunut Suomeen. - Dialogi, 2002, nro 4, s Isaksson, Pekka Nepalin viljelmiltä New Yorkin hotelleihin. Epävapaat työsuhteet ja orjuus ovat yleistyneet myös länsimaissa. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Olemmeko me unohtaneet. Tahto rautanen on -näytelmä kertoo osan nälän, vallan ja toivon isosta kertomuksesta. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Orjakauppa yli Atlantin juurrutti rasismia länsimaihin. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Petollisen kaunis paikka. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Pääoma käynyt vilkkaaksi. Sorrettua työvoimaa erikoistalousalueilla erikoisoloissa. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Rasismi voimistuu, kun kopeus ja pelko sekoittuvat. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Sosiologi Zygmund Baumanin notkea nykyaika. Pääoman ja eliittien valta perustuu kykyyn paeta paikalta. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Vapaa toimittaja tekee sen, mistä Attac-liikkeen mediaguru vain puhuu. -

17 8 Kansan Tahto Isaksson, Pekka Venäjällä asui Lenin-setä, joka ei ollut kovin kiltti. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Vieraan katse haastaa katsojan arvioimaan oman katseensa suoruutta. - Kansan Tahto Jalagin, Seija Maria Hannele 119* Jalagin, Seija Gendered images - western women on Japanese women. - Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. Eds. K. Alenius; O. K. Fält & S. Jalagin. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 42. Oulu, s * Jalagin, Seija Sivistyneitä naisia sivistyneeseen Japaniin - Suomalaisen naislähetin profiili 1900-luvun alussa. - Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s * Jalagin, Seija; Louekari, S.; Sunell, M.; Suoranta, A. & Toivo, R. M. Historiantutkimus - ammatti vai missio. - Historiallinen aikakauskirja, 2002, nro 3, s Ks. myös 92 Julku, Kyösti 122* Julku, Kyösti Suomensukuiset. - Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s Junila, Marianne 123* Junila, Marianne Miten siellä kotona pärjätään? - jatkosodan kotirintama. - Oulu ja oululaiset sodissa 1918 ja Oulun veteraanikirja. Toim. J. Kankainen; P-P. Rauhala & J. Vahtola s Kallinen, Maija Sinikka 124* Kallinen, Maija Antiikin auktoriteetit Turun akatemian luonnonfilosofiassa. - Antiquitas Borea - Antiikin kulttuurin pohjoinen ulottuvuus. Toim. J. Pölönen & E. Jarva. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 48. Oulu, s * Kallinen, Maija Juhana (Johan) Cajanus nuorempi. - Suomen kulttuurihistoria 1. Toim. T. M. S. Lehtonen & T. Joutsivuo. Tammi s * Kallinen, Maija Kartesiolaisuus Suomessa. - Suomen kulttuurihistoria 1. Toim. T. M. S. Lehtonen & T. Joutsivuo. Tammi s * Kallinen, Maija Luonto merkkijärjestelmänä. - Eletty ja muistettu tila. Toim. T. Syrjämaa & J. Tunturi. SKS s Kallinen, Maija Kappale kirjan varhaishistoriaa Ouluun. - Kaleva Kallinen, Maija Palvelukseen halutaan... Sennen-koira. - Sennen-koira, 2002, nro 4, s Kallinen, Maija Tiede kuvastaa aikaansa. - Aktuumi, 2002, nro 5, s. 7.

18 9 131 Kallinen, Maija Virtuaaliperkele. - Aktuumi, 2002, nro 1, s. 21. Kortesalmi, Jouko Juhani 132* Kortesalmi, J. Juhani Pohjois-Suomen ylimaiden suurperheet. - Pohjoissuomalaista todellisuutta etsimässä. Scripta historica nro 29. Oulu, s Kortesalmi, J. Juhani Katsaus Suomen poronhoidon syntyyn ja kehitykseen. - Poromieslehti, 2002, nro 3, s Kortesalmi, J. Juhani Suomalaiset uudisasukkaat ja Kemin Lapin metsälappalaiset. - Poromies-lehti, 2002, nro 5, s. 48. Kusch, Martin Paul Heinrich 135* Kusch, Martin Knowledge by Agreement. The Programme of Communitarian Epistemology. Oxford, Oxford University Press s. 136* Kusch, Martin Testimony in Communitarian Epistemology. - Studies in History and Philosophy of Science, 2002, vol. 33, s * Kusch, Martin & Lipton, Peter Testimony: A Primer. - Studies in History and Philosophy of Science, 2002, vol. 33, s Läntinen, Aarre Matias 138 Läntinen, Aarre Pyrähdyksiä Kainuun historiaan. - Hengellinen kuukausilehti, 2002, nro 2, s Manninen, Juha Arvid Mikael 139* Manninen, Juha Eino Kaila ja tie Wienin piiriin. - Tieteessä tapahtuu, 2002, vol. 20, nro 2, s * Manninen, Juha Ennen Wienin piiriä: Moritz Schlick, Hans Reichenbach ja Eino Kaila. - Järjen todellisuus. Juhlakirja Markku Mäelle. Osa 2. Toim. L. Mehtonen & K. Väyrynen. Aate- ja oppihistorian tutkimuksia nro 26. Oulu, s * Manninen, Juha Kaila ja kahden tunnistamistavan ero. - Tieteessä tapahtuu, 2002, vol. 20, nro 4, s * Manninen, Juha Kansakunnan aatteen synty Ruotsissa ja Suomessa. - Tieteessä tapahtuu, 2002, vol. 20, nro 1, s * Manninen, Juha Kirjallisten opintojen ja matkoilla koetun suhteesta varhaisvalistuksen Euroopassa. - "Muille maille vierahille..." Kalervo Hovi ja yleinen historia. Toim. E. Sundbäck. Turun historiallinen arkisto nro 56. Turku, s * Manninen, Juha Positivismin kriitikosta positivistiksi. - Tieteessä tapahtuu, 2002, vol. 20, nro 8, s * Manninen, Juha Realisti Wienin piirin väittelyissä. - Tieteessä tapahtuu, 2002, vol. 20, nro 7, s

19 10 146* Manninen, Juha Uuden filosofisen liikkeen ja sen manifestin synty. - Wienin piiri. Toim. I. Niiniluoto & H. J. Koskinen. Helsinki, Gaudeamus s * Manninen, Juha Wie enstand der Physikalismus. - Nachrichten. Forschunsstelle und Dokumentationszentrum für österreichische Philosophie, 2002, nro 10, s Manninen, Turo 148* Manninen, Turo Ei vettä rantaa rakkaampaa. Oulun vesilaitos vuosina Oulu s. 149* Manninen, Turo Vuoden 1918 sodan synty ja kulku. - Oulu ja oululaiset sodissa 1918 ja Oulun veteraanikirja. Toim. J. Kankainen; P-P. Rauhala & J. Vahtola. Oulu, Oulun kaupunki s Mäki-Petäys, Mari Helena 150* Mäki-Petäys, Mari Aleksanteri Nevski idän ja lännen välissä. - Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s * Mäki-Petäys, Mari Eufrateelta Nevalle. Aleksanteri Suuren pohjoinen ulottuvuus. - Antiquitas Borea - Antiikin kulttuurin pohjoinen ulottuvuus. Toim. J. Pölönen & E. Jarva. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 48. Oulu, s * Mäki-Petäys, Mari On the applicability of image research to the study of medieval hagiographies. - Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. Eds. K. Alenius; O. K. Fält & S. Jalagin. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 42. Oulu, s * Mäki-Petäys, Mari Warrior and saint. The changing image of Alexander Nevsky as an aspect of Russian imperial identity. - Imperial and National Identities in Pre-revolutionay, Soviet, and Post-Soviet Russia. Eds. C. J. Chulos & J. Remy. Studia Historica nro 66. Helsinki, SKS s Mäki-Petäys, Mari Menneisyyden sankarit ja historiankirjoitus. - Glossae, 2002, vol. 5, nro 2, s Mäkivuoti, Markku Aukusti Ks. 2759* Oinas-Kukkonen, Henry Tapio 155* Oinas-Kukkonen, Henry Monipuolisesti ja vakaasti yleistä historiaa teknologia-oulussa. - Ennen ja nyt. Historian tietosanomat, 2002, vol. 2, nro 4, s * Oinas-Kukkonen, Henry Ted Nelsonin näkemys median ja markkinoiden sähköisestä ihmemaailmasta. - Tiedepolitiikka, 2002, vol. 27, nro 2, s * Oinas-Kukkonen, Henry Was the General strike threat a culmination point in the US attitude towards the Japanese communists. - Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s * Oinas-Kukkonen, Henry World Wide Webin kummisedän näkemyksiä ja kokemuksia uuden median maailmasta. - Tekniikan waiheita, 2002, vol. 20, nro 2, s

20 11 Salo, Matti Tapani 159* Salo, Matti Kaarlo Metsävainio ( ) - 40 vuotta työtä Oulun yliopiston perustamiseksi. - Ruusuikkunan takana. Kirjoituksia Kuusiluodon koulun elämästä ja ihmisistä, työstä ja tunnelmista, toiveista ja toteutuksista. Oulu, s * Salo, Matti Välirauhan aika Oulussa. - Oulu ja oululaiset sodissa 1918 ja Oulun veteraanikirja. Toim. J. Kankainen; P-P. Rauhala & J. Vahtola. Oulu, Oulun kaupunki s Vahtola, Jouko Olavi 161* Vahtola, Jouko Liian pettynyt Suomen rakentaja. - Historiallinen aikakauskirja, 2002, vol. 100, nro 3, s * Vahtola, Jouko Oulu - kaupunki Lasaretinsaaren kupeessa. - Työn jäljet. Lasaretinsaaren vaiheita s * Vahtola, Jouko Sammatin paikannimistö. - Sammatti. Elias Lönnrotin kotipitäjä. Toim. V. Kallio. Helsinki, Otava s * Vahtola, Jouko Savolaiset Pohjois-Suomen asuttajina. - Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s * Vahtola, Jouko Voimalan rakentaminen. - Muhoksen kunnan historia. Toim. M. Hiltunen s Wunsch, Sinikka Hilkka 166* Wunsch, Sinikka Image research and the enemy image: The Soviet Union in Finnish newspapers during the Winter War (November 30, March 13, 1940). - Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. Eds. K. Alenius; O. K. Fält & S. Jalagin. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 42. Oulu, s * Wunsch, Sinikka Vanha viholliskuva herää - Suomi ja Neuvostoliitto neuvottelevat syksyllä Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s Väyrynen, Kari Antero 168* Väyrynen, Kari Nuori Hegel ja Alpit: varhaisen luontokäsityksen ja estetiikan jäljillä. - Järjen todellisuus. Juhlakirja Markku Mäelle. Osa 2. Toim. L. Mehtonen & K. Väyrynen. Aate- ja oppihistorian tutkimuksia nro 26. Oulu, s * Väyrynen, Kari Virtue ethics and the material values af nature. - Philosophy in the Contemporary World, 2001, vol. 8, nro 2, s Mehtonen, L. & Väyrynen, Kari (toim.) Järjen todellisuus. Juhlakirja Markku Mäelle. Osat 1 ja 2. - Aate- ja oppihistorian tutkimuksia nro 26. Oulu, s. Väitöskirjat 171 Lehtinen, Lasse Aatosta jaloa ja alhaista mieltä. Urho Kekkosen ja SDP:n suhteet Helsinki s.

21 Mäkinen, Anssi Linnaleirit ja vainovalkeat. Viipurin läänin asutus kaksikymmentäviisivuotisen sodan ( ) jaloissa. - Bibliotheca historica nro 73. Helsinki s. 173 Okkonen, Tuula Yhdysvaltojen näkemykset, suunnitelmat ja toimenpiteet Japanin koulujärjestelmän uudistamiseksi Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 45. Oulu s. Lisensiaatintyöt 174 Aittola, Marjatta Karjalan kuva kirjallisuudessa vuosina s. 175 Hakala, Päivi Jenny Paulaharju Kuuromykkien opettaja ja kansanperinteen kerääjä , 10 s. 176 Kuure, Jukka Presidentti Woodrow Wilsonin kuva Yhdysvaltain kanssasotijamaasta Venäjästä ensimmäisen maailmansodan aikana s. 177 Virkkala, Mari-Anne Immanuel Kantin ylevän käsite ja sen luontosuhde s. Pro gradu -työt 178 Forsström, Hannamari När det omöjliga hände. Sovjetunionen sönderfall 1991 enligt Dagens Nyheter och det officiella Sverige s. 179 Hall, Johanna Talkoovoimin täydentämässä virallista sosiaalihuoltoa s. 180 Hankonen, Johanna Harvojen huvittelusta hyötyajoksi. Oulun taksiautoilun historia , 1 s. 181 Hannuniemi, Miia Se koira älähtää johon kalikka sattuu. Raahelaiset sanomalehdet paikkakuntansa kuvastajina vuosina , 6 s. 182 Hautala, Marko Tosisuomalainen A. Untola. Algot Untolan suhde suomalaiseen puolueeseen vuosina , 1 s. 183 Heinonen, Jukka Tuulessa ja sateessa, pyryssä ja pakkasessa: vaasalaisten postiljoonien ammattiyhdistystoiminta vuosina s. 184 Itäpää, Juhani Puolesta vai vastaan? Kansan Uutisten ja Tiedonantajan suhtautuminen Neuvostoliiton suorittamaan Afganistanin miehitykseen , 5 s. 185 Kangas, Suvi Säästäväisyys on rauhan aikana hyve, sodan aikana välttämättömyys! Naistenlehtien suhtautuminen säännöstelyyn , 3 s. 186 Keisanen, Päivi Lukiokoulutuksen uudet ratkaisut Tyrnävällä ja Ylikiimingissä. Lumoprojekti s. 187 Kemppainen, Riia Kodin hyödyksi - jokaisen iloksi. Suomen Sähkölaitosyhdistyksen propaganda kotien sähköistämiseen tähtäävässä valistustyössä 1930-luvun Helsingissä s. 188 Kostet-Kärkkäinen, Sari Länsimainen näkemys japanilaisista lapsista s.

22 Kukkola, Janne Vastusta presidentille. Sanomalehti Uuden Suomen suhtautuminen Urho Kekkoseen s. 190 Laitila, Reeta Löytöretkellä maisemaan ja kulttuuriin. Skotlannin matkailu aikalaiskirjallisuudessa luvuilla s. 191 Lehtinen, Jussi Sivilisaation ja itämaisen barbarian kamppailu. Englantilaisten lehtien antama kuva boksarikapinan osapuolista vuonna , 14 s. 192 Loukusa, Heikki Lapin kansanedustajien toiminta eduskunnassa Lapin teollistamiseksi vuosina , 14 s. 193 Mertaniemi, Markus Rikollisen riitin mukaan: kreikkalais-roomalaisen eliitin kuva kristillisestä kirkosta Gallienuksen suvaitsevaisuuspolitiikasta Diocletianuksen vainoon ( jkr.) s. 194 Muurimäki, Susanne Työllistettäviä, tovereita, turvattomia, vallankumouksellisia. Suomen suurimpien puolueiden pää-äänenkannattajien luoma kuva Chilen pakolaisten tuloprosessista ja ensihuollosta lokakuusta 1973 tammikuuhun , 4 s. 195 Myllymäki, Sami Ei ollut "wanha wakasin" kaikkien mielessä. Maatalousinnovaatioiden diffuusio Oulu- ja Siikajokilaaksoissa , 4 s. 196 Nahkanen, Jari Suomi kiinnostuksen keskipisteenä - Moskovan neuvottelut ja talvisota The Times -lehdessä s. 197 Patrikainen, Salla Hakaristi vai olympiarenkaat? Berliinin olympialaisten valmistelut kansallissosialistisessa Saksassa s. 198 Pesola, Paula Japanilaiset lapset, naiset ja miehet ihanteiden peilikuvina. Länsimainen kuva japanilaisesta perheestä uudenaikaistumisen murroksessa 1870-luvulla , 2 s. 199 Pyykkö, Riikka Lotta Svärd -järjestön Länsi-Pohjan piirin toiminta vuosina , 4 s. 200 Pyykkö, Vesa Häviäjän asema keskeisissä eurooppalaisissa rauhansopimuksissa s. 201 Rehumäki, Pekka Tasa-arvo tanssilattialla. Bildnings-Cirkeln i Uleåborg , 5 s. 202 Rontti, Sami Anglikaanisen uskon puolustajat. Englannin anglikaanisen alemman aatelin kuva roomalaiskatolisuudesta ja roomalaiskatolilaisista , 2 s. 203 Ruotsalainen, Anne Kansallistunteen monet mahdollisuudet. Kansallistunne Firenzen poliittisissa sanomalehdissä Italian yhdentymisvaiheessa vuosina , 3 s. 204 Seppänen, Antti Oulunsalon nuorisoseura , 4 s. 205 Siltala, Juha K. All rights reserved. Hakkerietiikka ja vapaat ohjelmistot s. 206 Simuna, Erja Tyrmistyksestä turtumiseen - Pohjois-Irlannin tasavaltalaisvankien syömälakko kansainvälisessä lehdistössä , 8 s.

23 Suomela, Sirpa Yhdysvaltain suhtautuminen Japaniin vuonna 1941 käytyjen diplomaattisten neuvotteluiden puitteissa s. 208 Talus, Aila Kansan Tahdon suhtautuminen sosiaalidemokraatteihin s. 209 Tuusa, Soile Hiljaisesta pikkukaupungista erämaan keitaaksi. Kajaanin ammattiväestön sosiaalisen jakauman kehitys vuosina s. 210 Vehkaoja, Jari Osuuskassat Lapissa , 2 s. 211 Vesala, Esko Sanginjärven kylän asutus- ja elinkeinohistoria keskiajalta vuoteen s. 212 Väänänen, Jouko Oululaista ansiolentotoimintaa - Tilauslento Oy , 5 s. 213 Ylitalo, Antti Paluukiekko maaliin. National Hockey Leaguen laajentuminen Vancouveriin The Province ja The Vancouver Sun -lehtien kuvaamana vuosina , 6 s Informaatiotutkimuksen laitos Hirvasniemi, Soile 214 Hirvasniemi, Soile; Kaleva, Saana & Öörni, Kai Verkkokaupankäynti ja verkkokauppojen sivustojen helppokäyttöisyys: Kuinka asiakas selviytyy verkkokauppojen maailmassa. - Tietopalvelu, 2002, vol. 17, nro 1, s Kaleva, Saana 215 Front, T. & Kaleva, Saana Vapaana verkossa. Avoimen yliopiston opiskelijoiden, opettajien ja suunnittelijoiden kokemuksia verkko-opinnoista. - TYT Julkaisusarja A nro 3. Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus s. Ks. myös 214 Kortelainen, Terttu Anna Maarit 216* Kortelainen, Terttu Collaborative library evaluation and development in Northern Finland. - Information Sciences, 2002, vol. 20, s * Kortelainen, Terttu Kirjastojen osaamisen hallintaa seutuyhteistyönä. Kokemuksia intressipiireistä PARKKI-hankkeessa. - Informaatiotutkimus, 2002, vol. 21, nro 3, s Kortelainen, Terttu Informaatikko verkko-opetuksen kurssilla - Tieto- ja viestintätekniikkaa yliopisto-opettajille. - Tietopalvelu, 2002, vol. 17, nro 2, s. 30. Kämäräinen, Juha 219 Kämäräinen, Juha Tohtoriopiskelija ja hypertekstin kiehtova moninaisuus. - Näkökulmia. Oulun yliopisto, HuTK s Lindberg, Pirkko 220 Lindberg, Pirkko Kirjaston noin 10 käskyä. - Kirjastolehti, 2002, vol. 95, nro 3, s. 24.

24 Lindberg, Pirkko New challenges for small libraries. - Scandinavian Public Library Quarterly, 2002, vol. 35, nro 2, s Mustonen, Margit Irmeli 222* Mustonen, Margit Searching for health information on the Web. - Communicating health and new genetics. Proceedings. Workshop 17-18th September 2001, Turku. Eds. M. Ginman & E. Väliverronen. Finnish information studies nro 20. Åbo s * Mustonen, Margit Terveystieto internetissä. - Terveysviestintä. Toim. S. Torkkola. Helsinki, Tammi s Suominen, Vesa Jukka Ilmari 224* Suominen, Vesa Kartesiolainen credo ja modernin rationaalisen konstituutio postmodernin jälkeen. - Järjen todellisuus. Juhlakirja Markku Mäelle. Osa I. Toim. L. Mehtonen & K. Väyrynen. Aate- ja oppihistorian tutkimuksia nro 26. Oulu, s Suominen, Vesa User interests as the rationale of library operations: a critique. - Scandinavian Public Library Quarterly, 2002, vol. 35, nro 2, s Öörni, Kai Ks. 214 Pro gradu -työt 226 Ding, Meng Past, today and future regional-global cooperation and networking in library evolution in China s. 227 Halonen, Katja Tiedonhakutaitojen kehittyminen tiedonhaun verkkokurssilla s. 228 Heikkinen, Hilkka Koneyrittäjien työhön liittyvät tiedontarpeet ekstranet-palvelun suunnittelun pohjana s. 229 Huhtala, Ritva Yleisen kirjaston palvelun laatu. Arviointitutkimus Reisjärven kunnankirjastossa s. 230 Huhtala, Ville Kausijulkaisujen käytön kasaantuminen tieteellisessä kirjastossa s. 231 Isotalus, Anita Tiedonhaku tietoverkkojen kautta ympäristöalalla s. 232 Kukkonen, Teija Raahen uuden ammattikorkeakoulukirjaston toiminnan ja tilonen suunnittelu s. 233 Niemelä, Raimo Epävarmuus ja hallinta eläkkeelle siirtyneiden opettajien tiedonhankinnassa s. 234 Pietikäinen, Virpi & Tuovinen, Kirsi Yhteisöllisen oppimisen mahdollisuudet ja toteutuminen tiedonhaun verkkokurssilla s. 235 Salmén, Kati Tietokirjakokoelmien evaluointi yleisissä kirjastoissa: Tapaustutkimus Kannuksen kaupunginkirjastossa sekä Himangan, Lohtajan ja Toholammin kunnankirjastoissa s. 236 Takalo, Tapani Aurora-kirjastokonsortion kokoelma s.

25 Tuomela, Elina Älykäs agentti ja tiedonhaun vaiheet oppimisen näkökulmasta s Saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos Attias, Daniel 238 Attias, Daniel Biscottes, loukoums et prosciutto. - Chroniques. Débloc-notes, Attias, Daniel Golf on pelastuksemme. - Kaleva Attias, Daniel Le diable en rit encore. - Débloc-notes, 2002, nro Attias, Daniel Le nuage d'encre des bienheurex calmars. - Débloc-notes, 2002, nro Attias, Daniel Syyttäjiä vai tuomareita. - Kaleva Bluhm, Lothar Werner 243* Bluhm, Lothar Deutsches Literatur-Lexikon. Das 20. Jahrhundert. Rezension. - Wirkendes Wort - Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre, 2002, vol. 52, nro 2, s * Bluhm, Lothar Ein Sohn nach meinem Herzen: Kafkas Das Urteil im Diskursfeld der zeitgenössischen Goethe-Nachfolge. - Kafkas "Urteil" und die Literaturtheorie. Zehn Modellanalysen. Hrsg. O. Jahraus & S. Neuhaus. Stuttgart, Reclam s * Bluhm, Lothar Gepfleget werde der feste Buchstab. - Eine schöne lange Zeit war verflossen... Wuppertal, s * Bluhm, Lothar Grimm, Jacob / Grimm, Wilhelm. - Dictionary of German Biography. München, K. G. Saur s * Bluhm, Lothar Hansjürgen Blinn: Informationshandbuch Deutsche Literaturwissenschaft. Rezension. - Wirkendes Wort - Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre, 2002, vol. 52, nro 1, s * Bluhm, Lothar Moritz Bassler: Der deutsche Pop-Roman. Rezension. - Literatur im Unterricht, 2002, nro 2, s * Bluhm, Lothar Stefan Neuhaus: Revision des literarischen Kanons. Rezension. - Wirkendes Wort - Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre, 2002, vol. 52, nro 3, s * Bluhm, Lothar Wir scheinen überhaupt bestimmt, an einander zu rennen. Anmerkungen zum Briefwechsel der Brüder Grimm mit Ludwig Hassenpflug und zum Streit um die 'Kasseler Ausgabe'. - Wirkendes Wort - Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre, 2002, vol. 52, nro 3, s Bluhm, Lothar Begegnungen. Studien zur Literatur der Klassischen Moderne. - Veröffentlichungen des Germanistischen Instituts nro 10. Oulu, Oulun yliopisto s.

26 Bluhm, Lothar Hyvää päivää. Minä olen Lothar Bluhm. Der neue Professor an der Universität Oulu stellt sich vor. - Aktuelles, 2002, nro 31, s Ks. myös 259* Grasz, Sabine 253* Grasz, Sabine Möglichkeiten der Mehrsprachigkeit in einem vielsprachigen Umfeld. - Yksin mielin monin kielin. Oulun yliopiston kielikeskus 25 v. Toim. H. Anttila; I. Kuusijärvi & R. Sallinen. Oulu, Oulun yliopisto s Grasz, Sabine & Kuortti, Kimmo Varmuutta vieraskieliseen opetukseen - monikulttuurisen opetuksen työpaja. - Pedaforum, 2002, nro 2, s Kampman, Ulla Margit Maria 255 Kampman, Ulla Akaalaisista jääkäreistä 1. - Akaan seutu Kampman, Ulla Akaalaisista jääkäreistä 2. - Akaan seutu Kampman, Ulla Akaalaisista jääkäreistä 3. - Akaan seutu Kampman, Ulla Vapaussodan päättymisen vuosipäivä Vapaussodan perintö, 2002, nro 3, s Salmela, Nina Tuulikki 259* Soronen, S.; Salmela, Nina & Bluhm, Lothar Essay, Lerntagebuch, Schriftliche Hausarbeit, Seminararbeit, Pro-Gradu-Arbeit. Ein Leitfaden für schriftliche Arbeiten während der germanistischen Studien. - Oulun yliopiston oppimateriaalia. B. Humanistiset tieteet nro 3. Oulu, Oulun yliopisto s. Schmitt, Hans Gerhard 260* Schmitt, Gerhard Literarische Stile in Deutschland ( ). Ein Überblick. - Oulun yliopiston oppimateriaalia. B. Humanistiset tieteet nro 2. Oulu, Oulun yliopisto s. 261* Schmitt, Gerhard Rilkes Lied vom Meer - ein Ding aus Angst. - Wirkendes Wort - Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre, 2002, vol. 52, nro 2, s * Schmitt, Gerhard Zum Verhältnis von Ich-Begriff und Wissenschaftskritik bei Nietzsche. - Järjen todellisuus. Juhlakirja Markku Mäelle. Osa 2. Toim. L. Mehtonen & K. Väyrynen. Aate- ja oppihistorian tutkimuksia nro 26. Oulu, Oulun yliopisto s Sorvali, Irma Katriina 263* Sorvali, Irma Critical aspects on certain references to Finno-Ugric peoples in historical documents. - The roots of peoples and languages of Northern Eurasia IV, Oulu Ed. by K. Julku. Societas Historiae Fenno-Ugricae s * Sorvali, Irma Eläinmetaforat ihmisen identiteetin luojina. - Synteesi, 2002, nro 2, s * Sorvali, Irma Kieli, ihmisen tytär. Ihminen, kielen tytär. - Kaltio, 2002, nro 5, s

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Erillisyksiköt

Erillisyksiköt Oulun yliopisto. Henkilökunnan julkaisutilasto 2006. TYÖRYHMÄ, LABORATORIO, OPINTOSUUNTA TARKKUUDELLA LAITOS/TIEDEKUNTA Koodi YHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1. --- Erillisyksiköt

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Liite 1 15.6.2016 Oulun yliopisto PL 8000 90014 Oulun yliopisto oulun.yliopisto @ oulu.fi Puh 0294 480 000 Fax 08 344 064 www.oulu.fi 6 Tutkinto-ohjelmaportfolio 2017, aloituspaikkamäärät, lukuvuosimaksut

Lisätiedot

Hyväksymispistemäärät

Hyväksymispistemäärät 17( 62) Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia 46/60 21.17/30 Englannin kielen aineenoettajan koulutus Germaaninen filologia 28.33/45 max. 30 + 34.75/60 19.5/30 Pohjoismainen filologia 29.92/60

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Tiedekunta / laitos / yksikkö Monografiat Monografiat Toimitetut Patentit ja Av aineistot ja Abstraktit Humanistinen tiedekunta Aate ja oppihistoria 29 2 0 1

Lisätiedot

1. --- Erillisyksiköt 247 0 70 27 0 1 1 0 0 42 1 0 22 1 0 6 1 1 0 43 0 4 27. laitos

1. --- Erillisyksiköt 247 0 70 27 0 1 1 0 0 42 1 0 22 1 0 6 1 1 0 43 0 4 27. laitos Oulun yliopisto. Henkilökunnan julkaisutilasto 2007. TYÖRYHMÄ, LABORATORIO, OPINTOSUUNTA TARKKUUDELLA LAITOS/TIEDEKUNTA YHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1. --- Erillisyksiköt

Lisätiedot

Yrityksen informaatio- ja toimintoprosessien optimointi

Yrityksen informaatio- ja toimintoprosessien optimointi Yrityksen informaatio- ja toimintoprosessien optimointi V-S Teknologiateollisuus ry vaalikokous 10.11.2008 Thomas Westerholm Åbo Akademi PBI Research Institute Teknologisen kehityksen taustalla Copyright

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY 0 Yleistä. Tutkimusmenetelmät General. Research methods. 1 Filosofia. Philosophy 159.9 Psykologia Psychology

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t)

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t) Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy Macroeconomics

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration

The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration Akrenius, Nina Bakteriologian ja immunologian osasto Haartman-instituutti PL 21 00014 HY Amdahl, Hanne Bakteriologian ja immunologian osasto Haartman-instituutti

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä.

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä. 12. 13.11.2014 klo 9 16 Ohjelma on sama molempina päivinä. Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä Osallistujaluettelo yksiköittäin (ver. 18.4.2014) 1. Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo yläkoulu ja lukio 2. Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo lukio 3. Tiia Karpin Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

SM-KIISKIPILKKI 2017, OULUNJÄRVI MIEHET NIMI SEURA TULOS

SM-KIISKIPILKKI 2017, OULUNJÄRVI MIEHET NIMI SEURA TULOS MIEHET NIMI SEURA TULOS 1 Jani Orava Rautaruukin Urheilukalastajat 2799 2 Raine Kortet Pohjois-Karjalan Urheilukalastajat 2569 3 Ismo Karhunen Rautaruukin Urheilukalastajat 92 4 Tomi Etelä-Aho Lapuan Seudun

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Luonnontieteellinen koulutusala

Luonnontieteellinen koulutusala Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian koulutusohjelma klo 11.45 12.15 Tietojenkäsittelytieteiden

Lisätiedot

KOGNITIIVINEN AUKTORITEETTI NUORTEN ARKIELÄMÄN TERVEYSTIETOON LIITTYVISSÄ YMPÄRISTÖISSÄ

KOGNITIIVINEN AUKTORITEETTI NUORTEN ARKIELÄMÄN TERVEYSTIETOON LIITTYVISSÄ YMPÄRISTÖISSÄ KOGNITIIVINEN AUKTORITEETTI NUORTEN ARKIELÄMÄN TERVEYSTIETOON LIITTYVISSÄ YMPÄRISTÖISSÄ Maija-Leena Huotari, Laura Palmgren-Neuvonen, Sari Räisänen, Anna-Maija Huhta & Noora Hirvonen Cognitive Authorities

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

UNIVERSITY OF VAASA. Faculty of Philosophy. English Studies. First name Last name. Main Title. Subtitle

UNIVERSITY OF VAASA. Faculty of Philosophy. English Studies. First name Last name. Main Title. Subtitle Liite 1. Pro gradu -tutkielman kannen malli (englannin kieli) UNIVERSITY OF VAASA Faculty of Philosophy English Studies First name Last name Main Title Subtitle Master s Thesis Liite 2. Pro gradu -tutkielman

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit s, s and changes to courses for the academic year 2016 2017 Mikro ja nanotekniikan laitos Department for Micro and Nanosciences S 69, S 87, S 104, S 129, ELEC A3, ELEC C3, ELEC D3, ELEC E3, ELEC L3 T 4030

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA

KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA HISTORIAN PERUSOPINNOT FM Anna Nieminen: Uusi ja uusin aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 14.1. 29.1. ti klo 10 12 SÄ118, ke klo 12 14 L7 ja to klo 10 12 PR102

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka

Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka Lava Erä 1 12.00 1 Riikka Viiala K4 Center naiset LC 1 kg -3 kg 2 Minna Silvennoinen Hakalanmäen Ryhti ry naiset LC 1 kg -3 kg 3 Johanna Soiluaho Tahdonvoiman

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto - INFORMAATIOKESKUS 14.3.2016 Sivu 1 INFORMAATIOKESKUS Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 001 Tiede ja tieto yleensä. Tieteellisen työn organisaatio

Lisätiedot

Esitys opiskelijaedustajien valinnasta tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin

Esitys opiskelijaedustajien valinnasta tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin Esitys opiskelijaedustajien valinnasta tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin Esitys humanistisen tiedekunnan johtokuntaan valittavista opiskelijaedustajista 1 Vilppu Kuusipalo Kulttuurihistoria,

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA 2013-14 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA JOENSUUN KAMPUS TUTKINTORAKENNE laajuus koodi Ajalla Joensuu PSYKOLOGIA 3 8013051 Skills for Students

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka PROFESSORILUENTO Professori Heini-Marja Järvinen Vieraiden kielten didaktiikka Kasvatustieteiden tiedekunta 30.9.2015 Professori Heini-Marja Järvinen pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

List of publications. Mr. Henry Oinas-Kukkonen

List of publications. Mr. Henry Oinas-Kukkonen List of publications Mr. Henry Oinas-Kukkonen Articles in international scientific journals with referee practice 1. Henry Oinas-Kukkonen, Harri Oinas-Kukkonen and Veronika Sušová. Methods for History

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% A. RefereedScientificArticles(vertaisarvioidut%tieteelliset%artikkelit)

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot