Sisällysluettelo. 174 Luvan antaminen kirjanpitopäällikön viran täyttämiseen Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 174 Luvan antaminen kirjanpitopäällikön viran täyttämiseen 3. 175 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 5"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 174 Luvan antaminen kirjanpitopäällikön viran täyttämiseen Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Vesa ja Pirjo-Leena Kahariston poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asuinkäyttöön ja rakennusoikeuden ylittämiseksi Aamupäivätoiminnan järjestäminen lukuvuonna Tietohallintostrategia ja tietohallinnon toimenpidesuunnitelma H/ Vesihuollon vesimaksun ja jätevesimaksun korottaminen Pirttiluodon-Karjaluodon tonttien luovuttaminen Lammasluodon asemakaavamuutos ja alueen rakennushankkeet Kettumaan ranta-asemakaavamuutos Länsitalon ranta-asemakaavan muutos Kuparivuoren jäähallien lauhdelämmön hyödyntäminen Talousarvion 2014 tammi - helmikuun kuukausiraportti 45

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Aika kello 17:30-20:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja Jalkanen Heini 2. varapuheenjohtaja Forsblom Toni Jan Lindströmin varajäsen Gustafsson Hanna jäsen Hagsberg Sirpa jäsen Kuustonen Juho jäsen Linja Anne jäsen Santalahti Samuli jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj. Salokangas Elina valtuuston 1. vpj., Björkskog Tommy valtuuston 2. vpj. Kuokkanen Juha rakennustarkastaja, 176 Laurila Eija vapaa-aikatoimen päällik kö, 177 Riekkinen Juha tietohallintopäällikkö, 178 Sipponen Martti vs. kaupunginjohtaja Lehtinen Riitta kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Samuli Santalahti ja Arja Savolainen. Markku Tuuna puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 16. toukokuuta 2014 Samuli Santalahti Arja Savolainen

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen kirjanpitopäällikön viran täyttämiseen 304/ /2014 Kaupunginhallitus 174 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Kirjanpito on hallinnolliset organisaatiorajat ylittävä kokonaistehtävä, joka palvelee kaikkia kunnan viranomaisia ja toimielimiä. Kirjanpitopäällikkö vastaa ulkoisen laskentatoimen (kirjanpito) lisäksi tilinpäätöksen laadinnasta ja hän toimii viiden kirjanpitäjän ja yhden toimistosihteerin esimiehenä. Kaupunginkamreeri on kirjanpitopäällikön ja pääkassan esimies. Kirjanpitopäällikkö (vakanssinumero ) on irtisanoutunut alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta. Sitä ennen hän pitää kertyneet vuosilomansa, noin kolme ja puoli kuukautta. Talousarviossa on rahatoimen tehtäväalueen perusteluissa todettu seuraavaa: "---. Lisäksi on varauduttu kirjanpitopäällikön eläköitymiseen siten, että uu si viranhaltija voisi olla noin kolme kuukautta yhtä aikaa nykyisen viranhal tijan kanssa." Näin ollen talousarviossa on jo otettu huomioon tuleva eläkkeelle siirtyminen ja siten otettu kantaa siihen, että kyseinen virka tulee täyttää. Täyttämättä jättäminen tai tehtävän hoito sisäisin järjestelyin eivät ole mahdollisia. Tehtäviin perehtyminen edellyttää, että valittava henkilö aloittaa työskentelyn Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Viran nykyinen tehtäväkohtainen palkka on 3 189,65 euroa/kk. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakuaika on kolme viikkoa. Hakijat haastatellaan ja valinnassa käytetään soveltuvuusarviointia. Valintapäätöksen tekee kaupunginjohtaja kaupunginkamreerin esityksestä. Kelpoisuusehtona virkaan on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai entinen opistotasoinen tutkinto. Virkaan valittavalta toivotaan erinomaisia taitoja taloushallinnon ohjelmistojen hallinnassa ja kehittämisessä, hyviä

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus vuorovaikutustaitoja, kykyä kokonaisuuksien hallintaan, itsenäistä ja tarkkaa työotetta. Viran hoitamisessa on eduksi kunnallistalouden ja -hallinnon tuntemus sekä kokemus esimiestehtävistä. Kirjanpitopäällikön vakanssi ilmoitetaan haettavaksi lyhyellä ilmoituksella Turun Sanomissa. Varsinainen pitkä hakuilmoitus julkaistaan KuntaRekryssä, työvoimatoimistossa sekä kaupungin nettisivuilla ja ilmoitustaululla. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa keskusvirastolle luvan kirjanpitopäällikön viran täyttämiseen lukien. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 27/ /2014 Kaupunginhallitus 175 Toimielinten pöytäkirjat 1 Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 35 Kiinteistö Oy Naantalin Portin hakemus rakentamisvelvollisuuden määräajan jatkamisesta 36 Rakentamisvelvoitteen jatkoaikahakemus, Pekka Sevon 37 Manner-Naantalin osayleiskaava 38 Naantalin kaupungin ja As Oy Kreivinniityn välinen asemakaavan käynnistämissopimus 39 Villan tila 40 Lammasluodon asemakaavamuutos ja alueen rakennushankkeet 41 Kukolan teollisuusalueen asemakaavan muutos, osa 1 2 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Keskustakortteleiden asemakaavan laatiminen 37 Porhonkallion ja Virpin asemakaavan muutos ja laajennus 38 Asemakaavan työprosessin analyysi ja kehittäminen 39 Viranhaltijapäätökset / maankäyttöosasto 40 Lempi-nimisen aluksen nostaminen 41 Lausunto Fingrid Oyj:n Naantalin varavoimalaitoksen ympäristöluvan muutoshakemuksesta 42 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle / Orkla Foods Finland Oy 43 Kaupunginhallituksen päätös vesihuoltoverkostoon liittymättömistä kiinteistöistä 44 Ilmoitusasiat / ympäristönsuojelu 3 Koulutuslautakunta Talousarvion 2014 toteutuminen 25 Perusopetuksen tuntiresurssin käyttö lukuvuonna B2-saksan kielen oppimistulosten valtakunnallinen arviointi 27 KiVa-ohjelman tulokset Naantalin yläkouluissa Lukion opiskelijamäärä ja resurssitarve lukuvuonna Poikon päiväkodin vuokrasopimuksen muuttaminen vastikkeettomaksi 30 Poikon päiväkodin varhaiskasvatuspalvelusopimuksen jatkaminen ja sopimuksen mukainen hintojen tarkastus

