RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2002

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2002. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2002"

Transkriptio

1 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2002 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu

2 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS OF OULU UNIVERSITY LIBRARY 55 Raili Toivio (toim.) Luettelo kirjallisesta toiminnasta Oulun yliopistossa 2002 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2002 Oulu 2003

3 Oulun yliopiston kirjaston julkaisuja Toimittaja/Editor Kirsti Nurkkala Copyright 2003 Oulun yliopiston kirjasto PL Oulun yliopisto Oulu University Library POB 7500 FIN University of Oulu Finland ISBN ISSN SAATAVISSA MYÖS ELEKTRONISESSA MUODOSSA ALSO AVAILABLE IN ELECTRONIC FORM ISBN URL: OULUN YLIOPISTOPAINO Oulu 2003

4 I ESIPUHE Tähän julkaisuluetteloon on koottu tiedot Oulun yliopistossa tehdyistä opinnäytteistä ja henkilökunnan julkaisuista vuodelta Yhteisjulkaisut on mainittu vain kerran. Luetteloon on painettujen julkaisujen lisäksi otettu myös elektroniset julkaisut, atk-ohjelmat ja audiovisuaalinen aineisto, ja se sisältää myös edellisestä, vuoden 2001 luettelosta puuttuneet julkaisuviitteet. Luetteloa laadittaessa on noudatettu seuraavia periaatteita: 1. Luettelo perustuu kirjoittajien antamiin tietoihin. 2. Julkaisutiedot on järjestetty tiedekunnittain ja laitoksittain ensimmäisen yliopiston henkilökuntaan kuuluvan tekijän mukaan. Henkilökuntaan kuuluvien kirjoittajien koko etunimi on mainittu, muilta vain etunimen ensimmäinen kirjain. 3. Opinnäytteet on sijoitettu pääsääntöisesti tiedekunnittain ja laitoksittain henkilökunnan julkaisutietojen jälkeen. 4. Luettelon loppuun on koottu yliopistoon kuuluvien kirjoittajien aakkosellinen tekijähakemisto viitenumeroineen. 5. Tähdellä on merkitty opetusministeriön tieteellisten julkaisujen luokituksen eli KOTAn mukaan ryhmitellyt julkaisut: 1) kotimaiset ja ulkomaiset tieteelliset monografiat, 2) artikkelit kotimaisissa ja ulkomaisissa referee-aikakauslehdissä, 3) artikkelit kotimaisissa ja ulkomaisissa kokoomateoksissa tai painetuissa konferenssijulkaisuissa, 4) artikkelit ja monografiat Oulun yliopiston Acta-sarjoissa lukuunottamatta väitöskirjoja. Tämä luettelo ei sisällä abstrakteja, jotka ovat mukana Oulun yliopiston ylläpitämän tutkimustietokannan julkaisurekisterissä. Luettelon on toimittanut Raili Toivio

5 II FOREWORD This bibliography lists the publications by the staff and the theses of the students of the University of Oulu in The following guidelines have been followed in the compilation of the bibliography: 1. The bibliography is based on information provided by the authors. 2. In addition to literary works the bibliography covers electronic publications, computer programs and audiovisual materials, as well. 3. The publications are listed by faculty and department, according to the name of the first author who is either a staff member or a student of the University. The whole of the first name is mentioned if the author is a staff member, only the initial letter of the first name in the case of non-staff members. 4. The bibliography also contains entries that have been published in 2001 but were left out of the previous edition. 5. At the end of the book there is an alphabetical author index covering the staff members and students of the University. 6. An asterisk indicates the publications that the author has grouped according to the Classification Scheme for Scientific Publications (KOTA) published by the Ministry of Education as follows: 1) Finnish and foreign scientific monographs, 2) articles in Finnish or foreign referee journals, 3) articles in Finnish or foreign collected works or printed conference publications, 4) articles and monographs published in the series Acta Universitatis Ouluensis (excluding dissertations). The bibliographical database maintained by the University Library that covers the publications by the staff members of the University of Oulu also contains abstracts, which are not included in the printed version. The bibliography is compiled by Raili Toivio

6 III SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... I Sisällysluettelo... III 1. Humanistinen tiedekunta Englannin kielen laitos Historian laitos Informaatiotutkimuksen laitos Saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos Taideaineiden ja antropologian laitos Kasvatustieteiden tiedekunta Kajaanin normaalikoulu Kajaanin opettajankoulutusyksikkö Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Oulun normaalikoulun perusaste (0-6) Oulun normaalikoulun perusaste (7-9) ja lukio Luonnontieteellinen tiedekunta Biokemian laitos Biologian laitos Fysikaalisten tieteiden laitos Geotieteiden laitos Kemian laitos Maantieteen laitos Matemaattisten tieteiden laitos Tietojenkäsittelytieteiden laitos Lääketieteellinen tiedekunta Anatomian ja solubiologian laitos Anestesiologian klinikka Farmakologian ja toksikologian laitos Fysiatrian klinikka Fysiologian laitos Hammaslääketieteen laitos Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos Iho- ja sukupuolitautien klinikka Kansanterveystieteen- ja yleislääketieteen laitos Kirurgian klinikka Kliinisen kemian laitos Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Lastentautien klinikka Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian laitos Lääketieteellisen tiedekunnan hallinto Lääketieteen tekniikan laitos Mikrobiologian laitos Molekyyliendokrinologian tutkimusyksikkö Neurokirurgian klinikka Neurologian klinikka Oikeuslääketieteen laitos Patologian laitos Perinnöllisyyslääketieteen klinikka Psykiatrian klinikka

7 IV Radiologian klinikka Silmätautien klinikka Sisätautien klinikka Synnytys- ja naistentautien klinikka Syöpätautien ja sädehoidon klinikka Taloustieteiden tiedekunta Johtamisen ja yrittäjyyden yksikkö Kansantaloustieteen yksikkö Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö Markkinoinnin yksikkö Tuotantotalouden yksikkö Teknillinen tiedekunta Arkkitehtuurin osasto Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Erillisyksiköt Biocenter Elektronioptiikan laitos Infotech Oulu Kajaanin kehittämiskeskus Kielikeskus Kirjasto Koe-eläinkeskus Koulutus- ja tutkimuspalvelut Meri-Lappi-instituutti Sodankylän geofysiikan observatorio Thule-instituutti ja Arktisen lääketieteen instituutti Ympäristöala Hallintopalvelut ATK-keskus Opetus- ja opiskelijapalvelut Rehtorin yksikkö Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Tutkimus- ja innovaatiopalvelut AAKKOSELLINEN TEKIJÄHAKEMISTO

8 V CONTENTS Foreword...II Contents... V 1. Faculty of Humanities Department of English Department of History Department of Information Studies Department of German, French and Scandinavian Languages Department of Finnish, Saami and Logopedics Department of Art Studies and Anthropology Faculty of Education Kajaani Teacher Training School Kajaani Department of Teacher Education Department of Educational Sciences and Teacher Education Oulu Teacher Training School, Primary Level Oulu Teacher Training School, Secondary School Faculty of Science Department of Biochemistry Department of Biology Department of Physical Sciences Department of Geosciences Department of Chemistry Department of Geography Department of Mathematical Sciences Department of Information Processing Science Faculty of Medicine Department of Anatomy and Cell Biology Department of Anaesthesiology Department of Pharmacology and Toxicology Department of Physical Medicine and Rehabilitation Department of Physiology Institute of Dentistry Department of Nursing Science and Health Administration Department of Dermatology and Venereology Department of Public Health Science and General Practice Department of Surgery Department of Clinical Chemistry Department of Otorhinolaryngology Department of Paediatrics Department of Medical Biochemistry and Molecular Biology Faculty of Medicine. Administration Department of Medical Technology Department of Medical Microbiology Research Center for Molecular Endocrinology Department of Neurosurgery Department of Neurology Department of Forensic Medicine Department of Pathology Department of Clinical Genetics Department of Psychiatry

9 VI Department of Diagnostic Radiology Department of Ophthalmology Department of Internal Medicine Department of Obstetrics and Gynaecology Department of Oncology and Radiotherapy Faculty of Economics and Industrial Management Department of Management and Entrepreneurship Department of Economics Department of Accounting and Finance Department of Marketing Department of Industrial Engineering Faculty of Technology Department of Architecture Department of Mechanical Engineering Department of Process and Environmental Engineering Department of Electrical and Information Engineering Independent Departments Biocenter Oulu Institute of Electron Optics Infotech Oulu Research and Development Centre of Kajaani Language Centre Library Laboratory Animal Centre Learning and Research Services Meri-Lappi Institute Sodankylä Geophysical Observatory Thule Institute and Center of Arctic Medicine Environmental Sciences and Technology Administrative Department Computer Services Centre Educational Affairs and Student Services Rector's Office Planning Unit Research and Innovation Services AUTHOR INDEX

10 1 JULKAISUT 1. Humanistinen tiedekunta 1.1. Englannin kielen laitos Haddington, Pentti Olavi 1* Haddington, Pentti Congruent gaze points, mutual gaze and evasive gaze: some ways of using gaze in stance-taking sequences in a conversation. - Studia linguistica et litteraria septentrionalia. Ed. by E. Kärkkäinen; J. Haines & T. Lauttamus. Oulu, University of Oulu s Haines, James Lee Ks. 16 Keisanen, Tiina Maarit 2* Keisanen, Tiina Keskustelijoiden asennoitumiseen käyttämiä vuorovaikutuksellisia ja kielellisiä keinoja naurua sisältävissä sekvensseissä. - Kieli yhteiskunnassa - yhteiskunta kielessä. Toim. A. Mauranen & L. Tiittula. AFinLAn vuosikirja nro 60. Jyväskylä. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA s Kuortti, Kimmo 3* Kuortti, Kimmo & Kuure, Leena Cours sur internet: nous et les autres. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s * Kuortti, Kimmo & Kuure, Leena Cours sur internet: nous et les medias. - Materials and modules for teachers and their classrooms. CD-rom. Ed. J. Schröter-Klaenfoth. Milan. FORM.MO s * Kuortti, Kimmo & Kuure, Leena Web module: we and others. - Materials and modules for teachers and their classrooms. CD-rom. Ed. J. Schröter-Klaenfoth. Milan. FORM.MO s * Kuortti, Kimmo & Kuure, Leena Web module: we and the media. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s Ks. myös 254 Kuure, Leena Marketta 7* Bertocchi, D.; Edelhoff, C.; Kuure, Leena & Magalhaes, L. Glossario. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s * Bertocchi, D.; Edelhoff, C.; Kuure, Leena & Magalhaes, L. Glossary. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s * Kuure, Leena Literacy. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s

11 2 10* Kuure, Leena Literalität. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s * Kuure, Leena; Saarenkunnas, Maarit & Taalas, P. Negotiating a new culture of doing learning? A study of interaction in a web learning environment with special focus on teacher approaches. - Applied language studies, 2002, vol. 2, nro 1, s * Preti, L.; Bertocchi, D.; Kuure, Leena; Quartapelle, F. & Sørensen, C. Beyond a linear curriculum. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s * Preti, L.; Bertocchi, D.; Kuure, Leena; Quartapelle, F. & Sørensen, C. Oltre il curricolo lineare. - Towards modularity for teachers and their classrooms. Ed. F. Quartapelle. Milan. FORM.MO s Ylkänen, T. & Martin, M. (toim.); Arnbjörnsdottir, B.; Jensen Nezfaoui, S.; Kuure, Leena; Lauridsen, O.; Martin, M.; Parada, M.; Skarpnes, E. & Ylkänen, T. (kirj.) NORDIT. Kvalitetsutveckling av IT-läromaterial för nordiska språk. - TemaNord nro 542. Køpenhavn, Nordiska Ministerrådet s. Ks. myös 3*, 4*, 5*, 6* Kärkkäinen, Elise Orvokki 15* Kärkkäinen, Elise Asennoituminen keskustelun osanottajien yhteistoimintana. - Kieli yhteiskunnassa - yhteiskunta kielessä. Toim. A. Mauranen & L. Tiittula. AFinLan vuosikirja nro 60. Jyväskylä. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA s Kärkkäinen, Elise; Haines, James & Lauttamus, Timo (eds.) Studia linguistica et litteraria septentrionalia. Studies presented to Heikki Nyyssönen. Oulu, University of Oulu s. Lauttamus, Timo Matias Ks. 16 Marjomaa, Ilkka Kalervo 17 Marjomaa, Ilkka Aika lähellä. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Aikoinaan mielellään päissään. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Antaa rampan kalakattaa. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Eikö suomi myy. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Henget puhuvat. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Hupsista. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Ihan uusi see. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Joka parkkinsa kallioon rakentaa. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Joko se soi vai pitääkö käskeä. - Kaleva

12 3 26 Marjomaa, Ilkka Kielten kehittyneisyys. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Kouheron saiho. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Kovat suussa ja kassissa. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Lisääntymisterveysoikeus. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Liukas luikku. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Läpinäkyvät perustelut. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Maailman tavallisin mies. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Mahtuuko kieleen kolme litsiä. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Maukkaita sotkuja. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Miksei nöördi sättää. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Mitä sitä tänään koulussa oppii. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Muoto ja merkitys hakusanalla. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Paha on viileetä. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Palattaisiinko jouluun. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Parinmuodostus suomessa. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Pelitys ja sen selitys. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Polis pois, Ville tulee. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Rehellisyys ja noituminen. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Silmiinpistävä varras. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Sipisi Pyhästä Hengestä. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Todella kiva oire. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Vaarinotto mummosta. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Walesin ruhtinas ja pimeyden prinssi. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Vielä yksi lasku ja sitten paasto. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Vihannesherkkusuu. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Voittaako himo sairaan ja sian. - Kaleva Marjomaa, Ilkka Välähdys alas pöntöstä. - Kaleva

13 4 53 Marjomaa, Ilkka Ymmärrys puolesta sanasta väärin. - Kaleva Pohjanrinne, Mirka Maria 54* Pohjanrinne, Mirka Borderlands trope, Chicana otherness and the presence of nature in the poetry of Pat Mora and Lorna Dee Cervantes. - Studia linguistica et litteraria septentrionalia. Ed. by E. Kärkkäinen; J. Haines & T. Lauttamus. Oulu, University of Oulu s Väitöskirjat 55 Pohjanrinne, Mirka Borderlands trope and Chicana otherness in the poetry of Pat Mora and Lorna Dee Cervantes. Oulu s. 56 Sahlgren, Jari Values, health and medicalization. A study of the ethical language in printed advertisements. Oulu s. Pro gradu -työt 57 Aikio, Jouko Information theory and translation: the communication of linguistic information in a process of translation , 3 s. 58 Arvola, Ulrika Identity in Carole Corbeil's Voice-over , 4 s. 59 Elovaara, Mika Two faces of soccer. An empirical study on the sociology of soccer in England and the US , 25 s. 60 Elsilä, Katri Treatment of plantation mythology in The Confessions of Nat Turner by William Styron , 11 s. 61 Hantula, Sari Much ado about "A nude, chocolate-smeared young woman". Strategies of persuasion in reviews of Karen Finley's performance piece 'We keep our victims ready' , 14 s. 62 Heikkinen, Marjo Language learning in the work place. A participatory study of language learning practices and needs among university staff s. 63 Hekanaho, Minna Narrative and ideology in Microserfs s. 64 Himanen, Ritva You have mail in Telsi: fostering learner ownership of foreign language learning in a web-based learning environment , 2 s. 65 Hollsten, Nina Polite, traditional and freckled: students' stereotypes and attitudes towards British people and culture , 12 s. 66 Honkala, Sonja Archetypes, symbols and mandalas: a Jungian approach to Susan Cooper's The Dark is Rising , 1 s. 67 Junno, Tiina Maternal love and a mother's sense of self in a portrayal of a black slave mother in Toni Morrison's Beloved s. 68 Kaikkonen, Jani He shoots - he scores! A comparative study of some cultural features selected from a Canadian and an American NHL game , 4 s. 69 Kanervo, Panu Display texts in first generation WAP-enabled mobile phones s.

14 5 70 Kelder, Kanni Comic in its existence. Manifestations of carnivalization in Graham Greene's Stamboul Train s. 71 Keskitalo, Ulla Building a learning community in distance education. A study of messgaes in Graduate Plaza , 3 s. 72 Kontiokari-Hautamäki, Sanna From Mother Goose into Hanhiemo. Comparison of three Finnish translators' versions of English Nursery rhymes s. 73 Kurvinen, Satu Assessing translation quality: Finnish readers' evaluation of two Winniethe-Pooh translations , 15 s. 74 Lapinkangas, Minna Epistolary structure in Jane Austen's Lady Susan s. 75 Latvala, Jarkko Power relations as the constituents of Joseph Condrad's novel The Secret Agent s. 76 Moilanen, Hilkka Characters as manifestations of stereotypes in the situation comedy Frasier s. 77 Peltola, Anne Process of user documentation in the software industry. A theoretical consideration with reference to three Finnish software companies s. 78 Pullinen, Arja Attitudes of the members of the league of Finnish-American societies towards American culture and the English language , 5 s. 79 Pyykkönen, Jenni She goes "Yeah"... and I said "Oh". Gender differences in the use of direct reported speech in English conversations , 2 s. 80 Rauniomaa, Mirka Informalization in employment advertisements on the world wide web , 16 s. 81 Rintala, Mona English language needs and skills of supermarket workers in Oulu , 21 s. 82 Rissanen, Mari Communication strategies in the English of first generation Finnish Australians , 36 s. 83 Salla, Kirsi Virginia Woolf and the construction of a new subjectivity beyond categories , 6 s. 84 Taramaa, Raija Metaphors on death - mythical or religious? Comparison of three English translations of the Kalevala s. 85 Virtaluoto, Jenni Exploring readability and readability indexes , 6 s. 86 Vuoriaro, Päivi Laydy of the house speaking! A qualitative ideological analysis and crosscultural ethnographic study of Keeping Up Appearances , 4 s. 87 Vähäkuopus, Mika Heavy rules, nu-metal sucks: a study of recent English loanwords in the Finnish youth magazines Mix and Suosikki , 11 s. 88 Ylävaara, Reeta Steamy studs and well rounded girls: sexism in Playboy and Playgirl magazines , 5 s.

15 Historian laitos Alenius, Kari Petteri 89* Alenius, Kari Images of neighbours: Estonians and their neighbours. - Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. Eds. K. Alenius; O. K. Fält & S. Jalagin. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 42. Oulu, s * Alenius, Kari Lisää katkeraa kalkkia - Viron saksalaisten ja venäläisten sopeutuminen vähemmistöasemaan vuonna Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s * Alenius, Kari Viron valtiojohdon vähemmistöpolitiikka maan itsenäistymisvaiheessa ( ). - Muille maille vierahille... Kalervo Hovi ja yleinen historia. Toim. E. Sundbäck. Turun historiallinen arkisto nro 56. Turku, s Alenius, Kari; Fält, Olavi K. & Jalagin, Seija (eds.) Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. - Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 42. Oulu, s. Fält, Olavi Kaarlo 93* Fält, Olavi K. Globalisaatio - haaste historiantutkimukselle. - Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s * Fält, Olavi K. Historical image research and the use of emperorship as the symbol of the international relationships in Japan from the beginning of the 20th century to the World War II. - Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. Eds. K. Alenius; O. K. Fält & S. Jalagin. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 42. Oulu, s * Fält, Olavi K. Introduction. - Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. Eds. K. Alenius; O. K. Fält & S. Jalagin. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 42. Oulu, s * Fält, Olavi K. Keisari Showa kansainvälisten suhteiden symbolina Japanissa Muille maille vierahille... Kalervo Hovi ja yleinen historia. Toim. E. Sundbäck. Turun historiallinen arkisto nro 56. Turku, s * Fält, Olavi K. Kohti eheytymistä - yhteiskunta ja maanpuolustustyö Oulussa Oulu ja oululaiset sodassa 1918 ja Oulun veteraanikirja. Toim. J. Kankainen; P- P. Rauhala & J. Vahtola. Oulu, Oulun kaupunki s * Fält, Olavi K. Käännekohta japanilaisen nationalismin historiassa? Vuoden 1967 uusi juhlapäivä 'kansallisen perustamisen muistopäivä'. - Tiilileimoja ja lootuksia. Onnittelukirja Tauno-Olavi Huotarille Toim. V. Rosenberg. Helsinki, s * Fält, Olavi K. Tervehdyssanat. - Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s * Fält, Olavi K. & Jarva, Eero Alkusanat. - Antiquitas Borea - Antiikin kulttuurin pohjoinen ulottuvuus. Toim. J. Pölönen & E. Jarva. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 48. Oulu, Oulun yliopisto s. 3-5.

16 7 101 Fält, Olavi K. Minun Rajakyläni. Palvelualttiutta ja lämmintä henkeä. - Forum Fält, Olavi K. Vieraan apu vai oma apu. - Viestikapula. Kainuun Reserviupseeripiirin ja Kainuun Reserviläispiirin tiedotuslehti, 2002, nro syyskuu, s Ks. myös 92 Hakosalo, Heini-Eliisa 103* Hakosalo, Heini Patologian avulla metafysiikkaa vastaan: Théodule Ribot'n naturalistinen psykologia. - Niin & näin. Filosofinen aikakauslehti, 2002, vol. 33, nro 2, s Honkala, Anita Irene 104 Honkala, Anita & Lapinlampi, Tanja Mundus cognitus karsii ennakkoluuloja. - Aktuumi, 2002, vol. 12, nro 2, s Isaksson, Pekka Antero 105* Isaksson, Pekka Kumma kuvajainen - vieraan katse ja saamelainen. - Vieraan katse. Kansalliset vähemmistöt ja vieraat kulttuurit suomalaisten kuvataiteilijoiden silmin Toim. P. Helin; T. Pennanen & H. Sinisalo. Tampere, s * Isaksson, Pekka Verisukulaisesta ventovieraaksi valtioiden pirstomassa Saamenmaassa. - Suomen kulttuurihistoria 2. Toim. R. Knapas & N. E. Farsgård. Helsinki, Tammi s Isaksson, Pekka Epäoikeudenmukaisuus, jota ei voi hyväksyä. - Kaleva Isaksson, Pekka Kieli on rotua rakkaampi suomalaisille oppineille. Tieteellinen rasismi ei juurtunut Suomeen. - Dialogi, 2002, nro 4, s Isaksson, Pekka Nepalin viljelmiltä New Yorkin hotelleihin. Epävapaat työsuhteet ja orjuus ovat yleistyneet myös länsimaissa. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Olemmeko me unohtaneet. Tahto rautanen on -näytelmä kertoo osan nälän, vallan ja toivon isosta kertomuksesta. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Orjakauppa yli Atlantin juurrutti rasismia länsimaihin. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Petollisen kaunis paikka. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Pääoma käynyt vilkkaaksi. Sorrettua työvoimaa erikoistalousalueilla erikoisoloissa. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Rasismi voimistuu, kun kopeus ja pelko sekoittuvat. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Sosiologi Zygmund Baumanin notkea nykyaika. Pääoman ja eliittien valta perustuu kykyyn paeta paikalta. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Vapaa toimittaja tekee sen, mistä Attac-liikkeen mediaguru vain puhuu. -

17 8 Kansan Tahto Isaksson, Pekka Venäjällä asui Lenin-setä, joka ei ollut kovin kiltti. - Kansan Tahto Isaksson, Pekka Vieraan katse haastaa katsojan arvioimaan oman katseensa suoruutta. - Kansan Tahto Jalagin, Seija Maria Hannele 119* Jalagin, Seija Gendered images - western women on Japanese women. - Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. Eds. K. Alenius; O. K. Fält & S. Jalagin. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 42. Oulu, s * Jalagin, Seija Sivistyneitä naisia sivistyneeseen Japaniin - Suomalaisen naislähetin profiili 1900-luvun alussa. - Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s * Jalagin, Seija; Louekari, S.; Sunell, M.; Suoranta, A. & Toivo, R. M. Historiantutkimus - ammatti vai missio. - Historiallinen aikakauskirja, 2002, nro 3, s Ks. myös 92 Julku, Kyösti 122* Julku, Kyösti Suomensukuiset. - Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s Junila, Marianne 123* Junila, Marianne Miten siellä kotona pärjätään? - jatkosodan kotirintama. - Oulu ja oululaiset sodissa 1918 ja Oulun veteraanikirja. Toim. J. Kankainen; P-P. Rauhala & J. Vahtola s Kallinen, Maija Sinikka 124* Kallinen, Maija Antiikin auktoriteetit Turun akatemian luonnonfilosofiassa. - Antiquitas Borea - Antiikin kulttuurin pohjoinen ulottuvuus. Toim. J. Pölönen & E. Jarva. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 48. Oulu, s * Kallinen, Maija Juhana (Johan) Cajanus nuorempi. - Suomen kulttuurihistoria 1. Toim. T. M. S. Lehtonen & T. Joutsivuo. Tammi s * Kallinen, Maija Kartesiolaisuus Suomessa. - Suomen kulttuurihistoria 1. Toim. T. M. S. Lehtonen & T. Joutsivuo. Tammi s * Kallinen, Maija Luonto merkkijärjestelmänä. - Eletty ja muistettu tila. Toim. T. Syrjämaa & J. Tunturi. SKS s Kallinen, Maija Kappale kirjan varhaishistoriaa Ouluun. - Kaleva Kallinen, Maija Palvelukseen halutaan... Sennen-koira. - Sennen-koira, 2002, nro 4, s Kallinen, Maija Tiede kuvastaa aikaansa. - Aktuumi, 2002, nro 5, s. 7.

18 9 131 Kallinen, Maija Virtuaaliperkele. - Aktuumi, 2002, nro 1, s. 21. Kortesalmi, Jouko Juhani 132* Kortesalmi, J. Juhani Pohjois-Suomen ylimaiden suurperheet. - Pohjoissuomalaista todellisuutta etsimässä. Scripta historica nro 29. Oulu, s Kortesalmi, J. Juhani Katsaus Suomen poronhoidon syntyyn ja kehitykseen. - Poromieslehti, 2002, nro 3, s Kortesalmi, J. Juhani Suomalaiset uudisasukkaat ja Kemin Lapin metsälappalaiset. - Poromies-lehti, 2002, nro 5, s. 48. Kusch, Martin Paul Heinrich 135* Kusch, Martin Knowledge by Agreement. The Programme of Communitarian Epistemology. Oxford, Oxford University Press s. 136* Kusch, Martin Testimony in Communitarian Epistemology. - Studies in History and Philosophy of Science, 2002, vol. 33, s * Kusch, Martin & Lipton, Peter Testimony: A Primer. - Studies in History and Philosophy of Science, 2002, vol. 33, s Läntinen, Aarre Matias 138 Läntinen, Aarre Pyrähdyksiä Kainuun historiaan. - Hengellinen kuukausilehti, 2002, nro 2, s Manninen, Juha Arvid Mikael 139* Manninen, Juha Eino Kaila ja tie Wienin piiriin. - Tieteessä tapahtuu, 2002, vol. 20, nro 2, s * Manninen, Juha Ennen Wienin piiriä: Moritz Schlick, Hans Reichenbach ja Eino Kaila. - Järjen todellisuus. Juhlakirja Markku Mäelle. Osa 2. Toim. L. Mehtonen & K. Väyrynen. Aate- ja oppihistorian tutkimuksia nro 26. Oulu, s * Manninen, Juha Kaila ja kahden tunnistamistavan ero. - Tieteessä tapahtuu, 2002, vol. 20, nro 4, s * Manninen, Juha Kansakunnan aatteen synty Ruotsissa ja Suomessa. - Tieteessä tapahtuu, 2002, vol. 20, nro 1, s * Manninen, Juha Kirjallisten opintojen ja matkoilla koetun suhteesta varhaisvalistuksen Euroopassa. - "Muille maille vierahille..." Kalervo Hovi ja yleinen historia. Toim. E. Sundbäck. Turun historiallinen arkisto nro 56. Turku, s * Manninen, Juha Positivismin kriitikosta positivistiksi. - Tieteessä tapahtuu, 2002, vol. 20, nro 8, s * Manninen, Juha Realisti Wienin piirin väittelyissä. - Tieteessä tapahtuu, 2002, vol. 20, nro 7, s

19 10 146* Manninen, Juha Uuden filosofisen liikkeen ja sen manifestin synty. - Wienin piiri. Toim. I. Niiniluoto & H. J. Koskinen. Helsinki, Gaudeamus s * Manninen, Juha Wie enstand der Physikalismus. - Nachrichten. Forschunsstelle und Dokumentationszentrum für österreichische Philosophie, 2002, nro 10, s Manninen, Turo 148* Manninen, Turo Ei vettä rantaa rakkaampaa. Oulun vesilaitos vuosina Oulu s. 149* Manninen, Turo Vuoden 1918 sodan synty ja kulku. - Oulu ja oululaiset sodissa 1918 ja Oulun veteraanikirja. Toim. J. Kankainen; P-P. Rauhala & J. Vahtola. Oulu, Oulun kaupunki s Mäki-Petäys, Mari Helena 150* Mäki-Petäys, Mari Aleksanteri Nevski idän ja lännen välissä. - Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s * Mäki-Petäys, Mari Eufrateelta Nevalle. Aleksanteri Suuren pohjoinen ulottuvuus. - Antiquitas Borea - Antiikin kulttuurin pohjoinen ulottuvuus. Toim. J. Pölönen & E. Jarva. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 48. Oulu, s * Mäki-Petäys, Mari On the applicability of image research to the study of medieval hagiographies. - Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. Eds. K. Alenius; O. K. Fält & S. Jalagin. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 42. Oulu, s * Mäki-Petäys, Mari Warrior and saint. The changing image of Alexander Nevsky as an aspect of Russian imperial identity. - Imperial and National Identities in Pre-revolutionay, Soviet, and Post-Soviet Russia. Eds. C. J. Chulos & J. Remy. Studia Historica nro 66. Helsinki, SKS s Mäki-Petäys, Mari Menneisyyden sankarit ja historiankirjoitus. - Glossae, 2002, vol. 5, nro 2, s Mäkivuoti, Markku Aukusti Ks. 2759* Oinas-Kukkonen, Henry Tapio 155* Oinas-Kukkonen, Henry Monipuolisesti ja vakaasti yleistä historiaa teknologia-oulussa. - Ennen ja nyt. Historian tietosanomat, 2002, vol. 2, nro 4, s * Oinas-Kukkonen, Henry Ted Nelsonin näkemys median ja markkinoiden sähköisestä ihmemaailmasta. - Tiedepolitiikka, 2002, vol. 27, nro 2, s * Oinas-Kukkonen, Henry Was the General strike threat a culmination point in the US attitude towards the Japanese communists. - Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s * Oinas-Kukkonen, Henry World Wide Webin kummisedän näkemyksiä ja kokemuksia uuden median maailmasta. - Tekniikan waiheita, 2002, vol. 20, nro 2, s

20 11 Salo, Matti Tapani 159* Salo, Matti Kaarlo Metsävainio ( ) - 40 vuotta työtä Oulun yliopiston perustamiseksi. - Ruusuikkunan takana. Kirjoituksia Kuusiluodon koulun elämästä ja ihmisistä, työstä ja tunnelmista, toiveista ja toteutuksista. Oulu, s * Salo, Matti Välirauhan aika Oulussa. - Oulu ja oululaiset sodissa 1918 ja Oulun veteraanikirja. Toim. J. Kankainen; P-P. Rauhala & J. Vahtola. Oulu, Oulun kaupunki s Vahtola, Jouko Olavi 161* Vahtola, Jouko Liian pettynyt Suomen rakentaja. - Historiallinen aikakauskirja, 2002, vol. 100, nro 3, s * Vahtola, Jouko Oulu - kaupunki Lasaretinsaaren kupeessa. - Työn jäljet. Lasaretinsaaren vaiheita s * Vahtola, Jouko Sammatin paikannimistö. - Sammatti. Elias Lönnrotin kotipitäjä. Toim. V. Kallio. Helsinki, Otava s * Vahtola, Jouko Savolaiset Pohjois-Suomen asuttajina. - Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s * Vahtola, Jouko Voimalan rakentaminen. - Muhoksen kunnan historia. Toim. M. Hiltunen s Wunsch, Sinikka Hilkka 166* Wunsch, Sinikka Image research and the enemy image: The Soviet Union in Finnish newspapers during the Winter War (November 30, March 13, 1940). - Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. Eds. K. Alenius; O. K. Fält & S. Jalagin. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 42. Oulu, s * Wunsch, Sinikka Vanha viholliskuva herää - Suomi ja Neuvostoliitto neuvottelevat syksyllä Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja, 2002, nro 26, s Väyrynen, Kari Antero 168* Väyrynen, Kari Nuori Hegel ja Alpit: varhaisen luontokäsityksen ja estetiikan jäljillä. - Järjen todellisuus. Juhlakirja Markku Mäelle. Osa 2. Toim. L. Mehtonen & K. Väyrynen. Aate- ja oppihistorian tutkimuksia nro 26. Oulu, s * Väyrynen, Kari Virtue ethics and the material values af nature. - Philosophy in the Contemporary World, 2001, vol. 8, nro 2, s Mehtonen, L. & Väyrynen, Kari (toim.) Järjen todellisuus. Juhlakirja Markku Mäelle. Osat 1 ja 2. - Aate- ja oppihistorian tutkimuksia nro 26. Oulu, s. Väitöskirjat 171 Lehtinen, Lasse Aatosta jaloa ja alhaista mieltä. Urho Kekkosen ja SDP:n suhteet Helsinki s.

21 Mäkinen, Anssi Linnaleirit ja vainovalkeat. Viipurin läänin asutus kaksikymmentäviisivuotisen sodan ( ) jaloissa. - Bibliotheca historica nro 73. Helsinki s. 173 Okkonen, Tuula Yhdysvaltojen näkemykset, suunnitelmat ja toimenpiteet Japanin koulujärjestelmän uudistamiseksi Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 45. Oulu s. Lisensiaatintyöt 174 Aittola, Marjatta Karjalan kuva kirjallisuudessa vuosina s. 175 Hakala, Päivi Jenny Paulaharju Kuuromykkien opettaja ja kansanperinteen kerääjä , 10 s. 176 Kuure, Jukka Presidentti Woodrow Wilsonin kuva Yhdysvaltain kanssasotijamaasta Venäjästä ensimmäisen maailmansodan aikana s. 177 Virkkala, Mari-Anne Immanuel Kantin ylevän käsite ja sen luontosuhde s. Pro gradu -työt 178 Forsström, Hannamari När det omöjliga hände. Sovjetunionen sönderfall 1991 enligt Dagens Nyheter och det officiella Sverige s. 179 Hall, Johanna Talkoovoimin täydentämässä virallista sosiaalihuoltoa s. 180 Hankonen, Johanna Harvojen huvittelusta hyötyajoksi. Oulun taksiautoilun historia , 1 s. 181 Hannuniemi, Miia Se koira älähtää johon kalikka sattuu. Raahelaiset sanomalehdet paikkakuntansa kuvastajina vuosina , 6 s. 182 Hautala, Marko Tosisuomalainen A. Untola. Algot Untolan suhde suomalaiseen puolueeseen vuosina , 1 s. 183 Heinonen, Jukka Tuulessa ja sateessa, pyryssä ja pakkasessa: vaasalaisten postiljoonien ammattiyhdistystoiminta vuosina s. 184 Itäpää, Juhani Puolesta vai vastaan? Kansan Uutisten ja Tiedonantajan suhtautuminen Neuvostoliiton suorittamaan Afganistanin miehitykseen , 5 s. 185 Kangas, Suvi Säästäväisyys on rauhan aikana hyve, sodan aikana välttämättömyys! Naistenlehtien suhtautuminen säännöstelyyn , 3 s. 186 Keisanen, Päivi Lukiokoulutuksen uudet ratkaisut Tyrnävällä ja Ylikiimingissä. Lumoprojekti s. 187 Kemppainen, Riia Kodin hyödyksi - jokaisen iloksi. Suomen Sähkölaitosyhdistyksen propaganda kotien sähköistämiseen tähtäävässä valistustyössä 1930-luvun Helsingissä s. 188 Kostet-Kärkkäinen, Sari Länsimainen näkemys japanilaisista lapsista s.

22 Kukkola, Janne Vastusta presidentille. Sanomalehti Uuden Suomen suhtautuminen Urho Kekkoseen s. 190 Laitila, Reeta Löytöretkellä maisemaan ja kulttuuriin. Skotlannin matkailu aikalaiskirjallisuudessa luvuilla s. 191 Lehtinen, Jussi Sivilisaation ja itämaisen barbarian kamppailu. Englantilaisten lehtien antama kuva boksarikapinan osapuolista vuonna , 14 s. 192 Loukusa, Heikki Lapin kansanedustajien toiminta eduskunnassa Lapin teollistamiseksi vuosina , 14 s. 193 Mertaniemi, Markus Rikollisen riitin mukaan: kreikkalais-roomalaisen eliitin kuva kristillisestä kirkosta Gallienuksen suvaitsevaisuuspolitiikasta Diocletianuksen vainoon ( jkr.) s. 194 Muurimäki, Susanne Työllistettäviä, tovereita, turvattomia, vallankumouksellisia. Suomen suurimpien puolueiden pää-äänenkannattajien luoma kuva Chilen pakolaisten tuloprosessista ja ensihuollosta lokakuusta 1973 tammikuuhun , 4 s. 195 Myllymäki, Sami Ei ollut "wanha wakasin" kaikkien mielessä. Maatalousinnovaatioiden diffuusio Oulu- ja Siikajokilaaksoissa , 4 s. 196 Nahkanen, Jari Suomi kiinnostuksen keskipisteenä - Moskovan neuvottelut ja talvisota The Times -lehdessä s. 197 Patrikainen, Salla Hakaristi vai olympiarenkaat? Berliinin olympialaisten valmistelut kansallissosialistisessa Saksassa s. 198 Pesola, Paula Japanilaiset lapset, naiset ja miehet ihanteiden peilikuvina. Länsimainen kuva japanilaisesta perheestä uudenaikaistumisen murroksessa 1870-luvulla , 2 s. 199 Pyykkö, Riikka Lotta Svärd -järjestön Länsi-Pohjan piirin toiminta vuosina , 4 s. 200 Pyykkö, Vesa Häviäjän asema keskeisissä eurooppalaisissa rauhansopimuksissa s. 201 Rehumäki, Pekka Tasa-arvo tanssilattialla. Bildnings-Cirkeln i Uleåborg , 5 s. 202 Rontti, Sami Anglikaanisen uskon puolustajat. Englannin anglikaanisen alemman aatelin kuva roomalaiskatolisuudesta ja roomalaiskatolilaisista , 2 s. 203 Ruotsalainen, Anne Kansallistunteen monet mahdollisuudet. Kansallistunne Firenzen poliittisissa sanomalehdissä Italian yhdentymisvaiheessa vuosina , 3 s. 204 Seppänen, Antti Oulunsalon nuorisoseura , 4 s. 205 Siltala, Juha K. All rights reserved. Hakkerietiikka ja vapaat ohjelmistot s. 206 Simuna, Erja Tyrmistyksestä turtumiseen - Pohjois-Irlannin tasavaltalaisvankien syömälakko kansainvälisessä lehdistössä , 8 s.

23 Suomela, Sirpa Yhdysvaltain suhtautuminen Japaniin vuonna 1941 käytyjen diplomaattisten neuvotteluiden puitteissa s. 208 Talus, Aila Kansan Tahdon suhtautuminen sosiaalidemokraatteihin s. 209 Tuusa, Soile Hiljaisesta pikkukaupungista erämaan keitaaksi. Kajaanin ammattiväestön sosiaalisen jakauman kehitys vuosina s. 210 Vehkaoja, Jari Osuuskassat Lapissa , 2 s. 211 Vesala, Esko Sanginjärven kylän asutus- ja elinkeinohistoria keskiajalta vuoteen s. 212 Väänänen, Jouko Oululaista ansiolentotoimintaa - Tilauslento Oy , 5 s. 213 Ylitalo, Antti Paluukiekko maaliin. National Hockey Leaguen laajentuminen Vancouveriin The Province ja The Vancouver Sun -lehtien kuvaamana vuosina , 6 s Informaatiotutkimuksen laitos Hirvasniemi, Soile 214 Hirvasniemi, Soile; Kaleva, Saana & Öörni, Kai Verkkokaupankäynti ja verkkokauppojen sivustojen helppokäyttöisyys: Kuinka asiakas selviytyy verkkokauppojen maailmassa. - Tietopalvelu, 2002, vol. 17, nro 1, s Kaleva, Saana 215 Front, T. & Kaleva, Saana Vapaana verkossa. Avoimen yliopiston opiskelijoiden, opettajien ja suunnittelijoiden kokemuksia verkko-opinnoista. - TYT Julkaisusarja A nro 3. Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus s. Ks. myös 214 Kortelainen, Terttu Anna Maarit 216* Kortelainen, Terttu Collaborative library evaluation and development in Northern Finland. - Information Sciences, 2002, vol. 20, s * Kortelainen, Terttu Kirjastojen osaamisen hallintaa seutuyhteistyönä. Kokemuksia intressipiireistä PARKKI-hankkeessa. - Informaatiotutkimus, 2002, vol. 21, nro 3, s Kortelainen, Terttu Informaatikko verkko-opetuksen kurssilla - Tieto- ja viestintätekniikkaa yliopisto-opettajille. - Tietopalvelu, 2002, vol. 17, nro 2, s. 30. Kämäräinen, Juha 219 Kämäräinen, Juha Tohtoriopiskelija ja hypertekstin kiehtova moninaisuus. - Näkökulmia. Oulun yliopisto, HuTK s Lindberg, Pirkko 220 Lindberg, Pirkko Kirjaston noin 10 käskyä. - Kirjastolehti, 2002, vol. 95, nro 3, s. 24.

24 Lindberg, Pirkko New challenges for small libraries. - Scandinavian Public Library Quarterly, 2002, vol. 35, nro 2, s Mustonen, Margit Irmeli 222* Mustonen, Margit Searching for health information on the Web. - Communicating health and new genetics. Proceedings. Workshop 17-18th September 2001, Turku. Eds. M. Ginman & E. Väliverronen. Finnish information studies nro 20. Åbo s * Mustonen, Margit Terveystieto internetissä. - Terveysviestintä. Toim. S. Torkkola. Helsinki, Tammi s Suominen, Vesa Jukka Ilmari 224* Suominen, Vesa Kartesiolainen credo ja modernin rationaalisen konstituutio postmodernin jälkeen. - Järjen todellisuus. Juhlakirja Markku Mäelle. Osa I. Toim. L. Mehtonen & K. Väyrynen. Aate- ja oppihistorian tutkimuksia nro 26. Oulu, s Suominen, Vesa User interests as the rationale of library operations: a critique. - Scandinavian Public Library Quarterly, 2002, vol. 35, nro 2, s Öörni, Kai Ks. 214 Pro gradu -työt 226 Ding, Meng Past, today and future regional-global cooperation and networking in library evolution in China s. 227 Halonen, Katja Tiedonhakutaitojen kehittyminen tiedonhaun verkkokurssilla s. 228 Heikkinen, Hilkka Koneyrittäjien työhön liittyvät tiedontarpeet ekstranet-palvelun suunnittelun pohjana s. 229 Huhtala, Ritva Yleisen kirjaston palvelun laatu. Arviointitutkimus Reisjärven kunnankirjastossa s. 230 Huhtala, Ville Kausijulkaisujen käytön kasaantuminen tieteellisessä kirjastossa s. 231 Isotalus, Anita Tiedonhaku tietoverkkojen kautta ympäristöalalla s. 232 Kukkonen, Teija Raahen uuden ammattikorkeakoulukirjaston toiminnan ja tilonen suunnittelu s. 233 Niemelä, Raimo Epävarmuus ja hallinta eläkkeelle siirtyneiden opettajien tiedonhankinnassa s. 234 Pietikäinen, Virpi & Tuovinen, Kirsi Yhteisöllisen oppimisen mahdollisuudet ja toteutuminen tiedonhaun verkkokurssilla s. 235 Salmén, Kati Tietokirjakokoelmien evaluointi yleisissä kirjastoissa: Tapaustutkimus Kannuksen kaupunginkirjastossa sekä Himangan, Lohtajan ja Toholammin kunnankirjastoissa s. 236 Takalo, Tapani Aurora-kirjastokonsortion kokoelma s.

25 Tuomela, Elina Älykäs agentti ja tiedonhaun vaiheet oppimisen näkökulmasta s Saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos Attias, Daniel 238 Attias, Daniel Biscottes, loukoums et prosciutto. - Chroniques. Débloc-notes, Attias, Daniel Golf on pelastuksemme. - Kaleva Attias, Daniel Le diable en rit encore. - Débloc-notes, 2002, nro Attias, Daniel Le nuage d'encre des bienheurex calmars. - Débloc-notes, 2002, nro Attias, Daniel Syyttäjiä vai tuomareita. - Kaleva Bluhm, Lothar Werner 243* Bluhm, Lothar Deutsches Literatur-Lexikon. Das 20. Jahrhundert. Rezension. - Wirkendes Wort - Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre, 2002, vol. 52, nro 2, s * Bluhm, Lothar Ein Sohn nach meinem Herzen: Kafkas Das Urteil im Diskursfeld der zeitgenössischen Goethe-Nachfolge. - Kafkas "Urteil" und die Literaturtheorie. Zehn Modellanalysen. Hrsg. O. Jahraus & S. Neuhaus. Stuttgart, Reclam s * Bluhm, Lothar Gepfleget werde der feste Buchstab. - Eine schöne lange Zeit war verflossen... Wuppertal, s * Bluhm, Lothar Grimm, Jacob / Grimm, Wilhelm. - Dictionary of German Biography. München, K. G. Saur s * Bluhm, Lothar Hansjürgen Blinn: Informationshandbuch Deutsche Literaturwissenschaft. Rezension. - Wirkendes Wort - Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre, 2002, vol. 52, nro 1, s * Bluhm, Lothar Moritz Bassler: Der deutsche Pop-Roman. Rezension. - Literatur im Unterricht, 2002, nro 2, s * Bluhm, Lothar Stefan Neuhaus: Revision des literarischen Kanons. Rezension. - Wirkendes Wort - Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre, 2002, vol. 52, nro 3, s * Bluhm, Lothar Wir scheinen überhaupt bestimmt, an einander zu rennen. Anmerkungen zum Briefwechsel der Brüder Grimm mit Ludwig Hassenpflug und zum Streit um die 'Kasseler Ausgabe'. - Wirkendes Wort - Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre, 2002, vol. 52, nro 3, s Bluhm, Lothar Begegnungen. Studien zur Literatur der Klassischen Moderne. - Veröffentlichungen des Germanistischen Instituts nro 10. Oulu, Oulun yliopisto s.

26 Bluhm, Lothar Hyvää päivää. Minä olen Lothar Bluhm. Der neue Professor an der Universität Oulu stellt sich vor. - Aktuelles, 2002, nro 31, s Ks. myös 259* Grasz, Sabine 253* Grasz, Sabine Möglichkeiten der Mehrsprachigkeit in einem vielsprachigen Umfeld. - Yksin mielin monin kielin. Oulun yliopiston kielikeskus 25 v. Toim. H. Anttila; I. Kuusijärvi & R. Sallinen. Oulu, Oulun yliopisto s Grasz, Sabine & Kuortti, Kimmo Varmuutta vieraskieliseen opetukseen - monikulttuurisen opetuksen työpaja. - Pedaforum, 2002, nro 2, s Kampman, Ulla Margit Maria 255 Kampman, Ulla Akaalaisista jääkäreistä 1. - Akaan seutu Kampman, Ulla Akaalaisista jääkäreistä 2. - Akaan seutu Kampman, Ulla Akaalaisista jääkäreistä 3. - Akaan seutu Kampman, Ulla Vapaussodan päättymisen vuosipäivä Vapaussodan perintö, 2002, nro 3, s Salmela, Nina Tuulikki 259* Soronen, S.; Salmela, Nina & Bluhm, Lothar Essay, Lerntagebuch, Schriftliche Hausarbeit, Seminararbeit, Pro-Gradu-Arbeit. Ein Leitfaden für schriftliche Arbeiten während der germanistischen Studien. - Oulun yliopiston oppimateriaalia. B. Humanistiset tieteet nro 3. Oulu, Oulun yliopisto s. Schmitt, Hans Gerhard 260* Schmitt, Gerhard Literarische Stile in Deutschland ( ). Ein Überblick. - Oulun yliopiston oppimateriaalia. B. Humanistiset tieteet nro 2. Oulu, Oulun yliopisto s. 261* Schmitt, Gerhard Rilkes Lied vom Meer - ein Ding aus Angst. - Wirkendes Wort - Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre, 2002, vol. 52, nro 2, s * Schmitt, Gerhard Zum Verhältnis von Ich-Begriff und Wissenschaftskritik bei Nietzsche. - Järjen todellisuus. Juhlakirja Markku Mäelle. Osa 2. Toim. L. Mehtonen & K. Väyrynen. Aate- ja oppihistorian tutkimuksia nro 26. Oulu, Oulun yliopisto s Sorvali, Irma Katriina 263* Sorvali, Irma Critical aspects on certain references to Finno-Ugric peoples in historical documents. - The roots of peoples and languages of Northern Eurasia IV, Oulu Ed. by K. Julku. Societas Historiae Fenno-Ugricae s * Sorvali, Irma Eläinmetaforat ihmisen identiteetin luojina. - Synteesi, 2002, nro 2, s * Sorvali, Irma Kieli, ihmisen tytär. Ihminen, kielen tytär. - Kaltio, 2002, nro 5, s

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2003. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2003

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2003. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2003 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2003 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2003 2004 56 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS

Lisätiedot

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2000. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2000

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2000. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2000 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2000 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2000 2001 52 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS

Lisätiedot

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2001. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2001

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2001. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2001 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2001 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2001 2002 53 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS

Lisätiedot

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2007. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2007

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2007. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2007 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2007 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2007 2008 60 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS

Lisätiedot

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2004. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2004

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2004. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2004 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2004 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2004 20042003 57 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS

Lisätiedot

Turun yliopiston julkaisut 2010

Turun yliopiston julkaisut 2010 Turun yliopiston julkaisut 2010 Publications of the University of Turku 2010 Turku: Turun yliopisto Turku: University of Turku 2011 Toimitus: kirjastonhoitaja Mikko Pennanen Tietojen ilmoitus: laitosten

Lisätiedot

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot

Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer?

Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer? Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer? From the lay(wo)man s perspective, the grammar of the Finnish language has been regarded as a precondition for the successful

Lisätiedot

Näkökulmia kielen oppimisen käytäntöihin Perspectives on Language Learning in Practice

Näkökulmia kielen oppimisen käytäntöihin Perspectives on Language Learning in Practice Näkökulmia kielen oppimisen käytäntöihin Perspectives on Language Learning in Practice Turun yliopiston kielikeskus 30 vuotta University of Turku Language Centre 30-year Celebration Minna Maijala, Timo

Lisätiedot

ACTA MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN. Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen

ACTA MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN. Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen OULU 2007 B 79 ACTA Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN JUHLAKIRJA PROFESSORI HELENA SULKALAN 60-VUOTISPÄIVÄNÄ UNIVERSITATIS

Lisätiedot

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja.

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja. CURRICULUM VITAE Kailo, Mervi KAARINA Elisabet OULUN YLIOPISTO 90914 OULU Dosentti, Englannin kielen laitos, Pohjois-Amerikan tutkimus Kotiosoite: Vanhatie 35, 90940 Jääli Syntymäpaikka ja -aika: Helsinki,

Lisätiedot

Tasavallan Presidentin avoin kirje luovutetaan akateemikoille Suomen Akatemian sinettikuviolla varustetussa akateemikonsauvassa.

Tasavallan Presidentin avoin kirje luovutetaan akateemikoille Suomen Akatemian sinettikuviolla varustetussa akateemikonsauvassa. a k a t e e m2004 i k o t a c a d e m i c i a n s Tasavallan Presidentin avoin kirje luovutetaan akateemikoille Suomen Akatemian sinettikuviolla varustetussa akateemikonsauvassa. a k a t e e m2004 i k

Lisätiedot

Bibliography of Finnish Population Studies 2001-2002

Bibliography of Finnish Population Studies 2001-2002 245 Yearbook of Population Research in Finland 39 (2003), pp. 245-272 Bibliography of Finnish Population Studies 2001-2002 ULLA-MAIJA MATTILA, M.A., Information Specialist The Population Research Institute

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE AND LIST OF PUBLICATIONS

CURRICULUM VITAE AND LIST OF PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE AND LIST OF PUBLICATIONS Kailo, Mervi KAARINA Elisabet Docent, Dept. of English, Faculty of Humanities Date of birth: 31st Aug. l951 Nationality: Finnish University of Oulu Linnanmaa,

Lisätiedot

Bibliography of Finnish Population Research 1999

Bibliography of Finnish Population Research 1999 Yearbook of Population Research in Finland 36 (2000), pp 198-213 Bibliography of Finnish Population Research 1999 ULLA-MAIJA MATTILA, M.A. Information Specialist The Population Research Institute Väestöliitto,

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

Vilho Partanen. Marjatta Keränen

Vilho Partanen. Marjatta Keränen 1 Tekijä Aihe Karjalainen nuorikko aika Johannes Häyhän "Kuvaelmia Marjatta Aittola Itä Suomalaisten vanhoista tavoista" mukaan Aulikki Voutilainen Gravisadmodum bulla Sirkka Keränen Ripilläkäynti Limingassa

Lisätiedot

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Jorma Selovuori 26.1.2000 SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Johdanto Tässä kirjallisuusluettelossa on erilaisista tietokannoista ja muista lähteistä kerättyä Snellmankirjallisuutta; tutkimuksia, artikkeleita, kuvauksia,

Lisätiedot

ESA SAARINEN CURRICULUM VITAE PROFESSIONAL CAREER. DATE AND PLACE OF BIRTH: July 27, 1953, Helsinki. NATIONALITY: Finnish

ESA SAARINEN CURRICULUM VITAE PROFESSIONAL CAREER. DATE AND PLACE OF BIRTH: July 27, 1953, Helsinki. NATIONALITY: Finnish ESA SAARINEN P.O. Box 1100, 02015 HUT, Finland PROFESSOR Phone +358 9 451 5856, fax -3096 APPLIED PHILOSOPHY Mobile +358 400 503 509 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY esa@hut.fi www.sal.hut.fi January

Lisätiedot

16 de Novembro, 10.00h., sala 0.01 (EEG) The Finnish political system and foreign policy

16 de Novembro, 10.00h., sala 0.01 (EEG) The Finnish political system and foreign policy 13 de Novembro, 11.30h., sala 3.404 Russian Foreign policy and the EU 14 de Novembro, 14.00h., sala 2.201 The political system of the Nordic States 16 de Novembro, 10.00h., sala 0.01 (EEG) The Finnish

Lisätiedot

SISÄLTÖ. TALVEN JÄSENTIEDOTE 2 3/2007 Martina Paatela-Nieminen, s. 3-4

SISÄLTÖ. TALVEN JÄSENTIEDOTE 2 3/2007 Martina Paatela-Nieminen, s. 3-4 2-3/2007 SISÄLTÖ TALVEN JÄSENTIEDOTE 2 3/2007 Martina Paatela-Nieminen, s. 3-4 Kongressbericht horizons/horizonte insea2007germany professori, tohtori Joachim Kettel, s. 5-8 Kongressiraportti horizons/horizonte

Lisätiedot

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot...

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2013 Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... 7 Nuorisotutkimusseuran

Lisätiedot

HISTORIATIETEET OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUSI 2015

HISTORIATIETEET OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUSI 2015 HISTORIATIETEET OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUSI 2015 HISTORIA 0294-483301 kari.alenius@oulu.fi professori Kari Alenius tiina.s.kinnunen@oulu.fi professori Tiina Kinnunen 0294-483302 matti.enbuske@oulu.fi

Lisätiedot

Valikoitu julkaisuluettelo / Selected list of publications / 2014

Valikoitu julkaisuluettelo / Selected list of publications / 2014 Julkaisuluettelo / List of Publications Professor Jussi S. Jauhiainen 1 JUSSI S. JAUHIAINEN jussi.jauhiainen@utu.fi Valikoitu julkaisuluettelo / Selected list of publications / 2014 1 Artikkelit kansainvälisissä

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Interdisciplinary Research New Fulbright Aalto Distinguished Chair New Fulbright University of Turku Scholar Award Stipendiaattina 60 vuotta sitten: Professori Peitsa Mikola Community Service in Education

Lisätiedot

90 years - A Good Beginning! From the Executive Director

90 years - A Good Beginning! From the Executive Director Teemana tutkijat New Fulbright-Nokia Chair Tutkijastipendillä Yhdysvalloissa Tohtorintutkinto Stanfordista ASLA Program 60 Years Fulbright Center Has Moved vol. 19 nro 1 (49) kevät/spring 2009 fulbright

Lisätiedot

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena JULKAISUT 1992 2009 Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena Turun kauppakorkeakoulun julkaisutietokanta: http://www.tse.fi/fi/hakupalvelut/pages/publicationsearch.aspx

Lisätiedot

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT Sosiologia syntyi ymmärtämään murroksessa olevaa yhteiskuntaa ja tulkitsemaan oman aikansa sosiaalisia kysymyksiä. Sosiologian tehtävä ja lupaus C. Wright Millsiä mukaillen

Lisätiedot

PhD Theses in Women s Studies and Gender Research 1977 2001

PhD Theses in Women s Studies and Gender Research 1977 2001 PhD Theses in Women s Studies and Gender Research 1977 2001 Compiled on the basis of various sources (Lähtökohtia naistutkimuksen kehysohjelmaan 1997 and complementary data 1999; Naistutkimustiedote 1999

Lisätiedot

Martti Häikiö Kirjallinen toiminta 1967 2014 1.6.2015

Martti Häikiö Kirjallinen toiminta 1967 2014 1.6.2015 1 Martti Häikiö Kirjallinen toiminta 1967 2014 1.6.2015 2014 Artikkeleita teoksissa Kansakunta itsenäistyy. Näkökulmia Suomen valtiollisen itsenäistymisen 100-vuotisjuhlan viettoon. Teoksessa Kleion pauloissa.

Lisätiedot