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätökset 31 Päivähoitomaksujen indeksikorotukset Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen järjestäminen 33 Varhaiserityiskasvatuksen toimintasuunnitelma Kultarannan päiväkodin lakkauttaminen 35 Palvelukiinteistöjen vuokrasopimukset 36 Irtaimen omaisuuden hankinnat Saatavien poisto 38 Ilmoitusasiat 1 Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen 18/2014 Kauppakirja, Maija-Liisa Hirvonen 19/2014 Määräaikaisen pysäköinnintarkastajan viran täyttäminen peruutuksen johdosta 20/2014 Immasen alueen omakotitontin myyminen Joo nas Kärkkäiselle ja Niina Markulle (vuokratontin lunastus) VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tarkoittamaa ot to-oikeutta edellä seloste tuissa toimielinten pöytäkirjoissa sekä viranhaltija päätöksissä ilmeneviin päätöksiin. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vesa ja Pirjo-Leena Kahariston poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asuinkäyttöön ja rakennusoikeuden ylittämiseksi 592/ /2013 Kaupunginhallitus Tarkastusinsinööri Lauri Granberg: Hakija Vesa ja Pirjo-Leena Kaharisto, Raisio Rakennuspaikka Teersalo, Kivikko, pinta-ala m², Vuorilantie 93, Velkua Kaavoitustilanne Yleiskaava, Velkuan kunnanvaltuusto Sallittu kerrosala 105 m² Rakennettu kerrosala 123,5 m² Rakennusoikeus Lomarakennuspaikalle RA saa rakentaa yhden lomaraken nuksen, kerrosalaltaan 80 m² ja saunan 25 k-m². Erillispientalojen alueella AO rakentamistehokkuus e=0, Sen mukaisesti olisi tällä rakennuspaikalla kerrosala 187 k-m²-373 k-m². Rakennushanke Hakemus koskee rakenteilla olevan loma-asun non (kerros ala 91 m²) muuttamista yksiasuntoiseksi omakotitaloksi ja sen laajentamista 10 k-m², nykyisen rakennusluvassa purettavaksi merkityn vanhan lo ma-asunnon 52 k-m² säilyttämisen pienentäen sitä 25 k-m²:n ko koiseksi vierasmajaksi sekä saunarakennuksen (k-ala 12,5 m²) laajentamista kerros alaltaan 30 m²:n suu ruiseksi. Nykyinen rakennettu (ei huomioitu purettavia) ja rakenteilla oleva rakennusluvan mukainen kerrosala on yht. 123,5 m². Hakemuksen mukainen kerrosala on yht. 176 m².

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Poikkeaminen Velkuan osayleiskaavan RA-lomarakennuspaikalle myönne tyn lomarakennuksen muuttaminen omakotitaloksi ja koko naisrakennus oikeuden ylitys. Hakijan selvitys Hakijat perustelevat hakemustaan mm. seuraa vasti : Kuuleminen "Kiinteistö on ostettu tarkoituksella rakentaa omakotitalo ja muuttaa pysy västi kohteeseen. Rakenteilla oleva loma-asunto rakennetaan vakituisen asunnon vaatimukset täyttäväksi ja luvassa määritellyn rakennusoikeuden vähäisellä muutoksella saadaan rakenteita yksinkertaistettua. Olemassa oleva, lähes neljäkymmentä vuotta paikallaan ollut vaatimaton, mutta siisti vanha loma-asunto voidaan hyödyntää talousrakennuksena pie nellä muutoksella. Päärakennukseen ei rakenneta erillistä saunaa, vaan nykyinen saunaraken nus on tarkoitus lämpöeristää ja laajentaa tarkoitukseen sopivaksi. Kiinteistölle on kunnostettu hyväkuntoinen tie. Jätevesien käsittely toteute taan rakennusluvassa R vaaditulla, säädökset täyttävällä tavalla. Ta lousvesi saadaan vesijohtoverkostosta. Kiinteistön lähistöllä on muitakin vakituisessa asuinkäytössä olevia raken nuksia." Naapuritilojen omistajat esittävät poikkeamishakemuksen joh dosta seuraavat huomautukset omistaja: "Onko todella mahdollista rakentaa Velkuan osayleiskaavan lo ma-asunto alueeksi osoitetulle rakennuspaikalle RA1 rakennuksia, jotka ylittävät 70 m²:llä rakennusoikeuden."

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus omistaja: Sovelletut oikeusohjeet "Saako tontilla olla viisi rakennusta, varasto,mökki, sauna, leikkimökki,uusi rak.? Saako rakennusalan ylittää näin huomat tavasti?. Kiinteistö on myyty ainoastaan ja vain kesäasunnok si!" MRL 171 poikkeamisvalta, MRL 172 poikkeamisen edellytykset Päätösehdotus Tarkastusinsinööri Lauri Granberg puoltaa hake musta. Päätösehdotuksen perustelut Katselmusryhmä puoltaa hakemusta, koska rakennuspaikka ja aiottu rakentaminen täyttävät ympärivuotisen asumisen edellytykset. Naapurikiinteistöön on myönnetty poikkeamishakemuksen perustella omakotitalo lomarakennuspaikalle ja lähialueella on useita ympärivuotisessa käytössä olevia rakennuspaikkoja. Talousvesi saadaan vesijohtoverkosta ja jätevedet käsitellään jätevesiasetuksen mukaisesti, joten jätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Alueella ei ole luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelun tavoitteita eikä poikkeaminen johda vaikutuksiltaan merkittävään muutokseen. Kiinteistön maapinta-ala ylittää kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisen vähimmäispinta-alan. Yleiskaavan ja rakennusjärjestyksen mukainen rakennusoikeus omakotitalopaikoille ei ylity. Koska kyseessä on yleiskaavan mukainen lomarakennuspaikka ja ra ken nus muutetaan pysyvään asuinkäyttöön sekä rakennusoikeuden ylitys, on toimivalta asiassa kunnalla. (MRL 172 ).

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen : Kaupunginhallitus Sijaintikartat, yleiskaavaote ja asemapiirros ovat esityslistan liitteinä (KH ). Kiinteistö on voimassa olevassa Velkuan yleiskaavassa lomarakennuspaikka RA-merkinnällä, jonka sallittu kerrosala on 105 m².naapurit vastustavat poikkeamista. Poikkeami sen myöntäminen vastaa aiemmin noudatettua käy tän töä. Jatkossa poikkeamishakemusten osalta tu lee tarkistaa pe rusteet yleis kaavan mu kaisen rakennusoikeuden ylittämisestä 50 %:lla. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy Vesa ja Pirjo-Leena Kahariston poik kea mis lu pa ha ke muk sen tarkastusinsinööri Lauri Granbergin esit tä min pe rus tein. Päätös on voimassa kaksi vuotta kaupunginhallituksen päätöksen lainvoi maiseksi tulosta lu kien. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. KAUPUNGINHALLITUS: Hannu Aallon ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. Sijaintikartat, yleiskaavaote ja asemapiirros ovat esityslistan liitteinä (KH ). VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy Vesa ja Pirjo-Leena Kahariston poikkeamislu pahakemuksen tarkastusinsinööri Lauri Granbergin esittämin perustein. Päätös on voimassa kaksi vuotta kaupunginhallituksen päätöksen lainvoi maiseksi tulosta lukien. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 176 KOKOUSKÄSITTELY: Hannu Aalto esitti Sirpa Hagsbergin kannattamana, ettei poikkeamislupaa myönnetä. KAUPUNGINHALLITUS: Esittelijän ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. Sijaintikartat, yleiskaavaote ja asemapiirros oheistetaan. LIITE A1, KH VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus hyväksyy Vesa ja Pirjo-Leena Kahariston poikkeamislu pahakemuksen tarkastusinsinööri Lauri Granbergin esittämin perustein. Päätös on voimassa kaksi vuotta kaupunginhallituksen päätöksen lainvoi maiseksi tulosta lukien. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Merkittiin, että rakennustarkastaja Juha Kuokkanen esitteli asiaa kokouksessa. Hannu Aalto esitti Sirpa Hagsbergin kannattamana, ettei poikkeamislupahakemusta hyväksytä, koska rakennusoikeuden ylitys on niin huomattava. Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritetussa ää nestyksessä vs. kaupunginjohtajan ehdotuksen puolesta äänestivät Hanna Gustafsson, Heini Jalkanen, Ju ho Kuus to nen, To ni Forsblom, Anne Linja, Samuli Santalahti, Tero Ta vio ja Markku Tuuna. Aallon ehdotuksen puolesta äänesti vät Hannu Aalto, Sirpa Hagsberg ja Arja Savolainen.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä vs. kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 8-3. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Aamupäivätoiminnan järjestäminen lukuvuonna / / / /2013 Koulutuslautakunta Vapaa-aikatoimen päällikkö Eija Laurila Kaupunginvaltuusto päätti talousarviokokouksessaan aamu- ja iltapäivätoiminnasta seuraavaa: "Ohjattua harrastuksenomaista aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan koulun työpäivinä klo , muutos 1.8. alkaen. Toimintaa järjestetään kaikille 1.luokan oppilaille sekä erityisen tuen piiriin kuuluville 3.-9.luok kalaisille oppilaille alakouluilla tai niiden läheisyydessä. Toimintaan ote taan mahdollisuuksien mukaan myös 2.luokan oppilaita. Toimintaan saa daan valtionosuutta enintään 4 tunnin mukaan/pv. Mikäli toimintaa järjeste tään aamuisin, on toiminnan oltava rahoituksellisesti täyskatteista." Aamu- ja iltapäivätoiminnassa on kuluvana lukuvuonna ollut noin 250 lasta ja aamutoiminnassa noin 150 lasta. Toimintaa järjestetään yhdeksässä eri toimipisteessä. Kaupunki saa aamu- ja iltapäivätoimintaan valtionosuutta 26 euroa/ohjaustunti. Valtionosuutta on mahdollista saada maksimissaan 4 tuntia/päivä. Yhdessä toimipaikassa voi olla useampi ryhmä, jolloin valtionosuuttakin on mahdollista anoa esimerkiksi 3 (ryhmää) x 4 (tuntia) x 26 (euroa). Ryhmien lu ku määrä koostuu toimipaikkojen lapsiryhmän koosta ja joissakin toimipai koissa myös mahdollisista erityisjärjestelytarpeista. Aamu- ja iltapäivä toi min nan bruttokustannukset vuonna 2013 olivat noin eu roa/ lap si/ lukuvuosi. Kun otetaan mukaan valtionosuudet oli vastaa va kus tannus noin euroa. Kuukausikustannukset (9,5 kk) olivat noin 200 eu roa/ lap si. Tästä maksut kattoivat noin 70 euroa, jolloin kaupungille toi minnasta ai heutuva nettokustannus on vuonna 2013 ollut 130 euroa/lap si/kuukausi. Kustannukset vaih te le vat vuosittain; oh jaa jien mää rä on riip pu vai nen lapsi ryhmän koosta ja myös eri tyisjär jeste lyjen tarve vaih telee. Joulukuussa 2013 tehtiin tulevien 1.- ja 2.-luokkalaisten lasten vanhemmille kysely, jossa tiedusteltiin mm. lapsen todennäköistä osallistumista joko aa-

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus mutoimintaan, iltapäivätoimintaan tai aamu- ja iltapäivätoimintaan. Kyselyssä oli mainittu, että maksut voivat nousta. Maksimimaksuksi oli kyselyyn laitettu 140 euroa/kk. Maksu olisi tällöin valtakunnan korkeimpia. Nykyisiin maksuihin on tällöin tehty 40 %:n korotus siltä osin, kuin laki sen sallii. Toiminta-aika - iltapäivä klo (tarvittaessa klo 11 alkaen) - iltapäivä klo (tarvittaessa klo 11 alkaen) - aamu- ja iltapäivätoiminta klo aamupäivätoiminta (ei sisälly aamupalaa) Toimintamaksu kuukaudessa oppilasta kohti 80 euroa (lakisääteinen yläraja 4 tunnille) 100 euroa 140 euroa 40 euroa Taulukossa määritellyt maksut nostavat asiakasmaksutuloja arviolta 25 %. Maksut on määritelty siten, että lapset osallistuvat toimintaan samassa laajuudessa kuin nyt. Ta lous ar vios sa 2014 on toi min taan va rat tu mää rä ra haa yh teensä noin eu roa. Ot taen huo mi oon vuoden 2013 toteu tu neet kus tannuk set noin eu roa ja maksu jen ko rotusten tuoma tu lon lisäys noin euroa, on toi minta mah dol lis ta to teut taa ny kyi ses sä laa juu dessaan hy väksy tyn ta lous ar vion net tora si tetta li säämättä. Tulevien 1. luokan oppilaiden vanhemmista kyselyyn vastasi 123 ja tulevien 2. luokan oppilaiden vanhemmista 84. Vastaajamäärä oli yhteensä 207, ky sely lä hetet tiin 432 kotitalouteen. Vastaajista 88 piti todennäköisenä, että lapsi tulee tarvitsemaan aamukerhopaikkaa. Lukuvuoden luku järjestys on vanhempien tiedossa varmimmin vasta syyslukukauden 2014 alussa ja muutama kommentti tulikin siitä, että tarvetta aamukerhopaikalle tulee, jos koulut alkavat esimerkiksi klo Vastaajista 70 oli arvioinut, että lapsi tulee tarvitsemaan kerhopaikkaa aamu- ja iltapäivässä, jolloin kuukausimaksuksi oli ennakoitu 140 euroa ja kerhoajaksi klo ja klo Muutama kommentti tuli tästäkin, että valikoimassa olisi pitänyt olla vaihtoehtona myös klo ja klo toiminta-ajat ja siihen oma maksu.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Naantalissa on hyvin harvinaista, että koulut päättyvät jo klo Kuluvana lukuvuonna näin on vain yhdessä koulussa ja yhtenä koulupäivänä. Lain hen gen mukaista on, että 80 euron kuukausimaksulla lapsi pystyy ole maan oh jatus sa, virikkeellisessä toiminnassa neljä (4) tuntia päivässä. Naantalin il tapäi vätoiminnassa todellinen aktiivinen ja ohjattu toiminta al kaakin pääsääntöi sesti vasta klo Vastaajista 50 ilmoitti, että lapsella ei ole tarvetta toiminnalle. Esitän, että perusopetuksen aamupäivätoiminnan järjestämistä jatketaan Naantalissa, mutta toimintakatteen parantamiseksi toimintamaksuja nostetaan yllä todetulla tavalla. Lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna on valtuuston hyväksymästä vuoden 2014 talousarviosta jo vä hen netty euroa pe rus tee na aa mu toi min nan lakkauttaminen. Aamutoiminnan järjestä minen täyskatteisena ei ole mahdollista. KOKOUSKÄSITTELY: Jussi Tähti esitti, että maksujen korotus olisi enimmillään 20 %. Esitystä ei kannatettu. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että koska vuoden 2013 aikana toteutulla yhteisen henkilöstön käytön lisäämisellä on kus tannukset pys tyt ty alen ta maan lä hes vuo den 2014 ta lous ar viomäärärahan ta solle, aa mutoi minnan jär jestä mistä jat ke taan nykyisessä laa juudes saan. Maksuihin teh dään esitte lyssä tode tut muutokset. KOULUTUSLAUTAKUNTA: Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Jussi Tähti jätti eriävän mielipiteensä korotusten suuruudesta. Oheismateriaali: Vanhemmille lähetetty kysely Vertailu kustannuksista: Raisio, Kaarina, Naantali

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 177 Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen: VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus hyväksyy koulutuslautakunnan esityksen aa mu toi min nan järjestämisestä nykyisessä laajuudessaan talous arvion 2014 määrä raho jen mu kai sesti. Markku Tuuna esitti Tero Tavion kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteluun. KAUPUNGINHALLITUS: Markku Tuunan ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uu del leen val mis tel tavaksi. Oheismateriaali: Vanhemmille lähetetty kysely Vertailu kustannuksista: Raisio, Kaarina, Naantali Selvitystä aamupäivätoiminnan järjestämiseen lukuvuonna Naantalin maksut olivat vuodesta 2005 vuoteen 2013 samat: kello 15:een asti 60 euroa, kello 17:ään asti 80 euroa ja pelkkä aamupäivä 20 euroa. Luku vuonna maksu oli kello 15een asti 80, kello 17:ään asti 100 euroa ja pelkkä aa mupäivä 25 euroa. Vähäisessä määrin aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja on jäänyt perintään. Vastaavasti Raisiossa iltapäivämaksu on 85 euroa ja Kaarinassa 80 euroa. Merkittävää yleisesti aamu- ja iltapäivätoiminnan kannalta on se, että aa mupäivätoimintaa eivät järjestä lähiseudulla esim. Raisiossa, Turussa, Loimaalla, Liedossa, Uudessakaupungissa, Kaarinassa, Salossa eikä Paraisilla. Edel lä ole va lis ta ei tar koita sitä, etteivätkö myös muut naapurikunnat ole järjes tä mät tä aa mu päi vätoi mintaa.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Elokuussa 2013 lasten määrä oli 253 ja 2014 maaliskuussa 232 eli vähennystä 21 lasta. Ohjaajien tuntimäärä oli 637,75 elokuussa 2013 ja 630,25 maaliskuussa 2014, henkilötyövuosiksi muutettuna 16,7 elokuussa 2013 ja 16,5 maaliskuussa Täten työpanos on jonkun verran lisääntynyt lasta kohti. On myös useastikin toistuvia tilanteita jossain ryhmissä, et tä on yk si lapsi ja yksi hoitaja. Naantalissa ei ole asetettu ryhmän perustamiseen alarajaa, vastoin useampia muiden kuntien järjestämistapaa. Lisäksi tulevaisuudessa tulisi koulun käynninohjaajien työpanosta lisätä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämi sessä. Esimerkiksi jos avustettavan lapsen koulu päättyy kello 13, niin ul kopuolisen näkökulmasta voisi koulunkäynninohjaaja osallistua iltapäivä toimintaan. Elokuun alusta 2014 esimiestyössä tapahtuu sellainen muutos, että koulunkäynninohjaajien esimiestyö siirtyy johtavalta koulupsykologilta Eija Laurilalle. Rehtorit toimivat edelleen koulunkäynninohjaajien lähiesimiehinä. Urheiluseuroille asiaa on esitelty seuraparlamentin kokouksissa. Käytännössä, jos seurat järjestäisivät kerhotoimintaa aamupäivällä, se ei olisi lainmukaista ap-ip -toimintaa ja vapausaste järjestelyihin olisi merkittävästi suurempi. Aamupäivätoiminnan lopettaminen toisi säästöjä arvioni mukaan vähin tään eu roa ja vain vähäinen osa tuosta säästöstä kuluisi, jos iltapäivätoiminta aloi tettaisiin jo kello 11 tarpeellisissa kouluissa. Sivistystoimenjohtajan ja rehtoreiden selvityksen mukaan koulun aloittaminen kello kahdeksan on erittäin vaikeaa. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus hyväksyy koulutuslautakunnan esityksen aamutoiminnan järjestämisestä nykyisessä laajuudessaan talousarvion 2014 määrärahojen mukaisesti. Merkittiin, että vapaa-aikatoimen päällikkö Eija Laurila esitteli asiaa kokouksessa. Tero Tavio esitti Hanna Gustafssonin ja Sirpa Hagsbergin kannattamana, että talousarviossa annettuihin raameihin tulee

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päästä ensisijaisesti toimintaa tehostamalla. Jos kuitenkin hintoja joudutaan em. syistä korottamaan, tulee korotuksen olla enintään 20 %. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Tietohallintostrategia ja tietohallinnon toimenpidesuunnitelma H/ / /2014 Kaupunginhallitus 178 Tietohallintopäällikkö Juha Riekkinen: Tietohallintostrategian tehtävänä on kuvata kaupungin strategisten yleistavoitteiden toteuttamista tietohallinnossa. Kaupungin yleiset strategiset arvot ja voimassa olevat strategiset tavoitteet ovat tietohallintostrategian pohjana. Tietohallintostrategiaa päivitetään yleisten strategisten linjausten muuttuessa. Strategisia tavoitteita ohjaa myös muuttuva kansallinen lainsäädäntö ja julkisten tietohallintojärjestelmien kehittämishankkeet. Tietohallinnon strategisena lähtökohtana on, että kaupunki kehittää aktiivisesti tieto- ja viestintätekniikan palveluita päämääränään entistä paremmat palvelut kuntalaisille, sekä kustannustehokas ja moderni hallinto. Lisäksi kaupunki osallistuu aktiivisesti tietohallinnon valtakunnalliseen ja seudulliseen kehittämiseen sekä varmistaa omalla suunnittelullaan, että täyttää tietohallinnolle asetetut kehitystavoitteet. Strategiaa ilmennetään ja täydennetään toimenpidesuunnitelmalla, jonka tarkoitus on paitsi ohjata tietohallinnon resurssien kohdentamista, myös tuottaa pikakatsaus tietohallinnon toiminnasta kaikille sidosryhmille. Tämä tietohallintostrategia on yhteinen Naantalin ja Raision kaupungeille. Toimenpidesuunnitelman sisältö on perusinfrastruktuuriin ja tietohallinnon toiminnan kehittämiseen liittyen yhteinen sekin mutta substanssitoiminnan luonteesta johtuen toimialoittain ainakin osittain erilainen. Tietohallintostrategia sekä tietohallinnon toimenpidesuunnitelma H/2015 oheistetaan. LIITTEET B1 - B2, KH Oheismateriaali: Seudullisen kuntajakosel vi tyk sen ICT-materiaalia (ICT haas teet ja kehittä mistarpeet v1.0, ICT synergiavaikutuksia v0.6) VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että Elina Salokangas saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa klo Merkittiin, että tietohallintopäällikkö Juha Riekkinen esitteli asiaa ko kouk sessa. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Vesihuollon vesimaksun ja jätevesimaksun korottaminen 1100/ /2013 Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Kimmo Suonpää : Vuoden 2014 talousarvion laadinnan yhteydessä päätettiin vesihuollon perusmaksuihin tehtävästä 20 %:n tasokorotus alkaen. Edellisen kerran perusmaksuja tarkistettiin vuoden 2012 alusta. Lisäksi korotettiin jätevesimaksua 0,20 e (sis. alv 24 %). Veden kulutusmaksuihin ei esitetty korotusta. Syksyllä 2013, jolloin talousarviota laadittiin vuodelle 2014, lähtötietoina olivat toteutuneet vesimäärät vuodelta 2012 ja puolen vuoden toteutumat vuodelta Näiden perusteella tehty arvio laskutettavasta vesimäärästä on osoittautunut ylimitoitetuksi. Helmikuussa 2014 selvisi, että vedenkulutus vuonna 2013 on vähentynyt lähes m3 ja samalla myös jäteveden laskutus on vähentynyt. Veden kulutus on vähentynyt kaikissa käyttäjäryhmissä. Liitteenä on veden kulutuksen toteutuneita tietoja eri käyttäjäryhmissä. LIITE B3, TEKLA Veden hankinnan ja jäteveden puhdistuksen kokonaiskuluista merkittävä osa on vuosittain kiinteitä kuluja, joiden kustannuksiin ei myytävän veden ja puhdistettavan jäteveden määrä suoraan vaikuta. Tämän vuoksi toteutuneen mukainen vähentynyt laskutus vaikuttaa vesihuoltolaitoksen tulokseen noin euroa heikentävästi vaikka myös veden hankinnasta aiheutunut kustannusten vähentyminen on huomioitu. Liitteenä on vesihuoltolaitoksen menojen jakautuminen kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. LIITE B4, TEKLA Turun Seudun Puhdistamo Oy (TSP) laskuttaa jäteveden puhdistuksesta kiinteillä kuukausihinnoilla, jota sitten korjataan helmi-maaliskuussa, kun TSP on saanut laskettua osakkaiden kokonaiskuormitukset ja vastaavasti tilinpäätöksensä mukaisen tuloksen. Vuoden 2013 osalta Naantalin vesihuoltolaitosta hyvitettiin tasauslaskutuksessa noin euroa. Toteutumien perusteella TSP:n vahvistanut seuraavan vuoden vuosilaskutuksen osakkailleen ja Naantalin kohdalla se on vuositasolla noin euroa suurempi, mihin talousarviossa on varauduttu.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Liitteenä on TSP:n vuoden 2013 laskutus ja kokonaiskuormitukset osakaskunnittain. LIITE B5, TEKLA Toteutuneiden myynnin määrien ja toisaalta Turun Seudun Puhdistamon ja Turun Seudun Veden antamien tarkennettujen laskutustietojen perusteella on todettavissa, että vuoden 2014 talousarvion tuottotavoite ei toteudu päätetyillä jäteveden ja veden kulutusmaksuilla vaan tulos tulee jäämään noin alle katetavoitteen. Vesihuoltolaitoksessa tehtyjen uusien lähtötietojen perusteella tarkistetut laskelmat vuodelle 2014 osoittavat, että veden verollisen hinnan olisi pitänyt olla 0,12 euroa korkeampi ja jäteveden laskutushinnan 0,22 euroa korkeampi, että käyttökatetavoite olisi saavutettu. Kesken talousarviovuotta esitettävä hinnan korottaminen tuottaa vesihuoltolaitokselle lisätuottoa vasta korotusten tultua voimaan. Tässä vaiheessa tehty korotusesitys voidaan saattaa kaupunginvaltuuston käsittelyyn aikaisintaan huhtikuussa ja näin ollen korotus voisi tulla voimaan kesäkuun alusta alkaen. Vuoden 2014 käyttökatetavoitteeseen päästäkseen, vesihuol tolaitoksen tulisi esittää veden verollisen hinnan korottamista 0,25 euroa ja jäteveden verollisen hinnan korottamista 0,35 euroa ja em. korotukset otettaisiin käyttöön 1.6. Tämä johtaisi siihen, että vuoden 2015 hintoja tulisi alentaa, jos vesihuoltolaitoksen katetavoite, veden kulutuskäyttäytyminen sekä veden hankinnan, jäteveden puhdistuksen ja veden jakelun kustannukset säilyisivät nykyisillä tasoillaan. Vesihuoltolaitoksessa on päädytty esittämään asiassa ratkaisua, jossa veden ja jäteveden vastaanoton hinta asetetaan nyt sellaiselle tasolle, että laskutushintoihin ei tarvitsisi tehdä korjauksia myöskään vuodelle 2015, jos vesihuoltolaitoksen katetavoite, veden kulutuskäyttäytyminen sekä veden hankinnan, jäteveden puhdistuksen ja veden jakelun kustannukset säilyvät nykyisillä tasoillaan. Tämä johtaisi siihen, että vesihuoltolaitoksen toimintakatetavoitetta pitäisi alentaa talousarvion mukaisesta eurosta euroon eli euroa. Tällä periaatteella laskettuna on päädyt ty esittämään taksan korotusta niin veden, kuin laskutettavan jäteveden hin taan alkaen seuraavasti: kulutusmaksut, sis. alv 24 % Hinta nyt: : muutos: vesi 2,48 2,60 +0,12 jätevesi 2,78 3,00 +0,22 5,26 5,60 +0,34

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 179 Taksankorotuksen vaikutus omakotitalossa asuvan nelihenkisen perheen vesilaskuun on kulutuksesta riippuen keskimärin noin 4,5 e/kk ja 54 e/v. Hinnankorotuksen jälkeen Naantalin verolliset kulutusmaksut olisivat yhteensä siis 5,60 e/m3. Vertailun vuoksi Raision kulutusmaksut ovat täl lä het kellä yhteensä 6,14 e/m3, Kaarinan 4,91 e/m3, Liedon 5,86 e/m3 ja Paraisten 6,15 e/m3. Turun vesilaitoksen verolliset kulu tus maksut ovat yhteensä 3,53 e/m3. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle, että vesihuoltolaitoksen kulutusmaksuja korotetaan alkaen seuraavasti: Vesimaksu veroton hinta 2,00 e/m3 korotetaan 2,10 e/m3, jolloin uusi ve rollinen vesimaksu alkaen on 2,60 e/m3. Jätevesimaksun veroton hinta 2,24 e/m3 korotetaan hintaan 2,42 e/m3, jol loin uusi verollinen jätevesimaksu alkaen on 3,00 e/m3. Samalla todetaan, että vesihuoltolaitoksen käyttökatetavoite tulee alittu maan vuonna 2014 noin euroa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen mutta edellytti, että kaupunginhallituksen käsit te lyyn tuodaan lisätietoa mm. seuraavista asioista: onko kiinteissä kuluissa sellaisia tekijöitä, joista olisi löydettävissä säästöjä ja mitkä ovat vesihuoltolaitoksen vuotovesiprosentit ja mikä on vuotojen vähentämisen vaikutus käyttötalouteen. Oheismateriaali: Veden kulutuksen toteutuneita tietoja eri käyttäjäryhmissä Vesihuoltolaitoksen menojen jakautuminen kiinteisiin ja muuttuviin kustan nuksiin Turun seudun puhdistamo Oy:n vuoden 2013 laskutus ja ko konaiskuormi tuk set osa kas kun nit tain

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen johtaja Kimmo Suonpää : Esityslistan liitteenä on selvitys vesihuoltolaitoksen kulurakenteesta, Turun seu dun puhdistamo Oy:n osa kas kun tien jätevesien vuotovesiprosenteista ja keski hin nois ta se kä Turun seudun vesi Oy:n osa kas kun tien vuotovesiprosenteista (KH ). Sellaisia kiinteitä kuluja, joihin vesihuoltolaitos voi omalla toiminnalla vaikuttaa, ovat henkilöstökulut, osa ulkopuolisten palveluiden ostoista ja osa tarvikehankinnoista. Vesihuoltolaitoksen kokonaiskulut ovat noin 4,55 milj. euroa. Tästä Turun seudun vesi Oy:lle (TSV) maksettavia kiinteitä maksuja on noin 30 %, Turun seudun puhdistamo Oy:lle (TSP) maksettavia kuukau sieriä on noin 20 %. TSV:lle ja Raision-Naantalin vesilaitos kunta yhtymälle yhteensä maksettavia muuttuvia kustannuksia on noin 18 %. Vesihuoltolaitoksen henkilöstökulut ovat noin 12 % ja palveluiden ostot sekä ai neet ja tarvikkeet yhteensä noin 11 % laitoksen kokonaiskuluista. Henkilöstön muodostavat vesihuoltopäällikkö, työnjohtaja ja kymmenen asentajaa. Vesihuoltolaitos päivystää kaikkina päivinä kellon ympäri. Omalla henkilöstöllä hoidetaan kaikki vesihuollon jakelutoiminta, korjauk set, saneeraukset, toiminnan valvonta, liittymissopimukset, laskutus ja mah dollisuuksien mukaan myös yllättävät vuototilanteet ym. Henkilöstömitoi tus on tiukan talouden suunnittelun kautta muotoutunut siten, että omana työnä pystytään suoriutumaan perustehtävästä, mutta kaikkiin yllättäviin tehtäviin, kuten vuotojen ja laiterikkojen korjaamiseen ym. joudutaan käyt tämään myös ulkopuolista palvelua. Ulkopuolisten palveluiden ja muiden aineiden ja tarvikkeiden osalta kustannuksia kertyy suurelta osin sen perus teella, kuinka paljon yllättäviä rikkoontumisia ja vuotoja talousarviovuoden aikana sattuu. Näiden kiinteiden kulujen kohdalla ei ole mahdollisuutta vä hentää kustannuksia ilman, että toiminnan riskit kasvavat liikaa. Jätevesien vuotovedet Jätevesiverkoston vuotovedet ovat pääosiltaan jätevesiviemäriin kuulumattomia sade- ja kuivatusvesiä, jotka johtuvat viemäriin esimerkiksi verkoston ja siihen liittyvien kaivojen vuotojen kautta. Kaupungin vesihuoltolaitos johti vuonna 2013 TSP:lle jätevettä yhteensä noin m³ ja vastaava laskutettavan jäteveden määrä oli yhteensä noin m³. Tämän perusteella laskettu vuotovesiprosentti on siis noin 32, joka on TSP:n osakaskunnista kolmanneksi alhaisin. Lisäksi vesihuol tolaitos on laskuttanut omilla puhdistamoilla puhdistetusta jätevedestä erik seen noin m³.

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Jos Naantali olisi toimittanut TSP:lle jätevettä niin, että vuotovesiprosentti olisi ollut 5 % alhaisempi, voitaisiin karkealla tasolla arvioida, että vesihuoltolaitos olisi säästänyt kustannuksissa noin euroa. Tässä laskennassa oletettiin, että vesiä olisi johdettu m³ vähemmän ja kuutiohintana käytettiin Naantalin vuonna 2013 toteutunutta kuutiohintaa 0,59 euroa. Jätevesien vuotovesien määrän vähentymisen todelliset kustannusvaikutukset eivät kuitenkaan ole tarkasti arvioitavissa, koska TSP:n kokonaiskustannukset jaetaan osakkaiden kesken niiden toteutuneiden kuormitusarvojen perusteella. Kuormitusarvot muuttuvat heti kaikkien osakaskuntien osalta, jos yhdenkin osakkaan joko vesimäärässä tai likaisuudessa tapahtuu muutos. Samalla kustannusvaikutus näkyy myös yhtiön kokonaiskustannuksissa, jotka tulevat kaikkien osakkaiden jaettavaksi kuormituksen suhteessa. Jätevesiverkoston saneeraamisella ja vuotokohtien etsinnällä ja niissä ilmenneiden toimenpiteiden toteuttamisella on suoraan vaikutusta vesihuoltolaitoksen kustannuksiin. Laskuttamattoman veden määrä eli vuotovesiprosentti Laskuttamattoman veden määrä kuvaa vesijohtoverkostosta vuotaneen tai laskuttamatta otetun veden suhteellista määrää verkostoon pumpattuun vesimäärään nähden. Laskuttamattoman veden määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Pääosa siitä on verkostosta vuotanutta vettä. Vesihuoltolaitos osti vuonna 2013 TSV:ltä vettä noin m³ ja laskutti noin m³. Kun tästä määrästä lasketaan pois Neste Oil Oyj:l le toimitettu vesimäärä, saadaan Naantalin vesihuoltolaitoksen vuotovesiprosentiksi noin 10 %. Vertailun vuoksi Turun vesilaitoksen vastaava vuotovesiprosentti oli 22 %, Kaarinan 23 %, Raision 19 % ja Maskun 17 %. Jos vesihuoltolaitoksen vuotovesiprosentti olisi ollut 2 % alhaisempi, eli noin 8 % ja laskutetun veden määrä olisi pysynyt samana, olisi vesihuoltolaitoksen säästö käyttömenoissa ollut noin euroa. Pieni kustannusvaikutus johtuu siitä, että TSV:lle maksettavista kuluista suurin osa on kaupungin vesivaraukseen liittyviä rahoituskuluja, jotka säilyvät samoina vedenkulutuksesta riippumatta. Veden valmistuksen ja toimittamisen osuus veden ostohinnasta oli 0,37 euroa vuonna VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää val tuus tolle, et tä ve si huol to lai toksen kulutus mak suja koro tetaan al kaen seu raa vasti:

26 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Vesimaksu veroton hinta 2,00 /m³ korotetaan hintaan 2,10 /m³, jol loin uusi verollinen vesimaksu alkaen on 2,60 /m³. Jätevesimaksun veroton hinta 2,24 /m³ korotetaan hintaan 2,42 /m³, jolloin uusi verollinen jätevesimaksu alkaen on 3,00 /m³. Samalla todetaan, että vesihuoltolaitoksen käyttökatetavoite tulee alittumaan vuonna 2014 noin euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Markku Tuunan ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

27 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus Pirttiluodon-Karjaluodon tonttien luovuttaminen 1155/ /2013 Kaupunginhallitus 180 Maankäyttöinsinööri Pirjo Pitkänen: Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Pirttiluodon-Karjaluodon tonttien hinnoittelun ja luovutusmenettelyn. Kaupungilla on alueella neljä AO-tonttia ja kolme AP-tonttia. Tonttien hinnoitteluyhteenveto ja sijaintikartat oheistetaan. LIITTEET A2 - A3, KH Tonttien muut luovutusehdot on esitetty oheisissa kauppakirjaluonnoksissa. LIITTEET A4 - A5, KH Tontin ostaja saa aloittaa rakentamisen Hallintaoikeus tonttiin siirtyy kuitenkin ostajalle heti kauppakirjan allekirjoittamisesta lähtien lukuun ottamatta korttelin 42 tonttia 5, jossa hallintaoikeus tonttiin siirtyy ostajalle lähtien. Karjaluodon-Pirttiluodon kunnallistekniikan rakennusurakan ajaksi varataan rakennusmateriaalien välivarastointiin osa tontin alueesta. Tontti 5 luovutetaan ostajalle siistittynä. Oheismateriaali: Tontille varattavan välivarastointialueen osoittava kartta Pirttiluodon nykyiset ajoyhteydet sijaitsevat tonttien , sekä rakennusalojen kohdalla. Nykyiset ajoyhteydet säilytetään voimassa asemakaavan mukaisten katujen käyttöön ottoon saakka, eli asti. Näitä ajoyhteyksiä varten perustetaan väliaikaiset rasitteet. Tontin ostaja sitoutuu rakentamaan uudisrakennuksen, jonka kerrosala on vähintään puolet tontin kokonaisrakennusoikeudesta, kolmen vuo den kuluessa siitä, kun tontille pääsee rakentamaan. Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaiset kauppakirjat ja päättää samalla julistaa tontit haettaviksi. Oheismateriaali: Alueen tontista tullut tarjous (ei julkinen)

28 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ Kaupunginhallitus VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaiset Pirttiluodon-Karjaluodon alueen tonttien kauppakirjat. Samalla kaupunginhallitus päättää julistaa tontit haettaviksi tarjousmenette lyllä. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

29 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Lammasluodon asemakaavamuutos ja alueen rakennushankkeet 1105/ /2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen, kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila ja rakennustarkastaja Juha Kuokkanen: Lammasluodon alueelle on päätetty tehdä asemakaavamuutos. Muutosalueen ja maanomistuksen osoittavat kartat oheistetaan. LIITTEET A3 - A5, KSJ (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Kaupunki omistaa voimassa olevan asemakaavan mukaisen Y-tontin alueella. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on teh nyt Y-tont tia kos ke van, päivätyn vuok raus ano muk sen. Vuok ra-ajan tulee olla vähintään 45 vuotta Aran edellyttämien eh tojen mu kaises ti. Ton tille tultai siin ra kentamaan asumisyksikkö vii delle toista ke hi tysvam maisel le, kaupun gin osoittamalle henkilölle aputi loi neen. Neuvot telu asiasta pidetään Y-tontin viereiselle tontille on saa punut myös rakennuslupahakemus. Kaupunginjohtajan maankäyttöryhmässä sovittiin, että asia valmis tel laan kaupunkisuunnittelujaoston ko kouk seen 7.4. ja sen jälkeen kaupun gin hal li tus päät tää mah dolli sesta rakennuskiellosta. Maankäyttöosasto valmistelee Lammasluodon tilanteen nykykuvauksen ja ar vioi rakennuslu pa-anomuksen ja vuokrausanomuksen vaiku tuksen kaavoitukseen. Rakennustarkastaja Juha Kuokkanen: Osoitteessa Lukkarinkatu 1-3 ( ) on vireillä saa pu nut rakennuslupahakemus, jossa haetaan olemassa olevan rakennuk sen laajentamista 3 majoitushuoneistoa käsittävällä laajennuksella. Hakemuksen kohteena olevassa korttelissa 8 (Lukkarinkatu 1) on voimassa Väinölänniemen asemakaava (Ak-100), joka on vahvistunut Siinä korttelin käyttötarkoitusmerkintä on liikerakennusten kortteli alue (AL). Sallittu kerrosluku on I ja rakennusoikeus 400 k-m². Autopaik ka määräys edellyttää liikehuoneistojen osalta 1ap / 50 k-m². Kaavan käyttötarkoitusmerkintä (AL) ei tässä asemakaavassa pidä sisällään asumista, vaikka nykyään vastaava kirjainyhdistelmä yleensä tarkoittaa

30 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus myös asumista. Naantalin asemakaavoissa on 70-luvulla vahvistuneita kaavoja kahdeksan asemakaavaa, jossa on käytetty tämän tyyppistä merkintää. Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila: Lammasluodon asemakaavamuutoksen kannalta ei ole kokonaisuudelle merkitystä sisältyykö Y-tontti kaavamuutokseen vai rajataanko se pois suunnittelualueesta. Rakennustarkastajan, kaupunginarkkitehdin ja maankäyttöpäällikön esitys toimenpiteistä: Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen: Alueella, jolla asemakaavan muuttaminen on vireillä, on yleisesti ottaen tarkoituksenmukaista tutkia rakennushankkeen vaikutus kokonaisuuteen asemakaavamuutoksen yhteydessä. Tämän perusteella asemakaavasta poikkeavan käyttötarkoituksen muutoksen vaikutukset olisi perusteltua tutkia asemakaavalla. Poikkeamalla voidaan edetä silloin, kun alueen suunnittelu on viety asiallisesti riittävän pitkälle. Jotta edettäisiin näin, suunnittelualueelle tulisi hyväksyä rakennuskielto. Kaupungin omistaman Y-tontin alue voidaan poistaa muutosalu eesta ilman, et tä sillä vaikutetaan loppuosan suunnitteluun. Tontti on otettu mukaan muutosalueeseen, koska on haluttu tutkia sitä, voidaanko se muuttaa asuin alueeksi ja voidaanko sen rakennusoikeutta nostaa. Tämä palvelisi kaupun gin maapolitiikkaa ja tiivistämistavoitteita. Muutosalueen valmistelun aika na ei ollut tiedossa mitään hanketta alueelle. Y-tontin osalta kyse on kau pungin tonttipolitiikasta ja kokonaistaloudellisesta edusta. Kehitysvammais ten Palvelusäätiön hankkeelle ei ole toistaiseksi löydetty vaihtoehtoista si joituspaikkaa. Miten suuri paino annetaan sille, että tämä hanke voidaan saa da toteutettua kaupungin alueella verrattuna siihen, että kaupunki voisi kaa vamuutoksen kautta saada käynnistettyä noin k-m²:n asuinraken nushankkeen alueelle. Tontin myyntihinta olisi 500 /k-m²:n hinnalla noin euroa. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö vuok raisi tontin. Vuokra pe rustuisi edellä esitettyyn tontinhintaan. Viime kädes sä pal velujen ostaja maksaisi vuokran. Sosiaalitoimella on näkemys siitä, mikä taloudellinen, toiminnallinen ja palvelutasoon vaikuttava merki tys sil lä oli si, että kehitysvammaisten asun to la saa tai siin oman kun nan alu eelle. Kaupunginhallitus päätti Lammasluodon asemakaavoituksesta kesäkuussa 2012 ja uu del leen kaavoituskatsauksen 2013 yhteydessä sekä viimeksi ko kouk ses saan kä si tel les sään kaavoituskatsausta 2014.

31 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan antanut kaupungin lausunnon Kehitysvammaisten Palvelusäätiön palveluasumishankkeeseen. Lautakunnan pöytäkirjassa on todettu mm. seuraavaa: "Naantalin kaupungin vammaispoliittisessa ohjelmassa vuoteen 2015 on ehdotettu kehitysvammaisten laitosasumisen pur ka misen ja asumisen järjestämiseksi, että yksityinen palvelun tuottaja rakentaa palvelutalon naantalilaisten ja lähikunnissa elävien ke hitysvammaisten tarpeisiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on ilmaissut kiinnostuksensa rakentaa oma yk sikkö Naanta liin. Asiasta on neuvoteltu kaksi kertaa vuoden 2013 aikana kaupungin ja säätiön välillä. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen toimija, joka on rakentanut vuodesta 1992 alkaen 27 asumispalveluyksikköä eri puolelle Suomea. Viimeisin yksikkö on valmistunut lokakuun lopussa Mänttä-Vilppulaan. Rakenteilla on tällä hetkellä yksikkö Kauhavalle Tilalaitos on esittänyt sijaintivaihtoehdoksi Väinölän kaupunginosassa Lukkarinkadulla sijaitsevaa tonttia Lausunto tulee olla ARA:ssa Perusturvajohtajan allekirjoittama lausunto annetaan määräaikaan mennessä ja mikäli lautakuntakäsittelyssä tulee lausuntoon muutoksia, toimitetaan ne ARA:n käyttöön välittömästi kokouksen jälkeen." Sosiaali- ja terveyslautakunta piti Kehitysvammaisten Palve lusäätiön hanketta kunnan palvelurakenteen kannalta merkittä vänä ja tarpeellisena sekä an toi hankkeesta puoltavan lausunnon. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön edustajat ovat hankkeen suunnittelun aikana olleet yhteydessä kaupunginarkkitehtiin. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on todettu mm. seuraavaa: "53 Kiellot asemakaavaa laadittaessa Alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä, kunta voi määrätä rakennuskiellon. Rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia siten kuin 128 :ssä säädetään (toimenpide rajoitus).

32 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan. Kun nan määräämä rakennuskielto kaava-alueen laajentamiseksi voi kuitenkin kestää enintään kahdeksan vuotta. Rakennuskielto on voimassa myös alueella, jolle on hyväksytty asemakaava tai asemakaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman." Hallintosäännön 5 kohdan 3.13 mukaan MRL:n 53 :n mukaisesta rakennuskiellosta päättää kaupunginhallitus. Rakennuskielto tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu siten kuin kun nalliset ilmoitukset julkaistaan. Rakennuskielto voidaan määrätä tulemaan voimaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, koska päätös rakennuskiellosta on muutoksenhakukelpoinen. Kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoituskatsauksen mukaan Lammasluodon asemakaavan tulee valmistua kaupunginvaltuuston käsittelyyn vuoden 2015 loppuun mennessä. Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan helmikuussa 2014 hyväksy män työsuunnitelman mukaan alueen luonnossuunnitelmien käsittely on al kanut helmikuussa ja lautakunta käsittelee asiaa ensimmäisen kerran kesä kuun 2014 kokouksessa. Naantalin seurakunnan ja Naantalin kaupungin välillä on allekirjoitettu kiinteistön käyttösopimus. Sopimuksessa seurakunta on luovuttanut noin 3,54 ha:n suuruiset vesi- ja ranta-alueet kaupungin hallintaan venelaitureiden ja vesiväylien rakentamista varten. Sopimus on ollut voimassa saakka. Sopimus jatkuu entisin ehdoin aina kaksi vuotta kerrallaan. Sopimus on esityslistan liitteenä (KSJ ). Seurakunnan omistamalla alueella on vuokralaisena Naantalin Purjehdusseura. Lammasluodon aluetta koskevasta kaupunginhallituksen kaavoitus pää tökses tä on ku lu nut lä hes kak si vuot ta. Alueen tulevan kaavoituksen ja ke hittämi sen hel pot tami seksi olisi järkevää, jos maan omistus oli si yksis sä kä sissä. Naan talin seura kunta yhty mällä on val mius neuvotel la omistamansa alueen myyn nistä kaupun gille. Oma käsitykseni maa- ja vesialueen arvosta on alustavasti euroa. Alueen yhtenäinen omistus helpottaisi myös mahdollisen vuok rasopimuksen tekemistä Naantalin Purjehdusseuran kanssa.

Vesihuollon vesimaksun ja jätevesimaksun korottaminen

Vesihuollon vesimaksun ja jätevesimaksun korottaminen Tekninen lautakunta 24 19.03.2014 Kaupunginhallitus 179 14.04.2014 Kaupunginhallitus 191 28.04.2014 Vesihuollon vesimaksun ja jätevesimaksun korottaminen 1100/02.04.00/2013 TEKLA 24 Tekninen johtaja Kimmo

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella Kaupunginhallitus 234 25.05.2009 Kaupunginvaltuusto 34 08.06.2009 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11 02.02.2015 Kaupunginhallitus 73 23.02.2015 Kaupunginvaltuusto 16 30.03.2015 Naantalin kaupungin asemakaavan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Lammasluodon asemakaavamuutos ja alueen rakennushankkeet

Lammasluodon asemakaavamuutos ja alueen rakennushankkeet Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 40 07.04.2014 Kaupunginhallitus 181 14.04.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 53 12.06.2014 Lammasluodon asemakaavamuutos ja alueen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Itä-Immasen I- ja II-alueiden tonttien hinnoittelu

Itä-Immasen I- ja II-alueiden tonttien hinnoittelu KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 34 18.04.2011 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 39 09.05.2011 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 5 23.01.2012 Kaupunginhallitus 50 30.01.2012 Kaupunginvaltuusto 5 13.02.2012 KH

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Pentti Talvion poikkeamishakemus saunan rakentamiseksi

Pentti Talvion poikkeamishakemus saunan rakentamiseksi Kaupunginhallitus 240 08.06.2015 Pentti Talvion poikkeamishakemus saunan rakentamiseksi 749/10.04.02/2014 Kaupunginhallitus 08.06.2015 240 Tarkastusinsinööri Lauri Granberg ja maankäyttöpäällikkö Elise

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

MRL:n 38 :n mukainen rakennuskielto yleiskaavaa laadittaessa / keston pidentäminen

MRL:n 38 :n mukainen rakennuskielto yleiskaavaa laadittaessa / keston pidentäminen Kaupunginhallitus 81 25.02.2013 MRL:n 38 :n mukainen rakennuskielto yleiskaavaa laadittaessa / keston pidentäminen 51/10.02.02/2013 Ympäristölautakunta 24.10.2007 121 Esittelijä: tekninen johtaja Mikko

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Controllerin viran täyttäminen

Controllerin viran täyttäminen Kaupunginhallitus 4 13.01.2014 Kaupunginhallitus 76 17.02.2014 Kaupunginhallitus 122 17.03.2014 Kaupunginhallitus 137 24.03.2014 Controllerin viran täyttäminen 26/01.02.00/2014 KH 4 KTM Simo Samppala on

Lisätiedot

Pentti Talvion poikkeamishakemus saunan rakentamiseksi

Pentti Talvion poikkeamishakemus saunan rakentamiseksi Kaupunginhallitus 240 08.06.2015 Kaupunginhallitus 253 15.06.2015 Pentti Talvion poikkeamishakemus saunan rakentamiseksi 749/10.04.02/2014 Kaupunginhallitus 08.06.2015 240 Tarkastusinsinööri Lauri Granberg

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sosiaalilautakunta 12.03.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 24 PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 25 KUNTALIITOSVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen Kaupunginhallitus 5 13.01.2014 Kaupunginhallitus 77 17.02.2014 Kaupunginhallitus 88 24.02.2014 Kaupunginhallitus 95 03.03.2014 Kaupunginhallitus 123 17.03.2014 Kaupunginhallitus 138 24.03.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Luolalan teollisuusalueen louhinnat

Luolalan teollisuusalueen louhinnat Tekninen lautakunta 42 11.03.2009 Tekninen lautakunta 26 27.02.2013 Tekninen lautakunta 99 29.10.2014 Luolalan teollisuusalueen louhinnat 307/10.05.00/2013 Tekninen lautakunta 15.11.2005 127 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: Rakennuslautakunta 61 13.09.2016 Kaupunginhallitus 210 26.09.2016 Poikkeamishakemus 2016-28, 790-410-2-28, Heinijärventie 380 576/10.03.00/2016 RAKLTK 13.09.2016 61 Hakija ja rakennuspaikka Raisa ja Antti

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 Kuntasuunnittelulautakunta 97 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 108 22.09.2016 Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 727/10.00.03.00/2016

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot